Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 332 din 10 mai 2018  privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani  încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun  aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria  tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 332 din 10 mai 2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile, termenele şi procedura restituirii sumelor de bani colectate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unul bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017.

    ART. 2
    (1) Sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilităţi deschis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la Trezoreria Statului şi/sau din conturile în lei deschise la instituţiile de credit.
    (2) Sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la instituţiile de credit.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), sumele colectate în lei sau în valută în numerar vor fi restituite în numerar prin casieria proprie a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale persoanelor fizice sau juridice care şi-au exprimat această opţiune, în mod expres.
    (4) Restituirea sumelor în lei sau valută prin intermediul instituţiilor de credit se va face din conturile deschise la acestea sau din alte conturi care se vor deschide de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la acestea în scopul returnării donaţiilor.

    ART. 3
    (1) În cazul în care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nu deţine suficiente informaţii pentru identificarea anumitor donatori, acesta va comunica public pe pagina proprie de internet şi prin mass-media necesitatea transmiterii informaţiilor necesare în vederea restituirii sumelor donate.
    (2) Donatorii neidentificaţi vor depune la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la adresa/adresele, inclusiv prin poşta electronică, comunicată/comunicate public pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice, o cerere de restituire a sumelor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 30 septembrie 2018.
    (3) Cererea de restituire va fi însoţită de documentele de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) denumirea solicitantului;
    b) codul de înregistrare fiscală/CNP;
    c) domiciliul solicitantului;
    d) suma solicitată la restituire;
    e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea;
    f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
    g) documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original;
    h) numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

    (4) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va proceda la restituirea sumei în condiţiile prevăzute la art. 2.
    (5) În situaţia în care cererea nu conţine datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale respinge cererea şi înştiinţează solicitantul cu privire la aspectele care au stat la baza respingerii acesteia, solicitantul având posibilitatea să depună o nouă cerere, cu respectarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).
    (6) Solicitările de restituire depuse de persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani, transmise către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), rămân valabile.
    (7) Persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora îşi vor exprima această opţiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, până la data de 30 iunie 2018.
    (8) Solicitările persoanelor fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora, transmise în scris Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2016, rămân valabile.
    (9) Pentru solicitările persoanelor fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora, transmise în scris Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, este necesară depunerea unei noi solicitări, în scris, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (7).
    (10) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va comunica public, lunar, pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice, informaţii privind desfăşurarea efectivă a restituirii sumelor.

    ART. 4
    (1) Donaţiile încasate prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pot fi restituite în mod direct donatorilor fie de către aceste persoane juridice, pe baza acordului încheiat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, fie în mod direct de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
    (2) În situaţia în care restituirea sumelor se va face prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va achita acestora costurile aferente restituirii sumelor.

    ART. 5
    (1) Pentru donaţiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se va face returnarea sumei de 2 EUR către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid.
    (2) Sumele donate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pentru care persoanele fizice sau juridice şiau exprimat opţiunea potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) şi (8) sau pentru care donatorii nu au putut fi identificaţi indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donaţiei, până la 31 decembrie 2018, se fac venituri la bugetul de stat; sumele colectate se vor transfera de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din contul de disponibilităţi prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, deschis la Trezoreria Statului, la bugetul statului, într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 30 decembrie 2016, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    George Vladimir Ivaşcu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 10 mai 2018.
    Nr. 332.
    ANEXA 1

    CERERE DE RESTITUIRE
    a sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare
    pentru achiziţionarea unul bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil
    clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
    Nr. ...... din data de .................
    Către
    MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
    Adresa ...............................
    Prin prezenta, subscrisa/subsemnatul(a), ......................, cu sediul/domiciliul în localitatea .................., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ..., ap. ......, judeţul/sectorul .................., având C.U.I./C.N.P. ..................., rog a mi se restitui suma de ..................... depusă în lei ....., valută ..................., reprezentând ................., achitată în data de .................... la .............., instituţia de credit/altele ........................ .
    Numărul de telefon la care pot fi contactat şi/sau numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz, ............................
    Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul ........................, cod IBAN ........................................, deschis la .............................. .
    Anexez prezentei dovada depunerii sumei ................................ .
    Data .......................
    Semnătura
    ...................................
    L.S. (dacă este cazul)

    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice