Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ANEXE din 13 septembrie 2018 de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 728/2015
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 13 septembrie 2018  de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 728/2015     Twitter Facebook
Cautare document

 ANEXE din 13 septembrie 2018 de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 728/2015

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 911 bis din 30 octombrie 2018
──────────
        Conţinute de Ordinul nr. 5.682 din 13 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 30 octombrie 2018
──────────
    ANEXA 1

        STRATEGIE PENTRU INTEGRITATE
        a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020
        (actualizare 2018)

     CUPRINS
    I. INTRODUCERE
    I.1. Contextul general
    I.2. Scopul strategiei, instrumentele şi tipurile de intervenţii propuse
    I.3. Politicile publice şi cadrul juridic existente

    II. VALORILE FUNDAMENTALE ŞI PRINCIPIILE PROMOVATE DE STRATEGIE
    II.1. Valori fundamentale
    II.2. Principii

    III. OBIECTIVE GENERALE
        Obiectiv general 1: Prevenirea corupţiei şi a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica şi integritatea la nivelul MDRAP
        Obiectiv general 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP
        Obiectiv general 3: Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării inter-instituţionale în domeniul auditului şi controlului la nivelul MDRAP
        Obiectiv general 4: Creşterea gradului de implementare şi monitorizarea planurilor de integritate de la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP şi participarea la sistemul de monitorizare a SNA
        Obiectiv general 5: Dezvoltarea comunicării şi cooperării pentru integritate la nivel intra şi inter-instituţional, precum şi cu societatea civilă, mass-media, cetăţeni
        Obiectiv general 6: Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea consolidării capacităţii operaţionale a acestora de promovare a integrităţii în serviciul public şi de prevenire a corupţiei

    IV. IMPLICAŢII JURIDICE
    V. IMPLICAŢII FINANCIARE
    VI. COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
        Anexa - PLANUL DE INTEGRITATE AL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2015 - 2020 (actualizare 2018)
    I. INTRODUCERE
    I.1. Contextul general
        Încă din perioada care a precedat aderării României la Uniunea Europeană, combaterea corupţiei, reformarea sistemului judiciar şi a sistemului administraţiei publice au fost considerate domenii ce necesită eforturi suplimentare din partea statului român, în vederea corectării deficienţelor şi disfuncţionalităţilor identificate în aceste sectoare.
        Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în ianuarie 2007, Comisia Europeană a instituit Mecanismul de Cooperare şi Verificare conceput să monitorizeze progresele României cu privire la realizarea a unor obiective de referinţă în domenii precum reforma sistemului judiciar, consolarea integrităţii, combaterea corupţiei la nivel înalt, prevenirea şi combaterea corupţiei din sistemul public, în general.
        Observaţiile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană în rapoartele periodice elaborate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare reflectă, în mod pozitiv, o serie de iniţiative şi demersuri importante în domeniile menţionate, reprezentând în acelaşi timp o sursă de susţinere/continuare a acestor iniţiative.
        Administraţia publică reprezintă un domeniu de o importanţă majoră, întrucât aşteptările cetăţenilor cu privire la cei care sunt angajaţi în serviciul public sunt strâns legate de modul în care este percepută funcţionarea statului, de nivelul încrederii în sistemul public, de funcţionarea optimă a instituţiilor în acord cu necesităţile societăţii. Din această perspectivă, administraţia publică trebuie să funcţioneze în baza unor principii şi valori legate de integritate, imparţialitate, supremaţia interesului public, responsabilitate, răspundere şi, nu în ultimul rând, transparenţă.
        Astfel, prevenirea şi combaterea corupţiei au constituit o prioritate pentru societatea românească în general, pentru autorităţile administraţiei publice în special, care au manifestat o preocupare constantă de îmbunătăţire a calităţii actului administrativ prin introducerea unor măsuri eficiente de diminuare a fenomenului de corupţie. Dintre principalele iniţiative întreprinse în ultimii ani, menţionăm:
        > Strategiile naţionale anticorupţie adoptate şi implementate: Strategia Naţională Anticorupţie 2001 - 2004, Strategia Naţională Anticorupţie 2005 - 2007, Strategia Naţională Anticorupţie 2008 - 2010 privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală, Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015 şi Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020;
        > Implementarea de mecanisme şi instrumente pentru reducerea birocraţiei, creşterea transparenţei în activitatea administraţiei publice, precum şi pentru consolidarea integrităţii;
        > Elaborarea unui nou cadru legislativ sau actualizarea cadrului legal aplicabil privind funcţionarea administraţiei publice locale (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţarea publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006);
        > Înfiinţarea unor instituţii şi structuri de prevenire şi comitere a corupţiei (Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ş.a.m.d.).

        În prezent, este necesară continuarea demersurilor de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie, la nivel naţional, atât prin promovarea, dezvoltarea şi extinderea măsurilor de prevenire şi a bunelor practici identificate anterior, cât şi printr-o abordare mai conjugată, rnultidisciplinară şi axată pe promovarea integrităţii la nivelul sectorului public.
        Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015 (SNA), document strategic elaborat în scopul consolidării politicii generale anticorupţie, a subliniat necesitatea creşterii încrederii publicului în administraţia publică şi alocării unor resurse adecvate pentru o funcţionare eficientă a instituţiilor publice în serviciul cetăţeanului. Strategia a stabilit cadrul general naţional de abordare a fenomenului de corupţie şi a fost axată pe prevenire. În susţinerea unei schimbări de abordare a managementului, SNA 2012 - 2015 a pus accent pe măsurile de promovare a integrităţii instituţionale având ca repere principale: implementarea codurilor etice, punerea în aplicare a standardelor de control intern/managerial şi eficientizarea mecanismelor administrative de sancţionare, protecţia avertizorului de integritate şi managementul vulnerabilităţilor specifice fiecărei instituţii.
        Totodată, SNA 2012 - 2015 a generat o bună practică internaţională, prin instituirea unui mecanism de misiuni tematice de evaluare la nivelul instituţiilor publice, care a implicat derularea unor vizite de evaluare de către echipe de experţi formate din reprezentanţi ai celor cinci platforme de cooperare (inclusiv societatea civilă). În cei patru ani de aplicare a strategiei au fost evaluate 17 instituţii centrale şi 66 de entităţi din administraţia publică locală. Acest tip de cooperare şi schimb de experienţă trebuie consolidat şi în următorul ciclu strategic.
        Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost adoptată Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, document ce menţine abordarea strategiei precedente cu privire la implementare şi monitorizare, propunându-şi totodată să îmbunătăţească aspectele care nu au funcţionat. Scopul SNA 2016 - 2020 este promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei în România.
        Promovarea şi consolidarea integrităţii, transparenţei şi eticii, precum şi dezvoltarea premiselor bunei guvernări reprezintă, în acest context, elemente esenţiale a căror dezvoltare şi consolidare este absolut necesară pentru asigurarea unui climat de integritate în utilizarea fondurilor publice, absorbţia fondurilor europene şi, nu în ultimul rând, pentru îmbunătăţirea percepţiei publice cu privire la buna funcţionare şi mai ales la integritatea administraţiei publice din România.
        Potrivit Raportului Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare din 25 ianuarie 2017 "prevenirea corupţiei are un nivel încă scăzut şi nu constituie încă o obligaţie centrală consacrată a administraţiei publice. Noua Strategie naţională anticorupţie (SNA) prezentată de Guvern în august 2016 are potenţialul de a deveni o politică eficace de prevenire a corupţiei dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător şi monitorizată pe teren, inclusiv la nivel local".
        O măsură apreciată ca fiind de importanţă deosebită, din prisma Comisiei Europene, este aceea ca toate instituţiile să adopte planuri de integritate şi să aplice măsuri planificate în materie de transparenţă a procesului decizional, a alocării bugetului şi a accesului la informaţii.
        Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) este unul dintre principalii actori guvernamentali, fiind autoritate pentru dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistentei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.
        Promovarea şi consolidarea integrităţii, transparenţei şi eticii, precum şi dezvoltarea premiselor bunei guvernări reprezintă, în acest context, elemente esenţiale a căror dezvoltare şi consolidare este absolut necesară pentru asigurarea unui climat de integritate în utilizarea fondurilor publice, absorbţia fondurilor europene şi, nu în ultimul rând, pentru îmbunătăţirea percepţiei publice cu privire la buna funcţionare şi, mai ales, la integritatea administraţiei publice din România.
        Ca instituţie a administraţiei publice centrale cu atribuţii în implementarea politicilor guvernamentale în domenii majore de activitate, MDRAP consideră imperios necesară continuarea dezvoltării şi implementării unor instrumente care să conducă la transparentizarea procesului decizional, la prevenirea efectivă a corupţiei şi la creşterea nivelului de încredere a beneficiarilor în serviciile publice specifice oferite.

    I.2. Scopul strategiei, instrumentele şi tipurile de intervenţii propuse
        În anul 2015, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 728, a fost aprobată Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015 - 2020. Strategia pentru Integritate a ministerului este rezultatul unor demersuri integrate, realizate în cadrul proiectului "Abordare strategică în domeniul anticorupţiei la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", cod SMIS 40031, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, proiect implementat de MDRAP prin Direcţia Etică, Integritate şi Bună Guvernare (actuala Direcţie Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice), în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei*1). Astfel, demersurile întreprinse au urmărit implicarea tuturor actorilor relevanţi, respectiv reprezentanţii ministerului, ai instituţiilor din subordinea/sub autoritatea acestuia şi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, atât în etapele iniţiale de analiză şi cercetare, esenţiale în vederea elaborării documentului, precum şi în elaborarea propriu-zisă a strategiei şi în etapa de consultare publică.
        *1) http://www.aid-românia.org/

        De asemenea, în forma finală a strategiei s-a ţinut cont şi de concluziile analizelor*2) realizate în cadrul proiectelor "Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)", co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 - 2013 şi implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, şi "Studiu diagnostic privind fenomenul de corupţie în administraţia publică locală", co-finanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 - 2013, cod SMIS 16469.
        *2) Şi anume: Studiu comparativ privind măsurile anticorupţie în state membre ale Uniunii Europene (Danemarca, Spania, Letonia, România) şi "Studiu privind corupţia din administraţia publică locală" - raport comprehensiv.

        Strategia pentru Integritate 2015 - 2020 a MDRAP porneşte de la necesitatea implementării unor măsuri care, respectând şi aplicând cadrul legislativ existent, vizează abordarea unor probleme şi vulnerabilităţi specifice ariilor de activitate şi competenţă ale ministerului şi identificarea unor soluţii care să răspundă acestora în mod real şi eficient.
        În contextul aprobării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020 şi a reorganizării instituţionale a fost necesară actualizarea Strategiei pentru Integritate a ministerului.
        Documentul strategic preia prevederile Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020, promovează aceleaşi valori şi principii şi vizează reducerea şi prevenirea corupţiei pe cele trei direcţii de acţiune: prevenire, educaţie, combatere, toate acestea în sensul păstrării şi actualizării obiectivelor Strategiei pentru Integritate 2015 - 2020.
        Strategia pentru Integritate a MDRAP este structurată pe 6 obiective generale, primele 4 având la bază obiectivele prevăzute în SNA (atât în SNA 2012 - 2015, cât şi în SNA 2016 - 2020) adaptate specificului activităţii ministerului, respectiv: prevenirea corupţiei la nivelul MDRAP, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, consolidarea mecanismelor de control şi a cooperării interinstituţionale în domeniul auditului şi controlului la nivelul MDRAP şi creşterea gradului de implementare şi monitorizarea planurilor de acţiune aferente strategiei la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP şi participarea la sistemul de monitorizare a SNA.
        Al cincilea obiectiv vizează dezvoltarea componentei de comunicare şi cooperare pentru integritate la nivel intra şi inter-instituţional, precum şi cu societatea civilă, mass-media şi cetăţeni. Introducerea unui obiectiv general distinct care vizează această dimensiune de "comunicare şi cooperare pentru integritate"*3) este menită să asigure dezvoltarea unor instrumente noi, să contribuie la stabilirea şi dezvoltarea unor platforme de schimb şi diseminare de cunoştinţe şi informaţii, de bune practici şi expertiză, între entităţi aflate la niveluri diferite în ceea ce priveşte capacitatea de a implementa măsuri preventive.
        *3) Dimensiune reliefată de studiul sociologic realizat la nivelul proiectului "Abordare strategică în domeniul anticorupţiei la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cod SMIS 40031

        Obiectivul general 6 al Strategiei pentru Integritate a MDRAP acordă o importanţă deosebită sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale în vederea consolidării capacităţii operaţionale a acestora de promovare a integrităţii în serviciul public şi de prevenire a corupţiei. Astfel, strategia prevede măsuri menite să sprijine administraţia publică locală atât în ceea ce priveşte implementarea prevederilor SNA, creşterea capacităţii de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, creşterea gradului de informare anticorupţie la nivel local, cât şi în ceea ce priveşte consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivel instituţional. În acest sens, accentul este pus pe împărtăşirea şi diseminarea exemplelor de bune practici, dezvoltarea de iniţiative comune, asistenţă şi instruire în domenii de interes precum integritate, transparenţă, conflicte de interese, incompatibilităţi, avertizorul în interes public, funcţiile sensibile, parteneriatul pentru o guvernare deschisă (OGP) ş.a.m.d.
        Pentru o mai bună aplicare a Strategiei, anexa la document, respectiv Planul de integritate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015 - 2020 conţine măsuri, responsabili, resurse şi termene clare de implementare.

    I.3. Politicile publice şi cadrul juridic existente
        Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este un document de viziune strategică pe termen mediu, ce include măsuri în domeniul consolidării integrităţii, eticii şi transparenţei printr-o abordare orizontală, la nivelul MDRAP, precum şi prin sprijinirea administraţiei publice locale în demersurile de prevenire a corupţiei şi promovare a integrităţii.
        De asemenea, strategia răspunde propunerilor SNA 2016-2020 privind creşterea calităţii implementării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public prin corelarea cu acţiunile legate de Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) şi cu recomandările şi observaţiile Comisiei Europene formulate în rapoartele privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.
        Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este în concordanţă cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, care include o serie de măsuri în domeniul promovării eticii şi integrităţii şi continuării măsurilor privind reducerea şi prevenirea corupţiei (obiectivul specific II.3).


    II. VALORILE FUNDAMENTALE ŞI PRINCIPIILE PROMOVATE DE STRATEGIE
    II.1. Valori fundamentale
    - Integritate în exercitarea funcţiei publice - declararea oricăror interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu şi evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;
    – Prioritatea interesului public - datoria reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    – Profesionalism - obligaţia funcţionarului public de a-şi îndeplini atribuţiile şi sarcinile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    – Imparţialitate şi independenţă - obligaţia funcţionarilor publici de a avea o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
    – Deschidere şi transparenţă - asigurarea accesului neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice;
    – Obiectivitatea - asigurarea imparţialităţii şi nediscriminării în întreaga activitate desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;
    – Bună-credinţă - cinste şi corectitudine în exercitarea funcţiei publice.

    II.2. Principii
    a) principiul statului de drept, în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa acesteia;
    b) principiul prevenirii corupţiei/incidentelor de integritate, pe termen mediu şi lung, potrivit căruia este prioritară implementarea unui sistem privind managementul riscurilor la corupţie/incidentelor de integritate;
    c) principiul responsabilităţii, potrivit căruia toţi angajaţii ministerului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, în sensul din vederea prevenirii corupţiei;
    d) principiul cooperării şi coerenţei, ce vizează crearea unui sistem de comunicare eficient cu instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei;
    e) principiul comportamentului etic, care presupune ca personalul, în exercitarea funcţiei deţinute să dea dovadă de legalitate, imparţialitate şi obiectivitate, transparenţă, eficienţă eficacitate, responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale, orientare către cetăţean, precum şi de respectarea principiilor subordonări ierarhice şi stabilităţii în exercitarea funcţiei publice;
    f) principiul evaluării şi gestionării riscurilor de corupţie, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare structură din cadrul MDRAP/de fiecare instituţie din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP;
    g) principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie, conform căruia instituţiile publice trebuie să elaboreze şi să aplice proceduri proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie;
    h) principiul consolidării dialogului între administraţia publică centrală şi colectivităţile locale, al consultării societăţii civile şi al dialogului social (plecând de la principiul autonomiei locale prevăzut în Constituţie, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 recunoaşte în mod distinct dreptul autorităţilor administraţiei publice locale, în limitele competenţelor lor, de a coopera şi de a se asocia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate), care impune transparenţa deciziilor şi a rezultatelor şi consultarea membrilor societăţii civile şi a autorităţilor administraţiei publice locale în cadrul acestui proces;
    i) principiul calităţii actului administrativ, conform căruia instituţiile publice se raportează la standarde de calitate şi la bune practici naţionale şi internaţionale;
    j) principiul egalităţii de şanse şi egalităţii de tratament şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea, conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice şi de a aplica conform, uniform şi în spiritul legii regimul juridic care vizează situaţii identice sau similare;
    k) principiul transparenţei în activitatea instituţiilor publice;
    l) principiul eficacităţii, conform căruia trebuie să existe o evaluare continuă a activităţii instituţiilor atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care le aşteaptă societatea cât şi al managementului organizaţional.


    III. OBIECTIVE GENERALE
    1. Prevenirea corupţiei şi a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica şi integritatea la nivelul MDRAP
    2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP
    3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării inter-instituţionale în domeniul auditului şi controlului la nivelul MDRAP
    4. Creşterea gradului de implementare şi monitorizarea planurilor de integritate de la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP şi participarea la sistemul de monitorizare a SNA
    5. Dezvoltarea comunicării şi cooperării pentru integritate la nivel intra şi inter-instituţional, precum şi cu societatea civilă, mass-media, cetăţeni
    6. Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea consolidării capacităţii operaţionale a acestora de promovare a integrităţii în serviciul public şi de prevenire a corupţiei
        Obiectiv general 1: Prevenirea corupţiei şi a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica şi integritatea la nivelul MDRAP
        Obiectiv specific 1.1: Consolidarea capacităţii operaţionale a Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice din cadrul MDRAP
        Măsura 1.1.1. Schimbarea denumirii Serviciului Anticorupţie în Direcţia Etică, Integritate şi Bună Guvernare şi ulterior în Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice
        Responsabili: Conducerea ministerului, Serviciul Anticorupţie
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 1.1.2. Realizarea unui plan de acţiune în vederea dezvoltării capacităţii administrative a Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, plan ce va cuprinde obiective şi zone de acţiune prioritare la nivelul MDRAP şi la nivelul administraţiei publice locale în domeniul integrităţii
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 1.1.3. Asigurarea participării personalului propriu la cursuri şi seminarii/conferinţe în domeniul integrităţii/politici publice şi domenii conexe*4) la nivel naţional şi internaţional
        *4) De exemplu: achiziţii publice, managementul proiectelor, sistem de control intern/managerial etc.
        Responsabili: Conducerea ministerului, Conducerea Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, personalul desemnat din cadrul Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ

        Măsura 1.1.4. Intensificarea acţiunilor de documentare şi analiză a activităţii altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional şi internaţional, de preluare de expertiză în domeniile de competenţă, în vederea identificării de măsuri ce pot fi implementate la nivelul ministerului şi al Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice prin analize, studii, vizite de documentare etc.
        Responsabili: Conducerea Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, personalul desemnat din cadrul Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 1.1.5. Iniţierea de proceduri de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparenţă, prevenirea corupţiei la nivelul MDRAP şi, după caz, actualizarea şi armonizarea procedurilor de sistem deja existente în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ministerului
        Responsabili: Conducerea Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, personalul desemnat din cadrul Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţiile de specialitate din cadrul ministerului


        Obiectiv specific 1.2: Remedierea vulnerabilităţilor specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP
        Măsura 1.2.1. Inventarierea măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare (H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA pe perioada 2016 - 2020, Anexa nr. 3)*5)
        *5) A fost măsura 1.1.1 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Consilierul de etică, Responsabilul cu implementarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru codificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Comunicare, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Direcţia Generală Achiziţii, Autorităţile de Management, Instituţiile din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 1.2.2. Intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea ministerului*6)
        *6) A fost măsura 1.1.2 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Comisia de Monitorizare şi subgrupurile de lucru, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare, Conducerea Instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 1.2.3. Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului.
        Responsabili: Conducerea ministerului

        Măsura 1.2.4. Actualizarea cu normele legale aplicabile şi implementarea Codului de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri bugetare şi fonduri europene nerambursabile
        Responsabili: Autorităţile de management din cadrul MDRAP, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, persoanele din cadrul MDRAP implicate în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, Compartimentele ori persoanele special desemnate din cadrul instituţiilor cu personalitate juridică din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 1.2.5. Monitorizarea implementării Codului de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri bugetare şi fonduri europene nerambursabile
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Persoane responsabile de monitorizarea aplicării Codului de conduită

        Măsura 1.2.6. Elaborarea şi/sau diseminarea unor culegeri de bune practici, de speţe (ghiduri) care să contribuie la consolidarea integrităţii la nivelul personalului din cadrul ministerului şi al personalului din cadrul instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP*7)
        *7) A fost măsura 2.1.3 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)

        Măsura 1.2.7. Revizuirea şi completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului ş1 mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare
        Responsabili: MDRAP, ANFP
        Stadiu: Măsură îndeplinită de structurile responsabile, soluţiile legislative propuse fiind prevăzute în proiectul Codului Administrativ.

        Măsura 1.2.8. Consolidarea rolului consilierului de etică la nivelul MDRAP, prin:
    a) Organizarea unor sesiuni de informare cu participarea întregului personal al ministerului pentru a informa cu privire la atribuţiile şi rolul consilierului de etică
    b) Realizarea şi/sau tipărirea şi diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul şi atribuţiile consilierului de etică
    c) Evaluarea nivelului de cunoştinţe al personalului din cadrul MDRAP cu privire la activitatea de consiliere etică (prin aplicarea de chestionare/interviuri etc.)
    d) Organizarea unor reuniuni periodice între consilierul de etică desemnat la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP şi reprezentanţi ai ANFP în vederea dezbaterii unor eventuale dificultăţi pe care aceştia le întâmpină, diseminare de bune practici etc.*8)
        *8) A fost măsura 1.1.5 din SNA 2012 - 2015

        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Consilierul de etică, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, ANFP, Institutul Naţional de Administraţie (INA)

        Măsura 1.2.9. Valorificarea atribuţiilor consilierului de etică în sensul asigurării de sprijin persoanelor cu funcţii de conducere, execuţie şi nu numai, în aspecte şi vulnerabilităţi specifice funcţiei acestora
        Responsabili: Consilierul de etică, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ

        Măsura 1.2.10. Monitorizarea aplicării standardelor de etică şi de conduită anticorupţie în procedura de avizare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, conform legislaţiei în vigoare
        Responsabili: Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 1.2.11. Monitorizarea aplicării standardelor de etică şi de conduită anticorupţie în procedurile de achiziţie publică al cărui beneficiar este MDRAP
        Responsabili: Direcţia Generală Achiziţii, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 1.2.12. Monitorizarea aplicării standardelor de etică şi de conduită anticorupţie la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP, inclusiv la nivelul instituţiilor care gestionează fonduri europene
        Responsabili: Conducerea structurilor din cadrul MDRAP, Conducerea instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP, Direcţiile de specialitate care gestionează fonduri europene, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Consilierul de etică

        Măsura 1.2.13. Elaborarea la nivelul MDRAP a unei metodologii de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie*9)
        *9) La nivelul fiecărui program operaţional gestionat de MDRAP pentru perioada 2014 - 2020 se va elabora o procedură de evaluare, prevenire şi combatere a riscurilor de fraudă în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi Ghidului Comisiei Europene pentru Statele Membre pentru evaluarea riscurilor de fraudă şi de adoptare a unor măsuri antifraudă eficiente şi proporţionale. Dintre riscurile de fraudă identificate, vor fi selectate cele ce privesc corupţia şi vor fi raportate Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice pentru a fi incluse în registrul riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul MDRAP. A fost măsura 1.1.3 şi măsura 4.1.2 din SNA 2012 - 2015.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structurile din cadrul MDRAP, Grupul de lucru constituit din reprezentanţii MDRAP
        Stadiu: Măsură îndeplinită - OMDRAP nr. 102 din 02.02.2016 privind aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi analiza incidentelor de integritate

        Măsura 1.2.14. Intensificarea activităţii de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie prin acordarea de sprijin metodologic în implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP, Conducerea instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 1.2.15. Identificarea cauzelor care au favorizat producerea incidentelor de integritate şi luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea acestora la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP sau, după caz, cea a instituţiilor cu personalitate juridică din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 1.2.16. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al activităţilor de investiţii, control şi integritate la nivelul MDRAP
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia IT din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP
        Stadiu: Măsură implementată

        Măsura 1.2.17. Implementarea ISO 9001 la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea ministerului (ANL)
        Responsabili: Direcţia integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, toate structurile din cadrul MDRAP, Instituţiile din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP (ANL).

        Măsura 1.2.18. Implementare CAF la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea ministerului (ANL)
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, toate structurile din cadrul MDRAP, Instituţiile din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP (ANL).

        Măsura 1.2.19. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice/ europene prin includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziţie publică a unei clauze în sensul art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare*10)
        *10) Conform art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, "Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv."
        Responsabili: Direcţia Generală Achiziţii

        Măsura 1.2.20. Reducerea vulnerabilităţilor în procedurile de achiziţie directă prin elaborarea şi implementarea unei proceduri interne în acest sens
        Responsabili: Direcţia Generală Achiziţii
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 1.2.21. Elaborarea şi implementarea unei proceduri interne privind normele de conduită profesională a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual din cadrul MDRAP
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structurile din cadrul MDRAP, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ
        Stadiu: Măsură îndeplinită


        Obiectiv specific 1.3: Creşterea transparenţei instituţionale, accesului la informaţii de interes public şi a proceselor decizionale
        Măsura 1.3.1. Îmbunătăţirea accesului la informaţii de interes public prin respectarea Standardului general de publicare a informaţiilor de interes public*11) (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 583/2016)
        *11) A fost măsura 1.2.2 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Serviciul Comunicare, Direcţia IT, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structuri de specialitate/de suport din cadrul ministerului care deţin informaţii de interes public, Instituţiile cu personalitate juridică din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 1.3.2. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi legislativ*12)
        *12) Ibidem
        Responsabili: Toate structurile din cadrul MDRAP, Direcţia Generală Juridică, Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene, Serviciul Comunicare, Direcţia IT

        Măsura 1.3.3. Realizarea de schimburi de bune practici şi participarea la cursuri de formare pentru creşterea capacităţii MDRAP de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate
        Responsabili: Serviciul Comunicare, Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 1.3.4. Monitorizarea implementării standardelor de afişare a informaţiilor de interes public pentru MDRAP şi instituţiile aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP şi transmiterea rapoartelor către SGG
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice Serviciul Comunicare

        Măsura 1.3.5. Implementarea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor RUTI
        Responsabili: Serviciul Comunicare, Cabinetele demnitarilor

        Măsura 1.3.6. Elaborarea planului de implementare a obligaţiilor care decurg din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) la nivelul MDRAP
        Responsabili: Serviciul Comunicare, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP

        Măsura 1.3.7. Extinderea publicării în format deschis a informaţiilor solicitate de O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, pe portalul data.gov.ro
        Responsabili: Serviciul Comunicare, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP care gestionează informaţiile solicitate de O.U.G. nr. 41/2016*13)
        *13) O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare: Art. 1 Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.


        Măsura 1.3.8. Revizuirea şi publicarea în format deschis a tuturor procedurilor de alocare a resurselor publice şi a tuturor sumelor alocate prin intermediul programelor gestionate de MDRAP
        Responsabili: Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, Direcţiile de specialitate care gestionează fonduri europene, Serviciul Comunicare, Direcţia IT

        Măsura 1.3.9. Creşterea viabilităţii "punctului de informare" din cadrul MDRAP
        Responsabili: Serviciul Comunicare

        Măsura 1.3.10. Dezvoltarea şi întreţinerea site-ului www.integritateinadministratie.ro şi a secţiunii "Integritate şi Bună Guvernare" de pe site-ul ministerului
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia IT din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Serviciul Comunicare

        Măsura 1.3.11. Informarea periodică, atât a personalului din cadrul MDRAP/din cadrul instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea ministerului, cât şi a personalului din cadrul administraţiei publice locale cu privire la actualizarea informaţiilor de pe www.integritateinadministratie.ro şi a secţiunii "Integritate şi Bună Guvernare" de pe site-ul ministerului
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 1.3.12. Elaborarea şi implementarea unui registru unic de control în vederea evidenţierii controalelor efectuate la nivelul instituţiei, constatările făcute şi măsurile dispuse
        Responsabili: Conducerea ministerului şi conducerea structurilor din cadrul MDRAP, Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ


        Obiectiv specific 1.4: Consolidarea transparenţei în cadrul procesului de angajare/recrutare şi promovare a personalului la nivelul MDRAP
        Măsura 1.4.1. Dezvoltarea şi implementarea de instrumente de consolidare a transparenţei în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea procesului de recrutare şi promovare a personalului
        Responsabili: Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Consilierul de etică

        Măsura 1.4.2. Elaborarea unui ghid în vederea distribuirii personalului nou angajat în scopul însuşirii legislaţiei relevante în domeniul integrităţii şi a reglementărilor interne
        Responsabili: Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Comunicare, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP


        Obiectiv general 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP
        Obiectiv specific 2.1: Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP
        Măsura 2.1.1. Asigurarea participării personalului din cadrul MDRAP, precum şi a personalului din cadrul instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea ministerului la cursuri periodice privind integritatea şi măsurile de prevenire a corupţiei*14) de tipul celor prevăzute la Măsura 2.1.2
        *14) A fost măsura 2.1.1 din SNA 2012 - 2015.
        Responsabili: Conducerea ministerului, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Conducerea instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 2.1.2. Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru personalul din cadrul MDRAP, precum şi a personalului din cadrul instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea ministerului în domenii precum:
    - etică, conduită şi deontologie profesională;
    – declararea averilor;
    – regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese;
    – transparenţă în procesul decizional;
    – acces la informaţii de interes public;
    – protecţia avertizorului de integritate;
    – conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE;
    – achiziţii publice şi management financiar;
    – sistem de control intern/managerial;
    – politici publice;
    – planificare strategică*15)
        *15) A fost măsura 2.1.2 din SNA 2012 - 2015

        Responsabili: Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP, INA, Conducerea instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP
        Stadiu: Măsură implementată

        Măsura 2.1.3. Organizarea de sesiuni/programe de instruire în vederea implementării metodologiei de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP, Conducerea instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP
        Stadiu: Măsură implementată

        Măsura 2.1.4. Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau ale incidentelor de integritate care pot interveni în toate domeniile enumerate la măsura 2.1.2.
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, INA


        Obiectiv specific 2.2: Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaţionale a MDRAP
        Măsura 2.2.1. Realizarea unei analize (diagnoze) cu privire la cultura organizaţională la nivelul MDRAP în vederea identificării situaţiei existente şi a aşteptărilor în ceea ce priveşte cultura organizaţională şi stabilirii unui plan de remodelare a acesteia spre o cultură organizaţională integră
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 2.2.2. Consolidarea unei culturi organizaţionale integre prin:
    - stabilirea unui plan de remodelare a culturii (dacă este cazul, conform analizei realizate);
    – formarea şi antrenarea personalului implicat în vederea modelării unei culturi organizaţionale integre;
    – punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor planificate.
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Comunicare, Structurile din cadrul MDRAP

        Măsura 2.2.3. Implementarea standardului anticorupţie ISO 37001 la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP (ANL)
        Responsabili: Conducerea ministerului şi a instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP (ANL), toate structurile din cadrul MDRAP şi instituţiile din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP (ANL), Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice


        Obiectiv general 3: Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării inter-instituţionale în domeniul auditului şi controlului la nivelul MDRAP
        Obiectiv specific 3.1.: Consolidarea mecanismelor de control administrativ
        Măsura 3.1.1. Îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a structurilor de control, de audit şi a structurii care gestionează controlul intern/managerial*16)
        *16) A fost măsura 3.4.3. din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului, Şef Serviciu Corp Control, Şef Serviciu Audit Public Intern, Structurile/entităţile auditate/verificate, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Comisia de Monitorizare şi Subgrupurile de lucru constituite în vederea coordonării implementării sistemului de control intern/ managerial la nivelul MDRAP

        Măsura 3.1.2. Prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie
        Responsabili: Serviciul Corp Control

        Măsura 3.1.3. Valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente
        Responsabili: Conducerea ministerului, Serviciul Corp Control în urmă dispoziţiei ministrului, Serviciul Audit Public Intern în urma dispoziţiei ministrului

        Măsura 3.1.4. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul MDRAP
        Responsabili: Serviciul Audit Public Intern

        Măsura 3.1.5. Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de control şi/ sau a celor din misiunile de audit (dacă este cazul, atunci când sunt constatate eventuale prejudicii*17)
        *17) A fost măsura 3.4.4 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului, Şef Serviciu Corp Control în urma dispoziţiei ministrului, Şef Serviciu Audit Public Intern (dacă este cazul atunci când se identifică eventuale prejudicii) în urma dispoziţiei ministrului, toate structurile din cadrul ministerului în urma dispoziţiei ministrului

        Măsura 3.1.6. Intensificarea activităţii de monitorizare privind situaţiile de încălcare a normelor de etică, integritate şi a prevederilor legale
        Responsabili: Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Comisia de soluţionare a avertizărilor de integritate, Comisia de disciplină, Serviciul Corp Control, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 3.1.7. Centralizarea sancţiunilor administrative şi elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea/eliminarea riscului de apariţie a faptelor care pot genera sancţiuni şi evaluarea periodică a îndeplinirii acestui plan*18)
        *18) A fost măsura 3.4.1 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Comisia de disciplină, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Conducerea structurilor din cadrul MDRAP

        Măsura 3.1.8. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice din cadrul MDRAP*19)
        *19) A fost măsura 3.4.6 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului sau, după caz, a instituţiilor cu personalitate juridică din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Comisia de disciplină

        Măsura 3.1.9. Publicarea periodică a unui raport privind sancţiunile disciplinare*20) (doar speţa şi sancţiunea, fără să se treacă numele persoanei sancţionate)
        *20) A fost măsura 3.4.7 din SNA 2012 - 2015.
        Responsabili: Conducerea ministerului, Comisia de disciplină, Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ

        Măsura 3.1.10. Cooperarea Serviciului Audit Public Intern cu structurile de control abilitate din cadrul MDRAP (dacă este cazul - atunci când se identifică eventuale prejudicii), cu structurile de audit intern din cadrul instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP în vederea realizării atribuţiilor de audit intern
        Responsabili: Conducerea ministerului, Serviciul Audit Public Intern, Structurile de control din cadrul MDRAP, Structurile de audit intern din cadrul instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 3.1.11. Continuarea angajamentelor asumate privind centralizarea sumelor acordate de instanţele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituţiei prin săvârşirea de fapte penale
        Responsabili: Serviciul contencios din cadrul Direcţiei Generale Juridice, Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ


        Obiectiv general 4.: Creşterea gradului de implementare şi monitorizarea planurilor de integritate de la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP şi participarea la sistemul de monitorizare a SNA
        Obiectiv specific 4.1.: Implementarea şi monitorizarea Planurilor de integritate de la nivelul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP
        Măsura 4.1.1. Informarea personalului din cadrul MDRAP şi al personalului din cadrul instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea MDRAP cu privire la aprobarea noii strategii şi a planului de acţiuni aferent acesteia*21) şi ori de câte ori documentul este revizuit
        *21) A fost măsura 4.1.1 din SNA 2012 - 2015.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice
        Stadiu: Măsură îndeplinită o dată cu aprobarea OMDRAP nr. 728/2015

        Măsura 4.1.2 Adaptarea planurilor de acţiune ale instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP la noul plan de acţiune al MDRAP
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Instituţiile aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 4.1.3. Reactualizarea componenţei grupului de lucru stabilit conform Ordinului MDRAP nr. 2259/02.07.2013 ori de câte ori este cazul şi elaborarea unui Regulament de funcţionare pentru activitatea acestuia
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Instituţiile aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 4.1.4. Asigurarea funcţionalităţii permanente şi eficienţei grupului de lucru
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Secretariatul tehnic al grupului de lucru, Membrii grupului de lucru de la nivelul tuturor structurilor din cadrul MDRAP/instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 4.1.5. Realizarea de analize anuale cu privire la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Strategia pentru Integritate a MDRAP în vederea prioritizării activităţilor şi actualizării acesteia
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 4.1.6. Organizarea de întâlniri periodice în vederea analizei evoluţiei în implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate
        Responsabili: Direcţia integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Secretariatul tehnic al grupului de lucru, Membrii grupului de lucru de la nivelul tuturor structurilor din cadrul MDRAP/ instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 4.1.7. Oferirea de sprijin metodologic instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP în privinţa implementării prevederilor SNA
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Instituţiile din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP


        Obiectiv specific 4.2: Asigurarea participării MDRAP şi a instituţiilor aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP la sistemul naţional de monitorizare a SNA
        Măsura 4.2.1. Colectarea datelor necesare autoevaluării anuale, elaborării rapoartelor de progres şi comunicarea informaţiilor către Secretariatul tehnic al SNA*22)
        *22) A fost măsura 4.2.3 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structurile din cadrul MDRAP, Instituţiile din subordinea / din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 4.2.2 Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie prin transmiterea informaţiilor relevante aferente MDRAP şi instituţiilor din subordinea/din coordonarea/de sub autoritatea MDRAP*23)
        *23) A fost măsura 4.2.5 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structurile din cadrul MDRAP, Instituţiile din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 4.2.3 Colectarea datelor necesare autoevaluării anuale, elaborării rapoartelor de progres aferente administraţiei publice locale şi comunicarea Raportului Anual privind implementarea SNA la nivelul APL către Secretariatul tehnic al SNA
        Responsabili: Direcţia, Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 4.2.4 Continuarea demersurilor de sprijinire a Secretariatului Tehnic al SNA în vederea creşterii numărului de instituţii/ autorităţi publice locale care aderă la SNA
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 4.2.5 Organizarea Platformei de Cooperare a administraţiei publice locale
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 4.2.6. Participarea reprezentanţilor MDRAP la misiunile tematice de evaluare a implementării măsurilor preventive la nivelul administraţiei publice locale şi centrale*24)
        *24) A fost măsura 4.2.6 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţiile de specialitate din cadrul MDRAP în funcţie de temele aprobate anual de către Comisia de Monitorizare a Progreselor Înregistrate de România în cadrul MCV


        Obiectiv general 5: Dezvoltarea comunicării şi cooperării pentru integritate la nivel intra şi inter-instituţional, precum şi cu societatea civilă, mass-media, cetăţeni
        Obiectiv specific 5.1: Consolidarea comunicării interne
        Măsura 5.1.1. Sporirea gradului de utilizare a reţelei informatice interne
        Responsabili: Toate structurile din cadrul MDRAP, Direcţia IT din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Serviciul Comunicare

        Măsura 5.1.2. Intensificarea acţiunilor privind asigurarea unui cadru de colaborare între structurile din minister şi cele ale instituţiilor din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP în vederea îmbunătăţirii schimbului de bune practici
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Grupul de lucru constituit în vederea implementării/ monitorizării Strategiei pentru Integritate a MDRAP, Instituţiile din subordinea/ din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP

        Măsura 5.1.3. Întărirea cooperării inter-departamentale între Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice şi alte direcţii/structuri cu atribuţii în domeniile de interes ale direcţiei
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice


        Obiectiv specific 5.2: Dezvoltarea unei platforme de cooperare între MDRAP şi alte ministere sau instituţii, în scopul asigurării schimbului de informaţii şi al comunicării permanente la nivel tehnic, al promovării bunelor practici în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei
        Măsura 5.2.1. Încheierea de protocoale între MDRAP şi instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniile vizate în vederea asigurării transferului de expertiză şi bune practici între aceste instituţii
        Responsabili: Conducerea ministerului şi direcţiile de specialitate în funcţie de domenii [ex. Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Corp Control, Serviciul Audit Public Intern (în urma protocoalelor încheiate de managementul ministerului)], Autorităţile de management

        Măsura 5.2.2. Asigurarea participării şi implicării active a personalului tehnic din cadrul MDRAP la iniţiative de cooperare inter-instituţională în domeniul integrităţii publice şi domenii conexe (ex.: fraudă, achiziţii publice, managementul proiectelor, sistem de control intern managerial etc.)
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structurile din cadrul MDRAP, Serviciul Corp Control, Serviciul Audit Public Intern

        Măsura 5.2.3. Implicarea şi participarea MDRAP în dezvoltarea unor noi platforme de cooperare inter-instituţională la nivel tehnic
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Structurile din cadrul MDRAP


        Obiectiv specific 5.3: Creşterea gradului de informare şi implicare a publicului (cetăţeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile MDRAP în domeniul integrităţii/ prevenirii corupţiei
        Măsura 5.3.1. Intensificarea comunicării pe teme de integritate/anticorupţie, cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi cu mass media privind demersurile ministerului în domeniu*25)
        *25) A fost măsura 1.2.5 din SNA 2012-2015
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Comunicare

        Măsura 5.3.2. Stabilirea de parteneriate şi desfăşurarea de activităţi/proiecte comune cu societatea civilă, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii şi a bunei guvernări*26)
        *26) A fost măsura 1.2.4 din SNA 2012 - 2015
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 5.3.3. Publicarea pe site-ul ministerului şi pe www.integritateinadministratie.ro a exemplelor de bune practici şi a altor informaţii în domeniul prevenirii corupţiei
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Comunicare, Direcţia IT din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Structurile din cadrul MDRAP

        Măsura 5.3.4. Desfăşurarea de campanii de comunicare (inclusiv conferinţe, seminarii etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparenţă, anticorupţie ş.a. care se adresează atât funcţionarilor publici, demnitarilor, înalţilor funcţionari publici, personalului contractual, cât şi mass-mediei, societăţii civile, cetăţenilor
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Comunicare, ANFP


        Obiectiv general 6: Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea consolidării capacităţii operaţionale a acestora de promovare a integrităţii în serviciul public şi de prevenire a corupţiei
        Obiectiv specific 6.1.: Sprijinirea autorităţilor publice locale în implementarea prevederilor SNA
        Măsura 6.1.1. Elaborarea de ghiduri, metodologii, culegeri de speţe, instrumente care să vină în sprijinul autorităţilor publice locale în procesul de implementare a prevederilor SNA
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.2. Oferirea de îndrumare şi sprijin metodologic autorităţilor administraţiei publice locale în implementarea prevederilor SNA
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.3. Oferirea de sprijin metodologic administraţiei publice locale în vederea implementării metodologiei de identificare şi evaluare a riscurilor de corupţie
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.4. Identificarea, pe fiecare tip de unitate administrativ-teritorială, a procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizărilor (cel puţin trei proceduri)
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

        Măsura 6.1.5. Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în vederea furnizării serviciilor publice online
        Responsabili: Direcţiile de specialitate

        Măsura 6.1.6. Generarea unui index al integrităţii în cadrul administraţiei publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciului de către public şi transparenţa instituţională
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.7. Elaborarea unui studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor prin raportare la standardele de cost şi populaţia deservită
        Responsabili: Direcţiile de specialitate

        Măsura 6.1.8. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (autorităţi ale administraţiei publice locale) elaborată de MDRAP cel puţin la nivelul consiliilor judeţene şi municipiilor
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.9. Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.10. Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.11. Dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor reţele de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel local
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.12. Elaborarea/ actualizarea şi implementarea codurilor de conduită la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.13. Elaborarea unui set de recomandări privind OGP pentru administraţia publică locală
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 6.1.14. Diseminarea informaţiei privind OGP către UAT-uri
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 6.1.15. Derularea unor sesiuni de informare privind principiile OGP la nivel regional pentru UAT-uri, ONG-uri, mediu academic s.a.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 6.1.16. Selecţia a cel puţin 8 unităţi administrativ-teritoriale pentru implementarea valorilor Open Government Partnership, pe baza modelului OGP Subnational Program
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice
        Stadiu: Măsură îndeplinită

        Măsura 6.1.17. Implementarea de către UAT-urile selectate a planurilor de acţiune locală aferente proiectelor propuse de acestea, cu sprijinul unităţii centrale OGP şi al ONG-urilor deja implicate în OGP România:
    i. Consultări locale;
    ii. Identificarea unor probleme şi priorităţi locale prin participarea tuturor stakeholderilor;
    iii. Stabilirea unor echipe locale pentru formularea de proiecte/soluţii în colaborare şi realizarea acestora
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.18. Acordarea Premiului pentru Bune Practici OGP la nivel local
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.19. Elaborare plan de măsuri OGP 2018-2020 pentru administraţia publică locală
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.1.20. Analiza oportunităţii dezvoltării unor instrumente digitale, inclusiv identificarea surselor de finanţare, pentru:
    1. un set de instrumente software standardizate, open-source, pentru a facilita prezenţa online a UAT-urilor: pagină de internet proprie, cu structura propusă în Memorandumul privind transparenţa; interfaţă de utilizare care să permită actualizarea paginii fără cunoştinţe tehnice; widget-uri care să preia automat informaţii esenţiale din bazele de date centralizate; instrument pentru democraţie participativă;
    2. un serviciu de tip cloud, administrat de MDRAP, care să includă mentenanţă şi în care UAT-urile îşi pot găzdui gratuit paginile de internet ce utilizează soluţia standard
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice


        Obiectiv specific 6.2. Creşterea capacităţii de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
        Măsura 6.2.1. Sprijinirea administraţiei publice locale în instruirea resursei umane (inclusiv aleşi locali) în aspecte ce ţin de integritate, etică profesională, măsuri de prevenire a corupţiei etc.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, ANFP, INA

        Măsura 6.2.2. Facilitarea schimbului de bune practici între autorităţi/instituţii de la nivelul administraţiei publice locale şi consolidarea colaborării cu structurile asociative
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.2.3. Elaborarea unei analize cu sprijinul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi a celorlalţi factori interesaţi care să identifice disfuncţionalităţile legislative în ceea ce priveşte promovarea integrităţii şi elaborarea de propuneri de modificare a legislaţiei
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Serviciul Dialog Social şi relaţia cu structurile asociative din cadrul Direcţiei General Juridice, Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene

        Măsura 6.2.4. Promovarea procesului de simplificare a procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor*27)
        *27) A fost măsura 1.8.1 din SNA 2012-2015.
        Responsabili: Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, Direcţia Generală Administraţie Publică în limita competenţelor sale

        Măsura 6.2.5. Dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor reţele de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local după modelul grupurilor de acţiune anticorupţie*28)
        *28) A fost măsura 1.8.6 din SNA 2012-2015.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Stadiu: Măsură îndeplinită
        Măsura 6.2.6. Dezvoltarea unui sistem informatic de comunicare între MDRAP şi administraţia publică locală, destinat oferirii de suport către administraţia publică locală, consultării autorităţilor publice locale în domenii de interes, informării cu privire la noutăţile legislative, oportunităţile de finanţare/colaborare ş.a.m.d.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, Direcţia IT din cadrul Direcţiei Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, Serviciul Comunicare

        Măsura 6.2.7. Realizarea unei reţele a campionilor în domeniul integrităţii, cu participarea activă a reprezentanţilor administraţiei publice locale şi promovarea bunelor practici prin intermediul acestei reţele şi a structurilor asociative
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice


        Obiectiv specific 6.3. Creşterea gradului de informare anticorupţie la nivel local
        Măsura 6.3.1. Organizarea de consultări, dezbateri periodice şi campanii de informare în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor, pe modelul Grupurilor de Acţiune Anticorupţie*29)
        *29) A fost măsura 1.8.4 din SNA 2012-2015.
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.3.2. Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii şi a bunei guvernări
        Responsabili: Conducerea ministerului, Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.3.3. Optimizarea activităţilor de prevenire a corupţiei prin introducerea de noi instrumente în vederea îmbunătăţirii relaţiei cu cetăţeanul, inclusiv prin mecanisme de feedback asupra activităţii APL
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice

        Măsura 6.3.4. Îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţeanului prin perfecţionarea sistemului de relaţii cu publicul în vederea asigurării transparenţei, integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul APL
        Responsabili: Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice    IV. IMPLICAŢII JURIDICE
        Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice urmăreşte în special intensificarea eforturilor de prevenire a corupţiei, de promovare şi consolidare a integrităţii la nivelul funcţiei publice, al funcţionarilor publici şi al personalului contractual, atât în cadrul ministerului, cât şi în administraţia publică locală.
        În acest sens, ca urmare a implementării măsurilor prevăzute de prezenta strategie, este posibilă propunerea şi formularea de politici publice şi/sau propuneri de amendare a legislaţiei existente sau a codurilor de etică, precum şi emiterea unor acte administrative cu caracter normativ necesare pentru realizarea obiectivelor şi măsurilor propuse.
        Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este aprobată prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

    V. IMPLICAŢII FINANCIARE
        Implementarea prezentei strategii se va face în limitele şi coordonatele bugetului aprobat pentru MDRAP. Totodată, în măsura în care va exista posibilitatea, vor fi utilizate fonduri nerambursabile pentru implementarea obiectivelor prezentului document strategic.

    VI. COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
        Implementarea strategiei se realizează sub autoritatea şi în coordonarea metodologică şi procedurală a Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin intermediul Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, cu raportare anuală către Secretariatul tehnic inter-instituţional SNA constituit la nivelul Ministerului Justiţiei.
        În scopul implementării măsurilor cuprinse în strategie, vor fi organizate, cel puţin o dată la şase luni, reuniuni de coordonare, prezidate de către coordonatorul planului de integritate (desemnat prin act administrativ intern) la care vor participa reprezentanţi ai structurilor de specialitate din cadrul MDRAP şi reprezentanţi ai structurilor din subordinea/din coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP, ca membri în grupul de lucru responsabil de implementarea Planului de Integritate pentru implementarea la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a Strategiei pentru Integritate, precum şi invitaţi din partea societăţii civile.
        Pentru realizarea unui proces de monitorizare eficient şi unitar, va fi elaborată o metodologie de monitorizare ce va fi dezbătută şi aprobată în cadrul grupului de lucru stabilit la nivelul ministerului pentru implementarea planului de acţiune aferent strategiei. Metodologia de monitorizare va cuprinde proceduri clare cu privire la modul de transmitere şi procesare a informaţiilor, elaborarea rapoartelor anuale, modul de desfăşurare a reuniunilor grupului de lucru şi responsabilităţile structurii care coordonează procesul de monitorizare.
        Obiectivele procesului de monitorizare şi raportare sunt:
        ● identificarea progreselor înregistrate în implementarea strategiei,
        ● identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normei anticorupţie,
        ● creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul structurilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ministerului, precum şi la nivelul administraţiei publice locale,
        ● identificarea soluţiilor şi a bunelor practici,
        ● propunerea de măsuri în vederea actualizării planului de integritate,
        ● raportarea în cadrul SNA,
        ● informarea publicului cu privire la progresele înregistrate.

        Rapoartele de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei şi a planului de integritate (raport anual) vor fi prezentate spre aprobare conducerii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi transmise Ministerului Justiţiei, în cadrul mecanismului de raportare aferent SNA 2016 - 2020. Rapoartele vor conţine evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere.
        Evaluarea impactului strategiei va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi va viza evaluarea factorilor de succes sau de eşec, sustenabilitatea rezultatelor şi impactul strategiei. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori externi.
        Periodic, obiectivele specifice, măsurile şi indicatorii prevăzuţi în Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor fi revizuite în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor generale.


    ANEXA 2

                   PLAN DE INTEGRITATE
    al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020
        (actualizare 2018)

┌────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │Corespondenţa cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Strategia Naţională│ │ │ │ │ │ │
│Nivel │Descriere │Anticorupţie 2016 -│Indicatori │Surse de verificare │Riscuri │Responsabil │Resurse │Termen │
│ │ │2020/ proiecte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │europene │ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ŞI A COMPORTAMENTELOR NECONFORME CU │
│STANDARDELE PRIVIND ETICA Şl INTEGRITATEA LA NIVELUL MDRAP │
├────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv│Consolidarea capacităţii operaţionale a Direcţiei Integritate, Bună Guvernare │
│specific│şi Politici Publice din cadrul MDRAP │
│1.1. │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Schimbarea denumirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Serviciului Anticorupţie │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │în Direcţia Etică, │ │ │ │Întârzieri în │Ministerului │Nu necesită │ │
│Măsura │Integritate şi Bună │ │Documente de modificare │Document de aprobare │circuitul de aprobare │ │resurse │Măsură │
│1.1.1 │Guvernare şi ulterior în │ │elaborate │denumire │a documentului │Serviciul │suplimentare │îndeplinită │
│ │Direcţia Integritate, Bună│ │ │ │ │Anticorupţie │ │ │
│ │Guvernare şi Politici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Realizarea unui plan de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiune în vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării capacităţii │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │administrative a Direcţiei│ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │Integritate, Bună │ │ │ │ │ │ │ │
│Măsura │Guvernare şi Politici │ │ │ │Posibile întârzieri în│Direcţia │Nu necesită │Trimestrul III,│
│1.1.2 │Publice, plan ce va │ │Plan aprobat │Document de aprobare │circuitul de aprobare │Integritate, │resurse │2018 │
│ │cuprinde obiective şi zone│ │ │ │a documentului │Bună Guvernare │suplimentare │ │
│ │de acţiune prioritare la │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │nivelul MDRAP şi la │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │nivelul administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice locale în domeniul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr cursuri desfăşurate │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │intern │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │Număr cursuri desfăşurate │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │extern │ │ │şi Politici │ │ │
│ │Asigurarea participării │ │ │ │Participare redusă │Publice │Resurse umane │ │
│ │personalului propriu la │ │Număr angajaţi care au │ │cauzată de: │Personalul │ │ │
│ │cursuri şi seminarii/ │ │participat la cursuri │Rapoarte elaborate în urma │ │desemnat din │Resurse │ │
│Măsura │conferinţe în domeniul │ │Număr de │participării │1. lipsa fondurilor │cadrul Direcţiei│financiare (în │Permanent │
│1.1.3 │integrităţii/ politici │ │seminarii/conferinţe la nivel │ │2. supraîncăr- │Integritate, │limita │ │
│ │publice şi domenii conexe │ │naţional │Chestionare de evaluare │carea cu alte sarcini │Bună Guvernare │bugetului │ │
│ │la nivel naţional şi │ │ │ │a personalului │şi Politici │aprobat) │ │
│ │internaţional │ │Număr de seminarii/ conferinţe│ │desemnat │Publice │ │ │
│ │ │ │la nivel internaţional │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │ │Număr angajaţi care au │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │participat la seminarii/ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │conferinţe │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Intensificarea acţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de documentare şi analiză │ │Număr angajaţi desemnaţi în │ │ │Conducerea │ │ │
│ │a activităţii altor │ │acest │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │instituţii şi organizaţii │ │Sens │ │Posibile întârzieri în│Integritate, │ │ │
│ │de la nivel naţional şi │ │ │Fişe de post completate cu │documentare şi analiză│Bună Guvernare │ │ │
│ │internaţional, de preluare│ │Număr rapoarte de │atribuţii specifice de │cauzate de │şi Politici │În limita │ │
│ │de expertiză în domeniile │ │documentare │documentare │supraîncărcarea cu │Publice │bugetului │ │
│Măsura │de competenţă, în vederea │ │elaborate │ │alte sarcini a │ │aprobat şi a │Permanent │
│1.1.4 │identificării de măsuri ce│ │ │Rapoarte de documentare elaborate│personalului desemnat │Personalul │resurselor │ │
│ │pot fi implementate la │ │Număr de noi măsuri │ │ │desemnat din │umane │ │
│ │nivelul ministerului şi al│ │identificate │Măsuri implementate ca urmare a │Posibilităţi scăzute │cadrul Direcţiei│desemnate │ │
│ │Direcţiei Integritate, │ │ │evaluării rapoartelor │de valorificare a │Integritate, │ │ │
│ │Bună Guvernare şi Politici│ │Număr de noi măsuri │ │rezultatelor │Bună Guvernare │ │ │
│ │Publice prin analize, │ │implementate │ │ │şi Politici │ │ │
│ │studii, vizite de │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │documentare etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │Iniţierea de proceduri de │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │sistem specifice │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │aspectelor legate de │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │integritate, transparenţă,│ │ │ │Posibile întârzieri în│ │ │ │
│ │prevenirea corupţiei la │ │Număr proceduri de sistem │ │realizarea │Personalul │ │ │
│Măsura │nivelul MDRAP şi, după │ │elaborate │ │procedurilor cauzate │desemnat din │ │ │
│1.1.5 │caz, actualizarea şi │ │ │Proceduri implementate │de supraîncărcarea cu │cadrul Direcţiei│Resurse umane │Permanent │
│ │armonizarea procedurilor │ │Număr proceduri de sistem │ │alte sarcini a │Integritate, │ │ │
│ │de sistem deja existente │ │actualizate │ │structurii │Bună Guvernare │ │ │
│ │în colaborare cu │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │structurile de │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │specialitate din cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ministerului │ │ │ │ │Direcţiile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specialitate din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ministerului │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│Obiectiv│Remedierea vulnerabilităţilor specifice prin implementarea sistematică a │
│specific│măsurilor preventive la nivelul MDRAP şi al instituţiilor din subordinea/ din │
│1.2 │coordonarea/ de sub autoritatea MDRAP │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Consilierul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │etică │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Responsabilul cu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │implementarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Legii nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │176/2010 privind│ │ │
│ │ │ │ │ │ │integritatea în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │Obiectiv general 6 │ │ │ │funcţiilor şi │ │ │
│ │ │- │ │ │ │demnităţilor │ │ │
│ │ │Creşterea gradului │ │ │ │publice, pentru │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │modificarea şi │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │completarea │ │ │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │Legii nr. 144/ │ │ │
│ │ │aprobarea planului │ │ │ │2007 privind │ │ │
│ │ │de integritate şi │ │ │ │înfiinţarea, │ │ │
│ │ │autoevaluarea │ │ │Întârzieri în │organizarea şi │ │ │
│ │ │periodică la │ │ │transmiterea │funcţionarea │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │informaţiilor de la │Agenţiei │ │ │
│ │Inventarierea măsurilor de│instituţiilor │ │Raport autoevaluare iniţial │direcţiile de │Naţionale de │ │ │
│ │transparenţă │publice centrale şi│ │elaborat şi transmis │specialitate/ │Integritate, │ │ │
│ │instituţională şi de │locale, inclusiv a │ │Secretariatului tehnic al SNA din│instituţiile aflate în│precum şi pentru│ │ │
│Măsura │prevenire a corupţiei, │celor subordonate, │Date şi informaţii colectate │cadrul Ministerului Justiţiei │coordonarea/ sub │modificarea şi │ │ │
│1.2.1 │precum şi indicatorii de │coordonate, aflate │pentru toţi indicatorii │ │autoritatea MDRAP │completarea │Resurse umane │Anual │
│ │evaluare (H.G. nr. 583/ │sub autoritate, │cuprinşi în inventar │Rapoarte autoevaluare elaborate │ │altor acte │ │ │
│ │2016 privind aprobarea SNA│precum şi a │ │şi transmise Secretariatului │Informaţii incomplete/│normative, cu │ │ │
│ │pe perioada 2016 -2020, │întreprinderilor │ │tehnic al SNA din cadrul │incorecte transmise │modificările şi │ │ │
│ │Anexa nr. 3)*1) │publice │ │Ministerului Justiţiei │pentru completarea │completările │ │ │
│ │ │ │ │ │raportărilor │Ulterioare │ │ │
│ │ │Acţiunea 6 │ │ │solicitate │ │ │ │
│ │ │Evaluarea anuală a │ │ │ │Serviciul │ │ │
│ │ │modului de │ │ │ │Comunicare │ │ │
│ │ │implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │planului şi │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │adaptarea acestuia │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │la riscurile şi │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │vulnerabilităţile │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │nou apărute │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Generală │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Achiziţii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Autorităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Instituţiile din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv general 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │-Creşterea gradului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobarea planului │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │de integritate şi │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │autoevaluarea │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │periodică la │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │Proceduri aprobate │ │Management │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │Intensificarea │publice centrale şi│Număr funcţii sensibile │Proces de inventariere a │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │activităţilor de │locale, inclusiv a │inventariate │funcţiilor sensibile finalizat │ │Administrativ │ │ │
│ │implementare a sistemului │celor subordonate, │ │ │ │Comisia de │ │ │
│ │de control intern/ │coordonate, aflate │Număr proceduri elaborate │Registrul riscurilor completat │Abordarea formală a │Monitorizare şi │ │Măsură cu │
│Măsura │managerial la nivelul │sub autoritate, │ │ │implementării unor │subgrupurile de │ │caracter │
│1.2.2 │MDRAP şi al instituţiilor │precum şi a │Număr riscuri identificate, │Programul de dezvoltare a │standarde de control │lucru │Resurse umane │permanent şi │
│ │din subordinea/ din │întreprinderilor │evaluate şi înregistrate în │sistemului de control intern/ │intern/ managerial │ │ │evaluare anuală │
│ │coordonarea/ de sub │publice │Registrul Riscurilor │managerial aprobat │ │Secretariatul │ │ │
│ │autoritatea │ │Gradul de conformitate a │ │ │Tehnic al │ │ │
│ │ministerului*2) │Acţiunea 4 - │sistemului de control intern/ │Raport anual asupra sistemului de│ │Comisiei de │ │ │
│ │ │Identificarea │managerial │control intern managerial │ │Monitorizare │ │ │
│ │ │măsurilor de │ │elaborat şi aprobat │ │ │ │ │
│ │ │remediere a │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │ │la corupţie │ │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │ │instituţiei, precum│ │ │ │de sub │ │ │
│ │ │şi a celor de │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │implementare a │ │ │ │MDRAP │ │ │
│ │ │standardelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │control managerial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intern │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2.1 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gestionare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eşecului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │management prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │Stabilirea de ţinte de │instrumentelor care│ │ │ │ │ │ │
│ │management pentru │au impact asupra │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiile de conducere │identificării │ │ │ │ │ │ │
│ │privind gradul de │timpurii a │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate │riscurilor şi │Procedură de sistem elaborată │ │Lipsa de implicare la │ │ │ │
│ │administrativă şi de │vulnerabilită-ţilor│ │ │nivelul │ │ │Măsura se va │
│Măsura │implementare a │instituţionale │Număr ţinte de management │Procedură de sistem aprobată │managemen-tului │Conducerea │ │aplica după ce │
│1.2.3 │standardelor legale de │ │stabilite │ │instituţiei datorat │ministerului │Resurse umane │SGG va stabili │
│ │integritate, precum şi │Acţiunea 7 - │ │Procedură de sistem implementată │volumului mare de │ │ │cadrul │
│ │aplicarea corelativă de │Stabilirea de ţinte│Numărul şi tipul de măsuri │ │sarcini │ │ │metodologic │
│ │măsuri manageriale │de management │manageriale corective aplicate│ │ │ │ │ │
│ │corective, la solicitarea │pentru funcţiile de│ │ │ │ │ │ │
│ │Secretariatului General al│conducere privind │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului │gradul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrativă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │standardelor legale│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de integritate, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │precum şi aplicarea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │corelativă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsuri manageriale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corective │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Autorităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │management din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr participări în cadrul │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │activităţilor de formare │ │ │Generală │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Dezvoltare │ │ │
│ │ │ │Număr de informări cu privire │ │ │Regională şi │ │ │
│ │ │ │la stadiul implementării │ │ │Infrastructură │ │ │
│ │ │ │prevederilor Codului de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conduită │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │ │Raportările semestriale │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │potrivit anexei nr.3 la H.G. │ │ │Generale │ │ │
│ │Actualizarea cu normele │ │nr. 583/2016 privind aprobarea│ │ │Management │ │ │
│ │legale aplicabile şi │ │Strategiei naţionale │ │ │Financiar, │ │ │
│ │implementarea Codului de │ │anticorupţie pe perioada │ │Colectarea deficitară │Resurse Umane şi│ │ │
│ │conduită pentru evitarea │ │2016-2020, a seturilor de │Cod de conduită actualizat │şi nesistematică a │Administrativ │Resurse │Măsură cu │
│ │situaţiilor de │ │indicatori de performanţă, a │ │datelor solicitate │ │financiare (în│caracter │
│Măsura │incompatibilitate şi │ │riscurilor asociate │Autoevaluarea prevăzută la │ │Persoanele din │limita │permanent │
│1.2.4 │conflict de interese de │ │obiectivelor şi măsurilor din │Obiectivul general 6, acţiunea 6 │Nerespectarea │cadrul MDRAP │bugetului │evaluată │
│ │către personalul implicat │ │strategie şi a surselor de │din SNA 2016 - 2020 │regulilor prevăzute de│implicate în │aprobat) │semestrial │
│ │în gestionarea programelor│ │verificare, a inventarului │ │Codul de conduită │implementarea │ │ │
│ │finanţate din fonduri │ │măsurilor de transparenţă │ │ │proiectelor │ │ │
│ │bugetare şi fonduri │ │instituţională şi de prevenire│ │ │finanţate din │ │ │
│ │europene nerambursabile │ │a corupţiei, a indicatorilor │ │ │fonduri europene│ │ │
│ │ │ │de evaluare, precum şi a │ │ │nerambur-sabile │ │ │
│ │ │ │standardelor de publicare a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţiilor de │ │ │Compartimen-tele│ │ │
│ │ │ │interes public │ │ │ori per- soanele│ │ │
│ │ │ │ │ │ │special │ │ │
│ │ │ │Procedură operaţională │ │ │desemnate din │ │ │
│ │ │ │implementată la nivelul │ │ │cadrul │ │ │
│ │ │ │ministerului privind Codul de │ │ │instituţiilor cu│ │ │
│ │ │ │conduită │ │ │personalitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │juridică din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │Monitorizarea │ │Nr. de persoane responsabile │ │ │Publice │ │ │
│ │implementării Codului de │ │de monitorizarea aplicării │Ordin privind nominalizarea │Neîndeplinirea │ │ │ │
│ │conduită pentru evitarea │ │Codului de conduită │persoanelor responsabile şi a │atribuţiilor de către │Direcţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │supleantului pentru monitorizarea│persoanele │Generală │ │ │
│Măsura │incompatibilitate şi │ │Registrul de evidenţă a │aplicării Codului de conduită │nominalizate │Management │ │ │
│1.2.5 │conflict de interese de │ │personalului care are │ │ │Financiar, │Resurse umane │Anual │
│ │către personalul implicat │ │obligaţia respectării Codului │Listă privind evidenţa │Necunoaşterea │Resurse Umane şi│ │ │
│ │în gestionarea programelor│ │de conduită instituit │declaraţiilor │prevederilor codului │Administrativ │ │ │
│ │finanţate din fonduri │ │ │F.PO.DGMFRUA.04.02 │de conduită │ │ │ │
│ │bugetare şi fonduri │ │Număr de rapoarte elaborate │ │ │Persoane │ │ │
│ │europene nerambursabile │ │ │ │ │responsabile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │monitorizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aplicării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Codului de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │conduită │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea şi/ sau │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │diseminarea unor culegeri │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │de bune practici, speţe │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │(ghiduri) care să │ │ │ │Întârzieri cauzate de │şi Politici │ │ │
│ │contribuie la consolidarea│ │ │Liste de difuzare │supraîncărcarea cu │Publice │ │ │
│ │integrităţii la nivelul │ │Număr de îndrumare legislative│ │alte sarcini a │Direcţia Resurse│ │ │
│Măsura │personalului din cadrul │ │elaborate şi diseminate │Email-uri trimise │structurilor │Umane din cadrul│Resurse umane │Permanent │
│1.2.6 │ministerului şi al │ │ │ │responsabile │Direcţiei │ │ │
│ │personalului din cadrul │ │Număr domenii abordate │Fişiere publicate pe intranet │ │Generale │ │ │
│ │instituţiilor din │ │ │ │Lipsa resurselor │Management │ │ │
│ │subordinea/ din │ │ │ │financiare │Financiar, │ │ │
│ │coordonarea/ de sub │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │autoritatea MDRAP*3) │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Naţională a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Funcţionarilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publici (ANFP) │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2.2 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eficienţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preventive │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │remedierea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lacunelor şi a │ │ │ │ │ │Măsură │
│ │ │inconsistenţelor │ │ │ │ │ │îndeplinită de │
│ │Revizuirea şi completarea │legislative cu │ │ │ │ │ │structurile │
│ │cadrului normativ privind │privire la │ │ │ │ │ │responsabile │
│ │consilierul de etică prin │consilierul de │ │ │Întârzieri în │MDRAP │ │soluţiile │
│Măsura │consolidarea statutului şi│etică │Cadru normativ revizuit │Acte normative aprobate │revizuirea şi │ │Resurse umane │legislative │
│1.2.7 │mandatului acestuia, │ │ │ │completarea cadrului │ANFP │ │propuse fiind │
│ │inclusiv prin asigurarea │Acţiunea 1 - │ │ │normativ │ │ │prevăzute în │
│ │resurselor necesare │Revizuirea şi │ │ │ │ │ │proiectul │
│ │ │completarea │ │ │ │ │ │Codului │
│ │ │cadrului normativ │ │ │ │ │ │Adminis-trativ. │
│ │ │privind consilierul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de etică prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │consolidarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │statutului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mandatului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acestuia, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prin asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor necesare│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Consolidarea rolului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consilierului de etică la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul MDRAP, prin: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) Organizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sesiuni de informare cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea întregului │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │personal al ministerului │2.2 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru a informa cu │eficienţei │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │privire la atribuţiile şi │măsurilor │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │rolul consilierului de │preventive │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │etică │anticorupţie prin │ │ │Alocarea limitată de │şi Politici │ │ │
│ │b) Realizarea şi/ sau │remedierea │ │ │resurse financiare │Publice │ │ │
│ │tipărirea şi diseminarea │lacunelor şi a │Număr angajaţi MDRAP │Chestionare de evaluare a │pentru încetinirea │ │ │ │
│ │unor materiale informative│inconsistenţelor │participanţi la sesiunile de │cursurilor │activităţii şi │Consilierul de │ │ │
│ │referitoare la rolul şi │legislative cu │informare │ │asigurarea accesului │etică │ │ │
│ │atribuţiile │privire la │ │Rapoarte de participare │la pregătirile │ │Resurse umane │ │
│ │consilierului de etică │consilierul de │Număr angajaţi MDRAP │ │profesionale │Direcţia Resurse│ │ │
│ │c) Evaluarea nivelului de │etică │beneficiari ai materialelor │Evaluări post- participare │ │Umane din cadrul│Resurse │ │
│Măsura │cunoştinţe al personalului│ │diseminate │ │Tratarea cu │Direcţiei │Financiare │Permanent │
│1.2.8 │din cadrul MDRAP cu │Acţiunea 1 - │ │Liste de difuzare │superficialitate a │Generale │ │ │
│ │privire la activitatea de │Revizuirea şi │Număr materiale diseminate │ │participării la │Management │Resurse │ │
│ │consiliere etică (prin │completarea │ │Chestionare diseminate │sesiunile de formare │Financiar, │materiale │ │
│ │aplicarea de chestionare/ │cadrului │Număr de rapoarte de evaluare │ │profesională │Resurse Umane şi│ │ │
│ │interviuri etc.) │normativ privind │ │Document de aprobare │ │Administrativ │ │ │
│ │d) Organizarea unor │consilierul de │Număr reuniuni organizate │ │Neadaptarea programei │ANFP │ │ │
│ │reuniuni periodice între │etică prin │ │Minute ale întâlnirilor │cursurilor la │ │ │ │
│ │consilierul de etică │consolidarea │ │ │profilul │Institutul │ │ │
│ │desemnat la nivelul MDRAP │statutului şi │ │ │participanţilor │Naţional de │ │ │
│ │şi al instituţiilor aflate│mandatului │ │ │ │Administraţie │ │ │
│ │în subordinea/ în │acestuia, inclusiv │ │ │ │(INA) │ │ │
│ │coordonarea/ sub │prin asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │autoritatea MDRAP şi │resurselor necesare│ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentanţi ai ANFP în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea dezbaterii unor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eventuale dificultăţi pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care aceştia le întâmpină,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │diseminare de bune │ │ │ │ │ │ │ │
│ │practici etc*4). │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Procedură elaborată şi │ │ │Consilierul de │ │ │
│ │ │ │aprobată │ │ │etică │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr de şedinţe de consiliere│ │ │Direcţia │ │ │
│ │Valorificarea atribuţiilor│ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │consilierului de etică în │ │Număr de persoane consiliate │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │sensul asigurării de │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│Măsura │sprijin persoanelor cu │ │Număr de persoane nou angajate│Procese verbale │Supraîncărcarea │Publice │ │ │
│1.2.9 │funcţii de conducere, │ │/ promovate consiliate │ │personalului cu │ │Resurse umane │Permanent │
│ │execuţie şi nu numai, în │ │ │Minute │sarcini │Direcţia Resurse│ │ │
│ │aspecte şi vulnerabilităţi│ │Număr de persoane funcţie de │ │ │Umane din │ │ │
│ │specifice funcţiei │ │conducere │ │ │cadrul Direcţiei│ │ │
│ │acestora │ │consiliate │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │Număr de persoane cu funcţie │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │de execuţie consiliate │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │Monitorizarea aplicării │ │Număr documentaţii avizate în │ │Insuficienta pregătire│Generală │ │ │
│ │standardelor de etică şi │ │conformitate cu legislaţia în │ │a resurselor umane │Dezvoltare │ │ │
│ │de conduită anticorupţie │ │vigoare │ │pentru derularea │Regională şi │ │ │
│Măsura │în procedura de avizare a │ │ │Rapoarte de evaluare │activităţii │Infrastructură │ │ │
│1.2.10 │documentaţiilor de │ │Număr de avize contestate în │ │ │ │Resurse umane │Anual │
│ │urbanism şi amenajarea │ │instanţă │Rapoarte semestriale │Întârzieri în │Direcţia │ │ │
│ │teritoriului, conform │ │ │ │realizarea unor │Integritate, │ │ │
│ │legislaţiei în vigoare │ │Număr contestaţii soluţionate │ │proceduri/ instrumente│Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │în favoarea contestatarului │ │de monitorizare │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Număr proceduri verificate de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │către organisme externe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Autorităţi de management, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANAP Curtea de conturi, │ │ │Direcţia │ │ │
│ │Monitorizarea aplicării │ │Autoritatea de Audit din │ │ │Generală │ │ │
│ │standardelor de etică şi │ │cadrul Curţii de Conturi şi │ │Insuficienta pregătire│Achiziţii │ │ │
│Măsura │de conduită anticorupţie │ │alte instituţii cu atribuţii │ │a resurselor umane │ │ │ │
│1.2.11 │în procedurile de │ │de control) │Rapoarte de evaluare │pentru derularea │Direcţia │Resurse umane │Anual │
│ │achiziţie publică al cărui│ │ │ │activităţii │Integritate, │ │ │
│ │beneficiar este MDRAP │ │Număr proceduri de achiziţie │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │publică derulate la nivelul │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │MDRAP │ │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Numărul şi tipul neregulilor/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neconcordanţelor identificate │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │structurilor din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr cereri de finanţare, │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │contracte de finanţare, │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │Monitorizarea aplicării │ │decizii │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │standardelor de etică şi │ │de finanţare, ordine de │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │de conduită anticorupţie │ │finanţare verificate de către │Rapoarte de evaluare │ │de sub │ │ │
│ │la nivelul MDRAP şi al │ │organisme externe │ │ │autoritatea │ │ │
│ │instituţiilor din │ │ │Rapoarte de evaluare │Comunicare deficitară │MDRAP │ │ │
│Măsura │subordinea/ din │ │Numărul şi tipul neregulilor/ │pe baza chestionarelor de │între structuri │ │ │ │
│1.2.12 │coordonarea/ de sub │ │neconcordanţelor identificate │autoevaluare │ │Direcţiile de │Resurse umane │Anual │
│ │autoritatea MDRAP, │ │ │ │Creşterea gradului de │specialitate │ │ │
│ │inclusiv la nivelul │ │Numărul situaţiilor de │Raport anual asupra sistemului de│formalitate │care gestionează│ │ │
│ │instituţiilor care │ │incompatibilităţi │control intern/ managerial │ │fonduri europene│ │ │
│ │gestionează fonduri │ │identificate │ │ │ │ │ │
│ │europene │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │Număr structuri care au │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │standardul 1 - Etică, │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │integritate implementat │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Consilierul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │etică │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv general 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Creşterea gradului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │Măsură │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │ │ │îndeplinită │
│ │ │aprobarea planului │ │ │ │ │ │-OMDRAP nr. 102 │
│ │ │de integritate şi │ │ │ │Direcţia │ │din 02.02.2016 │
│ │ │autoevaluarea │ │ │ │Integritate, │ │privind │
│ │ │periodică la │ │ │ │Bună Guvernare │ │aprobarea │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │ │şi Politici │ │Metodolo-giei │
│ │Elaborarea la nivelul │instituţiilor │ │Act administrativ de aprobare │ │Publice │Resurse │privind │
│ │MDRAP a unei metodologii │publice centrale şi│1 metodologie aprobată │ametodologiei │Întârzieri în │ │financiare (în│Manage-mentul │
│Măsura │de evaluare a riscurilor │locale, inclusiv a │ │ │implementarea │Structurile din │limita │riscurilor de │
│1.2.13 │şi vulnerabilităţilor la │celor subordonate, │Numărul şi tipul riscurilor │Raport de evaluare a riscurilor │documentului │cadrul MDRAP │bugetului │corupţie la │
│ │corupţie*5) │coordonate, aflate │identificate │şi vulnerabilităţilor elaborat │ │ │aprobat) │nivelul │
│ │ │sub autoritate, │ │ │ │Grupul de lucru │ │Ministerului │
│ │ │precum şi a │ │ │ │constituit din │ │Dezvoltării │
│ │ │întreprinderilor │ │ │ │reprezentanţii │ │Regionale şi │
│ │ │publice │ │ │ │MDRAP │ │Adminis-traţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Publice şi │
│ │ │Acţiunea 3 - │ │ │ │ │ │analiza │
│ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │incidentelor de │
│ │ │riscurilor şi │ │ │ │ │ │integritate │
│ │ │vulnerabilităţi-lor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la corupţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiei │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Număr de activităţi de formare│ │ │Direcţia │ │ │
│ │Intensificarea activităţii│ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │de identificare a │ │Număr de structuri care au │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │riscurilor şi │ │beneficiat de îndrumare │ │Nivel scăzut de │şi Politici │ │ │
│ │vulnerabilităţilor la │ │ │ │participare şi │Publice │ │ │
│ │corupţie prin acordarea de│ │Număr de sesiuni de informare │ │implicare a │ │Resurse umane │ │
│ │sprijin metodologic în │ │(pentru conduita personalului │Rapoarte de activitate │reprezentanţilor │Conducerea │ │Permanent │
│Măsura │implementarea metodologiei│ │cu atribuţii de control în │ │structurilor MDRAP │structurilor din│Resurse │ │
│1.2.14 │de evaluare a riscurilor │ │domeniul protecţiei │Liste de prezenţă cu │ │cadrul MDRAP │financiare (în│Evaluare │
│ │şi vulnerabilităţilor la │ │intereselor financiare ale UE)│participanţii │Nereprezenta-tivitatea│ │limita │anuală │
│ │corupţie la nivelul MDRAP │ │ │ │participanţilor la │Conducerea │bugetului │ │
│ │şi al instituţiilor aflate│ │Număr de persoane participante│ │activităţile │instituţiilor │aprobat) │ │
│ │în subordinea/ în │ │la acţiunile de informare/pre-│ │organizate │din subordinea/ │ │ │
│ │coordonarea/ sub │ │zentare (pentru conduita │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │autoritatea MDRAP │ │personalului cu atribuţii de │ │ │de sub │ │ │
│ │ │ │control în domeniul protecţiei│ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │intereselor financiare ale UE)│ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv general 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Creşterea gradului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobarea planului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de integritate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autoevaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodică la │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │Identificarea cauzelor │publice centrale şi│ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │care au favorizat │locale, │ │ │ │Publice │ │ │
│ │producerea incidentelor de│inclusiv a celor │Tipul incidentelor de │ │ │Conducerea │ │ │
│ │integritate şi luarea │subordonate, │integritate │ │ │structurilor din│Resurse umane │ │
│ │măsurilor preventive │coordonate, │Registrul incidentelor de │ │Neraportarea │cadrul MDRAP │!;esurse │ │
│Măsura │pentru înlăturarea │aflate sub │integritate │Rapoarte înaintate Raport de │incidentelor de │sau, după caz, │financiare (în│Anual │
│1.2.15 │acestora la nivelul MDRAP │autoritate, precum │Numărul măsurilor │evaluare │integritate │cea a │limita │ │
│ │şi al │şi a │de prevenire adoptate │ │ │instituţiilor cu│bugetului │ │
│ │instituţiilor din │întreprinderilor │Gradul de implementare al │ │ │personalitate │aprobat) │ │
│ │subordinea/ din │publice │măsurilor adoptate │ │ │juridică din │ │ │
│ │coordonarea/ de sub │ │ │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │autoritatea MDRAP │Acţiunea 4 │ │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │măsurilor de │ │ │ │MDRAP │ │ │
│ │ │remediere a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabili- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tăţilor la corupţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiei, precum│ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a celor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │standardelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │control managerial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intern │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sincope în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │îndeplinirea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sarcinilor de lucru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(întârzieri pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │circuitul ce avizare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi aprobare, pierderea│Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │unor documente, │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │imposibilitatea │ │ │ │
│ │Dezvoltarea şi │ │ │ │predării în timp util │Direcţia IT din │ │ │
│ │implementarea unui sistem │ │ │ │a unor lucrări etc.) │cadrul Direcţiei│Resurse umane │ │
│Măsura │integrat de management al │ │Procedura de sistem privind │ │ │Generale │ │Măsură │
│1.2.16 │activităţilor de │ │utilizarea sistemului │Sistem informatic funcţional │Imposibilitatea │Management │Resurse │implemen-tată │
│ │investiţii, control şi │ │informatic integrat │ │derulării unor module │Financiar, │financiare │ │
│ │integritate la nivelul │ │ │ │de formare, cauzată de│Resurse Umane şi│ │ │
│ │MDRAP │ │ │ │o serie de restricţii │Administrativ │ │ │
│ │ │ │ │ │financiare/ limitări │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ale bugetului de │structurilor din│ │ │
│ │ │ │ │ │stat │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Implementarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │neuniformă a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sistemului la nivelul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │Resurse umane │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │Resurse │ │
│ │Implementarea ISO 9001 la │ │ │ │ │Publice │Financiare │ │
│ │nivelul MDRAP şi al │ │ │ │ │ │ │ │
│Măsura │instituţiilor din │ │ │ │ │Toate │Proiect │ │
│1.2.17 │subordinea/ din │ │ │ │ │structurile din │finanţat prin │2018 - 2020 │
│ │coordonarea/ de sub │ │ │ │ │cadrul MDRAP │Programul │ │
│ │autoritatea ministerului │ │ │ │ │ │Operaţional │ │
│ │(ANL) │ │ │ │ │Instituţiile din│Capacitate │ │
│ │ │ │ │ │ │subordinea / din│Adminis-trativ│ │
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ de │- cod SIPOCA │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │47 │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP (ANL) │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │Resurse umane │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │Resurse │ │
│ │Implementare CAF la │ │ │ │ │Publice │Financiare │ │
│ │nivelul MDRAP şi al │ │ │ │ │ │ │ │
│Măsura │instituţiilor din │ │ │ │ │Toate │Proiect │ │
│1.2.18 │subordinea/ din │ │ │ │ │structurile din │finanţat prin │2018 - 2020 │
│ │coordonarea/ de sub │ │ │ │ │cadrul MDRAP │Programul │ │
│ │autoritatea ministerului │ │ │ │ │ │Operaţional │ │
│ │(ANL) │ │ │ │ │Instituţiile din│Capacitate │ │
│ │ │ │ │ │ │subordinea / din│Adminis-trativ│ │
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ de │- cod SIPOCA │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │47 │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP (ANL) │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Prevenirea conflictelor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │interese în gestionarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondurilor publice/ │ │ │ │Neincluderea clauzei │ │ │ │
│ │europene prin includerea │ │ │ │obligatorii │ │ │ │
│ │ca prevedere obligatorie │ │Număr de contracte cu │ │ │ │ │ │
│Măsura │în modelele de contracte │ │includerea clauzei / Număr │ │Necunoaşterea │Direcţia │ │ │
│1.2.19 │de achiziţie publică a │ │total de contracte de │Contractele de achiziţii publice │obligativităţii │Ge-nerală │Resurse umane │Permanent │
│ │unei clauze în sensul art.│ │achiziţie publică │ │aplicării acestei │Achiziţii │ │ │
│ │61 din │ │ │ │măsuri de către │ │ │ │
│ │Legea nr. 98/2016 privind │ │ │ │personalul implicat │ │ │ │
│ │achiziţiile publice, cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările ulterioare*6)│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Reducerea │ │Procedură elaborată │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabilităţilor în │ │ │ │ │ │ │ │
│Măsura │procedurile de achiziţie │ │Procedura aplicată │Procedură aprobată şi │Aplicarea formală a │Direcţia │ │Măsură │
│1.2.20 │directă prin elaborarea şi│ │ │implementată │procedurii │Generală │Resurse umane │îndeplinită │
│ │implementarea unei │ │Număr proceduri la care s-a │ │ │Achiziţii │ │ │
│ │proceduri interne în acest│ │aplicat procedura / Numărul de│ │ │ │ │ │
│ │sens │ │contracte de achiziţie directă│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │Elaborarea şi │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │implementarea unei │ │ │Procedură internă elaborată │Dificultăţi în │ │ │ │
│ │proceduri interne privind │ │Grup de lurru înfiinţat la │ │implementarea │Structurile din │ │ │
│Măsura │normele de conduită │ │nivelul MDRAP │Minute şedinţe de │procedurii pentru │cadrul MDRAP │ │Măsură │
│1.2.21 │profesională a │ │ │.lucru │personalul contractual│ │Resurse umane │îndeplinită │
│ │funcţionarilor publici │ │Număr şedinţe de lucru │ │având în vedere │Direcţia Resurse│ │ │
│ │precum şi a personalului │ │ │Chestionare aplicate │inexistenţa │Umane din cadrul│ │ │
│ │contractual din cadrul │ │ │ │prevederilor legale │Direcţiei │ │ │
│ │MDRAP │ │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Obiectiv│Creşterea transparenţei instituţionale, accesului la informaţii de interes │
│specific│public şi a proceselor decizionale │
│1.3 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │Gradul de publicare - │ │ │Serviciul │ │ │
│ │ │ │informaţii care se publică din│ │ │Comunicare │ │ │
│ │ │ │oficiu (număr categorii de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţii publicate/ număr │ │ │Direcţia IT │ │ │
│ │ │ │categorii prevăzute de Legea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 544/2001) │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │www.mdrap.ro / site- uri oficiale│ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │Rata de răspuns la solicitări │ │Furnizarea cu │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │de informaţii (număr de │Statistica furnizată în procesul │întârziere a │şi Politici │ │ │
│ │Îmbunătăţirea accesului la│ │răspunsuri/număr de │de autoevaluare prevăzută la │informaţiilor de către│Publice │ │ │
│ │informaţii de interes │ │solicitări) │măsura 1.2.1 │direcţia de │ │Resurse umane │ │
│ │public prin respectarea │ │ │ │specialitate cu │Structuri de │ │Măsură cu │
│Măsura │Standardului general de │ │Număr de sancţiuni dispuse │Raport de evaluare a │competenţă în domeniu │specialitate/ de│Resurse │caracter │
│1.3.1 │publicare a informaţiilor │ │pentru încălcarea │implementării Legii nr. 544/2001,│către Serviciul │suport din │financiare (în│permanent │
│ │de interes public (Anexa │ │obligaţiilor de asigurare a │cu modificările şi completările │Comunicare a │cadrul │limita │evaluată │
│ │nr. 4 la H.G. nr. 583/ │ │accesului la informaţii de │ulterioare │informaţiilor │ministerului │bugetului │semestrial │
│ │2016)*7) │ │interes public prin publicarea│ │solicitate de către │care deţin │aprobat) │ │
│ │ │ │acestora din oficiu │Rapoarte de activitate publicate │cetăţeni sau a altor │informaţii de │ │ │
│ │ │ │ │anual │solicitări │interes public │ │ │
│ │ │ │Rata de contestare în instanţă│ │ │ │ │ │
│ │ │ │a deciziilor sau măsurilor │Hotărâri judecătoreşti │ │Instituţiile cu │ │ │
│ │ │ │adoptate │ │ │personalitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │juridică din │ │ │
│ │ │ │Rata de implementare a │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │ │ │recomandărilor cuprinse în │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │ │rapoartele anuale │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Număr de sancţiuni dispuse │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru încălcarea obligaţiilor│ │ │ │ │ │
│ │ │ │de transparenţă decizională/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Raport de evaluare a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implementării Legii nr. 52/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2003 privind transparenţa │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │decizională în administraţia │ │ │structurile din │ │ │
│ │ │ │publică, republicată │ │Neaplicarea │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │ │ │www.mdrap.ro │sancţiunilor │ │ │ │
│ │Asigurarea respectării │Obiectiv specific │Număr proiecte de acte │ │disciplinare pentru │Direcţia │ │ │
│ │prevederilor legale în │1.1 - Creşterea │normative postate pe site-ul │Minute ale dezbaterilor publice │nerespectarea │Generală │Resurse umane │ │
│Măsura │ceea ce priveşte │transparenţei │ministerului în consultare │organizate │obligaţiilor legale │Juridică, │ │Permanent │
│1.3.2 │transparenţa procesului │instituţionale şi a│publică │ │privind │Relaţia cu │Resurse │ │
│ │decizional şi │proceselor │ │Raport privind aplicarea Legii │transparenţa │Parlamentul şi │materiale │ │
│ │legislativ*8) │decizionale │Număr proiecte ce nu au fost │nr. 52/2003 │ │Afaceri Europene│ │ │
│ │ │ │publicate pe site fără │ │Acces limitat la │ │ │ │
│ │ │ │justificare │ │paginile de internet │Serviciul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Comunicare │ │ │
│ │ │ │Număr dezbateri publice │ │ │Direcţia IT │ │ │
│ │ │ │organizate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr propuneri primite din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea cetăţenilor şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asociaţiilor legal constituite│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale şi a│ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor │ │ │ │Serviciul │ │ │
│ │ │decizionale │ │ │ │Comunicare │ │ │
│ │Realizarea de schimburi de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bune practici şi │Acţiunea 4 │ │ │Nealocarea resurselor │Direcţia Generaă│ │ │
│ │participarea la cursuri de│Dezvoltarea de │Număr activităţi de schimb de │ │umane şi financiare │Management │ │ │
│ │formare pentru creşterea │schimburi de bune │bune practici │Rapoarte de activitate/ │ │Financiar, │Resurse umane │ │
│Măsura │capacităţii MDRAP de a │aractici, │ │chestionare de evaluare a │Lipsa interesului │Resurse Umane şi│ │Permanent │
│1.3.3 │furniza informaţii de │asistenţă, cursuri │Număr cursuri formare │cursurilor/ liste de prezenţă │personalului pentru │Administrativ │Resurse │ │
│ │interes public şi de a │de formare pentru │ │ │asemenea tip de │ │financiare │ │
│ │asigura un proces │creşterea │Număr participanţi │ │activităţi │Direcţia │ │ │
│ │participativ de calitate │capacităţii │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │publice de a │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │furniza informaţii │ │ │ │Publice │ │ │
│ │ │de interes public │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi de a asigura un │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proces participativ│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de calitate │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1 -Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │Monitorizarea │instituţionale şi a│ │ │ │ │ │ │
│ │implementării standardelor│proceselor │ │ │Disfuncţiona- │Direcţia │ │ │
│ │de afişare a informaţiilor│decizionale │Număr de rapoarte realizate şi│ │lităţi tehnice ale │Integritate, │ │ │
│ │de interes public pentru │ │transmise către SGG │ │site-ului │Bună Guvernare │Resurse umane │ │
│Măsura │MDRAP şi instituţiile │Acţiunea 5 - │ │Secţiune specifică pe site-ul │ │şi Politici │ │Permanent │
│1.3.4 │aflate în subordinea/ în │Monitorizarea │Secţiune specifică pe site-ul │MDRAP actualizată │Întârzieri în │Publice │Resurse │ │
│ │coordonarea/ sub │standardelor de │MDRAP │ │elaborarea rapoartelor│ │materiale │ │
│ │autoritatea MDRAP şi │afişare a │ │ │către SGG │Serviciul │ │ │
│ │transmiterea rapoartelor │informaţiilor de │ │ │ │Comunicare │ │ │
│ │către SGG │interes public │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru instituţiile│ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi întreprinderile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale şi a│ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizionale │Număr de decidenţi care │ │ │Serviciul │ │ │
│ │Implementarea Registrului │ │s-au înscris în registru │ │Netransmiterea │Comunicare │ │ │
│Măsura │Unic al Transparenţei │Acţiunea 1 │ │www.ruti.gov.ro │completă şi la timp a │ │Resurse umane │Permanent │
│1.3.5 │Intereselor RUTI │Dezvoltarea │Set de date şi informaţii │ │datelor │Cabinetele │ │ │
│ │ │conceptului │introduse în RUTI │ │ │demnitarilor │ │ │
│ │ │Registrului Unic al│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Intereselor -RUTI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(www.ruti.gov. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ro) (Angajament OGP│ │ │ │ │ │ │
│ │ │/ Summit Londra) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Grad scăzut de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │furnizare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │informaţiilor în │ │ │ │
│ │ │ │Număr domenii acoperite de │ │format open data din │ │ │ │
│ │Elaborarea planului de │ │open data/ Număr domenii │ │partea structurilor │Serviciul │ │ │
│ │implementare a │ │gestionate de MDRAP │ │ │Comunicare │ │ │
│Măsura │obligaţiilor care decurg │Parteneriatul │ │www.mdrap.ro │Reticenţă din partea │ │ │ │
│1.3.6 │din Parteneriatul pentru o│pentru o Guvernare │Număr seturi noi de date │ │structurilor │Conducerea │Resurse umane │Permanent │
│ │Guvernare Deschisă (OGP) │Deschisă │deschise puse la dispoziţie │www.data.gov.ro │ministerului în a │structurilor din│ │ │
│ │la nivelul MDRAP │ │ │ │furniza documente în │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │ │Număr total seturi de date │ │format deschis │ │ │ │
│ │ │ │deschise puse la dispoziţie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Alocarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │insuficientă a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │resurselor │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.2 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor publice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Grad scăzut de │ │ │ │
│ │Extinderea publicării în │Acţiunea 8 - │ │ │furnizare a │ │ │ │
│ │format deschis a │Extinderea │ │ │informaţiilor în │Serviciul │ │ │
│ │informaţiilor solicitate │publicării în │ │ │format open data din │Comunicare │ │ │
│ │de O.U.G. nr. 41/2016 │format deschis a │ │ │partea structurilor │ │ │ │
│ │privind stabilirea unor │indicatorilor │ │ │ │Conducerea │ │ │
│Măsura │măsuri de simplificare la │tehnici (de │Set de date şi informaţii │ │Reticenţă din partea │structurilor din│ │ │
│1.3.7 │nivelul administraţiei │rezultat şi de │transmise către SGG │www.data.gov.ro │structurilor │cadrul MDRAP │Resurse umane │Permanent │
│ │publice centrale şi pentru│impact), alături de│ │ │ministerului în a │care gestionează│ │ │
│ │modificarea şi completarea│cei financiari │ │ │furniza documente în │informaţiile │ │ │
│ │unor acte normative, cu │existenţi pe │ │ │format deschis │solicitate de │ │ │
│ │modificările şi │portalul │ │ │ │O.U.G. nr. 41/ │ │ │
│ │completările ulterioare, │data.gov.ro, pentru│ │ │Alocarea insuficientă │2016 │ │ │
│ │pe portalul data.gov.ro*9)│proiectele cu │ │ │a resurselor │ │ │ │
│ │ │finanţare din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fonduri externe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabile, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │srecum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │întregii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │documentaţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proiect │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.2 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor publice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Acţiunea 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Revizuirea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publicarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │format deschis a │ │ │Grad scăzut de │Direcţia │ │ │
│ │ │tuturor │ │ │furnizare a │Generală │ │ │
│ │ │procedurilor de │ │ │informaţiilor în │Dezvoltare │ │ │
│ │Revizuirea şi publicarea │alocare a │ │ │format open data din │Regională şi │ │ │
│ │în format deschis a │resurselor publice │ │ │partea structurilor │Infrastructură │ │ │
│ │tuturor procedurilor de │şi a tuturor │Număr proceduri publicate în │ │ │ │ │ │
│Măsura │alocare a resurselor │sumelor alocate │format deschis │ │Reticenţă din partea │Direcţiile de │ │ │
│1.3.8 │publice şi a tuturor │prin intermediul │ │www.mdrap.ro │structurilor │specialitate │Resurse umane │Permanent │
│ │sumelor alocate prin │Fondului de Rezervă│Număr proceduri revizuite │ │ministerului în a │care gestionează│ │ │
│ │intermediul programelor │aflat la dispoziţia│ │ │furniza documente în │fonduri europene│ │ │
│ │gestionate de MDRAP │Guvernului şi a │ │ │format deschis │ │ │ │
│ │ │Programului │ │ │ │Serviciul │ │ │
│ │ │Naţional pentru │ │ │Alocarea insuficientă │Comunicare │ │ │
│ │ │Dezvoltare Locală; │ │ │a resurselor │ │ │ │
│ │ │după stabilirea │ │ │ │Direcţia IT │ │ │
│ │ │unui etalon, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │extinderea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţă la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fondurilor speciale│ │ │ │ │ │ │
│ │ │gestionate de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice centrale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │locale │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disfuncţiona-lităţi │ │ │ │
│ │ │ │ │www.mdrap.ro (secţiunea contact) │ale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │site-ului │ │Resurse umane │ │
│Măsura │Creşterea vizibilităţii │ │ │Poster date contact sediile MDRAP│ │Serviciul │ │ │
│1.3.9 │„punctului de informare” │ │Număr măsuri implementate │ │Amplasarea în zone │Comunicare │Resurse │Permanent │
│ │din cadrul MDRAP │ │ │Plăcuţe indicatoare în sediul │puţin vizibile a │ │materiale │ │
│ │ │ │ │central al MDRAP │posterelor şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plăcuţelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │indicatoare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │Dezvoltarea şi │ │Site web funcţional │ │ │şi Politici │ │ │
│ │întreţinerea site-ului │ │ │www. integritateinadmi │ │Publice │Resurse umane │ │
│Măsura │www. integritateinadminis │ │Modul de sesizări, reclamaţii │nistratie.ro │Întârzieri în │ │ │ │
│1.3.10 │tratie.ro si a secţiunii │ │şi plângeri implementat │ │actualizarea │Direcţia IT din │Resurse │Permanent │
│ │„Integritate şi Bună │ │ │www.mdrap.ro │informaţiilor │cadrul Direcţiei│financiare │ │
│ │Guvernare" de pe site-ul │ │Număr sesizări, reclamaţii şi │ │ │Generale │ │ │
│ │ministerului │ │plângeri/ Număr răspunsuri │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Serviciul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Comunicare │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │Elaborarea şi │ │ │ │ │ministerului şi │ │ │
│ │implementarea unui │ │ │ │ │conducerea │ │ │
│ │registru unic de control │ │ │ │Neincluderea în │structurilor din│Resurse umane │ │
│Măsura │în vederea evidenţierii │ │ │ │registru a tuturor │cadrul MDRAP │ │ │
│1.3.12 │controalelor efectuate la │ │Registru întocmit │Registru unic de control │constatărilor şi │Direcţia │Resurse │Permanent │
│ │nivelul instituţiei, │ │ │ │măsurilor dispuse │Generală │materiale │ │
│ │constatările făcute şi │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │măsurile dispuse │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Obiectiv│Consolidarea transparenţei în cadrul procesului de angajare/recrutare şi │
│specific│promovare a personalului la nivelul MDRAP │
│1.4 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │implementarea de │ │Număr de │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │instrumente de consolidare│ │instrumente │ │ │Generale │ │ │
│Măsura │a transparenţei în ceea ce│ │dezvoltate │Proceduri │Aplicarea │Management │ │ │
│1.4.1 │priveşte organizarea şi │ │ │operaţionale │necorespun-zătoare a │Financiar, │Resurse umane │Permanent │
│ │desfăşurarea procesului de│ │Număr de │ │prevederilor legale │Resurse Umane şi│ │ │
│ │recrutare şi promovare a │ │instrumente │ │ │Administrativ │ │ │
│ │personalului │ │implementate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Consilierul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │etică │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │Registru de luare la cunoştinţă │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │sau proces verbal de instruire │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │Elaborarea unui ghid în │ │ │Ghid în format electronic care să│ │Administrativ │ │Trimestrul II, │
│ │vederea distribuirii │ │ │includă informaţii cu privire la │ │ │Resurse │2018 pentru │
│Măsura │personalului nou angajat │ │Ghidul noului angajat elaborat│valorile şi misiunea │Aplicarea formală a │Direcţia │financiare │elaborarea │
│1.4.2 │în scopul însuşirii │ │şi distribuit │ministerului, domeniile de │ghidului de către noii│Integritate, │ │ghidului │
│ │legislaţiei relevante în │ │ │activitate, │angajaţi şi angajatori│Bună Guvernare │Resurse umane │ │
│ │domeniul integrităţii şi a│ │ │organigrama, agenda telefonică, │ │şi Politici │ │Permanent │
│ │reglementărilor interne │ │ │localizarea direcţiilor şi a │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │serviciilor, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Regulamentul de Organizare şi │ │Serviciul │ │ │
│ │ │ │ │Funcţionare, proceduri interne │ │Comunicare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │structurilor din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤
│OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE LA NIVELUL │
│MDRAP Şl AL INSTITUŢIILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA/ ÎN COORDONAREA/ SUB AUTORITATEA │
│MDRAP │
├────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv│Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă │
│specific│pentru personalul din cadrul MDRAP şi al instituţiilor aflate în subordinea/în │
│2.1 │coordonarea/ sub autoritatea MDRAP │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │4.1 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gradului de │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │structurilor din│ │ │
│ │ │anticorupţie a │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │personalului din │ │ │ │ │ │ │
│ │Asigurarea participării │cadrul │ │ │Programa │Direcţia Resurse│ │ │
│ │personalului din cadrul │autoritătilor şi │ │ │cursurilor │Umane din cadrul│ │ │
│ │MDRAP, precum şi a │instituţiilor │ │ │neadaptată │Direcţiei │ │ │
│ │personalului din cadrul │publice de la nivel│ │Chestionare de evaluare a │profilului │Generale │ │ │
│ │instituţiilor din │central şi local │Număr de angajaţi care au │cursurilor │participanţilor │Management │Resurse umane │ │
│ │subordinea/ din │ │participat la cursuri de │ │ │Financiar, │ │ │
│Măsura │coordonarea/ de sub │Acţiunea 2 - │pregătire │Rapoarte de participare │Tratarea cu │Resurse Umane şi│Resurse │ │
│2.1.1 │autoritatea ministerului │Organizarea şi │ │ │superficialitate a │Administrativ │financiare (în│Permanent │
│ │la cursuri periodice │derularea de │Număr şi tipul de teme incluse│Evaluări post- participare │participării la │ │limita │ │
│ │privind integritatea şi │programe sectoriale│în programul de formare │ │sesiunile de formare │Direcţia │bugetului │ │
│ │măsurile de prevenire a │de creştere a │ │Planul anual de formare │profesională │Integritate, │aprobat) │ │
│ │corupţiei*10) de tipul │gradului de │ │profesională │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │celor prevăzute la Măsura │conştientizare şi a│ │ │Lipsa resurselor │şi Politici │ │ │
│ │2.1.2 │nivelului de │ │ │financiare │Publice │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie în │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │rândul personalului│ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │ │din administraţia │ │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │ │publică centrală şi│ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │ │locală │ │ │ │de sub │ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Dezvoltarea de programe de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru personalul din │ │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │cadrul MDRAP, precum şi a │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │personalului din cadrul │Obiectiv specific │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │instituţiilor din │4.1 - Creşterea │ │ │ │Generate │ │ │
│ │subordinea/ din │gradului de │ │ │ │Management │ │ │
│ │coordonarea/ de sub │educaţie │Număr de activităţi de formare│ │Nivel scăzut de │Financiar, │ │ │
│ │autoritatea ministerului │anticorupţie a │ │ │participare şi │Resurse │ │ │
│ │în domenii precum: │personalului din │Număr de persoane care au fost│ │implicare a │Umane şi │ │ │
│ │- etică, conduită şi │cadrul │instruite │ │reprezentanţilor │Administrativ │ │ │
│ │deontologie profesională; │autorităţilor şi │prin intermediul acţiunilor de│ │structurilor MDRAP │ │ │ │
│ │- declararea averilor; - │instituţiilor │formare profesională │Plan de formare profesională a │ │Direcţia │ │ │
│ │regimul │publice de la nivel│ │funcţionarilor publici │Nereprezen-tativitatea│Integritate, │Resurse umane │ │
│ │incompatibilităţilor şi al│central şi local │Număr de sesiuni de informare │ │participanţilor la │Bună Guvernare │ │ │
│ │conflictelor de interese; │ │(pentru conduita personalului │Rapoarte de activitate │activităţile │şi Politici │Resurse │ │
│Măsura │- transparenţă în procesul│Acţiunea 2 - │cu atribuţii de control în │ │organizate │Publice │financiare │Măsură │
│2.1.2 │decizional; │Organizarea şi │domeniul protecţiei │Liste de prezenţă cu │ │ │(în limita │Implemen-tată │
│ │- acces la informaţii de │derularea de │intereselor financiare ale UE)│participanţii │Nepunerea în practică │Conducerea │bugetului │ │
│ │interes public; │programe sectoriale│ │ │a cunoştinţelor │structurilor din│aprobat) │ │
│ │- protecţia avertizorului │de creştere a │Număr de persoane la │Chestionare de evaluare │dobândite la sesiunile│cadrul MDRAP │ │ │
│ │de integritate; │gradului de │participante la acţiunile de │ │de formare │ │ │ │
│ │-conduita personalului cu │conştientizare a │informare/ │ │profesională │INA │ │ │
│ │atribuţii de control în │nivelului de │prezentare (pentru conduita │ │ │ │ │ │
│ │domeniul protecţiei │educaţie │personalului cu atribuţii de │ │Resurse financiare │Conducerea │ │ │
│ │intereselor financiare ale│anticorupţie în │control în domeniul protecţiei│ │limitate │instituţiilor │ │ │
│ │UE; │rândul personalului│intereselor financiare ale UE)│ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │- achiziţii publice şi │din administraţia │ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │management financiar; │publică centrală şi│ │ │ │de sub │ │ │
│ │- sistem de control intern│locală │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │/ managerial; │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
│ │- politici publice; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-planificare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strategică*11). │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Număr de activităţi de formare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr de persoane care au fost│ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │instruite prin intermediul │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │acţiunilor de formare │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │Organizarea de sesiuni/ │ │profesională │ │Nivel scăzut de │şi Politici │ │ │
│ │programe de instruire în │ │ │ │participare şi │Publice │ │ │
│ │vederea implementării │ │Număr de sesiuni de informare │ │implicare a │ │Resurse umane │ │
│ │metodologiei de evaluare a│ │(pentru │Rapoarte de activitate │reprezentanţilor │Conducerea │ │ │
│Măsura │riscurilor şi │ │conduita personalului cu │ │structurilor MDRAP │structurilor din│Resurse │Măsură │
│2.1.3 │vulnerabilităţilor la │SMIS 40031 │atribuţii de control în │Liste de prezenţă cu │ │cadrul MDRAP │financiare (în│implemen-tată │
│ │corupţie la nivelul MDRAP │ │domeniul protecţiei │participanţii │Nereprezenta-tivitatea│ │limita │ │
│ │şi al instituţiilor aflate│ │intereselor financiare ale UE)│ │participanţilor la │Conducerea │bugetului │ │
│ │în subordinea/ în │ │ │ │activităţile │instituţiilor │aprobat) │ │
│ │coordonarea/ sub │ │Număr de persoane participante│ │organizate │din │ │ │
│ │autoritatea MDRAP │ │la acţiunile de informare/ │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │ │ │prezentare (pentru conduita │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │ │personalului cu atribuţii de │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │ │control în domeniul protecţiei│ │ │MDRAP │ │ │
│ │ │ │intereselor financiare ale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UE) │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Elaborarea şi diseminarea │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │de ghiduri şi materiale cu│ │ │ │Întârzieri în │Ministerului │ │ │
│ │caracter informativ │ │ │ │elaborare şi │ │Resurse umane │ │
│ │privind riscurile şi │ │ │ │diseminare cauzate de │Direcţia │ │ │
│Măsura │consecinţele faptelor de │ │Numărul şi tipul de materiale │ │supraîncărcarea cu │Integritate, │Resurse │ │
│2.1.4 │corupţie sau ale │ │informative elaborate/ │Ghiduri, manuale publicate │sarcini a personalului│Bună Guvernare │financiare (în│Permanent │
│ │incidentelor de │ │diseminate │ │ │şi Politici │limita │ │
│ │integritate care pot │ │ │ │Resurse financiare │Publice │bugetului │ │
│ │interveni în toate │ │ │ │insuficiente │ │aprobat) │ │
│ │domeniile enumerate la │ │ │ │ │INA │ │ │
│ │Măsura 2.1.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Obiectiv│Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaţionale a │
│specific│MDRAP │
│2.2 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Realizarea unei analize │ │ │ │ │ │Resurse │ │
│ │(diagnoze) cu privire la │ │ │ │ │ │Financiare │ │
│ │cultura organizaţională la│ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │nivelul MDRAP în vederea │ │ │ │ │ministerului │Resurse umane │ │
│ │identificării situaţiei │ │ │ │Resurse umane │ │ │ │
│Măsura │existente şi a │ │ │ │insuficient pregătite │Direcţia │Proiect │ │
│2.2.1 │aşteptărilor în ceea ce │ │1 analiză realizată │Raportul analizei │pentru derularea │Integritate, │finanţat prin │2018-2020 │
│ │priveşte cultura │ │ │ │activităţii │Bună Guvernare │Programul │ │
│ │organizaţională şi │ │ │ │ │şi Politici │Operaţional │ │
│ │stabilirii unui plan de │ │ │ │ │Publice │Capacitate │ │
│ │remodelare a acesteia spre│ │ │ │ │ │Administra-tivă│ │
│ │o cultură organizaţională │ │ │ │ │ │- cod SIPOCA 47│ │
│ │integră │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Consolidarea unei culturi │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │organizaţionale integre │ │ │ │ │Ministerului │Resurse │ │
│ │prin: │ │ │ │ │ │Financiare │ │
│ │- stabilirea unui plan de │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │remodelare a culturii │ │ │ │ │Integritate, │Resurse umane │ │
│ │(dacă este cazul, conform │ │Plan de remodelare realizat │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│Măsura │analizei realizate); │ │ │Rapoarte de monitorizare │Rezistenţa la │şi Politici │Proiect │ │
│2.2.2 │- formarea şi antrenarea │ │Număr activităţi derulate │ │schimbare │Publice │finanţat prin │Permanent │
│ │personalului implicat în │ │ │Rapoarte de evaluare │ │ │Programul │ │
│ │vederea modelării unei │ │Număr persoane participante │ │ │Serviciul │Operaţional │ │
│ │culturi organizaţionale │ │ │ │ │Comunicare │Capacitate │ │
│ │integre; │ │ │ │ │ │Administra-tivă│ │
│ │- punerea în practică şi │ │ │ │ │Structurile din │- cod SIPOCA 47│ │
│ │monitorizarea acţiunilor │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │
│ │planificate. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ministerului şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │a instituţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de sub │ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │Resurse umane │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP (ANL) │ │ │
│ │Implementarea standardului│ │ │ │Lipsa de interes la │ │Resurse │ │
│ │anticorupţie ISO 37001 la │ │ │ │nivelul │Toate │Financiare │ │
│ │nivelul MDRAP şi al │ │ │ │Managemen-tului │structurile din │ │ │
│Măsura │instituţiilor din │ │Standard implementat │Raport misiune de audit de │Instituţiei │cadrul MDRAP │Proiect │2019 │
│2.2.3 │subordinea/ din │ │ │certificare ISO 37001 │ │ │finanţat prin │ │
│ │coordonarea/ de sub │ │ │ │Întârzieri în │Instituţiile din│Programul │ │
│ │autoritatea MDRAP (ANL) │ │ │ │implementarea │subordinea/ din │Operaţional │ │
│ │ │ │ │ │proiectului │coordonarea/ de │Capacitate │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │Administra-tivă│ │
│ │ │ │ │ │ │MPRAP (ANL) │- cod SIPOCA 47│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ŞI A │
│COOPERĂRII │
│INTER-INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL AUDITULUI Şl CONTROLULUI LA NIVELUL MDRAP │
├────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│specific│Consolidarea mecanismelor de control administrativ │
│3.1 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Şef Serviciu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Corp Control │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Şef Serviciu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Audit Public │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Intern │ │ │
│ │ │ │Număr de angajaţi / Volum de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activitate │ │Necorelarea analizelor│Structurile/ │ │ │
│ │ │ │ │ │anuale cu măsuri │entităţile │ │ │
│ │ │ │Resurse materiale şi umane │ │concrete de remediere │auditate/ │ │ │
│ │ │ │alocate │ │ │verificate │ │ │
│ │ │ │ │ │Derularea formalizată │ │ │ │
│ │Îmbunătăţirea capacităţii │ │Număr recomandări formulate/ │Rapoarte anuale de activitate │a unor activităţi care│Direcţia Resurse│Resurse │ │
│ │operaţionale a │ │im- │ │vizează controlul │Umane din cadrul│financiare (în │ │
│Măsura │structurilor de control, │ │plementate │Evoluţia gradului de încărcare cu│ │Direcţiei │limita │Permanent │
│3.1.1 │de audit şi a structurii │ │ │sarcini al personalului │Nivel scăzut de │Generale │bugetului │ │
│ │care gestionează controlul│ │Număr sesiuni de instruire la │structurilor vizate │participare la │Management │aprobat) │ │
│ │intern/ managerial*12) │ │care personalul a participat │ │sesiunile de instruire│Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │datorat │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │Număr persoane instruite │ │supraîncărcării cu │Administrativ │ │ │
│ │ │ │ │ │alte sarcini a │ │ │ │
│ │ │ │Gradul de încărcare cu sarcini│ │personalului implicat │Comisia de │ │ │
│ │ │ │al personalului │ │ │Monitorizare şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Subgrupurile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │lucru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │constituite în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │vederea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │coordonării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │implementării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │control intern/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │managerial la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nivelul MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │5.3 - Consolidarea │Număr acţiuni de control în │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanismelor de │zone expuse la corupţie │ │ │ │ │ │
│ │ │control │ │ │ │ │ │ │
│ │Prioritizarea acţiunilor │administrativ │Număr sesizări transmise │ │Caracter formal al │ │ │ │
│Măsura │de control prin creşterea │ │organelor judiciare │ │acţiunilor de control │Serviciul Corp │ │ │
│3.1.2 │ponderii acestora în zone │Acţiunea 2 │ │Rapoarte de control │ │Control │Resurse umane │Permanent │
│ │expuse la corupţie │Prioritizarea │Număr sesizări soluţionate │ │Resurse umane │ │ │ │
│ │ │acţiunilor de │ │ │insuficiente │ │ │ │
│ │ │control prin │Număr şi categorii de │ │ │ │ │ │
│ │ │creşterea ponderii │sancţiuni aplicate │ │ │ │ │ │
│ │ │acestora în zone │ │ │ │ │ │ │
│ │ │expuse la corupţie │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │5.3 - Consolidarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanismelor de │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │control │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │Valorificarea rezultatelor│administrativ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii Curţii de │ │ │ │ │Serviciul Corp │ │ │
│ │Conturi şi ale │Acţiunea 3 - │ │ │Nevalorificarea │Control în urma │ │Permanent / │
│Măsura │structurilor de control │Valorificarea │Număr de sesizări │Decizii ale organelor judiciare │rezultatelor │dispoziţiei │Resurse umane │Termenul din │
│3.1.3 │intern prin sesizarea │rezultatelor │ │ │activităţii Curţii de │ministrului │ │decizia Curţii │
│ │organelor judiciare │activităţii Curţii │ │ │Conturi │ │ │de Conturi │
│ │competente │de Conturi şi ale │ │ │ │Serviciul Audit │ │ │
│ │ │structurilor de │ │ │ │Public Intern în│ │ │
│ │ │control intern prin│ │ │ │urma dispoziţiei│ │ │
│ │ │sesizarea organelor│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │judiciare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │competente │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2.1 - Îmbunătăţirea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gestionare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eşecului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │management prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instrumentelor care│ │ │ │ │ │ │
│ │ │au impact asupra │ │ │ │ │ │ │
│ │Auditarea internă, o dată │identificării │ │ │Lipsa de irite-res │ │ │ │
│Măsura │la doi ani, a sistemului │timpurii a │ │ │pentru aplicarea │Serviciul Audit │ │ │
│3.1.4 │de prevenire a corupţiei │riscurilor şi │Misiuni de audit │Rapoarte de audit │măsurii │Public Intern │Resurse umane │O dată la 2 ani│
│ │la nivelul MDRAP │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale │ │ │Lipsa resurselor umane│ │ │ │
│ │ │Acţiunea 1 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Auditarea internă, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │o dată la doi ani, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prevenire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţiei la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Şef Serviciu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Corp Control în │ │ │
│ │ │ │Organizarea de seminarii/ mese│ │ │urma dispoziţiei│ │ │
│ │ │ │rotunde comune │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Intensificarea cooperării │ │Număr de seminarii organizate │ │ │Şef Serviciu │ │ │
│ │cu organele judiciare prin│ │ │ │ │Audit Public │Resurse umane │ │
│ │valorificarea │ │Număr sesizări transmise │Minute ale seminariilor │ │Intern (dacă │ │Măsură cu │
│Măsura │rezultatelor activităţilor│ │organelor judiciare │ │Comunicare deficitară │este cazul │Resurse │caracter │
│3.1.5 │de control şi/ sau a celor│ │ │Acorduri │între structurile/ │atunci când se │financiare (în │permanent │
│ │din misiunile de audit │ │Număr sesizări confirmate prin│ │instituţiile implicate│identifică │limita │evaluată anual │
│ │(dacă este cazul, atunci │ │trimiteri în judecată şi │Documente elaborate şi transmise │ │eventuale │bugetului │ │
│ │când sunt constatate │ │condamnări definitive │ │ │prejudicii) în │aprobat) │ │
│ │eventuale prejudicii)*13) │ │ │ │ │urma dispoziţiei│ │ │
│ │ │ │Număr activităţi de formare │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │profesională/ informare comune│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │structurile din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ministerului în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │urma dispoziţiei│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │Număr sesizări înregistrate la│ │ │Administrativ │ │ │
│ │ │ │comisia de disciplină │ │ │ │ │ │
│ │Intensificarea activităţii│ │ │Rapoarte trimestriale │Nedeclararea │Comisia de │ │ │
│ │de monitorizare privind │ │Număr sesizări înregistrate pe│ │situaţiilor de │soluţionare a │ │Măsură cu │
│Măsura │situaţiile de încălcare a │ │avertizordeinte-gritate@mdrap.│Registrul incidentelor de │încălcare a normelor │avertizărilor de│Resurse umane │caracter │
│3.1.6 │normelor de etică, │ │ro │integritate │de etică, integritate │integritate │ │permanent │
│ │integritate şi a │ │ │ │şi a prevederilor │ │ │evaluată anual │
│ │prevederilor legale │ │Număr incidente de integritate│Procedură │legale │Comisia de │ │ │
│ │ │ │înregistrate la MDRAP │ │ │disciplină │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Serviciul Corp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Control │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia Resurse│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Umane din cadrul│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │Numărul şi tipul de abateri │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │disciplinare │ │ │Management │ │ │
│ │Centralizarea sancţiunilor│ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │administrative şi │ │Număr şi tipul de sancţiuni │Registru sancţiuni │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │elaborarea unui plan de │ │dispuse şi înregistrate în │ │ │Administrativ │ │ │
│ │măsuri pentru diminuarea/ │ │registru │Plan de măsuri elaborat │ │ │ │Măsură cu │
│Măsura │eliminarea riscului de │ │ │Două minute anuale │Sancţiuni dispuse dar │Comisia de │ │caracter │
│3.1.7 │apariţie a faptelor care │ │Minută de întâlnire │ │neînregistrate şi │disciplină │Resurse umane │permanent │
│ │pot genera sancţiuni şi │ │semestrială de analiză a │Acte administrative │neaplicate │ │ │evaluată anual │
│ │evaluarea periodică a │ │îndeplinirii Planului │ │ │Direcţia │ │ │
│ │îndeplinirii acestui │ │ │Procedură de sistem │ │Integritate, │ │ │
│ │plan*14) │ │Număr de ordine/ acte │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │administrative de stabilire a │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │sancţiunilor │ │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │structurilor din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ministerului │ │ │
│ │ │5.3 - Consolidarea │Număr sesizări primite │ │ │sau, după caz, a│ │ │
│ │ │mecanismelor de │ │ │ │instituţiilor cu│ │ │
│ │ │control │Număr sesizări în curs de │ │ │personalitate │ │ │
│ │ │administrativ │soluţionare │ │ │juridică din │ │ │
│ │Aplicarea de măsuri │ │ │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │disciplinare cu caracter │Acţiunea 4 │Număr sesizări soluţionate │ │Caracter formal al │coordonarea/ de │ │ │
│ │disuasiv pentru încălcarea│Aplicarea de │ │ │activităţii comisiilor│sub autoritatea │ │ │
│ │standardelor de etică şi │sancţiuni │Numărul şi tipul de sancţiuni │ │de disciplină │MDRAP │ │Măsură cu │
│Măsura │de conduită anticorupţie │disciplinare cu │dispuse │Decizii ale │ │ │Resurse umane │caracter │
│3.1.8 │la nivelul tuturor │caracter disuasiv │ │Comisiei de disciplină │Orientarea practicii │Direcţia Resurse│ │permanent │
│ │funcţiilor şi demnităţilor│pentru încălcarea │Număr decizii ale comisiei │ │comisiilor spre cele │Umane din cadrul│ │evaluată anual │
│ │publice din cadrul │standardelor etice │anulate sau modificate în │ │mai uşoare sancţiuni │Direcţiei │ │ │
│ │MDRAP*15) │şi de conduită │instanţă │ │ │Generale │ │ │
│ │ │anticorupţie la │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │Număr persoane care au │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │funcţiilor şi │săvârşit în mod repetat │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │demnităţilor │abateri de la normele │ │ │Administrativ │ │ │
│ │ │publice │respective │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Comisia de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │disciplină │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publicarea periodică a │ │ │ │ │Comisia de │ │ │
│ │unui raport privind │ │ │ │ │disciplină │Resurse │ │
│ │sancţiunile │ │ │ │Întârzieri în │ │financiare (în │ │
│Măsura │disciplinare*16) (doar │ │Număr rapoarte publicate │Raport publicat pe site-ul web al│publicarea │Direcţia Resurse│limita │Trimestrial │
│3.1.9 │speţa şi sancţiunea, fără │ │ │MDRAP/ Intranet │raportului │Umane din cadrul│bugetului │Anual │
│ │să se treacă numele │ │ │ │ │Direcţiei │aprobat) │ │
│ │persoanei sancţionate) │ │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │Cooperarea Serviciului │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │Audit Public Intern cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurile de control │ │ │ │ │Serviciul Audit │ │ │
│ │abilitate din cadrul MDRAP│ │ │ │ │Public Intern │ │ │
│ │(dacă este cazul - atunci │ │ │ │ │ │ │ │
│ │când se identifică │ │ │ │Lipsa de │Structurile de │ │ │
│ │eventuale prejudicii), cu │ │ │ │disponibilitate a │control din │Resurse │Permanent │
│Măsura │structurile de audit │ │Număr de solicitări / Număr de│Note raport adresate organelor de│colaboratorilor │cadrul MDRAP │financiare (în │ │
│3.1.10 │intern din cadrul │ │activităţi îndeplinite de │control abilitate │ │ │limita │Evaluare │
│ │instituţiilor din │ │către structuri/instituţii │ │Comunicare deficitară │Structurile de │bugetului │anuală │
│ │subordinea/ din │ │ │ │între structurile/ │audit intern din│aprobat) │ │
│ │coordonarea/ de sub │ │ │ │instituţiile implicate│cadrul │ │ │
│ │autoritatea MDRAP în │ │ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │vederea realizării │ │ │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │atribuţiilor de audit │ │ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │intern │ │ │ │ │de sub │ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Serviciul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contencios din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul Direcţiei│ │ │
│ │ │ │Tip infracţiune │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Juridice, │ │ │
│ │ │ │Valoare prejudiciu estimat │ │ │Relaţia cu │ │ │
│ │Continuarea │ │ │ │ │Parlamentul şi │ │ │
│ │angajamentelor asumate │ │Valoare măsuri asigurătorii │ │ │Afaceri Europene│ │ │
│ │privind centralizarea │Agenţia Naţională │dispuse │ │ │ │ │ │
│Măsura │sumelor acordate de │de Administrare a │ │ │Întârzieri în │Direcţia │ │ │
│3.1.11 │instanţele de judecată cu │Bunurilor │Cuantumul despăgubiriloi │Număr hotărâre │colectarea acestor │Integritate, │Resurse umane │Permanent │
│ │titlu de despăgubiri │Indisponibili-zate │acordate de │ │date │Bună Guvernare │ │ │
│ │pentru prejudiciile │(ANABI) │Instanţă │ │ │şi Politici │ │ │
│ │cauzate instituţiei prin │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │săvârşirea de fapte penale│ │Sume recuperate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │Sume de recuperat │ │ │Generală │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Management │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│OBIECTIV GENERAL 4 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE Şl MONITORIZAREA │
│PLANURILOR DE │
│INTEGRI TATE DE LA NIVELUL MDRAP ŞI AL INSTITUŢIILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA/ ÎN │
│COORDONAREA/ SUB AUTORITATEA MDRAP Şl PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE │
│A SNA │
├────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv│Implementarea şi monitorizarea Planurilor de integritate de la nivelul MDRAP şi │
│specific│al instituţiilor aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP │
│4.1 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │Informarea personalului │ │ │ │ │ │ │Măsură │
│ │din cadrul MDRAP şi al │ │ │ │ │ │ │îndeplinită o │
│ │personalului din cadrul │ │ │ │Caracterul formal al │ │ │dată cu │
│ │instituţiilor aflate în │ │ │ │aducerii la cunoştinţă│Direcţia │ │aprobarea │
│ │subordinea/ în coordonarea│ │Număr informări │ │a strategiei şi a │Integritate, │ │OMDRAP nr. 728/│
│Măsura │/sub autoritatea MDRAP cu │ │ │Liste de difuzare │planului de acţiuni la│Bună Guvernare │Resurse umane │2015 │
│4.1.1 │privire la aprobarea noii │ │Număr email-uri transmise │ │nivelul structurilor │şi Politici │ │ │
│ │strategii şi a planului de│ │ │ │aflate în subordinea/ │Publice │ │Perma-nentă │
│ │acţiuni aferent acesteia │ │ │ │în coordonarea/ sub │ │ │(ori de câte │
│ │şi │ │ │ │autoritatea MDRAP │ │ │ori este │
│ │ori de câte ori documentul│ │ │ │ │ │ │cazul) │
│ │este revizuit*17) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │Adaptarea planurilor de │ │ │ │ │şi Politici │ │Măsură │
│ │acţiune ale instituţiilor │ │Număr planuri actualizate │ │Întârzieri în │Publice │ │îndeplinită │
│Măsura │din subordinea/ din │ │ │Planuri actualizate şi aprobate │adaptarea │ │Resurse umane │ │
│4.1.2 │coordonarea/ de sub │ │Număr planuri aprobate │ │planurilor │Instituţiile │ │Permanen-tă │
│ │autoritatea MDRAP la noul │ │ │ │ │aflate în │ │(ori de câte │
│ │plan de acţiune al MDRAP │ │ │ │ │subordinea/ în │ │ori este cazul)│
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ sub│ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │Reactualizarea componenţei│ │ │ │Întârzieri în │Bună Guvernare │ │ │
│ │grupului de lucru stabilit│ │ │ │reactualizarea │şi Politici │ │Măsură │
│ │conform Ordinului MDRAP │ │Număr ordin de modificare │ │componenţei grupului │Publice │ │Îndeplinită │
│Măsura │nr. 2259/ 02.07.2013 ori │ │ │Ordin de modificare a componenţei│de lucru pentru │ │Resurse umane │ │
│4.1.3 │de câte ori este cazul şi │ │Procedură de lucru realizată │grupului de lucru │implementarea │Instituţiile │ │Permanen-tă │
│ │elaborarea unui Regulament│ │ │ │Strategiei pentru │aflate în │ │(ori de câte │
│ │de funcţionare pentru │ │ │ │integritate │subordinea/ în │ │ori este cazul)│
│ │activitatea acestuia │ │ │ │ │coordonarea/ sub│ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Secretariatul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tehnic al │ │ │
│ │ │ │Număr minute de şedinţe │ │ │grupului de │ │ │
│ │Asigurarea │ │realizate (proces verbal) │Minute │Nivel redus de │lucru │ │ │
│Măsura │funcţionalităţii │ │ │ │participare şi │ │Resurse umane │Permanent │
│4.1.4 │permanente şi eficienţei │ │Număr materiale/ │Materiale elaborate │implicare │Membrii grupului│ │ │
│ │grupului de lucru │ │recomandări │ │ │de lucru de la │ │ │
│ │ │ │elaborate │ │ │nivelul tuturor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │structurilor din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de sub │ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Realizarea de analize │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anuale cu privire la │ │ │ │Demers formal fără a │ │ │ │
│ │stadiul implementării │ │Număr de analize elaborate │ │fi urmat de o │Direcţia │ │ │
│Măsura │măsurilor prevăzute de │ │ │ │monitorizare a │Integritate, │ │ │
│4.1.5 │Strategia pentru │ │Număr recomandări formulate │Analiză elaborată │evoluţiei │Bună Guvernare │Resurse umane │Anual │
│ │Integritate a MDRAP în │ │ │ │implementării │şi Politici │ │ │
│ │vederea prioritizării │ │Număr de acţiuni întreprinse │ │strategiei │Publice │ │ │
│ │activităţilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizării acesteia │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Secretariatul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tehnic al │ │ │
│ │Organizarea de întâlniri │ │Număr minute de şedinţe │ │ │grupului de │ │ │
│ │periodice în vederea │ │realizate (proces verbal) │Minute │Nivel redus de │lucru │Resurse umane │Trimestrial │
│Măsura │analizei evoluţiei în │ │ │ │participare şi │ │ │/ │
│4.1.6 │implementarea măsurilor │ │Număr materiale/ │Materiale elaborate │implicare │Membrii grupului│Resurse │Semestrial │
│ │prevăzute în planul de │ │recomandări │ │ │de lucru de la │financiare │ │
│ │integritate │ │elaborate │ │ │nivelul tuturor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │structurilor din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din subordinea/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din coordonarea/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de sub │ │ │
│ │ │ │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │Oferirea de sprijin │ │Număr întâlniri comune │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │metodologic instituţiilor │ │ │ │Disponibilitate │şi Politici │Resurse umane │ │
│Măsura │din subordinea/ din │ │Număr minute ale şedinţelor │Minute │limitată cauzată de │Publice │ │ │
│4.1.7. │coordonarea/ de sub │ │Număr informări transmise │ │supraîncarcarea de │ │Resurse │Permanent │
│ │autoritatea MDRAP în │ │ │Materiale elaborate │sarcini a personalului│Instituţiile din│financiare │ │
│ │privinţa implementării │ │Număr recomandări transmise │ │desemnat în acest sens│subordinea / din│ │ │
│ │prevederilor SNA │ │ │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│Obiectiv│Asigurarea participării MDRAP şi a instituţiilor aflate în subordinea/ în │
│specific│coordonarea/ sub autoritatea MDRAP la sistemul naţional de monitorizare a SNA │
│4.2 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │Obiectiv general 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Creşterea gradului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobarea planului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de integritate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autoevaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodică la │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │instituţiilor │Număr rapoarte de autoevaluare│ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │Colectarea datelor │publice centrale şi│ │ │Colectarea deficitară │şi Politici │ │ │
│ │necesare autoevaluării │locale, inclusiv a │Număr rapoarte de progres │ │şi nesistematică a │Publice │ │ │
│ │anuale, elaborării │celor subordonate, │ │Raport de autoevaluare elaborat │datelor solicitate │ │ │ │
│Măsura │rapoartelor de progres şi │coordonate, aflate │Date şi informaţii colectate │şi transmis Secretariatului │ │Structurile din │Resurse umane │Anual │
│4.2.1 │comunicarea informaţiilor │sub autoritate, │pentru toţi indicatorii │tehnic al SNA │Dezvoltarea cu │cadrul MDRAP │ │ │
│ │către Secretariatul tehnic│precum şi a │cuprinşi în inventuul │ │întârziere a │ │ │ │
│ │al SNA*18) │întreprinderilor │măsurilor preventive prevăzut │ │procedurilor de lucru │Instituţiile din│ │ │
│ │ │publice │la măsura 1.2.1 │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │Acţiunea 7 │ │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │-Transmiterea │ │ │ │MDRAP │ │ │
│ │ │contribuţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │solicitate de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Secretariatul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnic şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │coordonare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizare ale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │strategiei │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Obiectiv general 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Creşterea gradului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de implementare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobarea planului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de integritate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autoevaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodică la │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │nivelul tuturor │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │Contribuţia la elaborarea │publice centrale şi│Număr de comunicări către │ │ │şi Politici │ │ │
│ │Raportului Naţional │locale, inclusiv a │Secretariatul tehnic al SNA │ │ │Publice │ │ │
│ │Anticorupţie prin │celor subordonate, │ │ │ │ │ │Februarie │
│Măsura │transmiterea informaţiilor│coordonate, aflate │Colectarea integrală a │Raport semestrial │Transmiterea de date │Structurile din │ │pentru │
│4.2.2 │relevante aferente MDRAP │sub autoritate, │indicatorilor din inventarul │ │incomplete sau cu │cadrul MDRAP │Resurse umane │raportul │
│ │şi instituţiilor din │precum şi a │măsurilor preventive prevăzut │Raport anual │întârziere │ │ │anual │
│ │subordinea/ din │întreprinderilor │la măsura 1.2.1 │ │ │Structurile │ │ │
│ │coordonarea/ de sub │publice. │ │ │ │aflate în │ │ │
│ │autoritatea MDRAP*19) │ │ │ │ │subordinea/ în │ │ │
│ │ │Acţiunea 7 - │ │ │ │coordonarea/ sub│ │ │
│ │ │Transmiterea │ │ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │contribuţiilor │ │ │ │MDRAP │ │ │
│ │ │solicitate de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Secretariatul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnic şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │coordonare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizare ale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │strategiei │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Număr rapoarte de autoevaluare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr rapoarte de progres │ │ │ │ │ │
│ │ │Conform │ │ │ │ │ │ │
│ │Colectarea datelor │Protocolului de │Date şi informaţii colectate │ │ │ │ │ │
│ │necesare autoevaluării │colaborare cu │pentru toţi indicatorii │ │ │ │ │ │
│ │anuale, elaborării │Ministerul │cuprinşi în inventarul │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de progres │Justiţiei şi │măsurilor de transparenţă │ │ │Direcţia │ │ │
│ │aferente administraţiei │punctului 9.1. │instituţională şi de prevenire│Raport anual elaborat şi transmis│Transmiterea de date │Integritate, │ │ │
│Măsura │publice locale şi │Organisme │a corupţiei, precum şi │către Secretariatul Tehnic din │incomplete sau cu │Bună Guvernare │Resurse umane │Semestrial/ │
│4.2.3. │comunicarea Raportului │responsabile cu │indicatorii de evaluare │cadrul Ministerului Justiţiei │întârziere │şi Politici │ │anual │
│ │Anual privind │coordonarea şi │ │ │ │Publice │ │ │
│ │implementarea SNA la │monitorizarea │Număr declaraţii de aderare │ │ │ │ │ │
│ │nivelul APL către │implementării │ │ │ │ │ │ │
│ │Secretariatul tehnic al │strategiei lit.c) │Număr planuri sectoriale de │ │ │ │ │ │
│ │SNA │din SNA 2016 - 2020│acţiune │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr incidente de integritate│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr de creanţe │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Protocolului de │ │ │ │ │Resurse umane │ │
│ │ │colaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │Continuarea demersurilor │Ministerul │ │ │ │ │Resurse │ │
│ │de sprijinire a │Justiţiei şi │ │ │Lipsa de interes a │Direcţia │financiare (în │ │
│Măsura │Secretariatului Tehnic al │punctului 9.1. │Număr de instituţii/ │ │instituţiilor/ │Integritate, │limita │ │
│4.2.4 │SNA în vederea creşterii │Organisme │autorităţi publice locale noi │Declaraţii noi de aderare la SNA │autorităţilor publice │Bună Guvernare │bugetului │Permanent │
│ │numărului de instituţii/ │responsabile cu │care au aderat la SNA │ │locale de a adera la │şi Politici │aprobat) │ │
│ │autorităţi publice locale │coordonarea şi │ │ │SNA │Publice │ │ │
│ │care aderă la SNA │monitorizarea │ │ │ │ │Proiect SIPOCA │ │
│ │ │implementării │ │ │ │ │61 │ │
│ │ │strategiei lit.c) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din SNA 2016-2020 │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Protocolului de │ │ │Lipsa resurselor │ │Resurse umane │ │
│ │ │colaborare cu │ │ │financiare │Conducerea │ │ │
│ │ │Ministerul │ │ │ │ministerului │Resurse │ │
│ │ │Justiţiei si │ │ │Lipsa de interes a │ │financiare (în │ │
│Măsura │Organizarea Platformei de │punctului 9.1. │Număr platforme realizate │Liste prezenţă │instituţiilor/ │Direcţia │limita │La cel puţin 6 │
│4.2.5 │Cooperare a administraţiei│Organisme │ │ │autorităţilor │Integritate, │bugetului │luni │
│ │publice locale │responsabile cu │Număr participanţi │Minute ale platformelor │publice locale de │Bună Guvernare │aprobat) │ │
│ │ │coordonarea şi │ │ │a participa la │şi Politici │ │ │
│ │ │monitorizarea │ │ │reuniunile │Publice │Proiect SIPOCA │ │
│ │ │implementării │ │ │platformelor │ │61 │ │
│ │ │strategiei lit.c) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din SNA 2016 -2020 │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │Resurse umane │ │
│ │Participarea │ │ │ │ │şi │ │ │
│ │reprezentanţilor MDRAP la │ │ │Liste de participanţi │Disponibilitate │Politici Publice│Resurse │ │
│ │misiunile tematice de │ │ │ │limitată cauzată de │ │financiare (în │Misiuni │
│Măsura │evaluare a implementării │ │Număr de experţi participanţi │Minute încheiate │supraîncarcarea de │Direcţiile de │limita │tematice de │
│4.2.6 │măsurilor preventive la │ │la misiunile tematice de │ │sarcini a personalului│specialitate din│bugetului │evaluare - │
│ │nivelul administraţiei │ │evaluare │Rapoarte naţionale semestriale şi│desemnat în acest │cadrul MDRAP în │aprobat) │semestrial │
│ │publice locale şi │ │ │anuale │sens │funcţie de │ │ │
│ │centrale*20) │ │ │publicate │ │temele aprobate │Proiect SIPOCA │ │
│ │ │ │ │ │ │anual de către │61 │ │
│ │ │ │ │ │ │Comisia de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Monitorizare a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Progreselor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Înregistrate de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │România în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MCV │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│OBIECTIV GENERAL 5 - DEZVOLTAREA COMUNICĂRII Şl COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE │
│LA NIVEL INTRA Şl INTER-INSTITUŢIONAL, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ, │
│MASS-MEDIA, CETĂŢENI │
├────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv│ │
│specific│Consolidarea comunicării interne │
│5.1 │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │Utilizarea deficitară │ │ │ │
│ │ │ │ │ │a reţelei informatice │ │ │ │
│ │ │ │ │ │interne │ │ │ │
│ │ │ │Număr secţiuni actualizate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel diferit de │Toate │ │ │
│ │ │ │Număr structuri care │ │cunoaştere şi │structurile din │ │ │
│ │ │ │diseminează informaţii prin │ │utilizare între │cadrul MDRAP │ │ │
│ │ │ │intermediul reţelei │ │diferitele structuri │ │ │ │
│ │ │ │informatice interne │ │ │Direcţia IT din │ │ │
│ │Sporirea gradului de │ │ │ │Nealocarea de resurse │cadrul Direcţiei│Resurse umane │ │
│Măsura │utilizare a reţelei │ │Numărul utilizatorilor │Reţeaua internă │financiare şi umane │Generale │ │Permanent │
│5.1.1 │informatice interne │ │Numărul angajaţilor MDRAP care│ │Utilizarea unor │Management │Resurse │ │
│ │ │ │au acces la reţeaua │ │informaţii │Financiar, │financiare │ │
│ │ │ │informatică internă / Numărul │ │neactualizate │Resurse Umane şi│ │ │
│ │ │ │angajaţilor MDRAP │ │ │Administrativ │ │ │
│ │ │ │ │ │Acces restrâns pentru │ │ │ │
│ │ │ │Numărul domeniilor │ │angajaţi la reţeaua │Serviciul │ │ │
│ │ │ │acoperite │ │informatică │Comunicare │ │ │
│ │ │ │ │ │internă din cauza │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurării │ │ │ │
│ │ │ │ │ │activităţii în sedii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │diferite │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │
│ │Intensificarea acţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind asigurarea unui │ │ │ │ │Grupul de lucru │ │ │
│ │cadru de colaborare între │ │ │Ordin de ministru semnat prin │ │constituit în │ │ │
│ │structurile din minister │ │ │care se stabilesc atribuţiile │ │vederea │Resurse umane │ │
│Măsura │şi cele din subordinea/ │ │Număr întâlniri organizate │grupului de lucru │Insuficienta implicare│implementării/ │ │ │
│5.1.2 │din coordonarea/ de sub │ │ │ │a structurilor │monitorizării │Resurse │Permanent │
│ │autoritatea MDRAP în │ │Număr minute ale întâlnirilor │Minute ale întâlnirilor │ │Strategiei │financiare │ │
│ │vederea îmbunătăţirii │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │schimbului de bune │ │ │Liste de prezenţă │ │integritate a │ │ │
│ │practici │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Instituţiile din│ │ │
│ │ │ │ │ │ │subordinea/ din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │coordonarea/ de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sub autoritatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MDRAP │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Întărirea cooperării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inter-departamentale între│ │ │ │ │Direcţia │ │ │
│ │Direcţia Integritate, Bună│ │Număr întâlniri organizate │ │ │Integritate, │ │ │
│Măsura │Guvernare şi Politici │ │ │Minute │Lipsa de │Bună Guvernare │Resurse umane │Permanent │
│5.1.3 │Publice şi alte direcţii/ │ │Număr iniţiative/ proiecte │ │disponibilitate │şi Politici │ │ │
│ │structuri cu atribuţii în │ │realizate în comun │ │ │Publice │ │ │
│ │domeniile de interes ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │direcţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┬─┤
│Obiectiv│Dezvoltarea unei platforme de cooperare între MDRAP şi alte ministere sau │ │
│specific│instituţii, în scopul asigurării schimbului de infomaţii şi al comunicării │ │
│5.2 │permanente la nivel tehnic, al promovării bunelor practici în domeniul │ │
│ │prevenirii şi combaterii corupţiei │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţiile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specialitate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţie de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │domenii [ex. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Lipsa de │Direcţia │ │ │ │
│ │Încheierea de protocoale │ │ │Acorduri │disponibilitate a │Integritate, │ │ │ │
│ │între MDRAP şi instituţii │ │Număr protocoale încheiate │(dacă şi când este cazul) │colaboratorilor │Bună │ │ │ │
│ │cu atribuţii şi │ │ │ │ │Guvernare şi │Resurse │ │ │
│Măsura │responsabilităţi în │ │Număr de activităţi │Documente aprobate │Comunicare deficitară │Politici │financiare (în │ │ │
│5.2.1 │domeniile vizate în │ │desfăşurate în comun │ │între structurile/ │Publice, │limita │Permanent │ │
│ │vederea asigurării │ │ │Agenda activităţilor │instituţiile │Serviciul Corp │bugetului │ │ │
│ │transferului de expertiză │ │Număr de bune practici │ │implicate │Control, │aprobat) │ │ │
│ │şi bune practici între │ │identificate şi implementate │Rapoarte post-activităţi │ │Serviciul Audit │ │ │ │
│ │aceste instituţii │ │ │ │Lipsa de resurse │Public Intern │ │ │ │
│ │ │ │ │ │financiare şi umane │(în urma │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │protocoalelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │încheiate de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │managementul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ministerului)] │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Autorităţile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │management │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Asigurarea participării şi│ │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│ │implicării active a │ │ │ │ │Integritate, │ │ │ │
│ │personalului tehnic din │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │ │
│ │cadrul MDRAP la iniţiative│ │ │ │Lipsa de │şi Politici │ │ │ │
│ │de cooperare inter- │ │Număr iniţiative │ │disponibilitate a │Publice │ │ │ │
│Măsura │instituţională în domeniul│ │ │ │personalului │Structurile din │ │ │ │
│5.2.2 │integrităţii publice şi │ │Număr întâlniri organizate │Minute │ │cadrul MDRAP │Resurse umane │Permanent │ │
│ │domenii conexe (ex: │ │ │ │Comunicare deficitară │ │ │ │ │
│ │fraudă, achiziţii publice,│ │Număr protocoale încheiate │ │între structurile │Serviciul Corp │ │ │ │
│ │managementul proiectelor, │ │ │ │implicate │Control │ │ │ │
│ │sistem de control intern │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │managerial etc.) │ │ │ │ │Serviciul Audit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Public Intern │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│ │Implicarea şi participarea│ │ │ │ │Integritate, │ │ │ │
│Măsura │MDRAP în dezvoltarea unor │ │ │ │Lipsa de │Bună Guvernare │ │ │ │
│5.2.3 │noi platforme de cooperare│ │Număr platforme noi │Liste de prezenţă │disponibilitate a │şi Politici │Resurse umane │Permanent │ │
│ │inter- instituţională la │ │ │ │instituţiilor │Publice │ │ │ │
│ │nivel tehnic │ │ │ │ │Structurile din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┼─┤
│Obiectiv│Creşterea gradului de informare şi implicare a publicului (cetăţeni, │ │
│specific│mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile MDRAP în domeniul │ │
│5.3 │integrităţii/ prevenirii corupţiei │ │
│ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │4.2 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gradului de │Număr materiale de informare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informare a │publicate pe canalele de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publicului cu │comunicare gestionate de MDRAP│ │ │ │ │ │ │
│ │ │privire la impactul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Intensificarea comunicării│fenomenului │Număr puncte de vedere │ │Lipsa unei │Direcţia │ │ │ │
│ │pe teme de integritate/ │corupţiei │elaborate pentru formularea de│ │prioritizări a acestor│Integritate, │ │ │ │
│ │anticorupţie, cu accent pe│ │răspunsuri la solicitările │ │teme în agenda de │Bună Guvernare │Resurse │ │ │
│Măsura │gestionarea relaţiilor cu │Acţiunea 2 - │mass media │Documentele elaborate │comunicare a │şi Politici │financiare (în │ │ │
│5.3.1 │publicul şi cu mass media │Organizarea şi │ │ │instituţiei │Publice │limita │Permanent │ │
│ │privind demersurile │derularea de │Număr puncte de vedere │Agenda evenimentelor │ │ │bugetului │ │ │
│ │ministerului în │campanii sectoriale│elaborate pentru formularea de│ │Resurse financiare │Serviciul │aprobat) │ │ │
│ │domeniu*21) │de informare │răspunsuri la solicitările │ │insuficiente │Comunicare │ │ │ │
│ │ │publică, în vederea│cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │creşterii gradului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de conştientizare │Număr evenimente pe teme │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a nivelului de │specifice iniţiate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rândul cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale şi a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizionale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Stabilirea de parteneriate│ │ │ │ │Conducerea │ │ │ │
│ │şi desfăşurarea de │Acţiunea 10 - │ │ │Lipsa de │Ministerului │ │ │ │
│ │activităţi/ proiecte │Cooperarea cu │Număr parteneriate/ acorduri │Existenţa acordurilor de │disponibilitate a │ │Resurse │ │ │
│Măsura │comune cu societatea │structurile │încheiate │parteneriat │colaboratorilor │Direcţia │financiare (în │ │ │
│5.3.2 │civilă, având ca obiectiv │asociative ale │ │ │ │Integritate, │limita │Permanent │ │
│ │prevenirea corupţiei, │autorităţilor │Număr acţiuni/ proiecte │Rapoarte de activitate │Resurse financiare │Bună Guvernare │bugetului │ │ │
│ │promovarea integrităţii şi│administraţiei │desfăşurate în comun │ │insuficiente │şi Politici │aprobat) │ │ │
│ │a bunei guvernări*22) │publice locale şi │ │ │ │Publice │ │ │ │
│ │ │cu organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societăţii civile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în vederea unei mai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bune implementări a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │guvernării deschise│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivel local şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │central │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Integritate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publicarea pe site-ul │ │ │ │ │Serviciul │Resurse umane │ │ │
│ │ministerului şi pe www. │ │ │ │ │Comunicare │ │ │ │
│Măsura │integritateinadminist │ │ │www.mdrap.ro │Întârzieri în │ │Resurse │ │ │
│5.3.3 │ratie.ro a exemplelor de │ │Număr materiale publicate │ │actualizarea │Direcţia IT din │financiare (în │Permanent │ │
│ │bune practici şi a altor │ │ │www.integritateinadministratie.ro│informaţiilor │cadrul Direcţiei│limita │ │ │
│ │informaţii în domeniul │ │ │ │ │Generale │bugetului │ │ │
│ │prevenirii corupţiei │ │ │ │ │Management │aprobat) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Financiar, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Resurse Umane şi│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Administrativ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Structurile din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul MDRAP │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Desfăşurarea de campanii │ │ │ │ │Conducerea │ │ │ │
│ │de comunicare (inclusiv │ │ │ │ │Ministerului │ │ │ │
│ │conferinţe, seminarii │ │ │ │ │ │Resurse umane │ │ │
│ │etc.) pe teme legate de │ │Număr campanii desfăşurate │ │ │Direcţia │ │ │ │
│ │integritate, etică, │ │ │ │ │Integritate, │Resurse │ │ │
│ │transparenţă, anticorupţie│ │Număr de acţiuni desfăşurate │Plan de activităţi │ │Bună Guvernare │Financiare │ │ │
│Măsura │ş.a. care se adresează │ │ │ │Resurse financiare şi │şi Politici │ │Permanent │ │
│5.3.4 │atât funcţionarilor │ │Număr de persoane care au │Materiale elaborate şi diseminate│umane insuficiente │Publice │Analiză │ │ │
│ │publici, demnitarilor, │ │participat la acţiunile │ │ │ │accesare │ │ │
│ │înalţilor funcţionari │ │desfăşurate │ │ │Serviciul │fonduri │ │ │
│ │publici, personalului │ │ │ │ │Comunicare │europene │ │ │
│ │contractual, cât şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mass-mediei, societăţii │ │ │ │ │ANFP │ │ │ │
│ │civile, cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┼─┤
│OBIECTIV GENERAL 6 - SPRIJINIREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN │ │
│VEDEREA CONSOLIDĂRII CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A ACESTORA DE PROMOVARE A │ │
│INTEGRITĂŢII │ │
│ÎN SERVICIUL PUBLIC ŞI DE PREVENIRE A CORUPŢIEI │ │
├────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectiv│ │ │
│specific│Sprijinirea autorităţilor publice locale în implementarea prevederilor SNA │ │
│6.1 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┼─┤
│ │Elaborarea de ghiduri, │ │ │ │ │Conducerea │Resurse │ │ │
│ │metodologii, culegeri de │ │ │ │ │Ministerului │financiare (în │ │ │
│ │speţe, instrumente care să│ │ │Materiale elaborate │ │ │limita │ │ │
│Măsura │vină în sprijinul │ │Număr de materiale elaborate │ │Resurse financiare │Direcţia │bugetului │Permanent │ │
│6.1.1 │autorităţilor publice │ │şi diseminate │Liste de difuzare │insuficiente │Integritate, │aprobat) │ │ │
│ │locale în procesul de │ │ │ │ │Bună Guvernare │ │ │ │
│ │implementare a │ │ │ │ │şi Politici │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │prevederilor SNA │ │ │ │ │Publice │61 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │ │Număr solicitări la care s-a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │răspuns │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr întâlniri de îndrumare │ │Insuficienta implicare│ │ │ │ │
│ │ │ │realizate │ │a reprezentanţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │administraţiei publice│ │ │ │ │
│ │Oferirea de îndrumare şi │ │Număr recomandări formulate │Registru de evidenţă recomandări │locale │Direcţia │ │ │ │
│ │sprijin metodologic │ │ │ │ │Integritate, │Resurse umane │ │ │
│Măsura │autorităţilor │ │Număr chestionare aplicate în │Rapoarte/ minute ale întâlnirilor│Comunicare deficitară │Bună Guvernare │ │Permanent │ │
│6.1.2 │administraţiei publice │ │urma oferirii de îndrumare │ │între structurile/ │şi Politici │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │locale în implementarea │ │Număr instituţii sprijinite │Chestionare │instituţiile implicate│Publice │61 │ │ │
│ │prevederilor SNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Număr documente elaborate cu │ │Supraîncărcarea cu │ │ │ │ │
│ │ │ │sprijinul Direcţiei │ │sarcini a personalului│ │ │ │ │
│ │ │ │Integritate, Bună Guvernare şi│ │desemnat │ │ │ │ │
│ │ │ │Politici Publice (conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datelor oferite prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │completarea chestionarelor) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │Insuficienta implicare│ │ │ │ │
│ │ │administraţia │ │Registrul de evidenţă recomandări│a reprezentanţilor │ │ │ │ │
│ │ │publică locală │Număr solicitări la care s-a │ │administraţiei publice│ │ │ │ │
│ │Oferirea de sprijin │ │răspuns │Metodologii elaborate pe baza │locale │ │ │ │ │
│ │metodologic administraţiei│Acţiunea 5 - │ │îndrumării oferite │ │Direcţia │Resurse umane │ │ │
│Măsura │publice locale în vederea │Implementarea │Număr chestionare aplicate în │ │Comunicare deficitară │Integritate, │ │ │ │
│6.1.3 │implementării metodologiei│metodologiei de │urma oferirii de îndrumare │Număr unităţi administrativ │între structurile/ │Bună Guvernare │Proiect SIPOCA │Permanent │ │
│ │de identificare şi │identificare a │ │teritoriale care implementează │instituţiile implicate│şi Politici │61 │ │ │
│ │evaluare a riscurilor de │riscurilor şi │Număr metodologii elaborate │metodologia │ │Publice │ │ │ │
│ │corupţie │vulnerabilită-ţilor│(conform datelor oferite prin │ │Supraîncărcarea cu │ │ │ │ │
│ │ │la corupţie │completarea chestionarelor) │Număr rapoarte de identificare şi│sarcini a personalului│ │ │ │ │
│ │ │(autorităţi ale │ │evaluare a riscurilor de corupţie│desemnat │ │ │ │ │
│ │ │administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice locale) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │elaborată de MDRAP │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cel puţin la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul consiliilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţene şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │municipiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administraţia │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│ │Identificarea, pe fiecare │publică locală │ │ │ │Integritate, │ │ │ │
│ │tip de unitate │ │ │Atelier de lucru organizat │Întârzieri în │Bună Guvernare │Resurse umane │ │ │
│ │administrativ-teritorială,│Acţiunea 1 - │Atelier de lucru │ │implementarea │şi Politici │ │ │ │
│ │a procedurilor │Identificarea, pe │ │Analiza privind procedurile │proiectului │Publice │Resurse │ │ │
│Măsura │administrative care sunt │fiecare tip de │Document privind analiza │administrative transmisă │ │ │Financiare │2018 │ │
│6.1.4 │cele mai vulnerabile la │unitate │situaţiei existente │autorităţilor publice locale şi │Lipsa de interes din │Direcţia │ │ │ │
│ │corupţie, pentru │administrativ │ │publicată pe │partea │Generală │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │eliberarea certificatelor │teritorială, a │Măsuri de remediere │site-ul MDRAP │reprezentanţilor │Dezvoltare │61 │ │ │
│ │şi autorizaţiilor (cel │procedurilor │ │ │autorităţilor locale │Regională şi │ │ │ │
│ │puţin trei proceduri) │administrative care│ │ │ │Infrastructură │ │ │ │
│ │ │sunt cele mai │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabile la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie, pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eliberarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │certificatelor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autorizaţiilor (cel│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │puţin trei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceduri) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │ │ │Resurse umane │ │ │
│ │Revizuirea şi │administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │simplificarea procedurilor│publică locală │ │ │ │ │Resurse │ │ │
│ │administrative inclusiv │ │ │Documente de aprobare a │Lipsa de resurse │Direcţiile de │financiare │ │ │
│Măsura │prin utilizarea noilor │Acţiunea 2 - │Număr proceduri revizuite şi │procedurilor revizuite şi │necesare furnizării │specialitate din│ │2018 │ │
│6.1.5 │tehnologii ale informaţiei│Revizuirea şi │simplificate │simplificate │online a serviciilor │cadrul │Resurse │ │ │
│ │în vederea furnizării │simplificarea │ │ │publice │ministerului │materiale │ │ │
│ │serviciilor publice online│procedurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrative │ │ │ │ │Resurse tehnice│ │ │
│ │ │inclusiv prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea noilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologii ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informaţiei în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vederea furnizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor publice│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │online │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Generarea unui index al │administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrităţii în cadrul │publică locală │Identificarea şi analiza │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei publice │ │legislaţiei relevante │ │Întârzieri în │ │Resurse umane │ │ │
│ │locale prin agregarea │Acţiunea 3 - │domeniului şi a indicatorilor │ │implementarea │Direcţia │ │ │ │
│ │indicatorilor privind │Generarea unui │de evaluare a măsurilor de │Raport anual "Indexul │proiectului │Integritate, │Resurse │ │ │
│Măsura │incidentele de │index al │transparenţă instituţională şi│integrităţii în administraţia │ │Bună Guvernare │Financiare │2018 │ │
│6.1.6 │integritate, evaluarea │integrităţii în │de prevenire a corupţiei │publică locală” publicat │Lipsa de interes din │şi Politici │ │ │ │
│ │calităţii serviciului de │cadrul │Raport anual "Indexul │ │partea │Publice │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │către public şi │administraţiei │integrităţii în administraţia │ │reprezentanţilor │ │61 │ │ │
│ │transparenţa │publice locale prin│publică locală” │ │autorităţilor locale │ │ │ │ │
│ │instituţională │agregarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │privind incidentele│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de integritate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluarea calităţii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │către public şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţională │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea unui studiu │administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind gradul de adecvare│publică locală │ │ │Lipsa de interes şi │ │ │ │ │
│ │a structurilor │ │ │ │colaborare din partea │Direcţiile de │Resurse umane │ │ │
│Măsura │organizatorice de la │Acţiunea 4 - │Studiu privind gradul de │Studiu elaborat │reprezentanţilor │specialitate din│ │2019 │ │
│6.1.7 │nivelul UAT-urilor prin │Elaborarea unui │adecvare │ │administraţiei publice│cadrul │Resurse │ │ │
│ │raportare la standardele │studiu privind │ │ │locale │ministerului │financiare │ │ │
│ │de cost şi populaţia │gradul de adecvare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deservită │a structurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │organizatorice de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │UAT-urilor prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │raportare la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │standardele de cost│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi populaţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │deservită │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea metodologiei│administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de identificare a │publică locală │ │ │ │ │Resurse umane │ │ │
│ │riscurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabilităţilor la │Acţiunea 5 - │Rapoarte de identificare a │Rapoarte de identificare a │ │Direcţia │Resurse │ │ │
│Măsura │corupţie (autorităţi ale │Implementarea │riscurilor şi │riscurilor şi vulnerabilităţilor │Lipsa de interes din │Integritate, │Financiare │ │ │
│6.1.8 │administraţiei publice │metodologiei de │vulnerabilităţilor la corupţie│la corupţie şi măsuri de │partea autorităţilor │Bună Guvernare │ │2018-2020 │ │
│ │locale) elaborată de MDRAP│identificare a │Rapoarte de identificare a │remediere elaborate │locale │şi Politici │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │cel puţin la nivelul │riscurilor şi │măsuilor de remediere │ │ │Publice │61 (pentru │ │ │
│ │consiliilor judeţene şi │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │oraşe şi │ │ │
│ │municipiilor │la corupţie │ │ │ │ │comune) │ │ │
│ │ │(autorităţi ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice locale) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │elaborată de MDRAP │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cel puţin la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul consiliilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţene şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │municipiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │Întârzieri în │ │ │ │ │
│ │Derularea de campanii de │corupţie în │ │ │implementarea │ │Resurse umane │ │ │
│ │conştientizare, │administraţia │Campanii de conştientizare │ │proiectului │Direcţia │ │ │ │
│ │organizarea de dezbateri │publică locală │ │Campanii şi dezbateri organizate │ │Integritate, │Resurse │ │ │
│Măsura │publice periodice în plan │ │Număr de dezbateri publice │ │Lipsa de interes din │Bună Guvernare │Financiare │2020 │ │
│6.1.9 │local şi promovarea │Acţiunea 6 - │ │Liste de participanţi │partea │şi Politici │ │ │ │
│ │bunelor practici │Derularea de │Număr de participanţi │ │reprezentanţilor │Publice │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │anticorupţie │campanii de │ │ │autorităţilor locale │ │61 │ │ │
│ │ │conştientizare, │ │ │pentru participarea la│ │ │ │ │
│ │ │organizarea de │ │ │dezbateri │ │ │ │ │
│ │ │dezbateri publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │periodice în plan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │local şi promovarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bunelor practici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea unor proiecte/ │administraţia │ │ │Întârzieri în │ │ │ │ │
│ │activităţi în comun cu │publică locală │ │ │implementarea │ │Resurse umane │ │ │
│ │participarea autorităţilor│Acţiunea 7 - │ │ │proiectului │Direcţia │ │ │ │
│ │publice locale şi a │Realizarea unor │ │ │Lipsa de interes din │Integritate, │Resurse │ │ │
│Măsura │reprezentanţilor │proiecte/ │Număr de proiecte/ activităţi │Număr de proiecte/ activităţi │partea │Bună Guvernare │Financiare │2020 │ │
│6.1.10 │societăţii civile, având │activi-tăţi în │realizate în comun │aprobate/ derulate │reprezentanţilor │şi Politici │ │ │ │
│ │ca obiectiv prevenirea │comun cu │ │ │autorităţilor locale │Publice │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │corupţiei, promovarea │participarea │ │ │pentru participarea la│ │61 │ │ │
│ │eticii şi integrităţii │autorităţilor │ │ │dezbateri │ │ │ │ │
│ │ │publice locale şi a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reprezentanţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societăţii civile, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │având ca obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corupţiei, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │promovarea eticii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│„Reţeaua campionilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │domeniul integrităţii” de la │ │Întârzieri în │ │ │ │ │
│ │ │corupţie în │nivelul administraţiei publice│Operaţionalizarea „Reţelei │implementarea │ │Resurse umane │ │ │
│ │Dezvoltarea, cu sprijinul │administraţia │locale │campionilor în domeniul │proiectului │Direcţia │ │ │ │
│ │structurilor asociative, a│publică locală │ │integrităţii” │ │Integritate, │Resurse │ │ │
│Măsura │unor reţele de elaborare │ │Număr evenimente organizate │ │Lipsa de interes din │Bună Guvernare │Financiare │2018 │ │
│6.1.11 │şi evaluare a politicilor │Acţiunea 8 - │Număr participanţi │Rapoarte de evaluare si propuneri│partea │şi Politici │ │ │ │
│ │publice anticorupţie de la│Dezvoltarea, cu │ │de politici publice anticorupţie │reprezentanţilor │Publice │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │nivel local │sprijinul │Număr de propuneri/ rapoarte │elaborai │autorităţilor locale │ │61 │ │ │
│ │ │structurilor │de evaluare de politici │ │pentru participarea la│ │ │ │ │
│ │ │asociative, a unor │publice anticorupţie │ │dezbateri │ │ │ │ │
│ │ │reţele de elaborare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi evaluare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │politicilor publice│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie de la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivel local │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3.8 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integrităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilită-ţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea/ actualizarea │corupţie în │ │ │Întârzieri în │ │ │ │ │
│ │şi implementarea codurilor│administraţia │Raport de monitorizare │Raport de monitorizare elaborat, │transmiterea │Direcţia │Resurse umane │ │ │
│Măsura │de conduită la nivelul │publică locală │ │aprobat şi publicat │informaţiilor │Integritate, │ │ │ │
│6.1.12 │instituţiilor │ │Acordarea de asistenţă în │ │Lipsa resurselor umane│Bună Guvernare │Resurse │Permanent │ │
│ │administraţiei publice │Acţiunea 9 - │vederea elaborării/ │Registrul de evidenţă privind │la nivelul │şi Politici │materiale │ │ │
│ │locale │Elaborarea / │actualizării │acordarea de asistenţă │administraţiei publice│Publice │ │ │ │
│ │ │actualizarea şi │ │ │locale │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │codurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conduită la nivelul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice locale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Elaborarea unui set de │ │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│Măsura │recomandări privind OGP │ │ │ │ │Integritate, │ │Măsură │ │
│6.1.13 │pentru administraţia │Plan OGP │Set de recomandări OGP │Memorandum privind OGP │ │Bună Guvernare │Resurse umane │îndeplinită │ │
│ │publică locală │ │ │ │ │şi Politici │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│Măsura │Diseminarea informaţiei │ │Număr de informări/ │ │Resurse umane │Integritate, │ │Măsură │ │
│6.1.14 │privind OGP către UAT-uri │Plan OGP │comunicări transmise │e-mail │insuficiente │Bună Guvernare │Resurse umane │îndeplinită │ │
│ │ │ │ │ │ │şi Politici │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Derularea unor sesiuni de │ │ │ │Neparticiparea la │ │Resurse umane │ │ │
│ │informare privind │ │ │ │sesiunile de informare│Direcţia │ │ │ │
│Măsura │principiile OGP la nivel │ │Număr de sesiuni de informare │Liste de prezenţă │a grupului ţintă │Integritate, │Resurse │Martie-iulie │ │
│6.1.15 │regional pentru UAT-uri, │Plan OGP │Număr de participanţi │ │ │Bună Guvernare │Financiare │2018 │ │
│ │ONG-uri, mediu academic │ │ │Raport de activitate │Întârzieri în │şi Politici │ │ │ │
│ │s.a │ │ │ │derularea │Publice │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectului │ │61 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Selecţia a cel puţin 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi administrativ │ │ │ │ │Direcţia │ │ │ │
│ │teritoriale pentru │ │ │ │Lipsa de interes │Integritate, │Resurse umane │ │ │
│Măsura │implementarea valorilor │Plan OGP │Raport privind selecţia celor │Raport publicat │pentru participarea la│Bună Guvernare │ │Măsură │ │
│6.1.16 │Open Government │ │8 UAT- uri │ │selecţie │şi Politici │Resurse │îndeplinită │ │
│ │Partnership, pe baza │ │ │ │ │Publice │financiare │ │ │
│ │modelului OGP Subnational │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Program │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Implementarea de către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UAT-urile selectate a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planurilor de acţiune │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locală aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor propuse de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea, cu sprijinul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii centrale OGP şi │ │Număr de planuri de acţiune │ │ │ │ │ │ │
│ │al ONG-urilor deja │ │ │ │Lipsa de interes │Direcţia │Resurse umane │ │ │
│Măsura │implicate în OGP România: │ │Număr de sesiuni de consultare│ │pentru elaborarea de │Integritate, │ │ │ │
│6.1.17 │i. Consultări locale; │Plan OGP │ │Planuri de acţiune aprobate │proiecte şi planuri de│Bună Guvernare │Resurse │2018 │ │
│ │ii. Identificarea unor │ │Număr de echipe │ │acţiune │şi Politici │financiare │ │ │
│ │probleme şi priorităţi │ │locale │ │ │Publice │ │ │ │
│ │locale prin participarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tuturor stakeholderilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iii. Stabilirea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipe locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formularea de proiecte/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţii în colaborare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizarea acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Lipsa de interes │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru participarea la│Direcţia │ │ │ │
│ │Acordarea Premiului pentru│ │ │Comunicat publicat │competiţie │Integritate, │Resurse umane │ │ │
│Măsura │Bune Practici OGP la nivel│Plan OGP │Competiţie │ │ │Bună Guvernare │ │2018 │ │
│6.1.18 │local │ │organizată │Diplome acordate │Lipsa resurselor │şi Politici │Resurse │ │ │
│ │ │ │ │ │financiare necesare │Publice │financiare │ │ │
│ │ │ │ │ │organizării │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │competiţiei │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Elaborare plan de măsuri │ │Plan de măsuri │ │ │Direcţia │ │ │ │
│Măsura │OGP 2018-2020 pentru │ │ │Plan de măsuri elaborat şi │Neaprobarea/ │Integritate, │ │ │ │
│6.1.19 │administraţia publică │Plan OGP │Număr de măsuri pentru │aprobat │neasumarea planului de│Bună Guvernare │Resurse umane │2018 │ │
│ │locală │ │administraţia publică locală │ │măsuri │şi Politici │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Publice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │Analiza oportunităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente digitale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surselor de finanţare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1. un set de instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │software standardizate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │open-source, pentru a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │facilita prezenţa online a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UAT-urilor: pagină de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internet proprie, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structura propusă în │ │ │ │Superficialitate în │ │ │ │ │
│ │Memorandumul privind │ │ │ │elaborarea analizei şi│Direcţia │ │ │ │
│ │transparenţa; interfaţă de│ │ │ │a identificării │Integritate, │ │ │ │
│Măsura │utilizare care să permită │Plan OGP │Document de analiza │Analiza aprobată │surselor de finanţare │Bună Guvernare │Resurse umane │2018 │ │
│6.1.20 │actualizarea paginii fără │ │ │ │ │şi Politici │ │ │ │
│ │cunoştinţe tehnice; │ │ │ │Lipsa de implicare şi │Publice │ │ │ │
│ │widget-uri care să preia │ │ │ │participare a │ │ │ │ │
│ │automat informaţii │ │ │ │UAT-urilor │ │ │ │ │
│ │esenţiale din bazele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │date centralizate; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrument pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │democraţie participativă; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. un serviciu de tip │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cloud, administrat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MDRAP, care să includă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mentenanţă şi în care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UAT-urile îşi pot găzdui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gratuit paginile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internet ce utilizează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţia standard │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┼─┤
│Obiectiv│Creşterea capacităţii de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la │ │
│specific│nivelul autorităţilor administraţiei publice locale │ │
│6.2 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │4.1 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gradului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │autorităţilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │Lipsa de resurse │ │ │ │ │
│ │Sprijinirea administraţiei│publice de │Număr instruiri realizate │ │financiare şi umane │Direcţia │ │ │ │
│ │publice locale în │la nivel central şi│ │Agende instruiri │ │Integritate, │ │ │ │
│ │instruirea resursei umane │local │Număr instituţii care au │ │Lipsa de │Bună Guvernare │Resurse umane │ │ │
│Măsura │(inclusiv aleşi locali) în│Acţiunea 2 - │desemnat participanţi Număr de│Liste prezenţă │disponibilitate/ │şi Politici │ │Permanent │ │
│6.2.1 │aspecte ce ţin de │Organizarea şi │participanţi │ │interes a │Publice │Proiect SIPOCA │ │ │
│ │integritate, etică │derularea de │ │Materiale prezentate │reprezentanţilor │ │61 │ │ │
│ │profesională, măsuri de │programe sectoriale│Număr teme/ subiecte abordate │ │administraţiei publice│ANFP │ │ │ │
│ │prevenire a corupţiei etc.│de creştere a │ │ │locale │INA │ │ │ │
│ │ │gradului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conştientizare şi a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rândul personalului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publică centrală şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │locală │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼─┤
│ │ │Obiectiv specific │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1.1 - Creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale şi a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceselor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizionale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Conducerea │ │ │ │
│ │Facilitarea schimbului de │Acţiunea 10 - │ │ │Lipsa de resurse │Ministerului │ │ │ │
│ │bune practici între │Cooperarea cu │Număr activităţi desfăşurate │ │financiare şi umane │ │Resurse umane │ │ │
│Măsura │autorităţi/ instituţii de │structurile │în comun │Agenda activităţilor │ │Direcţia │ │ │ │
│6.2.2 │la nivelul administraţiei │asociative ale │ │ │Lipsa de │Integritate, │Resurse │Permanent │ │
│ │publice locale şi │autorităţilor │Număr de bune practici │Rapoarte post-activităţi │disponibilitate/ │Bună Guvernare │financiare │ │ │
│ │consolidarea colaborării │administraţiei │identificate şi implementate │ │interes a │şi Politici │ │ │ │
│ │cu structurile asociative │publice locale şi │ │ │colaboratorilor │Publice │ │ │ │
│ │ │organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societăţii civile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în vederea unei mai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bune implementări a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │guvernări deschise │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivel local şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │central │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────