Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 949 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii "Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 949 din 7 decembrie 2018  pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 949 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii "Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 decembrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Consiliul Superior al Magistraturii răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul justiţiei,
                    Sofia Mariana Moţ,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 7 decembrie 2018.
    Nr. 949.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor
    aferente categoriei de investiţii „Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii“
    1. Informaţii generale
    1.1. Denumirea categoriei de investiţii: „Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii“;
    1.2. Ordonator principal de credite: Consiliul Superior al Magistraturii;
    1.3. Beneficiarul investiţiei: Consiliul Superior al Magistraturii;
    1.4. Achizitor: Consiliul Superior al Magistraturii.

    2. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii efectuării achiziţiei
    2.1. Scurtă prezentare privind deficienţele situaţiei actuale
    În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii îşi desfăşoară activitatea în spaţii închiriate, care sunt improprii desfăşurării în bune condiţii a activităţii Consiliului, spaţiile fiind insuficiente faţă de volumul de activitate al aparatului Consiliului şi inadecvate pentru necesităţile concrete legate de activitatea curentă a instituţiei - insuficienţa sălilor de conferinţe, imposibilitatea asigurării unui spaţiu decent pentru ziariştii acreditaţi, spaţii pentru numeroasele concursuri/examene aflate în competenţa de organizare a instituţiei etc.
    Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii îşi desfăşoară activitatea în două spaţii închiriate, situate în Calea Plevnei nr. 139, etaj IV şi, respectiv, nr. 141 B, sectorul 6, Bucureşti. Suprafaţă totală construită a ambelor imobile închiriate este de 3.990,68 mp, iar suprafaţa totală utilă este de 2.939,44 mp.
    Compartimentarea clădirii din Calea Plevnei nr. 141 B, sectorul 6, Bucureşti, este realizată astfel: 16 birouri pentru membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi un birou al secretarului general şi secretarului general adjunct, toate în suprafaţă de 972,86 mp, o sală de presă şi un birou de registratură în suprafaţă totală de 69,19 mp, o sală pentru şedinţele de plen şi o sală pentru pregătirea şedinţelor de plen în suprafaţă totală de 106,47 mp, o sală pentru şedinţele Secţiei pentru procurori în suprafaţă de 55,02 mp, un birou de informaţii clasificate în suprafaţă de 14,28 mp, iar pe fiecare etaj sunt birouri comune, în suprafaţă totală de 1.069,20 mp, în care îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul aparatului propriu.
    În ceea ce priveşte clădirea din Calea Plevnei nr. 139, etaj IV, sectorul 6, Bucureşti, aceasta cuprinde birouri pentru personalul din aparatului propriu, în suprafaţă totală de 445,79 mp.
    De asemenea, imobilele închiriate cuprind spaţii anexe funcţionale - arhivă, casierie, grupuri sanitare, oficiu în suprafaţă de 206,63 mp, precum şi alte spaţii ce exced suprafeţei utile - căi de acces, casa scării, lifturi, cotă spaţiu subsol în suprafaţă de 1.051,24 mp.
    Majoritatea birourilor din întregul spaţiu nu beneficiază de ferestre sau balcoane, clădirea având şi un nivel redus de ventilaţie, situaţie ce are repercusiuni asupra sănătăţii angajaţilor, dar şi un impact negativ asupra condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea protecţiei muncii şi a securităţii la incendiu.
    Se constată astfel o supraaglomerare a spaţiului existent, acest fapt este determinat şi de specificul activităţii instituţiei care presupune participarea şi a altor persoane din exterior, cum ar fi, spre exemplu, prezenţa magistraţilor şi a inspectorilor judiciari pentru procedurile disciplinare, transfer, detaşări sau concursuri. Această situaţie va conduce la afectarea negativă a calităţii muncii şi sănătăţii personalului din aparatul propriu şi a persoanelor din exterior ce participă la aceste proceduri.
    Clădirile ce reprezintă sediul Consiliului Superior al Magistraturii sunt neîncăpătoare pentru volumul de documente întocmite de către instituţie anual, deşi în mod periodic acestea sunt supuse selecţionării. Ca urmare, spaţiul este total impropriu pentru gestionarea documentelor curente şi a celor arhivate a căror durată de păstrare este foarte mare.
    Totodată, lipsa de spaţiu generează şi un management greoi al documentelor în condiţiile în care majoritatea echipamentelor IT de fotocopiere (imprimante şi copiatoare) sunt depozitate în holurile de acces, în afara birourilor.
    De asemenea nu există o sală de aşteptare corespunzătoare pentru persoanele care se prezintă la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce determină o aglomerare nepermisă.
    Aşadar, Consiliul Superior al Magistraturii se confruntă cu lipsa acută a spaţiului necesar desfăşurării în mod eficient a activităţii specifice, în condiţiile prevăzute de lege şi de regulamentele în vigoare.

    2.2. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea achiziţiei imobilului
    Prin achiziţionarea unui sediu vor fi rezolvate problemele de spaţiu necesare pentru Consiliul Superior al Magistraturii, care să corespundă necesităţilor actuale, şi se vor obţine:
    - cadrul necesar desfăşurării în condiţii normale a activităţii;
    – păstrarea în cele mai bune condiţii a actelor şi dosarelor aflate în arhivă sau în lucru;
    – asigurarea de spaţii necesare pentru sălile de şedinţă ale Plenului, secţiilor pentru judecători şi, respectiv, procurori, comisiile de specialitate ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru birourile personalului din cadrul aparatului propriu, pentru sala de aşteptare destinată publicului, pentru controlorii financiari delegaţi din partea instituţiilor financiare cu atribuţii de control, pentru centrul de presă, spaţii pentru servere şi echipamente de fotocopiere, spaţii pentru birou de documente clasificate şi bibliotecă.

    Spaţiul necesar estimat pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii care implică atât spaţii active nemijlocit (birouri), spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice consiliului (săli şedinţe, săli administrative, bibliotecă, arhivă etc.), precum şi alte spaţii (centrala telefonică, centrala termică, recepţie, cameră arme jandarmi, garaj, centrală ventilaţii, spaţiu personal de serviciu, spaţiu depozit materiale întreţinere, bufet, spaţiu depozit materiale mobilier, oficii, grupuri sanitare, coridoare şi căi de acces etc.) este de aproximativ 12.000 metri pătraţi.
    Suprafaţa închiriată în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Superior al Magistraturii nu acoperă necesarul de spaţii prezentat anterior.
    În concluzie, este absolut necesară achiziţia unui sediu pentru ca activitatea curentă a Consiliului Superior al Magistraturii să poată fi desfăşurată în bune condiţii.

    2.3. Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării achiziţiei imobilului
    Potrivit dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea acestei legi, Guvernul avea obligaţia de a asigura un sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii.
    De la data închirierii actualului sediu al instituţiei a intervenit o intensificare a activităţii şi creşterea rolului instituţiei în cadrul sistemului judiciar şi al societăţii în ansamblul său, situaţie ce a determinat nevoia obţinerii unui sediu propriu care să corespundă exigenţelor şi rolului Consiliului Superior al Magistraturii.
    De asemenea, desfăşurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii într-un sediu închiriat presupune cheltuieli însemnate cu plata chiriei suportate din bugetul de stat.
    În cazul în care nu se va realiza obiectivul propus, cel al obţinerii unui sediu corespunzător, activitatea Consiliului Superior al Magistraturii va fi afectată, ceea ce va determina un impact negativ asupra întregului sistem judiciar deoarece Consiliul Superior al Magistraturii decide în numeroase probleme cu care se confruntă instanţele şi parchetele naţionale.

    2.4. Oportunitatea realizării achiziţiei sediului
    Se apreciază că obiectivul general estimat a fi atins prin achiziţia sediului îl reprezintă funcţionarea optimă a Consiliului Superior al Magistraturii, prin asigurarea unui spaţiu adecvat pentru activitatea acestuia, precum şi pentru relaţionarea cu celelalte instituţii publice partenere în realizarea actului de justiţie, situaţie ce justifică oportunitatea realizării investiţiei.
    De asemenea, achiziţionarea unui nou sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii ar degreva pe viitor bugetul de stat de plata lunară a unor sume importante de bani cu titlu de chirie.
    În acest context trebuie menţionat faptul că, în prezent, chiria şi comisionul de administrare plătite de către Consiliul Superior al Magistraturii se negociază anual, în anul 2018 aceste costuri fiind de 53.909 euro/lună, iar suma achitată pentru perioada 2006-2017 a fost de 8.491.600 euro.


    3. Finanţarea proiectului
    Finanţarea se realizează, în condiţiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Valoarea estimată este de 84.600 mii lei, inclusiv TVA.

    4. Particularităţi ale viitorului sediu ce se doreşte a fi achiziţionat
    4.1. Descrierea succintă a zonei de amplasare a imobilului
    - Să fie situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, în apropierea instanţelor şi a parchetelor.

    4.2. Relaţiile cu zonele învecinate
    Imobilul să nu fie afectat de sistematizare, iar accesul la acesta să se efectueze uşor atât cu mijloacele de transport în comun, cât şi pedestru.

    4.3. Nivelul de echipare tehnico-edilitară a imobilului şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor
    Imobilul ce se intenţionează a fi achiziţionat trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
    - starea tehnică a imobilului să fie conformă cu necesităţile instituţiei, să respecte standardele de proiectare şi execuţie pentru o clădire modernă şi funcţională sau să poată fi echipată corespunzător în cel mai scurt timp; să asigure suprafeţele necesare şi funcţionalul corespunzător nevoilor instituţiei sau să poată fi amenajată cu recompartimentări, fără modificări structurale;
    – să fie independent de alţi terţi atât ca spaţii, cât şi ca branşamente de utilităţi; să aibă realizate branşamentele pentru utilităţi;
    – să aibă un aspect potrivit cu reprezentativitatea instituţiei;
    – starea tehnică a imobilului să fie foarte bună;
    – să prezinte riscuri mici în exploatare (inclusiv cel seismic) sau de pericol public;
    – să existe posibilităţi de parcare/garare şi de asigurare a condiţiilor minime de întreţinere pentru un număr de 19 autoturisme de serviciu (eventuale garaje).
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016