Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 18 septembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 799 din 18 septembrie 2018
    Văzând că Senatul a adoptat în data de 11 septembrie 2018 în calitate de cameră decizională o propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României, ceea ce determină organizarea de către Guvernul României a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, în cel mult 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire,
    având în vedere faptul că lipsa unei infrastructuri legale şi organizatorice de sine stătătoare a referendumului, marcată şi de utilizarea normelor de trimitere către legi electorale abrogate, este de natură să creeze multiple disfuncţionalităţi în organizarea efectivă a unui referendum,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora prevederile legii privind corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale,
    constatând că prevederile actuale ale Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nu asigură infrastructura şi condiţiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot în străinătate,
    luând în considerare faptul că perioada scurtă de organizare a referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei este incompatibilă cu procedurile de achiziţii publice care trebuie efectuate pentru a asigura buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea „VOTAT“, timbrele autocolante, alte materiale de logistică electorală, aplicaţia informatică de centralizare a rezultatelor votării şi serviciile aferente, precum şi serviciile de digitizare a datelor din listele electorale utilizate în secţiile de votare,
    observând că termenul scurt rămas până la desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei nu este suficient pentru implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV, pe lângă procedurile de achiziţii publice care trebuie efectuate, fiind necesară şi realizarea operaţiunilor tehnice privind instalarea echipamentelor necesare şi dezvoltarea programelor informatice aferente,
    în vederea creării cadrului legal prin care referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei să se poată organiza în acelaşi timp cu referendumul cu privire la probleme de interes local, precum şi pentru reglementarea procedurii care trebuie urmată, astfel încât organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a unui referendum local să nu afecteze buna desfăşurare a referendumului naţional,
    observând că participarea la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei a majorităţii cetăţenilor reprezintă un act de responsabilitate civică şi ţinând cont de imperativul de a facilita îndeplinirea acestei responsabilităţi,
    văzând că termenul scurt rămas până la expirarea perioadei de 30 de zile în care trebuie organizat referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei nu este suficient pentru a permite implementarea unor proceduri de votare alternative mersului la urne,
    constatând că singura modalitate de asigura accesul la vot a unei părţi cât mai largi a corpului electoral este aceea de a extinde durata votării,
    luând în considerare practica utilizată la referendumul pentru revizuirea Constituţiei României din anul 2003, când alegătorii au fost convocaţi la urne două zile consecutive,
    văzând că buletinele de vot nu pot fi imprimate fără stabilirea modelului acestora, iar, în contextul termenului foarte scurt rămas până la votare, orice întârziere poate afecta desfăşurarea referendumului,
    având în vedere consecinţele negative ale neadoptării, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, asupra procedurii de organizare şi desfăşurare a referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, această situaţie fiind de natură să genereze blocaje ale activităţii organismelor electorale şi ale instituţiilor responsabile pentru efectuarea operaţiunilor de organizare a procesului de votare,
    constatând că, în acest context, aplicarea prevederilor actuale ale Legii nr. 3/2000 reprezintă un obstacol în calea organizării referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, exercitarea efectivă a dreptului de vot, respectiv îndeplinirea responsabilităţii civice a cetăţenilor de a se pronunţa cu privire la propunerea de revizuire a Constituţiei fiind puse în pericol,
    măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înţelesul stabilit de jurisprudenţa Curţii Constituţionale (de exemplu, Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008, nr. 1.221/2008 şi nr. 47/2018), respectiv Codul de bune practici în materie de referendum, şi nici nu îngreunează organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, ci dimpotrivă stabilirea de către legiuitorul primar delegat (lato sensu) a unei perioade de două zile pentru exercitarea dreptului de vot facilitează exprimarea acestui drept constituţional de un număr cât mai mare de persoane.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, în vederea desfăşurării în bune condiţii a referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei şi a asigurării condiţiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cadrul referendumului populaţia poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe probleme de interes naţional sau local, după caz, precum şi cu privire la revizuirea Constituţiei sau la o problemă de interes naţional şi o problemă de interes local, pe buletine de vot separate."

    2. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    (1) În situaţia în care în aceeaşi zi sau aceleaşi zile cu un referendum naţional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) este stabilit şi un referendum local, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea «Votat», prezenţa la vot fiind consemnată pe liste electorale separate.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operaţiunile necesare desfăşurării referendumului local sunt îndeplinite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de biroul electoral de circumscripţie judeţean sau al municipiului Bucureşti constituite pentru referendumul naţional care funcţionează în aria teritorială în care se află unitatea administrativ-teritorială în care are loc şi referendumul local. Biroul electoral de circumscripţie îndeplineşte pentru referendumul local atribuţiile prevăzute la art. 28.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), toate cheltuielile privind organizarea referendumului local sunt suportate de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor pentru confecţionarea timbrelor autocolante, pentru tipărirea listelor electorale, a tipizatelor proceselor-verbale şi a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local, pentru transportul acestora, precum şi a celor aferente valorii indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4), care se suportă de la bugetul local.
    (4) În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea rezultatului referendumului naţional în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea administraţiei publice locale care a organizat referendumul local la aceeaşi dată cu referendumul naţional restituie Ministerului Afacerilor Interne, prin instituţia prefectului, din bugetul propriu, 50% din valoarea totală a indemnizaţiilor achitate membrilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare care şi-au desfăşurat activitatea în circumscripţia electorală în care a avut loc referendumul local."

    3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Listele electorale permanente din ţară se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare conform prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La secţiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare."

    4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Votarea în ţară se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de data votării, primarii şi Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi sediile acestora, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cel mult 15 zile de la data stabilirii referendumului naţional, pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării.
    (4) În termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, alte secţii de votare în afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (3).
    (5) La referendumul naţional, activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe."

    5. Articolul 19 se abrogă.
    6. Articolul 22 se abrogă.
    7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, în cel mult 5 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei acestuia, se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie ale judeţelor, biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi oficii electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.
    (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local la nivel de comună, oraş sau municipiu, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.
    (3) Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local la nivel de judeţ, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de circumscripţie judeţeană, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secţiilor de votare."

    8. La articolul 25, alineatul (4) se abrogă.
    9. La articolul 26 alineatul (1), teza întâi se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului;"

    10. La articolul 26, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Tragerea la sorţi pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi pentru preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se face de pe o listă care va cuprinde, în următoarea ordine: judecători, procurori, precum şi alţi jurişti din judeţ sau din municipiul Bucureşti care fac parte din Corpul experţilor electorali.
(4) Tragerea la sorţi pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare se face din cadrul Corpului experţilor electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripţia pentru care se face tragerea la sorţi."

    11. La articolul 26, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    12. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt desemnaţi de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei referendumului naţional, din rândul experţilor electorali propuşi de Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu delegaţii partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (5) - (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul preşedintelui. Cabinele de vot şi urnele de vot se vor asigura de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefecţii."

    14. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.
    15. Articolul 43^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43^1
    (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate, de listele electorale permanente şi de listele electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază militară.
    (2) În cazul referendumului naţional, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care consemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.
    (3) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale judeţene, de biroul electoral al municipiului Bucureşti, de oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, însoţite de toate procesele-verbale ale secţiilor de votare din subordine, împreună cu listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare utilizate, precum şi de contestaţiile nerezolvate, vor fi înaintate Biroului Electoral Central.
    (4) Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secţiilor de votare Autorităţii Electorale Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilităţii referendumului naţional şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care au votat fără a avea drept de vot sau şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal."

    16. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) La data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului naţional conform art. 6 alin. (4), Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, programul calendaristic, măsurile tehnico-organizatorice, bugetul şi cheltuielile pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional.
    (2) Modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale, modelele ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie, oficiilor electorale, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi Biroului Electoral Central, modelul ştampilei de control, modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT» şi modelul timbrului autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului."

    17. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi centralizarea electronică a rezultatelor votării."

    18. În tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma „Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.“ se înlocuieşte cu sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.“


    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorii sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, după cum urmează:
    a) în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00;
    b) în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00.

    (2) În zilele prevăzute la alin. (1), alegătorii sunt chemaţi să se pronunţe cu Da sau Nu asupra următoarei întrebări: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?“
    (3) Buletinul de vot va avea formatul A4, iar textul buletinului de vot se va tipări cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagră, iar pe acesta se vor înscrie sintagma „Referendum naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018“, precum şi stema României.
    (4) În cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ prezintă macheta buletinului de vot reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării bunului de tipar.
    (5) Aducerea la cunoştinţă publică a zilelor în care se desfăşoară referendumul naţional prevăzut la alin. (1) se face de către Guvern prin intermediul mass-mediei audiovizuale şi online.
    (6) În cazuri deosebite, sediile secţiilor de votare pot fi schimbate, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, conform legii.

    ART. III
    (1) La încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca urnele de vot, ştampilele, listele electorale, buletinele de vot nefolosite şi toate celelalte documente ale biroului electoral al secţiei de votare să rămână sub paza permanentă a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) După încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, urnele de vot vor fi sigilate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control, în prezenţa celorlalţi membri. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ într-un plic pe care îl sigilează şi pe care aplică ştampila de control.
    (3) După încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în care va preciza numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“ la încheierea votării, numărul buletinelor nefolosite, precum şi numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi de votare. Procesul-verbal se semnează de membrii biroului electoral al secţiei de votare.
    (4) La plecare, după realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) şi (3), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea „VOTAT“, buletine de vot sau liste electorale.
    (5) Posturile de pază ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi stabilite astfel încât să asigure securitatea tuturor căilor de acces în localul de vot.
    (6) În ziua de duminică, 7 octombrie 2018, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6,00, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, numai după ce s-a verificat integritatea acestora, a listelor electorale şi a buletinelor de vot nefolosite.
    (7) În ziua de 7 octombrie 2018, prevederile Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    (8) În străinătate, prevederile prezentului articol se aplică cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.

    ART. IV
    (1) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central, precum şi pentru plata indemnizaţiilor membrilor Biroului Electoral Central şi a personalului tehnic auxiliar al acestuia, tipărirea publicaţiilor destinate birourilor şi oficiilor electorale, precum şi pentru confecţionarea ştampilei Biroului Electoral Central se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecţi, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară. La sesiunile de instruire pot asista şi membrii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale. Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.

    ART. V
    (1) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituţiile prefectului pentru dotarea şi funcţionarea birourilor şi oficiilor electorale, pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi ale oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, pentru asigurarea suportului logistic prevăzut la art. IV alin. (2), precum şi pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea referendumului naţional, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
    (2) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi ale personalului tehnic auxiliar al acestora se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
    (3) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii şi siguranţei publice, pentru hârtia necesară şi tipărirea buletinelor de vot, pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“, precum şi pentru achiziţionarea timbrelor autocolante, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. VI
    (1) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru tipărirea proceselor-verbale pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale efectuate pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. VII
    (1) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, pentru plata indemnizaţiilor membrilor biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum şi pentru serviciile de comunicaţii din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (3) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea paricipării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate desemnaţi din rândul experţilor electorali propuşi de către Ministerul Afacerilor Externe se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VIII
    (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură, în condiţiile legii, imprimarea buletinelor de vot, precum şi a publicaţiilor destinate birourilor şi oficiilor electorale pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare. Ministerul Afacerilor Interne asigură plata imprimării buletinelor de vot, iar Autoritatea Electorală Permanentă plata publicaţiilor destinate birourilor şi oficiilor electorale.
    (2) Hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 se asigură şi se livrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, la preţ de înregistrare în contabilitate la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc. Cheltuielile cu hârtia se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatului referendumului naţional în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
    (4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, confecţionarea timbrelor autocolante este asigurată, în condiţiile legii, de Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare.
    (6) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, ştampila Biroului Electoral Central se confecţionează prin grija Autorităţii Electorale Permanente. Ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ pentru referendumul naţional se confecţionează, în condiţiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare. Ştampila cu menţiunea „VOTAT“ trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanţa dintre acestea.
    (7) Numărul necesar de ştampile cu menţiunea „VOTAT“ este stabilit pe baza normativelor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă.

    ART. IX
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în 2018, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) şi c) şi art. 26 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat şi plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul de stat, aprobate pentru anul 2018, se majorează cu sumele alocate potrivit alin. (1) la titlul „Cheltuieli de personal“ prevăzut în bugetele ordonatorilor principali de credite cu atribuţii.

    ART. X
    (1) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Afacerilor Externe, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii asigură personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor şi oficiilor electorale.
    (2) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne şi Institutul Naţional de Statistică.
    (3) La referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi al oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecţi şi Institutul Naţional de Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de către preşedinţii consiliilor judeţene şi primari.
    (4) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Institutul Naţional de Statistică.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada funcţionării birourilor electorale şi a desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, preşedinţii birourilor electorale şi ale oficiilor electorale se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară. Membrii birourilor şi ai oficiilor electorale, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 5% din salariul de bază minim brut pe ţară.
    (6) În perioada funcţionării birourilor electorale şi a desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (5) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.
    (7) Primirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
    (8) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (5) se aplică regimul fiscal prevăzut de Codul fiscal.
    (9) Activitatea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare se consideră încheiată la 24 de ore de la data încheierii votării.
    (10) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale, prin zi de activitate înţelegându-se munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.

    ART. XI
    (1) Partidele politice trebuie să-şi finanţeze campania pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 din fonduri obţinute în condiţiile capitolelor I-III din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea limitei prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament îşi finanţează campania pentru referendum, din fondurile obţinute în condiţiile legii, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (1).
    (3) Prevederile art. 44, 47, 50 şi ale art. 52-55 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.

    ART. XII
    Achiziţionarea mobilierului, aşa cum este prevăzut în anexă la pct. I, subpct. 3, grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“ din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi a obiectelor de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou este permisă, fără restricţii, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.

    ART. XIII
    Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice nu au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru achiziţiile de produse şi servicii aferente organizării şi desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Vajda Zsombor
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Seceretarul general al Guvernului
                    Ioana-Andreea Lambru

    Bucureşti, 18 septembrie 2018.
    Nr. 86.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016