Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 SENTINŢA nr. 109 din 1 iulie 2016 referitoare la anularea parţială a unui act administrativ
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SENTINŢA nr. 109 din 1 iulie 2016  referitoare la anularea parţială a unui act administrativ    Twitter Facebook
Cautare document

 SENTINŢA nr. 109 din 1 iulie 2016 referitoare la anularea parţială a unui act administrativ

EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018
    Dosar nr. 292/64/2016
    Completul compus din:
    Preşedinte - Oana Maria Boureanu - judecător
    Grefier - Cristina Cojocariu
    Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti (ANCPI), având ca obiect „anulare act administrativ“.
    Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 23 iunie 2016, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa în vederea deliberării în baza art. 396 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea la data de 30 iunie 2016, apoi la data de 1 iulie 2016.
    CURTEA,
    constată că prin cererea înregistrată pe rolul instanţei cu nr. 292/64/2016 reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a învestit instanţa cu acţiunea având ca obiect anularea parţială a actului administrativ unilateral - ordin, emis de directorul general al ANCPI Bucureşti, cu nr. 700 din data de 30.08.2014, intitulat „Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară“ modificat şi completat prin Ordinul nr. 1.340/2015 al directorului general al ANCPI Bucureşti - art. 66, art. 86 alin. 2, 3, 4, 5, 6, art. 87 alin. 2, 3.
    În motivare, reclamantul arată că aceste dispoziţii legale îl împiedică să îşi desfăşoare activitatea de persoană fizică autorizată pentru efectuarea lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie - categoria B, contrar art. 41 alin. (1) din Constituţia României.
    Arată în continuare reclamantul că în urma Adresei nr. 2.281 din 16.02.2016, emisă de OCPI Braşov, i s-a comunicat interdicţia, ca persoană autorizată, de a studia sau copia acte ce au stat la baza înscrierilor în cartea funciară, invocându-se art. 66 din Ordinul nr. 700/2014, lucru care îi periclitează grav activitatea, întrucât nu poate executa documentaţii corecte, nu poate cerceta domiciliul vecinilor unui imobil ce face obiectul unei documentaţii pentru a semna, de exemplu, un proces-verbal de vecinătate sau pentru a efectua notificări privind întocmirea unui PUZ/PUD.
    În ceea ce priveşte anularea art. 66 din Ordinul nr. 700/2014, reclamantul învederează următoarele:
    Aceste dispoziţii sunt contrare art. 883 din Codul civil şi art. 2 alin. 2 din L 7/96. Astfel, Ordinul nr. 700/2014, în loc să reglementeze dispoziţiile L7/96 şi ale Codului civil, le schimbă flagrant aplicarea în moduri cu totul neaşteptate.
    Din analiza articolelor mai sus evidenţiate se poate observa că legiuitorul vrea ca populaţia să fie informată cu privire la înscrierile efectuate în cartea funciară.
    Plecând, de asemenea, de la art. 2 alin. 2 din L7/96 coroborat cu definiţia „publicităţii“ definită de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române se constată că datele deţinute în sistemul de cadastru şi publicitate imobiliară sunt publice.
    Astfel, se înţelege greşit că persoanele interesate privind cercetarea cărţilor funciare şi a mapei cu înscrisuri sunt doar cele menţionate în art. 66. Persoană interesată este „orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes.“
    Aşadar, invocând „teza 1“ - a oricărei persoane fără să justifice un interes - se constată că această persoană are voie să consulte cartea funciară, precum şi documentele care o întregesc în condiţiile legii, deci în condiţiile L7/96 art. 21 alin. 4, inclusiv „o mapă în care se păstrează cererile de înscriere împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii“, deci a actelor care stau la baza înscrierilor în cartea funciară.
    Dar, inexplicabil, ANCPI invocă la alin. 3 şi 4 din răspunsul amintit anterior - „teza 2“ - a persoanei interesate care ar avea doar ea dreptul să consulte mapa cu înscrisuri, contrar alin. 1 din acelaşi răspuns - acela al oricărei persoane.
    Aşadar, în conformitate cu art. 883 din Codul civil coroborat cu art. 21 alin. 4 din L7/96 constatăm că orice persoană, fără a justifica un interes, poate cerceta toate actele care întregesc o carte funciară, deci inclusiv mapa cu înscrisuri, trăgând concluzia că această „orice persoană“ este aceeaşi cu „persoana interesată“ şi mai mult, este aceeaşi cu „nimeni“ prevăzută la art. 883 alin. 3.
    În ceea ce priveşte anularea art. 86 alin. 2, 3, 4, 5, 6, art. 87 alin. 2, 3 din Ordinul nr. 700/2014, reclamantul susţine că prin întocmirea unui plan de încadrare în tarla ce are ca obiect înscrierea în cartea funciară a unui imobil cu menţiunea: „Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar“ se încalcă art. 44 alin. 2 din Constituţia României.
    Statul român nu poate garanta proprietatea în cazul în care nu se cunoaşte amplasamentul exact al imobilului, al posibilelor vicii rezultate din întocmirea ulterioară a unui plan parcelar ce presupune modificarea amplasamentului, suprafeţei sau chiar formei imobilului în conformitate cu art. 20-22 din L7/96.
    Mai mult nu se mai poate garanta şi ocroti proprietatea în mod egal, făcându-se diferenţă între imobilele din aceeaşi tarla înscrise anterior în cartea funciară, cele înscrise în baza art. 86, 87 din Ordinul nr. 700/2014, precum şi cele ce se vor înscrie în cartea funciară prin înregistrarea sistematică, deşi au la bază, toate, titluri de proprietate emise de statul român prin instituţiile abilitate.
    De asemenea se pune în discuţie opozabilitatea faţă de terţi prevăzută de L7/96 art. 2 alin. 2 lit. d) şi art. 21 alin. 1 din aceeaşi lege.
    Arată în continuare reclamantul că prin art. 86 alin. 1 din Ordinul nr. 700/2014 se vrea ca acolo, unde nu a fost executat planul parcelar la emiterea titlurilor, acesta să fie întocmit măcar la înscrierea imobilului în cartea funciară, dar prin art. 86 alin. 2-6, respectiv art. 87 alin. 2-3 se vrea ca printr-un act administrativ normativ inferior să se modifice şi implicit să se încalce prevederile unui act normativ superior, în speţă Hotărârea Guvernului nr. 890/2005.
    În drept au fost invocate dispoziţiile Ordinului nr. 700/2014, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 7/1996, Codul civil, Constituţia României.
    În probaţiune s-a solicitat, iar instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri.
    În cauză a formulat întâmpinare pârâta, solicitând respingerea acţiunii pentru următoarele considerente:
    Din analiza dispoziţiilor legale invocate de către reclamant rezultă în mod clar intenţia legiuitorului de a trata în mod diferenţiat cele două categorii de persoane care au acces la informaţiile cuprinse în cartea funciară, criteriul fiind acela al interesului pe care sunt sau nu obligate să îl justifice în faţa persoanei desemnate din cadrul oficiului teritorial, în funcţie de nivelul de acces la documentele din arhiva acestei instituţii.
    În aplicarea prevederilor art. 883 din Codul civil au fost emise reglementările cu caracter secundar ale art. 66 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, care enumeră în mod exemplificativ câteva categorii de persoane ce justifică interesul cerut de lege pentru a avea acces la mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară.
    Având în vedere cele menţionate, solicitarea petentului pentru anularea art. 66 din Regulament, întrucât „din analiza art. 883 rezultă că persoana interesată poate să fie şi o altă persoană, chiar fără a justifica un interes“, apare ca fiind lipsită de logică.
    Planurile parcelare reprezintă o consecinţă a aplicării legilor fondului funciar, iar obligativitatea întocmirii şi validării acestora cu ocazia stabilirii dreptului de proprietate era atribuţia exclusivă a comisiilor locale, respectiv a comisiilor judeţene, potrivit Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005.
    Având în vedere dispoziţiile în vigoare care impun proprietarilor obligativitatea înscrierii imobilelor în cartea funciară, pentru a putea dispune de acestea, precum şi faptul că planurile parcelare lipsesc pentru un număr semnificativ de tarlale, ANCPI a identificat soluţiile posibile pentru securizarea circuitului juridic civil şi valorificarea dreptului de proprietate de către titulari. Astfel, au fost introduse prevederile art. 86 alin. (2)-(6) şi art. 87 alin. (2)-(3) din Regulament, ca dispoziţii de excepţie, aplicabile în situaţiile în care nu există plan parcelar, iar titularul dreptului de proprietate doreşte să dispună de imobil.
    Facilitarea înscrierii imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prin întocmirea planului de încadrare în tarla, nu scuteşte autorităţile responsabile de executarea planurilor parcelare şi, de asemenea, ocroteşte dreptul de proprietate privată în România, prin asigurarea posibilităţii titularilor de drepturi reale de a efectua formalităţile de publicitate imobiliară, cu efectele juridice specifice.
    Aspectele mai sus învederate reprezintă argumente ce invalidează susţinerile petentului referitoare la faptul că dispoziţiile art. 86 alin. (2)-(6) şi art. 87 alin. (2)-(3) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ar încălca prevederile art. 44 alin. (2) din Constituţia României.
    Formulând răspuns la întâmpinare, reclamantul a insistat asupra argumentelor expuse în cuprinsul acţiunii introductive.
    Analizând actele dosarului, Curtea apreciază că acţiunea este întemeiată în parte, pentru următoarele considerente:
    Obiectul acţiunii în anulare îl constituie dispoziţiile art. 66, art. 86 alin. 2, 3, 4, 5, 6 şi art. 87 alin. 2 şi 3 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 31.07.2014.
    Preliminar, Curtea reţine că reclamantul este persoană fizică autorizată să execute lucrări de cadastru, geodezie, cartografie - categoria B şi în această calitate, prin Adresa nr. 2.281 din 16.02.2016 (f. 17), instituţia pârâtă i-a comunicat că, întrucât persoanele fizice şi juridice autorizate să realizeze lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi cartografiei nu se încadrează în categoria persoanelor interesate, prevăzute la art. 66 din Ordinul nr. 700/2014, accesul acestora la mapa cu înscrisuri va fi permis cu condiţia dovedirii calităţii de persoană interesată sau de reprezentant legal sau convenţional al unei persoane interesate.
    La cererea reclamantului, cerere adresată autorităţii pârâte de anulare a dispoziţiilor legale criticate pe calea prezentei acţiuni (f. 13), pârâta a răspuns prin Adresa nr. 4.682 din 8.04.2016 (f. 11), comunicându-i soluţia de respingere a cererii, întrucât în urma analizei s-a constatat că este nefondată.
    În analiza legalităţii prevederilor art. 66 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700 din 9 iulie 2014, Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 din Legea nr. 554/2004, respectiv actul atacat este un act administrativ în sensul prevăzut de 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004 şi s-a produs părţii o vătămare a unui drept sau interes legitim, având în vedere calitatea reclamantului de persoană fizică autorizată să execute lucrări de cadastru, geodezie, cartografie - categoria B.
    Potrivit dispoziţiilor art. 66 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700 din 9 iulie 2014:
    "(1) Oficiile/Birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea şi copii ce poartă menţiunea «conform cu exemplarul din arhivă» ale documentelor emise de alte instituţii/autorităţi publice ce se află în arhiva biroului teritorial.
(2) Orice persoană, fără a justifica un interes, poate solicita informaţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale imobilului.
(3) Orice persoană interesată poate consulta mapa cu înscrisuri, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(4) Cererile având ca obiect eliberare copii ale cărţilor funciare primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare, care asigură confirmarea de primire, se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.
(5) Copiile solicitate se eliberează în condiţiile alin. (1) şi cuprind numărul şi data înregistrării cererii, tariful şi numărul de chitanţă, semnătura şi parafa referentului, precum şi ştampila oficiului/biroului teritorial.
(6) În sensul prezentului articol, persoane interesate sunt:
    a) părţile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
    b) persoanele îndreptăţite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
    c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) şi b), astfel cum sunt moştenitorii părţilor actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
    d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) şi b), atunci când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris ori un drept
    aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris;
    e) titularul unui drept de preempţiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convenţional sau legal al uneia dintre părţile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părţi ori creditorul uneia dintre părţi, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris;
    f) instanţele judecătoreşti, instituţiile şi organele de cercetare şi urmărire penală, instituţiile publice de recuperare a creanţelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici şi orice altă autoritate sau instituţie publică abilitată legal în acest sens;
    g) reclamantul într-o acţiune care priveşte imobilul înscris în cartea funciară."

    În opinia curţii, dispoziţiile art. 66 alin. 6 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700 din 9 iulie 2014 încalcă prevederile art. 883 din Codul civil.
    Astfel, potrivit art. 883 - cu denumirea marginală „Cercetarea cărţii funciare“, cuprins în cartea a III-a a Codului civil - Despre bunuri, titlul VII „Cartea funciară“, capitolul I - „Dispoziţii generale“:
    "(1) Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(2) La cerere, se vor elibera extrase sau copii certificate, conforme cu exemplarul original aflat în arhivă.
(3) Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoştinţă de existenţa vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară."

    Contrar susţinerilor reclamantului, care insistă că şi mapa cu înscrisuri face parte din documentele cu care se întregeşte cartea funciară şi poate fi consultată de orice persoană, fără a fi ţinută să justifice un interes, Curtea constată că şi în cuprinsul Codului civil accesul la mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară este tratat distinct, fiind îndreptăţite la consultarea acesteia doar persoanele interesate, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Aşadar, sub acest aspect, dispoziţiile art. 66 alin. 1-5 nu încalcă dispoziţiile art. 883 din Codul civil.
    În ceea ce priveşte însă dispoziţiile art. 66 alin. 6 din ordinul atacat, Curtea constată că prin enumerarea limitativă a categoriei persoanelor interesate, din cuprinsul căreia este omisă categoria persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie, dispoziţia legală vine în contradicţie cu principiile instituite de Codul civil care garantează dreptul la cercetarea cărţii funciare oricărei persoane interesate.
    Este eronată apărarea pârâtei în sensul că enumerarea nu este una limitativă, analiza logică şi gramaticală a prevederii cuprinse în art. 66 alin. 6 din Ordinul nr. 700/2014 conducând la concluzia certă că enumerarea este una limitativă şi de strictă interpretare.
    Faţă de considerentele expuse şi văzând dispoziţiile 18 alin. 1 din Legea 554/2004 instanţa constată că este întemeiată numai în parte cererea de anulare a dispoziţiilor art. 66 din Ordinul nr. 700/2014, respectiv numai în ceea ce priveşte dispoziţiile cuprinse la alineatul 6.
    În ceea ce priveşte anularea art. 86 alin. 2, 3, 4, 5, 6 şi art. 87 alin. 2, 3 din Ordinul nr. 700/2014, reclamantul susţine că prin întocmirea unui plan de încadrare în tarla ce are ca obiect înscrierea în cartea funciară a unui imobil cu menţiunea: „Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar“ se încalcă art. 44 alin. 2 din Constituţia României, întrucât statul român nu poate garanta proprietatea în cazul în care nu se cunoaşte amplasamentul exact al imobilului, al posibilelor vicii rezultate din întocmirea ulterioară a unui plan parcelar ce presupune modificarea amplasamentului, suprafeţei sau chiar formei imobilului în conformitate cu art. 20-22 din Legea nr. 7/1996, iar, pe de altă parte, nu se mai poate garanta şi ocroti proprietatea în mod egal, făcându-se diferenţă între imobilele din aceeaşi tarla înscrise anterior în cartea funciară, cele înscrise în baza art. 86, 87 din Ordinul nr. 700/2014, precum şi cele ce se vor înscrie în cartea funciară prin înregistrarea sistematică, deşi au la bază toate titluri de proprietate emise de statul român prin instituţiile abilitate.
    Sub acest aspect obiectul acţiunii în anulare îl constituie dispoziţiile art. 86 alin. (2) din Ordinul 700/2014, potrivit cărora:
    "Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea persoanelor interesate, în cazul primei înscrieri a imobilelor situate în extravilan, unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial, se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi alte detalii fixe din teren, şi nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafaţă.
(3) Planul de încadrare în tarla este întocmit în format analogic şi digital, este semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi vizat de preşedintele comisiei locale de fond funciar.
(4) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile alin. (2) şi (3) va purta menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar». Această menţiune se face şi în fişierul .cpxml, la rubrica «Observaţii».
(5) Persoana autorizată informează proprietarul cu privire la consecinţele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbării amplasamentului ocupat în prezent, modificarea geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor şi a suprafeţei, iar proprietarul semnează declaraţia care ulterior se semnează şi de către persoana autorizată.
(6) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu ocazia recepţiei planului parcelar“, precum şi dispoziţiile art. 87 alin. 2 şi 3 din Ordinul nr. 700/2014, potrivit cărora:
    "(2) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi care au trecut din extravilan în intravilan, prima înscriere se poate efectua în lipsa planului parcelar, fără plan de încadrare în tarla, cu menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar», şi nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2) din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafaţă.
(3) La prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT-urilor din zone necooperativizate, care nu au făcut obiectul legilor proprietăţii, nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla. Recepţia se realizează în baza documentaţiei cadastrale, a unei adeverinţe eliberate de primărie care să ateste că imobilul se află în zona necooperativizată şi că nu a făcut obiectul legilor proprietăţii, cât şi a procesului-verbal de vecinătate."
"

    Curtea reţine în continuare că din modul de redactare al Legii nr. 554/2004, respectiv art. 1, 8 şi 18, contenciosul administrativ este un contencios subiectiv de plină jurisdicţie, în cadrul căruia se analizează nu numai conformitatea actului administrativ cu legea sau cu alte acte normative ce au stat la baza emiterii lui, ci şi existenţa unei vătămări produse reclamantului într-un drept sau interes legitim.
    Ori, sub acest aspect, se constată că în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 86 alin. 2, 3, 4, 5, 6 şi art. 87 alin. 2, 3 reclamantul nu invocă o vătămare a drepturilor sau intereselor sale legitime, ci o inegalitate de tratament în ceea ce priveşte garantarea proprietăţii pentru diferiţi titulari ai dreptului de proprietate.
    În consecinţă, cererea reclamantului de anulare a dispoziţiilor art. 86 alin. 2, 3, 4, 5, 6 şi art. 87 al 2, 3 din Ordinul nr. 700/2014 este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.
    Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, instanţa urmează să admită în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, să anuleze dispoziţiile art. 66 alin. 6 din Ordinul nr. 700/2014 emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară şi să respingă în rest acţiunea.
    PENTRU ACESTE MOTIVE,
    În numele legii
    HOTĂRĂŞTE:
    Admite în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    Anulează dispoziţiile art. 66 alin. 6 din Ordinul nr. 700/2014 emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
    Respinge în rest acţiunea.
    Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Braşov.
    Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 1.07.2016.


                    PREŞEDINTE
                    OANA MARIA BOUREANU
                    p. Grefier
                    Cristina Cojocariu,
                    aflată în concediu de odihnă,
                    semnează prim-grefier
                    Liliana Giurgeştean

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016