Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2018 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2018

Monitorul Oficial 1116 din 29 Decembrie 2018 (M. Of. 1116/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 28 decembrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Goleac Nicoleta-Matilda EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna goleac nicoleta-matilda exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al municipiului bucureşti.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 28 decembrie 2018.nr. 1.039.-----

Monitorul Oficial 1117 din 29 Decembrie 2018 (M. Of. 1117/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 29 decembrie 2018

Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru sprijinirea în continuare a dezvoltării tuturor comunităţilor locale, pentru atingerea indicatorilor programului naţional de dezvoltare locală etapa a ii-a în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, şi anume finanţarea a până la 9.500 de obiective de investiţii, din care cel mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 29 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 26 alin. (6) din statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea ...

 DISPOZIŢIE nr. 34 din 9 noiembrie 2018 privind abrogarea Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 29 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 33 şi 38 din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,preşedintele colegiului psihologilor din românia d i s p u n e:art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă dispoziţia preşedintelui comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 647 din 2 septembrie 2014.art. 2prezenta dispoziţie ...

Monitorul Oficial 1116 din 29 Decembrie 2018 (M. Of. 1116/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018

Având în vedere obiectivul asumat prin programul de guvernare de realizare a unei creşteri economice inteligente, sustenabile şi inclusive bazată pe o forţă de muncă calificată şi retribuită conform calificării, ţinând cont că dezvoltarea economică nu este la acelaşi nivel în toate judeţele, decalajele între judeţe fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o realocare a fondurilor publice disponibile către judeţe şi localităţi cu potenţial financiar mai redus,având în vedere potenţialul turistic semnificativ al româniei, atât în scop recreativ, cât şi balnear, luând în considerare prevederile programului de guvernare cu privire la dezvoltarea activităţii şi capacităţii unităţilor turistice cu scopul ...

Monitorul Oficial 1111 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1111/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vaslui“ la hotărârea guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vaslui, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a) la litera ...

Monitorul Oficial 1112 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1112/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 58 alin. (11) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare ...

Monitorul Oficial 1108 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1108/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 20 decembrie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1108 din 28 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă comasarea imobilelor cu nr. mfp 38036, 38037 şi 38038 la imobilul cu nr. ...

Monitorul Oficial 1110 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1110/2018)

 CIRCULARĂ nr. 32 din 18 decembrie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi Mihai Viteazul EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1110 din 28 decembrie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 24 decembrie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi mihai viteazul.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│metal │aur │├─────────────────────────┼────────────┤│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

 CIRCULARĂ nr. 33 din 18 decembrie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate preluării de către România, la 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1110 din 28 decembrie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 7 ianuarie 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat), o monedă din argint şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate preluării de către românia, la 1 ianuarie 2019, a preşedinţiei consiliului uniunii europene.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:┌──────────────┬───────────────────────┬───────┬──────────────┐│caracteristici│set de 3 monede │monedă │monedă pentru ││tehnice │ ...

Monitorul Oficial 1113 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1113/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1113 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 4 din hotărârea guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul vrancea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 535 din 7 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4(1) sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate. ...

Monitorul Oficial 1114 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1114/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 20 decembrie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.143/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare dn 1c/dn 19; dn 1c baia mare - livada, km 155 + 125 - 200 + 170; dn 19 satu mare - livada, km 135 + 000 - 150 + 000; reabilitare dn 1c livada - halmeu, km 200 + 170 - 216 + 630“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul ...

Monitorul Oficial 1115 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1115/2018)

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2018 de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.236 din 27 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1115 din 28 decembrie 2018.──────────1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) atestat de comercializare - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro, respectiv comercializare în sistem en détail, cu produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili;b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat spaţiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea, respectiv ...

Monitorul Oficial 1114 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1114/2018)

 NORMĂ TEHNICĂ din 28 decembrie 2018 "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea" EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 228 din 28 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1114 din 28 decembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1prezenta normă tehnică stabileşte condiţiile tehnice minimale pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea, puşi sub tensiune după data de 27 aprilie 2019 inclusiv, astfel încât să fie asigurată funcţionarea în siguranţă a sistemului electroenergetic şi a prosumatorului cu injecţie de putere activă în reţea.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 2(1) prezenta normă tehnică se aplică în relaţiile dintre operatorii de reţea şi prosumatorii cu injecţie ...

Monitorul Oficial 1112 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1112/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 7 decembrie 2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 21 lit. a) şi m) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 lit. a) şi ale art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 6.12.2018, emite următoarea hotărâre:cap. idispoziţii generaleart. 1colegiul fizioterapeuţilor din românia, denumit în continuare cfzro, emite prezenta hotărâre în scopul de a asigura o soluţionare unitară la nivelul tuturor colegiilor teritoriale a cererilor ...

 PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018 de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvenului nr. 1.019 din20 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1112 din 28 decembrie 2018.──────────art. 1În termenul prevăzut de art. 3 alin. (4) din hotărâre, personalul cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului bucureşti, denumite în continuare direcţii generale, este preluat şi se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.art. 2preluarea personalului aferent posturilor ocupate, prevăzut la art. 1 ...

 PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018 de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvenului nr. 1.019 din20 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1112 din 28 decembrie 2018.──────────art. 1(1) beneficiarul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (1)-(5) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este persoana încadrată în grad de handicap, pe perioada valabilităţii certificatului.(2) titularul plăţii este, după caz, persoana cu handicap care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile sau reprezentantul legal al acesteia în cazul în care persoana cu handicap este minoră sau pusă sub interdicţie.art. 2(1) Începând cu ...

Monitorul Oficial 1111 din 28 Decembrie 2018 (M. Of. 1111/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (8) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2În termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale un model de convenţie privind transportul persoanelor cu ...

 NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2018 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.017 din 20 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018.──────────art. 1potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(6) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 448/2006, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, în românia, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a ii-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:a) persoanele cu handicap grav;b) persoanele cu handicap accentuat;c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în ...

Monitorul Oficial 1102 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1102/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 20 decembrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Şenol Ali EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1102 din 27 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul Şenol ali exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului constanţa.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 20 decembrie 2018.nr. 1.005.-----

Monitorul Oficial 1104 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1104/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (1) şi art. 39 din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră alunu, judeţul vâlcea, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 2.390/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de gaze naturale „romgaz“ - s.a. mediaş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 8 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, litera d) se abrogă.2. la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) dezvoltarea turistică echilibrată şi integrată a zonei turistice din delta dunării şi a litoralului mării negre;"3. articolul 3 se modifică şi ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 19 decembrie 2018 pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.905 din 19 decembrie, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1104 din 27 decembrie 2018.──────────Încheiat între:ministerul transporturilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sector 1, reprezentat legal prin domnul lucian Şova, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“- s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sector 1, prin domnul dumitru Şodolescu, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual „partea“ şi în mod colectiv „părţile“.părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. ...

Monitorul Oficial 1105 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1105/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018

Luând în considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru consistent şi unitar la nivel ue, care să ofere certitudine juridică, de natură să crească încrederea utilizatorilor în domeniul accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile,având în vedere faptul că din cauza concurenţei limitate, cumpărătorii de site-uri web, de aplicaţii mobile şi de produse şi servicii conexe se confruntă cu preţuri ridicate în ceea ce priveşte furnizarea de servicii sau cu dependenţa de un singur furnizor,pentru a da posibilitatea obţinerii de beneficii economice şi sociale de pe urma extinderii furnizării serviciilor online sau mobile prin includerea unei categorii mai largi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.030 din 21 decembrie 2018 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (2) şi al art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul petre neacşa - reprezentant al ministerului transporturilor.(2) se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială doamna mihaela mocanu - reprezentant al ministerului transporturilor.art. 2poziţia nr. 3 din anexa la hotărârea guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor consiliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al "Liniei electrice aeriene (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu Nord - Parângu circuitul 2" pentru racordarea la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti, obiectiv din cadrul lucrării de utilitate publică şi interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti", judeţele Gorj şi Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d), art. 5 alin. (1) şi al art. 32 din legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 10/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „amenajarea hidroenergetică a râului jiu pe sectorul livezeni-bumbeşti“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 1100 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1100/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 965 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei cozma, judeţul mureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei cozma, judeţul mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 965.anexa 1  (a se ...

 HOTĂRÂRE nr. 966 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei valu lui traian, judeţul constanţa, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei valu lui traian, judeţul constanţa, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 966.anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 967 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Leleşti, judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei leleşti, judeţul gorj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei leleşti, judeţul gorj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 967.anexa 1 stemacomunei leleşti, judeţul gorj (a se vedea imaginea asociată) *) anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 968 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei socol, judeţul caraş-severin, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei socol, judeţul caraş-severin, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 968.anexa 1  (a se vedea ...

 HOTĂRÂRE nr. 969 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Mociu, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei mociu, judeţul cluj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei mociu, judeţul cluj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 969.anexa 1 stemacomunei mociu, judeţul cluj (a se vedea imaginea asociată) *) ...

 HOTĂRÂRE nr. 970 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Cristian, judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei cristian, judeţul sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei cristian, judeţul sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 970.anexa 1 stemacomunei cristian, judeţul sibiu (a se vedea imaginea asociată) *) ...

Monitorul Oficial 1101 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1101/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 187 din 19 decembrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de renunţare la schimbarea sezonieră a orei şi de abrogare a Directivei 2000/84/CE - COM (2018) 639 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 27 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/567 din 13.12.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. formulează următoarele:prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma deciziei sunt adecvate.temei juridicobiectivul ...

 HOTĂRÂRE nr. 188 din 19 decembrie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] privind eficienţa energetică şi a Regulamentului (UE) 2018/XXX [guvernanţa uniunii energetice] având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană - COM (2018) 744 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 27 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/559 din 13.12.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:constată că:- prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma deciziei sunt adecvate;– acţiunea uniunii este necesară conform ...

 HOTĂRÂRE nr. 189 din 19 decembrie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European Şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 - Îndeplinirea promisiunilor făcute şi pregătirea pentru viitor - COM (2018) 800 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 27 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/566 din 13.12.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută iniţiativa comisiei privind stabilirea unor priorităţi legislative care trebuie adoptate de către parlament şi consiliu înainte de alegerile pentru parlamentul european;a) un nou impuls pentru locuri de ...

Monitorul Oficial 1104 din 27 Decembrie 2018 (M. Of. 1104/2018)

 NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.516 din 19 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1104 din 27 decembrie 2018.──────────art. 1(1) prezentele norme metodologice stabilesc tipul beneficiarilor, condiţiile de eligibilitate, modelul cererii de plată, documentele care însoţesc cererea în vederea acordării sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.(2) solicitanţii sprijinului financiar sunt producătorii vitivinicoli, definiţi conform art. 2 alin. (1) lit. a) din regulamentul delegat (ue) nr. 2018/273 al comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului ...

Monitorul Oficial 1097 din 22 Decembrie 2018 (M. Of. 1097/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) lit. f) şi alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru regia autonomă tehnologii pentru energia nucleară, aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. f) şi alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru societatea complexul energetic hunedoara - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 21 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 7.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 21 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 38.163 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă ...

Monitorul Oficial 1096 din 22 Decembrie 2018 (M. Of. 1096/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în vederea finanţării activităţii OCDE pentru elaborarea "Studiului de ţară privind politicile economice" pentru România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 22 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă cuantumul şi plata contribuţiei voluntare a româniei, prin comisia naţională de strategie şi prognoză, pentru efectuarea de către organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (ocde) a „studiului de ţară privind politicile economice“, în limita echivalentului în lei al sumei de 750.000 euro.art. 2contribuţia voluntară prevăzută la art. 1 se plăteşte ...

Monitorul Oficial 1097 din 22 Decembrie 2018 (M. Of. 1097/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 992 din 13 decembrie 2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane Miercurea-Ciuc prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie a Cartofului Miercurea-Ciuc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (2) şi ale art. 54 alin. (1^7) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 1092 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1092/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018

Având în vedere că:- la 1 ianuarie 2019 românia va prelua, pentru şase luni, responsabilitatea preşedinţiei consiliului uniunii europene;– pregătirea şi exercitarea de către românia a acestui mandat la nivel european presupun o serie de acţiuni suplimentare pentru administraţia publică, inclusiv pentru ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale,ţinând cont că, în lipsa luării acestor măsuri normative de urgenţă, nu se vor putea efectua tipurile de acţiuni şi cheltuielile aferente, cu consecinţa imposibilităţii organizării de către ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale a evenimentelor programate a se desfăşura în perioada premergătoare preluării preşedinţiei consiliului uniunii europene, atât în timpul celor şase ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018

Având în vedere că statul are, pe de o parte, obligaţia de asigurare a sănătăţii publice, prin accesul populaţiei la medicamente, şi, pe de altă parte, obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potenţialul maxim al sistemului public de sănătate din românia,luând în considerare că prin încurajarea consumului de medicamente care asigură prevenirea îmbolnăvirilor se asigură cetăţenilor atât un nivel de viaţă mai ridicat, cât şi o utilizare mai eficientă a fondurilor publice, prin economisirea cheltuielilor mult mai ridicate care s-ar fi alocat pentru tratarea bolilor care ar fi putut fi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 20 decembrie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a regulamentului (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 4 la acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul xix neptun, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.233/2000 privind aprobarea acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul xix neptun, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale, pe de o parte, şi societatea naţională a petrolului „petrom“ - s.a. bucureşti şi compania „elf aquitaine“, pe de altă parte, prevăzut în anexa*) care face ...

Monitorul Oficial 1091 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1091/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 186 din 19 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1091 din 21 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi art. 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre:articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. iv - componenţa comisiei pentru politică externă, domnul senator preda radu-cosmin - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator romaşcanu lucian ...

 HOTĂRÂRE nr. 998 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1091 din 21 decembrie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii „c.n.i.“ - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari ...

 HOTĂRÂRE nr. 999 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1091 din 21 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat ministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin ...

Monitorul Oficial 1089 bis din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1089 bis/2018)

 ANEXE din 29 noiembrie 2018 la Norma preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1089 bis din 21 decembrie 2018

Anexa 1 a - registrele societăţilor şi registrele intermediarilor secundari, care reprezintă societăţilemacheta nr. 1 - registrul agenţilor pentru asigurarea transparenţei, asigurătorii publică pe site-ul propriu următoarele informaţii despre canalul propriu de distribuţie:i. agenţii şi agenţii auxiliari persoane fizice┌───┬──────────────┬───────┬────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┐│ │ │ │cod │clase de │dată înscriere│data radierii ││cod│categorie │nume şi│înregistrare│asigurare │în ...

Monitorul Oficial 1089 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1089/2018)

 NORMĂ nr. 19 din 29 noiembrie 2018 privind distribuţia de asigurări EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1089 din 21 decembrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a)-e), g) şi h) şi alin. (2) lit. a), b) şi e)-g) din legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 28.11.2018, autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. idispoziţii generaleart. 1prevederi generale(1) ...

Monitorul Oficial 1087 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1087/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1087 din 21 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al regiei autonome „monetăria statului“ aflată în subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul finanţelor publice,eugen orlando ...

Monitorul Oficial 1088 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1088/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 noiembrie 2018 pentru abrogarea unor acte normative emise de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1088 din 21 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 33 şi 38 din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia h o t ă r ă ş t e:art. 1la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte interne cu caracter normativ emise de comitetul director al colegiului psihologilor din românia:a) hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 5/2015 pentru aprobarea standardelor de calitate în serviciile psihologice - partea generală, cartea i, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 1091 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1091/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1091 din 21 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al societăţii naţionale „aeroportul internaţional ...

Monitorul Oficial 1090 din 21 Decembrie 2018 (M. Of. 1090/2018)

 NORMĂ nr. 20 din 13 decembrie 2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1090 din 21 decembrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (12) şi (13), art. 10 alin. (2) şi (3) şi ale art. 36 alin. (1) lit. f) din legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 12 decembrie 2018,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă: art. 1prevederi ...

Monitorul Oficial 1080 bis din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1080 bis/2018)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 18 decembrie 2018 prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 bis din 20 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.854 din 18 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.080 din 20 decembrie 2018──────────1. obiectivul programuluiprogramul start-up nation, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat (mmaca) prin intermediul agenţiilor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (aimmaipe), în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă nr. 108/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii ...

Monitorul Oficial 1081 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1081/2018)

 PROCEDURĂ din 10 decembrie 2018 de acordare a avizului prealabil necesar autorizării operatorilor economici privind desfăşurarea de activităţi pentru realizarea de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau prestarea serviciilor aferente EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1081 din 20 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 142 din 10 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1081 din 20 decembrie 2018.──────────art. 1obiect şi domeniu de aplicareprezenta procedură stabileşte condiţiile şi regulile privind avizarea prealabilă în vederea autorizării operatorilor economici privind desfăşurarea de activităţi pentru realizarea de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau prestarea serviciilor aferente, necesare structurilor ministerului afacerilor interne.art. 2documente de referinţăprezenta procedură este elaborată în aplicarea şi în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:a) legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;b) hotărârea guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 decembrie 2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1081 din 20 decembrie 2018

Având în vedere ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/ 2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare:consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea ...

Monitorul Oficial 1082 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1082/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 984 din 13 decembrie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării în condiţiile legii, a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Suceava din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1082 din 20 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 1079 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1079/2018)

 CIRCULARĂ nr. 31 din 14 decembrie 2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,20% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime ...

Monitorul Oficial 1080 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1080/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 990 din 13 decembrie 2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. idupă articolul 4 din hotărârea guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile autorităţii naţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins: "art. 4^1(1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autoritatea naţională pentru persoanele cu dizabilităţi identifică surse de cofinanţare din fonduri europene nerambursabile, pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi ...

 CIRCULARĂ nr. 30 din 4 decembrie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Radu Beligan EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 14 decembrie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui radu beligan.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 1085 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1085/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 994 din 20 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 20 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 123.311 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 995 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 20 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 2 „repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în lunile iunie şi iulie 2018“ la hotărârea guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 648 din 25 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la numărul curent 4) - judeţul bacău, poziţia 7 - comuna bereşti-tazlău, coloana ...

 HOTĂRÂRE nr. 996 din 20 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 20 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 13.569 mii lei, capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, pentru titlul 71 „active nefinanciare“.art. 2ministerul finanţelor publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit art. 1.art. 3ministerul finanţelor publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura ...

 HOTĂRÂRE nr. 997 din 20 decembrie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către doamna Cliseru Speranţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 20 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului bucureşti de către doamna cliseru speranţa.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 20 decembrie 2018.nr. 997.------

Monitorul Oficial 1080 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1080/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 986 din 13 decembrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, a imobilului cu nr. mfp 104.281, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 987 din 13 decembrie 2018 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 1079 din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1079/2018)

 CONVENŢIE din 18 octombrie 2017 între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018

──────────ratificată prin legea nr. 309 din 12 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1079 din 20 decembrie 2018. ──────────românia şi regatul spaniei,dorind să dezvolte în continuare relaţiile lor economice şi să extindă cooperarea lor în domeniul fiscal,intenţionând să încheie o convenţie pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor fără a crea oportunităţi de neimpozitare sau impozitare redusă prin evaziune fiscală sau evitarea plăţii impozitelor, inclusiv prin aranjamente de utilizare abuzivă a tratatelor fiscale în scopul obţinerii înlesnirilor prevăzute de prezenta convenţie în beneficiul indirect al ...

Monitorul Oficial 1079 bis din 20 Decembrie 2018 (M. Of. 1079 bis/2018)

 NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 bis din 20 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.508 din 17 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.079 din 20 decembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generale1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1.1. programele de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care, prin realizarea lor, conduc la creşterea competitivităţii producătorilor vitivinicoli prin adaptarea producţiei la cererea pieţei;1.2. reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu clone ale aceloraşi soiuri sau cu alte soiuri, inclusiv clone ale acestora, în scopul adaptării producţiei la cerinţele pieţei;1.3. replantarea ca urmare a defrişării ...

Monitorul Oficial 1077 din 19 Decembrie 2018 (M. Of. 1077/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 972 din 13 decembrie 2018 pentru încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1077 din 19 decembrie 2018

Având în vedere hotărârea parlamentului româniei nr. 37/2018 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 alin. (7) şi alin. (16) lit. e) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează mandatul de membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor al doamnei aura gabriela socol, reprezentant al autorităţii de supraveghere financiară.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1077 din 19 decembrie 2018

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. imetodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte ...

Monitorul Oficial 1078 din 19 Decembrie 2018 (M. Of. 1078/2018)

 NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2018 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1078 din 19 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.809 din 18 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1078 din 19 decembrie 2018.──────────cap. iÎncasarea veniturilor bugetare1.1. (1) impozitele, taxele, contribuţiile şi alte obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2018, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament, potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile trezoreriei statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului până la data de 31 decembrie 2018.(2) impozitele, ...

Monitorul Oficial 1077 din 19 Decembrie 2018 (M. Of. 1077/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 985 din 13 decembrie 2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1077 din 19 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea ...

Monitorul Oficial 1068 din 18 Decembrie 2018 (M. Of. 1068/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 975 din 13 decembrie 2018 privind trecerea unor bunuri imobile - construcţii, aflate în administrarea Societăţii Române de Televiziune, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi transmiterea imobilului - construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Societăţii Române de Televiziune în administrarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1068 din 18 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e), al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre,art. 1se aprobă trecerea unor imobile - construcţii, aflate în administrarea societăţii române de televiziune, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1068 din 18 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (6) din statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ...

Monitorul Oficial 1070 din 18 Decembrie 2018 (M. Of. 1070/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 960 din 7 decembrie 2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1070 din 18 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului situat în municipiul ...

Monitorul Oficial 1074 din 18 Decembrie 2018 (M. Of. 1074/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forţelor care participă în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/DAESH şi pe teritoriul Statului Qatar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

Având în vedere scrisoarea preşedintelui româniei adresată celor două camere ale parlamentului, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă extinderea ariei de dislocare a forţelor care participă în cadrul coaliţiei internaţionale anti-isil/daesh şi pe teritoriul statului qatar, în următoarele condiţii:a) în funcţie de cerinţele operaţionale şi evoluţia misiunilor specifice, reconfigurarea contribuţiei naţionale se va efectua cu aprobarea ministrului apărării naţionale, respectiv a ministrului afacerilor interne, în limitele efectivelor maxime prevăzute şi aprobate;b) ministerul apărării ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 76/2017 privind constituirea comisiei speciale comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii preşedinţiei consiliului uniunii europene din primul semestru al anului 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 12 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul i „componenţa comisiei“: - la poziţia 1, doamna senator creţu gabriela, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnată în calitate de membru al comisiei în locul domnului senator breaz ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - la capitolul i - membri titulari, punctul 3, domnul deputat cuc alexandru-răzvan, grupul parlamentar psd, îl înlocuieşte în calitatea de membru titular pe domnul deputat Ştefan corneliu, ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru anul 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul de venituri şi cheltuieli al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii (ancom) pentru anul 2019, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 374.312 mii lei - venituri şi 295.055 mii lei - cheltuieli, cu un excedent de 79.257 mii lei.art. 2detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2*), ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 17 decembrie 2018 privind numirea unui vicepreşedinte - membru executiv - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc, pe locurile devenite vacante prin demisie, vicepreşedintele - membru executiv şi un membru neexecutiv ai consiliului autorităţii de supraveghere financiară, pe durata rămasă a mandatului început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 37/2018 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară, ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 17 decembrie 2018 privind numirea unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna jipa penelopa alina se numeşte în calitatea de membru supleant în consiliul de administraţie al societăţii române de televiziune, la propunerea grupurilor parlamentare ale partidului naţional liberal, pe locul devenit vacant prin demisia doamnei pocora cristina ancuţa, în completarea mandatului început la data de 28 martie 2018.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 17 decembrie 2018, cu respectarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 184 din 12 decembrie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Îmbunătăţirea căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici echilibrate şi globale privind migraţia - COM (2018) 635 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/550 din 5.12.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că: a) este necesară o abordare serioasă pentru dezvoltarea căilor legale către europa a migraţiei neregulamentare. având în vedere că economia europeană prosperă, migraţia legală controlată este o parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 185 din 12 decembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1.523 şi (UE) 2015/1.601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acţiuni din cadrul programelor naţionale - COM (2018) 719 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/549 din 5.12.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 516/2014 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte reangajarea sumelor ...

Monitorul Oficial 1072 bis din 18 Decembrie 2018 (M. Of. 1072 bis/2018)

 ANEXĂ din 17 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 bis din 18 decembrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.554 din 17 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.072 din 18 decembrie 2018.──────────modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximaleale medicamentelor de uz uman, valabile în românia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţiede punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamentepentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătateşi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, cuprinse în catalogul naţionalal preţurilor medicamentelor ...

Monitorul Oficial 1065 din 17 Decembrie 2018 (M. Of. 1065/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 932 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrosloveni, judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) şi al art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei dobrosloveni, judeţul olt, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei dobrosloveni, judeţul olt, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 23 noiembrie 2018.nr. 932.anexa 1  (a se ...

 HOTĂRÂRE nr. 949 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii "Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „achiziţie sediu pentru consiliul superior al magistraturii“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul consiliului superior al magistraturii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. art. ...

Monitorul Oficial 1067 din 17 Decembrie 2018 (M. Of. 1067/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 980 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1067 din 17 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 563 din 9 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) scrisoare de garanţie - document emis de o instituţie de credit sau instituţie financiară în conformitate cu art. 2.321 din legea nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 989 din 13 decembrie 2018 privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1067 din 17 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, se abrogă.art. iitermenele prevăzute la art. 7 lit. h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 alin. (6) partea introductivă, alin. (7), ...

Monitorul Oficial 1065 din 17 Decembrie 2018 (M. Of. 1065/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului municipiului Roman, judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) şi al art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului municipiului roman, judeţul neamţ, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului roman, judeţul neamţ, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 23 noiembrie 2018.nr. 931.anexa 1  (a se ...

Monitorul Oficial 1064 din 17 Decembrie 2018 (M. Of. 1064/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 973 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1064 din 17 decembrie 2018

Având în vedere ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al companiei naţionale „administraţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 982 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1064 din 17 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 2.d), litera e) de la definiţia „prospect de emisiune“ se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) elementele specifice, respectiv valoarea bonusului de dobândă, numărul de deţinători de titluri de stat care vor primi bonusul, precum şi mecanismul utilizat pentru selectarea, în ...

Monitorul Oficial 1064 bis din 17 Decembrie 2018 (M. Of. 1064 bis/2018)

 ANEXĂ din 14 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1064 bis din 17 decembrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.551 din 14 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.064 din 17 decembrie 2018.──────────modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximaleale medicamentelor de uz uman, valabile în românia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţiede punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamentepentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătateşi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, cuprinse încatalogul naţional al preţurilor medicamentelor ...

Monitorul Oficial 1060 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1060/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 14 decembrie 2018

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 112/2017, în vederea creşterii eficientizării programului „start-up nation - romania“, prin crearea unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin programul de guvernare, care are drept scop simplificarea condiţiilor de accesare şi îmbunătăţirea metodelor de implementare a acestuia, prin acordarea unei sume forfetare, cu condiţia creării a minimum două locuri de muncă, pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, în condiţiile stabilite prin intermediul schemei de ajutor de minimis.În ...

Monitorul Oficial 1061 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1061/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 12 decembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu COM(2018)673 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/561 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 noiembrie 2018, camera deputaţilor:1. salută şi sprijină preocuparea pentru o bioeconomie europeană durabilă, ce contribuie la consolidarea bazei industriale a uniunii europene, prin crearea unor noi lanţuri valorice şi a unor procese industriale mai ...

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 12 decembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii COM(2018)708 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/562 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 noiembrie 2018, camera deputaţilor:1. consideră că actualul cadru financiar multianual s-a dovedit a fi inadecvat pentru a răspunde la o serie de crize, de noi angajamente internaţionale şi de noi provocări politice care nu ...

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 12 decembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte din Marea Neagră COM(2018)710 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/563 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 noiembrie 2018, camera deputaţilor:1. salută şi sprijină obiectivul final de aducere şi de menţinere a stocurilor de peşte din marea neagră la niveluri care să permită o producţie maximă durabilă, ceea ce reflectă angajamentul ...

Monitorul Oficial 1059 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1059/2018)

 REZOLUŢIE nr. 40 din 12 mai 2017 a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 14 decembrie 2018

──────────acceptată prin legea nr. 308 din 12 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1059 din 14 decembrie 2018.──────────acceptarea româniei ca membru al băncii asiatice de investiţii în infrastructură*)*) traducere.consiliul guvernatoriloravând în vedere cererea româniei (solicitantul) de aderare la bancă,luând în considerare articolele 3, 5 şi 44 din acordul de înfiinţare a băncii,în baza articolului 3.2 din acordul de înfiinţare,hotărăşte că:solicitantul trebuie să fie admis în calitatea de membru al băncii în termenii şi condiţiile următoare:1. solicitantul va depune la bancă un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a acordului de înfiinţare până la 31 decembrie 2018.2. solicitantul va subscrie ...

Monitorul Oficial 1061 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1061/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 983 din 13 decembrie 2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.(2) pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite.(3) pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau ...

 HOTĂRÂRE nr. 979 din 13 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 6.500 mii lei, la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „alte cheltuieli“, pentru secretariatul de stat pentru culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor.art. 2ministerul ...

Monitorul Oficial 1062 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1062/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 974 din 13 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. ii şi iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pe anul 2018, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul ...

 HOTĂRÂRE nr. 976 din 13 decembrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Done Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul done ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului constanţa.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 13 decembrie 2018.nr. 976.----

 HOTĂRÂRE nr. 978 din 13 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului justiţiei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 146.334 mii lei, la capitolul 61.01 „ordine publică şi siguranţă naţională“, la următoarele titluri de cheltuieli:a) titlul i „cheltuieli de personal“, cu suma de 120.000 mii lei;b) titlul xi „alte cheltuieli“, cu suma de 26.334 mii lei, reprezentând daune-interese moratorii ...

Monitorul Oficial 1061 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1061/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 977 din 13 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 262.670 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor ...

Monitorul Oficial 1062 din 14 Decembrie 2018 (M. Of. 1062/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018

Luând în considerare situaţia excepţională cauzată de necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la modalitatea de dobândire/încetare a calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care realizează unele venituri prevăzute de codul fiscal,ţinând cont de faptul că persoanele care realizează venituri asupra cărora se datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit codului fiscal, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de ...

Monitorul Oficial 1054 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1054/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 964 din 7 decembrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a imobilului cu nr. mfp 104.221, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 3 decembrie 2018 pentru abrogarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, şi a art. 22^1 alin. (3) din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de ...

Monitorul Oficial 1056 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1056/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 954 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare imobil din Piaţa Revoluţiei nr. 1A Bucureşti prin POR 2014-2020" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare şi modernizare imobil din piaţa revoluţiei nr. 1a bucureşti prin por 2014-2020“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri alocate prin programul operaţional por/2017/3/3.1/b/2/b1 - axa prioritară 3, precum şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului afacerilor interne, în limita sumelor aprobate ...

 HOTĂRÂRE nr. 955 din 7 decembrie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă concesionarea bunurilor proprietate publică a statului, prin atribuire directă, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale aflate sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au fost înfiinţate prin reorganizarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 957 din 7 decembrie 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi şi Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. m.f. 39272 ...

Monitorul Oficial 1054 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1054/2018)

 DECLARAŢIE nr. 2 din 12 decembrie 2018 privind dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care România o va exercita în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018

Parlamentul româniei, ca expresie fundamentală a suveranităţii naţionale şi a democraţiei, reprezentant al societăţii româneşti în ansamblul ei şi unică autoritate legiuitoare, în temeiul prevederilor art. 13 pct. 23 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,asigurând angajamentul ferm şi voinţa deplină ale româniei de a contribui, printr-un efort comun, la protejarea, promovarea şi întărirea valorilor europene, precum şi la avansarea agendei uniunii europene, în beneficiul proiectului european şi al cetăţenilor,considerând că românia va prelua preşedinţia consiliului uniunii europene într-o perioadă caracterizată de efort comun al statelor membre pentru identificarea unor răspunsuri ...

 HOTĂRÂRE nr. 958 din 7 decembrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă comasarea imobilului având nr. m.f.p. 143926 la imobilul înscris la nr. m.f.p. 143916, rezultând imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului sănătăţii prin sanatoriul balnear şi de recuperare techirghiol, conform datelor de identificare prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 962 din 7 decembrie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 963 din 7 decembrie 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul timiş, persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică, cu sediul în timişoara, bd. revoluţiei din 1989 nr. 17, judeţul timiş, înscrisă în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat în păstrare la grefa judecătoriei timişoara cu nr. 85 din 12.06.2014, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica ...

Monitorul Oficial 1055 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1055/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 28 noiembrie 2018 privind adoptarea Standardelor internaţionale de audit 800, 805 şi 810 (revizuite), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor:- art. 86 pct. 1, 2, 5, 6 şi 7 din titlul iii „modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar“ al legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 2 alin. (3)-(5), art. 13 alin. (3) lit. i), art. 15 alin. (1)-(4) şi ale art. 17 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018; – hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 72/2018 pentru adoptarea ...

Monitorul Oficial 1057 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1057/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018 privind prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 13 decembrie 2018

Având în vedere faptul că, în prezent, procedura de restituire a donaţiilor trebuie să fie finalizată până la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, ţinând cont de faptul că restituirea donaţiilor este o operaţiune amplă şi complexă şi presupune implicarea alături de ministerul culturii şi identităţii naţionale şi a unor persoane juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu ...

Monitorul Oficial 1058 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1058/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 12 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat Şarapatin elvira, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 12 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat todor adrian, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 961 din 7 decembrie 2018 privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Gărzii Forestiere Bucureşti, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea şi Gărzii Forestiere Bucureşti, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. mfp 153349 ...

Monitorul Oficial 1057 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1057/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 12 decembrie 2018 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 252 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul camerei deputaţilor pe anul 2019, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 490.730 mii lei, din care 459.607 mii lei la capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“ şi 31.123 mii lei la capitolul 68.01 „asigurări şi asistenţă socială“.(2) la capitolul 51.01, suma de 459.607 mii lei a fost repartizată astfel:a) cheltuieli ...

Monitorul Oficial 1056 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1056/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 953 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din ministerul apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:"e) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d). nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în ...

Monitorul Oficial 1053 din 12 Decembrie 2018 (M. Of. 1053/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 178 din 5 decembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european şi de abrogare a Acţiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.052/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM 631 (2018) EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/540 din 27.11.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european şi de abrogare a acţiunii comune nr. 98/700/jai ...

 HOTĂRÂRE nr. 179 din 5 decembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Azil şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM (2018) 633 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/537 din 27.11.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind agenţia uniunii europene pentru azil şi de abrogare a regulamentului (ue) nr. 439/2010 respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 5 decembrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală (reformare) - COM (2018) 634 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/541 din 27.11.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de directivă a parlamentului european şi a consiliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de ...

 HOTĂRÂRE nr. 181 din 5 decembrie 2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist - COM (2018) 640 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/539 din 27.11.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei susţine următoarele:- propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii.art. 2propunerea de regulament nu respectă şi principiul proporţionalităţii, sub aspectul conţinutului fiind inadecvată:a) evaluarea a ceea ce prezintă conţinut online cu caracter ...

 HOTĂRÂRE nr. 182 din 5 decembrie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere - COM (2018) 641 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/538 din 27.11.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. apreciază că extinderea competenţelor acestui organ va fi un proces de durată, având în vedere că: a) eppo va deveni operaţional doar din noiembrie 2020 cu atribuţii limitate la ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate româniei de către comisia europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor finanţate din aceste fonduri, luând în considerare necesitatea stabilirii unor măsuri în cadrul programelor operaţionale finanţate prin instrumente structurale 2007-2013, în sensul clarificării operaţiunilor necesar a fi efectuate pentru reîntregirea bugetului de stat şi pentru stabilirea fluxului financiar în vederea achitării creanţelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 959 din 7 decembrie 2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul radu-cătălin mardare se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la sevilla, regatul spaniei.art. 2domnul radu-cătălin mardare îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului radu-cătălin mardare, domnul bogdan mihai stănescu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la sevilla, regatul spaniei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 959.-----

Monitorul Oficial 1051 din 12 Decembrie 2018 (M. Of. 1051/2018)

 CONŢINUTUL din 23 noiembrie 2018 registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, a procedurii de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi a atribuţiilor acestora EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1051 din 12 decembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.112 din 23 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1051 din 12 decembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) gestionarea durabilă a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.(2) pentru constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice se acordă asistenţă tehnică de specialitate de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare structuri teritoriale.art. 2asistenţa tehnică de specialitate acordată de structurile teritoriale constă în oferirea de informaţii referitoare la:a) prevederile legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice;b) drepturile şi obligaţiile ...

Monitorul Oficial 1049 din 11 Decembrie 2018 (M. Of. 1049/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 5 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1049 din 11 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. xii - componenţa comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, domnul senator pănescu doru-adrian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în locul ...

 HOTĂRÂRE nr. 956 din 7 decembrie 2018 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1049 din 11 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2019.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul sănătăţii,tiberius-marius brădăţan,secretar de statbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 956.-----

Monitorul Oficial 1050 din 11 Decembrie 2018 (M. Of. 1050/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 decembrie 2018 privind bugetul Senatului României pe anul 2019 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 11 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. j) şi ale art. 213 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul senatului româniei pe anul 2019, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 241.648 mii lei, din care: ┌─────────────────────────────┬────────┐│a) cheltuieli curente │231.803 ││ ...

 HOTĂRÂRE nr. 950 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018-30 iunie 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 11 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor ministerului justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 332/2015, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a româniei la conferinţa de la haga de drept internaţional privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018-30 iunie 2019, în limita echivalentului în lei al sumei de 18.855,59 euro.art. 2echivalentul în lei al ...

 HOTĂRÂRE nr. 952 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 11 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2019 se stabileşte la venituri în sumă de 134.717 mii lei, la cheltuieli în sumă de 73.923 mii lei, cu un excedent în sumă de 60.794 mii lei.art. 2structura bugetului trezoreriei statului pe anul ...

Monitorul Oficial 1048 din 11 Decembrie 2018 (M. Of. 1048/2018)

 NORME din 22 noiembrie 2018 privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 11 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 316 din 22 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1048 din 11 decembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopul şi domeniul de aplicareart. 1prezentele norme stabilesc cerinţele referitoare la protecţia lucrătorilor, populaţiei şi mediului împotriva riscurilor rezultate din expunerea la sursele naturale de radiaţii, în conformitate cu prevederile art. 1 din normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 752/3.978/136/2018, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 şi 517 bis din 25 iunie ...

Monitorul Oficial 1044 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1044/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 3 decembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 10 decembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005 privind aprobarea ...

Monitorul Oficial 1045 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1045/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 164 alin. (1) şi (1^1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, ...

 HOTĂRÂRE nr. 938 din 7 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 33 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 670 mii lei, capitolul 68.01 „asigurări şi asistenţă socială“, pentru titlul 20 „bunuri şi servicii“.art. 2sumele alocate la titlul ...

 HOTĂRÂRE nr. 939 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (5) al articolului 19 din hotărârea guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"(5) suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat pentru anul 2018 este de maximum 59.900.000 lei, din care 27.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 32.900.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în ...

Monitorul Oficial 1047 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1047/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 951 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1047 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii complexul energetic hunedoara - s.a. pentru anul 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 16 martie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) ajutorul de stat în sumă totală de 125.977 mii lei pentru anul 2018, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul ministerului energiei, se acordă potrivit deciziei comisiei europene nr. c ...

Monitorul Oficial 1046 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1046/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 940 din 7 decembrie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului vrancea de către domnul bazilescu george cristian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 940.-----

 HOTĂRÂRE nr. 941 din 7 decembrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Stoica Cristina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna stoica cristina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului vrancea.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 941.-----

 HOTĂRÂRE nr. 942 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (5) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 487.593,579 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2018."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 943 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2018/891 al comisiei din 21 iunie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului,în temeiul art. 108 ...

 HOTĂRÂRE nr. 944 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 14.680 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia judeţului maramureş pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 945 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 17.858 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ...

 HOTĂRÂRE nr. 946 din 7 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 42.566 mii lei, la capitolul 56.01 „transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „transferuri curente“, alineatul 51.01.07 „transferuri din bugetul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 947 din 7 decembrie 2018 privind modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 9 din hotărârea guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, pentru anul 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 8 din 4 ianuarie 2018, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 9resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 220.021,4 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 47.838 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2018 repartizat ...

Monitorul Oficial 1047 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1047/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 948 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1047 din 10 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 225.434 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 3 decembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1047 din 10 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 67 alin. (2) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e: art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef al inspecţiei judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă ...

Monitorul Oficial 1043 din 10 Decembrie 2018 (M. Of. 1043/2018)

 PROCEDURĂ din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 10 decembrie 2018

──────────conţinută de legea nr. 292 din 3 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1043 din 10 decembrie 2018.────────────────────^9 la elaborarea prezentei proceduri a fost utilizată comunicarea comisiei europene din iulie 2016.──────────cap. iprevederi generalesecŢiunea 1cadrul legal şi domeniul de aplicareart. 1(1) prezenta procedură stabileşte etapele necesare parcurgerii evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private.(2) procedura prevăzută la alin. (1) integrează, după caz:a) cerinţele specifice procedurii de evaluare adecvată a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;b) cerinţele specifice procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, care include ...

Monitorul Oficial 1042 din 07 Decembrie 2018 (M. Of. 1042/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 935 din 7 decembrie 2018 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 7 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2018 de un ajutor anual în cuantum de 400 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.art. 2sumele pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 936 din 7 decembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea unor proiecte culturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 7 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii şi identităţii naţionale, la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 20 „bunuri şi servicii“, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2018, cu suma de 2.000 mii lei pentru finanţarea unor proiecte culturale realizate cu ocazia preşedinţiei româniei la consiliul uniunii europene.art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura ...

Monitorul Oficial 1037 din 06 Decembrie 2018 (M. Of. 1037/2018)

 INSTRUCŢIUNI din 26 noiembrie 2018 de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 1.037 din 6 decembrie 2018.──────────art. 1(1) prin prezentele instrucţiuni se stabilesc, în scopul aplicării unitare a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, principalele elemente care stau la baza încadrării din punctul de vedere al tva a operaţiunilor realizate de persoanele impozabile ca reprezentând:a) livrări de alimente, pentru care se aplică cota redusă de tva de 9%;b) prestări de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplică cota ...

Monitorul Oficial 1036 din 06 Decembrie 2018 (M. Of. 1036/2018)

 NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2018 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 6 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1036 din 6 decembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, se constituie din contribuţia de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, potrivit art. 220^6 alin. (4) lit. d) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul fiscal, subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii, sponsorizări, dobânzi, venituri obţinute ...

Monitorul Oficial 1031 din 05 Decembrie 2018 (M. Of. 1031/2018)

 NORME DETALIATE din 22 noiembrie 2018 pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.473 din 22 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1031 din 5 decembrie 2018.──────────cap. idefiniţii, dispoziţii generalesecŢiunea 1definiţiiart. 1(1) În sensul prezentelor norme se aplică definiţiile prevăzute în regulamentul delegat (ue) 2016/161 al comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a directivei 2001/83/ce a parlamentului european şi a consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, denumit în continuare regulamentul delegat, precum şi în legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) autoritatea naţională competentă ...

 HOTĂRÂRE nr. 899 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului odobeşti, judeţul vrancea, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului odobeşti, judeţul vrancea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 9 noiembrie 2018.nr. 899.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

Monitorul Oficial 1032 din 05 Decembrie 2018 (M. Of. 1032/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 5 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei ghioroiu, judeţul vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei ghioroiu, judeţul vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 23 noiembrie 2018.nr. 930.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei ghioroiu, judeţul ...

 HOTĂRÂRE nr. 933 din 29 noiembrie 2018 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 5 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 din legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 194 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) şi (2^1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează societatea naţională „casa română de comerţ agroalimentar unirea“ - ...

 PROCEDURĂ DE ANULARE din 16 noiembrie 2018 a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 5 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.846 din 16 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1032 din 5 decembrie 2018.──────────i. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru anularea obligaţiilor de plată datorate de persoanele fizice cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin „decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din codul fiscal“, aprobată prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 2.731/2016 pentru aprobarea procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu ...

Monitorul Oficial 1033 din 05 Decembrie 2018 (M. Of. 1033/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 176 din 3 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1033 din 5 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobareacomponenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i - componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări:- domnul senator pavel marian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei;– domnul senator ...

Monitorul Oficial 1031 bis din 05 Decembrie 2018 (M. Of. 1031 bis/2018)

 ANEXE din 14 noiembrie 2018 privind programele pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Cultură civică şi educaţie socială şi la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 bis din 5 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.529/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.031 din 5 decembrie 2018.──────────anexa 1 ministerul educaŢiei naŢionaleprogramapentru examenul naŢional de definitivare În ÎnvĂŢĂmÂntdisciplina de examen:culturĂ civicĂ Şi educaŢie socialĂ2018a. notă de prezentareprezenta programă se adresează profesorilor care susţin examenul naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar în specializarea cultură civică şi educaţie socială. conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.absolvenţii facultăţilor de profil şi profesorii care susţin examenul la disciplina cultură civică şi educaţie socială pot preda în ...

 ANEXE din 14 noiembrie 2018 privind programele valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului şi Cultură civică şi educaţie socială EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 bis din 5 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.530/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.031 din 5 decembrie 2018.────────── anexa 1 concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate În ÎnvĂŢĂmÂntul preuniversitarprograma pentruartĂ teatralĂ - arta actorului- bucureşti -2018notĂ de prezentareprezenta programă urmăreşte să înlesnească pătrunderea în teoria modernă a artei actorului, pentru a da posibilitatea profesorilor din învăţământul preuniversitar să-şi structureze cunoştinţele şi activitatea didactică în aşa fel încât să poată urmări, în mod coerent, un traseu unitar. finalitatea studiului artei actorului este complexă deoarece:- aduce o contribuţie importantă la ...

Monitorul Oficial 1029 din 04 Decembrie 2018 (M. Of. 1029/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

Având în vedere:- consolidarea sistemului economic prin economisire şi investire pe perioada activă a individului;– obligaţia statului de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor prin susţinerea procesului de educare continuă a acestora;– asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani;– necesitatea creării unui instrument de bunăstare pentru fiecare copil;– includerea în sistemul de economisire a tuturor copiilor;– nevoia unei soluţii viabile economic, prin care beneficiarii, odată cu încheierea perioadei şcolare, să deţină o rezervă financiară care să finanţeze studiile universitare sau să acopere lipsa de venituri după acel moment;– ...

Monitorul Oficial 1027 din 03 Decembrie 2018 (M. Of. 1027/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 928 din 23 noiembrie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea serviciului român de informaţii, având datele de identificare prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 929 din 23 noiembrie 2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil înregistrat în inventarul centralizat ...

Monitorul Oficial 1028 din 03 Decembrie 2018 (M. Of. 1028/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 3 decembrie 2018

Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 din legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite menţinerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi faţă de care statul şi societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoştinţa cuvenită,având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii şi recunoştinţa care trebuie manifestată faţă de aceştia, dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,întrucât politica bugetară trebuie să respecte ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 noiembrie 2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 3 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 7,8, 11,13,art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) şi m) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) şi m),art. 6,art. 10 lit. a),art. 35,art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 9.11.2018, emite următoarea hotărâre:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul româniei, persoanele care ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016