Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2018  privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1079 bis din 20 decembrie 2018

──────────
        Aprobate prin Ordinul nr. 1.508 din 17 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.079 din 20 decembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1.1. programele de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care, prin realizarea lor, conduc la creşterea competitivităţii producătorilor vitivinicoli prin adaptarea producţiei la cererea pieţei;
    1.2. reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu clone ale aceloraşi soiuri sau cu alte soiuri, inclusiv clone ale acestora, în scopul adaptării producţiei la cerinţele pieţei;
    1.3. replantarea ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare constă în schimbarea soiurilor existente în cultură care au fost afectate de boli cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri;
    1.4. reamplasarea parcelelor viticole plantate în condiţii nefavorabile constă în plantarea parcelelor viticole pe alt amplasament, echivalent ca suprafaţă, care oferă condiţii favorabile;
    1.5 modernizarea reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creşterea eficienţei şi la îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole;
    1.6. ecocondiţionalitatea cuprinde Bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC şi Cerinţele legale în materie de gestionare - S.M.R. stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, respectiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
    1.7. costurile restructurării reprezintă sumele de bani eligibile utilizate de solicitant pentru implementarea programelor de restructurare/reconversie;
    1.8. campania viticolă reprezintă perioada de timp cuprinsă între data de 1 august a anului "n" şi se încheie la data de 31 iulie a anului "n+1";
    1.9. suprafaţa plantată cu viţă de vie reprezintă suprafaţa definită conform art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol;
    1.10. condiţii artificiale sunt acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, pentru a implementa un anumit program sau pentru a evita o anumită obligaţie, în scopul obţinerii sprijinului financiar în mod necuvenit;
    1.11. declaraţia de finalizare este documentul prin care solicitantul confirmă finalizarea măsurii, implementarea programului conform proiectului de înfiinţare şi respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate;
    1.12. solicitanţi sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile;
    1.13. beneficiarii sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie sunt solicitanţii definiţi la pct. 1.12 ale căror programe de restructurare/reconversie au fost aprobate şi sumele solicitate au fost încasate.

    2. Măsuri eligibile
    2.1. Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    2.2. Programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole cuprind următoarele acţiuni eligibile:
    a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă, cu soiurile de viţă-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    b) reamplasarea parcelelor viticole;
    c) replantarea ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
    d) modernizarea, prin:
    - proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj;
    – modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;
    – modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor;
    – instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare, eligibile la finanţare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.


    2.3. Programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole ce cuprind acţiunea prevăzută la pct. 2.2 lit. a), b) şi c) pot cuprinde şi acţiunile de instalare a unor sisteme de irigaţii prin picurare.
    2.3.1. Sistemul de susţinere realizat în cadrul acţiunilor prevăzute la pct. 2.2 lit. a)-c) poate fi:
    - sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor prin instalarea a trei rânduri de sârme, dintre care minimum două duble;
    – sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj prin instalarea unui singur rând de sârmă, în cazul tipului de conducere cordon liber, în vederea recoltării preponderent mecanizate.


    2.4. Termenul de realizare a programelor de restructurare/reconversie este de maximum:
    a) trei campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor cu defrişare în cadrul planului individual, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    b) trei campanii viticole pentru programul de reamplasare a parcelelor care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    c) două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor, fără defrişare în cadrul planului, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    d) două campanii viticole pentru programul de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, după obţinerea buletinului de analiză eliberat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, care atestă lipsa organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole;
    e) două campanii viticole pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea/instalarea sistemului de susţinere, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    f) două campanii viticole pentru programul de modernizare a formei de conducere prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    g) două campanii viticole pentru instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    h) o campanie viticolă pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere realizat prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a trei rânduri de sârme, din care minimum două duble la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;

    2.5. Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă în sume forfetare pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    2.6. Sprijinul financiar maxim prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor restructurării.
    2.6.1. Solicitantul va demonstra cu documente justificative efectuarea costurilor.
    2.6.2. Pentru toate lucrările efectuate în regie proprie, costurile se stabilesc utilizând valorile prevăzute în devizele-cadru întocmite de I.C.-D.V.V. Valea Călugărească, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    2.7. Lucrările de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    2.8. Programele prevăzute la pct. 2.2 nu se aplică pentru:
    a) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producţie;
    b) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de masă;
    c) parcelele viticole cu hibrizi direct producători interzişi;
    d) parcelele înfiinţate/modernizate prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf
    e) parcelele viticole care nu sunt înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole, denumit în continuare R.P.V.


    3. Programul de restructurare/reconversie
    3.1. Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie prevăzut la pct. 2.2, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) suprafaţa minimă a planului individual să fie de 0,50 ha;
    b) suprafaţa minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
    c) suprafaţa minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
    d) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    e) materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole;
    f) la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă;
    g) suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal conform legislaţiei în vigoare este de 20 ha/plan individual/persoană;
    h) suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal conform legislaţiei fiscale în vigoare, precum şi pentru persoanele juridice este de 200 ha/plan individual/persoană.

    3.2. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează în baza unui proiect tehnic şi a unui deviz de cheltuieli aferent. Proiectele tehnice se vizează de staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie zonală. Proiectul tehnic trebuie să conţină elemente de fundamentare a investiţiei (identificarea solicitantului, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasamentul investiţiei, parametrii tehnici ai plantaţiilor viticole, harta cadastrală), memoriu tehnic şi justificativ (organizarea terenului, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei, condiţiile fizico-geografice), descriere detaliată a măsurilor abordate prin proiect.
    3.3. Toate programele de restructurare/reconversie vizează exclusiv înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii strugurilor pentru vinuri cu denumire de origine controlată, denumit în continuare D.O.C. şi a vinurilor cu indicaţie geografică, denumite în continuare I.G., din regiunile viticole, podgoriile şi centrele viticole prevăzute în legislaţia naţională în vigoare.
    3.4. Devizele din cadrul proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor vor cuprinde în totalitate lucrările ce urmează a fi realizate de solicitanţi, în concordanţă cu devizele-cadru elaborate de I.C.- D.V.V. Valea Călugărească, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    CAP. II
    Planurile individuale
    4. Cuprinsul planului individual
    4.1. În vederea aprobării planului individual, solicitantul depune la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., următoarele documente:
    a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea administrativă (judeţ, oraş/comună, localitate componentă/sat), identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole (suprafaţă, parcele, soiuri, numărul de butuci, producţii medii la hectar, forma de conducere, sistem de susţinere) şi prezentarea motivelor care justifică necesitatea aplicării programelor de restructurare/reconversie;
    b) copie a fişei parcelei viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, conform R.P.V., după caz;
    c) situaţie centralizatoare întocmită de solicitant cu caracteristicile parcelelor supuse programelor de restructurare/reconversie, în conformitate cu datele înscrise în R.P.V., (cultivator, CNPV, oraş/comună, localitate/sat, judeţ, bloc fizic, tarla, parcela, suprafaţa parcelei viticole, soiul, destinaţie de producţie) acolo unde este cazul;
    d) copie conformă cu originalul a autorizaţiei de plantare/replantare provenită din conversie sau a autorizaţiei de replantare/replantare anticipată emisă pe numele solicitantului, după caz, valabilă la data plantării;
    d^1) autorizaţia de plantare provenită din conversie şi autorizaţia de replantare provenită din conversie emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, va fi acceptată la planurile individuale ce sunt depuse până la data de 31 decembrie 2018;
    d^2) începând cu 1 ianuarie 2019, autorizaţiile prevăzute la pct. d^1) nu mai sunt acceptate la depunerea planurilor individuale pentru programele de restructurare/reconversie;
    e) copie a documentului de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare;
    f) copii ale planşelor emise pe numele solicitantului în format A3 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., care conţin datele de identificare spaţială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafeţele de teren pe care urmează să se acorde sprijin financiar prin programele de restructurare/reconversie, precum şi schiţa orientativă a poziţionării acestora în cadrul blocurilor fizice;
    g) copie a planului cadastral sau schiţă cu amplasarea parcelelor iniţiale şi finale, după caz;
    h) copie conformă cu originalul a documentelor care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra parcelelor care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie, în care să fie menţionate datele cadastrale, respectiv suprafaţă, număr tarla, număr parcelă, număr topografic, număr cadastral, după caz;
    i) acordul scris al proprietarului suprafeţelor de teren pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie exprimat separat sau în cuprinsul documentelor care atestă dreptul de exploatare;
    j) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte faptul că parcelele viticole supuse restructurării/ reconversiei, precum şi suprafeţele agricole pe care urmează să fie amplasate plantaţii viticole nu fac obiectul vreunui litigiu;
    k) situaţie cu prezentarea măsurilor eligibile de efectuat în cadrul planului individual;
    l) graficul de execuţie preconizat pentru fiecare măsură eligibilă şi pe fiecare campanie viticolă;
    m) copie de pe declaraţia de defrişare a plantaţiei viticole, după caz.
    n) pentru programul de reamplasare a parcelelor viticole conform pct. 2.2 lit. b) se depune un studiu comparativ al condiţiilor între vechiul amplasament şi noua locaţie, întocmit de persoane fizice/juridice autorizate;
    o) declaraţie de recoltă şi/sau declaraţie de producţie a exploataţiei viticole, după caz;
    p) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care se angajează să execute în totalitate măsurile prevăzute în planul depus;
    q) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/reconversie nu au fost înfiinţate/modernizate prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) precum şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf, atunci când aceasta este accesată pentru prima dată;
    r) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, potrivit căreia în parcelele viticole rezultate în urma programelor de restructurare/reconversie vor fi respectate cerinţele de ecocondiţionalitate;
    s) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi au domiciliul/sediul social persoanele fizice/juridice, valabile la data prezentării;
    ş) adeverinţă emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită, din care să rezulte faptul că solicitantul este membru al unui/unei:
    - grup de producători, constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005/grup de producători în sectorul vitivinicol;
    – societăţi cooperative agricole, constituite conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
    – cooperative agricole, constituite conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    – organizaţii interprofesionale pentru produsele agroalimentare (O.I.P.A.), pe filiera vitivinicolă, constituită conform legislaţiei în vigoare;
    – asociaţii de producători legal constituite pe filiera vitivinicolă.

    t) documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se afla plantaţia, din care să rezulte că suprafaţa supusă programului este infestată cu unul/mai multe organisme dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole, în cazul defrişărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), conform anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice, cu notificarea prealabilă a D.A.J.
    ţ) aviz de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare;

    4.1.1. Conformitatea cu originalul a documentelor din cuprinsul planului individual se asigură şi se certifică sub semnătură şi stampilă de către un membru al comisiei prevăzute la pct. 4.6.
    4.2. Sunt acceptate formele de exploatare a terenului menţionate la pct. 4.1 lit. h), a căror perioadă de valabilitate este de minimum 10 ani calendaristici de la finalizarea planului individual.
    4.3. Pentru perioada de programare 2019-2023, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile individuale se depun în sesiune continuă la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, iar cererile de finanţare se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării planurilor individuale la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.
    4.4 Termenul limită pentru finalizarea programelor de reconversie/restructurare aferente Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 este 31 iulie 2023.
    4.5. În vederea pronunţării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual se constituie prin decizie a directorului executiv al D.A.J. şi a municipiului Bucureşti o comisie.
    4.6. Comisia va fi constituită la nivelul fiecărei D.A.J. şi a municipiului Bucureşti şi va avea următoarea componenţă:
    a) inspectorul tehnic vitivinicol din judeţ;
    b) inspectorul teritorial al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.;
    c) reprezentantul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, desemnat pentru gestionarea R.P.V.

    4.6.1. O.N.V.P.V. va nominaliza persoana prevăzută la pct. 4.6 lit. b) pentru fiecare judeţ la solicitarea scrisă a D.A.J. şi a municipiului Bucureşti şi o va comunica acestora, în vederea stabilirii componenţei comisiei de aprobare a planului individual.
    4.7. Efectuarea controlului în teren al suprafeţelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6 şi se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal din care să rezulte că suprafeţele respective îndeplinesc cerinţele pentru restructurare/reconversie şi corespund documentelor cuprinse în planul individual.
    4.7.1. În cazul condiţiilor meteo nefavorabile, care nu permit efectuarea controlului în teren prevăzut la pct. 4.7., termenul de aprobare/respingere a planului individual se prelungeşte cu maximum 30 de zile lucrătoare.
    4.8. În cazul în care comisia constată că documentaţia depusă privind planul individual de restructurare/reconversie este incompletă, notifică în scris solicitantului, care poate depune documentele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare.
    4.9. Nedepunerea în termen a documentaţiei solicitate conduce la respingerea planului individual.
    4.10. Comisia comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea planurilor, hotărârea prevăzuta la pct. 4.5.
    4.11. În urma verificării conformităţii planului individual şi a efectuării controlului în teren de către comisia numită prin decizie a directorului executiv al D.A.J. şi a municipiului Bucureşti se emite hotărârea de aprobare/respingere a planului individual.
    4.12. Comisiile vor acorda prioritate planurilor individuale depuse de tineri fermieri cu vârsta de maximum 40 de ani la data depunerii planului.
    4.13. Solicitanţii ale căror planuri individuale au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii planului individual la sediul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti.
    4.14. Pentru soluţionarea contestaţiilor se constituie la nivelul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti comisii de contestaţie stabilite prin decizie a directorului executiv, formate din 3 reprezentanţi, alţii decât cei menţionaţi la pct. 4.6. Comisia de contestaţii soluţionează contestaţiile în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, motivând în scris hotărârea adoptată.
    4.15. Situaţia centralizată a planurilor individuale depuse în vederea obţinerii aprobării de către comisia prevăzută la pct. 4.6 va fi transmisă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale denumit în continuare M. A.D.R. de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
    4.16. D.A.J. şi a municipiului Bucureşti transmit în termen de 7 zile lucrătoare de la aprobare, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., planurile individuale cu aprobarea prevăzută la pct. 4.5, numerotate, ştampilate şi însoţite de un opis al conţinutului în vederea instrumentării ulterioare a plăţilor; o copie a acestora va fi arhivată la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, iar altă copie a acestora va fi transmisă în termen de 30 de zile de la aprobare, cu adresă de înaintare către O.N.V.P.V. pentru efectuarea verificării administrative în R.P.V.,
    4.17. În cazul în care solicitantul nu realizează programele de restructurare/reconversie, documentaţiile depuse se restituie la solicitarea acestuia.
    4.18. Activitatea comisiei prevăzută la pct. 4.6 se desfăşoară în conformitate cu procedura elaborată şi aprobată de M.A.D.R.

    CAP. III
    Modificarea planului individual aprobat
    5. Condiţii
    5.1. Modificarea planului individual aprobat, cu excepţia suprafeţei totale în hectare, se poate face din motive obiective, de cel mult două ori pe campanie viticolă, cu condiţia încadrării în termenele prevăzute la pct. 2.4. precum şi cu încadrarea în termenul de valabilitate al autorizaţiei de plantare/replantare.
    5.2. Modificarea graficului de execuţie în cadrul termenelor prevăzute la pct. 2.4 precum şi înlocuirea soiurilor cu altele din anexa nr. 2 la prezentele norme nu constituie modificare a planului individual şi se efectuează cu notificarea prealabilă a A.P.I.A, precum şi cu respectarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de plantare/replantare.
    5.3. Prin derogare de la prevederile pct. 5.1 se acceptă modificarea suprafeţelor totale cuprinse în planul individual aprobat şi/sau prelungirea cu maximum o companie viticolă a planului individual, dacă intervine una dintre următoarele situaţii:
    a) suprafeţele respective au fost afectate de calamităţi naturale recunoscute de autorităţile competente în cauză;
    b) suprafeţele respective au făcut obiectul unor exproprieri de utilitate publică;
    c) operaţiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul săditor prezintă probleme sanitare certificate de un organism recunoscut.
    d) necesitatea replantării în goluri, în situaţia în care procentajul acestora depăşeşte 10% din suprafaţa fiecărei parcele viticole.

    5.4. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.1 şi 5.3, solicitantul trebuie să depună la comisia prevăzută la pct. 4.6 o cerere însoţită de un memoriu justificativ, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la apariţia oricărei situaţii care impune modificarea planului. Modificarea proiectului tehnic se face cu avizul staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie din zona în care s-a realizat proiectul.
    5.5. Aprobarea/Respingerea modificărilor solicitate se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6, în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative. Aprobarea/Respingerea se transmite la centrele judeţene şi/sau al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., precum şi la O.N.V.P.V. în copie conformă cu originalul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.
    5.6. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.3, după obţinerea aprobării de prelungire a planului individual cu maximum o campanie viticolă, autorizaţia de plantare/replantare depusă la planul individual aprobat se prelungeşte de drept, dacă este cazul.

    CAP. IV
    Recepţia măsurilor eligibile
    6.1. Recepţia cantitativă şi calitativă a măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie se realizează de către A.P.I.A.
    6.2. Deplasarea inspectorului A.P.I.A. la solicitant în vederea recepţiei finale a măsurilor eligibile realizate în cursul unei campanii viticole din cadrul programului prevăzut în planul individual se face în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a declaraţiei de finalizare a măsurii, cu excepţia cererilor de plată în avans care se efectuează în cel mult 5 zile lucrătoare.
    6.3. Recepţia măsurilor eligibile din cadrul planurilor individuale se va face atât cantitativ, cât şi calitativ pentru fiecare lucrare de execuţie din cadrul planului individual aprobat. Beneficiarul programelor de restructurare/reconversie notifică APIA cu minimum 48 de ore înainte de începerea executării fiecărei lucrări prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    6.4. Determinarea suprafeţelor parcelelor viticole care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie se realizează prin măsurare cu aparatul GPS respectând prevederile art. 44 din Regulamentul (UE) 2016 /1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol.
    6.5. "Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a lucrării de execuţie:" Plantare", din cadrul programului de restructurare şi/sau reconversie, întocmit de organismul de control abilitat, va fi însoţit de rezultatul măsurătorilor cu aparatul GPS în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V.
    6.6. Parcelele viticole supuse programelor de restructurare/reconversie vor fi marcate în Registrul Plantaţiilor Viticole prin înscrierea campaniei viticole în care s-a depus planul individual.
    6.7. În vederea efectuării recepţiei cantitative şi calitative, executarea lucrărilor de fertilizare se probează cu rezultatul cartării agrochimice ca urmare a fertilizării, comparativ cu valorile cartării agrochimice iniţiale.
    6.8. Categoria materialului biologic folosit la plantare/supraaltoire se probează prin copii conforme cu originalul ale certificatelor de valoare biologică.
    6.9. Sistemul de susţinere (spalieri şi sârmă) folosit la plantare se probează prin copii ale certificatelor de conformitate/calitate a acestuia.
    6.10. În cazul defrişărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), în vederea plantării, solicitanţii trebuie să depună documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se află plantaţia, care să ateste că suprafaţa supusă programului respectiv este liberă de organismele dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole, prevăzute în cadrul anexei nr. 6 la prezentele norme, care au determinat defrişarea obligatorie.
    CAP. V
    Acordarea sprijinului financiar din fonduri din partea Uniunii Europene
    7.1. Pentru măsurile eligibile în cadrul programului de restructurare/reconversie se acordă un sprijin financiar în sumă forfetară, care provine din fondul european de garantare agricolă - F.E.G.A., în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.
    7.2. În vederea acordării sprijinului financiar fiecare solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) planul individual de restructurare/reconversie să aibă aprobarea prevăzută la pct. 4.5;
    b) pe perioada implementării planului, inclusiv la finalizarea acestuia să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente, după caz:
    - cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/reconversie;
    – document de identitate bancară;
    – copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;
    – copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale;
    – copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;
    – după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate;
    – declaraţie de finalizare a măsurii sau declaraţie de începere a acesteia, în cazul solicitării de avans;
    – proces verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a măsurii sau proces verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;
    – documente justificative cu privire la cheltuielile efectuate în cadrul măsurii;
    – autorizaţie de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare.

    c) notificarea de plantare va fi însoţită de Autorizaţia de replantare, valabilă la data plantării, numai în cazul în care aceasta nu a făcut obiectul planului individual aprobat pentru solicitantul respectiv.

    7.3. Nu se acordă sprijin financiar solicitanţilor în privinţa cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiţii în vederea obţinerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea,gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, iar sprijinul plătit se recuperează.
    7.4. A.P.I.A. elaborează formularele necesare pentru implementarea măsurilor, prin intermediul ghidului solicitantului.
    7.5. Centrele judeţene A.P.I.A. vor anunţa solicitantul în termen de 15 zile lucrătoare dacă cererea/cererile de ajutor însoţită/însoţite de documentele prevăzute la pct. 7.2 lit. b) a/au fost acceptată/acceptate sau, în cazul în care documentaţia este incompletă, vor anunţa solicitantul în vederea completării dosarului.
    7.6. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar pentru restructurare şi reconversie depuse la A.P.I.A. se instrumentează în ordinea numerelor de înregistrare, cu excepţia cererilor pentru acordarea sprijinului financiar în avans.
    7.7. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanţi.
    7.7.1. În termen de 30 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligaţia să efectueze toate plăţile către furnizori, aferente măsurilor recepţionate.
    7.7.2. Neefectuarea plăţilor prevăzute la pct 7.7.1. constituie încălcarea prevederilor pct. 2.6 şi 2.6.1 din prezentele norme şi conduce la recuperarea proporţională de către A.P.I.A. a sprijinului financiar acordat.
    7.7.3. În termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligaţia să depună la centrele judeţene APIA, documentele justificative ale plăţilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 7.7.1.
    7.8. În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa aprobată şi suprafaţa realizată nu depăşeşte 20 %, cuantumul sprijinului se calculează pe baza suprafeţei realizate eligibile.
    7.9. În cazul în care suprafaţa nerealizată este mai mare de 20%, însă de cel mult 50%, cuantumul sprijinul se diminuează cu dublul diferenţei suprafeţei nerealizate.
    7.10. În cazul în care suprafaţa nerealizată depăşeşte 50% din suprafaţa aprobată, nu se acordă sprijinul.
    7.11. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în condiţiile în care:
    a) se solicită în cerere, în baza planului aprobat, înainte de executarea măsurii;
    b) măsura este eligibilă şi execuţia acesteia să fi început deja, fiind consemnată în declaraţia de începere a executării măsurii şi în procesul-verbal de constatare a începerii executării măsurii;
    c) solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/ 1.150 al Comisiei.

    7.12. În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, o garanţie poate fi constituită sub formă de:
    a) depozit în numerar;
    b) scrisoare de garanţie bancară.

    7.12.1. Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a măsurii/măsurilor, la care se adaugă 90 de zile şi se depune odată cu declaraţia de începere a măsurii.
    7.12.2. Valoarea avansurilor nu poate depăşi 80% din valoarea unei măsuri în cadrul programului de restructurare/reconversie, conform prevederilor art. 26 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1.150/2016 al Comisiei.
    7.12.3. Diferenţa de plata se acordă după finalizarea şi verificarea administrativa şi la faţa locului a măsurii pentru care a fost acordat avansul, după caz.
    7.13. Pentru acordarea sprijinului în avans, cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la pct. 7.2.
    7.13.1. Beneficiarii de plăţi în avans pentru care contribuţia eligibilă din partea Uniunii Europene este mai mică de 5 milioane euro, sunt scutiţi de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol.
    7.14. A.P.I.A. va solicita M.A.D.R. alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la autorizarea cererii de plată.
    7.15. M.A.D.R. va alimenta conturile A.P.I.A. în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea prevăzută la pct. 7.14.
    7.16. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanţi.
    7.17. În cazul acordării avansului, garanţia prevăzută la pct. 7.10 lit. c) se eliberează de către A.P.I.A., la cererea beneficiarului de avans, numai pe baza declaraţiei de finalizare a măsurii şi a procesului-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă.
    7.18. Plata sprijinului financiar comunitar se face în lei, la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană în ultima zi lucrătoare care precedă data de 1 august, conform Regulamentului delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
    7.19. Plata fiecărei măsuri către beneficiar se face în termen de 7 luni de la data prezentării unui dosar de plată complet şi conform, având ca bază şi declaraţia de finalizare a măsurii şi procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit în urma verificărilor pe teren.
    7.20. Planurile individuale ale căror măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie au fost finalizate, dar pentru care fondurile alocate României s-au epuizat vor fi plătite cu prioritate în următorul exerciţiu financiar, în ordinea depunerii documentelor prevăzute la pct. 7.2 lit. b).
    7.21. M.A.D.R. solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare în baza situaţiei centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    7.22. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, M.A.D.R. alimentează contul A.P.I.A., în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor.
    CAP. VI
    Controlul programelor finanţate
    8.1. Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul M.A.D.R., precum şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească instituţii care dispun de personal calificat în domeniul vitivinicol, în calitate de organisme delegate ale A.P.I.A., verifică respectarea tehnologiei aplicate plantaţiilor de către solicitanţii de restructurare/ reconversie în baza Acordului de delegare de competenţe pentru activitatea de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie, ulterior recepţiilor finale ale măsurilor de sprijin, în plantaţiile viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie, pentru o perioada de 3 ani financiari ulteriori anului financiar în care a fost efectuată plata finală.
    8.2. O.N.V.P.V. efectuează verificarea administrativă a parcelelor viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, în conformitate cu Acordul de delegare încheiat cu A.P.I.A.
    8.3. După vizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarelor documente, după caz:
    - anexa nr. 2 (declaraţia de defrişare) la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, vizată de persoanele responsabile.
    – anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv cererea de plantare/replantare a viţei-de-vie pentru strugurii de vin, va fi păstrată în copie de către inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.;
    – autorizaţia de replantare.

    8.3.1. Centrele Judeţene ale A.P.I.A. vor transmite către O.N.V.P.V., pe email sau prin curier/poştă etc., o copie după următoarele documente, după caz:
    a) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S, emis de A.P.I.A.-CJ, înainte şi după defrişare;
    b) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A.-CJ după plantare;
    c) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală a măsurii: defrişare, proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori pentru programele de reconversie a soiurilor şi reamplasarea parcelelor;
    d) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală a măsurii de reconversie prin supraaltoire;
    e) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A.-CJ pentru supraaltorie;
    f) proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală pentru programul de replantare din motive fitosanitare;
    g) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. pentru programul de replantare din motive fitosanitare;
    h) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală a măsurii de Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj pentru programul de replantare din motive fitosanitare;
    i) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală a măsurii de Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj pentru programele de reconversia soiurilor şi reamplasarea parcelelor;
    j) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală pentru programe de modernizare;
    k) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. pentru programe de modernizare

    8.4. Beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa şi depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită sau nu plăţi directe.
    8.4.1. Beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie vor completa codul numeric al parcelei viticole, pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 - suprafeţe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie.
    8.5. Nerespectarea ecocondiţionalităţii de către beneficiarii de sprijin va duce la sancţionarea acestora de către reprezentanţii A.P.I.A. conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013.
    8.6. Nefinalizarea planului individual conform angajamentelor sau în termenele prevăzute de prezentul ordin conduce la neacordarea spriJinului financiar sau recuperarea sprijinului financiar plătit.
    8.7. Beneficiarii sprijinului financiar care abandonează sau defrişează plantaţiile înfiinţate prin programele de restructurare/reconversie de la pct. 2.2, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), în primele 10 campanii viticole de la finalizarea planurilor individuale vor returna sumele plătite de A.P.I.A., precum şi dobânzile calculate conform legislaţiei în vigoare.
    8.8. Transferul parcelelor viticole realizate prin programele de restructurare/reconversie de la pct. 2.2 în primele 10 campanii de la finalizarea planurilor individuale se realizează cu preluarea de către noul deţinător a tuturor obligaţiilor care decurg din prezentul act normativ.
    CAP. VII
    Dispoziţii finale
     Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme
    ANEXA 1

    CAP. 1
    Persoane neînregistrate fiscal

┌────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Sprijin financiar/ha - │
│ │ │ │ │Suma forfetară maximă │
│ │ │ │ ├──────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │>4000 │3500-4000│3000-3500│
│ │Tip de │ │Material │plante│plante/ha│plante/ha│
│Programul │autorizare │Măsuri eligibile │săditor │/ha │ │ │
│ │ │ │ ├──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Până │ │ │
│ │ │ │ │la │Până la │Până la │
│ │ │ │ │euro/ │euro/ha │euro/ha │
│ │ │ │ │ha │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │Autorizaţia│ │viţe │ │ │ │
│ │de plantare│Proiectare, │altoite │9850 │9150 │8450 │
│ │provenită │pregătire teren, │certificate│ │ │ │
│ │din │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │conversie*/│instalare tutori │viţe │ │ │ │
│ │Autorizaţia│- 1 - │altoite │8850 │8250 │7650 │
│ │de │ │standard │ │ │ │
│ │replantare ├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │provenită │Instalare sistem de │ │ │ │ │
│ │din │suţinere pentru │X │6200 │6200 │6200 │
│ │conversie*/│conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│- 2 - │ │ │ │ │
│ │de ├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │replantare/│Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│instalarea de │ │ │ │ │
│ │de │sisteme de irigaţii │X │4000 │4000 │4000 │
│ │replantare │prin picurare │ │ │ │ │
│ │anticipată │- 3 - │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Reconversia │ │Defrişare, │viţe │ │ │ │
│soiurilor │ │proiectare, │altoite │10600 │9900 │9200 │
│ │ │pregătire │certificate│ │ │ │
│ │ │teren,plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare tutori │viţe │ │ │ │
│ │ │- 1 - │altoite │9600 │9000 │8400 │
│ │ │ │standard │ │ │ │
│ │Autorizaţie├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │de │Instalare sistem de │ │ │ │ │
│ │replantare │suţinere pentru │X │6200 │6200 │6200 │
│ │ │conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│ │ │- 2 - │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de │ │ │ │ │
│ │ │sisteme de irigaţii │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │prin picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │X │Supraaltoirea │ochi/butaş │7500 │7000 │6500 │
│ │ │ │altoi │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │viţe │ │ │ │
│ │ │Proiectare, │altoite │9850 │9150 │8450 │
│ │ │pregătire teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare tutori │viţe │ │ │ │
│ │ │- 1 - │altoite │8850 │8250 │7650 │
│ │ │ │standard │ │ │ │
│ │Autorizaţia├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │de │Instalare sistem de │ │ │ │ │
│ │replantare │susţinere pentru │X │6200 │6200 │6200 │
│ │anticipată │conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│ │ │- 2 - │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de │ │ │ │ │
│ │ │sisteme de irigaţii │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │prin picurare │ │ │ │ │
│Reamplasarea│ │- 3 - │ │ │ │ │
│parcelelor ├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Defrişare, │viţe │ │ │ │
│ │ │proiectare, │altoite │10600 │9900 │9200 │
│ │ │pregătire teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare tutori │viţe │ │ │ │
│ │ │- 1 - │altoite │9600 │9000 │8400 │
│ │ │ │standard │ │ │ │
│ │Autorizaţia├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │de │Instalare sistem de │ │ │ │ │
│ │replantare │susţinere pentru │X │6200 │6200 │6200 │
│ │ │conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de │ │ │ │ │
│ │ │sisteme de irigaţii │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │prin picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │viţe │ │ │ │
│ │ │Proiectare, │altoite │9850 │9150 │8450 │
│ │ │pregătire teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Replantarea │ │instalare tutori │viţe │ │ │ │
│ca urmare a │ │- 1 - │altoite │8850 │8250 │7650 │
│defrişării │ │ │standard │ │ │ │
│obligatorii │Autorizaţie├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│a │de │Instalare sistem de │ │ │ │ │
│plantaţiilor│replantare │suţinere pentru │X │6200 │6200 │6200 │
│viticole din│ │conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│motive │ │- 2 - │ │ │ │ │
│sanitare sau│ ├────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│fitosanitare│ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de │ │ │ │ │
│ │ │sisteme de irigaţii │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │prin picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare,instalare│ │ │ │ │
│ │X │/ înlocuire sistem │X │6500 │6500 │6500 │
│ │ │de susţinere pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modernizarea formei │ │ │ │ │
│ │ │de conducere a │ │ │ │ │
│ │ │viţei-de-vie prin │ │ │ │ │
│ │X │trecerea de la │X │3050 │2950 │2850 │
│ │ │cultura joasă la │ │ │ │ │
│ │ │cultura semiînaltă │ │ │ │ │
│ │ │şi înaltă │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modernizarea │ │ │ │ │
│ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│Modernizare │ │susţinere prin │ │ │ │ │
│ │ │înlocuirea sârmelor │ │ │ │ │
│ │ │prin instalarea a 3 │ │ │ │ │
│ │ │rânduri de sârme, │ │ │ │ │
│ │X │din care minimum │X │2550 │2550 │2550 │
│ │ │două duble, la │ │ │ │ │
│ │ │sistemul pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi palisaj│ │ │ │ │
│ │ │în vederea │ │ │ │ │
│ │ │susţinerii butucilor│ │ │ │ │
│ │ │şi conducerii │ │ │ │ │
│ │ │lăstarilor │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │X │instalarea de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │sisteme de irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │prin picurare │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴────────────────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┘

        * autorizaţia de plantare/replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, vor fi acceptate la planurile individuale depuse până la data de 31 decembrie 2018;
    CAP. 2
    Persoane înregistrate fiscal

┌────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Sprijin financiar/ha - │
│ │ │ │ │Suma forfetară maximă │
│ │ │ │ ├──────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │>4000 │3500-4000│3000-3500│
│ │Tip de │Măsuri │Material │plante│plante/ha│plante/ha│
│Programul │autorizare │eligibile │săditor │/ha │ │ │
│ │ │ │ ├──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Până │ │ │
│ │ │ │ │la │Până la │Până la │
│ │ │ │ │euro/ │euro/ha │euro/ha │
│ │ │ │ │ha │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │10200 │9500 │8800 │
│ │Autorizaţia│teren, │certificate│ │ │ │
│ │de plantare│plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │provenită │instalare │viţe │ │ │ │
│ │din │tutori │altoite │9200 │8600 │8000 │
│ │conversie*/│- 1 - │standard │ │ │ │
│ │Autorizaţia├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │de │Instalare │ │ │ │ │
│ │replantare │sistem de │ │ │ │ │
│ │provenită │susţinere │ │ │ │ │
│ │din │pentru │X │6645 │6645 │6645 │
│ │conversie*/│conducere şi │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│palisaj │ │ │ │ │
│ │de │- 2 - │ │ │ │ │
│ │replantare/├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │Autorizaţie│Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │de │instalarea de│ │ │ │ │
│ │replantare │sisteme de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │anticipată │irigaţii prin│ │ │ │ │
│ │ │picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Defrişare, │viţe │ │ │ │
│Reconversia │ │proiectare, │altoite │11350 │10650 │9950 │
│soiurilor │ │pregătire │certificate│ │ │ │
│ │ │teren, │ │ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare │viţe │ │ │ │
│ │ │tutori │altoite │10350 │9750 │9150 │
│ │ │- 1 - │standard │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │Autorizaţie│Instalare │ │ │ │ │
│ │de │sistem de │ │ │ │ │
│ │replantare │susţinere │ │ │ │ │
│ │ │pentru │X │6645 │6645 │6645 │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ │ │- 2 - │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │irigaţii prin│ │ │ │ │
│ │ │picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │X │Supraaltoirea│ochi/butaş │7500 │7000 │6500 │
│ │ │ │altoi │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │10200 │9500 │8800 │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare │viţe │ │ │ │
│ │ │tutori │altoite │9200 │8600 │8000 │
│ │ │- 1 - │standard │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │Autorizaţia│sistem de │ │ │ │ │
│ │de │susţinere │ │ │ │ │
│ │replantare │pentru │X │6645 │6645 │6645 │
│ │anticipată │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ │ │- 2 - │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │irigaţii prin│ │ │ │ │
│ │ │picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
│Reamplasarea├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│parcelelor │ │Defrişare, │viţe │ │ │ │
│ │ │proiectare, │altoite │11350 │10650 │9950 │
│ │ │pregătire │certificate│ │ │ │
│ │ │teren, │ │ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare │viţe │ │ │ │
│ │ │tutori │altoite │10350 │9750 │9150 │
│ │ │- 1 - │standard │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │Autorizaţia│Instalare │ │ │ │ │
│ │de │sistem de │ │ │ │ │
│ │replantare │susţinere │ │ │ │ │
│ │ │pentru │X │6645 │6645 │6645 │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ │ │-2- │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │irigaţii prin│ │ │ │ │
│ │ │picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │10200 │9500 │8800 │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare şi ├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │instalare │viţe │ │ │ │
│ │ │tutori │altoite │9200 │8600 │8000 │
│Replantarea │ │- 1 - │standard │ │ │ │
│ca urmare a │ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│defrişării │ │Instalare │ │ │ │ │
│obligatorii │Autorizaţie│sistem de │ │ │ │ │
│a │de │susţinere │ │ │ │ │
│plantaţiilor│replantare │pentru │X │6645 │6645 │6645 │
│viticole din│ │conducere şi │ │ │ │ │
│motive │ │palisaj │ │ │ │ │
│sanitare sau│ │- 2 - │ │ │ │ │
│fitosanitare│ ├─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │irigaţii prin│ │ │ │ │
│ │ │picurare │ │ │ │ │
│ │ │- 3 - │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare, │ │ │ │ │
│ │ │instalare/ │ │ │ │ │
│ │ │înlocuire │ │ │ │ │
│ │X │sistem de │X │6500 │6500 │6500 │
│ │ │susţinere │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modernizarea │ │ │ │ │
│ │ │formei de │ │ │ │ │
│ │ │conducere a │ │ │ │ │
│ │ │viţei-de-vie │ │ │ │ │
│ │X │prin trecerea│X │3050 │2950 │2850 │
│ │ │de la cultura│ │ │ │ │
│ │ │joasă la │ │ │ │ │
│ │ │cultura │ │ │ │ │
│ │ │semiînaltă şi│ │ │ │ │
│ │ │înaltă │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modernizarea │ │ │ │ │
│ │ │sistemului de│ │ │ │ │
│Modernizare │ │susţinere │ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │înlocuirea │ │ │ │ │
│ │ │sârmelor prin│ │ │ │ │
│ │ │instalarea a │ │ │ │ │
│ │ │3 rânduri de │ │ │ │ │
│ │ │sârme, din │ │ │ │ │
│ │X │care minimum │X │2550 │2550 │2550 │
│ │ │două duble, │ │ │ │ │
│ │ │la sistemul │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj în │ │ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │ │
│ │ │susţinerii │ │ │ │ │
│ │ │butucilor şi │ │ │ │ │
│ │ │conducerii │ │ │ │ │
│ │ │lăstarilor │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │X │sisteme de │X │4000 │4000 │4000 │
│ │ │irigaţii prin│ │ │ │ │
│ │ │picurare │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┘

        * autorizaţia de plantare/replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, vor fi acceptate la planurile individuale depuse până la data de 31 decembrie 2018;

    ANEXA 2

    LISTA
                         soiurilor de struguri pentru vin eligibile
                   pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │ │DENUMIERE DE │ │ │ │
│ │ │0RIGINE │ │ │ │
│Nr. │Regiunea │CONTROLATĂ │ │ │Soiuri │
│crt.│viticolă │(DOC) │Soiuri albe │Soiuri roşii │aromate │
│ │ │INDICAŢIE │ │ │ │
│ │ │GEOGRAFICĂ │ │ │ │
│ │ │(IG) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Neuburger, │ │ │
│ │ │ │Riesling │ │Muscat │
│ │ │ │Italian, │Cabernet Sauvignon, │Ottonel, │
│ │ │IG Dealurile │Riesling de │Pinot Noir, Fetească│Traminer roz,│
│ │ │Transilvaniei│Rhin, Fetească│Neagră, Merlot, │Traminer │
│ │ │ │Regală, │Syrah │aromat │
│ │ │ │Fetească Albă,│ │ │
│ │ │ │Iordană,Astra,│ │ │
│ │ │ │Blasius, │ │ │
│ │ │ │Selena, │ │ │
│ │ │ │Furmint. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Neuburger, │ │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │Italian, │ │ │
│ │ │ │Riesling de │Cabernet Sauvignon, │Traminer │
│ │ │DOC Târnave │Rhin, Fetească│Pinot Noir, Fetească│aromat, │
│ │ │ │Regală, │Neagră, Syrah, │Muscat │
│ │ │ │Fetească Albă,│Merlot, Zweigelt │Ottonel │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Kerner, │ │ │
│ │ │ │Radames, │ │ │
│ │ │ │Selena, │ │ │
│ │ │ │Blasius, │ │ │
│ │ │ │Iordană. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Neuburger, │ │ │
│ │ │ │Riesling │Cabernet Sauvignon, │Traminer roz,│
│ │ │DOC Lechinţa │Italian, │Fetească neagră, │Muscat │
│ │Podişul │ │Fetească │Merlot, Pinot noir │Ottonel │
│1. │Transilvaniei│ │Regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească Albă,│ │ │
│ │ │ │Chardonnay. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Neuburger, │ │ │
│ │ │ │Riesling │Cabernet Sauvignon, │Traminer roz │
│ │ │DOC Aiud │Italian, │Pinot noir, Fetească│Muscat │
│ │ │ │Riesling de │neagră, Syrah, │Ottonel │
│ │ │ │Rhin, Fetească│Merlot │ │
│ │ │ │Regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească Albă,│ │ │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Iordană. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Neuburger, │ │ │
│ │ │ │Riesling de │Cabernet Sauvignon, │Traminer roz,│
│ │ │DOC │Rhin, Riesling│Pinot noir, Fetească│Muscat │
│ │ │Sebeş-Apold │Italian, │neagră, Merlot, │Ottonel │
│ │ │ │Fetească │Syrah │ │
│ │ │ │Regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească Albă,│ │ │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Iordană │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Neuburger, │ │ │
│ │ │DOC Alba │Riesling │ │Traminer roz,│
│ │ │Iulia │Italian, │- │Muscat │
│ │ │ │Fetească │ │Ottonel │
│ │ │ │Regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească Albă,│ │ │
│ │ │ │Furmint. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │italian, │ │ │
│ │ │ │Riesling de │ │Tămâioasă │
│ │ │ │Rhin, │ │românească, │
│ │ │ │Chardonnay, │Cabernet Sauvignon, │Traminer roz,│
│ │ │ │Zghihară de │Merlot, Pinot noir, │Traminer │
│ │ │ │Huşi, Aligote,│Fetească neagră, │aromat, │
│ │ │IG Dealurile │Frâncuşă, │Băbească neagră, │Şarba, Muscat│
│ │ │Moldovei │Grasă de │Arcaş, Burgund mare,│Ottonel, │
│ │ │ │Cotnari, │Balada, Portugais │Busuioacă de │
│ │ │ │Băbească gri, │bleu, Codană, │Bohotin, │
│ │ │ │Crâmpoşie │Cadarcă │Aromat de │
│ │ │ │selecţionată, │ │Iaşi, Negru │
│ │ │ │Crâmpoşie, │ │aromat │
│ │ │ │Rkaţitelli, │ │ │
│ │ │ │Golia, Ozana, │ │ │
│ │ │ │Raluca, │ │ │
│ │ │ │Unirea, │ │ │
│ │ │ │Donaris, │ │ │
│ │ │ │Plăvaie, │ │ │
│ │ │ │Furmint. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Băbească Gri, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie │ │ │
│ │ │ │selecţionată, │ │Muscat │
│ │ │ │Fetească albă,│ │Ottonel, │
│ │ │ │Fetească │ │Tămâioasă │
│ │ │ │regală, │Fetească neagră, │românească, │
│ │ │ │Frâncuşa, │Cabernet Sauvignon, │Şarba, │
│ │ │IG Dealurile │Pinot Gris, │Merlot, Pinot Noir, │Busuioacă de │
│ │ │Vrancei │Riesling de │Babească Neagră, │Bohotin,Negru│
│ │ │ │Rhin, Riesling│Burgund, Codană, │Aromat, │
│ │ │ │Italian, │Portugais bleu, │Traminer roz,│
│ │ │ │Sauvignon, │Cadarcă │Traminer │
│ │ │ │Unirea, │ │aromat, │
│ │ │ │Galbenă de │ │Aromat de │
│ │ │ │Odobesti, │ │Iaşi │
│ │ │ │Mioriţa, │ │ │
│ │ │ │Plăvaie, │ │ │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Mustoasă de │ │ │
│ │ │ │Măderat. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grasă de │ │ │
│ │ │ │Cotnari, │ │Tămâioasă │
│ │ │ │Frâncuşă, │ │românească, │
│ │ │DOC Cotnari │Fetească albă,│Fetească neagră │Busuioacă de │
│ │ │ │Chardonnay, │ │Bohotin, │
│ │ │ │Sauvignon, │ │Traminer roz │
│ │ │ │Pinot gris. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Sauvignon, │Muscat │
│ │ │ │regală, │Merlot, Pinot noir, │Ottonel, │
│ │ │DOC Bohotin │Fetească albă,│Fetească neagră, │Busuioacă de │
│ │ │ │Riesling │Băbească neagră │Bohotin │
│ │ │ │italian, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Aligote │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Sauvignon, │Busuioacă de │
│ │ │ │regală, │Merlot, Pinot noir, │Bohotin │
│ │ │DOC Iana │Riesling │Fetească neagră, │Muscat │
│ │ │ │italian, │Băbească neagră │Ottonel │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Sauvignon. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │Muscat │
│ │ │ │Chardonnay, │ │Ottonel, │
│ │ │ │Riesling │Cabernet Sauvignon, │Tămâioasă │
│ │ │ │italian, │Merlot, Pinot noir, │românească, │
│ │ │DOC Iaşi │Fetească albă,│Fetească neagră, │Şarba, │
│ │ │ │Fetească │Băbească neagră, │Busuioacă de │
│ │ │ │regală, │Arcaş │Bohotin. │
│ │ │ │Aligote, │ │Traminer roz │
│ │ │ │Riesling de │ │ │
│ │ │ │Rhin, Golia. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Riesling │ │Muscat │
│ │ │ │italian, │Cabernet Sauvignon, │Ottonel, │
│ │ │ │Chardonnay, │Merlot, Pinot noir, │Negru Aromat,│
│ │ │ │Zghihară de │Fetească neagră, │Tămâioasă │
│ │ │ │Huşi, Aligote │Băbească neagră, │românească, │
│ │ │DOC Huşi │Băbească Gri, │Portugais bleu │Aromat de │
│ │ │ │Crâmpoşie │Codană, Syrah, │Iaşi, │
│ │ │ │selecţionată, │Zweigelt, │Traminer roz,│
│ │ │ │Donaris, │Sangiovese, │Şarba, │
│ │ │ │Frâncuşa, │Nebbiolo, Barbera │Busuioacă de │
│ │ │ │Plăvaie, Grasă│ │Bohotin │
│2. │Dealurile │ │de Cotnari, │ │ │
│ │Moldovei │ │Riesling de │ │ │
│ │ │ │Rhin, │ │ │
│ │ │ │Muscadelle, │ │ │
│ │ │ │Semillon. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │DOC Nicoreşti│regală, │Merlot, Fetească │Muscat │
│ │ │ │Fetească albă,│neagră, Băbească │Ottonel │
│ │ │ │Riesling │neagră │ │
│ │ │ │Italian. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Muscat │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Ottonel, │Merlot, Fetească │ │
│ │ │DOC Dealu │Riesling │neagră, Burgund │ │
│ │ │Bujorului │italian, │mare, Băbească │ │
│ │ │ │Fetească │neagră │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Băbească gri. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Băbească gri, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie │ │ │
│ │ │ │selecţionată, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │Şarba, Muscat│
│ │ │ │Fetească │Fetească neagră, │Ottonel, │
│ │ │ │regală, │Cabernet Sauvignon, │Tămâioasă │
│ │ │ │Frâncuşă, │Merlot, Pinot noir, │românească, │
│ │ │DOC Panciu │Mustoasă de │Băbească neagră, │Traminer │
│ │ │ │Măderat, Pinot│Burgund mare, │aromat, │
│ │ │ │gris, Riesling│Codană, Cadarcă, │Traminer roz,│
│ │ │ │de Rhin, │Portugais Bleu │Negru Aromat │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │Italian, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Galbenă de │ │ │
│ │ │ │Odobeşti, │ │ │
│ │ │ │Plăvaie, │ │ │
│ │ │ │Furmint. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Galbenă de │ │ │
│ │ │ │Odobeşti, │ │ │
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │italian, │ │ │
│ │ │ │Riesling de │Fetească neagră, │ │
│ │ │ │Rhin, │Cabernet Sauvignon, │Şarba, Muscat│
│ │ │ │Sauvignon, │Merlot, Pinot Noir, │Ottonel, │
│ │ │ │Plăvaie, │Băbească Neagră, │Tămâioasă │
│ │ │DOC Odobeşti │Chardonnay, │Codană, Syrah, │românească, │
│ │ │ │Furmint, │Zweigelt, │Traminer roz,│
│ │ │ │Băbeasca Gri, │Sangiovese,Nebbiolo,│Traminer │
│ │ │ │Crâmpoşie │Barbera │aromat │
│ │ │ │selecţionată, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie, │ │ │
│ │ │ │Donaris, │ │ │
│ │ │ │Mustoasă de │ │ │
│ │ │ │Măderat, │ │ │
│ │ │ │Frâncuşă, │ │ │
│ │ │ │Grasă de │ │ │
│ │ │ │Cotnari, │ │ │
│ │ │ │Muscadelle, │ │ │
│ │ │ │Semillon. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Muscat │ │ │
│ │ │ │Ottonel, │ │ │
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Băbească gri, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie │ │ │
│ │ │ │selecţionată, │ │Şarba, Muscat│
│ │ │ │Fetească albă,│ │Ottonel, │
│ │ │ │Fetească │Fetească neagră, │Tămâioasă │
│ │ │ │regală, │Cabernet Sauvignon, │românească, │
│ │ │ │Frâncuşă, │Merlot, Pinot Noir, │Busuioacă de │
│ │ │ │Mustoasă de │Băbească neagră, │Bohotin, │
│ │ │ │Măderat, Pinot│Burgund mare, │Negru Aromat,│
│ │ │ │gris, Riesling│Cadarcă, Syrah │Traminer │
│ │ │ │de Rhin, │ │aromat, │
│ │ │ │Riesling │ │Traminer roz │
│ │ │DOC Coteşti │italian, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Galbenă de │ │ │
│ │ │ │Odobeşti, │ │ │
│ │ │ │Plăvaie, │ │ │
│ │ │ │Furmint. │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Pinot blanc, │ │ │
│ │ │ │Riesling de │Cabernet Sauvignon, │Muscat │
│ │ │ │Rhin, Riesling│Cabernet franc, │Ottonel, │
│ │ │ │italian, │Pinot noir, Fetească│Tămâioasă │
│ │ │ │Sauvignon, │neagră, Merlot, │românească, │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Viognier, │Burgund mare, Syrah,│ │
│ │ │ │Aligote, │Novac, Negru de │ │
│ │ │ │Traminer roz, │Drăgăşani, │ │
│ │ │ │Grasă de │Sangiovese, │ │
│ │ │IG Dealurile │Cotnari, │Grenache, Mourvedre,│Busuioacă de │
│ │ │Munteniei │Crâmpoşie │Petit verdot, │Bohotin │
│ │ │ │selectionată, │Nebbiolo, Barbera, │ │
│ │ │ │Trebbiano, │Băbească neagră, │ │
│ │ │ │Glera. │Portugais bleu, │ │
│ │ │ │ │Zweigelt │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească │Fetească neagră, │ │
│ │ │ │regală, Pinot │Merlot, Negru de │ │
│ │ │ │gris, Riesling│Drăgăşani, Novac, │Muscat │
│ │ │ │italian, │Negru vârtos, Pinot │Ottonel, │
│ │ │IG Dealurile │Riesling de │noir, Syrah, Burgund│Tămâioasă │
│ │ │Olteniei │Rhin, │Mare, Băbească │românească, │
│ │ │ │Sauvignon, │Neagră, Dornfelder, │Tămâioasă │
│ │ │ │Crâmpoşie │Sangiovese, │roză, │
│ │ │ │selecţionată, │Zinfandel, Marcelan,│ │
│ │ │ │Ugni Blanc, │Touriga Nacional, │ │
│ │ │ │Braghină, │Touriga Franca, │ │
│ │ │ │Gordan, │Cabernet Franc │ │
│ │ │ │Viognier. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Muscat │ │ │
│ │ │ │Ottonel, │ │ │
│ │ │ │Viognier, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Pinot gris, │Cabernet franc, │ │
│ │ │ │Pinot blanc, │Pinot noir, Fetească│Tămâioasă │
│ │ │ │Riesling de │neagră, Merlot, │românească │
│ │ │ │Rhin, Riesling│Burgund mare, Syrah,│Busuioacă de │
│ │ │DOC Dealu │italian, │Novac, Negru de │Bohotin, │
│ │ │Mare │Sauvignon, │Drăgăşani, │Negru aromat,│
│ │ │ │Fetească albă,│Sangiovese, │Crâmpoşie │
│ │ │ │Fetească │Grenache, Mourvedre,│selecţionată,│
│ │ │ │regală, │Petit verdot, │Traminer roz │
│ │ │ │Aligote, Grasă│Nebbiolo, Barbera, │ │
│ │ │ │de Cotnari, │Băbească neagră, │ │
│ │ │ │Trebbiano, │ │ │
│ │ │ │Moscato │ │ │
│ │ │ │Bianco. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Burgund mare, │ │
│ │ │ │Riesling │Fetească neagră, │Tămâioasă │
│ │ │DOC Pietroasa│italian, │Băbească neagră, │românească, │
│ │ │ │Sauvignon, │Pinot noir, Merlot, │Busuioacă de │
│ │ │ │Chardonnay, │Cabernet Sauvignon, │Bohotin │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Grasă de │ │ │
│ │ │ │Cotnari. │ │ │
│ │Dealurile ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │Munteniei şi │ │Crâmpoşie │ │ │
│ │Olteniei │ │selecţionată, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Chardonnay, │Merlot, Pinot noir, │Tămâioasă │
│ │ │ │Fetească │Syrah, Fetească │Românească, │
│ │ │DOC Drăgăşani│Regală, │Neagră, Novac, Negru│Muscat │
│ │ │ │Riesling │de Drăgăşani, │Ottonel │
│ │ │ │Italian, │Burgund mare │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Fetească Albă,│Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească │Merlot, Pinot Noir, │ │
│ │ │DOC │Regală, │Syrah, Fetească │- │
│ │ │Sâmbureşti │Riesling │Neagră, Novac, Negru│ │
│ │ │ │italian, │de Drăgăşani │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Sauvignon, │Muscat │
│ │ │DOC │regală, │Merlot, Pinot noir, │Ottonel, │
│ │ │Ştefăneşti │Riesling │Fetească neagră, │Tămâioasă │
│ │ │ │italian, │Burgund mare │românească │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot Gris, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Chardonnay, │Cabernet Franc, │Muscat │
│ │ │ │Fetească │Merlot, Pinot Noir, │Ottonel, │
│ │ │DOC Mehedinţi│Regală, │Fetească Neagră, │Tămâioasă │
│ │ │ │Fetească Alba,│Marcelan, Syrah, │Românească │
│ │ │ │Riesling │Novac, Negru de │ │
│ │ │ │Italian, │Drăgăşani │ │
│ │ │ │Viognier. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot Gris, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Chardonnay, │Cabernet Franc, │Tămâioasă │
│ │ │ │Fetească Albă,│Merlot, Pinot Noir, │Românească, │
│ │ │DOC Segarcea │Riesling │Fetească Neagră, │Tămâioasă │
│ │ │ │Italian, │Marcelan, Syrah, │Roză │
│ │ │ │Riesling de │Negru de Drăgăşani │ │
│ │ │ │Rhin, │ │ │
│ │ │ │Viognier. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Cabernet │Cabernet Franc, │Tămâioasă │
│ │ │DOC Banu │Franc, │Merlot, Pinot Noir, │Românească, │
│ │ │Mărăcine │Fetească │Fetească Neagră, │Muscat │
│ │ │ │Regală, │Syrah, Novac, Negru │Ottonel │
│ │ │ │Fetească Albă,│de Drăgăşani │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │Italian. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Franc, │ │
│ │ │ │regală, │Merlot, Pinot noir, │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Fetească neagră, │Muscat │
│ │ │IG Viile │Riesling │Burgund mare, │Ottonel, │
│ │ │Timişului │italian, │Cadarcă, Syrah, │Tămâioasă │
│ │ │ │Riesling de │Negru de Drăgăşani, │românească, │
│ │ │ │Rhin, │Novac, Sangiovesse, │Traminer roz │
│ │ │ │Chardonnay, │Portugais bleu, │ │
│ │ │ │Viognier, │Alicante Bouschet, │ │
│ │ │ │Mustoasă de │Negru de Drăgăşani, │ │
│ │ │ │Măderat. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │regală, │Merlot, Pinot noir, │ │
│ │ │IG Viile │Fetească albă,│Fetească neagră, │Muscat │
│ │ │Caraşului │Riesling │Burgund mare, │Ottonel, │
│ │ │ │italian, │Cadarcă, Syrah, │Traminer roz │
│ │ │ │Riesling de │Alicante Bouschet │ │
│ │ │ │Rhin, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │MaJarcă. │ │ │
│4. │Banat ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Franc, │ │
│ │ │ │regală, │Merlot, Pinot noir, │ │
│ │ │ │Mustoasă de │Fetească neagră, │Muscat │
│ │ │DOC Recaş │Măderat, │Burgund mare, Negru │Ottonel, │
│ │ │ │Riesling │de Drăgăşani, │Tămâioasă │
│ │ │ │italian, │Cadarcă, Syrah, │românească │
│ │ │ │Riesling de │Novac, Alicante │ │
│ │ │ │Rhin, │Bouschet │ │
│ │ │ │Viognier, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Traminer roz. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească │Merlot, Pinot noir, │ │
│ │ │ │regală, │Fetească neagră, │ │
│ │ │DOC Banat │Fetească albă,│Burgund mare, │Muscat │
│ │ │ │Riesling │Cadarcă, Syrah, │Ottonel │
│ │ │ │italian, │Novac, Negru de │ │
│ │ │ │Riesling de │Drăgăşani │ │
│ │ │ │Rhin, MaJarcă,│ │ │
│ │ │ │Chardonnay. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Riesling │Merlot, Pinot noir, │ │
│ │ │IG Dealurile │italian, │Fetească neagră, │Muscat │
│ │ │Zarandului │Riesling de │Burgund mare, │Ottonel, │
│ │ │ │Rhin, │Cadarcă, Syrah, │Traminer roz │
│ │ │ │Chardonnay, │Novac, Portugais │ │
│ │ │ │Mustoasă de │bleu, Sangiovese │ │
│ │ │ │Măderat, │ │ │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Furmint de │ │ │
│ │ │ │Miniş. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │italian, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │IG Dealurile │Riesling de │Merlot, Pinot noir, │Traminer roz │
│ │ │Crişanei │Rhin, │Fetească neagră, │ │
│ │ │ │Chardonnay, │Burgund mare, Syrah │ │
│ │ │ │Iordană, │ │ │
│ │ │ │Mustoasă de │ │ │
│ │ │ │Măderat, │ │ │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Furmint de │ │ │
│ │ │ │Miniş. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│5. │Crişana şi │ │Fetească │ │ │
│ │Maramureş │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet Sauvignon, │Muscat │
│ │ │ │Riesling │Merlot, Pinot noir, │Ottonel, │
│ │ │IG Dealurile │italian, │Fetească neagră, │Tămâioasă │
│ │ │Sătmarului │Riesling de │Burgund mare, │românească, │
│ │ │ │Rhin, │Cadarcă, Syrah │Traminer roz │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Mustoasă de │ │ │
│ │ │ │Măderat, │ │ │
│ │ │ │Furmint, │ │ │
│ │ │ │Iordană. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Furmint, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească │Cabernet Franc, │Muscat │
│ │ │ │regală, │Merlot, Pinot noir, │Ottonel, │
│ │ │DOC Miniş │Riesling │Fetească neagră, │Tămâioasă │
│ │ │ │italian, │Cadarcă, Burgund │românească, │
│ │ │ │Riesling de │mare, Syrah, Novac │Traminer roz,│
│ │ │ │Rhin, Mustoasă│ │ │
│ │ │ │de Măderat, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet Sauvignon, │Muscat │
│ │ │DOC Crişana │Riesling │Merlot, Pinot noir, │Ottonel, │
│ │ │ │italian, │Fetească neagră, │Traminer roz │
│ │ │ │Riesling de │Burgund mare, Syrah │ │
│ │ │ │Rhin, │ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Mustoasă de │ │ │
│ │ │ │Măderat. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Riesling │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │italian, │Merlot, Pinot Noir, │Muscat │
│ │ │ │Riesling de │Fetească Neagră, │Ottonel, │
│ │ │ │Rhin, Fetească│Syrah, Burgund mare,│Tămâioasă │
│ │ │IG Colinele │Regală, │Băbească Neagră, │Românească, │
│ │ │Dobrogei │Fetească Albă,│Novac, Mamaia, │Traminer │
│ │ │ │Crâmpoşie, │Cristina, Alicante │aromat, │
│ │ │ │Columna, │Bouschet, Negru de │Traminer roz,│
│ │ │ │Aligote, │Drăgăşani, Malbec, │Aromat de │
│ │ │ │Iordană, │Mouvedre, Petit │Iaşi │
│ │ │ │Rkaţiteli, │Verdot, Sangiovese │ │
│ │ │ │Saint Emilion,│ │ │
│ │ │ │Viognier, │ │ │
│ │ │ │Semillon. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │DOC Babadag │Columna, │Merlot, Pinot noir, │Muscat │
│ │ │ │Fetească │Fetească neagră, │Ottonel │
│ │ │ │regală, │Băbească neagră │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │italian, │ │ │
│6. │Colinele │ │Aligote. │ │ │
│ │Dobrogei ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Aligote, │Merlot, Cabernet │ │
│ │ │ │Riesling │Sauvignon, Cabernet │ │
│ │ │DOC Sarica │italian, │franc, Pinot noir, │Muscat │
│ │ │Niculiţel │Riesling de │Fetească neagră, │Ottonel │
│ │ │ │Rhin, Fetească│Burgund mare, │ │
│ │ │ │regală, │Băbească neagră, │ │
│ │ │ │Chardonnay, │Syrah │ │
│ │ │ │Rkatiteli, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Pinot gris, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │ │ │
│ │ │ │Riesling de │Cabernet Sauvignon, │Muscat │
│ │ │ │Rhin, Riesling│Merlot, Pinot noir, │Ottonel, │
│ │ │DOC Murfatlar│Italian, │Fetească neagră, │Tămaioasă │
│ │ │ │Fetească │Syrah, Burgund mare │românească │
│ │ │ │regală, │ │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie, │ │ │
│ │ │ │Columna. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │Fetească Neagră, │ │
│ │ │DOC Adamclisi│Sauvignon. │Cabernet Sauvignon, │- │
│ │ │ │ │Pinot Noir, Syrah │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Crâmpoşie │ │ │
│ │ │ │selecţionată, │ │ │
│ │ │ │Fetească │ │ │
│ │ │ │regală, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Fetească albă,│Cabernet franc, │ │
│ │ │ │Riesling │Merlot, Malbec, │Tămâioasă │
│ │ │IG Terasele │italian, │Negru de Drăgaşani, │românească, │
│ │ │Dunării │Riesling de │Pinot noir, Fetească│Muscat │
│ │ │ │Rhin, Pinot │neagră, Băbească │Ottonel, │
│ │ │ │gris, Pinot │neagră, Sangiovese, │Traminer roz │
│ │ │ │blanc, │Syrah, Dornfelder, │ │
│ │ │ │Sauvignon, │Rebo. │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Băbească gri, │ │ │
│ │ │ │Aligote. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│7. │Terasele │ │Pinot Gris, │ │ │
│ │Dunării │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │Italian, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │DOC Insurăţei│Riesling de │Fetească Neagră, │ │
│ │ │ │Rhin, Fetească│Syrah, Băbească │ │
│ │ │ │Regală, │neagră │ │
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Aligote, │ │ │
│ │ │ │Băbească gri. │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Fetească albă,│ │ │
│ │ │ │Chardonnay, │ │ │
│ │ │ │Sauvignon, │Cabernet Sauvignon, │ │
│ │ │ │Pinot gris, │Pinot noir, Merlot, │Muscat │
│ │ │DOC Oltina │Fetească │Fetească neagră, │Ottonel │
│ │ │ │regală, │Syrah, Burgund mare │ │
│ │ │ │Riesling │ │ │
│ │ │ │italian, │ │ │
│ │ │ │Crâmpoşie. │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 3

    LISTA
                        lucrărilor de execuţie din cadrul programelor
                              de restructurare/reconversie

┌────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Replantarea │ │
│ │ │ │ │ca urmare a │ │
│ │ │ │ │defrişării │ │
│ │ │ │ │obligatorii │ │
│ │ │Reconversia soiurilor │Reamplasarea parcelelor│a │Modernizarea │
│ │ │ │ │plantaţiilor│ │
│ │ │ │ │viticole din│ │
│ │ │ │ │motive │ │
│ │ │ │ │sanitare sau│ │
│ │ │ │ │fitosanitare│ │
│ │ ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼────────────┼────────────┬──────────┬────────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Modernizarea│ │
│ │ │Autorizaţia│ │ │ │ │ │ │sistemului │ │
│ │ │de plantare│ │ │ │ │ │ │de susţinere│ │
│ │ │provenită │ │ │ │ │Modernizarea│ │prin │ │
│Nr. │Lucrările de │din │ │ │ │ │formei de │ │înlocuirea │ │
│crt.│execuţie │conversie*/│ │ │ │ │conducere a │ │sârmelor │ │
│ │ │Autorizaţia│Autorizaţia│ │Autorizaţia│ │viţei- │ │prin │Achiziţia│
│ │ │de │de │ │de │ │de-vie prin │Instalarea│instalarea a│şi │
│ │ │replantare │replantare/│Autorizaţie│replantare │ │trecerea de │şi/sau │3 rânduri de│instalare│
│ │ │provenită │(în urma │de │(în urma │Autorizaţia │la cultură │înlocuirea│sârme, din │a de │
│ │ │din │defrişării │replantare │defrişării │de │Joasă la │sistemului│care minimum│sisteme │
│ │ │conversie*/│în cadrul │anticipată │în cadrul │replantare │cultura │de │două duble, │de │
│ │ │Autorizaţia│planului │ │planului │ │semiînaltă │susţinere │la sistemul │irigaţii │
│ │ │de │individual)│ │individual)│ │şi înaltă, │ │pentru │prin │
│ │ │replantare/│ │ │ │ │în vederea │ │conducere şi│picurare │
│ │ │Autorizaţie│ │ │ │ │optimizării │ │palisaJ în │ │
│ │ │de │ │ │ │ │lucrărilor │ │vederea │ │
│ │ │replantare │ │ │ │ │mecanizate │ │susţinerii │ │
│ │ │anticipată │ │ │ │ │ │ │butucilor şi│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conducerii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lăstarilor │ │
├────┼───────────────────┼───────────┴───────────┼───────────┴───────────┼────────────┼────────────┴──────────┴────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │ │4 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼────────────┼────────────┬──────────┬────────────┼─────────┤
│1. │Proiectare │X │X │X │X │X │X │X │X │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│2. │Defrişare │- │X │- │X │- │- │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│3. │Cartare agrochimică│X │X │X │X │X │X │- │- │ │
│ │a solului, iniţială│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Fertilizare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │îngrăşăminte de │X │X │X │X │X │X │- │- │ │
│ │bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│5. │Cartare agrochimică│X │X │X │X │X │X │- │- │ │
│ │a solului, finală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│6. │Pregătire teren │X │X │X │X │X │- │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│7. │Plantare │X │X │X │X │X │- │- │- │ │
├────┼────────┬──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Material│Certificat│X │X │X │X │X │- │- │- │ │
│8. │săditor ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Standard │X │X │X │X │X │- │- │- │ │
├────┼────────┴──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │întreţinere a │X │X │X │X │X │X │- │- │ │
│ │plantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Sistem de susţinere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │pentru conducere şi│X │X │X │X │X │X │X │- │ │
│ │palisaJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11. │Instalare tutori │X │X │X │X │X │X │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Demontarea sârmelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │sistemul pentru │- │- │- │- │- │- │X │X │ │
│ │conducere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palisaJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Demontarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâlpilor existenţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │la sistemul pentru │- │- │- │- │- │- │X │- │ │
│ │conducere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palisaJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Instalarea a 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rânduri de sârme, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care minimum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │două duble, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │conducere şi │X │X │X │X │X │- │- │X │ │
│ │palisaJ în vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │susţinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │butucilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lăstarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Instalarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rând de sârmă în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │cazul sistemului de│X │X │X │X │X │- │- │- │ │
│ │susţinere, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conducere cordon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │liber │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Instalarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │sisteme de irigaţii│X │X │X │X │X │X │X │X │X │
│ │prin picurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│17 │Supraaltoirea │X │X │- │- │- │- │- │- │- │
└────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

        * autorizaţia de plantare/replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, vor fi acceptate la planurile individuale depuse până la data de 31 decembrie 2018;

    ANEXA 4

    Devize cadru
    CAP. I
    Anexa nr. 4A
        Devize de Lucrări - persoane fizice
        IC-DVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei-de-vie"
        Centralizator - cheltuieli efectuate pentru înfiinţarea unui hectar plantaţie viţă-de-vie
                                       CENTRALIZATOR
                           CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINŢAREA
                             UNUI HECTAR PLANTAŢIE VIŢĂ DE VIE

┌───┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │Denumire │Materiale│Manopera │Lucrări │Rotunjiri│VALOARE │
│Nr.│deviz │(lei) │(lei) │mecanice│(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│1 │Defrişare │30.00 │4,753.58 │487.83 │0.592 │5,272.0000 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│2 │Pregatire │3,200.00 │655.70 │2,662.00│0.304 │6,518.0000 │
│ │teren │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Plantare si│ │ │ │ │ │
│3 │instalare │46,046.66│17,583.98│529.09 │0.274 │64,160.0000│
│ │tutori │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │49,276.66│22,993.26│3,678.91│1.17 │75,950.0000│
│ │TEREN, │ │ │ │ │ │
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalat │ │ │ │ │ │
│ │sistem │ │ │ │ │ │
│4 │sustinere │34,782.71│9,368.95 │436.43 │-0.088 │44,588.000 │
│ │(spalieri │ │ │ │ │ │
│ │beton) │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAT │34,782.71│9,368.95 │436.43 │-0.088 │44,588.000 │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │SUSŢINERE │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Intretinere│ │ │ │ │ │
│5 │plantatie │1,764.19 │12,860.31│1,536.86│0.636 │16,162.000 │
│ │anul I │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Intretinere│ │ │ │ │ │
│6 │plantatie │2,918.79 │12,310.12│1,044.54│0.554 │16,274.000 │
│ │anul II │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Intretinere│ │ │ │ │ │
│7 │plantatie │2,322.91 │10,227.96│1,062.07│0.064 │13,613.000 │
│ │anul III │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │ÎNTREŢINERE│7,005.89 │35,398.39│3,643.47│1.254 │46,049.000 │
│ │AN I, II ŞI│ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │91,065.26│67,760.60│7,758.80│ │166,587.000│
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┘

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                               DEVIZ DEFRIŞARE PLANTAŢIE (1 ha)

┌───┬─────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Descurcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │coardele │mii │3.333 │9.52 │1047.62│ │ │ │ │ │ │1047.62│
│ │de pe │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sarma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│2 │Taierea │mii.│3.333 │8.33 │916.67 │ │ │ │ │ │ │916.67 │
│ │coardelor│but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coarde de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │rezultate│ha │1.00 │3.70 │407.41 │ │ │ │ │ │ │407.41 │
│ │în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tăierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la alee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Stransul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │sârmei de│mii │15.00 │3.75 │412.50 │ │ │ │ │mănuşi │30.00 │442.50 │
│ │pe │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │butuci şi│mii │3.33 │5.53 │611.11 │ │ │ │ │ │ │611.11 │
│ │adunat în│but │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grămezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Defrişat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arbuşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │porumbar,│ha │0.05 │0.94 │103.77 │ │ │ │ │ │ │103.77 │
│ │păducel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măceş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │stâlpii │ha │1.00 │6.67 │733.33 │ │ │ │ │ │ │733.33 │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │descarcat│to/ │3.00 │1.67 │183.33 │ │ │ │ │ │ │183.33 │
│ │sârma, │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buturugi,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │stâlpi │to │30.71 │3.07 │337.84 │ │ │ │ │ │ │337.84 │
│ │din beton│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Transport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bulamaci,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │sârmă şi │to │44.55 │ │ │1.59│144.79 │343.04 │487.83 │ │ │487.83 │
│ │buturugi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────┴─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │43.19│4753.58│1.59│144.79 │343.04 │487.83 │ │30.00 │5271.41│
├───┼────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0.59 │
├───┼────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │ │4753.58│ │144.79 │343.04 │487.83 │ │30.00 │5272.00│
└───┴────────────────────────┴─────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                 DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)

┌───┬──────────────────┬───┬─────────┬────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1 │Scarificat │ha │2.00 │ │ │0.83│81.80 │980.00 │1061.80│ │ │1061.80│
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│2 │Deservit │ZO/│2.00 │2.00│220.00 │ │ │ │ │ │ │220.00 │
│ │scarificator │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Strângerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │resturilor │ha │1.00 │1.85│203.70 │ │ │ │ │ │ │203.70 │
│ │vegetale după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scarificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat în │ │ │ │ │ │ │ │ │gunoi de│ │ │
│4 │remorcă gunoi de │to │40.00 │ │ │0.23│24.72 │33.60 │58.32 │grajd │2000.00│2058.32│
│ │grajd cu TIH * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Administrat gunoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de grajd în vie cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │alimentare │ha │1.00 │ │ │1.00│105.32 │140.00 │245.32 │ │ │245.32 │
│ │mecanică şi norma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de 40 t / ha * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│6 │Desfundat mecanic │ha │0.95 │ │ │0.95│100.05 │1030.75 │1130.80│ │ │1130.80│
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│7 │Desfundat manual │mii│0.05 │2.00│220 │ │ │ │ │ │ │220.00 │
│ │ │mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│8 │Nivelat de bază │ha │2.00 │ │ │0.54│53.06 │168.00 │221.06 │ │ │221.06 │
│ │prin 2 treceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│9 │Încărcat,descărcat│to │1.60 │0.09│9.79 │ │ │ │ │îngraş. │3200.00│3209.79│
│ │îngr. complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Alimentat maşina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │de împrăştiat │ha │1.00 │0.06│2.20 │ │ │ │ │ │ │2.20 │
│ │îngrăşăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │îngrăşăminte │ha │1.00 │ │ │0.05│4.55 │28.00 │32.55 │ │ │32.55 │
│ │chimice granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Arătură de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │încorporare a │ha │1.00 │ │ │0.18│16.25 │34.30 │50.55 │ │ │50.55 │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│13 │Discuit, grapat şi│ha │3.00 │ │ │0.32│28.74 │136.50 │165.24 │ │ │165.24 │
│ │nivelat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┴───┴─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │6.00│655.70 │2.87│284.45 │2377.55 │2662.00│ │3200.00│6517,1 │
├───┼────────────────────────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0,3 │
├───┼────────────────────────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │ │655.70 │ │284.45 │2377.55 │2662.00│ │3200.00│6518.00│
└───┴────────────────────────────────┴────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

        * - facultativ - valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                          DEVIZ
                               PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ
                     ŞI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul│Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1 │Parcelarea şi trasarea de drumuri* │ha │1.00 │0.50 │5.50 │ │ │ │ │ │ │5.50 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2 │Pichetat teren pentru plantat │ha │1.00 │6.67 │733.33 │ │ │ │ │Picheţi │6562.50 │7295.83 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2" │Confecţionat şi ascuţit picheţi │mii │4.38 │6.53 │320.83 │ │ │ │ │ │ │320.83 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│3 │Încărcat,transportat şi descărcat tutori │to │0.437 │0.17 │19.25 │ │ │ │ │Tutori │13125.00│13144.25│
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Făcut gropi pentru plantare manuală (100% din │mii │4.167 │16.67│1833 │ │ │ │ │ │ │1833.33 │
│ │suprafaţă) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Făcut gropi pentru plantare manuală (5% din │mii │0.208 │0.83 │92 │ │ │ │ │ │ │91.67 │
│ │suprafaţă) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│5 │Scos viţe de la stratificare │mii │4.3749997│1.44 │160.42 │ │ │ │ │Viţe │26162.50│26322.91│
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│6 │Fasonat, verificat calit.viţei │mii │4.3749997│1.75 │192.50 │ │ │ │ │ │ │192.50 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│7 │Mocirlirea viţelor înainte de plantare │mii │4.167 │0.15 │16.98 │ │ │ │ │ │ │16.98 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│8 │Transport viţe pe rând │mii │4.167 │0.42 │22.92 │ │ │ │ │ │ │22.92 │
│ │ │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Plantat viţa de vie manual - lucrare completă │mii │4.167 │10.67│3526 │ │ │ │ │ │ │3525.64 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Plantat viţa de vie manual (5% din suprafaţă) │mii │0.208 │0.53 │176 │ │ │ │ │ │ │176.28 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Plantat mecanic viţă de vie (95% din │mii │3.959 │ │3910 │ │ │ │ │ │ │3910.00 │
│ │suprafata) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│10 │Transport apă │to │41.67 │ │ │1.49│135.42 │320.83 │456.25 │Apa │166.67 │622.92 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│10 │Transport apă pentru 5% viţe │to │2.08 │ │ │0.07│6.77 │16.04 │22.81 │ │ │22.81 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│11 │Udat viţe │ha │1.00 │4.00 │440.00 │ │ │ │ │ │ │440.00 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│11 │Udat viţe 5% │ha │0.05 │0.20 │22.00 │ │ │ │ │ │ │22.00 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│12"│Confecţionat tutori │mii │4.38 │7.31 │802.08 │ │ │ │ │ │ │802.08 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│12 │Încărcat şi descărcat tutori din lemn │to │4.375 │1.75 │192.50 │ │ │ │ │ │ │192.50 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│13 │Repartizat tutori │mii │4.167 │3.46 │381.97 │ │ │ │ │ │ │381.97 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤
│DEVIZ PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ŞI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII │
│TULPINII (1 ha) -continuare- │
├───┬──────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤
│14 │Bătut tutori │mii │4.167 │8.33 │916.74 │ │ │ │ │ │ │916.74 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│15 │Arat mecanic după plantat │ha │1.00 │ │ │0.20│19.63 │53.20 │72.83 │ │ │72.83 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│16 │Palisat lăstari │mii │4.167 │5.21 │572.92 │ │ │ │ │Aţă de │30.00 │602.92 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │legat │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│17 │Sapă mare după plantat │ha │1.00 │14.28│1571.43 │ │ │ │ │ │ │1571.43 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│18 │Paza plantaţie │zo │60 │60 │6600 │ │ │ │ │ │ │6600.00 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│19 │Muşuroit viţă de vie toamna │mii │4.167 │3.58 │398.55 │ │ │ │ │ │ │398.55 │
│ │ │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────┴────────┼────┴──────────┴────────┴───────┼────────┴────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0.27 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┼────────┤
│ │TOTAL plantare manuală (poz. │ │ │ │17583.98│1.76│155.05 │374.03 │529.09 │ │46046.66│64160.00│
│ │1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┼─────┴────────┼────┴──────────┴────────┴───────┼────────┴────────┴────────┤
│ │Plantare mecanizată │3910.00 │551.90 │4461.90 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┬────────┤
│ │Lucrări manuale executate în cadrul plantării │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanizate (poz. │ │ │15223.20 │551.90 │46046.66 │61821.76│
│ │3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19) │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │0.24 │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL plantare mecanizată │15223.20│ │ │ │551.90 │ │46046.66│61822.00│
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘

        * - facultativ
    - se va reface calculul pentru situaţia în care se optează pentru plantare mecanizată
    – se vor actualiza devizele funcţie de costurile practicate de diferitele firme specializate

        * - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze picheţii şi tutorii din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
        * - neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a viţelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,20 Euro cenţi/viţă, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                    DEVIZ INSTALARE SISTEM SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)

┌───┬──────────────┬─────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │(Lei) │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorină│Valoare│Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1 │Pichetat teren│ha │1.00 │0.67 │73.33 │ │ │ │ │ │ │73.33 │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2 │spalieri din │to │34.90 │3.49 │767.73 │ │ │ │ │fruntaşi │3060.00 │3827.73 │
│ │beton fruntaşi│ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
│ │şi mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│3 │spalieri şi │to │40 │ │ │1.42│129.54 │306.89 │436.43 │mijlocaşi│20408.50│20844.93│
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │spalierilor la│buc │918 │9.18 │1010.17│ │ │ │ │Ancore │2040.00 │3050.17 │
│ │locul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │Sarma 0 │ │ │
│5 │spalieri │buc │200 │8.00 │880 │ │ │ │ │2.5 mm │967.31 │1847.31 │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│6 │Săpat gropi │buc │200 │8.00 │880 │ │ │ │ │Sârmă Ø │2994.90 │3874.90 │
│ │pentru ancore │ │ │ │ │ │ │ │ │2.2 mm │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Fixat spalieri│ │ │ │ │ │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│7 │fruntasi în │buc │100 │1.43 │157.14 │ │ │ │ │1.8 mm │2512.50 │157.14 │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┴────────┴────────┤
│ │Sapat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │spalieri │buc │800 │13.34│1467.28│ │ │ │ │1467.28 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┬────────┬────────┤
│9 │Fixat spalieri│buc │800 │8.80 │1956.37│ │ │ │ │Bride │4802.00 │6758.37 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │culisante│ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Fixarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pietrelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │*Sârmă Ø │ │ │
│ │ancorare în │ │ │ │ │ │ │ │ │2.5 mm │ │ │
│9" │gropi, │buc │100 │0.01 │115.79 │ │ │ │ │pentru │750.00 │115.79 │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ancore şi│ │ │
│ │confecţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │bride │ │ │
│ │ancorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Ancorat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │spalieri │buc │100 │2.00 │220.00 │ │ │ │ │Gripple │510.00 │730.00 │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │descarcat │to │1.58 │0.16 │34.87 │ │ │ │ │ │ │34.87 │
│ │sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Marcat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │stâlpi locul │mii │2.40 │1.13 │125.77 │ │ │ │ │ │ │125.77 │
│ │pentru fixarea│semne│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bridelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Făcut bride │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │prinderea │mii │2.40 │3.43 │377.30 │ │ │ │ │ │ │377.30 │
│ │sârmelor pe │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâlpi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│14 │Instalat şi │mii │25 │8.38 │921.25 │ │ │ │ │ │ │921.25 │
│ │întins sârmă │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Prinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │primei sârme │mii │4.167 │3.46 │381.94 │ │ │ │ │ │ │381.94 │
│ │de capătul │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tutorelui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │71.47│9368.95│1.42│129.54 │306.89 │436.43 │ │34782.71│44588.09│
├───┼──────────────┴─────┴─────────┴─────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │-0.09 │
├───┼──────────────┬─────┬─────────┬─────┬───────┬────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL spalieri│ │ │ │9368.95│ │129.54 │306.89 │436.43 │ │34782.71│44588.00│
│ │beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴─────┴─────────┴─────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘

        – se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - şpalieri, sârmă
    – se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze bridele şi ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                           DEVIZ INSTALARE MECANIZATĂ A SISTEMULUI
                          DE SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    a) Spalier metalic

┌────┬───────────────┬──┬─────────┬────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM│CANTITATE│MANUALE ├─────────┬────────┤TOTAL │
│crt.│ │ │ │ŞI │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │MECANICE│ │(lei) │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2 │Incărcat şi │ │ │ │fruntaşi │2040.00 │2040.00 │
│ │descărcat │ │ │ │metalici │ │ │
│ │spalieri din │ │ │ │ │ │ │
├────┤beton fruntaşi │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │şi mijlocaşi; │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│3 │Transport │ │ │ │miJlocaşi│16326.80│16326.80│
│ │spalieri şi │ │ │ │metalici │ │ │
│ │diverse; │ │ │ │ │ │ │
├────┤Repartizarea │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│4 │spalierilor la │ │ │ │Motorină │306.89 │306.89 │
│ │locul │ │ │ │ │ │ │
├────┤plantării; │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│5 │Fixat fruntaşi │ │ │ │Ancore │1530.00 │1530.00 │
│ │şi mijlocaşi; │ │ │ │ │ │ │
├────┤Ancorat │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │spalieri │ha│1.00 │4706.60 │Sârmă Ø │ │ │
│6 │fruntaşi; │ │ │ │2.5 mm │967.31 │967.31 │
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │
├────┤descărcat │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │sârmă; Marcat │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│7 │pe stâlpi locul│ │ │ │2.2 mm │2994.90 │2994.90 │
│ │pentru fixarea │ │ │ │ │ │ │
├────┤bridelor; Fixat│ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │bridele pe │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│8 │stâlpi; │ │ │ │1.8 mm * │ │ │
│ │Instalat şi │ │ │ │ │ │ │
├────┤intins sârme; │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │Prinderea │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│ │primei sârme de│ │ │ │2.5 mm │ │ │
│9 │capătul │ │ │ │pentru │750.00 │750.00 │
│ │tutorelui │ │ │ │ancore │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│10 │ │ │ │ │Gripple │510.00 │510.00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │4706.60 │ │ │4706.60 │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL spalieri │ │ │4706.60 │ │24675.90│29382.50│
│ │metalici │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│ │(cheltuieli cu │ │ │ │ │2467.59 │2467.59 │
│ │aprovizionarea)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │0.51 │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL spalieri │ │ │ │ │ │31850.60│
│ │metalici │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

        * - se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - spalieri, sârmă
        * - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze bridele şi ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
        * - neexistând norme pentru executarea instalării mecanizate a spalierilor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 1 Euro/spalier+ancoră, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                            ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ANUL I (1 ha)

┌───┬───────────┬────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┬───────┤TOTAL │
│crt│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul │Valoare│(Lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Rupt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scoarţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │muşuroiului│mii │8.334 │10.42 │1145.92 │ │ │ │ │ │ │1145.92 │
│ │şi │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│2 │Desfăcut │l │4.167 │0.77 │84.62 │ │ │ │ │ │ │84.62 │
│ │muşuroi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│3 │Copcit via │mii │8.334 │16.67 │1833.48 │ │ │ │ │ │ │1833.48 │
│ │ │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│4 │Prăsit │ha │6 │34.26 │3771.43 │ │ │ │ │ │ │3771.43 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│5 │Udat viţe │ha │1.00 │4.00 │440.00 │ │ │ │ │ │ │440.00 │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │apă şi │to │46.47 │ │ │1.66│151.03 │357.82 │508.85 │Apa │185.88 │694.73 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │soluţie │mii │4.8 │0.48 │52.80 │ │ │ │ │ │ │52.80 │
│ │pentru │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe│ │ │
│8 │mecanic de │ha │8.00 │ │ │2.00│210.64 │436.80 │647.44 │combatere│1478.31│2125.75 │
│ │8 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Stropiri în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│*8"│cu │mii │4.80 │15.98 │160.00 │ │ │ │ │ │ │160.00 │
│ │VERMORELUL │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(AS-1) în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Praşit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │mecanic de │ha │6.00 │ │ │1.05│95.79 │210.00 │305.79 │ │ │305.79 │
│ │6 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Plivit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │legat │mii │16.668 │16.67 │1833.48 │ │ │ │ │Material │100.00 │1933.48 │
│ │lăstari de │but.│ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
│ │4 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│11 │Pază vie │ZO │30 │30.00 │3300.00 │ │ │ │ │ │ │3300.00 │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │mecanic │ha │1.00 │ │ │0.21│20.89 │53.90 │74.79 │ │ │74.79 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Muşuroit │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │viţa de vie│but.│4.167 │3.58 │398.58 │ │ │ │ │ │ │398.58 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┴────┴─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │132.83│12860.31│4.93│478.34 │1058.52 │1536.86│ │1764.19│16161.36│
├───┼──────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0.64 │
├───┼──────────────────────────┬──────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │ │12860.31│ │478.34 │1058.52 │1536.86│ │ │16162.00│
└───┴──────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘

        * - se reface calculul în funcţie de combaterea bolilor viţei de vie prin stropiri mecanice sau manuale
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                         ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL II (1 ha)

┌───┬──────────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────────┬───────┤TOTAL │
│crt│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul │Valoare│(Lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│1 │Desfăcut muşuroi │mii │4.167 │3.21 │352.59 │ │ │ │ │ │ │352.59 │
│ │primăvara │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│2 │Tăiat şi copcit │mii │4.167 │5.21 │572.96 │ │ │ │ │ │ │572.96 │
│ │ │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│3 │Tocat coarde │ha │1.00 │ │ │0.15│15.10 │28.00 │43.10 │ │ │43.10 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Incărcat,descărcat│ │ │ │ │ │ │ │ │Îngraşăminte│ │ │
│4 │îngrăsăminte │to │0.50 │0.06 │3.06 │ │ │ │ │complexe │750 │753.06 │
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Arătura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │primăvară şi │ha │1.00 │ │ │0.24│23.37 │58.80 │82.17 │ │ │82.17 │
│ │încorporat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngraşăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│6 │Sapă mare pe rând │ha │1.00 │7.41 │814.81 │ │ │ │ │ │ │814.81 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Săpat gropi pentru│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │plantat viţe în │gropi│0.125 │0.83 │91.67 │ │ │ │ │ │ │91.67 │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│8 │Fasonat şi │mii │0.125 │0.05 │5.50 │ │ │ │ │Viţe │748 │753.06 │
│ │mocirlit vite │vite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│9 │Plantat viţe în │mii │0.125 │1.25 │137.51 │ │ │ │ │ │ │137.51 │
│ │goluri │vite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│10 │Udat viţe │ha │0.03 │0.12 │13.20 │ │ │ │ │Apa │19.4004│32.60 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│11 │Prăsit manual │ha │5 │28.57 │3142.86 │ │ │ │ │ │ │3142.86 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│12 │Plivit şi legat │mii │25.00 │31.25 │3437.77 │ │ │ │ │Aţă de legat│180 │3617.77 │
│ │lăstari │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│13 │Transport apa │to │4.85 │ │ │0.17│15.76 │37.35 │53.11 │ │ │53.11 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│14 │Pregătit soluţie │mii l│3.60 │0.36 │39.60 │ │ │ │ │Substanţe de│1222 │1261.43 │
│ │pentru stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere* │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│15 │Stropit mecanic │ha │6.00 │ │ │1.50│157.98 │327.60 │485.58 │ │ │485.58 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│16 │Prăsit mecanic │ha │6.00 │ │ │1.05│95.79 │210.00 │305.79 │ │ │305.79 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│17 │Arat via toamna │ha │1.00 │ │ │0.21│20.89 │53.90 │74.79 │ │ │74.79 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│18 │Muşuroit via │mii │4.167 │3.58 │398.58 │ │ │ │ │ │ │398.58 │
│ │ │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│19 │Paza vie │ZO │30 │30 │3300 │ │ │ │ │ │ │3300.00 │
├───┼──────────────────┴─────┴─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │111.90│12310.12│3.33│328.89 │715.65 │1044.54│ │2918.79│16273.45│
├───┼──────────────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0.55 │
├───┼──────────────────────────────────┬──────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │ │12310.12│ │328.89 │715.65 │1044.54│ │2918.79│16274.00│
└───┴──────────────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────────┴───────┴────────┘

        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                       ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL III (1 ha)

┌───┬──────────┬─────┬─────────┬──────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼──────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul │Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │muşuroaie │but. │4.167 │3.21 │352.56 │ │ │ │ │ │ │352.56 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │mecanic │ha │1.00 │ │ │0.25│24.54 │51.80 │76.34 │ │ │76.34 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Semănat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ierburi │ │ │ │ │ │ │ │ │Ierburi │ │ │
│3 │perene din│ha │0.50 │ │ │0.06│5.77 │15.75 │21.52 │perene │270 │291.52 │
│ │2 în 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervale*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│4 │Tăiat şi │mii │4.167 │5.21 │572.92 │ │ │ │ │ │ │572.92 │
│ │copcit via│but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│5 │Tocat │ha │1.00 │ │ │0.15│15.10 │28.00 │43.10 │ │ │43.10 │
│ │coarde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│6 │Palisat │mii │4.167 │5.21 │572.92 │ │ │ │ │Material │180 │752.92 │
│ │tulpini │but. │ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│7 │Sapă mare │ha │1.00 │7.41 │814.81 │ │ │ │ │ │ │814.81 │
│ │pe rând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │legat │but. │25.00 │31.25│3437.50 │ │ │ │ │ │ │3437.50 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │apă şi │to │6.65 │ │ │0.24│21.61 │51.21 │72.82 │Apă │26.6 │99.42 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│10 │Pregătit │mii l│5.40 │0.54 │59.4 │ │ │ │ │ │ │59.40 │
│ │soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe │ │ │
│11 │mecanic │ha │6.00 │ │ │1.50│157.98 │327.60 │485.58 │de │1369 │1854.39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere*│ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│12 │Prăşit │ha │6 │34.29│3771.43 │ │ │ │ │ │ │3771.43 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│13 │Cosit │ha │0.50 │ │ │0.21│21.91 │21 │42.91 │ │ │42.91 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Săpat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │pentru │mii │0.13 │0.83 │91.67 │ │ │ │ │Viţe │748 │839.17 │
│ │plantat │gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Fasonat şi│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │mocirlit │vite │0.13 │0.05 │5.50 │ │ │ │ │ │ │5.50 │
│ │viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Plantat │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │viţe în │vite │0.13 │1.25 │137.50 │ │ │ │ │ │ │137.50 │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│17 │Udat viţe │ha │0.03 │0.12 │13.20 │ │ │ │ │ │ │13.20 │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│18 │Prăşit │ha │6.00 │ │ │1.05│95.79 │210.00 │305.79 │ │ │305.79 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│19 │Arat via │ha │1.00 │ │ │0.25│24.54 │53.90 │78.44 │ │ │78.44 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│20 │Muşuroit │mii │4.17 │3.58 │398.55 │ │ │ │ │ │ │398.55 │
│ │via toamna│but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┴─────┴─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │92.94│10227.96│3.44│339.56 │722.51 │1062.07│ │2322.91│13612.94│
├───┼──────────────────────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┼───────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │0.06 │
├───┼──────────────────────────┬─────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │ │10227.96│ │339.56 │722.51 │1062.07│ │2322.91│13613.00│
└───┴──────────────────────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────┘

        * facultativ - valorile de la poziţiile 3 şi 13 nu sunt incluse în valoarea totală
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
    CAP. II
    Anexa nr. 4B
        Devize de Lucrări - persoane Juridice
        IC-DVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei-de-vie"
                                         CENTRALIZATOR
                              CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINŢAREA
                                  UNUI HECTAR PLANTAŢIE VIŢĂ DE VIE

┌───┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Lucrări │Contribuţie │ │ │
│Nr.│Denumire │Materiale│Manopera │mecanice│asiguratorie│Rotunjiri│VALOARE │
│ │deviz │(lei) │(lei) │(lei) │pentru muncă│(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │ │2.25% │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│1 │Defrişare │30.00 │4,753.58 │487.83 │106.96 │0.636 │5,379.000 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│2 │Pregătire │3,200.00 │655.70 │2,662.00│14.75 │0.551 │6,533.000 │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Plantare şi│ │ │ │ │ │ │
│3 │instalare │46,046.66│17,583.98│529.09 │395.64 │0.635 │64,556.000 │
│ │tutori │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │49,276.66│22,993.26│3,678.91│517.35 │1.822 │76,468.000 │
│ │TEREN, │ │ │ │ │ │ │
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalat │ │ │ │ │ │ │
│ │sistem │ │ │ │ │ │ │
│4 │susţinere │34,782.71│9,368.95 │436.43 │210.80 │0.110 │44,799.000 │
│ │(şpalieri │ │ │ │ │ │ │
│ │beton) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAT │34,782.71│9,368.95 │436.43 │210.80 │0.110 │44,799.000 │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │ │
│ │SUSŢINERE │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │
│5 │plantaţie │1,764.19 │12,860.31│1,536.86│289.36 │0.279 │16,451.000 │
│ │anul I │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │
│6 │plantaţie │2,918.79 │12,310.12│1,044.54│276.98 │0.577 │16,551.000 │
│ │anul II │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │
│7 │plantaţie │2,322.91 │10,227.96│1,062.07│230.13 │0.935 │13,844.000 │
│ │anul III │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │ÎNTREŢINERE│7,005.89 │35,398.39│3,643.47│796.46 │1.790 │46,846.000 │
│ │AN I, II ŞI│ │ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │91,065.26│67,760.60│7,758.80│1,524.61 │3.72 │168,113.000│
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                  DEVIZ DEFRIŞARE PLANTAŢIE (1 ha)

┌───┬─────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Descurcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │coardele │mii │3.333 │9.52 │1047.62│ │ │ │ │ │ │1047.62│
│ │de pe │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│2 │Tăierea │mii.│3.333 │8.33 │916.67 │ │ │ │ │ │ │916.67 │
│ │coardelor│but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coarde de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │rezultate│ha │1.00 │3.70 │407.41 │ │ │ │ │ │ │407.41 │
│ │în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tăierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la alee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Strânsul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │sârmei de│mii │15.00 │3.75 │412.50 │ │ │ │ │mănuşi │30.00 │442.50 │
│ │pe │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şpalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │butuci şi│mii │3.33 │5.53 │611.11 │ │ │ │ │ │ │611.11 │
│ │adunat în│but │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grămezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Defrişat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arbuşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │porumbar,│ha │0.05 │0.94 │103.77 │ │ │ │ │ │ │103.77 │
│ │păducel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măceş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │stâlpii │ha │1.00 │6.67 │733.33 │ │ │ │ │ │ │733.33 │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │descărcat│to/ │3.00 │1.67 │183.33 │ │ │ │ │ │ │183.33 │
│ │sârmă │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buturugi,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │stâlpi │to │30.71 │3.07 │337.84 │ │ │ │ │ │ │337.84 │
│ │din beton│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Transport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bulamaci,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │sârmă şi │to │44.55 │ │ │1.59│144.79 │343.04 │487.83 │ │ │487.83 │
│ │buturugi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────┴─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │43.19│4753.58│1.59│144.79 │343.04 │487.83 │ │30.00 │5271.41│
├───┼────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Contribuţie asiguratorie│ │106.96 │ │ │ │ │ │ │106.96 │
│ │pentru muncă 2.25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0.64 │
├───┼────────────────────────┴─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │4860.54│ │144.79 │343.04 │487.83 │ │30.00 │5379.00│
└───┴──────────────────────────────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                    DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)

┌───┬───────────────┬───┬─────────┬────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1 │Scarificat │ha │2.00 │ │ │0.83│81.80 │980.00 │1061.80│ │ │1061.80│
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│2 │Deservit │ZO/│2.00 │2.00│220.00 │ │ │ │ │ │ │220.00 │
│ │scarificator │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Strângerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │resturilor │ha │1.00 │1.85│203.70 │ │ │ │ │ │ │203.70 │
│ │vegetale după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scarificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │remorcă gunoi │to │40.00 │ │ │0.23│24.72 │33.60 │58.32 │gunoi de│2000.00│2058.32│
│ │de grajd cu TIH│ │ │ │ │ │ │ │ │grajd │ │ │
│ │* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Administrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gunoi de grajd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │alimentare │ha │1.00 │ │ │1.00│105.32 │140.00 │245.32 │ │ │245.32 │
│ │mecanică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │norma de 40 t /│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ha * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│6 │Desfundat │ha │0.95 │ │ │0.95│100.05 │1030.75 │1130.80│ │ │1130.80│
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│7 │Desfundat │mii│0.05 │2.00│220 │ │ │ │ │ │ │220.00 │
│ │manual │mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│8 │Nivelat de baza│ha │2.00 │ │ │0.54│53.06 │168.00 │221.06 │ │ │221.06 │
│ │prin 2 treceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │îngrăş. │ │ │
│9 │descărcat îngr.│to │1.60 │0.09│9.79 │ │ │ │ │chimice │3200.00│3209.79│
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Alimentat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maşina de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │împrăştiat │ha │1.00 │0.06│2.20 │ │ │ │ │ │ │2.20 │
│ │îngrăşăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │îngrăşăminte │ha │1.00 │ │ │0.05│4.55 │28.00 │32.55 │ │ │32.55 │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Arătură de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │încorporare a │ha │1.00 │ │ │0.18│16.25 │34.30 │50.55 │ │ │50.55 │
│ │îngrăşămintelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│13 │Discuit, grăpat│ha │3.00 │ │ │0.32│28.74 │136.50 │165.24 │ │ │165.24 │
│ │şi nivelat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┴───┴─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │6.00│655.70 │2.87│284.45 │2377.55 │2662.00│ │3200.00│6517.70│
├───┼─────────────────────────────┴────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Contribuţie asiguratorie pentru │14.75 │ │ │ │ │ │ │14.75 │
│ │muncă 2.25% │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │0.55 │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │670.45 │ │284.45 │2377.55 │2662.00│ │3200.00│6533.00│
└───┴──────────────────────────────────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

        * - facultativ - valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                             DEVIZ
                          PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ŞI INSTALARE TUTORI
                                  ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)

┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┤TOTAL │
│crt│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul│Valoare │(Lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1 │Parcelarea şi trasarea de │ha │1.00 │0.50 │5.50 │ │ │ │ │ │ │5.50 │
│ │drumuri* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2 │Pichetat teren pentru plantat │ha │1.00 │6.67 │733.33 │ │ │ │ │Picheţi │6562.50 │7295.83 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2" │Confecţionat şi ascuţit picheţi│mii │4.38 │6.53 │320.83 │ │ │ │ │ │ │320.83 │
│ │(tutori) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│3 │Încărcat, transportat şi │to │0.437 │0.17 │19.25 │ │ │ │ │Tutori │13125.00│13144.25│
│ │descărcat tutori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Făcut gropi pentru plantare │mii │4.167 │16.67 │1833 │ │ │ │ │ │ │1833.33 │
│ │manuală (100% din suprafaţă) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Făcut gropi pentru plantare │mii │0.208 │0.83 │92 │ │ │ │ │ │ │91.67 │
│ │manuală (5% din suprafaţă) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│5 │Scos viţe de la stratificare │mii │4.3749997│1.44 │160.42 │ │ │ │ │Viţe │26162.50│26322.91│
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│6 │Fasonat, verificat calit.viţei │mii │4.3749997│1.75 │192.50 │ │ │ │ │ │ │192.50 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│7 │Mocirlirea viţelor înainte de │mii │4.167 │0.15 │16.98 │ │ │ │ │ │ │16.98 │
│ │plantare │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│8 │Transport viţe pe rând │mii │4.167 │0.42 │22.92 │ │ │ │ │ │ │22.92 │
│ │ │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Plantat viţa de vie manual - │mii │4.167 │10.67 │3526 │ │ │ │ │ │ │3525.64 │
│ │lucrare completă │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Plantat viţa de vie manual (5% │mii │0.208 │0.53 │176 │ │ │ │ │ │ │176.28 │
│ │din suprafaţă) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Plantat mecanic viţa de vie │mii │3.959 │ │3910 │ │ │ │ │ │ │3910.00 │
│ │(95% din suprafaţă) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│10 │Transport apă │to │41.67 │ │ │1.49│135.42 │320.83 │456.25 │Apă │166.67 │622.92 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│10 │Transport apă pentru 5% viţe │to │2.08 │ │ │0.07│6.77 │16.04 │22.81 │ │ │22.81 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│11 │Udat viţe │ha │1.00 │4.00 │440.00 │ │ │ │ │ │ │440.00 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│11 │Udat viţe 5% │ha │0.05 │0.20 │22.00 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│12"│Confecţionat tutori │mii │4.38 │7.31 │802.08 │ │ │ │ │ │ │802.08 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│12 │Încărcat şi descărcat tutori │to │4.375 │1.75 │192.50 │ │ │ │ │ │ │192.50 │
│ │din lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│13 │Repartizat tutori │mii │4.167 │3.46 │381.97 │ │ │ │ │ │ │381.97 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤
│DEVIZ PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ŞI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII │
│TULPINII (1 ha) -continuare- │
├───┬───────────────────────────────┬────┬─────────┬──────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤
│14 │Bătut tutori │mii │4.167 │8.33 │916.74 │ │ │ │ │ │ │916.74 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│15 │Arat mecanic după plantat │ha │1.00 │ │ │0.20│19.63 │53.20 │72.83 │ │ │72.83 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│16 │Palisat lăstari │mii │4.167 │5.21 │572.92 │ │ │ │ │Aţă de │30.00 │602.92 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │legat │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│17 │Sapă mare după plantat │ha │1.00 │14.28 │1571.43 │ │ │ │ │ │ │1571.43 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│18 │Pază plantaţie │zo │60 │60 │6600 │ │ │ │ │ │ │6600.00 │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│19 │Muşuroit viţa de vie toamna │mii │4.167 │3.58 │398.55 │ │ │ │ │ │ │398.55 │
│ │ │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┴────────┼────┴──────────┴────────┴───────┼────────┴────────┼────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie pentru muncă 2.25% │ │ │395.64 │
├───┼───────────────────────────────┬────┬─────────┬──────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0.6346 │
├───┼───────────────────────────────┴────┴─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL plantare manuală (poz. │135.47│17583.98│1.76│155.05 │374.03 │529.09 │ │46046.66│64556.00│
│ │1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┬────┬─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Plantare mecanizată │ │ │ │3910.00 │ │ │ │551.90 │ │ │4461.90 │
├───┼───────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┼────────┼────┴──────────┴────────┴───────┼────────┴────────┼────────┤
│ │Lucrari manuale executate în cadrul plantării │ │ │ │ │
│ │mecanizate (poz. │15223.20│551.90 │46046.66 │61821.76│
│ │3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie pentru muncă 2,25% │342.52 │342.52 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Rotunjiri │ │0.72 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┤
│ │TOTAL Plantare mecanizată │15565.72│551.90 │46046.66 │62165.00│
└───┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┘

        * - facultativ
    - se va reface calculul pentru situaţia în care se optează pentru plantare mecanizată
    – se vor actualiza devizele funcţie de costurile practicate de diferitele firme specializate

        * - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze picheţii şi tutorii din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
        * - neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a viţelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,20 Euro cenţi/viţă, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                  DEVIZ INSTALARE SISTEM SUSŢINERE,
                                     CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    b) Spalier beton, metalic, lemn*

┌───┬──────────────┬─────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │(Lei) │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1 │Pichetat teren│ha │1.00 │0.67 │73.33 │ │ │ │ │ │ │73.33 │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2 │spalieri din │to │34.90 │3.49 │767.73 │ │ │ │ │fruntaşi │3060.00 │3827.73 │
│ │beton fruntaşi│ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
│ │şi miJlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│3 │spalieri şi │to │40 │ │ │1.42│129.54 │306.89 │436.43 │mijlocaşi│20408.50│20844.93│
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │spalierilor la│buc │918 │9.18 │1010.17│ │ │ │ │Ancore │2040.00 │3050.17 │
│ │locul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│5 │spalieri │buc │200 │8.00 │880 │ │ │ │ │2.5 mm │967.31 │1847.31 │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│6 │Săpat gropi │buc │200 │8.00 │880 │ │ │ │ │Sârmă Ø │2994.90 │3874.90 │
│ │pentru ancore │ │ │ │ │ │ │ │ │2.2 mm │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Fixat spalieri│ │ │ │ │ │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│7 │fruntaşi în │buc │100 │1.43 │157.14 │ │ │ │ │1.8 mm │2512.50 │157.14 │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │spalieri │buc │800 │13.34│1467.28│ │ │ │ │ │ │1467.28 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│9 │Fixat spalieri│buc │800 │8.80 │1956.37│ │ │ │ │Bride │4802.00 │6758.37 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │culisante│ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Fixarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pietrelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │*Sârmă Ø │ │ │
│ │ancorare în │ │ │ │ │ │ │ │ │2.5 mm │ │ │
│9" │gropi, │buc │100 │0.01 │115.79 │ │ │ │ │pentru │750.00 │115.79 │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ancore şi│ │ │
│ │confecţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │bride │ │ │
│ │ancorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Ancorat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │spalieri │buc │100 │2.00 │220.00 │ │ │ │ │Gripple │510.00 │730.00 │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │descărcat │to │1.58 │0.16 │34.87 │ │ │ │ │ │ │34.87 │
│ │sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Marcat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │stâlpi locul │mii │2.40 │1.13 │125.77 │ │ │ │ │ │ │125.77 │
│ │pentru fixarea│semne│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bridelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Făcut bride │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │prinderea │mii │2.40 │3.43 │377.30 │ │ │ │ │ │ │377.30 │
│ │sârmelor pe │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâlpi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│14 │Înstalat şi │mii │25 │8.38 │921.25 │ │ │ │ │ │ │921.25 │
│ │întins sârmă │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Prinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │primei sârme │mii │4.167 │3.46 │381.94 │ │ │ │ │ │ │381.94 │
│ │de capătul │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tutorelui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │71.47│9368.95│1.42│129.54 │306.89 │436.43 │ │34782.71│44588.09│
├───┼──────────────┼─────┴─────────┴─────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┼────────┼────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │
│ │asiguratorie │210.80 │ │210.80 │
│ │pentru muncă │ │ │ │
│ │2.25% │ │ │ │
├───┼──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │0.11 │
├───┼──────────────┬─────────────────────┬───────┬────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL spalieri│ │9579.75│ │129.54 │306.89 │436.43 │ │34782.71│44799.00│
│ │beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴─────────────────────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘


        – *se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - şpalieri, sârmă
    – *se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze bridele şi ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                DEVIZ INSTALARE MECANIZATĂ A SISTEMULUI
                                DE SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    a) Spalier metalic

┌────┬────────────┬──┬─────────┬────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM│CANTITATE│MANUALE ├─────────┬────────┤TOTAL │
│crt.│ │ │ │ŞI │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │MECANICE│ │(lei) │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │
├────┤descărcat │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │spalieri din│ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2 │beton │ │ │ │fruntaşi │2040.00 │2040.00 │
│ │fruntaşi şi │ │ │ │metalici │ │ │
│ │mijlocaşi; │ │ │ │ │ │ │
├────┤Transport │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │spalieri şi │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│3 │diverse; │ │ │ │miJlocaşi│16326.80│16326.80│
│ │Repartizarea│ │ │ │metalici │ │ │
│ │spalierilor │ │ │ │ │ │ │
├────┤la locul │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│4 │plantării; │ │ │ │Motorină │306.89 │306.89 │
│ │Fixat │ │ │ │ │ │ │
├────┤fruntaşi şi │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│5 │mijlocaşi; │ │ │ │Ancore │1530.00 │1530.00 │
│ │Ancorat │ │ │ │ │ │ │
├────┤spalieri │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │fruntaşi; │ha│1.00 │9320.00 │Sârmă Ø │ │ │
│6 │Încărcat şi │ │ │ │2.5 mm │967.31 │967.31 │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │
├────┤sârmă; │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │Marcat pe │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│7 │stâlpi locul│ │ │ │2.2 mm │2994.90 │2994.90 │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
├────┤fixarea │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │bridelor; │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│8 │Fixat │ │ │ │1.8 mm * │ │ │
│ │bridele pe │ │ │ │ │ │ │
├────┤stâlpi; │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│ │Instalat şi │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│ │întins │ │ │ │2.5 mm │ │ │
│9 │sârme; │ │ │ │pentru │750.00 │750.00 │
│ │Prinderea │ │ │ │ancore │ │ │
│ │primei sârme│ │ │ │ │ │ │
├────┤de capătul │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┤
│10 │tutorelui │ │ │ │Gripple │510.00 │510.00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │9320.00 │ │ │9320.00 │
├────┼────────────┼──┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │9320.00 │ │24675.90│33995.90│
│ │metalici │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┴──┴─────────┴────────┴─────────┼────────┼────────┤
│ │Alte cheltuieli (cheltuieli cu │2467.59 │2467.59 │
│ │aprovizionarea) │ │ │
├────┼────────────┬───────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │
│ │asiguratorie│209.70 │ │209.70 │
│ │pt muncă │ │ │ │
│ │2.25% │ │ │ │
├────┼────────────┴───────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │0.81 │
├────┼────────────┬───────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│ │spalieri │9529.70 │27143.49│36674.00│
│ │metalici │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────┴────────┘


        * - se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - spalieri, sârmă
        * - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze bridele şi ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
        * - neexistând norme pentru executarea instalării mecanizate a spalierilor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 1 Euro/spalier+ancora, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                 ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL I (1 ha)

┌───┬───────────┬────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┬───────┤TOTAL │
│crt│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorină│Valoare│Produsul │Valoare│(Lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Rupt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scoarţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │muşuroiului│mii │8.334 │10.42 │1145.92 │ │ │ │ │ │ │1145.92 │
│ │şi │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│2 │Desfăcut │l │4.167 │0.77 │84.62 │ │ │ │ │ │ │84.62 │
│ │muşuroi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│3 │Copcit via │mii │8.334 │16.67 │1833.48 │ │ │ │ │ │ │1833.48 │
│ │ │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│4 │Prăsit │ha │6 │34.26 │3771.43 │ │ │ │ │ │ │3771.43 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│5 │Udat viţe │ha │1.00 │4.00 │440.00 │ │ │ │ │ │ │440.00 │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │apă şi │to │46.47 │ │ │1.66│151.03 │357.82 │508.85 │Apa │185.88 │694.73 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │soluţie │mii │4.8 │0.48 │52.80 │ │ │ │ │ │ │52.80 │
│ │pentru │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe│ │ │
│8 │mecanic de │ha │8.00 │ │ │2.00│210.64 │436.80 │647.44 │combatere│1478.31│2125.75 │
│ │8 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Stropiri în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│*8"│cu │mii │4.80 │15.98 │160.00 │ │ │ │ │ │ │160.00 │
│ │VERMORELUL │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(AS-1) în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Prăşit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │mecanic de │ha │6.00 │ │ │1.05│95.79 │210.00 │305.79 │ │ │305.79 │
│ │6 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Plivit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │legat │mii │16.668 │16.67 │1833.48 │ │ │ │ │Material │100.00 │1933.48 │
│ │lăstari de │but.│ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
│ │4 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│11 │Pază vie │ZO │30 │30.00 │3300.00 │ │ │ │ │ │ │3300.00 │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │mecanic │ha │1.00 │ │ │0.21│20.89 │53.90 │74.79 │ │ │74.79 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │Muşuroit │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │viţă de vie│but.│4.167 │3.58 │398.58 │ │ │ │ │ │ │398.58 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┴────┴─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │132.83│12860.31│4.93│478.34 │1058.52 │1536.86│ │1764.19│16161.36│
├───┼──────────────────────────┼──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┼───────┴────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie │289.36 │289.36 │
│ │pt muncă 2.25% │ │ │
├───┼──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┬─────────┼───────┬────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0.28 │
├───┼──────────────────────────┬──────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │ │13149.67│ │478.34 │1058.52 │1536.86│ │ │16451.00│
└───┴──────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘

        * - se reface calculul în funcţie de combaterea bolilor viţei de vie prin stropiri mecanice sau manuale
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL II (1 ha)

┌───┬────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────────┬───────┤TOTAL │
│crt│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorină│Valoare│Produsul │Valoare│(Lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │muşuroi │but. │4.167 │3.21 │352.59 │ │ │ │ │ │ │352.59 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│2 │Tăiat şi │mii │4.167 │5.21 │572.96 │ │ │ │ │ │ │572.96 │
│ │copcit │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│3 │Tocat coarde│ha │1.00 │ │ │0.15│15.10 │28.00 │43.10 │ │ │43.10 │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │descărcat │to │0.50 │0.06 │3.06 │ │ │ │ │Îngrăşăminte│750 │753.06 │
│ │îngrăsăminte│ │ │ │ │ │ │ │ │complexe │ │ │
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Arătura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │primăvară şi│ha │1.00 │ │ │0.24│23.37 │58.80 │82.17 │ │ │82.17 │
│ │încorporat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngraşăminte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│6 │Sapă mare pe│ha │1.00 │7.41 │814.81 │ │ │ │ │ │ │814.81 │
│ │rând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │pentru │mii │0.125 │0.83 │91.67 │ │ │ │ │ │ │91.67 │
│ │plantat viţe│gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Fasonat şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │mocirlit │vite │0.125 │0.05 │5.50 │ │ │ │ │Viţe │748 │753.06 │
│ │viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│9 │Plantat viţe│mii │0.125 │1.25 │137.51 │ │ │ │ │ │ │137.51 │
│ │în goluri │vite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│10 │Udat viţe │ha │0.03 │0.12 │13.20 │ │ │ │ │Apă │19.4004│32.60 │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│11 │Prăşit │ha │5 │28.57 │3142.86 │ │ │ │ │ │ │3142.86 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │legat │but. │25.00 │31.25 │3437.77 │ │ │ │ │Aţă de legat│180 │3617.77 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│13 │Transport │to │4.85 │ │ │0.17│15.76 │37.35 │53.11 │ │ │53.11 │
│ │apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │soluţie │mii l│3.60 │0.36 │39.60 │ │ │ │ │Substanţe de│1222 │1261.43 │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere* │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│15 │Stropit │ha │6.00 │ │ │1.50│157.98 │327.60 │485.58 │ │ │485.58 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│16 │Prăşit │ha │6.00 │ │ │1.05│95.79 │210.00 │305.79 │ │ │305.79 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│17 │Arat via │ha │1.00 │ │ │0.21│20.89 │53.90 │74.79 │ │ │74.79 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│18 │Muşuroit via│mii │4.167 │3.58 │398.58 │ │ │ │ │ │ │398.58 │
│ │ │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│19 │Paza vie │ZO │30 │30 │3300 │ │ │ │ │ │ │3300.00 │
├───┼────────────┴─────┴─────────┼──────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │111.90│12310.12│3.33│328.89 │715.65 │1044.54│ │2918.79│16273.45│
├───┼────────────────────────────┼──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────────┼───────┼────────┤
│ │Contributie asiguratorie │276.98 │ │276.98 │
│ │pentru muncă 2.25% │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │0.58 │
├───┼────────────────────────────┬──────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │ │12587.10│ │328.89 │715.65 │1044.54│ │2918.79│16551.00│
└───┴────────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────────┴───────┴────────┘

        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                              ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL III (1 ha)


┌───┬──────────┬─────┬─────────┬──────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │(Lei) │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼──────────┬───────┼────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorină│Valoare│Produsul │Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │muşuroaie │but. │4.167 │3.21 │352.56 │ │ │ │ │ │ │352.56 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │mecanic │ha │1.00 │ │ │0.25│24.54 │51.80 │76.34 │ │ │76.34 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Semănat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ierburi │ │ │ │ │ │ │ │ │Ierburi │ │ │
│3 │perene din│ha │0.50 │ │ │0.06│5.77 │15.75 │21.52 │perene │270 │291.52 │
│ │2 în 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervale*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│4 │Tăiat şi │mii │4.167 │5.21 │572.92 │ │ │ │ │ │ │572.92 │
│ │copcit via│but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│5 │Tocat │ha │1.00 │ │ │0.15│15.10 │28.00 │43.10 │ │ │43.10 │
│ │coarde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│6 │Palisat │mii │4.167 │5.21 │572.92 │ │ │ │ │Material │180 │752.92 │
│ │tulpini │but. │ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│7 │Sapă mare │ha │1.00 │7.41 │814.81 │ │ │ │ │ │ │814.81 │
│ │pe rând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │legat │but. │25.00 │31.25│3437.50 │ │ │ │ │ │ │3437.50 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │apă şi │to │6.65 │ │ │0.24│21.61 │51.21 │72.82 │Apă │26.6 │99.42 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│10 │Pregătit │mii l│5.40 │0.54 │59.4 │ │ │ │ │ │ │59.40 │
│ │soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe │ │ │
│11 │mecanic │ha │6.00 │ │ │1.50│157.98 │327.60 │485.58 │de │1369 │1854.39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere*│ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│12 │Prăşit │ha │6 │34.29│3771.43 │ │ │ │ │ │ │3771.43 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│13 │Cosit │ha │0.50 │ │ │0.21│21.91 │21 │42.91 │ │ │42.91 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Săpat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │pentru │mii │0.13 │0.83 │91.67 │ │ │ │ │Viţe │748 │839.17 │
│ │plantat │gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Fasonat şi│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │mocirlit │vite │0.13 │0.05 │5.50 │ │ │ │ │ │ │5.50 │
│ │viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │Plantat │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │viţe în │vite │0.13 │1.25 │137.50 │ │ │ │ │ │ │137.50 │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│17 │Udat viţe │ha │0.03 │0.12 │13.20 │ │ │ │ │ │ │13.20 │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│18 │Prăşit │ha │6.00 │ │ │1.05│95.79 │210.00 │305.79 │ │ │305.79 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│19 │Arat via │ha │1.00 │ │ │0.25│24.54 │53.90 │78.44 │ │ │78.44 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│20 │Muşuroit │mii │4.17 │3.58 │398.55 │ │ │ │ │ │ │398.55 │
│ │via toamna│but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┴─────┴─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │92.94│10227.96│3.44│339.56 │722.51 │1062.07│ │2322.91│13612.94│
├───┼──────────────────────────┼─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┼───────┼────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie │230.13 │ │230.13 │
│ │pentru muncă 2.25% │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │0.93 │
├───┼──────────────────────────┬─────┬────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL │ │10458.09│ │339.56 │722.51 │1062.07│ │2322.91│13844.00│
└───┴──────────────────────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴────────┘

        * facultativ - valorile de la poziţiile 3 şi 13 nu sunt incluse în valoarea totală
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
        ICDVV Valea Călugărească
                                         CENTRALIZATOR
                        CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HECTAR
                       PLANTAŢIE VIŢĂ DE VIE ÎNTREŢINERE PREPONDERENT MECANIZATĂ

┌───┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Lucrări │Contribuţie │ │ │
│Nr.│Denumire │Materiale│Manopera │mecanice │asiguratorie│Rotunjiri│VALOARE │
│ │deviz │(lei) │(lei) │(lei) │pentru muncă│(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │ │2.25% │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│1 │Defrişare │30.00 │3,001.73 │2,002.85 │67.54 │0.885 │5,103.000 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│2 │Pregătire │3,200.00 │440.00 │2,673.20 │9.90 │0.901 │6,324.000 │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Plantare │ │ │ │ │ │ │
│3 │manuală şi │45,496.91│12,871.10│953.40 │289.60 │0.988 │59,612.000 │
│ │instalare │ │ │ │ │ │ │
│ │tutori │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │48,726.91│16,312.83│5,629.45 │367.04 │2.773 │71,039.000 │
│ │TEREN, │ │ │ │ │ │ │
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalat │ │ │ │ │ │ │
│ │sistem │ │ │ │ │ │ │
│4 │susţinere │37,715.07│7,086.19 │392.14 │159.44 │0.168 │45,353.000 │
│ │(spalieri │ │ │ │ │ │ │
│ │beton) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAT │37,715.07│7,086.19 │392.14 │159.44 │0.168 │45,353.000 │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │ │
│ │SUŢINERE │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │
│5 │plantaţie │1,762.11 │5,603.40 │2,496.84 │126.08 │0.574 │9,989.000 │
│ │anul I │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │
│6 │plantaţie │2,906.69 │7,895.60 │2,511.32 │177.65 │0.741 │13,492.000 │
│ │anul II │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │
│7 │plantaţie │2,310.87 │5,663.14 │2,413.82 │127.42 │0.754 │10,516.000 │
│ │anul III │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │ÎNTREŢINERE│6,979.67 │19,162.14│7,421.98 │431.15 │2.069 │33,997.000 │
│ │AN I, II ŞI│ │ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │93,421.65│42,561.15│13,443.56│957.63 │5.01 │150,389.000│
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                 DEVIZ DEFRIŞARE PLANTAŢIE (1 ha)

┌───┬─────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorină│Valoare│Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Descurcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │coardele │mii │3.333 │9.52 │1047.62│ │ │ │ │ │ │1047.62│
│ │de pe │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│2 │Tăierea │mii.│3.333 │8.33 │916.67 │ │ │ │ │ │ │916.67 │
│ │coardelor│but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Tocat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coarde de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │viţă │ha │1.00 │ │ │0.15│15.10 │49 │64.10 │ │ │64.10 │
│ │rezultate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tăierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Strânsul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │sârmei de│mii │15.00 │3.75 │412.50 │ │ │ │ │mănuşi │30.00 │442.50 │
│ │pe │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │stâlpii │ha │1.00 │ │ │1.00│103.00 │140 │243.00 │ │ │243.00 │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │descărcat│to/ │3.00 │1.67 │183.33 │ │ │ │ │ │ │183.33 │
│ │sârma, │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buturugi,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │stâlpi │to │30.71 │3.07 │337.84 │ │ │ │ │ │ │337.84 │
│ │din beton│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Transport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bulamaci,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │sârmă şi │to │44.55 │ │ │1.59│144.79 │343.04 │487.83 │ │ │487.83 │
│ │buturugi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Defrişat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arbuşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │porumbar,│ha │0.05 │0.94 │103.77 │ │ │ │ │ │ │103.77 │
│ │păducel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măceş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Desfundat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adâncimea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │de 60 cm │ha │1.00 │ │ │1.11│117.02 │1155.00 │1272.02│ │ │1272.02│
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scoaterii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │butucilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────┴─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │27.29│3001.73│3.70│364.81 │1638.04 │2002.85│ │30.00 │5034.58│
├───┼────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Contribuţie asiguratorie│ │67.54 │ │ │ │ │ │ │67.54 │
│ │pentru muncă 2.25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0.88 │
├───┼────────────────────────┴─────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │3069.27│ │364.81 │1638.04 │2002.85│ │30.00 │5103.00│
└───┴──────────────────────────────┴───────┴────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei de vie"
                                DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)

┌───┬───────────────┬───┬─────────┬────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr │ │ │ │MANUALE │ │ │TOTAL │
│crt│LUCRAREA │UM │CANTITATE├────┬───────┼────┬──────────┬────────┬───────┼────────┬───────┤(Lei) │
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorină│Valoare│Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│1 │Scarificat │ha │2.00 │ │ │0.83│81.80 │840.00 │921.80 │ │ │921.80 │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│2 │Deservit │ha │2.00 │2.00│220.00 │ │ │ │ │ │ │220.00 │
│ │scarificator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Strângerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │vegetale după │ha │1.00 │ │ │0.06│5.77 │49 │54.77 │ │ │54.77 │
│ │scarificare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grebla │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Încărcat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │remorcă gunoi │to │40.00 │ │ │0.23│24.72 │33.60 │58.32 │gunoi de│2000.00│2058.32│
│ │de grajd cu TIH│ │ │ │ │ │ │ │ │grajd │ │ │
│ │* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Administrat │ │ │ │ │ │ │