Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2018 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2018

Monitorul Oficial 917 bis din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 917 bis/2018)

 ANEXĂ din 20 septembrie 2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 169/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5 litera a "Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 917 bis din 31 octombrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.383 din 20 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 917 din 31 octombrie 2018──────────prioritatea uniunii 2stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştereghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.1. - sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţemăsura ii.5 litera a: crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.septembrie 2018cuprins1. legislaŢie a uniunii europene Şi naŢionalĂ, alte documente relevante2. prevederi generale3. condiŢii specifice ...

Monitorul Oficial 919 din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 919/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 152 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO_2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 284 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/479 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, întrucât, având în vedere că producătorii au o pondere diferită pe piaţa vehiculelor în state membre diferite, aceştia ar fi afectaţi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] şi a Deciziei 2004/512/CE şi de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM (2018) 302 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/482 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 767/2008, a regulamentului (ce) nr. 810/2009, a regulamentului (ue) 2017/2.226, a regulamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/480 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - com (2018) 303 final respectă ...

 HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referinţă pentru activităţile cu impact scăzut în ceea ce priveşte emisiile de carbon şi indicii de referinţă pentru activităţile cu impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de carbon - COM (2018) 355 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/478 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, întrucât articolul 5 alineatul (3) din tratatul privind uniunea europeană (tue) prevede faptul că uniunea trebuie să ia măsuri numai dacă şi în măsura ...

 HOTĂRÂRE nr. 156 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE şi de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/486/18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de directivă a consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al ue şi de abrogare a deciziei 96/409/pesc - com (2018) 358 final respectă principiile subsidiarităţii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 158 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială - COM (2018) 378 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/487 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 1.206/2001 al consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre ...

 HOTĂRÂRE nr. 159 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/484 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire, ca parte a fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de ...

 HOTĂRÂRE nr. 160 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce priveşte resursele pentru obiectivul de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă - COM (2018) 498 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/485 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: 1. constată că: - propunerea reflectă concentrarea resurselor destinate alocării specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (yei) în bugetul ue pe 2018;– propunerea de ...

 HOTĂRÂRE nr. 161 din 23 octombrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 567 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/473 din 17.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

 HOTĂRÂRE nr. 162 din 23 octombrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 568 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/474 din 17.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

 HOTĂRÂRE nr. 163 din 29 octombrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 135(1) votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, ridicare în picioare, apel nominal sau electronic. În cazul legilor constituţionale, votul deschis se poate exprima şi prin corespondenţă, în condiţiile stabilite de regulamentul comisiei de revizuire a constituţiei.(2) votul ...

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 24 octombrie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2371 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2371, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al judeţului vrancea, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional ...

Monitorul Oficial 920 din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 920/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 157 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. …/2018 de instituire a unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (Programul Pericles IV) - COM (2018) 371 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/489/18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării regulamentului (ue) nr. …/2018 de instituire a unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 831 din 24 octombrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 24 octombrie 2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Braşov, Vaslui, Sibiu şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, la care se modifică valorile de inventar ca urmare ...

 HOTĂRÂRE nr. 834 din 24 octombrie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 3177, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului buzău, judeţul buzău, precum şi declararea acesteia din bun de interes public ...

 HOTĂRÂRE nr. 836 din 24 octombrie 2018 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat cu nr. m.f. 36454 în anexa nr. 10 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al ...

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 24 octombrie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 208/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) regia autonomă „monitorul oficial“, denumită în continuare regia autonomă, funcţionează sub autoritatea camerei deputaţilor, exercitată prin secretarul general al camerei deputaţilor. (2) regia autonomă este persoană juridică care desfăşoară activitate ...

Monitorul Oficial 917 din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 917/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 825 din 24 octombrie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 917 din 31 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor tehnice ale imobilelor ...

Monitorul Oficial 916 din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 916/2018)

 NORME METODOLOGICE din 26 octombrie 2018 privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 916 din 31 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.440 din 26 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 916 din 31 septembrie 2018.──────────art. 1(1) fondul de ameliorare a fondului funciar se află la dispoziţia ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale în proporţie de 100% şi este constituit din tarifele calculate cu respectarea dispoziţiilor anexei nr. 1 la legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, ...

Monitorul Oficial 916 bis din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 916 bis/2018)

 ANEXĂ din 24 septembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 170/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5 litera b "Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 916 bis din 31 octombrie 2018

──────────*) conţinută de ordinul nr. 1388 din 24 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 916 din 31 octombrie 2018.──────────   programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014-2020prioritatea uniunii europene 2 stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct  de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştereghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.1. sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţemăsura ii.5 litera b: achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.septembrie 2018 cuprins1. legislaŢie a uniunii ...

Monitorul Oficial 911 bis din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 911 bis/2018)

 ANEXE din 13 septembrie 2018 de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 728/2015 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 bis din 30 octombrie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 5.682 din 13 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 911 din 30 octombrie 2018──────────anexa 1 strategie pentru integritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 2015-2020(actualizare 2018) cuprinsi. introducerei.1. contextul generali.2. scopul strategiei, instrumentele şi tipurile de intervenţii propusei.3. politicile publice şi cadrul juridic existenteii. valorile fundamentale Şi principiile promovate de strategieii.1. valori fundamentaleii.2. principiiiii. obiective generaleobiectiv general 1: prevenirea corupţiei şi a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica şi integritatea la nivelul mdrapobiectiv general 2: creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul mdrap şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 912 din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 912/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 823 din 24 octombrie 2018 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 30 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 68/2012 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 8 iulie 2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentele convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la acordul de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie ...

Monitorul Oficial 911 din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 911/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 820 din 24 octombrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 30 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) lit. b)-d) şi alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru societatea complexul energetic oltenia - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 915 din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 915/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 826 din 24 octombrie 2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 30 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 832 din 24 octombrie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 30 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale „apele române“, aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru administraţia naţională „apele române“, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apelor şi pădurilor,ioan deneşministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 24 octombrie 2018.nr. 832.anexa ...

Monitorul Oficial 914 din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 914/2018)

 PROCEDURĂ din 12 octombrie 2018 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 914 din 30 octombrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.320 din 12 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 914 din 30 septembrie 2018.──────────art. 1procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor(1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire a accizei emise de către administratorul schemei, respectiv autoritatea rutieră română - a.r.r., denumită în continuare arr, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, ...

Monitorul Oficial 908 din 29 Octombrie 2018 (M. Of. 908/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 830 din 24 octombrie 2018 privind preluarea în depozit de către Centrul Naţional de Management al Apei Grele a cantităţilor de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 29 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea centrului naţional de management al apei grele, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 26/2018, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă preluarea în depozit de către centrul naţional de management al apei grele, titular de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi cu materiale de interes nuclear, de la regia autonomă pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin, a cantităţilor de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa nu se ...

Monitorul Oficial 909 din 29 Octombrie 2018 (M. Of. 909/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 828 din 24 octombrie 2018 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 909 din 29 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1stocurile minime de ţiţei şi/sau produse petroliere se constituie exclusiv sub formă de stocuri de urgenţă, cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2019.art. 2nivelul stocurilor de urgenţă care trebuie constituit şi menţinut în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) din legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere este de 1.386.187 tone echivalent petrol.art. 3nominalizarea operatorilor economici care au ...

 NORME din 4 octombrie 2018 privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 909 din 29 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 150 din 4 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 909 din 29 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1 obiect(1) prezentele norme stabilesc cerinţele privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea şi desfăşurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum şi formarea/instruirea teoretică a stagiarilor.(2) prezentele norme se aplică tuturor stagiarilor în activitatea de audit financiar.art. 2definiţiiÎn înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. auditor financiar liber-profesionist - auditorul financiar autorizat, înregistrat în registrul public electronic, care îşi exercită activitatea ca liber-profesionist care ...

Monitorul Oficial 903 din 26 Octombrie 2018 (M. Of. 903/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 24 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte - COM (2018)495 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 26 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-22/463, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 octombrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine încheierea acordului privind spaţiul aerian comun între uniunea europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi georgia, pe de altă parte, în condiţiile descrise în actuala ...

Monitorul Oficial 904 din 26 Octombrie 2018 (M. Of. 904/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 819 din 24 octombrie 2018 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi alte măsuri necesare în vederea organizării şi desfăşurării la Bucureşti a Reuniunii Grupului de la Valletta, în perioada 26-27 noiembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 26 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, la cap. 66.01 „sănătate“ titlul 20 „bunuri şi servicii“, cu suma de 157 mii lei.(2) suma prevăzută la ...

 HOTĂRÂRE nr. 827 din 24 octombrie 2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, în vederea asanării legislaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 26 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse abrogă hotărârea guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 59 din 6 aprilie 1992, în vederea asanării legislaţiei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 24 octombrie 2018.nr. 827.-----

 HOTĂRÂRE nr. 822 din 24 octombrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 26 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru compania naţională „poşta română“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul comunicaţiilor ...

Monitorul Oficial 898 din 25 Octombrie 2018 (M. Of. 898/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 151 din 22 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 25 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţeinumerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. xviii - componenţa comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, domnul senator diaconescu renică - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 24 octombrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 25 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat vasilică radu costin, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 24 octombrie 2018 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 25 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (1) lit. d) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului camerei deputaţilor pe anul 2017, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului camerei deputaţilor la 31 decembrie 2017*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) raportul privind execuţia bugetului camerei deputaţilor la 31 decembrie 2017 se comunică celor interesaţi.această hotărâre a fost adoptată de ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 24 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile COM (2018)353 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 25 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/462 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 16 octombrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine aşezarea consideraţiilor de mediu, sociale şi de guvernanţă în centrul sistemului financiar, pentru a sprijini procesul de transformare a economiei europei într-un sistem circular, mai verde şi mai rezilient;2. susţine ...

 ÎNCHEIERE din 17 septembrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 25 octombrie 2018

Dosar nr. 1.363/1/2017 ┌──────────┬───────────────────────────┐│gabriela │- vicepreşedintele Înaltei ││elena │curţi de casaţie şi ││bogasiu │justiţie, preşedintele ││ │completului │├──────────┼───────────────────────────┤│lavinia │- preşedintele delegat al ││curelea │secţiei i civile │├──────────┼───────────────────────────┤│eugenia │- preşedintele secţiei a ││voicheci │iia civile ...

Monitorul Oficial 899 bis din 25 Octombrie 2018 (M. Of. 899 bis/2018)

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 482/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 25 octombrie 2018.──────────ruic nr. 66/08.10.2018.1. preambulavând în vedere:● ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018:● art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 5 din o.u.g. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 482 din 8 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 25 octombrie 2018──────────ruic nr. 69/08.10.2018.1. preambulavând în vedere:● ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78 din 05.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018;● art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 5 din o.u.g. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin HG nr.231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 482 din 8 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 25 octombrie 2018──────────ruic nr. 68/08.10.2018.1. preambulavând în vedere:● ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78 din 05.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018;● art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 5 din o.u.g. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 482 din 8 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 25 octombrie 2018.──────────ruic nr. 70/08.10.20181. preambulavând în vedere:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78 din 05.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018;– art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 5 din o.u.g. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele ...

Monitorul Oficial 899 din 25 Octombrie 2018 (M. Of. 899/2018)

 HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 octombrie 2018 asupra contestaţiilor referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 25 octombrie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│simona-maya ...

Monitorul Oficial 899 bis din 25 Octombrie 2018 (M. Of. 899 bis/2018)

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 482/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 25 octombrie 2018.──────────ruic nr. 67/08.10.20181. preambulavând în vedere:● ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018;● art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 5 din o.u.g. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Astra Trans Carpatic S.R.L. - RUIC nr. 42/21.12.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/22.12.2017 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 482 din 8 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 25 octombrie 2018.──────────ruic nr. 71/08.10.20181. preambulavând în vedere:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78 din 05.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018;– art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 5 din o.u.g. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele ...

Monitorul Oficial 890 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 890/2018)

 REZOLUŢIE MEPC. 263(68) din 15 mai 2015 privind amendamente la Liniile directoare din 2014 referitoare la metoda de calcul al indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI) obţinut pentru nave noi [Rezoluţia MEPC.245(66)] EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 23 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.489 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 890 din 23 octombrie 2018.──────────comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,amintind, de asemenea, că la cea de-a şaizeci şi doua sesiune a sa comitetul a adoptat, prin rezoluţia mepc.203(62), amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la ...

 REZOLUŢIE MEPC. 281(70) din 28 octombrie 2016 privind amendamente la liniile directoare din 2014 referitoare la metoda de calcul al indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI) obţinut pentru nave noi [Rezoluţia MEPC.245(66), aşa cum a fost amendată prin rezoluţia MEPC.263(68)] EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 23 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.489 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 890 din 23 octombrie 2018.──────────comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,amintind, de asemenea, că a adoptat, prin rezoluţia mepc.203(62), amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta (includerea regulilor referitoare la randamentul energetic al navelor ...

 REZOLUŢIE MEPC. 261(68) din 15 mai 2015 privind amendamente la liniile directoare din 2014 referitoare la inspecţia şi certificarea indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI) [Rezoluţia MEPC.254(67)] EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 23 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.489 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 890 din 23 octombrie 2018.──────────comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,amintind, de asemenea, că la cea de-a şaizeci şi doua sesiune a sa comitetul a adoptat, prin rezoluţia mepc.203(62), amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta ...

 REZOLUŢIE MEPC. 262(68) din 15 mai 2015 privind amendamente la Liniile directoare interimare din 2013 pentru determinarea puterii minime de propulsie pentru menţinerea manevrabilităţii navelor în condiţii nefavorabile [Rezoluţia MEPC.232(65), aşa cum a fost amendată prin Rezoluţia MEPC.255(67)] EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 23 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.489 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 890 din 23 octombrie 2018.──────────comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,amintind, de asemenea, că la cea de-a şaizeci şi doua sesiune a sa comitetul a adoptat, prin rezoluţia mepc.203(62), amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta ...

Monitorul Oficial 892 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 892/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 797 din 4 octombrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 23 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei băiţa de sub codru, judeţul maramureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei băiţa de sub codru, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 4 octombrie 2018.nr. 797.anexa 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea stemei oraşului Săliştea de Sus, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 23 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului săliştea de sus, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului săliştea de sus, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 812.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemaoraşului săliştea de sus, ...

 HOTĂRÂRE nr. 814 din 15 octombrie 2018 privind aprobarea stemei oraşului Tismana, judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 23 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului tismana, judeţul gorj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului tismana, judeţul gorj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 15 octombrie 2018.nr. 814.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemaoraşului tismana, judeţul gorj (a se vedea ...

Monitorul Oficial 893 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 893/2018)

Monitorul Oficial 892 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 892/2018)

 PROCEDURĂ din 9 octombrie 2018 de efectuare a investigaţiilor EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 23 octombrie 2018

──────────aprobată prin decizia nr. 161 din 9 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial,partea i, nr. 892 din 23 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În exercitarea atribuţiilor de control prevăzute de regulamentul (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/ce (regulamentul general privind protecţia datelor), de legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, de legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, ...

Monitorul Oficial 893 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 893/2018)

 NORME METODOLOGICE din 25 septembrie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 23 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.773/1.005/3.050/2018 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 893 din 23 octombrie 2018.──────────cap. i programarea bugetară a fondurilor aferente proiectelor, măsurilor, proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor şi activităţilor fondului pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile (seaf) finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul uniunii europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţeart. 1(1) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor sau măsurilor sau proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice se cuprind conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi ...

Monitorul Oficial 890 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 890/2018)

 SENTINŢA nr. 113 din 11 iulie 2016 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ cu caracter normativ EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 23 octombrie 2018

Dosar nr. 95/64/2016completul compus din:preşedinte: - mirena radugrefier: - maria dascălupentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamantul precup radu-daniel, în contradictoriu cu pârâta agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară bucureşti, având ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ - ordin nr. 1.340/26.11.2015“.dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 27 iunie 2016, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa, în baza art. 394 alin. (2) din codul de procedură civilă şi art. 396 ...

Monitorul Oficial 893 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 893/2018)

Monitorul Oficial 892 din 23 Octombrie 2018 (M. Of. 892/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 803 din 10 octombrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2004 pentru aprobarea însemnelor heraldice pentru Armata României şi unele structuri din compunerea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 23 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. ii alin. (1) din legea nr. 146/2016 pentru modificarea legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.223/2004 pentru aprobarea însemnelor heraldice pentru armata româniei şi unele structuri din compunerea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 731 din 13 august 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apărării naţionale,mihai-viorel fifor bucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 803.anexa 1 *) anexa este reprodusă în facsimil.Însemnele heraldice ale armatei româniei şi ale unor structuri ...

Monitorul Oficial 888 din 22 Octombrie 2018 (M. Of. 888/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 22 octombrie 2018

Situaţia extraordinară şi de urgenţă este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.i. potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice achiziţionarea, preluarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 943 din 11 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 22 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. b) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 127/2007, publicată în ...

Monitorul Oficial 884 din 19 Octombrie 2018 (M. Of. 884/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 150 din 16 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 19 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ix - componenţa comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, domnul senator goţiu remus-mihai - grupul parlamentar al uniunii salvaţi românia - se include în componenţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 816 din 15 octombrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 19 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la sublista c „dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim ...

 HOTĂRÂRE nr. 198 din 8 octombrie 2018 pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare în numele şi în contul statului pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri europene"(NI-GAR-13-I/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 19 octombrie 2018

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a normei „plafon de garantare în numele şi în contul statului pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri europene“ (nigar-13-i/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, cu completările ulterioare;– ...

 NORMĂ nr. 198 din 8 octombrie 2018 "Plafon de garantare în numele şi în contul statului pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri europene"(NI-GAR-13-I/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 19 octombrie 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 198 din 8 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 884 din 19 octombrie 2018.──────────prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, cu completările ulterioare, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. i dispoziţii generaleart. ...

 CUANTUMUL TOTAL din 19 octombrie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Mişcarea Populară EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 19 octombrie 2018

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017denumirea partidului politic: partidul miŞcarea popularĂsediul partidului politic: bucureşti, str. dr. nicolae iorga nr. 11, sector 1, tel. (0734) 850-822, e-mail: secretariatpmp@gmail.comron ┌────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al ...

Monitorul Oficial 883 din 19 Octombrie 2018 (M. Of. 883/2018)

 INSTRUCŢIUNI din 3 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 883 din 19 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.208 din 3 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 883 din 19 octombrie 2018.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 694/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "5. punctul de plecare pentru ...

Monitorul Oficial 881 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 881/2018)

 NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 881 din 18 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.463 din 21 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 881 din 18 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) potrivit ordonanţei guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din românia au obligaţia de a achita tariful de utilizare şi, după caz, tariful de trecere.(2) tariful de utilizare se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în ...

Monitorul Oficial 880 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 880/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil şi Migraţie - COM (2018) 471 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/439 din 1.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a fondului pentru azil şi migraţie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. notează că temeiul juridic al propunerii se ...

 HOTĂRÂRE nr. 146 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/440 din 1.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a fondului pentru securitate internă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. notează că temeiul juridic al propunerii se bazează ...

 HOTĂRÂRE nr. 147 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi vizelor - COM (2018) 473 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/441 din 1.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire, ca parte a fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 148 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/433 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată următoarele:• propunerea de regulament este întemeiată pe articolul 173 din tfue ce constituie temeiul juridic pentru acţiuni care vizează, printre altele, promovarea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor din întreaga uniune, mai ...

 HOTĂRÂRE nr. 807 din 10 octombrie 2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a unui imobil situat în municipiul caracal, judeţul olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului local al municipiului caracal nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 808 din 10 octombrie 2018 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1)-(3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 22/2007, şi având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale ...

 CIRCULARĂ nr. 24 din 5 octombrie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 175 de ani de la naşterea reginei Elisabeta a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 15 octombrie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 175 de ani de la naşterea reginei elisabeta a româniei.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌──────────────────────────┬───────────┐│metal │aur │├──────────────────────────┼───────────┤│valoare nominală │100 lei │├──────────────────────────┼───────────┤│titlu ...

 CIRCULARĂ nr. 25 din 9 octombrie 2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2018 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,15 % pe an, iar rata dobânzii plătite la ...

 CIRCULARĂ nr. 26 din 10 octombrie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 29 octombrie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea bucovinei cu românia.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:┌────────┬───────────────────────┬──────────────┐│ │set de 3 monede │monedă pentru ││ │ ...

 SENTINŢA nr. 109 din 1 iulie 2016 referitoare la anularea parţială a unui act administrativ EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

Dosar nr. 292/64/2016completul compus din:preşedinte - oana maria boureanu - judecătorgrefier - cristina cojocariupentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamantul precup radu-daniel în contradictoriu cu pârâta agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară bucureşti (ancpi), având ca obiect „anulare act administrativ“.dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 23 iunie 2016, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa în vederea deliberării în baza art. 396 alin. 1 din codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea ...

Monitorul Oficial 878 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 878/2018)

 PROCEDURĂ din 11 octombrie 2018 de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 18 octombrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.572 din 11 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 878 din 18 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1pentru efectuarea transportului urban de călători pe liniile de metrou, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de securitate a transportului şi de calitate a serviciilor publice, este necesar ca vehiculele de transport cu metroul, infrastructura de transport cu metroul, mijloacele de intervenţie şi personalul utilizat în transportul cu metroul să respecte condiţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare.art. 2(1) autorizaţia de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători, denumită în continuare autorizaţia, ...

Monitorul Oficial 880 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 880/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 144 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/435 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că temeiul juridic al propunerii de regulament se întemeiază pe articolul 203 din tratatul de instituire a comunităţii europene a energiei atomice;2. alegerea formei juridice este regulamentul, întrucât acesta asigură aplicarea ...

Monitorul Oficial 879 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 879/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 octombrie 2018 privind darea unui sector de drum naţional şi a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oneşti în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 22^1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă darea sectorului de drum naţional dn 11a km 1 + 500-km 6 + 700 şi a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea consiliului local al municipiului oneşti în administrarea ministerului transporturilor, în vederea realizării de către compania naţională de administrare a infrastructurii rutiere - s.a. ...

 HOTĂRÂRE nr. 818 din 15 octombrie 2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 18 alin. (6) din legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 lit. d) din legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) sintagma „instituţii din comunitate“ are înţelesul definit la ...

Monitorul Oficial 878 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 878/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 10 octombrie 2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 18 octombrie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice, după caz, şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea spitalului clinic căi ferate oradea, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, conform ...

 HOTĂRÂRE nr. 811 din 10 octombrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Lascăr Pană" în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 18 octombrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 80 alin. (10) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 876 din 17 Octombrie 2018 (M. Of. 876/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 10 octombrie 2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informaţiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri - COM (2018) 279 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/425 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 137 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 şi (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte promovarea utilizării pieţelor de creştere pentru IMM-uri - COM (2018) 331 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/426 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că: - prezenta propunere se încadrează la articolul 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue), care conferă instituţiilor europene competenţa de a stabili dispoziţii adecvate care au ...

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce priveşte cooperarea cu Parchetul European şi eficacitatea investigaţiilor OLAF - COM (2018) 338 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/437 din 28.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue, euratom) nr. 883/2013 privind investigaţiile efectuate de oficiul european de luptă antifraudă (olaf) ...

 HOTĂRÂRE nr. 139 din 10 octombrie 2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind titlurile garantate cu obligaţiuni suverane - COM (2018) 339 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/434 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2senatul româniei subliniază următoarele:a) apreciază eforturile comisiei de transparentizare şi securizare a sbbs-urilor, în vederea aprofundării şi integrării sporite ...

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce priveşte conţinutul registrului electronic - COM (2018) 349 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/424 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că: - prezenta propunere este întemeiată pe articolul 113 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). În temeiul acestui articol, consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură ...

 HOTĂRÂRE nr. 141 din 10 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2018) 372 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/431 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii;2. consideră că propunerea de regulament respectă principiul proporţionalităţii sub aspectul formei juridice alese, dar sub aspectul conţinutului este inadecvată; 3. constată necesitatea clarificării, ...

 HOTĂRÂRE nr. 142 din 10 octombrie 2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unei Funcţii europene de stabilizare a investiţiilor - COM (2018) 387 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/432 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2senatul româniei subliniază următoarele:a) se apreciază preocuparea comisiei pentru protejarea investiţiilor publice cu o valoare adăugată mare, precum şi sprijinul ...

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 10 octombrie 2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2018) 439 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/430 din 26.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2senatul româniei subliniază următoarele:a) se apreciază ideea unui cadru unitar pentru instrumentele financiare, dar suprapunerile dintre acestea şi alte programe ...

Monitorul Oficial 875 din 17 Octombrie 2018 (M. Of. 875/2018)

 INSTRUCŢIUNI din 24 septembrie 2018 privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 17 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.346 din 24 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 875 din 17 octombrie 2018.──────────i. dispoziţii generale1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni se folosesc următoarele abrevieri:┌────────────┬─────────────────────────┐│abreviere │semnificaţie │├────────────┼─────────────────────────┤│ │cod de referinţă ││ │administrativ unic al ││ │e-da, ...

Monitorul Oficial 872 din 16 Octombrie 2018 (M. Of. 872/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 809 din 10 octombrie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică "Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A." la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 48 alin. (3) din legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „amenajare bandă pistă şi r.e.s.a. (runway end safety area - suprafaţă de siguranţă la capăt de pistă)“, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 815 din 15 octombrie 2018 privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţii de management pentru programul interreg v-a românia-bulgaria, finanţat din fonduri europene structurale şi de investiţii, denumit în continuare interreg ro-bg, în vederea efectuării plăţilor către beneficiarii operaţiunilor finanţate, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către ministerul ...

Monitorul Oficial 874 din 16 Octombrie 2018 (M. Of. 874/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 16 octombrie 2018

Având în vedere că, potrivit art. 54 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin legea nr. 207/2018, apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel, iar aceste dispoziţii sunt aplicabile cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor după data de 23 iulie 2018, data intrării în vigoare a legii nr. 207/2018,în considerarea faptului că schemele de personal ale instanţelor judecătoreşti sunt subdimensionate, astfel cum s-a învederat de către consiliul superior al magistraturii, cu consecinţe în ceea ...

Monitorul Oficial 872 din 16 Octombrie 2018 (M. Of. 872/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 813 din 15 octombrie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 151 din 16 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) suma de 9.200 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 NORME PROPRII din 25 septembrie 2018 de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.238/102/9.501/280/m162/3.868/c/494/919/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 872 din 16 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 140/2018, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se ...

Monitorul Oficial 871 din 15 Octombrie 2018 (M. Of. 871/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 805 din 10 octombrie 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Vadon ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia vadon, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul sfântu gheorghe, str. libertăţii nr. 7, judeţul covasna, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:ministrul turismului,bogdan gheorghe trifministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 805.-----

 REZOLUŢIA MEPC. 286(71) din 7 iulie 2017 privind amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Desemnarea zonelor de control al emisiilor Marea Baltică şi Marea Nordului pentru nivelul III de NO_x) (Informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncherului) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.488 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial partea i, nr. 871 din 15 octombrie 2018.──────────amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta amendamente la anexa vi la marpol  (desemnarea zonelor de control al emisiilor marea baltică şi marea nordului pentru nivelul iii de no_x)(informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncherului)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile ...

Monitorul Oficial 870 din 15 Octombrie 2018 (M. Of. 870/2018)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 septembrie 2018 pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 15 octombrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 951/780/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 15 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură instituite o schemă de ajutor de minimis, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic), denumită schema de ajutor de minimis, finanţată prin programul operaţional competitivitate (poc).art. 2(1) ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.(2) acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea ...

Monitorul Oficial 868 din 15 Octombrie 2018 (M. Of. 868/2018)

 REZOLUŢIE MEPC.259(68) din 15 mai 2015 privind liniile directoare din 2015 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 15 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 868 din 15 octombrie 2018.──────────comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine cauzate de nave,amintind, de asemenea, că la cea de-a cincizeci şi opta sesiune a sa, comitetul a adoptat, prin rezoluţia mepc.176(58), anexa vi revizuită la marpol care întăreşte semnificativ limitele de emisii de oxizi de sulf (so_x),amintind în continuare că, la cea de-a cincizeci şi noua ...

Monitorul Oficial 869 din 15 Octombrie 2018 (M. Of. 869/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 octombrie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a regiei autonome pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin şi înfiinţarea regiei autonome tehnologii pentru energia nucleară - raten, aprobată prin legea nr. 302/2013, precum şi ale art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul regiei autonome pentru activităţi nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în ...

 HOTĂRÂRE nr. 802 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 94/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care sunt incidente ...

Monitorul Oficial 865 din 12 Octombrie 2018 (M. Of. 865/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 10 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) COM (2018) 303 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/430 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 3 octombrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine relevanţa menţinerii ofiţerilor de legătură în materie de imigraţie şi a reţelei acestora în actualul context global în materie de migraţie, având în vedere importanţa unui cadru organizat pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 10 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente "Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor" JOIN (2018) 17 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/431 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 3 octombrie 2018, camera deputaţilor:1. recomandă detalierea aspectelor pe care comisia europeană le consideră necesar de dezvoltat în ceea ce priveşte aplicarea pe deplin de către statele membre a recomandării sale din 2018 privind măsurile ...

 HOTĂRÂRE nr. 798 din 10 octombrie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului giurgiu de către doamna puţaru adriana.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 798.-----

 HOTĂRÂRE nr. 799 din 10 octombrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna puţaru adriana exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului giurgiu.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 799.-----

 HOTĂRÂRE nr. 800 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de ...

 HOTĂRÂRE nr. 801 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) aparatul propriu al ministerului muncii şi justiţiei sociale are un număr maxim de ...

 HOTĂRÂRE nr. 804 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului "Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană", ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea de către consiliul superior al magistraturii, la alba iulia, la data de 16 noiembrie 2018, a evenimentului „centenarul marii uniri - o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană“, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea evenimentului prevăzut ...

Monitorul Oficial 866 din 12 Octombrie 2018 (M. Of. 866/2018)

 CONDIŢII-CADRU din 10 octombrie 2018 pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 12 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 177 din 10 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 866 din 12 octombrie 2018.──────────cap. iscopart. 1prezenta anexă stabileşte condiţiile-cadru pentru întocmirea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional (calendar de implementare a smi) şi a planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice (planuri de implementare a smi) propuse de od pentru zonele de concesiune a distribuţiei de energie electrică.cap. iidomeniul de aplicareart. 2(1) prevederile prezentelor condiţii-cadru, în corelare cu prevederile codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin ...

Monitorul Oficial 867 din 12 Octombrie 2018 (M. Of. 867/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 786 din 4 octombrie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare dn 66 filiaşi-petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „reabilitare dn 66 filiaşi-petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500- km 126+000“, ...

 HOTĂRÂRE nr. 796 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia românia, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului dej“ la hotărârea guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul cluj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) se modifică următoarele ...

 HOTĂRÂRE nr. 149 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 12 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. x - componenţa comisiei pentru administraţie publică, doamna senator paţurcă roxana-natalia - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului ...

Monitorul Oficial 863 din 11 Octombrie 2018 (M. Of. 863/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 8 octombrie 2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 68 alineatul (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, punctul ix se modifică şi va avea următorul cuprins:"ix. comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic;"această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 8 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianubucureşti, 8 octombrie 2018.nr. 135.-----

Monitorul Oficial 6 din 11 Octombrie 2018 (M. Of. 6/2018)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 317 din 24 iulie 2018 la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice - Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călători pe anii 2018-2020 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 6 din 11 octombrie 2018

În temeiul legii nr. 62/2011, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic între salariaţii şi angajatorii din transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.salariaţii/angajaţii sunt reprezentaţi prin: federaţia sindicală transloc-românia.angajatorii în calitate de patronat sunt reprezentaţi prin federaţia transportatorilor urbani, suburbani şi metropolitani de călători (acronim federaţia tusmc).preambul prevederile prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate servicii comunitare şi utilităţi publice - transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călător, se aplică la unităţile care au ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, cuprinse în anexa ...

Monitorul Oficial 863 din 11 Octombrie 2018 (M. Of. 863/2018)

 INSTRUCŢIUNI din 2 octombrie 2018 privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcţiilor de psiholog din Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. m.175 din 2 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 11 octombrie 2018.──────────art. 1prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul procedural pentru încadrarea funcţiilor militare de psiholog din armata româniei, rezultate din transformarea funcţiilor corespunzătoare de psiholog încadrate cu personal civil la momentul transformării.art. 2(1) pot fi încadrate în funcţii militare, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, persoanele prevăzute la art. 1 care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale:a) au cetăţenie română şi domiciliul în românia de cel puţin 6 luni;b) nu au fost condamnate penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit ...

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 8 octombrie 2018 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) şi art. 20 lit. f) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, adoptat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de consiliul de mediere, actualizat.art. 2În anul 2018 tabloul mediatorilor autorizaţi cuprinde mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 23 din legea nr. 192/2006, ...

Monitorul Oficial 864 din 11 Octombrie 2018 (M. Of. 864/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018

Având în vedere că sfera acţiunilor la care sunt invitaţi să participe invalizii, răniţii şi cei care au dobândit afecţiuni fizice şi psihice a căpătat valenţe mai largi în procesul reinserţiei sociale, recuperării fizice şi recuperării/reabilitării psihice, întreprinse de ministerul apărării naţionale şi de alte organizaţii ce desfăşoară activităţi în sfera de competenţă a ministerului, precum proiectele de a lua parte la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinii lor, în ţară şi străinătate,luând în considerare că proiectul de referinţă „invictus games“ şi-a dovedit din plin utilitatea, după un prim exerciţiu de participare la eveniment în 2017, propunându-şi a demonstra societăţii ce ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 septembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

Monitorul Oficial 859 din 10 Octombrie 2018 (M. Of. 859/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 789 din 4 octombrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 10 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ca urmare a efectuării reevaluării patrimoniului imobiliar conform prevederilor ...

Monitorul Oficial 860 din 10 Octombrie 2018 (M. Of. 860/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 791 din 4 octombrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei mireşu mare, judeţul maramureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei mireşu mare, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 4 octombrie 2018.nr. 791.anexa 1  (a se vedea imaginea ...

 HOTĂRÂRE nr. 793 din 4 octombrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Odoreu, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei odoreu, judeţul satu mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei odoreu, judeţul satu mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 4 octombrie 2018.nr. 793.anexa 1 stemacomunei odoreu, judeţul satu mare (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 794 din 4 octombrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei runcu, judeţul vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei runcu, judeţul vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 4 octombrie 2018.nr. 794.anexa 1 stemacomunei runcu, judeţul vâlcea (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea Şi semnificaŢiileelementelor însumate ale stemei ...

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 4 octombrie 2018 privind aprobarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (2) din legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planul de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul energiei,anton antonministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanup. ministrul delegat pentru afaceri europene,cristian-gabriel winzer,secretar de statbucureşti, 4 octombrie 2018.nr. 795.anexa 1 plan de urgenta

Monitorul Oficial 861 din 10 Octombrie 2018 (M. Of. 861/2018)

 NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.301 din 10 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 861 din 10 octombrie 2018.──────────art. 1(1) unităţile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, în baza prevederilor art. i din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea finanţării unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 septembrie 2018 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 26 din statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, ...

Monitorul Oficial 862 din 10 Octombrie 2018 (M. Of. 862/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 10 octombrie 2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

Având în vedere că, potrivit art. iii alin. (1) din legea nr. 207/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, „secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie începe să funcţioneze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi“, respectiv la data de 23 octombrie 2018,ţinând seama că până la acest moment consiliul superior al magistraturii nu a finalizat în termenul legal procedura de operaţionalizare a secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie,luând în considerare faptul că legea prevede expres competenţa acestei secţii de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv ...

 HOTĂRÂRE nr. 787 din 4 octombrie 2018 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apelor şi pădurilor - regia naţională a pădurilor - romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul apelor şi pădurilor şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 790 din 4 octombrie 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în comuna Tunari, judeţul Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare ...

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 4 octombrie 2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 105063, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - ...

Monitorul Oficial 856 din 09 Octombrie 2018 (M. Of. 856/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 770 din 27 septembrie 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.142/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizare dn 73 piteşti-câmpulung-braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (6) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „modernizare dn 73 piteşti-câmpulung-braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250“, potrivit planului de ...

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 25 septembrie 2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare interimare de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 19 alin. (3), (3^1) şi (3^2), art. 28 şi art. 34 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 25 septembrie 2018,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. 1prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a ...

 CONDIŢII-CADRU din 26 septembrie 2018 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 172 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 856 din 9 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2(1) obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale având caracteristicile tehnice înscrise în anexa care se redactează şi se emite odată cu licenţa.(2) anexa prevăzută la alin. (1) face parte ...

Monitorul Oficial 854 din 09 Octombrie 2018 (M. Of. 854/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2018-2019, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale,luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local poate fi utilizat numai pentru finanţarea unor categorii de cheltuieli de funcţionare, nepromovarea acestei ...

Monitorul Oficial 857 din 09 Octombrie 2018 (M. Of. 857/2018)

Monitorul Oficial 850 din 08 Octombrie 2018 (M. Of. 850/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 3 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 COM(2018) 385 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/417 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 25 septembrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine obiectivul general al programului de a contribui la tranziţia către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi rezistentă la schimbările ...

 HOTĂRÂRE nr. 780 din 4 octombrie 2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 89 şi 99 din regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, în legătură cu aplicaţiile de plată a soldului final aferente programelor operaţionale 2007-2013,având în vedere scrisoarea comisiei europene - dg employment, social affairs and inclusion, nr. ares (2018) 2330253/ 2 mai 2018, referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ...

Monitorul Oficial 849 din 08 Octombrie 2018 (M. Of. 849/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 782 din 4 octombrie 2018 privind normarea parcului auto al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în vederea desfăşurării activităţilor specifice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă un număr de 159 de autoturisme necesare desfăşurării activităţii autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii.(2) modalitatea de repartizare a acestora în cadrul instituţiei şi pe activităţi se stabileşte prin decizie a preşedintelui autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii.(3) prevederile alin. (1) nu afectează dreptul autorităţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 783 din 4 octombrie 2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 8 octombrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2018/891 al comisiei din 21 iunie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului,în temeiul art. 108 ...

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, litera ff) va avea următorul cuprins:"ff) elaborează legislaţia pentru stabilirea şi dimensionarea tipurilor de exploataţii de animale din românia, astfel încât măsurile de control pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 773 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comandamentul energetic de iarnă, având, în principal, următoarele obiective:a) monitorizarea funcţionării sistemului electroenergetic naţional şi a sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019;b) identificarea situaţiilor de disfuncţionalitate ce pot apărea în sectorul de energie şi în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 şi stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul ...

Monitorul Oficial 851 din 08 Octombrie 2018 (M. Of. 851/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 134 din 3 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xx - componenţa comisiei pentru mediu:- doamna senator covaciu severica-rodica - senator fără apartenenţă la grupurile parlamentare - se include în componenţa comisiei;– domnul ...

 HOTĂRÂRE nr. 779 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă un număr de 25 de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei.art. 2modalitatea de alocare a autoturismelor prevăzute la art. 1, precum şi normativul privind consumul de carburanţi se vor stabili prin decizie a preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:preşedintele autorităţii naţionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 223/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 11 martie 2014 privind fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi ale regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru ...

Monitorul Oficial 852 din 08 Octombrie 2018 (M. Of. 852/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 774 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Platformă naţională integrată - Wireless Campus" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „platformă naţională integrată - wireless campus“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii se asigură din bugetul agenţiei de administrare a reţelei naţionale de informatică pentru educaţie şi cercetare, din fonduri externe nerambursabile, respectiv prin programul operaţional competitivitate, şi din bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei ...

Monitorul Oficial 853 din 08 Octombrie 2018 (M. Of. 853/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 778 din 4 octombrie 2018 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea consiliului naţional pentru studierea arhivelor securităţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2consiliul ...

 HOTĂRÂRE nr. 781 din 4 octombrie 2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „punerea în siguranţă a acumulării leşu, judeţul bihor“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 conform legislaţiei şi procedurilor aplicabile, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apelor şi pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile ...

Monitorul Oficial 848 din 05 Octombrie 2018 (M. Of. 848/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 776 din 4 octombrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Sohodol, judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 210 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetului local al comunei ...

 HOTĂRÂRE nr. 777 din 4 octombrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. ii şi iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pe anul 2018, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare ...

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 4 octombrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 1.179 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetului local al comunei dorobanţu, judeţul tulcea, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Şcolii gimnaziale dorobanţu, amplasată în localitatea dorobanţu, judeţul tulcea, grav afectată de incendiul produs la data de 5 august 2018.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se ...

Monitorul Oficial 847 din 05 Octombrie 2018 (M. Of. 847/2018)

 CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE din 26 septembrie 2018 asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 171 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 847 din 5 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2(1) obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale având caracteristicile tehnice înscrise în anexa care se redactează şi se emite odată cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 133 din 2 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xii - componenţa comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, domnul senator vela ion-marcel - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include în componenţa comisiei ...

Monitorul Oficial 847 bis din 05 Octombrie 2018 (M. Of. 847 bis/2018)

 ANEXĂ din 27 septembrie 2018 reprezentând anexa nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 bis din 5 octombrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.075 din 27 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 847 din 5 octombrie 2018.──────────judeţul alba┌────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────┐│ │ │biroul de │ ││ │oficiul de │cadastru şi│ ││nr. │cadastru şi│publicitate│unitatea ...

Monitorul Oficial 846 din 04 Octombrie 2018 (M. Of. 846/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerţului dintre statele membre - COM (2018) 329 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/415/21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că:- prezenta directivă modifică directiva tva în temeiul art. 113 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene. În temeiul acestui articol, consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă ...

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor accizabile (reformare) - COM (2018) 341 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/414 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că: - propunerea are ca temei juridic art. 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). la respectivul articol se prevede că parlamentul european şi consiliul, hotărând în conformitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) - COM (2018) 346 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/413 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că: - propunerea are ca temei juridic art. 113 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). În temeiul acestui articol, consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o ...

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile - COM (2018) 353 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/412 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că: - propunerea are ca temei juridic art. 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). art. 114 din tfue permite ue să ia măsuri pentru a elimina actualele ...

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informările referitoare la investiţiile durabile şi riscurile legate de durabilitate şi de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 - COM (2018) 354 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/411 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că: - prezenta propunere se încadrează în domeniul competenţei partajate în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. (a) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue) şi se bazează ...

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2018) 390 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/416 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a regulamentului (ue) nr. 508/2014 al ...

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme - COM (2018) 391 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/390 din 17.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a programului de sprijin pentru reforme - com (2018) 391 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 130 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare - COM (2018) 435 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/420 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:- orizont europa se bazează pe titlurile „industria“ şi „cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi spaţiul“ din tfue (art. 173, 182, 183 şi 188). programul specific de punere în aplicare se ...

 HOTĂRÂRE nr. 131 din 26 septembrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului spaţial al Uniunii şi a Agenţiei Uniunii Europene pentru Programul spaţial şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1.285/2013 şi (UE) nr. 377/2014 şi a Deciziei 541/2014/UE - COM (2018) 447 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/418 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei susţine următoarele: a) creşterea gradului de acoperire egnoss pentru statele care nu beneficiază în prezent de serviciile acestui sistem, printre care şi românia;b) creşterea nivelului de finanţare pentru govsatcom şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relaţiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte ("Decizia de asociere peste mări") - COM (2018) 461 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/417 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe art. 198-204 - partea a iv-a din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, referitoare la asocierea ţărilor şi teritoriilor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 768 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 28 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. la punctul 3.4 subpunctul 3.4.2, la principiul „perioada de referinţă şi durata de viaţă a echipamentului“, paragraful 4 va avea următorul cuprins:"În vederea elaborării planului de amortizare se iau în considerare perioade de amortizare stabilite pe baza duratei normale de funcţionare a activelor şi/sau pe baza duratei de utilizare economică (durata de viaţă utilă ...

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 3 octombrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat andrian ampleev, aparţinând grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor ...

 CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE din 26 septembrie 2018 asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 173 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 din 4 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2(1) obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa care ...

Monitorul Oficial 844 din 04 Octombrie 2018 (M. Of. 844/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 765 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 273 din 28 martie 2018, la punctul vii, subpunctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. rezidenţiat - 5.415."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul sănătăţii,dan-octavian alexandrescu,secretar de statp. ministrul educaţiei naţionale,irina elisabeta kovács,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 27 septembrie 2018.nr. 765.-----

 HOTĂRÂRE nr. 767 din 27 septembrie 2018 privind recunoaşterea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia pentru copii ronald mcdonald, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, şos. nicolae titulescu nr. 4-8, clădirea america house, aripa de vest, et. 5, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul sănătăţii,dan-octavian alexandrescu,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 27 septembrie 2018.nr. 767.-----

 COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 4.831 din 30 august 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 844 din 4 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul cod-cadru de etică (denumit în continuare cod) este elaborat în baza art. 10 şi 16 din regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/2011.(2) codul este aplicabil personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu instruirea şi educaţia, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din legea educaţiei ...

 CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE din 26 septembrie 2018 asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 170 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 844 din 4 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2(1) obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa care se redactează ...

 NORMĂ nr. 15 din 21 septembrie 2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor şi ale art. 3 din statutul fondului de garantare a asiguraţilor*), *) statutul fondului de garantare a asiguraţilor nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.în temeiul prevederilor art. 4 alin. ...

Monitorul Oficial 841 din 03 Octombrie 2018 (M. Of. 841/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 763 din 27 septembrie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 3 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri ...

 HOTĂRÂRE nr. 766 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie navă maritimă de patrulare" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 3 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „achiziţie navă maritimă de patrulare“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului naţional aferent fondului pentru securitate internă, şi din alocaţii bugetare, prin bugetul ministerului afacerilor interne, în limita sumelor aprobate anual cu această ...

Monitorul Oficial 843 din 03 Octombrie 2018 (M. Of. 843/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 771 din 27 septembrie 2018 pentru suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390", precum şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 3 octombrie 2018

Având în vedere art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin hotărârea guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 772 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 3 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 174/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 43^8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 43^8(1) În aplicarea art. 73^2 alin. (1^1) din lege, dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 alin. (1) din lege se plăteşte în două ...

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 septembrie 2018 privind radierea Societăţii OMEGA TOP IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 3 octombrie 2018

Consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei, întrunit în şedinţa din data de 11 septembrie 2018, luând în considerare aspectele consemnate în nota nr. vi/5/11311/09.08.2018 privind radierea din registrul general şi registrul special a societăţii omega top ifn - s.a. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere din data de 12.07.2018, şi având în vedere faptul că aceasta a fost sancţionată pentru deficienţe constatate în desfăşurarea activităţii prin ordinul viceguvernatorului băncii naţionale a româniei nr. 57/27.06.2012 cu suspendarea activităţii de creditare până la remedierea deficienţelor constatate, luând act de faptul că societatea ...

Monitorul Oficial 839 din 02 Octombrie 2018 (M. Of. 839/2018)

 ANEXE din 27 iulie 2018 la Ordinul nr. M.120 din 27 iulie 2018 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 839 din 2 octombrie 2018

Anexa 1    abrevieri┌───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ │ │ │├───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│abrevieri │semnificaŢia În │semnificaŢia În ││ │limba englezĂ │limba romÂnĂ │├───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ ...

Monitorul Oficial 840 din 02 Octombrie 2018 (M. Of. 840/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 2 octombrie 2018

Având în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de societăţile aflate în stare de insolvenţă, cu respectarea şanselor de redresare a acestora, ţinând seama de necesitatea adoptării unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurenţial prin folosirea procedurilor insolvenţei în mod abuziv de către unii debitori care utilizează mecanismele reglementate de legea insolvenţei cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat,având în vedere că eficientizarea procedurilor de insolvenţă şi îmbunătăţirea protecţiei drepturilor creditorilor contribuie în mod substanţial la îmbunătăţirea climatului de afaceri, creând astfel premisele pentru redresarea afacerilor viabile şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 764 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 2 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea ministerului justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul justiţiei,tudorel toaderministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 27 septembrie 2018.nr. 764.anexa 1 datele de identificare ale spaţiilor pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 27/H din 1 octombrie 2018 de interpretare a art. 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi a art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 2 octombrie 2018

Breferendumul naŢional pentru revizuirea constituŢiei  din 6 Şi 7 octombrie 2018În temeiul art. 25 alin. (2^2) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,biroul electoral central hotărăşte:art. 1În interpretarea art. 4 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. ii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea constituţiei, cetăţenii români care împlinesc vârsta de 18 ani în 7 octombrie ...

Monitorul Oficial 837 din 02 Octombrie 2018 (M. Of. 837/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 769 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: "c) poliţist invalid - poliţistul rănit care a fost clasat inapt pentru serviciul poliţienesc şi care a fost încadrat într-un grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare ca urmare a rănirii;"2. la articolul 3, după alineatul (1) se introduce un ...

Monitorul Oficial 839 din 02 Octombrie 2018 (M. Of. 839/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 704 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 839 din 2 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei gilău, judeţul cluj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei gilău, judeţul cluj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, paul stănescubucureşti, 5 septembrie 2018.nr. 704.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei gilău, judeţul cluj (a se vedea imaginea ...

 HOTĂRÂRE nr. 738 din 13 septembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Dorobanţi, judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 839 din 2 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei dorobanţi, judeţul arad, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 13 septembrie 2018.nr. 738.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei dorobanţi, judeţul arad (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 703 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 839 din 2 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei ibăneşti, judeţul mureş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei ibăneşti, judeţul mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, paul stănescubucureşti, 5 septembrie 2018.nr. 703.anexa 1 anexa nr. 1 este reprodusă în ...

Monitorul Oficial 836 din 01 Octombrie 2018 (M. Of. 836/2018)

 HOTĂRÂREA din 27 februarie 2018 în Cauza Hulpe şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 1 octombrie 2018

(cererile nr. 24.838/10 şi alte patru - a se vedea lista anexată) strasbourghotărârea este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza hulpe şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: paulo pinto de albuquerque, preşedinte, egidijus kūris, iulia motoc, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 6 februarie 2018,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cinci cereri îndreptate împotriva româniei, prin care patru resortisanţi români şi o societate comercială română au sesizat curtea la datele indicate în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016