Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 735 din 13 septembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 808 din 20 septembrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după litera ş se introduce o nouă literă, litera ş^1), cu următorul cuprins:
    "ş^1) aprobă repartizarea pe judeţe/municipiul Bucureşti a numărului maxim de posturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;"

    2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea cinci secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."

    3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 518, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

    4. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzut la alin. (1), se suplimentează cu 2 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la data de 30 august 2019."

    5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
    6. La anexa nr. 3, la numerelecurente 1, 31, 43, 45 şi 46, coloana „Denumirea unităţii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt. │ │finanţare │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│„1 │Universitatea Politehnica din Bucureşti │Venituri proprii │
├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│................................................................................................│
├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│31 │Universitatea de Medicină şi Farmacie «Grigore T. Popa» din Iaşi │Venituri proprii │
├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│................................................................................................│
├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│43 │Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu │Venituri proprii │
│ │Mureş │ │
├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──┬──────────────────────────┬────────┐
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────────┼────────┤
│45│Universitatea Politehnica │Venituri│
│ │Timişoara │proprii │
├──┼──────────────────────────┼────────┤
│ │Universitatea de Ştiinţe │ │
│ │Agricole şi Medicină │Venituri│
│46│Veterinară a Banatului │proprii“│
│ │«Regele Mihai I al │ │
│ │României» din Timişoara │ │
└──┴──────────────────────────┴────────┘    7. La anexa nr. 3, numărul curent 42 se abrogă.
    8. La anexa nr. 4a, după numărul curent 18 se introduc următoarele note:
    "NOTE:
    a) Inspectoratele şcolare aprobă statele de funcţii ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
    b) Inspectoratele şcolare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor/instituţiilor din subordine, unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum şi pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanţarea de bază din sume defalcate din TVA."

    9. La anexa nr. 5, după numărul curent 29 se introduce un nou număr curent, numărul curent 30, cu următorul cuprins:

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea │ │
│crt.│clubului │Sursa de finanţare│
│ │sportiv │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Clubul Sportiv│Venituri proprii │
│„30 │Universitar │şi subvenţii │
│ │«A.S.E.» │acordate de la │
│ │Bucureşti │bugetul de stat“ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    10. La anexa nr. 6, la note, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.572."

    11. La anexa nr. 6, la note, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională este de 290.630 posturi."    ART. II
    Preluarea şi încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispoziţiilor legale şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul educaţiei naţionale,
                    Petru Andea,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Mihaela Virginia Toader,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 13 septembrie 2018.
    Nr. 735.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Educaţiei Naţionale
 (a se vedea imaginea asociată)
    A. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
    A1. Direcţia guvernanţa instituţiilor de învăţământ superior
    A2. Direcţia managementul programelor universitare
    A3. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor*)
    *) Funcţionează la nivel de direcţie.


    B. DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE TIMPURIE, ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
    B1. Direcţia educaţie timpurie
    B2. Direcţia învăţământ primar şi gimnazial

    C. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ
    C1. Direcţia învăţământ liceal şi profesional
    C2. Direcţia învăţare pe tot parcursul vieţii

    D. DIRECŢIA GENERALĂ MINORITĂŢI ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL
    D1. Direcţia minorităţi
    D2. Direcţia relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali

    E. DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
    E1. Direcţia financiar contabilitate

    F. DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENE
    F1. Direcţia afaceri europene

    G. DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC
    G1. Direcţia contencios
    G2. Direcţia avizare acte normative şi personal

    H. DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
    H1. Direcţia administrativ şi achiziţii
    H2. Direcţia patrimoniu şi investiţii
    H3. Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

    I. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ**)
    **) Funcţionează la nivel de direcţie şi numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

    J. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE**)
    K. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE*)
    L. ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN*)
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice