Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 august 2018  de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice şi de emitere a deciziilor de impunere anuală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 august 2018 de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice şi de emitere a deciziilor de impunere anuală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 2.093 din 24 august 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 29 august 2018.
──────────
    1. Stabilirea impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat şi regularizarea acestuia cu plăţile anticipate datorate de contribuabili pentru anul 2017 se efectuează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    2. Prin organ fiscal central competent se înţelege:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

    3. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) decizia de impunere - Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250) sau Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (formularul 251), după caz;
    b) declaraţia de impunere anuală - Declaraţia privind veniturile realizate din România (formularul 200), Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201) sau Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017“, după caz.

    4. În vederea stabilirii impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat, a emiterii şi comunicării deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent efectuează următoarele operaţiuni:
    a) înregistrarea declaraţiilor de impunere anuală în aplicaţia informatică;
    b) identificarea contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere anuală;
    c) notificarea contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere anuală;
    d) procesarea declaraţiilor de impunere anuală;
    e) verificarea de coerenţă a datelor declarate de contribuabili;
    f) recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale;
    g) stabilirea bazei de impozitare;
    h) emiterea deciziilor de impunere;
    i) comunicarea deciziilor de impunere.


    Înregistrarea declaraţiilor de impunere anuală în aplicaţia informatică
    5.1. În termen de 24 de ore de la primirea declaraţiilor de impunere anuală, compartimentul de specialitate înregistrează formularele în aplicaţia informatică, în vederea organizării unei evidenţe a declaraţiilor depuse.
    5.2. Pe baza datelor înregistrate în aplicaţia informatică, compartimentul de specialitate emite lista persoanelor fizice care au depus declaraţia de impunere.

    Identificarea contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere anuală
    6.1. Compartimentul de specialitate identifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală, pentru anul 2017.
    6.2. Lista persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală se obţine pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri, organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate, după caz, în funcţie de natura venitului realizat.
    6.3. La întocmirea listei persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală pentru anul 2017 se au în vedere următoarele surse de informaţii:
    a) deciziile de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260), emise pentru anul 2017, pentru următoarele tipuri de venit:
    - activităţi independente - activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii sau profesii liberale, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    – valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care impozitul nu s-a reţinut la sursă;
    – cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    – cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, cu excepţia situaţiilor în care plăţile anticipate au fost recalculate în anul de raportare, ca urmare a rezilierii contractului de închiriere şi pentru care impozitul este final;
    – activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

    b) declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220), depuse în luna decembrie 2017, pentru următoarele tipuri de venit:
    - activităţi independente pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza normelor de venit, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă;
    – cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli;

    c) declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit (formularul 205), în cazul veniturilor din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker sau în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
    d) declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formularul 112), în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul reţinut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat.

    7. După expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor de impunere anuală, compartimentul de specialitate emite, cu ajutorul aplicaţiei informatice, lista persoanelor care nu au depus declaraţia de impunere anuală, prin compararea listei persoanelor care au depus declaraţia de impunere anuală cu lista persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală.

    Notificarea contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere anuală
    8.1. Compartimentul de specialitate transmite persoanelor care nu au depus declaraţia de impunere anuală notificări privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere. Formularul „Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere“ a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2. Organul fiscal central competent efectuează următoarele operaţiuni:
    - emite, cu ajutorul aplicaţiei informatice, notificările privind nedepunerea la termen a declaraţiilor de impunere anuală;
    – comunică contribuabililor notificările, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală;
    – înregistrează data comunicării notificării în evidenţa fiscală.

    8.3. Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia de impunere anuală în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, organul fiscal stabileşte din oficiu impozitul pe venit, potrivit prevederilor legale.

    Procesarea declaraţiilor de impunere anuală
    9.1. Declaraţiile de impunere anuală primite până la data de 31 iulie 2018 se procesează până la data de 31 august 2018.
    9.2. Declaraţiile de impunere anuală primite după data de 31 iulie 2018 se procesează în termen de maximum 15 zile de la data primirii acestora.

    Verificarea de coerenţă a datelor declarate de contribuabili
    10.1. Compartimentul de specialitate efectuează, cu ajutorul aplicaţiei informatice, verificarea de coerenţă a datelor declarate de contribuabili cu informaţiile existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza următoarelor declaraţii fiscale, după caz:
    - formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“, în cazul veniturilor din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker sau în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
    – formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;
    – formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, în cazul veniturilor din activităţi independente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

    10.2. Compartimentul de specialitate poate compara datele declarate de contribuabil cu orice informaţii relevante, existente în evidenţa fiscală.
    10.3. În cazul în care, după verificarea coerenţei datelor, constată neconcordanţe între sumele declarate de contribuabili şi cele existente în evidenţa fiscală, inclusiv nedeclararea unei surse de venit, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii privind aceste aspecte.
    10.4. Organul fiscal central competent efectuează următoarele operaţiuni:
    - emite, cu ajutorul aplicaţiei informatice, notificările privind neconcordanţele între veniturile declarate de contribuabili şi cele existente în evidenţa fiscală. Formularul „Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa fiscală“ a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – comunică contribuabililor notificările, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală;
    – înregistrează data comunicării notificării în evidenţa fiscală.

    10.5. În situaţia în care contribuabilii se prezintă în termenul indicat în notificare, compartimentul de specialitate clarifică neconcordanţele împreună cu aceştia, prin înregistrarea unei declaraţii rectificative, dacă este cazul.
    10.6. În situaţia în care contribuabilii nu se prezintă în termenul indicat de organul fiscal, stabilirea sumelor datorate se face de către compartimentul de specialitate, prin estimarea bazei de impozitare, potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    10.7. Compartimentul de specialitate întocmeşte o notă referitoare la neconcordanţele constatate, cu indicarea sumelor pe care le-a avut în vedere la stabilirea impozitului anual datorat.

    Recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale
    11.1. În cazul veniturilor din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate în anul 2017, compartimentul de specialitate determină venitul net anual recalculat prin deducerea din venitul net declarat de contribuabili a contribuţiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare în anul 2017, denumită în continuare Cod fiscal.
    11.2. Contribuţiile sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal, alocate venitului corespunzător fiecărei surse, se deduc, după caz, din:
    a) venitul net anual declarat în formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“ (rd. 3 „Venit net anual“ de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit“, lit. B „Date privind venitul/câştigul net anual“);
    b) venitul net declarat în formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“ (rd. 3 „Venit net/Câştig net anual“ de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit“, lit. B „Date privind venitul realizat“);
    c) venitul net anual declarat în formularul „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ (rd. 3 „Venit net anual“ de la cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017“, secţiunea 1 „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017“, lit. B „Date privind venitul/câştigul net anual“);
    d) venitul net declarat în formularul „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ (rd. 3 „Venit net/Câştig net anual“ de la cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017“, secţiunea 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017“, lit. B „Date privind venitul/câştigul net anual“).

    11.3. În cazul în care, în anul de impunere, contribuabilii înregistrează pierderi din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal, alocate corespunzător fiecărei surse de venit, majorează pierderea netă anuală, înregistrată pe fiecare sursă.

    Stabilirea bazei de impozitare
    12. Compartimentul de specialitate stabileşte baza de impozitare după cum urmează:
    1. În cazul veniturilor din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate în anul 2017, venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă de venit prin deducerea din venitul net anual recalculat potrivit pct. 11.1-11.3 a pierderilor fiscale reportate, conform dispoziţiilor art. 118 din Codul fiscal.
    2. În cazul veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit şi pentru care declaraţia privind venitul estimat/norma de venit a fost depusă în luna decembrie 2017, baza de calcul al impozitului anual reprezintă venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului de impunere, determinat pe baza normelor de venit aprobate pentru anul 2017.
    3. În cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii, venitul net anual impozabil reprezintă venitul net anual declarat de contribuabil în declaraţia de impunere anuală.
    4. În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net anual impozabil reprezintă venitul net anual declarat de contribuabil în declaraţia de impunere anuală.
    5. În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, realizate în anul 2017, baza de impozitare reprezintă:
    a) venitul net anual impozabil stabilit prin deducerea din venitul net anual recalculat potrivit pct. 11.1-11.3 a pierderilor fiscale reportate, în cazul în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    b) venitul net anual declarat de contribuabil în declaraţia de impunere, în cazul în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli şi pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală, potrivit legii;
    c) venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului de impunere, determinat pe baza normelor de venit aprobate pentru anul 2017, în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit şi pentru care declaraţia privind venitul estimat/norma de venit a fost depusă în luna noiembrie sau decembrie 2017.

    6. În cazul câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, câştigul net anual impozabil se determină ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate, potrivit legii, din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
    7. În cazul veniturilor realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, baza de impozitare reprezintă fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.
    8. În cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală, baza de impozitare reprezintă:
    a) venitul net declarat de contribuabil la rubrica „Venit net anual“ din declaraţia de impunere anuală, în cazul veniturilor obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) şi art. 62 din Codul fiscal;
    b) venitul brut declarat de contribuabil în declaraţia de impunere anuală, în cazul veniturilor din alte surse, prevăzute la art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat.

    9. În cazul veniturilor realizate din străinătate, baza de impozitare se stabileşte conform regulilor proprii fiecărei categorii de venit, potrivit legii.

    13. În cazul veniturilor din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate de persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, pe fracţiuni de an, venitul net anual impozabil, determinat potrivit pct. 12 subpct. 1, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.

    Emiterea deciziilor de impunere
    14.1. Compartimentul de specialitate determină impozitul pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat pentru anul 2017, pe fiecare sursă de venit, emite şi transmite formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice“ sau formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice“, după caz, până la data de 30 octombrie 2018.
    14.2. Pentru contribuabilii care au mai multe surse de venit, deciziile de impunere se emit şi se comunică împreună.
    14.3. Dispoziţiile art. 96 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.

    Comunicarea deciziilor de impunere
    15.1. Deciziile de impunere se comunică prin modalităţile prevăzute la art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    15.2. În termen de 24 de ore de la primirea informaţiei privind data comunicării deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa fiscală data comunicării acestora.
    15.3. După înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate transmite, automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin deciziile de impunere şi data comunicării acestora către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori persoane fizice.
    NOTĂ:
    Contribuabilii persoane fizice nu au obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2017, dacă până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au depus la organul fiscal Declaraţia privind veniturile realizate din România (formularul 200) sau Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201).
    În cazul în care, pentru veniturile realizate în anul 2017, se depune şi Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017“, organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016