Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 143 din 21 martie 2018  privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 21 martie 2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, în condiţiile legii, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 30 martie 2018
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării terenului pentru un bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Administraţia Naţională „Apele Române“ îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Ioan Deneş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 21 martie 2018.
    Nr. 143.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, care se modifică drept urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării terenului

┌──────────────┬┬────────┬─────────────┐
│1. Ordonator ││ │ │
│principal de ││ │ │
│credite ││ │Ministerul │
│(ministere sau││36904099│Apelor şi │
│autorităţi ale││ │Pădurilor │
│administraţiei││ │ │
│publice ││ │ │
│centrale) ││ │ │
├──────────────┼┼────────┼─────────────┤
│2. Ordonator ││ │Administraţia│
│secundar de ││RO │Naţională │
│credite ││24326056│„Apele │
│ ││ │Române“ │
├─────────────┬┴┴────────┼─────────────┤
│3. Ordonator │ │ │
│terţiar de │ │ │
│credite │ │ │
├─────────────┴──────────┴─────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/ │
│societăţi naţionale aflate sub │
│autoritatea ordonatorului principal de│
│credite, institute naţionale de │
│cercetare-dezvoltare care funcţionează│
│în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/ │
│2002 privind cercetarea ştiinţifică şi│
│dezvoltarea tehnologică, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 324/2003, cu modificările şi │
│completările ulterioare, şi, după caz,│
│societăţi comerciale cu capital │
│majoritar de stat care au în │
│administrare bunuri din patrimoniul │
│public de stat │
└──────────────────────────────────────┘


┌────┬──────┬───────┬───────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Anul │Valoarea│
│Nr. │Nr. │Cod │Denumirea │Descriere tehnică │Vecinătăţi │Adresa │dobândirii│de │
│crt.│M.F.P.│cls. │ │ │ │ │/ dării în│inventar│
│ │ │ │ │ │ │ │folosinţă │(în lei)│
├────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Steren = 1.117 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1-casă_din_panouri_hidro│N: teren │ │ │ │
│ │ │ │ │= 111 mp, │domeniul │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C1-casă_din_panouri_hidro =│public │Ţara: │ │ │
│ │ │ │ │111 mp, clădire tip P, │local; │România;│ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 52322, UAT Râmnicu Vâlcea;│S: Staţia │judeţul:│ │ │
│ │ │ │Staţie │16 mire hidrometrice, 11 cabine │meteo │Vâlcea; │ │ │
│ │ │ │hidrologică│metalice, 9 limnigrafe, 6 punţi │Râmnicu │MRJ │ │ │
│1 │65374 │8.28.01│Râmnicu │hidrometrice, 3 construcţii │Vâlcea; │Râmnicu │1984 │410.232 │
│ │ │ │Vâlcea │hidro, 2 împrejmuiri, 1 profil │V: │Vâlcea; │ │ │
│ │ │ │ │măsurători, 1 platformă │proprietăţi │Str. Ion│ │ │
│ │ │ │ │evaporimetrică, 1 baracă │particulare;│Creangă │ │ │
│ │ │ │ │metalică, 1 centrală termică, 1 │E: teren │nr. │ │ │
│ │ │ │ │racord apă - hidro, 1 racord │domeniul │ │ │ │
│ │ │ │ │telefonic, 1 racord electric, 1 │public local│ │ │ │
│ │ │ │ │canalizare apă hidro, 1 reţele │ │ │ │ │
│ │ │ │ │termice │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────┴───────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, în condiţiile legii

┌──────────────┬┬────────┬─────────────┐
│1. Ordonator ││ │ │
│principal de ││ │ │
│credite ││ │Ministerul │
│(ministere sau││36904099│Apelor şi │
│autorităţi ale││ │Pădurilor │
│administraţiei││ │ │
│publice ││ │ │
│centrale) ││ │ │
├──────────────┼┼────────┼─────────────┤
│2. Ordonator ││ │Administraţia│
│secundar de ││RO │Naţională │
│credite ││24326056│„Apele │
│ ││ │Române“ │
├─────────────┬┴┴────────┼─────────────┤
│3. Ordonator │ │ │
│terţiar de │ │ │
│credite │ │ │
├─────────────┴──────────┴─────────────┤
│4. Regii autonome si companii/ │
│societăţi naţionale aflate sub │
│autoritatea ordonatorului principal de│
│credite, institute naţionale de │
│cercetare-dezvoltare care funcţionează│
│în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/ │
│2002 privind cercetare ştiinţifică şi │
│dezvoltarea tehnologică, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 324/2003, cu modificările şi │
│completările ulterioare, şi, după caz,│
│societăţi comerciale cu capital │
│majoritar de stat care au în │
│administrare bunuri din patrimoniul │
│public de stat │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────┬───────┬───────────┬───────────────────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│mijlocului│imobilului│
│ │ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile mijlocului│inventar │fix care │care │
│Nr. │Cod │Denumirea │Descriere tehnică │Adresa │juridică ce │fix care trece în domeniul │actualizată│trece în │rămâne în │
│M.F.P. │cls. │ │ │ │administrează│privat al statului │a │domeniul │domeniul │
│ │ │ │ │ │bunul (CUI) │ │imobilului │privat al │public al │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │statului │statului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │(lei) │
├───────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sconstr_C1-casă_din_panouri│ │ │ │
│ │ │ │Steren = 1.117 mp, │ │ │= 111 mp, │ │ │ │
│ │ │ │Sconstr_C1-casă_din_panouri│ │ │Sdesf_C1- casă_din_panouri │ │ │ │
│ │ │ │= 111 mp, │ │ │= 111 mp, │ │8.548,89 │ │
│ │ │ │Sdesf_C1-casă_din_panouri =│ │Ministerul │CF nr. 52322, │ │ │ │
│ │ │ │111 mp, clădire tip P, │ │Apelor şi │UAT Râmnicu Vâlcea │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 52322, UAT Râmnicu │ │Pădurilor │ │ │ │ │
│ │ │ │Vâlcea; │Ţara: │(CUI 36904099├───────────────────────────┤ ├──────────┤ │
│ │ │ │16 mire hidrometrice, 11 │România;│) - │Reţele termice │ │8.362,45 │ │
│ │ │Staţie │cabine metalice, 9 │judeţul:│Administraţia│ │ │ │ │
│65374 │8.28.01│hidrologică│limnigrafe, 6 punţi │Vâlcea; │Naţională ├───────────────────────────┤410.232 ├──────────┤384.115,72│
│parţial│ │Râmnicu │hidrometrice, 3 construcţii│MRJ │„Apele │Racord apă - hidro │ │1.980,55 │ │
│ │ │Vâlcea │hidro, 2 împrejmuiri, 1 │Râmnicu │Române“ (CUI │ │ │ │ │
│ │ │ │profil măsurători, 1 │Vâlcea; │24326056) - ├───────────────────────────┤ ├──────────┤ │
│ │ │ │platformă evaporimetrică, 1│-; nr. -│Administraţia│Racord telefonic │ │1.363,46 │ │
│ │ │ │baracă metalică, 1 centrală│ │Bazinală de │ │ │ │ │
│ │ │ │termică, 1 racord apă - │ │Apă Olt (CUI ├───────────────────────────┤ ├──────────┤ │
│ │ │ │hidro, 1 racord telefonic, │ │RO 23730128) │Racord electric │ │4.568,83 │ │
│ │ │ │1 racord electric, 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │canalizare apă, 1 reţele │ │ ├───────────────────────────┤ ├──────────┤ │
│ │ │ │termice │ │ │Canalizare apă hidro │ │1.292,10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴───────────┴───────────────────────────┴────────┴─────────────┴───────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016