Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2018  de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2018 de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018
──────────
    Aprobată prin Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Şedinţele de orice fel ale organelor de conducere naţionale şi teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România se pot desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, precum şi prin corespondenţă electronică în interval de timp limitat, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru confirmarea identităţii participantului, asigurarea nivelului adecvat de confidenţialitate a comunicaţiei şi, dacă e cazul, a votului, respectiv asigurarea consemnării dezbaterilor şi deciziilor, inclusiv cu posibilitatea de exercitare a votului prin corespondenţă.
    (2) Derularea şedinţei în modalităţile anterior enumerate se face dacă în convocator este stabilită această modalitate de desfăşurare. În acest caz, prin convocator se va stabili şi modalitatea concretă de derulare a şedinţelor prin mijloacele de comunicare la distanţă.
    (3) Convocarea şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, inclusiv ale colegiilor teritoriale, se face în scris, cu precizarea datei, orei, proiectului ordinii de zi, modalităţii de desfăşurare şi, dacă este cazul, a locului de desfăşurare şi a modalităţilor recomandate de acces.

    ART. 2
    (1) Prezenţa prin reprezentare este admisă numai în şedinţele adunărilor generale naţionale şi în adunările generale teritoriale, cazuri în care mandatar poate fi numai un alt membru din acelaşi colegiu teritorial şi putând reprezenta maximum 2 alţi membri, pe bază de procură scrisă semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă sau transmisă Colegiului Fizioterapeuţilor din România, respectiv colegiului teritorial în cauză, cu minimum 5 zile înaintea şedinţei în cauză.
    (2) Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România împuterniciţi să reprezinte în adunarea generală naţională sau adunarea generală teritorială alţi membri vor formula propuneri, vor exprima poziţii, vor participa sau nu la vot şi vor vota în numele acestora identic cu propunerile, poziţiile şi voturile în numele lor personal, prezumându-se mandatarea cu depline puteri, cu excepţia cazului în care procura prevede expres şi imperativ mandatarea pentru susţinerea unei anumite poziţii, formularea unei anumite propuneri sau votarea într-un anumit fel pentru un anumit punct al ordinii de zi anunţate prin convocator.

    CAP. II
    Adunarea generală teritorială
    ART. 3
    (1) Şedinţele adunării generale teritoriale se convoacă de către consiliul teritorial sau de către o treime din membrii acestuia.
    (2) Nota de convocare a adunării generale teritoriale trimisă membrilor va cuprinde, pe lângă prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017 (Statut) şi ale art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre şi precizarea datei convocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă.
    (3) O sesiune a adunării generale teritoriale nu poate depăşi 12 ore, inclusiv pauzele de orice natură.
    (4) Hotărârile adunării generale teritoriale cu caracter normativ se publică pe pagina de internet a colegiului teritorial în cauză şi se comunică din oficiu şi către consiliul teritorial.
    (5) Hotărârile adunării generale teritoriale cu caracter individual se comunică persoanelor vizate, prin poştă sau mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
    (6) Hotărârile adunării generale teritoriale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de cel puţin 3 participanţi la şedinţă.
    (7) În cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea şedinţă cu prezenţă personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.
    (8) În loc de procesul-verbal al şedinţei, adunarea generală teritorială poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei şi de către minimum un alt participant la şedinţă, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi participanţi la şedinţa adunării generale teritoriale în termen de 24 de ore şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 15 de zile de la data şedinţei, fiind supus semnării conform prevederilor alineatului anterior.

    CAP. III
    Consiliul teritorial
    ART. 4
    (1) Convocarea consiliului teritorial se face cu minimum 5 zile înainte, în scris, termen ce poate fi redus dacă toţi membrii îşi exprimă în scris acordul pentru un termen mai scurt pentru acel caz particular.
    (2) În cazuri excepţionale, prin excepţie de la prevederile generale, convocarea se poate face şi numai telefonic, dacă se reuşeşte contactarea în acest mod a tuturor membrilor consiliului teritorial şi dacă toţi aceştia îşi exprimă verbal acordul în acest sens pentru acel caz particular, sub condiţia rezolutorie a confirmării ulterioare scrise a acestui acord.
    (3) Nota de convocare a consiliului teritorial trimisă membrilor acestuia va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), şi data reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă.
    (4) În caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă a consiliului teritorial cu majoritate simplă, în termen de 3-5 zile se organizează o nouă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
    (5) O şedinţă a consiliului teritorial nu poate depăşi 12 ore, inclusiv pauzele de orice natură.
    (6) Hotărârile consiliului teritorial pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică pe pagina de internet a colegiului teritorial în cauză şi se comunică Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (7) Hotărârile consiliului teritorial se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf de preşedintele colegiului teritorial sau de către înlocuitorul acestuia care a condus şedinţa în cazul absenţei preşedintelui şi, olograf sau prin semnătură electronică extinsă, de minimum încă 2 participanţi la şedinţă.
    (8) Hotărârile consiliului teritorial cu caracter individual se comunică persoanelor vizate prin poştă sau mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
    (9) În loc de procesul-verbal al şedinţei, Consiliul teritorial poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi membri ai consiliului teritorial în termen de 24 de ore şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 10 zile de la data şedinţei, fiind supus semnării conform prevederilor alin. (7).

    CAP. IV
    Adunarea generală naţională
    ART. 5
    (1) Nota de convocare a Adunării generale naţionale trimisă membrilor va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), şi precizarea datei reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă. Reconvocarea va fi în termen de 14 zile de la data convocării iniţiale.
    (2) O şedinţă a Adunării generale naţionale nu poate depăşi 48 de ore, inclusiv pauzele de orice natură.
    (3) Adunarea generală a Colegiului Fizioterapeuţilor din România adoptă hotărâri ale Adunării generale naţionale.
    (4) Hotărârile Adunării generale naţionale pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (5) Hotărârile cu caracter individual se comunică persoanei în cauză, prin poştă sau prin mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
    (6) Hotărârile Adunării generale naţionale necesită o majoritate de cel puţin două treimi din totalul voturilor exprimate.
    (7) Hotărârile Adunării generale naţionale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de cel puţin 5 participanţi la şedinţă.
    (8) În cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea şedinţă cu prezenţă personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.
    (9) În loc de procesul-verbal al şedinţei, Adunarea generală naţională poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei şi de către minimum un alt participant la şedinţă, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi participanţi la şedinţa adunării generale în termen de 24 de ore şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 30 de zile de la data şedinţei, fiind supus semnării.

    CAP. V
    Consiliul naţional
    ART. 6
    (1) Convocarea Consiliului naţional în sesiune ordinară se face cu minimum 15 zile înainte, iar în sesiune extraordinară, în termen de 5-7 zile înainte.
    (2) Nota de convocare a Consiliului naţional trimisă membrilor acestuia va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), şi data reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă. Reconvocarea va fi în termen de 5-7 zile de la data convocării iniţiale.
    (3) O şedinţă a Consiliului naţional nu poate depăşi 48 de ore, inclusiv pauzele de orice natură.
    (4) Consiliul naţional adoptă hotărâri ale Consiliului naţional, cu majoritate simplă, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.
    (5) Hotărârile Consiliului naţional pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (6) Hotărârile Consiliului naţional cu caracter individual se comunică persoanelor vizate prin poştă sau prin mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
    (7) Hotărârile Consiliului naţional se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de participanţi la şedinţă stabilit la începutul şedinţei, număr care nu poate fi mai mic de 5.
    (8) În cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea şedinţă cu prezenţă personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.
    (9) În loc de procesul-verbal al şedinţei, Consiliul naţional poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei şi de către minimum un alt participant la şedinţă, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi membri ai Consiliului naţional în termen de 24 de ore, şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 30 de zile de la data şedinţei, fiind supus semnării conform prevederilor alineatului precedent.
    (10) Alte detalii privind organizarea şi funcţionarea Consiliului naţional se pot stabili printr-o procedură specifică emisă de Consiliul naţional în aplicarea prezentei hotărâri.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016