Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECT DE LEGE nr. 745 din 24 iulie 2018  Propunere privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROIECT DE LEGE nr. 745 din 24 iulie 2018 Propunere privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 802 din 19 septembrie 2018

    EXPUNERE DE MOTIVE
        Expresie a libertăţii, spiritului civic şi democraţiei constituţionale, milioane de români venim să arătăm ca necesar în noua Constituţie revizuită şi un preambul, pentru ca întotdeauna înţelegerea textului constituţional să poată fi făcută prin prisma unui set de valori pe care le considerăm intrinseci şi de la care nu se poate deroga, întrucât după ele se ghidează viaţa noastră şi activitatea constituţională a statului, care trebuie să fie conformă cu aspiraţiile cetăţenilor, statul şi guvernarea nefiind un scop, ci un mijloc pentru asigurarea drepturilor şi fericirii cetăţenilor.
        În contextul în care constituţiile moderne evidenţiază un pact între suveran şi naţiune sau între puterea legislativă şi popor, este necesar ca acordul dintre guvernanţi şi guvernaţi să cuprindă un angajament de valori naţionale imuabile care să reprezinte fundamentul realităţii constituţionale a statului nostru. Angajamentul ar stabili repere pentru cetăţeni în acţiunile lor şi pentru instituţiile statului în materializarea interesului public.
        Constituţiile mai multor state ale lumii încep cu un preambul, o introducere succintă în care sunt prezentate valorile, principiile şi obiectivele popoarelor, aspecte care stau la baza construcţiei solide a statelor lor. Libertatea, bunăstarea şi fericirea fiecărui cetăţean, precum şi ale generaţiilor viitoare sunt valori şi scopuri enunţate în sinteza reprezentată de preambul, alcătuind împreună o adevărată piatră de temelie a naţiunii. Introducerea unui preambul în Constituţia României, care face trimitere la năzuinţele poporului român, ar veni în întâmpinarea primului articol al Legii fundamentale, în care se vorbeşte de idealurile Revoluţiei din decembrie 1989 şi garantarea acestora, mai puţin cunoscute de generaţiile născute după căderea comunismului.
        Revizuirea Constituţiei prin adăugarea unui preambul are rolul de a consolida raportul dintre stat şi popor, iar afirmarea în cadrul acestuia a unor teme pentru un potenţial proiect de ţară, care să unească în fapte şi în cauză întreaga societate, sub oblăduirea guvernanţilor, va veni să întărească legătura indisolubilă dintre toate părţile care compun o ţară. Astfel, considerăm că acest potenţial proiect nu poate fi altceva decât reîntregirea naţională, act care se aliniază tuturor instrumentelor internaţionale în vigoare şi ratificate de România, acordurilor multilaterale interguvernamentale şi interstatale, care se regăseşte în conformitate cu Actul final al Conferinţei de la Helsinki şi cu practica internaţională care statuează principiul egalităţii între popoare şi dreptul acestora la autodeterminare, şi care este de mare importanţă pentru viitorul prosper al României şi al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În acest sens avem un exemplu concret şi accesibil care ne ghidează în demers: modelul german de reunificare. În plus, în lumina Declaraţiei Parlamentului României, adoptate la 27 martie 2018, în ziua Centenarului Unirii Basarabiei cu România, este reconfirmată ca legitimă dorinţa de Reunire a populaţiei, pe căi democratice, liber consimţite, pentru continuarea firească în procesul de dezvoltare şi afirmare a naţiunii române. Totodată, disoluţia URSS şi proclamarea independenţei statelor baltice prin reluarea statutului juridic şi de drept internaţional anterior ocupaţiei sovietice, precum şi Rezoluţia Senatului Statelor Unite ale Americii nr. 148 din 1991, care arată că Guvernul American va susţine eforturile de reunificare a României cu Republica Moldova, după luptele pentru limba română şi libertate ale moldovenilor din stânga Prutului, încununate prin Declaraţia de independenţă adoptată de Marea Adunare Naţională din Chişinău la 27 august 1991, atribuie o forţă juridică ce dublează imensa forţă morală conferită de îndelungi suferinţe ale poporului nostru şi ale naţionalităţilor conlocuitoare, printre care amintim deportările, torturile, înfometările, crimele împotriva umanităţii.
        Revizuirea Constituţiei prin introducerea preambulului propus va întări legitimitatea acesteia şi revalidarea complinită şi împlinită prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din 1918, neînfrântă de vreo altă adunare legală.


                                                  Năstase Cezar-Victor
                                                    Grecu Alexandru
                                                    Rotaru Alexandru
                                                  Modiga Iulia-Rodica
                                                Iercoşan Patricia-Ioana
                                                Dumitrescu Aron-Valeriu
                                                  Nicolae Mihai-Viorel
                                                    Antonescu Raluca
                                                  Despa Gabriel-Simion
                                                      Pavel Rodica
                                                    Teacă Florentina
                                            Mitrică-Constantinescu Cristian
                                                      Druc Mircea
                                                 Mihaiu Liviu-Georgică
                                                    Gheorghe Cătălin
                                                  Lupu Ştefan-Gabriel
                                                    Banu Elza Maria
                                                     Rebigan Stana
                                                     Eftimie Mihai
                                                  Jescu Ionuţ-Cristian
                                                 Bencec Otilia-Terezia
                                                     Blănaru Matei
                                               Zamfir Constantin-Cătălin
                                                   Lulea Marius-Dorin


    INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ
    LEGE
                          de revizuire a Constituţiei României
        Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
        După titlul Constituţiei României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003, se introduce următorul preambul: "Conştienţi că fiii şi nepoţii noştri trebuie să se bucure de un viitor de libertate şi avuţie, de şansele de împlinire pe care generaţiile noastre nu le-au avut, într-un stat unificat, democratic, european şi prosper, hotărâţi să edificăm procesul de dezvoltare şi afirmare a naţiunii române, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional în vigoare, prin reîntregirea neamului românesc pe cale paşnică, liber consimţită, fără niciun amestec din afară, pentru a munci împreună la realizarea şi mulţumirea comună, alături de celelalte popoare ale Europei civilizate, adoptăm prezenta Constituţie."

    ART. II
        Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată.


    AVIZ
        referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul
        Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1.127 din 04.07.2018 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D707/04.07.2018,
                                 CONSILIUL LEGISLATIV,
        în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, cu modificările ulterioare,
        avizează favorabil iniţiativa legislativă a cetăţenilor, cu următoarele observaţii şi propuneri:
    1. Prezenta iniţiativă legislativă a cetăţenilor are ca obiect revizuirea Constituţiei României, republicată, în sensul introducerii unui preambul, astfel încât, potrivit Expunerii de motive, înţelegerea textului constituţional să poată fi făcută prin prisma unui set de valori considerate intrinseci şi de la care nu se poate deroga.
        Prin obiectul său de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor constituţionale, fiind incidente prevederile din art. 151 din Legea fundamentală.

    2. Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii soluţiei legislative preconizate, menţionăm că, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preambulul enunţă, în sinteză, scopul şi, după caz, motivarea reglementării. Având în vedere rolul acestei părţi constitutive, întrucât motivarea trebuie să stea la baza reglementării şi să o preceadă, este de analizat dacă un preambul ar putea fi introdus în cuprinsul unui act normativ ulterior adoptării acestuia.
        În acest sens, s-ar putea afirma că introducerea unui preambul în cuprinsul unei legi fundamentale este apanajul exclusiv al Adunării Constituante Originare, întrucât cuprinde descrierea sintetică a obiectivelor, condiţiile şi motivele care, la un anumit moment, au determinat adoptarea unei noi Constituţii, neputând fi introdus printr-o lege de revizuire a Constituţiei.
        Precizăm că în preambulul mai multor legi fundamentale ale unor state europene se face referire la momentul adoptării acestora:
    a) preambulul Constituţiei Republicii Bulgaria debutează cu expresia "Noi, Membrii celei de-a Şaptea Mari Adunări Naţionale ...";
    b) preambulul Constituţiei Republicii Cehe debutează astfel: "Noi, cetăţenii Republicii Cehe din Boemia, Moravia şi Silezia, la momentul restaurării statului independent ceh ...";
    c) în preambulul Constituţiei Republicii Letonia, în primul paragraf se reţine că "Poporul leton a adoptat următoarea Constituţie în cadrul Adunării Constituante, liber alese;
    d) în ultimul paragraf al preambulului Constituţiei Republicii Portugheze se prevede că "Întrunindu-se în sesiune plenară pe data de 2 aprilie 1976, Adunarea Constituantă adoptă prin prezenta şi decretează următoarea Constituţie a Republicii Portugheze:";
    e) în finalul preambulului Constituţiei Republicii Slovenia se menţionează: "Adunarea Republicii Slovenia adoptă prezenta Constituţie";
    f) Potrivit preambulului Constituţiei Regatului Spaniei, "Poporul spaniol (...) îşi proclamă voinţa de (...) a consolida contextul juridic actual ce asigură supremaţia statului de drept ca expresie a voinţei poporului".

        Întrucât, aşa cum s-a subliniat în doctrină*1), "orice constituţie poate fi modificată pentru a ţine tot timpul pasul cu evoluţia relaţiilor sociale ce cad în câmpul ei de reglementare normativă", revizuirea Constituţiei este posibilă, potrivit titlului VII al Legii fundamentale, cu respectarea strictă a limitelor revizuirii prevăzute de art. 152 din Constituţie.
        *1) C. Ionescu în Cristian Ionescu, Corina Adriana Dumitrescu - "Constituţia României - Comentarii şi explicaţii" - Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017, p. 1618.

        Din acest punct de vedere, ar fi de analizat în ce măsură referirea, din preambulul propus, la "reîntregirea neamului românesc pe cale paşnică" este în concordanţă cu limitarea revizuirii Constituţiei în ceea ce priveşte integritatea teritorială.

    3. Sub rezerva observaţiilor de la punctul anterior din aviz şi având în vedere că, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 189/1999, republicată, propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte de comitetul de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de lege, este necesar ca proiectul să fie reformulat, cu respectarea normelor de tehnică legislativă.
        În acest sens, titlul proiectului ar trebui să aibă următoarea redactare:
    "Lege de revizuire a Constituţiei României"

        După titlu, având în vedere normele de tehnică legislativă, trebuie prevăzută următoarea formulă introductivă:
    "Parlamentul României adoptă prezenta lege."

        Intervenţia legislativă preconizată trebuie să facă obiectul unui articol, marcat ca art. I, cu următoarea parte dispozitivă:
    "ART. I
    După titlul Constituţiei României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se introduce următorul preambul:"

        În continuare, se va reda între ghilimele textul preambulului.
        În plus, pentru asigurarea unei reglementări complete, proiectul trebuie să cuprindă, într-un articol distinct, şi norma privind supunerea spre aprobare prin referendum a revizuirii Constituţiei, în următoarea redactare:
    "ART. II
    Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată"

                                                      PREŞEDINTE,
                                                   dr. DRAGOŞ ILIESCU

        Bucureşti, 24 iulie 2018.
        Nr. 745.

    DECLARAŢIE
        S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
        Subsemnaţii:
    1. Năstase Cezar-Victor, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Cetatea de Baltă nr. 43, bl. P15, sc. 2, ap. 16, sector 6, posesor al cărţii de identitate provizorie seria PA nr. 271899, eliberată de autorităţile române la data de 30.03.2018, cu valabilitate până la data de 29.03.2019, CNP 1870308152489;
    2. Druc Mircea, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 590634, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 24.04.2009, CNP 1410725400610;
    3. Grecu Alexandru, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 61A, sc. B, et. 1, ap. 20, sector 6, posesor al CI seria RD nr. 907557, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 05.09.2017, CNP 1600214401194;
    4. Mihaiu Liviu-Georgică, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 1, posesor al CI seria RK nr. 013015, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 09.12.2016, CNP 1630605131287;
    5. Rotaru Alexandru, cetăţean român, domiciliat în satul Tunari, str. I.L. Caragiale nr. 25A, comuna Tunari, judeţul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 585563, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 16.11.2017, CNP 1960424410123;
    6. Gheorghe Cătălin, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 13-15, corp C2, et. 4, ap. 18, sector 5, posesor al CI seria RZ nr. 001662, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 07.12.2016, CNP 1880429360022;
    7. Modiga Iulia-Rodica, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Minervei nr. 4, sector 1, posesoare a CI seria RR nr. 657491, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 21.04.2010, CNP 2850505430016;
    8. Lupu Ştefan-Gabriel, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Părăluţelor nr. 1B, bl. P3, sc. 1, ap. 2, sector 6, posesor al CI seria RX nr. 976706, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 20.09.2016, CNP 1970924460101;
    9. Iercoşan Patricia-Ioana, cetăţean român, domiciliată în municipiul Arad, Str. Clujului bl. 87, et. 1, ap. 7, judeţul Arad, posesoare a CI seria AR nr. 746685, eliberată de SPCLEP Arad la data de 04.11.2015, CNP 2940108020119;
    10. Banu Elza Maria, cetăţean român, domiciliată în satul Domneşti nr. 24, comuna Domneşti, judeţul Argeş, posesoare a CI seria AS nr. 783469, eliberată de SPCLEP Domneşti la data de 20.09.2011, CNP 2870922033359;
    11. Dumitrescu Aron-Valeriu, cetăţean român, domiciliat în municipiul Petroşani, Str. Zorilor, bl. 2, sc. 1, et. 4, ap. 12, judeţul Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 745652, eliberată de SPCLEP Petroşani la data de 26.01.2015, CNP 1970124204481;
    12. Rebigan Stana, cetăţean român, domiciliată în municipiul Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. B6, sc. A, et. 1, ap. 3, judeţul Giurgiu, posesoare a CI seria GG nr. 401724, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 07.10.2015, CNP 2550614520045;
    13. Nicolae Mihai-Viorel, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2, ap. 13, sector 3, posesor al CI seria RX nr. 698110, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2015, CNP 1490924400186;
    14. Eftimie Mihai, cetăţean român, domiciliat în municipiul Câmpulung, str. Mr. Gâldău nr. 20, judeţul Argeş, posesor al CI seria AS nr. 753498, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 15.04.2011, CNP 1560413030011;
    15. Antonescu Raluca, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Mizil nr. 5, bl. G18, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 3, posesoare a CI seria RT nr. 879624, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 04.04.2013, CNP 2720401434528;
    16. Jescu Ionuţ-Cristian, cetăţean român, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Plevnei nr. 32, bl. D2, sc, B, et. 1, ap. 4, judeţul Tulcea, posesor al CI seria TC nr. 405333, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 13.05.2016, CNP 1960702360015;
    17. Despa Gabriel-Simion, cetăţean român, domiciliat în satul Păduroiu din Vale nr. 211, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, posesor al CI seria AZ nr. 124327, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 28.07.2016, CNP 1980724035291;
    18. Bencec Otilia-Terezia, cetăţean român, domiciliată în satul Giarmata-Vii, Str. Parcului nr. 143, comuna Ghiroda, judeţul Timiş, posesoare a CI seria TM nr. 992718, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 26.07.2012, CNP 2940713350038;
    19. Pavel Rodica, cetăţean român, domiciliată în municipiul Călăraşi, Str. Parcului nr. 1, bl. K3, sc. 2, et. 3, ap. 5, judeţul Călăraşi, posesoare a CI seria KL nr. 461577, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 01.04.2015, CNP 2750603510034;
    20. Blănaru Matei, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgovişte, Bd. Ion C. Brătianu nr. 36, bl. D2B, et. 2, ap. 8, judeţul Dâmboviţa, posesor al CI seria DD nr. 437038, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de 30.03.2009, CNP 1801114100172;
    21. Teacă Florentina, cetăţean român, domiciliată în oraşul Covasna, Str. Verde nr. 8, judeţul Covasna, posesoare a CI seria KV nr. 308602, eliberată de SPCLEP Covasna la data de 10.07.2013, CNP 2780118140316;
    22. Zamfir Constantin-Cătălin, cetăţean român, domiciliat în judeţul Craiova, Calea Bucureşti nr. 76, bl. R5, sc. 1, ap. 1, judeţul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 569365, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 31.03.2008, CNP 1760621287124;
    23. Mitrică-Constantinescu Cristian, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Agricultori nr. 121, bl. 82, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 3, posesor al CI seria RT nr. 691839, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.11.2009, CNP 1750502343229;
    24. Lulea Marius-Dorin, cetăţean român, domiciliat în oraşul Otopeni, str. Nicolae Iorga nr. 31A, judeţul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 495352 eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 07.03.2016, CNP 1801020270013,

        prin prezenta hotărâm, în baza articolului 2 din Legea nr. 189/1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 08.06.2004, privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, constituirea Comitetului de iniţiativă având ca scop organizarea legală în vederea demarării procedurii de revizuire a Constituţiei prin depunerea proiectului legislativ la Comisia de Specialitate din Parlamentul României pentru avizare şi stabilirea cadrului legal pentru acordarea împuternicirilor pentru membrii care se ocupă de strângerea semnăturilor după publicarea proiectului legislativ în Monitorul Oficial.

        De asemenea, declarăm că nu încălcăm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999.
        Dăm prezenta declaraţie având cunoştinţă că răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale.
        Se numeşte dl NĂSTASE CEZAR-VICTOR în vederea îndeplinirii procedurilor operative în vederea reprezentării comitetului în raporturile sale cu autorităţile publice, centrale şi locale.
        Redactat de parte şi autentificat la MIRCEA ANIŞOARA şi POPA ANDRA-ASTRID - SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial.


                                                       Declaranţi
                                  Năstase Cezar-Victor
                                    Grecu Alexandru
                                    Rotaru Alexandru
                                  Modiga Iulia-Rodica
                                Iercoşan Patricia-Ioana
                                Dumitrescu Aron-Valeriu
                                  Nicolae Mihai-Viorel
                                    Antonescu Raluca
                                  Despa Gabriel-Simion
                                      Pavel Rodica
                                    Teacă Florentina
                            Mitrică-Constantinescu Cristian
                                      Druc Mircea
                                 Mihaiu Liviu-Georgică
                                    Gheorghe Cătălin
                                  Lupu Ştefan-Gabriel
                                    Banu Elza Maria
                                     Rebigan Stana
                                     Eftimie Mihai
                                  Jescu Ionuţ-Cristian
                                 Bencec Otilia-Terezia
                                     Blănaru Matei
                               Zamfir Constantin-Cătălin
                                   Lulea Marius-Dorin


        ROMÂNIA
        UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
        MIRCEA ANIŞOARA ŞI POPA ANDRA-ASTRID SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
        CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 103, BL. 99, PARTER, SECTOR 5, BUCUREŞTI
        LICENŢA DE FUNCŢIONARE NR. 195/3559/02.06.2015
        NR. 1.543 - REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A OPERATORILOR DE DATE PERSONALE
        TEL./FAX : 021/411.26.32; 021/411.78.39

    ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1895
                              Anul 2018, luna mai, ziua 09
        În faţa mea, Popa Andra-Astrid, notar public, s-au prezentat la sediul biroului:
    1. Năstase Cezar-Victor, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Cetatea de Baltă nr. 43, bl. P15, sc. 2, ap. 16, sector 6, identificat cu cartea de identitate provizorie seria PA nr. 271899, eliberată de autorităţile române la data de 30.03.2018, cu valabilitate până la data de 29.03.2019, CNP 1870308152489, în nume propriu;
    2. Druc Mircea, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 3, identificat cu CI seria RR nr. 590634, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 24.04.2009, CNP 1410725400610, în nume propriu;
    3. Grecu Alexandru, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 61A, sc. B, et. 1, ap. 20, sector 6, identificat cu CI seria RD nr. 907557, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 05.09.2017, CNP 1600214401194, în nume propriu;
    4. Mihaiu Liviu-Georgică, domiciliat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 1, identificat cu CI seria RK nr. 013015, eliberată de SPCEP sector 1 la data de 09.12.2016, CNP 1630605131287, în nume propriu;
    5. Rotaru Alexandru, domiciliat în satul Tunari, str. I. L. Caragiale nr. 25A, comuna Tunari, judeţul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 585563, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 16.11.2017, CNP 1960424410123, în nume propriu;
    6. Gheorghe Cătălin, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 13-15, corp C2, et. 4, ap. 18, sector 5, identificat cu CI seria RZ nr. 001662, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 07.12.2016, CNP 1880429360022, în nume propriu;
    7. Modiga Iulia-Rodica, domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Minervei nr. 4, sector 1, identificată cu CI seria RR nr. 657491, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 21.04.2010, CNP 2850505430016, în nume propriu;
    8. Lupu Ştefan-Gabriel, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Părăluţelor nr. 1B, bl. P3, sc. 1, ap. 2, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 976706, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 20.09.2016, CNP 1970924460101, în nume propriu;
    9. Iercoşan Patricia-Ioana, domiciliată în municipiul Arad, Str. Clujului, bl. 87, et. 1, ap. 7, judeţul Arad, identificată cu CI seria AR nr. 746685, eliberată de SPCLEP Arad la data de 04.11.2015, CNP 2940108020119, în nume propriu;
    10. Banu Elza Maria, domiciliată în satul Domneşti nr. 24, comuna Domneşti, judeţul Argeş, identificată cu CI seria AS nr. 783469, eliberată de SPCLEP Domneşti la data de 20.09.2011, CNP 2870922033359, în nume propriu;
    11. Dumitrescu Aron-Valeriu, domiciliat în municipiul Petroşani, Str. Zorilor, bl. 2, sc. 1, et. 4, ap. 12, judeţul Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 745652, eliberată de SPCLEP Petroşani la data de 26.01.2015, CNP 1970124204481, în nume propriu;
    12. Rebigan Stana, domiciliată în municipiul Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. B6, sc. A, et. 1, ap. 3, judeţul Giurgiu, identificată cu CI seria GG nr. 401724, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 07.10.2015, CNP 2550614520045, în nume propriu;
    13. Nicolae Mihai-Viorel, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2, ap. 13, sector 3, identificat cu CI seria RX nr. 698110, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2015, CNP 1490924400186, în nume propriu;
    14. Eftimie Mihai, domiciliat în municipiul Câmpulung, Str. Mr. Gâldău nr. 20, judeţul Argeş, identificat cu CI seria AS nr. 753498, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 15.04.2011, CNP 1560413030011, în nume propriu;
    15. Antonescu Raluca, domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Mizil nr. 5, bl. G18, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 879624, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 04.04.2013, CNP 2720401434528, în nume propriu;
    16. Jescu Ionuţ-Cristian, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Plevnei nr. 32, bl. D2, sc, B, et. 1, ap. 4, judeţul Tulcea, identificat cu CI seria TC nr. 405333, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 13.05.2016, CNP 1960702360015, în nume propriu;
    17. Despa Gabriel-Simion, domiciliat în satul Păduroiu din Vale nr. 211, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, identificat cu CI seria AZ nr. 124327, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 28.07.2016, CNP 1980724035291, în nume propriu:
    18. Bencec Otilia-Terezia, domiciliată în satul Giarmata-Vii, Str. Parcului nr. 143, comuna Ghiroda, judeţul Timiş, identificată cu CI seria TM nr. 992718, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 26.07.2012, CNP 2940713350038, în nume propriu;
    19. Pavel Rodica, domiciliată în municipiul Călăraşi, Str. Parcului nr. 1, bl. K3, sc. 2, et. 3, ap. 5, judeţul Călăraşi, identificată cu CI seria KL nr. 461577, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 01.04.2015, CNP 2750603510034, în nume propriu;
    20. Blănaru Matei, domiciliat în municipiul Târgovişte, Bd. Ion C. Brătianu, nr. 36, bl. D2B, et. 2, ap. 8, judeţul Dâmboviţa, identificat cu CI seria DD nr. 437038, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de 30.03.2009, CNP 1801114100172, în nume propriu;
    21. Teacă Florentina, domiciliată în oraşul Covasna, Str. Verde nr. 8, judeţul Covasna, identificată cu CI seria KV nr. 308602, eliberată de SPCLEP Covasna la data de 10.07.2013, CNP 2780118140316, în nume propriu;
    22. Zamfir Constantin-Cătălin, domiciliat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr. 76, bl. R5, sc. 1, ap. 1, judeţul Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 569365, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 31.03.2008, CNP 1760621287124, în nume propriu;
    23. Mitrică-Constantinescu Cristian, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Agricultori nr. 121, bl. 82, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 691839, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.11.2009, CNP 1750502343229, în nume propriu;
    24. Lulea Marius-Dorin, domiciliat în oraşul Otopeni, str. Nicolae Iorga nr. 31A, judeţul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 495352, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 07.03.2016, CNP 1801020270013, în nume propriu,

        care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.
        În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
        se declară autentic prezentul înscris.
        S-a încasat onorariul în sumă de 1200 lei şi TVA în sumă de 228 lei cu factura nr. 1954/2018 şi cu chitanţa nr. 1954/2018.


                                                     Notar public,
                                                   Popa Andra-Astrid

        Prezentul duplicat s-a întocmit în 30 (treizeci) exemplare, de Popa Andra-Astrid, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.


                                                     Notar public,
                                                   Popa Andra-Astrid


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016