Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 802 din 10 octombrie 2018  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 802 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple."

    2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse şi soluţionate şi la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte, exclusiv în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3^1) din lege."

    3. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;"

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:
    a) ambii părinţi;
    b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;
    c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;
    d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;
    e) părintele supravieţuitor;
    f) reprezentantul legal al minorului;
    g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) şi f).
    (2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoţite de următoarele documente:
    a) certificat de naştere al minorului, în original;
    b) document/documente de identitate al părintelui/ale părinţilor, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite, după caz, aflate în termen de valabilitate, în original;
    c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţă preşedinţială, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. g);
    d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);
    e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
    f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;
    g) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
    h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
    i) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;
    j) paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
    (3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic, prezenţa minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani este obligatorie.
    (4) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceştia numai cu acordul:
    a) ambilor părinţi;
    b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;
    c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;
    d) părintelui supravieţuitor;
    e) reprezentantului legal al minorului.
    (5) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) se depun însoţite de următoarele documente:
    a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
    b) declaraţie, hotărâre judecătorească, ordonanţă preşedinţială, act de deces, după cum urmează:
    1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau
    2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau de reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea instanţei rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanţa preşedinţială; sau
    3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
    4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
    c) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;
    d) paşaportul anterior, dacă acesta există.
    (6) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal. Cererile se depun însoţite de documentele prevăzute la alin. (5) lit. a), c) şi d), precum şi de certificatul de căsătorie al minorului, în original."

    5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanţi, însoţite de următoarele documente:
    a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1);
    b) documente care probează necesitatea continuării călătoriei în străinătate, în situaţia prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. f) din lege, însoţite, după caz, de o traducere autorizată;
    c) documente care atestă motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate, în situaţia prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. g) din lege, însoţite, după caz, de o traducere autorizată."

    6. La articolul 8, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 17^1 alin. (7) din lege, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, de următoarele:
    a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
    b) documente privind situaţia medicală a persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii sau a exprimării propriei voinţe, emise de autorităţile medicale române/străine, însoţite, după caz, de traducerea autorizată în limba română;
    c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii."

    7. La articolul 8, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) În situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (8) din lege, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
    a) certificatul de naştere al minorului, în original;
    b) paşaportul anterior expirat al minorului, dacă acesta există;
    c) actul de identitate sau paşaportul românesc al oricăruia dintre părinţi ori documente care atestă cetăţenia română a minorului;
    d) documente care atestă forma de protecţie specială dispusă de autorităţile locale competente, însoţite de o traducere autorizată;
    e) documente care atestă că nu este posibilă repatrierea minorului, însoţite, după caz, de o traducere autorizată;
    f) documentul de identitate al reprezentantului autorităţii străine competente să solicite eliberarea paşaportului şi documentul de delegare/împuternicire în acest scop, însoţite de o traducere autorizată;
    g) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii."

    8. La articolul 8^1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;"

    9. La articolul 8^1, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (3) se depun însoţite de următoarele documente:
    a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (5);
    b) declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.
(5) Dispoziţiile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi cererilor care privesc eliberarea paşapoartelor simple temporare."

    10. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condiţiile prevăzute la alin. (7)."

    11. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4) pot fi folosite pentru eliberarea unui singur paşaport simplu electronic sau a unui singur paşaport simplu temporar pentru un minor."

    12. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Hotărârile judecătoreşti prezentate trebuie să cuprindă ştampila instanţei, în original. Hotărârile pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare."

    13. La articolul 9 alineatul (7), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-c) se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare."

    14. La articolul 9, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4), încheiate la autorităţile străine competente, hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare, precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. Documentele emise de instituţia străină care urmează să efectueze tratamentul medical, în situaţia prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege, trebuie să fie însoţite de o traducere autorizată."

    15. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Declaraţiile date în condiţiile art. 9 alin. (3) şi datele înscrise în formular se certifică de funcţionarul care primeşte cererea.
    (2) Funcţionarul care primeşte cererea verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale, solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:
    a) certificat de naştere;
    b) certificat de căsătorie;
    c) permis de conducere auto;
    d) livret militar;
    e) alte documente care pot servi la stabilirea identităţii titularului.
    (3) În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, autorităţile competente să soluţioneze cererile transmit datele necesare la Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea personalizării acestora.
    (4) În cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original se scanează şi se restituie solicitantului, cu excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării contravalorii paşaportului, împreună cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul.
    (5) În cazul în care procura specială şi declaraţia prevăzute la alin. (4) cuprind împuternicirea şi respectiv acordul pentru îndeplinirea şi a altor operaţiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea paşaportului, precum şi în cazul în care procura specială şi declaraţia cuprind împuternicirea şi respectiv acordul pentru eliberarea paşaportului pentru mai mulţi minori, iar cererile nu sunt depuse concomitent, acestea se restituie solicitantului, după scanare.
    (6) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea paşapoartelor, stabilite prin norme interne, şi restituie solicitantului, după scanare, documentele prezentate în original, cu excepţia procurii speciale şi a declaraţiei privind acordul părinţilor. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
    (7) Paşapoartele se anulează şi se restituie titularului în următoarele situaţii:
    a) la depunerea cererii, pentru paşapoartele eliberate anterior;
    b) la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic, în cazul paşapoartelor aflate în termen de valabilitate, dacă există o cerere scrisă a titularului;
    c) la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic, pentru paşapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e)-g) din lege;
    d) la predarea de către titular a paşaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu excepţia situaţiei în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilităţii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleaşi motive pentru care a fost eliberat;
    e) la solicitarea scrisă a titularului, în situaţiile prevăzute de art. 26 alin. (3) şi art. 27 alin. (3^1) din lege;
    f) la predarea, în condiţiile legii, de către cetăţeanul român care deţine concomitent un paşaport simplu şi un paşaport simplu electronic valabile sau, după caz, două paşapoarte simple electronice valabile, a unuia dintre cele două paşapoarte valabile deţinute, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilităţii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleaşi motive pentru care a fost eliberat."

    16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară sau în străinătate revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanţii au domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
    (2) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în ţară revine serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care au fost depuse.
    (3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor şi a documentelor din evidenţele informatice. După soluţionare, cererea depusă, după caz, la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are reşedinţa sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, împreună cu documentaţia care o însoţeşte, se transmite la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul cererilor prevăzute la art. 15 alin. (3^1) din lege.
    (5) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor şi a documentelor din evidenţele informatice."

    17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Paşapoartele se eliberează de către autorităţile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor şi care nu pot depăşi:
    a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple temporare;
    b) 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
    c) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;
    d) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terţe în raport cu Uniunea Europeană.
    (2) În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, termenul de eliberare este cel stabilit la alin. (1) lit. b).
    (3) În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în ţară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. (1) lit. c) sau d).
    (4) În situaţia prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. a) din lege, cererile privind eliberarea paşapoartelor simple temporare se soluţionează în termenele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) sau d), după caz."

    18. La articolul 14, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condiţiile prevăzute la art. 9. În situaţia în care cererea a fost formulată de persoana prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. g), aceasta este ţinută să ridice personal paşaportul, cu excepţia cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să îşi substituie o altă persoană în acest sens.
    .................................................................................................
(6) La ridicarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (4) prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original sau copie. În situaţia în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea paşaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identităţii acestuia/acesteia se face în baza paşaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/paşaportului anterior anulat şi restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/şi, după caz, a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 10 alin. (2), precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele informatice. În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (4) nu pot prezenta certificatul de naştere al minorului, în original sau copie, eliberarea paşaportului se face după consultarea datelor din evidenţele informatice şi a documentelor care au însoţit cererea, realizată în baza codului numeric personal al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea."

    19. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) În cazul achitării eronate a contravalorii paşaportului, precum şi în cazul în care, deşi plata a fost efectuată, serviciul nu a fost prestat, plătitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 14 alin. (4) are/au dreptul de a solicita restituirea contravalorii paşaportului, printr-o cerere adresată instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1), în care vor fi menţionate modalitatea în care se solicită restituirea şi, după caz, contul bancar, trebuie să fie însoţită de documentul care face dovada plăţii, în original, sau de documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace online, pe care funcţionarul din cadrul structurii cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor aplică menţiunea «Taxă neutilizată», semnătura proprie şi ştampila instituţiei, precum şi de documentul de identitate al solicitantului.
    (3) Restituirea contravalorii paşaportului, în condiţiile alin. (1) şi (2), se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de restituire, potrivit legii.
    (4) Restituirea contravalorii paşaportului se face din contul prevăzut la art. 15^1 alin. (2) din lege, astfel:
    a) în situaţia în care restituirea se efectuează prin virament bancar, instituţia publică cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor depune, la unitatea Trezoreriei Statului la care are deschis contul, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care virează suma corespunzătoare în contul bancar menţionat în cererea prevăzută la alin. (1);
    b) în situaţia în care restituirea se efectuează în numerar, instituţia publică cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor restituie suma corespunzătoare prin casieria proprie."

    20. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    Autorităţile abilitate să suporte costurile aferente producerii paşapoartelor simple temporare eliberate de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României în condiţiile art. 17^1 alin. (8) din lege sunt, după caz, Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru paşapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările şi completările ulterioare, până la epuizarea stocului acestor documente, respectiv Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., pentru paşapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit. A.b^4) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare."

    21. La articolul 20, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul distrugerii parţiale a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, soluţionarea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este condiţionată de prezentarea paşaportului distrus sau a fragmentelor acestuia şi este posibilă numai dacă acestea cuprind elemente de conţinut care să permită identificarea documentului.
    .................................................................................................
(5) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 27 alin. (3^1) din lege, titularul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege prezintă documentul găsit, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României."

    22. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple."

    23. La articolul 28 alineatul (4), literele b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
    …………………………………………………………………….
d) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:
    1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
    2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
    3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
    4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
    5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
    6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;
e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 17^1 alin. (7) din lege, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii."

    24. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
    a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv;
    b) paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:
    1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
    2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
    3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
    4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
    5. paşaportul reprezentantului legal.
    (2) În situaţia în care unul dintre părinţi, părintele supravieţuitor, părintele la care instanţa a stabilit domiciliul minorului, părintele căruia i-a fost încredinţat minorul sau care exercită singur autoritatea părintească, în condiţiile alin. (1), ori, după caz, reprezentantul legal nu este cetăţean român, acesta poate prezenta, în scopul dovedirii domiciliului în străinătate al minorului cetăţean român, orice document de identitate străin care face dovada domiciliului său în statul respectiv.
    (3) Cererea care priveşte eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea domiciliului în străinătate pentru minori poate fi depusă, cu respectarea cerinţelor legale, şi concomitent cu cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea domiciliului în străinătate pentru părinţi, părinte sau, după caz, reprezentantul legal care nu domiciliază în statul respectiv, eliberarea paşaportului minorului urmând a se face, cel mai devreme, odată cu eliberarea paşaportului părinţilor, părintelui sau al reprezentantului legal.
    (4) În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispoziţiile art. 9 alin. (3), (4) şi (8) se aplică în mod corespunzător şi în privinţa acordului celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.
    (5) Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. Hotărârea se depune împreună cu cererea de eliberare a paşaportului.
    (6) Dispoziţiile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi cu privire la paşapoartele simple electronice sau paşapoartele simple temporare, cu menţionarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (4)-(6)."

    25. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse în ţară sau în străinătate, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanţii au avut ultimul domiciliu sau reşedinţa ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 12 alin. (3).
    (2) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, certificate de funcţionarul consular, se transmit, în sistem informatic, împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4), serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple competente, în vederea soluţionării. În situaţia în care se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu, serviciile publice comunitare transmit cererile, în sistem informatic, Direcţiei Generale de Paşapoarte spre verificare şi, după caz, spre restituire motivată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în vederea completării acestora/remedierii neconcordanţelor constatate.
    (3) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse în ţară, revine serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care au fost depuse cererile, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 12 alin. (3).
    (4) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse în străinătate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor şi a documentelor din evidenţele informatice."

    26. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent. Paşaportul anterior prezentat se anulează şi se restituie titularului."

    27. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România.
(3) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită prezentarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării şi restituirii acestuia, sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declaraţii cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta. Comunicarea privind anularea paşaportului sau, după caz, declaraţia solicitantului se transmite structurii de paşapoarte emitente."

    28. Articolul 33^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    Titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi ai paşapoartelor simple temporare au drepturile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal."

    29. Articolul 33^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33^2
    Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligaţia de a respecta confidenţialitatea şi securitatea acestora, în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal."    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Nucu Marin,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 10 octombrie 2018.
    Nr. 802.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016