Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele februarie 2018 Twitter Facebook

Acte altele februarie 2018

Monitorul Oficial 184 din 28 Februarie 2018 (M. Of. 184/2018)

 PROCEDURĂ din 23 februarie 2018 privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 83 din 23 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 184 din 28 februarie 2018.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) şi (2), art. 93^1, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2prezenta procedură nu se aplică pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor:a) situate în ...

Monitorul Oficial 185 din 28 Februarie 2018 (M. Of. 185/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 22 februarie 2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 185 din 28 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 107 alin. (1) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1numărul maxim de posturi pentru institutul naţional al magistraturii este de 95.art. 2Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică aprobate se face cu respectarea termenelor şi a condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul justiţiei,tudorel toaderministrul finanţelor publice,eugen orlando teodoroviciministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescubucureşti, 22 februarie 2018.nr. 57.-----

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 22 februarie 2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Murgeni, judeţul Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 185 din 28 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, înregistrat cu numărul m.f.p. 59299, potrivit anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în domeniul public al oraşului murgeni, ...

Monitorul Oficial 187 din 28 Februarie 2018 (M. Of. 187/2018)

 PROCEDURĂ din 28 februarie 2018 de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 187 din 28 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 565 din 28 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 187 din 28 februarie 2018.──────────i. organizarea registrului persoanelor care aplică plata defalcată a tva1. În temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a tva, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 275/2017, denumită în continuare „ordonanţă“, agenţia naţională de administrare fiscală organizează registrul persoanelor care aplică plata defalcată a tva prin preluarea informaţiilor înscrise în registrul persoanelor care aplică plata defalcată a tva, publicat pe site-ul agenţiei naţionale de administrare fiscală.2. registrul este gestionat cu ajutorul aplicaţiei ...

Monitorul Oficial 184 din 28 Februarie 2018 (M. Of. 184/2018)

 PROCEDURĂ din 23 februarie 2018 privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 83 din 23 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 184 din 28 februarie 2018.──────────art. 1prezenta procedură reglementează modul de întocmire şi aprobare a documentaţiei necesare restituirii tarifului achitat la fondul de ameliorare a fondului funciar.art. 2prezenta procedură se aplică în cazul restituirii tarifului achitat la fondul de ameliorare a fondului funciar, fără dobândă, în următoarele cazuri:a) autorităţile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol;b) autorităţile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate; c) autorităţile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului ...

Monitorul Oficial 182 din 27 Februarie 2018 (M. Of. 182/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 februarie 2018 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 27 februarie 2018

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 22 februarie 2018, hotărăşte:art. 1se aprobă programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.art. 3prezenta ...

Monitorul Oficial 177 din 26 Februarie 2018 (M. Of. 177/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 22 februarie 2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 177 din 26 februarie 2018

Având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a tuberculozei multidrog-rezistente (1 pacient activ infectează anual în medie alte 10-15 persoane) care nu poate fi ţinută sub control în lipsa medicamentelor şi a fondurilor necesare achiziţionării lor, luând în considerare că în cadrul dialogului de ţară, care a avut loc în luna mai 2014, s-a stabilit că, în vederea asigurării durabilităţii intervenţiilor cu finanţare externă destinate controlului tuberculozei, elaborarea şi aprobarea strategiei naţionale de control al tuberculozei cu un plan strategic comprehensiv şi buget multianual este o condiţie necesară pentru românia, în vederea acordării de către fondul global de luptă împotriva ...

Monitorul Oficial 176 din 26 Februarie 2018 (M. Of. 176/2018)

 NORME din 12 decembrie 2017 privind echiparea personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi regulile de aplicare a acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 26 februarie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.418 din 12 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 176 din 26 februarie 2018.──────────a. echipamentul de vară ┌────┬───────────┬──────────┬──────────┐│ │ │ │intervalul││nr. │denumirea │cantitatea│de ││crt.│articolului│ │înlocuire ││ │ │ │(ani) ...

Monitorul Oficial 171 din 23 Februarie 2018 (M. Of. 171/2018)

 CIRCULARĂ nr. 5 din 15 februarie 2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 23 februarie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,09% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 21 februarie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen COM (2017)570 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 23 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/25 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 13 februarie 2018, camera deputaţilor:1. apreciază poziţia comisiei europene, conform căreia „schengen este una dintre cele mai mari realizări ale integrării europene“, şi subliniază, în acest sens, faptul că de beneficiile şi componentele integrării europene trebuie să ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 februarie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2017)637 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 23 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/26 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 13 februarie 2018, camera deputaţilor:1. susţine obiectivul unităţii normelor aplicabile vânzărilor de bunuri, indiferent de canalul de vânzări.2. solicită comisiei europene informaţii cu privire la modul în care propunerea este completată de acte legislative sectoriale ale uniunii, ...

 CIRCULARĂ nr. 6 din 15 februarie 2018 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 23 februarie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 5,00% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

Monitorul Oficial 172 bis din 23 Februarie 2018 (M. Of. 172 bis/2018)

 ANEXE din 19 decembrie 2017 privind programe şcolare pentru învăţământul liceal EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 172 bis din 23 februarie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.677 din 19 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 23 februarie 2018──────────anexa 1 ministerul educaŢiei naŢionale   lista programelor Şcolare   pentru discipline de trunchi comun din învăţământul liceal┌────┬─────────────────────────────────┐│nr. │ ││crt.│disciplina │├────┼─────────────────────────────────┤│1. │limba modernă 1 (chineză) - ...

Monitorul Oficial 174 din 23 Februarie 2018 (M. Of. 174/2018)

 REZOLUŢIE nr. S/RES/2.399 din 30 ianuarie 2018 adoptată de către Consiliul de Securitate la cea de-a 8169-a reuniune EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 23 februarie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 287 din 16 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 174 din 23 februarie 2018.──────────s/res/2399 (2018)consiliul de securitatedistr.: general30 ianuarie 2018rezoluŢia 2399 (2018)adoptată de către consiliul de securitate la cea de-a 8169-a reuniune, la data de 30 ianuarie 2018consiliul de securitate,reamintind rezoluţiile şi declaraţiile sale anterioare privind republica centrafricană (rca), în special rezoluţiile 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015), 2262 (2016), 2264 (2016), 2281 (2016), 2301 (2016), 2339 (2017), 2387 (2017), precum şi rezoluţia 2272 (2016) şi declaraţiile preşedintelui său din 18 decembrie 2014 (s/prst/2014/28), 20 ...

Monitorul Oficial 171 din 23 Februarie 2018 (M. Of. 171/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 23 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. ii din legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, prin care se introduce un termen-limită de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii nr. 163/2016, pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin legea nr. 163/2016, respectiv intrarea în vigoare a trei noi componente ale sistemului calităţii în construcţii, şi anume:"m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în ...

Monitorul Oficial 167 din 22 Februarie 2018 (M. Of. 167/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 19 februarie 2018 la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte obligaţia de respectare a cotei standard minime - COM (2017) 783 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 22 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/63 din 15.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece uniunea a stabilit dispoziţii armonizate privind aplicarea cotelor de tva prin directiva privind tva. aceste dispoziţii pot fi modificate, iar ...

 HOTĂRÂRE nr. 18/437 din 10 februarie 2018 privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 22 februarie 2018

 consiliul superiorÎn temeiul:- art. 20 lit. b) şi c) şi al art. 21 alin. (1), (2) şi (4) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 1/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 din hotărârea consiliului superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 12/262/2012 privind modificarea şi completarea structurii pe secţiuni a ...

Monitorul Oficial 168 din 22 Februarie 2018 (M. Of. 168/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 15 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 22 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către românia a preşedinţiei consiliului uniunii europene, numărul maxim de posturi, prevăzut la alin. (5), se suplimentează pentru perioada 1 martie 2018-31 ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 21 februarie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 22 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat podaşcă gabriela-maria, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnată în calitate de membru al comisiei pentru politică externă;– domnul deputat vasilică radu costin, aparţinând grupului parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 23 iunie 1993 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 22 februarie 2018

──────────*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea parlamentului româniei nr. 85/2017 pentru modificarea şi completarea hotărârii parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 825 din 18 octombrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 18 ...

Monitorul Oficial 1 din 22 Februarie 2018 (M. Of. 1/2018)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 6 februarie 2018 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018 EMITENT: Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 1 din 22 februarie 2018

Având în vedere prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate "Învăţământ superior", înregistrat la m.c.p.d.s.-d.d.s. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea a v-a, nr. 3/7.vi.2017,În temeiul prevederilor legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,În baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare, se încheie prezentul act adiţional.art. icontractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate "Învăţământ superior", înregistrat la m.c.p.d.s.-d.d.s. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în ...

Monitorul Oficial 165 din 21 Februarie 2018 (M. Of. 165/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 21 februarie 2018 pentru desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 165 din 21 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îi desemnează în consiliul de coordonare al institutului naţional de administraţie pe domnul senator eugen dogariu, ca membru titular, şi pe domnul senator bogdan constantin matei, ca membru supleant.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 21 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,iulian-claudiu manda bucureşti, 21 februarie 2018.nr. 20.----

Monitorul Oficial 156 din 20 Februarie 2018 (M. Of. 156/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 8 februarie 2018 privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului şi modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 20 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului mediului - administraţia ...

Monitorul Oficial 158 din 20 Februarie 2018 (M. Of. 158/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 15 februarie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 20 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (2) al articolului 5 din hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung pentru ...

Monitorul Oficial 160 din 20 Februarie 2018 (M. Of. 160/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 februarie 2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 20 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 9 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comisia parlamentară de anchetă a senatului şi camerei deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului serviciului de protecţie şi pază, domnul pahonţu lucian-silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare, denumită în continuare comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:a) identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 februarie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 20 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol uniccapitolul ii din anexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"ii. membri supleanţi1. nicolae andrei, deputat, membru al grupului parlamentar psd2. socotar gheorghe-dinu, deputat, membru al grupului parlamentar psd3. dumitrescu cristian-sorin, senator, membru al grupului ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 20 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. 15 - componenţa comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, domnul senator leş gabriel-beniamin - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei ...

Monitorul Oficial 155 bis din 19 Februarie 2018 (M. Of. 155 bis/2018)

 ANEXE din 19 februarie 2018 privind formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 şi instrucţiunile de completare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 bis din 19 februarie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 39 din 19 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 155 din 19 februarie 2018.────────── anexa 1  (a se vedea imaginea asociată) operator de date cu caracter personal: 9596┌──────────────────┬───────────────────┐│ │nr. cerere şi data ││judeţul │din registrul ││ │electronic de ...

Monitorul Oficial 152 din 19 Februarie 2018 (M. Of. 152/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 152 din 19 februarie 2018

Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul politicii agricole comune,luând în considerare că prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au implicaţii asupra cererilor unice de plată aferente anului 2018, care se vor depune fără penalităţi de întârziere până la data finală de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 809/2014 al comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 152 din 19 februarie 2018

Luând în considerare situaţia de urgenţă generată de incendiul din data de 12 ianuarie 2018, care a afectat substanţial parcul auto al operatorului de transport public local, sub aspectul imposibilităţii asigurării continuităţii serviciului public de transport în comun pe raza municipiului tulcea,având în vedere faptul că întreruperea efectuării serviciului de transport public local de persoane afectează siguranţa şi calitatea vieţii populaţiei din următoarele motive:- imposibilitatea deplasării salariaţilor la locurile de muncă, putând avea drept consecinţă încetarea raporturilor de muncă; în egală măsură este afectată şi activitatea instituţiilor şi operatorilor economici unde aceştia îşi desfăşoară activitatea;– imposibilitatea deplasării elevilor ...

Monitorul Oficial 153 din 19 Februarie 2018 (M. Of. 153/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 februarie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 153 din 19 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. ...

Monitorul Oficial 154 din 19 Februarie 2018 (M. Of. 154/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 februarie 2018 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul - COM (2017) 647 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/34 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată faptul că abordarea regulamentului este diferenţiată sub aspectul modului în care se au în vedere obiectivele cărţii albe a transporturilor din 2011 privind consolidarea pieţei interne a transporturilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 februarie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - COM (2017) 653 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/30 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de directivă:1. este întemeiată pe articolul 91 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue): „norme comune aplicabile transporturilor internaţionale, efectuate dinspre sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 februarie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale - COM (2017) 660 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/28 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:- modificările introduse prin prezenta propunere de directivă vor asigura faptul că normele aplicabile conductelor de transport al gazelor naturale care leagă două sau mai multe state membre ...

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 12 februarie 2018 la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată - COM (2017) 706 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/24 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât fraudele privind tva sunt adesea legate de tranzacţiile transfrontaliere în cadrul pieţei unice sau sunt comise de comercianţi stabiliţi în alte ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 12 februarie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle - COM (2017) 742 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/27 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:i. principalele prevederi ale propunerii de directivă se referă la:a) necesitatea asigurării unui laborator de referinţă pe deplin funcţional până la data la care regatul unit al marii britanii va ieşi ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 12 februarie 2018 la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale şi pentru a adapta obiectivul general al acestuia - COM (2017) 825 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/29 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată următoarele:1. prezenta propunere modifică: a) art. 4 din regulamentul privind programul de sprijin pentru reforme structurale (obiectivul general) pentru a adăuga acordarea de sprijin pentru aderarea la zona ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 februarie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre - COM (2017) 826 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/29 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că:a) propunerea de regulament este întemeiată pe articolul 175 al treilea paragraf şi articolul 177 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue).b) propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii întrucât propunerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 februarie 2018 la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înfiinţarea Fondului Monetar European - COM (2017) 827 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/26 din 1.02.2018.senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că temeiul juridic al propunerii de regulament se bazează pe articolul 352 din tfue. pentru utilizarea articolului menţionat trebuie îndeplinite trei condiţii. 2. alegerea formei juridice este regulamentul, deoarece ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 februarie 2018 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre - COM (2017) 648 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/43 din 7.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că prezenta propunere face parte din pachetul privind mobilitatea.(2) senatul româniei atrage atenţia asupra faptului că:a) impactul negativ al transporturilor asupra poluării atmosferice, emisiilor de gaze ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 februarie 2018 pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 20 din hotărârea guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea academiei de poliţie „alexandru ioan cuza“ din cadrul ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 20(1) pentru motivarea profesională, agenţii de poliţie/maiştrii militari/subofiţerii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice de recrutare stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne se pot înscrie la concursul de admitere în academie, la programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate la ...

Monitorul Oficial 152 din 19 Februarie 2018 (M. Of. 152/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 februarie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 152 din 19 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 154 din 19 Februarie 2018 (M. Of. 154/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 12 februarie 2018 la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată - COM (2017) 536 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/8 din 26.01.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât esa sunt organe ale uniunii, iar actele care le reglementează pot fi modificate numai de către organul legislativ al uniunii. mai ...

Monitorul Oficial 151 din 16 Februarie 2018 (M. Of. 151/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 15 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 16 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) apia centralizează situaţiile prevăzute la alin. (1) şi comunică centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului bucureşti sumele reprezentând ajutor de stat ce pot fi acordate, cu încadrarea în plafonul alocat anual prin buget cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 15 februarie 2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 16 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xvii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 15 februarie 2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial "Corvetă multifuncţională" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 16 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 195/2012,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente programului de înzestrare esenţial „corvetă multifuncţională“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea atribuirii unui acord-cadru şi a contractelor subsecvente aferente/contract multianual de furnizare a patru corvete, construite şi dotate la un şantier naval din românia, precum şi a suportului logistic iniţial.art. ...

Monitorul Oficial 149 din 16 Februarie 2018 (M. Of. 149/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 149 din 16 februarie 2018

Având în vedere dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţei consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia din data de 19.01.2018, în urma cărora a rezultat necesitatea modificării statutului institutului notarial român,văzând dispoziţiile statutului institutului notarial român, aprobat prin hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 128/2015,în temeiul dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi art. 164 din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din statutul uniunii naţionale a notarilor publici din românia, aprobat prin hotărârea congresului notarilor publici din românia nr. ...

Monitorul Oficial 144 din 15 Februarie 2018 (M. Of. 144/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 8 februarie 2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 144 din 15 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc ...

Monitorul Oficial 146 din 15 Februarie 2018 (M. Of. 146/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 14 februarie 2018 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 15 februarie 2018

Având în vedere decesul domnului senator verestóy attila, ales în circumscripţia electorală nr. 21 harghita, în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 200 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea, ca urmare a decesului, a mandatului de senator al domnului verestóy attila, începând cu data de 23 ianuarie 2018, şi declară vacant locul de senator în circumscripţia electorală nr. ...

Monitorul Oficial 141 din 14 Februarie 2018 (M. Of. 141/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 141 din 14 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilorpermanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 2 - componenţa comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului, domnul senator oprea mario-ovidiu - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se ...

Monitorul Oficial 138 din 13 Februarie 2018 (M. Of. 138/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 februarie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul art. 3 şi 4 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor de deputat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:- la punctul 12, domnul deputat nistor laurenţiu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru în locul domnului deputat mocioalcă ion.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 13 februarie ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 februarie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat babuş radu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în locul doamnei deputat florea oana-consuela;– ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 februarie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 93 - grupul parlamentar de prietenie cu republica socialistă vietnam, domnul deputat băişanu Ştefan-alexandru, grupul parlamentar alde, este desemnat în funcţia de vicepreşedinte în locul domnului deputat anton anton, grupul parlamentar alde.această hotărâre a fost adoptată de camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 februarie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a cooperării economice a mării negre, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:- la punctul 5, domnul deputat popescu virgil-daniel, grupul parlamentar pnl, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat bode lucian nicolae, grupul parlamentar pnl.această hotărâre a ...

Monitorul Oficial 135 din 13 Februarie 2018 (M. Of. 135/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 8 februarie 2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 135 din 13 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului justiţiei, pentru asigurarea desfăşurării activităţii tribunalului specializat cluj, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise în domeniul public al statului în baza hotărârii ...

 PROCEDURĂ din 23 ianuarie 2018 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 135 din 13 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 24 din 23 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 135 din 13 ianuarie 2018.──────────art. 1aparatul de control. competenţa de exercitare a acţiunilor de control(1) activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea ministerului pentru românii de pretutindeni va fi verificată de corpul de control al ministrului pentru românii de pretutindeni, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.(2) corpul de control al ministrului pentru românii ...

Monitorul Oficial 136 din 13 Februarie 2018 (M. Of. 136/2018)

 NORME METODOLOGICE din 29 ianuarie 2018 de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 136 din 13 februarie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 110 din 29 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 136 din 13 ianuarie 2018.──────────art. 1unităţile sanitare care efectuează vaccinarea contra febrei galbene sau aplică alte vaccinări sau măsuri de profilaxie cerute de organizaţia mondială a sănătăţii, denumită în continuare oms, sub autoritatea regulamentului sanitar internaţional 2005 (rsi 2005), trebuie să fie desemnate de către ministerul sănătăţii, denumit în continuare ms.art. 2În vederea desemnării de către ms, unităţile sanitare publice sau private care doresc să practice vaccinarea contra febrei galbene sau să aplice alte vaccinări ori măsuri de profilaxie recomandate de oms, trebuie să ...

Monitorul Oficial 138 din 13 Februarie 2018 (M. Of. 138/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 februarie 2018 privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată, potrivit art. 10 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 77-78 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 81 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 februarie 2018 privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul comisiei de validare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează următoarele mandate de deputat:- ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 13 februarie 2018 pentru desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicsunt desemnaţi reprezentanţii parlamentului româniei, camera deputaţilor, în cadrul consiliului de coordonare al institutului naţional de administraţie, după cum urmează: domnul deputat călin ion, în calitate de membru titular, şi doamna paraschiv rodica, în calitate de membru supleant.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 13 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlase bucureşti, 13 februarie 2018.nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 8 februarie 2018 pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul casei naţionale de pensii publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 118/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 159 din 9 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) cnpp funcţionează cu un număr de 3.480 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, din care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. pentru aparatul central şi casele teritoriale de pensii numărul maxim de posturi se va ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 8 februarie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin legea nr. 122/2016, al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru ...

Monitorul Oficial 133 din 12 Februarie 2018 (M. Of. 133/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 8 februarie 2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 12 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 3^1, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:"(1^3) românia acceptă în perioada 2018-2019 un număr de 109 refugiaţi în nevoie de relocare."2. la articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) deciziile prevăzute la alin. (9) stau la baza stabilirii numărului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 8 februarie 2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 12 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în portul constanţa“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020, şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 8 februarie 2018 privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 12 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului slatina, judeţul olt, precum şi declararea acesteia din bun de interes public ...

Monitorul Oficial 130 din 12 Februarie 2018 (M. Of. 130/2018)

 PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2018 privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 12 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 14 din 18 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 130 din 12 februarie 2018.──────────scopart. 1prezenta procedură stabileşte cerinţele pentru programele de pregătire în protecţie radiologică şi pentru organizatorii acestora, în vederea eliberării avizelor comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare (cncan).domeniu de aplicareart. 2(1) prezenta procedură se aplică programelor de pregătire în protecţie radiologică pentru lucrătorii care desfăşoară activităţi cu surse de radiaţii ionizante, respectiv instalaţii radiologice şi surse radioactive închise sau deschise.(2) prezenta procedură detaliază prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 12 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 32 lit. i) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 31 alin. (4) şi al art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,adunarea generală naţională a colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunită în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:art. 1se aprobă însemnele - sigla şi ştampilele - colegiului fizioterapeuţilor din românia, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele ...

Monitorul Oficial 131 din 12 Februarie 2018 (M. Of. 131/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 36 lit. x) coroborate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) şi ale art. 52 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:art. 1persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 20, 24, 31, 35 şi ale art. 39 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:art. 1se aprobă procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale colegiului fizioterapeuţilor din românia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele colegiului fizioterapeuţilor din românia,elena căciulanbucureşti, 28 ianuarie 2018.nr. 7.anexa 1 ...

 PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2018 de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

──────────aprobată prin hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 131 din 12 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) Şedinţele de orice fel ale organelor de conducere naţionale şi teritoriale ale colegiului fizioterapeuţilor din românia se pot desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, precum şi prin corespondenţă electronică în interval de timp limitat, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru confirmarea identităţii participantului, asigurarea nivelului adecvat de confidenţialitate a comunicaţiei şi, dacă e cazul, a votului, respectiv asigurarea consemnării dezbaterilor şi deciziilor, inclusiv cu posibilitatea de exercitare a votului prin corespondenţă.(2) ...

 SCHEMĂ din 22 ianuarie 2018 de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 194 din 22 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 131 din 12 februarie 2018.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat şi ajutor de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii (imm) în cadrul programului operaţional competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2.2. „instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc“, denumită în continuare schemă.(2) acordarea ajutoarelor de stat şi de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:a) regulamentul (ue) nr. ...

Monitorul Oficial 129 din 12 Februarie 2018 (M. Of. 129/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 8 februarie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionuţ-Sebastian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 129 din 12 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului caraş-severin de către domnul purec petrică-ionuţ-sebastian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 8 februarie 2018.nr. 35.----

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 8 februarie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 129 din 12 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul hogea cătălin-ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului caraş-severin.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 8 februarie 2018.nr. 36.----

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 129 din 12 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 28.01.2018, emite următoarea hotărâre:art. 1(1) colegiul fizioterapeuţilor din românia eliberează autorizaţia de liberă practică pentru ...

Monitorul Oficial 126 din 09 Februarie 2018 (M. Of. 126/2018)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 29 noiembrie 2017 "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice", Indicativ AND 605-2016 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 126 din 9 februarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.970/1.779/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 126 din 9 februarie 2018.──────────cap. igeneralităţisecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezentul normativ stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul calităţii materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum şi straturile rutiere executate din aceste mixturi. (2) prezentul normativ se adresează tuturor factorilor implicaţi în procesul investiţional: producători de materiale pentru construcţii, proiectanţi, executanţi de lucrări, specialişti cu activitate în domeniul construcţiilor atestaţi/autorizaţi în condiţiile legii, investitori, proprietari, administratori, laboratoare de ...

Monitorul Oficial 128 din 09 Februarie 2018 (M. Of. 128/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 76/2017 privind constituirea comisiei speciale comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii preşedinţiei consiliului uniunii europene din primul semestru al anului 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 12 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul i „componenţa comisiei“, la poziţia 4, domnul senator corlăţean titus, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei, în locul doamnei deputat ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 februarie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a francofoniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează: - la punctul 1 - doamna deputat bucura-oprescu simona, grupul parlamentar p.s.d., va ocupa funcţia de preşedinte al delegaţiei, în locul domnului deputat bănicioiu nicolae, grupul parlamentar al p.s.d.; – la ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 februarie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la iniţiativa central-europeană - dimensiunea parlamentară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i - membri titulari, punctul 3, domnul deputat chiriac viorel, grupul parlamentar al p.s.d., membru supleant al delegaţiei, îl înlocuieşte pe domnul deputat sitterli ovidiu-ioan, neafiliat;– ...

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 februarie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:- la punctul 9, domnul deputat rotaru alexandru, grupul parlamentar al p.s.d., este desemnat în calitate de membru, în locul domnului deputat andruşcă dănuţ, grupul parlamentar al p.s.d.;– la punctul 24, domnul deputat steriu ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 februarie 2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 67/2017 privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă a camerei deputaţilor şi senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea direcţiei generale de protecţie şi anticorupţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 29 septembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul i „componenţa comisiei“, la poziţia 1, domnul senator salan viorel, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei, în locul domnului senator nicolae Şerban.2. la punctul ii „componenţa biroului ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul art. 1 alin. (9) din hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unichotărârea parlamentului româniei nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la articolul 1 punctul 3, ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 8 februarie 2018 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 320.581,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 8 februarie 2018 privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la majorarea capitalului social al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 41 din legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă participarea statului român, reprezentat prin ministerul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, la majorarea capitalului social al companiei naţionale „poşta română“ - s.a. cu suma de 170.000 mii lei, prin aport în numerar.art. 2ministerul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în calitate de reprezentant al statului român, este împuternicit să realizeze, prin intermediul mandatelor speciale acordate reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor companiei naţionale „poşta română“ - s.a., votarea propunerii de majorare a capitalului social ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 8 februarie 2018 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 124 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte numărul biletelor de tratament balnear care se poate acorda în anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de casa naţională de pensii publice, precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora. art. 2În unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea casei naţionale de pensii publice este asigurat pentru anul 2018 un număr de maximum 59.527 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum ...

Monitorul Oficial 121 din 08 Februarie 2018 (M. Of. 121/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 februarie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/14 din 31.01.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe prevederile articolului 196 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene referitor la protecţia civilă în cadrul uniunii.2. alegerea formei juridice este decizia, ...

 CIRCULARĂ nr. 4 din 7 februarie 2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 7 februarie 2018,banca naţională a româniei hotărăşte:Începând cu data de 8 februarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 2,25 la sută pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 7 februarie 2018.nr. 4.-----

Monitorul Oficial 124 din 08 Februarie 2018 (M. Of. 124/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 8 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. 15 - componenţa comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, domnul senator caracotă iancu - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include în componenţa comisiei, ...

Monitorul Oficial 125 din 08 Februarie 2018 (M. Of. 125/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 8 februarie 2018

Având în vedere modificările legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, introduse prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, în sensul plăţii contribuţiilor sociale cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestor acte normative,având în vedere necesitatea asigurării stabilităţii locurilor de muncă pentru angajaţii care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit în baza art. 60 din legea nr. ...

Monitorul Oficial 120 din 07 Februarie 2018 (M. Of. 120/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 4 - componenţa comisiei economice, industrii şi servicii, domnul senator pavel marian - grupul parlamentar al partidului social democrat se include în componenţa comisiei în locul domnului senator smarandache miron-alexandru ...

 HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 1 din 23 ianuarie 2018 referitoare la Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

──────────conţinută de decizia nr. 6 din 23 ianuarie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 120 din 7 februarie 2018.──────────dosarul nr. 1/2017complet de arbitri: ┌──────────────────────────┬───────────┐│- bucur robert │- ││ │preşedinte │├──────────────────────────┼───────────┤│- chelaru cristina │- arbitru │├──────────────────────────┼───────────┤│- romaşcanu nicoleta ...

Monitorul Oficial 116 din 06 Februarie 2018 (M. Of. 116/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 februarie 2018 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 1 februarie 2018, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului ioan munteanu, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 29 neamţ, ca urmare a demisiei începând cu data de 23 ianuarie 2018, data înscrisă în demisie, în baza art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, art. 7 alin. (1) lit. b) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu ...

Monitorul Oficial 112 din 06 Februarie 2018 (M. Of. 112/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 1 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 1 - componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, domnul senator Ţuţuianu adrian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator pavel marian - ...

Monitorul Oficial 116 din 06 Februarie 2018 (M. Of. 116/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 februarie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnului deputat boboc valentin-gabriel, aparţinând grupului parlamentar al psd, îi încetează calitatea de membru al comisiei pentru transporturi şi infrastructură;– domnul deputat simonis alfred-robert, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece ...

Monitorul Oficial 110 din 05 Februarie 2018 (M. Of. 110/2018)

 NORMĂ nr. 3 din 22 ianuarie 2018 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 110 din 5 februarie 2018

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.606/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi necesitatea alinierii la practica naţională şi internaţională pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare, potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de ...

Monitorul Oficial 107 din 05 Februarie 2018 (M. Of. 107/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (3) din legea prevenirii nr. 270/2017,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se stabilesc contravenţiile care intră sub incidenţa legii prevenirii nr. 270/2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1037 din 28 decembrie 2017, care sunt prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se stabileşte modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţie şi de aplicare a sancţiunii, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru, interimar,mihai-viorel fifor contrasemnează: ministrul pentru mediul de afaceri, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 23 ianuarie 2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 23 ianuarie 2018, h o t ă r ă ş t e:art. 1În anul 2018, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi ...

Monitorul Oficial 110 bis din 05 Februarie 2018 (M. Of. 110 bis/2018)

 NORME din 4 decembrie 2017 privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 110 bis din 5 februarie 2018

──────────*) aprobate prin decizia nr. 500.494/2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 110 din 5 februarie 2018.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezentele norme privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, denumite în continuare norme, stabilesc modul de organizare, desfăşurare, conducere, îndrumare şi control a activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare.(2) apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri organizatorice, tehnice şi operative desfăşurate în sistemul administraţiei penitenciare, coordonate de compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă şi este obligatorie pentru întregul personal, ca sarcină de serviciu şi pentru ...

Monitorul Oficial 109 din 05 Februarie 2018 (M. Of. 109/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 109 din 5 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din t.v.a. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) finanţarea de ...

Monitorul Oficial 105 din 02 Februarie 2018 (M. Of. 105/2018)

 HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 105 din 2 februarie 2018

──────────*) republicată în temeiul art. iii din hotărârea guvernului nr. 851/2017 pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 966 din 6 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea guvernului nr. 1.408/2009 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 827 din 2 decembrie 2009, iar ulterior a mai fost modificată prin:- hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 98 din 01 Februarie 2018 (M. Of. 98/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 25 ianuarie 2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 98 din 1 februarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în ucraina,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile ...

Monitorul Oficial 100 din 01 Februarie 2018 (M. Of. 100/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi: ┌─────────────────┬────────────────────┐│florin iordache │- grupul parlamentar││ │al psd │├─────────────────┼────────────────────┤│carmen-ileana │- grupul parlamentar││mihălcescu ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 26 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori: ┌─────────────────┬────────────────────┐│1. iulian-claudiu│- grupul parlamentar││manda │al psd │├─────────────────┼────────────────────┤│2. adrian │- grupul parlamentar││Ţuţuianu │al psd ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 25 ianuarie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al oraşului Aleşd, judeţul Bihor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 96 din 01 Februarie 2018 (M. Of. 96/2018)

 NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 96 din 1 februarie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 96 din 1 februarie 2018.──────────cap. iprevederi generale1.1. autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. situaţiile financiare ale anului 2017 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2017.1.3. situaţiile financiare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016