Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 306 din 3 mai 2018  privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 306 din 3 mai 2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, denumit în continuare Institut, cu sediul în comuna Baloteşti, şos. Bucureşti-Ploieşti km 21, judeţul Ilfov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Institutului este constituit din patrimoniul actual al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti format din bunuri imobile din domeniul public şi privat al statului, pentru care exercită drept de administrare, precum şi bunuri proprii, pentru care exercită drept de proprietate, la care se adaugă bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprii preluate de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din datorii şi alte active, stocuri, creanţe, disponibilităţi, evidenţiate în situaţiile financiare anuale întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în protocolul de predare-preluare încheiat de către Institut cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, cu care fuzionează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2018 la data încheierii acestuia.
    (2) Institutul administrează suprafaţa de teren din domeniul public al statului de 586,6354 ha înregistrată cu nr. MF 115970 şi 117499 în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
    a) 586,4854 ha, suprafaţă înregistrată cu nr. MF 115970, preluată de la Agenţia Domeniilor Statului prin protocolul de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului nr. 88.368 din 1.02.2012, care cuprinde 569,6266 ha suprafaţa de teren minimă indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.6 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi 16,8588 ha reprezentând suprafaţa de teren neagricol care este în administrarea Institutului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.342/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţă care nu a fost cuprinsă în anexa nr. 2.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) 0,15 ha, suprafaţă înregistrată cu nr. MF 117499, reprezentând teren neagricol, având categoria de folosinţă drumuri din T69/P357, de pe raza comunei Amaru, judeţul Buzău, care nu a fost cuprinsă în anexa nr. 2.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, potrivit anexei nr. 5.c) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, care fuzionează cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti.


    ART. 3
    (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bovinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142 Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149 Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; Clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; Clasa 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; Grupa 105 Fabricarea produselor lactate; Clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; Grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; Clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
    c) diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 Repararea maşinilor; Clasa 3319 Repararea altor echipamente;
    d) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; Clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; Clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
    e) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; Grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
    f) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; Grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
    g) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; Grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
    h) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; Grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; Clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;
    i) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
    j) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; Grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; Grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
    k) diviziunea 75 Activităţi veterinare; Grupa 750 Activităţi veterinare, Clasa 7500 Activităţi veterinare;
    l) diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; Grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; Clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
    m) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    n) diviziunea 85 Învăţământ; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.“; Grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; Clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.

    (2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea activităţii Institutului se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Institutul organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti şi cel al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu se preia în cadrul Institutului fără concurs şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.
    (2) Institutul preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu cu care fuzionează.
    (3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
    (4) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 80.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 11
    Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Institutului este asigurată de consiliul de administraţie şi directorul general, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

    ART. 14
    Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Institutul, reorganizat conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu.

    ART. 16
    Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi un autoturism de teren.

    ART. 17
    Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

    ART. 18
    Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Institutului.

    ART. 19
    Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice şi, după caz, a codului de clasificare ale terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 115970 şi 117499, în baza Procesului-verbal de evaluare nr. 573/26.02.2016 şi a Raportului de evaluare din 21.02.2018, potrivit anexei nr. 1;
    b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea valorificării şi casării, după caz, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
    c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) scăderea suprafeţei de teren de 731,93 ha de la nr. M.F. 117499, din care: 462,05 ha în baza anexei nr. 5.1 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 269,84 ha în baza art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi 0,04 ha înscrise eronat în inventarul centralizat al bunurilor domeniului public al statului, potrivit art. 81 din Hotărârea Comisiei Judeţene Buzău nr. 363 din 1.06.2007.


    ART. 20
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) punctele 1-8, 10 şi 11 ale articolului I şi articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările ulterioare;
    c) anexele nr. 5, 5a), 5b), 5c) şi 5d) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 şi 107 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare.


    ART. 21
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Nicolae Burnete
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 3 mai 2018.
    Nr. 306.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea
    Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, CUI - 2837530
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌──────┬───────────┬───────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │Valoarea de│
│Nr. │Codul de │Denumirea │tehnică │Adresa │inventar │
│MFP │clasificare│ │(pe scurt) │ │actualizată│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Clinică │Cărămidă, │Ilfov; │ │
│115561│8.28.10 │veterinară │191 mp │comuna │607 │
│ │ │ │ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │12 comp., │România; │ │
│115568│8.27.06 │Siloz furaje │pereţi │judeţul │315 │
│ │ │ │beton, │Ilfov; │ │
│ │ │ │3.250 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Clădire │Cărămidă, │Ilfov; │ │
│115585│8.28.10 │amplificare │79 mp │comuna │1.259 │
│ │ │(post trafo) │ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Zidărie │judeţul │ │
│ │ │ │cărămidă │Ilfov; │ │
│115586│8.28.10 │Magazie cereale│acoperită │comuna │58 │
│ │ │ │cu ţiglă, │Baloteşti,│ │
│ │ │ │250 mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Beton │România; │ │
│115587│8.28.10 │Magazie cereale│acoperit cu│judeţul │179 │
│ │ │ │azbociment,│Ilfov; │ │
│ │ │ │1.241 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Cărămidă │România; │ │
│115588│8.28.10 │Clădire depozit│acoperită │judeţul │19 │
│ │ │motorină │cu ţiglă, │Ilfov; │ │
│ │ │ │250 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Pereţi │Ţara: │ │
│ │ │ │cărămidă │România; │ │
│115600│8.28.10 │Magazie şi │acoperită │judeţul │51 │
│ │ │moară cereale │cu ţiglă, │Ilfov; │ │
│ │ │ │792 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Baraj II lac │ │Ilfov; │ │
│115648│8.28.10 │peşte │1,32 ha │comuna │7.292 │
│ │ │ │ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Baraj I lac │ │Ilfov; │ │
│115649│8.28.10 │peşte │1,30 ha │comuna │4.855 │
│ │ │ │ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Laborator lapte│acoperită │Ilfov; │ │
│115671│8.28.03 │şi turn răcire │cu plăci │comuna │4.601 │
│ │ │ │beton, 533 │Baloteşti,│ │
│ │ │ │mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Suprafaţă │Ţara: │ │
│ │ │ │construită │România; │ │
│ │ │ │= 779 mp, │judeţul │ │
│ │ │Pavilion │regimul de │Ilfov; │ │
│115696│8.28.03 │laboratoare │înălţime = │comuna │1.046.327 │
│ │ │ │2 nivele, │Baloteşti,│ │
│ │ │ │din │Calea │ │
│ │ │ │cărămidă │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Clădire │acoperită │Ilfov; │ │
│115710│8.29.08 │administrativă,│cu tablă, │comuna │139 │
│ │ │sediu fermă │421 mp │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Clădire │Cărămidă │judeţul │ │
│115759│8.28.12 │locuinţe de │acoperită │Ilfov; │110 │
│ │ │serviciu │cu ţiglă, │comuna │ │
│ │ │ │92 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Cărămidă │România; │ │
│ │ │ │acoperită │judeţul │ │
│115831│8.27.07 │Maternitate 38 │cu │Ilfov; │4.077 │
│ │ │capete │azbociment,│comuna │ │
│ │ │ │578 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Depozit │acoperită │Ilfov; │ │
│115858│8.28.10 │carburanţi │cu ţiglă, │satul │62 │
│ │ │ │46 mp │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Zid de │România; │ │
│ │ │ │cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Filtru sanitar,│acoperit cu│Ilfov; │ │
│115859│8.28.10 │sediu fermă │plăci │satul │1.290 │
│ │ │ │beton, 312 │Baloteşti,│ │
│ │ │ │mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Staţie pompare │ │Ilfov; │ │
│115861│8.28.10 │apă lac │41 mp │satul │4.458 │
│ │ │ │ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
└──────┴───────────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘┌──────┬───────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│115862│8.27.07│Grajd vaci │acoperită cu│Ilfov; │2.082 │
│ │ │108 capete │ţiglă, 811 │comuna │ │
│ │ │ │mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│115873│8.27.07│Grajd vaci │acoperită cu│Ilfov; │2.919 │
│ │ │108 capete │ţiglă, 822 │comuna │ │
│ │ │ │mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│115874│8.27.07│Grajd vaci │acoperită cu│Ilfov; │3.128 │
│ │ │108 capete │ţiglă, 825 │comuna │ │
│ │ │ │mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Prefabricate│judeţul │ │
│115892│8.27.07│Grajd vaci │acoperite cu│Ilfov; │921 │
│ │ │ │tablă, 260 │comuna │ │
│ │ │ │mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Maternitate│acoperită cu│Ilfov; │ │
│115907│8.27.07│38 capete │azbociment, │satul │6.017 │
│ │ │ │581 mp │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Grajd │Cărămidă │judeţul │ │
│115951│8.27.07│tineret │acoperită cu│Ilfov; │2.970 │
│ │ │viţei 115 │azbociment, │comuna │ │
│ │ │capete │446 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Grajd │Cărămidă │judeţul │ │
│115957│8.27.07│tineret 68 │acoperită cu│Ilfov; │1.964 │
│ │ │capete │azbociment, │comuna │ │
│ │ │ │807 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Grajd │Cărămidă │judeţul │ │
│115966│8.27.07│tineret │acoperită cu│Ilfov; │1.895 │
│ │ │viţei 120 │ţiglă, 867 │comuna │ │
│ │ │capete │mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│115970│8.05.03│Suprafaţă │586,4854 ha │judeţul │67.802.238│
│ │ │totală │ │Ilfov; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Tara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│117499│8.05.03│Total │0,15 ha │judeţul │3.000 │
│ │ │suprafaţă │ │Buzău; │ │
│ │ │ │ │satul │ │
│ │ │ │ │Dulbanu │ │
├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │68.902.834│
└──────┴───────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    2. Bunurile din domeniul privat al statului

┌─────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │Valoarea │ │
│Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│ │ │inventar │juridică │
│ │ │(lei) │ │
├─────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1 │Construcţii│2.572.211│în │
│ │ │ │administrare│
├─────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │2.572.211│ │
└─────┴───────────┴─────────┴────────────┘


    2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

┌────┬────────────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Denumire│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │Nr. inventar P4000 │mijloace│Descrierea │Adresa │Anul │contabilă │
│crt.│ │fixe │tehnică │ │dobândirii│netă la │
│ │ │ │ │ │ │31.12.2016│
├────┼────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Grajd │Cărămidă, cu│Baloteşti, │ │ │
│1. │INVPPS-24382811-2016│vaci │azbociment, │Săftica, staţie│1965 │2.999,07 │
│ │ │tineret │S = 867 mp │tehnol. │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Prefabricate│ │ │ │
│2. │INVPPS-24382833-2016│Grajd │+ plăci │Incintă sediu │1964 │3.517,67 │
│ │ │tineret │azbociment, │ICDCB-Baloteşti│ │ │
│ │ │ │S = 1.570 mp│ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Stâlpi │ │ │ │
│ │ │Şopron │beton, │Baloteşti, │ │ │
│3. │INVPPS-24382849-2016│fân │acoperiţi cu│satul Săftica -│1976 │623,33 │
│ │ │ │azbociment, │ferma 1 │ │ │
│ │ │ │S = 722 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│4. │INVPPS-24382859-2016│Filtru │+ plăci │Preoteşti - │1975 │167.588,68│
│ │ │sanitar │azbociment, │ferma 4 │ │ │
│ │ │ │S = 312 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Grajd │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│5. │INVPPS-24382865-2016│vaci 102│+ plăci │satul Săftica -│1966 │2.537,11 │
│ │ │capete │azbociment, │ferma 1 │ │ │
│ │ │ │S = 828 mp │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘┌───┬────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│6. │INVPPS-24382875-2016│Grajd vaci │+ plăci │satul Săftica -│1965│2.240,04 │
│ │ │ │azbociment, │ferma 1 │ │ │
│ │ │ │S = 828 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│7. │INVPPS-24382881-2016│Grajd tineret│+ plăci │satul Săftica -│1948│2.282,09 │
│ │ │ │azbociment, │ferma 1 │ │ │
│ │ │ │S = 828 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Grajd vaci │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│8. │INVPPS-24382895-2016│pentru │+ plăci │satul Săftica -│1976│6.001,98 │
│ │ │100 capete │azbociment, │ferma 1 │ │ │
│ │ │ │S = 828 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│9. │INVPPS-24382899-2016│Grajd │+ plăci │Săftica, staţie│1976│6.010,74 │
│ │ │ │beton S = │tehnol. │ │ │
│ │ │ │828 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Grajd vaci │Cărămidă │Baloteşti, │ │ │
│10.│INVPPS-24382905-2016│pentru │acoperită cu│Săftica, staţie│1986│5.106,75 │
│ │ │150 capete │azbociment, │tehnol. │ │ │
│ │ │ │S = 1.728 mp│ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Cărămidă │Baloteşti, │ │ │
│11.│INVPPS-24383141-2016│Grajd tineret│acoperită cu│Săftica, staţie│1986│3.192,96 │
│ │ │femel │azbociment, │tehnol. │ │ │
│ │ │ │S = 715 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Grajd │Cărămidă │Baloteşti, │ │ │
│12.│INVPPS-2438149-2016 │îngrăşătorie │acoperită cu│Săftica, staţie│1986│2.087,10 │
│ │ │pentru 120 │azbociment, │tehnol. │ │ │
│ │ │capete │S = 420 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Grajd │Cărămidă │Baloteşti, │ │ │
│13.│INVPPS-24383155-2016│îngrăşătorie │acoperită cu│Săftica, staţie│1986│4.788,87 │
│ │ │pentru 120 │azbociment, │tehnol. │ │ │
│ │ │capete │S = 990 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Prefabricate│Baloteşti, │ │ │
│14.│INVPPS-24383161-2016│Filtru │+ plăci │Săftica, staţie│1986│710,44 │
│ │ │sanitar │azbociment, │tehnol. │ │ │
│ │ │ │S = 312 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie, │ │ │ │
│15.│INVPPS-24383171-2016│Clădire │terasă placă│Incintă sediu │1966│1.654,07 │
│ │ │abator │beton, S = │ICDCB-Baloteşti│ │ │
│ │ │ │277 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Pereţi │ │ │ │
│ │ │Siloz furaje │beton, │Baloteşti, │ │ │
│16.│INVPPS-24383175-2016│3 │suprafaţă │Săftica, staţie│1986│19.356,00│
│ │ │compartimente│betonată S =│tehnol. │ │ │
│ │ │ │503 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Reţea │Reţea │Baloteşti - │ │ │
│17.│INVPPS-24383181-2016│electrică │alimentare │Săftica, ferma │ │980,24 │
│ │ │alimentare │clinică │zootehnică 1 │ │ │
│ │ │clinică │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Împrejmuire │Gard din │Baloteşti - │ │ │
│18.│INVPPS-24383187-2016│TC Carpaţi │plăci din │Săftica, fermă │ │718,68 │
│ │ │ │prefabricate│zootehnică 1 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Pereţi │Baloteşti - │ │ │
│19.│INVPPS-24383593-2016│Puţ forat │beton, S = │Săftica - ferma│1989│27.745,37│
│ │ │ │10 mp │1 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Pereţi │ │ │ │
│ │ │Platformă │beton, │Baloteşti - │ │ │
│20.│INVPPS-24383599-2016│dejecţii │suprafaţă │Săftica - ferma│1989│41.107,90│
│ │ │ │betonată S =│1 │ │ │
│ │ │ │1.392 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Stâlpi │ │ │ │
│ │ │ │beton, │Baloteşti - │ │ │
│21.│INVPPS-24383609-2016│Fânar │acoperiţi cu│Săftica - ferma│1989│80.471,63│
│ │ │ │azbociment, │1 │ │ │
│ │ │ │S = 774 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Stâlpi │ │ │ │
│ │ │ │beton, │Baloteşti - │ │ │
│22.│INVPPS-24383615-2016│Fânar │acoperiţi cu│Săftica - ferma│1989│87.509,78│
│ │ │ │azbociment, │1 │ │ │
│ │ │ │S = 774 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Cărămidă │Baloteşti - │ │ │
│23.│INVPPS-24383621-2016│Atelier │acoperită cu│Săftica - ferma│1971│81.183,29│
│ │ │mecanic │azbociment, │2 │ │ │
│ │ │ │S = 447 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Cărămidă │Baloteşti - │ │ │
│24.│INVPPS-24383627-2016│Clădire sediu│acoperită cu│Preoteşti - │1948│41,47 │
│ │ │fermă │ţiglă, S = │ferma 3 │ │ │
│ │ │ │388 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │Baloteşti - │ │ │
│25.│INVPPS-24383633-2016│Drum acces │Drum │Săftica, str. │1966│102,73 │
│ │ │ │pietruit │Sf. Troiţă nr. │ │ │
│ │ │ │ │5 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Cărămidă cu │Baloteşti - │ │ │
│26.│INVPPS- 2438639-2016│Cabină poartă│azbociment, │Preoteşti - │1968│2,44 │
│ │ │ │S = 10 mp │ferma 3 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Drum intern │Baloteşti - │ │ │
│27.│INVPPS-24383645-2016│Drum fermă │din beton, │Săftica, str. │1969│109,19 │
│ │ │beton │în fermă │Sf. Troiţă nr. │ │ │
│ │ │ │ │5 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Cărămidă │ │ │ │
│28.│INVPPS-24383651-2016│Clădire │acoperită cu│Baloteşti - │1952│10,99 │
│ │ │ │azbociment, │Săftica │ │ │
│ │ │ │S = 365 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Constr. │ │ │ │
│29.│INVPPS-24383653-2016│Clădire sediu│cărămidă, │Sediu ICDCB - │1948│10,99 │
│ │ │fermă │tablă, S = │satul Petreşti │ │ │
│ │ │ │92 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Clădire sediu│Cărămidă + │Baloteşti - │ │ │
│30.│INVPPS-24383659-2016│fermă │azbociment, │Preoteşti - │1954│10,73 │
│ │ │ │S = 1.406 mp│ferma 3+4 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼────┼─────────┤
│ │ │Clădire │Cărămidă + │Sediu ICDCB - │ │ │
│31.│INVPPS-24383665-2016│Petreşti │azbociment, │satul Petreşti │1930│2,05 │
│ │ │ │S = 92 mp │ │ │ │
└───┴────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴────┴─────────┘┌───┬────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Clădire │Cărămidă, │ │ │ │
│32.│INVPPS-24383675-2016│beton sediu│cu │Sediu ICDCB - │1955│5,18 │
│ │ │fermă │azbociment,│satul Petreşti │ │ │
│ │ │ │S = 55 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Clădire din│Cărămidă, │Baloteşti - │ │ │
│33.│INVPPS-24383681-2016│cărămidă │ţiglă, S = │Săftica │1925│8,01 │
│ │ │Săftica │178 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Cărămidă │ │ │ │
│34.│INVPPS-24383685-2016│Clădire │acoperită │Sediu ICDCB - │1955│402.061,89│
│ │ │cămin │azbociment,│satul Petreşti │ │ │
│ │ │ │S = 386 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Beton, │ │ │ │
│35.│INVPPS-24383689-2016│Cabină │acoperiş, │Baloteşti - │1930│3,68 │
│ │ │poartă │azbociment │Săftica Ferma 2 │ │ │
│ │ │ │S = 8 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │Sediu ICDCB - │ │ │
│36.│INVPPS-24383695-2016│Măcelărie │azbociment,│satul Petreşti │1930│4,02 │
│ │ │ │59 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│37.│INVPPS-24383701-2016│Clădire │acoperiş │Sediu ICDCB - │1938│10,00 │
│ │ │laborator │ţiglă, S = │satul Petreşti │ │ │
│ │ │ │120 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│38.│INVPPS-24383707-2016│Drum piatră│Drum │Sediu ICDCB - │1959│3,91 │
│ │ │spartă │pietruit │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Rampă │Construcţie│Sediu ICDCB - │ │ │
│39.│INVPPS-24383713-2016│spălat auto│din beton S│satul Petreşti │1959│1,42 │
│ │ │ │= 26 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Canalizare │Construcţie│Sediu ICDCB - │ │ │
│40.│INVPPS-24383719-2016│Petreşti │beton, S = │satul Petreşti │1961│5,24 │
│ │ │ │117 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Canalizare │Construcţie│Sediu ICDCB - │ │ │
│41.│INVPPS-24383729-2016│deversare │beton, S = │satul Petreşti │1965│0,80 │
│ │ │Petreşti │114 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Beton, │ │ │ │
│42.│INVPPS-24383735-2016│Cabină │acoperiş, │Sediu ICDCB - │1951│0,42 │
│ │ │poartă │azbociment,│satul Petreşti │ │ │
│ │ │ │S = 32 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│43.│INVPPS-24383737-2016│WC cărămidă│Cărămidă, S│Sediu ICDCB - │1964│0,12 │
│ │ │ │= 8 mp │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│44.│INVPPS-24383743-2016│WC poartă 2│Cărămidă, S│Sediu ICDCB - │1966│0,35 │
│ │ │ │= 15 mp │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Canalizare,│Beton, S = │Sediu ICDCB - │ │ │
│45.│INVPPS-24383749-2016│puţuri │5.464 mp │satul Petreşti │1971│4,79 │
│ │ │decantoare │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Puţ betonat│ │ │ │
│46.│INVPPS-24383755-2016│Puţ forat │acoperit cu│Sediu ICDCB │1977│48,63 │
│ │ │ │capac │ │ │ │
│ │ │ │metalic │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│47.│INVPPS-24383761-2016│Drum acces │Drum │Sediu ICDCB - │1962│180,92 │
│ │ │Petreşti │asfaltat │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│48.│INVPPS-24383763-2016│Drum acces │Drum │Sediu ICDCB - │1966│184,96 │
│ │ │centru │asfaltat │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│49.│INVPPS-24383769-2016│Drum acces │Drum │Sediu ICDCB - │1965│1.054,74 │
│ │ │Petreşti │asfaltat │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│50.│INVPPS-24383775-2016│Reţea │Stâlpi │Sediu ICDCB - │1966│12.743,49 │
│ │ │electrică │beton │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Racord │Beton, S = │Sediu ICDCB - │ │ │
│51.│INVPPS-24383781-2016│canalizare │42 mp │satul Petreşti │1963│2.004,17 │
│ │ │abator │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│ │ │Pavilion │acoperiş │Sediu ICDCB - │ │ │
│52.│INVPPS-24383787-2016│foişor │ţiglă, H - │satul Petreşti │1967│18.516,75 │
│ │ │Petreşti │5 m, S = 34│ │ │ │
│ │ │ │mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Reţea │Stâlpi │Sediu ICDCB - │ │ │
│53.│INVPPS-24383789-2016│înaltă │beton │satul Petreşti │1986│11.395,95 │
│ │ │tensiune │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Reţea │Stâlpi │Sediu ICDCB - │ │ │
│54.│INVPPS-24384509-2016│înaltă │beton │satul Petreşti │1986│11.107,60 │
│ │ │tensiune │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │Reţea │ │ │ │ │
│55.│INVPPS-24384515-2016│canalizare │Beton, S = │Sediu ICDCB - │1986│159.571,02│
│ │ │staţie │69 mp │satul Petreşti │ │ │
│ │ │pompare │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│56.│INVPPS-24383755-2016│Puţ forat │Beton, S = │Sediu ICDCB - │1989│21.523,13 │
│ │ │ │43 mp │satul Petreşti │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│ │ │Grup social│acoperiş, │Satul │ │ │
│57.│INVPPS-24384531-2016│1 │azbociment,│Săftica-Baloteşti│1965│8.000,00 │
│ │ │ │tablă, S = │ │ │ │
│ │ │ │178 mp │ │ │ │
└───┴────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┴────┴──────────┘┌───┬────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┬────┬────────────┐
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│ │ │Grup social │acoperiş, │Satul │ │ │
│58.│INVPPS-24384535-2016│2 │azbociment,│Săftica-Baloteşti│1965│10.000,00 │
│ │ │ │tablă, S = │ │ │ │
│ │ │ │212 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│ │ │Grup social │acoperiş, │Satul │ │ │
│59.│INVPPS-24384541-2016│3 │azbociment,│Săftica-Baloteşti│1965│7.000,00 │
│ │ │ │tablă, S = │ │ │ │
│ │ │ │266 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│60.│INVPPS-24384545-2016│Grup social │acoperiş, │Satul │1965│7.000,00 │
│ │ │4 │tablă, S = │Săftica-Baloteşti│ │ │
│ │ │ │257 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │Cărămidă, │ │ │ │
│61.│INVPPS-24384555-2016│Grup social │acoperiş, │Satul │1965│7.000,00 │
│ │ │5 │tablă, S = │Săftica-Baloteşti│ │ │
│ │ │ │186 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │Fundaţie, │ │ │ │
│ │ │Clădire │terasă │Incintă sediu │ │ │
│62.│INVPPS-24384561-2016│Zootron │placă │ICDCB-Baloteşti │1986│1.292.068,25│
│ │ │ │beton, S = │ │ │ │
│ │ │ │285 │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │Modul │Cărămidă, │ │ │ │
│ │ │experimental│magazie │Incintă sediu │ │ │
│63.│INVPPS-24384567-2016│grajd 10 │furaje │ICDCB-Baloteşti │1995│49.997,56 │
│ │ │capete │beton, S = │ │ │ │
│ │ │ │157 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │2.572.211,38│
└───┴────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┴────┴────────────┘

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
    Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, CUI - 2837530,
    care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării,
    în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

┌──────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │Valoarea de│
│Nr. │Codul de │Denumirea │tehnică │Adresa │inventar │
│MFP │clasificare│ │(pe scurt) │ │actualizată│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │3 comp., │România; │ │
│115567│8.27.06 │Siloz furaje │pereţi │judeţul │51.230 │
│ │ │ │beton 500 │Ilfov; │ │
│ │ │ │mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Zidărie │judeţul │ │
│ │ │ │cărămidă │Ilfov; │ │
│115601│8.28.08 │Garaj │acoperită │comuna │239.777 │
│ │ │ │cu ţiglă │Baloteşti,│ │
│ │ │ │373 mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Sistem │ │Ilfov; │ │
│115623│8.28.10 │irigaţii cu │664 ha │comuna │221.131 │
│ │ │staţii pompare│ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bazin colectat│Beton, 78 │Ilfov; │ │
│115630│8.28.10 │dejecţii │mp │comuna │195 │
│ │ │ │ │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Clădire │Cărămidă │România; │ │
│115711│8.29.08 │administrativă│acoperită │judeţul │50 │
│ │ │sediu fermă │cu tablă │Ilfov; │ │
│ │ │ │388 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Construcţie│România; │ │
│ │ │ │beton │judeţul │ │
│115712│8.29.08 │Clădire │acoperită │Ilfov; │798 │
│ │ │administrativă│cu ţiglă, 2│comuna │ │
│ │ │ │nivele, 377│Baloteşti;│ │
│ │ │ │mp │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│115715│8.28.10 │Clădire cameră│acoperită │Ilfov; │110 │
│ │ │oficială │cu ţiglă │comuna │ │
│ │ │ │129 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Clădire │Cărămidă │judeţul │ │
│115760│8.28.03 │administrativă│acoperită │Ilfov; │107 │
│ │ │şi laborator │cu ţiglă │comuna │ │
│ │ │ │120 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
└──────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘┌──────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Zid, 1 │România; │ │
│ │ │ │etaj, │judeţul │ │
│115766│8.29.08│Pavilion │acoperit │Ilfov; │210 │
│ │ │administrativ│cu ţiglă,│comuna │ │
│ │ │ │471 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Complex │Zid │România; │ │
│ │ │administrativ│cărămidă │judeţul │ │
│115813│8.29.08│format din │acoperit │Ilfov; │1.014 │
│ │ │bibliotecă şi│cu ţiglă,│comuna │ │
│ │ │cantină │441 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │ │ │Ilfov; │ │
│ │ │Rezervor cu │Beton │satul │ │
│115826│8.28.10│reţea staţie │armat, 85│Baloteşti,│51.022│
│ │ │pompare │mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21, │ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Grajd tineret│acoperită│Ilfov; │ │
│115913│8.27.07│120 capete │cu tablă,│satul │6.428 │
│ │ │ │884 mp │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21, │ │
└──────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
    Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, CUI - 2837530,
    care pot fi închiriate, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
    cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │Valoarea de│
│Nr. │Codul de │Denumirea │tehnică │Adresa │inventar │
│MFP │clasificare│ │(pe scurt) │ │actualizată│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Zidărie │judeţul │ │
│ │ │Magazie │cărămidă │Ilfov; │ │
│115586│8.28.10 │cereale │acoperită │comuna │58 │
│ │ │ │cu ţiglă, │Baloteşti,│ │
│ │ │ │250 mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Beton │România; │ │
│115587│8.28.10 │Magazie │acoperit cu│judeţul │179 │
│ │ │cereale │azbociment,│Ilfov; │ │
│ │ │ │1.241 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Clădire │Cărămidă │România; │ │
│115588│8.28.10 │depozit │acoperită │judeţul │19 │
│ │ │motorină │cu ţiglă, │Ilfov; │ │
│ │ │ │250 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Baloteşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Laborator │acoperită │Ilfov; │ │
│115671│8.28.03 │lapte şi turn │cu plăci │comuna │4.601 │
│ │ │răcire │beton, 533 │Baloteşti,│ │
│ │ │ │mp │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Suprafaţă │Ţara: │ │
│ │ │ │construită │România; │ │
│ │ │ │= 779 mp, │judeţul │ │
│ │ │Pavilion │regimul de │Ilfov; │ │
│115696│8.28.03 │laboratoare │înălţime = │comuna │1.046.327 │
│ │ │ │2 nivele, │Baloteşti,│ │
│ │ │ │din │Calea │ │
│ │ │ │cărămidă │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Clădire │acoperită │Ilfov; │ │
│115710│8.29.08 │administrativă│cu tablă, │comuna │139 │
│ │ │sediu fermă │421 mp │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Clădire │Cărămidă │judeţul │ │
│115759│8.28.12 │locuinţe de │acoperită │Ilfov; │110 │
│ │ │serviciu │cu ţiglă, │comuna │ │
│ │ │ │92 mp │Baloteşti;│ │
│ │ │ │ │şos. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Cărămidă │judeţul │ │
│ │ │Depozit │acoperită │Ilfov; │ │
│115858│8.28.10 │carburanţi │cu ţiglă, │satul │62 │
│ │ │ │46 mp │Baloteşti,│ │
│ │ │ │ │Calea │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│ │ │ │ │km 21, │ │
└──────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, CUI - 2808933,
    situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“,
    care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu
    şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, cu titlu gratuit,
    conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

┌────┬──────┬───────────┬─────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Descrierea │ │Valoarea│ │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea │tehnică (pe│Adresa │de │Nr. │
│crt.│M.F. │clasificare│ │scurt) │ │inventar│cadastral│
│ │ │ │ │ │ │(în lei)│ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă, │Comuna │ │ │
│ │ │ │ │acoperiş │Dulbanu,│ │CF 21835 │
│1 │117482│8.27.07 │Grajd taurine│ţiglă, 550 │judeţul │1.500 │– C16 │
│ │ │ │ │mp │Buzău │ │ │
│ │ │ │ │75 cap. │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 celule │Comuna │ │ │
│2 │117484│8.27.03 │Siloz de │din plăci │Dulbanu,│32.506 │CF 21835 │
│ │ │ │suprafaţă │beton, │judeţul │ │- C8 │
│ │ │ │ │2.442 mp │Buzău │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă │Comuna │ │ │
│3 │117485│8.29.08 │Sediu │acoperită │Dulbanu,│272.448 │CF 21835 │
│ │ │ │administrativ│cu ţiglă, │judeţul │ │- C23 │
│ │ │ │ │1.974 mp │Buzău │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă │ │ │ │
│ │ │ │ │acoperită │Comuna │ │ │
│4 │117488│8.28.10 │Anexe atelier│cu placă │Dulbanu,│4.720 │CF 21835 │
│ │ │ │ │beton │judeţul │ │- C11 │
│ │ │ │ │armat, 382 │Buzău │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă, │Comuna │ │ │
│ │ │ │Grajd tineret│acoperiş │Dulbanu,│ │CF 21835 │
│5 │117493│8.27.07 │taurin │azbest, 686│judeţul │94.397 │- C27 │
│ │ │ │ │mp │Buzău │ │ │
│ │ │ │ │108 cap. │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă, │Comuna │ │ │
│6 │117494│8.27.07 │Grajd vaci │acoperiş │Dulbanu,│154.887 │CF 21835 │
│ │ │ │ │azbociment,│judeţul │ │- C28 │
│ │ │ │ │682 mp │Buzău │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă, │Comuna │ │ │
│ │ │ │ │acoperiş │Dulbanu,│ │CF 21835 │
│7 │117495│8.27.07 │Grajd vaci │azbociment,│judeţul │154.887 │- C25 │
│ │ │ │ │691 mp │Buzău │ │ │
│ │ │ │ │108 cap. │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă, │Comuna │ │ │
│ │ │ │Grajd │acoperiş │Dulbanu,│ │CF 21835 │
│8 │117497│8.27.07 │maternitate │azbest, 775│judeţul │227.407 │- C17 │
│ │ │ │taurine │mp │Buzău │ │ │
│ │ │ │ │170 cap. │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cărămidă, │Comuna │ │ │
│ │ │ │Filtru │acoperiş cu│Dulbanu,│ │CF 21835 │
│9 │117498│8.28.10 │sanitar │placă │judeţul │35.915 │- C22 │
│ │ │ │ │beton, │Buzău │ │ │
│ │ │ │ │189 mp │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016