Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2018 Twitter Facebook

Acte altele martie 2018

Monitorul Oficial 284 din 30 Martie 2018 (M. Of. 284/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 30 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. ii la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „sănătate şi asistenţă socială“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a ...

Monitorul Oficial 285 din 30 Martie 2018 (M. Of. 285/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 21 martie 2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 30 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. ...

Monitorul Oficial 284 din 30 Martie 2018 (M. Of. 284/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 18/453 din 27 martie 2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 30 martie 2018

În temeiul:- art. 21 şi 44 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 1 alin. (1) şi (4) din metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată prin hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017*);────────── *) hotărârea conferinţei naţionale extraordinare nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017 nu a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────– art. 8 alin. (3) ...

Monitorul Oficial 289 din 30 Martie 2018 (M. Of. 289/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 21 martie 2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, în condiţiile legii, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 30 martie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, ...

 HOTĂRÂRE nr. 146 din 21 martie 2018 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 30 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu ...

Monitorul Oficial 291 din 30 Martie 2018 (M. Of. 291/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 martie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, sub incidenţa Regimului general de recunoaştere a calificărilor profesionale EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018

Având în vedere:- prevederile art. 40 alin. (1) lit. a^1) şi lit. a^4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 1 alin. (4) şi (5), ale art. 25 şi ale art. 26 din legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018

Luând în considerare necesitatea stimulării investiţiilor şi antreprenoriatului, se instituie posibilitatea pentru microîntreprinderi de a opta să aplice prevederile titlului ii - „impozitul pe profit“ din codul fiscal, cu îndeplinirea concomitentă a unor condiţii legate de valoarea capitalului social şi a numărului de salariaţi. având în vedere necesitatea asigurării finanţării activităţii entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susţinerea acestor entităţi şi prin majorarea cotei ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, la 3,5%, în vederea ...

Monitorul Oficial 282 din 29 Martie 2018 (M. Of. 282/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 147 din 21 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare agricolă turda, cu sediul în municipiul turda, strada agriculturii nr. 27, judeţul cluj, instituţie de drept ...

Monitorul Oficial 278 din 29 Martie 2018 (M. Of. 278/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 martie 2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din ...

Monitorul Oficial 280 din 29 Martie 2018 (M. Of. 280/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 150 din 21 martie 2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile secretariatului general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. asigură sprijin în derularea procesului ...

Monitorul Oficial 283 din 29 Martie 2018 (M. Of. 283/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 28 martie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a guvernanţei de mediu EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 29 martie 2018

Com(2018)10În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/121 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 martie 2018, camera deputaţilor:1. atrage atenţia asupra faptului că orizontul de timp propus pentru programul de acţiune, şi anume perioada 2018-2019, apare ca excesiv de optimist având în vedere amploarea direcţiilor de acţiune şi recomandă o abordare ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 28 martie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 29 martie 2018

Com (2018) 29În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/122 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 martie 2018, camera deputaţilor:1. apreciază cadrul de monitorizare simplu şi eficace care consolidează şi evaluează progresul către o economie circulară, reducând în acelaşi timp sarcina administrativă, şi consideră că structura acestuia, aşa cum este ...

 HOTĂRÂRE nr. 149 din 21 martie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Adjud EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară vrancea pentru biroul de cadastru şi publicitate imobiliară adjud a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul ...

 HOTĂRÂRE nr. 151 din 29 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se acordă ajutoare de urgenţă în valoare de câte 45.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor decedate în urma exploziei produse în data de 22 martie 2018 la uzina chimică din kralupy nad vltavou, în republica cehă.(2) lista persoanelor decedate este conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prin derogare de la art. 38-39^3 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate ...

Monitorul Oficial 278 din 29 Martie 2018 (M. Of. 278/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 28 martie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 6 - grupul parlamentar de prietenie cu republica bulgaria, domnul deputat stan viorel, grupul parlamentar p.s.d., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat rotaru alexandru, grupul parlamentar p.s.d.;– la punctul 9 - grupul parlamentar de ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 martie 2018 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) lit. g) din cap. iii - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical din normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului ...

 HOTĂRÂRE nr. 144 din 21 martie 2018 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 3 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 578 din 5 iulie 2005, cu modificările ulterioare, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 3(1) studiile universitare de licenţă se organizează în instituţiile militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, învăţământ cu frecvenţă, cu durate şi finalizări diferite, după cum urmează:a) 3 ani - 180 de credite de studiu ...

Monitorul Oficial 283 din 29 Martie 2018 (M. Of. 283/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 152 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 29 martie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii comerciale „compania naţională de transporturi aeriene române - tarom“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului ...

Monitorul Oficial 278 din 29 Martie 2018 (M. Of. 278/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 141 din 21 martie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă concesionarea bunurilor proprietate publică a statului, prin atribuire directă, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome ...

 HOTĂRÂRE nr. 142 din 21 martie 2018 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere*) dintre guvernul româniei şi guvernul malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la putrajaya la 15 decembrie 2017.──────────*) traducere.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul justiţiei,tudorel toaderministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 21 martie 2018.nr. 142.memorandum de ÎnŢelegere

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 16 martie 2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) lit. i) din cap. iii - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical din normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 martie 2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, ...

 HOTĂRÂRE nr. 139 din 21 martie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea companiei naţionale „aeroporturi bucureşti“ - s.a., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul transporturilor va actualiza în mod corespunzător ...

Monitorul Oficial 273 bis din 28 Martie 2018 (M. Of. 273 bis/2018)

 NORME METODOLOGICE din 27 martie 2018 de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 bis din 28 martie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 397/836/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 273 din 28 martie 2018.──────────anexa 1   condiŢiile acordĂrii pachetului de serviciiminimal Şi de bazĂ În asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ primarĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.4. consultaţiile de planificare familială1.5. servicii de prevenţie1.6. activităţi de suport1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de ...

Monitorul Oficial 273 din 28 Martie 2018 (M. Of. 273/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 21 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018

Având în vedere că:- în românia sunt în prezent 360 de spitale publice (descentralizate către autorităţile locale, cu excepţia spitalelor terţiare care au rămas în jurisdicţia ministerului sănătăţii), de la spitale universitare care furnizează servicii terţiare de cel mai înalt nivel localizate în bucureşti şi în alte şase centre universitare la spitale mici cu două-trei specialităţi sau chiar cu una singură; – reforma asistenţei medicale cu paturi presupune reevaluarea spitalelor, reorganizarea spitalelor pe niveluri de competenţă care să includă criteriile pentru îngrijirea integrată a pacientului critic şi a cazurilor complexe, cu spitale regionale cu înalt nivel de performanţă, ...

Monitorul Oficial 274 din 28 Martie 2018 (M. Of. 274/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 28 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, denumită în continuare autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu ...

Monitorul Oficial 277 din 28 Martie 2018 (M. Of. 277/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 28 martie 2018 privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 28 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2), (3) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc membri ai colegiului consiliului naţional pentru studierea arhivelor securităţii, la propunerea preşedintelui româniei, prim-ministrului, grupurilor parlamentare ale psd din camera deputaţilor şi senat, grupurilor parlamentare ale usr din camera deputaţilor şi senat şi grupurilor parlamentare ale udmr din camera deputaţilor şi senat, pentru un mandat de 6 ani, următorii:1. doamna toader alexandra2. domnul buchet constantin3. domnul blănariu valentin4. ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 28 martie 2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 28 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse desemnează în consiliul de administraţie al societăţii române de televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 martie 2018, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 28 martie 2018.p. preŞedintele ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 28 martie 2018 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 28 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (7) şi ale art. 20 alin. (1) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna gradea doina se numeşte în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii române de televiziune pentru o perioadă de 4 ani. această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 28 martie 2018.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianubucureşti, 28 martie 2018.nr. 16.----

Monitorul Oficial 273 din 28 Martie 2018 (M. Of. 273/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 137 din 21 martie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizarea centurii rutiere a municipiului bucureşti între a1-dn7 şi dn2-a2“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 22 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 martie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018

România se înscrie în rândul statelor membre ale uniunii europene care au obligaţia adoptării monedei euro, ceea ce înseamnă practic participarea cu drepturi depline la uniunea economică şi monetară, odată cu îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare, respectiv a criteriilor de convergenţă nominală, juridică şi reală. acestea din urmă nu sunt menţionate explicit în legislaţia relevantă a uniunii europene, însă devin din ce în ce mai importante în aprecierea gradului de pregătire a unui stat pentru adoptarea monedei unice. de altfel, rapoartele de convergenţă elaborate o dată la doi ani de banca centrală europeană şi de comisia europeană pun accent din ce ...

 HOTĂRÂRE nr. 131 din 21 martie 2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul educaţiei naţionale,valentin popaministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforministrul sănătăţii,sorina pinteap. ministrul muncii şi justiţiei sociale,adrian marius rîndunică,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando ...

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 21 martie 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa ştiinţifică cu tema "Egalitatea votului", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), şi pentru Conferinţa internaţională a Autorităţii Electorale Permanente, desfăşurate în perioada 3-6 mai 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă normativele de cheltuieli pentru conferinţa ştiinţifică cu tema „egalitatea votului“, organizată de autoritatea electorală permanentă în parteneriat ...

Monitorul Oficial 273 bis din 28 Martie 2018 (M. Of. 273 bis/2018)

Monitorul Oficial 277 din 28 Martie 2018 (M. Of. 277/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 28 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 28 martie 2018

În temeiul art. 1 alin. (9) din hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, republicată, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea parlamentului româniei nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la art. 1 pct. 8, domnul deputat csoma botond, aparţinând ...

Monitorul Oficial 269 din 27 Martie 2018 (M. Of. 269/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 19 martie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele taxei pe valoarea adăugată - COM (2018) 20 final şi referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte regimul special pentru întreprinderile mici - COM (2018) 21 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 27 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/123 din 14.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei: (1) consideră că propunerile respectă principiul subsidiarităţii deoarece doar o iniţiativă legislativă la nivelul ue poate reglementa expirarea derogărilor cotelor tva la nivel european, poate asigura un tratament ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 19 martie 2018 referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 1.093/2010 - COM (2017) 790 final şi referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2013/36/UE şi 2014/65/UE - COM (2017) 791 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 27 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/117 din 13.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: (1) constată că propunerile respectă principiul subsidiarităţii întrucât revizuiesc şi simplifică normele existente ale ue care reglementează tratamentul prudenţial al firmelor de investiţii. introducerea de către statele membre a ...

Monitorul Oficial 270 din 27 Martie 2018 (M. Of. 270/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 229 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 1.(2) se aprobă contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 2.art. 2anexele nr. 1 şi 2 fac ...

Monitorul Oficial 266 din 27 Martie 2018 (M. Of. 266/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 19 martie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale şi de modificare a Directivei 2011/24/UE - COM (2018) 51 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 27 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/120 din 14.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) constată că temeiul juridic al propunerii de regulament se întemeiază pe prevederile articolul 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). acest articol oferă un temei juridic corespunzător obiectivelor propunerii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 19 martie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare, şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) - COM (2017) 676 final/2 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 27 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/127 din 14.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.(2) consideră că:1. menţinerea unui nivel de ambiţie realist care să permită industriei auto să se adapteze, respectiv cu efecte reduse asupra ocupării forţei de muncă ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 19 martie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru - COM (2017) 796 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 27 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/116 din 13.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:(1) consideră că regulamentul propus respectă principiul subsidiarităţii deoarece acţiunile întreprinse la nivelul statelor membre nu pot soluţiona problemele legate de aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cadrul pieţei unice. numai ...

Monitorul Oficial 269 din 27 Martie 2018 (M. Of. 269/2018)

 DECLARAŢIE nr. 1 din 27 martie 2018 pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă, România, la 27 martie 1918 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 27 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 13 pct. 23 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului,parlamentul româniei adoptă prezenta declaraţie.la 27 martie 1918, sfatul Ţării, în calitate de organism suprem legislativ reprezentativ al basarabiei, din care făceau parte reprezentanţi ai populaţiei române majoritare şi ai minorităţilor etnice, constituit în concordanţă cu normele democratice ale timpului, în condiţiile disoluţiei imperiului ţarist şi ale desfăşurării primului război mondial, a dat expresie dorinţei colective de unitate prin adoptarea actului unirii.textul actului unirii, votat de sfatul Ţării la 27 martie 1918, cuprindea într-un singur paragraf sufletul şi năzuinţele spre unire ale basarabenilor:"În numele poporului ...

 CONVENŢIE din 6 decembrie 2016 între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 27 martie 2018

──────────ratificată prin legea nr. 75 din 22 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 269 din 27 martie 2018.──────────românia şi bosnia şi herţegovina,dorind să încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,au convenit după cum urmează:art. 1persoane vizateprezenta convenţie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.art. 2impozite vizate1. prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant sau al unităţilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor politice ori autorităţilor locale ale acestuia, indiferent de modul în care acestea sunt percepute.2. sunt considerate impozite ...

Monitorul Oficial 266 din 27 Martie 2018 (M. Of. 266/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 21 martie 2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 27 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xiii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul secretariatului general al guvernului, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.art. 2secretariatul general al guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor ordonanţei guvernului ...

Monitorul Oficial 270 din 27 Martie 2018 (M. Of. 270/2018)

 CONTRACT-CADRU din 21 martie 2018 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 140 din 21 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 270 din 27 martie 2018.──────────cap. iasistenţa medicală primarăsecŢiunea 1condiţii de eligibilitateart. 1(1) În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor art. 253 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) pentru anul 2019 să depună dovada înscrierii în procesul de acreditare, potrivit art. 20 alin. (2) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 262 din 26 Martie 2018 (M. Of. 262/2018)

 NORMĂ nr. 5 din 14 martie 2018 privind încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 262 din 26 martie 2018

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) şi art. 35^1 din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, în urma ...

Monitorul Oficial 261 din 26 Martie 2018 (M. Of. 261/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 15 martie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 261 din 26 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. - sucursalele ...

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 15 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" şi Curtea Constituţională EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 261 din 26 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „justiţie“ şi curtea constituţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul justiţiei, ministerul apărării naţionale, curtea constituţională, consiliul superior al magistraturii, Înalta curte de casaţie şi justiţie, inspecţia judiciară, curţile de ...

Monitorul Oficial 262 din 26 Martie 2018 (M. Of. 262/2018)

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 16 februarie 2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Fondul de Garantare a Asiguraţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 262 din 26 martie 2018

În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) pct. (vii) şi art. 30 din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 9 lit. h) din statutul fondului de garantare a asiguraţilor*) şi ale art. 4 şi 7 din reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 15/2016,──────────*) statutul fondului de garantare a asiguraţilor nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────potrivit deliberărilor consiliului fondului de garantare a asiguraţilor din şedinţa din data de 22 februarie 2018,fondul de garantare a asiguraţilor emite următoare instrucţiune:art. 1prezenta ...

Monitorul Oficial 265 din 26 Martie 2018 (M. Of. 265/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 26 martie 2018

Având în vedere că în anul 2018 urmează să se desfăşoare manifestările prilejuite de aniversarea centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial,ţinând cont de anvergura, numărul mare, complexitatea şi diversitatea acestor proiecte şi manifestări dedicate centenarului româniei (1918-2018) şi primului război mondial, precum şi de faptul că acestea sunt gestionate de către autorităţi diferite ca regim de finanţare şi de subordonare, se impune clarificarea mecanismului de bugetare şi finanţare special, pentru a asigura demararea finanţării cu celeritate.În lipsa clarificării mecanismului de finanţare nu vor putea fi realizate asigurarea, repartizarea fondurilor bugetare şi o bună coordonare la nivel naţional a ...

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 21 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 26 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 1 lit. a) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, prevăzut ...

Monitorul Oficial 264 din 26 Martie 2018 (M. Of. 264/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 133 din 21 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 26 martie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei autonome „registrul auto român“, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 134 din 21 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 26 martie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei autonome „rasirom“, aflată sub autoritatea serviciului român de informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 26 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 244/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 din 27 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:"r) unitatea de management al paşaportului biologic al sportivilor - laboratorul de control doping acreditat de către agenţia mondială anti-doping desemnat de către agenţia naţională anti-doping, custodele paşaportului biologic."2. la articolul 3 ...

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 21 martie 2018 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru anul 2018, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 26 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 14^2 alin. (2), art. 14^6 alin. (5) şi art. 14^9 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, a imobilelor proprietatea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 130 din 21 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 26 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul mediului,graţiela leocadia gavrilescup. ministrul ...

Monitorul Oficial 262 bis din 26 Martie 2018 (M. Of. 262 bis/2018)

 ANEXĂ din 14 martie 2018 privind forma de proprietate şi modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile fără personalitate juridică EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 262 bis din 26 martie 2018

──────────conţinută de norma nr. 5 din 14 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 262 din 26 martie 2018.──────────cap. inomenclator - forme de proprietate┌───┬──────────────────────────────────┐│cod│denumire │├───┼──────────────────────────────────┤│10 │proprietate integralĂ de stat │├───┼──────────────────────────────────┤│12 │societăţi cu capital integral de ││ │stat ...

Monitorul Oficial 256 din 23 Martie 2018 (M. Of. 256/2018)

 INSTRUMENT DE MONITORIZARE din 16 martie 2018 privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 23 martie 2018

Art. 1scopul activităţii de monitorizare este identificarea, analiza şi proiectarea intervenţiilor privind posibile decalaje faţă de indicatorii de rezultat stabiliţi pentru măsurile prevăzute în planul operaţional privind implementarea strategiei naţionale „o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi“ 2016-2020.art. 2(1) instrumentul de monitorizare privind implementarea strategiei naţionale „o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi“ 2016-2020 reprezintă ansamblul tehnicilor de lucru utilizate pentru urmărirea atingerii indicatorilor de rezultat aferenţi fiecărei măsuri din cele opt direcţii strategice de acţiune.(2) pachetul de lucru utilizat în cadrul activităţii de monitorizare cuprinde cel puţin următoarele: a) chestionar;b) fişă de monitorizare;c) instrucţiuni metodologice;d) ...

Monitorul Oficial 258 din 23 Martie 2018 (M. Of. 258/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 15 martie 2018 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 258 din 23 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei la organizaţia internaţională a francofoniei (oif), pe anul 2017, în sumă totală de 130 mii lei, pentru punerea în aplicare a „memorandumului de parteneriat cu privire la iniţiativa francofonă naţională 2015-2018, în cadrul programului oif pentru limba franceză în relaţiile internaţionale“.art. 2plata sumei de 130 mii lei se ...

Monitorul Oficial 257 din 23 Martie 2018 (M. Of. 257/2018)

 METODE INDIRECTE din 15 martie 2018 de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 23 martie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 675 din 15 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 257 din 23 martie 2018.──────────cap. idispoziţii comuneart. 1(1) verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.(2) ...

Monitorul Oficial 259 din 23 Martie 2018 (M. Of. 259/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie 2018

Luând în considerare faptul că poluarea determinată de emisiile provenite de la autovehicule este într-o constantă creştere, iar responsabilităţile cu privire la schimbările climatice necesită o abordare clară în sensul diminuării efectelor poluării, românia aflându-se în procedură de infringement în ceea ce priveşte calitatea aerului,faptul că, potrivit ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor uniunii europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, ...

Monitorul Oficial 260 din 23 Martie 2018 (M. Of. 260/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:- reducerii numărului de declaraţii depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi economice, ca măsură fiscală prevăzută în programul de guvernare 2018-2020 aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii guvernului;– revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată pentru a răspunde exigenţelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal;– eliminării dificultăţilor apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 21 martie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018

Având în vedere rolul major pe care institutul naţional de administraţie îl are în implementarea măsurilor privind formarea profesională în administraţia publică, măsuri prevăzute în documentele strategice asumate de către guvernul româniei în cadrul condiţionalităţii ex-ante pentru domeniul administraţie publică,potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, activitatea institutului naţional de administraţie este sprijinită de către un consiliu de coordonare care are rolul de a aviza propunerile de programe de formare profesională şi tematica specifică acestora, standardele de calitate pentru programele de formare profesională, proiectul de buget, tarifele ...

Monitorul Oficial 259 din 23 Martie 2018 (M. Of. 259/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie 2018

Luând în considerare faptul că compania naţională „unifarm“ - s.a. bucureşti este unitate în domeniul sănătăţii publice, aflată în proprietatea statului român, care desfăşoară activităţi cu caracter social-sanitar ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătăţii,reţinându-se necesitatea stabilirii cadrului legal în vederea asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi a agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane,ţinând cont că prin această măsură se urmăreşte protejarea sănătăţii publice în scopul reducerii/evitării situaţiilor cauzate de lipsa de pe piaţă, în prezent, a disponibilităţii medicamentelor, situaţii care au impact direct asupra sănătăţii publice,având în vedere faptul că neadoptarea acestei măsuri imediate ...

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 15 martie 2018 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, potrivit datelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul muncii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 21 martie 2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la sublista b "dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în ...

Monitorul Oficial 251 din 22 Martie 2018 (M. Of. 251/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 107 din 15 martie 2018 privind aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes naţional a următoarelor localităţi sau părţi din localităţi:a) borşa, judeţul maramureş; b) dâmbovicioara, judeţul argeş;c) zona mamaia nord, oraşul năvodari, judeţul constanţa;d) zona peştera-padina, comuna moroeni, judeţul dâmboviţa.art. 2se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes local a următoarelor localităţi:a) cacica, judeţul suceava;b) dorna candrenilor, judeţul suceava;c) onceşti, judeţul ...

Monitorul Oficial 254 din 22 Martie 2018 (M. Of. 254/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 15 martie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - lot 1 secţiunea C, km 0+000-km 0+300, inclusiv nod rutier Sebeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada sebeş-turda“, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sebeş-turda“ - lot 1 secţiunea c, km 0+000-km 0+300, inclusiv nod rutier sebeş, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut(e) în ...

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 15 martie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ...

Monitorul Oficial 255 din 22 Martie 2018 (M. Of. 255/2018)

 PROIECT DE LEGE nr. 133 din 28 februarie 2018 de revizuire a Constituţiei României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 22 martie 2018

Expunere de motiveimportanţa deosebit de mare a relaţiilor sociale care privesc alegerea prin vot a autorităţilor locale, deputaţilor, senatorilor, preşedintelui româniei şi europarlamentarilor, precum şi incidenţa lor în procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat reprezintă principalele motive pentru care acestea sunt reglementate atât prin constituţie, legea fundamentală a statului român, cât şi prin legile electorale, în număr de patru. dintre toate categoriile de norme juridice, trăsătura esenţială a normelor electorale este aceea că indică în modul cel mai direct şi mai eficient caracterul democratic sau, dimpotrivă, nedemocratic al unui sistem constituţional.Într-o strânsă conexiune cu normele juridice ...

Monitorul Oficial 253 din 22 Martie 2018 (M. Of. 253/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 15 martie 2018 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor ministerului justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 332/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a româniei la conferinţa de la haga de drept internaţional privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018, în limita echivalentului în lei al sumei de 18.801,36 euro.art. 2echivalentul în lei al ...

Monitorul Oficial 255 din 22 Martie 2018 (M. Of. 255/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 22 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), litera d) se abrogă.2. la articolul 3 alineatul (1), ...

Monitorul Oficial 253 din 22 Martie 2018 (M. Of. 253/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 15 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie miniş, cu sediul în comuna ghioroc, satul ghioroc nr. 1, ...

Monitorul Oficial 251 din 22 Martie 2018 (M. Of. 251/2018)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 13 martie 2018 "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii", aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 208 din 13 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 251 din 22 martie 2018.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) se instituie schema transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, „sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii“, denumită în continuare schemă, finanţate în cadrul măsurii iii.3 „punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - implementarea strategiilor de dezvoltare locală“.(2) acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 15 martie 2018 privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. (1^9) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 232, art. 233, art. 236 alin. (3) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a ...

Monitorul Oficial 249 din 21 Martie 2018 (M. Of. 249/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 7 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 21 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie iaşi, cu sediul în municipiul iaşi, aleea mihail sadoveanu nr. 48, judeţul iaşi, instituţie de drept public ...

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 15 martie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (construcţie + teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Curţii de Conturi a României, precum şi trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 21 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ...

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 15 martie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 21 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului mediului, prevăzut în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 15 martie 2018 privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 21 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea ministerului energiei, intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii, în baza hotărârii guvernului nr. 958/2015 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 186 din 6 martie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 21 martie 2018

  plenulÎn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 676/2007, republicată în ...

Monitorul Oficial 248 din 21 Martie 2018 (M. Of. 248/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 111 din 15 martie 2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 21 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. iv la hotărârea guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 468 şi 468 bis din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la partea a secţiunea a ii-a, punctul 16.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌────────────────────┬─────────────────┐│ ...

Monitorul Oficial 247 din 21 Martie 2018 (M. Of. 247/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 15 martie 2018 pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 21 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul propriu de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 151/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 7(1) agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.409 posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 117 posturi pentru aparatul central şi 1.292 de posturi pentru agenţiile teritoriale."2. anexele ...

 CIRCULARĂ nr. 8 din 13 martie 2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 21 martie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de ...

Monitorul Oficial 248 din 21 Martie 2018 (M. Of. 248/2018)

 REZOLUŢIE ASP-CPI/14/Res.2 din 26 noiembrie 2015 adoptată la cea de-a 11-a şedinţă plenară, prin consens EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 21 martie 2018

──────────*) traducere.──────────asp-cpi/14/res.2rezoluţie privind articolul 124 adunarea statelor părţi la statutul de la roma,reamintind că, în baza statutului de la roma, articolul 124 va fi reexaminat la conferinţa de revizuire convocată în conformitate cu paragraful 1 al articolului 123 şi reamintind decizia conferinţei de revizuire a statutului de la roma, care a avut loc în 2010 la kampala (uganda), de a menţine articolul 124 şi de a examina din nou prevederile sale în cadrul celei de-a xiv-a sesiuni a adunării,luând notă că la cea de-a xiii-a sesiune adunarea a decis să examineze dispoziţiile articolului 124 ale statutului de la roma în cadrul grupului de lucru ...

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 7 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 21 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2 ) şi art. 20 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură constanţa, cu sediul în comuna valu lui traian, str. pepinierei nr. 25, judeţul constanţa, instituţie de drept public ...

Monitorul Oficial 246 din 21 Martie 2018 (M. Of. 246/2018)

 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 5 martie 2018 privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 246 din 21 martie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 21 din 5 martie 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 246 din 21 martie 2018.──────────art. 1prezenta normă sanitar-veterinară stabileşte condiţiile de biosecuritate care condiţionează autorizarea/ înregistrarea sanitar-veterinară a exploataţiilor comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea.art. 2În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a) biosecuritate - ansamblul măsurilor fizice şi administrative menite să reducă riscul de introducere, dezvoltare şi răspândire a bolilor către, de la sau în cadrul:(i) unei populaţii de animale; sau(ii) unei unităţi, zone, compartiment, mijloc de transport sau ...

Monitorul Oficial 247 bis din 21 Martie 2018 (M. Of. 247 bis/2018)

 NORME ŞI CERINŢE DE BUNĂ PRACTICĂ din 13 martie 2018 cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 bis din 21 martie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 329 din 13 martie 2018 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 247 din 21 martie 2018.────────── 1. principii generale1.1. cerinţe generale1.1.1. fiecare centru de transfuzie sanguină trebuie să creeze şi să menţină un sistem de calitate bazat pe principiile şi orientările vizând buna practică de fabricaţie a medicamentelor de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică prevăzute în legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.1.1.2. În cazul importului de sânge şi componente sanguine din ţările terţe, cu scopul de a fi utilizate pe teritoriul româniei, ministerul sănătăţii ...

Monitorul Oficial 242 din 20 Martie 2018 (M. Of. 242/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 15 martie 2018 pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria - gazoduct Podişor-Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan, redată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „dezvoltarea pe teritoriul româniei a sistemului naţional de transport al gazului pe coridorul de transport bulgaria-românia-ungaria-austria - gazoduct podişor-horia gms şi trei noi staţii de comprimare (jupa, bibeşti şi podişor) (etapa 1)“.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 244 din 20 Martie 2018 (M. Of. 244/2018)

 HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 2 din 5 martie 2018 pronunţate în Dosarul arbitral nr. 1/2014 EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 20 martie 2018

──────────conţinută de decizia nr. 27 din 12 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 244 din 20 martie 2018.──────────corpul de arbitri de pe lÂngĂ oficiul romÂn pentru drepturile de autorhotărârea arbitrală nr. 2 din data de 5 martie 2018dosar nr. 1/2014completul de arbitraj compus din:1. gheorghe cracea - preşedinte2. dan cristian gozia - arbitru3. răzvan alexandru ranetti - arbitru4. ionescu mircea felix melineşti - arbitru5. mihai olariu - arbitrupe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de către uniunea producătorilor de film şi audiovizual din românia - asociaţia română de gestiune a operelor din audiovizual - upfar-argoa ...

Monitorul Oficial 242 din 20 Martie 2018 (M. Of. 242/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 12 martie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE - COM (2018) 2 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/108 din 7.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută importanţa programului orizont 2020, programul-cadru al ue pentru cercetare şi inovare (2014-2020), care are rolul de a stimula creşterea economică şi de a crea locuri de muncă prin asocierea ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 martie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - COM (2017) 673 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/113 din 7.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută contribuţia comisiei europene la discuţiile reuniunii de la göteborg privind viitorul ue, iniţiată la summitul de la bratislava şi modelată de cartea albă a comisiei europene şi care ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 12 martie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2017) 678 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/112 din 7.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută prezenta iniţiativă şi obiectivul prioritar ale comisiei europene privind eliminarea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi în cadrul obiectivului general al realizării egalităţii de gen şi al ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 martie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme şi proceduri pentru respectarea şi asigurarea aplicării legislaţiei de armonizare a Uniunii privind produsele şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 şi (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE şi 2014/90/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2017) 795 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/111 din 7.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că: 1. propunerea de regulament nu încalcă principiul subsidiarităţii, întrucât obiectivele regulamentului nu pot fi atinse la nivel naţional. activităţile de supraveghere a pieţei şi, în special, asigurarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 12 martie 2018 referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2018 - COM (2017) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei şi al Consiliului privind ocuparea forţei de muncă care însoţeşte Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creşterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2017) 770 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/102 din 2.03.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată ca fiind întemeiată neintroducerea româniei în categoria statelor pentru care se va efectua o analiză aprofundată în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, dat fiind faptul că în ultimii 5 ...

Monitorul Oficial 245 din 20 Martie 2018 (M. Of. 245/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 martie 2018 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 20 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 78 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 4 din hotărârea senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 752 din 20 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4(1) concluziile anchetei parlamentare realizate de comisia pentru mediu vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat biroului permanent până la data de 30 martie 2018."această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 15 martie 2018 privind rechemarea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 20 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul mugurel ioan stănescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la toronto, canada.art. 2domnul mugurel ioan stănescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul afacerilor externe,dănuţ sebastian neculăescu,secretar de stat bucureşti, 15 martie 2018.nr. 119.----

Monitorul Oficial 2 din 20 Martie 2018 (M. Of. 2/2018)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 32 din 10 ianuarie 2018 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2017-2019 EMITENT: Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 20 martie 2018

Înregistrat la ministerul consultării publice şi dialogului social - d.d.s. sub numărul 32 din data de 10.01.2018În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. administraţia spitalelor şi serviciilor medicale bucureşti (assmb), în calitate de împuternicit al ordonatorului principal de credite;2. salariaţi, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, de către uniunea sindicală sanitas bucureşti (ussb);3. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, de către federaţia sindicală hipocrat;se încheie următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, se ...

Monitorul Oficial 238 din 19 Martie 2018 (M. Of. 238/2018)

 NORMĂ nr. 1 din 14 martie 2018 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de banca naţională a româniei şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, ale art. 5, 14 şi 18 din ordinul băncii naţionale a româniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de banca naţională a româniei şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) din ordinul băncii naţionale a româniei nr. ...

Monitorul Oficial 239 din 19 Martie 2018 (M. Of. 239/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor guvernului româniei, care, prin programul de guvernare 2018-2020, şi-a asumat adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea participării româniei în anul 2019 la festivalul internaţional de artă europalia, luând în considerare prevederile acordului-cadru semnat la bruxelles în data de 14 septembrie 2017, pe baza memorandumului de înţelegere semnat la bucureşti la data de 4 octombrie 2016, între partea română şi europalia international,având în vedere că institutul cultural român deţine expertiza profesională necesară desfăşurării unor programe culturale în afara ţării, activitatea externă a acestuia desfăşurându-se prin intermediul institutelor culturale româneşti din străinătate, inclusiv prin institutul cultural român ...

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 7 martie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Şoimuş din judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 19 şi 34 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 28 alin. (3) din legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 563/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „autostrada lugoj-deva“,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ...

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 7 martie 2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă 2.500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timişoara" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 223 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sală polivalentă 2.500 locuri (baza sportivă nr. 2) la universitatea politehnica timişoara“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din veniturile proprii ale universităţii politehnica timişoara şi în completare de la bugetul ...

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 15 martie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului neamţ de către domnul panaite vasile.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marinbucureşti, 15 martie 2018.nr. 100.-----

 HOTĂRÂRE nr. 101 din 15 martie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius-Aurelian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului brăila de către domnul Ţiripa marius-aurelian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marinbucureşti, 15 martie 2018.nr. 101.-----

 HOTĂRÂRE nr. 102 din 15 martie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna soroceanu daniela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului neamţ.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marinbucureşti, 15 martie 2018.nr. 102.-----

 HOTĂRÂRE nr. 103 din 15 martie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Sterea Rada EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna sterea rada exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului brăila.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează: p. ministrul afacerilor interne,gheorghe nucu marinbucureşti, 15 martie 2018.nr. 103. -----

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 15 martie 2018 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul dragoş vasile pelmuş - reprezentant al ministerului transporturilor.(2) se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul petre neacşa - reprezentant al ministerului transporturilor.art. 2(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al ...

Monitorul Oficial 241 din 19 Martie 2018 (M. Of. 241/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 19 martie 2018

Luând în considerare prevederile art. 136 din regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, fondul pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, conform cărora comisia europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional care nu a fost ...

 HOTĂRÂRE nr. 104 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unichotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: "(1^1) se suplimentează numărul maxim de posturi, cu 25 de posturi ...

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 15 martie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii „c.n.i.“ - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 15 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 19 martie 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale „imprimeria naţională“ - s.a., companie aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, prevăzut ...

Monitorul Oficial 238 din 19 Martie 2018 (M. Of. 238/2018)

 PROCEDURĂ din 8 martie 2018 de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 19 martie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 627 din 8 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 238 din 19 martie 2018.──────────art. 1utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să transmită agenţiei naţionale de administrare fiscală datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a),b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa ...

Monitorul Oficial 240 din 19 Martie 2018 (M. Of. 240/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 1 martie 2018 privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor petelea şi valea largă, judeţul mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 1 martie 2018.nr. 75.anexa 1.1 stemacomunei petelea, judeţul mureş (a ...

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 1 martie 2018 privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei almăj, judeţul dolj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescu bucureşti, 1 martie 2018.nr. 76.anexa 1 stemacomunei almăj, judeţul dolj (a se vedea imaginea asociată) anexa descrierea Şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 19 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 725 din 26 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă înfiinţarea pe lângă ministerul justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, denumită în continuare activitatea, constând în finanţarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii curente şi, după caz, a lucrărilor de intervenţii necesare menţinerii în stare corespunzătoare de întrebuinţare ...

 PROCEDURĂ din 28 februarie 2018 privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 19 martie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.264 din 28 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 240 din 19 martie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, denumită în continuare procedură, stabileşte condiţiile, termenele şi modalitatea de acordare şi de suspendare a dreptului de practică a specialiştilor - persoanele fizice - cu activitate în construcţii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici.(2) atestarea tehnico-profesională se referă la evaluarea şi recunoaşterea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a persoanelor fizice în vederea exercitării profesiei reglementate ...

Monitorul Oficial 233 din 16 Martie 2018 (M. Of. 233/2018)

 NORMĂ nr. 4 din 28 februarie 2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 16 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 28 februarie 2018, autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta normă stabileşte cerinţele la nivelul entităţilor autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către autoritatea de supraveghere financiară, denumită în continuare a.s.f., pentru identificarea, prevenirea şi reducerea ...

Monitorul Oficial 234 din 16 Martie 2018 (M. Of. 234/2018)

Monitorul Oficial 235 din 16 Martie 2018 (M. Of. 235/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 16 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 300 din 24 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6, litera i) va avea următorul cuprins:"i) grupa majoră 9: ocupaţii elementare;"2. anexa „structura clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază (conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08)“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎn termen de ...

Monitorul Oficial 236 din 16 Martie 2018 (M. Of. 236/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 15 martie 2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 16 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 şi 4 din decizia 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al deciziei comisiei europene nr. c (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din românia şi al deciziei comisiei europene nr. c (2018) 1.001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii complexul energetic hunedoara - s.a. pentru anul 2018, potrivit deciziei 2010/787/ue a consiliului din ...

Monitorul Oficial 234 din 16 Martie 2018 (M. Of. 234/2018)

 NORME SANITARE VETERINARE din 5 martie 2018 privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 16 martie 2018

──────────aptobate prin ordinul nr. 20/195/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 234 din 16 martie 2018.──────────art. 1prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine.cap. idefiniţiiart. 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:a) biosecuritate - complexul de măsuri organizatorice şi tehnice care sunt aplicate într-o exploataţie de suine pentru prevenirea introducerii, persistenţei şi răspândirii agenţilor patogeni, în scopul apărării sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice; b) exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale înregistrată în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la camera de comerţ ...

Monitorul Oficial 231 din 15 Martie 2018 (M. Of. 231/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 martie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţilor Cheţani din judeţul Mureş şi Luna din judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 15 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 2a ogra-câmpia turzii pe teritoriul localităţilor bogata, cheţani, cucerdea, cuci, iernut, luduş şi ogra din judeţul mureş şi pe teritoriul localităţii luna ...

Monitorul Oficial 232 din 15 Martie 2018 (M. Of. 232/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 7 martie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 15 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul tulcea, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, ...

Monitorul Oficial 230 din 15 Martie 2018 (M. Of. 230/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 martie 2018 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 15 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă închirierea de către parchete a unor suprafeţe aflate în administrarea acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate în imobilele proprietate publică a statului în care îşi desfăşoară activitatea parchetele, în scopul desfăşurării unor activităţi sau prestării unor servicii necesare personalului parchetelor şi justiţiabililor.art. 2(1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(2) parchetele, în calitate de administratori ai acestor ...

 CUANTUMUL TOTAL din 15 martie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 15 martie 2018

Denumirea partidului politic: uniunea democrată turcă din românia sediul partidului politic: municipiul constanţa, str. crişanei nr. 44, cui 5806813situaţia anuală privind alte surse de venituri anul 2017 ┌────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────┐│ │organizaţia│activitatea│ │ ││nr. │/ │generatoare│sursa │cuantum││crt.│filiala │de venit │venitului │anual ││ │judeţeană │ ...

Monitorul Oficial 229 din 14 Martie 2018 (M. Of. 229/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 7 martie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 14 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ -s.a. - sucursala ...

Monitorul Oficial 227 din 14 Martie 2018 (M. Of. 227/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 18/439 din 28 februarie 2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 din 14 martie 2018

Consiliul superiorÎn temeiul:- art. 21 şi 44 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 1 alin. (1) şi (4) din metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată prin hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017*);──────────*) hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78/2017 nu a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────– ...

Monitorul Oficial 225 din 13 Martie 2018 (M. Of. 225/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 7 martie 2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere prevederile art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (3) din legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia privind cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în românia, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018

Având în vedere modificările şi completările aduse legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2017, în privinţa categoriilor de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, impactul acestora asupra unor categorii de beneficiari de drepturi de asistenţă socială, precum şi faptul că noile dispoziţii au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, se impune şi corelarea unor prevederi ale actelor normative care reglementează beneficii de asistenţă socială, respectiv ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 224 din 13 Martie 2018 (M. Of. 224/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 224 din 13 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 174/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) termenul de 60 de zile, prevăzut la alin. (1) şi la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, ...

Monitorul Oficial 218 din 12 Martie 2018 (M. Of. 218/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018

Luând în considerare necesitatea asigurării unei administrări unitare, integrate şi eficiente a ariilor naturale protejate, care ocupă un sfert din suprafaţa româniei, precum şi crearea unui sistem prin care să se asigure implementarea unitară la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul biodiversităţii,având în vedere că românia este angajată, conform legislaţiei europene, să asigure un cadru legal şi instituţional adecvat unui management eficient al reţelei de arii naturale protejate prin crearea şi dezvoltarea unor structuri instituţionale operaţionale care să asigure coordonarea managementului întregii reţele de arii naturale protejate,luând în considerare faptul că agenţia naţională pentru arii naturale ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018

Având în vedere scrisoarea comisiei europene nr. sg (2017) d/19171 din data de 8 decembrie 2017 de punere în întârziere în cauza 2017/4109, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al uniunii europene având ca obiect lipsa justificării respingerii cererilor de permise de şedere pe motive de securitate publică,întrucât comisia europeană consideră că românia nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în ceea ce priveşte transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) teza a ii-a şi alin. (2) din directiva 2003/109/ce a consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe ...

Monitorul Oficial 220 din 12 Martie 2018 (M. Of. 220/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 din 12 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.517.900 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 493 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase şi alunecări de teren, accidente, probleme grave de ...

Monitorul Oficial 221 din 12 Martie 2018 (M. Of. 221/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 221 din 12 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei naţionale a pădurilor - romsilva, aflată sub autoritatea ministerului apelor şi pădurilor. art. 2bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei naţionale ...

 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 21 februarie 2018 privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 221 din 12 martie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 157 din 21 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 221 din 12 martie 2018.──────────art. 1angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în românia a unor competiţii sportive oficiale - campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobare prealabilă emisă de ministerul tineretului şi sportului.art. 2(1) pentru obţinerea aprobării prealabile, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura ministerului tineretului şi sportului următoarele documente:1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internaţional sub autoritatea căruia se va desfăşura competiţia pentru ...

Monitorul Oficial 218 din 12 Martie 2018 (M. Of. 218/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018

Luând în considerare angajamentul asumat de guvernul româniei prin programul de guvernare aprobat pentru perioada 2018-2020 privind valorizarea adecvată a relaţiilor cu diaspora,în considerarea prevederilor strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020, conform cărora politicile referitoare la comunităţile istorice, dar şi la diaspora de mobilitate reprezintă o prioritate atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul autorităţilor locale,având în vedere solicitările numeroase primite din partea asociaţiilor reprezentative ale comunităţilor din zona de vecinătate a româniei privind dificultăţi majore referitoare la asigurarea de sprijin pentru păstrarea identităţii lingvistice, organizarea şcolilor de limba română, oficierea slujbelor religioase în spaţii/imobile special ...

Monitorul Oficial 219 din 12 Martie 2018 (M. Of. 219/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 1 martie 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Mureş, Giurgiu, Vrancea, Timiş, Dolj, Dâmboviţa, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 12 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 217 din 12 Martie 2018 (M. Of. 217/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 1 martie 2018 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 12 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru bunurile aflate în ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 12 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale împotriva traficului de persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 331 din 12 mai 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) agenţia evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional."2. la articolul 3 alineatul (1), literele b), e), h), j)-l) şi o)-q) se modifică ...

Monitorul Oficial 214 din 09 Martie 2018 (M. Of. 214/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 1 martie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 9 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 1c, subsecţiunea ogra-târgu mureş pe teritoriul localităţilor cristeşti, gheorghe doja, ogra, sânpaul, ungheni şi ...

Monitorul Oficial 213 din 09 Martie 2018 (M. Of. 213/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 5 martie 2018 la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce priveşte data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre - COM (2017) 792 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 9 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/76 din 22.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece doar intervenţia ue este necesară pentru a îmbunătăţi funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne şi a evita denaturarea concurenţei în domeniul pieţelor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 martie 2018 privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spaţii din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 9 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 255 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea calităţii de administrator al camerei deputaţilor asupra corpului b3 din imobilul palatul parlamentului conform prevederilor legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii palatul parlamentului, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă utilizarea temporară, cu titlu gratuit, pentru un termen ...

Monitorul Oficial 214 din 09 Martie 2018 (M. Of. 214/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 5 martie 2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 9 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/77 din 22.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată următoarele:a) este necesar ca, în formularele de evidenţă, după coloana tip deşeu, conform clasificării marpol, să se introducă şi o rubrică cu clasificarea europeană după cod deşeu, în conformitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 5 martie 2018 la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 9 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/94 din 28.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei: 1. constată următoarele:- prezenta propunere îşi propune să înlocuiască directiva 91/533/cee privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă, extinzând categoriile ...

Monitorul Oficial 215 din 09 Martie 2018 (M. Of. 215/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 7 martie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 9 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2lunar, agenţia naţională pentru locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei ...

Monitorul Oficial 216 din 09 Martie 2018 (M. Of. 216/2018)

 PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2018 de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 9 martie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 11 din 4 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 216 din 9 martie 2018.──────────art. 1(1) procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a fost elaborată în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 58 alin. (4) din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale art. 8^1 din procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 martie 2018 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 9 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 22 februarie 2018, hotărăşte:art. 1se convoacă conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali în data de 20 aprilie 2018, denumită în continuare conferinţa.art. 2la lucrările conferinţei pot participa membrii camerei consultanţilor fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la ...

Monitorul Oficial 214 bis din 09 Martie 2018 (M. Of. 214 bis/2018)

 ANEXE din 3 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 bis din 9 martie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. m.19 din 3 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 214 din 9 martie 2018.──────────anexa 1 (anexa nr. 1 la normele metodologice specifice)cadrul specifical operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu  în ministerul apărării naţionalea. deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐│ │operaţiuni │ │ ││ │supuse │ ...

Monitorul Oficial 211 din 08 Martie 2018 (M. Of. 211/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 1 martie 2018 privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 8 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivele etapei a xix-a 2018 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a xi-a 2010 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 1 martie 2018 privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 8 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea ministerului transporturilor în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază ...

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 7 martie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa "Bucureşti 9 - B9" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 8 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea şi desfăşurarea reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa „bucureşti 9 - b9“ în românia, în 12-14 martie 2018, precum şi normativele de cheltuieli aferente acestei acţiuni de protocol cu caracter deosebit, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 7 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 8 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei autonome „monitorul oficial“, aflată sub autoritatea guvernului româniei, exercitată prin secretariatul general al guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 7 martie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Stadion Steaua", municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, şi "Stadionul Naţional de Rugby «Arcul De Triumf»", municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 8 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „stadion steaua“, situat în municipiul bucureşti, bd. ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa nr. 1.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministerului apărării naţionale, în limita sumelor ...

Monitorul Oficial 212 din 08 Martie 2018 (M. Of. 212/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 martie 2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 8 martie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii. alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 1 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 8 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării conferinţei directorilor generali ai institutelor naţionale de statistică (dgins) şi a reuniunii comitetului sistemului statistic european (csse), organizate la bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării conferinţei directorilor generali ai institutelor naţionale de statistică dgins şi a reuniunii comitetului sistemului statistic european csse, organizate la ...

Monitorul Oficial 209 din 08 Martie 2018 (M. Of. 209/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 1 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 8 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale „apele române“, aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru administraţia naţională „apele române“, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2lunar, administraţia naţională „apele române“ va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferentă lunii precedente, pe care o ...

Monitorul Oficial 207 din 07 Martie 2018 (M. Of. 207/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 28 februarie 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/67/16.02.2018, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. apreciază principalele măsuri propuse de comisia europeană pentru anul următor, constând din cele zece priorităţi ale uniunii europene: a) un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere şi investiţii; b) ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 28 februarie 2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 66/15.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) prezenta comunicare se bazează pe datele privind modul în care situaţia romilor s-a schimbat şi pe contribuţiile din partea autorităţilor naţionale, a societăţii civile şi a altor parteneri;b) ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 5 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. 4 - componenţa comisiei economice, industrii şi servicii, domnul senator antal istván loránt - grupul parlamentar al uniunii democrate maghiare din românia - se include în componenţa comisiei în ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

Având în vedere necesitatea asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural, conform prevederilor programului de guvernare 2018-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii guvernului, respectiv în domeniile: sănătate, educaţie, alimentare cu apă şi canalizare, energie termică şi electrică, infrastructura de transport, salubrizare, cultură, sport şi tineret, locuinţe,ţinând cont de faptul că bugetul de stat şi fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanţare al autorităţilor administraţiei publice locale,având în vedere faptul că nefinalizarea proiectelor de investiţii poate conduce la declanşarea unor proceduri de infringement de către comisia europeană în domeniile pentru care ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 1 martie 2018 privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 4 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 613 din 20 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) documentaţiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate şi aprobate conform competenţelor prevăzute în anexa nr. 1 la legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia şi/sau, după ...

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 1 martie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 10/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 55 din 26 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:1. la articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) subvenţia de la bugetul de stat acordată partidelor politice ai căror candidaţi de gen feminin au obţinut mandate în alegeri se majorează conform art. 18 alin. (2) din legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 1 martie 2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol uniceste şi rămâne abrogată hotărârea guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea poliţiei române la asociaţia Şefilor de poliţie din sud-estul europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 30 septembrie 2005. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanu ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovici bucureşti, 1 martie 2018.nr. 79.-----

Monitorul Oficial 205 din 07 Martie 2018 (M. Of. 205/2018)

 CIRCULARĂ nr. 7 din 19 februarie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Ştefan Luchian EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 7 martie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 26 februarie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Ştefan luchian.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

 PROCEDURĂ din 19 februarie 2018 de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 7 martie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.489 din 19 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 205 din 7 martie 2018.──────────art. 1prezenta procedură reglementează:a) solicitarea de către notarul public a certificatului de atestare fiscală în cazul în care se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, precum şi transmiterea de către organul fiscal central a certificatului de atestare fiscală;b) transmiterea de către notarul public a copiei certificatului de moştenitor sau, după caz, a certificatului de moştenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanţă succesorală, în cazul în care în masa succesorală nu sunt cuprinse bunuri imobile, dar sunt ...

Monitorul Oficial 203 din 06 Martie 2018 (M. Of. 203/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 1 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 6 martie 2018

Având în vedere importanţa în plan economic a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, domeniu sensibil cu un nivel ridicat al contrafacerilor şi mai ales al evaziunii fiscale, este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieţei şi un înalt nivel de protecţie a consumatorilor,ţinând cont de faptul că, în prezent, nu există posibilitatea de a cunoaşte în mod real cantităţile de metal preţios introduse şi/sau scoase de pe teritoriul româniei, precum şi de faptul că legislaţia nu prevede obligativitatea prezentării actelor de provenienţă a obiectelor din metale preţioase atunci când operatorii economici se prezintă la autoritatea naţională pentru ...

Monitorul Oficial 204 din 06 Martie 2018 (M. Of. 204/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 1 martie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 6 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul educaţiei naţionale,valentin popaministrul sănătăţii,sorina pinteapreşedintele autorităţii sanitare veterinare ...

 NORME METODOLOGICE din 1 martie 2018 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 6 martie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 65 din 1 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 204 din 6 martie 2018.──────────art. 1prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.art. 2(1) suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi ...

Monitorul Oficial 203 din 06 Martie 2018 (M. Of. 203/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 6 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la ...

Monitorul Oficial 201 din 06 Martie 2018 (M. Of. 201/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 22 februarie 2018 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 6 martie 2018

Având în vedere:- art. 5 alin. (4) lit. a) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6-10 şi art. 15 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 88 alin. (4) şi (5) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 15 din 22.02.2018 privind aprobarea normelor pentru ...

Monitorul Oficial 202 din 06 Martie 2018 (M. Of. 202/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 1 martie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Manea Toniţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 6 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului ialomiţa de către doamna manea toniţa.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 1 martie 2018.nr. 62.-----

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 1 martie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Tudor Silica-Vali EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 6 martie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna tudor silica-vali exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului ialomiţa.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 1 martie 2018.nr. 63.-----

Monitorul Oficial 204 din 06 Martie 2018 (M. Of. 204/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 martie 2018 privind modificarea descrierii tehnice şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 6 martie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii, şi transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 199 din 05 Martie 2018 (M. Of. 199/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 22 februarie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea Federaţiei Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi, asupra unor bunuri din infrastructura de îmbunătăţiri funciare din amenajarea de irigaţii Câmpia Covurlui, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 5 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29^3 alin. (2) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare, aflată în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, ...

Monitorul Oficial 200 din 05 Martie 2018 (M. Of. 200/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 5 martie 2018 privind validarea unui mandat de senator EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 5 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatul de senator al domnului antal istván loránt, grupul parlamentar al uniunii democrate maghiare din românia, declarat supleant la alegerile ...

Monitorul Oficial 198 din 05 Martie 2018 (M. Of. 198/2018)

 NORME METODOLOGICE din 13 februarie 2018 privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 119 din 13 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 198 din 5 martie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează modul de aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri pentru care regulamentul (ue) 2017/1.509 al consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva republicii populare democrate coreene şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 26 februarie 2018 referitoare la documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare - COM (2017) 240 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/7 din 26 ianuarie 2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că diagnoza comisiei europene nu aprofundează toate aspectele legate de globalizare, mai ales în ceea ce priveşte provocările şi dezavantajele;2. apreciază identificarea la nivel ue a ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 1 martie 2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

Întrucât în urma intrării în vigoare a legii nr. 222/2017 pentru realizarea „capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esenţial „sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (hsam)“, s-a constatat imposibilitatea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din lege privind plata tva până la data de 25 a lunii următoare celei în care se efectuează plata externă aferentă fiecărui contract de tip loa,dat fiind că derogările de la prevederile în domeniul tva ale titlului vii al legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederi din directiva 112/2006/ce a ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 1 martie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 2. În tot cuprinsul hotărârii denumirea „ministerul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene“ se înlocuieşte cu denumirea „ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice“. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 22 februarie 2018 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) şi (9) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 88 alin. (5) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; – hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 95/2007 cu privire la delegarea consiliului ...

 NORME din 22 februarie 2018 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

──────────aprobate prin hotărârea nr. 15 din 22 februarie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 198 din 5 martie 2018.──────────art. 1prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la conferinţa camerei auditorilor financiari din românia (denumită în continuare cafr sau camera) organizată în anul 2018.art. 2conferinţa camerei este organul superior de conducere al cafr, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.art. 3(1) se stabileşte ziua de 21 aprilie 2018 ca dată la care se va întruni conferinţa cafr.(2) locul, ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a conferinţei cafr se stabilesc ...

Monitorul Oficial 199 bis din 05 Martie 2018 (M. Of. 199 bis/2018)

 ANEXE din 23 februarie 2018 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 bis din 5 martie 2018

Anexa 1 principiile Îngrijirii paliativeart. 1principiile îngrijirilor paliative sunt următoarele:a) îngrijirea paliativă îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi influenţează pozitiv evoluţia bolii;b) îngrijirea paliativă asigură controlul durerii şi al altor simptome;c) îngrijirea paliativă consideră pacientul şi familia acestuia ca pe o unitate de îngrijire;d) îngrijirea paliativă afirmă valoarea vieţii şi consideră moartea ca pe un proces natural;e) îngrijirea paliativă nu grăbeşte şi nici nu amână decesul;f) îngrijirea paliativă integrează aspectele psiho-sociale şi spirituale în îngrijirea holistică a pacientului;g) îngrijirea paliativă asigură satisfacerea nevoilor complexe ale pacientului prin intervenţia echipei interdisciplinare;h) îngrijirea paliativă include acele investigaţii care sunt necesare unei mai bune ...

Monitorul Oficial 196 din 02 Martie 2018 (M. Of. 196/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 1 martie 2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 2 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 şi 4 din decizia 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al pct. 2.4 din decizia comisiei europene nr. c (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat şi al deciziei comisiei europene nr. c (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepţionale pentru închiderea minelor din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii naţionale de Închideri mine valea jiului - s.a. petroşani, ...

Monitorul Oficial 193 din 02 Martie 2018 (M. Of. 193/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 26 februarie 2018 referitoare la documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene - COM (2017) 315 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 2 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/17 din 31.01.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată caracterul orientativ al documentului comisiei europene care, deşi prezintă opţiuni în cadrul a trei scenarii diferite pentru trecerea către o uniune a securităţii şi apărării, indică de o manieră ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 26 februarie 2018 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune - COM (2017) 476 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 2 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/16 din 31.01.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei salută iniţiativa comisiei europene de a furniza informaţii, orientări şi recomandări relevante pentru procesul de transpunere a directivei nis, apreciind că acest demers va contribui la creşterea securităţii reţelelor şi sistemelor informatice şi, prin urmare, a ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 26 februarie 2018 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European şi Comitetul Regiunilor - Combaterea conţinutului ilegal online - Către o responsabilitate sporită a platformelor online - COM (2017) 555 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 2 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/25 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că prezenta comunicare:a) are ca scop facilitarea şi intensificarea punerii în aplicare a bunelor practici pentru prevenirea, detectarea, eliminarea şi blocarea accesului la conţinutul ilegal, astfel încât să se asigure eliminarea efectivă a conţinutului ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 26 februarie 2018 referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe - JOIN (2017) 21 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 2 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/15 din 31.01.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută abordarea strategică şi politică a rezilienţei ca element de orientare a acţiunii externe a ue. consideră că această schimbare de paradigmă a abordării rezilienţei reflectă adaptarea politicilor europene la ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 26 februarie 2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia - COM (2017) 558 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 2 martie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/20 din 1.02.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei notează că:1. prezenta comunicare este o evaluare intermediară a procesului de punere în aplicare a agendei europene privind migraţia, cu prezentarea noilor iniţiative ale comisiei şi identificarea domeniilor în care ...

Monitorul Oficial 190 din 01 Martie 2018 (M. Of. 190/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018

Având în vedere că obiectivele stabilite prin strategia în domeniul sănătăţii impun dezvoltarea de registre naţionale pentru monitorizarea principalelor domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică, registre naţionale prin intermediul cărora structurile de primiri urgenţă pot avea acces instant la informaţii, absolut necesare pentru intervenţiile medicale de urgenţă pentru salvarea vieţii pacienţilor care prezintă intoxicaţii cu substanţe chimice,în considerarea faptului că prin creşterea continuă a rezistenţei microbiene la antibiotice s-a atins în ultimii 15-20 de ani nivelul unei ameninţări extrem de serioase la adresa sănătăţii populaţiei la nivel mondial şi ţinând cont că situaţia din românia este din păcate ...

Monitorul Oficial 192 din 01 Martie 2018 (M. Of. 192/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 28 februarie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 1 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat roman ioan sorin, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.această hotărâre a fost ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 28 februarie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - COM (2017) 673 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 1 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/52 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 februarie 2018, camera deputaţilor:1. consideră că dezbaterea tematicii comunicării este de interes, pe termen mediu şi lung, având în vedere interesul comun european pentru educaţie, precum şi posibilitatea adoptării de măsuri de stimulare şi recomandări în ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 28 februarie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 -Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2017) 678 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 1 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/53 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 februarie 2018, camera deputaţilor:1. salută evidenţierea discriminării salariale, încă larg răspândită în uniunea europeană, precum şi interesul comisiei europene de a planifica acţiuni pentru combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi.2. consideră că persistenţa diferenţelor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 28 februarie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol şi al agriculturii - COM (2017) 713 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 1 martie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/54 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 februarie 2018, camera deputaţilor:1. subliniază că unele activităţi antropice, cum ar fi cultivarea de plante pentru biocombustibili sau creşterea albinelor, pe de o parte, şi agricultura, pe de altă parte, iau în considerare în mod diferit ...

Monitorul Oficial 188 din 01 Martie 2018 (M. Of. 188/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 188 din 1 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al fondului pentru mediu şi al administraţiei fondului pentru mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului, prevăzut în anexa nr. 1.(2) bugetul de venituri şi cheltuieli al fondului pentru mediu pe anul 2018 este prevăzut în anexa nr. 1a, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016