Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018  privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor  din sectorul public    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018
    Luând în considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru consistent şi unitar la nivel UE, care să ofere certitudine juridică, de natură să crească încrederea utilizatorilor în domeniul accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile,
    având în vedere faptul că din cauza concurenţei limitate, cumpărătorii de site-uri web, de aplicaţii mobile şi de produse şi servicii conexe se confruntă cu preţuri ridicate în ceea ce priveşte furnizarea de servicii sau cu dependenţa de un singur furnizor,
    pentru a da posibilitatea obţinerii de beneficii economice şi sociale de pe urma extinderii furnizării serviciilor online sau mobile prin includerea unei categorii mai largi de cetăţeni şi clienţi,
    având în vedere necesitatea ca persoanelor cu dizabilităţi să li se asigure cât mai curând posibil accesibilitatea sporită a site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, conform obiectivului prevăzut de Directiva (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public,
    pentru a nu exista motive legitime care să împiedice achiziţionarea sau dezvoltarea sistemelor software de administrare a conţinutului site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile,
    ţinând cont de faptul că lipsa unui act normativ care prevede obligaţia de asigurare a accesului acestor persoane la site-urile web şi la aplicaţiile mobile ale organismelor din sectorul public din România este de natură să determine o fragmentare a pieţei interne în acest domeniu, reducând beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtăşirii experienţelor cu omologii de la nivel naţional şi internaţional ca răspuns la progresele societale şi tehnologice,
    luând în considerare că o creştere a competitivităţii pieţei interne generează la nivelul întreprinderilor creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă atât pe plan naţional, cât şi în cadrul Uniunii Europene,
    dat fiind interesul României de a construi o societate incluzivă şi cu o mai bună calitate a vieţii încurajând participarea la viaţa economică şi socială a persoanelor cu dizabilităţi prin îmbunătăţirea accesibilităţii la serviciile de e-guvernare pe întreg teritoriul naţional,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    luând în considerare faptul că a fost deja declanşată procedura de punere în întârziere prin Cauza 2018/0384 având ca obiect necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE,
    se impune transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public prin ordonanţă de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept obiectiv stabilirea cerinţelor privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, pentru a permite ca site-urile web şi aplicaţiile mobile respective să fie accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilităţi.
    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte normele prin care se asigură faptul că site-urile web, indiferent de dispozitivul utilizat pentru acces, precum şi aplicaţiile mobile ale organismelor din sectorul public îndeplinesc cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3.
    (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor site-uri web şi aplicaţii mobile:
    a) site-urile web şi aplicaţiile mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune şi ale filialelor societăţilor care prestează astfel de servicii, precum şi ale altor organisme sau filiale ale acestora care îndeplinesc o misiune de serviciu public de radiodifuziune;
    b) site-urile web şi aplicaţiile mobile ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care nu prestează servicii esenţiale pentru public;
    c) site-urile web şi aplicaţiile mobile ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care nu prestează servicii care vizează în mod specific nevoile persoanelor cu dizabilităţi sau care le sunt destinate acestora.

    (4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor tipuri de conţinut al site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile:
    a) formatele de fişiere asociate activităţilor de birou, publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazului în care un astfel de conţinut este necesar pentru procesele administrative active aferente atribuţiilor exercitate de organismul din sectorul public în cauză;
    b) conţinutul media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de 23 septembrie 2020;
    c) conţinutul media cu dimensiune temporală în direct;
    d) hărţi şi servicii de cartografiere online, atât timp cât informaţiile esenţiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărţile destinate navigaţiei;
    e) conţinutul terţilor care nu este nici finanţat, nici elaborat ori aflat sub controlul organismului din sectorul public;
    f) reproduceri ale unor elemente din colecţiile de patrimoniu care nu pot fi făcute accesibile integral, fie:
    (i) ca urmare a incompatibilităţii cerinţelor privind accesibilitatea cu conservarea elementului în cauză sau cu autenticitatea reproducerii, de exemplu, contrastul; fie
    (ii) ca urmare a indisponibilităţii unor soluţii automatizate şi eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să extragă cu uşurinţă textul manuscriselor sau alte elemente ale colecţiilor de patrimoniu şi să le transforme în conţinut compatibil cu cerinţele privind accesibilitatea;

    g) conţinutul site-urilor de tip extranet şi intranet, şi anume al site-urilor web disponibile numai pentru un grup restrâns de persoane, şi nu publicului larg ca atare, publicat înainte de 23 septembrie 2019, până în momentul în care astfel de site-uri web fac obiectul unei revizuiri substanţiale;
    h) conţinutul site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile clasificate drept arhive, ceea ce înseamnă că acestea au un conţinut care nu este nici necesar proceselor administrative active, nici actualizat sau editat după 23 septembrie 2019.


    ART. 2
    În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) organism din sectorul public - autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile formate din una sau mai multe astfel de autorităţi ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, dacă respectivele asociaţii sunt instituite cu scopul explicit de a răspunde nevoilor de interes general, neavând un caracter industrial sau comercial;
    b) aplicaţie mobilă - software-ul pentru aplicaţii conceput şi dezvoltat de către sau în numele organismelor din sectorul public, în vederea utilizării de către publicul larg, pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente şi tabletele, cu excepţia software-ului care controlează respectivele dispozitive (sisteme de operare pentru dispozitivele mobile) sau echipamente hardware;
    c) standard - un standard astfel definit la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012, al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    d) standard european - un standard european astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
    e) standard armonizat - un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
    f) conţinut media cu dimensiune temporală - conţinutul media de următoarele tipuri: numai audio, numai video, audiovideo, audio şi/sau video combinat cu interacţiune;
    g) elemente ale colecţiilor de patrimoniu - bunuri aflate în proprietate privată sau publică, care prezintă un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, ştiinţific sau tehnic şi care fac parte din colecţii conservate de instituţii culturale, cum ar fi bibliotecile, arhivele şi muzeele;
    h) datele privind măsurătorile - rezultatele cuantificate ale activităţii de monitorizare desfăşurate pentru a verifica conformitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3. Datele privind măsurătorile acoperă atât informaţii cantitative cu privire la eşantionul de site-uri web şi de aplicaţii mobile testate (numărul de site-uri web şi aplicaţii, eventual cu numărul lor de vizitatori sau utilizatori etc.), cât şi informaţii cantitative cu privire la nivelul de accesibilitate;
    i) sarcina disproporţionată - măsurile care impun o sarcină organizatorică sau financiară excesivă pentru un organism din sectorul public sau care pun în pericol capacitatea organismului de a-şi îndeplini obiectivul sau de a publica informaţiile necesare sau relevante pentru sarcinile şi serviciile sale, luând în acelaşi timp în considerare posibilele beneficii rezultate sau prejudiciul care riscă să fie adus cetăţenilor, în special persoanelor cu dizabilităţi, si care sunt determinate doar de un motiv legitim, ţinând seama şi de prevederile art. 4 alin. (3);
    j) accesibilitate - principii şi tehnici care trebuie respectate la proiectarea, construirea, întreţinerea şi actualizarea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile pentru a le face mai accesibile pentru utilizatori, în special pentru persoanele cu dizabilităţi;
    k) motiv legitim - dreptul de a justifica o acţiune prin raportare la un temei juridic


    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    (1) Organismele din sectorul public asigură accesibilitatea site-urilor lor web şi ale aplicaţiilor lor mobile, făcându-le uşor de identificat, funcţionale, uşor de înţeles şi stabile.
    (2) Principiile care stau la baza accesibilităţii sunt:
    a) perceptibilitatea - informaţiile şi componentele interfeţei de utilizare trebuie să poată fi prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceştia le pot percepe;
    b) operabilitatea - componentele interfeţei de utilizare şi navigarea trebuie să poată fi utilizate;
    c) inteligibilitatea - informaţiile şi exploatarea interfeţei de utilizare trebuie să poată fi înţelese;
    d) robusteţea - întreg conţinutul trebuie să fie suficient de robust încât să poată fi interpretat în mod fiabil de o gamă largă de agenţi utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare.


    ART. 4
    (1) Organismele din sectorul public aplică cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, în măsura în care aplicarea acestor cerinţe nu impune o sarcină disproporţionată.
    (2) Pentru a stabili măsura în care conformitatea cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 impune o sarcină disproporţionată, organismul din sectorul public vizat efectuează, în prealabil, o evaluare iniţială.
    (3) Pentru realizarea evaluării prevăzute la alin. (2), organismul din sectorul public vizat ţine seama de toate circumstanţele relevante, incluzând şi următoarele aspecte:
    a) dimensiunea, resursele şi domeniul de interes al organismului din sectorul public vizat;
    b) costurile şi beneficiile estimate pentru organismul din sectorul public vizat în raport cu beneficiile estimate pentru persoanele cu dizabilităţi, luând în considerare frecvenţa de accesare şi durata de utilizare a site-ului web sau a aplicaţiei mobile specifice.

    (4) În scopul evaluării măsurii în care conformitatea cu cerinţele privind accesibilitatea impune o sarcină disproporţionată, sunt luate în considerare doar motivele legitime.
    (5) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, lipsa încadrării acţiunii ca prioritară, constrângerea temporală sau lipsa cunoştinţelor necesare în materie nu pot fi invocate ca motive legitime. De asemenea, achiziţionarea sau lipsa dezvoltării sistemelor software de administrare a conţinutului site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile într-un mod accesibil nu poate fi invocată ca motiv legitim având în vedere existenţa tehnicilor adecvate pentru a face ca respectivele sisteme să respecte cerinţele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (6) În urma evaluării prevăzute la alin. (2), organismul din sectorul public are obligaţia de a explica în declaraţia privind accesibilitatea prevăzută la art. 6 motivele nerespectării cerinţelor privind accesibilitatea ori a acelor părţi din aceste cerinţe care nu au putut fi respectate, oferind alternative accesibile.
    (7) Organismul din sectorul public are obligaţia de a publica pe propriul site evaluarea prevăzută la alin. (2), împreună cu declaraţia privind accesibilitatea prevăzută la art. 6.
    (8) Conţinutul site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile puse la dispoziţie de către un organism din sectorul public trebuie să ofere un cod intern comun de limbaj natural, structuri, relaţii şi secvenţe, precum şi date ale oricărei componente integrate ale interfeţei de utilizare, facilitându-se astfel utilizatorilor folosirea tehnologiilor de asistare pentru accesarea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile.

    ART. 5
    (1) Conţinutul site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile care respectă standardele armonizate sau părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate de către Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012, este considerat a fi în conformitate cu cerinţele privind accesibilitatea reglementate la art. 3, care sunt cuprinse în standardele respective sau în părţi ale acestora.
    (2) În cazul în care nu a fost publicată nicio referinţă a standardelor armonizate prevăzute la alin. (1), conţinutul aplicaţiilor mobile care respectă specificaţiile tehnice sau părţi ale acestora adoptate de Comisia Europeană prin acte de punere în aplicare este considerat a fi în conformitate cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, care fac obiectul respectivelor specificaţii tehnice sau al unor părţi ale acestora. Specificaţiile tehnice respective respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la art. 3 şi asigură cel puţin un nivel de accesibilitate echivalent celui asigurat prin standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), respectiv v2.1.2 „Cerinţele privind accesibilitatea pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa“ (2015-04)“.
    (3) În cazul în care nu au fost publicate referinţele standardelor armonizate prevăzute la alin. (1), conţinutul site-urilor web care îndeplineşte cerinţele relevante din standardul european prevăzut la alin. (5) sau din părţi ale acestuia este considerat a fi în conformitate cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 care fac obiectul cerinţelor relevante respective sau al unor părţi ale acestora.
    (4) În cazul în care nu au fost publicate referinţele standardelor armonizate prevăzute la alin. (1) şi în lipsa specificaţiilor tehnice prevăzute la alin. (2), conţinutul aplicaţiilor mobile care îndeplineşte cerinţele relevante din standardul european prevăzut la alin. (5) sau din părţi ale acestuia este considerat a fi în conformitate cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 care fac obiectul cerinţelor relevante respective sau al unor părţi ale acestora.
    (5) Standardul european este EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), urmând ca eventualele sale versiuni ulterioare sau standardul european care îl înlocuieşte să se stabilească prin acte delegate adoptate de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 6 alin. (4) şi art. 10 din Directiva (UE) 2016/2102.

    ART. 6
    (1) Organismele din sectorul public oferă anual şi actualizează ori de câte ori este cazul, în termen de 3 zile de la constatare, o declaraţie privind accesibilitatea detaliată, cuprinzătoare şi clară cu privire la conformitatea cu prezenta ordonanţă de urgenţă a site-urilor lor web şi a aplicaţiilor lor mobile.
    (2) Pentru site-urile web, declaraţia privind accesibilitatea este furnizată într-un format accesibil, utilizând modelul de declaraţie privind accesibilitatea prevăzut la alin. (6), şi se publică pe site-ul web relevant.
    (3) Pentru aplicaţiile mobile, declaraţia privind accesibilitatea este furnizată într-un format accesibil, utilizând modelul de declaraţie privind accesabilitatea prevăzut la alin. (6), şi este disponibilă pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicaţia mobilă în cauză sau împreună cu alte informaţii disponibile în momentul descărcării aplicaţiei.
    (4) Declaraţia include:
    a) o explicaţie cu privire la părţile din conţinut care nu sunt accesibile, precum şi motivele care au stat la baza inaccesibilităţii şi, după caz, alternativele accesibile prevăzute;
    b) o descriere a unui mecanism de feedback şi un link către acesta, pentru a permite oricărei persoane să informeze organismul din sectorul public vizat asupra oricăror neconformităţi ale site-ului său web sau ale aplicaţiei mobile cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 şi să solicite informaţiile excluse în temeiul art. 1 alin. (4) şi al art. 4;
    c) un link către procedura de asigurare a punerii în aplicare pusă la dispoziţie de organismul de monitorizare prevăzut la art. 8 alin. (4), la care se poate recurge în cazul unui răspuns nesatisfăcător la informare sau solicitare.

    (5) Organismele din sectorul public au obligaţia de a transmite solicitantului un răspuns adecvat pentru fiecare informare sau la solicitare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
    (6) Modelul de declaraţie privind accesibilitatea se stabileşte prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, după adoptarea de către Comisia Europeană a actelor de punere în aplicare pentru stabilirea modelului de declaraţie privind accesibilitatea, conform art. 7 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Directiva (UE) 2016/2102.
    (7) Organismele din sectorul public au obligaţia de a promova şi facilita organizarea, cel puţin o dată pe an, a programelor de formare privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile destinate părţilor interesate relevante şi personalului organismelor din sectorul public, destinate învăţării modului de a crea, a administra şi a actualiza conţinutul accesibil al site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile, pe baza cadrului stabilit prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.
    (8) Organismele din sectorul public au obligaţia de a publica pe site-ul propriu sau prin oricare alte mijloace considerate adecvate de către acesta informări complete, cu privire la:
    a) cerinţele privind accesibilitatea;
    b) avantajele pentru utilizatorii şi proprietarii de site-uri web şi de aplicaţii mobile;
    c) posibilitatea de a furniza feedback în cazul neconformităţii site-ului web sau a aplicaţiei mobile cu cerinţele privind accesibilitatea.


    CAP. III
    Roluri şi responsabilităţi
    ART. 7
    (1) La cererea organismului din sectorul public, organismele de inspecţie au obligaţia de a întocmi un raport de inspecţie care să conţină rezultatele inspecţiei şi care se înaintează reprezentantului legal al organismului din sectorul public.
    (2) Conformitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele prevăzute de documentele aplicabile în vigoare prevăzute la art. 5 este evaluată de organisme de inspecţie de tip A, acreditate de Asociaţia de acreditare din România, denumită în continuare RENAR, în condiţiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
    (3) Organismul din sectorul public auditat publică pe site-ul propriu, la secţiunea accesibilitate, raportul de inspecţie şi declaraţia privind accesibilitatea referitoare la conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute la art. 3, într-un format accesibil.
    (4) În cazul aplicaţiilor mobile, raportul de inspecţie este furnizat într-un format accesibil şi este disponibil pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicaţia mobilă în cauză sau împreună cu alte informaţii disponibile în momentul descărcării aplicaţiei.
    (5) În baza metodologiei de monitorizare a conformităţii site-urilor web prevăzute la art. 8 alin. (1) şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea de la art. 3, puse la dispoziţie de către Comisia Europeană, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cooperează cu autorităţile celorlalte state membre şi cu părţile interesate relevante, în vederea realizării schimbului de bune practici şi pentru revizuirea metodologiei de monitorizare, evoluţia pieţei şi a tehnologiei, precum şi progresele în materie de accesibilitate a site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile.

    ART. 8
    (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere în domeniul accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile, elaborează, după publicarea de către Comisia Europeană a metodologiei de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea de la art. 3, normele de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea.
    (2) Normele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Normele prevăzute la alin. (1) cuprind:
    a) periodicitatea monitorizării şi eşantionarea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile care fac obiectul monitorizării;
    b) la nivelul site-urilor web, eşantionarea paginilor web şi a conţinutului paginilor respective;
    c) la nivelul aplicaţiilor mobile, conţinutul care urmează să fie testat, luând în considerare momentul lansării iniţiale a aplicaţiei şi al actualizărilor ulterioare ale funcţionalităţilor;
    d) o descriere a modului în care conformitatea sau neconformitatea cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 trebuie suficient demonstrată, cu trimiteri directe, atunci când este cazul, la descrierile relevante care figurează în standardul armonizat sau, în absenţa acestuia, la cele care figurează în specificaţiile tehnice emise de Comisia Europeană prevăzute la art. 5 alin. (2) ori în standardul prevăzut la art. 5 alin. (3);
    e) în cazul în care sunt identificate deficienţe, un mecanism pentru furnizarea de date şi informaţii cu privire la conformitatea cu cerinţele privind accesibilitatea, într-un format care să poată fi utilizat de organismele din sectorul public în vederea corectării deficienţelor;
    f) măsuri adecvate, inclusiv, dacă este necesar, exemple şi orientări, pentru testări automate, manuale şi privind posibilităţile de utilizare, în combinaţie cu parametrii de eşantionare, într-un mod care să fie compatibil cu periodicitatea monitorizării şi a raportării.

    (4) Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, monitorizează conformitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, pe baza normelor de monitorizare prevăzute la alin. (1) şi, după caz, a raportului de inspecţie/audit.
    (5) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării, inclusiv datele privind măsurătorile o dată la 3 ani, prima raportare făcându-se până la data de 23 decembrie 2021. Raportul respectiv se redactează pe baza modalităţilor de raportare prevăzute la alin. (7). Raportul cuprinde, de asemenea, informaţii privind utilizarea procedurii de asigurare a punerii în aplicare prevăzute la art. 9.
    (6) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publica anual, pe site-ul instituţiei, conţinutul rapoartelor privind rezultatele monitorizării.
    (7) Conţinutul tuturor rapoartelor, care nu includ în mod obligatoriu lista site-urilor web, a aplicaţiilor mobile sau a organismelor din sectorul public examinate, se publică într-un format accesibil, după modelul stabilit de Comisia Europeană, conform art. 8 alin. (6) al Directivei 2016/2.102.
    (8) În plus faţă de măsurile adoptate în conformitate cu art. 6, primul raport, prevăzut la alin. (5), acoperă, de asemenea, următoarele:
    a) o descriere a mecanismelor instituite pentru consultarea părţilor interesate relevante cu privire la accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile;
    b) proceduri pentru a face publice eventualele evoluţii ale politicii privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile;
    c) experienţele şi constatările rezultate în urma punerii în aplicare a normelor privind respectarea cerinţelor privind accesibilitatea prevăzute la art. 3;
    d) informaţii cu privire la activităţile de formare şi de sporire a gradului de informare;
    e) în cazul în care există modificări semnificative ale elementelor prevăzute la lit. a)-d), informaţiile privind respectivele modificări sunt incluse în rapoartele ulterioare.

    (9) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale informează Comisia Europeană cu privire la organismul desemnat să efectueze funcţiile de monitorizare şi raportare.
    (10) Pentru tipuri de site-uri web sau aplicaţii mobile, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), în special în cazul site-urilor web sau al aplicaţiilor mobile reglementate prin legislaţia naţională incidentă în materie, în vederea facilitării aplicării cerinţelor privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, autorităţile responsabile emit reglementări specifice, cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

    ART. 9
    (1) Asigurarea conformităţii cu cerinţele prevăzute în art. 3, 4 şi art. 6 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează prin inspecţii privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile, potrivit dispoziţiilor art. 7.
    (2) RENAR implementează schema specifică de acreditare a organismelor de inspecţie prevăzute la art. 7 alin. (1), cu consultarea autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul accesibilităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), a Agenţiei pentru Agenda Digitală a României şi a Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi din România.
    (3) În documentaţiile întocmite de către organismele din sectorul public care se referă la achiziţia de produse sau servicii de realizare sau modificare de site-uri web sau aplicaţii mobile care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să fie tratate următoarele aspecte:
    a) existenţa în produsul final de tip website sau aplicaţie mobilă de funcţionalităţi de administrare conţinut care să faciliteze crearea sau modificarea de conţinut accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) existenţa printre livrabilele contractului a sesiunilor şi a materialelor de instruire pentru administrarea conţinutului web sau de aplicaţie mobilă, astfel încât să se păstreze caracterul accesibil, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, al website-urilor sau aplicaţiilor mobile;
    c) responsabilizarea personalului de a participa activ la pregătirea funcţionalităţilor pentru persoane cu dizabilităţi;
    d) responsabilizarea personalului desemnat privind includerea în caietul de sarcini a cerinţelor de accesibilitate pentru programele software sau pentru aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate în vederea asigurării accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile;
    e) responsabilitatea de a publica, pe site-ul propriu sau prin oricare alte mijloace considerate adecvate de către acesta, întregul conţinut într-un format accesibil utilizatorilor.

    (4) Fiecare organism din sectorul public face o evaluare a componentelor sistemelor IT de tip website sau aplicaţie mobilă care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, din inventarul propriu, precum şi a conţinutului publicat, şi, în funcţie de aceasta, stabilesc necesitatea achiziţionării de echipamente, aplicaţii software specifice şi/sau servicii de consultanţă, în vederea asigurării conformităţii acestora cu prevederile art. 3, iar cheltuielile implicate cu achiziţionarea echipamentelor suplimentare se prevăd de către fiecare organism din sectorul public în bugetul anului respectiv.
    (5) Responsabilitatea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor naţionale prevăzute la art. 8 alin. (1) revine Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere specializată în domeniul accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile din România.
    (6) Delegarea, în tot sau în parte, a atribuţiilor de supraveghere, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, unei alte autorităţi publice cu competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor poate fi dispusă la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin hotărâre a Guvernului.
    (7) În cazul în care o persoană constată că nu există o tratare eficientă a cerinţelor prevăzute în art. 3 şi art. 6 alin. (1), a informărilor şi solicitărilor primite, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (4) lit. (b), şi pentru a examina evaluarea prevăzută la art. 4, aceasta are posibilitatea de a se adresa Avocatului Poporului în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată.
    (8) Posibilitatea reglementată la alin. (7) nu înlătură dreptul persoanelor fizice sau juridice la o altă cale de atac, adică la dreptul acestora de a se adresa instanţei potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Control, supraveghere, sancţionare
    ART. 10
    (1) AADR exercită controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a obligaţiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în limitele competenţelor legale de monitorizare sau de verificare.
    (2) În vederea efectuării controlului prevăzut la alin. (1), preşedintele AADR, prin decizie, desemnează şi stabileşte atribuţiile personalului de specialitate împuternicit să efectueze controlul în conformitate cu procedura aprobată prin decizie a preşedintelui, precum şi natura, conţinutul şi modalitatea de solicitare a informaţiilor cuprinse în documentele necesare efectuării controlului.
    (3) În urma sesizărilor primite sau în urma autosesizării, personalul de control poate să efectueze acţiuni de control, în cadrul cărora poate să solicite, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, documentele necesare pentru efectuarea controlului.
    (4) În cadrul acţiunilor de control, personalul de control poate să solicite şi să primească, la faţa locului sau la termenul solicitat, informaţiile cu privire la conformitatea cu cerinţele privind accesibilitatea, necesare pentru efectuarea controlului, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să îi fie furnizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) Contravenţiile prevăzute la art. 11 se constată de către personalul de control din cadrul AADR prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, semnat de către personalul care efectuează controlul şi de către reprezentantul instituţiei prezent la momentul încheierii procesului-verbal, căruia i se va înmâna o copie a procesului-verbal.
    (6) Înainte de aplicarea unei sancţiuni, în cazul constatării nerespectării prevederilor art. 3, art. 6, art. 9 alin. (3), AADR va transmite entităţii în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţă încălcarea constatată, măsurile cu caracter obligatoriu ce trebuie luate în vederea remedierii deficienţelor constatate şi stabileşte termenul de conformare, care nu poate depăşi 30 de zile pentru contravenţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv 6 luni, pentru cea prevăzută laart. 11 alin. (1) lit. d).
    (7) Termenul de conformare se calculează începând cu data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).
    (8) După expirarea termenului de conformare prevăzut la alin. (6), personalul de control care a făcut constatarea aplică sancţiunea pentru contravenţiile prevăzute la art. 11.
    (9) Procesul-verbal prevăzut la alin. (5) poate fi atacat cu plângere, prin derogare de la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, în termen de 30 de zile de la de la data înmânării sau comunicării acestuia.

    ART. 11
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 4 la 5 puncte, nepublicarea de către organismul din sectorul public a declaraţiei de accesibilitate prevăzute la art. 6;
    b) cu amendă de la 1 la 2 puncte, neactualizarea de către organismul din sectorul public a declaraţiei de accesibilitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);
    c) cu amendă de la 1 la 5 puncte, omiterea includerii în caietul de sarcini a produselor sau serviciilor de realizare sau modificare de site-uri web sau aplicaţii mobile care urmează a fi achiziţionate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile, prevăzute la art. 9 alin. (3);
    d) cu amendă între 5 şi 10 puncte, neîndeplinirea de către organismele din sectorul public a cerinţelor de accesibilitate a site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile potrivit prevederilor art. 3.

    (2) În sensul alin. (1), un punct reprezintă valoric salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
    (3) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 12
    (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, începând cu data de 23 septembrie 2019, site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu au fost publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, începând cu data de 23 septembrie 2020, site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu sunt vizate la alin. (1).
    (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, începând cu data de 23 iunie 2021, aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public.
    (4) Tipurile de conţinut al site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile cărora nu li se aplică prezenta ordonanţă de urgenţă, precizate în art. 1 alin. (4), pot fi revizuite, fără a se aplica prevederile art. 6 alin. (1), de către organismul din sectorul public ce administrează site-ul sau aplicaţia mobilă sau de către organismul de monitorizare prevăzut la art. 8 alin. (4), cu respectarea standardelor din domeniu.
    (5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale informează Comisia Europeană cu privire la organismul responsabil de asigurarea punerii în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune integral Directiva (UE) 2016/2.012 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016.


                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    George Ciamba
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău

    Bucureşti, 21 decembrie 2018.
    Nr. 112.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016