Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018  pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018
    Având în vedere obligativitatea de transpunere a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CEa Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, denumită în continuare Directiva 2015/652/CE, şi a Directivei (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, denumită în continuare Directiva 2015/1.513/CE, se impune luarea măsurilor necesare pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.
    Luând în considerare faptul că la nivelul Comisiei Europene, Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene se negociază pachetul Energie curată pentru toţi europenii, inclusiv actualizarea Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care stabileşte cadrul de reglementare şi măsurile de facilitare în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030 ale Uniunii Europene privind clima şi energia, alinierea la standardele impuse de legislaţia premergătoare acestui pachet reprezintă o urgenţă în contextul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului.
    Având în vedere obiectivul Uniunii Europene de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră şi contribuţia semnificativă pe care combustibilii utilizaţi în transportul rutier o aduc la reducerea cantităţii de emisii, statele membre trebuie să impună furnizorilor de combustibili sau de energie reducerea cu cel puţin 6%, până la data de 31 decembrie 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viaţă per unitate de energie generate de combustibilii utilizaţi în Uniunea Europeană pentru autovehiculele rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară atunci când nu se află pe mare, tractoarele agricole şi forestiere, ambarcaţiunile de agrement atunci când nu se află pe mare, precum şi prin folosirea electricităţii destinate utilizării de către vehiculele rutiere.
    Luând în considerare faptul că ţinta pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră este corelată cu stabilirea unei contribuţii maxime a componentei de biocarburanţi în benzine şi motorine, fapt ce impune luarea măsurilor imediate de către producătorii de carburanţi pentru retehnologizarea sau adaptarea în consecinţă a fluxurilor tehnologice în scopul respectării condiţiilor de introducere pe piaţă a carburanţilor,
    având în vedere obligaţia statului român de a introduce pe piaţă benzine cu un conţinut de biocarburant de minimum 8% în volum începând cu data de 1 ianuarie 2019, fapt ce presupune adaptarea de către furnizori a proceselor tehnologice într-un mod fezabil şi rezonabil, astfel încât la data menţionată aceştia să se poată conforma, la rândul lor, obligaţiilor asumate de statul român în prealabil,
    având în vedere necesitatea unei transpuneri complete a prevederilor Directivei 2015/652/CE şi ale Directivei 2015/1.513/CE, în cadrul prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează concordanţa între ţinta de reducere cu minimum 6% a gazelor cu efect de seră prevăzută în Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi ţinta de minimum 10% energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport prevăzută la art. 3 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE, transpusă prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin urmare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii urgente, care nu suferă amânare, prin asigurarea tuturor pârghiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de către factorii implicaţi.
    Întrucât îndeplinirea de către furnizori a măsurilor de retehnologizare sau adaptare a fluxurilor tehnologice la noile cerinţe obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2019 presupune acordarea unei perioade rezonabile, de cel puţin patru luni, pentru îndeplinirea acestei obligaţii,
    prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură transpunerea celor două directive pentru care Comisia Europeană a declanşat două cauze, respectiv Cauza 2017/0273 pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2015/652/CE şi Cauza 2017/0540 pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2015/1.513/CE, şi ţinând cont de faptul că România riscă declanşarea procedurii de infringement în cazul în care nu asigură transpunerea celor două directive mai sus menţionate.
    Neadoptarea acestui act normativ şi recurgerea la procedura legislativă obişnuită ar determina, ulterior, sesizarea României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi obligarea la plata unor amenzi şi/sau penalităţi cauzate de imposibilitatea României de a stabili specificaţiile tehnice, metodele de calcul şi structura de raportare bazate pe considerente de sănătate şi mediu, ale carburanţilor folosiţi de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ţinând cont că obligaţia de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naţionale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    Considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    având în vedere prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    TITLUL I
    Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide, precum şi specificaţiile tehnice, metodele de calcul şi structura de raportare bazate pe considerente de sănătate şi mediu ale carburanţilor folosiţi de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi, respectiv, de cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ţinând seama de cerinţele tehnice ale acestor motoare, şi obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă.
    (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică carburanţilor utilizaţi pentru propulsia autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv a tractoarelor agricole şi forestiere, navelor de navigaţie interioară şi ambarcaţiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare, precum şi electricităţii utilizate de către vehiculele rutiere.
    (3) Introducerea pe piaţă a carburanţilor care îndeplinesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) autoritate competentă - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi realizează politica guvernamentală în sectorul energiei;
    b) activitatea de eşantionare - prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;
    c) benzină - orice combustibil destinat funcţionării motoarelor cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor şi care se clasifică la unul dintre codurile din nomenclatura combinată (NC) 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49 prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în concordanţă cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;
    d) biocarburant - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) biocarburanţi cu risc scăzut din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor - biocarburanţi ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producţiei care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanţi şi au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10);
    f) biolichid - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) bitum natural - orice sursă de materii prime de rafinărie, care prezintă o greutate API, American Petroleum Institute - Institutul American al Petrolului, de 10 grade sau mai puţin atunci când se află într-un zăcământ la locul de extracţie, definită în conformitate cu metoda de testare a Societăţii americane pentru testare şi materiale, ASTM, (1) D287, care are o viscozitate medie anuală la temperatura din rezervor mai mare decât cea calculată prin ecuaţia: Viscozitate (Centipoise) = 518,98^e-0,038T, unde T reprezintă temperatura exprimată în grade Celsius, care intră sub incidenţa definiţiei nisipurilor bituminoase conform codului din nomenclatura combinată NC 2714, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, şi la care mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracţie minieră sau prin drenaj gravitaţional îmbunătăţit din punct de vedere termic, unde energia termică este derivată în principal din alte surse decât însăşi sursa de materii prime;
    h) buletin de trasabilitate pentru ciclul de viaţă - documentul şi/sau setul de documente necesar pentru stabilirea emisiilor nete de CO_2, CH_4 şi N_2O atribuite unui carburant şi oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate, în fiecare etapă relevantă a ciclului de viaţă, începând cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbările aduse utilizării terenului, transportul şi distribuţia, prelucrarea şi arderea, indiferent de locul de pe teritoriul României în care se produc emisiile respective, în conformitate cu datele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;
    i) combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică produşi din surse regenerabile şi utilizaţi în transporturi - combustibili lichizi sau gazoşi diferiţi de biocarburanţi, al căror conţinut energetic provine din surse de energie regenerabile diferite de biomasă şi care sunt utilizaţi în transport;
    î) comercializare - are înţelesul de „punere la dispoziţie pe piaţă“, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    j) culturi bogate în amidon - culturi care cuprind în special cereale, indiferent dacă se utilizează doar seminţele sau întreaga plantă, ca în cazul porumbului verde, tuberculilor şi rădăcinoaselor, cum ar fi cartofi, topinambur, batate, cassava şi igname, precum şi culturi de bulbo-tuberculi, ca de exemplu taro şi taro polinezian;
    k) emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă - toate emisiile nete de CO_2, CH_4 şi N_2O care pot fi atribuite carburantului respectiv şi oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante începând cu extragerea sau cultivarea, precum şi schimbările aduse utilizării terenului, transportul şi distribuţia, prelucrarea şi arderea, indiferent de locul în care se produc emisiile respective;
    l) emisii de gaze cu efect de seră pe unitate de energie - masa totală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalate în CO_2 asociată carburantului sau energiei furnizate şi împărţită la conţinutul total de energie al carburantului sau la energia furnizată; pentru carburant, exprimată ca valoarea sa calorică inferioară;
    m) emisii generate în amonte - toate emisiile de gaze cu efect de seră care sunt generate înainte ca materiile prime să ajungă la o rafinărie sau la o instalaţie de prelucrare unde a fost produs carburantul, astfel cum se menţionează în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
    n) filiera de producţie - originea biocarburanţilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
    o) furnizor - operator economic înregistrat ca plătitor de accize pentru importul şi/sau producţia şi/sau comercializarea carburanţilor, după caz;
    p) introducere pe piaţă - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
    q) motorină - orice combustibil destinat funcţionării motoarelor cu aprindere prin compresie - motoare diesel şi care se clasifică la unul dintre codurile de la NC 2710 19 41 până la NC 2710 19 49, prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în concordanţă cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;
    r) motorinele destinate utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, tractoarele agricole şi forestiere şi ambarcaţiunile de agreement - orice combustibil lichid derivat din petrol care se încadrează în codurile NC 2710 19 41 şi NC 2710 19 45, destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere prin compresie menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice şi în Hotărârea Guvernului nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE;
    s) organism de verificare de terţă parte - entitate independentă de furnizor şi de autoritatea competentă, care realizează verificările prevăzute la art. 12 alin. (5) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
    ş) reziduuri agricole, din acvacultură, pescuit şi silvicultură - reziduuri care sunt generate în mod direct din agricultură, acvacultură, pescuit şi silvicultură; această categorie de reziduuri nu include reziduurile din industriile sau prelucrarea conexe;
    t) reziduu de prelucrare - o substanţă care nu reprezintă produsul sau produsele finite vizate direct de un proces de producţie; acesta nu constituie un obiectiv principal al procesului de producţie, iar procesul nu se modifică în mod intenţionat pentru a-l produce;
    ţ) standard de carburant - un standard de carburant care se bazează pe ciclul de viaţă al emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de energie generate de combustibili fosili în anul 2010, astfel cum este menţionat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
    u) şisturi bituminoase - orice sursă de materii prime pentru rafinării situată într-o formaţiune de roci, care conţine kerogen solid şi care intră sub incidenţa definiţiei şistului bituminos conform codului NC 2714 stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. Mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracţie minieră sau prin drenaj gravitaţional îmbunătăţit din punct de vedere termic;
    v) ţiţei convenţional - orice materie primă pentru rafinării care prezintă o greutate API mai mare de 10 grade atunci când este situată într-un zăcământ la locul de origine, măsurată în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287 şi care nu intră sub incidenţa definiţiei aferente codului NC 2714 astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;
    w) deşeu - potrivit definiţiei prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; substanţele care au fost modificate sau contaminate intenţionat pentru a corespunde definiţiei respective nu sunt vizate de această definiţie;
    x) materiale lignocelulozice - materiale compuse din lignină, celuloză şi hemiceluloză, precum biomasa obţinută din păduri, culturile lemnoase energetice şi reziduurile şi deşeurile din industria de prelucrare a lemnului;
    y) materiale celulozice de origine nealimentară - materii prime compuse mai ales din celuloză şi hemiceluloză şi care au un conţinut de lignină mai scăzut decât materialele lignocelulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare şi furajere, precum paiele, tulpinile de porumb, pleava şi cojile, culturile ierboase energetice cu conţinut scăzut de amidon, precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant, culturi de protecţie anterioare şi ulterioare culturilor principale, reziduuri industriale, inclusiv cele provenite din culturi alimentare şi furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri şi proteine, şi materiale provenite din biodeşeuri;
    z) valoarea efectivă - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru unele sau pentru toate etapele unui proces specific de producţie a biocarburanţilor, calculată în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
    aa) valoare tipică - o estimare a reducerii reprezentative a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producţie a biocarburanţilor;
    bb) valoare implicită - o valoare derivată dintr-o valoare tipică prin aplicarea unor factori predeterminaţi şi care poate, în anumite condiţii specificate de prezenta ordonanţă de urgenţă, să fie utilizată în locul unei valori efective.

    (2) În cazul în care intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi noile coduri din Nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

    ART. 3
    (1) Se admite comercializarea către consumatorul final numai a benzinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Se permit comercializarea către consumatorul final pe perioada verii, aşa cum este definită în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, a benzinei cu conţinut de etanol cu o presiune a vaporilor de maximum 60 kPa, precum şi depăşirea autorizată a presiunii vaporilor menţionată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia ca etanolul folosit să fie un biocarburant.
    (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final numai benzină cu un conţinut de biocarburanţi, după cum urmează:
    a) până la data de 31 decembrie 2018, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 4,5% în volum;
    b) de la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 8% în volum.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2018, furnizorii pot să comercializeze către consumatorul final şi benzină cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7% m/m şi cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), de la data de 1 ianuarie 2019, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente se poate stabili comercializarea către consumatorul final a unor cantităţi de benzină cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v şi cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7% m/m, care să nu afecteze semnificativ atingerea ţintei cuprinse în art. 9 alin. (1) şi care să asigure protejarea motoarelor cu aprindere prin scânteie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente şi/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a unor combustibili cu valori superioare de etanol şi oxigen.
    (6) Furnizorii de benzină sunt obligaţi să afişeze spre informare consumatorilor o etichetă într-o poziţie vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie vizibile şi uşor lizibile, care să conţină următoarele:
    a) conţinutul de biocarburanţi;
    b) cifra octanică „research“;
    c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul, şi, în special, dacă este identificată prezenţa aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);
    d) indicarea standardului de produs aplicabil;
    e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conţinutul de etanol din benzină depăşeşte valoarea de 5% în volum sau conţinutul de oxigen din benzină depăşeşte 2,7% m/m, pe etichetă se include şi următorul text de avertizare:
    "Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.“;"

    f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include şi următorul text de avertizare:
    "Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici."


    (7) Producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat şi folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând benzină.

    ART. 4
    (1) Introducerea pe piaţă a benzinei cu tetraetil de plumb este interzisă.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1) se permit introducerea pe piaţă şi comercializarea unor cantităţi de benzină cu un conţinut de plumb care nu depăşeşte 0,15 g/l, până la maximum 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România, destinate a fi utilizate exclusiv de către vehicule de colecţie aparţinând unui tip caracteristic şi distribuite prin intermediul grupurilor specifice interesate.
    (3) Un furnizor care optează pentru situaţia prevăzută la alin. (2) notifică autoritatea competentă, probând cantităţile care vor fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate în scopul utilizării exclusive de către vehicule de colecţie aparţinând unui tip caracteristic care nu pot funcţiona sau funcţionează defectuos prin utilizarea benzinei fără tetraetil de plumb.
    (4) Autoritatea competentă aplică excepţia prevăzută la alin. (2) în ordinea primirii notificărilor prevăzute la alin. (3) şi cu respectarea limitei de 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România.

    ART. 5
    (1) Se permite comercializarea către consumatorul final numai a motorinei care corespunde specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final numai motorină cu un conţinut de biocarburanţi de minimum 6,5% în volum.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), de la data de 1 ianuarie 2019, pentru asigurarea protejării în condiţii de iarnă severă a motoarelor cu aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente şi/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a combustibililor prevăzuţi la alin. (1), se poate utiliza un conţinut minim de biocarburant astfel încât punctul maxim de distilare de 65% la 250şC pentru motorină diesel şi motorină să fie înlocuit cu un punct maxim de distilare de 10% (vol/vol) la 180şC.
    (4) Furnizorii de motorină sunt obligaţi să afişeze spre informarea consumatorilor o etichetă într-o poziţie vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie uşor lizibile, care să conţină următoarele:
    a) conţinutul de biocarburanţi, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi - EMAG;
    b) cifra cetanică;
    c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul, şi, în special, dacă este identificată prezenţa aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);
    d) indicarea standardului de produs aplicabil;
    e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conţinutul de EMAG din motorină depăşeşte valoarea de 7% în volum, se include şi următorul text de avertizare:
    "Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.“;"

    f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se include şi următorul text de avertizare:
    "Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici."


    (5) Producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din motorină care poate fi utilizat şi folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând motorină.
    (6) Se admit introducerea pe piaţă şi comercializarea motorinei în care conţinutul de sulf nu depăşeşte 0,1% în masă, precum şi a carburanţilor lichizi, alţii decât motorina respectivă, care pot fi utilizaţi de navele de navigaţie interioară şi de ambarcaţiunile de agrement, doar în cazul în care conţinutul de sulf al carburanţilor lichizi respectivi nu depăşeşte conţinutul maxim permis al motorinei de 10 mg/kg.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), motorina destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, de către tractoarele agricole şi forestiere şi de către ambarcaţiunile de agrement, pentru a ţine seama de contaminările minore din lanţul de aprovizionare, poate fi introdusă pe piaţă şi/sau comercializată în cazul în care conţinutul de sulf nu depăşeşte 20 mg/kg.
    (8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este permisă aditivarea carburanţilor cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentraţie de maximum 2 mg mangan/litru.

    ART. 6
    (1) În cazul aducerii la cunoştinţa autorităţii competente a unor evenimente excepţionale ce conduc la o schimbare bruscă în aprovizionarea cu ţiţei sau în aprovizionarea cu produse petroliere şi care fac dificilă respectarea specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, autoritatea competentă informează Comisia Europeană despre această situaţie, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori-limită mai mari pentru unul sau mai mulţi parametri ai benzinei şi motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.
    (2) În cazul în care Comisia Europeană decide să nu procedeze la autorizarea prevăzută la alin. (1), în termen de o lună de la data notificării acestei decizii, autoritatea competentă poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.

    ART. 7
    (1) Autoritatea competentă monitorizează respectarea cerinţelor prevăzute la art. 3-5, în privinţa calităţii benzinei şi a motorinei, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Autoritatea competentă stabileşte un sistem de monitorizare a calităţii carburanţilor în conformitate cu cerinţele standardului relevant, sistemul de FQMS: SR EN 228, SR EN 590, SR EN 14274, SR EN 14275. Acest sistem de monitorizare urmează a fi aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea competentă acceptă utilizarea unui sistem voluntar de monitorizare a calităţii carburanţilor, cu condiţia ca un astfel de sistem să fie recunoscut de Comisia Europeană. Furnizorii care aderă la un astfel de sistem au obligaţia de a informa autoritatea competentă.
    (3) Prelevarea probelor de benzină şi motorină din cadrul sistemului de monitorizare se efectuează conform standardului SR EN ISO/IEC 17020 şi evaluarea conformităţii acestora se realizează conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, de către organisme de inspecţie de terţă parte, recunoscute de autoritatea competentă pe baza acreditării emise de către Asociaţia de acreditare din România - RENAR, organismul naţional de acreditare, sau de către orice organism de acreditare conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
    (4) Furnizorii finali de benzină şi motorină sunt obligaţi să permită organismelor de inspecţie de terţă parte, recunoscute de autoritatea competentă, prelevarea probelor de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii carburanţilor.
    (5) Începând cu anul 2019, furnizorii de benzină şi motorină sunt obligaţi să raporteze autorităţii competente, în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic, pe suport hârtie şi electronic şi în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă, informaţii privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă în anul precedent, detaliate pe sortimente şi regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (6) Începând cu anul 2019, până la data de 31 august a fiecărui an calendaristic, autoritatea competentă prezintă Comisiei Europene un raport conţinând informaţii privind calitatea combustibililor la nivel naţional pentru anul calendaristic precedent, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (7) Autoritatea competentă raportează volumele totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă la nivel naţional, precum şi volumele introduse pe piaţă de benzină fără plumb şi motorină cu un conţinut maxim de sulf de 10 mg/kg, atât centralizat, cât şi în regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (8) Autoritatea competentă utilizează instrumentele ReportNet ale Agenţiei Europene de Mediu, disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului, pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (9) Cheltuielile aferente activităţilor incluse în sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (2) sunt suportate de către autoritatea competentă, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.

    ART. 8
    (1) Furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitate de energie de carburantul şi energia furnizate sunt toţi acei furnizori care comercializează către consumatorul final următoarele produse: benzină, motorină şi motorină destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, tractoarele agricole şi forestiere şi ambarcaţiunile de agrement.
    (2) Furnizorii de energie electrică şi prestatorii de servicii de încărcare cu energie electrică destinate utilizării de către autovehiculele rutiere pot decide să contribuie la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă demonstrează că pot măsura şi monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.
    (3) La solicitarea autorităţii competente, autorităţile publice locale şi/sau regiile autonome/societăţile care realizează serviciul de transport public raportează cantităţile de energie electrică utilizate de autovehiculele rutiere aflate în administrarea lor, dacă demonstrează că pot măsura şi monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.
    (4) Furnizorii de biocarburanţi destinaţi utilizării în sectorul aviaţiei adresează autorităţii competente solicitarea de a contribui la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1), în măsura în care pot demonstra faptul că biocarburanţii respectivi îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10).
    (5) Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorităţii competente, în format letric şi electronic, cel puţin următoarele informaţii pentru anul calendaristic precedent:
    a) volumul total de carburant sau cantitatea de energie din fiecare tip furnizat, indicându-se unde a fost achiziţionat şi originea sa; şi
    b) emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă pe unitate de energie.

    (6) Obligaţia de raportare se realizează în conformitate cu metodele de calcul şi cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 pentru carburanţi, alţii decât biocarburanţi, respectiv conform art. 12 alin. (11) din prezenta ordonanţă de urgenţă pentru biocarburanţi. Datele se raportează utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (7) Furnizorii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în înţelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, aplică metoda simplificată de calcul şi raportare prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (8) În vederea aplicării acestei metode simplificate, IMM-urile furnizează autorităţii competente o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea criteriilor de încadrare din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorităţii competente etapele şi volumele de producţie pentru biocarburanţii produşi din materiile prime încadrate în categoriile din partea A din anexa nr. 9 la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă şi pe unitate de energie, inclusiv valorile medii provizorii ale emisiilor estimate generate de biocarburanţi în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor.
    (10) La solicitarea autorităţii competente, furnizorii supun spre verificare rapoartele prevăzute la alin. (5)-(7). Furnizorii au obligaţia de a asigura corectitudinea informaţiilor ce fac obiectul rapoartelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (11) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă împreună cu autorităţile publice care au competenţe în domenii relevante în contextul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia să încheie un protocol având drept scop reglementarea datelor care trebuie transmise către autoritatea competentă şi termenul de transmitere a acestora, în vederea efectuării raportărilor către Comisia Europeană.

    ART. 9
    (1) Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligaţia să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată cu până la 10%, dar nu mai puţin de 6%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţii fosili în 2010, având ca referinţă standardul pentru carburanţi aferent acelei perioade.
    (2) Contribuţia maximă a biocarburanţilor produşi din culturi de cereale şi alte plante bogate în amidon, din culturi de plante zaharoase şi oleaginoase şi din culturi principale cultivate pe terenuri agricole în scopuri energetice, în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), este de 7% din consumul final de energie în transporturi în 2020.
    (3) Furnizorii au obligaţia să compare reducerile pe care leau obţinut în emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţi şi de electricitate cu standardul de carburant cuprins în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Un grup de furnizori poate decide să respecte împreună obligaţiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, situaţie în care sunt consideraţi furnizor unic.
    (5) Un grup de furnizori care optează pentru încadrarea prevăzută la alin. (4) notifică individual autoritatea competentă cu minimum 60 de zile înainte de a transmite raportul prevăzut la art. 8 alin. (5) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (6) Pentru realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (1), furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final, începând cu data de 1 ianuarie 2019, benzină cu un conţinut de minimum 8% în volum biocarburanţi, precum şi motorină cu un conţinut de minimum 6,5% în volum biocarburanţi.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) se admite comercializarea unor cantităţi de benzină şi motorină fără componentă de biocarburant destinată a fi utilizată numai pentru alimentarea autovehiculelor la ieşirea de pe banda de montaj.

    ART. 10
    Criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzute la art. 11, precum şi verificarea îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzută la art. 12 se aplică atât biocarburanţilor, cât şi biolichidelor.

    ART. 11
    (1) Se admit introducerea pe piaţă şi comercializarea exclusiv a biocarburanţilor care sunt produşi din materii prime care îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4)-(10), indiferent dacă materia primă provine de pe teritoriul Uniunii Europene sau din afara acestuia.
    (2) Energia produsă din biocarburanţii care respectă prevederile alin. (1) este luată în calcul pentru următoarele scopuri:
    a) măsurarea respectării cerinţelor în ceea ce priveşte obiectivele naţionale stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) măsurarea respectării obligaţiilor referitoare la energia regenerabilă stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biolichide stabilit în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Pot fi introduşi pe piaţă şi comercializaţi biocarburanţi produşi din deşeuri şi reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescuit şi silvicultură, care îndeplinesc numai criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4) şi (5) din prezentul articol.
    (4) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanţilor, în comparaţie cu emisiile de gaze cu efect de seră datorate utilizării combustibililor fosili, este de minimum 60% în cazul biocarburanţilor produşi în instalaţii care au fost puse în funcţiune ulterior datei de 5 octombrie 2015. O instalaţie este considerată a fi în funcţiune atunci când a avut loc producţia fizică de biocarburanţi.
    (5) Biocarburanţii produşi în instalaţii care erau operaţionale la 5 octombrie 2015 sau anterior acestei date trebuie să atingă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puţin 50%.
    (6) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanţilor se calculează în conformitate cu art. 12 alin. (11).
    (7) Biocarburanţii nu pot fi produşi din materii prime care provin de pe terenurile bogate în biodiversitate, respectiv terenurile care, începând cu data de 1 ianuarie 2008, deţineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă aceste situaţii mai sunt valabile:
    a) păduri încadrate în grupa I funcţională - păduri cu funcţii speciale de protecţie, conform Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) zone desemnate de lege sau de autoritatea pentru protecţia mediului în scopul protecţiei naturii ori pentru protecţia unor ecosisteme sau specii rare ameninţate ori pe cale de dispariţie, recunoscute prin acorduri internaţionale sau incluse în listele întocmite de organizaţiile interguvernamentale ori de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale, exceptând cazul în care se furnizează dovezi conform cărora producţia de materie primă respectivă nu a adus atingere scopurilor de protecţie a naturii;
    c) păşuni bogate în diversitate, precum păşunile care ar continua să fie păşuni în lipsa intervenţiei omului şi care menţin structura, caracteristicile ecologice şi procesele speciilor naturale, sau păşunile bogate în diversitate, care nu sunt naturale şi care ar înceta să fie păşuni în lipsa intervenţiei omului şi care conţin o mare diversitate de specii şi sunt nedegradate, dacă nu se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menţinerea statutului de păşune.

    (8) Biocarburanţii care sunt luaţi în considerare în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră nu se obţin din materii prime ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri care deţineau unul dintre următoarele statute în ianuarie 2008 şi care nu mai deţin acest statut:
    a) zone umede, respectiv terenuri acoperite sau saturate cu apă în mod permanent sau pe o perioadă semnificativă din an;
    b) suprafeţe dens împădurite, respectiv terenuri cu suprafaţa de minimum un hectar, cu arbori mai înalţi de cinci metri şi cu consistenţă de peste 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ;
    c) terenuri mai mari de un hectar, cu arbori mai înalţi de cinci metri la maturitate şi o consistenţă cuprinsă între 0,1 şi 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ, cu excepţia cazului în care sunt furnizate dovezi că stocurile de carbon din zona respectivă, înainte şi după transformare, au un astfel de nivel încât, în momentul aplicării metodologiei prevăzute în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă, ar fi îndeplinite condiţiile de la alin. (4) şi (5).

    (9) Biocarburanţii nu pot fi produşi din materii prime care provin din terenuri care la data de 1 ianuarie 2008 erau turbării, cu excepţia cazului în care sunt furnizate dovezi potrivit cărora cultivarea şi recoltarea materiei prime respective nu implică drenajul unui sol care nu fusese drenat anterior.
    (10) Materiile prime agricole cultivate şi utilizate pentru producţia biocarburanţilor luaţi în considerare în scopurile prevăzute la alin. (2) se obţin în conformitate cu cerinţele minime pentru bunele condiţii agricole şi ecologice menţionate în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009.
    (11) Comercializarea biocarburanţilor obţinuţi cu respectarea prevederilor alin. (3)-(10) nu poate fi interzisă din motive legate de criteriile de durabilitate. Aceşti biocarburanţi trebuie luaţi în considerare pentru scopurile prevăzute la alin. (2).

    ART. 12
    (1) Furnizorii care introduc pe piaţă biocarburanţi trebuie să demonstreze faptul că aceştia îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10). În acest sens, furnizorii trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care:
    a) permite ca loturile de materii prime sau biocarburanţi cu caracteristici de durabilitate diferite să fie amestecate;
    b) prevede ca informaţiile cu privire la caracteristicile de durabilitate şi proporţia loturilor utilizate în amestecul prevăzut să rămână valabile pentru amestec;
    c) prevede ca suma tuturor loturilor retrase din amestec să fie descrisă ca având aceleaşi caracteristici de durabilitate, în aceleaşi proporţii ca suma tuturor loturilor adăugate la amestec.

    (2) Furnizorii care introduc pe piaţă biocarburanţi sunt obligaţi să transmită autorităţii competente rapoarte anuale care conţin informaţii sigure şi fiabile privind respectarea criteriilor de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10), care au la bază rezultatele auditului prevăzut la alin. (5) din prezentul articol, precum şi informaţii specificate în Decizia Comisiei Europene nr. 13/2011 privind anumite tipuri de informaţii despre biocarburanţi şi biolichide.
    (3) Confirmarea respectării criteriilor de durabilitate şi calculul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din producţia şi utilizarea biocarburanţilor, în fiecare etapă relevantă din ciclul de viaţă al biocarburantului înregistrată pe teritoriul României, sunt înscrise în buletinul de trasabilitate pentru ciclul de viaţă, care trebuie să însoţească biocarburantul, indiferent de proporţia utilizată din acesta, până la comercializarea lui către consumatorul final inclusiv.
    (4) Forma buletinului de trasabilitate pentru ciclul de viaţă şi metodologia de aplicare a acestuia sunt parte din sistemul naţional de certificare a respectării criteriilor de durabilitate care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Furnizorii care comercializează biocarburanţi au obligaţia de a solicita unui organism de verificare de terţă parte, acreditat de un organism de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru activităţile definite în normele metodologice prevăzute la alin. (6), realizarea anuală a unui audit independent care să verifice dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile şi protejate împotriva fraudei, precum şi, unde este cazul, informaţii adecvate şi relevante privind respectarea criteriilor de durabilitate, măsurile luate pentru protecţia solului, a apei şi a aerului, reabilitarea terenurilor degradate, evitarea consumului excesiv de apă în regiuni unde resursele de apă sunt reduse. Auditul evaluează frecvenţa şi metodologia prelevării de probe şi caracterul solid al datelor şi, dacă este cazul, certificatele şi, respectiv, dovezile de sustenabilitate emise de către schemele voluntare recunoscute de către Comisia Europeană, pentru biocarburanţii comercializaţi pe teritoriul României, indiferent de etapa ciclului de viaţă în care se află. Începând cu 2019, raportul de audit pentru anul precedent trebuie transmis autorităţii competente până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic. Obligaţia se aplică indiferent dacă biocarburanţii sunt produşi pe teritoriul Uniunii Europene sau provin din activităţi de import din state terţe.
    (6) Normele metodologice ale activităţilor prestate de organismele de verificare de terţă parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Lista organismelor de verificare de terţă parte se publică pe pagina de internet a autorităţii competente şi se actualizează ori de câte ori este cazul.
    (7) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene anual, în formă agregată, informaţiile din rapoartele anuale ale furnizorilor. Primul raport se transmite în anul 2019.
    (8) În cazul în care un furnizor introduce pe piaţă biocarburanţi proveniţi din ţări terţe cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale care cuprind dispoziţii privind criteriile de durabilitate ori pentru care Comisia Europeană a decis că sistemele voluntare aplicate în aceste ţări stabilesc standarde de producţie a produselor din biomasă cu respectarea criteriilor de durabilitate, nu se solicită alte dovezi de respectare a criteriilor de durabilitate.
    (9) Autoritatea competentă poate solicita Comisiei Europene să examineze o sursă de biocarburant privitor la criteriile de durabilitate.
    (10) Cerinţele de evaluare şi selectare a organismelor de verificare de terţă parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (11) În sensul art. 8, art. 9, art. 11 alin. (4)-(6), art. 12 alin. (7), emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanţi de-a lungul ciclului de viaţă se calculează după cum urmează:
    a) pentru biocarburanţi, acolo unde este stabilită în partea A sau partea B din anexa nr. 6, o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producţie a biocarburanţilor şi acolo unde valoarea e_l pentru aceşti biocarburanţi, calculată în conformitate cu pct. 7 din partea C din anexa nr. 6, este egală sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;
    b) prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6; sau
    c) prin utilizarea unei valori calculate ca fiind suma factorilor formulei menţionate la pct. 1 din partea C din anexa nr. 6, caz în care valorile implicite detaliate în partea D sau partea E din anexa nr. 6 pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6, pentru toţi ceilalţi factori.

    (12) Pentru biocarburanţii a căror materie primă nu intră sub incidenţa alin. (9) lit. (b) sau (c) se utilizează valorile efective calculate pentru cultivarea materiei prime.

    ART. 13
    (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor privind:
    a) specificaţiile pentru benzină prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) şi pentru motorină prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2);
    b) condiţiile de afişare a informaţiilor relevante privind standardele, elementele de conţinut şi compatibilitatea produsului, respectiv benzinei şi motorinei, astfel cum sunt menţionate la art. 3 alin. (6) şi (7) şi la art. 5 alin. (4) şi (5);
    c) termenele de transmitere a raportărilor de către furnizori către autoritatea competentă, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) şi (9) şi art. 12 alin. (5);
    d) obligativitatea respectării cerinţelor privind procentul de reducere a gazelor cu efect de seră, prevăzute la art. 9 alin. (1);
    e) cerinţele privind criteriile de durabilitate, prevăzute la art. 11 alin. (4)-(9);
    f) cerinţele de verificare a organismelor de verificare de terţă parte, conform prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (5).

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
    a) faptele prevăzute la lit. a) şi d), cu amendă între 70.000 şi 100.000 lei;
    b) faptele prevăzute la lit. c) şi e), cu amendă între 50.000 şi 70.000 lei;
    c) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă între 30.000 şi 50.000 lei;
    d) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă între 20.000 şi 40.000 lei.

    (3) Depăşirea cu mai mult de 3 luni a termenelor prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) şi (9) şi art. 12 alin. (5) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă între 50.000 şi 70.000 lei.
    (4) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă între 50.000 şi 80.000 lei săvârşirea de către operatorii economici, după constatare, a unei noi contravenţii având ca obiect nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5) şi art. 12 alin. (5).
    (5) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
    (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi din cadrul autorităţii competente. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care informează autoritatea competentă cu privire la măsurile dispuse, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiilor.
    (8) La solicitarea autorităţii competente, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor însoţesc organismele recunoscute de autoritatea competentă să preleveze probe de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii carburanţilor.
    (9) Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pot preleva probe şi fără a însoţi personalul din cadrul organismelor recunoscute de către autoritatea competentă.

    TITLUL II
    Modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
    ART. 14
    Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabileşte astfel:
    a) pentru calculul numitorului, şi anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanţii consumaţi în transportul rutier şi feroviar şi energia electrică, inclusiv energia electrică utilizată la producerea de combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică produşi din surse regenerabile şi utilizaţi în transporturi;
    b) pentru calculul numărătorului, şi anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport. Această literă nu aduce atingere art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) conform prevederilor din legislaţia naţională de transpunere a Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE;
    c) pentru calcularea contribuţiei energiei electrice produse din surse regenerabile şi consumate de toate tipurile de vehicule electrice şi pentru producerea de combustibili lichizi şi gazoşi, destinaţi transporturilor, de origine nebiologică, produşi din surse regenerabile în sensul lit. a) şi b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile în cadrul Uniunii Europene, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantităţii de energie electrică din surse regenerabile consumate de transportul feroviar electrificat, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori mai mare decât conţinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate. Pentru calculul cantităţii de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice prevăzute la lit. b), acest consum este considerat ca fiind de 5 ori mai mare decât conţinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate;
    d) pentru luarea în calcul a biocarburanţilor în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanţii produşi pe bază de culturi de cereale şi de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase şi oleaginoase, precum şi de culturi principale cultivate pe terenuri agricole în primul rând în scopuri energetice respectă valoarea-limită prevăzută la art. 9 alin. (2) conform prevederilor din legislaţia naţională de transpunere a Directivei 2009/30;
    e) biocombustibilii produşi din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30 nu sunt luaţi în calcul în privinţa limitei stabilite la lit. d). Cota-parte de energie provenită din biocombustibili produşi din culturi cultivate drept culturi principale în primul rând în scopuri energetice, cultivate pe terenuri agricole, altele decât culturile de cereale şi de alte plante bogate în amidon, culturi de plante zaharoase şi de plante oleaginoase, nu este luată în calcul în privinţa limitei stabilite lit. d), cu verificarea respectării criteriilor de durabilitate stabilite la art. 11 alin. (3)-(10) din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost efectuată în conformitate cu art. 12 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30 şi cu condiţia ca terenurile pe care au fost cultivate aceste culturi să facă parte din categoria de la anexa nr. 6 partea C pct. 8 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, iar bonusul «e_B» stabilit la anexa nr. 6 partea C pct. 7 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost inclus la calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a asigura respectarea art. 11 alin. (4)-(6) din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30CE;
    f) ministerul de resort urmăreşte îndeplinirea obiectivului referitor la atingerea unui nivel minim al consumului de biocarburanţi produşi din materii prime, precum şi de alţi combustibili enumeraţi în anexa nr. 10 partea A din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE. Nivelul minim este de 0,1 puncte procentuale de conţinut energetic din ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020, menţionată la alin. (5), care să se realizeze cu biocarburanţi produşi din materii prime şi cu alţi combustibili enumeraţi în anexa nr. 10 partea A din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE în conformitate cu disponibilitatea limitată pe piaţă a acestor biocarburanţi la preţuri eficiente din punctul de vedere al costurilor;
    g) biocarburanţii produşi din materii prime care nu sunt enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE şi care au fost stabilite ca fiind deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material lignocelulozic în virtutea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt utilizate în instalaţiile existente înainte de data de 15 septembrie 2015 sunt luaţi în calcul în scopul atingerii obiectivului naţional;
    h) biocarburanţii produşi din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE se consideră a fi egali cu de două ori conţinutul lor energetic în scopul respectării obiectivului stabilit la alin. (5)."

    2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Informaţiile transmise Comisiei Europene includ cantitatea şi preţul energiei respective."

    3. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Ministerul de resort poate conveni şi stabili dispoziţii cu privire la transferul statistic al unei cantităţi specificate de energie din surse regenerabile din România către un alt stat membru şi/sau în sens invers, fără să afecteze îndeplinirea obiectivului naţional al statului membru care efectuează transferul.
    Cantitatea transferată:
    a) se scade din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care efectuează transferul a cerinţelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (5) şi (6); şi
    b) se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care acceptă transferul a cerinţelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (5) şi (6)."

    4. La articolul 20 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) cantităţile de biocarburanţi şi biolichide în unităţi energetice, corespunzătoare fiecărui grup de materii prime enumerat în anexa nr. 9 partea A din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, de care se ţine seama în scopul realizării obiectivelor prevăzute art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) şi la art. 5 alin. (5) şi (6)."

    5. La articolul 20 alineatul (5), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) dezvoltarea şi utilizarea în comun a biocarburanţilor produşi din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare şi furajelor pentru producţia biocarburanţilor, ţinând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deşeurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, principiul utilizării în cascadă a biomasei, ţinând cont de circumstanţele economice şi tehnologice de la nivel regional şi local, menţinerea stocului necesar de carbon în sol şi calitatea solului şi a ecosistemelor;"

    6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanţilor se utilizează valorile tipice indicate în anexa nr. 6 partea A şi partea B din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, în scopul rapoartelor menţionate la art. 20 alin. (4) şi (5)."

    7. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie se modifică şi se completează după cum urmează:
    "Prezenta lege transpune art. 1, art. 2 lit. b)-l), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi alin. (3), art. 6-10, art. 12, art. 15, art. 16 alin. (2)-(6) şi art. 22 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menţionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.
    Prezenta lege transpune art. 2 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi alin. (9) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015."    ART. 15
    Dispoziţiile art. 13 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 17
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte normative:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:
    - prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 28 decembrie 1998;
    – prevederile Directivei 2000/71/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2000 de adaptare la progresul tehnic a metodelor de măsurare prevăzute în anexele I, II, III şi IV la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în conformitate cu articolul 10 al acesteia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 287 din 14 noiembrie 2000;
    – prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor şi a motorinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 76 din 22 martie 2003;
    – prevederile art. 2 lit. m)-o), art. 17, 18, 19 şi 20 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009, p. 16;
    – prevederile Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009, p. 88;
    – prevederile Directivei 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 147 din 2 iunie 2011;
    – prevederile Directivei 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie de modificare a anexelor I şi II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 11 iunie 2014;
    – prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi d), alin. (5) şi alin. (6) lit. e) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015;
    – prevederile Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 107 din 25 aprilie 2015.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor,
                    Lucian Şova
                    Ministrul economiei,
                    Dănuţ Andruşcă
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Ioan Deneş
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Cristian-Gabriel Winzer,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 13 septembrie 2018.
    Nr. 80.
    ANEXA 1

    METODA DE CALCUL ŞI DE RAPORTARE
    de către furnizori a intensităţii gazelor cu efect de seră generate
    pe durata ciclului de viaţă de carburanţii şi energia furnizate
     PARTEA

    Calculul intensităţii gazelor cu efect de seră generate
    de carburanţii şi energia furnizate de un furnizor
    Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanţi şi energie se exprimă în grame de echivalent de dioxid de carbon pe MJ de carburant (gCO_2eq/MJ).
    1. Gazele cu efect de seră luate în considerare în scopul calculării intensităţii gazelor cu efect de seră generate de carburanţi sunt dioxidul de carbon (CO_2), protoxidul de azot (N_2O) şi metanul (CH_4). În vederea calculării echivalenţei în CO_2, emisiile gazelor se evaluează în emisii de echivalent de CO_2 după cum urmează:
    CO_2: 1; CH_4: 25; N_2O: 298

    2. Emisiile rezultate din producţia de maşini şi echipamente utilizate în extracţia, producţia, rafinarea şi consumul de combustibili fosili nu se iau în considerare în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.
    3. Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor pe durata ciclului de viaţă al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de toţi carburanţii furnizaţi şi de toată energia furnizată se calculează în conformitate cu formula de mai jos:
    Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    (a) „#“ reprezintă identificarea furnizorului, identificarea entităţii obligate la plata accizei, definită în art. 2 alin. (1) lit. n) din prezenta ordonanţă de urgenţă, coroborat cu prevederile art. 356 şi art. 335-438 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    (b) „x“ reprezintă tipurile de carburant şi de energie care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), d), i), q) şi r), ale art. 355 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, forma actualizată;
    (c) „MJ_x“ reprezintă cantitatea totală de energie furnizată şi transformată din volumele de carburant „x“ comunicate, exprimată în megajouli. Calculul se face după cum urmează:
    (i) Cantitatea din fiecare carburant pe tip de carburant
    Aceasta este obţinută din datele raportate în conformitate cu tabelul 1, preluat parţial din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, anexa I, punctul 17:
    Tabelul 1^1

┌───┬───┬──────────┬───┬──────────┬──────────────┬───────┐
│A^ │B^ │C^(c) │D^ │E^(e) │F^(f) │G^(g) │
│(a)│(b)│ │(d)│ │ │ │
├───┴───┼──────────┼───┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │Trebuie │ │
│ │ │ │ │utilizat un │ │
│ │ │ │ │grup de date │ │
│17 │Corp e-AD │R │ │separat pentru│999x │
│ │ │ │ │fiecare produs│ │
│ │ │ │ │care face │ │
│ │ │ │ │parte din lot.│ │
├───┬───┼──────────┼───┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Specificaţi │ │
│ │ │ │ │ │cantitatea │ │
│ │ │ │ │ │(exprimată în │ │
│ │ │ │ │ │unitatea de │ │
│ │ │ │ │ │măsură │ │
│ │ │ │ │ │asociată │ │
│ │ │ │ │ │codului │ │
│ │ │ │ │ │produsului - a│ │
│ │ │ │ │ │se vedea │ │
│ │ │ │ │ │listele de │ │
│ │ │ │ │ │coduri 11 şi │ │
│ │ │ │ │ │12 din anexa │ │
│ │ │ │ │ │II la │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │aplicare (UE) │ │
│ │ │ │ │ │2018/503 al │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei din 7│ │
│ │ │ │ │ │martie 2018 de│ │
│ │ │ │ │ │modificare a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentului│ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 684/ │ │
│ │ │ │ │ │2009 de │ │
│ │ │ │ │ │implementare a│ │
│ │ │ │ │ │Directivei │ │
│ │ │ │ │ │2008/118/CE a │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului în│ │
│ │ │ │ │ │ceea ce │ │
│ │ │ │ │ │priveşte │ │
│ │ │ │ │ │procedurile │ │
│ │ │ │ │ │informatizate │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │deplasarea │ │
│ │ │ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │ │ │accizabile în │ │
│ │ │ │ │ │regim │ │
│ │ │ │ │ │suspensiv de │ │
│ │ │ │ │ │accize, │ │
│ │ │ │ │ │prezentate în │ │
│ │d │Cantitatea│R │ │tabelul 2) │n..15,3│
│ │ │ │ │ │În cazul unei │ │
│ │ │ │ │ │deplasări spre│ │
│ │ │ │ │ │un destinatar │ │
│ │ │ │ │ │înregistrat │ │
│ │ │ │ │ │menţionat la │ │
│ │ │ │ │ │art. 19 alin. │ │
│ │ │ │ │ │(3) din │ │
│ │ │ │ │ │Directiva 2008│ │
│ │ │ │ │ │/118/CE, │ │
│ │ │ │ │ │cantitatea nu │ │
│ │ │ │ │ │trebuie să o │ │
│ │ │ │ │ │depăşească pe │ │
│ │ │ │ │ │cea pe care │ │
│ │ │ │ │ │destinatarul │ │
│ │ │ │ │ │este autorizat│ │
│ │ │ │ │ │să o │ │
│ │ │ │ │ │primească. │ │
│ │ │ │ │ │În cazul unei │ │
│ │ │ │ │ │deplasări spre│ │
│ │ │ │ │ │o organizaţie │ │
│ │ │ │ │ │scutită │ │
│ │ │ │ │ │menţionată la │ │
│ │ │ │ │ │art. 12 din │ │
│ │ │ │ │ │Directiva 2008│ │
│ │ │ │ │ │/118/CE, │ │
│ │ │ │ │ │cantitatea nu │ │
│ │ │ │ │ │trebuie să o │ │
│ │ │ │ │ │depăşească pe │ │
│ │ │ │ │ │cea │ │
│ │ │ │ │ │înregistrată │ │
│ │ │ │ │ │în │ │
│ │ │ │ │ │certificatul │ │
│ │ │ │ │ │de scutire de │ │
│ │ │ │ │ │accize. │ │
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │acestui │ │
│ │ │ │ │ │element de │ │
│ │ │ │ │ │date trebuie │ │
│ │ │ │ │ │să fie mai │ │
│ │ │ │ │ │mare ca zero. │ │
├───┼───┼──────────┼───┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Specificaţi │ │
│ │ │ │ │ │greutatea │ │
│ │ │ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │ │ │accizabile │ │
│ │ │ │ │ │fără ambalaj │ │
│ │ │ │ │ │(pentru alcool│ │
│ │ │ │ │ │şi băuturi │ │
│ │ │ │ │ │alcoolice, │ │
│ │ │ │ │ │produse │ │
│ │ │ │ │ │energetice şi │ │
│ │ │ │ │ │pentru toate │ │
│ │ │ │ │ │produsele din │ │
│ │ │Greutatea │ │ │tutun, cu │ │
│ │f │netă │R │ │excepţia │n..15,2│
│ │ │ │ │ │ţigărilor). │ │
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │acestui │ │
│ │ │ │ │ │element de │ │
│ │ │ │ │ │date trebuie │ │
│ │ │ │ │ │să fie mai │ │
│ │ │ │ │ │mare ca zero. │ │
│ │ │ │ │ │Greutatea netă│ │
│ │ │ │ │ │trebuie să fie│ │
│ │ │ │ │ │mai mare sau │ │
│ │ │ │ │ │egală cu │ │
│ │ │ │ │ │greutatea │ │
│ │ │ │ │ │netă. │ │
├───┼───┼──────────┼───┼──────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Specificaţi │ │
│ │ │ │ │ │densitatea la │ │
│ │ │ │ │ │15°C, dacă │ │
│ │ │ │ │ │este │ │
│ │ │ │ │ │aplicabilă în │ │
│ │ │ │ │ │conformitate │ │
│ │ │ │ │ │cu lista de │ │
│ │ │ │ │ │coduri 11 din │ │
│ │ │ │ │ │anexa II la │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │aplicare (UE) │ │
│ │ │ │ │ │2018/503 al │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei din 7│ │
│ │ │ │ │ │martie 2018 de│ │
│ │ │ │ │ │modificare a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentului│ │
│ │ │ │ │«R» dacă │(CE) nr. 684/ │ │
│ │ │ │ │se aplică │2009 de │ │
│ │o │Densitate │C │produselor│implementare a│n..5,2 │
│ │ │ │ │accizabile│Directivei │ │
│ │ │ │ │respective│2008/118/CE a │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului în│ │
│ │ │ │ │ │ceea ce │ │
│ │ │ │ │ │priveşte │ │
│ │ │ │ │ │procedurile │ │
│ │ │ │ │ │informatizate │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │deplasarea │ │
│ │ │ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │ │ │accizabile în │ │
│ │ │ │ │ │regim │ │
│ │ │ │ │ │suspensiv de │ │
│ │ │ │ │ │accize. │ │
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │acestui │ │
│ │ │ │ │ │element de │ │
│ │ │ │ │ │date trebuie │ │
│ │ │ │ │ │să fie mai │ │
│ │ │ │ │ │mare ca zero. │ │
└───┴───┴──────────┴───┴──────────┴──────────────┴───────┘


    ^1 Datele cuprinse în tabelul 1 fac parte din structura mesajului aferent documentului administrativ electronic introdus de către un expeditor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în aplicaţia informatica EMCS. Acest tabel reprezentând doar o parte din structura mesajului din documentul administrativ electronic prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.
    Glosar:
    (a) coloana A conţine codul numeric (numărul) atribuit fiecărui grup şi subgrup de date; fiecare subgrup preia numărul secvenţial al (sub)grupului de date din care face parte (de exemplu: dacă numărul grupului de date este 1, un subgrup al acestui grup de date este 1.1, iar un subgrup de date al acestui subgrup este 1.1.1);
    (b) coloana B conţine codul alfabetic (litera) atribuit fiecărui element de date dintr-un (sub)grup de date;
    (c) coloana C identifică (sub)grupul de date sau elementul de date;
    (d) coloana D atribuie fiecărui (sub)grup de date sau element de date un cod care precizează dacă introducerea datelor corespunzătoare este:
    - „R“ (necesară), respectiv datele trebuie furnizate. Când un (sub)grup de date este „O“ (opţional) sau „C“(condiţional), elementele de date din cadrul grupului pot fi, cu toate acestea, „R“ (necesare) dacă autoritatea competentă decide că datele din (sub)grupul respectiv trebuie completate sau dacă este aplicabilă condiţia;
    – „O“ (opţională), respectiv introducerea datelor este opţională pentru persoana care trimite mesajul (expeditorul sau destinatarul), cu excepţia cazului în care un stat membru a decis că datele respective sunt necesare în conformitate cu opţiunea înscrisă în coloana E pentru unele dintre (sub)grupurile de date sau elementele de date opţionale;
    – „C“ (condiţională), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de alte (sub)grupuri de date sau elemente de date din cadrul aceluiaşi mesaj;
    – „D“ (dependentă), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de o condiţie care nu poate fi verificată de sistemul informatizat, astfel cum reiese din coloanele E şi F;

    (e) coloana E cuprinde condiţia sau condiţiile aplicabile datelor a căror introducere este condiţională, specifică modul de utilizare, după caz, a datelor opţionale şi dependente şi indică datele care trebuie furnizate de autorităţile competente;
    (f) coloana F cuprinde explicaţii privind completarea mesajului, dacă acestea sunt necesare;
    (g) coloana G conţine:
    - pentru anumite (sub)grupuri de date, un număr urmat de caracterul „x“ care indică de câte ori poate fi repetat în mesaj (sub)grupul de date (implicit = 1); şi
    – pentru fiecare element de date, cu excepţia elementelor de date care indică ora şi/sau data, caracteristicile care identifică tipul de date şi lungimea datelor. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:
    – a alfabetic;
    – n numeric;
    – an alfanumeric.
    Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datelor pentru elementul de date în cauză. Cele două puncte opţionale care precedă indicaţia privind lungimea semnifică faptul că datele nu au lungime fixă, dar pot avea un număr de caractere care nu depăşeşte numărul maxim de caractere specificat de indicaţia privind lungimea. O virgulă în câmpul alocat lungimii datelor semnifică faptul că datele pot conţine zecimale; cifra care precedă virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.

    – pentru elementele de date care indică ora şi/sau data, menţiunea „data“, „ora“ sau „dataOra“, ceea ce înseamnă că data, ora sau data şi ora trebuie precizate utilizând standardul ISO 8601 pentru reprezentarea datelor şi orelor.
    În tabele sunt utilizate următoarele abrevieri:
    - e-AD: document administrativ electronic;
    – ARC: cod de referinţă administrativ;
    – SEED: Sistemul de schimb de date privind accizele [baza de date electronică menţionată la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului (1)];
    – Cod NC: Codul din nomenclatura combinată.

    Tabelul 2 - Produse accizabile

┌────┬───┬────┬─────────────┬───┬───┬───┐
│EPC^│CAT│UNIT│ │A^ │P^ │D^ │
│(1) │^ │^(3)│Descriere │(4)│(5)│(6)│
│ │(2)│ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Uleiuri │ │ │ │
│ │ │ │minerale │ │ │ │
│ │ │ │(produse │ │ │ │
│ │ │ │energetice) -│ │ │ │
│ │ │ │Produse │ │ │ │
│ │ │ │încadrate la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│E300│E │2 │2707 10, 2707│N │N │Y │
│ │ │ │20, 2707 30 │ │ │ │
│ │ │ │şi 2707 50 │ │ │ │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (b) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Benzină cu │ │ │ │
│ │ │ │plumb │ │ │ │
│ │ │ │încadrată la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 31, │ │ │ │
│E410│E │2 │2710 12 51 şi│N │N │Y │
│ │ │ │2710 12 59 │ │ │ │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Benzină fără │ │ │ │
│ │ │ │plumb │ │ │ │
│ │ │ │încadrată la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 31, │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 41, │ │ │ │
│E420│E │2 │2710 12 45 şi│N │N │Y │
│ │ │ │2710 12 49 │ │ │ │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Motorină, │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată, │ │ │ │
│ │ │ │încadrată la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 43, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 │ │ │ │
│ │ │ │46-2710 19 │ │ │ │
│E430│E │2 │48, 2710 20 │N │N │Y │
│ │ │ │15, 2710 20 │ │ │ │
│ │ │ │17 şi 2710 20│ │ │ │
│ │ │ │19 [art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Motorină, │ │ │ │
│ │ │ │marcată, │ │ │ │
│ │ │ │încadrată la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 43, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 │ │ │ │
│ │ │ │46-2710 19 │ │ │ │
│E440│E │2 │48, 2710 20 │N │N │Y │
│ │ │ │15, 2710 20 │ │ │ │
│ │ │ │17 şi 2710 20│ │ │ │
│ │ │ │19 [art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Kerosen, │ │ │ │
│ │ │ │încadrat la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 21 şi│ │ │ │
│E450│E │2 │2710 19 25 │N │N │Y │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Kerosen, │ │ │ │
│ │ │ │marcat, │ │ │ │
│ │ │ │încadrat la │ │ │ │
│ │ │ │codul NC 2710│ │ │ │
│E460│E │2 │19 25 [art. │N │N │Y │
│ │ │ │20 alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Păcură grea, │ │ │ │
│ │ │ │încadrată la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 62, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 64, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 68, │ │ │ │
│E470│E │1 │2710 20 31, │N │N │N │
│ │ │ │2710 20 35 şi│ │ │ │
│ │ │ │2710 20 39 │ │ │ │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Produse │ │ │ │
│ │ │ │încadrate la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 11 21, │ │ │ │
│ │ │ │2710 11 25, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 29 şi│ │ │ │
│ │ │ │2710 20 90 │ │ │ │
│ │ │ │[numai pentru│ │ │ │
│ │ │ │produsele din│ │ │ │
│ │ │ │care mai │ │ │ │
│ │ │ │puţin de 90% │ │ │ │
│ │ │ │din volum │ │ │ │
│ │ │ │(inclusiv │ │ │ │
│ │ │ │pierderile) │ │ │ │
│ │ │ │distilează la│ │ │ │
│ │ │ │210°C şi 65% │ │ │ │
│ │ │ │sau mai mult │ │ │ │
│E480│E │1 │din volum │N │N │Y │
│ │ │ │(inclusiv │ │ │ │
│ │ │ │pierderile) │ │ │ │
│ │ │ │distilează la│ │ │ │
│ │ │ │250°C conform│ │ │ │
│ │ │ │metodei ISO │ │ │ │
│ │ │ │3405 │ │ │ │
│ │ │ │(echivalentă │ │ │ │
│ │ │ │metodei ASTM │ │ │ │
│ │ │ │D 86)] în │ │ │ │
│ │ │ │cadrul │ │ │ │
│ │ │ │mişcărilor │ │ │ │
│ │ │ │comerciale în│ │ │ │
│ │ │ │vrac [art. 20│ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Produse │ │ │ │
│ │ │ │încadrate la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 11, │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 15, │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 70, │ │ │ │
│ │ │ │2710 12 90, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 11, │ │ │ │
│E490│E │2 │2710 19 15, │N │N │Y │
│ │ │ │2710 19 31, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 35, │ │ │ │
│ │ │ │2710 19 51 şi│ │ │ │
│ │ │ │2710 19 55 │ │ │ │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (c) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Esteri │ │ │ │
│ │ │ │monoalchilici│ │ │ │
│ │ │ │de acid gras,│ │ │ │
│ │ │ │cu un │ │ │ │
│ │ │ │conţinut de │ │ │ │
│ │ │ │esteri de │ │ │ │
│ │ │ │minimum 96,5%│ │ │ │
│E910│E │2 │din greutate,│N │N │Y │
│ │ │ │încadraţi la │ │ │ │
│ │ │ │codul NC 3826│ │ │ │
│ │ │ │00 10 [art. │ │ │ │
│ │ │ │20 alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (h) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Produse │ │ │ │
│ │ │ │încadrate la │ │ │ │
│ │ │ │codurile NC │ │ │ │
│ │ │ │3824 99 86, │ │ │ │
│ │ │ │3824 99 92 │ │ │ │
│ │ │ │(exclusiv │ │ │ │
│ │ │ │preparate │ │ │ │
│ │ │ │antirugină │ │ │ │
│ │ │ │care conţin │ │ │ │
│ │ │ │amine ca │ │ │ │
│ │ │ │elemente │ │ │ │
│ │ │ │active şi │ │ │ │
│ │ │ │solvenţi şi │ │ │ │
│ │ │ │diluanţi │ │ │ │
│ │ │ │compoziţi │ │ │ │
│ │ │ │anorganici, │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │vopsele şi │ │ │ │
│ │ │ │produse │ │ │ │
│ │ │ │similare), │ │ │ │
│ │ │ │3824 99 93, │ │ │ │
│ │ │ │3824 99 96 │ │ │ │
│ │ │ │(exclusiv │ │ │ │
│ │ │ │preparate │ │ │ │
│ │ │ │antirugină │ │ │ │
│E920│E │2 │care conţin │N │N │Y │
│ │ │ │amine ca │ │ │ │
│ │ │ │elemente │ │ │ │
│ │ │ │active şi │ │ │ │
│ │ │ │solvenţi şi │ │ │ │
│ │ │ │diluanţi │ │ │ │
│ │ │ │compoziţi │ │ │ │
│ │ │ │anorganici, │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │vopsele şi │ │ │ │
│ │ │ │produse │ │ │ │
│ │ │ │similare) şi │ │ │ │
│ │ │ │3826 00 90, │ │ │ │
│ │ │ │dacă acestea │ │ │ │
│ │ │ │sunt │ │ │ │
│ │ │ │destinate │ │ │ │
│ │ │ │utilizării │ │ │ │
│ │ │ │drept │ │ │ │
│ │ │ │combustibil │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │încălzire sau│ │ │ │
│ │ │ │carburant │ │ │ │
│ │ │ │[art. 20 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. (h) din │ │ │ │
│ │ │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │2003/96/CE] │ │ │ │
└────┴───┴────┴─────────────┴───┴───┴───┘


    Tabel preluat din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize şi actualizat cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/550 al Comisiei din 6 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, articolul 1.
    Glosar:
    Codurile NC utilizate în tabel pentru produsele energetice sunt cele din Regulamentul (CE) nr. 2.031/2001 al Comisiei (JO L 279, 23.10.2001)

    Legenda coloanelor:
    (1) EPC - codul produselor accizabile;
    (2) CAT - categoria produselor accizabile;
    (3) UNIT - unitatea de măsură (din lista 12);
    (4) A: Trebuie indicată tăria alcoolică (Da/Nu);
    (5) P: Poate fi indicat gradul Plato (Da/Nu);
    (6) D: Trebuie indicată densitatea la 15°C (Da/Nu).

    Unităţile de măsură:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Codul unităţii de│Descriere │
│măsură │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│1 │Kg │
├─────────────────┼────────────────────┤
│2 │Litru (temperatură │
│ │de 15°C) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│3 │Litru (temperatură │
│ │de 20°C) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│4 │1.000 de bucăţi │
└─────────────────┴────────────────────┘    Cantităţile de biocarburanţi sunt transformate într-un conţinut energetic cu o putere calorifică inferioară, în conformitate cu densităţile energetice prevăzute în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, respectiv în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

    Tabelul 3^2
    Conţinutul de energie pentru combustibilii utilizaţi în transporturi

┌───────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Conţinut │Conţinut │
│ │masic de │volumic de │
│ │energie │energie │
│Combustibili │(putere │(putere │
│ │calorifică │calorifică │
│ │inferioară, │inferioară, │
│ │MJ/kg) │MJ/l) │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bioetanol (etanol │27 │21 │
│produs din biomasă) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bio-ETBE │36 (din care │27 (din care │
│(etil-terţ-butil-eter │37% din surse│37% din surse│
│produs pe bază de │regenerabile)│regenerabile)│
│bioetanol) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Biometanol (metanol │ │ │
│produs din biomasă, în │20 │16 │
│vederea utilizării ca │ │ │
│biocarburant) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bio-MTBE │35 (din care │26 (din care │
│(metil-terţ-butil-eter │22% din surse│22% din surse│
│produs pe bază de │regenerabile)│regenerabile)│
│biometanol) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bio-DME (dimetileter │ │ │
│produs din biomasă, în │28 │19 │
│vederea utilizării ca │ │ │
│biocarburant) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bio-TAEE │38 (din care │29 (din care │
│(terţiar-amil-etil-eter│29% din surse│29% din surse│
│produs pe bază de │regenerabile)│regenerabile)│
│bioetanol) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Biobutanol (butanol │ │ │
│produs din biomasă, în │33 │27 │
│vederea utilizării ca │ │ │
│biocarburant) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Biomotorină (ester │ │ │
│metilic produs din ulei│ │ │
│vegetal sau animal, de │37 │33 │
│calitatea motorinei, în│ │ │
│vederea utilizării ca │ │ │
│biocarburant) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Motorină │ │ │
│Fischer-Tropsch │ │ │
│(hidrocarbură sintetică│44 │34 │
│sau amestec de │ │ │
│hidrocarburi sintetice │ │ │
│produse din biomasă) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Ulei vegetal │ │ │
│hidrotratat (ulei │ │ │
│vegetal tratat │44 │34 │
│termochimic cu │ │ │
│hidrogen) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Ulei vegetal pur (ulei │ │ │
│produs din plante │ │ │
│oleaginoase prin │ │ │
│presare, extracţie sau │ │ │
│procedee comparabile, │ │ │
│brut sau rafinat, dar │ │ │
│nemodificat chimic, │37 │34 │
│atunci când este │ │ │
│compatibil cu tipul de │ │ │
│motoare în cauză şi cu │ │ │
│cerinţele │ │ │
│corespunzătoare privind│ │ │
│emisiile) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Biogaz (gaz combustibil│ │ │
│produs din biomasă şi/ │ │ │
│sau din fracţia │ │ │
│biodegradabilă a │ │ │
│deşeurilor, care se │ │ │
│poate purifica pentru a│50 │- │
│obţine calitatea │ │ │
│gazelor naturale, în │ │ │
│vederea utilizării ca │ │ │
│biocarburant sau gaz de│ │ │
│lemn) │ │ │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Benzină │43 │32 │
├───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Motorină │43 │36 │
└───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Cantităţile de carburanţi de origine nebiologică sunt transformate într-un conţinut energetic cu o putere calorifică inferioară în conformitate cu densităţile energetice prevăzute în secţiunea 4 (pagina 76) a raportului „Well-to-Tank“^3 (versiunea 4) din iulie 2013 al Centrului comun de cercetare - EUCAR-CONCAWE (JEC)^4.
    ^2 Preluat din anexa III - Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 >aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi > 2003/30/CE.
    ^3 Consorţiul JEC aduce împreună Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene (JRC), EUCAR (Consiliul European pentru Cercetarea şi Dezvoltarea de Automobile) şi CONCAWE („Asociaţia europeană pentru mediu, sănătate şi siguranţă la rafinare şi distribuţie“ a companiilor petroliere).
    ^4 https://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf


    (ii) Coprelucrarea simultană a combustibililor fosili şi a biocarburanţilor
    Prelucrarea include orice modificare pe durata ciclului de viaţă al carburanţilor sau al energiei furnizate, care determină o modificare a structurii moleculare a produsului. Adăugarea unui denaturant nu intră sub incidenţa prelucrării. Cantitatea de biocarburanţi coprelucraţi alături de carburanţi de origine nebiologică reflectă starea biocarburanţilor ulterioară prelucrării. Cantitatea de biocarburant coprelucrat este determinată în funcţie de bilanţul energetic şi eficienţa procesului de coprelucrare, astfel cum se prevede în partea C pct. 17 din anexa nr. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    Specificaţiile tehnice pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducere pe piaţă şi comercializare, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi mediului sunt prezentate în tabelul următor:
    Tabelul 4

┌─────────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │Limite^2 │
│Parametri^1 │Unitatea├─────┬─────┤
│ │ │minim│maxim│
├─────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Număr cetanic │ │51,0 │- │
├─────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Densitate la 15°C│kg/m^3 │- │845 │
├─────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Punct de │şC │- │360 │
│distilare 95% v/v│ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Hidrocarburi │ │ │ │
│aromatice │% m/m │- │8 │
│policiclice │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Conţinut de sulf │mg/kg │- │10 │
├─────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Conţinut EMAG │% v/v │- │7,0^3│
└─────────────────┴────────┴─────┴─────┘    În cazul în care se amestecă mai mulţi biocarburanţi şi combustibili fosili, cantitatea din fiecare carburant şi tipul acestuia sunt luate în considerare la efectuarea calculului şi sunt raportate de către furnizori autorităţii competente.
    Cantitatea de biocarburant furnizată care nu îndeplineşte criteriile de durabilitate menţionate la art. 11 alin. (4)-(10) din prezenta ordonanţă de urgenţă este considerat a fi combustibil fosil.
    Amestecul benzină-etanol E85 va fi calculat drept carburant separat în sensul art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului^5:
    "Obiectivele privind emisiile specifice pentru vehiculele alimentate cu carburanţi alternativi - Pentru a stabili în ce măsură un producător îşi respectă obiectivele privind emisiile specifice prevăzute la articolul 4, emisiile specifice de CO_2 generate de fiecare vehicul conceput să funcţioneze cu un amestec de benzină şi etanol în proporţie de 85% („E85“), care respectă legislaţia comunitară sau standardele tehnice europene relevante se reduc, până la 31 decembrie 2015, cu 5%, drept recunoaştere a sporirii capacităţilor tehnologice şi de reducere a emisiilor pentru vehiculele care funcţionează pe bază de biocarburanţi. Această reducere se aplică numai dacă cel puţin 30% din staţiile de alimentare din statul membru în care este înmatriculat vehiculul furnizează acest tip de carburant alternativ, cu respectarea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzute în legislaţia comunitară relevantă."
    ^5 Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO_2 generate de vehiculele uşoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).

    În cazul în care cantităţile nu sunt colectate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, autoritatea competentă va colecta date echivalente în conformitate cu un sistem de raportare a accizelor stabilit la nivel naţional.

    (iii) Cantitatea de electricitate consumată
    Aceasta reprezintă cantitatea de electricitate consumată de vehicule rutiere sau motociclete, în cazul în care un furnizor de energie raportează respectiva cantitate de energie către autoritatea competentă în conformitate cu următoarea formulă:
    Electricitatea consumată = distanţa parcursă (km) \'d7 eficienţa consumului de electricitate (MJ/km).    (d) Reducerea emisiilor generate în amonte (UER)
    "UER" reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în amonte obţinută de un furnizor măsurată în gCO_2eq, dacă aceasta este cuantificată şi raportată în conformitate cu următoarele cerinţe:
    (i) Eligibilitate
    UER se aplică numai emisiilor generate în amonte din valorile medii implicite pentru benzină, motorină, GNC sau GPL.
    UER care provine din orice ţară poate fi considerată drept o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu carburanţii proveniţi din orice sursă de materii prime furnizată de orice furnizor.
    UER este luată în calcul doar dacă aceasta este asociată cu proiectele care au început după 1 ianuarie 2011.

    (ii) Calcul
    UER se estimează şi se validează în conformitate cu principiile şi standardele identificate în standardele internaţionale, în special în SR EN ISO 14064, SR EN ISO 14065 şi ISO 14066.
    UER şi emisiile de referinţă vor trebui monitorizate, raportate şi verificate în conformitate cu standardele aplicabile din seria SR EN ISO 14064, iar rezultatele furnizate vor trebui să prezinte un grad de fiabilitate echivalent cu cel prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 600/2012^6 şi Regulamentul (UE) nr. 601/2012^7.
    ^6 Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 1).
    ^7 Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).

    Verificarea metodelor pentru estimarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie efectuată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14064-3, iar organizaţia care efectuează verificarea trebuie să fie acreditată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14065 de către Asociaţia de acreditare din România - RENAR, organismul naţional de acreditare, în înţelesul şi conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, sau de către orice organism de acreditare recunoscut la nivel european;


    "GHGix" reprezintă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburantul sau energia „x“, exprimată în gCO2eq/MJ. Furnizorii calculează intensitatea gazelor cu efect de seră generate de fiecare carburant sau energie după cum urmează:
    (i) intensitatea gazelor cu efect de seră a carburanţilor de origine nebiologică este „intensitatea ponderată a gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă“ pentru fiecare tip de carburant enumerat în ultima coloană a tabelului din partea 2 pct. 5 din prezenta anexă;
    (ii) electricitatea este calculată conform descrierii din partea 2 pct. 6;
    (iii) intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţi.
    Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţi care îndeplineşte cerinţele de durabilitate menţionate la art. 11 se calculează în conformitate cu anexa nr. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de biocarburanţi au fost obţinute în conformitate cu un acord sau un sistem care a făcut obiectul unei decizii a Comisiei privind acordurile bilaterale sau multilaterale cu ţări terţe care să includă dispoziţii privind criteriile de durabilitate, potrivit căreia acordurile respective demonstrează că biocarburanţii care s-au obţinut din materii prime cultivate în ţările respective respectă criteriile de durabilitate în cauză, datele respective sunt utilizate, de asemenea, la stabilirea intensităţii gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţi.
    Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţii care nu îndeplinesc cerinţele de durabilitate conform obligaţiei prevăzute la art. 9 din prezenta ordonanţă de urgenţă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată este egală cu intensitatea gazelor cu efect de seră generate de respectivul combustibil fosil derivat din ţiţei convenţional sau din gaz.

    (iv) coprelucrarea simultană a carburanţilor de origine nebiologică şi a biocarburanţilor.
    Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţii coprelucraţi cu combustibili fosili reflectă starea ulterioară prelucrării a biocarburanţilor.    (f) „AF“ reprezintă factorii de ajustare pentru eficienţa sistemului de propulsie:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tehnologia predominantă de │Factor de│
│transformare │eficienţă│
├────────────────────────────┼─────────┤
│Motor cu ardere internă │1 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Sistem de propulsie electric│0,4 │
│cu baterie │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Sistem de propulsie electric│ │
│cu pilă de combustie cu │0,4 │
│hidrogen │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

     PARTEA

    Raportarea de către furnizori a carburanţilor, alţii decât biocarburanţii
    1. UER de combustibili fosili
    Pentru ca UER să fie eligibile în sensul prezentei metode de calcul şi de raportare, furnizorii trebuie să raporteze autorităţii competente următoarele:
    (a) data de începere a proiectului, când proiectul a generat pentru prima dată reduceri de emisii, care trebuie să fie ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;
    (b) reducerile emisiilor anuale în gCO_2eq;
    (c) durata pentru care au avut loc reducerile;
    (d) locul de desfăşurare a proiectului cel mai apropiat de sursa emisiilor, în grade de latitudine şi longitudine cu patru zecimale;
    (e) emisiile anuale de referinţă generate înaintea adoptării măsurilor de reducere şi emisiile anuale generate după punerea lor în aplicare, exprimate în gCO_2eq/MJ de materii prime produse;
    (f) numărul de certificat cu utilizare unică, care identifică fără echivoc sistemul şi reducerile gazelor cu efect de seră pretinse;
    (g) numărul cu utilizare unică, care identifică fără echivoc metoda de calcul şi schema conexă;
    (h) în cazul în care proiectul se referă la extracţia petrolului, media istorică şi anuală a raportului gaz-petrol (gas-to-oil ratio - GOR) în soluţie, presiunea din rezervor, adâncimea şi debitul din sondă al ţiţeiului.


    2. Originea
    "Originea" înseamnă denumirea comercială a materiilor prime enumerate în partea a 2-a pct. 7 din prezenta anexă, dar numai în cazul în care furnizorii deţin informaţiile necesare întrucât:
    (a) sunt persoane sau întreprinderi care importă ţiţei din ţări terţe sau primesc livrări de ţiţei dintr-un alt stat membru în conformitate cu art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.964/95^8; sau
    ^8 Regulamentul (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi a livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii (JO L 310, 22.12.1995, p. 5).

    (b) există modalităţi de a face schimb de informaţii convenite cu alţi furnizori.

    În toate celelalte cazuri, originea se referă la faptul dacă respectivul carburant este de origine din UE sau din afara UE.
    Informaţiile colectate şi raportate de furnizori către statele membre cu privire la originea carburanţilor sunt confidenţiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisie a unor informaţii generale sau de sinteză, care nu conţin informaţii privind întreprinderile individuale.
    În cazul biocarburanţilor, originea se referă la filiera de producţie a biocarburanţilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    În cazul în care sunt utilizate mai multe materii prime, furnizorii raportează cantitatea în tone metrice de produs finit din fiecare materie primă obţinut în unitatea de prelucrare în cursul anului de raportare.

    3. Locul de achiziţie
    "Locul de achiziţie" se referă la ţara şi la denumirea unităţii de prelucrare unde carburantul sau forma de energie au fost supuse ultimei transformări substanţiale utilizate pentru a conferi originea carburantului sau a energiei în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93^9 al Comisiei şi Regulamentul (CE) nr. 1.875/2006 de instituire a Codului vamal comunitar.
    ^9 Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


    4. IMM-uri
    Prin derogare pentru furnizorii care sunt IMM-uri, „originea“ şi „locul de achiziţie“ sunt din UE sau din afara UE, după caz, indiferent dacă aceştia importă ţiţei sau furnizează uleiuri din petrol sau uleiuri obţinute din materiale bituminoase.

    5. Media valorilor implicite ale gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii furnizaţi, alţii decât biocarburanţii, şi de electricitatea furnizată

┌────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Intensitatea│Intensitatea│
│ │ │emisiilor de│ponderată a │
│ │ │gaze cu │emisiilor de│
│Sursa de │Tipul de │efect de │gaze cu │
│materii │carburant │seră │efect de │
│prime şi │introdus pe│generate pe │seră │
│prelucrarea │piaţă │durata │generate pe │
│ │ │ciclului de │durata │
│ │ │viaţă │ciclului de │
│ │ │(gCO_2eq/MJ)│viaţă │
│ │ │ │(gCO_2eq/MJ)│
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Ţiţei │ │93,2 │ │
│convenţional│ │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Lichefierea │ │ │ │
│gazului │ │94,3 │ │
│natural │ │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Lichefierea │Petrol │172 │93,3 │
│cărbunelui │ │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Bitum │ │107 │ │
│natural │ │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Şisturi │ │131,3 │ │
│bituminoase │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Ţiţei │ │95 │ │
│convenţional│ │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Lichefierea │ │ │ │
│gazului │ │94,3 │ │
│natural │ │ │ │
├────────────┤Combustibil├────────────┤ │
│Lichefierea │diesel sau │172 │95,1 │
│cărbunelui │motorină │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Bitum │ │108,5 │ │
│natural │ │ │ │
├────────────┤ ├────────────┤ │
│Şisturi │ │133,7 │ │
│bituminoase │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Gaz │ │ │
│ │petrolier │ │ │
│Gaze │lichefiat │ │ │
│naturale, │la un motor│73,6 │73,6 │
│amestec UE │cu │ │ │
│ │aprindere │ │ │
│ │prin │ │ │
│ │scânteie │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Gaz natural│ │ │
│ │comprimat │ │ │
│Gaze │la un motor│ │ │
│naturale, │cu │69,3 │69,3 │
│amestec UE │aprindere │ │ │
│ │prin │ │ │
│ │scânteie │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Reacţie │ │ │ │
│Sabatier a │Gaz │ │ │
│hidrogenului│lichefiat │ │ │
│din │la un motor│ │ │
│electroliza │cu │74,5 │74,5 │
│energiei din│aprindere │ │ │
│surse │prin │ │ │
│regenerabile│scânteie │ │ │
│nebiologice │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Metan │ │ │
│Gaze │sintetic │ │ │
│naturale │comprimat │ │ │
│care │la un motor│3,3 │3,3 │
│utilizează │cu │ │ │
│reformarea │aprindere │ │ │
│cu abur │prin │ │ │
│ │scânteie │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Electroliză │ │ │ │
│alimentată │Pilă de │ │ │
│integral cu │combustie │ │ │
│energie din │cu hidrogen│104,3 │104,3 │
│surse │comprimat │ │ │
│regenerabile│ │ │ │
│nebiologice │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Pilă de │ │ │
│Cărbune │combustie │9,1 │9,1 │
│ │cu hidrogen│ │ │
│ │comprimat │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Cărbune cu │ │ │ │
│captarea │Pilă de │ │ │
│carbonului │combustie │234,4 │234,4 │
│şi stocarea │cu hidrogen│ │ │
│emisiilor de│comprimat │ │ │
│proces │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Deşeuri de │ │ │ │
│plastic │Pilă de │ │ │
│derivate din│combustie │52,7 │52,7 │
│materii │cu hidrogen│ │ │
│prime fosile│ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Gaze │Benzină, │ │ │
│naturale, │combustibil│86 │86 │
│amestec UE │diesel sau │ │ │
│ │motorină │ │ │
└────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘    6. Electricitate
    În ceea ce priveşte raportarea de către furnizorii de energie a cantităţii de electricitate consumate de vehiculele electrice şi motociclete, furnizorii stabilesc valorile intensităţii emisiilor de gaze cu efect de seră (gCO_2eq/MJ) generate de electricitatea din datele raportate de statele membre în baza:
    a) Regulamentului nr. 147/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.099/2008^10 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a actualizărilor pentru statisticile lunare şi anuale în domeniul energiei;
    ^10 Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).

    b) Regulamentului (UE) nr. 525/2013^11 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice; sau
    ^11 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.06.2013, p. 13).

    c) Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014^12 al Comisiei de stabilire a cerinţelor substanţiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potenţialelor de încălzire globală şi a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internaţional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    ^12 Regulamentul delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de stabilire a cerinţelor substanţiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potenţialelor de încălzire globală şi a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internaţional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 179, 19.06.2014, p. 26).    7. Denumirea comercială a materiilor prime
    DN = Date indisponibile

┌─────────────┬───────────────────┬─────┬─────────┐
│Ţara şi/sau │Denumirea │ │Sulf (% │
│organizaţiile│comercială a │API │în │
│statale │materiilor prime │ │greutate)│
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Al Bunduq │38,5 │1,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Mubarraz │38,1 │0,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Murban │40,5 │0,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Zakum (Lower Zakum/│40,6 │1 │
│ │Abu Dhabi Marine) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Umm Shaif (Abu │37,4 │1,5 │
│ │Dhabi Marine) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Arzanah │44 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Abu Al Bu Khoosh │31,6 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Murban Bottoms │21,4 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Top Murban │21 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Abu Dhabi │Upper Zakum │34,4 │1,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Arzew │44,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Hassi Messaoud │42,8 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Zarzaitine │43 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Algerian │44 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Skikda │44,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Saharan Blend │45,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Hassi Ramal │60 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Algerian Condensate│64,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Algerian Mix │45,6 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Algerian Condensate│65,8 │0 │
│ │(Arzew) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Algerian Condensate│65,0 │0 │
│ │(Bejaia) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Algeria │Top Algerian │24,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Cabinda │31,7 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Takula │33,7 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Soyo Blend │33,7 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Mandji │29,5 │1,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Malongo (vest) │26 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Cavala-1 │42,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Sulele (sud-1) │38,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Palanca │40 │0,14 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Malongo (nord) │30 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Malongo (sud) │25 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Nemba │38,5 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Girassol │31,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Kuito │20 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Hungo │28,8 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Kissinje │30,5 │0,37 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Dalia │23,6 │1,48 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Gimboa │23,7 │0,65 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Mondo │28,8 │0,44 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Plutonio │33,2 │0,036 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Saxi Batuque Blend │33,2 │0,36 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Angola │Xikomba │34,4 │0,41 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Light (Golful │33,4 │1,8 │
│Saudită │Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Heavy (Golful │27,9 │2,8 │
│Saudită │Persic) (Safaniya) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Medium (Golful │ │ │
│Saudită │Persic) │30,8 │2,4 │
│ │(Khursaniyah) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Extra Light (Golful│37,8 │1,1 │
│Saudită │Persic) (Berri) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Light (Yanbu) │33,4 │1,2 │
│Saudită │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Heavy (Yanbu) │27,9 │2,8 │
│Saudită │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Medium (Yanbu) │30,8 │2,4 │
│Saudită │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Berri (Yanbu) │37,8 │1,1 │
│Saudită │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Arabia │Medium (Zuluf/ │31,1 │2,5 │
│Saudită │Marjan) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Argentina │Tierra del Fuego │42,4 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Argentina │Santa Cruz │26,9 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Argentina │Escalante │24 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Argentina │Canadon Seco │27 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Argentina │Hidra │51,7 │0,05 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Argentina │Medanito │34,93│0,48 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Armenia │Armenian │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Jabiru │42,3 │0,03 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Kooroopa (jurasic) │42 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Talgeberry │43 │DN │
│ │(jurasic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Talgeberry │51 │DN │
│ │(cretacic superior)│ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Woodside Condensate│51,8 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Saladin-3 (Top │49 │DN │
│ │Barrow) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Harriet │38 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Skua-3 (Challis │43 │DN │
│ │Field) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Barrow Island │36,8 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Northwest Shelf │53,1 │0 │
│ │Condensate │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Jackson Blend │41,9 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Cooper Basin │45,2 │0,02 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Griffin │55 │0,03 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Buffalo Crude │53 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Cossack │48,2 │0,04 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Elang │56,2 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Enfield │21,7 │0,13 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Australia │Gippsland │45,4 │0,1 │
│ │(Strâmtoarea Bass) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Azerbaidjan │Azeri Light │34,8 │0,15 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Bahrain │Bahrain │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Belarus │Belarus │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Benin │Seme │22,6 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Benin │Benin Miscellaneous│DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Belize │Belize Light Crude │40 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Belize │Belize │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Bolivia │Bolivian Condensate│58,8 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Garoupa │30,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Sergipano │25,1 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Bazinul Campos │20 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Urucu (cursul │ │ │
│Brazilia │superior al │42 │DN │
│ │Amazonului) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Marlim │20 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Brazil Polvo │19,6 │1,14 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Roncador │28,3 │0,58 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Roncador Heavy │18 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brazilia │Albacora East │19,8 │0,52 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brunei │Seria Light │36,2 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brunei │Champion │24,4 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brunei │Champion Condensate│65 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brunei │Brunei LS Blend │32 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brunei │Brunei Condensate │65 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Brunei │Champion Export │23,9 │0,12 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Camerun │Kole Marine Blend │34,9 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Camerun │Lokele │21,5 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Camerun │Moudi Light │40 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Camerun │Moudi Heavy │21,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Camerun │Ebome │32,1 │0,35 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Peace River Light │41 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Peace River Medium │33 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Peace River Heavy │23 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Manyberries │36,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Rainbow Light şi │40,7 │DN │
│ │Medium │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Pembina │33 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Bells Hill Lake │32 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Fosterton │63 │DN │
│ │Condensate │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Rangeland │67,3 │DN │
│ │Condensate │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Redwater │35 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Lloydminster │20,7 │2,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Wainwright-Kinsella│23,1 │2,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Bow River Heavy │26,7 │2,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Fosterton │21,4 │3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Smiley-Coleville │22,5 │2,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Midale │29 │2,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Milk River Pipeline│36 │1,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Ipl-Mix Sweet │40 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Ipl-Mix Sour │38 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Ipl Condensate │55 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Aurora Light │39,5 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Aurora Condensate │65 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Reagan Field │35 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Synthetic Canada │30,3 │1,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Cold Lake │13,2 │4,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Cold Lake Blend │26,9 │3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Canadian Federated │39,4 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Chauvin │22 │2,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Gcos │23 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Gulf Alberta L & M │35,1 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Light Sour Blend │35 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Lloyd Blend │22 │2,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Peace River │54,9 │DN │
│ │Condensate │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Sarnium Condensate │57,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Saskatchewan Light │32,9 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Sweet Mixed Blend │38 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Syncrude │32 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Rangeland – South L│39,5 │0,5 │
│ │& M │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Northblend Nevis │34 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Canadian Common │55 │DN │
│ │Condensate │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Canadian Common │39 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Waterton Condensate│65,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Panuke Condensate │56 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Federated Light şi │39,7 │2 │
│ │Medium │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Wabasca │23 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Hibernia │37,3 │0,37 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │BC Light │40 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Boundary │39 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Albian Heavy │21 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Koch Alberta │34 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Terra Nova │32,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Echo Blend │20,6 │3,15 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Western Canadian │19,8 │3 │
│ │Blend │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Western Canadian │20,5 │3,33 │
│ │Select │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │White Rose │31,0 │0,31 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Access │22 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Premium Albian │20,9 │DN │
│ │Synthetic Heavy │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Albian Residuum │20,03│2,62 │
│ │Blend (ARB) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Christina Lake │20,5 │3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │CNRL │34 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Husky Synthetic │31,91│0,11 │
│ │Blend │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Premium Albian │35,5 │0,04 │
│ │Synthetic (PAS) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Seal Heavy (SH) │19,89│4,54 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Suncor Synthetic A │33,61│0,178 │
│ │(OSA) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Suncor Synthetic H │19,53│3,079 │
│ │(OSH) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Peace Sour │33 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Western Canadian │20,7 │DN │
│ │Resid │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Christina Dilbit │21,0 │DN │
│ │Blend │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Canada │Christina Lake │38,08│3,80 │
│ │Dilbit │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Doba Blend │ │ │
│Ciad │(producţie │24,8 │0,14 │
│ │timpurie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Doba Blend │ │ │
│Ciad │(producţie │20,8 │0,17 │
│ │ulterioară) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Chile │Chile Miscellaneous│DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Taching (Daqing) │33 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Shengli │24,2 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Beibu │DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Chengbei │17 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Lufeng │34,4 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Xijiang │28 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Wei Jingsheng, Zhou│39,9 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Liu Hua │21 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Boz Hong │17 │0,282 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Peng Lai │21,8 │0,29 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│China │Xi Xiang │32,18│0,09 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Onto │35,3 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Putamayo │35 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Rio Zulia │40,4 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Orito │34,9 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Cano-Limon │30,8 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Lasmo │30 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Cano Duya-1 │28 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Corocora-1 │31,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Suria Sur-1 │32 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Tunane-1 │29 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Casanare │23 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Cusiana │44,4 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Vasconia │27,3 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Castilla Blend │20,8 │1,72 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │Cupiaga │43,11│0,082 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Columbia │South Blend │28,6 │0,72 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Emeraude │23,6 │0,5 │
│(Brazaville) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Djeno Blend │26,9 │0,3 │
│(Brazaville) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Viodo Marina-1 │26,5 │DN │
│(Brazaville) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Nkossa │47 │0,03 │
│(Brazaville) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Muanda │34 │0,1 │
│(Kinshasa) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Congo/Zair │31,7 │0,1 │
│(Kinshasa) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Congo │Coco │30,4 │0,15 │
│(Kinshasa) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│C\'f4te d’Ivoire│Espoir │31,4 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│C\'f4te d’Ivoire│Lion C\'f4te │41,1 │0,101 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Danemarca │Dan │30,4 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Danemarca │Gorm │33,9 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Danemarca │Danish North Sea │34,5 │0,26 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Dubai │Dubai (Fateh) │31,1 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Dubai │Margham Light │50,3 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Oriente │29,2 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Quito │29,5 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Santa Elena │35 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Limoncoha-1 │28 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Frontera-1 │30,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Bogi-1 │21,2 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Napo │19 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ecuador │Napo Light │19,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Belayim │27,5 │2,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │El Morgan │29,4 │1,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Rhas Gharib │24,3 │3,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Gulf of Suez Mix │31,9 │1,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Geysum │19,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │East Gharib (J-1) │37,9 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Mango-1 │35,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Rhas Budran │25 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │Zeit Bay │34,1 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Egipt │East Zeit Mix │39 │0,87 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Filipine │Nido │26,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Filipine │Philippines │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Guineea │Zafiro │30,3 │DN │
│Ecuatorială │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Guineea │Alba Condensate │55 │DN │
│Ecuatorială │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Guineea │Ceiba │30,1 │0,42 │
│Ecuatorială │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Gamba │31,8 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Mandji │30,5 │1,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Lucina Marine │39,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Oguendjo │35 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Rabi-Kouanga │34 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │T’Catamba │44,3 │0,21 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Rabi │33,4 │0,06 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Rabi Blend │34 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Rabi Light │37,7 │0,15 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Etame Marin │36 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Olende │17,6 │1,54 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Gabon │Gabonian │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Georgia │Georgian │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ghana │Bonsu │32 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ghana │Salt Pond │37,4 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Guatemala │Coban │27,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Guatemala │Rubelsanto │27 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│India │Bombay High │39,4 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Minas (Sumatron │34,5 │0,1 │
│ │Light) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Ardjuna │35,2 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Attaka │42,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Suri │18,4 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Sanga Sanga │25,7 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Sepinggan │37,9 │0,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Walio │34,1 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Arimbi │31,8 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Poleng │43,2 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Handil │32,8 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Jatibarang │29 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Cinta │33,4 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Bekapai │40 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Katapa │52 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Salawati │38 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Duri (Sumatran │21,1 │0,2 │
│ │Heavy) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Sembakung │37,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Badak │41,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Arun Condensate │54,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Udang │38 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Klamono │18,7 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Bunya │31,7 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Pamusian │18,1 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Kerindigan │21,6 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Melahin │24,7 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Bunyu │31,7 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Camar │36,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Cinta Heavy │27 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Lalang │40,4 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Kakap │46,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Sisi-1 │40 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Giti-1 │33,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Ayu-1 │34,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Bima │22,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Padang Isle │34,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Intan │32,8 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Sepinggan – Yakin │31,7 │0,1 │
│ │Mixed │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Widuri │32 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Belida │45,9 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Indonezia │Senipah │51,9 │0,03 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Iranian Light │33,8 │1,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Iranian Heavy │31 │1,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Soroosh (Cyrus) │18,1 │3,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Dorrood (Darius) │33,6 │2,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Rostam │35,9 │1,55 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Salmon (Sassan) │33,9 │1,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Foroozan │31,3 │2,5 │
│ │(Fereidoon) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Aboozar (Ardeshir) │26,9 │2,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Sirri │30,9 │2,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Bahrgansar/Nowruz │27,1 │2,5 │
│ │(SIRIP Blend) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Bahr/Nowruz │25,0 │2,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Iran │Iranian │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Light │33,7 │2 │
│ │(Golful Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Kirkuk (Golful │35,1 │1,9 │
│ │Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Mishrif (Golful │28 │DN │
│ │Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Bai Hasson (Golful │34,1 │2,4 │
│ │Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Medium │31,1 │2,6 │
│ │(Golful Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Heavy │24,7 │3,5 │
│ │(Golful Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Kirkuk Blend │35,1 │2 │
│ │(Golful Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │N. Rumalia (Golful │34,3 │2 │
│ │Persic) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Ras el Behar │33 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Light (Marea│33,7 │2 │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Kirkuk (Marea │36,1 │1,9 │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Mishrif (Marea │28 │DN │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Bai Hasson (Marea │34,1 │2,4 │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Medium │31,1 │2,6 │
│ │(Marea Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Heavy (Marea│24,7 │3,5 │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Heavy (Marea│34 │1,9 │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │N. Rumalia (Marea │34,3 │2 │
│ │Roşie) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Ratawi │23,5 │4,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Light │33,7 │2 │
│ │(Turcia) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Kirkuk (Turcia) │36,1 │1,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Mishrif (Turcia) │28 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Bai Hasson (Turcia)│34,1 │2,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Medium │31,1 │2,6 │
│ │(Turcia) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Basrah Heavy │24,7 │3,5 │
│ │(Turcia) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │Kirkuk Blend │34 │1,9 │
│ │(Turcia) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │N. Rumalia (Turcia)│34,3 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Irak │FAO Blend │27,7 │3,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Kazahstan │Kumkol │42,5 │0,07 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Kazahstan │CPC Blend │44,2 │0,54 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Kuweit │Mina al Ahmadi │31,4 │2,5 │
│ │(Kuwait Export) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Kuweit │Magwa (jurasicul │38 │DN │
│ │timpuriu) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Kuweit │Burgan (Wafra) │23,3 │3,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Bu Attifel │43,6 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Amna (punct de │36,1 │0,2 │
│ │curgere ridicat) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Brega │40,4 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Sirtica │43,3 │0,43 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Zueitina │41,3 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Bunker Hunt │37,6 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │El Hofra │42,3 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Dahra │41 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Sarir │38,3 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │Zueitina Condensate│65 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Libia │El Sharara │42,1 │0,07 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Miri Light │36,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Tembungo │37,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Labuan Blend │33,2 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Tapis │44,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Tembungo │37,4 │0 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Bintulu │26,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Bekok │49 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Pulai │42,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Malaysia │Dulang │39 │0,037 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Mauritania │Chinguetti │28,2 │0,51 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Mexic │Isthmus │32,8 │1,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Mexic │Maya │22 │3,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Mexic │Olmeca │39 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Mexic │Altamira │16 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Mexic │Topped Isthmus │26,1 │1,72 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Forcados Blend │29,7 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Escravos │36,2 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Brass River │40,9 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Qua Iboe │35,8 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Bonny Medium │25,2 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Pennington │36,6 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Bomu │33 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Bonny Light │36,7 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Brass Blend │40,9 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Gilli Gilli │47,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Adanga │35,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Iyak-3 │36 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Antan │35,2 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │OSO │47 │0,06 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Ukpokiti │42,3 │0,01 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Yoho │39,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Okwori │36,9 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Bonga │28,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │ERHA │31,7 │0,21 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Amenam Blend │39 │0,09 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Akpo │45,17│0,06 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │EA │38 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Nigeria │Agbami │47,2 │0,044 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Ekofisk │43,4 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Tor │42 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Statfjord │38,4 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Heidrun │29 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Norwegian Forties │37,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Gullfaks │28,6 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Oseberg │32,5 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Norne │33,1 │0,19 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Troll │28,3 │0,31 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Draugen │39,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Norvegia │Sleipner Condensate│62 │0,02 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Oman │Oman Export │36,3 │0,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Orice ţară │Şisturi bituminoase│DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Orice ţară │Şisturi bituminoase│DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Gaze naturale: │ │ │
│Orice ţară │furnizate de la │DN │DN │
│ │sursă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Gaze naturale: │ │ │
│Orice ţară │furnizate din gaze │DN │DN │
│ │naturale lichefiate│ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Şisturi │ │ │
│Orice ţară │bituminoase: │DN │DN │
│ │furnizate de la │ │ │
│ │sursă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Orice ţară │Cărbune │DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Papua-Noua │Kutubu │44 │0,04 │
│Guinee │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Loreto │34 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Talara │32,7 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │High Cold Test │37,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Bayovar │22,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Low Cold Test │34,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Carmen Central-5 │20,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Shiviyacu-23 │20,8 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Peru │Mayna │25,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │ │ │ │
│exterioară │Beta │DN │DN │
│americană (US│ │ │ │
│Federal OCS) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Carpinteria │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Dos Cuadras │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Hondo │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Hueneme │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Pescado │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Point Arguello │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Point Pedernales │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Sacate │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Santa Clara │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Platforma │ │ │ │
│continentală │Sockeye │DN │DN │
│exterioară │ │ │ │
│americană │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Qatar │Dukhan │41,7 │1,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Qatar │Qatar Marine │35,3 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Qatar │Qatar Land │41,4 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ras Al │Rak Condensate │54,1 │DN │
│Khaimah │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ras Al │Ras Al Khaimah │DN │DN │
│Khaimah │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │Urals │31 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │Russian Export │32,5 │1,4 │
│ │Blend │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │M100 │17,6 │2,02 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │M100 Heavy │16,67│2,09 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │Siberian Light │37,8 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │E4 (Gravenshon) │19,84│1,95 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │E4 Heavy │18 │2,35 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │Purovsky Condensate│64,1 │0,01 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Rusia │Sokol │39,7 │0,18 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Auk │37,2 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Beatrice │38,7 │0,05 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Brae │33,6 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Buchan │33,7 │0,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Claymore │30,5 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │S.V. (Brent) │36,7 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Tartan │41,7 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Tern │35 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Magnus │39,3 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Dunlin │34,9 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Fulmar │40 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Hutton │30,5 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │N.W. Hutton │36,2 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Maureen │35,5 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Murchison │38,8 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Ninian Blend │35,6 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Montrose │40,1 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Beryl │36,5 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Piper │35,6 │0,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Forties │36,6 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Brent Blend │38 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Flotta │35,7 │1,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Thistle │37 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │S.V. (Ninian) │38 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Argyle │38,6 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Heather │33,8 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │South Birch │38,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Wytch Farm │41,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Cormorant. North │34,9 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Cormorant. South │35,7 │0,6 │
│ │(Cormorant „A“) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Alba │19,2 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Foinhaven │26,3 │0,38 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Schiehallion │25,8 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Captain │19,1 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Regatul Unit │Harding │20,7 │0,59 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Sharjah │Mubarek. Sharjah │37 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Sharjah │Sharjah Condensate │49,7 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Singapore │Rantau │50,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Spania │Amposta Marina │37 │DN │
│ │North │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Spania │Casablanca │34 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Spania │El Dorado │26,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Siria │Syrian Straight │15 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Siria │Thayyem │35 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Siria │Omar Blend │38 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Siria │Omar │36,5 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Siria │Syrian Light │36 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Siria │Souedie │24,9 │3,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., │ANS │DN │DN │
│Alaska │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., │Niobrara │DN │DN │
│Colorado │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., New │Four Corners │DN │DN │
│Mexico │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., │ │ │ │
│Dakota de │Bakken │DN │DN │
│Nord │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., │ │ │ │
│Dakota de │North Dakota Sweet │DN │DN │
│Nord │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., Texas│WTI │DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., Texas│Eagle Ford │DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│S.U.A., Utah │Covenant │DN │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Thailanda │Erawan Condensate │54,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Thailanda │Sirikit │41 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Thailanda │Nang Nuan │30 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Thailanda │Bualuang │27 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Thailanda │Benchamas │42,4 │0,12 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Trinidad şi │Galeota Mix │32,8 │0,3 │
│Tobago │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Trinidad şi │Trintopec │24,8 │DN │
│Tobago │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Trinidad şi │Land/Trinmar │23,4 │1,2 │
│Tobago │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Trinidad şi │Calypso │30,84│0,59 │
│Tobago │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Tunisia │Zarzaitine │41,9 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Tunisia │Ashtart │29 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Tunisia │El borma │43,3 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Tunisia │Ezzaouia-2 │41,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Turcia │Turkish │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ţările de Jos│Alba │19,59│DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Ucraina │Ukraine │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Uzbekistan │Uzbekistan │DN │DN │
│ │Miscellaneous │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Jobo (Monagas) │12,6 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lama Lamar │36,7 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Mariago │27 │1,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Ruiz │32,4 │1,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tucipido │36 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Venez Lot 17 │36,3 │0,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Mara 16/18 │16,5 │3,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tia Juana Light │32,1 │1,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tia Juana Med 26 │24,8 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Officina │35,1 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Bachaquero │16,8 │2,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Cento Lago │36,9 │1,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lagunillas │17,8 │2,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │La Rosa Medium │25,3 │1,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │San Joaquin │42 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lagotreco │29,5 │1,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lagocinco │36 │1,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Boscan │10,1 │5,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Leona │24,1 │1,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Barinas │26,2 │1,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Sylvestre │28,4 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Mesa │29,2 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Ceuta │31,8 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lago Medio │31,5 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tigre │24,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Anaco Wax │41,5 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Santa Rosa │49 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Bombai │19,6 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Aguasay │41,1 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Anaco │43,4 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-Bach/Lag17 │16,8 │2,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-Bach/Lag21 │20,4 │2,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-21.9 │21,9 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-24 │23,5 │1,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-31 │31 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF Blend │34 │1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Bolival Coast │23,5 │1,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Ceuta/Bach 18 │18,5 │2,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Corridor Block │26,9 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Cretaceous │42 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Guanipa │30 │0,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lago Mix Med. │23,4 │1,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Larosa/Lagun │23,8 │1,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Menemoto │19,3 │2,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Cabimas │20,8 │1,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-23 │23 │1,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Oficina/Mesa │32,2 │0,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Pilon │13,8 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Recon (Venez) │34 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │102 Tj (25) │25 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tjl Cretaceous │39 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tia Juana Pesado │12,1 │2,7 │
│ │(Heavy) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Mesa-Recon │28,4 │1,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Oritupano │19 │2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Hombre Pintado │29,7 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Merey │17,4 │2,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lago Light │41,2 │0,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Laguna │11,2 │0,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Bach/Ceuta Mix │24 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Bachaquero 13 │13 │2,7 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Ceuta - 28 │28 │1,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Temblador │23,1 │0,8 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Lagomar │32 │1,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Taparito │17 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-Heavy │16,7 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF-Medium │22 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Caripito Blend │17,8 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Laguna/Ceuta Mix │18,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Morichal │10,6 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Pedenales │20,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Quiriquire │16,3 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Tucupita │17 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Furrial-2 (E. │27 │DN │
│ │Venezuela) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Curazao Blend │18 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Santa Barbara │36,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Cerro Negro │15 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │BCF22 │21,1 │2,11 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Hamaca │26 │1,55 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Zuata 10 │15 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Zuata 20 │25 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Zuata 30 │35 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Monogas │15,9 │3,3 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Corocoro │24 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Petrozuata │19,5 │2,69 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Morichal 16 │16 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Venezuela │Guafita │28,6 │0,73 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Vietnam │Bach Ho (Tigrul │38,6 │0 │
│ │Alb) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Vietnam │Dai Hung (Marele │36,9 │0,1 │
│ │Urs) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Vietnam │Rang Dong │37,7 │0,5 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Vietnam │Ruby │35,6 │0,08 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Vietnam │Su Tu Den (Leul │36,8 │0,05 │
│ │Negru) │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Yemen │North Yemeni Blend │40,5 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Yemen │Alif │40,4 │0,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Yemen │Maarib Lt. │49 │0,2 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Yemen │Masila Blend │30-31│0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Yemen │Shabwa Blend │34,6 │0,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Eocene (Wafra) │18,6 │4,6 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Hout │32,8 │1,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Khafji │28,5 │2,9 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Burgan (Wafra) │23,3 │3,4 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Ratawi │23,5 │4,1 │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Neutral Zone Mix │23,1 │DN │
├─────────────┼───────────────────┼─────┼─────────┤
│Zonă neutră │Khafji Blend │23,4 │3,8 │
└─────────────┴───────────────────┴─────┴─────────┘
    ANEXA 2

    Specificaţii de mediu aplicabile carburanţilor de pe piaţă
    destinaţi vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
    Tipul: benzină

┌────────────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │Limite^(2) │
│Parametrul^(1) │Unitatea├──────┬──────┤
│ │ │Minime│Maxime│
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Cifra octanică │ │95 │- │
│„research“ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Cifra octanică │ │85 │- │
│„motor“ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Presiunea │ │ │ │
│vaporilor pe │kPa │- │60,0^ │
│perioada de vară│ │ │(4) │
│^(3) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Distilare: │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- procent │ │ │ │
│evaporat la │% v/v │46,0 │- │
│100°C │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- procent │ │ │ │
│evaporat la │% v/v │75,0 │- │
│150°C │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Analiza │ │ │ │
│hidrocarburilor:│ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Olefine │% v/v │- │18,0 │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Aromatice │% v/v │- │35,0 │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Benzen │% v/v │- │1,0 │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Conţinutul de │% m/m │ │3,7 │
│oxigen │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Compuşi │ │ │ │
│oxigenaţi: │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Metanol │% v/v │ │3,0 │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Etanol (pot fi│ │ │ │
│necesari agenţi │% v/v │ │10,0 │
│de stabilizare) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Alcool │% v/v │- │12,0 │
│izopropilic │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Alcool butilic│% v/v │- │15,0 │
│terţiar │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Alcool │% v/v │- │15,0 │
│izobutilic │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Eteri care │ │ │ │
│conţin cinci sau│ │ │ │
│mai mulţi atomi │% v/v │- │22,0 │
│de carbon pe │ │ │ │
│moleculă │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- Alţi compuşi │% v/v │- │15,0 │
│oxigenaţi^(5) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Conţinutul de │mg/kg │- │10,0 │
│sulf │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Conţinutul de │g/l │- │0,005 │
│plumb │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────┴──────┘


    ^(1) Metodele de testare sunt cele specificate în standardul EN 228:2012. Se poate adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 228:2012, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metoda analitică pe care o înlocuieşte.
    ^(2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea şi aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în EN ISO 4259:2006.
    ^ (3) Perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 mai şi ia sfârşit nu înainte de 30 septembrie.
    ^(4) Presiunea vaporilor este de maximum 60 kPa, plus depăşirea autorizată a presiunii vaporilor menţionată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(5) Alţi monoalcooli şi eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depăşeşte pe cel menţionat în EN 228:2012.

    ANEXA 3

    Specificaţii de mediu aplicabile carburanţilor de pe piaţă
    destinaţi vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin compresie
    Tipul: motorină diesel

┌───────────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │Limite^(2) │
│Parametrul^(1) │Unitatea├──────┬──────┤
│ │ │Minime│Maxime│
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Cifra cetanică │ │51,0 │- │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Densitate la │kg/m^(3)│- │845,0 │
│15°C │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Distilare: │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│- 95% v/v │°C │- │360,0 │
│recuperat la: │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Hidrocarburi │ │ │ │
│aromatice │% m/m │- │8,0 │
│policiclice │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Conţinutul de │mg/kg │- │10,0 │
│sulf │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Conţinut de │% v/v │- │7,0^ │
│EMAG - EN 14078│ │ │(3)(4)│
└───────────────┴────────┴──────┴──────┘


    ^(1) Metodele de testare sunt cele specificate în standardul EN 590:2013. Se poate adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 590:2013, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metoda analitică pe care o înlocuieşte.
    ^(2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea şi aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în EN ISO 4259:2006.
    ^(3) EMAG respectă cele menţionate în EN 14214.
    ^(4) Se permite introducerea pe piaţă a motorinei diesel cu un conţinut de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) mai mare de 7%.

    ANEXA 4

    Model pentru raportarea informaţiilor privind coerenţa datelor raportate

    Carburant - furnizori unici

┌───────┬─────────┬────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cantitate^(2) │Intensitatea│Reducerea│Reducerea│
│ │Raportare│ │ │Tip de │Cod NC │ │medie a │emisiilor│faţă de │
│Articol│comună │Ţară│Furnizor^(1)│carburant│carburant├────────────┬──────────┤gazelor cu │generate │media din│
│ │(DA/NU) │ │ │^(7) │^(7) │în litri │de energie│efect de │în amonte│2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │seră │^(5) │ │
├───────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┴─────────┴─────────┤
│ │ │ │Intensitatea│ │ │Intensitatea│ │ │
│ │ │Cod │gazelor cu │Materii │Cod NC │gazelor cu │sustenabil│ │
│ │ │NC │efect de │prime │ │efect de │(DA/NU) │ │
│ │ │ │seră^(4) │ │ │seră^(4) │ │ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼─────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │
│1 │Componenta F.1 (Componenta │Componenta B.1 (Componenta „biocarburanţi“)│ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼─────────┬─────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼─────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │
│ │Componenta F.n (Componenta │Componenta B.m (Componenta „biocarburanţi“)│ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼─────────┬─────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │
├───────┼─────────┬────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────────┼────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┴─────────┴─────────┤
│ │ │Cod │Intensitatea│ │ │Intensitatea│ │ │
│ │ │NC^ │gazelor cu │Materii │Cod NC^ │gazelor cu │sustenabil│ │
│ │ │(2) │efect de │prime │(2) │efect de │(DA/NU) │ │
│ │ │ │seră^(4) │ │ │seră^(4) │ │ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼─────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │
│k │Componenta F.1 (Componenta │Componenta B.1 (Componenta „biocarburanţi“)│ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼─────────┬─────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼─────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │
│ │Componenta F.n (Componenta │Componenta B.m (Componenta „biocarburanţi“)│ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼─────────┬─────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    Carburant - furnizori comuni

┌───────┬─────────┬────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cantitate^(2) │Intensitatea│Reducerea│Reducerea│
│ │Raportare│ │ │Tip de │Cod NC │ │medie a │emisiilor│faţă de │
│Articol│comună │Ţară│Furnizor^(1)│combustibil│combustibil├────────────┬──────────┤gazelor cu │generate │media din│
│ │(DA/NU) │ │ │^(7) │^(7) │în litri │de energie│efect de │în amonte│2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │seră │^(5) │ │
├───────┼─────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │DA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │DA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┴────┴────────────┴───────────┴───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Subtotal │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┬───────────┬───────────┼────────────┼──────────┼────────────┴─────────┴─────────┤
│ │ │ │Intensitatea│ │ │Intensitatea│ │ │
│ │ │Cod │gazelor cu │Materii │Cod NC │gazelor cu │sustenabil│ │
│ │ │NC │efect de │prime │ │efect de │(DA/NU) │ │
│I │ │ │seră^(4) │ │ │seră(4) │ │ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼───────────┴───────────┴────────────┴──────────┤ │
│ │Componenta F.1 (Componenta │Componenta B.1 (Componenta „biocarburanţi“) │ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼───────────┬───────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼───────────┴───────────┴────────────┴──────────┤ │
│ │Componenta F.n (Componenta │Componenta B.m (Componenta „biocarburanţi“) │ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼───────────┬───────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┤ │
├───────┼─────────┬────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┼────────────┬─────────┬─────────┤
│ │DA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │DA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┴────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Subtotal │ │ │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┼──────────┼────────────┴─────────┴─────────┤
│ │ │Cod │Intensitatea│ │ │Intensitatea│ │ │
│ │ │NC^ │gazelor cu │Materii │Cod NC^(2) │gazelor cu │sustenabil│ │
│ │ │(2) │efect de │prime │ │efect de │(DA/NU) │ │
│x │ │ │seră^(4) │ │ │seră^(4) │ │ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼───────────┴───────────┴────────────┴──────────┤ │
│ │Componenta F.1 (Componenta │Componenta B.1 (Componenta „biocarburanţi“) │ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼───────────┬───────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┼───────────┴───────────┴────────────┴──────────┤ │
│ │Componenta F.n (Componenta │Componenta B.m (Componenta „biocarburanţi“) │ │
│ │„combustibili fosili“) │ │ │
│ ├─────────┬────┬────────────┼───────────┬───────────┬────────────┬──────────┤ │
│ ├─────────┴────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┤ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    Electricitate

┌─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Cantitate│Intensitatea│Reducerea │
│Raportare│ │Furnizor│Tip de │^(6) │gazelor cu │faţă de │
│comună │Ţară │^(1) │energie^ ├─────────┤efect de │media din │
│(DA/NU) │ │ │(7) │de │seră │2010 │
│ │ │ │ │energie │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│NU │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┴───────────┤
│Informaţii comune privind furnizorii │
├─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Cantitate│ │ │
│ │Furnizor│Tip de │^(6) │Intensitatea │Reducerea faţă de│
│Ţară │^(1) │energie^├─────────┤gazelor cu efect│media din 2010 │
│ │ │(7) │de │de seră │ │
│ │ │ │energie │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
│DA │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
│DA │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Subtotal│ │ │ │ │
└─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────────┴─────────────────┘    Origine - furnizori unici^(8)

┌──────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│Articol 1 │componenta │Articol 1 │componenta │Articol k │componenta │Articol k │componenta │
│ │F.1 │ │F.n │ │F.1 │ │F.n │
├──────────┼────────┬────┼──────────┼────────┬────┼──────────┼────────┬────┼──────────┼────────┬────┤
│Denumirea │ │ │Denumirea │ │ │Denumirea │ │ │Denumirea │ │ │
│comercială│Greutate│ │comercială│Greutate│ │comercială│Greutate│ │comercială│Greutate│ │
│a │API^(3) │Tone│a │API^(3) │Tone│a │API^(3) │Tone│a │API^(3) │Tone│
│materiilor│ │ │materiilor│ │ │materiilor│ │ │materiilor│ │ │
│prime │ │ │prime │ │ │prime │ │ │prime │ │ │
├──────────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴────┴──────────┴────────┴────┴──────────┴────────┴────┴──────────┴────────┴────┘┌────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┐
│Articol 1 │componenta │Articol 1 │componenta │Articol k │componenta │Articol k │componenta │
│ │B.1 │ │B.m │ │B.1 │ │B.m │
├────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┤
│Filiera de │Greutate│ │Filiera de │Greutate│ │Filiera de │Greutate│ │Filiera de │Greutate│ │
│producţie a │API^(3) │Tone│producţie a │API^(3) │Tone│producţie a │API^(3) │Tone│producţie a │API^(3) │Tone│
│biocarburanţilor│ │ │biocarburanţilor│ │ │biocarburanţilor│ │ │biocarburanţilor│ │ │
├────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────┴────┴────────────────┴────────┴────┴────────────────┴────────┴────┴────────────────┴────────┴────┘    Origine - furnizori comuni^(8)

┌────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┐
│Articol l │componenta │Articol l │componenta │Articol X │componenta │Articol X │componenta │
│ │F.1 │ │F.n │ │F.1 │ │F.n │
├────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┤
│Denumirea │Greutate│ │Denumirea │Greutate│ │Denumirea │Greutate│ │Denumirea │Greutate│ │
│comercială a │API^(3) │Tone│comercială a │API^(3) │Tone│comercială a │API^(3) │Tone│comercială a │API^(3) │Tone│
│materiilor prime│ │ │materiilor prime│ │ │materiilor prime│ │ │materiilor prime│ │ │
├────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┤
├────────────────┼────────┴────┼────────────────┼────────┴────┼────────────────┼────────┴────┼────────────────┼────────┴────┤
│Articol l │componenta │Articol l │componenta │Articol X │componenta │Articol X │componenta │
│ │B.1 │ │B.m │ │B.1 │ │B.m │
├────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┼────────────────┼────────┬────┤
│Filiera de │Greutate│ │Filiera de │Greutate│ │Filiera de │Greutate│ │Filiera de │Greutate│ │
│producţie a │API^(3) │Tone│producţie a │API^(3) │Tone│producţie a │API^(3) │Tone│producţie a │API^(3) │Tone│
│biocarburanţilor│ │ │biocarburanţilor│ │ │biocarburanţilor│ │ │biocarburanţilor│ │ │
├────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┼────────────────┼────────┼────┤
└────────────────┴────────┴────┴────────────────┴────────┴────┴────────────────┴────────┴────┴────────────────┴────────┴────┘    Locul de achiziţie^(9)

┌────────┬──────────┬──────────┬────┬──────────┬────┬──────────┬────┬──────────┬────┬──────────┬────┬──────────┬────┐
│Plasarea│ │Denumirea │ │Denumirea │ │Denumirea │ │Denumirea │ │Denumirea │ │Denumirea │ │
│sub │ │rafinăriei│ │rafinăriei│ │rafinăriei│ │rafinăriei│ │rafinăriei│ │rafinăriei│ │
│regim │Componentă│/ unităţii│Ţară│/ unităţii│Ţară│/ unităţii│Ţară│/ unităţii│Ţară│/ unităţii│Ţară│/ unităţii│Ţară│
│vamal │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │
│ │ │prelucrare│ │prelucrare│ │prelucrare│ │prelucrare│ │prelucrare│ │prelucrare│ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│1 │F.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│1 │F.n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│1 │B.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│1 │B.m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│k │F.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│k │F.n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│k │B.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│k │B.m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│l │F.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│l │F.n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│l │B.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│l │B.m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│X │F.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│X │F.n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│X │B.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┼──────────┼────┤
│X │B.m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────────┴────┴──────────┴────┴──────────┴────┴──────────┴────┴──────────┴────┴──────────┴────┘    Energia totală raportată şi reducerea realizată în România^(10)

┌────────┬───────────────┬─────────────┐
│Volum │Intensitatea │Reducerea │
│(ca │gazelor cu │faţă de media│
│energie)│efect de seră │din 2010 │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
└────────┴───────────────┴─────────────┘    Observaţii privind formatul notelor:
    a) Modelul de raport destinat furnizorilor este identic cu modelul de raport destinat statelor membre.
    b) Celulele haşurate nu trebuie completate.
    ^(1) Identificarea furnizorului este definită în partea 1 pct. 3 lit. (a) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(2) Cantitatea de carburant este definită în partea 1 pct. 3 lit. (c) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(3) Greutatea API este definită în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287.
    ^(4) Intensitatea gazelor cu efect de seră este definită în partea 1 pct. 3 lit. (e) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(5) UER este definită în partea 1 pct. 3 lit. (d) din anexa nr. 1; specificaţiile de raportare sunt definite în partea 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(6) Cantitatea de electricitate este definită în partea 2 pct. 6 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(7) Tipurile de carburant şi codurile NC corespunzătoare sunt definite în partea 1 pct. 3 lit. (b) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(8) Originea este definită în partea 2 pct. 2 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(9) Locul de achiziţie este definit în partea 2 pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ^(10) Cantitatea totală de energie (carburant şi electricitate) consumată.

    ANEXA 5

    Calcularea standardului de carburant pentru combustibilii fosili
    Metoda de calcul
    (a) Standardul de carburant se calculează în funcţie de consumul mediu la nivelul Uniunii de combustibili fosili precum benzina, combustibilul diesel, motorina, GPL şi GNC, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    "x" reprezintă diferiţii carburanţi şi diferitele forme de energie care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă şi care sunt definiţi în tabelul de mai jos;
    "GHGi_x" reprezintă intensitatea pe unitate a gazelor cu efect de seră provenite din livrările anuale vândute pe piaţa carburanţilor „x“ sau vectorul energetic care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, exprimat în gCO2eq/MJ. Sunt utilizate valorile pentru combustibilii fosili prezentate la pct. 5 din partea 2 a anexei nr. 1.
    "MJ_x" reprezintă cantitatea totală de energie furnizată şi transformată din volumele de carburant „x“ comunicate, exprimate în megajouli.


    (b) Date privind consumul
    Datele privind consumul utilizate pentru calcularea valorii sunt după cum urmează:

┌───────────┬────────┬─────────────────┐
│ │Consum │ │
│Carburant │de │Origine │
│ │energie │ │
│ │(MJ) │ │
├───────────┼────────┼─────────────────┤
│combustibil│7 894 │ │
│diesel │969 x 10│ │
│ │^6 │ │
├───────────┼────────┤ │
│motorină │ │ │
│fără │240 763 │ │
│destinaţie │x 10^6 │ │
│rutieră │ │Raportul statelor│
├───────────┼────────┤membre către │
│ │3 844 │CCONUSC din 2010 │
│benzină │356 x 10│ │
│ │^6 │ │
├───────────┼────────┤ │
│GPL │217 563 │ │
│ │x 10^6 │ │
├───────────┼────────┤ │
│GNC │51 037 x│ │
│ │10^6 │ │
└───────────┴────────┴─────────────────┘    Intensitatea gazelor cu efect de seră
    Standardul de carburant pentru 2010 este 94,1 gCO_2eq/MJ.    ANEXA 6

    Reguli de calculare a emisiilor de gaze cu efect de seră
    generate de biocarburanţi pe durata ciclului de viaţă
    A. Valori tipice şi implicite pentru carburanţii produşi fără emisii nete de carbon rezultate în urma schimbării utilizării terenului

┌──────────────────────┬────────┬─────────┐
│ │Reduceri│Reduceri │
│ │de │de emisii│
│Filieră de producţie a│emisii │implicite│
│biocarburanţilor │tipice │de gaze │
│ │de gaze │cu efect │
│ │cu efect│de seră │
│ │de seră │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din sfeclă de │61% │52% │
│zahăr │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu (nu se│ │ │
│menţionează │32% │16% │
│combustibilul de │ │ │
│prelucrare) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(lignit utilizat drept│ │ │
│combustibil de │32% │16% │
│prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu (gaz │ │ │
│natural utilizat drept│ │ │
│combustibil de │45% │34% │
│prelucrare în cazane │ │ │
│convenţionale) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu (gaz │ │ │
│natural utilizat drept│ │ │
│combustibil de │53% │47% │
│prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu (paie │ │ │
│utilizate drept │ │ │
│combustibil de │69% │69% │
│prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din porumb, │ │ │
│produs în Comunitate │ │ │
│(gaz natural utilizat │ │ │
│drept combustibil de │56% │49% │
│prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din trestie de │71% │71% │
│zahăr │ │ │
├──────────────────────┼────────┴─────────┤
│partea de │egale cu cele din │
│etil-terţ-butil-eter │filiera utilizată │
│(ETBE) din surse │pentru producţia │
│regenerabile │etanolului │
├──────────────────────┼──────────────────┤
│partea de │egale cu cele din │
│terţiar-amil-etil-eter│filiera utilizată │
│(TAEE) din surse │pentru producţia │
│regenerabile │etanolului │
├──────────────────────┼────────┬─────────┤
│biomotorină din │45% │38% │
│seminţe de rapiţă │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │58% │51% │
│floarea-soarelui │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din soia │40% │31% │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din ulei │ │ │
│de palmier (nu se │36% │19% │
│specifică procedeul) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din ulei │ │ │
│de palmier (procedeu │62% │56% │
│cu captarea metanului │ │ │
│la presa de ulei) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din ulei │ │ │
│din deşeuri de origine│88% │83% │
│vegetală sau animală │ │ │
│(*) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│seminţe de rapiţă, │51% │47% │
│hidrotratat │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│floarea-soarelui, │65% │62% │
│hidrotratat │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din ulei │ │ │
│de palmier, │40% │26% │
│hidrotratat (nu se │ │ │
│specifică procedeul) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din ulei │ │ │
│de palmier, │ │ │
│hidrotratat (procedeu │68% │65% │
│de captare a metanului│ │ │
│la presa de ulei) │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal pur din │58% │57% │
│seminţe de rapiţă │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din deşeuri │ │ │
│urbane organice, sub │80% │73% │
│formă de gaz natural │ │ │
│comprimat │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din gunoi de │ │ │
│grajd umed, sub formă │84% │81% │
│de gaz natural │ │ │
│comprimat │ │ │
├──────────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din gunoi de │ │ │
│grajd uscat, sub formă│86% │82% │
│de gaz natural │ │ │
│comprimat │ │ │
└──────────────────────┴────────┴─────────┘


    (*) Nu include uleiul de origine animală obţinut din subproduse de origine animală clasificate ca material de categoria 3 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 142/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

    B. Estimări ale valorilor tipice şi implicite aferente viitorilor biocarburanţi care nu existau pe piaţă sau care se aflau pe piaţă doar în cantităţi neglijabile în ianuarie 2008, dacă aceştia sunt produşi fără emisii nete de carbon rezultate în urma schimbării utilizării terenului

┌─────────────────────┬────────┬─────────┐
│ │Reduceri│Reduceri │
│ │de │de emisii│
│Filieră de producţie │emisii │implicite│
│a biocarburanţilor │tipice │de gaze │
│ │de gaze │cu efect │
│ │cu efect│de seră │
│ │de seră │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din paie de │87% │85% │
│grâu │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din deşeuri │80% │74% │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din deşeuri │ │ │
│lemnoase provenite │76% │70% │
│din pădure cultivată │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch din │95% │95% │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch din │ │ │
│deşeuri lemnoase │93% │93% │
│provenite din pădure │ │ │
│cultivată │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│dimetileter (DME) din│95% │95% │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│dimetileter (DME) din│ │ │
│deşeuri lemnoase │92% │92% │
│provenite din pădure │ │ │
│cultivată │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│metanol din deşeuri │94% │94% │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din deşeuri │91% │91% │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────────┼────────┴─────────┤
│metanol din deşeuri │ │
│lemnoase provenite │egale cu cele din │
│din pădure cultivată │filiera utilizată │
│partea de │pentru producţia │
│metil-terţ-butil-eter│metanolului │
│(MTBE) din surse │ │
│regenerabile │ │
└─────────────────────┴──────────────────┘    C. Metodologie
    1. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producţia şi utilizarea biocarburanţilor se calculează astfel:
    E = e_ec + e_l + e_p + e_td + e_u – e_sca – e_ccs – e_ccr – e_ee,
    unde
    E = emisiile totale provenite din utilizarea carburantului;
    e_ec = emisiile provenite din extracţia sau cultivarea materiilor prime;
    e_l = emisiile anuale provenite din variaţia cantităţii de carbon provocată de schimbarea utilizării terenului;
    e_p = emisii provenite din prelucrare;
    e_td = emisii provenite din transport şi distribuţie;
    e_u = emisii provenite de la carburantul utilizat;
    e_sca = reduceri de emisii datorate acumulării carbonului în sol prin intermediul unui mai bun management agricol;
    e_ccs = reduceri de emisii prin captarea şi stocarea geologică a carbonului;
    e_ccr = reduceri de emisii prin captarea şi înlocuirea carbonului; precum şi
    e_ee= reduceri de emisii obţinute prin excesul de energie electrică de la cogenerare.

    Emisiile rezultate din producţia de maşini şi echipamente nu se iau în considerare.

    2. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la carburanţi (E) se exprimă în grame de echivalent de CO_2 per MJ de combustibil, g CO_2eq/MJ.
    3. Prin derogare de la pct. 2, valorile calculate în g CO_2eq/MJ se pot adapta pentru a lua în considerare diferenţele dintre carburanţi în lucrul mecanic util efectuat, exprimat în km/MJ. Aceste adaptări se efectuează doar în cazul în care se prezintă dovezi ale diferenţelor în lucrul mecanic util.
    4. Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră de la biocarburanţi se calculează prin formula următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    unde
    E_B = emisiile totale provenite de la biocarburant; şi
    E_F = emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referinţă.


    5. Gazele cu efect de seră luate în considerare în sensul pct. 1 sunt CO_2, N_2O şi CH_4. Pentru calculul echivalenţei în CO_2, aceste gaze se evaluează după cum urmează:

┌──────────────────┬─────┬──────────────┐
│CO_2 │: │1 │
├──────────────────┼─────┼──────────────┤
│N_2O │: │296 │
├──────────────────┼─────┼──────────────┤
│CH_4 │: │23 │
└──────────────────┴─────┴──────────────┘    6. Emisiile provenite din extracţia sau cultivarea de materii prime (e_ec) includ emisii provenite din însuşi procesul de extracţie sau cultivare; din colectarea de materii prime; din deşeuri şi scurgeri; precum şi din producţia de substanţe sau produse chimice utilizate în procesul de extracţie sau de cultivare. Se exclude captarea de CO_2 în cadrul cultivării de materii prime. Se scad reducerile certificate de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la flăcările din şantierele petroliere amplasate oriunde în lume. Se pot obţine estimări ale emisiilor rezultate prin cultură pe baza mediilor calculate pentru zone geografice mai mici decât cele utilizate la calcularea valorilor implicite, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.
    7. Emisiile anuale rezultate din variaţia cantităţii de carbon, survenită ca urmare a schimbării utilizării terenului, e_l, se calculează prin împărţirea în mod egal a emisiilor totale la o perioadă de 20 de ani. Pentru calculul acestor emisii se aplică formula următoare:
    e_l = (CS_R – CS_A) x 3,664 x 1/20 x 1/P – e_B^1
    ^1 Coeficientul obţinut prin împărţirea masei moleculare a CO_2 (44,010 g/mol) la masa moleculară a carbonului (12,011 g/mol) este de 3,664.

    unde
    e_l = emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variaţia cantităţii de carbon după schimbarea utilizării terenului [măsurată ca masă de echivalent de CO_2 pe unitate de energie generată de biocarburant (megajouli)]. „Terenuri cultivate“^2 şi „terenuri cu cultură perenă“^3 sunt privite ca o singură utilizare a terenurilor;
    ^2 „Terenuri cultivate“ astfel cum sunt definite de IPCC.
    ^3 Culturile perene înseamnă culturi multianuale a căror tulpină nu este, în general, recoltată anual, cum este cazul crângurilor cu rotaţie rapidă şi al palmierilor de ulei.

    CS_R = cantitatea de carbon per unitate de suprafaţă asociată utilizării terenului de referinţă (măsurată ca masă de cărbune per unitate de suprafaţă, cuprinzând atât solul, cât şi vegetaţia). Utilizarea terenurilor de referinţă reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obţinerea materiei prime, data cea mai recentă fiind luată în considerare;
    CS_A = cantitatea de carbon per unitate de suprafaţă aferentă utilizării terenului real (măsurată ca masă de carbon per unitate de suprafaţă, cuprinzând atât solul, cât şi vegetaţia). În cazurile în care cantitatea de carbon se acumulează pe o perioadă mai mare
    de 1 an, valoarea atribuită CS_A se estimează drept cantitate per unitate de suprafaţă după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, data cea mai recentă fiind luată în considerare;
    P = productivitatea culturii (măsurată în energia generată de biocarburant per unitate de suprafaţă într-un an); precum şi
    e_B = bonus de biocarburant 29 gCO_2eq/MJ, dacă biomasa este obţinută din teren degradat reabilitat, în condiţiile prevăzute la pct. 8.


    8. Bonusul de 29 grame de echivalent de CO_2/MJ de combustibil gCO_2eq/MJ se atribuie dacă există elemente care să ateste că terenul în chestiune:
    (a) nu era folosit pentru activităţi agricole sau de orice altă natură în ianuarie 2008; şi
    (b) se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    (i) teren grav degradat, inclusiv terenurile exploatate în trecut în scopuri agricole;
    (ii) teren grav contaminat.

    Bonusul de 29 grame de echivalent de CO_2/MJ de combustibil gCO_2eq/MJ se aplică pentru o perioadă de până la 10 ani, începând cu data transformării terenurilor în exploataţii agricole, cu condiţia asigurării unei creşteri regulate a stocului de carbon, precum şi a unei reduceri a eroziunii, în cazul terenurilor din categoria prevăzută la pct. (i), şi a reducerii contaminării solului, în cazul terenurilor din categoria prevăzută la pct. (ii).

    9. Categoriile menţionate la pct. 8 lit. (b) se definesc după cum urmează:
    (a) „teren grav degradat“ înseamnă un teren care, pe o perioadă importantă de timp, fie a fost salinizat într-o proporţie importantă, fie a prezentat un conţinut în materii organice deosebit de scăzut şi a fost grav erodat;
    (b) „teren grav contaminat“ înseamnă un teren pe care nu se pot cultiva produse alimentare sau furaje din cauza nivelului de contaminare.
    Astfel de terenuri includ terenurile care au făcut obiectul unei decizii a Comisiei în conformitate cu îndeplinirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi, indiferent dacă biocarburanţii sunt produşi în interiorul Comunităţii sau importaţi.

    10. Ghidul adoptat în conformitate cu orientările adoptate de Comisie în 2009, pentru calcularea stocurilor de carbon din sol pe baza Orientărilor IPCC pentru inventarele naţionale ale gazelor cu efect de seră din 2006, volumul 4, constituie baza de calcul al stocurilor de carbon din sol, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.
    11. Emisiile rezultate în urma prelucrării, e_p, includ emisii provenite din însuşi procesul de prelucrare, din deşeuri şi scurgeri, precum şi din producţia de substanţe sau produse chimice utilizate în procesul de prelucrare.
    La calculul consumului de energie electrică care nu se produce în instalaţia de producere a carburantului se consideră că intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră care caracterizează producerea şi distribuţia energiei electrice respective este egală cu intensitatea medie a emisiilor la producerea şi distribuţia de energie electrică într-o regiune definită. Ca excepţie de la această regulă, producătorii pot utiliza o valoare medie pentru a calcula energia electrică produsă de o instalaţie individuală de producere a energiei electrice, în cazul în care instalaţia nu este conectată la reţeaua de energie electrică.

    12. Emisiile provenite din transport şi distribuţie, e_td, includ emisii rezultate din transportul şi depozitarea de materii prime şi materiale semifinite şi din depozitarea şi distribuţia de materiale finite. Emisiile provenite din transport şi distribuţie care sunt luate în considerare în temeiul pct. 6 nu sunt acoperite de prezentul punct.
    13. Emisiile provenite de la carburantul utilizat, e_u, se consideră ca având valoarea zero pentru biocarburanţi.
    14. Reducerea emisiilor prin captarea şi stocarea geologică, e_ccs, care nu au fost deja luate în calcul pentru e_p, se limitează la emisiile evitate prin captarea şi reţinerea de CO_2 emis în legătură directă cu extracţia, transportul, prelucrarea şi distribuţia carburantului.
    15. Reducerile emisiilor prin captarea şi înlocuirea carbonului, e_ccr, se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO_2 al cărui carbon provine din biomasă şi care se utilizează la înlocuirea CO_2 de origine fosilă, utilizat în produse şi servicii comerciale.
    16. Reducerile emisiilor obţinute prin excesul de energie electrică de la cogenerare, e_ee, se iau în considerare în cazul excesului de energie electrică produs de sistemele de producere a carburantului care utilizează cogenerarea, cu excepţia cazului în care combustibilul utilizat pentru cogenerare este un coprodus, altul decât un reziduu de recoltă agricolă. La calculul acestui exces de energie electrică se consideră că dimensiunea unităţii de cogenerare este cea minimă necesară pentru ca unitatea de cogenerare să furnizeze căldura necesară pentru producerea carburantului. Se consideră că reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră aferente acestui exces de energie electrică sunt egale cu cantitatea de gaze cu efect de seră care ar fi emisă la generarea unei cantităţi egale de energie electrică într-o centrală electrică ce utilizează acelaşi combustibil ca şi unitatea de cogenerare.
    17. În cazul în care, printr-un proces de producţie a carburantului, se obţine, în combinaţie, carburantul pentru care se calculează emisiile şi unul sau mai multe alte produse („coproduse“), emisiile de gaze cu efect de seră se împart între carburant sau produsul său intermediar şi coproduse proporţional cu conţinutul lor energetic (determinat de puterea calorifică inferioară, în cazul unor coproduse altele decât energia electrică).
    18. Pentru scopurile calculului menţionat la pct. 17, emisiile care trebuie împărţite sunt e_ec + e_l, acele fracţii ale e_p, e_td şi e_ee care au loc până la faza în care se produce un coprodus, inclusiv faza respectivă. În cazul în care s-a alocat întreaga valoare coproduselor într-o etapă de prelucrare anterioară din ciclul de viaţă, fracţia din emisiile atribuite produsului carburant intermediar în ultima etapă a prelucrării respective se utilizează în acest scop în locul valorii totale a emisiilor.
    Toate coprodusele, inclusiv energia electrică care nu se încadrează în domeniul de aplicare a pct. 16, se iau în considerare în sensul acestui calcul, cu excepţia reziduurilor de recolte agricole, inclusiv paie, resturi rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţe, sâmburi de fructe şi coji de nuci. În scopul calculului respectiv, se atribuie un conţinut energetic egal cu zero coproduselor cu un conţinut de energie negativ.
    Se consideră că deşeurile, reziduurile de recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţele, sâmburii de fructe şi cojile de nuci, precum şi reziduurile provenite din prelucrare, inclusiv glicerină brută (glicerină nerafinată), au o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero în decursul ciclului lor de viaţă până în momentul procesului de colectare a acestora.
    În cazul carburanţilor produşi în rafinării, unitatea de analiză pentru scopurile calculului menţionat la pct. 17 este rafinăria.

    19. Pentru scopurile calculului menţionat la pct. 4, omologul carburantului fosil (EF) este reprezentat de ultimele emisii medii efective disponibile din partea fosilă din benzina şi motorina diesel consumate în Comunitate, în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul în care aceste date nu sunt disponibile, valoarea utilizată este de 83,8 g CO_2eq/MJ.
    În cazul biolichidelor utilizate în producerea de energie electrică, pentru calculul menţionat la pct. 4, omologul combustibilului fosil E_F este 91 g CO_2eq/MJ.
    În cazul biolichidelor utilizate în producerea de căldură, pentru calculul menţionat la pct. 4, omologul combustibilului fosil E_F este 77 g CO_2eq/MJ.
    În cazul biolichidelor utilizate în cogenerare, pentru calculul menţionat la pct. 4, omologul combustibilului fosil E_F este 85 g CO2eq/MJ.


    D. Valori implicite detaliate pentru biocarburanţi
    Valori implicite detaliate pentru cultură: „e_ec“, conform definiţiei din partea C din prezenta anexă

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice de│implicite │
│Filieră de │gaze cu │de gaze cu│
│producţie a │efect de │efect de │
│biocarburanţilor │seră │seră │
│ │(gCO_2eq/│(gCO_2eq/ │
│ │MJ) │MJ) │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din sfeclă│12 │12 │
│de zahăr │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din grâu │23 │23 │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │ │ │
│porumb, produs în│20 │20 │
│Comunitate │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │14 │14 │
│trestie de zahăr │ │ │
├─────────────────┼─────────┴──────────┤
│partea de ETBE │egale cu cele din │
│din surse │filiera utilizată │
│regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├─────────────────┼────────────────────┤
│partea de TAEE │egale cu cele din │
│din surse │filiera utilizată │
│regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├─────────────────┼─────────┬──────────┤
│biomotorină din │29 │29 │
│seminţe de rapiţă│ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │18 │18 │
│floarea-soarelui │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │19 │19 │
│soia │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │14 │14 │
│ulei de palmier │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei din deşeuri │ │ │
│de origine │0 │0 │
│vegetală sau │ │ │
│animală(*) │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│seminţe de │30 │30 │
│rapiţă, │ │ │
│hidrotratat │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│floarea-soarelui,│18 │18 │
│hidrotratat │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│ulei de palmier, │15 │15 │
│hidrotratat │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal pur │ │ │
│din seminţe de │30 │30 │
│rapiţă │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biogaz din │ │ │
│deşeuri urbane │ │ │
│organice, sub │0 │0 │
│formă de gaz │ │ │
│natural comprimat│ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biogaz din gunoi │ │ │
│de grajd umed, │0 │0 │
│sub formă de gaz │ │ │
│natural comprimat│ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biogaz din gunoi │ │ │
│de grajd uscat, │0 │0 │
│sub formă de gaz │ │ │
│natural comprimat│ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┘


    (*) Nu include uleiul de origine animală obţinut din subproduse de origine animală clasificate ca material de categoria 3 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 142/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

    Valori implicite detaliate pentru prelucrare (inclusiv energie electrică în exces): „e_p – e_ee“, conform definiţiei din partea C din prezenta anexă

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice │implicite│
│Filieră de │de gaze │de gaze │
│producţie a │cu efect│cu efect │
│biocarburanţilor │de seră │de seră │
│ │(gCO_2eq│(gCO_2eq/│
│ │/MJ) │MJ) │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din sfeclă │19 │26 │
│de zahăr │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu (nu│ │ │
│se menţionează │32 │45 │
│combustibilul de │ │ │
│prelucrare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(lignit utilizat │ │ │
│drept combustibil │32 │45 │
│de prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(gaz natural │ │ │
│utilizat drept │ │ │
│combustibil de │21 │30 │
│prelucrare în │ │ │
│cazane │ │ │
│convenţionale) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(gaz natural │ │ │
│utilizat drept │ │ │
│combustibil de │14 │19 │
│prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(paie utilizate │ │ │
│drept combustibil │1 │1 │
│de prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din porumb, │ │ │
│produs în │ │ │
│Comunitate (gaz │ │ │
│natural utilizat │15 │21 │
│drept combustibil │ │ │
│de prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din trestie │1 │1 │
│de zahăr │ │ │
├───────────────────┼────────┴─────────┤
│ │egale cu cele din │
│partea de ETBE din │filiera utilizată │
│surse regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │egale cu cele din │
│partea de TAEE din │filiera utilizată │
│surse regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├───────────────────┼────────┬─────────┤
│biomotorină din │16 │22 │
│seminţe de rapiţă │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │16 │22 │
│floarea-soarelui │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │18 │26 │
│soia │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei de palmier (nu│35 │49 │
│se specifică │ │ │
│procedeul) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei de palmier │ │ │
│(procedeu cu │13 │18 │
│separare a │ │ │
│metanului în aer la│ │ │
│presa de ulei) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei din deşeuri de│9 │13 │
│origine vegetală │ │ │
│sau animală │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│seminţe de rapiţă, │10 │13 │
│hidrotratat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│floarea-soarelui, │10 │13 │
│hidrotratat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│ulei de palmier, │ │ │
│hidrotratat (nu se │30 │42 │
│specifică │ │ │
│procedeul) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│ulei de palmier, │ │ │
│hidrotratat │ │ │
│(procedeu cu │7 │9 │
│separare a │ │ │
│metanului în aer la│ │ │
│presa de ulei) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal pur │ │ │
│din seminţe de │4 │5 │
│rapiţă │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din deşeuri │ │ │
│urbane organice, │14 │20 │
│sub formă de gaz │ │ │
│natural comprimat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din gunoi de│ │ │
│grajd umed, sub │8 │11 │
│formă de gaz │ │ │
│natural comprimat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din gunoi de│ │ │
│grajd uscat, sub │8 │11 │
│formă de gaz │ │ │
│natural comprimat │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    Valori implicite detaliate pentru transport şi distribuţie: „e_td“, conform definiţiei din partea C din prezenta anexă

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice de│implicite │
│Filieră de │gaze cu │de gaze cu│
│producţie a │efect de │efect de │
│biocarburanţilor │seră │seră │
│ │(gCO_2eq/│(gCO_2eq/ │
│ │MJ) │MJ) │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din sfeclă│2 │2 │
│de zahăr │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din grâu │2 │2 │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │ │ │
│porumb, produs în│2 │2 │
│Comunitate │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │9 │9 │
│trestie de zahăr │ │ │
├─────────────────┼─────────┴──────────┤
│partea de ETBE │egale cu cele din │
│din surse │filiera utilizată │
│regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├─────────────────┼────────────────────┤
│partea de TAEE │egale cu cele din │
│din surse │filiera utilizată │
│regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├─────────────────┼─────────┬──────────┤
│biomotorină din │1 │1 │
│seminţe de rapiţă│ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │1 │1 │
│floarea-soarelui │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │13 │13 │
│soia │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │5 │5 │
│ulei de palmier │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei din deşeuri │ │ │
│de origine │1 │1 │
│vegetală sau │ │ │
│animală │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│seminţe de │1 │1 │
│rapiţă, │ │ │
│hidrotratat │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│floarea-soarelui,│1 │1 │
│hidrotratat │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│ulei de palmier, │5 │5 │
│hidrotratat │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ulei vegetal pur │ │ │
│din seminţe de │1 │1 │
│rapiţă │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biogaz din │ │ │
│deşeuri urbane │ │ │
│organice, sub │3 │3 │
│formă de gaz │ │ │
│natural comprimat│ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biogaz din gunoi │ │ │
│de grajd umed, │5 │5 │
│sub formă de gaz │ │ │
│natural comprimat│ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│biogaz din gunoi │ │ │
│de grajd uscat, │4 │4 │
│sub formă de gaz │ │ │
│natural comprimat│ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┘    Total pentru cultură, prelucrare, transport şi distribuţie

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice │implicite│
│Filieră de │de gaze │de gaze │
│producţie a │cu efect│cu efect │
│biocarburanţilor │de seră │de seră │
│ │(gCO_2eq│(gCO_2eq/│
│ │/MJ) │MJ) │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din sfeclă │33 │40 │
│de zahăr │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu (nu│ │ │
│se menţionează │57 │70 │
│combustibilul de │ │ │
│prelucrare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(lignit utilizat │ │ │
│drept combustibil │57 │70 │
│de prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(gaz natural │ │ │
│utilizat drept │ │ │
│combustibil de │46 │55 │
│prelucrare în │ │ │
│cazane │ │ │
│convenţionale) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(gaz natural │ │ │
│utilizat drept │ │ │
│combustibil de │39 │44 │
│prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din grâu │ │ │
│(paie utilizate │ │ │
│drept combustibil │26 │26 │
│de prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din porumb, │ │ │
│produs în │ │ │
│Comunitate (gaz │ │ │
│natural utilizat │37 │43 │
│drept combustibil │ │ │
│de prelucrare în │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│cogenerare) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│etanol din trestie │24 │24 │
│de zahăr │ │ │
├───────────────────┼────────┴─────────┤
│ │egale cu cele din │
│partea de ETBE din │filiera utilizată │
│surse regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │egale cu cele din │
│partea de TAEE din │filiera utilizată │
│surse regenerabile │pentru producţia │
│ │etanolului │
├───────────────────┼────────┬─────────┤
│biomotorină din │46 │52 │
│seminţe de rapiţă │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │35 │41 │
│floarea-soarelui │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │50 │58 │
│soia │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei de palmier (nu│54 │68 │
│se specifică │ │ │
│procedeul) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei de palmier │ │ │
│(procedeu cu │32 │37 │
│separare a │ │ │
│metanului în aer la│ │ │
│presa de ulei) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biomotorină din │ │ │
│ulei din deşeuri de│10 │14 │
│origine vegetală │ │ │
│sau animală │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│seminţe de rapiţă, │41 │44 │
│hidrotratat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│floarea-soarelui, │29 │32 │
│hidrotratat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│ulei de palmier, │ │ │
│hidrotratat (nu se │50 │62 │
│specifică │ │ │
│procedeul) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal din │ │ │
│ulei de palmier, │ │ │
│hidrotratat │ │ │
│(procedeu cu │27 │29 │
│separare a │ │ │
│metanului în aer la│ │ │
│presa de ulei) │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ulei vegetal pur │ │ │
│din seminţe de │35 │36 │
│rapiţă │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din deşeuri │ │ │
│urbane organice, │17 │23 │
│sub formă de gaz │ │ │
│natural comprimat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din gunoi de│ │ │
│grajd umed, sub │13 │16 │
│formă de gaz │ │ │
│natural comprimat │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│biogaz din gunoi de│ │ │
│grajd uscat, sub │12 │15 │
│formă de gaz │ │ │
│natural comprimat │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘
    E. Estimări ale valorilor implicite detaliate aferente viitorilor biocarburanţi, care nu existau pe piaţă sau care se aflau pe piaţă doar în cantităţi neglijabile în ianuarie 2008
    Valori detaliate pentru cultivare: „e_ec“, conform definiţiei din partea C din prezenta anexă

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice de│implicite │
│Filieră de │gaze cu │de gaze cu│
│producţie a │efect de │efect de │
│biocarburanţilor │seră │seră │
│ │(gCO_2eq/│(gCO_2eq/ │
│ │MJ) │MJ) │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din paie │3 │3 │
│de grâu │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │1 │1 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │ │ │
│deşeuri lemnoase │6 │6 │
│provenite din │ │ │
│pădure cultivată │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │1 │1 │
│din deşeuri │ │ │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │ │ │
│din deşeuri │4 │4 │
│lemnoase │ │ │
│provenite din │ │ │
│pădure cultivată │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│DME din deşeuri │1 │1 │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│DME din deşeuri │ │ │
│lemnoase │5 │5 │
│provenite din │ │ │
│pădure cultivată │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│metanol din │1 │1 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │5 │5 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┴──────────┤
│metanol din │ │
│deşeuri lemnoase │egale cu cele din │
│provenite din │filiera utilizată │
│pădure cultivată │pentru producţia │
│partea de MTBE │metanolului │
│din surse │ │
│regenerabile │ │
└─────────────────┴────────────────────┘    Valori detaliate pentru prelucrare (inclusiv excesul de energie electrică): „e_p - e_ee“, conform definiţiei din partea C din prezenta anexă

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice de│implicite │
│Filieră de │gaze cu │de gaze cu│
│producţie a │efect de │efect de │
│biocarburanţilor │seră │seră │
│ │(gCO_2eq/│(gCO_2eq/ │
│ │MJ) │MJ) │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din paie │5 │7 │
│de grâu │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din lemn │12 │17 │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │0 │0 │
│din lemn │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│DME din lemn │0 │0 │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│metanol din lemn │0 │0 │
├─────────────────┼─────────┴──────────┤
│metanol din │ │
│deşeuri lemnoase │egale cu cele din │
│provenite din │filiera utilizată │
│pădure cultivată │pentru producţia │
│partea de MTBE │metanolului │
│din surse │ │
│regenerabile │ │
└─────────────────┴────────────────────┘    Valori detaliate pentru transport şi distribuţie: „e_td “, conform definiţiei din partea C din prezenta anexă

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Emisii │Emisii │
│ │tipice de│implicite │
│Filieră de │gaze cu │de gaze cu│
│producţie a │efect de │efect de │
│biocarburanţilor │seră │seră │
│ │(gCO_2eq/│(gCO_2eq/ │
│ │MJ) │MJ) │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din paie │2 │2 │
│de grâu │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │4 │4 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │ │ │
│deşeuri lemnoase │2 │2 │
│provenite din │ │ │
│pădure cultivată │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │3 │3 │
│din deşeuri │ │ │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │ │ │
│din deşeuri │2 │2 │
│lemnoase │ │ │
│provenite din │ │ │
│pădure cultivată │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│DME din deşeuri │4 │4 │
│lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│DME din deşeuri │ │ │
│lemnoase │2 │2 │
│provenite din │ │ │
│pădure cultivată │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│metanol din │4 │4 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│etanol din │2 │2 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├─────────────────┼─────────┴──────────┤
│metanol din │ │
│deşeuri lemnoase │egale cu cele din │
│provenite din │filiera utilizată │
│pădure cultivată │pentru producţia │
│partea de MTBE │metanolului │
│din surse │ │
│regenerabile │ │
└─────────────────┴────────────────────┘    Total pentru cultivare, prelucrare, transport şi distribuţie

┌──────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Emisii │ │
│ │tipice de│Emisii │
│Filieră de │gaze cu │implicite│
│producţie a │efect de │de gaze │
│biocarburanţilor │seră │cu efect │
│ │(gCO_2eq/│de seră │
│ │MJ) │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│etanol din paie de│11 │13 │
│grâu │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│etanol din deşeuri│17 │22 │
│lemnoase │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│etanol din deşeuri│ │ │
│lemnoase provenite│20 │25 │
│din pădure │ │ │
│cultivată │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │4 │4 │
│din deşeuri │ │ │
│lemnoase │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│motorină diesel │ │ │
│Fischer-Tropsch │ │ │
│din deşeuri │6 │6 │
│lemnoase provenite│ │ │
│din pădure │ │ │
│cultivată │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│DME din deşeuri │5 │5 │
│lemnoase │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│DME din deşeuri │ │ │
│lemnoase provenite│7 │7 │
│din pădure │ │ │
│cultivată │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│metanol din │5 │5 │
│deşeuri lemnoase │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│etanol din deşeuri│7 │7 │
│lemnoase │ │ │
├──────────────────┼─────────┴─────────┤
│metanol din │ │
│deşeuri lemnoase │egală cu cea din │
│provenite din │filiera utilizată │
│pădure cultivată │pentru producţia │
│partea de MTBE din│metanolului │
│surse regenerabile│ │
└──────────────────┴───────────────────┘

    ANEXA 7

    Raportarea din partea autorităţii competente către Comisia Europeană
    1. Până la data de 31 decembrie în fiecare an, autoritatea competentă prezintă un raport cu privire la datele enumerate la pct. 3. Datele respective trebuie să fie raportate pentru toţi carburanţii şi toate formele de energie introduse pe piaţă în România. În cazul în care se amestecă mai mulţi biocarburanţi şi combustibili fosili, trebuie să fie furnizate datele pentru fiecare biocarburant.
    2. Datele enumerate la pct. 3 sunt raportate separat pentru carburanţii sau energia introduse pe piaţă de furnizori (inclusiv furnizorii comuni care operează doar în România).
    3. Pentru fiecare carburant şi fiecare formă de energie, autoritatea competentă prezintă un raport Comisiei privind următoarele date, astfel cum au fost agregate în conformitate cu pct. 2 şi cum sunt definite în anexa nr. 1:
    (a) tipul de carburant sau de energie;
    (b) volumul sau cantitatea de carburant sau de electricitate;
    (c) intensitatea gazelor cu efect de seră;
    (d) UER;
    (e) originea;
    (f) locul de achiziţie.


    ANEXA 8

    Depăşirea autorizată a presiunii vaporilor pentru benzina care conţine bioetanol

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Depăşirea │
│Conţinut de │autorizată │
│bioetanol │a presiunii │
│(% v/v) │vaporilor │
│ │(kPa)^(1) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│0 │0 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│1 │3,7 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2 │6,0 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│3 │7,2 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│4 │7,8 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│5 │8,0 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│6 │8,0 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│7 │7,9 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│8 │7,9 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│9 │7,8 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│10 │7,8 │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ^(1) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii standardului EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea şi aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în standardul EN ISO 4259:2006. Atunci când conţinutul de bioetanol este cuprins între două valori indicate în tabel, depăşirea autorizată a presiunii vaporilor se determină prin interpolare liniară între conţinutul de bioetanol imediat superior şi cel imediat inferior.

    ANEXA 9

    Partea A. Emisii estimate provizorii în legătură cu schimbarea indirectă
    a utilizării terenurilor, generate de biocarburanţi (gCO_2eq/MJ) (+)^(1)

┌─────────────┬─────┬──────────────────┐
│ │ │Intervalul dintre │
│Grupul de │Media│percentile derivat│
│materii prime│(*) │din analiza │
│ │ │sensibilităţii(**)│
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│Culturi de │ │ │
│cereale şi │ │ │
│alte culturi │12 │8-16 │
│bogate în │ │ │
│amidon │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│Culturi de │ │ │
│plante │13 │4-17 │
│zaharoase │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│Culturi de │ │ │
│plante │55 │33-66 │
│oleaginoase │ │ │
└─────────────┴─────┴──────────────────┘


     (*) Valorile medii prevăzute aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual.
    (**) Intervalul prevăzut aici reflectă 90% dintre rezultate, utilizând valorile celei de a cincea şi a nouăzeci şi cincea percentile care rezultă din analiză. Cea de a cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 5% dintre observaţii (şi anume 5% din datele totale utilizate au arătat rezultate sub 8, 4 şi 33 gCO_2eq/MJ). Cea de a nouăzeci şi cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 95% dintre observaţii (şi anume 5% din datele totale utilizate au arătat rezultate peste 16, 17 şi 66 gCO_2eq/MJ).
    Partea B. Biocombustibili pentru care emisiile estimate în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt considerate a fi egale cu zero
    Biocombustibilii produşi din următoarele categorii de materii prime sunt consideraţi ca având emisii estimate în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor egale cu zero:
    1. materii prime care nu sunt enumerate în partea A;
    2. materii prime a căror producţie a condus la schimbarea directă a utilizării terenurilor, şi anume o schimbare de la una dintre următoarele categorii utilizate de IPCC: terenuri forestiere, păşuni, zone umede, aşezări sau alte tipuri de terenuri la terenuri cultivate sau terenuri cu culturi perene^(2). În acest caz, o valoare a emisiilor în legătură cu schimbarea directă a utilizării terenurilor (e_1) ar fi trebuit calculată în conformitate cu anexa IV partea C pct. 7.

    ^(1) Valorile medii raportate aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual. Cuantumul valorilor din anexă depinde de gama de ipoteze (precum tratarea coproduselor, dezvoltarea volumului producţiei, stocurile de carbon şi dislocarea altor produse) folosite în cadrul modelelor economice dezvoltate pentru estimarea lor. Prin urmare, deşi nu este posibil să se caracterizeze pe deplin intervalul de incertitudine asociat cu astfel de estimări, a fost efectuată o analiză a sensibilităţii cu privire la aceste rezultate pe baza variaţiei aleatorii a parametrilor-cheie, aşa-numita „analiză Monte Carlo“.
    ^(2) Culturile perene înseamnă culturi multianuale a căror tulpină nu este, în general, recoltată anual, cum este cazul crângurilor cu rotaţie rapidă şi al palmierilor de ulei.

    ANEXA 10

    Partea A. Materii prime şi combustibili a căror contribuţie la realizarea obiectivului menţionat la art. 5 alin. (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi egală cu de două ori conţinutul lor energetic:
    (a) algele, dacă sunt cultivate pe pământ în heleşteie sau fotobioreactoare;
    (b) fracţiunea de biomasă din deşeurile municipale mixte, însă nu din deşeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (c) biodeşeuri, astfel cum sunt definite la pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate, astfel cum este definită la pct. 7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (d) fracţia de biomasă din deşeurile industriale care nu poate fi folosită în lanţul alimentar şi furajer, inclusiv materiale provenite din industria cu amănuntul şi cu ridicata şi industria agroalimentară, precum şi pescuitul şi acvacultura şi excluzând materiile prime enumerate la partea B din prezenta anexă;
    (e) paie;
    (f) gunoiul de grajd şi nămolul de epurare;
    (g) efluenţi proveniţi de la fabricile de ulei de palmier şi grămezile de fructe de palmier goale;
    (h) smoală de ulei de tal;
    (i) glicerină brută;
    (j) deşeuri rezultate din prelucrarea trestiei zaharoase (bagasă);
    (k) tescovină de struguri şi drojdie de vin;
    (l) coji de fructe cu coajă lemnoasă;
    (m) pleavă;
    (n) ştiuleţi curăţaţi de boabe de porumb;
    (o) fracţiunea de biomasă din deşeuri şi reziduuri din silvicultură şi industriile forestiere, cum ar fi scoarţa, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumeguşul, aşchiile, leşia neagră, leşia cu sulfit, fibra de nămol, lignina şi uleiul de tal;
    (p) alte materiale celulozice de origine nealimentară, astfel cum sunt definite la art. 2 litera (ac) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
    (q) alte materiale ligno-celulozice, astfel cum sunt definite la art. 2 litera (ab) din prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia buştenilor de gater şi a buştenilor de furnir;
    (r) combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică produşi din surse regenerabile şi utilizaţi în transport;
    (s) captarea şi utilizarea dioxidului de carbon pentru transport, dacă sursa de energie este regenerabilă în conformitate cu art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (t) bacterii, dacă sursa de energie este regenerabilă în conformitate cu art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Partea B. Materii prime a căror contribuţie la realizarea obiectivului menţionat la art. 5 alin. (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi egală cu de două ori conţinutul lor energetic:
    (a) ulei de gătit uzat;
    (b) grăsimi animale clasificate în categoriile 1 şi 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009^1 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    ^1 Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016