Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 8 octombrie 2018  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018
──────────
        Aprobat prin Decizia nr. 482/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 25 octombrie 2018.
──────────

    RUIC nr. 66/08.10.2018.
    1. Preambul
        Având în vedere:
        ● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018:
        ● art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 5 din O.U.G. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017.

        în conformitate cu prevederile
        > art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017 şi Actul Adiţional nr. 4/2018 şi prin rectificarea nr. 386 din 31.05.2018 referitoare la Decizia Preşedintelui ARF nr. 386/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 792/17.09.2018;
        > legislaţiei în vigoare privind asigurarea alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru acordarea facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători;
        > art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

        şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016,
        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi
        Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Bld. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9764/1998, având CUI: RO 11054545, cont nr. R014TREZ7p05070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Leon BĂRBULESCU, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3, alin. (3) şi cu art. 2, alin. (1), lit. h) şi lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din C.S.P. aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017 şi Actul Adiţional nr. 4/2018
    să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017 şi Actul Adiţional nr. 4/2018, după cum urmează:
    ART. I
        La articolul 4, alineatul (3) se modifică astfel încât va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (3) Pentru facilităţile de călătorie acordate, potrivit legii, "CFR Călători" S.A va primi de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară sumele necesare conform documentelor justificative prezentate de aceasta, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale."


    ART. II
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2018, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3/167/25.09.2018 şi cu adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/540/01.10.2018, va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km : 13.958,2756 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 28,6912 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţie; aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 190,8764 lei pe mia de călători-km.


    ART. III
     Anexa 6 la contractul ce reprezintă Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2018 pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. se înlocuieşte cu Anexa 4 la prezentul Act adiţional.

    ART. IV
    Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.

    ART. V
        Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 08.10.2018 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORM FEROVIAR │CĂ L ĂTORI" - │
│Preşedinte │S.A. │
│Gigi GAVRIL │Director General │
│Director General │Leon B RBULESCU │
│Ilie CÎRCEAG │Director Economic│
│Director Economic şi│- Contabil │
│Finanţări │Elena MIU │
│Mirela CAPUŞAN │Director Trafic -│
│Şef Serviciu │Marketing │
│Financiar Contabil, │Robert NIŢĂ │
│Buget │Director │
│Maria Magdalena │Comercial │
│BURGHIU │Cintia CHINDE │
│Şef Birou Finanţări │Şef Oficiu │
│Ioana DIACONU │Juridic │
│Viza CFP │Liliana │
│Florina Iuliana │CONSTANTINESCU │
│IONESCU │Şef Oficiu Trafic│
│Şef Serviciu │Bogdan NĂSTĂ │
│Contracte Servicii │SESCU │
│Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMB CARU │ │
│Serviciu Juridic şi │ │
│Resurse Umane │ │
│Consilier Alexandra │Responsabil │
│CHEZNOIU │contract │
│ │Şef serviciu │
│Responsabil contract│Contracte - │
│Daniel IONIC │Transport │
│ │Iuliana MOROEANU │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 5 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
              Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de
            serviciu public pentru anul 2018 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────────┬────────┬────┬───────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Ruta de │Distanţa│Rang│Nr. │ │Călători km/ │
│Poz │circulaţie │(km) │tren│trenuri│Tren km/an │an │
│OS │ │ │ │/an │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│1 │Gr.A - Giurgiu│119.4 │IR │726 │86,684.40 │910,526 │
│ │Nord Fr. (via │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│2 │- Curtici FR │624.6 │IR │1,452 │906,919.20 │66,839,860 │
│ │(via Braşov, │ │ │ │ │ │
│ │Sibiu) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│2bis│- Curtici FR │615.9 │IR │44 │27,099.60 │2,004,008 │
│ │(via Craiova) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│3 │Timişoara Nord│82.6 │IR │1,406 │116,135.60 │10,563,446 │
│ │- Curtici FR │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│4 │- Ungheni Prut│482.9 │IR │726 │350,585.40 │14,525,920 │
│ │FR (via Bacău)│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │
│5 │Curtici FR │458.3 │IR │726 │332,725.80 │11,409,813 │
│ │(via Sibiu) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │
│ │Episcopia │ │ │ │ │ │
│6 │Bihor FR (via │548.2 │IR │717 │393,059.40 │18,280,473 │
│ │Deda, Cluj │ │ │ │ │ │
│ │Napoca) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - Valea│ │ │ │ │ │
│6bis│lui Mihai Fr │609.0 │IR │28 │17,052.00 │791,416 │
│ │(via Deda, │ │ │ │ │ │
│ │Cluj Napoca) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │
│ │Episcopia │ │ │ │ │ │
│7 │Bihor FR (via │575.3 │IR │679 │390,628.70 │24,081,189 │
│ │Deda, Tg │ │ │ │ │ │
│ │Mureş) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - Valea│ │ │ │ │ │
│7bis│lui Mihai Fr │575.3 │IR │28 │17,810.80 │1,094,278 │
│ │(via Deda, Tg │ │ │ │ │ │
│ │Mureş) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca - │ │ │ │ │ │
│8 │Episcopia │164.9 │IR │726 │119,717.40 │1,823,089 │
│ │Bihor FR │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│9 │- Vicşani Fr │492.6 │IR │726 │357,627.60 │23,337,934 │
│ │(via Suceava) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Vicsani Fr - │ │ │ │ │ │
│10 │Giurgiu Nord │612.0 │IR │32 │19,584.00 │143,475 │
│ │Fr │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│11 │Bucureşti Nord│303.2 │IR │1,080 │327,456.00 │25,943,023 │
│ │- Bacău │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│12 │- Baia Mare ( │624.8 │IR │704 │439,859.20 │61,475,909 │
│ │via Deda, Dej │ │ │ │ │ │
│ │Călători) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│13 │Bistriţa Nord │10.7 │IR │720 │7,704.00 │263,159 │
│ │- Sărăţel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│14 │- Beclean pe │466.2 │IR │720 │335,664.00 │44,280,071 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│15 │Bucureşti Nord│166.3 │IR │1,701 │282,876.30 │44,996,792 │
│ │- Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│16 │Bucureşti Nord│128.8 │IR │720 │92,736.00 │10,601,152 │
│ │- Buzău │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│17 │- Cluj Napoca │621.2 │IR │726 │450,991.20 │53,670,360 │
│ │(via Simeria) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│18 │Simeria - Deva│9.2 │IR │59 │542.80 │48,386 │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│19 │- Craiova (via│209.0 │IR │1,982 │414,238.00 │52,282,921 │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│20 │- Craiova (via│250.1 │IR │2,898 │724,789.80 │50,442,306 │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│21 │Bucureşti Nord│225.0 │IR │3,814 │858,150.00 │196,720,514 │
│ │- Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│22 │- Drobeta Tr. │322.7 │IR │660 │212,982.00 │24,828,232 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│23 │- Galaţi (via │260.3 │IR │3,142 │817,888.50 │111,804,876 │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│24 │Bucureşti Nord│77.9 │IR │117 │9,114.30 │438,233 │
│ │- Urziceni │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│25 │- laşi (via │406.2 │IR │2,892 │1,174,476.30 │203,134,060 │
│ │Tecuci-Bârlad)│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│26 │Bacău - │83.9 │IR │360 │30,204.00 │448,248 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│27 │Bucureşti Nord│108.0 │IR │5,790 │625,356.30 │54,997,276 │
│ │- Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│28 │Titu - │31.7 │IR │3,506 │111,140.20 │1,612,218 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│29 │Bucureşti Nord│60.2 │IR │2,107 │127,370.10 │21,901,702 │
│ │- Ploieşti Sud│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│30 │Bucureşti Nord│294.7 │IR │720 │212,184.00 │14,493,833 │
│ │- Păuşa h. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│31 │Bucureşti Nord│315.2 │IR │1,304 │411,020.80 │36,852,607 │
│ │- Sibiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│32 │Bucureşti Nord│320.9 │IR │1,086 │348,824.10 │40,995,198 │
│ │- Târgu Jiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│33 │Bucureşti Nord│448.8 │IR │720 │323,136.00 │53,175,335 │
│ │- Târgu Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│34 │Braşov - Cluj │329.6 │IR │360 │118,656.00 │2,446,396 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│35 │- Timişoara │533.3 │IR │2,481 │1,323,117.30 │228,451,240 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │
│ │Orşova) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│36 │Bucureşti Nord│334.2 │IR │404 │135,016.80 │4,509,736 │
│ │- Tulcea Oraş │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│37 │- Baia Mare │688.7 │IR │726 │499,996.20 │64,271,681 │
│ │(via Dej │ │ │ │ │ │
│ │Călători) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│38 │- Satu Mare │781.0 │IR │720 │562,320.00 │92,859,491 │
│ │(via Cluj N - │ │ │ │ │ │
│ │Oradea) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│39 │Bucureşti Nord│447.8 │IR │2,904 │1,302,226.20 │224,288,184 │
│ │- Suceava │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│40 │Bacău - Piatra│60.2 │IR │726 │43,705.20 │324,988 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
│41 │- Vatra Dornei│564.2 │IR │720 │406,224.00 │60,274,441 │
│ │Băi │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│42 │Cluj Napoca - │192.8 │IR │302 │58,225.60 │4,317,056 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca - │ │ │ │ │ │
│43 │Beclean pe │83.4 │IR │363 │30,274.20 │8,999,954 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca - │ │ │ │ │ │
│44 │Bucureşti Nord│495.9 │IR │360 │178,524.00 │30,875,663 │
│ │(via Teius - │ │ │ │ │ │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│45 │Cluj Napoca - │58.8 │IR │722 │42,453.60 │238,945 │
│ │Dej Călători │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│46 │Cluj Napoca - │152.1 │IR │1,446 │219,936.60 │14,462,912 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│47 │Cluj Napoca - │297.9 │IR │416 │123,926.40 │7,808,902 │
│ │Râmnicu Vâlcea│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│48 │Cluj Napoca - │282.8 │IR │720 │203,616.00 │10,412,364 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│49 │Cluj Napoca - │127.9 │IR │19 │2,430.10 │34,043 │
│ │Tg Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│50 │Caracal - │211.0 │IR │311 │65,621.00 │755,530 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│51 │Caracal - │159.7 │IR │372 │59,408.40 │658,551 │
│ │Târgu Jiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│52 │Caracal - │218.6 │IR │710 │155,206.00 │4,233,434 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│53 │Craiova - │230.3 │IR │1,444 │332,553.20 │11,432,403 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│54 │Constanţa - │828.8 │IR │338 │280,134.40 │49,607,279 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│55 │Bucureşti - │603.8 │IR │182 │109,891.60 │7,300,020 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│56 │Constanţa - │391.3 │IR │595 │232,823.50 │91,191,945 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│57 │Constanţa - │255.2 │IR │142 │36.238.40 │6,580,950 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa - │ │ │ │ │ │
│58 │Sibiu via │540.2 │IR │142 │76,708.40 │8,162,299 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│59 │Deva - │455.6 │IR │59 │26,880.40 │4,908,980 │
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│60 │Simeria - │446.4 │IR │300 │133,920.00 │12,226,400 │
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│61 │Galaţi - │310.5 │IR │726 │225,423.00 │28,492,363 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│62 │Galaţi - Cluj │713.0 │IR │726 │517,638.00 │67,138,385 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│63 │Iaşi - │484.4 │IR │162 │78,472.80 │10,975,244 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│64 │Suceava Nord -│231.0 │IR │175 │40,425.00 │1,174,408 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│65 │Bacău - Iaşi │157.9 │IR │104 │16,421.60 │3,477,220 │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│66 │Iaşi - Galaţi │254.8 │IR │720 │183,456.00 │10,827,313 │
│ │via Tecuci │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│67 │Iaşi - Paşcani│75.7 │IR │8 │605.60 │70,441 │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │laşi - │ │ │ │ │ │
│68 │Timişoara Nord│812.5 │IR │726 │589,875.00 │82,080,818 │
│ │(via Ilia, │ │ │ │ │ │
│ │Lugoj) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │laşi - │ │ │ │ │ │
│69 │Timişoara Nord│847.6 │IR │726 │615,357.60 │111,306,141 │
│ │(via Ilia, │ │ │ │ │ │
│ │Radna) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │laşi - │ │ │ │ │ │
│70 │Timişoara Nord│788.1 │IR │720 │567,432.00 │83,143,291 │
│ │(via Oradea, │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│71 │Mangalia - │873.1 │IR │160 │139,584.00 │57,220,318 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│72 │Mangalia - │894.1 │IR │20 │17,868.00 │8,462,294 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│73 │Mangalia - │267.9 │IR │182 │48,771.80 │23,366,379 │
│ │Bucureşti Nord│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│74 │Mangalia - │476.9 │IR │142 │67,719.80 │29,752,074 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│75 │Mangalia - │528.9 │IR │162 │85,663.80 │36,305,045 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│76 │Mangalia - │908.5 │IR │142 │129,106.40 │61,269,182 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│77 │Mangalia - │944.7 │IR │142 │134,246.80 │67,452,155 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│78 │Mangalia - │660.1 │IR │142 │93,833.60 │39,948,301 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│79 │Deda - Târgu │54.3 │IR │71 │3,855.30 │61,608 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│80 │Mangalia - │572.1 │IR │142 │81,238.20 │39,277,013 │
│ │Suceava Nord │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│81 │Mangalia - │801.2 │IR │158 │125,766.00 │48,623,477 │
│ │Timişoara Nord│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│82 │Craiova - Deva│252.4 │IR │142 │35,904.70 │417,271 │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara Nord│ │ │ │ │ │
│83 │- Cluj Napoca │329.9 │IR │726 │239,507.40 │17,311,682 │
│ │(via Oradea) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│84 │Timişoara Nord│370.2 │IR │720 │266,544.00 │15,578,182 │
│ │- Baia Mare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│85 │Timişoara Nord│141.5 │IR │518 │73,297.00 │1,889,177 │
│ │- Reşiţa Sud │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara Nord│ │ │ │ │ │
│86 │- Sibiu (Ilia,│306.1 │IR │720 │220,392.00 │8,758,451 │
│ │Lugoj) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara Nord│ │ │ │ │ │
│87 │- Târgu Mureş │345.0 │IR │720 │248,400.00 │12,776,144 │
│ │(Ilia, Lugoj) │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL tren - km │ │ │73,330 │23,081,172.70│3,100,000,000│
│INTERREGIO │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────┴───────┴─────────────┴─────────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌────┬────────────────────┬────────┬────┬───────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Distanţa│Rang│Nr. │ │ │
│Poz.│Ruta de circulaţie │(km) │tren│trenuri│Tren km/an │CalKm │
│OSP │ │ │ │/an │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │Ungheni Prut FR_Iasi│21.8 │R │1,440 │31,392.00 │908,237 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │Suceava_Vicsani FR │44.8 │R │688 │30,822.40 │274,660 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│3 │Valea lui Mihai │73.6 │R │720 │52,992.00 │3,991,796 │
│ │FR_Oradea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│4 │Valea lui Mihai │75.0 │R │720 │54,000.00 │623,596 │
│ │FR_Satu Mare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│5 │Valea lui Mihai │134.4 │R │720 │96,768.00 │1,503,923 │
│ │FR_Baia Mare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│6 │Oradea_Episcopia │12.8 │R │720 │9,216.00 │87,627 │
│ │Bihor FR │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│7 │Salonta_Episcopia │52.0 │R │720 │37,440.00 │290,860 │
│ │Bihor FR. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│8 │Golenţi FR_Craiova │105.8 │R │709 │75.012.20 │1,539,745 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│9 │Bucureşti Nord │208.3 │R │2,091 │436,057.20 │75,909,337 │
│ │_Craiova via Videle │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│10 │Bucureşti │50.9 │R │357 │18,171.30 │457,693 │
│ │Nord_Videle │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│11 │Bucureşti Nord │99.4 │R │2,219 │220,568.60 │54,120,338 │
│ │_Roşiori Nord │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│12 │Videle _Roşiori Nord│49.2 │R │360 │17,712.00 │647,229 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│13 │Roşiori Nord_Craiova│108.9 │R │2.065 │224,878.50 │5,083,462 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│14 │Craiova_Caracal │53.6 │R │496 │26,585.60 │514,170 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│15 │Craiova_Orşova │137.7 │R │720 │99,144.00 │1,563,602 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│16 │Craiova_Drobeta Tr. │113.7 │R │360 │40,932.00 │745,624 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│17 │Filiaşi_Drobeta Tr. │77.9 │R │440 │34,276.00 │225,109 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│18 │Filiaşi_Orşova │101.9 │R │542 │55,229.80 │572,751 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│19 │Orşova_Drobeta Tr. │24.0 │R │52 │1,248.00 │47,537 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│20 │Orşova_Caransebeş │88.3 │R │1,800 │158,940.00 │2,597,162 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│21 │Timişoara │186.6 │R │362 │67,549.20 │5,022,725 │
│ │Nord_Orşova │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│22 │Timişoara │143.5 │R │310 │44,485.00 │2,937,515 │
│ │Nord_Domasnea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│23 │Timişoara │98.3 │R │2,574 │253,024.20 │17,573,039 │
│ │Nord_Caransebeş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│24 │Timişoara Nord_Lugoj│58.9 │R │632 │37,224.80 │944,912 │
│ │via Recaş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│25 │Bucureşti Nord │117.2 │R │730 │85,556.00 │5,193,360 │
│ │_Giurgiu │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│26 │Giurgiu_Videte │66.3 │R │2,284 │151,429.20 │2,835,825 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│27 │Roşiori │33.7 │R │5,039 │169,814.30 │5,178,703 │
│ │Nord_Alexandria │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│28 │Craiova_Calafat │107.8 │R │1,332 │143,589.60 │3,184,275 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│29 │Craiova_Băileşti │70.5 │R │700 │49,350.00 │1,295,768 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│30 │Caransebeş_Reşiţa │43.2 │R │4,374 │188,956.80 │4,413,444 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│31 │Timişoara Nord_Lugoj│63.9 │R │2,830 │180,837.00 │4,055,946 │
│ │via Buziaş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│32 │Timişoara │36.4 │R │784 │28,537.60 │1,039,477 │
│ │Nord_Buziaş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│33 │Lugoj_Buziaş │27.5 │R │888 │24,420.00 │185,626 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │
│34 │Nord_Stamora │56.0 │R │2,704 │151,424.00 │1,896,166 │
│ │Moraviţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│35 │Craiova_Sibiu │230.3 │R │720 │165,816.00 │6,729,967 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│36 │Sibiu_Piatra Olt │186.2 │R │360 │67,032.00 │1,415,706 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│37 │Podu Olt_Piatra Olt │164.1 │R │714 │117,167.40 │1,862,252 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│38 │Podu Olt_Băbeni │97.1 │R │247 │23,983.70 │57,226 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│39 │Podu Olt_Lotru │45.7 │R │168 │7,677.60 │35,848 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│40 │Sibiu_Râmnicu Vâlcea│99.6 │R │698 │69,520.80 │1,918,848 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│41 │Băbeni_Sibiu │119.2 │R │360 │42,912.00 │1,908,516 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│42 │Râmnicu │19.6 │R │607 │11,897.20 │144,241 │
│ │Vâlcea_Băbeni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│43 │Râmnicu │86.6 │R │1,354 │117,256.40 │932,007 │
│ │Vâlcea_Piatra Olt │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│44 │Râmnicu Vâlcea_Podu │77.5 │R │474 │36,735.00 │123,311 │
│ │Olt │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│45 │Râmnicu Vâlcea_Lotru│31.8 │R │494 │15,709.20 │69,396 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│46 │Băbeni_Călimăneşti │35.8 │R │48 │1,718.40 │20,756 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│47 │Câineni_Sibiu │46.7 │R │184 │8,592.80 │391,014 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│48 │Călimăneşti_Râmnicu │16.2 │R │48 │777.60 │12,643 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│49 │Lotru_Piatra Olt │118.4 │R │349 │41,321.60 │211,963 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│50 │Bucureşti Nord │107.4 │R │1,813 │194,904.00 │23,239,578 │
│ │_Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│51 │Piatra Olt_Bucureşti│205.4 │R │1,009 │207,449.60 │12,018,687 │
│ │Nord via Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│52 │Caracal_P'teşti │130.4 │R │296 │38,598.40 │1,383,366 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│53 │Caracal_Slatina │49.4 │R │308 │15,215.20 │163,018 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│54 │Potcoava_Caracal │70.8 │R │244 │17,275.20 │140,497 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│55 │Piteşti_Craiova │142.1 │R │600 │85,260.00 │2,754,318 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│56 │Piteşti_Piatra Olt │98.0 │R │2,661 │260,778.00 │7,094,168 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│57 │Slatina_Piatra Olt │17.0 │R │528 │8,976.00 │74,536 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│58 │Potcoava_Piatra Olt │38.4 │R │346 │13,286.40 │81,497 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│59 │Piatra Olt_Craiova │44.1 │R │852 │37,573.20 │690,984 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│60 │Piatra Olt_Roşiori │87.7 │R │243 │21,311.10 │106,269 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│61 │Piatra Olt_Caracal │32.4 │R │2,172 │70,372.80 │538,238 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│62 │Bucureşti Nord │79.7 │R │4,667 │371,171.20 │38,768,429 │
│ │_Târgovişte │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│63 │Titu_Târgovişte │31.7 │R │1,440 │45,648.00 │525,931 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│64 │Craiova_Petroşani │157.4 │R │2,622 │412,702.80 │23,865,527 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│65 │Craiova_Filiaşi │35.8 │R │83 │2,971.40 │432,638 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│66 │Craiova_Târgu Jiu │111.9 │R │2,063 │231,783.90 │5,689,540 │
│ │viaTurceni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│67 │Craiova_Târgu Jiu │106.1 │R │1,572 │166,789.20 │7,287,221 │
│ │via Cărbuneşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│68 │Târgu Jiu_S'meria │131.2 │R │720 │94,536.00 │7,711,929 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│69 │Târgu Jiu_Filiaşi │76.1 │R │720 │55,116.00 │1,223,003 │
│ │via Turceni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│70 │Târgu Jiu_Rovinari │21.8 │R │710 │15,478.00 │734,013 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│71 │Târgu Jiu_Turceni │57.1 │R │710 │40,541.00 │1,805,130 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│72 │Simeria_Petroşani │80.0 │R │1,738 │139,040.00 │1,770,762 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│73 │Petroşani_Deva │89.2 │R │117 │10,436.40 │1,238,606 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│74 │Subcetate_Simeria │30.2 │R │340 │10,268.00 │230,573 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│75 │Petroşani_Arad │237.4 │R │360 │85,464.00 │4,630,751 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│76 │Bucureşti Obor │215.0 │R │1,446 │310,890.00 │25,421,216 │
│ │_Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│77 │Bucureşti Obor │136.4 │R │2,131 │290,668.40 │25,766,245 │
│ │_Feteşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│78 │Feteşti_Constanţa │78.6 │R │1,074 │84,416.40 │5,768,799 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│79 │Medgidia_Constanţa │34.6 │R │407 │14,082.20 │537,008 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│80 │Constanţa_Mangalia │42.9 │R │4,749 │203,732.10 │8,180,299 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│81 │Călăraşi │143.1 │R │666 │95,304.60 │7,360,040 │
│ │Sud_Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│82 │Călăraşi Sud_Feteşti│64.5 │R │359 │23,155.50 │541,342 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│83 │Călăraşi │27.0 │R │2,502 │67,554.00 │3,531,185 │
│ │Sud_Ciulniţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│84 │Bucureşti Nord │78.0 │R │2,995 │222,981.20 │7,440,869 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│85 │Bucureşti Nord │29.6 │R │602 │15,045.20 │416,061 │
│ │_Baloteşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord │ │ │ │ │ │
│86 │_Slobozia Veche via │139.9 │R │1,430 │194,806.10 │6,375,295 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│87 │Ciulniţa_Slobozia │16.8 │R │3,201 │53,776.80 │2,039,741 │
│ │Veche │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│88 │Slobozia │62.0 │R │1,073 │66,526.00 │2,443,584 │
│ │Veche_Urziceni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│89 │Urziceni_Ciulniţa │78.8 │R │360 │28,368.00 │1,225,144 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│90 │Bucureşti Nord │22.2 │R │1,440 │31,968.00 │386,170 │
│ │Bucureşti Obor │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│91 │Galati Adjud │247.7 │R │360 │89,172.00 │6,017,646 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│92 │Maraşeşti_Galaţi via│222.0 │R │360 │79,920.00 │7,372,787 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│93 │Buzău_Galaţi │131.5 │R │2,312 │304,028.00 │14,309,462 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│94 │Făurei_Galaţi │91.1 │R │1,295 │117,974.50 │4,634,968 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│95 │Brăila_Galaţi │31.5 │R │314 │9,891.00 │159,934 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│96 │Făurei_Buzău │40.4 │R │615 │24,846.00 │619,460 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│97 │MaraşeştLGalaţi via │103.7 │R │4,104 │425,584.80 │15,527,078 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│98 │Maraşeşti_Tecuci │19.0 │R │1,794 │34,086.00 │278,400 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│99 │Constanţa_Buzău │207.7 │R │1,430 │297,011.00 │27,598,083 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│100 │Constanţa_Făurei │167.3 │R │713 │119,284.90 │2,290,616 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│101 │laşi_Tecuci │170.1 │R │1,800 │306,180.00 │27,092,849 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│102 │laşi_Bârlad │119.8 │R │1,700 │203,660.00 │18,305,001 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│103 │laşi_Vaslui │67.7 │R │1,735 │117,459.50 │6,746,899 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│104 │Bârlad_Tecuci │50.3 │R │360 │18,108.00 │86,086 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│105 │lasiJJngheni Prut │21.2 │R │2,386 │50,583.20 │1,023,376 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│106 │Bucureşti Nord │166.3 │R │4,316 │717,320.00 │103,711,423 │
│ │_Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│107 │Bucureşti Nord │59.5 │R │2,288 │137,080.40 │14,168,838 │
│ │_Ploieşti Sud │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│108 │Ploieşti Sud_Braşov │110.4 │R │720 │79,488.00 │4,754,619 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│109 │Braşov_Teiuş │227.5 │R │720 │163,800.00 │9,457,702 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│110 │Braşov_Mediaş │165.8 │R │360 │59,688.00 │3,357,614 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│111 │Braşov_Sighişoara │127.4 │R │1,367 │174,155.80 │6,872,328 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│112 │Beia_Sibiu │128.7 │R │310 │39,897.00 │3,481,718 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│113 │Mediaş_Sighişoara │38.4 │R │40 │1,536.00 │20,732 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│114 │Braşov_Rupea │73.8 │R │741 │54,685.80 │3,726,055 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│115 │Teiuş_Sighişoara │100.1 │R │360 │36,036.00 │562,161 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│116 │Teiuş_Mediaş │61.7 │R │980 │60,466.00 │3,343,916 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│117 │Sighişoara_Beia │35.0 │R │310 │10,850.00 │13,284 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│118 │Cluj Napoca_Deva │184.0 │R │118 │21,712.00 │1,380,120 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│119 │Cluj Napoca_Simeria │174.8 │R │602 │105,229.60 │6,308,691 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│120 │Simeria_Teiuş │72.7 │R │1,498 │108,904.60 │1,049,200 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│121 │Teiuş_Săvârşin │145.9 │R │54 │7,878.60 │274,632 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│122 │Cluj │68.6 │R │788 │54,056.80 │1,269,016 │
│ │Napoca_Războieni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│123 │Cluj Napoca_Teiuş │102.1 │R │2,194 │224,007.40 │10,936,081 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│124 │Cluj Napoca_Câmpia │51.5 │R │54 │2,781.00 │101,420 │
│ │Turzii │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│125 │Cluj Napoca_Alba │121.2 │R │360 │43,632.00 │1,457,203 │
│ │lulia │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│126 │Alba lulia-Teius │19.1 │R │360 │6,876.00 │32,689 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│127 │Cluj │202.2 │R │720 │145,584.00 │6,249,582 │
│ │Napoca_Sighişoara │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│128 │Timişoara Nord- │214.6 │R │720 │154,512.00 │14,263,249 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│129 │Săvârşi n_Arad │84.2 │R │720 │60,624.00 │2,374,357 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│130 │Arad_Simeria │157.4 │R │2,525 │397,435.00 │23,626,845 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│131 │Simeria_Săvârşin │73.2 │R │1,753 │128,319.60 │3,672,421 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│132 │Deva_Simeria │9.2 │R │109 │1,002.80 │25,217 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│133 │Simeriajlia │32.8 │R │310 │10,168.00 │176,512 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│134 │llia_Petroşani │112.8 │R │310 │34,968.00 │1,104,523 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│135 │Arad_Curtici │17.0 │R │5,276 │89,692.00 │2,217,323 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│136 │Braşov_Sibiu │148.9 │R │1,800 │268,020.00 │19,451,268 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│137 │Braşov_Făgăraş │65.0 │R │1,440 │93,600.00 │3,866,428 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│138 │Făgăraş_Sibiu │83.9 │R │1,802 │151,187.80 │10,235,488 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│139 │Ucea_Sibiu │59.3 │R │620 │36,766.00 │1,741,079 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│140 │Sibiu_Vinţu de Jos │82.8 │R │720 │59,616.00 │1,596,227 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│141 │Sibiu_Miercurea │52.8 │R │586 │30,940.80 │1,335,649 │
│ │Sibiului Hm. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│142 │Sibiu_Sălişte │29.7 │R │244 │7,246.80 │208,357 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│143 │Sibiu_Mediaş │55.3 │R │2,780 │153,734.00 │14,544,733 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│144 │Sibiu_Copşa Mică │44.9 │R │506 │22,719.40 │1,312,839 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│145 │Sibiu_Loamnes │20.7 │R │213 │4,409.10 │176,468 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│146 │Sibiu_Teiuş │111.7 │R │720 │80,424.00 │3,347,451 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│147 │Sibiu_Târgu Mureş │204.5 │R │720 │147,240.00 │5,699,925 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│148 │Sibiu_Sighişoara │93.7 │R │1,132 │106,068.40 │9,768,500 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│149 │Lugoj_Simeria │115.6 │R │720 │83,232.00 │1,860,840 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│150 │Lugoj_Margina │47.3 │R │1,687 │79,795.10 │2,110,031 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│151 │Deda_Braşov │228.2 │R │720 │164,304.00 │7,676,621 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│152 │Braşov_Gheorghieni │150.3 │R │1,030 │154,809.00 │12,300,439 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│153 │Braşov_Siculeni │103.2 │R │772 │79,670.40 │3,404,225 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│154 │Braşov_Toplita │184.3 │R │720 │132,696.00 │12,074,841 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│155 │Braşov_Miercurea │95.0 │R │360 │34,200.00 │1,377,629 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│156 │Braşov_Sfântu │32.1 │R │1,811 │58 133.10 │946,455 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│157 │Băile Tuşnad │28.5 │R │618 │17,613.00 │117,818 │
│ │Hm._Miercurea Ciuc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│158 │Miercurea Ciucjzvoru│36.2 │R │310 │11,222.00 │90,112 │
│ │Mureşului │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│159 │Izvoru │28.0 │R │310 │8,680.00 │41,265 │
│ │Muresului_Siculem │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│160 │Siculeni_Miercurea │8.2 │R │1,080 │8,856.00 │104,736 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│161 │Gheorgheni_Miercurea│55.3 │R │310 │17,143.00 │83,008 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│162 │Miercurea Ciuc_Târgu│187.5 │R │1,080 │202,500.00 │10,160,866 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│163 │Miercurea Ciuc_Deda │133.2 │R │360 │47,952.00 │2,310,643 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│164 │Bistriţa Nord_Cluj │119.0 │R │2,356 │280,364.00 │33,062,422 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│165 │Bistriţa Nord_Dej │60.2 │R │1,300 │78,260.00 │4,836,758 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│166 │Bistriţa Nord_Târgu │111.8 │R │1440 │160,992.00 │5,968,297 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│167 │Targu Mures_Toplita │98.2 │R │690 │67,758.00 │1,933,412 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│168 │Bistriţa Nord_Deda │57.5 │R │494 │28,405.00 │410,037 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│169 │Războieni_Târgu │59.3 │R │2,086 │123,699.80 │3,767,380 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│170 │Războieni_Târgu │63.4 │R │1,080 │68,472.00 │4,192,287 │
│ │Mureş Nord │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│171 │Târgu Mureş │4.1 │R │345 │1,414.50 │17,601 │
│ │Nord_Târgu Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│172 │Târgu Mureş_Deda │54.3 │R │2,160 │117,288.00 │12,055,836 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│173 │Teiuş_Târgu Mureş │92.8 │R │720 │66,816.00 │2,876,086 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│174 │Mărăşeşti_Miercurea │184.0 │R │1,392 │256,128.00 │13,513,152 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│175 │Maraşeşti_Comăneşti │100.3 │R │1,511 │151,553.30 │4,481,236 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│176 │Siculeni_Focşani │195.5 │R │350 │68,425.00 │4,940,293 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│177 │Mărăşeşti_Siculeni │175.8 │R │350 │61,530.00 │2,092,517 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│178 │Miercurea │203.0 │R │345 │70,035.00 │3,225,176 │
│ │Ciuc_Tecuci │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│179 │Miercurea │119.7 │R │340 │40,698.00 │3,750,903 │
│ │Ciuc_Oneşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│180 │Miercurea │83.7 │R │667 │55,827.90 │2,609,498 │
│ │Ciuc_Comăneşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│181 │Ghimeş_Buzău │225.5 │R │360 │81,180.00 │2,380,500 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│182 │Comăneşti_Buzău │190.8 │R │360 │68,688.00 │4,604,289 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│183 │Mărăşeşti_Ghimeş │135.0 │R │360 │48,600.00 │3,040,581 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│184 │Adjud_Comăneşti │74.6 │R │360 │26,856.00 │195,414 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│185 │Oneşti_Maraşeşti │64.3 │R │360 │23,148.00 │1,180,951 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│186 │Bucureşti Nord │128.1 │R │2,880 │370,260.00 │38,356,292 │
│ │_Buzău │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│187 │Brazi_Buzău │77.4 │R │1,440 │111,456.00 │4,040,489 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│188 │Ploieşti Sud_Buzău │68.6 │R │980 │67,228.00 │4,115,053 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│189 │Ploieşti │159.1 │R │1,080 │171,828.00 │10,199,300 │
│ │Sud_Mărăşeşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│190 │Mărăşeşti_Bucuresti │219.3 │R │360 │78,948.00 │6,240,878 │
│ │N │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│191 │Adjud_Ploiesti Sud │184.8 │R │360 │66,528.00 │1,924,491 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│192 │Buzău_Adjud │116.2 │R │360 │41,832.00 │2,176,559 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│193 │Buzău_Mărăşeşti │90.5 │R │2,768 │250,504.00 │14,578,990 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│194 │Adjud_Mărăşeşti │25.7 │R │360 │9,252.00 │148,246 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│195 │Bacău Paşcani │84.0 │R │1,440 │120,960.00 │1,694,174 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│196 │Mărăşeşti_Bacău │83.9 │R │1,556 │130,548.40 │8,831,443 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│197 │Bacău_Adjud │58.2 │R │1,440 │83,808.00 │4,087,483 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│198 │laşLPaşcani │75.7 │R │1,440 │109,008.00 │7,657,955 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│199 │Bacăujaşi │159.7 │R │2,880 │459,936.00 │25,693,407 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│200 │Paşcani_Suceava Nord│63.1 │R │720 │45,432.00 │1,895,602 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│201 │Bacău_Suceava Nord │147.1 │R │3,600 │529,560.00 │15,581,754 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│202 │laşi_Suceava Nord │138.8 │R │2,880 │399,744.00 │32,296,527 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│203 │Suceavajlva Mică │190.8 │R │1,232 │235,065.60 │5,201,968 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│204 │Suceava_Câmpulung │78.3 │R │1,175 │92,002.50 │1,145,415 │
│ │Moldovenesc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Vatra │ │ │ │ │ │
│205 │Dornei_Câmpulung │37.1 │R │360 │13,356.00 │105,055 │
│ │Moldovenesc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│206 │Suceava_Vatra Dornei│115.4 │R │208 │24.003.20 │409,943 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│207 │Câmpulung Mold.Jlva │112.5 │R │360 │40,500.00 │408,664 │
│ │Mică │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│208 │llva Mică_Vatra │75.4 │R │360 │27,144.00 │166,946 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│209 │Bistriţa Nord_Vatra │158.7 │R │720 │114,264.00 │7,524,689 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│210 │Dej Călători_Beclean│24.6 │R │360 │8,856.00 │354,960 │
│ │pe Someş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│211 │Beclean pe Someşjlva│47.7 │R │696 │33,199.20 │1,987,111 │
│ │Mică │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│212 │Dej Călătorijlva │72.3 │R │838 │60,587.40 │2,038,405 │
│ │Mică │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│213 │llva Mică_Salva │26.1 │R │720 │18,792.00 │984,037 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│214 │llva Mică_Cluj │131.1 │R │168 │22,024.80 │1,230,718 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│215 │Cluj Napoca_Sighetu │223.4 │R │1,387 │309,855.80 │19,312,422 │
│ │Marmatiei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sighetul │ │ │ │ │ │
│216 │Marmaţiei_Vişeul de │57.4 │R │954 │54,759.60 │2,444,360 │
│ │Jos │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sighetul │ │ │ │ │ │
│217 │Marmaţiei_Beclean pe│140.0 │R │717 │100,380.00 │5,598,512 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sighetul │ │ │ │ │ │
│218 │Marmaţiei_Valea │24.9 │R │655 │16,309.50 │658,005 │
│ │Vişeului │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│219 │Bacău_Piatra Neamţ │60.2 │R │2,904 │174,820.80 │9,704,224 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│220 │Suceava │61.8 │R │2,520 │155,736.00 │2,575,529 │
│ │Nord_Botoşani │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│221 │Suceava _Botoşani │59.3 │R │720 │42,696.00 │2,660,952 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│222 │Vereşti_Botoşani │44.5 │R │1,434 │63,813.00 │4,678,407 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│223 │Dărmăneşti_Dorneşti │21.8 │R │1,214 │26,465.20 │490,488 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│224 │Dorneşti_Suceava │32.5 │R │1,762 │57,265.00 │960,823 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│225 │Oradea_Arad │120.6 │R │362 │43,657.20 │1,763,069 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│226 │Oradea_Salonta │39.2 │R │310 │12,152.00 │659,427 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│227 │Salonta_Arad │81.4 │R │310 │25,234.00 │1,056,771 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│228 │Timişoara │177.8 │R │2,110 │375,158.00 │22,810,810 │
│ │Nord_Oradea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│229 │Timişoara Nord_Arad │57.2 │R │3,550 │203,060.00 │14,289,680 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│230 │Nădab_Arad │42.6 │R │256 │10,905.60 │132,745 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│231 │Arad_Chişineu Criş │47.5 │R │1,080 │51,300.00 │837,948 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│232 │Cluj Napoca_Oradea │152.1 │R │2,160 │328,536.00 │22,479,506 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│233 │Cluj Napoca_Huedin │49.4 │R │2,204 │108,877.60 │6,641,390 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│234 │Cluj Napoca_Poieni │64.7 │R │720 │46,584.00 │2,387,232 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│235 │Cluj Napoca_Aghireş │27.9 │R │247 │6,891.30 │667,459 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│236 │Oradea_Bratca │59.6 │R │789 │47,024.40 │2,248,272 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│237 │Bratca_Huedin │43.1 │R │168 │7,240.80 │447,736 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│238 │Huedin_Piatra │33.2 │R │168 │5,577.60 │473,230 │
│ │Craiului Hm. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│239 │Oradea_Piatra │69.5 │R │590 │41,005.00 │1,977,868 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│240 │Oradea_Halmeu │155.4 │R │1,031 │160,217.40 │7,720,664 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│241 │Satu Mare_Halmeu │22.4 │R │3,664 │82,073.60 │4,568,054 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│242 │Satu Mare_Carei │36.0 │R │360 │12,960.00 │332,523 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│243 │Oradea_Valea lui │65.8 │R │967 │63,628.60 │2,815,714 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│244 │Halmeu_Valea lui │89.6 │R │360 │32,256.00 │2,176,834 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│245 │Valea lui Mihai_Satu│67.2 │R │360 │24,192.00 │499,822 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│246 │Oradea_Satu Mare │133.0 │R │1,031 │137,123.00 │7,037,684 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│247 │Baia Mare_Jibou │57.8 │R │4,228 │244,378.40 │16,906,125 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│248 │Satu Mare_Jibou │147.8 │R │620 │91,636.00 │1,281,274 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│249 │Satu Mare_Baia Mare │59.4 │R │2,667 │158,419.80 │5,602,731 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│250 │Cluj Napoca_Jibou │135.0 │R │720 │97,200.00 │4,906,796 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│251 │Cluj Napoca_Dej │58.8 │R │2,442 │143,589.60 │6,481,075 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│252 │Satu Mare_Apa Hm │26.3 │R │1,282 │33,716.60 │1,490,856 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│253 │Dej Călători_Jibou │76.2 │R │592 │45,110.40 │828,746 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│254 │Jibou_Sărmăşag │46.0 │R │672 │30,912.00 │1,541,061 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│255 │Jibou_Zalău Nord │23.7 │R │2,862 │67,829.40 │2,300,291 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│256 │Sărmăşag_Satu Mare │101.8 │R │360 │36, 648.00 │477,985 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│257 │Jibou_Carei │111.8 │R │1,440 │160,992.00 │3,188,623 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│258 │Carei_Zalău Nord │88.1 │R │360 │31,716.00 │500,332 │
├────┼────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│259 │Zalău Nord_Sărmăşag │22.3 │R │360 │8,028.00 │310,739 │
├────┴────────────────────┼────────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL tren - km REGIO │ │ │ │25,635,571.30│1,470,059,174│
└─────────────────────────┴────────┴────┴───────┴─────────────┴─────────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE
    b2) Trenuri REGIO

┌────┬───────────────────┬────────┬────┬───────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │ │Distanţa│Rang│Nr. │ │ │
│Poz.│Ruta de circulaţie │(km) │tren│trenuri│Tren km/an │CalKm │
│OSP │ │ │ │/an │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1N │Pietroşiţa │34.9 │R │1,370 │47,813.00 │1,975,635 │
│ │_Târgovişte │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2N │Târgovişte _Fieni │27.4 │R │1,367 │37,455.80 │599,191 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3N │Corabia_Caracal │41.5 │R │2,016 │83,664.00 │996,830 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│4N │Roşiori Nord_Turnu │49.7 │R │1,320 │65,604.00 │921,468 │
│ │Magurel-.- │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│5N │Curtea de │38.4 │R │1,440 │55,296.00 │1,174,046 │
│ │Argeş_Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│6N │Parc Kretulescu - │56.8 │R │1,428 │81,110.40 │638,944 │
│ │Goleşti │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│7N │Zimnicea_Alexandria│42.1 │R │56 │2,357.60 │120,725 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│8N │Zimnicea_Roşiori │75.8 │R │160 │12,128.00 │332,318 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│9N │Odorhei-Criştur │25.8 │R │1,340 │34,572.00 │716,230 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│10N │Odorhei_Sighişoara │47.2 │R │2,160 │101,952.00 │2,649,149 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│11N │Cugir_ Teiuş │56.2 │R │192 │10,790.40 │110,514 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│12N │Anina_Oraviţa │33.4 │R │720 │24,048.00 │830,455 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│13N │Hunedoara_Simeria │15.8 │R │332 │5,245.60 │47,084 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│14N │Timişoara │37.2 │R │381 │14,173.20 │648,707 │
│ │Nord_Remetea Mica │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│15N │Timişoara │13.7 │R │3,310 │45,347.00 │505,152 │
│ │Nord_Giarmata │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│16N │Remetea Mică_Radna │30.6 │R │54 │1,652.40 │25,953 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│17N │Suceava_Cacica Hm. │32.0 │R │3,148 │100,736.00 │1,886,179 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│18N │Bicaz_Bacău │86.0 │R │1,772 │152,392.00 │4,928,301 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│19N │Paşcani_Târgu Neamţ│30.6 │R │2,134 │65,300.40 │3,131,339 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│20N │Târgu Neamţjasi │106.3 │R │360 │38,268.00 │3,136,998 │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│21N │Medgidia_Tulcea │143.8 │R │718 │103,248.40 │2,806,563 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│22N │Constanţa_Tulcea │178.4 │R │437 │77,960.80 │1,342,345 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┤
│23N │Dornesti _Putna HM │39.0 │R │440 │17,160.00 │586,700 │
├────┴───────────────────┴────────┴────┼───────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL tren- km REGIO (pe │ │ │ │
│infrastructura neinteroperabilă │ │1,178,275.00│30,110,827│
│neînchiriată) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘


┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Total │23,081,172.7│3,100,000,000│
│Interregio │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total Regio│26,813,846.3│1,500,170,000│
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL │49,895,019.0│4,600,170,000│
└───────────┴────────────┴─────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Leon BĂRBULESCU │
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 5 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.
                            Costul prestaţiilor

┌──────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Costuri de transport │Costuri de transport │
│ │ │estimative │
│Suma/an ├────────────┬────────────┼─────────────┬────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │2018 │01.01.2019- │
│ │ │ │ │02.12.2019 │
├──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │996.992,46 │1.099.307,35│1.136.433,037│1.265.309,09│
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │1.128.791,04│1.181.413,30│1.318.065,963│1.467.539,91│
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │2.125.783,50│2.280.720,65│2.454.499,000│2.732.849,00│
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Leon BĂRBULESCU │
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 5 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Venituri din │Venituri din transportul│
│ │transportul │de călători estimative │
│Suma │de călători │ │
│ ├──────────┬────────────┼────────────┬───────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-│
│ │ │(preliminat)│ │02.12.2019 │
├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │647.930,92│753.982,00 │944.721,00 │698.116,28 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │123.422,55│114.017,00 │127.090,00 │103.040,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │771.353,47│867.999,00 │1.071.811,00│800.481,00 │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2018

┌──────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Venituri din │Venituri minime │
│ │transportul de │obligatorii de realizat│
│Suma │călători │ │
│ ├──────────┬──────────┼───────────┬───────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-│
│ │ │ │ │02.12.2019 │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │647.930,92│753.982,00│474.542,995│- │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │123.422,55│114.017,00│118.156,827│- │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │771.353,47│867.999,00│592.699,822│- │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.

┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A.│
│S.A. │Director General│
│Director General │Leon BĂRBULESCU │
│Ilie CÎRCEAG │ │
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract │ │
│Daniel IONICĂ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 5 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Nivelul compensaţiei de │Nivelul compensaţiei de la │
│ │ │la B.S. ca plată a │B.S. ca plată a │
│Nr. │ │serviciilor publice │serviciilor publice │
│crt.│Compensaţia│primită │ │
│ │ ├────────────┬────────────┼──────────────┬────────────┤
│ │ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019- │
│ │ │ │ │ │02.12.2019 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│1 │anuală │1.440.000,00│1.368.390,00│1.456.323,00 │1.662.943,00│
│ │necesară, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│2 │asigurată │1.060.767,88│1.091.123,81│1.071.738,3094│- │
│ │de la BS, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │trenuri │403.091.80 │433.063,53 │411.116,1289 │- │
│ │InterRegio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│657.676,08 │658.060,28 │660.622,1804 │- │
│ │trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio-R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Leon BĂRBULESCU │
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


                                    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016