Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 21 decembrie 2018  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 - Plan de situaţie a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, în cuantum total de 3.841.000,85 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. 5
    Suma de 3.841.000,85 lei se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, de către reprezentantul expropriatorului întrun cont bancar deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Laurenţiu Adrian Neculaescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana Petcu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 21 decembrie 2018.
    Nr. 1.031.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj,
    la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“, situate pe raza comunei Mătăsari din judeţul Gorj,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────┬────────┬────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Numărul │Numele şi │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │parcelei│prenumele │Număr │cadastral│Extravilan/│Categoria│de │Valoare │
│Nr. │ │ │pe │proprietarului│topografic │/ Nr. │Intravilan │de │expropriat│totală │
│crt.│Judeţ│UAT │planul │/deţinătorului│ │carte │ │folosinţă│(mp) │despăgubiri │
│ │ │ │de │terenului │ │funciară │ │ │ │(lei) │
│ │ │ │situaţie├──────────────┼─────┬─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤ │
│ │ │ │ │ │Tarla│Parcelă │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Gorj │Mătăsari│1 │GORUN │1 │2/1. │ │Intravilan │A │144 │416,52 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│2 │Gorj │Mătăsari│2 │GORUN │1 │2/1/1. │ │Intravilan │A │28 │80,99 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│3 │Gorj │Mătăsari│3 │FOTĂU MARIA │1 │2/2. │ │Intravilan │A │120 │347,10 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│4 │Gorj │Mătăsari│4 │FOTĂU MARIA │1 │2/2/1. │ │Intravilan │A │13 │37,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│5 │Gorj │Mătăsari│5 │RĂMESCU │1 │2/3. │ │Intravilan │A │132 │381,81 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│6 │Gorj │Mătăsari│6 │RĂMESCU │1 │2/3/2. │ │Intravilan │A │25 │490,43 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│7 │Gorj │Mătăsari│7 │Def. RĂUŢ I. │1 │2/3/1. │ │Intravilan │A │121 │349,99 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│8 │Gorj │Mătăsari│8 │FRĂTUŢU │1 │2/4/1. │ │Intravilan │A │52 │150,41 │
│ │ │ │ │EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│9 │Gorj │Mătăsari│9 │RAMESCU VASILE│1 │2/5/1. │ │Intravilan │A │38 │109,91 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│10 │Gorj │Mătăsari│10 │ANCUŢERU │1 │2/7. │ │Intravilan │A │400 │1.156,99 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│11 │Gorj │Mătăsari│11 │BUZĂRIN │1 │2/8. │ │Intravilan │A │400 │1.156,99 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│12 │Gorj │Mătăsari│12 │LATU NICOLAE │1 │2/9. │ │Intravilan │A │900 │2.411,16 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│13 │Gorj │Mătăsari│13 │LATU NICOLAE │1 │2/9/1. │ │Intravilan │A │154 │445,44 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│14 │Gorj │Mătăsari│14 │BEJAT VASILE │1 │3/4. │ │Intravilan │A │199 │575,60 │
│ │ │ │ │LAURENŢIU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│15 │Gorj │Mătăsari│15 │ANGHELESCU ION│1 │3/1. │ │Intravilan │A │347 │1.003,69 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│16 │Gorj │Mătăsari│16 │TOMOESCU │1 │3/2. │37565 │Intravilan │A │384 │1.110,71 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│17 │Gorj │Mătăsari│17 │TOMOESCU │1 │3/3. │ │Intravilan │A │63 │182,23 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│18 │Gorj │Mătăsari│18 │RÂMESCU │1 │6 │ │Intravilan │CC │308 │1.232,00 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│19 │Gorj │Mătăsari│18 │RÂMESCU │1 │6/1. │ │Intravilan │A │288 │1.811,10 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│20 │Gorj │Mătăsari│19 │RÂMESCU │1 │6/2. │ │Intravilan │A │400 │1.156,99 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│21 │Gorj │Mătăsari│20 │BUZĂRIN │1 │5 │ │Intravilan │L │256 │5.145,60 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│22 │Gorj │Mătăsari│21 │Def. GORUN C. │1 │5 │36821 │Intravilan │A │200 │578,50 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│23 │Gorj │Mătăsari│22 │Def. GORUN C. │1 │5/1. │ │Intravilan │A │74 │214,04 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│24 │Gorj │Mătăsari│23 │GORUN VASILE │1 │7 │ │Intravilan │CC │506 │2.024,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│25 │Gorj │Mătăsari│24 │TĂNĂSOIU V. │1 │9 │ │Intravilan │A │596 │1.723,92 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│26 │Gorj │Mătăsari│25 │TĂNĂSOIU V. │1 │10 │ │Intravilan │V │486 │6.097,52 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│27 │Gorj │Mătăsari│26 │TĂNĂSOIU V. │1 │11 │ │Intravilan │CC │471 │1.884,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│28 │Gorj │Mătăsari│27 │TĂNĂSOIU V. │1 │9/1. │ │Intravilan │A │187 │540,89 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│29 │Gorj │Mătăsari│28 │TUFIŢĂ MARIA │1 │12 │ │Intravilan │CC │285 │1.140,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│30 │Gorj │Mătăsari│28 │TUFIŢĂ MARIA │1 │13 │ │Intravilan │A │589 │1.703,67 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│31 │Gorj │Mătăsari│29 │BĂLOSU NICOLAE│1 │14 │ │Intravilan │A │450 │1.301,62 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│32 │Gorj │Mătăsari│29 │BĂLOSU NICOLAE│1 │15 │ │Intravilan │CC │240 │960,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│33 │Gorj │Mătăsari│30 │PÎRLEA IOANA │1 │14/1. │545 │Intravilan │CC │274 │1.096,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│34 │Gorj │Mătăsari│31 │SPERLEA │1 │14/2. │ │Intravilan │A │509 │1.472,27 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│35 │Gorj │Mătăsari│31 a │PROPRIETAR │1 │ │ │Intravilan │A │102 │295,03 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│36 │Gorj │Mătăsari│32 │PROPRIETAR │1 │16, 17, │ │Intravilan │A │711 │2.056,55 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │18/1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│37 │Gorj │Mătăsari│33 │BOBEI D.ION │1 │19 │ │Intravilan │A │433 │1.252,44 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│38 │Gorj │Mătăsari│33 a │PROPRIETAR │1 │ │ │Intravilan │A │111 │321,07 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│39 │Gorj │Mătăsari│34 │SPERLEA IOANA │1 │22 │36769 │Intravilan │CC │750 │3.000,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│40 │Gorj │Mătăsari│34 │SPERLEA IOANA │1 │23 │36769 │Intravilan │L │746 │14.994,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│41 │Gorj │Mătăsari│34 │SPERLEA IOANA │1 │25 │36769 │Intravilan │A │1.838 │5.316,38 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│42 │Gorj │Mătăsari│35 │SPERLEA IOANA │1 │24 │36768 │Intravilan │CC │320 │1.280,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│43 │Gorj │Mătăsari│36 │GORUN C. ION │1 │25/3. │ │Intravilan │A │99 │286,36 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│44 │Gorj │Mătăsari│37 │CIOCLEI I.M. │1 │25/2. │ │Intravilan │A │99 │286,36 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│45 │Gorj │Mătăsari│38 │BOBEI D. ION │1 │26 │ │Intravilan │A │295 │853,28 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│46 │Gorj │Mătăsari│39 │Def. GIURONIU │1 │26 │36542 │Intravilan │A │1.400 │4.049,47 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│47 │Gorj │Mătăsari│40 │GORUN C. ION │1 │29/2 │ │Intravilan │A │156 │451,23 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│48 │Gorj │Mătăsari│41 │CIOCLEI I.M. │1 │29/3 │ │Intravilan │A │158 │457,01 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│49 │Gorj │Mătăsari│118 │RÂMESCU A. │2 │32 │ │Intravilan │CC │346 │1.384,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│50 │Gorj │Mătăsari│119 │RÂMESCU A. │2 │31/1, 32/│36244 │Intravilan │CC │500 │2.000,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│51 │Gorj │Mătăsari│120 │RÂMESCU A. │2 │31 │ │Intravilan │L │782 │15.718,20 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│52 │Gorj │Mătăsari│121 │OSNAGA ELENA │2 │33 │ │Intravilan │A │300 │867,74 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│53 │Gorj │Mătăsari│122 │BOBEI ION │2 │34/1 │ │Intravilan │A │434 │1.255,34 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│54 │Gorj │Mătăsari│123 │BIBANU GRIGORE│2 │34/2 │ │Intravilan │A │264 │763,61 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│55 │Gorj │Mătăsari│124 │BIBANU GRIGORE│2 │34 │ │Intravilan │A │397 │1.148,31 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│56 │Gorj │Mătăsari│125 │BĂLOSU NICOLAE│2 │39 │ │Intravilan │A │312 │902,45 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│57 │Gorj │Mătăsari│126 │PÂRLEA ION │2 │39/1 │ │Intravilan │A │199 │575,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │LUPU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │
│58 │Gorj │Mătăsari│128 │DRAGOTOIU │2 │40 │ │Intravilan │A │240 │694,20 │
│ │ │ │ │SULTANA, RĂUŢ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│59 │Gorj │Mătăsari│129 │DRAGOTOIU │2 │41 │ │Intravilan │A │491 │1.420,21 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│60 │Gorj │Mătăsari│131 │GIURONIU │2 │48 │36544 │Intravilan │CC │808 │3.232,00 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│61 │Gorj │Mătăsari│131 │GIURONIU │2 │47 │36544 │Intravilan │L │1.569 │31.536,90 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│62 │Gorj │Mătăsari│132 │BANCIU MARIA │2 │51 │36815 │Intravilan │A │416 │1.203,27 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│63 │Gorj │Mătăsari│42 │BANCIU MARIA │3 │59 │36814 │Intravilan │A │528 │1.527,23 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│64 │Gorj │Mătăsari│44 │CHIRCU ANGELA │3 │64 │ │Intravilan │CC │825 │3.300,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│65 │Gorj │Mătăsari│44 │CHIRCU ANGELA │3 │65 │ │Intravilan │L │864 │17.366,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│66 │Gorj │Mătăsari│45 │Def. GIURONIU │3 │67 │ │Intravilan │CC │616 │2.464,00 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│67 │Gorj │Mătăsari│45 │Def. GIURONIU │3 │66 │ │Intravilan │L │1.110 │22.311,00 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│68 │Gorj │Mătăsari│45 │Def. GIURONIU │3 │68 │ │Intravilan │A │840 │2.429,68 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│69 │Gorj │Mătăsari│46 │DRAGOTOIU │3 │69 │ │Intravilan │A │1.072 │3.100,74 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BIBANU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │Gorj │Mătăsari│47 │BIBANU │3 │72 │ │Intravilan │N │406 │974,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CROITORU ELENA│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│71 │Gorj │Mătăsari│48 │Def. CROITORU │3 │73 │ │Intravilan │A │980 │2.834,63 │
│ │ │ │ │I. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│72 │Gorj │Mătăsari│49 │BIBANU │4 │72/1 │ │Intravilan │A │356 │1.029,72 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│73 │Gorj │Mătăsari│50 │RÂMESCU │4 │73/3 │ │Intravilan │A │240 │694,20 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│74 │Gorj │Mătăsari│51 │BĂCESCU MARIA │4 │73/5 │ │Intravilan │A │222 │642,13 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│75 │Gorj │Mătăsari│52 │POPESCU MIHAI │4 │73/7 │ │Intravilan │A │760 │2.198,28 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│76 │Gorj │Mătăsari│53 │Def. SPERLEA │4 │74/1 │ │Intravilan │A │805 │2.328,45 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│77 │Gorj │Mătăsari│55 │BĂCESCU │4 │77 │35866 │Intravilan │CC │422 │1.688,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│78 │Gorj │Mătăsari│54 │BĂCESCU │4 │76 │35866 │Intravilan │V │858 │10.764,76 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BĂLAN │ │ │ │ │ │ │ │
│79 │Gorj │Mătăsari│56 │CONSTANTIN, │4 │82 │ │Intravilan │P │1.168 │2.803,20 │
│ │ │ │ │BĂLAN SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BĂLAN │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │Gorj │Mătăsari│56 │CONSTANTIN, │4 │85 │ │Intravilan │L │280 │5.628,00 │
│ │ │ │ │BĂLAN SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BĂLAN │ │ │ │ │ │ │ │
│81 │Gorj │Mătăsari│57 │CONSTANTIN, │4 │82/1 │ │Intravilan │P │298 │715,20 │
│ │ │ │ │BĂLAN SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│82 │Gorj │Mătăsari│58 │STĂNILOIU │4 │87/1 │36851 │Intravilan │A │349 │1.009,48 │
│ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│83 │Gorj │Mătăsari│59 │RĂUŢ ION │4 │91 │35012 │Intravilan │A │576 │1.666,07 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│84 │Gorj │Mătăsari│60 │RĂUŢ ION │4 │91/2 │ │Intravilan │A │58 │167,76 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│85 │Gorj │Mătăsari│61 │POPESCU MIHAI │4 │91/1 │ │Intravilan │A │612 │1.770,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│86 │Gorj │Mătăsari│62 │POPESCU MIHAI │4 │91/3 │ │Intravilan │A │50 │144,62 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│87 │Gorj │Mătăsari│63 │Def. DRAGOTOIU│4 │92/1 │ │Intravilan │P │319 │765,60 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│88 │Gorj │Mătăsari│64 │BUZĂRIN │4 │94 │ │Intravilan │CC │1.140 │4.560,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│89 │Gorj │Mătăsari│65 │Def. DRAGOTOIU│4 │95 │ │Intravilan │A │949 │2.744,96 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│90 │Gorj │Mătăsari│66 │Def. DRAGOTOIU│4 │95/1 │ │Intravilan │A │382 │1.104,93 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│91 │Gorj │Mătăsari│67 │IOVAN GHEORGHE│4 │96/1 │ │Intravilan │A │259 │749,15 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│92 │Gorj │Mătăsari│68 │HÎRCEANU MARIA│4 │96 │ │Intravilan │A │506 │2.332,82 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│93 │Gorj │Mătăsari│69 │POPESCU MIHAI │4 │99 │ │Intravilan │CC │962 │3.848,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│94 │Gorj │Mătăsari│70 │CIOCLEI C.M. │4 │101/1 │ │Intravilan │A │293 │847,50 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│95 │Gorj │Mătăsari│71 │Def. GORUN │4 │104 │ │Intravilan │A │294 │817,39 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│96 │Gorj │Mătăsari│72 │SPERLEA │4 │104/1 │ │Intravilan │A │982 │2.840,42 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│97 │Gorj │Mătăsari│73 │SPERLEA │4 │104/2 │ │Intravilan │A │308 │890,88 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│98 │Gorj │Mătăsari│133 │BĂCESCU MARIA │5 │105 │36070 │Intravilan │CC │756 │3.024,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│99 │Gorj │Mătăsari│133 │BĂCESCU MARIA │5 │106 │36070 │Intravilan │A │378 │1.093,36 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│100 │Gorj │Mătăsari│134 │FRĂŢILĂ VASILE│5 │108 │37797 │Intravilan │CC │250 │1.000,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│101 │Gorj │Mătăsari│135 │SPERLEA │5 │108/1 │ │Intravilan │CC │943 │3.772,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│102 │Gorj │Mătăsari│135 │SPERLEA │5 │109 │ │Intravilan │A │538 │1.556,15 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│103 │Gorj │Mătăsari│136 │ŢUNĂ MARIA │5 │115/1 │36849 │Intravilan │A │356 │1.029,72 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│104 │Gorj │Mătăsari│137 │IOVAN ELENA │5 │116/1 │36852 │Intravilan │A │276 │798,32 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│105 │Gorj │Mătăsari│138 │GORUN GHEORGHE│5 │116/2 │36823 │Intravilan │L │776 │15.597,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│106 │Gorj │Mătăsari│139 │RAUŢ PĂUNA │5 │118 │ │Intravilan │L │493 │9.909,30 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│107 │Gorj │Mătăsari│140 │POPESCU MIHAI │5 │119 │ │Intravilan │CC │250 │1.000,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│108 │Gorj │Mătăsari│140 │POPESCU MIHAI │5 │120 │ │Intravilan │A │128 │370,24 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│109 │Gorj │Mătăsari│141 │BĂCESCU IOANA │5 │121 │ │Intravilan │L │946 │19.014,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│110 │Gorj │Mătăsari│142 │RĂUŢ POLINA │5 │122/1 │ │Intravilan │A │343 │992,12 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│111 │Gorj │Mătăsari│143 │RĂUŢ POLINA │5 │122/2 │ │Intravilan │A │214 │618,99 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│112 │Gorj │Mătăsari│144 │MÎRŞU GHEORGHE│5 │122 │ │Intravilan │A │529 │1.530,12 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│113 │Gorj │Mătăsari│145 │POPESCU MIHAI │6 │124 │ │Intravilan │V │552 │6.925,58 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│114 │Gorj │Mătăsari│146 │POPESCU MIHAI │6 │125 │ │Intravilan │A │874 │2.528,03 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│115 │Gorj │Mătăsari│147 │DOSONIU MARIA │6 │126 │36783 │Intravilan │CC │1.210 │4.840,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│116 │Gorj │Mătăsari│148 │IOVAN GHEORGHE│6 │127 │ │Intravilan │L │496 │9.969,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│117 │Gorj │Mătăsari│149 │IOVAN GHEORGHE│6 │128 │ │Intravilan │CC │411 │1.644,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│118 │Gorj │Mătăsari│150 │IOVAN VASILE │6 │130 │ │Intravilan │CC │250 │1.000,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│119 │Gorj │Mătăsari│150 │IOVAN VASILE │6 │129 │ │Intravilan │L │710 │14.271,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│120 │Gorj │Mătăsari│151 │PALIŢĂ ION │6 │131 │ │Intravilan │L │1.651 │33.185,10 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│121 │Gorj │Mătăsari│152 │PURDESCU │6 │132 │ │Intravilan │A │706 │2.042,09 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│122 │Gorj │Mătăsari│153 │TOMOESCU ION │6 │133/1 │36087 │Intravilan │V │96 │1.204,45 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│123 │Gorj │Mătăsari│153 │TOMOESCU ION │6 │134 │36087 │Intravilan │CC │704 │2.816,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│124 │Gorj │Mătăsari│153 │TOMOESCU ION │6 │134/1 │36087 │Intravilan │A │288 │833,03 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│125 │Gorj │Mătăsari│154 │TOMOESCU ION │6 │135 │ │Intravilan │A │1.377 │3.982,94 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│126 │Gorj │Mătăsari│155 │BĂCESCU IOANA │6 │136 │ │Intravilan │A │1.068 │3.089,17 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CUŞMA LORENA, │ │ │ │ │ │ │ │
│127 │Gorj │Mătăsari│156 │PURDESCU │6 │137 │37399 │Intravilan │CC │946 │3.784,00 │
│ │ │ │ │IULIAN DENIS │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CUŞMA LORENA, │ │ │ │ │ │ │ │
│128 │Gorj │Mătăsari│156 │PURDESCU │6 │138 │37399 │Intravilan │L │1.382 │27.778,20 │
│ │ │ │ │IULIAN DENIS │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│129 │Gorj │Mătăsari│157 │Def. PURDESCU │6 │138/1 │ │Intravilan │L │1.177 │23.657,70 │
│ │ │ │ │C. CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│130 │Gorj │Mătăsari│158 │RÂMESCU │6 │139/1 │ │Intravilan │L │308 │6.190,80 │
│ │ │ │ │PANTELIE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│131 │Gorj │Mătăsari│158 A │PÂRLEA ION │6 │139/2 │ │Intravilan │L │221 │4.442,10 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│132 │Gorj │Mătăsari│159 │LUPU │6 │142 │36243 │Intravilan │CC │780 │3.120,00 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│133 │Gorj │Mătăsari│159 │LUPU │6 │143 │36243 │Intravilan │A │1.520 │4.396,57 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│134 │Gorj │Mătăsari│160 │LUPU │6 │144 │36242 │Intravilan │P │1.605 │3.852,00 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│135 │Gorj │Mătăsari│160 │LUPU │6 │145 │36242 │Intravilan │CC │609 │2.436,00 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│136 │Gorj │Mătăsari│161 │CIOCLEI MARIA │6 │148, 148/│37407 │Intravilan │L │855 │17.185,50 │
│ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│137 │Gorj │Mătăsari│161 │CIOCLEI MARIA │6 │148/1 │37407 │Intravilan │V │276 │3.462,79 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│138 │Gorj │Mătăsari│161 │CIOCLEI MARIA │6 │149 │37407 │Intravilan │CC │629 │2.516,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│139 │Gorj │Mătăsari│162 │CIOCLEI MARIA │6 │149/1 │37408 │Intravilan │CC │420 │1.680,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│140 │Gorj │Mătăsari│163 │STATE, │6 │150, 153 │ │Intravilan │CC │801 │3.204,00 │
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│141 │Gorj │Mătăsari│164 │STATE, │6 │151 │37337 │Intravilan │A │550 │1.590,86 │
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│142 │Gorj │Mătăsari│164 │STATE, │6 │152, 152/│ │Intravilan │L │1.636 │32.883,60 │
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │Gorj │Mătăsari│164 │STATE, │6 │152/1 │ │Intravilan │V │555 │6.963,22 │
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │Gorj │Mătăsari│164 │STATE, │6 │152/2 │ │Intravilan │P │244 │585,60 │
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│145 │Gorj │Mătăsari│165 │ANGHELESCU GH.│6 │152/1 │ │Intravilan │A │1.400 │4.049,47 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│146 │Gorj │Mătăsari│165 │ANGHELESCU GH.│6 │154 │ │Intravilan │CC │408 │1.632,00 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│147 │Gorj │Mătăsari│167 │SPERLEA │6 │155 │ │Intravilan │CC │150 │600,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│148 │Gorj │Mătăsari│167 │SPERLEA │6 │156 │ │Intravilan │A │669 │1.935,07 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│149 │Gorj │Mătăsari│167 │SPERLEA │6 │157 │ │Intravilan │CC │216 │864,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│150 │Gorj │Mătăsari│167 │SPERLEA │6 │158 │ │Intravilan │A │481 │1.391,28 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│151 │Gorj │Mătăsari│168 │GORUN GHEORGHE│6 │160 │36248 │Intravilan │A │532 │1.538,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│152 │Gorj │Mătăsari│169 │CROITORU A. │6 │161 │ │Intravilan │A │818 │2.366,05 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│153 │Gorj │Mătăsari│74 │PURDESCU │7 │163 │ │Intravilan │A │618 │1.787,55 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│154 │Gorj │Mătăsari│75 │CIOCLEI │7 │165 │767 │Intravilan │CC │740 │2.960,00 │
│ │ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│155 │Gorj │Mătăsari│75 │CIOCLEI │7 │164 │767 │Intravilan │A │225 │650,81 │
│ │ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│156 │Gorj │Mătăsari│76 │RAMESCU MARIA │7 │166/2 │ │Intravilan │A │100 │289,25 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│157 │Gorj │Mătăsari│77 │RÂMESCU │7 │166 │37390 │Intravilan │A │576 │1.666,07 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│158 │Gorj │Mătăsari│78 │RÂMESCU │7 │166/3 │ │Intravilan │A │159 │459,90 │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│159 │Gorj │Mătăsari│79 │BĂCESCU MARIA │7 │168 │ │Intravilan │A │1.421 │4.110,21 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│160 │Gorj │Mătăsari│81 │TOMOESCU MIHAI│7 │169 │ │Intravilan │A │364 │1.052,86 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│161 │Gorj │Mătăsari│81 │TOMOESCU MIHAI│7 │170 │ │Intravilan │L │609 │12.240,90 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│162 │Gorj │Mătăsari│81 │TOMOESCU MIHAI│7 │171 │ │Intravilan │CC │450 │1.800,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│163 │Gorj │Mătăsari│80 │TOMOESCU MIHAI│7 │170/1 │ │Intravilan │L │452 │9.085,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│164 │Gorj │Mătăsari│82 │MERĂI VASILE │7 │172 │ │Intravilan │CC │589 │2.356,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│165 │Gorj │Mătăsari│82 │MERĂI VASILE │7 │173 │ │Intravilan │A │937 │2.710,25 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│166 │Gorj │Mătăsari│82 │MERĂI VASILE │7 │174 │ │Intravilan │A │743 │2.149,11 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│167 │Gorj │Mătăsari│83 │MERĂI VASILE │7 │174/1 │ │Intravilan │A │124 │358,67 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│168 │Gorj │Mătăsari│84 │Def. COJOCARU │7 │175 │739 │Intravilan │A │2.430 │7.028,73 │
│ │ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│169 │Gorj │Mătăsari│85 │CHIRCU │7 │176/1 │ │Intravilan │A │459 │1.327,65 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│170 │Gorj │Mătăsari│86 │CHIRCU │7 │176/2 │ │Intravilan │A │932 │2.695,79 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│171 │Gorj │Mătăsari│87 │TOMOESCU STATE│7 │176 │37338 │Intravilan │A │1.316 │3.806,50 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│172 │Gorj │Mătăsari│87 │TOMOESCU STATE│7 │181 │37338 │Intravilan │A │510 │1.475,16 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│173 │Gorj │Mătăsari│88 │ANGHELESCU ION│7 │183 │ │Intravilan │A │1.216 │3.517,26 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│174 │Gorj │Mătăsari│88 │ANGHELESCU ION│7 │184 │ │Intravilan │A │510 │1.475,16 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│175 │Gorj │Mătăsari│89 │ANGHELESCU ION│7 │184/1 │ │Intravilan │A │528 │1.527,23 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│176 │Gorj │Mătăsari│90 │GORUN │7 │186 │179 │Intravilan │CC │981 │3.924,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│177 │Gorj │Mătăsari│91 │SPERLEA │7 │187 │ │Intravilan │A │650 │1.880,11 │
│ │ │ │ │GHEORGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│178 │Gorj │Mătăsari│91 a │PROPRIETAR │7 │ │ │Intravilan │A │68 │196,69 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│179 │Gorj │Mătăsari│92 │BUZĂRIN │7 │190 │ │Intravilan │A │240 │694,20 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│180 │Gorj │Mătăsari│92 a │PROPRIETAR │7 │ │ │Intravilan │P │680 │1.632,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│181 │Gorj │Mătăsari│217 │PROPRIETAR │8 │191/1 │ │Intravilan │A │528 │1.527,23 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│182 │Gorj │Mătăsari│218 │SPERLEA │8 │191 │ │Intravilan │A │200 │578,50 │
│ │ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│183 │Gorj │Mătăsari│218 │SPERLEA │8 │192 │ │Intravilan │A │440 │1.272,69 │
│ │ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│184 │Gorj │Mătăsari│219 │Def. CROITORU │8 │199 │ │Intravilan │A │2.052 │5.935,37 │
│ │ │ │ │I. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│185 │Gorj │Mătăsari│219 │Def. CROITORU │8 │200 │ │Intravilan │CC │775 │3.100,00 │
│ │ │ │ │I. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│186 │Gorj │Mătăsari│219 │Def. CROITORU │8 │201 │ │Intravilan │A │1.138 │3.291,64 │
│ │ │ │ │I. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│187 │Gorj │Mătăsari│221 │PROPRIETAR │8 │202 │ │Intravilan │CC │606 │2.424,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│188 │Gorj │Mătăsari│222 │NEBUNU ION │8 │205 │ │Intravilan │CC │462 │1.848,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│189 │Gorj │Mătăsari│222 │NEBUNU ION │8 │206 │ │Intravilan │CC │1.181 │4.724,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│190 │Gorj │Mătăsari│222 │NEBUNU ION │8 │207 │ │Intravilan │P │270 │648,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│191 │Gorj │Mătăsari│223 │BĂCESCU IOANA │8 │207 │ │Intravilan │P │158 │379,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│192 │Gorj │Mătăsari│223 │BĂCESCU IOANA │8 │208 │ │Intravilan │V │550 │6.900,49 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│193 │Gorj │Mătăsari│223 │BĂCESCU IOANA │8 │209 │ │Intravilan │CC │648 │2.592,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│194 │Gorj │Mătăsari│223 │BĂCESCU IOANA │8 │210 │ │Intravilan │A │964 │2.788,35 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│195 │Gorj │Mătăsari│224 │TĂNĂSOIU M ION│8 │211 │ │Intravilan │A │501 │1.449,13 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│196 │Gorj │Mătăsari│224 │TĂNĂSOIU M ION│8 │211/1 │ │Intravilan │V │287 │3.600,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│197 │Gorj │Mătăsari│224 │TĂNĂSOIU M ION│8 │212 │ │Intravilan │CC │526 │2.104,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│198 │Gorj │Mătăsari│225 │TĂNĂSOIU I │8 │213 │ │Intravilan │CC │495 │1.980,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│199 │Gorj │Mătăsari│226 │GORUN C. ION │8 │217/1 │ │Intravilan │A │784 │2.267,70 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│200 │Gorj │Mătăsari│227 │PROPRIETAR │8 │214 │ │Intravilan │A │475 │1.373,93 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│201 │Gorj │Mătăsari│228 │Moşt. GORUN DT│8 │222/1 │ │Intravilan │V │524 │6.574,28 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│202 │Gorj │Mătăsari│229 │LATU N. ION │8 │223 │ │Intravilan │L │1.003 │20.160,30 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│203 │Gorj │Mătăsari│229 │LATU N. ION │8 │224 │ │Intravilan │CC │1.207 │4.828,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│204 │Gorj │Mătăsari│230 │Moşt. GORUN DT│8 │225 │ │Intravilan │CC │2.000 │8.000,00 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│205 │Gorj │Mătăsari│231 │PERA ION │8 │227 │ │Intravilan │CC │191 │764,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│206 │Gorj │Mătăsari│231 │PERA ION │8 │228 │ │Intravilan │A │704 │2.036,31 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│207 │Gorj │Mătăsari│93 │LATU ION │9 │229 │ │Intravilan │A │284 │821,46 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│208 │Gorj │Mătăsari│94 │GORUN ION │9 │229/1 │ │Intravilan │A │126 │364,45 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│209 │Gorj │Mătăsari│95 │CIOCLEI MARIA │9 │229/2 │ │Intravilan │CC │126 │504,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│210 │Gorj │Mătăsari│96 │HORCEA DAMIAN │9 │230 │36278 │Intravilan │A │252 │728,90 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│211 │Gorj │Mătăsari│96 a │PROPRIETAR │9 │ │ │Intravilan │A │87 │251,65 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│212 │Gorj │Mătăsari│97 │CIOCLEI │9 │230 │37542 │Intravilan │A │122 │352,88 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│213 │Gorj │Mătăsari│98 │CIOCLEI │9 │231 │37554 │Intravilan │A │182 │526,43 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│214 │Gorj │Mătăsari│99 │CIOCLEI │9 │231/1/1 │ │Intravilan │A │36 │104,13 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│215 │Gorj │Mătăsari│100 │CIOCLEI ION │9 │231/1 │ │Intravilan │A │277 │801,22 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│216 │Gorj │Mătăsari│101 │CIOCLEI ION │9 │231/1/2 │ │Intravilan │A │30 │86,77 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│217 │Gorj │Mătăsari│102 │BIBANU MARIA │9 │232 │ │Intravilan │A │330 │954,52 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│218 │Gorj │Mătăsari│103 │BIBANU MARIA │9 │232/1 │ │Intravilan │A │42 │121,48 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│219 │Gorj │Mătăsari│104 │RAMESCU VASILE│9 │233/1/1 │ │Intravilan │A │48 │138,84 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│220 │Gorj │Mătăsari│104 a │GORUN D.T. ION│9 │DRUM │ │Intravilan │ │130 │312,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│221 │Gorj │Mătăsari│105 │GORUN ION │9 │236 │ │Intravilan │CC │545 │2.180,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│222 │Gorj │Mătăsari│105 │GORUN ION │9 │235 │ │Intravilan │V │200 │2.509,27 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│223 │Gorj │Mătăsari│106 │GORUN ION │9 │236/1 │ │Intravilan │CC │159 │636,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│224 │Gorj │Mătăsari│106 │GORUN ION │9 │235/1 │ │Intravilan │V │107 │1.342,46 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│225 │Gorj │Mătăsari│107 │PERA ION │9 │237 │ │Intravilan │A │516 │1.492,52 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│226 │Gorj │Mătăsari│108 │PERA ION │9 │238 │ │Intravilan │CC │100 │400,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│227 │Gorj │Mătăsari│109 │POPESCU MARIA │9 │237/1 │ │Intravilan │A │392 │1.133,85 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│228 │Gorj │Mătăsari│110 │CIOCLEI PETRE │9 │239 │37467 │Intravilan │A │322 │931,38 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│229 │Gorj │Mătăsari│110 │CIOCLEI PETRE │9 │240 │37467 │Intravilan │CC │128 │512,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│230 │Gorj │Mătăsari│110 │CIOCLEI PETRE │9 │239/1 │37467 │Intravilan │V │322 │4.039,92 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│231 │Gorj │Mătăsari│111 │CIOCLEI PETRE │9 │239/1/2 │ │Intravilan │V │111 │1.392,64 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│232 │Gorj │Mătăsari│112 │BIBANU MARIA │9 │242 │ │Intravilan │A │300 │867,74 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│233 │Gorj │Mătăsari│112 │BIBANU MARIA │9 │243 │ │Intravilan │CC │725 │2.900,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│234 │Gorj │Mătăsari│113 │Def. VIŞAN │9 │244 │37720 │Intravilan │A │1.508 │4.361,86 │
│ │ │ │ │PANTELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│235 │Gorj │Mătăsari│114 │CIOCLEI I.M. │9 │247/1 │37582 │Intravilan │A │559 │1.616,90 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│236 │Gorj │Mătăsari│114 │CIOCLEI I.M. │9 │248 │37582 │Intravilan │CC │390 │1.560,00 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│237 │Gorj │Mătăsari│115 │PALIŢĂ │9 │247 │37511 │Intravilan │A │791 │2.287,95 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│238 │Gorj │Mătăsari│115 │PALIŢĂ │9 │247 │37511 │Intravilan │V │201 │2.521,81 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│239 │Gorj │Mătăsari│116 │TROTEA POLINA │9 │249 │ │Intravilan │A │1.198 │3.465,19 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│240 │Gorj │Mătăsari│116 │TROTEA POLINA │9 │251 │ │Intravilan │CC │712 │2.848,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZOIANU │ │ │ │ │ │ │ │
│241 │Gorj │Mătăsari│117 │GHEORGHE │9 │256 │36579 │Intravilan │CC │408 │1.632,00 │
│ │ │ │ │(BANCIU MARIA)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZOIANU │ │ │ │ │ │ │ │
│242 │Gorj │Mătăsari│117 │GHEORGHE │9 │257 │36579 │Intravilan │A │550 │1.590,86 │
│ │ │ │ │(BANCIU MARIA)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│243 │Gorj │Mătăsari│170 │CROITORU │10 │263 │ │Intravilan │CC │510 │2.040,00 │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│244 │Gorj │Mătăsari│171 │CROITORU │10 │263/2 │ │Intravilan │A │2.274 │6.577,50 │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│245 │Gorj │Mătăsari│172 │GORUN GHEORGHE│10 │260, 262,│36246 │Intravilan │A │3.220 │9.313,79 │
│ │ │ │ │ │ │264 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│246 │Gorj │Mătăsari│172 │GORUN GHEORGHE│10 │261 │36246 │Intravilan │CC │796 │3.184,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│247 │Gorj │Mătăsari│173 │GORUN │10 │268, 269/│ │Intravilan │CC │1.690 │6.760,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│248 │Gorj │Mătăsari│173 │GORUN │10 │269/2 │ │Intravilan │V │290 │3.638,44 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│249 │Gorj │Mătăsari│173 │GORUN │10 │269/2 │ │Intravilan │A │2.016 │5.831,24 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│250 │Gorj │Mătăsari│174 │TROTEA EUGENIA│10 │270 │36846 │Intravilan │V │490 │6.147,71 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│251 │Gorj │Mătăsari│174 │TROTEA EUGENIA│10 │271 │36846 │Intravilan │A │1.499 │4.335,83 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│252 │Gorj │Mătăsari│175 │BIBANU │10 │273 │ │Intravilan │A │321 │928,49 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│253 │Gorj │Mătăsari│175 │BIBANU │10 │274 │ │Intravilan │CC │686 │2.744,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│254 │Gorj │Mătăsari│176 │BĂLOSU NICOLAE│10 │276 │ │Intravilan │A │430 │1.243,77 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│255 │Gorj │Mătăsari│177 │GORUN GH. │10 │275 │ │Intravilan │A │3.216 │9.302,22 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│256 │Gorj │Mătăsari│178 │GORUN C. ION │10 │277, 278 │ │Intravilan │A │909 │2.629,26 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│257 │Gorj │Mătăsari│179 │CIOCLEI MARIA │10 │280 │ │Intravilan │CC │814 │3.256,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│258 │Gorj │Mătăsari│179 │CIOCLEI MARIA │10 │279/3 │ │Intravilan │F │448 │1.075,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│259 │Gorj │Mătăsari│179 │CIOCLEI MARIA │10 │277/2 │ │Intravilan │P │1.061 │2.546,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│260 │Gorj │Mătăsari│180 │Def. CIOCLEI │10 │286 │37528 │Intravilan │CC │639 │2.556,00 │
│ │ │ │ │M. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│261 │Gorj │Mătăsari│180 │Def. CIOCLEI │10 │285 │37528 │Intravilan │A │611 │1.767,31 │
│ │ │ │ │M. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│262 │Gorj │Mătăsari│181 │Def. CIOCLEI │10 │288 │ │Intravilan │CC │520 │2.080,00 │
│ │ │ │ │I.M. IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│263 │Gorj │Mătăsari│182 │CROITORU │10 │283/1 │ │Intravilan │A │77 │222,72 │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│264 │Gorj │Mătăsari│183 │CIOCLEI │10 │284/1 │ │Intravilan │A │380 │1.099,14 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│265 │Gorj │Mătăsari│184 │CIOCLEI ION │10 │290 │36094 │Intravilan │L │389 │7.818,90 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│266 │Gorj │Mătăsari│184 │CIOCLEI ION │10 │291 │36094 │Intravilan │CC │379 │1.516,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│267 │Gorj │Mătăsari│184 │CIOCLEI ION │10 │292 │36094 │Intravilan │V │292 │3.663,53 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│268 │Gorj │Mătăsari│185 │CIOCLEI │10 │293 │36095 │Intravilan │CC │840 │3.360,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│269 │Gorj │Mătăsari│186 │TROTEA POLINA │10 │289 │ │Intravilan │A │844 │2.441,25 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│270 │Gorj │Mătăsari│187 │GORUN C. ION │10 │293 │ │Intravilan │CC │706 │2.824,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│271 │Gorj │Mătăsari│187 │GORUN C. ION │10 │294 │ │Intravilan │A │1.096 │3.170,16 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│272 │Gorj │Mătăsari│188 │GORUN GH. │10 │297 │ │Intravilan │CC │1.000 │4.000,00 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GORUN DUMITRU,│ │ │ │ │ │ │ │
│273 │Gorj │Mătăsari│189 │GORUN C. │10 │296 │ │Intravilan │A │700 │2.024,74 │
│ │ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TROTEA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│274 │Gorj │Mătăsari│190 │POPESCU MARIA │10 │298, 300 │ │Intravilan │CC │531 │2.124,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│275 │Gorj │Mătăsari│190 │POPESCU MARIA │10 │299 │ │Intravilan │A │992 │2.869,34 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│276 │Gorj │Mătăsari│191 │STĂNILOIU I. │10 │300/1 │ │Intravilan │A │204 │590,07 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│277 │Gorj │Mătăsari│192 │CIOCLEI I. │10 │304 │37444 │Intravilan │CC │903 │3.612,00 │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│278 │Gorj │Mătăsari│193 │TROTEA FLOAREA│10 │303 │ │Intravilan │CC │569 │2.276,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│279 │Gorj │Mătăsari│193 │TROTEA FLOAREA│10 │305 │ │Intravilan │F │76 │182,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│280 │Gorj │Mătăsari│193 │TROTEA FLOAREA│10 │302 │ │Intravilan │A │1.500 │4.338,72 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│281 │Gorj │Mătăsari│194 │VIŞAN ION │10 │306, 307 │ │Intravilan │CC │817 │3.268,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│282 │Gorj │Mătăsari│195 │Def. VISAN │10 │308 │37721 │Intravilan │CC │856 │3.424,00 │
│ │ │ │ │PATELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│283 │Gorj │Mătăsari│195 │Def. VISAN │10 │308, 309 │ │Intravilan │L │1.305 │26.230,50 │
│ │ │ │ │PATELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│284 │Gorj │Mătăsari│196 │Def. GORUN │10 │313 │ │Intravilan │A │806 │2.331,34 │
│ │ │ │ │D.T. ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│285 │Gorj │Mătăsari│197 │Def. GORUN │10 │314/1 │ │Intravilan │V │350 │4.391,22 │
│ │ │ │ │D.T. ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│286 │Gorj │Mătăsari│198 │DUMITRU, │10 │314 │ │Intravilan │A │366 │1.058,65 │
│ │ │ │ │POPESCU PĂUNA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│287 │Gorj │Mătăsari│199 │PERA MARINA │10 │318 │ │Intravilan │P │822 │1.972,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│288 │Gorj │Mătăsari│200 │TROTEA ION │10 │328/2 │ │Intravilan │A │557 │1.611,11 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│289 │Gorj │Mătăsari│201 │TROTEA ION │10 │327 │ │Intravilan │A │1.630 │4.714,74 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │NICOLAESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│290 │Gorj │Mătăsari│202 │GHEORGHE, │10 │330 │ │Intravilan │CC │2.277 │9.108,00 │
│ │ │ │ │NICOLAESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VICTORIA, │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│291 │Gorj │Mătăsari│202 A │PROPRIETAR │10 │332 │ │Intravilan │P │793 │1.903,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Def. │ │ │ │ │ │ │ │
│292 │Gorj │Mătăsari│203 │NICOLAESCU │11 │333 │ │Intravilan │CC │6.732 │26.928,00 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│293 │Gorj │Mătăsari│204 │PALIŢĂ P PETRE│11 │339 │ │Intravilan │CC │1.147 │4.588,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│294 │Gorj │Mătăsari│205 │Def. PALIŢĂ P │11 │337/1 │ │Intravilan │CC │168 │672,00 │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│295 │Gorj │Mătăsari│205 │Def. PALIŢĂ P │11 │340 │ │Intravilan │A │1.665 │4.815,98 │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│296 │Gorj │Mătăsari│206 │Def. PALIŢĂ N.│11 │337 │37401 │Intravilan │CC │1.560 │6.240,00 │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│297 │Gorj │Mătăsari│207 │PALIŢĂ P PETRE│11 │335 │ │Intravilan │A │1.440 │4.165,17 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│298 │Gorj │Mătăsari│207 │PALIŢĂ P PETRE│11 │336 │ │Intravilan │F │851 │2.042,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│299 │Gorj │Mătăsari│208 │CĂLUGĂRU │11 │345 │ │Intravilan │V │1.027 │12.885,09 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│300 │Gorj │Mătăsari│209 │CĂLUGĂRU │11 │344 │ │Intravilan │L │1.323 │26.592,30 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│301 │Gorj │Mătăsari│210 │POPESCU │11 │346 │ │Intravilan │CC │1.020 │4.080,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│302 │Gorj │Mătăsari│210 │POPESCU │11 │347, 348 │36773 │Intravilan │A │3.248 │9.394,78 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│303 │Gorj │Mătăsari│211 │HORCEA I. │11 │351 │37027 │Intravilan │CC │997 │3.988,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│304 │Gorj │Mătăsari│212 │LATU IOANA, │11 │350/1 │ │Intravilan │A │298 │861,96 │
│ │ │ │ │LUPU PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │HORCEA I. │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │Gorj │Mătăsari│213 │DUMITRU, DRAGĂ│11 │350 │ │Intravilan │A │1.110 │3.210,65 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │HORCEA I. │ │ │ │ │ │ │ │
│306 │Gorj │Mătăsari│214 │DUMITRU, DRAGĂ│11 │352 │ │Intravilan │L │670 │13.467,00 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│307 │Gorj │Mătăsari│215 │Def. UDRIŞTE │11 │353 │37377 │Intravilan │CC │971 │3.884,00 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│308 │Gorj │Mătăsari│215 │Def. UDRIŞTE │11 │354 │37377 │Intravilan │F │400 │960,00 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│309 │Gorj │Mătăsari│215 │Def. UDRIŞTE │11 │355 │37377 │Intravilan │A │3.376 │9.765,01 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│310 │Gorj │Mătăsari│215 │Def. UDRIŞTE │11 │356 │37377 │Intravilan │P │677 │1.624,80 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│311 │Gorj │Mătăsari│216 │CROITORU I. │11 │357 │36077 │Intravilan │L │750 │15.075,00 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│312 │Gorj │Mătăsari│216 │CROITORU I. │11 │359 │36077 │Intravilan │V │641 │8.042,20 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│313 │Gorj │Mătăsari│216 │CROITORU I. │11 │360 │36077 │Intravilan │CC │1.158 │4.632,00 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│314 │Gorj │Mătăsari│216 │CROITORU I. │11 │361 │36077 │Intravilan │A │2.044 │5.912,23 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│315 │Gorj │Mătăsari│216 │CROITORU I. │11 │361/1 │36077 │Intravilan │V │391 │4.905,62 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│316 │Gorj │Mătăsari│232 │PROPRIETAR │12 │363/1 │ │Intravilan │A │568 │1.642,93 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│317 │Gorj │Mătăsari│233 │PROPRIETAR │12 │376/1 │ │Intravilan │A │103 │297,93 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│318 │Gorj │Mătăsari│234 │POPESCU TROTEA│12 │378/1 │ │Intravilan │A │528 │1.527,23 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│319 │Gorj │Mătăsari│235 │STANILOIU N. │12 │378/2 │ │Intravilan │A │338 │977,66 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│320 │Gorj │Mătăsari│236 │TROTEA N. │12 │378/3 │ │Intravilan │A │456 │1.318,97 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│321 │Gorj │Mătăsari│237 │CHIRCU │12 │378 │37787 │Intravilan │A │456 │1.318,97 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│322 │Gorj │Mătăsari│238 │DRAGOTOIU I │12 │377 │37362 │Intravilan │CC │466 │1.864,00 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│323 │Gorj │Mătăsari│238 │DRAGOTOIU I │12 │376 │37362 │Intravilan │A │515 │1.489,63 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│324 │Gorj │Mătăsari│239 │DRAGOTOIU │12 │374 │ │Intravilan │A │1.295 │3.745,76 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│325 │Gorj │Mătăsari│239 │DRAGOTOIU │12 │373 │ │Intravilan │CC │608 │2.432,00 │
│ │ │ │ │ARISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│326 │Gorj │Mătăsari│240 │SPERLEA IOANA │12 │370 │ │Intravilan │A │728 │2.105,73 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│327 │Gorj │Mătăsari│241 │DRAGA V │12 │369 │ │Intravilan │A │598 │1.729,70 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│328 │Gorj │Mătăsari│242 │NICOLAESCU │12 │368 │ │Intravilan │F │743 │1.783,20 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│329 │Gorj │Mătăsari│243 │CROITORU I ION│12 │367 │ │Intravilan │CC │160 │640,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│330 │Gorj │Mătăsari│243 │CROITORU I ION│12 │366 │ │Intravilan │A │601 │1.738,38 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│331 │Gorj │Mătăsari│244 │DRAGOTOIU │12 │365 │ │Intravilan │A │658 │1.903,25 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│332 │Gorj │Mătăsari│245 │CROITORU I ION│12 │364 │748 │Intravilan │A │493 │1.425,99 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│333 │Gorj │Mătăsari│246 │SPARIU VASILE │13 │379/1 │ │Intravilan │A │319 │922,70 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│334 │Gorj │Mătăsari│247 │TANASOIU │13 │379/2 │ │Intravilan │A │648 │1.874,33 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│335 │Gorj │Mătăsari│248 │TROTEA C. │13 │382 │ │Intravilan │A │759 │2.195,39 │
│ │ │ │ │POLINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│336 │Gorj │Mătăsari│248 │TROTEA C. │13 │383/2 │ │Intravilan │A │780 │2.256,13 │
│ │ │ │ │POLINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│337 │Gorj │Mătăsari│249 │GORUN DUMITRU │13 │383 │ │Intravilan │A │794 │2.296,63 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│338 │Gorj │Mătăsari│249 │GORUN DUMITRU │13 │384 │ │Intravilan │CC │682 │2.728,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZARIN ION; │ │ │ │ │ │ │ │
│339 │Gorj │Mătăsari│250 │BUZARIN │13 │386 │ │Intravilan │A │1.216 │3.517,26 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZARIN ION; │ │ │ │ │ │ │ │
│340 │Gorj │Mătăsari│250 │BUZARIN │13 │387 │ │Intravilan │V │483 │6.059,88 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZARIN ION; │ │ │ │ │ │ │ │
│341 │Gorj │Mătăsari│250 │BUZARIN │13 │388 │36580 │Intravilan │CC │589 │2.356,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│342 │Gorj │Mătăsari│251 │BUZARIN │13 │391 │37360 │Intravilan │A │378 │1.093,36 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│343 │Gorj │Mătăsari│252 │CHIRCU │13 │396 │37360 │Intravilan │L │400 │8.040,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│344 │Gorj │Mătăsari│252 │CHIRCU │13 │397 │37360 │Intravilan │F │339 │813,60 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│345 │Gorj │Mătăsari│252 │CHIRCU │13 │398 │37360 │Intravilan │CC │1.142 │4.568,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│346 │Gorj │Mătăsari│252 │CHIRCU │13 │399 │37360 │Intravilan │A │1.090 │3.152,80 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│347 │Gorj │Mătăsari│252 │CHIRCU │13 │400 │37690 │Intravilan │V │422 │5.294,56 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│348 │Gorj │Mătăsari│253 │FOTAU │13 │401 │37690 │Intravilan │F │565 │1.356,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│349 │Gorj │Mătăsari│253 │FOTAU │13 │402 │37690 │Intravilan │CC │364 │1.456,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│350 │Gorj │Mătăsari│253 │FOTAU │13 │403 │ │Intravilan │A │497 │1.437,56 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│351 │Gorj │Mătăsari│254 │CHIRCU │13 │406 │ │Intravilan │A │825 │2.386,30 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│352 │Gorj │Mătăsari│256 │PALITA P ION │14 │408 │ │Intravilan │CC │392 │1.568,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│353 │Gorj │Mătăsari│256 │PALITA P ION │14 │409 │ │Intravilan │V │198 │2.484,18 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│354 │Gorj │Mătăsari│256 │PALITA P ION │14 │410 │ │Intravilan │A │1.008 │2.915,62 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│355 │Gorj │Mătăsari│257 │RAUT MITICA │14 │412 │ │Intravilan │A │1.340 │3.875,92 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│356 │Gorj │Mătăsari│258 │GORUN I VASILE│14 │415 │ │Intravilan │A │1.621 │4.688,71 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│357 │Gorj │Mătăsari│259 │Moşt. GORUN I │14 │417/1 │37731 │Intravilan │A │1.528 │4.419,71 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│358 │Gorj │Mătăsari│259 │Moşt. GORUN I │14 │418/1 │37731 │Intravilan │CC │486 │1.944,00 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│359 │Gorj │Mătăsari│260 │PALITA │14 │410/1 │37559 │Intravilan │V │301 │3.776,45 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│360 │Gorj │Mătăsari│260 │PALITA │14 │419,410/2│37559 │Intravilan │A, P │669 │1.935,07 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│361 │Gorj │Mătăsari│260 │PALITA │14 │419,410/2│37559 │Intravilan │A, P │873 │2.525,14 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│362 │Gorj │Mătăsari│260 │PALITA │14 │420 │37559 │Intravilan │CC │683 │2.732,00 │
│ │ │ │ │EFTICHIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│363 │Gorj │Mătăsari│261 │SPARIU GH. │14 │416 │ │Intravilan │CC │1.866 │7.464,00 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│364 │Gorj │Mătăsari│261 a │DRAGOTOIU V. │14 │417 │ │Intravilan │CC │395 │1.580,00 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│365 │Gorj │Mătăsari│262 │STANILOIU C │14 │418 │36523 │Intravilan │A │1.421 │4.110,21 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│366 │Gorj │Mătăsari│262 │STANILOIU C │14 │424 │36523 │Intravilan │CC │864 │3.456,00 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│367 │Gorj │Mătăsari│262 │STANILOIU C │14 │425 │36523 │Intravilan │V │490 │6.147,71 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│368 │Gorj │Mătăsari│262 │STANILOIU C │14 │426 │36523 │Intravilan │P │1.099 │2.637,60 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│369 │Gorj │Mătăsari│262 │STANILOIU C │14 │427 │36523 │Intravilan │A │710 │2.053,66 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│370 │Gorj │Mătăsari│262 A │PROPRIETAR │14 │ │ │Intravilan │P │102 │244,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│371 │Gorj │Mătăsari│263 │LATU V. │14 │428 │37555 │Intravilan │CC │675 │2.700,00 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│372 │Gorj │Mătăsari│263 │LATU V. │14 │429 │37555 │Intravilan │A │1.638 │4.737,88 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│373 │Gorj │Mătăsari│264 │DRAGA V. │14 │434 │ │Intravilan │A │66 │190,90 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│374 │Gorj │Mătăsari│265 │SPERLEA IOANA │14 │436 │ │Intravilan │A │1.100 │3.181,73 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│375 │Gorj │Mătăsari│265 │SPERLEA IOANA │14 │437 │ │Intravilan │CC │451 │1.804,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│376 │Gorj │Mătăsari│265 │SPERLEA IOANA │14 │438 │ │Intravilan │A │333 │963,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZARIN PAUNA,│ │ │ │ │ │ │ │
│377 │Gorj │Mătăsari│266 │BUZARIN │15 │452/3 │ │Intravilan │A │785 │2.270,60 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZARIN PAUNA,│ │ │ │ │ │ │ │
│378 │Gorj │Mătăsari│266 a │BUZARIN │15 │449/2 │37358 │Intravilan │CC │278 │1.112,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Most. │ │ │ │ │ │ │ │
│379 │Gorj │Mătăsari│267 │DRAGOTOIU C. │24 │773 │ │Intravilan │A │3.767 │10.895,97 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│380 │Gorj │Mătăsari│268 │PROPRIETAR │24 │772/1 │ │Intravilan │A │817 │2.363,16 │
│ │ │ │ │NEINDENTIFICAT│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│381 │Gorj │Mătăsari│269 │Most. BUZARIN │24 │772 │ │Intravilan │A │768 │2.221,42 │
│ │ │ │ │V. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│382 │Gorj │Mătăsari│270 │GRIVEI SILVIA │24 │775/1 │ │Intravilan │A │576 │1.666,07 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│383 │Gorj │Mătăsari│271 │DRAGOTOIU │24 │795/2 │36797 │Intravilan │A │505 │1.460,70 │
│ │ │ │ │SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│384 │Gorj │Mătăsari│271 │DRAGOTOIU │24 │797 │36797 │Intravilan │A │149 │430,98 │
│ │ │ │ │SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│385 │Gorj │Mătăsari│271 │DRAGOTOIU │24 │798 │36797 │Intravilan │CC │550 │2.200,00 │
│ │ │ │ │SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│386 │Gorj │Mătăsari│271 │DRAGOTOIU │24 │799 │36797 │Intravilan │L │446 │8.964,60 │
│ │ │ │ │SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│387 │Gorj │Mătăsari│272 │PROPRIETAR │24 │799/1 │ │Intravilan │L │449 │9.024,90 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│388 │Gorj │Mătăsari│273 │MARSU V │24 │800 │ │Intravilan │A │647 │1.871,43 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│389 │Gorj │Mătăsari│273 │MARSU V │24 │801 │ │Intravilan │V │207 │2.597,09 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│390 │Gorj │Mătăsari│273 │MARSU V │24 │802 │ │Intravilan │CC │314 │1.256,00 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│391 │Gorj │Mătăsari│274 │PROPRIETAR │24 │804/1 │ │Intravilan │P │1.009 │2.421,60 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│392 │Gorj │Mătăsari│275 │DRAGOTOIU │24 │804 │ │Intravilan │A │1.330 │3.847,00 │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│393 │Gorj │Mătăsari│276 │BUZARIN D │24 │805 │ │Intravilan │A │606 │1.752,84 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│394 │Gorj │Mătăsari│277 │DRAGOTOIU │24 │805/1 │36274 │Intravilan │A │256 │740,47 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│395 │Gorj │Mătăsari│278 │BUZARIN D │24 │807 │37719 │Intravilan │V │986 │12.370,69 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│396 │Gorj │Mătăsari│278 │BUZARIN D │24 │808 │37719 │Intravilan │CC │553 │2.212,00 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│397 │Gorj │Mătăsari│278 │BUZARIN D │24 │809 │37385 │Intravilan │A │1.100 │3.181,73 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│398 │Gorj │Mătăsari│279 │CALUGARU PETRE│24 │810 │ │Intravilan │CC │1.274 │5.096,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│399 │Gorj │Mătăsari│280 │CALUGARU PETRE│24 │811 │ │Intravilan │A │2.007 │5.805,21 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│400 │Gorj │Mătăsari│281 │MARSU I │24 │812 │ │Intravilan │CC │405 │1.620,00 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│401 │Gorj │Mătăsari│281 │MARSU I │24 │813 │ │Intravilan │V │555 │6.963,22 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│402 │Gorj │Mătăsari│281 │MARSU I │24 │813/1 │ │Intravilan │A │552 │1.596,65 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│403 │Gorj │Mătăsari│281 │MARSU I │24 │814 │ │Intravilan │A │814 │2.354,48 │
│ │ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│404 │Gorj │Mătăsari│282 │MARSU I │24 │815 │ │Intravilan │CC │451 │1.804,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│405 │Gorj │Mătăsari│282 │MARSU I │24 │816 │ │Intravilan │A │840 │2.429,68 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MARSU V │ │ │ │ │ │ │ │
│406 │Gorj │Mătăsari│283 │GRIGORE, MARSU│24 │817 │ │Intravilan │A │676 │1.955,32 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MARSU V │ │ │ │ │ │ │ │
│407 │Gorj │Mătăsari│283 │GRIGORE, MARSU│24 │817/1 │ │Intravilan │A │869 │2.513,57 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MARSU V │ │ │ │ │ │ │ │
│408 │Gorj │Mătăsari│283 │GRIGORE, MARSU│24 │818 │ │Intravilan │CC │393 │1.572,00 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│409 │Gorj │Mătăsari│284 │BERTEA NICOLAE│24 │820 │35989 │Intravilan │CC │1.238 │4.952,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│410 │Gorj │Mătăsari│284 a │BERTEA NICOLAE│24 │822 │35980 │Intravilan │V │730 │9.158,83 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│411 │Gorj │Mătăsari│284 a │BERTEA NICOLAE│24 │823 │35980 │Intravilan │CC │48 │192,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│412 │Gorj │Mătăsari│284 a │BERTEA NICOLAE│24 │824 │35980 │Intravilan │A │1.527 │4.416,82 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│413 │Gorj │Mătăsari│285 │SPERLEA N. │24 │825 │ │Intravilan │A │539 │1.559,05 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│414 │Gorj │Mătăsari│285 │SPERLEA N. │24 │826 │ │Intravilan │CC │207 │828,00 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│415 │Gorj │Mătăsari│285 │SPERLEA N. │24 │827 │ │Intravilan │L │294 │5.909,40 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│416 │Gorj │Mătăsari│286 │DRAGOTOIU │24 │830 │ │Intravilan │A │948 │2.742,07 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│417 │Gorj │Mătăsari│286 │DRAGOTOIU │24 │831 │ │Intravilan │CC │805 │3.220,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│418 │Gorj │Mătăsari│286 │DRAGOTOIU │24 │832 │ │Intravilan │L │1.838 │36.943,80 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│419 │Gorj │Mătăsari│286 │DRAGOTOIU │24 │832/1 │ │Intravilan │A │855 │2.473,07 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│420 │Gorj │Mătăsari│287 │PROPRIETAR │24 │828 │ │Intravilan │L │1.314 │26.411,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│421 │Gorj │Mătăsari│287 A │PROPRIETAR │24 │ │ │Intravilan │A │137 │396,27 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│422 │Gorj │Mătăsari│288 │BERTEA NICOLAE│24 │820/1 │35984 │Intravilan │L │142 │2.854,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│423 │Gorj │Mătăsari│289 │GORUN │9 │1 │ │Extravilan │P │576 │115,20 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│424 │Gorj │Mătăsari│290 │GORUN C.ION │9 │2 │ │Extravilan │P │604 │120,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│425 │Gorj │Mătăsari│291 │GORUN C. ION │9 │2/1 │ │Extravilan │P │1.177 │235,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│426 │Gorj │Mătăsari│292 │BUZARIN PAUNA │9 │5 │ │Extravilan │P │360 │72,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│427 │Gorj │Mătăsari│293 │SPERLEA │9 │6,6/1,6/3│ │Extravilan │P │754 │150,80 │
│ │ │ │ │SEVASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│428 │Gorj │Mătăsari│294 │SPERLEA │9 │6/2 │ │Extravilan │P │663 │132,60 │
│ │ │ │ │SEVASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│429 │Gorj │Mătăsari│295 │SPERLEA │9 │6/4 │ │Extravilan │P │512 │102,40 │
│ │ │ │ │SEVASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│430 │Gorj │Mătăsari│296 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │979 │195,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│431 │Gorj │Mătăsari│297 │MEREI C. MARIN│9 │7/2 │ │Extravilan │P │629 │125,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│432 │Gorj │Mătăsari│298 │CHIRCU ANGELA │9 │8 │ │Extravilan │P │198 │39,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│433 │Gorj │Mătăsari│299 │MEREI NICOLAE │9 │12 │ │Extravilan │P │400 │80,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│434 │Gorj │Mătăsari│300 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │9.226 │1.845,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│435 │Gorj │Mătăsari│301 │TUFITA NICOLAE│9 │14/3 │ │Extravilan │P │256 │51,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│436 │Gorj │Mătăsari│302 │DRAGOTOIU │9 │15 │ │Extravilan │P │500 │100,00 │
│ │ │ │ │V.IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│437 │Gorj │Mătăsari│303 │DRAGOTOIU │9 │15/1 │ │Extravilan │PD UA76 │183 │1.155,46 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│438 │Gorj │Mătăsari│304 │BRANDUSESCU │9 │15/2 │ │Extravilan │P │161 │32,20 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│439 │Gorj │Mătăsari│305 │Def. BOBEI D. │9 │16/1 │ │Extravilan │PD UA76 │223 │1.408,01 │
│ │ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│440 │Gorj │Mătăsari│306 a │CIOCLEI D. │9 │17/1. │ │Extravilan │PD UA76 │311 │1.963,64 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│441 │Gorj │Mătăsari│306 │CIOCLEI D. │9 │17/2 │ │Extravilan │P │184 │36,80 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│442 │Gorj │Mătăsari│307 │IOVAN IOSIF │9 │18 │ │Extravilan │P │524 │104,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│443 │Gorj │Mătăsari│308 │IOVAN IOSIF │9 │18/1 │ │Extravilan │PD UA76 │373 │2.355,11 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│444 │Gorj │Mătăsari│309 a │DRAGOTOIU I. │9 │19/3. │ │Extravilan │PD UA76 │671 │4.236,67 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│445 │Gorj │Mătăsari│309 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │1.057 │211,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│446 │Gorj │Mătăsari│310 │SOANGHER ION │9 │ │ │Extravilan │PD UA76 │392 │2.475,07 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│447 │Gorj │Mătăsari│311 │HORCEA │9 │21/1 │ │Extravilan │PD UA76 │159 │1.003,92 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│448 │Gorj │Mătăsari│312 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │PD UA76 │88 │555,63 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│449 │Gorj │Mătăsari│313 │GORUN I. │9 │22 │ │Extravilan │P │585 │117,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│450 │Gorj │Mătăsari│314 │GORUN I. │9 │22/1 │ │Extravilan │PD UA76 │147 │928,15 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│451 │Gorj │Mătăsari│314 a │Def. PASAROIU │9 │23/1. │ │Extravilan │PD UA76 │165 │1.041,80 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│452 │Gorj │Mătăsari│315 │COJOCARU │9 │25 │ │Extravilan │P │585 │117,00 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│453 │Gorj │Mătăsari│316 │COJOCARU │9 │25/1 │ │Extravilan │PD UA76 │185 │1.168,08 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│454 │Gorj │Mătăsari│317 │SPERLEA │9 │26 │ │Extravilan │P │380 │76,00 │
│ │ │ │ │SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│455 │Gorj │Mătăsari│318 │SPERLEA │9 │26/1 │ │Extravilan │PDT │272 │1.717,40 │
│ │ │ │ │SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│456 │Gorj │Mătăsari│319 │SPERLEA │9 │26/2 │ │Extravilan │PD UA76 │754 │4.760,73 │
│ │ │ │ │SEVASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│457 │Gorj │Mătăsari│320 │SPERLEA │9 │26/3,26/4│ │Extravilan │P │513 │102,60 │
│ │ │ │ │SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│458 │Gorj │Mătăsari│321 │SOANGHER ION │9 │27/2 │ │Extravilan │PD UA76 │240 │1.515,35 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│459 │Gorj │Mătăsari│322 │IOVAN IOSIF │9 │29 │ │Extravilan │P │1.244 │248,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│460 │Gorj │Mătăsari│323 │IOVAN IOSIF │9 │29/1 │ │Extravilan │PD UA76 │432 │2.727,63 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│461 │Gorj │Mătăsari│324 │BUZARIN VASILE│9 │30/3 │ │Extravilan │PD UA76 │268 │1.692,14 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│462 │Gorj │Mătăsari│325 │RAMESCU │9 │38/1 │ │Extravilan │PD UA76 │483 │3.049,64 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│463 │Gorj │Mătăsari│326 │IOVAN IOSIF │9 │40 │ │Extravilan │P │1.694 │338,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│464 │Gorj │Mătăsari│327 │IOVAN IOSIF │9 │40/1 │ │Extravilan │PD UA76 │612 │3.864,15 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│465 │Gorj │Mătăsari│328 │GORUN IOANA │9 │41 │ │Extravilan │PD UA76 │541 │3.415,85 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│466 │Gorj │Mătăsari│329 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │1.064 │212,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│467 │Gorj │Mătăsari│330 │DOSONIU VASILE│9 │53 │ │Extravilan │P │300 │60,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│468 │Gorj │Mătăsari│331 │DOSONIU VASILE│9 │54 │ │Extravilan │P │270 │54,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│469 │Gorj │Mătăsari│332 │GORUN D. IOANA│9 │55/1 │ │Extravilan │PD UA76 │667 │4.211,41 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│470 │Gorj │Mătăsari│333 │LATU ION │9 │57/1 │ │Extravilan │P │194 │38,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│471 │Gorj │Mătăsari│334 │LATU ION │9 │58/1 │ │Extravilan │PD UA76 │737 │4.653,39 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│472 │Gorj │Mătăsari│335 │CIOCLEI C. ION│9 │62/1 │ │Extravilan │P │668 │133,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│473 │Gorj │Mătăsari│336 │DRAGOTOIU ILIE│9 │63/1 │ │Extravilan │P │742 │148,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│474 │Gorj │Mătăsari│337 │BALOSU VASILE │9 │78/1 │ │Extravilan │P │447 │89,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│475 │Gorj │Mătăsari│338 │BUSA A. ION │9 │107,108 │ │Extravilan │P │750 │150,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│476 │Gorj │Mătăsari│339 │BUSA A. ION │9 │109 │ │Extravilan │P │270 │54,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│477 │Gorj │Mătăsari│340 │IOVAN IOSIF │9 │ │ │Extravilan │P │399 │79,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│478 │Gorj │Mătăsari│341 │IOVAN IOSIF │9 │ │ │Extravilan │P │2.642 │528,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│479 │Gorj │Mătăsari│342 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │3.132 │626,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│480 │Gorj │Mătăsari│343 │PROPRIETAR │9 │118/1 │ │Extravilan │P │350 │70,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│481 │Gorj │Mătăsari│343 a │GORUN │9 │118/2 │ │Extravilan │PD UA75 │282 │2.568,05 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│482 │Gorj │Mătăsari│344 │PROPRIETAR │9 │118/3 │ │Extravilan │P │1.848 │369,60 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│483 │Gorj │Mătăsari│345 │DUNCEA │9 │128/1 │ │Extravilan │P │280 │56,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│484 │Gorj │Mătăsari│346 │DUNCEA ION │9 │ │ │Extravilan │P │520 │104,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│485 │Gorj │Mătăsari│347 │MARSU │9 │134/1 │ │Extravilan │PD UA75 │522 │4.753,62 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│486 │Gorj │Mătăsari│348 │PURDESCU │9 │137 │ │Extravilan │P │1.050 │210,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│487 │Gorj │Mătăsari│349 │TROTEA C. │9 │139 │ │Extravilan │P │410 │82,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│488 │Gorj │Mătăsari│350 │TROTEA C. │9 │140 │ │Extravilan │P │1.759 │351,80 │
│ │ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│489 │Gorj │Mătăsari│351 │RAMESCU │9 │141 │ │Extravilan │F │900 │180,00 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│490 │Gorj │Mătăsari│352 │RAMESCU │9 │141/3/1 │ │Extravilan │PD UA75 │483 │4.398,47 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│491 │Gorj │Mătăsari│353 │RAMESCU │9 │141/3 │ │Extravilan │PD UA75 │3.996 │36.389,80 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│492 │Gorj │Mătăsari│354 │ANGHELESCU ION│9 │141/7 │ │Extravilan │F │340 │68,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│493 │Gorj │Mătăsari│355 │BALOSU NICOLAE│9 │143/1 │ │Extravilan │PD UA75 │832 │7.576,65 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│494 │Gorj │Mătăsari│355 a │BALOSU NICOLAE│9 │144 │ │Extravilan │P │630 │126,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│495 │Gorj │Mătăsari│356 │TUFITA MARIA │9 │144/1 │ │Extravilan │PD UA75 │844 │7.685,93 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│496 │Gorj │Mătăsari│357 │MERAI N. │9 │145 │ │Extravilan │F │540 │108,00 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│497 │Gorj │Mătăsari│358 │CIOCLEI IOANA │9 │147 │ │Extravilan │F │720 │144,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│498 │Gorj │Mătăsari│359 │CIOCLEI IOANA │9 │148 │ │Extravilan │A │600 │535,49 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│499 │Gorj │Mătăsari│360 │IOVAN IOSIF │9 │150/2 │ │Extravilan │P │790 │158,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│500 │Gorj │Mătăsari│361 │CIOCLEI M. │9 │151 │37501 │Extravilan │F │907 │181,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│501 │Gorj │Mătăsari│362 │CIOCLEI VASILE│9 │151/1 │ │Extravilan │PD UA 75 │1.055 │9.607,42 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│502 │Gorj │Mătăsari│363 │BUSA ION │9 │155/3/1 │ │Extravilan │P │296 │59,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│503 │Gorj │Mătăsari│364 │PARLEA ION │9 │155/3/1 │ │Extravilan │PD UA 75 │200 │1.821,31 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│504 │Gorj │Mătăsari│365 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │1.097 │219,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│505 │Gorj │Mătăsari│366 │BUSA ION │9 │155/2 │ │Extravilan │PD UA 75 │685 │6.237,99 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│506 │Gorj │Mătăsari│367 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │640 │128,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│507 │Gorj │Mătăsari│368 │PARLEA ION │9 │155/3 │ │Extravilan │PD UA 75 │378 │3.442,28 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│508 │Gorj │Mătăsari│369 │BALOSU GHE. │9 │156 │ │Extravilan │A │1.170 │1.044,20 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│509 │Gorj │Mătăsari│370 │BALOSU │9 │156/4 │ │Extravilan │PD UA 75 │300 │2.731,97 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│510 │Gorj │Mătăsari│370 a │TUFITA MARIA │9 │ │ │Extravilan │A │703 │627,41 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│511 │Gorj │Mătăsari│371 │ANGHELESCU C. │9 │156/5 │ │Extravilan │P │329 │65,80 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│512 │Gorj │Mătăsari│372 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │PD UA 75 │479 │4.362,04 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│513 │Gorj │Mătăsari│373 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │75 │15,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│514 │Gorj │Mătăsari│374 │PARLEA IOANA │9 │157/1 │544 │Extravilan │A │813 │725,59 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│515 │Gorj │Mătăsari│375 │LUPU │9 │159/1 │ │Extravilan │P │668 │133,60 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│516 │Gorj │Mătăsari│376 │DRAGOTOIU │9 │159/5 │ │Extravilan │PD UA 75 │525 │4.780,94 │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│517 │Gorj │Mătăsari│377 │RAUT I. │9 │162/2 │ │Extravilan │PD UA 75 │619 │5.636,96 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│518 │Gorj │Mătăsari│378 │DRAGOTOIU │9 │161 │ │Extravilan │A │648 │578,33 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│519 │Gorj │Mătăsari│379 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │A │2.012 │1.795,67 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│520 │Gorj │Mătăsari│380 │DRAGOTOIU │9 │161/1 │ │Extravilan │PD UA 75 │568 │5.172,52 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│521 │Gorj │Mătăsari│381 │DRAGOTOIU │9 │161/2 │ │Extravilan │P │2.518 │503,60 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│522 │Gorj │Mătăsari│382 │GORUN I. │9 │164 │ │Extravilan │A │4.350 │3.882,29 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│523 │Gorj │Mătăsari│383 │BOBEI ION │9 │165 │ │Extravilan │F │1.687 │337,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│524 │Gorj │Mătăsari│384 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │382 │76,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│525 │Gorj │Mătăsari│386 │DIACONESCU ION│9 │167/1 │ │Extravilan │PD UA 75 │816 │7.430,95 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│526 │Gorj │Mătăsari│387 │CIOCLEI C. │9 │168/3 │ │Extravilan │PD UA 75 │112 │1.019,93 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│527 │Gorj │Mătăsari│388 │CIOCLEI C. │9 │168/3 │ │Extravilan │P │593 │118,60 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│528 │Gorj │Mătăsari│389 │GORUN C. ION │9 │168/6 │ │Extravilan │P │583 │116,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│529 │Gorj │Mătăsari│390 │GORUN C. ION │9 │168/7 │ │Extravilan │PD UA 75 │133 │1.211,17 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│530 │Gorj │Mătăsari│391 │GORUN C. ION │9 │168/8 │ │Extravilan │P │463 │92,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│531 │Gorj │Mătăsari│392 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │2.989 │597,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│532 │Gorj │Mătăsari│393 │GORUN │9 │ │ │Extravilan │P │595 │119,00 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│533 │Gorj │Mătăsari│394 │DIACONESCU │9 │170/4 │ │Extravilan │PD UA 75 │1.398 │12.730,97 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│534 │Gorj │Mătăsari│395 │GORUN C. ION │9 │171 │ │Extravilan │F │412 │82,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│535 │Gorj │Mătăsari│396 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │F │473 │94,60 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│536 │Gorj │Mătăsari│397 │CIOCLEI │9 │172 │ │Extravilan │F │470 │94,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│537 │Gorj │Mătăsari│398 │DRAGOTOIU │9 │168 │ │Extravilan │A │2.160 │1.927,76 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│538 │Gorj │Mătăsari│399 │HIRCEANU │9 │175 │ │Extravilan │F │440 │88,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│539 │Gorj │Mătăsari│400 │BIBANU I. │9 │175/4 │ │Extravilan │PD UA 75 │3.829 │34.869,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│540 │Gorj │Mătăsari│401 │BIBANU I. │9 │175/5 │ │Extravilan │PD UA 75 │737 │6.711,53 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│541 │Gorj │Mătăsari│402 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │PD UA 75 │694 │6.319,95 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│542 │Gorj │Mătăsari│403 │BIBANU │9 │176/1/1 │ │Extravilan │F │569 │113,80 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUZOIANU │ │ │ │ │ │ │ │
│543 │Gorj │Mătăsari│404 │GHEORGHE │9 │ │ │Extravilan │P │1.556 │311,20 │
│ │ │ │ │(ELENA) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│544 │Gorj │Mătăsari│405 │DRAGOTOIU │9 │176/4 │ │Extravilan │PD UA 75 │2.656 │24.187,01 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│545 │Gorj │Mătăsari│406 │DRAGOTOIU │9 │176/5 │ │Extravilan │F │1.705 │341,00 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│546 │Gorj │Mătăsari│407 │DRAGOTOIU │9 │176/6 │ │Extravilan │V │940 │9.819,56 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│547 │Gorj │Mătăsari│401 a │BOBEI ION │9 │177/1 │ │Extravilan │PD UA 75 │740 │6.738,85 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│548 │Gorj │Mătăsari│408 │PARLEA ION │9 │177/4 │ │Extravilan │PD UA 75 │2.136 │19.451,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│549 │Gorj │Mătăsari│409 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │F │625 │125,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│550 │Gorj │Mătăsari│410 │TOMOESCU STATE│9 │ │ │Extravilan │P │1.711 │342,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│551 │Gorj │Mătăsari│411 │NEBUNU ION │9 │178 │ │Extravilan │P │608 │121,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│552 │Gorj │Mătăsari│412 │NEBUNU ION │9 │178/1/1 │ │Extravilan │P │85 │17,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│553 │Gorj │Mătăsari│413 │SPERLEA MARIA │9 │178/3 │ │Extravilan │P │932 │186,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│554 │Gorj │Mătăsari│414 │PROPRIETAR │9 │179/1/1 │ │Extravilan │P │419 │83,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│555 │Gorj │Mătăsari│415 │BACESCU GHE. │9 │182 │ │Extravilan │V │1.705 │17.811,01 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│556 │Gorj │Mătăsari│416 │BACESCU GHE. │9 │183 │ │Extravilan │P │2.635 │527,00 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│557 │Gorj │Mătăsari│417 │BACESCU GHE. │9 │184 │ │Extravilan │P │2.697 │539,40 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│558 │Gorj │Mătăsari│418 │HORCEA EUGENIA│9 │188/3/1 │ │Extravilan │P │1.146 │229,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│559 │Gorj │Mătăsari│419 │HORCEA EUGENIA│9 │187,188 │37469 │Extravilan │P │2.853 │570,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│560 │Gorj │Mătăsari│420 │RAUT ION │9 │ │ │Extravilan │P │376 │75,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│561 │Gorj │Mătăsari│421 │RAUT GHE. │9 │194 │ │Extravilan │A │2.125 │1.896,52 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│562 │Gorj │Mătăsari│422 │GORUN GHEORGHE│9 │ │ │Extravilan │P │2.369 │473,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│563 │Gorj │Mătăsari│423 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │313 │62,60 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│564 │Gorj │Mătăsari│424 │POPESCU MARIA │9 │ │ │Extravilan │P │2.482 │496,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│565 │Gorj │Mătăsari│425 │IOVAN IOSIF │9 │ │ │Extravilan │P │1.641 │328,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│566 │Gorj │Mătăsari│426 │IOVAN IOSIF │9 │ │ │Extravilan │P │3.804 │760,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│567 │Gorj │Mătăsari│427 │GORUN ALEX │9 │ │ │Extravilan │P │1.176 │235,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│568 │Gorj │Mătăsari│428 │ANGHELESCU ION│9 │ │ │Extravilan │A │1.624 │1.449,39 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│569 │Gorj │Mătăsari│429 │POPESCU GHE. │9 │200/4 │36761 │Extravilan │V │1.165 │12.169,99 │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│570 │Gorj │Mătăsari│430 │POPESCU MARIA │9 │ │ │Extravilan │V │2.396 │25.029,43 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│571 │Gorj │Mătăsari│431 │ANGHELESCU │9 │201/1 │ │Extravilan │P │554 │110,80 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│572 │Gorj │Mătăsari│432 │BUSA GHEORGHE │9 │ │ │Extravilan │P │195 │39,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SPARIU │ │ │ │ │ │ │ │
│573 │Gorj │Mătăsari│433 │GHEORGHE │9 │ │ │Extravilan │F │298 │59,60 │
│ │ │ │ │(GORUN VASILE)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│574 │Gorj │Mătăsari│434 │GORUN │9 │ │ │Extravilan │P │1.246 │249,20 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│575 │Gorj │Mătăsari│435 │DRAGOTOIU │9 │ │ │Extravilan │F │2.015 │403,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│576 │Gorj │Mătăsari│436 │RAUT PAUNA │9 │ │ │Extravilan │P+A │5.880 │5.247,78 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│577 │Gorj │Mătăsari│437 │BUZARIN │9 │211 │ │Extravilan │AT │1.298 │259,60 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│578 │Gorj │Mătăsari│438 │BUZARIN │9 │210 │ │Extravilan │F │1.430 │286,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│579 │Gorj │Mătăsari│439 │BUZARIN │9 │209 │ │Extravilan │A │2.100 │1.874,21 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│580 │Gorj │Mătăsari│440 │PARTAICHE │9 │ │ │Extravilan │P │657 │131,40 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│581 │Gorj │Mătăsari│441 │TOMOESCU MARIA│9 │218 │36086 │Extravilan │A │2.451 │2.187,47 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│582 │Gorj │Mătăsari│442 │PURDESCU C. │9 │ │ │Extravilan │P │597 │119,40 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│583 │Gorj │Mătăsari│443 │DRAGOTOIU │9 │219 │ │Extravilan │AT │912 │182,40 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│584 │Gorj │Mătăsari│444 │TOMOESCU MARIA│9 │221 │ │Extravilan │P │704 │140,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMOESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│585 │Gorj │Mătăsari│445 │CONSTANTIN, │9 │221.222 │37540 │Extravilan │P │4.632 │926,40 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│586 │Gorj │Mătăsari│446 │TOMOESCU MARIA│9 │221/1/1 │ │Extravilan │P │512 │102,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│587 │Gorj │Mătăsari│447 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │PD UA 74 │746 │4.635,46 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│588 │Gorj │Mătăsari│448 │SPERLEA │9 │222/2 │ │Extravilan │P │202 │40,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│589 │Gorj │Mătăsari│449 │ANCUTERU I.ION│9 │224 │ │Extravilan │P │2.470 │494,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│590 │Gorj │Mătăsari│450 │ANCUTERU │9 │224/1 │ │Extravilan │PD UA 74 │1.187 │7.375,73 │
│ │ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│591 │Gorj │Mătăsari│451 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │1.480 │296,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│592 │Gorj │Mătăsari│452 │BACESCU P. ION│9 │223.225 │ │Extravilan │A+P │4.303 │3.840,34 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│593 │Gorj │Mătăsari│453 │PURDESCU │9 │225 │ │Extravilan │L │4.523 │81.414,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│594 │Gorj │Mătăsari│454 │PURDESCU │9 │225/3 │ │Extravilan │PD UA74 │4.898 │30.435,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│595 │Gorj │Mătăsari│455 │RAMESCU │9 │226 │ │Extravilan │P │940 │188,00 │
│ │ │ │ │PANTELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│596 │Gorj │Mătăsari│456 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │3.396 │679,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│597 │Gorj │Mătăsari│457 │RAMESCU │9 │227 │ │Extravilan │P │250 │50,00 │
│ │ │ │ │PANTELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│598 │Gorj │Mătăsari│458 │TOMOESCU MARIA│9 │228 │ │Extravilan │P │1.235 │247,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│599 │Gorj │Mătăsari│459 │RAMESCU │9 │229 │ │Extravilan │P │1.072 │214,40 │
│ │ │ │ │PANTELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│600 │Gorj │Mătăsari│460 │RAMESCU ELENA │9 │ │ │Extravilan │P │1.588 │317,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│601 │Gorj │Mătăsari│460.bis │RAUT ION │9 │231 │ │Extravilan │p │134 │26,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│602 │Gorj │Mătăsari│461 │RAMESCU │9 │231 │ │Extravilan │A │700 │624,74 │
│ │ │ │ │PANTELIE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│603 │Gorj │Mătăsari│462 │PARLEA ION │9 │232 │ │Extravilan │A │505 │450,70 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│604 │Gorj │Mătăsari│463 │PARLEA ION │9 │232/1 │ │Extravilan │PD UA74 │1.035 │6.431,24 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│605 │Gorj │Mătăsari│464 │BUZOIANU A. │9 │232/3/1 │ │Extravilan │PD UA74 │72 │447,39 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│606 │Gorj │Mătăsari│465 │POPESCU MARIA │9 │232/4 │ │Extravilan │PD UA74 │1.119 │6.953,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│607 │Gorj │Mătăsari│466 │BACESCU MARIA │9 │233 │ │Extravilan │P │1.760 │352,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│608 │Gorj │Mătăsari│467 │LUPU │9 │234.235 │ │Extravilan │V+A │1.944 │20.307,68 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│609 │Gorj │Mătăsari│468 │LUPU │9 │235/2 │ │Extravilan │PD │488 │3.032,31 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│610 │Gorj │Mătăsari│465 a │RAMESCU ELENA │9 │235/3 │ │Extravilan │PD UA74 │936 │5.816,08 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│611 │Gorj │Mătăsari│470 a │MEREI VASILE │9 │236/2 │ │Extravilan │PD UA74 │360 │2.236,95 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│612 │Gorj │Mătăsari│469 │SPARIU VASILE │9 │ │ │Extravilan │P │2.216 │443,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│613 │Gorj │Mătăsari│470 │SPARIU VASILE │9 │ │ │Extravilan │PD UA74 │473 │2.939,11 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│614 │Gorj │Mătăsari│471 │CIOCLEI MARIA │9 │237/1 │ │Extravilan │PD UA 74 │2.040 │12.676,07 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│615 │Gorj │Mătăsari│472 │BALOSU VASILE │9 │238/1 │ │Extravilan │PD UA 74 │387 │2.404,73 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│616 │Gorj │Mătăsari│473 a │GORUN GHEORGHE│9 │238/2 │ │Extravilan │PD UA 74 │156 │969,35 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│617 │Gorj │Mătăsari│473 │TROTEA F.I. │9 │238/2 │ │Extravilan │P │222 │44,40 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│618 │Gorj │Mătăsari│474 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │1.452 │290,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│619 │Gorj │Mătăsari│475 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │522 │104,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│620 │Gorj │Mătăsari│476 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │153 │30,60 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│621 │Gorj │Mătăsari│477 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │927 │185,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│622 │Gorj │Mătăsari│478 │TOMOESCU │9 │238 │ │Extravilan │P │2.300 │460,00 │
│ │ │ │ │STATIE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│623 │Gorj │Mătăsari│479 │ANGHELESCU ION│9 │239 │ │Extravilan │P │1.170 │234,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│624 │Gorj │Mătăsari│480 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │284 │56,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│625 │Gorj │Mătăsari│481 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │P │1.810 │362,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│626 │Gorj │Mătăsari│482 │CROITORU │9 │241 │ │Extravilan │F │1.140 │228,00 │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│627 │Gorj │Mătăsari│483 │SPERLEA C. │9 │243 │ │Extravilan │F │1.260 │252,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│628 │Gorj │Mătăsari│484 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │F │90 │18,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│629 │Gorj │Mătăsari│485 │GORUN GHEORGHE│9 │ │36258 │Extravilan │P │156 │31,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│630 │Gorj │Mătăsari│486 │PROPRIETAR │9 │ │ │Extravilan │F │379 │75,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│631 │Gorj │Mătăsari│487 │GORUN C ION │10 │116/3 │ │Extravilan │P │880 │176,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│632 │Gorj │Mătăsari│488 │STANILOIU GHE │10 │119 │ │Extravilan │F │1.313 │262,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│633 │Gorj │Mătăsari│489 │CIOCLEI D. │10 │1/1 │ │Extravilan │V │210 │2.193,73 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│634 │Gorj │Mătăsari│490 │PROPRIETAR │10 │ │ │Extravilan │P │500 │100,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│635 │Gorj │Mătăsari│491 │PROPRIETAR │10 │ │ │Extravilan │P │2.010 │402,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│636 │Gorj │Mătăsari│492 │HORCEA GH. R. │10 │11/1 │ │Extravilan │F │2.222 │444,40 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│637 │Gorj │Mătăsari│493 │BALAN P. │10 │18/2 │ │Extravilan │F │3.425 │685,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│638 │Gorj │Mătăsari│494 │GORUN C. ION │10 │21/3 │ │Extravilan │F │2.896 │579,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│639 │Gorj │Mătăsari│495 │GORUN C. │10 │21/4 │ │Extravilan │F │893 │178,60 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│640 │Gorj │Mătăsari│496 │GORUN C. ION │10 │ │ │Extravilan │P │2.645 │529,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│641 │Gorj │Mătăsari│497 │HORCEA MARIA │10 │27 │ │Extravilan │P │64 │12,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│642 │Gorj │Mătăsari│498 │HORCEA MARIA │10 │26 │ │Extravilan │V │92 │961,06 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│643 │Gorj │Mătăsari│499 │HORCEA MARIA │10 │26/1 │ │Extravilan │P │1.393 │278,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│644 │Gorj │Mătăsari│500 │VALCU ARISTITA│10 │52/2 │ │Extravilan │V │2.310 │24.131,04 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│645 │Gorj │Mătăsari│501 │HORCEA GH. R. │10 │55/3 │ │Extravilan │P │2.378 │475,60 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│646 │Gorj │Mătăsari│502 │HORCEA FINETA │10 │56/1 │ │Extravilan │P │3.665 │733,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│647 │Gorj │Mătăsari│503 │HORCEA GH. R │10 │70 │ │Extravilan │V │1.000 │10.446,34 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│648 │Gorj │Mătăsari│504 │HORCEA GH. R │10 │ │ │Extravilan │P │6.492 │1.298,40 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│649 │Gorj │Mătăsari│505 │BUZARIN VASILE│10 │72 │ │Extravilan │P │6.062 │1.212,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│650 │Gorj │Mătăsari│506 │BUZARIN VASILE│10 │71 │ │Extravilan │V │750 │7.834,75 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│651 │Gorj │Mătăsari│507 │BIBANU C-TIN │10 │86/2 │ │Extravilan │AT │4.917 │983,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│652 │Gorj │Mătăsari│508 │BIBANU C-TIN │10 │86/1 │ │Extravilan │PD │2.089 │16.321,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│653 │Gorj │Mătăsari│509 │BIBANU C-TIN │10 │86 │ │Extravilan │V │1.829 │19.106,35 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│654 │Gorj │Mătăsari│510 │BIBANU C-TIN │10 │85 │ │Extravilan │P │915 │183,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│655 │Gorj │Mătăsari│511 │GORUN C ION │10 │99/1 │ │Extravilan │P │2.301 │460,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│656 │Gorj │Mătăsari│512 │GORUN C. ION │10 │98 │ │Extravilan │V │1.008 │10.529,91 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│657 │Gorj │Mătăsari│513 │GORUN C. ION │10 │97 │ │Extravilan │V │1.155 │12.065,52 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│658 │Gorj │Mătăsari│514 │SOANGHER ILIE │10 │97/1 │ │Extravilan │P │871 │174,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│659 │Gorj │Mătăsari│515 │GORUN C. ION │10 │99 │ │Extravilan │V │336 │3.509,97 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│660 │Gorj │Mătăsari│516 │GORUN C. ION │10 │100 │ │Extravilan │V │385 │4.021,84 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│661 │Gorj │Mătăsari│517 │DRAGOTOIU │10 │101/1 │ │Extravilan │P │694 │138,80 │
│ │ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│662 │Gorj │Mătăsari│517 a │GORUN GH. │10 │103/2 │ │Extravilan │PD │831 │6.492,54 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│663 │Gorj │Mătăsari│518 │HORCEA │10 │105/4 │ │Extravilan │P │615 │123,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│664 │Gorj │Mătăsari│519 │DRAGOTOIU V │10 │109/1 │ │Extravilan │PD │2.201 │17.196,25 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│665 │Gorj │Mătăsari│519 │DRAGOTOIU V │10 │109 │ │Extravilan │PD │753 │5.883,13 │
│ │ │ │ │ARISTICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│666 │Gorj │Mătăsari│520 │DRAGOTOIU ION │10 │111/1 │ │Extravilan │V │550 │5.745,49 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│667 │Gorj │Mătăsari│521 │DRAGOTOIU ION │10 │111/2 │ │Extravilan │PD │1.861 │14.539,85 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│668 │Gorj │Mătăsari│520 │DRAGOTOIU ION │10 │111 │ │Extravilan │V │496 │5.181,38 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│669 │Gorj │Mătăsari│522 │NEBUNU NICOLAE│10 │118/4 │ │Extravilan │PD UA 71 │6.817 │53.260,70 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│670 │Gorj │Mătăsari│523 │CROITORU A ION│10 │123 │ │Extravilan │PD UA 71 │1.700 │13.281,97 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │B │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│671 │Gorj │Mătăsari│524 │CROITORU MARIA│10 │124 │ │Extravilan │PD UA 71 │1.506 │11.766,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │B │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│672 │Gorj │Mătăsari│525 │Def. UDRISTE │10 │125 │ │Extravilan │PD UA 71 │3.609 │28.196,84 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │B │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│673 │Gorj │Mătăsari│526 │PROPR. │11 │ │ │Extravilan │P │237 │47,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│674 │Gorj │Mătăsari│527 │TOMOESCU I. │11 │1 │37541 │Extravilan │P │1.000 │200,00 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│675 │Gorj │Mătăsari│528 │ANGHELESCU ION│11 │2 │ │Extravilan │P │1.080 │216,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│676 │Gorj │Mătăsari│529 │PROPR. │11 │ │ │Extravilan │P │364 │72,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│677 │Gorj │Mătăsari│530 │CROITORU │11 │2 │ │Extravilan │P │750 │150,00 │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│678 │Gorj │Mătăsari│531 │SPERLEA C. │11 │4/1/1 │ │Extravilan │P │962 │192,40 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│679 │Gorj │Mătăsari│532 │SPERLEA C. │11 │4 │ │Extravilan │P │1.890 │378,00 │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│680 │Gorj │Mătăsari│533 │STANILOIU N. │11 │3 │ │Extravilan │P │935 │187,00 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│681 │Gorj │Mătăsari│534 │GORUN C. │11 │7/8 │ │Extravilan │P │332 │66,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│682 │Gorj │Mătăsari│535 │GORUN C. │11 │7 │ │Extravilan │P │656 │131,20 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│683 │Gorj │Mătăsari│536 │GORUN │11 │5 │ │Extravilan │P │970 │194,00 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│684 │Gorj │Mătăsari│537 │PROPR. │11 │ │ │Extravilan │P │321 │64,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│685 │Gorj │Mătăsari│538 │CROITORU │11 │9 │ │Extravilan │P │4.067 │813,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│686 │Gorj │Mătăsari│538 a │PROPRIETAR │11 │ │ │Extravilan │P │221 │44,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│687 │Gorj │Mătăsari│539 a │GORUN C. │11 │10/1. │ │Extravilan │PD UA73 │3.224 │14.825,11 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│688 │Gorj │Mătăsari│539 │GORUN GHEORGHE│11 │10 │36249 │Extravilan │P │1.781 │356,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│689 │Gorj │Mătăsari│540 │GORUN │11 │11/1 │ │Extravilan │PD UA73 │1.917 │8.815,06 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│690 │Gorj │Mătăsari│541 │GORUN │11 │ │ │Extravilan │P │1.412 │282,40 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│691 │Gorj │Mătăsari│542 │PROPR. │11 │ │ │Extravilan │P │751 │150,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│692 │Gorj │Mătăsari│543 │BACESCU │11 │12/3 │ │Extravilan │PD UA 73 │1.047 │4.814,48 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│693 │Gorj │Mătăsari│544 │TROTEA EUGENIA│11 │12 │ │Extravilan │P │400 │80,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│694 │Gorj │Mătăsari│545 │GORUN GHE. │11 │ │ │Extravilan │P │1.662 │332,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│695 │Gorj │Mătăsari│546 │BALOSU MARIA │11 │ │ │Extravilan │PD UA 73 │2.406 │11.063,65 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│696 │Gorj │Mătăsari│547 │BALOSU MARIA │11 │ │ │Extravilan │P │661 │132,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│697 │Gorj │Mătăsari│546 a │CIOCLEI C. ION│11 │13/4. │ │Extravilan │PD UA 73 │2.056 │9.454,23 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│698 │Gorj │Mătăsari│550 a │COCOSATU A. │11 │13/5. │ │Extravilan │PD UA 73 │1.092 │5.021,41 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│699 │Gorj │Mătăsari│548 │GORUN C. ION │11 │14/1 │ │Extravilan │P │783 │156,60 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│700 │Gorj │Mătăsari│549 │GORUN C. ION │11 │14/3 │ │Extravilan │P │832 │166,40 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│701 │Gorj │Mătăsari│550 │GORUN C. ION │11 │14/2 │ │Extravilan │PD UA 73 │1.995 │9.173,73 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│702 │Gorj │Mătăsari│551 a │DRAGOTOIU │11 │47/2 │ │Extravilan │PD UA 73 │4.471 │20.559,27 │
│ │ │ │ │PAUNA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│703 │Gorj │Mătăsari│552 a │Def. DRAGOTOIU│11 │18/5. │ │Extravilan │PD UA 73 │4.925 │22.646,92 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│704 │Gorj │Mătăsari│551 │CIOCLEI I.C. │11 │ │ │Extravilan │PD UA 73 │2.013 │9.256,50 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│705 │Gorj │Mătăsari│552 │PROPR. │11 │606/1 │ │Extravilan │P │4.828 │965,60 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│706 │Gorj │Mătăsari│553 │CIOCLEI GHE. │11 │18/1 │ │Extravilan │PD UA 73 │3.772 │17.345,01 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│707 │Gorj │Mătăsari│553 │CIOCLEI GHE. │11 │18/3 │ │Extravilan │PD UA 73 │495 │2.276,19 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│708 │Gorj │Mătăsari│554 │PROPR. │11 │18/3/1 │ │Extravilan │P │301 │60,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CIOCLEI │ │18,18/1, │ │ │ │ │ │
│709 │Gorj │Mătăsari│555 │DUMITRU │11 │18/4,18/ │37554 │Extravilan │P │6.306 │1.261,20 │
│ │ │ │ │ │ │5, 18/6 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│710 │Gorj │Mătăsari│556 │CIOCLEI ION │11 │19/1 │ │Extravilan │PD UA 73 │846 │3.890,21 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│711 │Gorj │Mătăsari│557 │CIOCLEI ION │11 │19/2 │ │Extravilan │PD UA 73 │2.300 │10.576,23 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│712 │Gorj │Mătăsari│558 │CIOCLEI │11 │19 │ │Extravilan │P │1.050 │210,00 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│713 │Gorj │Mătăsari│558 a │PROPRIETAR │11 │ │ │Extravilan │P │2.252 │450,40 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│714 │Gorj │Mătăsari│559 │TICLETE │11 │12 │ │Extravilan │P │546 │109,20 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│715 │Gorj │Mătăsari│560 a │TICLETE C. │11 │19/5. │ │Extravilan │PD UA 73 │1.000 │4.598,36 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│716 │Gorj │Mătăsari│560 │TICLETE │11 │19/5/1 │ │Extravilan │PD UA 73 │2.236 │10.281,93 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│717 │Gorj │Mătăsari│561 │GORUN │11 │ │ │Extravilan │P │209 │41,80 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│718 │Gorj │Mătăsari│562 │GORUN │11 │17/6 │ │Extravilan │PD UA 73 │1.202 │5.527,23 │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│719 │Gorj │Mătăsari│563 │TROTEA C. │11 │20 │ │Extravilan │P │1.170 │234,00 │
│ │ │ │ │POLINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│720 │Gorj │Mătăsari│564 │TROTEA C. │11 │20/1 │ │Extravilan │P │1.110 │222,00 │
│ │ │ │ │POLINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│721 │Gorj │Mătăsari│565 │RAMESCU │11 │23/1 │ │Extravilan │PD UA 73 │1.476 │6.787,18 │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│722 │Gorj │Mătăsari│561 a │GORUN I. │11 │23/2. │ │Extravilan │PD UA 73 │1.304 │5.996,26 │
│ │ │ │ │MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│723 │Gorj │Mătăsari│566 │GORUN C. ION │11 │22 │ │Extravilan │F │1.880 │376,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│724 │Gorj │Mătăsari│567 │GORUN C. ION │11 │21 │ │Extravilan │L │1.800 │32.400,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│725 │Gorj │Mătăsari│568 │GORUN C. ION │11 │14/3 │ │Extravilan │P │236 │47,20 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│726 │Gorj │Mătăsari│569 │GORUN C. ION │11 │22/3 │ │Extravilan │PD UA 73 │1.919 │8.824,25 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│727 │Gorj │Mătăsari│570 │GORUN D T ION │11 │24 │ │Extravilan │P │1.200 │240,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│728 │Gorj │Mătăsari│570 │GORUN D T ION │11 │25 │ │Extravilan │P │2.500 │500,00 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│729 │Gorj │Mătăsari│571 │GORUN ION │11 │26, 27 │ │Extravilan │A │3.488 │3.112,97 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│730 │Gorj │Mătăsari│572 │TRICA ION │11 │30 │ │Extravilan │A │840 │749,68 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│731 │Gorj │Mătăsari│572 │TRICA ION │11 │31 │ │Extravilan │PD │1.925 │8.851,84 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│732 │Gorj │Mătăsari│573 │CIOCLEI PETRE │11 │ │ │Extravilan │PD UA 73 │2.607 │11.987,92 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│733 │Gorj │Mătăsari│574 │PROPR. │11 │ │ │Extravilan │P │529 │105,80 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│734 │Gorj │Mătăsari│575 │PROPR. │11 │33/2 │ │Extravilan │A │562 │501,57 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│735 │Gorj │Mătăsari│576 │VISAN │11 │36 │ │Extravilan │L │1.514 │27.252,00 │
│ │ │ │ │PANTELIMON │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│736 │Gorj │Mătăsari│577 │CIOCLEI MARIA │11 │48/2 │37595 │Extravilan │PD UA 73 │940 │4.322,46 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│737 │Gorj │Mătăsari│578 │CIOCLEI MARIA │11 │48/1 │ │Extravilan │P │634 │126,80 │
├────┼─────┼────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│738 │Gorj │Mătăsari│579 │CIOCLEI MARIA │11 │48 │ │Extravilan