Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2018 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2018

Monitorul Oficial 664 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 664/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 551 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 31 iulie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.069/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală),în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (2) şi (7), precum şi al art. 9 din ordonanţa guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2017, ...

 NORME METODOLOGICE din 17 iulie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 31 iulie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 551 din 17 iulie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 664 din 31 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) animale moarte - animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spaţiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;b) materii de categoria 1 - subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu ...

Monitorul Oficial 663 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 663/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 524 din 12 iulie 2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 666 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 666/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 24 iulie 2018 privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, precum şi pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 31 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 43 alin. (7) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. mfp 106972 - imobil 5075 şi, respectiv, mfp 107051 - imobil 1242, aflate în administrarea ministerului justiţiei, pentru administraţia naţională a ...

Monitorul Oficial 664 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 664/2018)

 NORMĂ nr. 12 din 18 iulie 2018 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 31 iulie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) şi art. 35^1 din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii ...

Monitorul Oficial 664 bis din 31 Iulie 2018 (M. Of. 664 bis/2018)

 SISTEM din 18 iulie 2018 de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 bis din 31 iulie 2018

──────────pus în aplicare prin norma nr. 12 din 18 iulie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 664 din 31 iulie 2018.──────────cap. 1dispoziţii generalesecŢiunea 1.1.norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 20181.1.1. - prevederi generale1. raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt întocmite în conformitate cu prevederile normei a.s.f. nr. 41/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale normei a.s.f. nr. 36/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ...

Monitorul Oficial 661 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 661/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 560 din 24 iulie 2018 privind acordarea cetăţeniei române domnului Okhlopkov Nikolai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,ioana branbucureşti, 24 iulie 2018.nr. 560.-----

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 24 iulie 2018 privind acordarea cetăţeniei române domnului Kapraev Zurab EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,ioana branbucureşti, 24 iulie 2018.nr. 561.-----

Monitorul Oficial 659 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 659/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 566 din 24 iulie 2018 privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic crişul negru, judeţul bihor“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul ministerului apelor şi pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din veniturile proprii ale administraţiei ...

Monitorul Oficial 662 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 662/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 548 din 17 iulie 2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a terenului aferent imobilului identificat cu nr. mf 34668, aflat în administrarea casei corpului didactic buzău, unitate conexă a ministerului educaţiei naţionale. poziţia m.f. nr. 34668 îşi modifică caracteristicile tehnice şi valoarea de inventar, conform anexei care ...

Monitorul Oficial 659 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 659/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 24 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea reprezentanţei militare permanente la o.s.c.e. din structura misiunii permanente a româniei pe lângă organizaţiile internaţionale, cu sediul la viena, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă încadrarea reprezentanţei militare permanente la o.s.c.e. de la viena cu un post, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre"2. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 24 iulie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea universităţii „lucian blaga“ din sibiu, instituţie aflată în coordonarea ministerului educaţiei naţionale, bun imobil ale cărui date de identificare sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul educaţiei naţionale îşi ...

Monitorul Oficial 658 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 658/2018)

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 22 iunie 2018 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Fondul de Garantare a Asiguraţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iulie 2018

În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) pct. (vii) şi art. 30 din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 9 lit. h) din statutul fondului de garantare a asiguraţilor*), a prevederilor din reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 15/2016, şi a prevederilor din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,*) statutul fondului de garantare a asiguraţilor nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.fondul de garantare a asiguraţilor emite următoarea instrucţiune:art. 1prezenta instrucţiune stabileşte modul de ...

Monitorul Oficial 659 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 659/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 556 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia românia, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului dej“ la hotărârea guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul cluj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) la poziţia nr. ...

Monitorul Oficial 660 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 660/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 568 din 24 iulie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a bunurilor mobile aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul general de aviaţie, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. art. 2se aprobă corectarea valorilor de inventar ale bunurilor mobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul general de aviaţie, înregistrate la mfp cu nr. 159407, ...

Monitorul Oficial 661 din 30 Iulie 2018 (M. Of. 661/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 24 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, punctele 1 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. activitate sportivă - complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive;(...)12. ...

Monitorul Oficial 656 din 27 Iulie 2018 (M. Of. 656/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 19 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 27 iulie 2018

Având în vedere că la data de 15 iulie 2018 a expirat de drept, potrivit efectelor legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, delegarea activităţilor către camera auditorilor financiari din românia stabilite prin art. 52 din legea menţionată,luând în considerare procesul-verbal nr. 4.039 din data de 19.07.2018 privind votul valabil exprimat de către membrii consiliului camerei auditorilor financiari din românia,în temeiul prevederilor:- art. 90 alin. (1) şi art. 95 alin. (3) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale ...

Monitorul Oficial 656 bis din 27 Iulie 2018 (M. Of. 656 bis/2018)

 NORME din 19 iulie 2018 privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 bis din 27 iulie 2018

──────────aprobate prin hotărârea nr. 60 din 19 iulie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 656 din 27 iulie 2018────────── cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme stabilesc condiţiile şi procedurile de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calităţii auditului financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi de către camera auditorilor financiari din românia ("camera" sau "cafr"), reglementând organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai cafr.art. 2(1) toţi auditorii financiari, membri ai camerei, fac obiectul unui ...

Monitorul Oficial 654 bis din 27 Iulie 2018 (M. Of. 654 bis/2018)

 ANEXĂ din 3 iulie 2018 privind zonele de protecţie pentru punctele fixe de măsurare a calităţii aerului, incluse în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 bis din 27 iulie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 657 din 3 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 654 din 27 iulie 2018.──────────distanţele de protecţie maximă stabilite pentru punctele fixe de măsurare a calităţii aerului (staţii)care fac parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului┌─────────┬──────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬─────────┐│ │ │ │distanţă │ │ │distanţă │ │ ...

Monitorul Oficial 649 din 26 Iulie 2018 (M. Of. 649/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 541 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 94/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea ...

 HOTĂRÂRE nr. 542 din 17 iulie 2018 pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 58 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei perişani, judeţul vâlcea“ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 117 se introduce o ...

 HOTĂRÂRE nr. 546 din 17 iulie 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Bacău" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 554 din 19 iulie 2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea consiliului superior al magistraturii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2consiliul superior al magistraturii îşi ...

 HOTĂRÂRE nr. 555 din 19 iulie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire centru de instruire sintetică p+3. clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor ffs boeing 737 ng“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din bugetul Şcolii superioare de aviaţie civilă, venituri provenind din sursele proprii ale instituţiei şi transferuri de la ...

Monitorul Oficial 650 din 26 Iulie 2018 (M. Of. 650/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 29 iunie 2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 26 iulie 2018

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre. art. ianexa nr. 10 la regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iiprezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele consiliului de mediere,mugur bogdan ...

Monitorul Oficial 651 din 26 Iulie 2018 (M. Of. 651/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 549 din 17 iulie 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 26 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (9) şi (10) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din directiva 2003/96/ce a consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi electricităţii, precum şi dispoziţiile regulamentului (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,în temeiul dispoziţiilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentei ...

Monitorul Oficial 652 din 26 Iulie 2018 (M. Of. 652/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 535 din 17 iulie 2018 privind numirea controlorului financiar şef la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 26 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 19 alin. (6) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna gavrilaş luminiţa, controlor delegat la corpul controlorilor delegaţi din cadrul ministerului finanţelor publice, se numeşte în funcţia de controlor financiar şef al corpului controlorilor delegaţi, pentru un mandat de 6 ani.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 17 iulie 2018.nr. 535.-----

 HOTĂRÂRE nr. 547 din 17 iulie 2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 26 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 din hotărârea guvernului nr. 665/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil destinat construcţiei complexului naţional de tenis din cadrul complexului ...

Monitorul Oficial 645 din 25 Iulie 2018 (M. Of. 645/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 526 din 12 iulie 2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 25 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 35 lit. w) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă planul naţional de acţiune la radon, denumit în continuare pnar, prevăzut în anexa nr. 1. (2) pnar abordează riscurile pe termen lung rezultate din expunerile la radon în locuinţe, în clădirile cu acces public şi în locurile de muncă pentru orice sursă de pătrundere a radonului, fie că este vorba de sol, de materiale de construcţii sau de apă.(3) ...

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 24 iulie 2018 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "General de brigadă Anton Berlescu" Bihor în domeniul public al municipiului Oradea şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 25 iulie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 34178, aflat în domeniul public al statului şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 559 din 24 iulie 2018 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor în domeniul public al municipiului Oradea şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 25 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ...

 HOTĂRÂRE nr. 564 din 24 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 25 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 10.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

Monitorul Oficial 648 din 25 Iulie 2018 (M. Of. 648/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 563 din 24 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 25 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 19.442 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada martie-mai 2018.art. 2se aprobă alocarea sumei de 192.713 mii lei din ...

Monitorul Oficial 641 din 24 Iulie 2018 (M. Of. 641/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 532 din 12 iulie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-construcţie şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 24 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară neamţ pentru biroul de cadastru şi publicitate imobiliară bicaz a unui imobil-construcţie având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.art. 2ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei ...

Monitorul Oficial 644 din 24 Iulie 2018 (M. Of. 644/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 538 din 17 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 24 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea romaero - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: p. ministrul economiei,bogdan constantin ...

 HOTĂRÂRE nr. 539 din 17 iulie 2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 24 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „varianta ocolitoare săcueni km 0+000-km 7+623“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. ...

Monitorul Oficial 637 din 23 Iulie 2018 (M. Of. 637/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 530 din 12 iulie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 23 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri ...

Monitorul Oficial 639 din 23 Iulie 2018 (M. Of. 639/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 511 din 12 iulie 2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa (U.M. 0406 Constanţa) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 23 iulie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 20369, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean constanţa (u.m. 0406 constanţa), ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii ...

Monitorul Oficial 632 din 20 Iulie 2018 (M. Of. 632/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 522 din 12 iulie 2018 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 20 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu ...

Monitorul Oficial 633 din 20 Iulie 2018 (M. Of. 633/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 531 din 12 iulie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 20 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor ...

Monitorul Oficial 634 din 20 Iulie 2018 (M. Of. 634/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 528 din 12 iulie 2018 pentru completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 20 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 22 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei dersca“ la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 530 se introduc trei noi poziţii, ...

Monitorul Oficial 636 din 20 Iulie 2018 (M. Of. 636/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 533 din 12 iulie 2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 20 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării româniei la programul pentru şcoli al uniunii europene, aprobată cu completări prin legea nr. 55/2018, şi al deciziei de punere în aplicare a comisiei c (2018) 1.762 final din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2018-31 iulie 2019, şi de modificare a deciziei de punere în aplicare c (2017) 1.792,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i(1) prezenta hotărâre ...

Monitorul Oficial 626 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 626/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 525 din 12 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 19 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a autorităţii pentru valorificarea activelor bancare prin comasarea prin absorbţie cu autoritatea pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, aprobată cu completări prin legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ...

Monitorul Oficial 625 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 625/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018

În considerarea faptului că românia a ratificat convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, s-a identificat nevoia de consolidare a unui cadru unic şi obiectiv de asigurare a măsurilor de egalizare a şanselor şi de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care presupun în mod deosebit eliminarea barierelor ca proces continuu, pentru că orice obstacol poate întârzia sau limita integrarea socială şi participarea,ţinând cont de necesitatea unei mai bune administrări şi monitorizări a drepturilor persoanelor cu dizabilităţii se impun reglementări privind modalitatea de facilitare a accesului la acestea prin utilizarea legitimaţiei şi crearea cadrului pentru tipărirea biletelor de transport interurban de către ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018

Luând în considerare necesitatea prorogării termenului de administrare a contribuabililor mijlocii de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului bucureşti de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, în scopul evitării riscului ca contribuabilii mijlocii să nu poată fi administraţi corespunzător, a riscului direct asupra colectării creanţelor bugetare, având în vedere ponderea veniturilor realizate de către aceşti contribuabili în bugetul general consolidat, se impune prorogarea termenului.Ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a unui termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018

1. prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 109/2017 privind înfiinţarea centrului cultural „sala palatului“ şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, cu modificările ulterioare, nu au fost puse în aplicare, întrucât soluţia avută în vedere la adoptarea acestui act normativ s-a dovedit a fi neviabilă, motiv pentru care imobilul „sala palatului“ nu a fost efectiv preluat în administrare de către ministerul culturii şi identităţii naţionale.situaţia extraordinară care necesită intervenţia legislativă prin delegare este determinată de starea precară a imobilului „sala palatului“, care impune în regim de maximă urgenţă intervenţii pentru consolidarea şi reabilitarea acestui imobil simbol al ...

Monitorul Oficial 629 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 629/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 19 iulie 2018

Având în vedere modificările aduse, prin legea nr. 231/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constând în transformarea acestuia din program anual în program multianual, în modificarea categoriilor lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi în majorarea cotei-părţi a alocaţiilor de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 19 iulie 2018

Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici,având în vedere faptul că în procesul complex de aplicare a programului de guvernare 2018-2020 sunt necesare măsuri de consolidare pe termen lung a realizărilor anului 2017, ce includ o rată de creştere economică de 7%, un deficit bugetar mai mic de 3% din pib (mai mic decât în 2016), o datorie publică de 36,4% din pib (în scădere faţă de 2016 cu mai mult de 1% din pib), o rată a şomajului la minimum ...

Monitorul Oficial 630 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 630/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 523 din 12 iulie 2018 privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 19 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea instituţiei prefectului - judeţul bistriţa-năsăud din subordinea ministerului afacerilor interne şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin ...

Monitorul Oficial 631 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 631/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 19 iulie 2018

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgenţă a asigurării fondurilor pentru protejarea monumentelor istorice, proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, care se află într-o avansată stare de degradare şi pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt.având în vedere că, în condiţiile actuale, respectiv în lipsa fondurilor necesare, ministerul culturii şi identităţii naţionale este practic în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemţiune cu privire la imobile monumente istorice şi bunuri culturale mobile clasate, statul român pierzând astfel şansa de a achiziţiona bunuri de ...

Monitorul Oficial 630 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 630/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 19 iulie 2018

România, potrivit angajamentelor luate în faţa comisiei europene, trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice. aceste instrumente economice sunt foarte importante pentru modernizarea gestionării deşeurilor din românia, dar şi pentru implementarea legislaţiei europene în domeniu.instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plăteşte pentru cât arunci“, „răspunderea extinsă a producătorului“ şi „taxa la depozitare“. pentru a pune în aplicare instrumentele economice „plăteşte pentru cât arunci“ şi „răspunderea extinsă a producătorului“ este necesară modificarea şi completarea legislaţiei în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar responsabilităţile şi obligaţiile tuturor actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului ...

Monitorul Oficial 631 din 19 Iulie 2018 (M. Of. 631/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 19 iulie 2018

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii instituţionale a agenţiei naţionale pentru protecţia mediului, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, în vederea eficientizării emiterii actelor de reglementare,ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii agenţiei naţionale pentru protecţia mediului prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de emitere a actelor de reglementare,ţinând cont că numărul instalaţiilor industriale inventariate în baza prevederilor directivei 2010/75/ue a parlamentului european şi ...

Monitorul Oficial 616 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 616/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 478 din 5 iulie 2018 privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 18 iulie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare, după caz, pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 17 iulie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 787.500 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 241 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii, ploi abundente, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ...

Monitorul Oficial 623 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 623/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 17 iulie 2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018

Având în vedere faptul că ministerul afacerilor interne, prin operatorul său aerian - inspectoratul general de aviaţie - dispune în prezent de 22 de aeronave, respectiv 20 de elicoptere şi 2 avioane reprezentând un grad general de asigurare de 56% faţă de totalul prevăzut în strategia dezvoltării aviaţiei ministerului afacerilor interne 2010-2020, aprobată prin hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 132.496/05.10.2010,întrucât vechimea elicopterelor se încadrează între 1 şi 45 de ani, 6 fiind de tip mi-8/mi-17 cu o vechime între 25 şi 45 de ani, 2 sunt de tip iar-316b cu o vechime între 34 şi 40 de ...

 HOTĂRÂRE nr. 537 din 17 iulie 2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (3) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de ...

Monitorul Oficial 618 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 618/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 520 din 12 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea complexul energetic hunedoara - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea sumelor alocate de ...

Monitorul Oficial 619 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 619/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 521 din 12 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru compania naţională a uraniului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul energiei,anton antonministrul muncii ...

Monitorul Oficial 620 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 620/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 504 din 5 iulie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei polovragi, judeţul gorj, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei polovragi, judeţul gorj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 5 iulie 2018.nr. 504.anexa 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 505 din 5 iulie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă steagul comunei Şieu-măgheruş, judeţul bistriţa-năsăud, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Şieu-măgheruş, judeţul bistriţa-năsăud, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 5 ...

 HOTĂRÂRE nr. 506 din 5 iulie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judeţul Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei unirea, judeţul brăila, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei unirea, judeţul brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 5 iulie 2018.nr. 506.anexa 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 507 din 5 iulie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei valea mărului, judeţul galaţi, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei valea mărului, judeţul galaţi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 5 iulie ...

 HOTĂRÂRE nr. 508 din 5 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Harghita EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei corbu, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei corbu, judeţul harghita, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 5 iulie 2018.nr. 508.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stema  comunei corbu, judeţul harghita (a se vedea imaginea ...

 HOTĂRÂRE nr. 509 din 5 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei săcălăşeni, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei săcălăşeni, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 5 iulie 2018.nr. 509.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stema comunei săcălăşeni, judeţul maramureş (a se vedea imaginea ...

Monitorul Oficial 616 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 616/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 17 iulie 2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 18 iulie 2018

Având în vedere faptul că agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, care participă la punerea în aplicare a programului de guvernare, în cadrul căruia sectorul de îmbunătăţiri funciare ocupă un loc important în obiectivele de atins, ţinând seama de faptul că infrastructura principală de irigaţii din administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare se reabilitează în prezent prin programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, a cărui implementare vizează suprafaţa viabilă din punct de vedere economic a amenajărilor de irigaţii din domeniul public al statului, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 18 iulie 2018

Având în vedere că institutul naţional de cercetare „cantacuzino“ s-a desfiinţat prin preluarea activităţii acestuia de către institutul naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“ din subordinea ministerului apărării naţionale,luând în considerare că institutul naţional de cercetare „cantacuzino“ a desfăşurat de-a lungul timpului activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,ţinând cont că o eventuală suspendare sau nerecunoaştere a acreditărilor, certificatelor, atestatelor şi autorizărilor dobândite anterior de către institutul naţional de cercetare „cantacuzino“ conduce la întreruperea activităţii institutului naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“,având în vedere că această situaţie ar genera sincope în asigurarea ...

Monitorul Oficial 621 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 621/2018)

 NORME METODOLOGICE din 2 iulie 2018 de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 18 iulie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.640/c din 2 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 621 din 18 iulie 2018.──────────art. 1(1) În conformitate cu prevederile art. 13^1 din ordonanţa guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna iulie 2017, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare cu un salariu lunar brut mai mic decât 7.100 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia ...

Monitorul Oficial 611 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 611/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 501 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 17 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) şi anexa la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale pentru romi, aprobată cu modificări prin legea nr. 7/2005, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) agenţia naţională pentru romi se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al ...

Monitorul Oficial 612 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 612/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 486 din 5 iulie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 17 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a româniei în perioada 2018-2020, denumită în continuare strategia naţională, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în strategia naţională, în raport cu etapele ...

 HOTĂRÂRE nr. 517 din 12 iulie 2018 privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 17 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretariatul general al guvernului preia atribuţiile, structurile, numărul de posturi şi personalul departamentului pentru strategii guvernamentale, structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul secretariatului general al guvernului, care se desfiinţează.art. iihotărârea guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile secretariatului general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 613 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 613/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 498 din 5 iulie 2018 privind trecerea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 17 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1), art. 869 şi art. 874 alin. (1) şi (3) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură ...

 HOTĂRÂRE nr. 500 din 5 iulie 2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 17 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎn anexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la numărul m.f. 107715 se modifică caracteristicile tehnice şi denumirea, conform anexei nr. ...

Monitorul Oficial 615 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 615/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 503 din 5 iulie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 17 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor ...

Monitorul Oficial 614 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 614/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 502 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 17 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru achiziţii centralizate,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) oficiul naţional pentru achiziţii centralizate, denumit în continuare onac, este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului finanţelor publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului finanţelor publice.(2) onac este desemnat ca unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţi potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru achiziţii centralizate, denumită ...

Monitorul Oficial 605 bis din 16 Iulie 2018 (M. Of. 605 bis/2018)

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 2 iulie 2018 a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 bis din 16 iulie 2018

──────────aprobată de ordinul nr. 978/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 din 16 iulie 2018.────────── 1. obiectivul programuluiprogramul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat (mmaca), prin direcţia de antreprenoriat şi programe pentru imm (dapimm) şi agenţiile pentru imm, atragere de investiţii şi promovarea exportului (aimmaipe), în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor ...

Monitorul Oficial 603 din 16 Iulie 2018 (M. Of. 603/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 499 din 5 iulie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 603 din 16 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 bucureşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform ...

Monitorul Oficial 605 din 16 Iulie 2018 (M. Of. 605/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.406 din 1 iulie 2018 privind alegerea preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 16 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 31 alin. (1) şi art. 33 din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6, art. 10 alin. (1)-(3), art. 20 alin. (2), art. 27 alin. (1) şi art. 38 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a ordinului arhitecţilor din românia, conferinţa naţională a ordinului arhitecţilor din românia, întrunită în 30.06.2018-1.07.2018, adoptă următoarea hotărâre:art. 1conferinţa naţională a ordinului arhitecţilor din românia a ales, prin vot secret, preşedintele ordinului arhitecţilor din românia.art. 2este ales în funcţia de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 1 iulie 2018 privind alegerea membrilor Consiliului naţional al Ordinului Arhitecţilor din România EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 16 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) şi art. 33 din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1)-(3), art. 20 alin. (2), art. 26, 29 şi art. 38 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a ordinului arhitecţilor din românia, conferinţa naţională ordinară a ordinului arhitecţilor din românia, întrunită în 30.06.2018-1.07.2018, adoptă următoarea hotărâre:art. 1conferinţa naţională a ordinului arhitecţilor din românia a ales, prin vot secret, membrii consiliului naţional al ordinului arhitecţilor din românia.art. 2sunt aleşi membri ai consiliului naţional al ordinului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 1 iulie 2018 privind alegerea membrilor Comisiei naţionale de disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 16 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), art. 33 şi art. 40 alin. (2) din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1)-(3), art. 20 alin. (2), art. 28, art. 38 alin. (4) şi art. 43 alin. (1) şi (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a ordinului arhitecţilor din românia,conferinţa naţională ordinară a ordinului arhitecţilor din românia, întrunită în 30 iunie-1 iulie 2018, adoptă următoarea hotărâre:art. 1conferinţa naţională a ordinului arhitecţilor din românia a ales, prin vot secret, membrii comisiei naţionale de disciplină a ordinului arhitecţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 1 iulie 2018 privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 16 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi art. 33 din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1)-(3), art. 20 alin. (2), art. 28, art. 38 alin. (4) şi art. 40 alin. (1) şi (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a ordinului arhitecţilor din românia,conferinţa naţională ordinară a ordinului arhitecţilor din românia, întrunită în 30 iunie-1 iulie 2018, adoptă următoarea hotărâre:art. 1conferinţa naţională a ordinului arhitecţilor din românia a ales, prin vot secret, membrii comisiei de cenzori a ordinului arhitecţilor din românia.art. ...

Monitorul Oficial 607 din 16 Iulie 2018 (M. Of. 607/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

Luând în considerare prevederile regulamentului (ce) nr. 1.069/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.774/2002 şi faptul că, în anul 2010, în cele opt euroregiuni de dezvoltare ale româniei a încetat activitatea de colectare şi neutralizare a subproduselor de origine animală de către concesionar şi, ca urmare, se pot crea condiţii favorabile pentru izbucnirea de epizootii grave ce pot pune în pericol sănătatea publică,având în vedere prevederile orientărilor uniunii ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

Prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 14/2015, s-a aprobat programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, care prevede realizarea perdelelor forestiere de protecţie pe suprafaţa de 5.257 ha, în vederea protejării a 1.752 km drumuri naţionale şi autostrăzi. până în prezent s-au realizat documentaţiile tehnico-economice aferente mai multor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii pentru o suprafaţă totală de 643 ha. la identificarea terenurilor pe care urmează să se realizeze ...

 HOTĂRÂRE nr. 512 din 12 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „aeroporturi - bucureşti“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 513 din 12 iulie 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei "Telefonul Copilului" ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „telefonul copilului“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, str. bozieni nr. 9, bl. 830 bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 12 iulie 2018.nr. 513.-----

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 12 iulie 2018 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2018 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 lei fiecărui absolvent al clasei a viii-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a viii-a - 2018. art. 2se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018. art. 3sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 519 din 12 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele bazna şi/sau mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 39 din 16 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:1. la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 5(1) pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină exploataţii înregistrate ...

Monitorul Oficial 602 din 13 Iulie 2018 (M. Of. 602/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

Având în vedere situaţia mai multor persoane care au dreptul la despăgubiri în temeiul legilor din domeniul restituirii proprietăţii, respectiv legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legile din domeniul restituirii proprietăţii funciare, legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre românia şi bulgaria, semnat la craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate ...

Monitorul Oficial 600 din 13 Iulie 2018 (M. Of. 600/2018)

 PROCEDURĂ din 3 iulie 2018 de primire şi soluţionare a plângerilor EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 13 iulie 2018

──────────aprobată prin decizia nr. 133 din 3 iulie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 600 din 13 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În exercitarea atribuţiilor sale legale, autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, denumită în continuare anspdcp, primeşte, analizează şi soluţionează plângeri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/ce (regulamentul ...

Monitorul Oficial 601 din 13 Iulie 2018 (M. Of. 601/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 514 din 12 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 108.677 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada martie-iulie 2018.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează ...

 HOTĂRÂRE nr. 515 din 12 iulie 2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3, al art. 8 alin. 3, precum şi al art. 13 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 201.650 lei, exclusiv transportul, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în judeţele vâlcea ...

 HOTĂRÂRE nr. 516 din 12 iulie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale pentru obiectivul de investiţii "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă alocarea sumei de 57.159 mii lei, din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetului ministerului apelor şi pădurilor pentru obiectivul de investiţii „amenajare râu cracău la slobozia, judeţul neamţ“ la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „active nefinanciare“, articolul 71.01 „active fixe“.(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă ...

Monitorul Oficial 602 din 13 Iulie 2018 (M. Of. 602/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

Având în vedere faptul că asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă a colectivităţilor locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă de medici de familie împreună cu asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare,în considerarea eficientizării asistenţei medicale primare, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin asigurarea continuităţii în prestarea de servicii medicale,ţinând cont ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 12 iulie 2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

Având în vedere că unul dintre principalele obiective de politică externă stabilite şi asumate prin programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 îl reprezintă pregătirea corespunzătoare şi exercitarea în cele mai bune condiţii de către românia a preşedinţiei consiliului ue în semestrul i al anului 2019, fiind importantă valorificarea acestei oportunităţi pentru fundamentarea unui profil european consolidat al româniei, ca stat membru al ue matur şi responsabil,ţinând cont de împrejurarea că formarea unor echipe de profesionişti reprezintă un element esenţial pentru respectarea obiectivelor româniei de stat membru al ue şi derularea adecvată a unei preşedinţii, fiind necesară şi oportună astfel cooptarea ...

Monitorul Oficial 599 din 13 Iulie 2018 (M. Of. 599/2018)

 CIRCULARĂ nr. 18 din 4 iulie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din Bucureşti EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 16 iulie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la înfiinţarea filarmonicii române din bucureşti.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 592 din 12 Iulie 2018 (M. Of. 592/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/295 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei: consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolelor 114 şi 169 tfue. caracterul european al protecţiei consumatorilor, ce necesită punerea în aplicare a unor ...

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/303 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei xvii la regulamentul (ce) nr. 1.907/2006 şi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/305 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de directivă a parlamentului european şi a consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării ...

 HOTĂRÂRE nr. 490 din 5 iulie 2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază ...

Monitorul Oficial 591 din 12 Iulie 2018 (M. Of. 591/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 4 iulie 2018 privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,potrivit dispoziţiilor art. 9 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, ale art. 77 şi 78 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 81 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 10 din hotărârea parlamentului româniei nr. 67/2017 privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă a camerei deputaţilor şi senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea direcţiei generale de protecţie şi anticorupţie, ...

Monitorul Oficial 593 din 12 Iulie 2018 (M. Of. 593/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 5 iulie 2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/654 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (reformare) respectă principiul subsidiarităţii.(2) senatul româniei constată că propunerea de directivă ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 5 iulie 2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/655 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2008/96/ce privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere respectă principiul subsidiarităţii.(2) senatul româniei constată că ...

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 5 iulie 2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/647 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2008/106/ce privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a directivei 2005/45/ce ...

 HOTĂRÂRE nr. 102 din 5 iulie 2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/647 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2009/103/ce a parlamentului european şi a consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de ...

 HOTĂRÂRE nr. 475 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii şi iii din legea nr. 211/2016 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea ministerului culturii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului naţional pentru cercetare şi formare culturală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 24 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) institutul naţional pentru cercetare şi formare culturală, denumit ...

Monitorul Oficial 594 din 12 Iulie 2018 (M. Of. 594/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 491 din 5 iulie 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia folclorică „someşul napoca“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul cluj-napoca, strada albert einstein nr. 15, apartament 1, judeţul cluj, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul culturii şi identităţii naţionale,george vladimir ivaşcuministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 5 iulie 2018.nr. 491.----

 HOTĂRÂRE nr. 494 din 5 iulie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicla secţiunea i „bunuri imobile“ din anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vâlcea“ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă poziţia nr. 779.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 497 din 5 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al regiei autonome „imprimeria băncii naţionale a româniei“, aflată în subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul ...

Monitorul Oficial 595 din 12 Iulie 2018 (M. Of. 595/2018)

 CIRCULARĂ nr. 19 din 9 iulie 2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,23% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,10% pe ...

Monitorul Oficial 594 din 12 Iulie 2018 (M. Of. 594/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 492 din 5 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 lit. k), art. 20, art. 33, 34 şi 41 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi în procesul de construire prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, oricare ar fi sursa de finanţare sau forma de proprietate.art. 3prezenta hotărâre intră în vigoare la ...

Monitorul Oficial 589 din 11 Iulie 2018 (M. Of. 589/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/299 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolului 113 tfue. obiectivul de combatere a fraudei prin aplicarea mecanismelor de taxare inversă şi de reacţie ...

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/300 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: (1) constată faptul că la acest moment efectele noului cfm sunt sub analiza ministerelor de resort sub coordonarea ministerului finanţelor publice.(2) solicită ministerelor de resort accelerarea studiilor de impact ...

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/301 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre:art. 1senatul româniei: consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolului 311 tfue. prin natura bugetului uniunii şi a resurselor proprii care constituie veniturile sale, măsurile de ...

 HOTĂRÂRE nr. 101 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/308 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei formulează următoarele:prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma directivei sunt adecvate. 1. temeiul juridic ...

 HOTĂRÂRE nr. 103 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/317 din 21.06.2018, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) constată că prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma directivei sunt adecvate. (2) consideră că:1. Întrucât deşeurile de ...

 HOTĂRÂRE nr. 104 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/304 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.2. notează ...

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/302 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei: consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii. evaluarea impactului a evidenţiat diverse motive pentru care acţiunea la nivelul ue aduce un plus de valoare acţiunilor la nivel naţional. printre ...

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/313 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei formulează următoarele:prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma regulamentului sunt adecvate.1. temei juridicregulamentul (ce) ...

Monitorul Oficial 587 din 11 Iulie 2018 (M. Of. 587/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 496  din 5 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei dragalina, judeţul călăraşi, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei dragalina, judeţul călăraşi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 5 iulie 2018.nr. 496anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei dragalina, judeţul călăraşi (a se vedea imaginea asociată) ...

Monitorul Oficial 586 din 11 Iulie 2018 (M. Of. 586/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 5 iulie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/638 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu şi de abrogare a regulamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale - COM (2018) 239 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/297 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei (ue) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/298 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei (ue) 2017/1.132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere respectă principiile subsidiarităţii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 5 iulie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveşte siguranţa generală a acestora şi protecţia ocupanţilor vehiculului şi a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 şi (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/648 din 21.06.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 488 din 5 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, cu modificările ulterioare, ale regulamentului (ue) nr. 1.301/2013 al parlamentului european ...

 HOTĂRÂRE nr. 489 din 5 iulie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60 + 145 - km 76 + 277", judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „modernizare dn 2l soveja-lepşa km 60+145 - km 76+277“, judeţul vrancea, prevăzuţi în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 493 din 5 iulie 2018 pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 50 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei milcoiu, judeţul vâlcea“ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 130 se introduc 3 ...

 HOTĂRÂRE nr. 495 din 5 iulie 2018 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 23 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei bulzeşti“, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 153 se ...

 PROCEDURĂ din 21 mai 2018 de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 11 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.690 din 21 mai 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 586 din 11 iulie 2018.──────────art. 1(1) monitorizarea şi controlul activităţii de îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav şi accentuat la asistentul personal profesionist de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului bucureşti, denumite în continuare dgaspc, includ acţiuni de colectare de date şi informaţii, analiza acestora şi elaborarea de rapoarte de monitorizare, precum şi acţiuni de verificare şi, după caz, de control. (2) monitorizarea şi controlul activităţii asistentului personal profesionist ...

Monitorul Oficial 588 din 11 Iulie 2018 (M. Of. 588/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 iunie 2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanţă fiscală EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 11 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f) şi art. 36 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 27 iunie 2018, h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală, prevăzut în ...

Monitorul Oficial 587 din 11 Iulie 2018 (M. Of. 587/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 442  din 21 iunie 2018 privind aprobarea modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului lipova, judeţul arad, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului lipova, judeţul arad, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 21 iunie 2018.nr. 442anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

 HOTĂRÂRE nr. 430  din 21 iunie 2018 privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăviţa şi Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor dumbrăviţa şi groşii Ţibleşului, judeţul maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 21 iunie 2018.nr. 430anexa 1.1 *) anexa nr. 1.1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 443  din 21 iunie 2018 privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrative-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului municipiului sighişoara, judeţul mureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului sighişoara, judeţul mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 21 iunie 2018.nr. 443anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

Monitorul Oficial 586 bis din 11 Iulie 2018 (M. Of. 586 bis/2018)

 ANEXĂ din 9 iulie 2018 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 873/1.118/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 bis din 11 iulie 2018

ModificĂri Şi completĂri la anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al   preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.301/500/2008 1. după poziţia 246 se introduc şaisprezece noi poziţii, poziţiile 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 şi 262, cu următorul cuprins: "┌───┬─────┬────────┬───┬───────────────┐│nr.│anexĂ│cod │tip│denumire ││1. │247 │protocol│dci│pertuzumabum ││1. │248 │l01xc13 │dci│pembrolizumabum││1. │249 │l01xc18 │dci│blinatumomabum ││1. │250 │l01xc19 │dci│ramucirumabum ││1. │251 │l01xc21 │dci│daratumumabum ││1. │252 │l01xc24 │dci│olaratumab ...

Monitorul Oficial 582 din 10 Iulie 2018 (M. Of. 582/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 4 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 10 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 14 - grupul parlamentar de prietenie cu elveţia– domnul deputat kelemen hunor, grupul parlamentar u.d.m.r., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator verestóy attila;– la punctul 45 - ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 4 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 10 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i - membri titulari, punctul 1, domnul senator romaşcanu lucian, grupul parlamentar p.s.d., o înlocuieşte în calitatea de membru titular şi preşedinte ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 4 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 10 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a francofoniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 2 - domnul deputat muşoiu Ştefan, grupul parlamentar p.s.d., îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat bănicioiu nicolae, neafiliat. această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 4 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 10 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a mediteranei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează: - la punctul 2 - domnul deputat stancu florinel, grupul parlamentar p.s.d., o înlocuieşte în calitatea de membru pe doamna deputat meiroşu marilena-emilia, neafiliată.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de ...

Monitorul Oficial 585 din 10 Iulie 2018 (M. Of. 585/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 iulie 2018 privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iulie 2018

În temeiul art. 101 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, şi ale art. 76 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea parlamentului nr. 11/2018 privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă a senatului şi camerei deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului serviciului de protecţie şi pază, domnul pahonţu lucian-silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare, coroborată cu decizia curţii constituţionale nr. 206/2018 prin care se admite sesizarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 4 iulie 2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 9 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, în aplicarea deciziei curţii constituţionale a româniei nr. 206/2018, având în vedere declaraţiile viceprim-ministrului paul stănescu potrivit cărora un emisar din partea directorului serviciului de protecţie şi pază i-ar fi solicitat colaborarea cu acest serviciu în schimbul susţinerii politice pentru preluarea conducerii partidului social democrat, considerând protocoalele de colaborare cu alte instituţii care pot exceda prevederilor legale în îndeplinirea scopului pentru care au fost înfiinţate şi funcţionează aceste instituţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 487 din 5 iulie 2018 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2017, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 62.888.954.722 lei, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă contul de execuţie a bugetului trezoreriei statului pe anul 2017, care cuprinde la venituri suma de 115.277.534 lei şi la cheltuieli suma de 44.535.350 lei şi ...

Monitorul Oficial 583 din 10 Iulie 2018 (M. Of. 583/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 474 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu - Sighişoara şi Coşlariu - Simeria" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 10 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei c.f. braşov - simeria, componentă a coridorului iv paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea coşlariu - sighişoara“ şi ale hotărârii guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea ...

Monitorul Oficial 576 bis din 09 Iulie 2018 (M. Of. 576 bis/2018)

 NORME din 2 iulie 2018 privind procedurile de autorizare EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 bis din 9 iulie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 155/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 576 din 9 iulie 2018.────────── cap. iscop, domeniu de aplicare şi definiţii scopulart. 1prezentele norme stabilesc, cerinţele specifice, condiţiile şi etapele procesului de autorizare a activităţilor cu surse de radiaţii în conformitate cu normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 752/3.978/136/2018. domeniul de aplicareart. 2(1) prezentele norme se aplică tuturor situaţiilor du expunere planificată, care implică riscul de expunere la radiaţii ionizante ce nu poate ...

Monitorul Oficial 579 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 579/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 9 iulie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14, 50 şi ale art. 51 alin. (1) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. q) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,având în vedere dispoziţiile art. 59 alin. (3) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora „judecătorul care a votat împotrivă poate formula opinie separată. cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurentă. opinia separată ...

Monitorul Oficial 580 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 580/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 9 iulie 2018

Potrivit programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 496 din 29 iunie 2017, implementarea principiului egalităţii de şanse în educaţie, îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor tuturor copiilor şi tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant şi incluziv reprezintă cheia pentru creştere economică şi prosperitate. calitatea resursei umane este primordială, iar educaţia, ca factor strategic de dezvoltare, reprezintă un domeniu de interes major, aflat întotdeauna pe agenda publică.obiectivul cuprins în programul de guvernare 2017-2020, care are în vedere realizarea unei ...

 HOTĂRÂRE nr. 476 din 28 iunie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 9 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din ...

Monitorul Oficial 581 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 581/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 9 iulie 2018 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 9 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul comisiei de validare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatul de deputat al ...

Monitorul Oficial 577 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 577/2018)

 CONDIŢII-CADRU din 27 iunie 2018 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 109 din 27 iunie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 577 din 9 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu ...

 CONDIŢII-CADRU din 27 iunie 2018 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 110 din 27 iunie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 577 din 9 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a sd, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2(1) obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale sd amplasate în localităţile înscrise în anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa nr. 2, care se redactează şi se emit odată cu autorizaţia.(2) anexele nr. 1 şi ...

Monitorul Oficial 576 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 576/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 452 din 28 iunie 2018 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 9 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului având nr. mfp 37130 (parţial) şi nr. mfp 37131 aflate în administrarea spitalului clinic căi ferate craiova, unitate în subordinea ministerului transporturilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a sentinţei civile nr. 122/2012 din 12.04.2012, emisă de tribunalul dolj, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 343/2013, emisă ...

Monitorul Oficial 577 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 577/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 4 iulie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 20/2017 pentru modificarea hotărârii parlamentului româniei nr. 1/2008 privind constituirea comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru relaţia cu unesco şi aprobarea componenţei nominale a acesteia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 9, domnul deputat macovei silviu nicu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat nechifor cătălin-ioan.această hotărâre a fost adoptată de camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 32  din 4 iulie 2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (1), (2) şi (3) din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se instituie comisia comună specială a camerei deputaţilor şi senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale curţii de conturi, denumită în continuare comisia.art. 2(1) comisia se compune din 15 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din camera deputaţilor şi senat.(2) comisia este condusă de un birou alcătuit ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018

Având în vedere majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, potrivit prevederilor programului de guvernare 2017-2020, prin modificarea dispoziţiilor legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare necesitatea reducerii urgente a deficitului de forţă de muncă identificat la nivel naţional, reclamat şi de reprezentanţii mediului de afaceri, prin majorarea cuantumului ...

Monitorul Oficial 576 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 576/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 472 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 9 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei c.f. braşov - simeria, componentă a coridorului iv paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea coşlariu-sighişoara“ şi ale hotărârii guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei c.f. ...

Monitorul Oficial 579 din 09 Iulie 2018 (M. Of. 579/2018)

 PROCEDURĂ din 27 iunie 2018 de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 9 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.424/1.723/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 579 din 9 iulie 2018.──────────art. 1obiectul prezentei proceduri îl constituie transmiterea de către casele teritoriale de pensii către organul fiscal central a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate în termenul general de prescripţie de 3 ani, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:a) titlurile executorii, în original, în care sunt individualizate creanţele ...

Monitorul Oficial 574 din 06 Iulie 2018 (M. Of. 574/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 485 din 5 iulie 2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 6 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 920 din 16 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:"art. 28^1(1) pentru porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi şi împuşcaţi în vederea stabilirii diagnosticului sau morţi în accidente, proveniţi din fondurile cinegetice, gestionarii acestor fonduri, alte persoane implicate în managementul silvic sau ...

Monitorul Oficial 575 din 06 Iulie 2018 (M. Of. 575/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 5 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 6 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 4 - componenţa comisiei economice, industrii şi servicii, domnul senator pop liviu-marian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în ...

Monitorul Oficial 571 din 06 Iulie 2018 (M. Of. 571/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 473 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 6 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1),art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei c.f. braşov-simeria, componentă a coridorului iv paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea coşlariu-sighişoara“ şi ale hotărârii guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei c.f. braşov-simeria, componentă a ...

Monitorul Oficial 574 din 06 Iulie 2018 (M. Of. 574/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 484 din 5 iulie 2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 6 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 741 din 30 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) uciderea preventivă - măsură excepţională aplicabilă în cazul suspiciunii/confirmării, în condiţiile legii, a unui focar de pestă porcină africană într-o ...

Monitorul Oficial 571 bis din 06 Iulie 2018 (M. Of. 571 bis/2018)

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 26 iunie 2018 a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 bis din 6 iulie 2018

──────────aprobată de ordinul nr. 956/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 571 din 6 iulie 2018.────────── po.ip-08revizia 11. obiectivul programuluiprogramul unctad/empretec-românia pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, denumit în continuare mmaca, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 26 iunie 2018 a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 bis din 6 iulie 2018

──────────aprobată de ordinul nr. 955/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 571 din 6 iulie 2018.────────── 1. obiectivul programuluiprogramul naţional multianual de microindustrializare, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către ministerul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat (mmaca), prin direcţia de antreprenoriat şi programe pentru imm (dapimm) şi agenţiile pentru imm, atragere de investiţii şi promovare a exportului (aimmaipe), în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 568 din 05 Iulie 2018 (M. Of. 568/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 5 iulie 2018 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 5 iulie 2018

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 5 iulie 2018, preşedintele de şedinţă a comunicat că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului petru gabriel vlase, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 4 bacău, ca urmare a demisiei începând cu data de 4 iulie 2018, data înscrisă în demisie, în baza art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, a art. 7 alin. (1) lit. b) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat ...

Monitorul Oficial 569 din 05 Iulie 2018 (M. Of. 569/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat a programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin legea nr. 83/2017, precum şi utilitatea unei corelări urgente a anumitor prevederi din textul actului normativ actual cu necesitatea asigurării unui cadru legislativ clar, stabil, predictibil şi coerent şi o mai bună transpunere a acestuia cu actualele cerinţe ale pieţei, în vederea evitării unor disfuncţionalităţi în implementarea şi derularea ...

 HOTĂRÂRE nr. 480 din 5 iulie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie-iulie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă, în limita sumei de 6.000.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pentru anul 2018, pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe ori gospodării au fost afectate de inundaţiile, alunecările de teren şi fenomenele meteorologice deosebite produse în perioada iunie-iulie 2018.art. 2(1) ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se acordă familiilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 481 din 5 iulie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Albu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului constanţa de către domnul albu ioan.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marin,secretar de statbucureşti, 5 iulie 2018.nr. 481.----

 HOTĂRÂRE nr. 482 din 5 iulie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului bucureşti de către domnul petcu adrian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marin,secretar de statbucureşti, 5 iulie 2018.nr. 482.----

 HOTĂRÂRE nr. 483 din 5 iulie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către doamna Cliseru Speranţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna cliseru speranţa exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al municipiului bucureşti.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marin,secretar de statbucureşti, 5 iulie 2018.nr. 483.----

 HOTĂRÂRE nr. 479 din 5 iulie 2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 5 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3, precum şi al art. 8 alin. 3 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 767.700 lei, exclusiv transportul, pentru populaţia afectată de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în judeţele bacău, botoşani, buzău, covasna, dâmboviţa şi neamţ.(2) ...

Monitorul Oficial 565 bis din 05 Iulie 2018 (M. Of. 565 bis/2018)

 NORME din 27 iunie 2018 privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 bis din 5 iulie 2018

──────────aprobate de ordinul nr. 147/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 565 din 5 iulie 2018.────────── cap. iobiective, domeniul de aplicare şi definiţiiart. 1(1) prezentele norme stabilesc cerinţele specifice pentru prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţie de urgenţă radiologică pentru instalaţiile şi activităţile care fac parte din categoria de pregătire pentru urgenţă iv şi categoria de pregătire pentru urgenţă vi.(2) identificarea categoriei de pregătire pentru urgenţă se face conform art. 31 alin. (3) lit. d) şi f) şi alin. (4) din regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologie, aprobat ...

Monitorul Oficial 561 din 04 Iulie 2018 (M. Of. 561/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 468 din 28 iunie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 4 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar, înfiinţată prin reorganizarea consiliului pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile, şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) numărul de posturi este 21, inclusiv preşedintele."2. la articolul 4, alineatul (1) va avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 467 din 28 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 4 iulie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2016/1.628 al parlamentului european şi al consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.024/2012 şi (ue) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a directivei 97/68/ce,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a regulamentului (ue) 2016/1.628 al parlamentului european şi al consiliului din 14 septembrie 2016 privind ...

Monitorul Oficial 562 din 04 Iulie 2018 (M. Of. 562/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 28 iunie 2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

Având în vedere faptul că asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă a colectivităţilor locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă de medici de familie împreună cu asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare,ţinând cont de faptul că finanţarea asigurării continuităţii serviciilor în asistenţa medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sănătăţii, prin transferuri către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, iar, ...

 HOTĂRÂRE nr. 463 din 28 iunie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale a cuprului, aurului şi fierului minvest - s.a. deva, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 469 din 28 iunie 2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în administrarea Inspecţiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar şi a datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale imobilului aflat în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 470 din 28 iunie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2671, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului satu mare, judeţul satu mare, şi declararea acesteia din bun de interes ...

 HOTĂRÂRE nr. 471 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464 + 687,09 - km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din staţia CF Valea Florilor)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reparaţie linie cf valea florilor - boju, fir i, km 464 + 687,09 - km 472 + 747,08 (inclusiv linia iii directă din staţia cf valea florilor)“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor ...

Monitorul Oficial 563 din 04 Iulie 2018 (M. Of. 563/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 iulie 2018 pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 4 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul vlase petru gabriel se numeşte în funcţia de director al serviciului de informaţii externe.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat, în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianu bucureşti, 4 iulie 2018.nr. 23.----

Monitorul Oficial 555 din 03 Iulie 2018 (M. Of. 555/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 462 din 28 iunie 2018 privind funcţionarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 3 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 45 din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de coordonare la nivel naţional a strategiei uniunii europene pentru regiunea dunării, denumită în continuare suerd, care reprezintă un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul dunării, destinat dezvoltării economice, sociale şi teritoriale a ...

 HOTĂRÂRE nr. 466 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 3 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2centrul naţional de evaluare şi examinare are ca scop coordonarea ştiinţifică şi profesională a sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar şi coordonarea evaluării manualelor şcolare."2. la articolul 3, literele a), c), d), l), m) şi n) se modifică ...

Monitorul Oficial 557 din 03 Iulie 2018 (M. Of. 557/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 698 din 14 iunie 2018 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 3 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după ...

 HOTĂRÂRE nr. 708 din 14 iunie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 3 iulie 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 3 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 19 iunie 2018, emite următoarea hotărâre:art. imetodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor ...

Monitorul Oficial 556 din 03 Iulie 2018 (M. Of. 556/2018)

 NORME METODOLOGICE din 11 iunie 2018 de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 3 iulie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.415/c din 11 iunie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 556 din 3 iulie 2018.──────────cap. icriteriile în baza cărora se acordă majorarea salariului de bază/salariului de funcţie cu până la 50% pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, prevăzută de art. 16 alin. (1) din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceart. 1personalul din sistemul administraţiei penitenciare, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de o majorare a salariului de bază/salariului de funcţie - de până la 50%, după cum urmează:a) până la 20 de ...

Monitorul Oficial 555 bis din 03 Iulie 2018 (M. Of. 555 bis/2018)

 NORMĂ din 26 iunie 2018 privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 bis din 3 iulie 2018

──────────aprobată de ordinul nr. 145/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 555 din 3 iulie 2018.────────── art. 1prezentele norme completează cerinţele stabilite în normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 752/3.978/136/2018, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 517 bis din 25 iunie 2018.art. 2prezentele norme se aplică de către întreprinderi pentru efectuarea estimării dozelor efective şi echivalente pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie în situaţiile de expunere planificată şi existentă.art. 3(1) pentru ...

Monitorul Oficial 553 din 03 Iulie 2018 (M. Of. 553/2018)

 PROCEDURĂ din 18 iunie 2018 privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 3 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.494 din 18 iunie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 553 din 3 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generale1. (1) prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care aveau obligaţia declarării venitului în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, respectiv acelor persoane cărora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 şi 2017.(2) stabilirea din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii se realizează potrivit regulilor de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de legea nr. 227/2015 ...

Monitorul Oficial 554 bis din 03 Iulie 2018 (M. Of. 554 bis/2018)

 NORMĂ din 27 iunie 2018 privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă I, categoria de pregătire pentru urgenţă II şi categoria de pregătire pentru urgenţă III EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 bis din 3 iulie 2018

──────────aprobat de ordinul nr. 146/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 3 iulie 2018.────────── cap. iobiective, domeniul de aplicare şi definiţiiart. 1prezentele norme stabilesc cerinţele specifice pentru prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţie de urgenţă nucleară sau radiologică pentru instalaţiile nucleare şi radiologice în vederea detalierii cerinţelor din regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 61/113/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 523 bis din 26 iunie 2018.art. 2(1) ...

Monitorul Oficial 548 din 02 Iulie 2018 (M. Of. 548/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 25 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 2 iulie 2018

În temeiul art. 48 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,congresul uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, reunit la mamaia în data de 25 mai 2018, hotărăşte:art. istatutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 875 din 7 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul ...

Monitorul Oficial 549 din 02 Iulie 2018 (M. Of. 549/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 2 iulie 2018

Având în vedere că ministerul afacerilor interne şi instituţiile din subordine, încadrate cu poliţişti, înregistrează un deficit major de personal acumulat ca urmare a reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobaţi prin legile bugetare anuale, a aprobării unor cifre de şcolarizare inferioare nevoilor instituţionale, precum şi a părăsirii benevole a sistemului,ţinând seama de faptul că acest deficit a fost accentuat şi prin accesarea masivă a dreptului la pensie în condiţiile legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, iar posibilitatea diminuării sale - prin mecanismele de şcolarizare a poliţiştilor în instituţiile de învăţământ, utilizate ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 2 iulie 2018

Având în vedere:- publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, cu nr. 390, 391, 392 şi 393 din data de 23 mai 2016, a legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, a legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 28 iunie 2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 2 iulie 2018

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ, a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ, având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 249 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legii pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea societăţii editura didactică şi pedagogică - s.a. ca urmare a reorganizării regiei autonome „editura didactică şi pedagogică“ prin transformare, prin care a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate a respectivei legi,având în vedere faptul că în prezent nu există un cadru legislativ care să prevadă modalitatea de reorganizare a regiilor ...

Monitorul Oficial 550 din 02 Iulie 2018 (M. Of. 550/2018)

 NORME din 26 iunie 2018 privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 144 din 26 iunie 2018, prublicat în monitorul oficial, partea i, nr. 550 din 2 iulie 2018.──────────cap. iscopul, domeniul de aplicare, definiţiisecŢiunea 1scopulart. 1scopul prezentelor norme este de a asigura protecţia sănătăţii persoanelor împotriva pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante de la sursele orfane şi de la sursele radioactive, supuse controlului reglementat al comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan.secŢiunea a 2-adomeniul de aplicareart. 2(1) prezentele norme se aplică activităţilor cu surse deschise şi surse închise, inclusiv surse închise de mare activitate, precum şi detectării, recuperării, gestionării şi depozitării definitive a surselor orfane.(2) ...

 HOTĂRÂRE nr. 444 din 21 iunie 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului arad“ la hotărârea guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului arad, precum şi al municipiului arad, oraşelor şi comunelor din judeţul arad, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 690 şi nr. 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 675^3 se introduce ...

 HOTĂRÂRE nr. 445 din 21 iunie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 459 din 28 iunie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei autonome „autoritatea aeronautică civilă română“, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 460 din 28 iunie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuţi-Prut, km 106 + 650 - km 142 + 250" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizare dn 24c manoleasa-rădăuţi-prut km 106 + 650 - km 142 + 250“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 494 din 16 iulie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiministerul transporturilor, prin compania naţională de administrare a infrastructurii rutiere - s.a., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în ...

Monitorul Oficial 551 din 02 Iulie 2018 (M. Of. 551/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 464 din 28 iunie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 2 iulie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru compania naţională romarm - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor publice,eugen ...

Monitorul Oficial 550 din 02 Iulie 2018 (M. Of. 550/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 461 din 28 iunie 2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016