Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 27 decembrie 2018  de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2018 de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1115 din 28 decembrie 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 3.236 din 27 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1115 din 28 decembrie 2018.
──────────
    1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) atestat de comercializare - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro, respectiv comercializare în sistem en détail, cu produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili;
    b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat spaţiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea, respectiv biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat sediul social, sediul reprezentantului fiscal, în cazul operatorilor economici prevăzuţi la pct. 6 alin. (2);
    c) produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili;
    d) spaţiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate în sistem en détail;
    e) depozit angro - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi depozitate şi comercializate în sistem angro;
    f) consumator final - operatorii economici care utilizează produsele energetice în cadrul activităţii economice proprii.

    2. Intră sub incidenţa procedurii de înregistrare:
    a) operatorii economici care intenţionează să distribuie şi să comercializeze angro produse energetice;
    b) operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en détail produse energetice.

    3. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi de comercializare în sistem angro de produse energetice“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro.
    4. Înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare en détail.
    5. Cererea de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, respectiv cererea de înregistrare a activităţii de comercializare în sistem en détail, însoţite de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 6, se depun la autoritatea competentă.
    6. (1) În vederea obţinerii atestatului de comercializare, operatorii economici prevăzuţi la pct. 2 lit. a) care intenţionează să distribuie şi să comercializeze angro produse energetice au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării produselor energetice:
    a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;
    c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă - contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;
    f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;
    g) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a depozitului angro, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie;
    h) cantităţile de produse energetice comercializate în baza atestatului trebuie să fie recepţionate şi livrate fizic doar din depozitul angro autorizat;
    i) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.

    (2) Sunt exceptaţi de la obligaţia îndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. d-h):
    a) operatorii economici care comercializează produse energetice în baza cardurilor de combustibil către consumatorii finali;
    b) operatorii economici afiliaţi ai operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitari autorizaţi, destinatari înregistraţi sau care deţin atestat de comercializare angro de produse energetice şi care comercializează produse energetice din locaţiile autorizate ale operatorilor economici cu care sunt afiliaţi.


    7. În vederea obţinerii atestatului de comercializare, operatorii economici prevăzuţi la pct. 2 lit. b) care intenţionează să distribuie şi să comercializeze în sistem en detail produse energetice au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării produselor energetice:
    a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem en détail de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;
    c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepţia skidurilor GPL. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;
    e) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rigle gradate şi pompe de distribuţie de carburanţi, verificate metrologic. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică, aflat în perioada de valabilitate;
    f) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuţie de carburanţi şi aparatele de marcat electronice fiscale, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Prin excepţie, spaţiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vânzare exclusivă în baza cardurilor magnetice de identificare trebuie să fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziţia autorităţii competente un card de control care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;
    g) spaţiul de comercializare GPL trebuie să deţină obligatoriu avizul de instalare şi funcţionare emis de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru deţinătorii/utilizatorii de skiduri GPL. În situaţia în care reglementările tehnice ale instalaţiei GPL stipulează autorizarea şi verificarea tehnică prin directive europene, instalaţia GPL se supune regimului de autorizare şi verificare tehnică ISCIR numai dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unităţii de comercializare GPL trebuie să fie autorizat ISCIR;
    h) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere a zonelor de descărcare în rezervoare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a spaţiului de comercializare, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie;
    i) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.

    8. Verificarea metrologică a rezervoarelor, riglelor gradate şi a pompelor de distribuţie de carburanţi se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală sau de laboratoare autorizate de acesta.
    9. Documentele menţionate la pct. 6 şi 7 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.
    10. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea competentă poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    11. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi, după caz, a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, autoritatea competentă va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale operatorului economic;
    b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 6, respectiv pct. 7, după caz;
    c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuţie şi comercializare angro/en détail, după caz.

    12. În cazul aprobării cererii de distribuţie şi comercializare angro, autoritatea competentă va emite „Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro.
    13. În cazul aprobării cererii de comercializare en détail, autoritatea competentă va emite „Atestatul de înregistrare pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare en détail.
    14. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail se emite şi se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de comercializare angro/cererii de comercializare en détail şi a documentaţiei complete. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică operatorului economic, iar al doilea exemplar se păstrează de autoritatea competentă. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail nu este transmisibil, putând fi utilizat numai de titular.
    15. Fiecare atestat de comercializare angro va avea alocat un cod de tipul celui stabilit pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de comercializare angro de produse supuse accizelor, la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, cu modificările şi completările ulterioare.
    16. Fiecare atestat de comercializare en détail va avea alocat un cod de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde:
    a) RO reprezintă codul ISO al României;
    b) 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului economic;
    c) JJ reprezintă codul judeţului în a cărui arie de competenţă este situată unitatea de comercializare;
    d) DT reprezintă un cod ce semnifică activitatea de comercializare în sistem en détail de produse energetice;
    e) NN reprezintă secvenţa numerică ce semnifică numărul de atestate eliberate pentru acelaşi operator economic în cadrul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti.

    17. Autoritatea competentă are obligaţia organizării evidenţei atestatelor de comercializare angro/atestatelor de comercializare en détail emise, prin înregistrarea acestora în registre speciale.
    18. În situaţia în care cererea de comercializare angro, respectiv cererea de comercializare en détail este respinsă, autoritatea competentă va emite, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii şi documentaţiei complete, decizia de respingere a acesteia. Decizia va conţine elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    19. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail prevăzut la pct. 6, respectiv pct. 7 sau decizia menţionată la pct. 18 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    20. Operatorul economic are dreptul să desfăşoare activitatea de comercializare în sistem angro/comercializare en détail a produselor energetice care fac obiectul atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail, de la data valabilităţii prevăzută în atestat.
    21. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:
    a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;
    b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;
    c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii;
    d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
    e) în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
    f) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    g) nu respectă condiţia prevăzută la pct. 6 alin. (1) lit. h);
    h) la cererea operatorului economic.

    (2) În cazul revocării atestatului, o nouă cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, respectiv cerere de înregistrare a activităţii de comercializare în sistem en détail poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul prevăzut la alin. (1) lit. h).

    22. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:
    a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6 alin. (1), cu excepţia lit. h), respectiv pct. 7, după caz;
    b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

    23. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail se comunică operatorului economic în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    24. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.
    25. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    26. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor a listei atestatelor de comercializare emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.
    27. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, acestea vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro/comercializare en détail de produse energetice“ sau a documentelor prevăzute la pct. 6, respectiv pct. 7, după caz, operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o nouă cerere pentru emiterea atestatului de comercializare, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul de comercializare în original, în vederea anulării acestuia.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016