Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 noiembrie 2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 noiembrie 2018  privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România  şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 noiembrie 2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1028 din 3 decembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 7,8, 11,13,art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) şi m) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) şi m),art. 6,art. 10 lit. a),art. 35,art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,
    Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 9.11.2018, emite următoarea hotărâre:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România au obligaţia să se înscrie în Colegiul Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO.
    (2) Calitatea de membru al CFZRO se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin autorizaţia de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.
    (3) Autorizaţia de liberă practică reprezintă documentul emis de CFZRO, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de fizioterapeut pe teritoriul României. Autorizaţia de liberă practică va fi compusă din pagina principală şi din avizul anual privind exercitarea activităţilor de fizioterapie, iar acestea vor avea modelele prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2.

    ART. 2
    (1) Autorizaţia de liberă practică emisă de CFZRO se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 229/2016 şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în art. 8 lit. a)-c) din legea menţionată anterior.
    (2) Prin excepţie de la art. 1 alin. (3), în cazul în care titlul oficial de calificare în fizioterapie este reprezentat de adeverinţa de absolvire a studiilor prevăzută la art. 11 lit. c) din Legea nr. 229/2016, autorizaţia de liberă practică eliberată solicitantului va fi compusă din anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 2.
    (3) Autorizaţia de liberă practică prevăzută la alin. (2) se preschimbă la cererea titularului după obţinerea diplomei de licenţă.
    (4) Autorizaţiile de liberă practică şi avizele anuale vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al CFZRO în a cărui rază îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul. În situaţia în care solicitantul nu cunoaşte încă judeţul unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, apartenenţa teritorială este dată de domiciliul sau reşedinţa acestuia.

    CAP. II
    Eliberarea autorizaţiei de liberă practică la înscrierea în CFZRO
    ART. 3
    (1) Pentru fizioterapeuţii care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 lit. a),c) şi d) din Legea nr. 229/2016 se eliberează autorizaţia de liberă practică compusă din anexa nr. 1 sau anexa nr. 3, după caz, şi anexa nr. 2.
    (2) Autorizaţia de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut prevăzută la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
    a) cerere de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4;
    b) document de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
    c) certificat de cazier judiciar, în original;
    d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
    e) act de identitate, în copie certificată cu originalul;
    f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
    g) pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
    h) dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO şi a cotizaţiei anuale.


    ART. 4
    (1) Pentru fizioterapeuţii care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 lit. b) din Legea nr. 229/2016 se eliberează autorizaţia de liberă practică compusă din anexele nr. 1 şi nr. 2.
    (2) Autorizaţia de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut prevăzută la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
    a) cerere de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4;
    b) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
    c) certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată şi apostilată;
    d) dovada absenţei suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistenţa condamnărilor penale, din statul de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostilată sau cazier judiciar, în situaţia în care solicitantul deţine un act de identitate eliberat de autorităţile române, în original;
    e) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
    f) act de identitate (carte de identitate, paşaport, permis de şedere etc.), în copie certificată cu originalul;
    g) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată şi apostilată dacă actul nu este emis de autorităţile române, după caz;
    h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul;
    i) autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostilată, dacă este cazul;
    j) pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei pe teritoriul României, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
    k) dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO şi a cotizaţiei anuale.


    ART. 5
    Documentele se depun şi se ridică conform art. 12-14 din prezenta hotărâre.

    CAP. III
    Eliberarea autorizaţiei de liberă practică în alte situaţii
    ART. 6
    Titularii autorizaţiilor de liberă practică emise de CFZRO valabile până la data de 31 decembrie 2018 îşi pot obţine preschimbarea acestora de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sub condiţia prezentării numai a documentelor pentru eliberarea avizului anual.

    ART. 7
    În cazul modificării datelor personale sau profesionale, la cererea fizioterapeutului, se va elibera o nouă autorizaţie de liberă practică, pe baza documentelor justificative.

    ART. 8
    În caz de pierdere, furt, distrugere sau deteriorare a unor componente ale autorizaţiei de liberă practică se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde menţiunea „Duplicat“.

    CAP. IV
    Avizarea anuală a autorizaţiei de liberă practică
    ART. 9
    (1) Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de fizioterapeut prevăzute de lege.
    (2) Procedura de avizare anuală a autorizaţiei de liberă practică se desfăşoară la nivelul colegiului teritorial unde fizioterapeutul îşi are apartenenţa, după depunerea următoarelor documente:
    a) cererea formulată de titular, prevăzută în anexa nr. 5;
    b) actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
    c) poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie certificată cu originalul;
    d) dovada obţinerii numărului de credite de educaţie medicală continuă, avizate de CFZRO, dacă este cazul;
    e) dovada achitării cotizaţiei de membru.

    (3) Finalizarea avizării se concretizează prin eliberarea avizului anual conform prezentei hotărâri, ca parte componentă a autorizaţiei de liberă practică.
    (4) Membrii CFZRO au obligaţia să solicite reînnoirea avizului anual începând cu luna decembrie şi nu mai târziu de finalul lunii februarie.

    ART. 10
    Odată cu avizarea autorizaţiei de liberă practică, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al fizioterapeutului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, fizioterapeutul va depune copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.

    ART. 11
    Documentele se depun şi se ridică conform art. 12-14 din prezenta hotărâre.

    CAP. V
    Primirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor
    ART. 12
    (1) Documentele pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi/sau a avizului anual se pot depune:
    a) personal, de solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, la sediul colegiului teritorial, cu condiţia ca documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) sau la art. 9 alin. (2), după caz, să fie prezentate şi în original pentru conformitate;
    b) prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial, cu condiţia ca documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi f) sau la art. 4 alin. (2) lit. b) şi g), după caz, să fie transmise în copie legalizată.

    (2) Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului, cu excepţia copiilor legalizate.

    ART. 13
    (1) Autorizaţia de liberă practică şi/sau avizul anual se pot/se poate ridica de către solicitant personal, de către împuternicit prin procură notarială, de la sediul colegiului teritorial emitent sau se pot/se poate transmite prin curier rapid, cu plata la destinaţie, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant. În situaţia contractării serviciului de curierat rapid, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri corespondenţă, întârzieri etc.).
    (2) Autorizaţia de liberă practică şi/sau avizul anual care nu au fost eliberate solicitantului se păstrează în arhiva colegiului teritorial cu termen permanent.

    ART. 14
    Termenul de eliberare al autorizaţiei de liberă practică şi al avizului anual este de 15 zile de la data înregistrării cererii de eliberare şi a dosarului complet. Termenul de eliberare poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale acelor depuse la dosar.

    ART. 15
    (1) Documentele depuse în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică şi/sau a avizului anual şi documentele emise se înregistrează într-un registru distinct care va fi compus din file separate pentru intrări şi ieşiri şi va cuprinde următoarele rubrici:
    a) intrări: număr de intrare, numele solicitantului, obiectul solicitării, facultatea absolvită şi specializarea;
    b) ieşiri: număr de ieşire, numele solicitantului, numărul unic din Registrul unic al fizioterapeuţilor şi data ridicării sau data transmiterii prin curier rapid.

    (2) Documentele şi datele cuprinse în acestea se prelucrează conform principiilor şi obligaţiilor care decurg din Regulamentul european nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor).

    CAP. VI
    Registrul unic al fizioterapeuţilor
    ART. 16
    (1) CFZRO gestionează Registrul unic al fizioterapeuţilor la nivel naţional.
    (2) La înscriere, fiecare membru al CFZRO primeşte o autorizaţie de liberă practică în care este înscris numărul de Registru unic al fizioterapeuţilor.

    ART. 17
    (1) În vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică, documentele vor fi depuse, înregistrate şi verificate de colegiul teritorial, care va introduce datele în Registrul unic al fizioterapeuţilor.
    (2) După validarea datelor la nivelul CFZRO se emite autorizaţia de liberă practică în varianta electronică, care se generează ulterior de către colegiului teritorial.
    (3) Colegiul teritorial va proceda la eliberarea autorizaţiei de liberă practică, conform prezentei hotărâri.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Autorizaţia de liberă practică îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru al CFZRO a titularului.

    ART. 19
    În cazul retragerii calităţii de membru al CFZRO cu titlu de sancţiune, titularul are obligaţia predării autorizaţiei de liberă practică către colegiul emitent, în vederea anulării.

    ART. 20
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, cu modificările ulterioare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 22
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
                    Elena Căciulan

    Bucureşti, 9 noiembrie 2018.
    Nr. 36.
    ANEXA 1


┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│SIGLA COLEGIULUI │Colegiul Fizioterapeuţilor │
│FIZIOTERAPEUŢILOR│......................................................│
│DIN ROMÂNIA │ │
├─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂ │
│Nr. ............................. │
│Colegiul Fizioterapeuţilor din România autorizează pe │
│......................................... │
│(numele şi prenumele) │
│......................................... │
│(CNP) │
│titular(ă) al/a titlului oficial de calificare în fizioterapie, conform │
│Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de │
│fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea│
│Colegiului Fizioterapeuţilor din România, │
│absolvent(ă) al/a ............................... │
│Facultatea ................................... │
│Programul de studii/Specializarea │
│.......................................... │
│posesor/posesoare al/a titlului de licenţiat(ă) în │
│............................................ │
│şi al/a Diplomei de licenţă seria ............... nr. │
│.........................., │
│să exercite activităţi de fizioterapie conform prevederilor legale în │
│vigoare. │
│Nr. Registru unic al fizioterapeuţilor: ............................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Preşedinte, │
│Colegiul Fizioterapeuţilor .......................... │
│......................................................... │
│(numele şi prenumele) │
│................. │
│(semnătura) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data primei înregistrări .................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. ................ data eliberării .............................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NOTĂ: │
│Autorizaţia de liberă practică este valabilă doar în prezenţa avizului │
│anual. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2


┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│SIGLA COLEGIULUI │Colegiul Fizioterapeuţilor │
│FIZIOTERAPEUŢILOR│......................................................│
│DIN ROMÂNIA │ │
├─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZ ANUAL │
│al Autorizaţiei de liberă practică │
│Nr. ............................. │
│Se certifică faptul că domnul/doamna │
│......................................, identificat(ă) cu CNP │
│.........................., este autorizat(ă) să exercite activităţi de │
│fizioterapie, în baza Autorizaţiei de liberă practică nr. │
│.........................., eliberată la data │
│.............................., conform prevederilor legale în vigoare. │
│Prezentul aviz este valabil pentru perioada │
│............................... - ................................. . │
│Grad profesional: ........................ │
│Nr. credite: ................................. │
│Sancţiuni: .................................... │
│Nr. Registru unic al fizioterapeuţilor: ........................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Preşedinte, │
│Colegiul Fizioterapeuţilor .......................... │
│......................................................... │
│(numele şi prenumele) │
│................. │
│(semnătura) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. ................ data eliberării .............................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NOTĂ: │
│Avizul anual constituie o componentă a autorizaţiei de liberă practică, │
│care trebuie să însoţească pagina principală a acesteia. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3


┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│SIGLA COLEGIULUI │Colegiul Fizioterapeuţilor │
│FIZIOTERAPEUŢILOR│......................................................│
│DIN ROMÂNIA │ │
├─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂ │
│Nr. ............................. │
│Colegiul Fizioterapeuţilor din România autorizează pe │
│......................................... │
│(numele şi prenumele) │
│......................................... │
│(CNP) │
│titular(ă) al/a titlului oficial de calificare în fizioterapie, conform │
│Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de │
│fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea│
│Colegiului Fizioterapeuţilor din România, │
│absolvent(ă) al/a ............................... │
│Facultatea ................................. │
│Programul de studii/Specializarea ..................................... │
│posesor/posesoare) al/a titlului de licenţiat(ă) în │
│............................................ │
│şi al/a Adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă nr. │
│............. din data ..................., │
│să exercite activităţi de fizioterapie conform prevederilor legale în │
│vigoare. │
│Nr. Registru unic al fizioterapeuţilor: ........................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Preşedinte, │
│Colegiul Fizioterapeuţilor .......................... │
│....................................................... │
│(numele şi prenumele) │
│................. │
│(semnătura) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezenta autorizaţie de liberă practică se preschimbă la obţinerea │
│diplomei de licenţă. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. ................ data eliberării .............................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NOTĂ │
│Autorizaţia de liberă practică este valabilă doar în prezenţa avizului │
│anual. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    CERERE DE ÎNSCRIERE
    în Colegiul Fizioterapeuţilor din România
    Doamnă/Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul(a), .....(numele şi prenumele)...., ....(iniţiala tatălui)..., solicit înscrierea în Colegiul Fizioterapeuţilor din România - Colegiul Fizioterapeuţilor ............................... şi eliberarea Autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii:
    I. Date personale:
    Act de identitate ………………………
    seria ………… numărul …………………..
    eliberat de ………………. la data de ……………………… valabil până la data de ……………………
    CNP ……………………………
    Numele anterior (dacă este cazul) ….........................…………….
    Cetăţenia ……………………….

    II. Titlul oficial de calificare în fizioterapie:
    Diplomă/Adeverinţă seria ……………. număr ……………… data eliberării ……………….., eliberată de ……………………., recunoscută/echivalată (dacă este cazul) prin …………….., având seria ………… nr. ………………, eliberat de ……………….. .

    III. Informaţii privind exercitarea profesiei:
    1. Exercit profesia de fizioterapeut încadrat pe funcţia de ……………, grad profesional (dacă este cazul) ……………………, în calitate de:
    |_| salariat în sistemul public |_| salariat în sistemul privat |_| voluntar |_| titular al unei forme de organizare independentă
    Loc de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent activităţi de fizioterapie.)
    a) denumirea …………………., CIF/CUI ………………, adresa ……………………., tel. ……………, e-mail ………………….
    b) denumirea …………………., CIF/CUI ………………, adresa ……………………., tel. ……………, e-mail ………………….
    c) denumirea …………………., CIF/CUI ………………, adresa ……………………., tel ……………, e-mail ………………….

    2. |_| În prezent NU exercit profesia de fizioterapeut.

    IV. |_| Declar pe propria răspundere că nu mă găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    V. Date de contact:
    1. Adresa de domiciliu
    Str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ............, cod poştal |_|_|_|_|_|_|, localitatea ...................., satul (dacă este cazul) .........................., sectorul (judeţul) ...............

    2. Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)
    Str. ...................... nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ........, cod poştal |_|_|_|_|_|_|, localitatea ....................., satul (dacă este cazul) ......................, sectorul (judeţul) ...................

    3. Nr. telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    4. E-mail ................................................

    VI. Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    *Se completează de fizioterapeuţii care au absolvit studiile pe teritoriul României:
    |_| documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor) în copie certificată cu originalul/în copie legalizată;
    |_| certificat de cazier judiciar, în original;
    |_| certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
    |_| act de identitate, în copie certificată cu originalul;
    |_| dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul/în copie legalizată;
    |_| adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
    |_| dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale.

    *Se completează de fizioterapeuţii care au absolvit studiile pe teritoriul altui stat:
    |_| dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare, în copie certificată cu originalul/în copie legalizată;
    |_| certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată şi apostilată;
    |_| dovada absenţei suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistenţa condamnărilor penale, din statul de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostilată sau cazier judiciar, în original, în situaţia în care solicitantul deţine un act de identitate eliberat de autorităţile române;
    |_| certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
    |_| act de identitate (carte de identitate, paşaport, permis de şedere etc.), în copie certificată cu originalul;
    |_| dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată şi apostilată dacă actul nu este emis de autorităţile române, după caz;
    |_| certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul;
    |_| autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostilată, dacă este cazul;
    |_| pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei pe teritoriul României, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
    |_| dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale.

    NOTĂ:
    Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului, cu excepţia copiilor legalizate.


    VII. Doresc ca autorizaţia de liberă practică să îmi fie transmisă astfel:
    |_| ridicare personal/împuternicit;
    |_| prin servicii de curierat cu plata la destinatar la următoarea adresă:
    oraş ......................, str. ................ nr. ........., bl. ........., sc. ..........., et. ..........., ap. ..........., sectorul (judeţul) ................, cod poştal |_|_|_|_|_|_|_|, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.


    VIII. Datele cu caracter personal furnizate către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de membru (înscriere, emitere şi predare/transmitere documente, avizarea anuală etc.) în vederea respectării obligaţiilor care reies din Legea nr. 229/2016, din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi din alte acte normative aplicabile CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Mai multe detalii despre drepturile şi obligaţiile părţilor se regăsesc în Politica de protecţie a datelor disponibilă la sediul CFZRO şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele anexate corespund realităţii.

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│........................................│................................................│
│ │(numele şi prenumele) │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    La înscrierea în Colegiul Fizioterapeuţilor din România se vor completa obligatoriu cererea de înscriere şi cererea de avizare anuală a autorizaţiei de liberă practică. Autorizaţia de liberă practică se emite şi este valabilă numai împreună cu avizul anual.    ANEXA 5

    CERERE
    de avizare anuală a Autorizaţiei de liberă practică
    Doamnă/Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul(a), ....(numele şi prenumele)...., .... (iniţiala tatălui)..., solicit avizarea anuală a Autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii:
    I. Date personale:
    Act de identitate ………………..
    seria …………. numărul ………………..,
    eliberat de …………….. la data de ……………….., valabil până la data de ……………….,
    CNP ……………………………………
    Nume anterior (dacă este cazul) ………………….
    Cetăţenia ………………………………

    II. *Se va completa numai de membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care deţin o autorizaţie de liberă practică.
    Posesor(oare) al(a) Autorizaţiei de liberă practică nr. ........................, emisă de Colegiul Fizioterapeuţilor ............................., cu nr. de înregistrare ..................... din data ..................., având nr. de Registru unic al fizioterapeuţilor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

    III. Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    |_| actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
    |_| poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională*, în copie certificată cu originalul;
    |_| dovada obţinerii numărului de credite de educaţie medicală continuă, avizate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, dacă este cazul;
    |_| dovada achitării cotizaţiei de membru.
    * Mă oblig ca, în cazul în care poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională NU este valabilă pentru tot anul pentru care solicit avizul, să o reînnoiesc înainte de expirarea acesteia şi să o transmit colegiului teritorial.
    NOTĂ:
    Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.


    IV. Declar pe propria răspundere că:
    |_| Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în cererea de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor ........................................................ şi în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica într-un termen de maximum 10 zile, conform art. 11 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017.
    |_| Datele furnizate cu ocazia înscrierii/avizării anterioare s-au modificat după cum urmează:
    .............................................................................


    V. Informaţii privind exercitarea profesiei:
    1. Exercit profesia de fizioterapeut încadrat pe funcţia de ……………., grad profesional (dacă este cazul) ………………, în calitate de:
    |_| salariat în sistemul public |_| salariat în sistemul privat |_| voluntar |_| titular al unei forme de organizare independentă
    Loc de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent activitate de fizioterapie, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state.)
    a) denumirea …………………., CIF/CUI ……………., adresa ……………., tel. …………………., e-mail …………………..
    b) denumirea …………………., CIF/CUI ……………., adresa ……………., tel. …………………, e-mail …………………...
    c) denumirea …………………., CIF/CUI ……………., adresa ……………., tel. …………………., e-mail …………………..

    2. |_| În prezent NU exercit profesia de fizioterapeut.

    VI. Doresc ca avizul anual să îmi fie transmis astfel:
    |_| ridicare personal/împuternicit;
    |_| prin servicii de curierat cu plata la destinatar, la următoarea adresă:
    oraşul ........................., str. ................ nr. ......., bl. ......., sc. ..........., et. ..........., ap. ..........., sectorul (judeţul) ........................., cod poştal |_|_|_|_|_|_|, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.


    VII. Datele cu caracter personal furnizate către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de membru (înscriere, emitere documente, avizarea anuală etc.) în vederea respectării obligaţiilor care reies din Legea nr. 229/2016, din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi din alte acte normative aplicabile CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Mai multe detalii despre drepturile şi obligaţiile părţilor se regăsesc în Politica de protecţia datelor disponibilă la sediul CFZRO şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    VIII. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele anexate corespund realităţii.

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│........................................│................................................│
│ │(numele şi prenumele) │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    La înscrierea în Colegiul Fizioterapeuţilor din România se vor completa obligatoriu cererea de înscriere şi cererea de avizare anuală a autorizaţiei de liberă practică. Autorizaţia de liberă practică se emite şi este valabilă numai împreună cu avizul anual.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016