Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 6 februarie 2018  la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 6 februarie 2018 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018

EMITENT: Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social
PUBLICAT: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 1 din 22 februarie 2018

        Având în vedere prevederile Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 3/7.VI.2017,
        În temeiul prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
        În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, se încheie prezentul act adiţional.
    ART. I
    Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 3/7.VI.2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Art. 16 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru personalul didactic de predare, durata fizică (nu convenţională sau echivalentă) a timpului de lucru pentru norma de bază stabilită prin decizia senatului, este variabilă şi determinată de Planul de învăţământ, Statul de funcţii şi orarul studenţilor.
    (3) De comun acord angajat-angajator, pentru personalul didactic de predare, se pot desfăşura activităţi specifice domeniului didactic şi de cercetare şi în zilele de sâmbătă şi duminică, cu respectarea prevederilor legale.
    (4) Pentru personalul didactic de predare prevăzut la alin. (3), durata timpului de muncă, incluzând orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 h/săptămână cu încadrarea în perioada de referinţă de cel mult 12 luni. La stabilirea perioadei de referinţă nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă."

    2. Art. 19 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) a) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor, în condiţiile art. 120, alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 48 de ore fizice/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    b) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară.
    (2) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 40 ore fizice/săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de şase luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore fizice/săptămână.
    (3) a) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    b) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcţii ori persoanelor angajate cu timp parţial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (4) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară, la solicitarea angajatorului.
    (5) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (6) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (5), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75 % din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (7) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (6), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100 % salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (8) Plata muncii în condiţiile alin. (6) şi (7) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (9) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de ore fizice anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore fizice anual, este necesar acordul instituţiei/unităţii prevăzute la Anexa nr. 2 al cărei membru este salariatul."

    3. Art. 20 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) a) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22.00 şi 6.00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
    b) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.
    (2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00 şi 6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
    (3) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform legislaţiei în vigoare şi Regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu consultarea F.N.S. Alma Mater. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să elaboreze acest regulament în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă.
    (4) Potrivit reglementărilor legale în materie, angajatorii asigură fondurile necesare efectuării examinărilor medicale prevăzute la alin. (3).
    (5) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi."

    4. Art. 27 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege.
        Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
    - până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
    – între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
    – peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
        Pentru personalul din cercetare se acordă acelaşi număr de zile, în funcţie de vechimea în muncă, cu excepţia personalului care lucrează în condiţii periculoase (radiaţii, noxe chimice etc.), la care se adaugă în plus între 5 şi 10 zile lucrătoare.
    (2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie sau de către senatul universităţii împreună cu sindicatul de la nivelul unităţilor prevăzute în Anexa nr. 2, până la data de 15 octombrie.
    (3) Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Indemnizaţia de concediu se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă, la cererea salariatului.
    (5) Personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic şi de cercetare din unităţile prevăzute la Anexa nr. 2 beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare. În Comisiile Paritare din unităţile prevăzute în Anexa nr. 2, se pot negocia între 6 şi 10 zile de concediu de odihnă suplimentar.
    (6) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, stabilite de instituţiile de specialitate, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, pe baza documentelor specifice fiecărui caz în parte, şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar, în conformitate cu art. 147 alin. (1, 2) din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ în durata concediului de odihnă.
    (8) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
    (9) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
    (10) La solicitarea salariatului, concediul de odihnă poate fi efectuat fracţionat, în condiţiile legii."

    5. Art. 33 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
    (2) Salarizarea personalului din învăţământul superior se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, părţile contractante vor stabili fondurile şi vor identifica sursele de finanţare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acesteia.
    (3) Ministerul Educaţiei Naţionale întreprinde demersurile necesare pentru salarizarea la timp a întregului personal din toate unităţile şi instituţiile aflate în subordinea sa.
    (4) Salariul brut cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, premiile, precum şi alte drepturi băneşti corespunzătoare fiecărei categorii de personal, conform Legii nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Salariul de bază este reglementat în conformitate cu Legea nr. 153/2017, art. 38 alin. 3, 4, 5, 6 şi 7, art. 39 alin. 1 şi alin. 2, precum şi anexele acestei legi, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
    (7) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (6) angajatorul va înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite pe luna respectivă şi modalitatea de calcul a acestora.
    (8) În proiectul de buget, respectiv fila de buget a fiecărei unităţi prevăzute în Anexa nr. 2 se vor evidenţia sumele necesare plăţii drepturilor băneşti care se cuvin personalului acesteia. Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 2 sunt obligate să calculeze şi să transmită ordonatorilor principali de credite sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, potrivit legii.
    (9) a) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, până la data de 14 a lunii în curs, pentru luna precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
    b) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive răspund disciplinar potrivit legislaţiei în vigoare."

    6. Art. 34 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte, gradaţii şi tranşe de vechime în învăţământ.
    (2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Tranşele de vechime în muncă se calculează conform art. 10, completat cu art. 38 (7), din Legea nr. 153/2017.
    (3) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salariul de bază se determină prin aplicarea art. 39. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în Anexa la Legea nr. 153/2017, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.
    (5) Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate.
    (6) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă şi indemnizaţia de conducere, la nivel maxim, conform Legii nr. 153/2017, art. 19, capitolul 2, secţiunea 2."

    7. Art. 35 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul instituţiilor de nivel superior şi bibliotecilor centrale universitare şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
    (2) Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit se elaborează de către senatele universitare pentru instituţiile de învăţământ superior şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru bibliotecile centrale universitare.
    (3) Pentru personalul didactic de predare, care nu beneficiază de gradaţia de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanţă academică. Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul instituţiei de învăţământ superior şi reprezintă 10% din salariul de bază deţinut. Sporul de performanţă academică se atribuie pe o perioadă de un an. Numărul de beneficiari, metodologia şi criteriile de acordare a sporului de performanţă academică se elaborează de către senatele universitare şi se va plăti exclusiv din venituri proprii.
    (4) Pentru personalul de execuţie angajat, consiliul de administraţie poate stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii (conform Anexei nr. I, Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT", Legea nr. 153/2017).
    (5) În cazul în care unele drepturi salariale sunt stabilite prin lege între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective în comisia paritară a fiecărei instituţii şi unităţi prevăzute în Anexa nr. 2, care se vor aproba de către senatul universităţii.
    (6) Pentru personalul din unităţile prevăzute în Anexa nr. 2 se poate acorda din fonduri proprii primă de instalare, conform prevederilor legale specifice.
    (7) Părţile contractante convin ca personalul din învăţământul superior şi bibliotecile centrale universitare să beneficieze, în condiţiile legii, de un fond de cercetare pentru excelenţă academică, din venituri proprii, prin care să se deconteze cheltuielile: de participare şi deplasare la conferinţe ştiinţifice care publică articolele ştiinţifice în volume indexate ISI, de editare a cursurilor şi cărţilor de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS şi internaţionale, de participare şi/sau organizare a concursurilor studenţeşti la nivel naţional şi internaţional; să se premieze articolele publicate în reviste cotate ISI şi depunerea proiectelor, considerate eligibile, în calitate de director, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. Art. 36 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea beneficiază de prevederile art. 14, coroborat cu art. 39 (3) din Legea nr. 153/2017.
    (2) Personalul didactic de predare poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1 % pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10 % din salariul de bază (conform Anexei nr. I, Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT", Legea nr. 153/2017).
    (3) Pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018, conform Anexei nr. I, Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT", Legea nr. 153/2017.
    (4) (a) Începând cu 1 decembrie 2018, instituţiile acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, potrivit legii. Indemnizaţiile de hrană prevăzute se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1), conform Legii nr. 153/2017, art. 18, capitolul 2, secţiunea 2.
    (b) Până la intrarea în vigoare a normei de hrană prevăzută de Legea nr. 153/2017, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 2 pot acorda, din fonduri proprii, tichete de masă, conform legislaţiei în vigoare.
    (c) Tichete de creşă, în situaţia în care acestea sunt reglementate prin acte normative specifice.
    (5) Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază, conform Legii nr. 153/2017, art. 22, capitolul 2, secţiunea 3, pe baza unor documente justificative. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor sunt stabilite de legile în vigoare.
    (6) (a) Unităţile prevăzute în Anexa nr. 2 pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget.
    (b) Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8, Legea nr. 153/2017. Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
    (c) Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, anual, două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către Comisiile paritare din unităţile prevăzute în Anexa nr. 2, în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.
    (7) (a) În anul 2018, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 2 acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanţă acordate în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.
    (b) Începând cu data de 1 decembrie 2018, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 2 acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabileşte prin legile în vigoare.
    (c) Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.
    (d) Indemnizaţia de vacanţă prevăzută la literele b) şi c) ale acestui alineat se acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1), Legea nr. 153/2017.
    (8) Personalului angajat care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul i se poate acorda un ajutor financiar de decontare a cheltuielilor de transport, conform prevederilor Legii nr. 1/2011 şi Regulamentului negociat în Comisiile Paritare din unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa 2, ajutor neimpozabil, aşa cum prevede Legea nr. 227/2015, art. 76, cu completările ulterioare.
    (9) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 2 pot acorda, pentru toate categoriile de personal, din venituri proprii, prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru bolile grave şi incurabile, ajutoare pentru dispozitive medicale, ajutoare pentru naştere, ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoare neimpozabile conform Legii nr. 1/2011 şi Legii nr. 227/2015, art. 76, cu completările ulterioare.
    (10) Salariaţii care se pensionează având vechime în ramura învăţământ superior mai mare de 10 ani vor primi o diplomă de fidelitate pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu menţiuni personalizate, care se înmânează în prezenţa salariaţilor din unitate.
    (11) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 2 asigură resursa umană pentru a calcula şi a depune:
    (a) Contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană.
    (b) Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro."

    9. Art. 40 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) În raport cu condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către unităţile prevăzute în Anexa nr. 2, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din Legea nr. 153/2017, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens."

    10. Art. 50 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă, în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile pe care le are angajatul, precum şi angajatorul faţă de acesta.
    (2) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, conform art. 35 din Codul muncii.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. 2 situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul de funcţii."

    11. Art. 52 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 a prezentului contract colectiv de muncă.
    (2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
    (3) Modificările apărute în condiţiile schimbării legislaţiei cu privire la încadrarea personalului plătit din fonduri publice (OUG nr. 79/2017) vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor, prin încheierea de acte adiţionale la CIM existent.
    (4) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat."

    12. Art. 70 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    (1) În cazul concedierilor colective angajatorul este obligat să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit art. 69-74 din Codul muncii.
    (2) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:
    a) contractele de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate;
    b) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    c) contractele de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul universitar respectiv.
    (3) În cazul în care la nivelul unităţii/instituţiei există mai multe posturi de aceeaşi natură şi unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor ce le ocupă.
    (4) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii:
    a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiinţare;
    b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii/persoane cu grad de handicap în întreţinere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, persoanele cu handicap, precum şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare.
    (5) În cazul în care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau perfecţionare profesională şi a încheiat cu unitatea/instituţia un act adiţional la contractul individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea angajatorului o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despăgubiri şi nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în actul adiţional.
    (6) Hotărârea privind concedierile individuale sau colective se adoptă de comisia paritară de la nivelul instituţiei/unităţii prevăzute în Anexa nr. 2.
    (7) Concedierile individuale sau colective, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, se fac cu respectarea Legii nr. 53/2003, art. 67, 68 şi 69 şi OUG nr. 98/1999, art. 42, 43, iar conform OUG nr. 36/2013, art. 7 şi 8, persoanele concediate în condiţiile de mai sus beneficiază de următoarele drepturi:
    a) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    b) venit lunar de completare care se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj;
    c) plăţi compensatorii, provenite din fonduri proprii, acordate de către unităţile prevăzute în Anexa 2, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărei unităţi prevăzute în Anexa 2.
    (8) Venitul de completare prevăzut la al. 7 lit. b) se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate, până la sfârşitul perioadei stabilite, după cum urmează:
    a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;
    b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;
    c) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 25 de ani;
    d) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 25 de ani."    ART. II
        Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 3/7.VI.2017, cu următoarea componenţă:
    - Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi;
    – Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara.


    ART. III
        Prezentul Act Adiţional face parte din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.- D.D.S. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 3/7.VI.2017.                                                        Părţile
                                             Ministerul Educaţiei Naţionale
                                                   Liviu Marian POP,
                                                        Ministru
                                       Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater"
                                                      Anton HADĂR
                                             Preşedinte F.N.S. "Alma Mater"

    ANEXA 2

        la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub numărul 503 din data de 21.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 3/7.VI.2017
                                         LISTA
                      modificată şi completată a instituţiilor de
                învăţământ superior de stat şi a bibliotecilor centrale
                    universitare care funcţionează în coordonarea
                          Ministerului Educaţiei Naţionale
    I. Instituţiile de învăţământ superior de stat
    1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti;
    2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
    3. Universitatea din Bucureşti;
    4. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti;
    5. Academia de Studii Economice din Bucureşti;
    6. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti;
    7. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti;
    8. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
    9. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad;
    10. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;
    11. Universitatea "Transilvania" din Braşov;
    12. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
    13. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
    14. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
    15. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca;
    16. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca;
    17. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
    18. Universitatea "Ovidius" din Constanţa;
    19. Universitatea Maritimă din Constanţa;
    20. Universitatea din Craiova;
    21. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi;
    22. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
    23. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi;
    24. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
    25. Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din Iaşi;
    26. Universitatea din Petroşani;
    27. Universitatea din Piteşti;
    28. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti;
    29. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa;
    30. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu;
    31. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava;
    32. Universitatea "Valahia" din Târgovişte;
    33. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu;
    34. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş;
    35. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş;
    36. Universitatea "Politehnica" din Timişoara;
    37. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara;
    38. Universitatea de Vest din Timişoara;
    39. Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi;
    40. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara.

    II. Bibliotecile centrale universitare
    1. Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti;
    2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi;
    3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
    4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara.


                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016