Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2018 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2018

Monitorul Oficial 830 din 28 Septembrie 2018 (M. Of. 830/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 26 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 28 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/403, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 septembrie 2018, camera deputaţilor:1. recomandă sprijinirea şi finanţarea formelor de manifestare artistică cât mai inovatoare, extinsă, cuprinzătoare şi diversificată la nivel european;2. susţine obiectivul creşterii capacităţii culturale a statelor membre, vizând punerea la dispoziţie a ...

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 26 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită - COM(2018) 304 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 28 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/404, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 septembrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine abordarea holistică a comunicării, conform căreia răspunsul la nevoile educaţionale în situaţii de urgenţă şi de criză necesită o abordare strategică şi integrată de promovare a oportunităţilor de învăţare sigură, ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 26 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 28 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/405, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 septembrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine un program erasmus mai puternic, precum şi noua iniţiativă „discovereu“, care le vor oferi tinerilor posibilitatea de a descoperi alte ţări din uniunea europeană;2. susţine crearea, până în anul ...

Monitorul Oficial 833 din 28 Septembrie 2018 (M. Of. 833/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 28 septembrie 2018

Având în vedere imposibilitatea de a asigura predarea limbii române în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, de către cadre didactice calificate, cu pregătire profesională şi psihopedagogică necesară predării limbii române, în ciclul primar, aspect ce reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, întrucât afectează dreptul copilului la educaţie, iar nerespectarea acestui drept produce consecinţe negative, ce nu pot fi altfel înlăturate,în vederea eliminării măsurii discriminatorii introduse în învăţământul primar care restrânge dreptul de a preda limba română cadrelor didactice calificate - care au dobândit şi exercitat acest drept, până la sfârşitul ...

Monitorul Oficial 831 din 28 Septembrie 2018 (M. Of. 831/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 761 din 20 septembrie 2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 28 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, ...

Monitorul Oficial 829 din 27 Septembrie 2018 (M. Of. 829/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 24 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 27 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ii - componenţa comisiei pentru constituţionalitate, domnul senator cadariu constantin-daniel - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator ...

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 26 septembrie 2018 privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 27 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (2), art. 33 şi 34 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul senator oprea mario-ovidiu, partidul naţional liberal, se revocă din funcţia de secretar al senatului.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianubucureşti, 26 septembrie 2018.nr. 121.-----

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 26 septembrie 2018 pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 27 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 26 alin. (2) şi ale art. 34 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicată, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse alege în funcţia de secretar al biroului permanent al senatului domnul senator vela ion marcel, grupul parlamentar al partidului naţional liberal.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianubucureşti, 26 septembrie 2018.nr. 122.-----

 NORME din 20 septembrie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 27 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 135 din 20 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 829 din 27 septembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1obiectprezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, în conformitate cu prevederile art. 7-11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.art. 2competenţăautoritatea competentă responsabilă potrivit legii nr. 162/2017 pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională (denumit în continuare examen ...

Monitorul Oficial 827 din 27 Septembrie 2018 (M. Of. 827/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 756 din 20 septembrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 27 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, a imobilului cu nr. mfp 104.255, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 828 din 27 Septembrie 2018 (M. Of. 828/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 742 din 13 septembrie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 27 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 9 lit. d), e) şi o) şi ale art. 34 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iv lit. b) din legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi al art. 4 alin. (1), art. 9 lit. d), e) şi o) şi al art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (5) lit. d) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. ihotărârea guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 759 din 20 septembrie 2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 27 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al prevederilor art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 760 din 20 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 27 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi aprobat este de 925, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 382, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 543."2. la anexa nr. 1, sintagma „numărul total de posturi 397 - exclusiv demnitarii“ se înlocuieşte cu sintagma „numărul total ...

Monitorul Oficial 828 bis din 27 Septembrie 2018 (M. Of. 828 bis/2018)

 ANEXĂ din 3 august 2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II. 4 "Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 bis din 27 septembrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.294 din 3 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 828 din 27 septembrie 2018.──────────programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime  2014 - 2020prioritatea uniunii europene 2stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere  ghidul solicitantuluimăsura: ii.4 investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilăobiectiv specific 2.3. protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselortipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.versiunea 3 - ...

Monitorul Oficial 824 bis din 26 Septembrie 2018 (M. Of. 824 bis/2018)

 REZOLUŢIE MSC nr. 426(98) din 15 iunie 2017 privind adoptarea amendamentelor la Codul Maritim Internaţional pentru Mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 bis din 26 septembrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.299 din 28 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 824 din 26 septembrie 2018.──────────comitetul de siguranŢĂ maritimĂ,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,notÂnd rezoluţia msc.268(85) prin care a adoptat codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac ("codul imsbc"), care a devenit obligatoriu conform capitolului vi din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată ("convenţia"),notÂnd de asemenea articolul viii(b) şi regula vi/1-1.1 din convenţie cu privire la procedura de amendare a codului imsbc,luÂnd În considerare, la cea de-a nouăzeci ...

Monitorul Oficial 822 din 26 Septembrie 2018 (M. Of. 822/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 111 din 19 septembrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului privind piaţa unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii, şi statisticile europene şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 şi (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/828 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii.(2) senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial ...

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 19 septembrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 - COM (2018) 434 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/829 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii.(2) senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 19 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului "Corpul european de solidaritate" şi de abrogare a (Regulamentului privind Corpul european de solidaritate) şi a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 - COM (2018) 440 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/379 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:- propunerea de regulament este întemeiată pe art. 165 alin. (4), pe art. 166 alin. (4) şi pe art. 214 alin. (5) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene;– ...

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 19 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului "Drepturi şi valori" - COM (2018) 383 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/383 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a programului „drepturi şi valori“ respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. notează că temeiul juridic al propunerii se bazează ...

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 19 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului "Justiţie" - COM (2018) 384 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/382 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a programului „justiţie“ respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 19 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa - COM (2018) 436 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/380 din 13.09.2018, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:- propunerea de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii şi este întemeiată atât pe articolul 182 din tfue, conform căruia programul-cadru este pus în aplicare prin intermediul unor ...

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 19 septembrie 2018 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de completare a legislaţiei UE în materie de omologare de tip în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 397 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/384 din 13.09.2018, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii.(2) senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 - COM (2018) 385 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/385 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:- propunerea de regulament este întemeiată pe art. 192 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue), care constituie temeiul juridic al acţiunii ue în domeniul mediului şi al climei. ...

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 19 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a „Erasmus“, programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM (2018) 367 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/381 din 13.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:- propunerea de regulament este întemeiată pe art. 165 şi 166 din tfue care îi conferă uniunii o competenţă de sprijin cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei educaţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 464 din 24 septembrie 2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la centenarul româniei,văzând ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.232/2018 pentru aprobarea ghidului de identitate vizuală a centenarului româniei (1918-2018) şi al primului război mondial,ţinând cont de prevederile art. 20-22 şi 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică ...

Monitorul Oficial 824 din 26 Septembrie 2018 (M. Of. 824/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 753 din 20 septembrie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 26 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „varianta ocolitoare a oraşului bacău, pe dn 2 - etapa i“, „varianta ocolitoare a oraşului braşov, pe dn 1“, „varianta ocolitoare a oraşului mediaş, pe dn 14“, „varianta ocolitoare a oraşului reghin, pe dn 16 şi dn 15“ şi „varianta ocolitoare a oraşului târgu mureş, pe dn 13 şi dn 15“, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3, art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor ...

Monitorul Oficial 820 din 25 Septembrie 2018 (M. Of. 820/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 749 din 20 septembrie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2secretariatul general al guvernului şi regia autonomă „administraţia patrimoniului protocolului de stat“ îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună ...

 HOTĂRÂRE nr. 754 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare infrastructură - zonă operaţională - în cazarma 1833 Câmpia Turzii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „realizare infrastructură - zonă operaţională - în cazarma 1833 câmpia turzii“, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 septembrie 2018 pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 931 din 17 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 820 din 25 septembrie 2018.──────────i. dispoziţii generaleart. 1(1) se instituie o schemă de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020, pentru axa prioritară 3 „locuri de muncă pentru toţi“, prioritatea de investiţii 10iii - Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea ...

Monitorul Oficial 821 din 25 Septembrie 2018 (M. Of. 821/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 752 din 20 septembrie 2018 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru formare profesională iniţială în sistem dual din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 3 din hotărârea guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea centrului naţional de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, literele s), t) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"s) dezvoltă metodologiile specifice de asigurare şi monitorizare a calităţii programelor de educaţie şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 741 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 şi 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2018 privind implementarea programului guvernamental „investeŞte În tine“,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 50/2018 privind implementarea programului guvernamental „investeŞte În tine“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambruministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicipreşedintele comisiei naţionale de strategie şi prognoză,ion ghizdeanuministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescup. ministrul educaţiei naţionale,petru andea,secretar de statbucureşti, 13 septembrie 2018.nr. 741.anexa 1 norma

 NORME din 13 septembrie 2018 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 741 din 13 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 821 sin 25 septembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme de aplicare a programului guvernamental „investeŞte În tine“, denumit în continuare programul reglementează:a) modul de acordare a facilităţilor aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la 26 de ani şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către ministerul educaţiei naţionale şi după caz, de către ministerul muncii şi justiţiei sociale, precum şi persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26 ...

 HOTĂRÂRE nr. 751 din 20 septembrie 2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpersoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de ...

 HOTĂRÂRE nr. 757 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităţilor de susţinere a candidaturii României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfăşurarea activităţilor de susţinere a candidaturii româniei pentru un nou mandat la consiliul uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, în cadrul conferinţei plenipotenţiarilor uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, ce va avea loc la dubai, emiratele arabe unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018.art. 2se aprobă normativele de cheltuieli, prevăzute în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 755 din 20 septembrie 2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 224/2007 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 2 februarie 2007 la bucureşti şi la 9 februarie 2007 la paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului „sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) ...

Monitorul Oficial 818 din 24 Septembrie 2018 (M. Of. 818/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 1/H din 23 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 24 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 25-28, precum şi ale art. 62 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 7-15, precum şi ale art. 17-18 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 62 din legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 11 alin. (9) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,biroul electoral central h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă regulamentul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 2/H din 23 septembrie 2018 de interpretare a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României şi a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 24 septembrie 2018

În temeiul art. 25 alin. (2^2) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,biroul electoral central h o t ă r ă ş t e:art. 1În interpretarea art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui româniei, aprobată prin legea nr. 65/2008, şi a art. 26 alin. (1) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţa de a avea „grup parlamentar propriu în ambele camere ale parlamentului“ se referă numai la ...

Monitorul Oficial 815 din 24 Septembrie 2018 (M. Of. 815/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 24 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv alin. (2) din legea nr. 232/2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 384/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 24 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1cetăţenii români cu domiciliul în românia, denumiţi în continuare ...

Monitorul Oficial 814 din 24 Septembrie 2018 (M. Of. 814/2018)

 PROCEDURĂ din 12 iulie 2018 de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale" EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 24 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.902 din 12 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 814 din 24 septembrie 2018.──────────cap. iscopul şi obiectivele programuluiscopul programului de interes naţional „creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale“ este asigurarea suportului tehnic necesar autorităţilor administraţiei publice locale din comunele în care nu s-au înfiinţat/nu au fost acreditate serviciile publice de asistenţă socială (spas), în vederea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.obiectivul general este consolidarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială ...

Monitorul Oficial 812 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 812/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 748 din 20 septembrie 2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 45 din regulamentul (ue) nr. 1.388/2014 al comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prin prezenta hotărâre se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile art. 45 din regulamentul (ue) nr. 1.388/2014 al comisiei din 16 ...

Monitorul Oficial 813 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 813/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 452 din 21 septembrie 2018 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 21 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 17, art. 18 alin. (2), art. 27^1 alin. (2) şi art. 62 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,văzând şi prevederile art. 4, art. 21 alin. (2), art. 49, 89, 90 şi 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. ii alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare ...

 HOTĂRÂRE nr. 453 din 21 septembrie 2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale şi a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 21 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 15^2 alin. (1) şi art. 62 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 49 alin. (5) şi (6), art. 51 alin. (1) şi art. 85 alin. (11) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de adresa nr. 10.131 din 20.09.2018 a consiliului judeţean olt, înregistrată la autoritatea electorală permanentă cu nr. 11.941 din 20.09.2018, prin care au fost comunicate hotărârea consiliului judeţean olt nr. 143 din 17.09.2018 cu privire la consultarea ...

Monitorul Oficial 811 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 811/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 19 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. xv - componenţa comisiei pentru transporturi şi infrastructură, domnul senator duncă marius-alexandru - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator iriza scarlat - grupul ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 19 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM (2018)237 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/317, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, camera deputaţilor:1. susţine iniţiativele comisiei europene privind inteligenţa artificială cu potenţial în rezolvarea dificultăţilor globale, pentru a fi dezbătute şi adoptate cât mai rapid şi pentru a dezvolta un cadru programatic şi normativ adaptabil.2. aminteşte că potenţialul ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/320, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, camera deputaţilor:1. subliniază că educaţia pentru cercetare şi inovare este o necesitate pentru realizarea personală în societatea digitală şi în condiţiile progresului tehnologic rapid şi, în consecinţă, ar fi recomandabil să fie considerată o temă ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/319, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, camera deputaţilor:1. salută progresele comisiei europene în asigurarea protecţiei depline a vieţii private şi a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor şi susţine accelerarea finalizării, în 2018, a pieţei unice digitale.2. consideră că sunt necesare ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 19 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/318, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, camera deputaţilor:1. susţine concluziile şi recomandările acestei comunicări şi ia act cu satisfacţie de progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de aderare, ca rezultat al acţiunilor comisiei europene, al preocupării parlamentului european, prin eforturile guvernelor şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 19 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM (2018)268 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/387, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 septembrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine abordarea strategică a rolului politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii, conform aşteptărilor cetăţenilor şi preocupărilor acestora cu privire la viitorul uniunii, într-o lume în schimbare rapidă, în paralel cu promovarea cunoaşterii ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 19 septembrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/388, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 septembrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine dezvoltarea spaţiului european al educaţiei, în care oamenii să beneficieze de bogata ofertă educaţională din uniune şi care include educaţia şi îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preşcolari.2. susţine educaţia şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 745 din 20 septembrie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului constanţa de către domnul accoium mustafa levent.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 20 septembrie 2018.nr. 745.------

 HOTĂRÂRE nr. 746 din 20 septembrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Duşa Mircea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 24 septembrie 2018, domnul duşa mircea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului mureş.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 20 septembrie 2018.nr. 746.-----

 HOTĂRÂRE nr. 747 din 20 septembrie 2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (5) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi avea următorul cuprins:"(5) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 420.581 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2018."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul agriculturii ...

 HOTĂRÂRE nr. 447 din 20 septembrie 2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 62 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 49 alin. (5) şi (6), art. 51 alin. (1) şi art. 85 alin. (11) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 alin. (2) din legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la secţiile de votare din ţară la referendumul naţional pentru revizuirea constituţiei din ...

Monitorul Oficial 812 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 812/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 740 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului turismului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49, din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:"24. îndeplineşte atribuţiile privind implementarea domeniului major de intervenţie 5.3 - «promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii româniei ca destinaţie turistică», axa prioritară 5 - «dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului», programul ...

Monitorul Oficial 813 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 813/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 758 din 20 septembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 21 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 333.665 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor ...

Monitorul Oficial 812 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 812/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 910 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 88^5 alin. (12) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă regulamentul privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul secţiei pentru investigarea infracţiunilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 911 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 88^5 alin. (12) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, prevăzut în anexa care ...

 PROCEDURĂ din 6 septembrie 2018 privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.903/1.295/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 812 din 21 septembrie 2018.──────────1. agenţia naţională de administrare fiscală transmite casei naţionale de asigurări de sănătate informaţiile cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, potrivit legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.2. informaţiile prevăzute la pct. 1 se transmit casei naţionale de asigurări de sănătate în vederea acordării calităţii de asigurat persoanelor fizice care depun/pentru care se depun declaraţiile fiscale în care sunt înregistrate persoanele ...

Monitorul Oficial 809 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 809/2018)

 NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2018 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 21 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.124 din 18 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 809 din 21 septembrie 2018.──────────art. 1(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2018, cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. ...

 NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2018 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 21 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.124 din 18 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 809 din 21 septembrie 2018.──────────art. 1(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2018, cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la ...

 NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2018 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 28 alin. (6)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 21 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.124 din 18 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 809 din 21 septembrie 2018.──────────art. 1(1) zilnic, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată pe unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au ...

Monitorul Oficial 805 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 805/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 17 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ii - componenţa comisiei pentru constituţionalitate, domnul senator nicoară marius-petre - grupul parlamentar al partidului alianţa liberalilor şi democraţilor - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator niţă ...

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 13 septembrie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (2) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, este autoritatea competentă în domeniul nuclear, de interes public naţional, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 736 din 13 septembrie 2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Bucureştilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867-869 şi art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului şi administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“ în proprietatea publică a statului şi în administrarea secretariatului de stat pentru culte.art. 2(1) se aprobă darea în ...

 HOTĂRÂRE nr. 737 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea secţiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicsecţiunea b „programe naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ din anexa la hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. punctul iv „programul naţional de diabet zaharat“ va avea următorul cuprins:"iv. programul naţional de diabet zaharatobiective:a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (hba 1c)];b) asigurarea tratamentului medicamentos al pacienţilor ...

Monitorul Oficial 806 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 806/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 728 din 13 septembrie 2018 privind stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 20 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 lit. j) şi al art. 19 alin. (1) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1numărul maxim de posturi la nivelul autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate, denumită în continuare anmcs, este de 122, exclusiv demnitarul şi cabinetul demnitarului.art. 2(1) În subordinea anmcs se înfiinţează şi funcţionează opt oficii teritoriale, prevăzute în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 29 august 2018 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 20 septembrie 2018

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 29 august 2018, h o t ă r ă ş t e:art. 1(1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea ...

Monitorul Oficial 805 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 805/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 734 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 13 iunie 2018 şi la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 89/2008 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut f/p 1556 (2006) dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la bucureşti la 23 august 2007 şi la paris la 30 august 2007, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la bucureşti la 13 iunie 2018 şi la paris la 25 iunie 2018 între guvernul româniei şi banca de dezvoltare a consiliului europei, la acordul-cadru de împrumut f/p 1556 (2006) dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului ...

Monitorul Oficial 807 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 807/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 septembrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 20 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat dan vîlceanu, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia pentru buget, finanţe şi bănci la comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;– domnul deputat romeo ...

 CIRCULARĂ nr. 23 din 17 septembrie 2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 20 septembrie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,16% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur ...

 HOTĂRÂRE nr. 440 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi a normativelor privind numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 20 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (2) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. viii alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea constituţiei,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul^1) ştampilei biroului electoral central ce va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelele^1) ştampilelor birourilor electorale ...

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 20 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (2) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul^1) timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ^1) modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele autorităţii electorale permanente,daniel-constantin barbucontrasemnează:vicepreşedinte,marian muhuleţvicepreşedinte,zsombor vajdabucureşti, 19 septembrie 2018.nr. 441.anexa 1 modelultimbrului autocolant care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea constituţiei din 6 şi ...

Monitorul Oficial 805 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 805/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri de actualizare a cadrului legal în domeniul realizării investiţiilor şi, în mod special, a investiţiilor de infrastructură, pentru creşterea gradului de absorbţie, a eficienţei şi impactului implementării proiectelor realizate din fonduri europene structurale şi a investiţiilor realizate din fonduri publice şi a calităţii acestora,ţinând cont de faptul că standardele de cost aprobate prin hotărârea guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate ...

Monitorul Oficial 808 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 808/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 20 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, după litera ş se introduce o nouă literă, litera ş^1), cu următorul cuprins:"ş^1) aprobă repartizarea pe judeţe/municipiul bucureşti a numărului maxim de posturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/centrul municipiului bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;"2. articolul 13 se modifică ...

Monitorul Oficial 803 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 803/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 721 din 13 septembrie 2018 privind acordarea cetăţeniei române domnului Nazhmudinov Omaraskhab EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă următoarea hotărâre:articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul tineretului şi sportului,remus munteanu,secretar de statbucureşti, 13 septembrie 2018.nr. 721.-----

Monitorul Oficial 801 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 801/2018)

 NORME din 11 septembrie 2018 privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 19 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 105 din 11 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 801 din 19 septembrie 2018.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 obiectprezentele norme reglementează înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, denumit în continuare registrul public electronic, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art. 14-19, art. 50, art. 51, art. 66-68, art. 73 alin. (2), art. 75 alin. (1) lit. b) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare ...

Monitorul Oficial 803 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 803/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 684 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "E-cultura: Biblioteca digitală a României" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „e-cultura: biblioteca digitală a româniei“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul ministerului culturii şi identităţii naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform ...

 HOTĂRÂRE nr. 719 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se numeşte în calitate de şef al delegaţiei române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor de poliţie liviu bute, adjunct al inspectorului general al inspectoratului general al poliţiei de frontieră române."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 13 septembrie 2018.nr. 719.-----

 HOTĂRÂRE nr. 720 din 13 septembrie 2018 privind recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia baylor marea neagră, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, cu sediul în comuna agigea, satul lazu, str. traian lalescu nr. 28, judeţul constanţa, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul sănătăţii,sorina pinteaministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 13 septembrie 2018.nr. 720.-----

Monitorul Oficial 804 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 804/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 715 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Complex de dragaj fluvial" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „complex de dragaj fluvial“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri europene nerambursabile, în cadrul mecanismului pentru interconectarea europei, şi transferuri de la bugetul de stat prin bugetul ministerului fondurilor europene potrivit prevederilor art. 6 alin (6) din ...

 HOTĂRÂRE nr. 739 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 568 din 17 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins: "b) perioada de cerere - perioada cuprinsă între data de 1 iulie a anului în care se depune cererea de înscriere în program şi data de 1 septembrie a anului următor depunerii cererii inclusiv, precum ...

Monitorul Oficial 802 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 802/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 718 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 19 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din românia, semnat la bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la paris la 18 decembrie 2006, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă amendamentele convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 20 iulie 2018 şi la paris la 27 iulie 2018, la acordul-cadru de împrumut dintre ...

 PROIECT DE LEGE nr. 745 din 24 iulie 2018 Propunere privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 19 septembrie 2018

Expunere de motiveexpresie a libertăţii, spiritului civic şi democraţiei constituţionale, milioane de români venim să arătăm ca necesar în noua constituţie revizuită şi un preambul, pentru ca întotdeauna înţelegerea textului constituţional să poată fi făcută prin prisma unui set de valori pe care le considerăm intrinseci şi de la care nu se poate deroga, întrucât după ele se ghidează viaţa noastră şi activitatea constituţională a statului, care trebuie să fie conformă cu aspiraţiile cetăţenilor, statul şi guvernarea nefiind un scop, ci un mijloc pentru asigurarea drepturilor şi fericirii cetăţenilor.În contextul în care constituţiile moderne evidenţiază un pact între suveran şi naţiune ...

Monitorul Oficial 803 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 803/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018

Având în vedere obligativitatea de transpunere a directivei (ue) 2015/652 a consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul directivei 98/70/cea parlamentului european şi a consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, denumită în continuare directiva 2015/652/ce, şi a directivei (ue) 2015/1.513 a parlamentului european şi a consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a directivei 98/70/ce privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a directivei 2009/28/ce a parlamentului european şi a consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior ...

Monitorul Oficial 795 din 18 Septembrie 2018 (M. Of. 795/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 18 septembrie 2018

Întrucât românia are, potrivit acordului de parteneriat încheiat cu uniunea europeană şi cărţii albe a transporturilor, obligaţia de a finanţa, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, şi de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe reţeaua ten-t core şi pe reţeaua ten-t comprehensive,deoarece reţelele de transport ten-t core şi comprehensive sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, capitalurilor şi serviciilor şi la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi contribuie la realizarea unei economii de piaţă sociale mai competitive,ţinând cont de faptul că reglementările actuale în domeniul construcţiilor, cu referire ...

Monitorul Oficial 797 din 18 Septembrie 2018 (M. Of. 797/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 716 din 13 septembrie 2018 privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «perseus» - 6.600 cp“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie şi din alte surse ...

 HOTĂRÂRE nr. 726 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 22 din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de ministerul fondurilor europene, precum şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de ministerul dezvoltării regionale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 727 din 13 septembrie 2018 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, a terenului în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 37, 39 şi 42 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1)-(10) şi alin. (12) şi art. 18 din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (11) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier naţional, de către societatea ...

 HOTĂRÂRE nr. 730 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la litera c numărul curent 2, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „173“.2. la litera c numărul curent 3, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „103“.3. la litera c numărul curent 4, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „267“.4. la litera d numărul curent 4, coloana a 4-a va avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia conferinţei cartei energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la bucureşti, pe perioada exercitării de către românia a preşedinţiei cartei energiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 464 din 5 iunie 2018, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:"b) invitarea în ţară a unui număr de maximum 100 de persoane pentru seminarul/reuniunea industry advisory panel privind securitatea fluxurilor energetice transfrontaliere şi problematica tehnologiilor inteligente, în perioada 25-30 ...

 HOTĂRÂRE nr. 732 din 13 septembrie 2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizare şi extindere capacitate stadionul municipal târgu jiu“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin hotărârea guvernului nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizare şi extindere capacitate stadionul municipal târgu jiu“, str. ...

Monitorul Oficial 799 din 18 Septembrie 2018 (M. Of. 799/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 18 septembrie 2018

Văzând că senatul a adoptat în data de 11 septembrie 2018 în calitate de cameră decizională o propunere legislativă privind revizuirea constituţiei româniei, ceea ce determină organizarea de către guvernul româniei a referendumului naţional pentru revizuirea constituţiei, în cel mult 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire,având în vedere faptul că lipsa unei infrastructuri legale şi organizatorice de sine stătătoare a referendumului, marcată şi de utilizarea normelor de trimitere către legi electorale abrogate, este de natură să creeze multiple disfuncţionalităţi în organizarea efectivă a unui referendum,ţinând cont de dispoziţiile art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului ...

Monitorul Oficial 800 din 18 Septembrie 2018 (M. Of. 800/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 48 alin. (1) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul calendaristic al referendumului naţional pentru revizuirea constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danp. preşedintele autorităţii electorale permanente,vajda zsomborbucureşti, 18 septembrie 2018.nr. 743.anexa 1 programul calendaristical referendumului naţional pentru revizuirea constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 ┌────┬─────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬────────────────┐│ │termenul de │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 744 din 18 septembrie 2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 48 alin. (1) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. ix alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea constituţiei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind referendumul naţional pentru revizuirea constituţiei, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice ...

Monitorul Oficial 797 din 18 Septembrie 2018 (M. Of. 797/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 34 alin. (2) din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel.(2) cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate ...

Monitorul Oficial 794 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 794/2018)

 NORME METODOLOGICE din 28 august 2018 de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 4.507 din 28 august 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 794 din 17 septembrie 2018.──────────art. 1bursele de merit olimpic internaţional sunt atribuite elevilor care la olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe unul din primele patru locuri, echivalent cu obţinerea medaliei de aur sau a premiului i, a medaliei de argint sau a premiului al ii-lea, a medaliei de bronz sau a premiului al iii-lea şi, respectiv, a menţiunii. art. 2bursele de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la art. 1.art. 3cuantumul ...

 HOTĂRÂRE nr. 725 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „modernizarea infrastructurii hardware şi software a sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul serviciului de telecomunicaţii speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

Având în vedere obligaţiile ce revin româniei, ca stat membru al uniunii europene, în contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane în state terţe uniunii europene, vecine româniei, şi pe teritoriul uniunii europene în lituania, letonia, estonia, polonia, republica cehă şi românia,având în vedere hotărârile nr. 1 din 22.06.2018, nr. 2 din 6.07.2018 şi nr. 3 din 1.08.2018 ale comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă privind necesitatea aplicării urgente a măsurilor adecvate pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul româniei,luând în considerare instituirea măsurilor sanitar-veterinare în societăţile din sectorul crescătorilor de suine, pierderile economice ale societăţilor româneşti ...

Monitorul Oficial 792 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 792/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Având în vedere modificările şi completările aduse legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 145/2018, cu modificările ulterioare, care au exclus din categoria veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală şi reglementarea lor separată, ţinând cont de faptul că, până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2018, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală erau incluse în categoria veniturilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 712 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „bani de liceu“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 2(1) beneficiari ai programului naţional de protecţie socială «bani de liceu» sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 ...

Monitorul Oficial 794 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 794/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 709 din 5 septembrie 2018 privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 şi 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 226 ...

Monitorul Oficial 793 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 793/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 25 august 2018 pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 17 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 32 lit. n) şi art. 39 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,adunarea generală naţională a colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunită în şedinţa din data de 25 august 2018, emite următoarea hotărâre: art. 1se adoptă codul deontologic al fizioterapeutului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele colegiului fizioterapeuţilor din românia,elena căciulanbucureşti, 25 august 2018.nr. 6.anexa 1 cod deontologic

 CODUL DEONTOLOGIC din 25 august 2018 al fizioterapeutului EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 17 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 6 din 25 august 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 793 din 17 septembrie 2018.────────────────────*) acest cod este o reproducere a anexei b „cod de etică şi deontologie profesională a fizioterapeutului“ din sr 13570:2014 „Îngrijire de sănătate furnizată de fizioterapeuţi“ care a fost făcută cu acordul asociaţiei de standardizare din românia - asro nr. lui/18/602-1 din 29 ianuarie 2018. orice încălcare a drepturilor de autor asupra standardului sr 13570:2014 „Îngrijire de sănătate furnizată de fizioterapeuţi“ constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată.──────────1. Îndatoririle generale ...

Monitorul Oficial 792 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 792/2018)

 PROCEDURĂ din 12 septembrie 2018 privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.366 din 12 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 792 din 17 septembrie 2018.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 5^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită ...

Monitorul Oficial 791 din 14 Septembrie 2018 (M. Of. 791/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 14 septembrie 2018

Având în vedere că asigurarea reuşitei summitului şi a forumului de afaceri ale iniţiativei celor trei mări, care vor avea loc la bucureşti, în perioada 17-18 septembrie 2018, are mize semnificative pentru românia, în plan economic, prin pregătirea unor proiecte în vederea promovării lor în logica uniunii europene, politic, prin atingerea convergenţei economice şi sociale la nivelul uniunii europene şi consolidarea uniunii europene, consolidarea dimensiunii economice a relaţiei transatlantice şi a imaginii prin vizibilitate sporită pentru românia, la nivel regional şi euroatlantic, în perioada imediat premergătoare preluării preşedinţiei consiliului uniunii europene,ţinând cont de faptul că participarea, încă din etapa iniţială, ...

 HOTĂRÂRE nr. 711 din 5 septembrie 2018 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 14 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat ...

 HOTĂRÂRE nr. 722 din 13 septembrie 2018 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a vizitei vicepreşedintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 14 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la bucureşti, în perioada 18-20 septembrie 2018, a vizitei vicepreşedintelui republicii india, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 82.792 lei, se suportă din bugetul aprobat ministerului afacerilor externe ...

 HOTĂRÂRE nr. 724 din 13 septembrie 2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 14 septembrie 2018

Având în vedere scrisoarea comisiei europene - dg employment, social affairs and inclusion nr. 2.779.936 din 29 mai 2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea programului operaţional dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013,având în vedere prevederile art. 89 şi 99 din regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, în legătură cu aplicaţiile de plată a soldului final aferente programelor operaţionale 2007-2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ...

Monitorul Oficial 789 din 14 Septembrie 2018 (M. Of. 789/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 713 din 13 septembrie 2018 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 14 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în românia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) cheltuielile pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în românia, din cuprinsul notei de fundamentare prevăzute la alin. (1), se realizează în cadrul următoarelor proiecte:a) „Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale - regiunea ...

Monitorul Oficial 791 din 14 Septembrie 2018 (M. Of. 791/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 717 din 13 septembrie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 14 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii ...

Monitorul Oficial 787 din 13 Septembrie 2018 (M. Of. 787/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 710 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a reuniuni a forumului autorităţilor de reglementare din domeniul audiovizual din ţările din jurul mării negre - braf la bucureşti, în perioada 3-5 octombrie ...

 HOTĂRÂRE din 5 decembrie 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

(cererea nr. 36.900/03)strasbourgdefinitivă5 martie 2017hotărârea a rămas definitivă în temeiul art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza toşcuţă şi alţii împotriva româniei [cerere de revizuire a hotărârilor din 25 noiembrie 2008 (fond) şi din 3 martie 2015 (reparaţie echitabilă)],curtea europeană a drepturilor omului (fosta secţie a treia), reunită într-o cameră compusă din: helena jδderblom, preşedinte, luis lópez guerra, kristina pardalos, helen keller, valeriu griţco, iulia motoc, jolien schukking, judecători, şi fatoş aracı, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 14 noiembrie 2017,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la ...

Monitorul Oficial 788 din 13 Septembrie 2018 (M. Of. 788/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 5 septembrie 2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 ...

Monitorul Oficial 787 din 13 Septembrie 2018 (M. Of. 787/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 septembrie 2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 989/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare dn 1 (e 68) braşov-sibiu, km 173 + 800 - km 296 + 293“ din cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a v-a,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ...

Monitorul Oficial 786 din 13 Septembrie 2018 (M. Of. 786/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 13 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 313 din 10 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) instituţiile de învăţământ superior vor asigura în continuare şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la specializările/programele intrate în lichidare. (3) instituţiile de învăţământ superior nu ...

Monitorul Oficial 781 din 12 Septembrie 2018 (M. Of. 781/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 107 din 11 septembrie 2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 12 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. ila articolul 68 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) comisiile permanente sunt următoarele:i. comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;ii. comisia pentru constituţionalitate;iii. comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital;iv. comisia pentru politică externă;v. comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;vi. comisia pentru afaceri europene;vii. comisia economică, ...

Monitorul Oficial 783 din 12 Septembrie 2018 (M. Of. 783/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 699 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 12 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi prevederile hotărârii guvernului nr. 631/2017 privind reaprobarea obiectivului de investiţii „apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii babadag, judeţul tulcea“, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ...

Monitorul Oficial 784 din 12 Septembrie 2018 (M. Of. 784/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 11 septembrie 2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 12 septembrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1), ale art. 47 şi 48 şi ale art. 68 alin. (1), (2) şi (4) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente ale senatului, potrivit anexelor nr. i-xxii, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 12 septembrie 2018 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 12 septembrie 2018

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 3 septembrie 2018, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului miron ignat, deputat ales la nivel naţional, ca urmare a decesului din data de 14 august 2018, dată înscrisă în certificatul de deces seria d. 10 nr. 318331 din 15 august 2018,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 686 din 5 septembrie 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 12 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 785 din 12 Septembrie 2018 (M. Of. 785/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 septembrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 12 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat hărătău elena, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnată în calitate de membru al comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;– domnul deputat zainea ...

 HOTĂRÂRE nr. 707 din 5 septembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 12 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. 5 şi 15 din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în monitorul oficial al româniei, partea i.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,dumitru daniel botănoiu,secretar de statviceprim-ministru, ministrul mediului,graţiela leocadia gavrilescup. ministrul sănătăţii,corina silvia pop,secretar de statviceprim-ministru, ministrul dezvoltării ...

Monitorul Oficial 782 din 12 Septembrie 2018 (M. Of. 782/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 691 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 12 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 323 din 12 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1(1) la programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019 nu se organizează admitere pentru anul i de studii. (2) ...

Monitorul Oficial 785 din 12 Septembrie 2018 (M. Of. 785/2018)

 NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 12 septembrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 707 din 5 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 785 din 12 septembrie 2018.──────────art. 1scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă instituirea unor măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific ambrosia artemisiifolia.art. 2verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanşează primăvara după răsărirea acestei buruieni şi se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferenţiere vegetativă faţă de celelalte specii de buruieni.art. 3(1) verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială ...

Monitorul Oficial 779 din 11 Septembrie 2018 (M. Of. 779/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 685 din 5 septembrie 2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 155181, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - centrul de formare iniţială şi continuă al ministerului afacerilor interne, ca urmare a finalizării unor lucrări ...

 HOTĂRÂRE nr. 687 din 5 septembrie 2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a unui imobil situat în municipiul bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului general al municipiului bucureşti nr. 221/2018.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 689 din 5 septembrie 2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean alba (u.m. 0338 alba iulia), potrivit anexei care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 690 din 5 septembrie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din ...

 HOTĂRÂRE nr. 693 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 165/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a regulamentului (cee) nr. 3.821/85 al consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 561/2006 al parlamentului european şi al consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ...

 HOTĂRÂRE nr. 696 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 4.1. a), b).1^2, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. titlurile de stat destinate populaţiei sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de ministerul finanţelor publice prin subscripţie publică; titlurile de stat pot fi răscumpărate şi/sau pot face ...

Monitorul Oficial 777 din 10 Septembrie 2018 (M. Of. 777/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 680  din 29 august 2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului delegat (ue) nr. 2016/1.149 al comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 555/2008 al comisiei, ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2016/1.150 al comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale regulamentului (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 695 din 5 septembrie 2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 439/2003 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din românia, semnat la bucureşti la 11 iulie 2003, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 19 iunie 2018 şi la paris la 9 iulie 2018 la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei ...

 HOTĂRÂRE nr. 698 din 5 septembrie 2018 privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC" din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 59 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 22/2007, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 47 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 700 din 5 septembrie 2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare" cuprins în Proiectul nr. 4 - "Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul satu mare“ cuprins în proiectul nr. 4 „sistem integrat de management al deşeurilor în iaşi, satu mare şi sibiu“ din cadrul memorandumului aprobat în şedinţa guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a ...

 HOTĂRÂRE nr. 701 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 107 din 5 februarie 2018, punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"42. art. 10 lit. f)-h), j), u) şi cc) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, ...

 HOTĂRÂRE nr. 702 din 5 septembrie 2018 privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 66 alin. (6) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1numărul maxim actual de posturi ale inspecţiei judiciare, prevăzut la art. 66 alin. (4) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu 17 posturi.art. 2finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură cu încadrare în bugetul aprobat consiliului superior al magistraturii, în condiţiile legii, la titlul 10 „cheltuieli de personal“.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul justiţiei,tudorel toaderministrul finanţelor publice,eugen orlando teodoroviciministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescubucureşti, 5 ...

 HOTĂRÂRE nr. 705 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 4 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului nehoiu“ la hotărârea guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul buzău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i - „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:a) la poziţia nr. 329, ...

Monitorul Oficial 775 din 10 Septembrie 2018 (M. Of. 775/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 651 din 23 august 2018 privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei coltău, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei coltău, judeţul maramureş sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 23 august 2018.nr. 651.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei coltău, judeţul maramureş (a se ...

 HOTĂRÂRE nr. 676 din 29 august 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei chiheru de jos, judeţul mureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei chiheru de jos, judeţul mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 29 august ...

 HOTĂRÂRE nr. 677 din 29 august 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei sâncraiu de mureş, judeţul mureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei sâncraiu de mureş, judeţul mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 29 august ...

 HOTĂRÂRE nr. 678 din 29 august 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Aiton, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei aiton, judeţul cluj, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale steagului comunei aiton, judeţul cluj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 29 august 2018.nr. 678.anexa 1  (a ...

 HOTĂRÂRE nr. 688 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare "INSARAG Team Leaders Meeting" şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în românia a reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare „insarag team leaders meeting“ şi a activităţilor conexe, care va avea loc la bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018, denumită în continuare reuniune, prevăzute în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 777 din 10 Septembrie 2018 (M. Of. 777/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 708 din 5 septembrie 2018 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru aceste imobile şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, a imobilelor proprietatea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii ...

Monitorul Oficial 775 din 10 Septembrie 2018 (M. Of. 775/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 657 din 29 august 2018 pentru modificarea anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a viii-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin legea nr. 190/2009, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexele la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a viii-a - zone cu resurse turistice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin legea nr. 190/2009, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ...

Monitorul Oficial 774 din 07 Septembrie 2018 (M. Of. 774/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 7 septembrie 2018

Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şapte luni ale anului 2018;– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2018;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;– adoptarea ulterior aprobării legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului, pentru implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2018-2019 a programului pentru şcoli al româniei, pentru ...

Monitorul Oficial 772 din 07 Septembrie 2018 (M. Of. 772/2018)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 29 august 2018 RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.307 din 29 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 772 din 7 septembrie 2018.──────────preambul 1. activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin codul aerian civil aprobat prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, legislaţia relevantă emisă la nivelul uniunii europene, precum şi în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.2. reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate, emise ...

Monitorul Oficial 773 din 07 Septembrie 2018 (M. Of. 773/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 694 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 7 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale „apele române“, aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru administraţia naţională „apele române“, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:p. ministrul apelor şi pădurilor, adriana petcu,secretar de statministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, ...

Monitorul Oficial 774 din 07 Septembrie 2018 (M. Of. 774/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 7 septembrie 2018

Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare pe primele 7 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu gradul de colectare a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele luni ale anului;– adoptarea unor acte normative care determină influenţe financiare asupra veniturilor bugetare;– necesitatea asigurării plăţii la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii caselor judeţene de pensii până la finele anului;– asigurarea ...

Monitorul Oficial 768 din 06 Septembrie 2018 (M. Of. 768/2018)

 PROCEDURĂ din 23 august 2018 de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 6 septembrie 2018

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 617 din 23 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 768 din 6 septembrie 2018.──────────art. 1(1) entitatea centrală de stocare din românia şi operatorii economici care au obligaţia să constituie şi să menţină stocuri de urgenţă pot delega obligaţia de stocare conform prevederilor legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu autorizarea prealabilă acordată de autoritatea competentă sau cu notificarea acesteia.(2) entitatea centrală de stocare din românia şi operatorii economici care au statut de rezident sau de nerezident în românia, care îşi desfăşoară activitatea ...

Monitorul Oficial 769 din 06 Septembrie 2018 (M. Of. 769/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 5 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 151, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) prezentul articol se aplică şi pentru şedinţele comisiilor camerei deputaţilor, în mod corespunzător."2. la articolul 153, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 153(1) este interzisă perturbarea activităţii parlamentare, proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna camerei, cât ...

 HOTĂRÂRE nr. 682 din 5 septembrie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 761.200 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 210 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori alte cauze care ...

Monitorul Oficial 770 din 06 Septembrie 2018 (M. Of. 770/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 683 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi art. 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 424 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada ...

 NORME METODOLOGICE din 30 august 2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 4.827 din 30 august 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 6 septembrie 2018.──────────art. 1prezentele norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe.art. 2personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ...

Monitorul Oficial 768 din 06 Septembrie 2018 (M. Of. 768/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 670 din 29 august 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 6 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea ministerului apărării naţionale, situat în municipiul ...

 HOTĂRÂRE nr. 671 din 29 august 2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 6 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din legea nr. 227/2016 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor, aflat în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a., în domeniul public al judeţului cluj,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 16 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din ...

 HOTĂRÂRE nr. 675 din 29 august 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 6 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţii naţionale fitosanitare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 679 din 29 august 2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 6 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului - judeţul bistriţa-năsăud din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne, împreună ...

Monitorul Oficial 766 din 05 Septembrie 2018 (M. Of. 766/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 5 septembrie 2018 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 3 septembrie 2018, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat a domnului miron ignat, deputat ales la nivel naţional, ca urmare a decesului începând cu data de 14 august 2018, dată înscrisă în certificatul de deces seria d.10 nr. 318331 din 15 august 2018,în baza art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, art. 7 alin. (1) lit. d) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 672 din 29 august 2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din legea nr. 60/2015 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor, aflat în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „cfr“ - s.a., în domeniul public al municipiului dej şi în administrarea consiliului local al municipiului dej, judeţul cluj,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 16 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ...

 HOTĂRÂRE nr. 673 din 29 august 2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din legea nr. 54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor, aflat în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a., în domeniul public al oraşului teiuş şi în administrarea consiliului local al oraşului teiuş, judeţul alba,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 16 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 674 din 29 august 2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea agenţiei naţionale de integritate, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

Monitorul Oficial 764 din 05 Septembrie 2018 (M. Of. 764/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 660 din 29 august 2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna" cuprins în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 5 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „amenajarea râului ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului zlatna“ cuprins în „proiectul nr. 2 - program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi zlatna şi copşa mică“ din cadrul memorandumului aprobat în şedinţa guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, prevăzuţi în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 663 din 29 august 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", sector Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 5 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare dn 76 (e 79) deva-oradea km 0 + 000 - km 184 + 390“, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1),art. 11 alin. (6) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „reabilitare dn 76 (e 79) deva-oradea km ...

 HOTĂRÂRE nr. 669 din 29 august 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 5 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ ...

Monitorul Oficial 765 din 05 Septembrie 2018 (M. Of. 765/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 665 din 29 august 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Constanţa, poziţiile kilometrice: 200+403-202+083; 202+403-203+863; 204+163-204+423; 205+323-206+023; 206+683-207+003; 207+463-207+983; 208+443-209+183; 209+743-210+223; 210+923- 211+923, de pe raza localităţilor Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar şi Valu lui Traian, judeţul Constanţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 765 din 5 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. iii din ordonanţa de urgenţă guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 762 din 04 Septembrie 2018 (M. Of. 762/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 659 din 29 august 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov- Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţii Luduş din judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 4 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 2a ogra-câmpia turzii pe teritoriul localităţilor bogata, cheţani, cucerdea, cuci, iernut, luduş şi ogra din judeţul mureş şi pe teritoriul localităţii luna din judeţul ...

Monitorul Oficial 761 din 04 Septembrie 2018 (M. Of. 761/2018)

 NORME din 8 august 2018 de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 761 din 4 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.147/c din 8 august 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 761 din 4 septembrie 2018.──────────art. 1definirea unor expresiiÎn sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) bloc alimentar reprezintă un complex de încăperi cu destinaţii specifice în care se asigură prepararea hranei persoanelor private de libertate;b) bilet de subzistenţă reprezintă documentul prin care se precizează tipul de hrană de care beneficiază persoanele private de libertate pe durata transferului dintre unităţile din sistemul administraţiei penitenciare;c) bun distribuit reprezintă cantităţile de produse agroalimentare eliberate din magazia de alimente pentru prepararea ...

Monitorul Oficial 763 din 04 Septembrie 2018 (M. Of. 763/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 29 august 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Constanţa, poziţiile kilometrice: 182 + 183 - 182 + 823; 183 + 183 - 183 + 983; 184 + 503 - 185 + 723; 185 + 963 - 186 + 403; 186 + 663 - 187 + 583; 188 + 123 - 189 + 443; 191 + 583 - 192 + 123; 192 + 483 - 194 + 163; 194 + 843 - 195 + 363; 196 + 103 - 196 + 863; 197 + 183 - 197 + 363; 199 + 403 - 199 + 903, de pe raza localităţilor Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar, judeţul Constanţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 4 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ...

Monitorul Oficial 757 din 03 Septembrie 2018 (M. Of. 757/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 650 din 23 august 2018 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 3 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 2 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului zalău“ din hotărârea guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului sălaj, precum şi al municipiului zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul sălaj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 681 şi 681 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul i „construcţii şi terenuri aferente“, litera a „terenurile şi clădirile în care ...

 HOTĂRÂRE nr. 655 din 29 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 3 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 48 alin. (3) din legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul internaţional henri coandă - bucureşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din sursele proprii ale companiei naţionale „aeroporturi ...

 HOTĂRÂRE nr. 656 din 29 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pavilion de medicină operaţională-politraumă în cazarma 1053 Craiova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 3 septembrie 2018

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „pavilion de medicină operaţională-politraumă în cazarma 1053 craiova“, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ ...

 HOTĂRÂRE nr. 658 din 29 august 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 3 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 52 alin. (8) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila anexa nr. 1 din hotărârea guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul iv „Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achiziţia de bunuri şi servicii“, după numărulcurent 2 se introduce un nou număr curent, numărul ...

Monitorul Oficial 758 din 03 Septembrie 2018 (M. Of. 758/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 667 din 29 august 2018 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploieşti-Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 3 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă studiul de fundamentare pentru autostrada ploieşti-braşov, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.art. 2În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, comisia naţională de strategie şi prognoză va dispune toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru declanşarea şi parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat pentru autostrada ploieşti-braşov.art. ...

 STUDIU DE FUNDAMENTARE din 29 august 2018 pentru autostrada Ploieşti-Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 3 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 667 din 29 august 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 758 din 3 septembrie 2018.──────────cuprins1. informaţii generale privind obiectivul de investiţii1.1. denumirea obiectivului de investiţii1.2. descriere generală a proiectului1.3. oportunitatea realizării proiectului1.4. propuneri de parteneri publici1.5. beneficiarul investiţiei1.6. durata estimată de realizare a proiectului2. situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului2.1. prezentarea contextului actual2.2. analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor2.3. analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen lung3. analiza traficului actual şi prognoza de perspectivă (lungimea şi tipul drumurilor din zonele străbătute de autostradă, numărul de vehicule care tranzitează zona etc.) ...

Monitorul Oficial 759 din 03 Septembrie 2018 (M. Of. 759/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 649 din 23 august 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 3 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 43 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei mileanca“ la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a) se abrogă poziţia nr. 217; b) după ...

Monitorul Oficial 760 din 03 Septembrie 2018 (M. Of. 760/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 3 septembrie 2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 3 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 26 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. federovici doina-elena - grupul parlamentar al psd2. manda iulian-claudiu - grupul parlamentar al psd3. Ţuţuianu adrian - grupul parlamentar al psd4. gorghiu alina-Ştefania - grupul parlamentar al pnlart. 2se aleg în funcţia de secretar al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. ganea ion - grupul parlamentar al psd2. pavel marian - grupul parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 septembrie 2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 3 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi:florin iordache - grupul parlamentar al psdcarmen-ileana mihălcescu - grupul parlamentar al psdeugen nicolicea - grupul parlamentar al psdmarilen-gabriel pirtea - grupul parlamentar al pnlart. 2se aleg în funcţia de secretar al camerei deputaţilor următorii deputaţi:mircea-gheorghe drăghici - grupul parlamentar al psdgeorgian pop - grupul parlamentar al psdcristian buican - grupul parlamentar ...

Monitorul Oficial 757 din 03 Septembrie 2018 (M. Of. 757/2018)

 INSTRUCŢIUNI din 27 august 2018 privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi preoţilor militari din structurile Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 3 septembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul m.141 din 27 august 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 3 septembrie 2018.──────────art. 1prezentele instrucţiuni detaliază condiţiile în care se conferă semnul onorific În serviciul patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi preoţilor militari, denumiţi în continuare personal militar şi asimilat, din structurile ministerului apărării naţionale, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.art. 2semnul onorific În serviciul patriei se conferă cu ocazia zilei naţionale a româniei, în număr nelimitat pentru fiecare categorie de personal militar şi asimilat.art. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016