Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 februarie 2018  de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 februarie 2018 de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 187 din 28 februarie 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 565 din 28 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187 din 28 februarie 2018.
──────────
    I. Organizarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA
    1. În temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, denumită în continuare „ordonanţă“, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prin preluarea informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    2. Registrul este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice.
    3. Informaţiile cuprinse în registrul prevăzut la pct. 1 sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici
    4.1. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informaţii:
    a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal;
    b) denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/ instituţiei publice;
    c) adresa domiciliului fiscal;
    d) data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;
    e) data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru);
    f) modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA: obligatoriu sau opţional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opţională, după caz, pentru fiecare situaţie în parte;
    g) data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) şi motivul radierii persoanei impozabile din registru: opţional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;
    h) informaţii privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile şi radierile persoanelor impozabile din registru, precum şi modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte).

    4.2. Aplicaţia informatică de gestionare a registrului permite organelor fiscale şi accesul la informaţii privind motivul înscrierii persoanei impozabile în registru, respectiv una dintre următoarele situaţii:
    a) exercitarea opţiunii persoanelor impozabile de a aplica mecanismul plăţii defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţă;
    b) persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanţă;
    c) persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, în cuantumul stabilit de ordonanţă pentru fiecare tip de contribuabil în parte, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
    d) persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, în cuantumul stabilit de ordonanţă pentru fiecare tip de contribuabil în parte, dacă acestea nu sunt achitate în termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă;
    e) persoanele impozabile care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017.

    5.1. Registrul se actualizează prin înscrierea următoarelor categorii de persoane impozabile:
    a) persoanele impozabile care depun notificare la organul fiscal competent pentru exercitarea opţiunii de aplicare a plăţii defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţă. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;
    b) persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, şi care depun notificare privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanţă. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;
    c) persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 martie 2018;
    d) persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă;
    e) persoanele impozabile care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 martie 2018;
    f) persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, dar care nu au depus notificare în acest sens la organul fiscal competent. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 a lunii următoare celei în care se constată că persoana impozabilă a intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

    5.2. Registrul se actualizează şi prin modificarea informaţiilor privind modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, în situaţia în care persoanele impozabile care aplicau, în mod opţional, mecanismul de plată defalcată îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism. În această situaţie se specifică şi data de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie.
    5.3. Registrul se actualizează şi prin radierea următoarelor categorii de persoane impozabile:
    a) persoanele impozabile care au aplicat opţional mecanismul de plată defalcată a TVA şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanţă, dacă acestea nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;
    b) persoanele impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanţă, întrucât au înregistrat obligaţii fiscale reprezentând TVA restante şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanţă, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;
    c) persoanele impozabile care au aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, întrucât s-au aflat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanţă, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;
    d) persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Radierea se face, din oficiu, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA.


    II. Modul de furnizare a informaţiilor din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA
    1. Persoanele interesate pot accesa informaţii privind contribuabilii înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informaţii.
    2.1. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA permite consultarea informaţiilor pentru fiecare persoană în parte, identificată prin codul de înregistrare în scopuri de TVA.
    2.2. Pentru furnizarea informaţiilor din registru, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un mesaj de informare, de tipul:
    "Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ................., figurează la data de ............... (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de.................... Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod opţional.“ (Se afişează modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitării.)
    sau
    "Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ................., figurează la data de ............... (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de .................... . Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod obligatoriu.“ (Se afişează modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitării.)

    2.3. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informaţii a aplicat mecanismul în mod opţional, dar ulterior a îndeplinit condiţiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism, se publică un mesaj de informare, de tipul:
    Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ................., figurează la data de ............... (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de ................... . Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod obligatoriu începând cu data de .............................. . (Se afişează data de la care aplicarea mecanismului a devenit obligatorie.).
    În perioada ................ - ................. contribuabilul a aplicat mecanismul în mod opţional.

    2.4. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informaţii nu figurează la data solicitării în registru, se publică un mesaj de informare, de tipul:
    "Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ................., nu figurează la data de .................. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.ˮ
    Astfel de mesaj poate fi publicat dacă persoana impozabilă nu a fost niciodată înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

    2.5. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informaţii a mai fost înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dar a fost radiat, mesajul de informare va cuprinde şi informaţii cu privire la istoricul înscrierilor, respectiv data la care a fost înscris în registru şi data la care a fost radiat din registru respectivul contribuabil, precum şi modul în care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA, respectiv opţional sau obligatoriu, cu specificarea perioadelor corespunzătoare. În această situaţie se publică mesajul de informare de la pct. 2.2 sau pct. 2.4, după caz, însoţit de următorul mesaj:
    "Contribuabilul a mai fost înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi în perioada/perioadele ............. (data înscrierii) - (data radierii). Contribuabilul a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA în mod ............."
    Modul în care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA, respectiv opţional sau obligatoriu, inclusiv perioadele de aplicare opţională/obligatorie, se vor afişa pentru fiecare dintre perioadele în care persoana impozabilă a figurat în registru.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016