Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 177 din 4 aprilie 2018  privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,  pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă alocarea sumei de 57.777 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.

    ART. 2
    Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 57.777 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.

    ART. 3
    Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

    ART. 4
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 aprilie 2018.
    Nr. 177.
    ANEXA 1

    Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │ │ │Suma │
│Nr. │Obiectiv │Unitatea │alocată│
│crt.│ │administrativ-teritorială│- mii │
│ │ │ │lei - │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│1) │Judeţul Argeş Total, din care: │ │6.063 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere str. Buşaga în dreptul │ │ │
│ │proprietăţii nr. 68, unde s-a │ │ │
│ │înregistrat prăbuşirea platformei│ │ │
│ │drum pe partea dreaptă pe lungime│ │ │
│ │de 12 m, lăţime cca 1 m şi │ │ │
│ │adâncime 0,8 m, respectiv │ │ │
│ │refacere trotuar aferent pe │ │ │
│ │lungime de aproximativ 50 m şi │ │ │
│ │lăţime de cca 0,8 m │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere str. Plopiş în dreptul │ │ │
│ │proprietăţii Olteanu Nicolae, pe │ │ │
│ │o lungime de aproximativ 30 m şi │ │ │
│ │lăţime de 6 m, fiind afectată şi │ │ │
│ │conducta de apă │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│1 │Refacere str. Plopiş nr. 21 - s-a│Municipiul Curtea de │6.063 │
│ │tasat platforma drumului asfaltat│Argeş │ │
│ │pe o suprafaţă de aproximativ 20 │ │ │
│ │mp cu pericol de prăbuşire │ │ │
│ │versant limitrof drumului │ │ │
│ │respectiv │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere str. Valea Doamnei nr. │ │ │
│ │59A, fiind avariat drumul şi │ │ │
│ │trotuarul pe o lungime de cca 20 │ │ │
│ │m şi lăţime de 2 m ca urmare a │ │ │
│ │scurgerilor de pe versanţi │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere Str. Făgetului ca urmare│ │ │
│ │a prăbuşirii platformei drumului │ │ │
│ │pe L = 30 m, l = 3 m, h = 3 m, │ │ │
│ │punctul familia Panoiu Valentin │ │ │
│ │nr. 31 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│2) │Judeţul Buzău Total, din care: │ │12.004 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidarea DJ 205 satul │ │ │
│ │Fintesti km 38 + 500 printr-un │ │ │
│1 │zid de sprijin din beton fundat │Consiliul Judeţean Buzău │5.145 │
│ │indirect şi realizarea unui │ │ │
│ │sistem drenant pe zona respectivă│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare alunecare de teren în│ │ │
│2 │„Punctul Luncile“ şi refacere │Comuna Lopătari │1.101 │
│ │corp drum comunal DC159 pe o │ │ │
│ │lungime de 100 ml │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│3 │Consolidare şi refacere DC 94 în │Comuna Chiliile │497 │
│ │satul Creveleşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere drum │ │ │
│4 │comunal DC 85 │Comuna Bozioru │299 │
│ │Bozioru-Fişici-Găvănele-Nucu │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere DC 94, km 0 + 200, pe o │ │ │
│ │lungime de 50 m │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Profilare drum şi stabilizare │ │ │
│ │terasament pe DC 92 │ │ │
│ │Scorţoasa-Negoşina-Căneşti │ │ │
│5 ├─────────────────────────────────┤Comuna Căneşti │201 │
│ │Profilare drum şi stabilizare │ │ │
│ │terasament pe DC 93 Valea │ │ │
│ │Verzei-Păcuri-Grabicina │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere DS 9, km 1 + 700 în │ │ │
│ │cătunul Bondrea │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│6 │Consolidare şi refacere DC 174 │Comuna Murgeşti │1.657 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│7 │Consolidare şi refacere în satul │Comuna Pardoşi │420 │
│ │Chiperu pe DC 175 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere DC 74 în │ │ │
│8 │punctul Japie Maria pe o lungime │Comuna Pănătău │329 │
│ │de 30 m │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│9 │Consolidare şi refacere DC 104 │Comuna Săruleşti │187 │
│ │Săruleşti-Valea Largă │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Stabilizare alunecare de teren şi│ │ │
│ │refacere drum DC 198 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│10 │Stabilizare alunecare de teren şi│Comuna Bisoca │399 │
│ │refacere drum DC 161 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Stabilizare alunecare de teren şi│ │ │
│ │refacere drum DC 170 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│11 │Consolidare şi refacere DC 191 │Comuna Beceni │949 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere drum │ │ │
│12 │sătesc DS 5 pe o lungime de 1 km │Comuna Pietroasele │820 │
│ │în satul Dara, comuna Pietroasele│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│3) │Judeţul Constanţa Total, din │ │614 │
│ │care: │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere str. Pictor Grigorescu │ │ │
│1 ├─────────────────────────────────┤Oraşul Cernavodă │614 │
│ │Refacere Str. Răzoarelor │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│4) │Judeţul Dâmboviţa Total din care:│ │2.150 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drumul judeţean pe o │ │ │
│ │lungime de cca 10 m, pe sensul de│ │ │
│ │mers către DN 71, în punctul │Consiliul Judeţean │ │
│1 │„Saramură“, refacere zid de │Dâmboviţa │1.300 │
│ │sprijin fundat pe piloţi foraţi, │ │ │
│ │drenuri, lucrări de terasamente │ │ │
│ │şi refacere parte carosabilă │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum agricol şi două │ │ │
│ │drumuri comunale de acces către │ │ │
│ │gospodării şi terenuri agricole │ │ │
│ │în punctul „Scăunel“, satul Malul│ │ │
│ │Mierli, refacere sectoare │ │ │
│ │pietruite afectate şi ziduri de │ │ │
│ │protecţie pe cca 1,2 km │ │ │
│2 ├─────────────────────────────────┤Comuna Glodeni │570 │
│ │Refacere drum comunal DC 11, în │ │ │
│ │punctul „Băjan“, satul Schela, pe│ │ │
│ │cca 40 ml şi zid de sprijin pe │ │ │
│ │aceeaşi lungime │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum pietruit pe cca 500│ │ │
│ │ml şi zid de sprijin în satul │ │ │
│ │Guşoiu Secundar, str. Sârbi │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere D.S. 1027 (DC 30A) pe o │ │ │
│ │lungime de 300 m, refacere sector│ │ │
│ │drum, consolidare şi asigurarea │ │ │
│ │scurgerii apelor │ │ │
│3 ├─────────────────────────────────┤Comuna Văleni │280 │
│ │Refacere D.S. 2920 pe o lungime │ │ │
│ │de 150 m, refacere sector drum, │ │ │
│ │consolidare şi asigurarea │ │ │
│ │scurgerii apelor │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│5) │Judeţul Harghita Total, din care:│ │1.692 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere DJ 136B - 0,03 km, satul│ │ │
│ │Firtuşu, km 18 + 950, afectat de │ │300 │
│ │alunecare de teren │Consiliul Judeţean │ │
│1 ├─────────────────────────────────┤Harghita ├───────┤
│ │Refacere DJ 136B - 0,1 km, satul │ │ │
│ │Firtuşu, km 15 + 900, afectat de │ │1.000 │
│ │alunecare de teren │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere carosabil străzile │ │ │
│ │Gatyaszar, Bisericii şi Palferenc│ │10 │
│ │- 0,4 km - satul Păltiniş │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Reconstrucţie podeţ din inele de │ │ │
│ │beton peste pârâul Tarcsa - 1 │ │4 │
│ │buc. - satul Păltiniş │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Decolmatare albie pârâul Rez │ │ │
│ │(necodificat), amonte de │ │25 │
│ │confluenţă cu pârâul Gada - 1 km │ │ │
│ │- satul Păltiniş │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Decolmatare albie pârâul Tarcsa │ │ │
│ │(necodificat), amonte şi aval │ │25 │
│ │faţă de podeţul de pe strada │ │ │
│ │Palferenc - 1 km - satul Păltiniş│ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Decolmatare şi reparaţii la │ │ │
│ │podeţe tubulare de pe drum │ │ │
│ │agricol (zona Gordon) │ │25 │
│2 │proprietatea UAT - 5 buc. - satul│ │ │
│ │Lupeni │Comuna Lupeni │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Refacere parte carosabilă drum │ │ │
│ │agricol pietruit (zona Gordon) │ │75 │
│ │proprietatea UAT - 3 km - satul │ │ │
│ │Lupeni │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Refacere parte carosabilă stradă │ │ │
│ │pietruită, poziţionată paralel cu│ │5 │
│ │pârâul Szalon - 0,2 km - satul │ │ │
│ │Satu Mic │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Refacere parte carosabilă drum │ │ │
│ │agricol pietruit, poziţionat │ │23 │
│ │între străzile Nagy şi Rossz - │ │ │
│ │0,9 km - satul Păuleni │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│ │Refacere zid de sprijin în │ │ │
│ │dreptul Căminului Cultural şi │ │ │
│ │Şcolii Generale Firtuşu pe o │ │200 │
│ │lungime de 50 metri - satul │ │ │
│ │Firtuşu │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┤ ├───────┤
│6) │Judeţul Olt Total, din care: │ │8.886 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum judeţean DJ 546, Km│ │ │
│ │117 + 375, 0,06 km, localitatea │ │ │
│ │Teslui, satul Deleni │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│1 │Refacere drum judeţean DJ 546 Km │Consiliul Judeţean Olt │6.800 │
│ │110 + 750, 0,03 km, localitatea │ │ │
│ │Teslui, satul Moşteni │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum judeţean DJ 679B, │ │ │
│ │0,05 km, localitatea Văleni │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│2 │Refacere Strada Plopilor, 1 km, │Comuna Vitomireşti │1.086 │
│ │satul Dejeşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│3 │Alunecare de teren, satul │Comuna Sâmbureşti │1.000 │
│ │Cerbeni, Str. Primăverii 0,02 km │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│7) │Judeţul Prahova Total din care: │ │11.948 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere DJ 102 N │ │ │
│ │0,040 km, zona Pod Rotari, pct. │ │ │
│ │Tudorache; satul Şoimeşti; comuna│ │ │
│ │Ceptura │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Consolidare şi refacere DJ 219, │ │ │
│ │0,115 km, comuna Predeal Sărari, │ │ │
│1 │0,020 km, pct. Petre Georgeta, │Consiliul Judeţean │3.179 │
│ │satul Predeal, 0,010 km, pct. │Prahova │ │
│ │Dragomir, satul Predeal, 0,010 │ │ │
│ │km, pct. Paun, satul Predeal, │ │ │
│ │0,040 km, pct. Cireş, satul │ │ │
│ │Zâmbroaia, 0,020 km, pct. │ │ │
│ │Brutaru, satul Zâmbroaia, 0,015 │ │ │
│ │km, pct. Păsăroiu, satul │ │ │
│ │Zâmbroaia │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere drum │ │ │
│2 │local, 0,100 km, satul Podu │Comuna Brebu │1.985 │
│ │Cheii, comuna Brebu │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Reparaţii şi refacere drum local,│ │ │
│ │0,030 km, pct. Frâncu, zona │ │ │
│ │Rudari │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Apărare mal pentru protejare drum│ │ │
│ │local şi refacere drum local, │ │ │
│ │0,020 km, pct. Butucaru, zona │ │ │
│ │pârâului Valea Slonului │ │ │
│3 ├─────────────────────────────────┤Comuna Ceraşu │219 │
│ │Apărare mal - 0,020 km şi │ │ │
│ │refacere drum local - 0,020 km, │ │ │
│ │pct. Şandru, zona pârâului Valea │ │ │
│ │Slonului │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Reparaţii şi refacere drum local,│ │ │
│ │0,140 km, pct. Gospodărie apă, │ │ │
│ │zona Valea Ursului │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare si refacere drum │ │ │
│ │local (Str. Oierilor), 0,055 km, │ │ │
│ │satul Cătunu, pct. Mărăcineanu, │ │ │
│4 │comuna Drajna şi refacere podeţ │Comuna Drajna │1.177 │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere un podeţ pe drum local │ │ │
│ │(Str. Oierilor) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere DC 44, │ │ │
│5 │0,060 km, satul Nucet, comuna │Comuna Gornet │1.150 │
│ │Gornet │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere drum │ │ │
│6 │local (Str. Plaiului), 0,150 km, │Comuna Scorţeni │2.826 │
│ │satul Scorţeni, comuna Scorţeni │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Consolidare şi refacere DC 133 │ │ │
│7 │(punct Capatana Stefan), 0,040 │Comuna Telega │1.412 │
│ │km, satul Buştenari, comuna │ │ │
│ │Telega │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│8) │Judeţul Vâlcea Total din care: │ │9.976 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum judeţean DJ 703 P │ │ │
│ │Racoviţa-Titeşti, km 6 + 000, pe │ │ │
│ │raza comunei Titeşti │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Lucrări de punere în siguranţă a │ │ │
│ │platformei drumului judeţean DJ │ │ │
│ │644 A limită judeţ Olt - │ │ │
│ │Laloşu-Făureşti, km 6 + 100, pe │ │ │
│ │raza comunei Laloşu, sectorul „La│ │ │
│ │Fântâna lui Şoşu - pct. │ │ │
│ │Triculescu“ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│1 │Refacere platformă drum judeţean │Consiliul Judeţean Vâlcea│1.390 │
│ │DJ 651 A Bălceşti-Ghioroiu - │ │ │
│ │limită judeţ Gorj, km 16 + 650, │ │ │
│ │pe raza comunei Ghioroiu │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere drum judeţean DJ 645 │ │ │
│ │Zăvideni-Orleşti-Scundu-Pesceana,│ │ │
│ │km 9 + 700 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┤ │ │
│ │Refacere drumul judeţean DJ 678 E│ │ │
│ │limită judeţ Argeş - Lăunele de │ │ │
│ │Jos - limită judeţ Olt, km 4 + │ │ │
│ │150, pe raza comunei Dănicei │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de consolidare şi │ │ │
│2 │refacere platformă drum comunal │Comuna Alunu │611 │
│ │DC 113 Roşia-Roşia de Amaradia, │ │ │
│ │satul Roşia, pct. La Dumbravă │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum comunal DC 88 │ │ │
│3 │Creţeni-Nemoiu, afectat de │Comuna Amărăşti │563 │
│ │calamităţi naturale în satul │ │ │
│ │Padina │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de reparaţii drum comunal│ │ │
│4 │Roşioara-Amzuleşti, satul Valea │Oraşul Berbeşti │380 │
│ │Mare, cătun Amzuleşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de consolidare şi │ │ │
│ │refacere drum comunal DC 14 │ │ │
│ │Dângeşti-Surdoiu, satul Dângeşti,│ │ │
│ │sectorul Poiana cu Rugi-Cumpăna │ │ │
│5 ├─────────────────────────────────┤Comuna Berislăveşti │542 │
│ │Lucrări de consolidare şi │ │ │
│ │refacere platformă drum comunal │ │ │
│ │DC 15, Scăueni-Rădăcineşti, satul│ │ │
│ │Rădăcineşti, pct. Popescu Maria │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum comunal DC 181 │ │ │
│6 │Udreşti, km 1 + 010, satul │Comuna Dănicei │570 │
│ │Udreşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de refacere drum comunal │ │ │
│7 │DC 17 Dăeşti-Babueşti, satul │Comuna Dăeşti │211 │
│ │Dăeşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de reparaţii şi punere în│ │ │
│ │siguranţă a podului peste pârâul │ │ │
│8 │Pesceana, situat pe drumul │Comuna Glăvile │1.250 │
│ │comunal DC 93 Glavile-Cîreşoaia, │ │ │
│ │satul Glăvile, pct. La Dispensar │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de reparaţii corp drum │ │ │
│9 │comunal DC 63 A │Comuna Mădulari │1.050 │
│ │Dimuleşti-Bănţeşti, satul │ │ │
│ │Bănţeşti, pct. Sub peri │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de punere în siguranţă şi│ │ │
│ │refacere platformă drum comunal │ │ │
│10 │DC 140 Măldăreşti de │Comuna Măldăreşti │660 │
│ │Jos-Măldăreşti de Sus, satul │ │ │
│ │Măldăreşti de Jos, pct. Poiana │ │ │
│ │Lungă │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere drum comunal DC 28 │ │ │
│11 │Milcoiu-Izbăşeşti, satul │Comuna Milcoiu │293 │
│ │Izbăşeşti, pct. La Barbu Lucian │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Reabilitare pod peste pârâul │ │ │
│12 │Topolog, satul Corbii din Vale, │Comuna Nicolae Bălcescu │750 │
│ │pct. Pod Corbi │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Reabilitare pod peste pârâul │ │ │
│12 │Topolog, satul Corbii din Vale, │Comuna Nicolae Bălcescu │750 │
│ │pct. Pod Corbi │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Lucrări de consolidare şi │ │ │
│13 │refacere platformă drum comunal │Comuna Perişani │510 │
│ │DC 4 Spinu-Podeni, satul Podeni, │ │ │
│ │pct. La Lia şi pct. La Liviu │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Refacere platformă drum comunal │ │ │
│14 │DC 13 Sălătrucel-Şerbăneşti şi │Comuna Sălătrucel │276 │
│ │rigolele aferente, satul │ │ │
│ │Şerbăneşti, pct. La Boulean │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│15 │Refacere drum comunal DC Pogoane,│Comuna Scundu │920 │
│ │satul Crângu, pct. Pogoane │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│9) │Judeţul Vrancea Total din care: │ │4.444 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│1 │Refacere DJ 205 L - km 0 + 040 + │Consiliul Judeţean │4.444 │
│ │120, punct Grumaz │Vrancea │ │
├────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────┤
│ │TOTAL │57.777 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice