Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2018  privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2018 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.017 din 20 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018.
──────────
    ART. 1
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, în România, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:
    a) persoanele cu handicap grav;
    b) persoanele cu handicap accentuat;
    c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
    d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
    e) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;
    f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;
    g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.


    ART. 2
    Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, denumit în continuare document de încadrare, poate fi, după caz, certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului sau de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţeană, respectiv locală, a sectoarelor municipiului Bucureşti sau decizia de încadrare în grad şi tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

    ART. 3
    (1) În situaţia în care documentul de încadrare în grad de handicap grav cuprinde menţiunea: „cu asistent personal“, beneficiarii prevederilor art. 24 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 448/2006 sunt prevăzuţi la art. 1 lit. a), c), d), f) şi g), în funcţie de opţiunea exprimată conform legii.
    (2) În situaţia în care documentul de încadrare în grad de handicap grav nu cuprinde menţiunea: „cu asistent personal“, beneficiarii prevederilor art. 24 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 448/2006 sunt prevăzuţi la art. 1 lit. a), c) şi g) doar în ceea ce priveşte însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

    ART. 4
    În sensul prezentelor norme metodologice, prin operator de transport interurban se înţelege operatorul de transport public feroviar, rutier sau naval, care efectuează transport public de călători, interurban, judeţean şi interjudeţean, respectiv pe apele naţionale navigabile, sau reprezentanţii autorizaţi ai acestuia.

    ART. 5
    Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 numai în baza convenţiilor încheiate cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, conform modelului prevăzut la art. 2 din hotărâre, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 6
    Începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, persoanele beneficiare vor utiliza acelaşi tip de bilet, denumit în continuare bilet de călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 7
    La transportul interurban feroviar, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu tren regio, clasa a II-a, şi tren interregio, clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la o clasă superioară sau la trenuri de rang superior, la vagon de dormit, vagon cuşetă se face numai cu plata diferenţelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tarifelor de rezervare, de către persoana care circulă.

    ART. 8
    (1) Acelaşi bilet de călătorie gratuită poate fi utilizat astfel încât călătoria dus să poată fi efectuată cu un operator de transport interurban, iar călătoria întors cu alt operator de transport interurban.
    (2) Prin călătorie dus se înţelege călătoria efectuată din localitatea/staţia X în localitatea/staţia Y, iar prin călătorie întors se înţelege călătoria efectuată din localitatea Y în localitatea X, indiferent de denumirile staţiilor. Călătoria întors între localităţile/staţiile Y şi X poate avea loc pe un alt traseu decât călătoria dus între localităţile/staţiile X şi Y.
    (3) Beneficiarul Legii nr. 448/2006 poate efectua călătoria dus între localităţile/staţiile X şi Y pe întreaga distanţă cu un singur operator de transport interurban care va reţine cuponul dus şi, dacă este cazul, cupoanele anexă dus. La călătoria întors, beneficiarul va folosi, de asemenea, un singur operator de transport interurban pe întreaga distanţă cuprinsă între localităţile/staţiile Y şi X, pentru care operatorul reţine cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă întors.

    ART. 9
    (1) Biletul de călătorie gratuită are dimensiunea 1/2 dintr-o coală A4, orientată landscape, împărţită în două părţi egale pe orizontală, respectiv 297 x 105 mm.
    (2) Biletul de călătorie gratuită este format din:
    a) biletul propriu-zis;
    b) cuponul statistic pentru călătoria dus, denumit în continuare cupon dus;
    c) cuponul statistic pentru călătoria întors, denumit în continuare cupon întors.
    d) două cupoane anexă pentru călătoria dus;
    e) două cupoane anexă pentru călătoria întors.

    (3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă.
    (4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conţine filigran de siguranţă realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripţia „DGASPC“, înscrisă cu font „Arial Rounded MT Bold“, conform modelului din anexa nr. 2, după cum urmează:
    a) pe biletul propriu-zis va apărea sintagma „DGASPC“ filigranată de 3 ori, cu fontul mărimea 58;
    b) pe cuponul dus şi pe cuponul întors va apărea sintagma „DGASPC“ filigranată de 2 ori, cu fontul mărimea 38;
    c) pe cele două cupoane anexă ale cuponului dus şi cuponului întors va apărea sintagma „DGASPC“ filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 36.

    (5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită este ştanţată pentru a permite separarea uşoară a fiecărui bilet de călătorie gratuită în parte şi a părţilor componente ale acestuia.
    (6) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită şi tipărită de către DGASPC şi este un număr format din 8 cifre, din care primele două cifre reprezintă codul DGASPC conform anexei nr. 3, iar celelalte 6 cifre reprezintă numărul propriu-zis care poate fi reluat de la 1 la început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic de 2 ani.

    ART. 10
    Biletele de călătorie gratuită se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi fiind suportat din bugetul acestuia.

    ART. 11
    (1) Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, după caz, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. a)-c), e) şi f) sau în baza cererii asistentului personal prevăzut la art. 1 lit. d) şi g).
    (2) Cererea se depune la DGASPC şi va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (3) Pe baza cererii, DGASPC eliberează numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit, stabilind valabilitatea acestora, conform art. 12 şi 13.
    (4) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va tipări obligatoriu pe biletul propriu-zis şi pe fiecare cupon al biletului de călătorie gratuită următoarele informaţii:
    a) denumirea DGASPC emitente, astfel: pentru DGASPC judeţene se va tipări numele judeţului în întregime, iar pentru DGASPC sectoriale se va tipări „Sectorul nr. X Bucureşti“;
    b) seria biletului de călătorie gratuită;
    c) perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită „de la, până la“, sub forma zz/ll/aaaa;
    d) data până la care poate fi prelungit, respectiv 31 ianuarie anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) si (5), sub forma zz/ll/aaaa;
    e) calitatea persoanei care îl va folosi: „PH“ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi f); „Γ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. c), e) şi g); „AP“ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) şi g);
    f) numele şi prenumele persoanei cu handicap, pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a)-c), e) şi f), sau numele şi prenumele asistentului personal pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) şi g);
    g) codul de bare aferent fiecărui cupon, în spaţiul rezervat acestuia, codificat conform anexei nr. 4.

    (5) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va viza, prin ştampilare, în caseta „L.S.“ din partea superioară a fiecărui cupon al biletului de călătorie gratuită.
    (6) În cazul prelungirii perioadei de valabilitate a cuponului, DGASPC va aplica ştampila proprie în caseta „L.S.“ din dreptul rubricii „Prelungit până la“.

    ART. 12
    (1) Biletul de călătorie gratuită este nominal şi netransmisibil.
    (2) Pe baza documentelor de încadrare aflate în termen de valabilitate, persoana îndreptăţită poate solicita biletele de călătorie gratuită pentru anul calendaristic, până la data de 31 decembrie a anului în curs.
    (3) Numărul de bilete de călătorie gratuită stabilit potrivit legii este acordat de DGASPC proporţional cu numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada de valabilitate a documentului de încadrare.
    (4) În cazul în care rezultatul calculului numărului de bilete de călătorie gratuită este un număr cu zecimale, acesta se va rotunji în plus dacă documentul de încadrare este emis în anul calendaristic în curs sau se va rotunji în minus dacă documentul de încadrare expiră în anul calendaristic în curs.
    (5) Pentru persoanele cu handicap cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu, numărul de bilete de călătorie gratuită poate depăşi numărul stabilit la alin. (3), în funcţie de recomandarea centrului de dializă.

    ART. 13
    (1) În cazul în care persoana cu handicap schimbă domiciliul/reşedinţa dintr-un judeţ/sector în altul, DGASPC care preia dosarul poate returna la DGASPC de unde s-a transferat dosarul eventualele bilete de călătorie gratuită valabile şi neutilizate integral, în vederea anulării.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), dosarul care se transferă va conţine o adeverinţă care atestă numărul de bilete de călătorie gratuită eliberate în anul calendaristic în curs şi numărul de bilete de călătorie gratuită neutilizate, returnate şi anulate, denumită în continuare adeverinţa.
    (3) Adeverinţa prevăzută la alin. (2) va sta la baza eliberării biletelor de călătorie gratuită de către DGASPC care a preluat dosarul.
    (4) Persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia şi/sau, după caz, asistentul personal al persoanei cu handicap va returna biletele de călătorie gratuită nefolosite integral sau parţial, în următoarele situaţii:
    a) decesul persoanei cu handicap;
    b) încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal;
    c) obţinerea unui document de încadrare ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate biletele de călătorie gratuită, care stabileşte un grad de handicap care nu se încadrează în prevederile art. 1;
    d) schimbarea opţiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberării biletelor de călătorie gratuită;
    e) schimbarea domiciliului/reşedinţei în alt judeţ sau sector.

    (5) În cazul în care DGASPC constată că s-au efectuat călătorii în baza unor bilete de călătorie gratuită care nu au fost returnate conform prevederilor alin. (4), DGASPC va recupera contravaloarea călătoriei de la persoanele respective.

    ART. 14
    (1) Biletul de călătorie gratuită al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 este valabil pentru transportul în perioada prevăzută în cuprinsul său şi tipărită de DGASPC conform art. 11 alin. (4) lit. c), respectiv lit. d), astfel: de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.
    (2) În cazul în care biletele de călătorie gratuită sunt eliberate în luna emiterii documentului de încadrare, perioada de valabilitate stabilită de către DGASPC este de la data de 1 a lunii următoare eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.
    (3) În cazul în care biletele de călătorie gratuită sunt eliberate într-o lună ulterioară faţă de luna emiterii documentului de încadrare, perioada de valabilitate stabilită de către DGASPC este de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.
    (4) În baza unei cereri depuse de persoanele îndreptăţite, perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită se prelungeşte de către DGASPC dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) biletul de călătorie gratuită este nefolosit integral;
    b) valabilitatea biletului de călătorie gratuită expiră sau a expirat în anul în curs;
    c) persoana cu handicap deţine un nou document de încadrare care o îndreptăţeşte la transport interurban gratuit conform art. 1 şi 3.

    (5) Prelungirea perioadei de valabilitate se va efectua de către DGASPC, prin aplicarea ştampilei la secţiunea corespunzătoare pe toate cupoanele biletului de călătorie gratuită, ţinând cont de valabilitatea noului document de încadrare.

    ART. 15
    (1) Persoanele cu handicap, asistenţii personali, respectiv însoţitorii persoanelor cu handicap beneficiază de călătorii gratuite în baza biletelor de călătorie gratuită acordate în temeiul Legii nr. 448/2006, tipărite de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, respectiv ale asistentului personal conform art. 11 alin. (4) lit. f).
    (2) Persoana cu handicap poate călători singură sau împreună cu un singur însoţitor ori cu asistentul personal, după caz.
    (3) Însoţitorul care călătoreşte împreună cu persoana cu handicap poate fi orice persoană.
    (4) Însoţitorul persoanei cu handicap călătoreşte numai însoţind persoana cu handicap, în baza biletului de călătorie gratuită, tipărit de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, conform art. 11 alin. (4) lit. f). Un bilet de călătorie gratuită pentru însoţitor este valabil numai în prezenţa biletului de călătorie gratuită al persoanei cu handicap cu drept la însoţitor.
    (5) În timpul efectuării călătoriei, persoana cu handicap va prezenta biletul de călătorie gratuită şi se va legitimata cu documentul de identitate în original, respectiv cu certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.
    (6) Asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap în baza biletelor de călătorie gratuită acordate acestora, completate de către DGASPC cu datele asistentului personal, conform art. 11 alin. (4) lit. f).
    (7) La prezentarea unui bilet de călătorie gratuită şi în timpul efectuării călătoriei, asistentul personal va fi legitimat cu documentul de identitate propriu şi biletul de călătorie gratuită în baza căruia a fost obţinută legitimaţia de călătorie gratuită.
    (8) Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap şi asistenţii personali ai acestora, după caz, vor completa rubricile „de la staţia“ şi „până la staţia“ pe biletul propriu-zis şi pe ambele cupoane statistice/anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport interurban.
    (9) Nu se admit la transport bilete de călătorie gratuită care prezintă ştersături, modificări, corecturi sau care sunt tipărite ilizibil.

    ART. 16
    (1) La efectuarea unei călătorii dus sau unei călătorii întors, persoana cu handicap, însoţitorul acesteia sau, după caz, asistentul personal va prezenta biletul de călătorie integral operatorului de transport interurban. Este interzis a se detaşa una dintre părţile componente de către utilizator.
    (2) Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali sunt obligaţi să folosească cuponul dus şi cuponul întors între aceleaşi localităţi/staţii de cale ferată înscrise în rubricile „de la staţia“ - „la staţia“ pe biletul propriu-zis, indiferent de denumirile staţiilor.
    (3) Posesorul biletului de călătorie gratuită este răspunzător de modul de completare a rubricilor „de la staţia“ şi „până la staţia“.
    (4) Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali sunt obligaţi să folosească întâi cuponul dus şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, apoi cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente.
    (5) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile, caz în care se va solicita operatorului de transport interurban viza de întrerupere a călătoriei.
    (6) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport interurban viza de neutilizare şi restituirea cuponului dus, cuponului întors sau cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru călătoria dus, respectiv călătoria întors, înscrise iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria iniţială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.

    ART. 17
    (1) La prezentarea biletului de călătorie gratuită şi în timpul călătoriei, operatorul de transport interurban verifică:
    a) integritatea acestuia şi prezenţa elementelor de siguranţă prevăzute la art. 9 alin. (4);
    b) datele înscrise pe biletul de călătorie gratuită, precum şi cele din documentul de identitate prezentat. Dacă există neconcordanţe, operatorul de transport interurban nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită.

    (2) La efectuarea unei călătorii pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:
    a) tariful total aferent pentru secţiunea înscrisă, pe cuponul dus sau pe cuponul întors şi pe cupoanele anexă ale acestora, după caz;
    b) numărul de km total aferent pentru secţiunea înscrisă, pe cuponul dus sau pe cuponul întors şi cupoanele anexă ale acestora, după caz;
    c) „Data călătorie“ pe cuponul dus şi pe cupoanele anexă ale acestuia, după caz, şi „Data călătorie DUS“ pe biletul propriu-zis, în cazul călătoriei dus. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a pornit în călătoria dus;
    d) „Data călătorie“ pe cuponul întors şi cupoanele anexă ale acestuia, după caz, şi „Data călătorie ÎNTORS“ pe biletul propriu-zis, în cazul călătoriei întors. Aceasta reprezintă data exactă la care persoana a pornit în călătoria întors.

    (3) Tariful înscris pe cuponul dus sau pe cuponul întors este cel din ziua prezentării acestuia de către utilizator la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în Convenţie.
    (4) La prezentarea biletului de călătorie gratuită în vederea efectuării călătoriei, operatorul de transport interurban va viza biletul de călătorie gratuită, conform reglementărilor proprii după care va detaşa şi va reţine cupoanele aferente, după caz, returnând persoanei biletul propriu-zis şi celelalte cupoane rămase nedetaşate din corpul biletului de călătorie gratuită.

    ART. 18
    (1) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar borderoul de decont cu decontul călătoriilor efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie în luna precedentă, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pentru fiecare DGASPC cu care au încheiată convenţie.
    (2) Informaţiile conţinute în borderoul de decont, întocmirea şi termenele de înaintare a acestuia către DGASPC se stabilesc prin convenţia încheiată potrivit prevederilor art. 5.

    ART. 19
    (1) În vederea asigurării transferului sumelor aferente decontării cheltuielilor efectuate de către operatorii de transport interurban de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, DGASPC vor depune necesarul de fonduri până la data de 10 a lunii următoare lunii în care s-a înaintat borderoul de decont.
    (2) Cheltuielile realizate pentru transportul interurban se decontează din bugetul DGASPC, prin transferuri lunare de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi până la sfârşitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.
    (3) DGASPC va deconta contravaloarea călătoriilor către operatorii de transport în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii borderoului de decont.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-4 fac parte din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Codurile DGASPC în vederea stabilirii seriei biletelor de călătorie gratuită

┌──────────┬──────────────────────┬────┐
│Nr. crt. │DGASPC │Cod │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│1 │Bucureşti Sector 1 │11 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│2 │Bucureşti Sector 2 │12 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│3 │Bucureşti Sector 3 │13 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│4 │Bucureşti Sector 4 │14 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│5 │Bucureşti Sector 5 │15 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│6 │Bucureşti Sector 6 │16 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│7 │Alba │17 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│8 │Arad │18 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│9 │Argeş │19 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│10 │Bacău │20 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│11 │Bihor │21 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│12 │Bistriţa-Năsăud │22 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│13 │Botoşani │23 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│14 │Brăila │24 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│15 │Braşov │25 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│16 │Buzău │26 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│17 │Călăraşi │27 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│18 │Caraş-Severin │28 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│19 │Cluj │29 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│20 │Constanţa │30 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│21 │Covasna │31 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│22 │Dâmboviţa │32 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│23 │Dolj │33 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│24 │Galaţi │34 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│25 │Giurgiu │35 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│26 │Gorj │36 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│27 │Harghita │37 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│28 │Hunedoara │38 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│29 │Ialomiţa │39 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│30 │Iaşi │40 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│31 │Ilfov │41 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│32 │Maramureş │42 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│33 │Mehedinţi │43 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│34 │Mureş │44 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│35 │Neamţ │45 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│36 │Olt │46 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│37 │Prahova │47 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│38 │Sălaj │48 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│39 │Satu Mare │49 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│40 │Sibiu │50 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│41 │Suceava │51 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│42 │Teleorman │52 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│43 │Timiş │53 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│44 │Tulcea │54 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│45 │Vâlcea │55 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│46 │Vaslui │56 │
├──────────┼──────────────────────┼────┤
│47 │Vrancea │57 │
└──────────┴──────────────────────┴────┘    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Codul de bare tipărit pe biletele de călătorie gratuită
    1. Tipul codului de bare tipărit de DGAPSC pe cupoanele biletului de călătorie gratuită este PDF 417.
    2. Toate câmpurile sunt despărţite prin „#“ şi sunt codificate în următoarea ordine:
    a) Tipul biletului
    Se va completa cu valoarea „Bilet persoana cu handicap“

    b) Judeţul/sectorul DGASPC Emitent (Alba, Arad, …, Sector 1, Sector 2, …)
    c) Seria biletului
    d) Sensul drumului (DUS/INTORS) pe cupoanele statistice, respectiv anexă
    e) Cupon anexă nr. 1 sau 2, după caz, pe cupoanele anexă
    f) Data eliberării biletului (de către DGASPC)
    g) Data de început a valabilităţii biletului
    h) Data de sfârşit a valabilităţii biletului
    i) Calitatea persoanei (Persoana cu handicap/Insoţitor/ Asistent personal)
    j) CNP persoanei cu handicap/asistentului personal
    k) Numele persoanei cu handicap/asistentului personal
    l) Prenumele persoanei cu handicap/asistentului personal
    m) Numărul de dosar (din evidenţa DGASPC)
    n) CNP persoanei cu handicap
    o) Numele persoanei cu handicap
    p) Prenumele persoanei cu handicap
    q) Numărul documentului de încadrare pe baza căruia a fost eliberat biletul
    r) Data eliberării documentului de încadrare pe baza căruia a fost eliberat biletul, în format „zz.ll.aaaa“
    s) Major/Minor
    t) Gradul de handicap completat astfel:
    - Grav cu asistent personal
    – Grav
    – Accentuat

    u) Dacă persoana cu handicap are afecţiuni renale şi necesită hemodializă (Da/Nu)

    3. Nu este permisă folosirea diacriticelor în informaţiile codificate în codul de bare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016