Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 8 octombrie 2018  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017     Twitter Facebook
Cautare document

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 8 octombrie 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 899 bis din 25 octombrie 2018
──────────
        Aprobat prin Decizia nr. 482/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 25 octombrie 2018.
──────────

    RUIC nr. 67/08.10.2018
    1. Preambul
        Având în vedere:
        ● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 63/38549/04.10.2018;
        ● art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 5 din O.U.G. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017.

        în conformitate cu prevederile:
        > art. 14 alin. 3 şi 4 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017 şi Actul Adiţional nr. 2/2018 şi prin rectificarea nr. 386 din 31.05.2018 referitoare la Decizia Preşedintelui ARF nr. 386/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 792/17.09.2018;
        > legislaţiei în vigoare privind asigurarea alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru acordarea facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători;
        > art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016,

        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R0467REZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi
        Regio Călători S.R.L. cu sediul în Mun. Braşov Strada Automotoarelor, nr. 10, biroul 3, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/2080/2016, având CUI: RO 35323853, cont nr. R029TREZ131070XXX018381 deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, reprezentată legal prin dl. Valentin Ciapraz, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Regio Călători S.R.L.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3, alin. (3) şi cu art. 2, alin. (1), lit. h) şi lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din C.S.P. RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia preşedintelui A.R.F. nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017 şi Actul Adiţional nr. 2/2018.
        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în contractul de servicii publice RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia preşedintelui A.R.F. nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017 şi Actul Adiţional nr. 2/2018, după cum urmează:
    ART. I
        La articolul 4, alineatul (3) se modifică astfel încât va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (3) Pentru facilităţile de călătorie acordate, potrivit legii, Regio Călători S.R.L. va primi de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară sumele necesare conform documentelor justificative prezentate de aceasta, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale."


    ART. II
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2018, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 37267/25.09.2018 şi cu adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/540/01.10.2018, va fi următoarea:
    d) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.958,2756 lei pe mia de tren-km;
    e) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 28,6912 lei pe mia de călători-km;
    f) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 190,8764 lei pe mia de călători-km.


    ART. III
     Anexa 6 la contract, ce reprezintă Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2018 pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru Regio Călători S.R.L. se înlocuieşte cu Anexa 4 la prezentul Act adiţional.

    ART. IV
     Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

    ART. V
        Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 08.10.2018 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │REGIO │
│Preşedinte │CĂLĂTORI │
│Gigi GAVRILĂ │S.R.L. │
│Director General │Director │
│Ilie CÎRCEAG │General │
│Director Economic şi │Valentin │
│Finanţări │CIAPRAZ │
│Mirela CĂPUŞAN │ │
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Maria Magdalena BURGHIU │ │
│Şef Birou Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
│Viza CFP │ │
│Florina Iuliana IONESCU │ │
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Serviciu Juridic şi │ │
│Resurse Umane │ │
│Consilier Alexandra │ │
│CHEZNOIU │ │
│Responsabil contract │ │
│Monica DINU │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 3 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
            Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia
              de serviciu public pentru anul 2018 a Regio Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬────────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/ │Călători-km│
│Poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│an 2018 │/an │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren│trenuri/ │/ │(col. 3 x│2018 │
│ │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│1 │Braşov_Constanţa│383.9 │IR │0.44 │160 │61,390.3 │4,600,000 │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│2 │Ploieşti │348.3 │IR │0.86 │313 │108,672.5│4,200,000 │
│ │Vest_Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL tren-km INTERREGIO 2018 (pe │473 │170,062.8│8,800,000 │
│infrastructură interoperabilă) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌────┬────────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬─────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/ │Călători-km│
│Poz.│Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│an 2018 │/an │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 x│2018 │
│ │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
├────┼────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│3 │Braşov_Bucureşti│166.3 │Regio│8.00 │2,918 │484,276.3│50,800,000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│4 │Sfântu │32.1 │Regio│1.00 │365 │11,684.4 │220,000 │
│ │Gheorghe_Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infrastructură │3,282 │495,960.7│51,020,000 │
│interoperabilă) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţiile NEINTEROPERABILE (neînchiriate)
    b1) Trenuri INTERREGIO - nu este cazul
    b2) Trenuri REGIO

┌────┬────────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/│ │
│Nr. │Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│an 2018 │Călători-km│
│Poz.│circulaţie │(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 │/an │
│OSP │ │ │ │zi │an 2018│x col. │2018 │
│ │ │ │ │ │ │6) │ │
├────┼────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┤
│5 │Oraviţa_Berzovia│58.9 │Regio│4.00 │1,460 │85,994.0│400,000 │
├────┴────────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼────────┼───────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infrastructură │ │ │ │
│neinteroperabile │1,460 │85,994.0│400,000 │
│neînchiriate) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┘    c2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/an │Călători-km│
│Poz.│Ruta de circulaţie│Distanţa│Rang │statistic│trenuri│2018 │/an │
│OSP │ │(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 x │2018 │
│ │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│6 │Ploieşti │55.0 │Regio│15.68 │5,724 │314,820.0 │ │
│ │Sud_Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│7 │Drăgăneşti │30.4 │Regio│1.00 │365 │11,096.0 │ │
│ │Prahova_Urziceni │ │ │ │ │ │12,800,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│8 │Sud_Drăgăneşti │24.6 │Regio│1.00 │365 │8,979.0 │ │
│ │Prahova │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│9 │Nădlac_Arad │52.3 │Regio│14.00 │5,107 │267,001.0 │6,200,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│10 │Gurahonţ_Arad │112.5 │Regio│4.00 │1,460 │164,250.0 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│11 │Brad_Arad │167.4 │Regio│6.00 │2,190 │366,551.1 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│12 │Sebiş_Brad │77.5 │Regio│1.00 │365 │28,287.5 │25,850,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│13 │Brad_Gurahonţ │54.9 │Regio│1.00 │363 │19,856.1 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│14 │Vârfurile Hm._Brad│36.3 │Regio│1.00 │361 │13,104.3 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│15 │Ineu_Cermei │14.4 │Regio│10.00 │3,638 │52,387.2 │330,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│16 │Cenad_Timişoara │75.2 │Regio│4.00 │1,457 │109,494.8 │4.670,000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Sânnicolau │ │ │ │ │ │ │
│17 │Mare_Timişoara │62.9 │Regio│5.00 │1,823 │114,624.7 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│18 │Cenad_Sânnicolau │12.3 │Regio│2.00 │725 │8,917.5 │ │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Nerău_Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│19 │Nord via │92.8 │Regio│5.00 │1,825 │169,278.1 │ │
│ │Sânandrei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Lovrin_Timişoara │ │ │ │ │ │12,300,000 │
│20 │Nord via │65.5 │Regio│5.00 │1,824 │119,472.0 │ │
│ │Sânandrei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│21 │Lovrin_Nerău │27.3 │Regio│5.00 │1,817 │49,604.1 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│22 │Jimbolia_Timişoara│39.0 │Regio│12.00 │4,379 │170,781.0 │7,800,000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│23 │Sânnicolau │21.0 │Regio│1.00 │365 │7,665.0 │ │
│ │Mare_Vălcani │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│24 │Vălcani_Arad │87.3 │Regio│2.00 │730 │63,729.0 │8,660,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│25 │Sânnicolau │66.3 │Regio│9.00 │3,285 │217,729.2 │ │
│ │Mare_Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Reşiţa │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord_Timişoara │94.7 │Regio│10.00 │3,650 │345,451.1 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤25,120,000 │
│27 │Gătaia_Reşiţa Nord│43.3 │Regio│2.00 │729 │31,534.8 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│28 │Berzovia_Reşiţa │27.0 │Regio│1.00 │364 │9,828.0 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│29 │Cruceni_Timişoara │48.9 │Regio│8.00 │2,920 │142,788.0 │2,710,000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│30 │Bistriţa │110.5 │Regio│4.00 │1,461 │160,256.5 │ │
│ │Nord_Luduş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│31 │Sărmaşu_Bistriţa │71.2 │Regio│1.00 │365 │25,750.0 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│32 │Sărmăşel_Bistriţa │66.3 │Regio│3.00 │1,094 │71,767.2 │7,050,000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Miceştii de │ │ │ │ │ │ │
│33 │Câmpie_Bistriţa │50.6 │Regio│2.00 │731 │36,404.7 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│34 │Sărmăşel_Luduş │44.2 │Regio│4.00 │1,459 │64,487.8 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│35 │Praid_Blaj │113.4 │Regio│4.00 │1,460 │165,436.8 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│36 │Bălăuşeri_Blaj │71.0 │Regio│4.00 │1,460 │103,660.0 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤4,150,000 │
│37 │Târnăveni_Blaj │38.0 │Regio│4.00 │1,459 │55,442.0 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│38 │Jidvei_Târnăveni │19.8 │Regio│1.00 │365 │7,227.0 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│39 │Zlatna_Alba Iulia │42.5 │Regio│8.00 │2,920 │124,044.0 │2,560,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│40 │Zărneşti_Braşov │27.0 │Regio│18.00 │6,565 │177,243.8 │10,900,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│41 │Breţcu_Braşov │98.3 │Regio│4.00 │1,461 │143,210.0 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤4,670,000 │
│42 │Breţcu_Sfântu │66.2 │Regio│4.00 │1,458 │96,370.0 │ │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│43 │Întorsura │36.5 │Regio│12.00 │2.168 │79,057.9 │6,977,265 │
│ │Buzăului_Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│44 │Hârlău_Iaşi │63.8 │Regio│12.00 │4,376 │279,145.3 │19,200,000 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│45 │Dorohoi_Iaşi │154.1 │Regio│11.00 │4,021 │618,145.8 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤51,310,000 │
│46 │Truşeşti_Iaşi │96.2 │Regio│3.46 │1263 │121,500.6 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│47 │Roman_Iaşi │115.5 │Regio│2.00 │730 │84,315.0 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│48 │Roman_Buhăieşti │71.3 │Regio│4.00 │1,460 │104,031.2 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤8,300,000 │
│49 │Dagâţa_Buhăieşti │37.9 │Regio│2.00 │730 │27,656.3 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│50 │Dagâţa_Roman │33.4 │Regio│4.00 │1,460 │48,764.0 │ │
├────┴──────────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infra. │86,558 │5,401,145.4│221,557,265│
│neinteroperabilă închiriată) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┴───────┼───────────┼───────────┤
│tren-km INTERREGIO │170,062.8 │8,800,000 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│tren-km REGIO │5,983,100.1│272,977,265│
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL tren-km 2018 (trenuri cu circulaţie │6,153,162.9│281,777,265│
│regulată) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│Şef Serviciu CSPR │CIAPRAZ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract │ │
│Monica DINU │ │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 3 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                             Costul prestaţiilor

┌──────────┬────────────────┬──────────────────────┐
│ │Costuri de │Costuri de transport │
│ │transport │estimative │
│Suma/an ├────┬───────────┼──────────┬───────────┤
│ │An │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-│
│ │2016│01.11-31.12│ │02.12.2019 │
├──────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │- │4.270,00 │3.737,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │11.474,12 │182.855,00│177.178,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │- │11.474,12 │187.125,00│180.915,00 │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────┴──────────┴───────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│Şef Serviciu CSPR │CIAPRAZ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract │ │
│Monica DINU │ │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 3 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬────────────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri din │Venituri din │
│ │transportul │transportul │
│ │de călători │de călători │
│Suma │ │estimative │
│ ├────┬───────────┼─────────┬───────────┤
│ │An │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-│
│ │2016│01.11-31.12│ │02.12.2019 │
├──────────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │- │1.529,00 │1.362,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │1.881,84 │30.644,00│27.478,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │- │1.881,84 │32.173,00│28.840,00 │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────┴─────────┴───────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2018

┌──────────┬────────────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri minime │Venituri minime │
│ │obligatorii │obligatorii de │
│Suma │realizate │realizat │
│ ├────┬───────────┼─────────┬───────────┤
│ │An │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-│
│ │2016│01.11-31.12│ │02.12.2019 │
├──────────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │- │1.454,34 │- │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │1.246,00 │24.939,40│- │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │- │1.246,00 │26.393,74│- │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────┴─────────┴───────────┘


        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interrregio.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│Şef Serviciu CSPR │CIAPRAZ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract │ │
│Monica DINU │ │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 3 din 08.10.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice,
    pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Nivelul │ │
│ │ │compensaţiei de │Nivelul compensaţiei de│
│ │ │la B.S. ca plată │la │
│ │ │a │B.S. ca plată a │
│Nr. │Compensaţia│serviciilor │serviciilor publice │
│crt.│ │publice │ │
│ │ │primită │ │
│ │ ├───────┬─────────┼───────────┬───────────┤
│ │ │An │An │An 2018*3) │01.01.2019-│
│ │ │2016*1)│2017*2) │ │02.12.2019 │
├────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
│1 │necesară, │- │11.836,0 │160.452,000│152.075,00 │
│ │totală, │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │ │
│2 │bugetul │- │6.867,517│138.244,957│- │
│ │de stat, │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │Trenuri │- │0 │2.626,266 │- │
│ │Interregio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│- │6.867,517│135.618,691│- │
│ │Trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio-R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┘

    *1) Conform Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016;
    *2) Conform O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 35000/19.09.2017;
    *3) Legea nr. 2/03.01.2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│Şef Serviciu CSPR │CIAPRAZ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
│Responsabil contract │ │
│Monica DINU │ │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016