Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 985 din 13 decembrie 2018  privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 985 din 13 decembrie 2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1077 din 19 decembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 3
    Administraţia Naţională „Apele Române“ îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Ioan Deneş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 13 decembrie 2018.
    Nr. 985.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“
    prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,
    prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
    al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
    în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

┌──────────────┬─────────┬─────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite │ │Ministerul │
│(ministere sau│36904099 │Apelor şi │
│autorităţi ale│ │Pădurilor │
│administraţiei│ │ │
│publice │ │ │
│centrale) │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┤
│2. Ordonator │ │Administraţia│
│secundar de │RO │Naţională │
│credite │24326056 │„Apele │
│ │ │Române“ │
├──────────────┴─────────┴─────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │
├────────────────────────┬─────────────┤
│4. Regii autonome şi │ │
│companii/societăţi │ │
│naţionale aflate sub │ │
│autoritatea │ │
│ordonatorului principal │ │
│de credite, institute │ │
│naţionale de │ │
│cercetare-dezvoltare │ │
│care funcţionează în │ │
│baza Ordonanţei │ │
│Guvernului nr. 57/2002 │ │
│privind cercetarea │ │
│ştiinţifică şi │ │
│dezvoltarea tehnologică,│ │
│aprobată cu modificări │ │
│şi completări prin Legea│ │
│nr. 324/2003, cu │ │
│modificările şi │ │
│completările ulterioare,│ │
│şi după caz, societăţi │ │
│comerciale cu capital │ │
│majoritar de stat care │ │
│au în administrare │ │
│bunuri din patrimoniul │ │
│public de stat │ │
└────────────────────────┴─────────────┘┌────┬───────┬───────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Locul unde│Descrierea │ │ │
│ │ │ │Denumirea │sunt │tehnică a │ │ │
│ │ │ │bunurilor │situate │bunurilor │ │Valoarea │
│ │ │ │imobile │bunurile │imobile │ │mijloacelor│
│ │ │ │conform │imobile │conform │Descrierea tehnică│fixe care │
│Nr. │Nr. │Cod │anexei nr. 12│conform │anexei nr. │a mijloacelor fixe│vor fi │
│crt.│M.F.P. │cls. │la Hotărârea │anexei nr.│12 la │care vor fi scoase│scoase din │
│ │ │ │Guvernului │12 la │Hotărârea │din inventar │inventar │
│ │ │ │nr. 1.705/ │Hotărârea │Guvernului │ │(lei) │
│ │ │ │2006 │Guvernului│nr. 1.705/ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1.705/│2006 │ │ │
│ │ │ │ │2006 │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │Sconstr = │Sconstr = 34,45 │ │
│ │ │ │Casă Banias │judeţ: │34,45 mp, │mp, reţea apă, │ │
│1 │63486 │8.28.01│Stâna de Vale│Bihor; -; │reţea apă, │canalizare, racord│1.000 │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│canalizare, │el. │ │
│ │ │ │ │Stâna de │racord el. │ │ │
│ │ │ │ │Vale │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │11 foraje: │ │
│ │ │ │ │ │ │Foraj F1AII - │ │
│ │ │ │ │ │ │Miresig │ │
│ │ │ │ │ │ │Foraj F1A - Rieni │ │
│ │ │ │ │ │ │Foraj F1A - Beiuş │ │
│ │ │ │ │Ţara: │Nr. foraje =│Foraj F4 - Ginta │ │
│ │ │ │ │România; │169; │Foraj F1A - │ │
│ │63982 │ │Foraje D.A. │judeţ: │suprafaţă │Miersig │ │
│2 │parţial│8.03.11│Crişuri │Bihor; -; │ocupată de │Foraj F1A - Gepis │607.394 │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│foraje = mp;│Foraj F3A - │ │
│ │ │ │ │D.A. │CF = │Cheresig │ │
│ │ │ │ │Crişuri │ │Foraj F1AD - Tasad│ │
│ │ │ │ │ │ │Foraj F1A - │ │
│ │ │ │ │ │ │Cheresig │ │
│ │ │ │ │ │ │Foraj F1D - Livada│ │
│ │ │ │ │ │ │Foraj F1A2 - │ │
│ │ │ │ │ │ │Oradea │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │2 buc.: │ │
│ │ │ │ │România; │ │Construcţie │ │
│3 │64557 │8.28.02│Mire şi │judeţ: │12 buc. │limnigraf │7.737 │
│ │parţial│ │limnigrafe │Arad; -; │ │Răduleşti │ │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│ │Construcţie │ │
│ │ │ │ │Arad │ │limnigraf Şilindru│ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │2 buc.: │ │
│ │ │ │ │România; │ │Instalaţie │ │
│4 │64558 │8.28.02│Mire şi │judeţ: │11 buc. │limnigraf │5.266 │
│ │parţial│ │limnigrafe │Bihor; -; │ │Luncasprie │ │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│ │Construcţie │ │
│ │ │ │ │Bihor │ │limnigraf Hidişel │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │2 buc.: │ │
│ │ │ │ │România; │ │Construcţie │ │
│5 │64561 │8.28.02│Mire şi │judeţ: │13 buc. │limnigraf Tămaşda │5.200 │
│ │parţial│ │limnigrafe │Bihor; -; │instalaţii │Construcţie │ │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│ │limnigraf Biharia │ │
│ │ │ │ │Bihor │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │2 buc.: │ │
│ │ │ │ │România; │5 buc. │Secţiune de │ │
│6 │64562 │8.28.02│Mire şi │judeţ: │instalaţii │control - Beliu │4.179 │
│ │parţial│ │limnigrafe │Arad; -; │hidrometrice│Secţiune de │ │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│ │control - Siad │ │
│ │ │ │ │Arad │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │ │5 buc. │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │ │Ţara: │hidrometrice│ │ │
│ │ │ │ │România; │mp; │2 buc.: │ │
│ │ │ │ │judeţ: │suprafaţă │Construcţie │ │
│7 │64564 │8.28.02│Mire şi │Satu Mare;│construită =│limnigraf Cauas │5.000 │
│ │parţial│ │limnigrafe │-; -; Nr.:│mp; │Construcţie │ │
│ │ │ │ │-; │suprafaţă │limnigraf Vezendiu│ │
│ │ │ │ │Satu Mare │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │ │= mp; tip │ │ │
│ │ │ │ │ │clădire =; │ │ │
│ │ │ │ │ │CF = ; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │utilă = mp │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = mp; │ │ │
│ │ │ │ │Ţara: │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │România; │construită =│ │ │
│ │ │ │Staţie │judeţ: │mp; │Cabină metalică │ │
│8 │65212 │8.28.01│meteorologică│Bihor; sat│suprafaţă │Zece Hotare │1.725 │
│ │parţial│ │Zece Hotare │Zece │desfăşurată │Cabină meteo Zece │ │
│ │ │ │ │Hotare; -;│= mp; tip │Hotare │ │
│ │ │ │ │Nr.: -; │clădire =; │ │ │
│ │ │ │ │Bihor │CF = ; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │utilă = mp │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │Lucrare de │România; │ │ │ │
│9 │65393 │8.03.12│drumuri │judeţ: │ │Lucrare de drumuri│3.207 │
│ │ │ │ │Bihor; -; │ │ │ │
│ │ │ │ │-; Nr.: - │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │ │
│10 │65402 │8.28.02│Punte │judeţ: │6 buc. │1 buc. punte │3.980 │
│ │parţial│ │hidrometrică │Arad; -; │ │metalică Nadas │ │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│ │ │ │
│ │ │ │ │Arad │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │ │12 buc. mp; │ │ │
│ │ │ │ │Ţara: │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │România; │construită =│2. buc.: │ │
│ │65403 │ │Punte │judeţ: │mp; │punte metalică │ │
│11 │parţial│8.28.02│hidrometrică │Bihor; -; │suprafaţă │Ştei │8.135 │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│desfăşurată │punte Luncasprie │ │
│ │ │ │ │Bihor │= mp; tip │ │ │
│ │ │ │ │ │clădire =; │ │ │
│ │ │ │ │ │CF =; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │utilă = mp │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │ │1 buc. mp; │ │ │
│ │ │ │ │Ţara: │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │România; │construită =│ │ │
│ │ │ │Instalaţii │judeţ: │mp; │Instalaţie │ │
│12 │65406 │8.28.01│funicular │Bihor; -; │suprafaţă │funicular Căbeşti │108 │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │Bihor │= mp; tip │ │ │
│ │ │ │ │ │clădire=; CF│ │ │
│ │ │ │ │ │= ; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │utilă = mp │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │ │5 buc. mp; │ │ │
│ │ │ │ │Ţara: │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │România; │construită =│ │ │
│ │65410 │ │ │judeţ: │mp; │1 buc. cabină │ │
│13 │parţial│8.28.01│Cabine hidro │Bihor; -; │suprafaţă │meteo Salonta │4.971 │
│ │ │ │ │-; Nr.: -;│desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │Bihor │= mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │tip clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │=; CF = ; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │utilă = mp │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │38 buc. staţii şi │ │
│ │ │ │ │ │ │4 buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │retraslatoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Ac. Drăgan; staţie│ │
│ │ │ │ │ │ │automată Zece │ │
│ │ │ │ │ │ │Hotare; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Piatra │ │
│ │ │ │ │ │ │Craiului; │ │
│ │ │ │ │ │ │retraslator Dealul│ │
│ │ │ │ │ │ │Vântului; │ │
│ │ │ │ │ │ │retraslator Plaiu │ │
│ │ │ │ │ │ │Măgurii; │ │
│ │ │ │ │ │ │retraslator │ │
│ │ │ │ │ │ │Vlădeasa; │ │
│ │ │ │ │ │ │retraslator Vârfu │ │
│ │ │ │ │ │ │Bihor; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Ac. │ │
│ │ │ │ │ │ │Tileagd; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Sinteu; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Priza de apă; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Holod; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Susti-Briheni; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Hidişel; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Tinca; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Beiuş-Nimăieşti; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Pocola; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Beiuş-Criş, staţie│ │
│ │ │ │ │ │ │automată Ştei; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │Susti-Criş Negru; │ │
│ │ │ │Prevenirea │România; │Staţii hidro│staţie automată │ │
│14 │121018 │8.28.01│inundaţiilor │judeţ: │automate │Talpoş; staţie │622.903 │
│ │parţial│ │în B.H. │Bihor; MRH│fonduri │automată │ │
│ │ │ │Crişuri │Oradea; -;│PHARE │Pietroasa; staţie │ │
│ │ │ │ │Nr.: - │ │automată Poiana; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Chişineu-Criş; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Ineu; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Sebiş; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Zerind; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Chier; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Sălard; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Marca │ │
│ │ │ │ │ │ │Marghita; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Nuşfalău │ │
│ │ │ │ │ │ │Marghita; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Sarsig-Marghita; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Marghita; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Valcău de│ │
│ │ │ │ │ │ │Sus; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Chiribiş-Marghita;│ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Calatea; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Morlaca-Hent; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Ciucea; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Topa de │ │
│ │ │ │ │ │ │Criş; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Vadu │ │
│ │ │ │ │ │ │Crişului; staţie │ │
│ │ │ │ │ │ │automată Bulz; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Leşu Amonte; │ │
│ │ │ │ │ │ │staţie automată │ │
│ │ │ │ │ │ │Răchiţele │ │
├────┴───────┴───────┴─────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────┼───────────┤
│TOTAL │1.280.805 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016