Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018  pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018
    Având în vedere modificările şi completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, în privinţa categoriilor de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, impactul acestora asupra unor categorii de beneficiari de drepturi de asistenţă socială, precum şi faptul că noile dispoziţii au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, se impune şi corelarea unor prevederi ale actelor normative care reglementează beneficii de asistenţă socială, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată.
    Astfel este necesară eliminarea din cuprinsul actelor normative menţionate anterior a prevederilor referitoare la reglementarea modalităţii de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru a se alinia la cadrul general de stabilire a nivelului de taxare/impozitare a veniturilor populaţiei şi care este reprezentat de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând cont de faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 273/2004, republicată, reprezintă legislaţie specială, menţinerea în vigoare a reglementărilor menţionate generează obligaţia Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în contradicţie evidentă cu reglementările art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Riscul major în această situaţie ar putea fi reprezentat de interpretarea divergentă a prevederilor legale, iar acordarea asistenţei medicale să fie condiţionată de plata unei contribuţii prevăzută în legea specială, dar care a fost eliminată prin cadrul normativ general reprezentat de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce va genera consecinţe negative în rândul populaţiei prin neacordarea serviciilor medicale pentru categorii de persoane cum sunt părinţii cu copii mici, persoanele care adoptă copii şi persoanele aflate în risc de sărăcie.
    În plus, menţinerea în vigoare a textelor actelor normative referitoare la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ar avea consecinţe negative şi asupra activităţii agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, care ar avea obligaţia plăţii acestor contribuţii fără a mai exista alocare bugetară pentru acestea, fapt pentru care modificările legislative este necesar să fie aprobate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii se reglementează modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru.
    Având în vedere complexitatea funcţiei reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, termenele foarte scurte şi insuficiente pentru elaborarea normelor de aplicare a legii, faptul că noul soft necesar pentru adaptarea Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) nu este încă funcţional, dificultăţile financiare în a asigura suportul tehnic necesar pentru realizarea de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a funcţiei de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru, aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 nu se poate realiza de la data de 15 martie 2018. În absenţa unor reglementări care să asigure o perioadă de tranziţie, aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 nu este posibilă, intrarea în vigoare în data de 15 martie generând consecinţe negative asupra procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
    În considerarea faptului că aspectele prezentate reprezintă situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) În perioada în care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5), persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului."

    2. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale."    ART. II
    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 26^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale."    ART. III
    Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 50, alineatele (5), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În perioada în care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
    ..........................................................
(8) Calculul şi plata indemnizaţiei se fac de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia."

    2. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii."

    3. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (2) se ia în calcul valoarea indemnizaţiei prevăzute la art. 50 alin. (1)."    ART. IV
    Până la data de 31 martie 2018 Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru drepturile de ajutor social acordate potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie pentru creşterea copilului prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, corespunzătoare anului fiscal 2017.

    ART. V
    Sumele reprezentând contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente drepturilor prevăzute la art. IV acordate necuvenit, virate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, nu se mai recuperează.

    ART. VI
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă procedurile de atribuire şi modificările contractuale iniţiate după data de 15 iunie 2018.
    (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin procedură de atribuire sau modificare contractuală iniţiată după data de 15 iunie 2018 se înţelege orice procedură de atribuire pentru care a fost încărcată în SEAP o documentaţie de atribuire, respectiv a fost transmisă o înştiinţare la ANAP, în cazul procedurilor de negociere fără publicare/invitaţie prealabilă sau în cazul modificărilor contractuale.
    (3) Procedurile de atribuire şi modificările contractuale iniţiate anterior datei de 15 iunie 2018 sunt verificate în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în materia controlului ex ante la data când acestea au fost încărcate în SEAP, respectiv când a fost transmisă o înştiinţare ANAP.
    (4) Toate instituţiile sau autorităţile vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să ia măsurile necesare care le revin astfel încât noul sistem de control ex ante să fie operaţional până la data de 15 iunie 2018."

    2. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    La data de 15 iunie 2018 se abrogă:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative."

    3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 iunie 2018, cu excepţia prevederilor art. 24 alin. (3) şi art. 28-30, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Ministrul finanţelor publice
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 7 martie 2018.
    Nr. 15.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016