Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 699 din 5 septembrie 2018  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 699 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 din 12 septembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 631/2017 privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea“, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române“ care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române“.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Babadag din judeţul Tulcea, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţii Babadag, judeţul Tulcea, în cuantum total de 435.697 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat pentru anul 2018 Ministerului Apelor şi Pădurilor, capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articol 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Apelor şi Pădurilor, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Administraţiei Naţionale „Apele Române“ la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana Petcu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 5 septembrie 2018.
    Nr. 699.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii situate pe raza localităţii Babadag din judeţul Tulcea, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌───────────────────────────────────────┐
│Categorie de folosinţă │
└───────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Act de proprietate, nr. cadastral │
├──────────────────────────────────────┤
│CVC - contract de vânzare-cumpărare │
└──────────────────────────────────────┘


┌────┬─────────────────────────────────┐
│Cc │Curţi-construcţii │
└────┴─────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│PV - proces-verbal │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Vh │Vie │
└───────────────┴──────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│CM - certificat moştenitor │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────┬────────────────────────────────┐
│P │Păşune │
└─────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│TP - titlu de proprietate │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────┬────────────────────────────────┐
│A │Arabil │
└─────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│CP - contract de partaj │
├──────────────────────────────────────┤
│NC - număr cadastral │
├──────────────────────────────────────┤
│SC - sentinţă civilă │
├──────────────────────────────────────┤
│CSM - certificat suplimentar de │
│moştenitor │
├──────────────────────────────────────┤
│CF - carte funciară │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │justă a │
│ │ │ │prenumele │ │Numărul │Act de │Suprafaţa│Categoria│despăgubirii│
│Nr. crt. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│Domiciliul │topografic│proprietate,│de │de │terenului, │
│ │ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│proprietarului│/Tarlaua/ │nr. │expropiat│folosinţă│conform │
│ │ │ │terenului │ │Parcela │cadastral │(mp) │ │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Serban │Str. │ │CVC 859/ │ │ │ │
│1 │Tulcea │Babadag │Gherghina │Republicii nr.│T69, P2158│17.11.2004 │43 │Cc │2045 │
│ │ │ │ │280 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarabus │Str. │ │CVC 6829/ │ │ │ │
│2 │Tulcea │Babadag │Dumitru │Republicii nr.│T69, P2157│08.09.1997 │105 │A │4017 │
│ │ │ │ │278 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Cotarta │Str. │ │PV 294/ │ │ │ │
│3 │Tulcea │Babadag │Gherghina │Republicii nr.│T66, P2039│21.05.1957 │85 │Cc │4042 │
│ │ │ │ │276 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │CM 315/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │14.11.2000 │ │ │ │
│ │ │ │Sasna │Str. │ │CVC 369/ │ │ │ │
│4 │Tulcea │Babadag │Niculina, │Republicii nr.│T66, P2038│16.05.2005 │29 │Cc │1379 │
│ │ │ │Lungu Adriana │274 │ │TP 57288/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │12.09.1995 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CVC 1177/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │18.09.200 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CP 979/ │ │ │ │
│5 │Tulcea │Babadag │Bujoreanu Ion │Republicii nr.│T66, P2016│20.06.1991 │6 │Cc │285 │
│ │ │ │ │242 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 1017/ │ │ │ │
│6 │Tulcea │Babadag │Bujoreanu │Republicii nr.│T66, P2015│28.06.2002 │5 │Cc │238 │
│ │ │ │Petre │240 │ │CVC 170/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │06.02.2000 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │CVC 23/ │ │ │ │
│ │ │ │Bujoreanu │Str. │ │11.01.1995 │ │ │ │
│ │ │ │Dobriţa, │Republicii nr.│ │CVC 979/ │ │ │ │
│7 │Tulcea │Babadag │Bujoreanu │240A, Str. │T66, P2015│20.06.1991 │4 │Cc │190 │
│ │ │ │Petre, Pavel │Republicii nr.│ │CVC 170/ │ │ │ │
│ │ │ │Marian │240B │ │06.02.2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NC │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stanciu │Str. │T66, │CVC 255/ │ │ │ │
│8 │Tulcea │Babadag │Gheorghe, │Republicii nr.│P2011, │05.07.1962 │38 │Cc │1807 │
│ │ │ │Tremurici │236 │2012 │NC 31087 │ │ │ │
│ │ │ │Niculina │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 1559/ │ │ │ │
│9 │Tulcea │Babadag │Manole Matei │Republicii nr.│T66, P2010│28.11. 2000 │42 │Cc │1997 │
│ │ │ │ │234 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T66, │CVC 285/ │ │ │ │
│10 │Tulcea │Babadag │Vatafu Safta │Republicii nr.│P2008, │16.03.1989 │56 │Cc │2663 │
│ │ │ │ │232 │2009 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stan Dumitru, │Str. │T66, │CM 32/ │ │ │ │
│11 │Tulcea │Babadag │Petre │Republicii nr.│P2006, │11.03.2014 │98 │Cc │4660 │
│ │ │ │Alexandru │230A │2007 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 498/ │ │ │ │
│12 │Tulcea │Babadag │Peniu Marin │Republicii nr.│T66, P2005│12.04.2000 │40 │Cc │1902 │
│ │ │ │ │230 │ │NC 1882 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stănescu │Str. │ │Ordin 604/ │ │ │ │
│13 │Tulcea │Babadag │Elena, │Republicii nr.│T73, 2303 │20.10. 2010,│57 │Cc │2710 │
│ │ │ │Stanescu │223 │ │NC 31087 │ │ │ │
│ │ │ │Raluca-Denisa │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│14 │Tulcea │Babadag │Stănescu Elena│Republicii nr.│T73, P2303│SC 1028/ │58 │Cc │2758 │
│ │ │ │ │223A, str. Făt│ │20.12.2000 │ │ │ │
│ │ │ │ │Frumos nr. 179│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Nistor │Str. │ │CVC 620/ │ │ │ │
│15 │Tulcea │Babadag │Gabriela │Republicii nr.│T73, P2305│16.04.2013 │105 │A │4993 │
│ │ │ │ │219 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Cotoranu Ion, │Str. │ │ │ │ │ │
│16 │Tulcea │Babadag │Cotoranu Liviu│Republicii nr.│T73, P2307│TP 101144 │94 │A │4470 │
│ │ │ │ │177, nr. 221 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Făt │T73, │ │ │ │ │
│17 │Tulcea │Babadag │Titiene Maria │Frumos nr. 10 │P2306, │ │202 │Cc │33 │
│ │ │ │ │ │2309, 2310│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Munteanu │Str. │ │SC 944/ │ │ │ │
│18 │Tulcea │Babadag │Dumitru │Republicii nr.│T73, P2311│27.11.2008 │84 │Vh │3148 │
│ │ │ │ │215 │ │NC 1882 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│19 │Tulcea │Babadag │Stoian Pascale│ │T73, 2312 │NC │31 │Vh │828 │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Cristea │ │T74, │ │ │ │ │
│20 │Tulcea │Babadag │Iordana │ │P2311, │NC │23 │A │691 │
│ │ │ │ │ │2312 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Tilichigiu │str. Făt │T73, │ │ │ │ │
│21 │Tulcea │Babadag │Paraschiv │Frumos nr. 8 │P2312, │ │99 │Cc │3258 │
│ │ │ │ │ │2314, 2315│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Fotache Elena,│str. Făt │T73, │CM 71/ │ │ │ │
│22 │Tulcea │Babadag │Fotache Ion │Frumos nr. 6 │P2319, │28.05.1997 │96 │Cc │3159 │
│ │ │ │ │ │2321 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Birica │Str. │ │CVC 1198/ │ │ │ │
│23 │Tulcea │Babadag │Cristian │Republicii nr.│T76, P2366│17.08.2007 │88 │Cc │4185 │
│ │ │ │ │203 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bujoreanu │Str. │ │CVC 727/ │ │ │ │
│24 │Tulcea │Babadag │Gheorghe, │Republicii nr.│T76, P2367│24.06.1999 │154 │A │5892 │
│ │ │ │Bujoreanu │157 │ │NC 32140 │ │ │ │
│ │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciuculet Nina,│ │T76, P2368│ │ │ │ │
│25 │Tulcea │Babadag │Tudorache │str. Făt │/1, 2369, │CM 140/ │112 │Cc │3686 │
│ │ │ │Adriana, │Frumos nr. 4 │2370, 2371│03.10.2006 │ │ │ │
│ │ │ │Petrov Maria │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Opreanu │Str. │T76, 2375,│ │ │ │ │
│26 │Tulcea │Babadag │Melodia │Republicii nr.│2377 │ │54 │Cc │2568 │
│ │ │ │ │197 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 323/ │ │ │ │
│27 │Tulcea │Babadag │Opreanu Victor│Republicii nr.│T76, 2376 │02.03.1993; │23 │A │880 │
│ │ │ │ │195A │ │315/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │02.03.1993 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 323/ │ │ │ │
│28 │Tulcea │Babadag │Ion Ionel │Republicii nr.│T76, P2380│02.03.1993 │78 │Cc │3709 │
│ │ │ │ │195 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 323/ │ │ │ │
│29 │Tulcea │Babadag │Opreanu Victor│Republicii nr.│T76, P │02.03.1993; │36 │Cc │1712 │
│ │ │ │ │195A │2381, 2382│315/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │02.03.1993 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Pantaru │Str. │T76, │CVC 728/ │ │ │ │
│30 │Tulcea │Babadag │Simion, │Republicii nr.│P2383, │24.05.2006 │85 │A │3252 │
│ │ │ │Pantaru Aurica│191 │2385 │NC 1080 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│31 │Tulcea │Babadag │Omer Sever │Republicii │T76, P2383│ │70 │Vh │3037 │
│ │ │ │ │Daciei nr. 4 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 1833/ │ │ │ │
│32 │Tulcea │Babadag │Moraru Cornel │Republicii nr.│T76, P2385│10.12.1998 │83 │A │3175 │
│ │ │ │ │189 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Moşt. def. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fănacă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru, │ │ │ │ │ │ │
│33 │Tulcea │Babadag │Ceauşu Elena, │ │T76, P2425│NC 108 │422 │P │16927 │
│ │ │ │Cruceru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mărioara, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fănacă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Steliana │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Fotache │Str. │T76, │CM 127/ │ │ │ │
│34 │Tulcea │Babadag │Nicolae │Republicii nr.│P2422, │26.05.1997 │130 │Cc │6182 │
│ │ │ │ │183 │2423, 2424│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T76, │CM 233/ │ │ │ │
│35 │Tulcea │Babadag │Lungu Vasilica│Republicii nr.│P2419, │31.10.2007 │72 │Cc │3424 │
│ │ │ │ │181 │2420, 2421│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T76, │CVC 602/ │ │ │ │
│36 │Tulcea │Babadag │Cristea Ion │Republicii nr.│P2416, │21.06.2005 │132 │Cc │6277 │
│ │ │ │ │179 │2417, 2418│NC 981 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, │ │ │ │ │
│37 │Tulcea │Babadag │Panait Traian │Republicii nr.│P2511, │TP 57279/ │117 │Cc │5564 │
│ │ │ │ │177, str. V. │2512, │04.09.1995 │ │ │ │
│ │ │ │ │Teilor │2513, 2514│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Calcan │Str. │T79, │CM 13/ │ │ │ │
│38 │Tulcea │Babadag │Vasilica │Republicii nr.│P2508, │12.03.2014 │106 │A │4055 │
│ │ │ │ │175 + pod │2509, 2510│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, │ │ │ │ │
│39 │Tulcea │Babadag │Vrabie Emil, │Republicii nr.│P2504, │CVC 229/ │41 │Vh │1536 │
│ │ │ │Vrabie Adriana│173 + pod │2505, │07.02.1992 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2506, 2507│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, │CVC 1734/ │ │ │ │
│40 │Tulcea │Babadag │Bujenita │Republicii nr.│P2500, │07.02. 1992 │36 │Vh │1349 │
│ │ │ │Gheorghe │171 │2501, │NC 1908 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2502, 2503│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, │SC 580/ │ │ │ │
│41 │Tulcea │Babadag │Izdrea Petre │Republicii nr.│P2497, │20.11.2003 │74 │A │2831 │
│ │ │ │ │169 │2498, 2499│NC │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Pusca │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │Republicii, │ │ │ │ │ │
│42 │Tulcea │Babadag │Kerai Ludmil, │Str. │T79, P2496│NC │59 │A │2879 │
│ │ │ │Kerai Mariana │Stejarului nr.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │48 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Republicii nr.│T79, │CM 210/ │ │ │ │
│43 │Tulcea │Babadag │Finati Lucia │161, Str. │P2492, │20.11.2002 │53 │A │2587 │
│ │ │ │ │Republicii nr.│2493 │NC 1579 │ │ │ │
│ │ │ │ │100, bl. 78, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sc. A5, ap. 5 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, │SC 817/ │ │ │ │
│44 │Tulcea │Babadag │Năvodaru │Republicii nr.│P2488, │24.09. 2009 │92 │Cc │4375 │
│ │ │ │Nicolae │159, str. V. │2489, 2490│NC 1580 │ │ │ │
│ │ │ │ │Teilor │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Republicii nr.│P2484, │CVC 654/ │ │ │ │
│45 │Tulcea │Babadag │Pricop Maria │157, str. Făt │2485, │08.08.1997 │103 │A │3941 │
│ │ │ │ │Frumos nr. 3, │2486, 2487│ │ │ │ │
│ │ │ │ │NC 31765 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Dragan Ion, │ │T79, │ │ │ │ │
│46 │Tulcea │Babadag │Pericleanu │Str. │P2479, │NC 1908 │107 │A │5222 │
│ │ │ │Stelian, │Republicii │2480, │ │ │ │ │
│ │ │ │Matescu Maria │ │2481, 2482│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Trofin │Str. │ │ │ │ │ │
│47 │Tulcea │Babadag │Gheorghe, │Republicii nr.│T79, P2477│ │118 │A │5759 │
│ │ │ │Trofin Dacian │153 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T79, P │CVC 542/ │ │ │ │
│48 │Tulcea │Babadag │Saban Pembe │Republicii nr.│2476/5 │23.03.2009 │27 │A │1318 │
│ │ │ │ │149A │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Croitoru │ │T79, P │ │ │ │ │
│49 │Tulcea │Babadag │Valeria │ │2476/2, │NC │42 │A │2050 │
│ │ │ │ │ │2478/4 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T79, P │ │ │ │ │
│50 │Tulcea │Babadag │Truica Chiţă │ │2476/1, │NC │36 │A │1757 │
│ │ │ │ │ │2478/3 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 408/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Republicii nr.│ │11.12.2003 │ │ │ │
│51 │Tulcea │Babadag │Popa Petre │149B, str. V. │T79, P2475│NC 30456, NC│62 │A │3026 │
│ │ │ │ │Ţepeş nr. 15, │ │30459 │ │ │ │
│ │ │ │ │NC 1579 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Gălăţeanu │Str. │T79, │ │ │ │ │
│52 │Tulcea │Babadag │Petre, │Republicii nr.│P2473, │Ordin 13/ │63 │A │3075 │
│ │ │ │Gălăţeanu │147 │2474 │07.03.1994 │ │ │ │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│53 │Tulcea │Babadag │Gospodin │Republicii nr.│T79, P2472│CM 51/ │56 │A │2733 │
│ │ │ │Gabriel │143, Str. │ │03.05.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │Amzei nr. 3 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Panait │Republicii nr.│ │CVC 417/ │ │ │ │
│54 │Tulcea │Babadag │Laurentiu │143B, Str. │T79, P2470│09.06.2003 │52 │A │2538 │
│ │ │ │ │Stejarului nr.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │33 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │Decizia 31/ │ │ │ │
│55 │Tulcea │Babadag │Mihai Maria │Republicii nr.│T79, P2469│10.08.1956 │46 │A │2245 │
│ │ │ │ │139 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Republicii nr.│ │CM 182/ │ │ │ │
│56 │Tulcea │Babadag │Jecu Vasile │156, str. M. │T82, P2585│6.10.1998 │18 │A │878 │
│ │ │ │ │Sadoveanu nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Timis Nicolae,│Str. │T82, │ │ │ │ │
│57 │Tulcea │Babadag │Timis Maria │Republicii nr.│P2586, │ │47 │A │2294 │
│ │ │ │ │154 │2587, 2588│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Ursache │str. Alexandru│ │CVC 1366/ │ │ │ │
│58 │Tulcea │Babadag │Marian, │cel Bun nr. 3B│T82, P2597│01.09.1988 │52 │A │1989 │
│ │ │ │Ursache Anica │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Potecaru Paul,│Str. │T83, P │TP 42266/ │ │ │ │
│59 │Tulcea │Babadag │Potecaru │Republicii nr.│2637, 2638│25.10.1994 │24 │Cc │1712 │
│ │ │ │Nicoleta │120 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Mihai │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rosca Adrian │Viteazu nr. │ │CM 234/ │ │ │ │
│60 │Tulcea │Babadag │Cosmin, Rosca │12, str. Mihai│T86, P2739│17.11.2008 │56 │Cc │3994 │
│ │ │ │Cristian │Viteazu nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │12B │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bocancea │ │ │ │ │ │ │
│61 │Tulcea │Babadag │Marius, │ │T86, P2742│ │55 │Cc │3923 │
│ │ │ │Bocancea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Otilia │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Teodorescu │Str. │ │ │ │ │ │
│62 │Tulcea │Babadag │Elena │Republicii nr.│T86, P2743│ │147 │Cc │10485 │
│ │ │ │ │101 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. IELIF - │Str. Geamiei │T87, │ │ │ │ │
│63 │Tulcea │Babadag │S.A. │nr. 10 │P2774, │ │132 │Cc │9415 │
│ │ │ │ │ │P2773 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Republicii nr.│T67, P │CM 8/ │ │ │ │
│64 │Tulcea │Babadag │Paiu Iordana │284, Str. │2123/2124/│01.02.2005 │16 │A │612 │
│ │ │ │ │Trandafirului │2125 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T67, P │ │ │ │ │
│65 │Tulcea │Babadag │Enache Florin │Republicii nr.│2120/2121/│ │22 │Cc │1046 │
│ │ │ │ │272 │2122 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Preda │Str. │T67, P2118│TP 57284/ │ │ │ │
│66 │Tulcea │Babadag │Elisabeta, │Republicii nr.│/2119 │12.09.1995 │15 │A │574 │
│ │ │ │Preda Ion │270 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Marin Ion, │Str. │T67, P2116│CVC 848/ │ │ │ │
│67 │Tulcea │Babadag │Marin Elena │Republicii nr.│/2117 │08.05.1992 │20 │A │765 │
│ │ │ │ │268 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T67, P2114│CVC 782/ │ │ │ │
│68 │Tulcea │Babadag │Brailescu Radu│Republicii nr.│/2115 │21.04.1992 │57 │A │2181 │
│ │ │ │ │266 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Cotoranu Ion, │Str. │T74, P2322│TP 101144/ │ │ │ │
│69 │Tulcea │Babadag │Cotoranu Liviu│Republicii nr.│/2323/2324│17.11.2008 │126 │A │4820 │
│ │ │ │ │221 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Act │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dezmembrare │ │ │ │
│ │ │ │Vadarus Ion, │ │ │1332/ │ │ │ │
│ │ │ │Vadarus │Str. │T74, P │13.08.2014 │ │ │ │
│70 │Tulcea │Babadag │Dumitrita, │Republicii nr.│2340, │CVC 1334/ │33 │A │1263 │
│ │ │ │Ovidiu Nicolae│211 │2341, 2342│13.08.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NC 31623, NC│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │31624, NC │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │31506 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Fotache Ion, │Str. │T74, │CM 71/ │ │ │ │
│71 │Tulcea │Babadag │Onofrei │Republicii nr.│P2346, │28.05.1997 │44 │A │1683 │
│ │ │ │Dumitru │187 │2347, 2348│CP 942/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │17.12.2003 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T74, P2343│CM 71/ │ │ │ │
│72 │Tulcea │Babadag │Fotache Ion │Republicii nr.│/2344/2345│28.05.1997 │41 │A │1569 │
│ │ │ │ │207 │ │NC 720 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T74, P2350│CVC 1393/ │ │ │ │
│73 │Tulcea │Babadag │Fotache Florea│Republicii nr.│/2351/2352│05.09.1991 │49 │Vh │1836 │
│ │ │ │ │205 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Birica │Str. │T74, P2354│CVC 1198/ │ │ │ │
│74 │Tulcea │Babadag │Cristian │Republicii nr.│/2355 │17.08.2007 │7 │Vh │262 │
│ │ │ │ │203 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maxim Aurel, │Republicii nr.│T75, │ │ │ │ │
│75 │Tulcea │Babadag │Maxim │201, Str. │P2354, │CVC 985/ │33 │A │1263 │
│ │ │ │Vasilica, │Republicii nr.│2358 │11.06.1996 │ │ │ │
│ │ │ │Maxim Mitica │201A, str. Făt│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Frumos nr. │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bujoreanu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bujoreanu │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioana, │Republicii nr.│T74, P2359│TP 64367/ │ │ │ │
│76 │Tulcea │Babadag │Bujoreanu │199, str. Făt │/2360/2361│14.05.1997 │41 │A │1569 │
│ │ │ │Nicolae, Lovin│Frumos nr. 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stefan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│77 │Tulcea │Babadag │Preda │Republicii nr.│T74, P2362│ │163 │A │6236 │
│ │ │ │Alexandru │263, str. Făt │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Frumos nr. 4 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Opreanu │Str. │ │ │ │ │ │
│78 │Tulcea │Babadag │Melodia │Republicii nr.│T74, P2363│NC 1090 │94 │A │3596 │
│ │ │ │ │197 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Fanaca │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Steliana, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │moşt. def. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fanaca │ │ │ │ │ │ │
│79 │Tulcea │Babadag │Dumitru, moşt.│ │T78, P2437│ │90 │A │3443 │
│ │ │ │def. Ceausu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena, moşt. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │def. Cruceru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marioara │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │TP 57270/ │ │ │ │
│80 │Tulcea │Babadag │Enache Mihai │Republicii nr.│T78, P2441│04.09.1995 │21 │A │1025 │
│ │ │ │ │141 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Calcan │Str. │ │CM 13/ │ │ │ │
│81 │Tulcea │Babadag │Vasilica │Republicii nr.│T78, P2442│12.03.2014 │52 │A │1989 │
│ │ │ │ │175 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Vrabie Emil, │Str. │ │CVC 229/ │ │ │ │
│82 │Tulcea │Babadag │Vrabie Adriana│Republicii nr.│T78, P2443│07.02.1992 │44 │A │1683 │
│ │ │ │ │173 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bujenita │Str. │ │CM 60/ │ │ │ │
│83 │Tulcea │Babadag │Gheorghe │Republicii nr.│T78, P2443│07.04.2014, │38 │A │1454 │
│ │ │ │ │171 │ │NC 251 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│84 │Tulcea │Babadag │Izdrea Florica│Republicii nr.│T78, P2444│NC 251/1 │51 │A │1951 │
│ │ │ │ │169 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 291/ │ │ │ │
│85 │Tulcea │Babadag │Kerai Ludmil │Republicii nr.│T78, P2445│17.03.2004 │41 │A │1569 │
│ │ │ │ │163 │ │NC 251/1 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CM 210/ │ │ │ │
│86 │Tulcea │Babadag │Finati Lucia │Republicii nr.│T78, P2446│20.11.2002 │34 │A │1301 │
│ │ │ │ │161 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │SC 817/ │ │ │ │
│87 │Tulcea │Babadag │Navodaru Lucia│Republicii nr.│T78, P2447│24.09.2002 │63 │A │2410 │
│ │ │ │ │159 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Galateanu │Str. │T78, P2455│Ordin 13/ │ │ │ │
│88 │Tulcea │Babadag │Petre │Republicii nr.│/2456/2457│07.03.1994 │89 │Cc │4455 │
│ │ │ │ │147 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Gospodin │Str. │ │CM 51/ │ │ │ │
│89 │Tulcea │Babadag │Gabriel │Republicii nr.│T78, P2458│03.05.2010 │27 │A │1318 │
│ │ │ │ │145 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Teodorescu │Republicii nr.│ │CVC 156/ │ │ │ │
│90 │Tulcea │Babadag │Gabriela │145A Str. │T78, P2458│26.02.2002 │19 │A │927 │
│ │ │ │ │Stejarului nr.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │37 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Panait │Republicii nr.│ │CVC 417/ │ │ │ │
│91 │Tulcea │Babadag │Laurenţiu │145B Str. │T78, P2458│09.06.2003 │33 │A │1611 │
│ │ │ │ │Stejarului nr.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │33 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │CVC 374/ │ │ │ │
│92 │Tulcea │Babadag │Procop Petre │Republicii nr.│T78, P2458│16.02.1994 │101 │Cc │5056 │
│ │ │ │ │141 │ │NC 1637 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Biserica │Str. │ │ │ │ │ │
│93 │Tulcea │Babadag │Penticostala │Trandafirului │T48, P1286│NC 30931 │21 │A │803 │
│ │ │ │Sion │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T47, │ │ │ │ │
│94 │Tulcea │Babadag │Pirlitu Ileana│ │P1266, │NC 30933 │11 │A │537 │
│ │ │ │ │ │1267, 1226│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │T47, │CVC 248/ │ │ │ │
│95 │Tulcea │Babadag │Amet Elmaz │Stejarului nr.│P1265, │07.05. 2012 │21 │A │1025 │
│ │ │ │ │5 │1266, │NC 30323 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1267, 1268│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bobocea │ │T36, P828/│ │ │ │ │
│96 │Tulcea │Babadag │Marius, │ │829 │NC 31453 │26 │A │995 │
│ │ │ │Bobocea Otilia│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Trofim Lucica,│Str. │ │CVC 1311/ │ │ │ │
│97 │Tulcea │Babadag │Moraru │Republicii nr.│T36, P827 │10.12. 2013 │114 │Cc │8131 │
│ │ │ │Angelica, │103 │ │NC 31493 │ │ │ │
│ │ │ │Costea Simona │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │
│98 │Tulcea │Babadag │Grosu Florin │Republicii/ │T34, P817 │ │24 │Cc │1141 │
│ │ │ │Sever │str. Plavăţ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│99 │Tulcea │Babadag │Benul Ali │str. Plavăţ │T34, P817/│CM 263/ │49 │Cc │2330 │
│ │ │ │ │nr. 2A │1 │15.09.1987 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│100 │Tulcea │Babadag │Cuculescu Ioan│ │T104, │TP 20330/ │400 │A │12013 │
│ │ │ │ │ │P3119 │13.09.1993 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│101 │Tulcea │Babadag │Lungu Dumitru │ │ │TP 20380/ │404 │Cc │13294 │
│ │ │ │ │ │ │20.09.1993 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│102 │Tulcea │Babadag │Cocolea │ │T26, P553 │ │100 │P │3003 │
│ │ │ │Costică │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│103 │Tulcea │Babadag │Constantin │ │T25, P484 │NC 1265 │185 │A │5556 │
│ │ │ │Ruxandra │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Buica │ │ │ │ │ │ │
│104 │Tulcea │Babadag │Valentin, │ │T26, P442 │NC 1413 │30 │A │901 │
│ │ │ │Buica Daniela │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Valea │T178, │ │ │ │ │
│105 │Tulcea │Babadag │Durbala │Teilor │P5789, │ │134 │A │5127 │
│ │ │ │ │ │5790 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Nica Ghiorghe,│str. Valea │T178, │TP 64383/ │ │ │ │
│106 │Tulcea │Babadag │Nica Ecaterina│Teilor │P5791, │16.05.1997 │58 │A │2219 │
│ │ │ │ │ │5792 │NC 30678 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Nica Ghiorghe,│str. Valea │T178, │TP 64383/ │ │ │ │
│107 │Tulcea │Babadag │Nica Ecaterina│Teilor │P5792/1, │16.05.1997 │84 │A │3214 │
│ │ │ │ │ │5793 │NC 30679 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Valea │T178, │ │ │ │ │
│108 │Tulcea │Babadag │Panait Ion │Teilor │P5794, │ │108 │A │4132 │
│ │ │ │ │ │5795 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│109 │Tulcea │Babadag │Munteanu │str. Valea │T178, │TP 64383/ │121 │A │4629 │
│ │ │ │Dorina │Teilor nr. 67 │P5796 │16.05.1997 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │ │ │ │ │
│110 │Tulcea │Babadag │Munteanu Ion │ │P5823A, │ │50 │A │1913 │
│ │ │ │ │ │5822Cc │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Valea │T179, P │CM 115/ │ │ │ │
│111 │Tulcea │Babadag │Spinu Daniela │Teilor nr. 69 │5824, │4.07.2005 │47 │A │1798 │
│ │ │ │ │ │5825, 5826│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │CVC 8836/ │ │ │ │
│112 │Tulcea │Babadag │Ciuperca Mihai│str. Valea │P5827, │27.09.2009 │64 │A │2448 │
│ │ │ │ │Teilor nr. 71 │5828, │NC 866 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5829, 5830│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T1795831/ │ │ │ │ │
│113 │Tulcea │Babadag │Nediu Toader │ │1, 5832/2,│NC 31653 │33 │A │1263 │
│ │ │ │ │ │5833/3 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Rosu Mariana, │str. Valea │T179, │CVC 691/ │ │ │ │
│114 │Tulcea │Babadag │Stanciu │Teilor nr. 73 │5833, │18.03.2012 │72 │A │2755 │
│ │ │ │Nicolaee │str. Valea │5832, 5831│CSM 187/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Teilor nr. 46 │ │22.03.2008 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │ │ │ │ │
│115 │Tulcea │Babadag │Andrei │str. Valea │P5834Cc , │TP 64415/ │39 │A │1492 │
│ │ │ │Paraschiva │Teilor nr. 75 │5835A, │02.06.1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5836Vh │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │ │ │ │ │
│116 │Tulcea │Babadag │Soricel D. │str. Valea │P5837Cc, │CM 157/ │67 │A │2563 │
│ │ │ │Victor │Teilor nr. 77 │5838A, │26.10.1999 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5839Vh │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Valea │T179, │ │ │ │ │
│117 │Tulcea │Babadag │Dobre Niculae │Teilor nr. 79 │P5840, │ │51 │A │1951 │
│ │ │ │ │ │5841, 5842│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Murat Fanica, │str. Valea │T179, │ │ │ │ │
│118 │Tulcea │Babadag │Ciucurovschi │Teilor nr. 81 │P5845, │ │119 │A │4553 │
│ │ │ │Ionela │ │5846, 5847│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │ │ │ │ │
│119 │Tulcea │Babadag │Cotoranu Ion, │str. Valea │P5848, │ │65 │A │2487 │
│ │ │ │Cotoranu Liviu│Teilor nr. 83 │5849, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5850, 5851│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Valea │T179, │ │ │ │ │
│120 │Tulcea │Babadag │Stefan Iordana│Teilor nr. 85 │P5852, │NC 30758 │64 │A │2448 │
│ │ │ │ │ │5853, 5856│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Tănăsescu │str. Valea │T179, │ │ │ │ │
│121 │Tulcea │Babadag │Anastasia │Teilor nr. 87 │5857, │ │65 │A │2487 │
│ │ │ │ │ │5858, 5859│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │ │ │ │ │
│122 │Tulcea │Babadag │Tănăsescu │str. Valea │5860, │CM 508/ │43 │A │1645 │
│ │ │ │Niculina │Teilor nr. 89 │P5861, │17.12.1992 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5863, 5864│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Tănăsescu │str. Valea │T179, │ │ │ │ │
│123 │Tulcea │Babadag │Dumitru │Teilor nr. 89A│P5862, │ │42 │A │1607 │
│ │ │ │ │ │5863/1 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T179, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │P5864, │ │ │ │ │
│124 │Tulcea │Babadag │Stan Maria │str. Valea │5864/1, │SC 535/ │105 │A │4017 │
│ │ │ │ │Teilor nr. 91 │5864/2, │12.03.1990 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5864/3, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5864/4 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Lazăr D. │str. Valea │T179, │SC 924/ │ │ │ │
│125 │Tulcea │Babadag │Dumitru │Teilor nr. 93 │P5865, │30.09.1992 │132 │A │5050 │
│ │ │ │ │ │5866, 5867│NC 1432 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Valea │T179, │CVC 362/ │ │ │ │
│126 │Tulcea │Babadag │Tanase Costica│Teilor nr. 95 │5868, │13.03.2006 │94 │A │3596 │
│ │ │ │ │ │5870, 5871│NC 1056 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Gindac Vasile,│str. Făt │T179, │ │ │ │ │
│127 │Tulcea │Babadag │Gindac Stefan │Frumos nr. 97 │P5872, │NC 1198 │33 │A │991 │
│ │ │ │ │ │5873, 5874│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Făt │T180, │ │ │ │ │
│128 │Tulcea │Babadag │Baluta Ion │Frumos nr. 99 │P5877, │ │71 │A │920 │
│ │ │ │ │ │5878, 5879│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Făt │T180, │ │ │ │ │
│129 │Tulcea │Babadag │Stoian Mihai │Frumos nr. │P5886, │NC 1587 │410 │A │12313 │
│ │ │ │ │101, NC 1587 │5887, 5890│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │localitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Babadag, str. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Făt Frumos nr.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │107, │T180, │ │ │ │ │
│130 │Tulcea │Babadag │Puiu Matilda, │localitatea │5891, │ │121 │A │3634 │
│ │ │ │Puiu Toader │Constanţa, bd.│5892, 5892│ │ │ │ │
│ │ │ │ │1 Decembrie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1918 nr. 6, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │bl. l56, sc. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │T, ap. 117 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │str. Făt │ │ │ │ │ │
│131 │Tulcea │Babadag │Maxim Aurel │Frumos Str. │ │NC 1052 │13 │A │390 │
│ │ │ │ │Republicii nr.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │201 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│132 │Tulcea │Babadag │Nistor │ │T73, P2305│ │12 │A │360 │
│ │ │ │Gabriela │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│133 │Tulcea │Babadag │Simion Nicolae│ │T22, P26 │TP 9785/ │111 │A │663 │
│ │ │ │Daniel │ │ │11.05.95 │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │TP 57280/ │ │ │ │
│134 │Tulcea │Babadag │Buganu │ │T22, P27 │08.09.95 CM │749 │A │1563 │
│ │ │ │Tudorita │ │ │122/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │16.05.1996 │ │ │ │
├───┬──────┼───────┴─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Selaru Adrian,│ │ │ │ │ │ │
│135│Tulcea│Babadag │Selaru Marian │ │T17, P74 │TP 6623/ │1223 │A │2551 │
│ │ │ │Valentin, │ │ │26.03.1993 │ │ │ │
│ │ │ │Selaru Florin │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│136│Tulcea│Babadag │Paraschiv │ │T17, 75 │TP 11690/ │1057 │A │2204 │
│ │ │ │Mihai │ │ │25.10.1993 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│137│Tulcea│Babadag │Paraschiv │ │T17, 76 │TP 11689/ │1157 │A │2413 │
│ │ │ │Ioana │ │ │25.05.1993 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│138│Tulcea│Babadag │Gindac Stefan,│ │T17, 77 │TP 11688/ │4917 │A │10255 │
│ │ │ │Gindac Vasile │ │ │25.05.1993 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Sica Isan, │ │ │TP 37853/ │ │ │ │
│139│Tulcea│Babadag │Chiroiu │ │T17, 78 │28.03.1994 │1932 │A │4028 │
│ │ │ │Eleonora │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Frangulea │ │ │ │ │ │ │
│140│Tulcea│Babadag │Marian, │ │T17, 79 │TP 11687/ │149 │A │311 │
│ │ │ │Frangulea │ │ │25.05.1993 │ │ │ │
│ │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│141│Tulcea│Babadag │Acsinte │ │T17, 80 │TP 11686/ │78 │A │162 │
│ │ │ │Domnica │ │ │25.05.1993 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│142│Tulcea│Babadag │Lica Vasilica │ │T17, 81 │TP 1618/ │287 │A │598 │
│ │ │ │ │ │ │20.01.1993 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │TP 11685/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │25.05.1993 │ │ │ │
│143│Tulcea│Babadag │Cernea Tudor │ │T17, 82 │CVC 492/ │147 │A │307 │
│ │ │ │ │ │ │17.07.2002 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CVC 531/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │5.08.2002 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │TP 57280/ │ │ │ │
│ │ │ │Buganu │ │ │08.09.1995 │ │ │ │
│144│Tulcea│Babadag │Tudorita │ │T17, 83 │CM 122/ │153 │A │319 │
│ │ │ │ │ │ │16.05.1996 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NC 1155 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Moise │ │ │TP 20168/ │ │ │ │
│145│Tulcea│Babadag │Gheorghe, │ │T4, P38 │20.09.1993 │127 │A │755 │
│ │ │ │Petcu Ilenuta │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│146│Tulcea│Babadag │Petre Profira │ │T4, P38 │TP 20159/ │39 │A │232 │
│ │ │ │ │ │ │17.09.1993 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stănciulescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anastasia, │ │ │TP 23302/ │ │ │ │
│147│Tulcea│Babadag │Toni Vasile, │ │T4, P38 │12.10.1993 │608 │A │3614 │
│ │ │ │Alexe Tanase, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Toni Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│148│Tulcea│Babadag │Savlovschi │ │T4, P38 │TP 57140/ │78 │A │464 │
│ │ │ │Margareta │ │ │3.01.1996 │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│149│Tulcea│Babadag │Gociu Isabela │ │T20, P374,│NC 31000 │80 │A │2403 │
│ │ │ │Luciana │ │375, 376 │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Neacşu │ │T20, P377,│ │ │ │ │
│150│Tulcea│Babadag │Constantin, │ │378, 379 │ │65 │A │1952 │
│ │ │ │Neacşu Ion │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │22.883 │ │435.697 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016