Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 octombrie 2018  privind înscrierea în inventarul centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului  şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii  pentru Energia Nucleară - RATEN,  aflată sub autoritatea Ministerului Energiei,  a unor bunuri aflate în domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 octombrie 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    Ministrul cercetării şi inovării, interimar,
                    Viorel Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 octombrie 2018.
    Nr. 788.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului care se înscriu în
    Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dau în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru
    Energia Nucleară - RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920,
    aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

┌──────────────────┬────────┬──────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite (Ministere│33933936│Ministerul│
│sau autorităţi ale│ │Energiei │
│administraţiei │ │ │
│publice centrale) │ │ │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de │ │ │
│credite │ │ │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│3. Ordonator │ │ │
│terţiar de credite│ │ │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│4. Regii autonome │ │Regia │
│şi companii/ │ │Autonomă │
│societăţi │ │Tehnologii│
│naţionale aflate │RO │pentru │
│sub autoritatea │32306920│Energia │
│ordonatorului │ │Nucleară -│
│principal de │ │RATEN │
│credite │ │ │
└──────────────────┴────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │ │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2017 │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │2016 în cadrul │ │PVR nr. │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│1. │programului de │8.30.03 │1.359/ │Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│52.134,85 │
│ │cercetare-dezvoltare│ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │al RATEN nr. 1 │ │ │judeţul │Energiei │de 76 file │Guvernului │ │
│ │„Securitate │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nucleară“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în anul │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│2. │2016 în cadrul │8.30.03 │nr. 1.360/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │48.329,24 │
│ │programului 2 │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Canalul de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │combustibil“ │ │ │Argeş │ │de 53 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analize │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │microstructurale │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │post-iradiere │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│3. │efectuate în LEPI pe│8.30.03 │nr. 1.361/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │131.732,59│
│ │probe de combustibil│ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │iradiat defectat în │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │CNE Cernavodă, U2 │ │ │Argeş │ │de 38 file │Guvernului │ │
│ │(fascicul 4) │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │activităţii │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│4. │desfăşurate în anul │8.30.03 │nr. 1.362/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │143.913,64│
│ │2016 în domeniul │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Combustibili │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │nucleari“ │ │ │Argeş │ │de 83 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │activităţii │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│5. │desfăşurate în anul │8.30.03 │nr. 1.363/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │32.508,69 │
│ │2016 în domeniul │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │sistem de manevrare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │combustibil │ │ │Argeş │ │de 105 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza realizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programului CDI nr. │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │5, în domeniul │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │„Gestionare deşeuri │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│6. │radioactive şi │8.30.03 │nr. 1.364/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │12.385,71 │
│ │combustibil ars în │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │condiţii de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │securitate │ │ │Argeş │ │de 105 file │Guvernului │ │
│ │nucleară“, pe anul │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │2016 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea impactului│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţilor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │nucleare de pe │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │platforma ICN - FCN │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│7. │asupra mediului │8.30.03 │nr. 1.365/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│180.156,66│
│ │înconjurător în │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │perioada iulie 2016 │ │ │judeţul │Energiei │de 43 file │Guvernului │ │
│ │- iunie 2017. Etapa │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza realizării │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │obiectivelor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │programului C&D nr. │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│8. │6, în domeniul │8.30.03 │nr. 1.366/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │54.007,06 │
│ │„Protecţia │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │mediului“, pe anul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │2016 │ │ │Argeş │ │de 124 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │bunului care │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│intră în │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │domeniul public│ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │al statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│9. │cadrul │8.30.03 │nr. 1.367/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│30.323,31 │
│ │programului C-D│ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │al RATEN nr. 7 │ │ │judeţul │Energiei │de 66 file │Guvernului │ │
│ │„Generator de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │abur“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │desfăşurată în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│10. │cadrul │8.30.03 │nr. 1.368/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │44.292,48 │
│ │programului │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │RATEN nr. 8 │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │„Sisteme de │ │ │Argeş │ │de 81 file │Guvernului │ │
│ │proces şi │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │echipamente“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activitatea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurată în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│11. │cadrul │8.30.03 │nr. 1.369/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│36.041,34 │
│ │programului │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │RATEN nr. 9 │ │ │judeţul │Energiei │de 48 file │Guvernului │ │
│ │„Chimie │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │circuite“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţii │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│12. │cadrul │8.30.03 │nr. 1.370/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│65.414,15 │
│ │programului nr.│ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │10 │ │ │judeţul │Energiei │de 104 file │Guvernului │ │
│ │„Instrumentaţie│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi control“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurată în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul 2016 în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │programului 11 │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │„Analize de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│13. │evenimente de │8.30.03 │nr. 1.371/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │32.314,68 │
│ │exploatare CNE,│ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │îmbătrânire, │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │calificare la │ │ │Argeş │ │de 152 file │Guvernului │ │
│ │mediu şi │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │creşterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duratei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CNE“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │desfăşurate în │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │anul 2016 în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │domeniul │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│14. │programului │8.30.03 │nr. 1.372/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│52.290,13 │
│ │„Reactori │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │nucleari │ │ │judeţul │Energiei │de 150 file │Guvernului │ │
│ │avansaţi şi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │cicluri de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibil“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │desfăşurate în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│15. │domeniul │8.30.03 │nr. 1.373/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │156.381,45│
│ │asigurării şi │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │creşterii │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │performanţelor │ │ │Argeş │ │de 172 file │Guvernului │ │
│ │reactorului │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │TRIGA - ICN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţii │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│16. │cadrul │8.30.03 │nr. 1.374/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│19.464,90 │
│ │programului nr.│ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │14 „Tehnologii │ │ │judeţul │Energiei │de 69 file │Guvernului │ │
│ │de iradiere şi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │radioizotopi“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţii │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│17. │cadrul │8.30.03 │nr. 1.375/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│56.823,93 │
│ │domeniului │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │„Informatizare │ │ │judeţul │Energiei │de 36 file │Guvernului │ │
│ │activităţi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │nucleare“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţii │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│18. │anul 2016 în │8.30.03 │nr. 1.376/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │42.784,37 │
│ │domeniul │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Aplicaţii ale │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │tehnicilor │ │ │Argeş │ │de 77 file │Guvernului │ │
│ │nucleare“ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activităţii │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │desfăşurate în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │anul 2016 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│19. │domeniul │8.30.03 │nr. 1.377/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│8.421,20 │
│ │„Suportului │ │31.03.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │pentru │ │ │judeţul │Energiei │de 69 file │Guvernului │ │
│ │cooperarea │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │internaţională“│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌───┬──────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Contribuţia RATEN │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │CITON la │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │implementarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │strategiei │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│20.│naţionale de │8.30.03│nr. 1.207/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│103.280,00│
│ │securitate şi │ │23.03.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │siguranţă │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │nucleară. Raport │ │ │Argeş │ │149 file │nr. 54/2013 │ │
│ │anual (2016) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comandă şi control│ │ │ │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │şi structurilor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │aferente staţiei │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│21.│de înaltă tensiune│8.30.03│nr. 1.208/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │130.000,00│
│ │de 110 kV ca │ │23.03.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │urmare a │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │introducerii │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │63 file │nr. 54/2013 │ │
│ │control distribuit│ │ │ │ │ │ │ │
│ │la CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unitatea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │efectele acţiunii │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │combinate a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │temperaturii şi a │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│22.│fumului asupra │8.30.03│nr. 1.209/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│130.000,00│
│ │cablurilor şi │ │23.03.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │echipamentelor │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │electrice din CNE │ │ │Argeş │ │96 file │nr. 54/2013 │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │activităţii │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│23.│desfăşurate în │8.30.03│nr. 1.210/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │30.000,00 │
│ │anul 2016 în │ │23.03.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │domeniul „Apă grea│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │şi tritiu“ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │36 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iniţierea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │fisurării de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │oboseală la │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │solicitări │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│24.│mecanice de │8.30.03│nr. 1.816/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│73.142,68 │
│ │amplitudine │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │variabilă pe tubul│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │de presiune CANDU │ │ │Argeş │ │39 file │nr. 54/2013 │ │
│ │6, aliaj ZR-2.5% │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NB │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiul influenţei│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │mecanismului de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │fluaj asupra │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│25.│caracterizării │8.30.03│nr. 1.817/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │47.788,20 │
│ │integrităţii │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │structurale a │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │tubului de │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │presiune CANDU │ │ │ │ │40 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Examinarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postiradiere │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │nedistructivă, │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │prin gamma │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│26.│scanning, a │8.30.03│nr. 1.818/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │135.212,25│
│ │fragmentelor de │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │elemente │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │combustibile │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │iradiate în CNE │ │ │ │ │35 file │nr. 54/2013 │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport de stadiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de acţiuni suport │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │pentru strategia │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │naţională de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │securitate şi │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│27.│siguranţă nucleară│8.30.03│nr. 1.819/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│51.578,61 │
│ │referitoare la │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │protecţiei │ │ │Argeş │ │49 file │nr. 54/2013 │ │
│ │radiologice în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul 2016 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport de stadiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de acţiuni suport │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru strategia │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │naţională de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │securitate şi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │siguranţă nucleară│ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│28.│referitoare la │8.30.03│nr. 1.820/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│33.010,44 │
│ │îmbunătăţirea │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │pregătirii │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │răspunsului la │ │ │Argeş │ │71 file │nr. 54/2013 │ │
│ │situaţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă în anul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2016 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Investigarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │compoziţiei │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │straturilor de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│29.│oxid formate pe │8.30.03│nr. 1.821/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │35.067,45 │
│ │cupoane extrase de│ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │la U1 CNE │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Stabilirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hidrurare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aliajelor │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │sistemului U-TI, │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │în condiţii │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │izoterme. │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│30.│Determinarea │8.30.03│nr. 1.822/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│112.070,00│
│ │coeficienţilor │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │cinetici şi a │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │vitezei de reacţie│ │ │Argeş │ │33 file │nr. 54/2013 │ │
│ │folosind metoda │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termogravimetrică,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │la presiune │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constantă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │Elaborarea │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│31.│raportului anual │8.30.03│nr. 1.823/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │36.449,54 │
│ │al RATEN ICN pe │ │28.04.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │anul 2016 │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │92 file │nr. 54/2013 │ │
└───┴──────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │bunului care │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│intră în │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │domeniul public│ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │al statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comandă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │şi structurilor│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │aferente │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │staţiei de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│32. │înaltă tensiune│8.30.03 │nr. 1.782/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│130.000,00│
│ │de 400 kV ca │ │26.04.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │urmare a │ │ │judeţul │Energiei │de 54 file │Guvernului │ │
│ │introducerii │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuit la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unitatea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Aspecte │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │generale ale │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│33. │sistemului │8.30.03 │nr. 1.783/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │170.000,00│
│ │electric al │ │26.04.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reactorului │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │Alfred │ │ │Argeş │ │de 63 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Contribuţii la │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │studiul │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│34. │oxidării tecii │8.30.03 │nr. 2.452/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │88.308,65 │
│ │de ZY-4 la │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │temperaturi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │înalte │ │ │Argeş │ │de 20 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Predicţia │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │deformării │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │radiale a │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │tubului de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│35. │presiune Candu,│8.30.03 │nr. 2.453/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│51.300,67 │
│ │aliaj ZR-2.5% │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │NB, datorită │ │ │judeţul │Energiei │de 40 file │Guvernului │ │
│ │fluajului sub │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │iradiere │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │neutronică a │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │proiectelor de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│36. │combustibili │8.30.03 │nr. 2.454/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │73.270,80 │
│ │CANDU - NUE cu │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │37 şi 43 │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │elemente │ │ │Argeş │ │de 39 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Generarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │istoriilor de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │iradiere la │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │utilizarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │ciclului │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│37. │combustibil │8.30.03 │nr. 2.455/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│64.206,34 │
│ │bazat pe uraniu│ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │natural │ │ │judeţul │Energiei │de 39 file │Guvernului │ │
│ │echivalent │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │(NUE) în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reactorii CANDU│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Compararea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │performanţelor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │neutronice ale │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│38. │combustibilului│8.30.03 │nr. 2.456/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │142.799,09│
│ │NUE faţă de │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │combustibilul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │standard │ │ │Argeş │ │de 65 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Teste │ │ │ │ │ │ │ │
│ │experimentale │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │pentru │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │optimizarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │metodelor de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│39. │preparare a │8.30.03 │nr. 2.457/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│141.260,04│
│ │probelor │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │biologice în │ │ │judeţul │Energiei │de 34 file │Guvernului │ │
│ │dozimetria │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │internă. Etapa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suport pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extinderea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │domeniului de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │autorizare a │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │LRPMPC pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│40. │eliberarea de │8.30.03 │nr. 2.458/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│60.492,01 │
│ │sub regimul de │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │autorizare a │ │ │judeţul │Energiei │de 42 file │Guvernului │ │
│ │materialelor │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │rezultate din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │practici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizate. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Etapa 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │radionuclidică │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │a cupoanelor de│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │coroziune │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│41. │extrase din │8.30.03 │nr. 2.459/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│114.880,72│
│ │sistemul de │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │autoclave al U1│ │ │judeţul │Energiei │de 32 file │Guvernului │ │
│ │de la CNE │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Sinteza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul temei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„Îmbătrânirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor de│ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │etanşare │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │(tiocol, │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │normac, │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│42. │amercoat etc.) │8.30.03 │nr. 2.460/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│31.450,33 │
│ │utilizate în │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │câmpuri de │ │ │judeţul │Energiei │de 48 file │Guvernului │ │
│ │radiaţii pentru│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │reparaţii în CR│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi CSAN“ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propusă de CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă (Tema│ │ │ │ │ │ │ │
│ │37/2016) şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finalizată │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌───┬───────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Sinteza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temei „Efectul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temperaturii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ridicate din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │boxele │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │generatorilor │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │de abur asupra │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │comportării │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│43.│căptuşelii │8.30.03│nr. 2.461/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│35.216,42 │
│ │epoxidice şi a │ │31.05.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │rezistenţei │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │betonului de la│ │ │Argeş │ │64 file │nr. 54/2013 │ │
│ │pereţii din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │beton armat“ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propusă de CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă (39/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2016) şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finalizată │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ridicat şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transportat în │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │vederea │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │îmbunătăţirii │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │deservirii │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│44.│depozitelor │8.30.03│nr. 2.359/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│130.000,00│
│ │intermediare de│ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │deşeuri │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │radioactive │ │ │Argeş │ │68 file │nr. 54/2013 │ │
│ │existente şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preconizate a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │se realiza pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │platforma CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │evoluţia şi │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │aplicaţiile │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │sistemelor │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│45.│robotizate în │8.30.03│nr. 2.360/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │industria │ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │nucleară pentru│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │tehnologiile de│ │ │Argeş │ │85 file │nr. 54/2013 │ │
│ │decontaminare │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Interfaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │om-maşină în │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │cazul │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │introducerii │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │sistemului de │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│46.│control │8.30.03│nr. 2.361/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│180.000,00│
│ │distribuit │ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │pentru │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │sistemele │ │ │Argeş │ │65 file │nr. 54/2013 │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turbinei │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comandă şi │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │control al │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │sistemului │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │prize turbină │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│47.│ca urmare a │8.30.03│nr. 2.362/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│130.000,00│
│ │introducerii │ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │sistemului de │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │control │ │ │Argeş │ │126 file │nr. 54/2013 │ │
│ │distribuit la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unitatea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Cerinţe privind│ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electric pentru│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │centralele │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │nucleare │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│48.│conform │8.30.03│nr. 2.363/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │140.000,00│
│ │ghidului IAEA │ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │SSD-34/2016 │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │(Design of │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │Electrical │ │ │ │ │62 file │nr. 54/2013 │ │
│ │Power Systems │ │ │ │ │ │ │ │
│ │for NPP) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etapele şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivel │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │internaţional │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │în cadrul │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │procesului de │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│49.│retubare a │8.30.03│nr. 2.364/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │reactorului │ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │Candu, aplicat │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │în proiectul de│ │ │Argeş │ │139 file │nr. 54/2013 │ │
│ │extindere a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duratei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viaţă a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nucleare │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metodă de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare a │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │ratei de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │degazare şi a │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│50.│conţinutului de│8.30.03│nr. 2.365/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │157.000,00│
│ │tritiu din │ │25.05.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │deşeuri │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │radioactive. │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │Faza I: deşeuri│ │ │ │ │56 file │nr. 54/2013 │ │
│ │metalice │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pierderii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agentului de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │răcire-rupturi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de ţevi în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│51.│circuitul │8.30.03│nr. 2.898/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │65.952,28 │
│ │primar │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │concomitent cu │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ruptura de tub │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │de ghidare la │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
│ │reactoare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │riscului │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │hidrogenului în│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│52.│timpul unui │8.30.03│nr. 2.899/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │61.139,22 │
│ │accident sever │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │la un reactor │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │CANDU 6 Generic│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │49 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │reglarea │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │debitului apei │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │de alimentare a│ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│53.│generatorilor │8.30.03│nr. 2.900/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│112.817,78│
│ │de abur tip │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │CANDU 6 │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │folosind codul │ │ │Argeş │ │39 file │nr. 54/2013 │ │
│ │RELAP5/MOD3.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modelarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termohidraulică│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │a unui accident│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de tip │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│54.│pierderea │8.30.03│nr. 2.901/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │103.799,74│
│ │agentului de │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │răcire LBLOCA │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │100% ROH │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │utilizând codul│ │ │ │ │62 file │nr. 54/2013 │ │
│ │RELAP5/MOD3.2 │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │bunului care │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│intră în │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │domeniul public │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │al statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Implementarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │strategiei │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │naţionale de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│55. │securitate şi │8.30.03 │nr. 2.902/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │153.006,03│
│ │siguranţă │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │nucleară. Raport│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │anual RATEN ICN │ │ │Argeş │ │de 65 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │influenţei │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │factorilor de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│56. │formă ai │8.30.03 │nr. 2.903/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │92.407,21 │
│ │performanţelor │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │umane la │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │reactorul TRIGA │ │ │Argeş │ │de 47 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fisurarea în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tubul de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │presiune CANDU │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │la │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │suprasolicitarea│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│57. │mecanică a │8.30.03 │nr. 2.904/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│66.427,03 │
│ │zonelor │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │hidrurate de la │ │ │judeţul │Energiei │de 28 file │Guvernului │ │
│ │vârful │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │defectelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipice din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Studiu privind │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│58. │textura tubului │8.30.03 │nr. 2.905/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │38.647,06 │
│ │de presiune │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │CANDU │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 47 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metalografică şi│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │ceramografică a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│59. │unui element │8.30.03 │nr. 2.906/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │158.809,97│
│ │iradiat în CNE │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │Cernavodă │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │(fascicul 4) │ │ │Argeş │ │de 36 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Determinarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │incrementelor de│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │secţiuni pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│60. │supercelulele │8.30.03 │nr. 2.907/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │54.100,61 │
│ │CANDU încărcate │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │cu fascicule │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │NUE37 şi NUE43 │ │ │Argeş │ │de 70 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Utilizarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fasciculului T37│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │cu oxid mixt de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │toriu şi uraniu │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│61. │pentru creşterea│8.30.03 │nr. 2.908/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│65.126,91 │
│ │performanţelor │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │economice ale │ │ │judeţul │Energiei │de 50 file │Guvernului │ │
│ │reactorului │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Elaborare │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │documentaţie │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru execuţia │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│62. │echipamentului │8.30.03 │nr. 2.909/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │108.605,77│
│ │de interfaţă │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │între capul MID │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │şi standul de │ │ │Argeş │ │de 65 file │Guvernului │ │
│ │calibrare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Sistem │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informatizat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │instruirea, │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │verificarea şi │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│63. │evaluarea │8.30.03 │nr. 2.910/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │101.539,84│
│ │cunoştinţelor │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │personalului │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │SMC. │ │ │Argeş │ │de 75 file │Guvernului │ │
│ │Completare bază │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │de date: testare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CAP MID │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Sinteza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │studiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RATEN ICN │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │privind │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │posibilităţile │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│64. │de transfer/ │8.30.03 │nr. 2.911/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │100.766,28│
│ │manipulare/ │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │transport răşini│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │uzate │ │ │Argeş │ │de 40 file │Guvernului │ │
│ │radioactive în │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitării lor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport de stadiu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru strategia│ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţională de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │siguranţă │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │nucleară │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│65. │referitoare la │8.30.03 │nr. 2.912/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │34.664,34 │
│ │îmbunătăţirea │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │securităţii şi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │siguranţei în │ │ │Argeş │ │de 41 file │Guvernului │ │
│ │procesul │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │gospodăririi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive (OSD│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌───┬───────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contaminării │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │aerului şi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │suprafeţelor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│66.│din spaţiile de│8.30.03│nr. 2.913/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │57.699,94 │
│ │lucru aflate în│ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │zonele │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │controlate şi │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │supravegheate │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
│ │radiologic │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Tranziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │management │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │integrat al ICN│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│67.│la cerinţele │8.30.03│nr. 2.914/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │41.987,95 │
│ │ediţiilor │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │revizuite ale │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │standardelor de│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │referinţă. │ │ │ │ │85 file │nr. 54/2013 │ │
│ │Etapa 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Sinteza │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │activităţilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│68.│privind │8.30.03│nr. 2.915/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │71.535,39 │
│ │dezvoltarea │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │spectrometrului│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │cu sfere BONNER│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │37 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Dezvoltarea de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │metode de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│69.│prelucrare prin│8.30.03│nr. 2.916/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.927,23│
│ │combustie a │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │probelor de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │mediu. Etapa 1 │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │33 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologică a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │magnetită de pe│ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │partea de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │circuit primar │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │a │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│70.│generatoarelor │8.30.03│nr. 2.917/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│103.572,11│
│ │de abur de la │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │Unitatea 1 şi a│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │impurităţilor │ │ │Argeş │ │30 file │nr. 54/2013 │ │
│ │reţinute în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │filtrele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circuitului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primar. Etapa 1│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Optimizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiei în│ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │situaţii de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │accident │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │nuclear sau │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│71.│urgenţă │8.30.03│nr. 2.918/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│91.002,59 │
│ │radiologică pe │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │amplasamentul │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │unei instalaţii│ │ │Argeş │ │81 file │nr. 54/2013 │ │
│ │nucleare. Etapa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Testarea şi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │validarea │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│72.│aplicaţiei de │8.30.03│nr. 2.919/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │35.213,72 │
│ │E-LEARNING în │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │mediul real. │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │Etapa I │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │37 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │prin tehnici │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │SEM şi EDS a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │cupoanelor │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│73.│pentru │8.30.03│nr. 2.920/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│73.379,34 │
│ │monitorizarea │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │coroziunii la │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │Unitatea 1 a │ │ │Argeş │ │65 file │nr. 54/2013 │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │microstructurii│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │materialelor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │structurale │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│74.│expuse în │8.30.03│nr. 2.921/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │44.880,70 │
│ │condiţii │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │normale de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │operare a │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │circuitului │ │ │ │ │38 file │nr. 54/2013 │ │
│ │primar │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Controlul │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │chimiei │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │sistemului ECC │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│75.│atât pe timpul │8.30.03│nr. 2.922/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │44.484,38 │
│ │operării │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │normale, cât şi│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │în perioada │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │POST-LOCA │ │ │ │ │53 file │nr. 54/2013 │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │activităţilor │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │realizate de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │RATEN ICN în │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│76.│cadrul │8.30.03│nr. 2.923/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│7.828,51 │
│ │proiectelor │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │europene MICRÎN│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │/MICRÎN+ │ │ │Argeş │ │41 file │nr. 54/2013 │ │
│ │(2014-2016) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificarea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │suprafeţei │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │aliajelor de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │zirconiu în │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│77.│vederea │8.30.03│nr. 2.924/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│155.893,37│
│ │îmbunătăţirii │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │rezistenţei la │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │uzură şi la │ │ │Argeş │ │35 file │nr. 54/2013 │ │
│ │coroziune │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul public al│clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │ │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Investigarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │suprafeţelor unor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │materiale avansate│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│78. │utilizate în │8.30.03 │nr. 2.925/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │70.340,05 │
│ │construcţia │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │pereţilor │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │reactoarelor │ │ │Argeş │ │de 29 file │Guvernului │ │
│ │nucleare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Comportarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanică a │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │îmbinărilor sudate│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │ale oţelurilor │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│79. │inoxidabile din │8.30.03 │nr. 2.926/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │93.949,73 │
│ │grupa 300 în │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │condiţii de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │temperatură şi │ │ │Argeş │ │de 42 file │Guvernului │ │
│ │presiune ridicate.│ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Etapa 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Elaborare program │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de management al │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │îmbătrânirii │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│80. │pentru CALANDRIA │8.30.03 │nr. 2.927/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │59.589,64 │
│ │şi structuri │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │interne pe baza │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │rezultatelor │ │ │Argeş │ │de 62 file │Guvernului │ │
│ │studiilor COG │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Aspecte privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziunea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │microbiologică a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│81. │materialelor │8.30.03 │nr. 2.928/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │34.889,87 │
│ │structurale din │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │sistemul de răcire│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │de urgenţă de la │ │ │Argeş │ │de 42 file │Guvernului │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Sinteza │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │rezultatelor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │obţinute în urma │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │testelor de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│82. │adsorbţie a │8.30.03 │nr. 2.929/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│47.708,73 │
│ │stibiului pe │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │diferite │ │ │judeţul │Energiei │de 54 file │Guvernului │ │
│ │substraturi │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │oxidice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Determinare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caracteristici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sursă de joasă │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │tensiune pentru │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │alimentarea părţii│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │electronice │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│83. │(preamplificator, │8.30.03 │nr. 2.930/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│135.508,74│
│ │amplificator şi │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │sursă de înaltă │ │ │judeţul │Energiei │de 37 file │Guvernului │ │
│ │tensiune) a │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │contorului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proporţional cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BF3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Comportarea a două│ │ │ │ │ │ │ │
│ │arcuri brăţară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distanţier dispuse│ │ │ │ │ │ │ │
│ │central în │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ansamblul canal de│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │combustibil de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│84. │testare reprodus │8.30.03 │nr. 2.931/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │144.002,64│
│ │în condiţii de │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │laborator pentru │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │minimum două │ │ │Argeş │ │de 152 file │Guvernului │ │
│ │înclinări │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │distincte ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │simulatorului tub │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de presiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Studiul │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│85. │interacţiei │8.30.03 │nr. 2.932/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │315.049,27│
│ │baghetă-teacă la │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │temperaturi înalte│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 48 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Raport final de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│86. │securitate-capsula│8.30.03 │nr. 2.933/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │306.523,89│
│ │C9, actualizarea │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │2017 │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 114 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programului de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │monitorizare a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │calităţii │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │agentului primar │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│87. │de răcire a │8.30.03 │nr. 2.934/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│95.089,81 │
│ │reactorului TRIGA │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │prin controlul │ │ │judeţul │Energiei │de 93 file │Guvernului │ │
│ │analitic al │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │conţinutului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fier şi clor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Actualizarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │raportului final │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │de securitate al │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│88. │reactorului TRIGA │8.30.03 │nr. 2.935/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │234.757,31│
│ │SSR 14MW, CAP. 8 –│ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │Sistemul de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │instrumentaţie şi │ │ │Argeş │ │de 111 file │Guvernului │ │
│ │control │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬───────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Tehnologie de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │obţinere │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│89. │discuri de │8.30.03│nr. 2.936/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │102.212,21│
│ │iridiu │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │înglobate în │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │alumină │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │43 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Elemente │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │strategice │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│90. │privind │8.30.03│nr. 2.937/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │49.150,56 │
│ │dezvoltarea │ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │filierei LFR în│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │cadrul FALCON │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Implicarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │comunităţii │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │locale Mioveni │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│91. │în procesul de │8.30.03│nr. 2.938/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │61.272,79 │
│ │decizie privind│ │30.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │implementarea │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ALFRED │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │47 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │instalaţiilor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de depozitare │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│92. │definitivă a │8.30.03│nr. 2.767/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │189.862,00│
│ │deşeurilor │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │radioactive, │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │sub aspectul │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │integrităţii │ │ │ │ │46 file │nr. 54/2013 │ │
│ │structurale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │inspecţie │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │necesare în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│93. │vederea │8.30.03│nr. 2.768/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │prelungirii │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │duratei de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │viaţă a │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │generatorului │ │ │ │ │50 file │nr. 54/2013 │ │
│ │de abur │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │efectelor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │ruperii unei │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│94. │ţevi │8.30.03│nr. 2.769/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │schimbătoare de│ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │căldură în │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │generatorii de │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │abur │ │ │ │ │47 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Model în 3D │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilităţilor│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de demontare │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│95. │întreţinere, │8.30.03│nr. 2.770/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │inspecţii şi │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reparare a │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │schimbătoarelor│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │de căldură │ │ │ │ │43 file │nr. 54/2013 │ │
│ │MODERATOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3211-HX1&HX2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hidraulică a │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │sistemului de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │distribuţie │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │abur auxiliar. │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│96. │Modelarea │8.30.03│nr. 2.771/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│158.000,00│
│ │sistemului în │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │condiţiile │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │alimentării │ │ │Argeş │ │222 file │nr. 54/2013 │ │
│ │noilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Calculul şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │selecţia │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │robineţilor de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │reglare pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│97. │sistemele │8.30.03│nr. 2.772/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │140.000,00│
│ │tehnologice │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │dintr-o │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │centrală │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │nucleară Tip │ │ │ │ │87 file │nr. 54/2013 │ │
│ │CANDU 600 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unor programe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de investigare │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │internaţionale │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │referitoare la │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│98. │efectele │8.30.03│nr. 2.773/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │iradierii │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │asupra vitezei │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │de creştere a │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │fisurii în │ │ │ │ │98 file │nr. 54/2013 │ │
│ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bază şi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aport din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oţeluri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inoxidabile │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologiei şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tip bază de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │date pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │analiza şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interpretarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │rezultatelor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │măsurătorilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│99. │periodice de │8.30.03│nr. 2.774/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │130.000,00│
│ │grosimi │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │conducte ale │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │liniilor ce │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │vehiculează apa│ │ │ │ │83 file │nr. 54/2013 │ │
│ │brută din CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă, în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │estimării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duratei lor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viaţă remanente│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comandă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control al │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │sistemului apă │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │circulaţie sală│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│100.│maşini ca │8.30.03│nr. 2.775/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │130.000,00│
│ │urmare a │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │introducerii │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │sistemului de │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │control │ │ │ │ │97 file │nr. 54/2013 │ │
│ │distribuit la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unitatea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │bunului care │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│intră în │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │domeniul public│ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │al statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comandă şi │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │control al │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │sistemului de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │ulei de ungere │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│101.│ca urmare a │8.30.03 │nr. 2.776/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │introducerii │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │sistemului de │ │ │judeţul │Energiei │de 160 file │Guvernului │ │
│ │control │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │distribuit la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unitatea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesităţile de│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │întreţinere, în│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │vederea │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│102.│păstrării │8.30.03 │nr. 2.777/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │140.000,00│
│ │calităţii apei │ │22.06.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │grele, pentru │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │rezervoarele de│ │ │Argeş │ │de 51 file │Guvernului │ │
│ │depozitare din │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │incidente │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │referitoare la │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│103.│traficul ilicit│8.30.03 │nr. 3.262/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │172.888,85│
│ │de materiale │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │nucleare şi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │radioactive din│ │ │Argeş │ │de 68 file │Guvernului │ │
│ │diferite baze │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │de date │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │evaluarea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │iniţierii │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │mecanismului │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│104.│DHC în tubul de│8.30.03 │nr. 3.263/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│35.338,67 │
│ │presiune CANDU │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │prin │ │ │judeţul │Energiei │de 49 file │Guvernului │ │
│ │metodologia │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │zonei de proces│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Calcule de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ardere de zonă │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │activă CANDU6 │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │pentru │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │generarea │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│105.│parametrilor │8.30.03 │nr. 3.264/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│79.890,72 │
│ │specifici │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │combustibilului│ │ │judeţul │Energiei │de 42 file │Guvernului │ │
│ │pe bază de oxid│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │mixt de toriu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi uraniu │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creştere a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circuitului │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termic secundar│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │al unităţilor │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│106.│CANDU 6 prin │8.30.03 │nr. 3.265/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │139.067,28│
│ │utilizarea │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ciclurilor │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │termice │ │ │Argeş │ │de 51 file │Guvernului │ │
│ │superioare. │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Studiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comparativ de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caz │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Realizarea unor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │suduri între │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │materiale cu │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │compoziţii │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │chimice │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│107.│diferite, │8.30.03 │nr. 3.266/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│122.028,26│
│ │utilizate la │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │componente din │ │ │judeţul │Energiei │de 52 file │Guvernului │ │
│ │circuitul │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │primar al unei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │îmbătrânire pe │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │durata │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │prestabilită │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│108.│(TLAA ) pentru │8.30.03 │nr. 3.267/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│50.772,52 │
│ │sistemele şi │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │componentele │ │ │judeţul │Energiei │de 46 file │Guvernului │ │
│ │Unităţii 1 şi a│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │funcţionării │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │sistemului de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│109.│achiziţie şi │8.30.03 │nr. 3.268/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │256.420,18│
│ │prelucrări date│ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │(decembrie │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │2016-iunie │ │ │Argeş │ │de 123 file │Guvernului │ │
│ │2017) │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Realizarea unui│ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistem de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţie şi │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │prelucrare │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │date, pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│110.│calibrarea │8.30.03 │nr. 3.269/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │167.483,78│
│ │barelor de │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │control │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │aferente │ │ │Argeş │ │de 39 file │Guvernului │ │
│ │reactoarelor │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │TRIGA SSR şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACPR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Estimarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │cantităţii │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │totale de deşeu│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│111.│solid provenit │8.30.03 │nr. 3.270/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │138.219,84│
│ │din │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │dezafectarea │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │reactorului │ │ │Argeş │ │de 51 file │Guvernului │ │
│ │TRIGA ICN │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Separarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │techneţiului 99 │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │metastabil │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│112.│obţinut prin │8.30.03│nr. 3.271/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │153.265,52│
│ │activarea cu │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │neutroni a │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │trioxidului de │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │molibden │ │ │ │ │48 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │sistemului │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │informatic │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│113.│pentru │8.30.03│nr. 3.272/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │160.423,77│
│ │managementul │ │31.07.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │lucrărilor de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │cercetare/ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │proiectare în │ │ │ │ │31 file │nr. 54/2013 │ │
│ │filialele RATEN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principiului │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │ALARA la │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │dimensionarea │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│114.│ecranelor de │8.30.03│nr. 3.250/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │160.000,00│
│ │protecţie │ │25.07.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │radiologică │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │pentru radiaţii │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │de diferite │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
│ │energii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securităţii │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │radiologice a │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │activităţilor de│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │gospodărire a │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│115.│deşeurilor │8.30.03│nr. 3.251/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│157.000,00│
│ │radioactive din │ │25.07.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │cadrul unui │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │proiect │ │ │Argeş │ │52 file │nr. 54/2013 │ │
│ │conceptual de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tratare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │optimizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice de │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │amplasare şi │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │realizare a unui│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │depozit pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│116.│stocarea pe │8.30.03│nr. 3.252/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│150.000,00│
│ │termen mediu a │ │25.07.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │deşeurilor │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │radioactive │ │ │Argeş │ │82 file │nr. 54/2013 │ │
│ │generate prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retehnologizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unităţii 1 CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comparativ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │elementelor de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │întărire tip │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │inele ataşate la│ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│117.│un înveliş │8.30.03│nr. 3.253/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │cilindric supus │ │25.07.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │la presiune │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │exterioară, │ │ │Argeş │ │65 file │nr. 54/2013 │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cerinţelor ASME │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi Standardelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţie privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │răcire, │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │protecţii │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│118.│biologice pentru│8.30.03│nr. 3.254/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │140.000,00│
│ │CNE Cernavodă │ │25.07.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │Unităţile 3 şi 4│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │în cazul unui │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │accident nuclear│ │ │ │ │92 file │nr. 54/2013 │ │
│ │sever cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deteriorarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zonei active │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Ghid pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspecţie a │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │schimbătoarelor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de căldură │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│119.│orizontale în │8.30.03│nr. 3.255/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │vederea │ │25.07.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │prelungirii │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │duratei de viaţă│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │(exemplu │ │ │ │ │52 file │nr. 54/2013 │ │
│ │practic: răcitor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de oprire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3341-HX1; HX2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Estimarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parametrilor │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │caracteristici │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │combustibilului │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │ars pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│120.│fasciculele T37 │8.30.03│nr. 3.533/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│69.248,18 │
│ │şi T43 cu │ │31.08.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │combustibil (TH,│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │U)O2 şi valori │ │ │Argeş │ │33 file │nr. 54/2013 │ │
│ │diferite ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportului U/TH │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Monitorizarea la│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │distanţă a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │parametrilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│121.│măsuraţi în │8.30.03│nr. 3.534/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │160.338,90│
│ │celulele │ │31.08.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │fierbinţi din │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │LEPI │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │27 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │Analize de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│122.│incertitudine pe│8.30.03│nr. 4.041/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │74.995,63 │
│ │modelele PSA │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │52 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implicaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │securitatea │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │nucleară la │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │utilizarea │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│123.│ciclului │8.30.03│nr. 4.042/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│58.707,05 │
│ │combustibil cu │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │uraniu natural │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │echivalent (NUE)│ │ │Argeş │ │46 file │nr. 54/2013 │ │
│ │în reactorul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energetic de tip│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬──────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │Denumirea │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │bunului care │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │public al │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Codul NRC │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │RASCAL - │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │instalare şi │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│124.│testare pentru│8.30.03 │nr. 4.043/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │91.385,41 │
│ │utilizare în │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │calculul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │urgenţelor │ │ │Argeş │ │de 42 file │Guvernului │ │
│ │radiologice │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Corelarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evoluţiei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coeficientului│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │de difuzie şi │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│125.│tensiunilor │8.30.03 │nr. 4.044/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │75.862,42 │
│ │elastice │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │pentru │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │obţinerea │ │ │Argeş │ │de 47 file │Guvernului │ │
│ │neizotermelor │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │TECII DE ZY-4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind│ │ │ │ │ │ │ │
│ │separarea C-14│ │ │ │ │ │ │ │
│ │din soluţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apoase, în │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │vederea │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │determinării │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │activităţii │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│126.│acestui │8.30.03 │nr. 4.045/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│208.985,01│
│ │radionuclid în│ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │apa grea din │ │ │judeţul │Energiei │de 32 file │Guvernului │ │
│ │sistemul │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │moderator al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nucleare de la│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │metodei de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │separare prin │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│127.│cromatografie │8.30.03 │nr. 4.046/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │192.085,48│
│ │de extracţie a│ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │NI-63 din │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │probe │ │ │Argeş │ │de 41 file │Guvernului │ │
│ │radioactive │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │lichide │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Comportarea pe│ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen lung a │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │containerului │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │de combustibil│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│128.│ars în │8.30.03 │nr. 4.047/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │52.155,56 │
│ │diferite │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │condiţii de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │depozitare │ │ │Argeş │ │de 38 file │Guvernului │ │
│ │geologică. │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Stadiul actual│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Determinarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │impurităţilor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │prin │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │spectrometrie │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│129 │de emisie │8.30.03 │nr. 4.048/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│200.891,83│
│ │utilizând │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │metoda │ │ │judeţul │Energiei │de 38 file │Guvernului │ │
│ │standardului │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │intern │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Transportul │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │produşilor de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │coroziune în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│130.│circuitul │8.30.03 │nr. 4.049/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │50.277,84 │
│ │secundar de la│ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │U1/U2 CNE │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 38 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Modelări │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │preliminare │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│131.│pentru │8.30.03 │nr. 4.050/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │59.702,82 │
│ │problema TG6 a│ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reţelei Net │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 31 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comportării │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │apei uşoare │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │din dousing, │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │tratată cu │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│132.│morfolină în │8.30.03 │nr. 4.051/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│161.318,97│
│ │câmp de │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │radiaţii, │ │ │judeţul │Energiei │de 60 file │Guvernului │ │
│ │versus apă │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │uşoară tratată│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu hidrazină │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnicilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │sistemelor de │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │instrumentaţie│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │şi control din│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│133.│centralele │8.30.03 │nr. 4.052/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│125.773,25│
│ │nucleare pe │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │baza analizei │ │ │judeţul │Energiei │de 56 file │Guvernului │ │
│ │accidentelor │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scenariilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │accident │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Tehnologii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fabricaţie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tabloului │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │electric │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │destinat │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │reabilitării │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│134.│instalaţiei de│8.30.03 │nr. 4.053/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│95.403,02 │
│ │supraveghere │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │deşeuri │ │ │judeţul │Energiei │de 44 file │Guvernului │ │
│ │radioactive. │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Realizare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încercări şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │verificări │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬──────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Tablou electric şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │circuit comandă │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │pentru „instalaţie│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │experimentală de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│135.│extrudare la cald │8.30.03│nr. 4.054/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │255.105,35│
│ │baghete │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │combustibile tip │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │leu“. Realizare şi│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │încercări │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metode şi tehnici │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de detecţie a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │combustibilului │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│136.│nuclear defect │8.30.03│nr. 4.055/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │188.826,62│
│ │dintr-o centrală │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │nucleară de tip │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │CANDU PHWR │ │ │Argeş. │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │52 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Monitor de produşi│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de fisiune gazoşi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│137.│- modernizare │8.30.03│nr. 4.056/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │122.509,15│
│ │sistem │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │detector-colimator│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │49 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Încercări de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vizualizare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │secvenţială a │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │procesului de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │formare a dopului │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │de gheaţă în │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│138.│secţiunea de │8.30.03│nr. 4.057/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│158.777,65│
│ │testare I, │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │conductă │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │orizontală cu DN │ │ │Argeş │ │34 file │nr. 54/2013 │ │
│ │200 utilizând │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │analiză video │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Încercări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preliminare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │izolare a unui │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │tronson de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │conductă cu apă │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│139.│demineralizată, în│8.30.03│nr. 4.058/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │326.798,61│
│ │regim staţionar, │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │prin formarea a │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │două dopuri de │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │gheaţă în conducta│ │ │ │ │173 file │nr. 54/2013 │ │
│ │orizontală cu DN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │200. Etapa II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │îmbătrânirii │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │materialelor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│140.│cablurilor │8.30.03│nr. 4.059/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │180.356,85│
│ │electrice prin │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │metode termice. │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │Termogravimetrie │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │61 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Utilizarea codului│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │ANTEO+ în analize │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│141.│de termohidraulică│8.30.03│nr. 4.060/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │81.773,40 │
│ │pentru reactorii │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │rapizi răciţi cu │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │metale lichide │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │49 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Interacţia │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │combustibil - │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│142.│agent de răcire în│8.30.03│nr. 4.061/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │81.175,06 │
│ │reactorii de │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │generaţie IV │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │68 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Controlul chimic │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │al oxigenului în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│143.│sisteme cu PB şi │8.30.03│nr. 4.062/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │88.643,27 │
│ │eutectic PB-BI. │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │Sisteme de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │monitorizare │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │50 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │fluxului neutronic│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │în locaţiile de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│144.│iradiere din zona │8.30.03│nr. 4.063/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │394.979,73│
│ │activă a │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reactorului TRIGA │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ICN │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │58 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Optimizarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │procesului de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│145.│sudură Dop-Teacă │8.30.03│nr. 4.064/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │471.562,69│
│ │pentru elementele │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │combustibile │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │experimentale │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │89 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Plan preliminar de│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │dezafectare sistem│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │AMC de la │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│146.│instalaţiile de │8.30.03│nr. 4.065/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │183.318,12│
│ │iradiere şi │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │purificare apă │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │SIGMA │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │39 file │nr. 54/2013 │ │
└────┴──────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │bunului care │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│intră în │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │domeniul public │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │al statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metode de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │determinare a │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │concentraţiei de│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │hidrogen/ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │tritiu din │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│147.│materialele │8.30.03 │nr. 4.066/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│132.930,00│
│ │structurale │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │folosite în │ │ │judeţul │Energiei │de 37 file │Guvernului │ │
│ │instalaţiile de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │procesare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tritiului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Detecţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │nucleare în │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │scopul │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │prevenirii şi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│148.│combaterii │8.30.03 │nr. 4.067/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│180.991,82│
│ │traficului │ │29.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ilicit. Analiza │ │ │judeţul │Energiei │de 63 file │Guvernului │ │
│ │reglementărilor │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi practicilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │termohidraulică │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │a unui │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│149.│schimbător de │8.30.03 │nr. 3.961/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │119.000,00│
│ │căldură cu ţevi │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │folosind │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │simulări │ │ │Argeş │ │de 48 file │Guvernului │ │
│ │numerice CFD │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Alegerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │sudură ale │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │echipamentelor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │sub presiune de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│150.│clasa 6 │8.30.03 │nr. 3.962/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│160.000,00│
│ │utilizând codul │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │de proiectare │ │ │judeţul │Energiei │de 67 file │Guvernului │ │
│ │ASME ediţia 2013│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi standardele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modificări ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stingere a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprinklere al │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Unităţii 2 de la│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │CNE Cernavodă, │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│151.│implementarea │8.30.03 │nr. 3.963/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│138.000,00│
│ │cerinţelor │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │suplimentare ale│ │ │judeţul │Energiei │de 103 file │Guvernului │ │
│ │ediţiei 2012 a │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │standardului CSA│ │ │ │ │ │ │ │
│ │N293, în vederea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Unităţilor 3 şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │factorii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │importanţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitatea şi │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │protecţia │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │personalului de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │pe amplasament, │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│152.│populaţiei şi │8.30.03 │nr. 3.964/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│130.000,00│
│ │mediului │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │înconjurător şi │ │ │judeţul │Energiei │de 70 file │Guvernului │ │
│ │managementul │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive, pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │durata │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezafectării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nucleare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dinamice ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │componentelor │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │hidraulice din │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │sistemele │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│153.│importante de la│8.30.03 │nr. 3.965/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │140.000,00│
│ │CNE Cernavodă │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │din perspectiva │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │evaluărilor │ │ │Argeş │ │de 126 file │Guvernului │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │stabilirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duratei de viaţă│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilităţii de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │extindere a ei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │program de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbătrânirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │generatori │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │diesel de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │rezervă U1 pe │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│154.│baza studiului │8.30.03 │nr. 3.966/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│160.000,00│
│ │Man Condition │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │Assessment │ │ │judeţul │Energiei │de 49 file │Guvernului │ │
│ │(IR52300-025) şi│ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │a strategiei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiabilitate SDG │ │ │ │ │ │ │ │
│ │U1 (implementare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │MPA 2642) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fenomenului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │degradare prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbătrânire a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etanşare de tip │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │organic │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │utilizate în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│155.│câmpuri de │8.30.03 │nr. 3.967/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │140.000,00│
│ │radiaţii │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │necesare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │reabilitării │ │ │Argeş │ │de 108 file │Guvernului │ │
│ │structurilor │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │aflate în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reactorului şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retehnologizarea│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │sistemului de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │reglare presiune│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│156.│şi volum, în │8.30.03 │nr. 3.968/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │140.000,00│
│ │vederea │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │extinderii │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │duratei de viaţă│ │ │Argeş │ │de 160 file │Guvernului │ │
│ │a unităţii 1 a │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Aspecte de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │securitate la │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│157.│depozitarea pe │8.30.03│nr. 3.969/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │157.000,00│
│ │termen lung a apei │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │grele │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │144 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Sistem complex de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │monitorizare on-line│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │a parametrilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│158.│pentru efracţie, │8.30.03│nr. 3.970/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │130.000,00│
│ │detecţie incendiu şi│ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │a condiţiilor de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │depozitare a apei │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │grele │ │ │ │ │155 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiul comparativ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │al tehnologiilor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │experimentale şi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│159.│industriale │8.30.03│nr. 3.971/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │utilizate pe plan │ │26.09.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │mondial pentru │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │detritirea apei │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │uşoare şi grele │ │ │ │ │94 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │evenimentului │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│160.│iniţiator de │8.30.03│nr. 4.707/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │85.079,38 │
│ │inundaţie la │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reactorii de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │cercetare │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │39 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza accidentului│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de pierdere a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │răcirii la piscina │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│161.│de stocare a │8.30.03│nr. 4.708/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │147.572,32│
│ │combustibilului ars │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │într-o centrală │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │nucleară de tip │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │34 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Propunere de program│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de cercetare │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│162.│„Securitate │8.30.03│nr. 4.709/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │2.114,22 │
│ │nucleară“ pentru │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │anul 2018 │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │36 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │elaborarea unei │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│163.│metodologii de │8.30.03│nr. 4.710/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │94.400,29 │
│ │testare in situ a │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │probelor de tub de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │presiune CANDU │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │32 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţilor │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │mecanice de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │tracţiune pe │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│164.│direcţia │8.30.03│nr. 4.711/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │95.516,79 │
│ │transversală a │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │tubului de presiune │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │în funcţie de │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │concentraţia de │ │ │ │ │37 file │nr. 54/2013 │ │
│ │hidrogen │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│165.│cercetare-dezvoltare│8.30.03│nr. 4.712/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │24.424,57 │
│ │al RATEN ICN în 2018│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │în domeniul canalul │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │de combustibil │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │45 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Teste pentru │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │dezvoltarea unei │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │metode de analiză │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│166.│dimensională a │8.30.03│nr. 4.713/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │96.976,47 │
│ │particulelor │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │pulberilor de dioxid│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │de uraniu prin │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │difracţie laser │ │ │ │ │61 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Teste termomecanice │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │la ciclaj de putere │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│167.│a tuburilor de │8.30.03│nr. 4.714/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │97.705,39 │
│ │Zircaloy-4 tip │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │SEU-43 │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │33 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiul evoluţiei │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │proprietăţilor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │mecanice ale │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│168.│tuburilor de │8.30.03│nr. 4.715/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │98.917,93 │
│ │Zircaloy-4 aflate în│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │mediu coroziv de iod│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │gazos │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │29 file │nr. 54/2013 │ │
└────┴────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │ │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Estimarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │inventarului │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │izotopic şi a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│169.│radioactivităţii │8.30.03 │nr. 4.716/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │78.104,32 │
│ │combustibilului ars │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │pentru fascicule │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │inovative cu │ │ │Argeş │ │de 46 file │Guvernului │ │
│ │combustibil NUE │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│170.│al RATEN pe anul │8.30.03 │nr. 4.717/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │165.224,19│
│ │2018 în domeniul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Combustibili │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │nucleari“ │ │ │Argeş │ │de 55 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│171.│pe anul 2018 în │8.30.03 │nr. 4.718/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │35.474,06 │
│ │domeniul „Sistem de │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │manevrare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │combustibil“ │ │ │Argeş │ │de 66 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Testarea metodei de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │separare/măsurare a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│172.│TC-99 pe probe de │8.30.03 │nr. 4.719/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │179.260,51│
│ │deşeu radioactiv │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │generat la CNE │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │Cernavodă │ │ │Argeş │ │de 44 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Implementarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │metodei „Efficiency │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│173.│tracing“ pe │8.30.03 │nr. 4.720/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │164.583,31│
│ │analizorul Tricarb │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │3110 TR │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 32 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metoda de verificare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a eliminării │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │riscului │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │bacteriologic pentru│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│174.│produsul final │8.30.03 │nr. 4.721/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │131.113,94│
│ │rezultat prin │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │tratarea în câmp de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │microunde a şlamului│ │ │Argeş │ │de 45 file │Guvernului │ │
│ │radioactiv generat │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │la CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metode de testare şi│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │analiză a deşeurilor│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │secundare rezultate │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│175.│din decontaminarea │8.30.03 │nr. 4.722/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │223.637,20│
│ │uleiurilor uzate │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │contaminate │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │radioactiv │ │ │Argeş │ │de 42 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Studiu privind │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│176.│permeabilitatea │8.30.03 │nr. 4.723/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │276.482,68│
│ │matricilor pe bază │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │de ciment │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 33 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Costuri şi potenţial│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │economic pentru │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │captarea, │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│177.│transportul şi │8.30.03 │nr. 4.724/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │89.816,41 │
│ │stocarea CO_2 │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │generat în procese │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │industriale │ │ │Argeş │ │de 47 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Specificaţii pentru │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │ambalajele │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│178.│deşeurilor │8.30.03 │nr. 4.725/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │158.054,67│
│ │radioactive - studiu│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │şi diseminare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │informaţii │ │ │Argeş │ │de 53 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │CDI pe anul 2018 în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │domeniul „Gestionare│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│179.│deşeuri radioactive │8.30.03 │nr. 4.726/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │15.918,98 │
│ │şi combustibilul ars│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │în condiţii de │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │securitate nucleară“│ │ │Argeş │ │de 53 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Metodă de evaluare a│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │ratei de degazare şi│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│180.│a conţinutului de │8.30.03│nr. 4.727/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │98.853,81 │
│ │tritiu din deşeuri │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │metalice │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │26 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│181.│cercetare-dezvoltare│8.30.03│nr. 4.728/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │45.999,90 │
│ │pe anul 2018 în │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │domeniul „Protecţia │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │mediului“ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │30 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │comportării la │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│182.│coroziune a │8.30.03│nr. 4.729/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │86.402,91 │
│ │aliajului ZR-2,5% NB│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │prin metode │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │electrochimice │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │54 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│183.│cercetare-dezvoltare│8.30.03│nr. 4.730/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │53.668,84 │
│ │al RATEN în 2018 în │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │domeniul „Generator │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │de abur“ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │57 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Comportarea oţelului│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │din betonul armat │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │BCU, acoperit cu │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│184.│răşină epoxidică în │8.30.03│nr. 4.731/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │77.965,67 │
│ │condiţiile unor │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │solicitări termice │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │fluctuante │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │46 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│185.│cercetare-dezvoltare│8.30.03│nr. 4.732/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │44.102,21 │
│ │în 2018 în domeniul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Sisteme de proces │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │şi echipamente“ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │53 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Coroziunea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │microbiologică a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │îmbinărilor sudate │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│186.│aferente conductelor│8.30.03│nr. 4.733/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │104.941,21│
│ │îngropate din │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │sistemul de apă │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │tehnică de serviciu │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │de la CNE Cernavodă │ │ │ │ │39 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiul metodei de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │evaluare a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │compoziţiei chimice │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│187.│a pulberilor │8.30.03│nr. 4.734/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │96.095,00 │
│ │metalice compuse │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │prin spectroscopie │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │de raze X │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │63 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │de │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│188.│cercetare-dezvoltare│8.30.03│nr. 4.735/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │45.623,51 │
│ │al RATEN pe anul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │2018 în domeniul │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │chimie circuite │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │58 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Detectori pentru │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │măsurarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │activităţii │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│189.│specifice a 3H. │8.30.03│nr. 4.736/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │96.614,21 │
│ │Concept de detector │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │în geometrie │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │cilindrico-sferică │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │dublă incintă │ │ │ │ │62 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Specificaţie tehnică│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │pentru monitorul de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │produşi de fisiune │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│190.│gazoşi - GFP pentru │8.30.03│nr. 4.737/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │115.379,54│
│ │centrale tip Candu, │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │varianta digitală, │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │în vederea ofertării│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │54 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│191.│al RATEN pe anul │8.30.03│nr. 4.738/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │52.986,86 │
│ │2018 în domeniul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Instrumentaţie şi │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │control“ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │70 file │nr. 54/2013 │ │
└────┴────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │ │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │al RATEN pe anul │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │2018 în domeniul │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│192.│„Analize de │8.30.03 │nr. 4.739/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │46.338,69 │
│ │evenimente de │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │exploatare CNE, │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │îmbătrânire, │ │ │Argeş │ │de 139 file │Guvernului │ │
│ │calificare la mediu │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │şi creşterea duratei│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de exploatare a CNE“│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │proprietăţilor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │mecanice prin teste │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│193.│preliminare de │8.30.03 │nr. 4.740/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │129.274,10│
│ │tracţiune pe │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │materiale de interes│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │în proiectul Matisse│ │ │Argeş │ │de 35 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Efectul │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │tratamentelor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │termice asupra │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│194.│microstructurii şi │8.30.03 │nr. 4.741/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │121.463,62│
│ │compoziţiei pulberii│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │de aliaj ODS obţinut│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │prin aliere mecanică│ │ │Argeş │ │de 56 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Teste preliminare │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │ale interacţiunii │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│195.│dintre PB topit şi │8.30.03 │nr. 4.742/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │68.927,10 │
│ │UO2 la diferite │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │temperaturi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 39 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu documentar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │privind │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │posibilitatea de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│196.│realizare a │8.30.03 │nr. 4.743/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │139.986,07│
│ │încercărilor │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │mecanice de tip │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │SMALL PUNCH test în │ │ │Argeş │ │de 32 file │Guvernului │ │
│ │cadrul RATEN ICN │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│197.│al RATEN în anul │8.30.03 │nr. 4.744/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │25.264,29 │
│ │2018 în domeniul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Reactori nucleari │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │avansaţi şi cicluri │ │ │Argeş │ │de 46 file │Guvernului │ │
│ │de combustibil“ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Calculul energiei │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │depuse în puls în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│198.│reactorul TRIGA ACPR│8.30.03 │nr. 4.745/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │114.478,74│
│ │în combustibil - │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │test preiradiat │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 54 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Reautorizarea ISCIR │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│199.│a instalaţiei de │8.30.03 │nr. 4.746/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │484.559,67│
│ │iradiere capsula C2 │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 47 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Plan preliminar de │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │dezafectare a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│200.│instalaţiilor de │8.30.03 │nr. 4.747/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │223.013,42│
│ │filtrare şi │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │purificare apă sigma│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 74 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modelarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fenomenelor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │electrice şi fizice │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│201.│ale încălzirii │8.30.03 │nr. 4.748/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │168.902,15│
│ │inductive la │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │sistemul de brazare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │din secţia reactor │ │ │Argeş │ │de 82 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │de cercetare │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │dezvoltare al RATEN │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │pe anul 2018 în │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│202.│domeniul asigurării │8.30.03 │nr. 4.749/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│205.293,74│
│ │şi creşterii │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │performanţelor │ │ │judeţul │Energiei │de 77 file │Guvernului │ │
│ │reactorului TRIGA - │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │ICN │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│203.│pe anul 2018 în │8.30.03│nr. 4.750/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │26.222,37 │
│ │cadrul programului │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │nr. 14 „Tehnologii │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │de iradiere şi │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │radioizotopi“ │ │ │ │ │41 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│204.│al RATEN pe anul │8.30.03│nr. 4.751/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │1.804,76 │
│ │2018 în domeniul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Informatizare │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │activităţi nucleare“│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │42 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│205.│al RATEN pe anul │8.30.03│nr. 4.752/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │95.689,87 │
│ │2018 în domeniul │ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │„Aplicaţii ale │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │tehnicilor nucleare“│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │34 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Program preliminar │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│206.│pe anul 2018 în │8.30.03│nr. 4.753/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │19.582,61 │
│ │domeniul „Suportului│ │31.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │pentru cooperarea │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │internaţională“ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │38 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Studiu privind │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │asimilarea │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│207.│metodologiilor de │8.30.03│nr. 4.622/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │157.000,00│
│ │evaluare a riscului │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │seismic pentru │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │obiective nucleare │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │53 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │stabilirea etapelor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │şi studiilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│208.│necesare dezvoltării│8.30.03│nr. 4.623/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │197.770,00│
│ │depozitului geologic│ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │naţional, de la │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │concept la punere în│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │funcţiune │ │ │ │ │102 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu comparativ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între codul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare al │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │conductelor │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │nenucleare din │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │cadrul unei centrale│ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│209.│de tip CANDU (ASME │8.30.03│nr. 4.624/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │B31.1) şi cerinţele │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │directivei 2014/68/ │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │UE (PED), în vederea│ │ │Argeş │ │118 file │nr. 54/2013 │ │
│ │adaptării cerinţelor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de proiectare la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │normele UE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru împărţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de apă │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │intermediară de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │răcire RCW în două │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│210.│sisteme separate, │8.30.03│nr. 4.625/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │unul care să │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │alimenteze exclusiv │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │consumatorii din │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │partea nucleară │ │ │ │ │147 file │nr. 54/2013 │ │
│ │(NSP), iar celălalt │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe cei din partea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clasică (BOP) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │cerinţele de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │inspecţii şi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│211.│criteriile de │8.30.03│nr. 4.626/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │acceptare pentru │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reabilitarea şi │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │reautorizarea │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │conductelor din CNE │ │ │ │ │83 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiile moderne│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de prognoză şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management al stării│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de sănătate │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │aplicabile │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│212.│echipamentelor şi │8.30.03│nr. 4.627/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │140.000,00│
│ │sistemelor │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │centralelor │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │nuclearo-electrice, │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │valorificând │ │ │ │ │104 file │nr. 54/2013 │ │
│ │experienţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniu │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amplasament privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilirea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │soluţiilor optime │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │din punct de vedere │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│213.│al planului general │8.30.03│nr. 4.628/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │240.191,00│
│ │şi al asigurării │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │alimentării cu apă │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │şi al canalizării │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │pentru principalele │ │ │ │ │88 file │nr. 54/2013 │ │
│ │construcţii aferente│ │ │ │ │ │ │ │
│ │reactorului Alfred │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Noi aspecte privind │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │efectele biologice, │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │dozimetria şi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│214.│protecţia │8.30.03│nr. 4.629/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │130.000,00│
│ │radiologică asociate│ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │expunerii la tritiu │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │în CNE de tip CANDU │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │64 file │nr. 54/2013 │ │
└────┴────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │ │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Program preliminar │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │de │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│215.│cercetare-dezvoltare│8.30.03 │nr. 4.630/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │30.000,00 │
│ │al RATEN pe anul │ │26.10.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │2018 în domeniul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │„Apă grea şi tritiu“│ │ │Argeş │ │de 33 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Calcule de transport│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│216.│3D pentru celule │8.30.03 │nr. 5.336/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │125.236,00│
│ │CANDU tipice │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 42 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Rebus-PC - Instalare│ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │şi testare în │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│217.│calcule de difuzie │8.30.03 │nr. 5.337/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │100.400,00│
│ │cuplate cu arderea │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │combustibilului │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 30 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Secvenţe de accident│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│218.│la instalaţii │8.30.03 │nr. 5.338/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │82.284,00 │
│ │nucleare calculate │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │cu RELAP5 │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 49 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza scenariilor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │propuse pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│219.│completarea bazei de│8.30.03 │nr. 5.339/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │111.850,00│
│ │date Fastnet cu │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │rezultate specifice │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │CANDU │ │ │Argeş │ │de 41 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Analiza sistemică a │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │evenimentelor CNE cu│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│220.│accent pe evaluarea │8.30.03 │nr. 5.340/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │110.145,00│
│ │interfeţelor dintre │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │om, tehnologie şi │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │organizare │ │ │Argeş │ │de 54 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Evaluarea culturii │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│221.│de securitate la │8.30.03 │nr. 5.341/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │208.984,00│
│ │RATEN ICN Piteşti │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 62 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Experimente privind │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │iniţierea fisurării │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │de oboseală la │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│222.│solicitări mecanice │8.30.03 │nr. 5.342/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │102.724,44│
│ │de amplitudine │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │variabilă pe probe │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │de tub de presiune, │ │ │Argeş │ │de 33 file │Guvernului │ │
│ │aliaj ZR-2.5% NB │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Caracterizarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │comportării la │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│223.│rupere a aliajului │8.30.03 │nr. 5.343/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │105.106,82│
│ │ZR2.5% NB prin │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │integrala J │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 38 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Examinarea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │postiradiere │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │distructivă a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│224.│probelor de teacă │8.30.03 │nr. 5.344/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │201.300,00│
│ │prelevate dintr-un │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │element combustibil │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ars în CNE CERNAVODĂ│ │ │Argeş │ │de 33 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Influenţa acţiunii │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │iodului asupra │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │comportării │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│225.│tuburilor de │8.30.03 │nr. 5.345/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │120.010,60│
│ │Zircaloy-4 aflate în│ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │structura │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │fasciculului cu 43 │ │ │Argeş │ │de 29 file │Guvernului │ │
│ │de elemente │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬──────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Montaj │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │experimental │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │pentru │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │testarea │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│226.│tecilor de │8.30.03│nr. 5.346/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│132.002,97│
│ │Zircaloy-4 în │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │condiţii de │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │accident │ │ │Argeş │ │54 file │nr. 54/2013 │ │
│ │postulat │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Testarea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │metodei de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │separare/ │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │măsurare a │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│227.│I-129 pe probe│8.30.03│nr. 5.347/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│194.461,81│
│ │de deşeu │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │radioactiv │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │generat la CNE│ │ │Argeş │ │41 file │nr. 54/2013 │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Teste │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │experimentale │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │de tratare a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │deşeurilor │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│228.│chimice │8.30.03│nr. 5.348/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│225.486,43│
│ │contaminate │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │radioactiv │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │generate la │ │ │Argeş │ │49 file │nr. 54/2013 │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │degradarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │răşinilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│229.│ionice uzate │8.30.03│nr. 5.349/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │270.000,00│
│ │în perioada │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │stocării sub │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │apă │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │39 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilului de │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │concentraţie a│ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │emiţătorilor │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │gama sorbiţi │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│230.│în materialul │8.30.03│nr. 5.350/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│240.000,00│
│ │geologic │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │conţinut │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │într-o coloană│ │ │Argeş │ │34 file │nr. 54/2013 │ │
│ │experimentală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metodele de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │condiţionare a│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │deşeurilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│231.│radioactive de│8.30.03│nr. 5.351/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │111.689,00│
│ │la │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │dezafectarea │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │instalaţiilor │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │nucleare │ │ │ │ │44 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Raport de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │pentru │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │proiectele │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│232.│reprezentative│8.30.03│nr. 5.352/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │90.482,00 │
│ │COG în │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │Domeniul │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │„Health, │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │Safety and │ │ │ │ │40 file │nr. 54/2013 │ │
│ │Environment“ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologică a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitelor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │magnetită de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe partea de │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │circuit primar│ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │generatoarelor│ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│233.│de abur de la │8.30.03│nr. 5.353/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│103.111,00│
│ │Unitatea 1 şi │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │a │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │impurităţilor │ │ │Argeş │ │34 file │nr. 54/2013 │ │
│ │reţinute în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │filtrele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circuitului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primar. Etapa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metode de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │monitorizare │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │radiologică în│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│234.│situaţii de │8.30.03│nr. 5.354/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │99.161,00 │
│ │accident │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │nuclear sau │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │urgenţă │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │radiologică │ │ │ │ │47 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suport pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extinderea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │domeniului de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │autorizare a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │LRPMPC pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│235.│eliberarea de │8.30.03│nr. 5.355/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│71.273,00 │
│ │sub regimul de│ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │autorizare a │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │materialelor │ │ │Argeş │ │43 file │nr. 54/2013 │ │
│ │rezultate din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │practici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizate. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Etapa 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Teste de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │îmbătrânire │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│236.│termică pe │8.30.03│nr. 5.356/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │87.322,89 │
│ │aliajul de │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │nichel Incoloy│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │800 HT │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │51 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spectroscopie │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │de electroni │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │ESCA a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │materialelor │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│237.│structurale │8.30.03│nr. 5.357/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│129.353,95│
│ │expuse în │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │condiţii │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │normale de │ │ │Argeş │ │43 file │nr. 54/2013 │ │
│ │operare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circuitului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primar │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │bunului care │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│intră în │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │domeniul public│ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │al statului │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caracterizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin metode │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │fizico-chimice │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │a produşilor de│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│238.│coroziune │8.30.03 │nr. 5.358/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │53.380,00 │
│ │transportaţi în│ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │circuitul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │secundar de la │ │ │Argeş │ │de 50 file │Guvernului │ │
│ │U1/U2 CNE │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comportării la │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune a │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │acoperirilor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │ceramice │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│239.│obţinute pe │8.30.03 │nr. 5.359/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│106.936,12│
│ │oţelul 316L │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │prin tratamente│ │ │judeţul │Energiei │de 34 file │Guvernului │ │
│ │în plasmă │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │electrolitică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în regim anodic│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comportării la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coroziune a │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │structurilor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │superficiale │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│240.│obţinute pe │8.30.03 │nr. 5.360/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │102.614,08│
│ │oţelul 316L │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │prin tratamente│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │în plasmă │ │ │Argeş │ │de 32 file │Guvernului │ │
│ │electrolitică │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │în regim │ │ │ │ │ │ │ │
│ │catodic │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vitezelor de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │coroziune ale │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │tecilor uzate │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│241.│de ZY-4 după │8.30.03 │nr. 5.361/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │132.372,00│
│ │perioade lungi │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │de imersie în │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │mediul specific│ │ │Argeş │ │de 40 file │Guvernului │ │
│ │depozitării │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │geologice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coroziunii │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │oţelurilor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │înglobate în │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │beton, imersate│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│242.│pe durată lungă│8.30.03 │nr. 5.362/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│131.032,60│
│ │în condiţii │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │specifice │ │ │judeţul │Energiei │de 59 file │Guvernului │ │
│ │solului de pe │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │amplasamentul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţilor │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │electrochimice │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │ale oxizilor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │formaţi pe │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│243.│componente din │8.30.03 │nr. 5.363/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│107.436,99│
│ │oţel inox din │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │circuitul │ │ │judeţul │Energiei │de 56 file │Guvernului │ │
│ │secundar al │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │unui reactor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fazei de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │delta-ferită în│ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │oţeluri │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │austenitice │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│244.│utilizând │8.30.03 │nr. 5.364/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│116.149,36│
│ │tehnici de │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │microscopie │ │ │judeţul │Energiei │de 54 file │Guvernului │ │
│ │electronică de │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │baleiaj şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spectroscopie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de raze X │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │comportării la │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │iradiere a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│245.│materialelor │8.30.03 │nr. 5.365/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │76.050,04 │
│ │structurale │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │folosind codul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │FISPACT │ │ │Argeş │ │de 33 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Calcule │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │neutronice │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │privind ciclu │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│246.│combustibil │8.30.03 │nr. 5.366/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │142.434,95│
│ │pentru │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reactorul │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │avansat LFR │ │ │Argeş │ │de 41 file │Guvernului │ │
│ │ALFRED │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Teste de │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │curăţare │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │chimică a │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │plumbului │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│247.│rezidual de pe │8.30.03 │nr. 5.367/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│78.135,45 │
│ │materialele │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │structurale │ │ │judeţul │Energiei │de 64 file │Guvernului │ │
│ │folosite în │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │reactoarele LFR│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │stării │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│248.│combustibilului│8.30.03 │nr. 5.368/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │422.640,71│
│ │LEU din │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │reactorul TRIGA│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │14MW │ │ │Argeş │ │de 184 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬─────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Tehnologie de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │asamblare a │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│249.│elementului │8.30.03│nr. 5.369/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │342.455,64│
│ │TRIGA-LEU │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │instrumentat │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │57 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Calcinarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │şlamului şi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│250.│şpanului rezultat│8.30.03│nr. 5.370/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │308.768,00│
│ │din prelucrarea │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │baghetelor │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │combustibile LEU │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │56 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Stabilirea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │condiţiilor de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │lucru cu │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│251.│instalaţia de │8.30.03│nr. 5.371/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │414.936,04│
│ │sudură TIG │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │FRONIUS pentru │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │sudura dop-teacă │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │42 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Determinarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │caracteristicilor│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │fizice ale │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│252.│baghetelor │8.30.03│nr. 5.372/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │360.940,58│
│ │combustibile LEU │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │realizate prin │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │metalurgia │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │pulberilor │ │ │ │ │68 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Iradiere de probe│ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │arheologice │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│253.│determinarea │8.30.03│nr. 5.373/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │426.301,54│
│ │conţinutului │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │elemental al │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │acestora │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │74 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Tehnici de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │prelucrare şi │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│254.│analiză │8.30.03│nr. 5.374/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │582.854,94│
│ │computerizată a │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │imaginilor │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │neutronografice │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │55 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Documentaţia de │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │securitate │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│255.│nucleară pentru │8.30.03│nr. 5.375/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │398.949,76│
│ │autorizarea CNCAN│ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │a capsulei C6 │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │71 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Reevaluarea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │caracteristicilor│ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │neutronice ale │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │sistemului │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│256.│spectru standard │8.30.03│nr. 5.376/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│354.408,00│
│ │∑∑ amplasat în │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │coloana termică a│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │reactorului │ │ │Argeş │ │36 file │nr. 54/2013 │ │
│ │TRIGA-SSR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea stării │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │vasului │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│257.│reactorilor TRIGA│8.30.03│nr. 5.377/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │378.879,80│
│ │ICN prin control │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │US │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │94 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Realizarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │instalaţiei │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│258.│pentru │8.30.03│nr. 5.378/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │460.657,58│
│ │purificarea apei │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │din piscină de │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │stocaj (etapa II)│ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │98 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │Plan preliminar │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│259.│de dezafectare a │8.30.03│nr. 5.379/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │305.312,00│
│ │instalaţiilor de │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │iradiere SIGMA │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │55 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │Îmbinări avansate│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│260.│prin sudare în │8.30.03│nr. 5.380/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │149.102,69│
│ │stare solidă │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │47 file │nr. 54/2013 │ │
└────┴─────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │de descriere │(actul │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │tehnică ale │normativ în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │bunului conform │temeiul │Valoare - │
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│Ordinului │căruia a fost│lei - │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │ministrului │declarat │ │
│ │ │ │ │sector │ │finanţelor │bunul domeniu│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │publice nr. │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │1.718/2011 │statului) │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Capsula de iradiere│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│261.│în gaz de │8.30.03 │nr. 5.381/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │379.094,31│
│ │temperatură │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │ridicată. Proiect │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 96 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Temă de proiectare │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │şi proiect pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│262.│incinta pentru │8.30.03 │nr. 5.382/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │158.021,64│
│ │procese termice │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │speciale în vid │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 25 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Temă de proiectare │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │şi proiect pentru │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │panou control │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│263.│comandă integrat │8.30.03 │nr. 5.383/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │90.103,40 │
│ │pentru instalaţia │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │de brazare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │inductivă în vid │ │ │Argeş │ │de 49 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Panou control │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │comandă integrat │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│264.│pentru instalaţia │8.30.03 │nr. 5.384/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │119.950,41│
│ │de brazare │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │inductivă în vid │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 38 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Testarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calibrarea │ │ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │dispozitivelor │ │ │Oraşul │ │Raport de │urgenţă a │ │
│ │destinate │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │cercetare │Guvernului │ │
│ │monitorizării │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit pe │nr. 144/ │ │
│265.│fluxului neutronic │8.30.03 │nr. 5.385/│Câmpului │autoritatea │suport hârtie │1999Ordonanţa│166.000,00│
│ │în canalele de │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │iradiere din zona │ │ │judeţul │Energiei │de 44 file │Guvernului │ │
│ │activă a │ │ │Argeş │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │reactorului TRIGA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SSR 14 MW │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │Metode de obţinere │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│266.│a techneţiului din │8.30.03 │nr. 5.386/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │207.635,00│
│ │molibden natural │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │prin activare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │de 51 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Investigarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţilor de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │suprafaţă ale unor │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │depuneri │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│267.│anticorozive │8.30.03 │nr. 5.387/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │119.889,51│
│ │obţinute prin │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │oxidare │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │electrolitică în │ │ │Argeş │ │de 36 file │Guvernului │ │
│ │plasma pe oţel │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
│ │carbon │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Întocmirea │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │documentaţiei │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │tehnice şi a │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│268.│modului de lucru cu│8.30.03 │nr. 5.388/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │115.717,00│
│ │instalaţia de │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │tratamente │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │termoelectrochimice│ │ │Argeş │ │de 205 file │Guvernului │ │
│ │TEC │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Tablou electric de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │alimentare şi │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │protecţie pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│269.│instalaţia de │8.30.03 │nr. 5.389/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │111.568,00│
│ │tratamente │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │termoelectrochimice│ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │TEC │ │ │Argeş │ │de 42 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Ansamblu de │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │detecţie radiaţii │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │gama cu proprietăţi│ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│270.│de directivitate. │8.30.03 │nr. 5.390/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │198.359,43│
│ │Proiectare │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │subansamble │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │mecanice │ │ │Argeş │ │de 55 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Elemente pentru │ │ │Mioveni, │RATEN aflată │Raport de │urgenţă a │ │
│ │modelarea │ │2017 PVR │Str. │sub │cercetare │Guvernului │ │
│271.│hazardurilor │8.30.03 │nr. 5.391/│Câmpului │autoritatea │tipărit pe │nr. 144/ │49.599,39 │
│ │externe induse de │ │29.11.2017│nr. 1, │Ministerului │suport hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │condiţii │ │ │judeţul │Energiei │având un număr │de urgenţă a │ │
│ │meteorologice │ │ │Argeş │ │de 60 file │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54/2013 │ │
└────┴───────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬─────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bazele tehnice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale prevenirii │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │accidentelor şi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │ale principiilor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│272.│şi practicilor de│8.30.03│nr. 5.195/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │157.000,00│
│ │investigare ale │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │acestora la │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │instalaţiile din │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ciclul de │ │ │ │ │82 file │nr. 54/2013 │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nuclear │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │analizei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tensiuni cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatele │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │inspecţiei │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │periodice │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │efectuate la │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│273.│canalele de │8.30.03│nr. 5.196/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│137.000,00│
│ │combustibil, │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │pentru │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │reevaluarea mai │ │ │Argeş │ │140 file │nr. 54/2013 │ │
│ │precisă a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fluajul diametral│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu de soluţie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reproiectarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │încălzire, │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │ventilare şi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │condiţionare a │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│274.│aerului aferent │8.30.03│nr. 5.197/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │EPS/SCR de la │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │Unităţile 3 şi 4 │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │în vederea │ │ │Argeş │ │100 file │nr. 54/2013 │ │
│ │asigurării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parametrilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │climatici la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clădirea extinsă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Verificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │validarea │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │propunerii de │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │îmbunătăţire a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │parametrilor │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│275.│tehnici şi │8.30.03│nr. 5.198/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │funcţionali │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │aferenţi │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │amplificatoarelor│ │ │Argeş │ │108 file │nr. 54/2013 │ │
│ │pentru detectorii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de flux │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Evaluarea │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │calificării │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│276.│seismice a │8.30.03│nr. 5.199/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │140.000,00│
│ │componentelor │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │electrice │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │60 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Managementul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îmbătrânirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemele de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │nucleară ale CNE │ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │pentru menţinerea│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │capacităţii │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│277.│funcţionale în │8.30.03│nr. 5.200/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│140.000,00│
│ │condiţii de │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │siguranţă, │ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │urmărind │ │ │Argeş │ │102 file │nr. 54/2013 │ │
│ │extinderea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duratei de viaţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a centralei: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │componente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ansamblu reactor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Principii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologii de │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │conservare a │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │echipamentelor şi│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│278.│sistemelor din │8.30.03│nr. 5.201/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │150.000,00│
│ │partea nucleară a│ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │CNE CANDU pe │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │perioada │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │103 file │nr. 54/2013 │ │
│ │retehnologizare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Studiu privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │posibilitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înlocuirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calandriei şi │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │instalarea unui │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │nou reactor │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│279.│complet asamblat │8.30.03│nr. 5.202/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │170.000,00│
│ │în fabrică, în │ │22.11.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │vederea │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │extinderii │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │duratei de viaţă │ │ │ │ │47 file │nr. 54/2013 │ │
│ │a Unităţii 1 de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la CNE Cernavodă.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Etapa 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Metoda de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │determinare a │ │ │ │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │datelor specifice│ │ │Oraşul │ │cercetare│urgenţă a │ │
│ │de fiabilitate │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│tipărit │Guvernului │ │
│ │bazată pe │ │2017 PVR │Str. │sub │pe suport│nr. 144/ │ │
│280.│experienţa de │8.30.03│nr. 5.847/│Câmpului│autoritatea │hârtie │1999Ordonanţa│127.336,00│
│ │operare a │ │29.12.2017│nr. 1, │Ministerului│având un │de urgenţă a │ │
│ │componentelor din│ │ │judeţul │Energiei │număr de │Guvernului │ │
│ │instalaţiile │ │ │Argeş │ │35 file │nr. 54/2013 │ │
│ │nucleare. Studiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comparativ de caz│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Modelarea │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │neutronică şi │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │termohidraulică a│ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│281.│evenimentului │8.30.03│nr. 5.848/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │86.512,00 │
│ │„Pierderea apei │ │29.12.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │de alimentare“ │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │folosind codul │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │RELAP5/MOD3.2 │ │ │ │ │47 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │Calcule de termen│ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │sursă pentru │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│282.│fascicule CANDU │8.30.03│nr. 5.849/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │145.984,00│
│ │rămase accidental│ │29.12.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │în atmosfera │ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │deschisă │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │53 file │nr. 54/2013 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Aplicaţii ale │ │ │Oraşul │ │Raport de│Ordonanţa de │ │
│ │codului ASTEC │ │ │Mioveni,│RATEN aflată│cercetare│urgenţă a │ │
│ │pentru evaluarea │ │2017 PVR │Str. │sub │tipărit │Guvernului │ │
│283.│impactului │8.30.03│nr. 5.850/│Câmpului│autoritatea │pe suport│nr. 144/ │91.496,00 │
│ │recombinatorilor │ │29.12.2017│nr. 1, │Ministerului│hârtie │1999Ordonanţa│ │
│ │autocatalitici la│ │ │judeţul │Energiei │având un │de urgenţă a │ │
│ │CANDU6 GENERIC │ │ │Argeş │ │număr de │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │46 file │nr. 54/2013 │ │
└────┴─────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘┌────┬────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Baza legală │ │