Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 3 octombrie 2018  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 3 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 883 din 19 octombrie 2018
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.208 din 3 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 19 octombrie 2018.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    ART. I
    Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totală, aceasta fiind cifra de afaceri netă realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, determinată conform reglementărilor contabile în vigoare."

    2. După punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:
    "5^1. În cazul contravenţiilor săvârşite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, astfel cum aceasta este definită la art. 55 alin. (5) din lege, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuieşte cu suma următoarelor venituri:
    a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;
    b) veniturile obţinute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;
    c) veniturile proprii obţinute din România de către contravenient şi înregistrate în situaţiile financiare individuale ale acestuia.
5^2. În cazul în care în anul financiar anterior sancţionării întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În situaţia în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei."

    3. La punctul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce a luat cunoştinţă de intervenţia autorităţii de concurenţă prin orice acţiune întreprinsă de aceasta în scopul unei examinări preliminare sau investigării unei încălcări a legii.
    Această situaţie nu se reţine drept circumstanţă atenuantă în cazul înţelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege;"

    4. Punctul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "21. În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a se angaja în discuţii privind recunoaşterea faptei, Consiliul Concurenţei le transmite acestora o solicitare în acest sens, întreprinderea având la dispoziţie un termen de 15 zile în care să îşi exprime, în scris, intenţia de a se angaja în discuţii privind posibila recunoaştere a faptei, pentru a putea depune ulterior propuneri privind formularea unei recunoaşteri. Solicitarea Consiliului Concurenţei se poate transmite oricând în cursul procedurii de investigaţie până la comunicarea raportului de investigaţie. La cererea motivată a întreprinderii, Consiliul Concurenţei poate prelungi termenul acordat iniţial, o singură dată, cu maximum 15 zile."

    5. Punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "24. Întreprinderile interesate să recunoască săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenţei organizarea a cel mult două întâlniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la condiţiile recunoaşterii."

    6. După punctul 24 se introduc trei noi puncte, punctele 24^1-24^3, cu următorul cuprins:
    "24^1. Prima întâlnire va avea ca scop descrierea faptelor investigate imputate întreprinderii participante la întâlnire, a principalelor elemente probatorii faţă de aceasta, precum şi cuantumul preconizat al nivelului de bază al amenzii, putând fi discutate şi cazurile de circumstanţiere a sancţiunii aplicabile întreprinderii. Ulterior acestei întâlniri, întreprinderea precizează în scris, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei în procesul-verbal al întâlnirii, dacă doreşte continuarea procedurii de recunoaştere şi, totodată, poate să solicite accesul la principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigaţie, fără a putea obţine copii după acestea. Accesul se acordă o singură dată, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării continuării procedurii de recunoaştere.
24^2. În situaţia în care întreprinderea solicită continuarea procedurii potrivit pct. 24^1, Consiliul Concurenţei poate organiza cea de-a doua întâlnire clarificatoare referitoare la condiţiile recunoaşterii în maximum 30 de zile de la data la care întreprinderea a solicitat continuarea procedurii de recunoaştere.
24^3. Întâlnirile sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii la întâlnire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal este confidenţial faţă de celelalte părţi din investigaţie."

    7. Punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25. Dacă două sau mai multe dintre părţile investigate fac parte din acelaşi grup şi nu acţionează independent pe piaţă, acestea pot participa la o întâlnire comună sau îşi pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în faţa Consiliului Concurenţei."

    8. Punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "29. La cerere, întreprinderea care a solicitat continuarea procedurii potrivit prevederilor pct. 24^1 poate consulta la sediul Consiliului Concurenţei principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigaţie şi versiunile neconfidenţiale ale oricărui document accesibil, inclus la acel moment în dosarul de investigaţie, în măsura în care acest lucru este justificat pentru a permite întreprinderii să îşi exprime punctul de vedere cu privire la o perioadă de timp sau cu privire la orice alt aspect al încălcării. În acest scop, întreprinderii i se va pune la dispoziţie o listă cu toate documentele accesibile în acel moment din dosarul de investigaţie."

    9. Punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "31. Părţile care optează pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 57 din lege trebuie să depună o cerere expresă în acest scop, sub forma unei propuneri privind formularea unei recunoaşteri şi/sau a unei cereri de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaştere, după caz, denumită cerere de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1^1."

    10. La punctul 32, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "32. Pentru a putea fi luată în considerare, cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    ……………………………………………………………………
    b) să fie expresă, clară şi neechivocă şi să includă, după caz, angajamentul privind formularea unei recunoaşteri sau asumarea răspunderii pentru săvârşirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, posibila punere în aplicare, principalele fapte, încadrarea legală, inclusiv rolul şi durata participării părţilor la încălcare, remediile asumate de întreprindere, dacă este cazul, în conformitate cu informarea transmisă potrivit prevederilor pct. 28 sau potrivit conţinutului raportului de investigaţie;"

    11. Punctul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "36. Atunci când raportul de investigaţie comunicat părţilor, însoţit de principalele elemente probatorii, reflectă conţinutul propunerii de formulare a unei recunoaşteri, întreprinderea va transmite, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei pentru depunerea de observaţii la raport, recunoaşterea expresă, clară şi neechivocă a răspunderii ei pentru săvârşirea faptei anticoncurenţiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice şi temporale, precum şi o declaraţie privind acceptarea cuantumului preconizat al amenzii, potrivit modelului de cerere privind acordarea unui tratament favorabil pentru recunoaştere prevăzut în anexa nr. 1^1. Părţile au posibilitatea de a declara că renunţă la beneficiul termenului prevăzut de art. 45 alin. (1) din lege."

    12. Punctul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "41. În situaţia în care cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege este înregistrată după comunicarea raportului de investigaţie, potrivit prevederilor art. 45 din lege, pct. 24, 25, 31 şi pct. 32 lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător."

    13. La punctul 47, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) În cazul în care cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege este înregistrată după comunicarea raportului de investigaţie, potrivit art. 45 din lege, dar înainte de audieri, întreprinderea poate beneficia de o reducere a cuantumului amenzii cu un procent de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni."

    14. La punctul 48, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) pentru recunoaşterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 47 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;"

    15. Punctul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "65. Anexele nr. 1, 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni."

    16. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    Proces-verbal al întâlnirii din data de …….. (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Nu poate fi reţinută în cazul înţelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    17. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 1^1

    la instrucţiuni
    ................................
        (antet întreprindere)
    Către: CONSILIUL CONCURENŢEI
    Domnului Preşedinte ................................
    Subscrisa, ...................................., cu sediul în ........................., judeţul ......................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................. cu nr. ..............., CUI ................, reprezentată legal de ........................, în calitate de ....................., formulăm prezenta
    Propunere privind formularea unei recunoaşteri^1/Cerere de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaştere^2
    ^2 Cererea de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaştere se completează după comunicarea raportului de investigaţie, în procedura simplificată sau obişnuită, după caz.
    ^1 Propunerea privind formularea unei recunoaşteri se completează înainte de comunicarea raportului de investigaţie.
    Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) şi (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, având în vedere faptul că ne angajăm/înţelegem să recunoaştem în mod expres şi neechivoc faptele anticoncurenţiale şi durata încălcării prevederilor Legii concurenţei, astfel cum sunt prezentate în informarea transmisă de Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor pct. 28 din Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016, denumită în continuare informare/raportul investigaţiei declanşate în baza Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. ………… privind posibila încălcare a prevederilor art. ........... din Legea concurenţei şi a art. ........... din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare raport de investigaţie, în scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispoziţiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenţei, formulăm următoarele:
    A. Recunoaştere integrală
    ........................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaşte existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigaţie şi pentru durata care rezultă din informare/raportul de investigaţie.
    B. Recunoaştere parţială
    ........................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaşte parţial existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigaţie, şi se angajează să recunoască/recunoaşte integral durata care rezultă din informare/raportul de investigaţie pentru faptele investigate, după cum urmează:
    ..............................................................................................................................................................................................;
    ........................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaşte integral existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigaţie, şi se angajează să recunoască/recunoaşte parţial durata care rezultă din informare/raportul de investigaţie pentru faptele investigate, după cum urmează:
    ............................................................................................................................................................................................. .
    ........................... (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaşte parţial existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigaţie şi parţial durata care rezultă din informare/raportul de investigaţie pentru faptele investigate, după cum urmează:
    ..............................................................................................................................................................................................;
    De asemenea, considerăm că în cazul .................... (denumirea întreprinderii) pot fi avute în vedere următoarele împrejurări de natură a fi calificate drept circumstanţe atenuante:
    ............................................................................................................................................................................................. .
    Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenţei, ne angajăm să/declarăm că acceptăm ca sancţiunea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei să fie aplicată de către Consiliul Concurenţei la un cuantum maxim al amenzii de .........% din cifra de afaceri totală, realizată de subscrisa în anul .........., respectiv suma de ...................... lei.
    ........................... (denumirea întreprinderii) confirmă că a fost informată corespunzător şi că i s-a oferit posibilitatea de a-şi face cunoscut punctul de vedere cu privire la evaluarea încălcării realizată de Consiliul Concurenţei^3;
    ^3 Se completează în cazul propunerii privind formularea unei recunoaşteri.
    ........................... (denumirea întreprinderii) confirmă că va solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din Legea concurenţei, şi/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigaţie comunicat acestora nu reflectă conţinutul propunerilor de formulare a unei recunoaşteri^4;
    ^4 Se completează în cazul propunerii privind formularea unei recunoaşteri.
    ........................... (denumirea întreprinderii) se angajează ca informaţiile obţinute în cadrul procedurii privind recunoaşterea faptelor anticoncurenţiale să fie folosite numai în cadrul procedurilor judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care au fost solicitate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele,
    ................................................
    Semnătura..............................."    ART. II
    Prezentele instrucţiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016