Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2018 Twitter Facebook

Acte altele mai 2018

Monitorul Oficial 452 din 31 Mai 2018 (M. Of. 452/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 371 din 24 mai 2018 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale de strategie şi prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) structura organizatorică a comisiei naţionale de strategie şi prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al comisiei naţionale de strategie şi prognoză este 235, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.art. 2Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează în termen de 30 ...

 HOTĂRÂRE nr. 373 din 24 mai 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 376 din 24 mai 2018 privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 22^1 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă preluarea podului peste râul arieş, situat pe drumul naţional dn 1, proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea consiliului local al municipiului turda, judeţul ...

 HOTĂRÂRE nr. 377 din 24 mai 2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al Judeţului Bistriţa-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „bistriţa“ al judeţului bistriţa-năsăud şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin hotărârea ...

Monitorul Oficial 453 din 31 Mai 2018 (M. Of. 453/2018)

 TRATAT din 13 iunie 2017 între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 31 mai 2018

România şi republica federativă a braziliei, denumite în continuare „părţi“,având în vedere angajamentul părţilor pentru consolidarea cadrului lor juridic de cooperare în materie penală,având în vedere şi convenţiile multilaterale relevante în acest domeniu, în special convenţia naţiunilor unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, convenţia naţiunilor unite împotriva corupţiei, convenţia naţiunilor unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi instrumentele universale împotriva terorismului,dorind să îmbunătăţească eficienţa autorităţilor de aplicare a legii ale ambelor părţi în investigarea şi cercetarea infracţiunilor şi să combată infracţiunile de o manieră cât mai efectivă ca un mijloc de protejare a societăţilor lor democratice şi a valorilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 367 din 24 mai 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare ministerului sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din proiectul phare 2006/018-147.03.11 - sprijin pentru autorităţile de sănătate din românia pentru implementarea directivelor uniunii europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 318 din 26 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2suma prevăzută la art. 1 se alocă de ...

 HOTĂRÂRE nr. 368 din 24 mai 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul mediului,laurenţiu adrian neculaescu,secretar de statp. ministrul muncii şi justiţiei sociale,adrian marius rîndunică,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 24 mai 2018.nr. 368.anexa 1 (anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 19/2017)1. unităţi care funcţionează în subordinea ...

 HOTĂRÂRE nr. 369 din 24 mai 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 31 mai 2018

Având în vedere prevederile art. iv lit. d) din legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 alin. (1) coroborat cu art. 9 lit. a) şi art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a normelor metodologice ...

Monitorul Oficial 454 din 31 Mai 2018 (M. Of. 454/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 31 mai 2018

Luând în considerare:- întârzierile producătorilor şi distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic şi, implicit, întârzierile în depunerea acestora împreună cu documentaţia aferentă pentru avizare tehnică la institutul naţional de cercetare dezvoltare în informatică;– procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizării tehnice a prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, producţia noilor modele de aparate de marcat, aprovizionarea distribuitorilor, achiziţia aparatelor de marcat şi fiscalizarea acestora, care sunt consumatoare de timp şi care fac imposibilă punerea pe piaţă a aparatelor de marcat până la termenele prevăzute de lege pentru dotarea operatorilor economici;– ...

 HOTĂRÂRE nr. 372 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Sinaia la 9 iulie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul regatului cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la sinaia la 9 iulie 2017.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul culturii şi identităţii naţionale,george vladimir ivaşcuministrul cercetării şi inovării,nicolae burneteministrul tineretului şi sportului,ioana branp. ministrul educaţiei naţionale,gigel paraschiv,secretar de statbucureşti, 24 mai 2018.nr. 372.acord

 CIRCULARĂ nr. 15 din 22 mai 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 31 mai 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 29 mai 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 100 de ani de la încheierea primului război mondial.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌──────────────────────────┬───────────┐│metal │aur │├──────────────────────────┼───────────┤│valoare nominală │100 lei │├──────────────────────────┼───────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 455 din 31 Mai 2018 (M. Of. 455/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 30 mai 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 31 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat neafiliat nechifor cătălin-ioan trece de la comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în calitate de membru;– domnul ...

 REZOLUŢIE MEPC.276(70) din 28 octombrie 2016 privind adoptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 31 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 976 din 16 mai 2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 455 din 31 mai 2018.──────────rezoluŢia mepc.276(70)(adoptată la 28 octombrie 2016)amendamente la anexa la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta amendamente la anexa i la marpol(formular b al suplimentului la certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul ...

Monitorul Oficial 456 din 31 Mai 2018 (M. Of. 456/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 30 mai 2018 pentru aprobarea Normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 31 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din regulamentul (ue) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/ce, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, nr. l119, din 4 mai 2016, cu prevederi direct aplicabile în toate statele membre ale uniunii europene, începând cu data de 25 mai 2018,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea palatului parlamentului, prevăzute în ...

 NORME din 30 mai 2018 privind condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 31 mai 2018

──────────aprobate prin hotărârea nr. 4 din 30 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 456 din 31 mai 2018.──────────1. accesul persoanelor în incinta palatului parlamentului se face numai prin intrările destinate acestui scop, prevăzute cu sisteme de control şi cu respectarea prevederilor regulamentului privind ordinea şi siguranţa în palatul parlamentului.2. accesul în palatul parlamentului al vizitatorilor (turiştilor), al cetăţenilor care asistă la şedinţele în plen ale parlamentului şi al invitaţilor membrilor birourilor permanente, comisiilor parlamentare, grupurilor parlamentare, parlamentarilor neafiliaţi, secretarilor generali şi secretarilor generali adjuncţi, precum şi al celor ai serviciilor camerei deputaţilor sau senatului este permis numai ...

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la sublista b „dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 31 mai 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundaţiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 31 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la bucureşti, în perioada 5-9 iunie 2018, a celui de-al 38-lea consiliu al guvernatorilor fundaţiei asia-europa, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 126.230 lei, se suportă din bugetul aprobat ministerului ...

Monitorul Oficial 448 din 30 Mai 2018 (M. Of. 448/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 356 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 30 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17. coordonează, conform strategiei naţionale privind capacităţile civile, activităţile de planificare, pregătire de personal şi participare la misiuni internaţionale civile şi, în acest context, cooperează cu alte instituţii guvernamentale şi decide cu privire la trimiterea, menţinerea şi retragerea experţilor români proveniţi ...

Monitorul Oficial 450 din 30 Mai 2018 (M. Of. 450/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 364 din 24 mai 2018 pentru modificarea unor acte normative privind componenţa unei comisii interdepartamentale şi modalitatea de desfăşurare a activităţii acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 30 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 362/1994 privind constituirea comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor româniei din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 167 din 1 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2comisia interdepartamentală este condusă de un secretar de stat din ministerul finanţelor publice şi are în componenţa sa 7 membri, dintre care: 3 reprezintă ministerul finanţelor ...

Monitorul Oficial 451 din 30 Mai 2018 (M. Of. 451/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 360 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 30 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „cultură“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2acordarea sporului pentru condiţii de muncă, în limitele prevăzute în anexă, este în responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din legea-cadru ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 24 mai 2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 30 mai 2018

Având în vedere riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul programului operaţional regional la finalul anului 2018 este necesară întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către comisia europeană, până cel târziu la finalul anului 2018.prin transferul programului operaţional „iniţiativa pentru imm-uri“ la ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice în vederea implementării acestuia sub forma unei axe prioritare distincte în cadrul programului operaţional regional, cheltuielile deja rambursate de către comisia europeană pentru programul operaţional „iniţiativa pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 362 din 24 mai 2018 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 30 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 4 din hotărârea guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 834 din 13 decembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4serviciul se execută cu un număr de 86 de poliţişti militari."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforp. ministrul justiţiei,sofia mariana moţ,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 24 mai ...

 HOTĂRÂRE nr. 366 din 24 mai 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 30 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizare dn 71 bâldana-târgovişte-sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905“, publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 449 bis din 30 Mai 2018 (M. Of. 449 bis/2018)

 SPECIFICAŢII TEHNICE din 10 mai 2018 pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 30 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 357/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 30 mai 2018.────────── achizitor - autoritatea/instituţia publică ce are calitatea de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastruancpi - agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliarăbi - buletin de identitatebcpi - birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau birou teritorialcf - carte funciarăcgxml - structura xml definită de ancpi pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată la realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematicci - carte de identitatecnp - cod numeric personalcontract ...

 SPECIFICAŢII TEHNICE din 10 mai 2018 pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 30 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 357/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 30 mai 2018.────────── achizitor - autoritatea/instituţia publică ce are calitatea de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastruancpi - agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliarăbi - buletin de identitatebcpi - birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau birou teritorialcf - carte funciarăcgxml - structura xml definită de ancpi pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată la realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematicci - carte de identitatecnp - cod numeric personalcontract ...

Monitorul Oficial 445 din 29 Mai 2018 (M. Of. 445/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/212 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 mai 2018, camera deputaţilor:1. susţine fundamentarea acţiunilor la nivelul uniunii europene pe contribuţia materialelor plastice uşoare şi inovatoare, a celor izolatoare de înaltă performanţă şi a celor ce asigură siguranţa alimentară la soluţionarea multiplelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile - COM(2018) 32 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/213 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 mai 2018, camera deputaţilor:1. susţine promovarea unei ample dezbateri în cadrul uniunii cu privire la modul în care pot fi abordate în mod satisfăcător elementele majore identificate la interfaţa dintre legile privind substanţele chimice, ...

 HOTĂRÂRE nr. 347 din 16 mai 2018 privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „varianta de ocolire târgu jiu“, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 689/2014, cu suma totală de 3.056 mii lei, care ...

 HOTĂRÂRE nr. 348 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării naţionale din republica elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la bucureşti la 9 martie 2018.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 16 mai 2018.nr. 348.acord -----

 PROCEDURI SPECIFICE din 23 mai 2018 privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.054 din 23 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────art. 1prezentele proceduri reglementează cadrul general prin care se instituie procedurile specifice de aplicare a criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii consiliului regiunilor viticole.art. 2membrii consiliului regiunilor viticole vor fi nominalizaţi de către organizaţia naţională interprofesională vitivinicolă, denumită în continuare o.n.i.v., organizaţie recunoscută de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 111/2011 privind recunoaşterea organizaţiei naţionale interprofesionale vitivinicole - o.n.i.v. ca organizaţie interprofesională pe filiera „struguri, vin, produse pe bază de vin“.art. 3În ...

 PROCEDURĂ din 16 mai 2018 privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.062 din 16 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────art. 1procedura stabileşte etapele şi regulile efectuării de către personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul ministerului finanţelor publice a activităţii de monitorizare şi control al respectării condiţiilor legale de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de către comisiile prevăzute la art. 1 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea ...

Monitorul Oficial 447 din 29 Mai 2018 (M. Of. 447/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 370 din 24 mai 2018 privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 29 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 5 din hotărârea guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, pentru anul 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 8 din 4 ianuarie 2018, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) prin excepţie de la ...

Monitorul Oficial 445 din 29 Mai 2018 (M. Of. 445/2018)

 PROCEDURĂ din 25 mai 2018 privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.056 din 25 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────art. 1(1) prezenta procedură reglementează conţinutul documentaţiei, emiterea şi eliberarea avizelor privind clasa de calitate, denumite în continuare avize, necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza studiului urbanistic plan urbanistic general/plan urbanistic zonal, denumit în continuare pug/puz, de către structura de specialitate din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare madr. (2) avizele necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de ...

Monitorul Oficial 446 din 29 Mai 2018 (M. Of. 446/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 29 mai 2018

Situaţia extraordinară şi de urgenţă este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.regia autonomă „administraţia patrimoniului protocolului de stat“ parcurge un proces de eficientizare şi restructurare complex, menit să înlăture disfuncţionalităţile existente şi impactul negativ asupra situaţiei economico-financiare ale acesteia.Îmbunătăţirea performanţei financiare şi economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susţinerea efortului de creştere economică a româniei, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetăţenilor româniei şi al cetăţenilor altor state membre ale uniunii europene.creşterea performanţelor economice ale regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“ trebuie continuată ...

Monitorul Oficial 441 din 25 Mai 2018 (M. Of. 441/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 355 din 16 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic "CNIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 25 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii centrul naţional de Învăţământ turistic „cnit“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul ...

Monitorul Oficial 442 din 25 Mai 2018 (M. Of. 442/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 354 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a. titlul ii - impozitul pe profit1. la punctul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În perioada aplicării prevederilor art. 25 alin. (3) lit. n) din codul fiscal, se au în vedere următoarele:a) sumele reprezentând reducerea sau anularea de ...

Monitorul Oficial 443 din 25 Mai 2018 (M. Of. 443/2018)

 NORME METODOLOGICE din 16 mai 2018 de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 25 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 974 din 16 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 443 din 25 mai 2018.──────────art. 1(1) compensaţia aferentă obligaţiei de serviciu public (o.s.p.), menţionată în regulamentul (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului, urmează să fie cuprinsă în propunerea ministerului transporturilor (m.t.) pentru proiectul de buget pentru anul următor.(2) În baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători autoritatea pentru reformă ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pieţelor de capital până în 2019 - este timpul să accelerăm ritmul - COM (2018) 114 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 25 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/227 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 15 mai 2018, camera deputaţilor:1. salută nevoia de a conştientiza unele iniţiative specifice la nivelul uniunii europene care să permită valorificarea oportunităţilor oferite de inovaţiile tehnologice din domeniul serviciilor financiare, cu precădere în privinţa uniunii pieţelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă - COM(2018) 132 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 25 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/228 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 mai 2018, camera deputaţilor:1. consideră că este necesară investigarea în continuare a tendinţei de apariţie a unor noi forme de ocupare a forţei de muncă, diferite de contractele pe durată nedeterminată cu normă întreagă, ...

Monitorul Oficial 444 din 25 Mai 2018 (M. Of. 444/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 358 din 24 mai 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 25 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 674.600 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 170 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, accident rutier, probleme grave de sănătate ori alte cauze care ...

 HOTĂRÂRE nr. 359 din 24 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 25 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea uzina mecanicĂ orĂŞtie - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor ...

Monitorul Oficial 443 din 25 Mai 2018 (M. Of. 443/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică - COM(2017)787 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 25 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/226 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 mai 2018, camera deputaţilor:1. recomandă continuarea eforturilor la nivelul uniunii pentru a reduce obstacolele de pe pieţele de produse şi servicii ce afectează eficienţa, productivitatea şi competitivitatea economiei europene în ansamblu, în vederea reducerii ...

Monitorul Oficial 438 din 24 Mai 2018 (M. Of. 438/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 345 din 16 mai 2018 privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional "Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000", judeţele Mehedinţi şi Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 24 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „reabilitare dn 6 secţiunea filiaşi-ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000“, judeţele mehedinţi şi dolj, aprobate prin ...

 CUANTUMUL TOTAL din 24 mai 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 24 mai 2018

Denumirea partidului politic: partidul puterii umaniste (social-liberal)sediul partidului politic: ilfov, localitatea corbeanca, comuna corbeanca, str. laguna albastră nr. 56alista persoanelor fizice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară ┌────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ │organizaţia│ │ │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 439 din 24 Mai 2018 (M. Of. 439/2018)

 MECANISM din 24 aprilie 2018 de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 24 mai 2018

──────────aprobat prin decizia nr. 330 din 24 aprilie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 439 din 24 mai 2018.──────────art. 1(1) nivelul preliminat al compensaţiei aferente obligaţiei de serviciu public (o.s.p.) menţionate în regulamentul (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului, care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.) până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza ...

Monitorul Oficial 438 bis din 24 Mai 2018 (M. Of. 438 bis/2018)

 ANEXE din 17 mai 2018 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.763/2014 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 bis din 24 mai 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 1.049 din 17 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 438 din 24 mai 2018.──────────anexa 1 (anexa nr. 1 la ordinul nr. 1763/2014)cap. 1persoane neînregistrate fiscal┌────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┐│ │ │ │ │sprijin financiar/ha - ││ │ ...

Monitorul Oficial 438 din 24 Mai 2018 (M. Of. 438/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 346 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 24 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la anexa nr. 2.37 „reţeaua de drumuri judeţene din judeţul timiş“, după poziţia 59 se introduce o nouă poziţie, poziţia ...

Monitorul Oficial 435 din 23 Mai 2018 (M. Of. 435/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 350 din 16 mai 2018 privind acordarea cetăţeniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul tineretului şi sportului,cosmin răzvan butuza,secretar de statbucureşti, 16 mai 2018.nr. 350.-----

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 16 mai 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligaţiuni garantate şi supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de modificare a Directivei 2009/65/CE şi a Directivei 2014/59/UE - COM (2018) 94 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/216 din 3.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al art. 114 tfue. În momentul actual, caracteristicile structurale ale obligaţiunilor garantate sunt stabilite în prezent în ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 16 mai 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe - COM (2018) 96 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/231 din 8.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolul 81 tfue. insecuritatea juridică actuală şi riscul juridic care rezultă din aceasta sunt cauzate de ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 16 mai 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018) 97 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/227 din 8.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că prin adoptarea, în 2015, a acordului de la paris privind schimbările climatice şi a agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a onu, guvernele ţărilor din întreaga lume au ales o ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 16 mai 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorităţi Europene a Muncii - COM (2018) 131 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/226 din 8.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:a) propunerea de regulament este întemeiată pe art. 46, 48, art. 53 alin. (1), art. 62 şi art. 91 alin. (1) din tfue, cu accent pe libera circulaţie a lucrătorilor, coordonarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 16 mai 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi (reformare) - COM (2018) 144 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/228 din 8 mai 2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii sunt respectate. obiectivele propunerii nu pot fi realizate de statele membre deoarece este nevoie de o abordare armonizată pentru a se asigura faptul că uniunea, ca parte la convenţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 16 mai 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăţilor în cazul unei prezenţe digitale substanţiale - COM (2018) 147 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/217 din 3.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii prin încadrarea în domeniul de reglementare al articolului 115 tfue. deoarece companiile digitale sunt capabile să îşi desfăşoare activitatea peste graniţe fără a ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 16 mai 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - COM (2018) 148 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/218 din 3.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al art. 113 tfue. doar acţiunea ue poate reduce fragmentarea pieţei unice şi apariţia de denaturări ale concurenţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 349 din 16 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 otopeni“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice ...

 HOTĂRÂRE nr. 351 din 16 mai 2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului local al municipiului baia mare nr. 388/2017, modificată şi completată prin hotărârea consiliului local al municipiului baia mare nr. 396/2017 şi prin hotărârea consiliului local al municipiului baia mare nr. 58/2018, având datele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 352 din 16 mai 2018 privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil identificat cu numărul mf 27822, potrivit înscrisurilor din cartea ...

 HOTĂRÂRE nr. 353 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul de colaborare dintre ministerul culturii din românia şi ministerul culturii din republica cuba, semnat la havana la 2 decembrie 2015.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul culturii şi identităţii naţionale,george vladimir ivaşcuministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 16 mai 2018.nr. 353.acord de colaborare

Monitorul Oficial 437 din 23 Mai 2018 (M. Of. 437/2018)

 CONDIŢII-CADRU din 10 mai 2018 de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNL EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 23 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 90 din 10 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 437 din 23 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare de gnl, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de gnl.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de gnl.art. 4titularul licenţei este responsabil cu respectarea prezentelor ...

Monitorul Oficial 3 din 23 Mai 2018 (M. Of. 3/2018)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 415 din 25 aprilie 2018 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 3 din 23 mai 2018

Înregistrat la ministerul muncii şi justiţiei sociale - d.d.s. sub nr. 415 din data de 25.04.2018În temeiul legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din ministerul afacerilor interne, denumit în continuare ccm, între următoarele părţi:1. ministerul afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i., cu sediul în bucureşti, piaţa revoluţiei nr. 1a, sector 1, reprezentat prin doamna carmen daniela dan, ministrul afacerilor interne, şi2. personalul contractual din m.a.i., reprezentat de către:- ...

Monitorul Oficial 436 din 23 Mai 2018 (M. Of. 436/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 23 mai 2018

În baza prevederilor:- art. 88 alin. (4) şi (5) şi art. 90 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 5 alin. (4) lit. a),art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6,art. 8 lit. l),art. 10 şi art. 12 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,cu avizul prealabil al autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de ...

Monitorul Oficial 433 din 22 Mai 2018 (M. Of. 433/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 339 din 16 mai 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru românii de pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea institutului „eudoxiu hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 46 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎncadrarea personalului în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile şi maximum 45 de zile de la data intrării ...

Monitorul Oficial 434 din 22 Mai 2018 (M. Of. 434/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 343 din 16 mai 2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 2.294 mii lei ...

 CIRCULARĂ nr. 13 din 10 mai 2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018

 În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,13% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

 CIRCULARĂ nr. 14 din 10 mai 2018 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 5,25% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 18/459 din 15 mai 2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018

În temeiul:- art. 21 şi 44 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 1 alin. (1) şi (4) din metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată prin hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017*; * hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017 nu a fost publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 433 din 22 Mai 2018 (M. Of. 433/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018

Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare numeroasele solicitări din partea autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi a organizaţiilor sindicale,având în vedere faptul că personalul din învăţământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, este necesar să se creeze posibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană şi pentru această categorie de personal, fără includerea acesteia în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările ...

Monitorul Oficial 431 din 22 Mai 2018 (M. Of. 431/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 344 din 16 mai 2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 205/2006 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la bucureşti la 27 ianuarie 2006, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului privind reforma ...

Monitorul Oficial 433 din 22 Mai 2018 (M. Of. 433/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 332 din 10 mai 2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte condiţiile, termenele şi procedura restituirii sumelor de bani colectate potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unul bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional ...

Monitorul Oficial 432 din 22 Mai 2018 (M. Of. 432/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 317 din 10 mai 2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale „apele române“, instituţie publică aflată în coordonarea ministerului apelor şi pădurilor, pentru: institutul naţional de hidrologie şi gospodărire a apelor, administraţiile bazinale de apă olt, dobrogea - litoral, prut - bârlad, buzău - ialomiţa, ...

 NORME METODOLOGICE din 7 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 606 din 7 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 432 din 22 mai 2018.──────────art. 1(1) cabinet medical mobil - structură medicală mobilă organizată pe un autovehicul special amenajat (autobuz, rulotă, tir, autoutilitară, furgon carosat, şasiu carosat, camion carosat, cap tractor cu semiremorcă carosată, container, navă, şalupă, ponton mobil), cu dotări minime, care se deplasează în teritoriu împreună cu personalul medical, în vederea acordării serviciilor medicale, în special în zone rurale sau în zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale, atât adulţilor, cât şi copiilor, persoanelor aparţinând categoriilor defavorizate, precum şi celorlalte persoane.(2) ...

Monitorul Oficial 433 din 22 Mai 2018 (M. Of. 433/2018)

 SCHEMĂ DE AJUTOARE DE MINIMIS din 27 aprilie 2018 sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 351 din 27 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 433 din 22 mai 2018.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) prezentul ordin instituie o schemă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii (imm) în cadrul programului operaţional competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2.2 „instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc“, denumită în continuare schemă.(2) acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:a) regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi ...

Monitorul Oficial 428 din 21 Mai 2018 (M. Of. 428/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 306 din 3 mai 2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează institutul de cercetare-dezvoltare pentru creşterea bovinelor baloteşti, denumit în continuare institut, cu sediul în comuna baloteşti, ...

 HOTĂRÂRE nr. 307 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 516 din 4 iulie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 99.340 mii lei, din care suma de 49.670 mii lei reprezintă contribuţia uniunii europene la programele apicole naţionale, ...

Monitorul Oficial 429 din 21 Mai 2018 (M. Of. 429/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 337 din 16 mai 2018 privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicarticolul 117 din regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 425/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din 26 august 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 117Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00-6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10ş c sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care ...

 HOTĂRÂRE nr. 340 din 16 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei de cale ferată braşov-simeria, componentă a coridorului rin-dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul braşov-sighişoara“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile conform contractelor de finanţare cef (no inea/cef/tran/m2014/1042049 şi no inea/cef/tran/m2015/1131642) şi în completare de la bugetul ...

Monitorul Oficial 427 din 18 Mai 2018 (M. Of. 427/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pajişti vaslui, cu sediul în municipiul vaslui, str. Ştefan cel mare nr. 256, judeţul vaslui, instituţie de drept public organizată ...

Monitorul Oficial 424 din 18 Mai 2018 (M. Of. 424/2018)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 3 mai 2018 pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 18 mai 2018

──────────conţinut de ordinul nr. 927 din 3 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 424 din 18 mai 2018.──────────Încheiat între:ministerul transporturilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul lucian Şova, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul dumitru Şodolescu, director general, în calitate de operator,în continuare denumite, în mod individual, „partea“, şi, în mod colectiv, „părţile“.părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. ...

Monitorul Oficial 427 din 18 Mai 2018 (M. Of. 427/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2018 privind acordarea încrederii guvernului, cu privire la obiectivele de creştere economică şi de consolidare a sustenabilităţii fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investiţiilor,ţinând cont de angajamentul de a se demara proiecte de investiţii publice cu impact semnificativ în economie şi de a stimula investiţiile private,în conformitate cu programul de guvernare, perioada 2018-2020 va fi una în care se va pune accent pe creşterea investiţiilor, atât cele finanţate din buget sau prin accelerarea absorbţiei de fonduri europene, cât şi prin stimularea investiţiilor private. consolidarea macroeconomică ...

 HOTĂRÂRE nr. 341 din 16 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea naţională „plafar“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor ...

Monitorul Oficial 424 din 18 Mai 2018 (M. Of. 424/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 330 din 10 mai 2018 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "LEA 400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 18 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (3) lit. d^1), al art. 5 şi al art. 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului economiei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia ...

Monitorul Oficial 427 din 18 Mai 2018 (M. Of. 427/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 342 din 16 mai 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 30 alin. (4) şi (5) şi art. 43 alin. (3)-(5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 66.01 „sănătate“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „transferuri de capital“, alineatul 51.02.11 „transferuri pentru reparaţii capitale la spitale“, pentru executarea lucrărilor de reparaţii capitale în vederea refacerii spaţiilor necesare reluării ...

 HOTĂRÂRE nr. 338 din 16 mai 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin ministerul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, aprobată cu modificări prin legea nr. 57/2003, cu modificările ulterioare, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea ...

Monitorul Oficial 420 din 17 Mai 2018 (M. Of. 420/2018)

 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 26 aprilie 2018 privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 17 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 96 din 26 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 420 din 17 mai 2018.──────────cap. i domeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare, respectiv pentru sistemele, structurile, componentele şi echipamentele acestora, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control, care au funcţii de securitate nucleară şi/sau sunt ...

Monitorul Oficial 421 din 17 Mai 2018 (M. Of. 421/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 mai 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 17 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat sorin-dan moldovan, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în locul domnului deputat glad-aurel varga;– domnuldeputat ionuţ-marian ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 9 mai 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 17 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/212 din 26.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul româniei constată că regulamentul (ue) nr. 168/2013 care cuprinde cerinţe pentru omologarea ue se bazează pe conceptul armonizării totale.(2) modificările care urmează să fie introduse în cerinţele din ...

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 3 mai 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 17 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform anexei care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 328 din 10 mai 2018 privind transmiterea unui imobil aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 17 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă transmiterea imobilului aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale - inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor vaslui în administrarea oficiului de cadastru şi publicitate ...

Monitorul Oficial 422 din 17 Mai 2018 (M. Of. 422/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 329 din 10 mai 2018 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1),art. 868 alin. (1), art. 869 şi art. 874 alin. (1) şi (3) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului finanţelor publice prin agenţia naţională de administrare fiscală - direcţia generală regională ...

 HOTĂRÂRE nr. 336 din 16 mai 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 9.849 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 9.849 mii ...

Monitorul Oficial 423 din 17 Mai 2018 (M. Of. 423/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 17 mai 2018

Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, reglementează organizarea şi funcţionarea industriei naţionale de apărare şi activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice, astfel încât aceasta să asigure protecţia intereselor naţionale de apărare ale româniei, inclusiv a intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale.În actualul context geopolitic, românia se găseşte într-un mediu caracterizat de o dinamică complexă a riscurilor, sens în care se impune o adecvare a mijloacelor de protecţie şi reacţie la factorii de risc la adresa securităţii naţionale. astfel este necesară întărirea capabilităţilor operaţionale naţionale. În ...

Monitorul Oficial 419 din 16 Mai 2018 (M. Of. 419/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 334 din 16 mai 2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 16 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 3.000 mii lei, la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, pentru institutul naţional pentru studierea holocaustului din românia „elie wiesel“, în vederea demarării procedurii de achiziţie publică „concurs de soluţii amenajare muzeul naţional ...

 HOTĂRÂRE nr. 335 din 16 mai 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 16 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 28.200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale ...

 ARANJAMENT din 12 august 2013 privind autorizarea angajării membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare încheiat prin schimb de note verbale la Canberra la 29 iulie 2013 şi la Canberra la 12 august 2013 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 16 mai 2018

──────────conţinut de ordinul nr. 650 din 20 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 419 din 16 mai 2018.──────────nr. 712ambasada româniei la canberra prezintă salutul său departamentului de afaceri externe şi comerţ al australiei şi are onoarea să propună un aranjament între guvernul româniei şi guvernul australiei privind autorizarea angajării membrilor de familie ai misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, având următorul conţinut:1. autorizarea desfăşurării de activităţi lucrative(a) membrii de familie care fac parte din familia unui membru al unei misiuni consulare sau al unui post consular al statului trimiţător vor fi autorizaţi, pe bază de reciprocitate, să se ...

Monitorul Oficial 418 din 16 Mai 2018 (M. Of. 418/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 21 aprilie 2018 privind aprobarea înfiinţării Reprezentanţei regionale Constanţa EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 16 mai 2018

În baza prevederilor:- art. 88 alin. (4) şi (5) şi art. 90 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6, art. 8 lit. k), art. 10 şi art. 12 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa camerei auditorilor financiari din românia, întrunită în şedinţa din data de 21 aprilie 2018, ...

Monitorul Oficial 416 din 16 Mai 2018 (M. Of. 416/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 313 din 10 mai 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sediu tribunal teleorman şi judecătorie alexandria“, judeţul teleorman, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 11 iulie 2012, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2finanţarea obiectivului de investiţii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobaţi la art. 1 şi prevăzuţi în anexă se face de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 321 din 10 mai 2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul "Memorialul Eroilor Neamului" aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, a denumirii, a elementelor-cadru de descriere tehnică, precum şi a adresei poştale a ...

Monitorul Oficial 417 din 16 Mai 2018 (M. Of. 417/2018)

 CONTRACT-CADRU din 18 iulie 2017 de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 16 mai 2018

──────────aprobat prin legea nr. 105 din 8 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 417 din 16 mai 2018.──────────fi no 86.955(ro)serapis no 2015-0712romÂnia ue cofinanŢare pentru transport 2014-2020contract-cadru de finanţare între românia şi banca europeană de investiţiiluxemburg, 18 iulie 2017acest contract a fost încheiat între:românia, acţionând prin ministerul finanţelor publice, cu sediul în str. apolodor nr. 17, sectorul 5, ro-70060 bucureşti, reprezentată de ministrul finanţelor publice, domnul ionuţ mişa („Împrumutatul“),pe de o parte, şibanca europeană de investiţii, cu sediul în bd. konrad adenauer nr. 100, luxemburg, l-2950, reprezentată de vicepreşedinte, domnul andrew mcdowell („banca“),pe de altă parte.Întrucât:(1) ...

Monitorul Oficial 418 din 16 Mai 2018 (M. Of. 418/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 322 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 16 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 982 din 11 decembrie 2017, se modifică şi completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatele (2)-(4) şi (6) se abrogă.2. după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"art. 3^1(1) consiliul de administraţie prevăzut la art. 3 are în principal următoarele atribuţii:a) aprobă strategia şi programele de dezvoltare ale institutului cantacuzino, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor ...

Monitorul Oficial 412 din 15 Mai 2018 (M. Of. 412/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 320 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării româniei la nato, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării româniei la cartierul general al nato şi la comandamentul suprem al forţelor aliate din europa - shape, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10(1) Şeful reprezentanţei militare are funcţia prevăzută în statul de organizare cu gradul de general-locotenent ...

 HOTĂRÂRE nr. 316 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care:a) 10 posturi aferente unităţii de management al proiectului băncii mondiale, denumită în continuare umpbm;b) 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investiţionale ...

Monitorul Oficial 411 din 15 Mai 2018 (M. Of. 411/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 303 din 3 mai 2018 privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bereni, corunca şi crăciuneşti, judeţul mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2 şi 2.3.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 şi 2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 3 mai 2018.nr. 303.anexa 1.1 stemacomunei bereni, judeţul mureş (a se vedea ...

 HOTĂRÂRE nr. 304 din 3 mai 2018 privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului negreşti-oaş, judeţul satu mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului negreşti-oaş, judeţul satu mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 3 mai 2018.nr. 304.anexa 1 stemaoraşului negreşti-oaş, judeţul satu mare (a se vedea imaginea asociată) anexa 2 descrierea ...

 HOTĂRÂRE nr. 305 din 3 mai 2018 privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor andrid, halmeu, supur şi vama, judeţul satu mare, prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 3 mai 2018.nr. 305.anexa 1.1 ...

Monitorul Oficial 412 din 15 Mai 2018 (M. Of. 412/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 318 din 10 mai 2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului justiţiei, în scopul construirii sediului judecătoriei suceava, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului prin hotărârile consiliului local ...

 HOTĂRÂRE nr. 319 din 10 mai 2018 privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea administraţiei fondului pentru mediu a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, având ...

 HOTĂRÂRE nr. 326 din 10 mai 2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea regulamentului privind accesul la sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează:p. ministrul energiei,doru vişan,secretar de statbucureşti, 10 ...

 HOTĂRÂRE nr. 327 din 10 mai 2018 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă punctul 17 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a campionatului european de fotbal 2020, precum şi a candidaturii româniei pentru organizarea la bucureşti a unor meciuri din cadrul turneului final, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19 cu următorul cuprins:"18. secretar de stat, ministerul finanţelor publice - membru19. consilier onorific al prim-ministrului - membru."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ ...

Monitorul Oficial 414 din 15 Mai 2018 (M. Of. 414/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire buşteni nord km 1 + 020 - km 3 + ...

Monitorul Oficial 412 din 15 Mai 2018 (M. Of. 412/2018)

 CONDIŢII-CADRU din 25 aprilie 2018 de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 72 din 25 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 412 din 15 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare de gnc/gncv, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de gnc/gncv.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea, prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de gnc/gncv.art. 4titularul licenţei este responsabil ...

Monitorul Oficial 413 din 15 Mai 2018 (M. Of. 413/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 324 din 10 mai 2018 privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 15 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al legii nr. 22/2004 pentru aderarea româniei la tratatul atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei româniei la fondul voluntar al nato pentru susţinerea armatei naţionale afgane pentru anul 2017, în valoare de 2.100 mii lei.art. 2fondurile necesare pentru plata contribuţiei prevăzute la art. 1 se suportă de ...

Monitorul Oficial 414 din 15 Mai 2018 (M. Of. 414/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 314 din 10 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1", judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „pasaje inferioare pe varianta de ocolire comarnic la magistrala cf 300 şi la ...

Monitorul Oficial 407 din 14 Mai 2018 (M. Of. 407/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere faptul că românia a efectuat demersuri susţinute pentru aderarea la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare în europa (ocde) cu ocazia celor două valuri anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012,ţinând cont de faptul că românia se află în prezent într-o poziţie avansată de dialog şi cooperare cu ocde datorată participării active la formatele de lucru ale organizaţiei şi a contribuţiei substanţiale din ultimii ani, precum şi faptul că obiectivul aderării la ocde a fost relansat în iunie 2016, devenind, la momentul actual, obiectiv strategic al româniei,luând în considerare că programul de guvernare, adoptat prin ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare a autorităţii metropolitane de transport bucureşti (amtb) din subordinea ministerului transporturilor cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare, privind transportul public local de călători şi asigurarea cadrului de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului, intrat în vigoare la data de 3 decembrie 2009, prin care autoritatea publică locală şi asociaţiile autorităţilor publice locale sunt în întregime responsabile ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere că aplicarea prevederilor legale actuale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic sau majoritar impune o serie de condiţii restrictive care aplicate societăţii „compania naţională de transporturi aeriene române - tarom“ - s.a. pun compania în inferioritate concurenţială, creând un cadru de funcţionare necompetitiv în raport cu ceilalţi operatori aerieni, români sau străini, din domeniu, într-un mediu concurenţial complet liberalizat în ceea ce priveşte accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian şi politicile tarifare, limitează dezvoltarea, creează deficit de personal specializat în cadrul companiei şi produce ...

 HOTĂRÂRE nr. 274 din 24 aprilie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare şi situată pe teritoriul organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii crÂngu 12, judeţul teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în proprietatea acestei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, ...

Monitorul Oficial 408 din 14 Mai 2018 (M. Of. 408/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 296 din 3 mai 2018 privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Şimian, judeţul Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului 2689, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al comunei Şimian, judeţul mehedinţi, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de ...

 HOTĂRÂRE nr. 297 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice pentru aplicarea legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.294/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei."2. la articolul 3 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) adeverinţă eliberată de către ...

 HOTĂRÂRE nr. 298 din 3 mai 2018 privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului educaţiei naţionale, pentru universitatea de medicină şi farmacie „victor babeş“ din timişoara, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului educaţiei naţionale, a unui imobil, teren arabil în intravilan extins, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, ...

 HOTĂRÂRE nr. 299 din 3 mai 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Mihăileşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi al art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „varianta de ocolire mihăileşti“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 180 din 20 martie 2012, se modifică, în condiţiile legii, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 300 din 3 mai 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al ...

 HOTĂRÂRE nr. 301 din 3 mai 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada bucureşti-braşov km 0+000-173+300“, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „construcţia autostrăzii bucureşti-braşov, tronsonul bucureşti-ploieşti“, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut(e) în anexa nr. 1*).*) anexa nr. 1 se ...

Monitorul Oficial 409 din 14 Mai 2018 (M. Of. 409/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 10 mai 2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

Având în vedere situaţia geopolitică din regiunea orientului mijlociu, în special de perpetuare a conflictelor din siria şi irak ce au ca efect deplasarea internă sau internaţională a unui număr important de persoane,în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către românia a obligaţiilor asumate pe plan internaţional şi european cu privire la relocarea intra - şi extra - ue a persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională,în contextul în care fluxul migrator ilegal a devenit tot mai provocator la adresa româniei, în anul 2017, manifestându-se printr-o creştere continuă a numărului cererilor de azil,dat fiind că sistemul de azil şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 292 din 3 mai 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 3 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) subprogramele din cadrul programului prevăzut la alin. (1) care nu au fost finanţate vor fi reluate în anii următori şi vor fi derulate în funcţie de fondurile bugetare aprobate ministerului afacerilor interne."2. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2bugetul programului prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 310 din 10 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al companiei naţionale de radiocomunicaţii navale „radionav“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 311 din 10 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii de administrare active feroviare „s.a.a.f“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 325 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (10^5) din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, denumit în continuare regulament-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2În aplicarea prezentei hotărâri, prin act administrativ, ordonatorii principali de credite pot emite proceduri interne de aplicare a regulamentului-cadru.prim-ministruvasilica-viorica ...

Monitorul Oficial 410 din 14 Mai 2018 (M. Of. 410/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 312 din 10 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 aprilie 2018 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

În baza prevederilor:- art. 88 alin. (5) şi art. 90 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6, art. 8 lit. a)-e), j), art. 10 şi art. 12 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa camerei auditorilor financiari din românia, întrunită în şedinţa din data de 21 aprilie ...

Monitorul Oficial 407 din 14 Mai 2018 (M. Of. 407/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor reglementate de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.031/2010 al comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul directivei 2003/87/ce a parlamentului european şi a ...

Monitorul Oficial 406 bis din 11 Mai 2018 (M. Of. 406 bis/2018)

 ANEXĂ din 10 mai 2018 privind modelul Cererii de plata privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 bis din 11 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.042 din 10 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 406 din 11 mai 2018.────────── ┌─────────────────┬────────────────────┐│ │nr. cerere şi data ││ │din registrul ││ │electronic de ││ ...

 ANEXĂ din 10 mai 2018 privind modelul Cererii de plata privind masura 14 "Bunastarea animalelor" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 - pachetul a) Plati in favoarea bunastarii porcinelor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 bis din 11 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.041 din 10 mai 2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 406 din 11 mai 2018────────── ┌─────────────────┬────────────────────┐│ │nr. cerere şi data ││ │din registrul ││ │electronic de ...

Monitorul Oficial 404 din 11 Mai 2018 (M. Of. 404/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camerei deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/187, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 24 aprilie 2018, camera deputaţilor:1. consideră că modalităţile de lucru mai flexibile corespund stadiului actual al societăţii digitale şi că drepturile aplicabile acestora prezintă avantajul de a fi mai rapid şi mai simplu modificate, ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 9 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE COM (2018) 2 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/186, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 24 aprilie 2018, camera deputaţilor:1. se raliază opiniei comisiei europene conform căreia simplificarea gestionării programului este în curs şi apreciază, în mod deosebit, efortul depus de comisia europeană, în special prin măsurile de simplificare adoptate la ...

 HOTĂRÂRE nr. 293 din 3 mai 2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „porolissum“ al judeţului sălaj a imobilului cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 302 din 3 mai 2018 pentru completarea anexei nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa nr. 81 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei sălciile, judeţul prahova“ la hotărârea guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul prahova, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia 39 se introduc două ...

Monitorul Oficial 406 din 11 Mai 2018 (M. Of. 406/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 294 din 3 mai 2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 885, având datele de identificare prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 295 din 3 mai 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 429 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 429, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului bucureşti, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun ...

Monitorul Oficial 402 din 10 Mai 2018 (M. Of. 402/2018)

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 7 mai 2018 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai 2018

Având în vedere adresa nr. 38.394 din 27.04.2018 a primăriei municipiului sebeş, judeţul alba, înregistrată la autoritatea electorală permanentă cu nr. 5.388 din 3.05.2018, prin care s-a solicitat comunicarea măsurilor care trebuie luate în vederea organizării în data de 27 mai 2018 a referendumului local privind consultarea cetăţenilor municipiului sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului din municipiu,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, ...

Monitorul Oficial 403 din 10 Mai 2018 (M. Of. 403/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 308 din 10 mai 2018 privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei curţi de casaţie şi justiţie pe anul 2018, la capitolul 61.01 „ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 20 „bunuri şi servicii“, cu suma de 1.058 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea închirierii unui spaţiu suplimentar în care să îşi desfăşoare activitatea Înalta curte de casaţie şi justiţie.art. 2ordonatorul principal de credite răspunde ...

 HOTĂRÂRE nr. 309 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 17 mai 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 lit. k) din legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul manifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 17 mai 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul apărării naţionale,mircea duşa,secretar de statviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, paul stănescuministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul finanţelor publice,eugen orlando teodoroviciministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanup. ministrul educaţiei naţionale,petru andea,secretar de statbucureşti, 10 mai 2018.nr. 309.anexa 1 programulmanifestărilor prilejuite de ziua eroilor ...

Monitorul Oficial 401 din 10 Mai 2018 (M. Of. 401/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 276 din 3 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 10 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se desemnează ca infrastructuri critice naţionale obiectivele prevăzute în anexele nr. 1a-1q*).*) anexele nr. 1a-1q ...

Monitorul Oficial 403 din 10 Mai 2018 (M. Of. 403/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 7 mai 2018 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:- articolul 95 va avea următorul cuprins:"art. 95(1) toate proiectele şi propunerile legislative se înregistrează la senat în ordinea primirii lor, se distribuie senatorilor şi se publică pe pagina de internet a senatului.(2) după înregistrarea la biroul permanent a propunerii legislative pot deveni iniţiatori şi alţi senatori, cu acordul scris al iniţiatorului/iniţiatorilor propunerii legislative."această hotărâre ...

 SENTINŢA nr. 166 din 9 noiembrie 2016 referitoare la dispunerea anulării parţiale a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei "grupa de vârstă 0-7 ani" din cadrul prevederilor "Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale" din secţiunea a V-a - Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2018

Dosar nr. 154/64/2016completul compus din: ┌─────────────────┬────────────────────┐│preşedinte │- laura popa │├─────────────────┼────────────────────┤│grefier │- doina tiu │└─────────────────┴────────────────────┘pentru astăzi amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanţii rabocskai marika, neagu mariana, ilie anca-maria, costin mioara, ginta ana-maria teodora, chifor elena-colette, dumitrana diana-violeta, gîlca silvia-chivuţa, ciornei mihaela, tudor ilariana-daniela, micu luminiţa, icusca daniela, bogiu malina, măgurean ruxandra-ileana, ghişă olimpia, pană atena-mariana, voicau felicia-adina, mezei sanda, mureşan aneta, szocs hajnalka-magdolna, popa mihai, matyas tunde-zsuzsa, ...

Monitorul Oficial 396 din 09 Mai 2018 (M. Of. 396/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 şi (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/210 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerile respectă principiul subsidiarităţii deoarece doar o armonizare a normelor la nivel ue privind comunicările publicitare adresate potenţialilor investitori şi creşterea transparenţei dispoziţiilor din afara domeniilor armonizate pot conduce la ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte expunerile sub formă de obligaţiuni garantate - COM (2018) 93 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/208 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece legislaţia uniunii acordă un tratament preferenţial privind cerinţele de capital obligaţiunilor garantate, în consecinţă, modificările cerinţelor aferente trebuie să fie efectuate tot ...

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/209 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul de a asigura întreprinderilor inovatoare, întreprinderilor nou-înfiinţate şi altor societăţi necotate la bursă un acces mai uşor la finanţarea pentru fazele ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/211 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât regimurile naţionale speciale reprezintă principalul obstacol pentru platformele de finanţare participativă şi conduc la fragmentarea şi mai accentuată a pieţei de capital. ...

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 3 mai 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Judeţeană Argeş" BASARAB I ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „organizaţia judeţeană argeş“ basarab i, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul piteşti, judeţul argeş, str. vasile lupu nr. 21, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 3 mai 2018.nr. 284.----

Monitorul Oficial 397 din 09 Mai 2018 (M. Of. 397/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 280 din 3 mai 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 9 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către comisia europeană, agenţia europeană de mediu şi secretariatele convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului“ desfăşurat în perioada 2015-2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 584 din 4 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind aprobarea finanţării din bugetul fondului pentru mediu ...

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 3 mai 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Caraş-Severin, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş şi Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 9 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

 HOTĂRÂRE nr. 287 din 3 mai 2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 9 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 288 din 3 mai 2018 pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 9 mai 2018

Având în vedere memorandumul nr. 20/18.571/f.m.t. din 29.11.2016 cu tema „propunerea de mandatare a ministerului transporturilor de a accepta în numele statului român unele donaţii, precum şi mandatarea de a realiza procedurile legale privind încheierea donaţiilor în favoarea statului român, aprobat de guvernul româniei, şi contractele de donaţie încheiate între societatea porr construct - s.r.l. şi statul român, prin ministerul transporturilor, şi, respectiv, societatea porr bau gmbh viena şi statul român“, prin ministerul transporturilor, autentificate cu nr. 1.449 din 23.12.2016, respectiv nr. 1.448 din 23.12.2016, în aplicarea prevederilor art. 1 din decretul nr. 478/1954 privitor la donaţiile făcute statului, ale art. ...

Monitorul Oficial 398 din 09 Mai 2018 (M. Of. 398/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 240 din 18 aprilie 2018 privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 9 mai 2018

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (5) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale ...

Monitorul Oficial 399 din 09 Mai 2018 (M. Of. 399/2018)

 PROCEDURĂ din 26 aprilie 2018 de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.938/4.735/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 399 din 9 mai 2018.──────────art. 1(1) organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare declaraţia unică, contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a agenţiei naţionale de administrare fiscală.(2) prin organ fiscal central ...

Monitorul Oficial 397 din 09 Mai 2018 (M. Of. 397/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 271 din 24 aprilie 2018 pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 9 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 69 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei poiana stampei“ la hotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, după poziţia nr. 59 se introduce o nouă ...

Monitorul Oficial 393 din 08 Mai 2018 (M. Of. 393/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 278 din 3 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CUPRU MIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii „cupru min“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor publice,eugen ...

 HOTĂRÂRE nr. 279 din 3 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea bĂiŢa - s.a. Ştei, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor publice,eugen ...

 HOTĂRÂRE nr. 290 din 3 mai 2018 privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, situat în intravilanul municipiului cluj-napoca, având datele de identificare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor în domeniul public al municipiului cluj-napoca, declarându-se din bun de interes ...

 HOTĂRÂRE nr. 291 din 3 mai 2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 6 şi art. 86 alin. (1) lit. e) din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al ministerului pentru românii de pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ...

 REZOLUŢIA MSC.416(97) din 25 noiembrie 2016 privind adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

──────────acceptată prin ordinul nr. 408 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind art. 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, art. xii din convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart („convenţia“), referitor la procedurile de amendare a convenţiei,amintind, în continuare, că prin rezoluţia msc.386(94) comitetul a adoptat, printre altele, noul cap. xiv din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas), aşa cum a fost amendată,de asemenea, amintind că prin rezoluţia msc.385(94) ...

 REZOLUŢIA MSC.412(97) din 25 noiembrie 2018 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

──────────acceptată prin ordinul nr. 409 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.──────────amendamente la codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (codul esp 2011)comitetul de siguranţă maritimă,amintind art. 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia a.1049(27), prin care adunarea a adoptat codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere („codul esp 2011“), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului xi-1 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea ...

Monitorul Oficial 394 din 08 Mai 2018 (M. Of. 394/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 3 mai 2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

Luând notă de faptul că bazele de cost multianuale şi anuale care stau la baza construirii bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei autonome „administraţia română a serviciilor de trafic aerian - romatsa“ se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de punere în aplicare (ue) nr. 390/2013 al comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) nr. 391/2013 al comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană,având în ...

 HOTĂRÂRE nr. 281 din 3 mai 2018 pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 din legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (2) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 637/2017 pentru organizarea şi funcţionarea consiliului pentru coordonarea industriei naţionale de apărare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 735 din 13 septembrie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea nominalizării prin decizie a prim-ministrului, reprezentanţii entităţilor componente ale consiliului trebuie să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel minim ...

 HOTĂRÂRE nr. 285 din 3 mai 2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului justiţiei, în scop de edificare a sediului curţii de apel craiova şi judecătoriei craiova, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 286 din 3 mai 2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului justiţiei, în scop de edificare a sediului judecătoriei costeşti, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza ...

 HOTĂRÂRE nr. 289 din 3 mai 2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada bucureşti-braşov km 0+000-173+300“, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „construcţia autostrăzii bucureşti-braşov, tronsonul bucureşti-ploieşti“, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).*) anexa nr. 1 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 432 din 19 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9) şi ale art. 57 alin. (4) şi (5) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi ...

 CIRCULARĂ nr. 11 din 20 aprilie 2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 30 aprilie 2018, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema mihai viteazul, precursor al marii uniri.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌──────────────────────────┬───────────┐│metal │aur │├──────────────────────────┼───────────┤│valoare nominală │100 lei │├──────────────────────────┼───────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 392 din 08 Mai 2018 (M. Of. 392/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 268 din 24 aprilie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 363, aflat în domeniul public al statului şi în ...

Monitorul Oficial 389 din 07 Mai 2018 (M. Of. 389/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,conferinţa anuală ordinară a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în şedinţa din 20 aprilie 2018, hotărăşte:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2017, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2017 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe anul 2017.art. 2se aprobă bugetul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 18/82 din 14 aprilie 2018 privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

În temeiul:- art. 27 alin. (1) şi art. 31 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– pct. 3, 4, 7 şi pct. 147 paragraful 1 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 din hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 18/78 din 9 ianuarie 2018^1,^1 hotărârea conferinţei naţionale extraordinare a corpului experţilor ...

Monitorul Oficial 391 din 07 Mai 2018 (M. Of. 391/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 269 din 24 aprilie 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Constanţa, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta ...

 CIRCULARĂ nr. 12 din 7 mai 2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 7 mai 2018, banca naţională a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu data de 8 mai 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 2,50% pe an.preşedintele consiliului de administraţie ...

Monitorul Oficial 389 bis din 07 Mai 2018 (M. Of. 389 bis/2018)

 ANEXE din 11 aprilie 2018 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 bis din 7 mai 2018

Anexa 1 tarifele  pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate şi pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către  autoritatea navală română la navele maritime şi pentru personalul navigant maritim┌────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐│ │denumirea │ │tarif │ ││nr. │prestaţiei sau a │u.m. │(euro/ │observaţii ││crt.│operaţiunii │ ...

Monitorul Oficial 383 din 04 Mai 2018 (M. Of. 383/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 270 din 24 aprilie 2018 privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 4 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea camerei deputaţilor, care are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.art. 2valoarea de inventar şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 273 din 24 aprilie 2018 privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 4 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c), şi art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a unui imobil situat în oraşul băile herculane, judeţul caraş-severin, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin contract ...

Monitorul Oficial 386 din 04 Mai 2018 (M. Of. 386/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 3 mai 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 4 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a forumului primo - achiziţii, integritate, management şi deschidere desfăşurat la bucureşti în perioada 8-10 mai 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare ...

Monitorul Oficial 382 din 04 Mai 2018 (M. Of. 382/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 267 din 24 aprilie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 4 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, înregistrat ...

 HOTĂRÂRE nr. 272 din 24 aprilie 2018 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 4 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului sănătăţii prin spitalul de psihiatrie zam, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 381 din 03 Mai 2018 (M. Of. 381/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 265 din 24 aprilie 2018 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Varna, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul dintre ministerul afacerilor interne din românia şi ministerul afacerilor interne din republica bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la varna, pentru implementarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la bucureşti la 23 iunie 2000, ratificat prin legea nr. 61/2001.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 24 aprilie 2018.nr. 265.protocol

Monitorul Oficial 379 din 03 Mai 2018 (M. Of. 379/2018)

 REZOLUŢIE nr. MSC.417 din 25 noiembrie 2016 pentru adoptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2018

──────────acceptată prin ordinul nr. 411 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 379 din 3 mai 2018.──────────amendamente la partea a din codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul xii şi regula i/1.2.3 din convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart („convenţia“), referitor la procedurile de amendare a părţii a din codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw),constatând că va exista o perioadă ...

Monitorul Oficial 380 din 03 Mai 2018 (M. Of. 380/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 261 din 24 aprilie 2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 3 mai 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - unităţile teritoriale subordonate administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, înregistrate la m.f.p. cu nr. 99165, 99232 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 3 mai 2018

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă raportul de activitate al consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017.art. 2se aprobă programul de activitate al consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019.art. 3prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,dana ababei bucureşti, 20 aprilie 2018.nr. 1.-----

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2017 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 3 mai 2018

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2017.art. 2se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului director pentru anul 2017.art. 3se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.art. 4prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,dana ababei bucureşti, 20 aprilie 2018.nr. 2.-----

Monitorul Oficial 381 din 03 Mai 2018 (M. Of. 381/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 266 din 24 aprilie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării ...

Monitorul Oficial 375 din 02 Mai 2018 (M. Of. 375/2018)

 NORMĂ nr. 7 din 24 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 2 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor, ale art. 43 lit. n) din legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă ...

Monitorul Oficial 376 din 02 Mai 2018 (M. Of. 376/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 237 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică "Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „apărări de maluri pe canalul sulina - etapa finală“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 239 din 18 aprilie 2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (e) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului ...

 HOTĂRÂRE nr. 241 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele Arabe Unite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă participarea româniei, cu un pavilion naţional, la expoziţia mondială 2020 „connecting minds, creating the future“, dubai, emiratele arabe unite, care se va desfăşura în perioada 20 octombrie 2020-10 aprilie 2021, denumită ...

 HOTĂRÂRE nr. 249 din 18 aprilie 2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3), art. 867 şi al art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul economiei împreună cu ministerul finanţelor publice ...

 HOTĂRÂRE nr. 262 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru regia autonomă tehnologii pentru energia nucleară, aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul energiei,iulian ...

Monitorul Oficial 377 din 02 Mai 2018 (M. Of. 377/2018)

 CONDIŢII-CADRU din 18 aprilie 2018 de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 2 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 70 din 18 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 2 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare de gpl, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de gpl.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea, prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de gpl.art. 4titularul licenţei este responsabil ...

Monitorul Oficial 373 din 02 Mai 2018 (M. Of. 373/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 263 din 24 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 2 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului cercetării şi inovării, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 7(1) În structura organizatorică a ministerului cercetării şi inovării funcţionează o direcţie generală, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în conformitate cu prevederile legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea ...

Monitorul Oficial 375 din 02 Mai 2018 (M. Of. 375/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 234 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti- etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 2 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 33/2013 privind ratificarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii aferent proiectului de modernizare a metroului din bucureşti - etapa a v-a, magistrala 5 drumul taberei - pantelimon, tronsonul universitate - pantelimon, semnat la bucureşti la 16 decembrie 2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii semnate la bucureşti la 24 iulie 2017 şi la luxemburg la 27 noiembrie 2017 la contractul de finanţare dintre românia şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 25 aprilie 2018 referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 2 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/183 din 19.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. se constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe prevederile art. 212 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue) potrivit căruia uniunea europeană poate desfăşura acţiuni de cooperare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016