Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2018 Twitter Facebook

Acte altele august 2018

Monitorul Oficial 754 bis din 31 August 2018 (M. Of. 754 bis/2018)

Monitorul Oficial 754 din 31 August 2018 (M. Of. 754/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 15 din 29 august 2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicdupă alineatul (4) al articolului 15 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) sunt exceptate de la prevederile alin. (1) cheltuielile ...

Monitorul Oficial 753 din 31 August 2018 (M. Of. 753/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 662 din 29 august 2018 pentru modificarea anexei nr. 2b^1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2b^1) la hotărârea guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării româniei la nato, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării româniei la cartierul general al nato şi la comandamentul suprem al forţelor aliate din europa - shape, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre. *) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.art. iiaplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate ministerului ...

Monitorul Oficial 754 din 31 August 2018 (M. Of. 754/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 647 din 23 august 2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului ...

 HOTĂRÂRE nr. 648 din 23 august 2018 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 755 din 31 August 2018 (M. Of. 755/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 17 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.2 şi iii.3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere:- dispoziţiile regulamentului (ue) nr. 996/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a directivei 94/56/ce;– dispoziţiile regulamentului (ue) nr. 376/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a regulamentului (ue) nr. 996/2010 al parlamentului european şi ...

 ORDONANŢĂ nr. 18 din 29 august 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.6 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. idupă articolul 11 din legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"art. 11^1controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor şi mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate prin actele prevăzute la art. 1, se efectuează de către ministerul ...

Monitorul Oficial 753 din 31 August 2018 (M. Of. 753/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 661 din 29 august 2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL - S.A. Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 456 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială ...

Monitorul Oficial 754 din 31 August 2018 (M. Of. 754/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 645 din 23 august 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. - sucursala ...

 HOTĂRÂRE nr. 646 din 23 august 2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a constatării unei suprafeţe de teren în ...

Monitorul Oficial 753 din 31 August 2018 (M. Of. 753/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 664 din 29 august 2018 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă activarea şi utilizarea parţială a depozitului roşia, din cadrul exploatării miniere de carieră rovinari din cadrul societăţii complexul energetic oltenia - s.a., începând cu data de 1 septembrie 2018 şi până la data de 15 martie 2019.art. 2utilizarea depozitului roşia din cadrul exploatării miniere de carieră rovinari se va supune interesului strategic de asigurare a siguranţei sistemului electroenergetic naţional, cu adoptarea tuturor măsurilor posibile ...

Monitorul Oficial 754 din 31 August 2018 (M. Of. 754/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 13 din 29 august 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xi.1 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicdupă alineatul (2) al articolului 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În bugetul ministerului economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi ...

 ORDONANŢĂ nr. 14 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.7 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:"l) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - clauză cuprinsă într-un ...

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.11 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru instituţiile şi autorităţile ...

Monitorul Oficial 755 din 31 August 2018 (M. Of. 755/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 666 din 29 august 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CONVERSMIN" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 31 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea „conversmin“ - s.a. bucureşti, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăp. ministrul muncii ...

Monitorul Oficial 753 din 31 August 2018 (M. Of. 753/2018)

 NORME METODOLOGICE din 30 august 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 31 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.975 din 30 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 753 din 31 august 2018.──────────art. 1(1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, ...

Monitorul Oficial 752 din 31 August 2018 (M. Of. 752/2018)

 NORME din 14 august 2018 privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 31 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 90 din 14 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 752 din 31 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1obiectul(1) prezentele norme reglementează formarea profesională continuă în activitatea de audit financiar pentru auditorii financiari autorizaţi şi înregistraţi în registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, denumit în continuare registrul public electronic, care pot desfăşura audit statutar, precum şi cerinţele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare şi de calitate a profesioniştilor din domeniul auditului financiar.(2) prezentele norme au în vedere preluarea, dezvoltarea şi adaptarea cerinţelor standardului internaţional ...

Monitorul Oficial 754 bis din 31 August 2018 (M. Of. 754 bis/2018)

 ANEXĂ din 30 august 2018 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.053/1.225/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 bis din 31 august 2018

1. după poziţia 262 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 263, 264, 265, 266 şi 267, cu următorul cuprins:┌───┬─────┬────────┬───┬───────────────────────┐│nr.│anexĂ│cod │tip│denumire ││ │ │protocol│ │ │├───┼─────┼────────┼───┼───────────────────────┤│1. │263 │l04aa26 │dci│belimumabum │├───┼─────┼────────┼───┼───────────────────────┤│1. │264 │j06ba01 │dci│imunoglobulinĂ umanĂ ││ │ ...

Monitorul Oficial 750 din 30 August 2018 (M. Of. 750/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 626 din 23 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei voşlăbeni, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei voşlăbeni, judeţul harghita, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 23 august 2018.nr. 626.anexa 1 stemacomunei voşlăbeni, judeţul harghita (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ale stemei comunei ...

 HOTĂRÂRE nr. 627 din 23 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei bocsig, judeţul arad, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei bocsig, judeţul arad, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 23 august 2018.nr. 627.anexa 1 stemacomunei bocsig, judeţul arad (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ...

 HOTĂRÂRE nr. 628 din 23 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei Şincai, judeţul mureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Şincai, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 23 august 2018.nr. 628.anexa 1 stemacomunei Şincai, judeţul mureş (a se vedea imaginea asociată) anexa descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ...

 HOTĂRÂRE nr. 629 din 23 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei ograda, judeţul ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei ograda, judeţul ialomiţa, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 23 august 2018.nr. 629.anexa 1 stemacomunei ograda, judeţul ialomiţa (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ...

Monitorul Oficial 751 din 30 August 2018 (M. Of. 751/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 11  din 29 august 2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xi.1 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) termenii „program naţional“, „proiect“, „beneficiar“, „autoritate responsabilă“ şi „autoritate delegată“ au înţelesurile prevăzute în regulamentul (ue) nr. 514/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 150 din 20 mai ...

 ORDONANŢĂ nr. 12 din 29 august 2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xiv din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unictermenul prevăzut de art. iii din legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2020.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul transporturilor,lucian Şovaministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 29 august 2018.nr. 12.-----

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 29 august 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 40.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de trei familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul muncii şi justiţiei sociale,elena solomonesc,secretar de statviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescuministrul finanţelor publice,eugen ...

 HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

Având în vedere obiectivul specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale din strategia naţională anticorupţie 2016-2020, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 583/2016, care prevede ca măsuri introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 749 din 30 August 2018 (M. Of. 749/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.1 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din fondul european de garantare agricolă, fondul european agricol de dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la comunitatea europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi ...

Monitorul Oficial 747 din 29 August 2018 (M. Of. 747/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 644 din 23 august 2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unităţii de cult deţinătoare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Având în vedere art. 2 alin. (1) şi art. 4 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al ...

Monitorul Oficial 748 din 29 August 2018 (M. Of. 748/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 654 din 29 august 2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la sublista c ,,dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de ...

Monitorul Oficial 746 din 29 August 2018 (M. Of. 746/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 23 august 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului apărării naţionale în administrarea serviciului de telecomunicaţii speciale.(2) partea de imobil prevăzută la alin. (1) se utilizează în vederea construirii ...

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 23 august 2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, la care se modifică valorile de inventar ...

 HOTĂRÂRE nr. 624 din 23 august 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului apărării naţionale în administrarea ministerului educaţiei naţionale pentru universitatea de medicină şi farmacie din craiova.art. 2(1) după preluare, partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 625 din 23 august 2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 23 august 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În scopul asigurării aplicării în românia a dispoziţiilor art. 3-6, 8 şi 14 din regulamentul (cee) nr. 95/93 al consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare atribuţiile ce revin ministerului transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. d) şi h) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 4 lit. v) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, ...

 HOTĂRÂRE nr. 632 din 23 august 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 7(1) programul de vaccinare orală se desfăşoară conform prevederilor deciziilor grant anuale ale comisiei europene şi se realizează în două campanii anuale."2. la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 9(1) se învesteşte autoritatea naţională sanitară veterinară şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 20 august 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

În temeiul:- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin (2)-(4), art. 13 alin. (3) lit. m), art. 15 alin. (1) şi (2) şi art. 22 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,luând în considerare procesul-verbal nr. 4.557 ...

Monitorul Oficial 745 din 29 August 2018 (M. Of. 745/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 634 din 23 august 2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea planului de management al parcului naţional călimani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 790 din 8 noiembrie 2011, se abrogă.art. ii(1) raporturile şi situaţiile juridice născute în temeiul hotărârii guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea planului de management al parcului naţional călimani, dar care nu şi-au produs efectele în întregime până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit, numai în măsura în care a fost demarată aplicarea măsurilor cuprinse în planul de management ...

 HOTĂRÂRE nr. 635 din 23 august 2018 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate în anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 143 alin. (9) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nivelul cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2018, de 11.547 euro.art. 2(1) cotizaţiile şi taxa pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele:a) cotizaţia de membru al asociaţiei mondiale a donatorilor de măduvă, în sumă de 7.497 euro;b) cotizaţia de membru ...

 HOTĂRÂRE nr. 639 din 23 august 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 598/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a directivei 2002/30/ce,ţinând cont de prevederile art. 55, 56 şi 59 din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de prevederile art. 75 lit. g), r) şi v) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ...

 PROCEDURĂ din 24 august 2018 de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice şi de emitere a deciziilor de impunere anuală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.093 din 24 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 745 din 29 august 2018.──────────1. stabilirea impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat şi regularizarea acestuia cu plăţile anticipate datorate de contribuabili pentru anul 2017 se efectuează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. prin organ fiscal central competent se înţelege:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care ...

 PROCEDURĂ din 24 august 2018 privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.093 din 24 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 745 din 29 august 2018.──────────cap. idispoziţii generale1. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează, în condiţiile legii, sau/şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual/impozitul datorat pe venitul/câştigul net anual impozabil/impozitul datorat pe venitul anual, potrivit dispoziţiilor art. 79, art. 82 alin. (6), art. 102 şi art. 123 alin. (2)-(5) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 740 din 28 August 2018 (M. Of. 740/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 23 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale administraţiei rezervaţiei biosferei „delta dunării“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) administraţia rezervaţiei biosferei «delta dunării», denumită în continuare administraţia rezervaţiei, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."2. la ...

 HOTĂRÂRE nr. 640 din 23 august 2018 privind modificarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicstrategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 775/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 756 din 9 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:1. la punctul 2 „informaţii generale relevante privind contextul competitiv al româniei“, subpunctul 2.3 „sectoare economice cu potenţial competitiv“, tabelul 2 - sectoare economice cu potenţial competitiv va avea următorul cuprins:"┌───────────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────┬──────────────────┬────────┐│domenii de specializare │ │tehnologia │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 642 din 23 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 153 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 4(1) ministerul fondurilor europene exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: programul operaţional sectorial «creşterea competitivităţii economice», programul operaţional «competitivitate», programul operaţional sectorial «dezvoltarea resurselor umane», programul operaţional «capital uman», programul operaţional «ajutorarea persoanelor defavorizate», programul operaţional «infrastructura mare» 2014-2020, programul operaţional sectorial «transport» 2007-2013, programul ...

Monitorul Oficial 743 din 28 August 2018 (M. Of. 743/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 636 din 23 august 2018 privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „secţiunea 1c, subsecţiunea ogra-târgu mureş pe teritoriul localităţilor cristeşti, gheorghe doja, ogra, sânpaul, ungheni şi târgu mureş din judeţul mureş“ din cadrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 23 august 2018 pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea" - etapa 1 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale nr. 185/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „consolidarea sistemului de transport din românia, între oneşti-isaccea şi inversarea fluxului la isaccea“ - etapa 1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul energiei,anton antonministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,petre daeaministrul economiei,dănuţ andruşcăp. ministrul culturii şi identităţii naţionale,răzvan Ştefan rab,secretar de statbucureşti, 23 ...

 HOTĂRÂRE nr. 641 din 23 august 2018 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 4 din hotărârea guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 19 februarie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4(1) ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, programul operaţional «iniţiativa pentru imm-uri», programul operaţional «dezvoltarea capacităţii administrative» 2007-2013 şi programul operaţional «capacitate administrativă» 2014-2020."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei ...

Monitorul Oficial 744 din 28 August 2018 (M. Of. 744/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru ...

Monitorul Oficial 741 din 28 August 2018 (M. Of. 741/2018)

 PROCEDURĂ din 20 august 2018 de depunere, selecţie a proiectelor şi plată a ajutorului de stat EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 28 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 202 din 20 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 741 din 28 august 2018.──────────cap. i procedura de depunere şi selecţieart. 1alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor hotărârii guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.art. 2(1) Înregistrarea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către comisia naţională de strategie şi prognoză pe site-ul său.(2) nu se mai pot înregistra cereri de finanţare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.art. 3(1) În vederea ...

Monitorul Oficial 744 din 28 August 2018 (M. Of. 744/2018)

 NORME METODOLOGICE din 31 iulie 2018 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 28 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.061 din 31 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 744 din 28 august 2018.──────────art. 1scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, pentru susţinerea accesului pe pieţe externe a operatorilor economici români, denumiţi în continuare operatori, prin acordarea de ajutoare de minimis sub forma unei alocaţii financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar în vederea internaţionalizării acestora. art. 2(1) obiectivul programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit în ...

 ORDONANŢĂ nr. 8 din 23 august 2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 28 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (4^1) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la ministerul finanţelor publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în ...

Monitorul Oficial 736 din 27 August 2018 (M. Of. 736/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 619 din 23 august 2018 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dremuh Tamara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,ioana branbucureşti, 23 august 2018.nr. 619.-----

Monitorul Oficial 738 bis din 27 August 2018 (M. Of. 738 bis/2018)

Monitorul Oficial 736 din 27 August 2018 (M. Of. 736/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 6 din 23 august 2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 110/2012, se modifică după cum urmează:1. la articolul unic, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"articol unic(1) se autorizează ministerul agriculturii ...

 HOTĂRÂRE nr. 614 din 23 august 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului buzău de către domnul gheorghe marian sorin.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 23 august 2018.nr. 614.-----

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 august 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul foca petrică-lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului buzău.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 23 august 2018.nr. 615.-----

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 23 august 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea „avioane craiova“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul muncii ...

 HOTĂRÂRE nr. 620 din 23 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 862/2008 privind constituirea comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 27 august 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂre privind constituirea comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român"2. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se constituie comisia interministerială de ...

 HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, litera f) va avea următorul cuprins: "f) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor art. 52 alin. (10^1) şi ...

Monitorul Oficial 737 din 27 August 2018 (M. Of. 737/2018)

 CIRCULARĂ nr. 22 din 10 august 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 27 august 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 27 august 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea dobrogei cu românia.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele: ┌────────┬───────────────────────┬──────────────┐│ │set de 3 monede │monedă pentru ││ │ ...

Monitorul Oficial 738 bis din 27 August 2018 (M. Of. 738 bis/2018)

Monitorul Oficial 739 din 27 August 2018 (M. Of. 739/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 7 din 23 august 2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xii.2 şi 3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) se aprobă aderarea secretariatului general al guvernului, ca membru cu drepturi depline, la consiliul internaţional pentru tehnologia informaţiei în administraţia guvernamentală (ica) şi plata cotizaţiei anuale.(2) se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a secretariatului general al guvernului, în calitate de membru cu drepturi depline la consiliul internaţional pentru tehnologia informaţiei în administraţia guvernamentală (ica), în limita echivalentului în lei al sumei de 3.000 de lire sterline/an. cuantumul ...

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 23 august 2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare "Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente programului de înzestrare „sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă“ - siml, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea atribuirii unui contract multianual de furnizare în perioada 2018-2022 a unui sistem de instalaţii mobile de lansare ...

 HOTĂRÂRE nr. 643 din 23 august 2018 pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 27 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă punctul 5 din lista proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către comisia naţională de strategie şi prognoză, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 357/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 466 din 6 iunie 2018, se introduc şaisprezece noi puncte, punctele 6-21, cu următorul cuprins: "6. linia ferată de mare viteză bucureşti-craiova/sofia-timişoara/belgrad-cluj/budapestalinia ferată de mare viteză bucureşti-craiova/sofia-timişoara/belgrad-cluj/budapesta, obiectiv de investiţii inclus în master planul de transport, asigură reducerea timpului de legătură dintre capitală şi principalele oraşe/poli de ...

Monitorul Oficial 738 bis din 27 August 2018 (M. Of. 738 bis/2018)

 PROCEDURĂ COMUNĂ din 21 februarie 2018 de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 bis din 27 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.212/2.391/m.40/59/2.868/c/16.317/263/151/419/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 738 din 27 august 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1obiectivele procedurii de autorizareart. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta procedură are ca obiect asigurarea unui cadru unitar al autorizării executării lucrărilor de construcţii cu caracter special, în corelare cu actele normative în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate şi cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului, al administraţiei publice, al proprietăţii funciare, precum şi cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate, aflate ...

Monitorul Oficial 733 din 24 August 2018 (M. Of. 733/2018)

 NORME din 14 august 2018 privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 24 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 89 din 14 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 733 din 24 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme reglementează buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit şi stabilesc criteriile privind buna reputaţie.(2) prezentele norme sunt emise în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. art. 2prezentele norme se aplică:a) persoanelor fizice care solicită înscrierea la stagiul în activitatea ...

Monitorul Oficial 735 din 24 August 2018 (M. Of. 735/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 3 din 23 august 2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 24 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. v din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019, şefilor de delegaţii străine li se asigură însoţirea pe drumurile publice cu unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul poliţiei române, cu ocazia reuniunilor ministeriale ale consiliului uniunii europene, desfăşurate pe teritoriul româniei.(2) prin şefi de delegaţii străine se înţeleg persoanele care ocupă funcţiile de miniştri, miniştri delegaţi, miniştri adjuncţi, secretari de stat, subsecretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi şi şefi ...

 ORDONANŢĂ nr. 4 din 23 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 24 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii. 3 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea farmaciei nr. 266/2008, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) vânzarea şi eliberarea la preţul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripţie medicală;b) vânzarea şi eliberarea la preţul cu amănuntul, în conformitate ...

 ORDONANŢĂ nr. 5 din 23 august 2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 24 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iv din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unic(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 24 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 151 din 16 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 23 august 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 24 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia help autism, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, str. delea nouă nr. 36, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescu ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovici bucureşti, 23 august 2018.nr. 618.------

Monitorul Oficial 734 din 24 August 2018 (M. Of. 734/2018)

 HOTĂRÂREA nr. 563 din 9 iulie 2014 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 24 august 2018

*) republicată în temeiul art. iii din hotărârea guvernului nr. 411/2018 pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 498 din 18 iunie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea guvernului nr. 563/2014 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 612 din 19 august 2014 şi a mai fost modificată şi completată prin:- hotărârea guvernului nr. 639/2016 pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea secretariatului de stat ...

 NORME din 13 august 2018 privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 24 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 88 din 13 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 734 din 24 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1obiectprezentele norme reglementează suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari prevăzută de art. 14 alin. (11) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.art. 2 competenţăautoritatea competentă responsabilă pentru suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari în românia este autoritatea pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar, denumită în continuare aspaas.cap. iisuspendarea exercitării activităţiiart. 3cazurile de suspendare a exercitării activităţii(1) exercitarea activităţii se suspendă ...

Monitorul Oficial 732 din 24 August 2018 (M. Of. 732/2018)

 PROIECT DE LEGE nr. 774 din 2 august 2018 pentru modificarea unor acte normative în materie electorală EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 24 august 2018

România este o democraţie de aproape 30 de ani, însă continuă să rămână o naţiune care nu reuşeşte să se exprime la adevăratul său potenţial. românia parcurge mecanic procesele specifice democraţiei, însă acestea nu sunt asociate cu responsabilitate şi convingere din partea cetăţenilor săi şi a instituţiilor. prestaţia slabă a unor instituţii democratice fundamentale ale statului este reflectată în ratele de încredere exprimate de cetăţeni în sondajele de opinie. a devenit o obişnuinţă ca parlamentul şi partidele politice să se afle în mod constant în finalul listei, cu cote de încredere care rareori depăşesc 15%. la începutul acestui an, un ...

Monitorul Oficial 731 din 23 August 2018 (M. Of. 731/2018)

 NORME din 31 iulie 2018 privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 23 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.218/836/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 731 din 23 august 2018.──────────cap. iscopart. 1normele privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către compania naţională de administrare a infrastructurii rutiere - s.a., denumite în continuare norme, îşi propun să prezinte etapele şi documentele necesare pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârii guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile ...

Monitorul Oficial 730 din 23 August 2018 (M. Of. 730/2018)

 PROCEDURĂ din 23 iulie 2018 de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 767 din 23 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 730 din 23 august 2018.──────────cap. i aprobarea actelor de punere în valoareart. 1(1) aprobarea actelor de punere în valoare se face după verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase.(2) În teren verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se face prin sondaj, iar la birou se face pentru toate actele de punere în valoare.(3) verificarea în teren a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se efectuează de către personalul silvic desemnat, în prezenţa conducătorului echipei de teren care a efectuat lucrările de ...

 PROCEDURĂ din 23 iulie 2018 privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 767 din 23 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 730 din 23 august 2018.──────────art. 1prezenta procedură se aplică pentru:a) proprietăţile de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi pentru care proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct, dovedită cu documente potrivit legii nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumiţi în continuare proprietari, poate recolta un volum de masă lemnoasă de maximum 5 mc/an/ha, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretelor, dar nu mai mult ...

 NORME TEHNICE din 23 iulie 2018 privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 766 din 23 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 730 din 23 august 2018.──────────art. 1(1) În elaborarea amenajamentului silvic sunt obligatorii următoarele etape:a) şedinţa de preavizare a temei de proiectare - conferinţa i de amenajare, cu participarea:1. şefului de proiect şi a expertului care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expertul ctap, din partea unităţii specializate autorizate;2. şefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanţilor structurilor ierarhice superioare acestuia şi, după caz, a proprietarului;3. administratorului/custodelui ariei naturale protejate, în situaţia în care aceasta este ...

Monitorul Oficial 728 din 23 August 2018 (M. Of. 728/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 23 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xiii din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. iobiect, domeniu de aplicare, definiţiiart. 1obiectprin prezenta ordonanţă se stabileşte cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei.art. 2domeniu de aplicare(1) prezenta ordonanţă se aplică pachetelor oferite spre vânzare sau vândute călătorilor de către comercianţi şi serviciilor de ...

Monitorul Oficial 723 din 22 August 2018 (M. Of. 723/2018)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 3 august 2018 Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 22 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 772 din 3 august 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 723 din 22 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale“, aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 4 „incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“.(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013^1 ...

Monitorul Oficial 721 din 21 August 2018 (M. Of. 721/2018)

 PROCEDURĂ din 26 iulie 2018 de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.855 din 26 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 721 din 21 august 2018.──────────1. prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, datorează impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 în temeiul legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.2. pentru anularea obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 prin ...

 NORME din 10 august 2018 privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 87 din 10 august 2018 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 721 din 21 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1obiectprezentele norme reglementează autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în românia, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, în conformitate cu prevederile art. 3,4,6,7,13,66 şi 67 din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.art. 2competenţăautoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în românia, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, ...

Monitorul Oficial 716 din 20 August 2018 (M. Of. 716/2018)

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 25 iulie 2018 PT CR1-2018 - "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat" EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 20 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 945 din 25 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 716 din 20 august 2018.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) timpul normat/tariful orar cuprins în anexele nr. 1-9 se referă la activităţile specifice desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul inspecţiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat (iscir) în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice iscir.(2) instalaţiile şi echipamentele supuse regimului de supraveghere iscir sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat ...

Monitorul Oficial 714 din 17 August 2018 (M. Of. 714/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 17 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "art. 4(1) cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la ...

Monitorul Oficial 711 din 16 August 2018 (M. Of. 711/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 16 august 2018

În temeiul:- art. 5 alin. (1), (2), art. 6 alin. (3) şi art. 8 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (3) lit. u), art. 15 alin. (1) şi (2) şi art. 33 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa ...

 NORME din 26 iulie 2018 privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 16 august 2018

──────────aprobate prin hotătârea nr. 67 din 26 iulie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 711 din 16 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme reglementează procedura de înscriere ca membru al camerei auditorilor financiari din românia („cafr“ sau „camera“) şi cerinţe privind registrul membrilor cafr.art. 2auditorii financiari şi firmele de audit care solicită înscrierea ca membru cafr sunt înregistraţi într-un registru al membrilor cafr ţinut de cameră potrivit prevederilor prezentelor norme.cap. iiÎnscrierea auditorilor financiari şi a firmelor de audit ca membri cafrsecŢiunea 1Înscrierea auditorilor financiari ca membri cafrart. 3persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 6 august 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 16 august 2018

În temeiul:- art. 1, art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3) şi (4), art. 13 alin. (3) lit. k), art. 15 alin. (1)-(4), art. 46 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari ...

 CIRCULARĂ nr. 21  din 10 august 2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 16 august 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,17% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele ...

Monitorul Oficial 712 din 16 August 2018 (M. Of. 712/2018)

 HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*) privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 16 august 2018

*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 548 din 2 iulie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 875 din 7 noiembrie 2017.art. 1se aprobă statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de ...

 COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 16 august 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 3 din 29 septembrie 2007, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 712 din 16 august 2018.──────────cap. iintroducereart. 1codul de etică profesională şi disciplină al uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă împreună cu ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare o.u.g., şi statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă constituie principalele reguli conform cărora uniunea naţională a practicienilor în insolvenţă (unpir), denumită în continuare uniunea, şi membrii ei îşi desfăşoară activitatea. art. 2codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ...

 HOTĂRÂRE nr. 529 din 12 iulie 2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 16 august 2018

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 577/2004,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul sesiunii a xxix-a a comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la băile felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la budapesta ...

Monitorul Oficial 708 din 14 August 2018 (M. Of. 708/2018)

 NORMĂ nr. 14 din 2 august 2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 14 august 2018

În conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de abrogare a deciziei 2009/77/ce a comisiei, în baza art. 51, art. 81 alin. (2)-(4), art. 277 şi art. 280 din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,având în vedere prevederile capitolului iii din regulamentul autorităţii de supraveghere financiară şi al băncii naţionale a româniei nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului ...

Monitorul Oficial 707 din 14 August 2018 (M. Of. 707/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 510 din 5 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei lisa, judeţul braşov, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei lisa, judeţul braşov, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 5 iulie 2018.nr. 510.anexa 1 stemacomunei lisa, judeţul braşov (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 534 din 12 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Căşeiu, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei căşeiu, judeţul cluj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei căşeiu, judeţul cluj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 12 iulie 2018.nr. 534.anexa 1 stemacomunei căşeiu, judeţul cluj (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 543 din 17 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Ideciu de Jos, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei ideciu de jos, judeţul mureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 17 iulie 2018.nr. 543.anexa 1 stema comunei ideciu de jos, judeţul mureş (a se vedea imaginea asociată) anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 544 din 17 iulie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Săcuieu, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei săcuieu, judeţul cluj, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei săcuieu, judeţul cluj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 17 iulie 2018.nr. 544.anexa 1  (a ...

 HOTĂRÂRE nr. 550 din 17 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Romanu, judeţul Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei romanu, judeţul brăila, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei romanu, judeţul brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, paul stănescubucureşti, 17 iulie 2018.nr. 550.anexa 1 stemacomunei romanu, judeţul brăila (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea ...

 HOTĂRÂRE nr. 573 din 24 iulie 2018 privind aprobarea stemei comunei Pianu, judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei pianu, judeţul alba, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei pianu, judeţul alba, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 24 iulie 2018.nr. 573.anexa 1 stemacomunei pianu, judeţul alba (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ...

Monitorul Oficial 709 din 14 August 2018 (M. Of. 709/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 603 din 2 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Uda, judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei uda, judeţul argeş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei uda, judeţul argeş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 603.anexa 1 stemacomunei uda, judeţul argeş (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ...

 HOTĂRÂRE nr. 604 din 2 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei vama buzăului, judeţul braşov, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei vama buzăului, judeţul braşov, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 604.anexa 1 stemacomunei vama buzăului, judeţul braşov (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea ...

 HOTĂRÂRE nr. 605 din 2 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei belciugatele, judeţul călăraşi, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei belciugatele, judeţul călăraşi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 605.anexa 1 stemacomunei belciugatele, judeţul călăraşi (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ...

 HOTĂRÂRE nr. 606 din 2 august 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei dobrun, judeţul olt, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei dobrun, judeţul olt, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 606.anexa 1  (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 607 din 2 august 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei rociu, judeţul argeş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei rociu, judeţul argeş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 607.anexa 1  (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 608 din 2 august 2018 privind aprobarea modelului steagului oraşului Victoria, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului victoria, judeţul braşov, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului victoria, judeţul braşov, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 608.anexa 1  (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 609 din 2 august 2018 privind aprobarea modelului steagului oraşului Însurăţei, judeţul Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului Însurăţei, judeţul brăila, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului Însurăţei, judeţul brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 609.anexa 1  (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 610 din 2 august 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Comana, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei comana, judeţul braşov, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei comana, judeţul braşov, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 2 august 2018.nr. 610.anexa 1  (a se vedea imaginea asociată) anexa ...

Monitorul Oficial 710 din 14 August 2018 (M. Of. 710/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 583 din 2 august 2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 14 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1),art. 20 alin. (1) şi art. 22 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c)-e) şi art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ...

Monitorul Oficial 706 din 14 August 2018 (M. Of. 706/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 14 august 2018

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborat cu prevederile art. 5 lit. v) şi art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2018, emite următoarea hotărâre:art. 1se aprobă metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii colegiului fizioterapeuţilor din românia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare ...

Monitorul Oficial 5 din 14 August 2018 (M. Of. 5/2018)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 361 din 12 iulie 2018 la nivel de grup de unităţi sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor pe perioada 2018-2020 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 5 din 14 august 2018

În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. ministerul transporturilor (m.t.) în calitate de ordonator principal de credite;patronatul reprezentat de: reprezentanţii ministerului transporturilor numiţi prin nota ministrului transporturilor nr. 22747/06.06.2018;2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit legii nr. 62/2011, de federaţia sanitas din româniaa intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sanitare din reţeaua proprie a ministerului transporturilor pe perioada 2018-2020:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sanitare din reţeaua proprie a ministerului transporturilor, se obligă să respecte prevederile acestuia.(2) la încheierea contractului ...

Monitorul Oficial 703 din 13 August 2018 (M. Of. 703/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 600 din 2 august 2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 13 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului justiţiei, în scop de amenajare ca sediu al judecătoriei drăgăşani, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în ...

 HOTĂRÂRE nr. 601 din 2 august 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 13 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrului de cultură „george apostu“ din bacău, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul culturii ...

 HOTĂRÂRE nr. 602 din 2 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 13 august 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sală de sport competiţională de nivel internaţional, bază sportivă turda“, situat în municipiul turda, strada stadionului nr. 14, judeţul cluj, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării ...

 PROCEDURĂ din 24 iulie 2018 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 13 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 254 din 24 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 13 iulie 2018.──────────având în vedere prevederile art. 58 alin. (6) din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă emite următorul ordin:art. 1prezenta procedură, denumită în continuare procedura, reglementează încheierea acordului de integrare în muncă de către ...

Monitorul Oficial 704 din 13 August 2018 (M. Of. 704/2018)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 iulie 2018 aferentă proiectului "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Secţiunea 3 - Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 13 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.001 din 11 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 704 din 13 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru implementarea programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul uniunii europene extinse, secţiunea 3 - sectorul privat, aria de concentrare 7: „dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului imm-urilor şi/sau promovarea standardelor“, denumit în continuare program, conform anexei nr. 1 a „acordului-cadru între guvernul româniei şi consiliul federal elveţian privind implementarea programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 2 august 2018 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 13 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională pentru locuri de muncă verzi 2018-2025, denumită în continuare strategie, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025, denumit în continuare plan de acţiuni, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3ministerul muncii şi justiţiei sociale, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ...

Monitorul Oficial 699 din 10 August 2018 (M. Of. 699/2018)

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2018 privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 4.165 din 24 iulie 2018, publicat în monitorul oficialal româniei, partea i, nr. 699 din 10 august 2018.──────────cap. istructura proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitarart. 1la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, de regulă, în perioada stabilită prin calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se întocmeşte proiectul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul şcolar următor şi se avizează de către inspectoratul şcolar. proiectul de încadrare devine plan ...

Monitorul Oficial 700 din 10 August 2018 (M. Of. 700/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 2 august 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a unui imobil şi a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul ...

Monitorul Oficial 698 din 10 August 2018 (M. Of. 698/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 24 iulie 2018 pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 32 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei filipeni“ la hotărârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 64 se introduc două noi poziţii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 24 iulie 2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 613 din 2 august 2018 privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (2), (4) şi (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele clasificate secrete de stat, nivel strict secret, emise de către instituţiile şi structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea ministerului apelor şi pădurilor, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare. art. 2se ...

Monitorul Oficial 701 din 10 August 2018 (M. Of. 701/2018)

 PROCEDURĂ din 26 iulie 2018 privind eliberarea certificatului de conformitate EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018

──────────aprobată prin hotărârea nr. 28 din 26 iulie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 701 din 10 august 2018.──────────art. 1(1) prezenta procedură prevede modalitatea de eliberare a certificatului de conformitate potrivit art. 5 lit. w) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017.(2) procedura se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale uniunii europene, ale spaţiului economic european, precum şi cetăţenilor confederaţiei elveţiene care au studiat pe teritoriul româniei şi care solicită eliberarea unui certificat de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a profesiei de fizioterapeut, indiferent dacă ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018

Având în vedere prevederile art. 4 şi art. 11 din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu art. 5 lit. w),art. 36 lit. x) şi art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi prevederile directivei 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2018, emite următoarea hotărâre: art. 1se aprobă procedura privind eliberarea certificatului de conformitate, potrivit art. 5 lit. ...

Monitorul Oficial 699 din 10 August 2018 (M. Of. 699/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 590 din 2 august 2018 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

Având în vedere regulamentul (ue) 2015/2.283 al parlamentului european şi al consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.169/2011 al parlamentului european şi al consiliului şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 258/97 al parlamentului european şi al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 1.852/2001 al comisiei,ţinând cont de prevederile regulamentului de punere în aplicare (ue) 2018/456 al comisiei din 19 martie 2018 privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu regulamentul (ue) 2015/2.283 al parlamentului european şi al consiliului privind alimentele noi,în temeiul art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 588 din 2 august 2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

Având în vedere scrisoarea comisiei europene - dg regio nr. 1.370.701 din 13 martie 2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea programului operaţional regional 2007-2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a ...

Monitorul Oficial 701 din 10 August 2018 (M. Of. 701/2018)

 PROCEDURĂ din 31 iulie 2018 privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.869 din 31 iulie 2018, publicat în monitorul oficial partea i, nr. 701 din 10 august 2018.──────────cap. idispoziţii generale1. nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi categorie de venit, potrivit art. 107 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare cod de procedură fiscală. 2. stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane ...

Monitorul Oficial 700 din 10 August 2018 (M. Of. 700/2018)

 PROCEDURĂ din 18 iulie 2018 de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.298 din 18 iulie 2018, publicat în monitorul oficialal româniei, partea i, nr. 700 din 10 august 2018.──────────art. 1conţinutul actelor şi documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră(1) permisul de mic trafic de frontieră (pmt) se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră a ucrainei, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în acordul dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la kiev la 2 octombrie 2014, denumit în continuare acord, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri, pe baza actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2)-(8), ...

 PROCEDURĂ din 18 iulie 2018 de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Republicii Moldova EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.299 din 18 iulie 2018, publicat în monitorul oficialal româniei, partea i, nr. 700 din 10 august 2018.──────────art. 1 conţinutul actelor şi documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră(1) permisul de mic trafic de frontieră (pmt) se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră a republicii moldova, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la bucureşti la 13 noiembrie 2009, denumit în continuare acord, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri, pe baza actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2)-(8), ...

Monitorul Oficial 695 din 09 August 2018 (M. Of. 695/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 597 din 2 august 2018 privind modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 9 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului sănătăţii prin institutul de psihiatrie socola iaşi, potrivit informaţiilor prevăzute în ...

Monitorul Oficial 696 din 09 August 2018 (M. Of. 696/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 591 din 2 august 2018 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo asupra unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova şi actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 9 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 356/2007 privind darea în folosinţă gratuită federaţiei române de judo a unui imobil în suprafaţă de 2.653,37 m^2, proprietate publică a statului, aflat în administrarea agenţiei naţionale pentru sport - direcţia pentru sport a judeţului prahova,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 şi art. 874 alin. (3) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 2 august 2018 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui şi Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 9 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale imobilelor ...

Monitorul Oficial 697 din 09 August 2018 (M. Of. 697/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 587 din 2 august 2018 privind decertificarea definitivă din declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, Programul operaţional sectorial "Transport" 2007-2013, Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

Având în vedere prevederile art. 89 şi 99 din regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, în legătură cu aplicaţiile de plată a soldului final aferente programelor operaţionale 2007-2013,având în vedere scrisoarea comisiei europene - dg regio nr. 1.257.105 din 7.03.2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea programului operaţional sectorial „mediu“ 2007-2013,având în vedere scrisoarea comisiei europene - dg regio nr. 1.370.725/13.03.2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) şi art. 21 lit. k) şi m) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia coroborate cu prevederile art. 5 lit. k) şi m), art. 11 lit. i) şi art. 39 alin (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2018, emite următoarea hotărâre: art. 1se aprobă procedura pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele colegiului fizioterapeuţilor din românia şi pentru actualizarea documentelor ...

 PROCEDURĂ din 26 iulie 2018 pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

──────────aprobată prin hotărârea nr. 30 din 26 iulie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 din 9 august 2018.──────────art. 1membrii colegiului fizioterapeuţilor din românia au obligaţia de a notifica colegiului teritorial orice situaţie de natură să modifice datele înscrise în evidenţele organizaţiei profesionale cu privire la datele acestora, în termen de 10 zile de la apariţia acesteia sau de la data la care a avut cunoştinţă de acestea, conform art. 11 lit. i) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017.art. 2situaţiile de natură să modifice datele înscrise în evidenţele colegiului fizioterapeuţilor ...

Monitorul Oficial 691 bis din 08 August 2018 (M. Of. 691 bis/2018)

 ANEXĂ din 30 iulie 2018 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.203/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 bis din 8 august 2018

   metodologie-cadru  de organizare Şi desfĂŞurare a competiŢiilor Şcolare cap. icadrul generalart. 1prezenta metodologie-cadru reglementează organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare.art. 2competiţiile şcolare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. totodată, competiţiile şcolare promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.art. 3În sensul prezentei metodologii-cadru sintagma "competiţii şcolare" include olimpiade şcolare şi concursuri şcolare, organizate pe discipline de învăţământ, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare/calificări şi domenii de pregătire profesională, concursuri de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate ...

Monitorul Oficial 689 din 08 August 2018 (M. Of. 689/2018)

 NORMĂ nr. 13 din 19 iulie 2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce ...

Monitorul Oficial 692 din 08 August 2018 (M. Of. 692/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 593 din 2 august 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Izvoru Mureşului", în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 8 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea ministerului tineretului şi sportului - complexul sportiv naţional „izvoru mureşului“, având ...

 HOTĂRÂRE nr. 598 din 2 august 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 8 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al pct. 2 şi 3 din cap. i al anexei nr. i din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii s/m, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora ...

 NORME METODOLOGICE din 2 august 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 8 august 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 598 din 2 august 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 din 8 august 2018.──────────art. 1(1) potrivit punctelor 2 şi 3 din cap. i al anexei nr. i la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul preuniversitar de stat: director, director adjunct şi, respectiv, pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar de stat: contabil-şef, secretar-şef, cu nivel de studii s/m.(2) nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 612 din 2 august 2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 8 august 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 3^1,16 şi 17 din legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 169/2018 pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea societăţii editura didactică şi pedagogică - s.a. ca urmare a reorganizării regiei autonome „editura didactică şi pedagogică“ prin transformare, ale art. 45 alin. (13), art. 69 alin. (4) şi art. 94 alin. (2) lit. f) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1,2 şi 3 din ordonanţa guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor ...

 CIRCULARĂ nr. 20 din 24 iulie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 8 august 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 6 august 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui emil racoviţă.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 693 din 08 August 2018 (M. Of. 693/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 577 din 24 iulie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a reevaluării, şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, ...

 HOTĂRÂRE nr. 589 din 2 august 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. ii la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „sănătate şi asistenţă socială“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 284 din 30 martie ...

 HOTĂRÂRE nr. 596 din 2 august 2018 pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul unic din hotărârea guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.040 din 29 decembrie 2017, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrători permanenţi - 8.000;b) lucrători detaşaţi - 5.200;"prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescu ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 2 august 2018.nr. 596.----

 HOTĂRÂRE nr. 819 din 11 iulie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (2) din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a ...

 HOTĂRÂRE nr. 820 din 11 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (3) din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 26 iulie 2018 privind adoptarea traducerii şi revizuirii Standardului internaţional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare şi a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi şi reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor:- art. 1, 2, art. 5 alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. h) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. i), art. 15 alin. (1)-(4) şi art. 17 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018; – hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 22/2015 privind aprobarea procedurilor camerei auditorilor financiari din românia de traducere a standardelor ...

Monitorul Oficial 684 din 07 August 2018 (M. Of. 684/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 575 din 24 iulie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 7 august 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public ...

Monitorul Oficial 686 din 07 August 2018 (M. Of. 686/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 24 iulie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 7 august 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc ...

Monitorul Oficial 687 din 07 August 2018 (M. Of. 687/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 582 din 2 august 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Suceava, Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului apelor şi pădurilor din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 58.966 mii lei la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „active nefinanciare“, articolul 71.01 „active fixe“.(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 585 din 2 august 2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice, după caz, şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea spitalului general căi ferate galaţi, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, conform anexei care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 586 din 2 august 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului dolj“ la hotărârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“, poziţia nr. 115 se modifică după cum urmează:- coloana ...

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 2 august 2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 16 şi 17 august 2018 se stabilesc ca zile libere.(2) pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 25 august şi 1 septembrie 2018 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 7 septembrie 2018, potrivit planificărilor stabilite.(3) pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică ...

Monitorul Oficial 685 bis din 07 August 2018 (M. Of. 685 bis/2018)

 ANEXĂ din 17 iulie 2018 la Ordinul nr. 1.258 din 17 iulie 2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 bis din 7 august 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.258 din 17 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 685 din 7 august 2018────────── (a se vedea imaginea asociată)   programul operaŢional pentru pescuitŞi afaceri maritime 2014 - 2020 prioritatea uniunii europene 2stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al   utilizĂrii resurselor, inovatoare, competitive Şi  bazate pe cunoaŞtere ghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.2. sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale imm-urilor.măsura: ii.2 investiţii productive în acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunereiunie 2018versiunea 3cuprins1. legislaŢia uniunii europene Şi ...

Monitorul Oficial 683 din 06 August 2018 (M. Of. 683/2018)

 ORDONANŢĂ nr. 1 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 6 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xi.1 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile ...

Monitorul Oficial 679 din 06 August 2018 (M. Of. 679/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 29 iunie 2018 privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre. art. ianexa nr. 11 la regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iiprezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele consiliului de mediere,mugur bogdan ...

Monitorul Oficial 671 din 02 August 2018 (M. Of. 671/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 557 din 24 iulie 2018 pentru modificarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 2 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicprogramul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 793/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. la capitolul ii, paragraful 7 va avea următorul cuprins:"au fost constituite un număr de 531 de oif pe o suprafaţă de 1.212.917,8 ha, care au preluat infrastructura secundară de irigaţii de la anif, care deserveşte o suprafaţă de cca 1.011.036 ha, şi un număr de 24 de foif pe o suprafaţă de 395.753 ha, ...

Monitorul Oficial 672 din 02 August 2018 (M. Of. 672/2018)

 PROCEDURĂ din 4 iulie 2018 de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 2 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1701 din 4 iulie 2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 2 august 2018──────────cap. idispoziţii generale1. stabilirea şi regularizarea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. 2. organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din legea nr. 207/2015 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 iulie 2018 privind radierea Societăţii MEDROM LEASING IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 2 august 2018

Consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei, întrunit în şedinţa din data de 28 februarie 2018, luând în considerare aspectele consemnate în nota nr. vi/5/2.801/22.02.2018 privind radierea din registrul general ţinut la banca naţională a româniei a instituţiei financiare nebancare medrom leasing ifn - s.a., întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere din data de 14.12.2017, şi având în vedere faptul că aceasta a fost sancţionată pentru deficienţe constatate în desfăşurarea activităţii prin ordinele prim-viceguvernatorului băncii naţionale a româniei nr. 112/13.10.2016 şi nr. 16/11.05.2017 cu amendă aplicată instituţiei financiare nebancare,luând act de faptul că societatea medrom leasing ifn - ...

Monitorul Oficial 674 din 02 August 2018 (M. Of. 674/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 11 iunie 2018 pentru autorizarea ca auditor financiar a persoanelor fizice declarate "admis" la examenul de competenţă profesională EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 2 august 2018

Având în vedere procesul-verbal nr. 3.218 din 11 iunie 2018 privind votul electronic al membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia valabil exprimat,în temeiul:- art. 3 alin. (1) şi (3) şi art. 52 alin. (1) lit. a) coroborate cu dispoziţiile art. 90 alin. (1) şi art. 95 din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 1 şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) lit. s), ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 11 iunie 2018 pentru autorizarea ca firme de audit a unor persoane juridice EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 2 august 2018

Având în vedere procesul-verbal nr. 3.218 din 11 iunie 2018 privind votul electronic al membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia valabil exprimat,în temeiul prevederilor:- art. 3 alin. (1) şi (5) şi art. 52 alin. (1) lit. b) coroborate cu dispoziţiile art. 90 alin. (1) şi art. 95 din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 1 şi art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) lit. ...

Monitorul Oficial 675 din 02 August 2018 (M. Of. 675/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 24 iulie 2018 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Bistriţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea direcţiei pentru agricultură judeţene bistriţa în administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 576 din 24 iulie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului Cultural Român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului aflat în administrarea institutului cultural român, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2institutul cultural român şi ministerul finanţelor publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general ...

 HOTĂRÂRE nr. 578 din 2 august 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului giurgiu de către doamna crişu nina-carmen.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 2 august 2018.nr. 578.-----

 HOTĂRÂRE nr. 579 din 2 august 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului constanţa de către domnul jeacă dumitru.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 2 august 2018.nr. 579.-----

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 2 august 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul jeacă dumitru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului constanţa.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 2 august 2018.nr. 580.-----

Monitorul Oficial 673 din 02 August 2018 (M. Of. 673/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 545 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 2 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul statistic naţional anual 2018, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.art. 2autorităţile şi instituţiile publice, care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul programului statistic naţional anual ...

Monitorul Oficial 670 din 01 August 2018 (M. Of. 670/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 552 din 19 iulie 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 1 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, ...

Monitorul Oficial 4 din 01 August 2018 (M. Of. 4/2018)

 ACT ADIŢIONAL nr. 335 din 29 iunie 2018 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Direcţia pentru Dialog Social sub nr. 78/22.02.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 1/28.02.2017, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 335 din data de 29.06.2018 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 4 din 1 august 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 149 şi art. 150 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (3) şi art. 10 din contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, înregistrat la ministerul muncii şi justiţiei sociale - direcţia pentru dialog social sub nr. 78/22.02.2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea a v-a nr. 1/28.02.2017,părţile semnatare:1. ministerul educaţiei naţionale;2. federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:- federaţia sindicatelor libere din Învăţământ;– federaţia sindicatelor din educaţie "spiru haret"convin încheierea prezentului act adiţional:art. icontractul colectiv de muncă unic la nivel de ...

Monitorul Oficial 669 din 01 August 2018 (M. Of. 669/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 12 iulie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 1 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp c1, sediu i.g.s.u.“, situat în municipiul bucureşti, strada dumitrache banu nr. 46, sectorul 2, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului dezvoltării regionale şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 540 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 1 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, paul stănescubucureşti, 17 iulie 2018.nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016