Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2018 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2018

Monitorul Oficial 370 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 370/2018)

 NORME METODOLOGICE din 24 aprilie 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 27 aprilie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 4.597/1.698/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 370 din 27 aprilie 2018.──────────art. 1(1) unităţile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă unităţilor administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanţării proiectelor necesare ...

Monitorul Oficial 369 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 369/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 25 aprilie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi ale art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnului deputat csoma botond, aparţinând grupului parlamentar al udmr, îi încetează calitatea de membru al comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în ...

Monitorul Oficial 367 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 367/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Românesc EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 27 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: partidul social romÂnescsediul partidului politic: bucureşti, aleea botorani nr. 4, sectorul 5 ┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │ │cuantum total cotizaţie în luna ...

Monitorul Oficial 368 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 368/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 aprilie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 27 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/171 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 aprilie 2018, camera deputaţilor:1. susţine opinia conform căreia competenţe precum creativitatea, gândirea critică, luarea iniţiativei şi soluţionarea problemelor joacă un rol important în confruntarea cu schimbările şi complexitatea societăţii de astăzi, precum şi în consolidarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 235 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 27 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare“, beneficiar regia autonomă „administraţia fluvială a dunării de jos“ galaţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului operaţional infrastructura ...

 HOTĂRÂRE nr. 236 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 27 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului operaţional infrastructura mare 2014-2020 şi alocaţii bugetare prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 243 din 18 aprilie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 27 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie blaj, cu sediul în municipiul blaj, strada gheorghe bariţiu nr. 2, judeţul alba, instituţie de drept public organizată ...

Monitorul Oficial 369 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 369/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 25 aprilie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/170 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 aprilie 2018, camera deputaţilor:1. Îşi exprimă susţinerea deplină cu privire la valorile fundamentale ale uniunii, aşa cum s-au concretizat în 70 de ani de pace, şi consideră că toleranţa, promovarea valorilor comune, a educaţiei ...

Monitorul Oficial 372 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 372/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 27 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: partidul uniunea salvaţi româniasediul partidului politic: bucureşti, bd. aviatorilor nr. 9, sectorul 1┌────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │filiala │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │judeţeană│total al │total al │total al │total al │total al │total al │total ...

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 27 aprilie 2018

   situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: partidul puterii umaniste (social-liberal)sediul partidului politic: ilfov, localitatea corbeanca, comuna corbeanca, str. laguna albastră, nr. 56a┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐│ │ │cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul │cuantumul│cuantumul│cuantumul│ ││ │ │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │ ││nr. │organizaţia/│cotiza- ...

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul pentru Argeş şi Muscel EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 27 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: partidul pentru argeŞ Şi muscelsediul partidului politic: piteşti, str. egalităţii nr. 13, judeţul argeş┌────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │ │cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul │cuantumul│cuantumul│cuantumul││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al ││nr. │/ │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- ...

Monitorul Oficial 369 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 369/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 238 din 18 aprilie 2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor aflate în concesiunea companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi în domeniul public al judeţului tulcea,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 16 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 242 din 18 aprilie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie odobeşti, cu sediul social în localitatea odobeşti, strada Ştefan cel mare nr. 61, judeţul vrancea, instituţie de drept ...

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 18 aprilie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea secretariatului de stat pentru culte, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2secretariatul general al guvernului ...

 HOTĂRÂRE nr. 248 din 18 aprilie 2018 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 874 din legea 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă dreptul de folosinţă gratuită al clubului sportiv „umobitelco“ cluj-napoca asupra imobilului aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului tineretului şi sportului - direcţia judeţeană pentru sport şi tineret cluj prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 721/2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 371 din 27 Aprilie 2018 (M. Of. 371/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 27 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic - partidul social democrat - psdsediul partidului politic - şos. kiseleff nr. 10, sectorul 1, bucureşti ┌────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 27 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: partidul naţional liberalsediul partidului politic: aleea modrogan nr. 1, bucureşti ┌────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al │total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 27 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul: 2017denumirea partidului politic: partidul alianŢa liberalilor Şi democraŢilor - aldesediul partidului politic: str. muzeul zambaccian nr. 17, sectorul 1, bucureşti ┌────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al │total al ...

Monitorul Oficial 365 bis din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 365 bis/2018)

 ANEXE din 23 aprilie 2018 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special (nr. 1-a─1-j, 2-a─2-n, 3-a─3-k, 4-a─4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7 şi 8-a─8-c) EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 bis din 26 aprilie 2018

Anexa 1-a ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│casa de asigurări de sănătate │reprezentantul legal al furnizorului││............................. │....................................││furnizorul de servicii medicale│medic de familie ...................││...............................│(nume prenume) ││localitate ....................│cnp medic de familie ...............││judeţ .........................│ │└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bazĂgrupa de vârstă ...............*)┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬─────────┐│ ...

Monitorul Oficial 361 din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 361/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2018

I. forumul democrat al germanilor din românia (organizaţia pe ţară)denumirea organizaţiei: forumul democrat al germanilor din românia (f.d.g.r.)sediul: sibiu, str. general magheru nr. 1-3situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute de către f.d.g.r. în anul 2017 ┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │denumirea │cuantum total cotă-parte cotizaţii primite de la organizaţiile regionale în ││nr. │organizaţiei/ │luna ...

 CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anii 2015, 2016 şi 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Párt EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2015denumirea partidului politic: partidul civic maghiar - magyar polgÁri pÁrtsediul partidului politic: 535600 odorheiu secuiesc, str. kossuth lajos nr. 20, judeţul harghita ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 365 din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 365/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 233 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 26 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 133/2010 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii aferent proiectului de modernizare a metroului din bucureşti - etapa a iv-a, magistrala 5 drumul taberei-pantelimon, tronsonul drumul taberei-universitate, semnat la bucureşti la 12 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori*) între guvernul româniei, reprezentat prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii semnate la bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la luxemburg la ...

Monitorul Oficial 363 din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 363/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 26 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: udmrsediul partidului politic: bucureşti, str. dr. joseph lister nr. 57, sectorul 5 ┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 364 din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 364/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 18 aprilie 2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE (în materie de frontiere şi vize) şi de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 şi a Regulamentului (UE) 2017/2226 - COM (2017) 793 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/171 din 12.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale ue (în materie de frontiere şi vize) şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 18 aprilie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informaţii ale UE (cooperare poliţienească şi judiciară, azil şi migraţie) - COM (2017) 794 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/172 din 12.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informaţii ale ue (cooperare poliţienească şi judiciară, azil şi migraţie) ...

 HOTĂRÂRE nr. 254 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea complexul energetic oltenia - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul energiei,iulian ...

 HOTĂRÂRE nr. 255 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea comercială „uzina termoelectrică midia“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâreprim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 257 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea electrocentrale constanţa - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: p. ministrul energiei,iulian ...

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune „cncir“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 365 din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 365/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 25 aprilie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Planul de acţiune pentru educaţia digitală COM (2018) 22 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 26 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/169, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 aprilie 2018, camera deputaţilor:1. consideră că factorul uman şi-a păstrat un rol-cheie în procesul de predare şi învăţare, în ceea ce priveşte transmiterea valorilor morale şi civice, a încurajării efortului şi a formării deprinderilor ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 24 aprilie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 26 aprilie 2018

Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea tratamentului cu medicamente inovative pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătăţii publice,pentru ca fiecare pacient român să aibă acces la standardul european de tratament, reducând astfel decalajul dintre românia şi statele membre ale uniunii europene în ceea ce priveşte accesul la medicamente inovative,ţinând cont de faptul că grila actuală de negociere se aplică ambelor tipuri de contracte fără să distingă specificul fiecărui tip de contract şi pentru a asigura flexibilitate negocierii raportat la dinamica includerii pacienţilor în tratament şi volumul de ...

Monitorul Oficial 364 din 26 Aprilie 2018 (M. Of. 364/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 256 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea naţională de Închideri mine valea jiului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea ...

Monitorul Oficial 359 din 25 Aprilie 2018 (M. Of. 359/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 25 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 25 aprilie 2018

I. cuantumul total al cotizaţiilor încasate în 2017 este de: 300 lei.ii. cuantumul total al donaţiilor confidenţiale încasate de la persoane fizice în 2017 este de: 0 lei.iii. dobânzi: 0 leiiv. alte venituri: 0 leisituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: uniunea creştin democrată din românia sediul partidului politic: sediul fiscal str. colonia breaza nr. 22a, cluj-napoca, judeţul cluj, românia ┌────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ...

Monitorul Oficial 360 din 25 Aprilie 2018 (M. Of. 360/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 231 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) personalul autorităţii este constituit ...

 HOTĂRÂRE nr. 244 din 18 aprilie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc ...

 HOTĂRÂRE nr. 245 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanţa, Mureş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 246 din 18 aprilie 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vâlcea“ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se completează după cum urmează:- după ...

 HOTĂRÂRE nr. 250 din 24 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului mureş de către domnul goga lucian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 24 aprilie 2018.nr. 250.-----

 HOTĂRÂRE nr. 251 din 24 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului argeş de către domnul stoian gabriel.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 24 aprilie 2018.nr. 251.----

 HOTĂRÂRE nr. 252 din 24 aprilie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul bughiu adrian-dumitru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului argeş.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 24 aprilie 2018.nr. 252.----

 HOTĂRÂRE nr. 253 din 24 aprilie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Folea Adrian-Laurenţiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul folea adrian-laurenţiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului braşov.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 24 aprilie 2018.nr. 253.----

 HOTĂRÂRE nr. 258 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a. aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul economiei,bogdan ...

 HOTĂRÂRE nr. 260 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Teleorman şi Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi al art. 8 alin. 3 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, constând în construcţii uşoare din elemente modulate, bunuri şi materiale de construcţii şi reparat case, precum şi combustibil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 638,2 mii ...

Monitorul Oficial 358 bis din 25 Aprilie 2018 (M. Of. 358 bis/2018)

 ANEXĂ din 13 aprilie 2018 privind cotele de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 bis din 25 aprilie 2018

──────────aprobată prin ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 358 bis din 25 aprilie 2018.──────────centralizatorprivind cotele de recoltă aprobate pentruperioada de vânătoare 2018/2019, la specia căprior┌────┬────┬─────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la: ││ │ │ ├───┬───────────────┼──────────────────────┬───────┤│nr. │ │gestionari ...

Monitorul Oficial 354 din 24 Aprilie 2018 (M. Of. 354/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 223 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea unor acte normative privind aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 24 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se numeşte în calitatea de şef al delegaţiei române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul comisar şef de poliţie marin turică, împuternicit adjunct al inspectorului general al inspectoratului general al poliţiei de frontieră române."2. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2se numeşte în calitatea de locţiitor al ...

Monitorul Oficial 355 din 24 Aprilie 2018 (M. Of. 355/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 213 din 12 aprilie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 24 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 2a ogra-câmpia turzii pe teritoriul localităţilor bogata, cheţani, cucerdea, cuci, iernut, luduş şi ogra din judeţul mureş şi pe teritoriul localităţii luna ...

 PROCEDURĂ din 15 martie 2018 privind desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 24 aprilie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 326 din 15 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 355 din 24 aprilie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte cerinţele privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime şi notificarea la comisia europeană şi celelalte state membre ale uniunii europene a acestor organisme de către ministerul transporturilor, denumit în continuare mt.art. 2(1) mt desemnează şi notifică numai organisme de evaluare a conformităţii care realizează sarcini specifice de evaluare a conformităţii prevăzute în legislaţia uniunii europene de armonizare şi/sau în actele de punere în aplicare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 16 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 24 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 16.04.2018, emite următoarea hotărâre:art. ihotărârea consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia nr. 5/2018 privind ...

Monitorul Oficial 356 din 24 Aprilie 2018 (M. Of. 356/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 230 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 24 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 din legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 24 din legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăp. ministrul muncii şi justiţiei sociale,adrian marius ...

 HOTĂRÂRE nr. 224 din 18 aprilie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 2, aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 24 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada sebeş - turda“, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sebeş - turda“ - lot 2, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).*) anexa ...

 NORMĂ nr. 6 din 10 aprilie 2018 pentru modificarea art. 11 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 24 aprilie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 4 aprilie 2018, autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. ila articolul 11 din ...

Monitorul Oficial 357 din 24 Aprilie 2018 (M. Of. 357/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 24 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 24 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: alianŢa noastrĂ romÂniasediul partidului politic: str. sabinelor nr. 31, sectorul 5, bucureşti ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 353 din 23 Aprilie 2018 (M. Of. 353/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 23 aprilie 2018

Lipsa unei evidenţe complete a proprietăţilor imobiliare afectează dezvoltarea economică atât sub aspect social, cât şi în ceea ce priveşte mediul de afaceri, contribuind la întreţinerea unui climat nesigur pentru investiţii.accelerarea realizării cadastrului în românia şi implementarea programului naţional de cadastru şi carte funciară, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, constituie unica soluţie pentru eliminarea acestei deficienţe şi constituie o prioritate a guvernului româniei, care va asigura şi punerea în aplicare a obiectivelor statului român, precum dezvoltarea agriculturii şi infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică.pentru atingerea acestui obiectiv este necesară asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea ...

Monitorul Oficial 352 din 23 Aprilie 2018 (M. Of. 352/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 218 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi al comunelor din judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 23 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 4 „inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului curtea de argeş“ la hotărârea guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi al comunelor din judeţul argeş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, se modifică după cum urmează:- ...

 HOTĂRÂRE nr. 226 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 23 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 232 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului pentru acţiunile de protocol aferente organizării reuniunii Biroului Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni - AOMF, a şedinţei Consiliului de administraţie al AOMF, precum şi a seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 23 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunile de protocol aferente organizării reuniunii biroului asociaţiei ombudsmanilor şi mediatorilor francofoni - aomf, a şedinţei consiliului de administraţie al aomf, precum şi a seminarului deschis membrilor aomf, în perioada 2-4 mai 2018, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 14 martie 2018 privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2018 EMITENT: Comisia Centrală de Rechiziţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 23 aprilie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. b pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, cu modificările şi completările ulterioare,comisia centrală de rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2018, prevăzută în ...

Monitorul Oficial 350 din 23 Aprilie 2018 (M. Of. 350/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 martie 2018 privind aprobarea publicării Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2018 EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 23 aprilie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 10 din regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 lit. b) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare (statut);în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din statut, consiliul uniunii naţionale a executorilor ...

Monitorul Oficial 353 din 23 Aprilie 2018 (M. Of. 353/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 222 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea poziţiilor număr curent 683, 699, 700 şi 701 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 23 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi al art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „autostrada sebeş-turda“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 406 din 2 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul ...

Monitorul Oficial 347 din 20 Aprilie 2018 (M. Of. 347/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 217 din 12 aprilie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 20 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2904, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al oraşului anina, judeţul caraş-severin, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun ...

Monitorul Oficial 346 din 20 Aprilie 2018 (M. Of. 346/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018

Luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de uniunea europeană din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, instituit prin regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) ...

 CERINŢE ŞI PROCEDURI din 17 aprilie 2018 privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 126 din 17 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 346 din 20 aprilie 2018.──────────l.1 managementul administrativorganizaţia anti-doping la care se face referire pe parcursul acestei anexe privind managementul rezultatelor este custodele paşaportului. ca regulă, toate cerinţele şi procedurile descrise în prezenta anexă se aplică tuturor modulelor paşaportului biologic al sportivului, cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel sau este cerut de context.aceste procese vor fi administrate şi gestionate de o unitate de management al paşaportului biologic în numele sau în cadrul organizaţiei anti-doping. unitatea de management al paşaportului biologic va examina iniţial ...

Monitorul Oficial 349 din 20 Aprilie 2018 (M. Of. 349/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 225 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 20 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 227 din 18 aprilie 2018 privind contribuţia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 20 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 secţiunea 3 din acordul privind crearea fondului internaţional de dezvoltare agricolă (fida), încheiat la roma la 13 iunie 1976, ratificat prin decretul nr. 390/1977,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă contribuţia voluntară a româniei cu suma de 100.000 de dolari sua, reprezentând echivalentul în lei, la reconstituirea resurselor financiare ale fondului internaţional pentru dezvoltare agricolă (fida) pentru anul 2018.(2) echivalentul în lei al sumei de 100.000 de dolari sua se calculează pe baza cursului de schimb valutar în vigoare la data plăţii.(3) suma prevăzută la ...

 HOTĂRÂRE nr. 228 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 20 aprilie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, ale regulamentului delegat (ue) nr. 639/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în ...

 HOTĂRÂRE nr. 229 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 20 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru compania naţională „poşta română“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,petru bogdan ...

Monitorul Oficial 346 din 20 Aprilie 2018 (M. Of. 346/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018

Luând în considerare ţintele minime de realizat în domeniul absorbţiei fondurilor europene şi pentru evitarea unei dezangajări ulterioare a acestora, la nivelul programului operaţional regional, precum şi la nivelul celorlalte programe operaţionale care se implementează în perioada de programare 2014-2020,se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, pentru sporirea ritmului de implementare a programelor operaţionale, prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte nefinalizate, şi includerea acestora în aplicaţii de plată către comisia europeană.În considerarea faptului că absenţa prezentei reglementări duce la imposibilitatea implementării proiectelor ai căror ...

Monitorul Oficial 341 din 19 Aprilie 2018 (M. Of. 341/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 18 aprilie 2018 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 19 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă constituirea grupului parlamentar de prietenie cu republica sudan, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlase p. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 18 aprilie 2018.nr. 18.anexa 1 componenŢa nominalĂ a grupului parlamentar de prietenie cu republica sudan ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 18 aprilie 2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 19 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 8 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, având în vedere cadrul normativ învechit şi neadaptat nevoii de a răspunde ameninţărilor şi provocărilor la adresa securităţii naţionale,în considerarea necesităţii întăririi controlului parlamentar asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor din sfera securităţii naţionale,luând în considerare transformările survenite în sistemul global de securitate, precum şi angajamentele asumate de românia ca stat membru al uniunii europene şi al organizaţiei tratatului atlanticului de nord (nato),ţinând cont de deciziile curţii constituţionale din românia ...

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 18 aprilie 2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 19 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 8 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, având în vedere cadrul normativ foarte vast în domeniul administraţiei publice, precum şi desele modificări ale reglementărilor în domeniu, care uneori au creat dificultăţi în aplicare, este necesar, pentru o eficientă organizare şi funcţionare a administraţiei, elaborarea şi unificarea legislaţiei într-un cod administrativ care să înglobeze toate actele normative în materie. Ţinând cont de deciziile curţii constituţionale din românia care au declarat neconstituţionale o serie de prevederi din legile ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 18 aprilie 2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 19 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna bertzi theodora se numeşte membru al colegiului director al consiliului naţional pentru combaterea discriminării pentru un mandat de 5 ani.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 18 aprilie 2018.nr. 21.-----

Monitorul Oficial 344 din 19 Aprilie 2018 (M. Of. 344/2018)

 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 aprilie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 19 aprilie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 16 aprilie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea bibliei de la bucureşti.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌──────────────────────────┬───────────┐│valoare nominală │100 lei │├──────────────────────────┼───────────┤│metal │aur │├──────────────────────────┼───────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 345 din 19 Aprilie 2018 (M. Of. 345/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 214 din 12 aprilie 2018 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează descrierea tehnică a bunului ...

 HOTĂRÂRE nr. 215 din 12 aprilie 2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraş-Severin, Arad, Maramureş, Sălaj, Gorj, Constanţa, Satu Mare, Vrancea şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 216 din 12 aprilie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Onceşti, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 221 din 18 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului braşov de către domnul băncilă ciprian-marius.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 18 aprilie 2018.nr. 221.-----

Monitorul Oficial 344 din 19 Aprilie 2018 (M. Of. 344/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 19 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi având în vedere art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „autostrada sebeş-turda“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 406 din 2 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se ...

Monitorul Oficial 340 din 18 Aprilie 2018 (M. Of. 340/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 219 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 18 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „loteria română“ - s.a., companie aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 220 din 18 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 18 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale „hidroelectrica“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 334 din 17 Aprilie 2018 (M. Of. 334/2018)

 CONDIŢII-CADRU din 29 martie 2018 de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 17 aprilie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 64 din 29 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 334 din 17 aprilie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din aceasta.art. 2(1) obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de gaze naturale.(2) nu fac obiectul prezentelor condiţii-cadru activităţile de furnizare de gnc, gncv şi gnl.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la ...

Monitorul Oficial 335 din 17 Aprilie 2018 (M. Of. 335/2018)

 CUANTUMUL TOTAL din 17 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 17 aprilie 2018

Denumirea partidului politic: uniunea democratică a slovacilor şi cehilor din românia sediul partidului politic: oraşul nădlac, str. independenţei nr. 36, judeţul arad, cui 3218132situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017 (a se vedea imaginea asociată) situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (a se vedea imaginea asociată) -----

Monitorul Oficial 336 din 17 Aprilie 2018 (M. Of. 336/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 17 aprilie 2018

Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii guvernului, cu privire la obiectivele de creştere economică şi de consolidare a sustenabilităţii fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investiţiilor,ţinând cont de angajamentul de a se demara proiecte de investiţii publice cu impact semnificativ în economie şi de a stimula investiţiile private,în conformitate cu programul de guvernare, perioada 2018-2020 va fi una în care se va pune accent pe creşterea investiţiilor, atât cele finanţate din buget sau prin accelerarea absorbţiei de fonduri europene, cât şi prin stimularea investiţiilor private. consolidarea macroeconomică se ...

Monitorul Oficial 329 din 16 Aprilie 2018 (M. Of. 329/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 209 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 16 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de statistică, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) institutul naţional de statistică se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin secretariatul general al guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi coordonare a statisticii oficiale din românia."2. anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 210 din 12 aprilie 2018 privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 16 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea denumirii şi adresei imobilului înregistrat cu nr. mfp 38275, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea agenţiei naţionale de cadastru şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 211 din 12 aprilie 2018 privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 16 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului 3282, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului constanţa, judeţul constanţa, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public ...

Monitorul Oficial 331 din 16 Aprilie 2018 (M. Of. 331/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 191 din 4 aprilie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 16 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivelor prevăzute în anexa la strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 se asigură în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul ...

Monitorul Oficial 329 din 16 Aprilie 2018 (M. Of. 329/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 29 martie 2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 16 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 29 martie 2018, h o t ă r ă ş t e:articol unicse aprobă publicarea registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în monitorul oficial al româniei, partea i, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 329 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii ...

Monitorul Oficial 329 bis din 16 Aprilie 2018 (M. Of. 329 bis/2018)

 REGISTRUL din 29 martie 2018 consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 bis din 16 aprilie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 4/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 329 din 16 aprilie 2018.────────────────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.────────── ------

Monitorul Oficial 326 din 13 Aprilie 2018 (M. Of. 326/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 aprilie 2018 privind numirea în funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 326 din 13 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei avocatul poporului, republicată,la propunerea avocatului poporului,cu avizul comisiilor juridice ale celor două camere ale parlamentului,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc în funcţiile de adjuncţi ai avocatului poporului, pentru un mandat de 5 ani, următorii:1. domnul molnar zsolt;2. domnul nicolae ionel;3. domnul gânfălean ioan;4. doamna mirea ecaterina.această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului în şedinţa comună din 11 aprilie 2018.preŞedintele camerei deputaŢilornicolae-liviu dragneapreŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 11 aprilie 2018.nr. 3.----

 HOTĂRÂRE nr. 206 din 4 aprilie 2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Administraţie în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, precum şi modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 326 din 13 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867, 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. mfp 105989 din anexa nr. 10 la hotărârea ...

Monitorul Oficial 328 din 13 Aprilie 2018 (M. Of. 328/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 207 din 12 aprilie 2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 13 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii din sectorul bugetar, ziua de 30 aprilie 2018 se stabileşte ca zi liberă.(2) pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 5 mai 2018 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 11 mai 2018, potrivit planificărilor stabilite.(3) pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care ...

 HOTĂRÂRE nr. 208 din 12 aprilie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu»", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 13 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidarea şi modernizarea stadionului giuleşti «valentin stănescu», situat în municipiul bucureşti, calea giuleşti nr. 18, sectorul 6, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ...

Monitorul Oficial 322 din 12 Aprilie 2018 (M. Of. 322/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 187 din 4 aprilie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Arad - Timişoara" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şiîn conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada arad - timişoara“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 188 din 4 aprilie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şiîn conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „varianta de ocolire arad cu profil de autostradă“, publicată în ...

 HOTĂRÂRE nr. 189 din 4 aprilie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări funcţionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion C1 - bloc alimentar, spălătorie şi reţele de utilităţi din Cazarma 1715 Focşani" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidare şi reabilitare pavilion a1 - spital, dotări funcţionale la pavilion l - centrală termică, pavilion c1 - bloc alimentar, spălătorie şi reţele de utilităţi din cazarma 1715 focşani“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita ...

 HOTĂRÂRE nr. 190 din 4 aprilie 2018 privind înscrierea imobilului 961, situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului 961, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului în baza hotărârii consiliului local al oraşului pantelimon nr. 97 din ...

Monitorul Oficial 321 din 12 Aprilie 2018 (M. Of. 321/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 172 din 29 martie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc ...

 HOTĂRÂRE nr. 194 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 4.1.a), b)1^3, subpunctul 8 va avea următorul cuprins:"8. În ziua licitaţiei, dealerii primari prezintă oferta în cont propriu şi/sau în contul clienţilor lor."2. la punctul 4.1.a), b)3, subpunctul 9 va avea următorul cuprins:"9. pentru împrumuturile prevăzute la paragraful 8, pe baza aprobării actului normativ cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 196 din 4 aprilie 2018 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ministerul finanţelor publice îşi va actualiza în mod ...

 HOTĂRÂRE nr. 202 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnumerele curente 41-44 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „pasaj suprateran pe dj 602 centura bucureşti-domneşti“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 433 din 12 iunie 2017, se modifică conform anexei ...

 HOTĂRÂRE nr. 203 din 4 aprilie 2018 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă darea în administrarea ministerului transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului, potrivit hotărârii consiliului local al municipiului oradea nr. 109 din data de 26.02.2016, în vederea realizării de ...

 HOTĂRÂRE nr. 204 din 4 aprilie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului transporturilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 205 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „varianta de ocolire a municipiului constanţa cu profil de autostradă“, publicată în ...

Monitorul Oficial 324 din 12 Aprilie 2018 (M. Of. 324/2018)

 NORME METODOLOGICE din 5 aprilie 2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 12 aprilie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.762 din 5 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 324 din 12 aprilie 2018.──────────cap. isituaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare1.1. situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice la finalul trimestrelor i, ii şi iii în anul 2018 se compun din: bilanţ, cont de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.1.2. situaţiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul iii prevăzute în normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de ...

Monitorul Oficial 323 din 12 Aprilie 2018 (M. Of. 323/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 11 aprilie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 12 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat alfred-robert simonis, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în locul doamnei deputat laura-mihaela moagher.această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 12 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 şi art. 155 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.art. ...

Monitorul Oficial 316 din 11 Aprilie 2018 (M. Of. 316/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 197 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" -S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii naţionale „aeroportul internaţional timişoara - traian vuia“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 198 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 200 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „administraţia porturilor dunării fluviale“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 199 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă „c.f.r. - marfă“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, ...

 HOTĂRÂRE nr. 201 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii naţionale „aeroportul internaţional mihail kogălniceanu - constanţa“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în ...

 PROCEDURĂ din 4 aprilie 2018 privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.003 din 4 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 316 din 11 aprilie 2018.──────────1. (1) prezenta procedură se aplică de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice, denumit în continuare compartiment de specialitate.(2) pentru formularele 230 „cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“ depuse, compartimentul de specialitate întocmeşte o evidenţă a cererilor, în format electronic.(3) evidenţa cererilor conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele informaţii:a) denumirea contribuabilului (nume, prenume);b) domiciliul fiscal ...

 CUANTUMUL TOTAL din 11 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anual 2017 de către partidul noua româniesituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017: 31.815,03 leidenumirea partidului politic: partidul noua românie - pnradresa sediului pnr: strada răscoala 1907 nr. 9, bl. 15. sc. 3, ap. 40, sectorul 2, bucureşti ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ...

Monitorul Oficial 318 din 11 Aprilie 2018 (M. Of. 318/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din perioada 10-11 martie 2018, emite următoarea hotărâre:art. ihotărârea consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia nr. 6/2018 pentru ...

 ÎNCHEIERE din 6 aprilie 2015 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

Dosar nr. 394/36/2014completul constituit din: ┌──────────┬───────────────────────────┐│preşedinte│- mirela monica perjaru │├──────────┼───────────────────────────┤│grefier │- andreea mihaela cimpoieru│└──────────┴───────────────────────────┘pe rol soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanţii bucur izabela claudia, bănăţeanu mirela luminiţa, hobai valentin, arsene niculae, bobeică mihai, lalu mihai, arsenie constantin păulică, niţescu iordan, spiridon constantin, chirciu ioana roxana, dumitru aurel, sîrbu cristache, ion adrian, lepădatu aurel şi florea constantin în contradictoriu cu pârâtele autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile de gospodărire comunală şi regia autonomă de distribuţie a energiei termice constanţa, având ca obiect anulare act administrativ.la apelul nominal făcut în şedinţă publică ...

Monitorul Oficial 320 din 11 Aprilie 2018 (M. Of. 320/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 173 din 29 martie 2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 174 din 29 martie 2018 privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii "Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare şi analiză de tip big data în cadrul consiliului concurenţei“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 184 din 4 aprilie 2018 pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

Luând în considerare prevederile art. 2 şi 3 din acordul dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la kiev la 2 februarie 2006, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 675/2006,având în vedere prevederile acordului încheiat prin schimb de note verbale între guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac, între localităţile isaccea (românia) şi orlivka (ucraina), semnat la kiev la 28 mai 2015 şi la bucureşti la 5 iunie ...

Monitorul Oficial 318 din 11 Aprilie 2018 (M. Of. 318/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din perioada 10-11 martie 2018, emite următoarea hotărâre:art. ihotărârea consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia nr. 5/2018 privind ...

Monitorul Oficial 313 din 10 Aprilie 2018 (M. Of. 313/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii ...

Monitorul Oficial 311 din 10 Aprilie 2018 (M. Of. 311/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 159 din 29 martie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), al art. 868 şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului apărării naţionale în administrarea ministerului sănătăţii.art. 2după preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se utilizează ...

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 4 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului mehedinţi de către domnul stănişoară andrei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 180.-----

 HOTĂRÂRE nr. 181 din 4 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului neamţ de către domnul jugan iulian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 181.-----

 HOTĂRÂRE nr. 182 din 4 aprilie 2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul tuţu dumitru octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului mehedinţi.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ...

 HOTĂRÂRE nr. 183 din 4 aprilie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ungureanu nicolae-doru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului neamţ.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 183.-----

Monitorul Oficial 314 din 10 Aprilie 2018 (M. Of. 314/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 aprilie 2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 10 aprilie 2018

Ţinând cont de condiţiile deosebite în care s-a realizat producţia de energie electrică în perioadele de iarnă 2015-2016 şi 2016-2017, perioadă în care un aport esenţial l-au avut producătorii de energie pe bază de combustibil fosil - cărbune,luând în considerare că necesitatea asigurării securităţii aprovizionării cu energie electrică produsă prin utilizarea cărbunelui superior din valea jiului şi din alte surse din ţară a rezultat din studiile de specialitate efectuate de către operatorul de transport şi sistem compania naţională de transport a energiei electrice transelectrica - s.a.,întrucât, potrivit studiilor de specialitate, s-a concluzionat că în cazul opririi celor două centrale termoelectrice ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 10 aprilie 2018

Luând în considerare prevederile legii nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,din cauza faptului că legea nr. 70/2018 nu prevede o perioadă de tranziţie până la aprobarea şi tipărirea noilor formulare ale atestatului de producător/carnetului de comercializare a produselor agricole, nu pot fi eliberate atestate de producător/carnete de comercializare producătorilor agricoli care doresc să comercializeze produsele proprii în piaţă.Ţinând cont de faptul că un număr foarte mare de fermieri accesează programele multianuale guvernamentale, respectiv programul tomate în spaţii protejate, programul de susţinere a crescătorilor de porci din rasele bazna ...

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 29 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 10 aprilie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 315 din 10 Aprilie 2018 (M. Of. 315/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 4 aprilie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securităţii efective şi reale - COM (2018) 46 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii148 din 28.03.2018,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată:a) demersurile comisiei europene de impulsionare a implicării furnizorilor de internet în combaterea conţinuturilor teroriste online şi salută recomandarea comisiei privind măsurile pentru combaterea eficientă a conţinutului ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 4 aprilie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE în regiune - COM (2018) 65 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/150 din 28.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) consideră că perspectiva de vecinătate în est şi sud-est are, de fapt, o continuitate, iar poziţia româniei este că acordarea unei perspective clare de integrare nu trebuie să ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 4 aprilie 2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2017) 779 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii147 din 28.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. susţine demersul comisiei europene de a crea un cadru european care să înlesnească interoperabilitatea sistemelor de informaţii din domeniul „justiţie şi afaceri interne“, cu scopul de a asigura un ...

 HOTĂRÂRE nr. 186 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea naţională de radiocomunicaţii - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica ...

 HOTĂRÂRE nr. 192 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 869 din 31 octombrie 2016, se modifică după cum urmează: 1. la articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) evaluarea şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 133 alin. (1) lit. a) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. ...

Monitorul Oficial 309 din 05 Aprilie 2018 (M. Of. 309/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 169 din 29 martie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. - sucursalele ...

 HOTĂRÂRE nr. 171 din 29 martie 2018 privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării denumirii bunului, a datelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 3 aprilie 2018 privind revocarea din funcţie a secretarului general al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 211 alin. (3) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ion vărgău se revocă din funcţia de secretar general al senatului, începând cu data de 11 aprilie 2018.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 3 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 3 ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 aprilie 2018 privind numirea secretarului general al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 211 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna izabela chencian se numeşte în funcţia de secretar general al senatului, începând cu data de 11 aprilie 2018.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 3 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele senatului,iulian-claudiu ...

 HOTĂRÂRE nr. 156 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 8 convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii, prin scrisoarea*) semnată la luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la bucureşti la 19 decembrie 2017, la contractul de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului ...

Monitorul Oficial 308 bis din 05 Aprilie 2018 (M. Of. 308 bis/2018)

 ANEXE din 23 martie 2018 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 540/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 bis din 5 aprilie 2018

Anexa 1 (anexa nr. 1 la ordinul madr nr. 68/2017) sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 "agro-mediu şi climă"cap. i sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 10 "agromediu şi climă" depuse de fermieri începând cu campania 2018, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;– intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în ...

Monitorul Oficial 309 din 05 Aprilie 2018 (M. Of. 309/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 157 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din republica letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la bucureşti la 18 decembrie 2017.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul apărării naţionale,mircea duşa,secretar de statministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 29 martie 2018.nr. 157.acord

Monitorul Oficial 310 din 05 Aprilie 2018 (M. Of. 310/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 168 din 29 martie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidare şi reabilitare pavilion a din cazarma 928 bucureşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit ...

 HOTĂRÂRE nr. 170 din 29 martie 2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului sănătăţii prin unităţi din subordine, potrivit informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1.(2) se ...

 PROCEDURĂ DE SELECŢIE din 30 martie 2018 a candidaţilor care urmează a fi desemnaţi membri în Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 118 din 30 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 310 din 5 aprilie 2018.──────────art. 1(1) agenţia naţională anti-doping stabileşte calendarul desfăşurării procedurii de selecţie şi anunţă pe siteul propriu şi într-un ziar de largă circulaţie naţională organizarea selecţiei membrilor comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale anti-doping nr. 95/2018, în termen de ...

 PROCEDURĂ DE SOLUŢIONARE din 30 martie 2018 a contestaţiilor formulate de candidaţii care urmează a fi desemnaţi membri în Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 118 din 30 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 310 din 5 aprilie 2018.──────────art. 1soluţionarea contestaţiilor atât în ceea ce priveşte etapa i, cât şi etapa a ii-a a selecţiei candidaţilor care urmează a fi desemnaţi membri în comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor se face de către comisia pentru soluţionarea contestaţiilor constituită în temeiul art. 3 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale anti-doping ...

Monitorul Oficial 309 din 05 Aprilie 2018 (M. Of. 309/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 4 aprilie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat ion Ştefan, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia pentru buget, finanţe şi bănci la comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;– domnul deputat ...

Monitorul Oficial 304 din 04 Aprilie 2018 (M. Of. 304/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 martie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/144 din 27.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) constată că prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma de directivă sunt adecvate. evaluarea impactului care însoţeşte prezentul ...

 HOTĂRÂRE nr. 295 din 20 martie 2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

PlenulÎn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (1) din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 317 din 20 martie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

PlenulÎn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 676/2007, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 918 din 15 noiembrie ...

 CIRCULARĂ nr. 9 din 16 martie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 26 martie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea basarabiei cu românia.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele: ┌────────┬───────────────────────┬──────────────┐│ │set de 3 monede │monedă pentru ││ │ ...

Monitorul Oficial 305 din 04 Aprilie 2018 (M. Of. 305/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 28 martie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziţii de consolidare a responsabilităţii fiscal-bugetare şi a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre - COM (2017) 824 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/129 din 14.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: (1) constată că directiva propusă respectă parţial principiul subsidiarităţii în ceea ce priveşte coordonarea economică şi guvernanţa europeană, inclusiv responsabilitatea. cu toate acestea, există semne de întrebare cu privire ...

 HOTĂRÂRE nr. 175 din 4 aprilie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 353.500 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 49 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii şi alunecări de teren.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul finanţelor publice,eugen ...

 HOTĂRÂRE nr. 176 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru oraşul Seini, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 781 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 57.777 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 57.777 mii lei fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului din ...

 HOTĂRÂRE nr. 178 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Buzău, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3, precum şi al art. 8 alin. 3 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, constând în construcţii uşoare din elemente modulate, materiale de construcţii şi reparat case, precum şi în unele ambalaje pentru bunurile ce se constituie în rezerva de stat, altele decât materialele de construcţie şi reparat ...

 HOTĂRÂRE nr. 179 din 4 aprilie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea achiziţionării de autovehicule de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2018, la capitolul 61.01 „ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „active nefinanciare“, articolul 71.01.02 „maşini, echipamente şi mijloace de transport“, cu suma de 30.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea achiziţionării de autovehicule de către inspectoratul general al poliţiei române şi inspectoratul general al poliţiei de frontieră.art. ...

Monitorul Oficial 304 din 04 Aprilie 2018 (M. Of. 304/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 28 martie 2018 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/141 din 22.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) salută şi susţine strategia uniunii europene privind irakul propusă în prezenta comunicare comună, apreciind că un efort conjugat şi consolidat din partea uniunii europene va contribui la realizarea ...

Monitorul Oficial 301 din 04 Aprilie 2018 (M. Of. 301/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 160 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „romtehnica“ - s.a., aflată în coordonarea ministerului apărării naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul apărării naţionale,mircea ...

 HOTĂRÂRE nr. 161 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 4 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale de administrare a infrastructurii rutiere - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 162 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 4 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „administraţia canalelor navigabile“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 163 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 4 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei autonome „administraţia fluvială a dunării de jos“ galaţi, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 164 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 4 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „administraţia porturilor maritime“ - s.a. constanţa, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 165 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 4 aprilie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii „telecomunicaţii c.f.r.“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 303 din 04 Aprilie 2018 (M. Of. 303/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 166 din 29 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 4 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 31 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către românia a preşedinţiei consiliului uniunii europene, numărul maxim de posturi din cadrul ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut la alin. (2), se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală pe ...

Monitorul Oficial 298 din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 298/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 18/443 din 9 martie 2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 3 aprilie 2018

În temeiul:- art. 27 alin. (1),art. 32 alin. (2) lit. b) şi art. 44 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 şi 11 din hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78 din 9 ianuarie 2017*);──────────*) hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78 din 9 ianuarie 2017 nu a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────– art. 1 din hotărârea consiliului superior al corpului ...

Monitorul Oficial 297 bis din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 297 bis/2018)

Monitorul Oficial 294 din 02 Aprilie 2018 (M. Of. 294/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 148 din 21 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 2 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare agricolă suceava, cu sediul în municipiul suceava, bulevardul 1 decembrie 1918 nr. 15, judeţul suceava, instituţie ...

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 29 martie 2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 2 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa) şi completarea anexei nr. 1 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 127/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa), pentru anul 2018, reprezentând echivalentul în lei al sumei ...

 CUANTUMUL TOTAL din 2 aprilie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 2 aprilie 2018

Denumirea partidului politic: comunitatea ruşilor lipoveni din româniasediul partidului politic: bucureşti, str. dr. raţiu nr. 10, sectorul 1, 010916, tel./fax: (+4) 021-312 09 94situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017 ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia │total al │total al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016