Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009 (*republicată*)  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 105 din 2 februarie 2018
──────────
    *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 851/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 6 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, iar ulterior a mai fost modificată prin:
    - Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010;
    – Hotărârea Guvernului nr. 584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 august 2013;
    – Hotărârea Guvernului nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 27 mai 2014.


──────────
    ART. 1
    (1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., şi a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., care se desfiinţează.
    (2) O.N.V.P.V. este instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Iancului nr. 49, sectorul 2.
    (3) O.N.V.P.V. este organismul tehnico-ştiinţific care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, denumirile de origine, indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole.

    ART. 2
    (1) O.N.V.P.V. este format din:
    a) aparatul executiv;
    b) Consiliul regiunilor viticole.

    (2) Consiliul regiunilor viticole are rol consultativ şi de coordonare tehnico-ştiinţifică şi este compus din 10 reprezentanţi ai regiunilor viticole şi directorul general al O.N.V.P.V.
    (3) Nominalizarea membrilor Consiliului regiunilor viticole se face de către organizaţia interprofesională recunoscută pentru sectorul vitivinicol şi organizaţiile de producători recunoscute, iar numirea acestora se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole sunt stabilite şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 3
    (1) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii, cu avizul Consiliului regiunilor viticole.
    (2) Directorul general al O.N.V.P.V. are rol decizional şi îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Consiliului regiunilor viticole.

    ART. 4
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V, structurile sale organizatorice, centrale şi teritoriale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 5
    (1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:
    a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., şi vinuri cu indicaţie geografică, denumită în continuare I.G., precum şi a plantaţiilor din care se obţin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. şi/sau a vinurilor cu I.G. şi pentru certificarea cantităţilor de vin varietal;
    b) sponsorizări;
    c) donaţii;
    d) prestări de servicii.

    (2) O.N.V.P.V. poate susţine financiar editarea în limba română şi/sau într-o limbă de circulaţie internaţională de cărţi, broşuri şi alte materiale de promovare şi prezentare a sectorului vitivinicol românesc, pe piaţa internă şi internaţională, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 164/2015, cu modificările ulterioare. Materialele respective pot fi înmânate cu titlu gratuit cu ocazia unor manifestări de profil şi de asemenea pot fi comercializate.

    ART. 6
    Nivelul taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 7
    O.N.V.P.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire profesională a angajaţilor săi, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare şi cu unităţile producătoare din domeniul vitivinicol.

    ART. 8
    O.N.V.P.V. îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) gestionează potenţialul de producţie al României prin intermediul Registrului plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., parte integrantă a Sistemului informatic naţional al viei şi vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V., şi asigură instruirea şi suportul tehnic pentru consilierii R.P.V. din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în scopul operării şi actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.;
    b) gestionează, controlează, înregistrează şi asigură protecţia D.O.C., I.G. şi menţiunilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole;
    c) efectuează comunicări către Comisia Europeană în ceea ce priveşte potenţialul de producţie şi sistemul de declaraţii obligatorii, în termenele prevăzute de regulamentele europene în vigoare;
    d) gestionează sistemul autorizaţiilor de plantare conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) coordonează tehnic şi metodologic derularea acţiunilor referitoare la crearea cazierului vinicol şi constituirea băncii de date analitice şi stochează rezultatele obţinute;
    f) verifică şi avizează caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. întocmite de organizaţiile/asociaţiile de producători din arealele cu D.O.C. şi I.G.;
    g) autorizează producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu D.O.C. şi/sau producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu I.G., la solicitarea acestora;
    h) autorizează producătorii de vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., la solicitarea acestora;
    i) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. şi vinurile cu I.G., care atestă dreptul de utilizare a D.O.C., respectiv a I.G., la solicitarea producătorilor;
    j) elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor D.O.C., respectiv I.G. şi/sau de modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o D.O.C. sau o I.G., la nivel naţional;
    k) transmite Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie ale informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, comunicările obligatorii referitoare la schimburile de informaţii pentru analiza pieţei vinului, precum şi alte date solicitate de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentele europene în vigoare, documentul unic şi specificaţiile produsului pentru care se solicită protecţia în vederea examinării şi publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista soiurilor de struguri de vinificaţie, aparţinând speciei Vitis vinifera sau încrucişării între specia Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis, care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriul naţional în scopul producerii vinului, şi lista soiurilor de struguri de vinificaţie permise pentru obţinerea vinului varietal şi a celor excluse la etichetarea acestuia, în conformitate cu regulamentele europene în vigoare;
    l) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. şi cu I.G., din punct de vedere organoleptic şi fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V, ai Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România şi ai asociaţiei/organizaţiei de producători din arealul vizat;
    m) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. şi I.G., în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor din caietele de sarcini privind producerea şi comercializarea acestora, şi sesizează consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege;
    n) verifică modul în care operatorii economici înregistrează în evidenţă mişcarea stocurilor de vinuri cu D.O.C. şi/sau cu I.G. pentru care s-au acordat certificate de atestare a dreptului de comercializare;
    o) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi a vinurilor cu I.G. din punctul de vedere al plantaţiilor, producţiei, depozitării şi comercializării;
    p) verifică prin sondaj respectarea prevederilor legale privind D.O.C. şi I.G. de către producători şi sesizează consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol situaţiile neconforme, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege;
    q) elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului;
    r) întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei privind practicile şi tratamentele în producerea strugurilor şi vinurilor;
    s) întocmeşte studii de cercetare în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol;
    ş) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc;
    t) participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică şi de investiţii în domeniul vitivinicol;
    ţ) colaborează cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol;
    u) colaborează cu alte direcţii de specialitate din cadrul M.A.D.R., instituţiile descentralizate din teritoriu, organizaţiile/ asociaţiile de producători, precum şi cu organizaţia naţională interprofesională recunoscută administrativ;
    v) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri naţionale şi comunitare;
    w) asigură legătura României cu Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, denumită în continuare O.I.V., cu Direcţia generală de agricultură şi dezvoltare rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale similare;
    x) desemnează reprezentanţii României ce vor participa la manifestările internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific desfăşurate sub egida O.I.V.;
    y) avizează, iniţiază şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri etc.;
    z) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.


    ART. 9
    O.N.V.P.V. preia de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V. structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prin protocol de predare-preluare care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 10
    (1) La înfiinţarea O.N.V.P.V, personalul acestuia se constituie din personal preluat de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V, în condiţiile legii.
    (2) Statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale O.N.V.P.V se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, O.N.V.P.V. organizează inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V. Pentru desfăşurarea activităţii acestora, O.N.V.P.V. achiziţionează sau închiriază spaţii corespunzătoare, în condiţiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetare.
    (4) O.N.V.P.V. utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de materiale şi 15 autolaboratoare pentru inspectoratele teritoriale, cu un consum lunar de carburanţi de 200 litri/autovehicul.
    (5) Personalul O.N.V.P.V. este personal contractual şi va fi salarizat potrivit reglementărilor în vigoare.

    ART. 11
    (1) O.N.V.P.V. încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.
    (2) O.N.V.P.V. beneficiază şi de programe cu finanţare comunitară şi/sau internaţională.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016