Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 februarie 2018  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu  şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 188 din 1 martie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2018 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe anul 2018 este prevăzut în anexa nr. 1b.
    (3) Se aprobă lista proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2018, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2 „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2018“, precum şi între acestea, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

    ART. 3
    (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1a, se realizează prin conturi de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.
    (2) Creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.

    ART. 4
    (1) Suma de 2.910.393 mii lei reprezintă excedent din anii precedenţi.
    (2) Suma de 845.891 mii lei, din disponibilul prevăzut la alin. (1), va fi utilizată pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
    (3) Suma de 154.109 mii lei, din disponibilul prevăzut la alin. (1), va fi utilizată pentru acoperirea deficitului prevăzut în anexa nr. 1a.

    ART. 5
    Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 6
    Anexele nr. 1, 1a, 1b şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Ion Cîmpeanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Ioan Deneş

    Bucureşti, 22 februarie 2018.
    Nr. 56.
    ANEXA 1

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU
    ŞI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2018

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├─────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┤
│ │ │Execuţie │Program │
│Denumire indicator │Cod │la │2018 │
│ │ │31.12.2017│ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL VENITURI │ │573.041 │406.242 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │573.041 │406.242 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │562.926 │400.992 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│A4. IMPOZITE Şl taxe PE │ │278 │0 │
│BUNURI Şl SERVICII │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Taxe pe utilizarea │ │ │ │
│bunurilor, autorizarea │ │ │ │
│utilizării bunurilor sau │16.10 │278 │0 │
│pe desfăşurarea de │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Timbrul de mediu pentru │16.10.09│278 │0 │
│autovehicule │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE Şl TAXE│18.10 │562.648 │400.992 │
│FISCALE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte impozite şi taxe │18.10.50│562.648 │400.992 │
│fiscale │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│a) o contribuţie de 3% │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │
│din vânzarea deşeurilor │ │ │ │
│metalice feroase şi │ │ │ │
│neferoase, obţinute de │ │ │ │
│către generatorul │ │ │ │
│deşeurilor, persoană │ │ │ │
│fizică sau juridică. │ │ │ │
│Sumele se reţin prin │01 │69.677 │72.267 │
│stopaj la sursă de către │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│desfăşoară activităţi de │ │ │ │
│colectare şi/sau │ │ │ │
│valorificare a │ │ │ │
│deşeurilor, care au │ │ │ │
│obligaţia să le vireze la│ │ │ │
│Fondul pentru mediu; │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│b) taxele pentru emisiile│ │ │ │
│de poluanţi în atmosferă,│ │ │ │
│datorate de operatorii │ │ │ │
│economici deţinători de │02 │8.284 │8.502 │
│surse staţionare a căror │ │ │ │
│utilizare afectează │ │ │ │
│factorii de mediu │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│c) taxele încasate de la │ │ │ │
│proprietarii sau, după │ │ │ │
│caz, administratorii de │ │ │ │
│depozite pentru deşeurile│ │ │ │
│inerte şi nepericuloase │03 │105.999 │10.000 │
│încredinţate de către │ │ │ │
│terţi în vederea │ │ │ │
│eliminării finale prin │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│d) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională bunuri │ │ │ │
│ambalate, care distribuie│ │ │ │
│pentru prima dată pe │ │ │ │
│piaţa naţională ambalaje │ │ │ │
│de desfacere şi de │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│închiriază, sub orice │ │ │ │
│formă, cu titlu │ │ │ │
│profesional, ambalaje, │ │ │ │
│pentru diferenţa dintre │ │ │ │
│cantităţile de deşeuri de│04 │141.710 │72.000 │
│ambalaje corespunzătoare │ │ │ │
│obiectivelor minime de │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │
│de valorificare prin │ │ │ │
│reciclare şi cantităţile │ │ │ │
│de deşeuri de ambalaje │ │ │ │
│efectiv valorificate sau │ │ │ │
│incinerate în instalaţii │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │
│valorificate prin │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│e) o contribuţie de 2% │ │ │ │
│din valoarea substanţelor│ │ │ │
│clasificate prin acte │ │ │ │
│normative ca fiind │05 │12.980 │13.861 │
│periculoase pentru mediu,│ │ │ │
│introduse pe piaţa │ │ │ │
│naţională de către │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│f) o contribuţie de 2% │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │
│din vânzarea masei │ │ │ │
│lemnoase şi/sau a │ │ │ │
│materialelor lemnoase │ │ │ │
│obţinute de către │ │ │ │
│administratorul, │06 │55.616 │57.252 │
│respectiv proprietarul │ │ │ │
│pădurii, cu excepţia │ │ │ │
│lemnelor de foc, │ │ │ │
│arborilor şi arbuştilor │ │ │ │
│ornamentali, pomilor de │ │ │ │
│Crăciun, răchitei şi │ │ │ │
│puieţilor │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│i) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg anvelopă, datorată de│ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională anvelope noi şi│ │ │ │
│/sau uzate destinate │ │ │ │
│reutilizării, pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │09 │1.833 │1.914 │
│cantităţile de anvelope │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │
│gestionare prevăzute în │ │ │ │
│legislaţia în vigoare şi │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │
│gestionate │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│j) o contribuţie de 3% │ │ │ │
│din suma care se │ │ │ │
│încasează anual pentru │ │ │ │
│gestionarea fondurilor de│10 │1.559 │1.600 │
│vânătoare, plătită de │ │ │ │
│către gestionarii │ │ │ │
│fondurilor de vânătoare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│n) cuantumul taxelor │ │ │ │
│pentru emiterea avizelor,│14 │150 │151 │
│acordurilor şi a │ │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│p) o contribuţie de 100 │ │ │ │
│lei/tonă, datorată de │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │
│subdiviziunile │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
│ale municipiilor, în │ │ │ │
│cazul neîndeplinirii │ │ │ │
│obiectivului anual de │ │ │ │
│reducere cu 15% a │16 │41.535 │30.000 │
│cantităţilor de deşeuri │ │ │ │
│municipale eliminate prin│ │ │ │
│depozitare, plata │ │ │ │
│făcându-se pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │ │ │ │
│cantitatea efectiv │ │ │ │
│depozitată şi cantitatea │ │ │ │
│reprezentând 85% din cea │ │ │ │
│depozitată în anul │ │ │ │
│anterior │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│q) ecotaxa, în valoare de│ │ │ │
│0,1 lei/bucată, aplicată │ │ │ │
│pungilor şi sacoşelor │ │ │ │
│pentru cumpărături, cu │ │ │ │
│mâner integrat sau │ │ │ │
│aplicat, fabricate din │ │ │ │
│materiale obţinute din │ │ │ │
│resurse neregenerabile, │ │ │ │
│definite potrivit │ │ │ │
│Ordonanţei de urgenţă a │ │ │ │
│Guvernului nr. 195/2005 │17 │67.793 │69.683 │
│privind protecţia │ │ │ │
│mediului, aprobată cu │ │ │ │
│modificări şi completări │ │ │ │
│prin Legea nr. 265/2006, │ │ │ │
│cu modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │ │
│încasată de la operatorii│ │ │ │
│economici care introduc │ │ │ │
│pe piaţa naţională astfel│ │ │ │
│de ambalaje de desfacere │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│s) o taxă de 0,3 lei/kg, │ │ │ │
│aplicată o singură dată │ │ │ │
│cantităţilor de uleiuri, │ │ │ │
│pe bază minerală, │ │ │ │
│semisintetice, sintetice,│ │ │ │
│cu sau fără adaosuri, │ │ │ │
│datorată de către │19 │45.067 │46.497 │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională astfel de │ │ │ │
│produse. Taxa se │ │ │ │
│evidenţiază& distinct pe │ │ │ │
│documentele de vânzare. │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ş) sumele încasate ca │ │ │ │
│urmare a aplicării │ │ │ │
│penalităţii de 100 euro, │ │ │ │
│echivalentă în lei la │ │ │ │
│cursul de schimb leu/euro│ │ │ │
│al BNR valabil la data de│ │ │ │
│1 mai a anului respectiv,│ │ │ │
│pentru fiecare tonă de │ │ │ │
│dioxid de carbon │ │ │ │
│echivalentă emisă, │ │ │ │
│plătită de către │ │ │ │
│operatorul sau operatorul│ │ │ │
│de aeronave care nu a │20 │157 │159 │
│restituit certificatele │ │ │ │
│de emisii de gaze cu │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │
│corespunzătoare emisiilor│ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │
│generate în anul │ │ │ │
│anterior, penalitate care│ │ │ │
│creşte anual în │ │ │ │
│conformitate cu indicele │ │ │ │
│european al preţurilor de│ │ │ │
│consum, potrivit │ │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ţ) suma reprezentând │ │ │ │
│contravaloarea │ │ │ │
│certificatelor verzi │ │ │ │
│neachizitionate, achitată│ │ │ │
│conform prevederilor art.│ │ │ │
│12 alin. (2) din Legea │ │ │ │
│nr. 220/2008 pentru │21 │506 │506 │
│stabilirea sistemului de │ │ │ │
│promovare a producerii │ │ │ │
│din surse regenerabile de│ │ │ │
│energie, republicată cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│v) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │ │ │ │
│anuale de valorificare a │ │ │ │
│deşeurilor de ambalaje, │ │ │ │
│respectiv de gestionare a│ │ │ │
│anvelopelor uzate, plata │ │ │ │
│făcându-se pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │22 │9.774 │1.000 │
│cantităţile de deşeuri │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
│obiectivelor anuale, │ │ │ │
│stabilite de legislaţia │ │ │ │
│în vigoare, şi │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │
│valorificate, respectiv │ │ │ │
│gestionate în numele │ │ │ │
│clienţilor pentru care au│ │ │ │
│preluat obligaţiile; │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│w) o contribuţie în │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici care│23 │1 │15.000 │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională echipamente │ │ │ │
│electrice şi electronice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│x) o contribuţie de 4 lei│ │ │ │
│/kg de baterii şi │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │
│datorată de operatorii │24 │7 │600 │
│economici care introduc │ │ │ │
│pe piaţa naţională │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │
│portabili │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │10.115 │5.250 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│C1. VENITURI DIN │30.10 │0 │0 │
│PROPRIETATE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Venituri din vânzarea │ │ │ │
│certificatelor de emisii │30.10.11│0 │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │31.10 │7.180 │5.250 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte venituri din dobânzi│31.10.03│7.180 │5.250 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│III. OPERAŢIUNI │40.15 │0 │0 │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Sume utilizate de alte │ │ │ │
│instituţii din excedentul│40.15.03│0 │ │
│anului precedent │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│IV. ALTE SUME PRIMITE DE │46.10 │2.935 │0 │
│LA UE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte sume primite din │ │ │ │
│fonduri de la Uniunea │ │ │ │
│Europeană pentru │46.10.03│2.935 │ │
│programele operaţionale │ │ │ │
│finanţate în cadrul │ │ │ │
│obiectivului convergenţă │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │457.667 │425.780 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │ │552.780 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │424.541 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │457.292 │551.541 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │23.787 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │21.840 │23.787 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│BUNURI Şl SERVICII │20 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │7.861 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │2.698 │7.861 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │392.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │431.433 │519.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│VIII. PROIECTE CU │ │ │ │
│FINANŢARE DIN FONDURI │56 │ │ │
│EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │
│(FEN) POSTADERARE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │1.321 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Mecanismul financiar SEE │56.17 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │17 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte cheltuieli │ │ │ │
│ocazionate de │56.23 │ │ │
│implementarea programelor│ │ │ │
│cu finanţare din FEN │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Transferuri reprezentând │ │ │ │
│cofinanţare publică în │ │ │ │
│cadrul programului SEE, │56.35 │ │ │
│pentru promotorii de │ │ │ │
│proiect/beneficiarii │ │ │ │
│instituţii publice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │1.304 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Transferuri reprezentând │ │ │ │
│cofinanţare publică în │ │ │ │
│cadrul programului SEE, │ │ │ │
│pentru promotorii de │56.37 │ │ │
│proiect/beneficiarii │ │ │ │
│alţii decât instituţii │ │ │ │
│publice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │375 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │375 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ │115.374 │-146.538│
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Total venituri │ │573.041 │406.242 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Total cheltuieli │ │457.667 │552.780 │
└─────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┘


    ANEXA 1a

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU
    PENTRU ANUL 2018

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├─────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┤
│ │ │Execuţie │Program │
│Denumire indicator │Cod │la │2018 │
│ │ │31.12.2017│ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL VENITURI │ │534.803 │365.743 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │534.803 │365.743 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │525.092 │360.893 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│A4. IMPOZITE Şl taxe PE │ │31 │0 │
│BUNURI Şl SERVICII │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Taxe pe utilizarea │ │ │ │
│bunurilor, autorizarea │ │ │ │
│utilizării bunurilor sau │16.10 │31 │0 │
│pe desfăşurarea de │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Timbrul de mediu pentru │16.10.09│31 │0 │
│autovehicule │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE Şl TAXE│18.10 │525.061 │360.893 │
│FISCALE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte impozite şi taxe │18.10.50│525.061 │360.893 │
│fiscale │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│a) o contribuţie de 3% │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │
│din vânzarea deşeurilor │ │ │ │
│metalice feroase şi │ │ │ │
│neferoase, obţinute de │ │ │ │
│către generatorul │ │ │ │
│deşeurilor, persoană │ │ │ │
│fizică sau juridică. │ │ │ │
│Sumele se reţin prin │01 │0 │65.040 │
│stopaj la sursă de către │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│desfăşoară activităţi de │ │ │ │
│colectare şi/sau │ │ │ │
│valorificare a │ │ │ │
│deşeurilor, care au │ │ │ │
│obligaţia să le vireze la│ │ │ │
│Fondul pentru mediu; │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│b) taxele pentru emisiile│ │ │ │
│de poluanţi în atmosferă,│ │ │ │
│datorate de operatorii │ │ │ │
│economici deţinători de │02 │0 │7.652 │
│surse staţionare a căror │ │ │ │
│utilizare afectează │ │ │ │
│factorii de mediu │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│c) taxele încasate de la │ │ │ │
│proprietarii sau, după │ │ │ │
│caz, administratorii de │ │ │ │
│depozite pentru deşeurile│ │ │ │
│inerte şi nepericuloase │03 │0 │9.000 │
│încredinţate de către │ │ │ │
│terţi în vederea │ │ │ │
│eliminării finale prin │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│d) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională bunuri │ │ │ │
│ambalate, care distribuie│ │ │ │
│pentru prima dată pe │ │ │ │
│piaţa naţională ambalaje │ │ │ │
│de desfacere şi de │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│închiriază, sub orice │ │ │ │
│formă, cu titlu │ │ │ │
│profesional,ambalaje, │ │ │ │
│pentru diferenţa dintre │ │ │ │
│cantităţile de deşeuri de│04 │0 │64.800 │
│ambalaje corespunzătoare │ │ │ │
│obiectivelor minime de │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │
│de valorificare prin │ │ │ │
│reciclare şi cantităţile │ │ │ │
│de deşeuri de ambalaje │ │ │ │
│efectiv valorificate sau │ │ │ │
│incinerate în instalaţii │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │
│valorificate prin │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│e) o contribuţie de 2% │ │ │ │
│din valoarea substanţelor│ │ │ │
│clasificate prin acte │ │ │ │
│normative ca fiind │05 │0 │12.475 │
│periculoase pentru mediu,│ │ │ │
│introduse pe piaţa │ │ │ │
│naţională de către │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│f) o contribuţie de 2% │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │
│din vânzarea masei │ │ │ │
│lemnoase şi/sau a │ │ │ │
│materialelor lemnoase │ │ │ │
│obţinute de către │ │ │ │
│administratorul, │06 │0 │51.527 │
│respectiv proprietarul │ │ │ │
│pădurii, cu excepţia │ │ │ │
│lemnelor de foc, │ │ │ │
│arborilor şi arbuştilor │ │ │ │
│ornamentali, pomilor de │ │ │ │
│Crăciun, răchitei şi │ │ │ │
│puieţilor │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│i) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg anvelopă, datorată de│ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională anvelope noi şi│ │ │ │
│/sau uzate destinate │ │ │ │
│reutilizării, pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │09 │0 │1.723 │
│cantităţile de anvelope │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │
│gestionare prevăzute în │ │ │ │
│legislaţia în vigoare şi │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │
│gestionate │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│j) o contribuţie de 3% │ │ │ │
│din suma care se │ │ │ │
│încasează anual pentru │ │ │ │
│gestionarea fondurilor de│10 │0 │1.440 │
│vânătoare, plătită de │ │ │ │
│către gestionarii │ │ │ │
│fondurilor de vânătoare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│n) cuantumul taxelor │ │ │ │
│pentru emiterea avizelor,│14 │0 │136 │
│acordurilor şi a │ │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│p) o contribuţie de 100 │ │ │ │
│lei/tonă, datorată de │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │
│subdiviziunile │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
│ale municipiilor, în │ │ │ │
│cazul neîndeplinirii │ │ │ │
│obiectivului anual de │ │ │ │
│reducere cu 15% a │16 │0 │27.000 │
│cantităţilor de deşeuri │ │ │ │
│municipale eliminate prin│ │ │ │
│depozitare, plata │ │ │ │
│făcându-se pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │ │ │ │
│cantitatea efectiv │ │ │ │
│depozitată şi cantitatea │ │ │ │
│reprezentând 85% din cea │ │ │ │
│depozitată în anul │ │ │ │
│anterior │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│q) ecotaxa, în valoare de│ │ │ │
│0,1 lei/bucată, aplicată │ │ │ │
│pungilor şi sacoşelor │ │ │ │
│pentru cumpărături, cu │ │ │ │
│mâner integrat sau │ │ │ │
│aplicat, fabricate din │ │ │ │
│materiale obţinute din │ │ │ │
│resurse neregenerabile, │ │ │ │
│definite potrivit │ │ │ │
│Ordonanţei de urgenţă a │ │ │ │
│Guvernului nr. 195/2005 │17 │0 │62.715 │
│privind protecţia │ │ │ │
│mediului, aprobată cu │ │ │ │
│modificări şi completări │ │ │ │
│prin Legea nr. 265/2006, │ │ │ │
│cu modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │ │
│încasată de la operatorii│ │ │ │
│economici care introduc │ │ │ │
│pe piaţa naţională astfel│ │ │ │
│de ambalaje de desfacere │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│s) o taxă de 0,3 lei/kg, │ │ │ │
│aplicată o singură dată │ │ │ │
│cantităţilor de uleiuri, │ │ │ │
│pe bază minerală, │ │ │ │
│semisintetice, sintetice,│ │ │ │
│cu sau fără adaosuri, │ │ │ │
│datorată de către │19 │0 │41.847 │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională astfel de │ │ │ │
│produse. Taxa se │ │ │ │
│evidenţiază distinct pe │ │ │ │
│documentele de vânzare. │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ş) sumele încasate ca │ │ │ │
│urmare a aplicării │ │ │ │
│penalităţii de 100 euro, │ │ │ │
│echivalentă în lei la │ │ │ │
│cursul de schimb leu/euro│ │ │ │
│al BNR valabil la data de│ │ │ │
│1 mai a anului respectiv,│ │ │ │
│pentru fiecare tonă de │ │ │ │
│dioxid de carbon │ │ │ │
│echivalentă emisă, │ │ │ │
│plătită de către │ │ │ │
│operatorul sau operatorul│ │ │ │
│de aeronave care nu a │20 │0 │143 │
│restituit certificatele │ │ │ │
│de emisii de gaze cu │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │
│corespunzătoare emisiilor│ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │
│generate în anul │ │ │ │
│anterior, penalitate care│ │ │ │
│creşte anual în │ │ │ │
│conformitate cu indicele │ │ │ │
│european al preţurilor de│ │ │ │
│consum, potrivit │ │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ţ) suma reprezentând │ │ │ │
│contravaloarea │ │ │ │
│certificatelor verzi │ │ │ │
│neachiziţionate, achitată│ │ │ │
│conform prevederilor art.│ │ │ │
│12 alin. (2) din Legea │ │ │ │
│nr. 220/2008 pentru │21 │0 │455 │
│stabilirea sistemului de │ │ │ │
│promovare a producerii │ │ │ │
│din surse regenerabile de│ │ │ │
│energie, republicată cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│v) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │ │ │ │
│anuale de valorificare a │ │ │ │
│deşeurilor de ambalaje, │ │ │ │
│respectiv de gestionare a│ │ │ │
│anvelopelor uzate, plata │ │ │ │
│făcându-se pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │22 │0 │900 │
│cantităţile de deşeuri │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
│obiectivelor anuale, │ │ │ │
│stabilite de legislaţia │ │ │ │
│în vigoare, şi │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │
│valorificate, respectiv │ │ │ │
│gestionate în numele │ │ │ │
│clienţilor pentru care au│ │ │ │
│preluat obligaţiile; │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│w) o contribuţie în │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici care│23 │0 │13.500 │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională echipamente │ │ │ │
│electrice şi electronice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│x) o contribuţie de 4 lei│ │ │ │
│/kg de baterii şi │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │
│datorată de operatorii │24 │0 │540 │
│economici care introduc │ │ │ │
│pe piaţa naţională │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │
│portabili │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │9.711 │4.850 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│C.1 VENITURI DIN │30.10 │0 │0 │
│PROPRIETATE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Venituri din vânzarea │ │ │ │
│certificatelor de emisii │30.10.11│0 │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │31.10 │6.776 │4.850 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte venituri din dobânzi│31.10.03│6.776 │4.850 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│IV. ALTE SUME PRIMITE DE │46.10 │2.935 │0 │
│LA UE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte sume primite din │ │ │ │
│fonduri de la Uniunea │ │ │ │
│Europeană pentru │46.10.03│2.935 │0 │
│programele operaţionale │ │ │ │
│finanţate în cadrul │ │ │ │
│obiectivului convergenţă │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │392.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │432.631 │519.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │392.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │431.433 │519.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │ │392.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │431.433 │519.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│CAPITOLUL Protecţia │74.10 │ │ │
│mediului │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Subcap. Reducerea şi │74.10.03│ │ │
│controlul poluării │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Transferuri interne │55.01 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│I. Credite de angajament │ │314.736 │392.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│II. Credite bugetare │ │431.433 │519.852 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│VIII. PROIECTE CU │ │ │ │
│FINANŢARE DIN FONDURI │56 │1.198 │0 │
│EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │
│(FEN) POSTADERARE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Alte cheltuieli │ │ │ │
│ocazionate de │56.23 │0 │0 │
│implementarea programelor│ │ │ │
│cu finanţare din FEN │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Transferuri reprezentând │ │ │ │
│cofinanţare publică în │ │ │ │
│cadrul programului SEE, │56.35 │1.198 │0 │
│pentru promotorii de │ │ │ │
│proiect/beneficiarii │ │ │ │
│instituţii publice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Transferuri reprezentând │ │ │ │
│cofinanţare publică în │ │ │ │
│cadrul programului SEE, │ │ │ │
│pentru promotorii de │56.37 │0 │0 │
│proiect/beneficiarii │ │ │ │
│alţii decât instituţii │ │ │ │
│publice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│EXCEDENT/DEFICIT* │- │102.172 │-154.109│
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Total venituri │ │534.803 │365.743 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│Total cheltuieli │ │432.631 │519.852 │
└─────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┘


    ANEXA 1b

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU
    PENTRU ANUL 2018

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├─────────────────────────┬────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Execuţie │Program│
│Denumire indicator │Cod │la │2018 │
│ │ │31.12.2017│ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│1 │ │3 │4 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL VENITURI │ │38.238 │40.499 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │38.238 │40.499 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │37.834 │40.099 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│A4. IMPOZITE Şl taxe PE │ │247 │0 │
│BUNURI Şl SERVICII │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Taxe pe utilizarea │ │ │ │
│bunurilor, autorizarea │ │ │ │
│utilizării bunurilor sau │16.10 │247 │0 │
│pe desfăşurarea de │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Timbrul de mediu pentru │16.10.09│247 │0 │
│autovehicule │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│A6. ALTE IMPOZITE Şl TAXE│18.10 │37.587 │40.099 │
│FISCALE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte impozite şi taxe │18.10.50│37.587 │40.099 │
│fiscale │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│a) o contribuţie de 3% │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │
│din vânzarea deşeurilor │ │ │ │
│metalice feroase şi │ │ │ │
│neferoase, obţinute de │ │ │ │
│către generatorul │ │ │ │
│deşeurilor, persoană │ │ │ │
│fizică sau juridică. │ │ │ │
│Sumele se reţin prin │01 │ │7.227 │
│stopaj la sursă de către │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│desfăşoară activităţi de │ │ │ │
│colectare şi/sau │ │ │ │
│valorificare a │ │ │ │
│deşeurilor, care au │ │ │ │
│obligaţia să le vireze la│ │ │ │
│Fondul pentru mediu; │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│b) taxele pentru emisiile│ │ │ │
│de poluanţi în atmosferă,│ │ │ │
│datorate de operatorii │ │ │ │
│economici deţinători de │02 │ │850 │
│surse staţionare a căror │ │ │ │
│utilizare afectează │ │ │ │
│factorii de mediu │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│c) taxele încasate de la │ │ │ │
│proprietarii sau, după │ │ │ │
│caz, administratorii de │ │ │ │
│depozite pentru deşeurile│ │ │ │
│inerte şi nepericuloase │03 │ │1000 │
│încredinţate de către │ │ │ │
│terţi în vederea │ │ │ │
│eliminării finale prin │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│d) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională bunuri │ │ │ │
│ambalate, care distribuie│ │ │ │
│pentru prima dată pe │ │ │ │
│piaţa naţională ambalaje │ │ │ │
│de desfacere şi de │ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│închiriază, sub orice │ │ │ │
│formă, cu titlu │ │ │ │
│profesional, ambalaje, │ │ │ │
│pentru diferenţa dintre │ │ │ │
│cantităţile de deşeuri de│04 │ │7.200 │
│ambalaje corespunzătoare │ │ │ │
│obiectivelor minime de │ │ │ │
│valorificare sau │ │ │ │
│incinerare în instalaţii │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │
│de valorificare prin │ │ │ │
│reciclare şi cantităţile │ │ │ │
│de deşeuri de ambalaje │ │ │ │
│efectiv valorificate sau │ │ │ │
│incinerate în instalaţii │ │ │ │
│de incinerare cu │ │ │ │
│recuperare de energie şi │ │ │ │
│valorificate prin │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│e) o contribuţie de 2% │ │ │ │
│din valoarea substanţelor│ │ │ │
│clasificate prin acte │ │ │ │
│normative ca fiind │05 │ │1.386 │
│periculoase pentru mediu,│ │ │ │
│introduse pe piaţa │ │ │ │
│naţională de către │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│f) o contribuţie de 2% │ │ │ │
│din veniturile realizate │ │ │ │
│din vânzarea masei │ │ │ │
│lemnoase şi/sau a │ │ │ │
│materialelor lemnoase │ │ │ │
│obţinute de către │ │ │ │
│administratorul, │06 │ │5.725 │
│respectiv proprietarul │ │ │ │
│pădurii, cu excepţia │ │ │ │
│lemnelor de foc, │ │ │ │
│arborilor şi arbuştilor │ │ │ │
│ornamentali, pomilor de │ │ │ │
│Crăciun,răchitei şi │ │ │ │
│puieţilor │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│i) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg anvelopă, datorată de│ │ │ │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională anvelope noi şi│ │ │ │
│/sau uzate destinate │ │ │ │
│reutilizării, pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │09 │ │191 │
│cantităţile de anvelope │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
│obligaţiilor anuale de │ │ │ │
│gestionare prevăzute în │ │ │ │
│legislaţia în vigoare şi │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │
│gestionate │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│j) o contribuţie de 3% │ │ │ │
│din suma care se │ │ │ │
│încasează anual pentru │ │ │ │
│gestionarea fondurilor de│10 │ │160 │
│vânătoare, plătită de │ │ │ │
│către gestionarii │ │ │ │
│fondurilor de vânătoare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│n) cuantumul taxelor │ │ │ │
│pentru emiterea avizelor,│14 │ │15 │
│acordurilor şi a │ │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│p) o contribuţie de 100 │ │ │ │
│lei/tonă, datorată de │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
│sau, după caz, │ │ │ │
│subdiviziunile │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
│ale municipiilor, în │ │ │ │
│cazul neîndeplinirii │ │ │ │
│obiectivului anual de │ │ │ │
│reducere cu 15% a │16 │ │3.000 │
│cantităţilor de deşeuri │ │ │ │
│municipale eliminate prin│ │ │ │
│depozitare, plata │ │ │ │
│făcându-se pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │ │ │ │
│cantitatea efectiv │ │ │ │
│depozitată şi cantitatea │ │ │ │
│reprezentând 85% din cea │ │ │ │
│depozitată în anul │ │ │ │
│anterior │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│q) ecotaxa, în valoare de│ │ │ │
│0,1 lei/bucată, aplicată │ │ │ │
│pungilor şi sacoşelor │ │ │ │
│pentru cumpărături, cu │ │ │ │
│mâner integrat sau │ │ │ │
│aplicat, fabricate din │ │ │ │
│materiale obţinute din │ │ │ │
│resurse neregenerabile, │ │ │ │
│definite potrivit │ │ │ │
│Ordonanţei de urgenţă a │ │ │ │
│Guvernului nr. 195/2005 │17 │ │6.968 │
│privind protecţia │ │ │ │
│mediului, aprobată cu │ │ │ │
│modificări şi completări │ │ │ │
│prin Legea nr. 265/2006, │ │ │ │
│cu modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │ │
│încasată de la operatorii│ │ │ │
│& economici care introduc│ │ │ │
│pe piaţa naţională astfel│ │ │ │
│de ambalaje de desfacere │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│s) o taxă de 0,3 lei/kg, │ │ │ │
│aplicată o singură dată │ │ │ │
│cantităţilor de uleiuri, │ │ │ │
│pe bază minerală, │ │ │ │
│semisintetice, sintetice,│ │ │ │
│cu sau fără adaosuri, │ │ │ │
│datorată de către │19 │ │4.650 │
│operatorii economici care│ │ │ │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională astfel de │ │ │ │
│produse. Taxa se │ │ │ │
│evidenţiază distinct pe │ │ │ │
│documentele de vânzare. │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ş) sumele încasate ca │ │ │ │
│urmare a aplicării │ │ │ │
│penalităţii de 100 euro, │ │ │ │
│echivalentă în lei la │ │ │ │
│cursul de schimb leu/euro│ │ │ │
│al BNR valabil la data de│ │ │ │
│1 mai a anului respectiv,│ │ │ │
│pentru fiecare tonă de │ │ │ │
│dioxid de carbon │ │ │ │
│echivalentă emisă, │ │ │ │
│plătită de către │ │ │ │
│operatorul sau operatorul│ │ │ │
│de aeronave care nu a │20 │ │16 │
│restituit certificatele │ │ │ │
│de emisii de gaze cu │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │
│corespunzătoare emisiilor│ │ │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │
│generate în anul │ │ │ │
│anterior, penalitate care│ │ │ │
│creşte anual în │ │ │ │
│conformitate cu indicele │ │ │ │
│european al preţurilor de│ │ │ │
│consum, potrivit │ │ │ │
│prevederilor legale în │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ţ)suma reprezentând │ │ │ │
│contravaloarea │ │ │ │
│certificatelor verzi │ │ │ │
│neachiziţionate, achitată│ │ │ │
│conform prevederilor art.│ │ │ │
│12 alin. (2) din Legea │ │ │ │
│nr. 220/2008 pentru │21 │ │51 │
│stabilirea sistemului de │ │ │ │
│promovare a producerii │ │ │ │
│din surse regenerabile de│ │ │ │
│energie, republicată cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│v) o contribuţie de 2 lei│ │ │ │
│/kg, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
│autorizaţi pentru │ │ │ │
│preluarea obligaţiilor │ │ │ │
│anuale de valorificare a │ │ │ │
│deşeurilor de ambalaje, │ │ │ │
│respectiv de gestionare a│ │ │ │
│anvelopelor uzate, plata │ │ │ │
│făcându-se pentru │ │ │ │
│diferenţa dintre │22 │ │100 │
│cantităţile de deşeuri │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
│obiectivelor anuale, │ │ │ │
│stabilite de legislaţia │ │ │ │
│în vigoare, şi │ │ │ │
│cantităţile efectiv │ │ │ │
│valorificate, respectiv │ │ │ │
│gestionate în numele │ │ │ │
│clienţilor pentru care au│ │ │ │
│preluat obligaţiile; │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│w) o contribuţie în │ │ │ │
│cuantumul prevăzut în │ │ │ │
│anexa nr. 5, datorată de │ │ │ │
│operatorii economici care│23 │ │1.500 │
│introduc pe piaţa │ │ │ │
│naţională echipamente │ │ │ │
│electrice şi electronice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│x) o contribuţie de 4 lei│ │ │ │
│/kg de baterii şi │ │ │ │
│acumulatori portabili, │ │ │ │
│datorată de operatorii │24 │ │60 │
│economici care introduc │ │ │ │
│pe piaţa naţională │ │ │ │
│baterii şi acumulatori │ │ │ │
│portabili │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │404 │400 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│C.1 VENITURI DIN │30.10 │0 │0 │
│PROPRIETATE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Venituri din vânzarea │ │ │ │
│certificatelor de emisii │30.10.11│0 │ │
│de gaze cu efect de seră │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │31.10 │404 │400 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte venituri din dobânzi│31.10.03│404 │400 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│III. OPERAŢIUNI │40.15 │0 │0 │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Sume utilizate de alte │ │ │ │
│instituţii din excedentul│40.15.03│0 │ │
│anului precedent │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │32.928 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │25.036 │32.928 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │31.689 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │24.661 │31.689 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │23.787 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │21.840 │23.787 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │7.861 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │2.698 │7.861 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│PROIECTE CU FINANŢARE DIN│ │ │ │
│FONDURI EXTERNE │56 │0 │0 │
│NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │
│POSTADERARE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │123 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │375 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │0 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │375 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CAPITOLUL Protecţia │74.10 │0 │0 │
│mediului │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Subcap. Administraţie │74.10.01│0 │0 │
│centrală │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │32.928 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │25.036 │32.928 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │31.689 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │24.661 │31.689 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │23.787 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │21.840 │23.787 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în │10. 01 │0 │0 │
│bani │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │22.968 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │16.924 │22.968 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Salariu de bază │10.01.01│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │20.350 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │15.359 │20.350 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Sporuri pentru condiţii │10.01.05│ │ │
│de muncă │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1.770 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │1.770 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte sporuri │10.01.06│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │1.140 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Indemnizaţii plătite unor│ │ │ │
│persoane din afara │10.01.12│ │ │
│unităţii │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │600 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │245 │600 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Indemnizaţii de delegare │10.01.13│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │60 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │15 │60 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte drepturi salariale │10.01.30│ │ │
│in bani │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │188 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │165 │188 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în │10.02 │ │ │
│natură │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │1.060 │1 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Tichete de masă │10.02.01│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │744 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Vouchere de vacantă │10.02.06│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │1 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │316 │1 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii │10.03 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │818 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │3.856 │818 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări │10.03.01│ │ │
│sociale de stat │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │220 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │2.684 │220 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii de │10.03.02│ │ │
│asigurările de şomaj │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │7 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │83 │7 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări │10.03.03│ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │72 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │904 │72 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări │ │ │ │
│pentru accidente de muncă│10.03.04│ │ │
│şi boli profesionale │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │3 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │25 │3 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţii pentru │10.03.06│ │ │
│concedii şi indemnizaţii │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │160 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Contribuţia asigurătorie │10.03.07│ │ │
│pentru muncă │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │516 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │ │516 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │7.861 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │2.698 │7.861 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Bunuri şi servicii │20.01 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │4.222 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │1.973 │4.222 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Furnituri de birou │20.01.01│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │367 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │158 │367 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│încălzit, iluminat şi │20.01.03│ │ │
│forţă motrică │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │225 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │152 │225 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Apă canal şi salubritate │20.01.04│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │50 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │37 │50 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Carburanţi şi lubrifianţi│20.01.05│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │420 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │137 │420 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Piese de schimb │20.01.06│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │10 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │10 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Poştă, telecomunicaţii, │20.01.08│ │ │
│radio, tv., internet │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │550 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │410 │550 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Materiale şi prestări de │ │ │ │
│servicii cu caracter │20.01.09│ │ │
│funcţional │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │100 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │32 │100 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte bunuri şi servicii │ │ │ │
│pentru întreţinere şi │20.01.30│ │ │
│funcţionare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │2500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │1047 │2500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Reparaţii curente │20.02 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │50 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │50 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Bunuri de natura │20.05 │ │ │
│obiectelor de inventar │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte obiecte de inventar │20.05.30│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │170 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │94 │170 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Deplasări detaşări │20.06 │ │ │
│transferări │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1.000 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │354 │1.000 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Deplasări interne │20.06.01│ │ │
│detaşări transferări │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │900 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │350 │900 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Deplasări în străinătate │20.06.02│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │100 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │4 │100 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Cărţi, publicaţii şi │20.11 │ │ │
│materiale documentare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │10 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │1 │10 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Consultanţă şi expertiză │20.12 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Pregătire profesională │20.13 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │1 │500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Protecţia muncii │20.14 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │50 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │5 │50 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli judiciare şi │ │ │ │
│extrajudiciare derivate │ │ │ │
│din acţiuni în │20.25 │ │ │
│reprezentarea intereselor│ │ │ │
│statului, potrivit │ │ │ │
│dispoziţiilor legale │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │68 │500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte cheltuieli │20.30 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1.359 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │202 │1.359 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Protocol şi reprezentare │20.30.02│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │60 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │32 │60 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Prime de asigurare │20.30.03│ │ │
│non-viaţă │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │75 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │37 │75 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Chirii │20.30.04│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │40 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │6 │40 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Executarea silită a │20.30.09│ │ │
│creanţelor bugetare │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │0 │500 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte cheltuieli cu bunuri│20.30.30│ │ │
│şi servicii │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │684 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │127 │684 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│VIII. PROIECTE CU │ │ │ │
│FINANŢARE DIN FONDURI │56 │ │ │
│EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │
│(FEN) POSTADERARE │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │123 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Mecanismul financiar SEE │56.17 │0 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli neeligibile │56.17.03│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │17 │41 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Transferuri reprezentând │ │ │ │
│cofinanţare publică în │ │ │ │
│cadrul programului SEE, │56.35 │ │ │
│pentru promotorii de │ │ │ │
│proiect/beneficiarii │ │ │ │
│instituţii publice │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │106 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │0 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │375 │1.239 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Active fixe │71.01 │0 │0 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Mobilier, aparatură, │ │ │ │
│birotică si alte active │71.01.03│ │ │
│corporale │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │583 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │194 │583 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Alte active fixe │71.01.30│ │ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de angajament │ │ │656 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│II. Credite bugetare │ │181 │656 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ │13.202 │7.571 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Total venituri │ │38.238 │40.499 │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Total cheltuieli │ │25.036 │32.928 │
└─────────────────────────┴────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 2

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA SUMELOR ALOCATE PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI FINANŢATE DIN
    FONDUL PENTRU MEDIU ÎN ANUL 2018

┌────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬─────┬──────────┬───────┤
│Denumire │ │Execuţie │Program│
│program │COD │la │2018 │
│ │ │31.12.2017│ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│TOTAL │55,01│ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │314.736 │392.852│
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │431.433 │519.852│
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│finanţate din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│venituri │55,01│ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │314.736 │392.852│
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │431.433 │519.852│
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│a) reducerea │ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│asupra │ │ │ │
│atmosferei, │ │ │ │
│apei şi │ │ │ │
│solului, │01 │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │
│calităţii │ │ │ │
│aerului │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │20.000 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │20.000 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│c) gestionarea │ │ │ │
│deşeurilor │03 │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │76.745 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │10.995 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│d) protecţia │ │ │ │
│resurselor de │ │ │ │
│apă, sisteme │ │ │ │
│integrate de │ │ │ │
│alimentare cu │ │ │ │
│apă, staţii de │04 │ │ │
│tratare, │ │ │ │
│canalizare şi │ │ │ │
│staţii de │ │ │ │
│epurare │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │2.198 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │174.454 │175.000│
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│f) conservarea │ │ │ │
│biodiversităţii│ │ │ │
│şi │ │ │ │
│administrarea │06 │ │ │
│ariilor │ │ │ │
│naturale │ │ │ │
│protejate │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│g) împădurirea │ │ │ │
│terenurilor │ │ │ │
│degradate, │ │ │ │
│reconstrucţia │ │ │ │
│ecologică şi │07 │ │ │
│gospodărirea │ │ │ │
│durabilă a │ │ │ │
│pădurilor │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │200 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │16.908 │20.000 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│h) educaţia şi │ │ │ │
│conştientizarea│ │ │ │
│publicului │ │ │ │
│privind │08 │ │ │
│protecţia │ │ │ │
│mediului │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │10.000 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│i) creşterea │ │ │ │
│producţiei de │ │ │ │
│energie din │09 │ │ │
│surse │ │ │ │
│regenerabile │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │8.746 │5.657 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │8.746 │5.657 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│m) efectuarea │ │ │ │
│de │ │ │ │
│monitorizări, │ │ │ │
│studii şi │ │ │ │
│cercetări în │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│protecţiei │ │ │ │
│mediului şi │ │ │ │
│schimbărilor │ │ │ │
│climatice │ │ │ │
│privind sarcini│ │ │ │
│derivate din │ │ │ │
│acorduri │ │ │ │
│internaţionale,│13 │ │ │
│directive& │ │ │ │
│europene sau │ │ │ │
│alte │ │ │ │
│reglementări │ │ │ │
│naţionale sau │ │ │ │
│internaţionale,│ │ │ │
│precum şi │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │
│-dezvoltare în │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│schimbărilor │ │ │ │
│climatice │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │10.130 │26.950 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │1.468 │10.000 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│o) închiderea │ │ │ │
│iazurilor de │ │ │ │
│decantare din │15 │ │ │
│sectorul minier│ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│q) instalarea │ │ │ │
│sistemelor de │ │ │ │
│încălzire care │ │ │ │
│utilizează │ │ │ │
│energie │ │ │ │
│regenerabilă, │ │ │ │
│inclusiv │17 │ │ │
│înlocuirea sau │ │ │ │
│completarea │ │ │ │
│sistemelor │ │ │ │
│clasice de │ │ │ │
│încălzire │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │53.372 │300 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │13.065 │35.000 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│r) Programul │ │ │ │
│naţional de │ │ │ │
│îmbunătăţire a │ │ │ │
│calităţii │ │ │ │
│mediului prin │ │ │ │
│realizarea de │18 │ │ │
│spaţii verzi în│ │ │ │
│localităţile │ │ │ │
│din mediul │ │ │ │
│urban finanţat │ │ │ │
│din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │290 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │1.927 │200 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│s) Programul de│ │ │ │
│stimulare a │ │ │ │
│înoirii │19 │ │ │
│Parcului auto │ │ │ │
│naţional │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │195.000 │133.000│
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │193.152 │150.000│
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│u) Programul de│ │ │ │
│realizare a │ │ │ │
│pistelor pentru│ │ │ │
│biciclişti în │21 │ │ │
│mediul urban şi│ │ │ │
│periurban │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│v) Programul de│ │ │ │
│dezvoltare si │ │ │ │
│optimizare a │ │ │ │
│Reţelei │ │ │ │
│Naţionale de │22 │ │ │
│Monitorizare a │ │ │ │
│Calităţii │ │ │ │
│Aerului │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │11.823 │13.000 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│w) reducerea │ │ │ │
│emisiilor de │ │ │ │
│gaze cu efect │ │ │ │
│de seră în │ │ │ │
│transporturi, │ │ │ │
│prin promovarea│ │ │ │
│vehiculelor de │23 │ │ │
│transport │ │ │ │
│rutier │ │ │ │
│nepoluante din │ │ │ │
│punct de vedere│ │ │ │
│energetic │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │45.000 │120.000│
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │9.890 │80.000 │
│bugetare │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│x) efectuarea │ │ │ │
│de lucrări │ │ │ │
│destinate │24 │ │ │
│eficienţei │ │ │ │
│energetice │ │ │ │
│finanţat din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│I. Credite de │ │0 │0 │
│angajament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼──────────┼───────┤
│II. Credite │ │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │
└───────────────┴─────┴──────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016