Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 august 2018  privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 august 2018 privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 2.093 din 24 august 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 29 august 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează, în condiţiile legii, sau/şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual/impozitul datorat pe venitul/câştigul net anual impozabil/impozitul datorat pe venitul anual, potrivit dispoziţiilor art. 79, art. 82 alin. (6), art. 102 şi art. 123 alin. (2)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în anul fiscal 2017.
    2. Stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru anul 2017 se efectuează de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    3. Prin organ fiscal central competent se înţelege:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

    4. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) cerere - Declaraţia privind veniturile realizate din România (formularul 200), Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice sau Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii (formularul 230), după caz;
    b) impozitul anual datorat - impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/câştigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, după caz.

    5. Dispoziţiile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“ se aplică în mod corespunzător.
    CAP. II
    Organizarea evidenţei cererilor primite şi procesarea acestora. Stabilirea plafonului admis de lege
    6. În vederea organizării unei evidenţe a cererilor primite, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţă cererile în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.
    7. În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, compartimentul de specialitate procesează cererile în termen de 15 zile de la depunerea acestora.
    8. Compartimentul de specialitate stabileşte plafonul admis de lege reprezentând 2% din impozitul anual datorat, pe baza datelor din evidenţa fiscală, având în vedere următoarele:
    a) impozitul pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat - rd. 10 de la secţiunea II din formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice“;
    b) plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozit anual - rd. 6 de la secţiunea II din formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat“;
    c) impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor - rd. 7 de la secţiunea E1 „Venituri obţinute la funcţia de bază“ sau rd. 4 de la secţiunea E2 „Alte venituri din salarii“, după caz, din formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
    d) impozitul pe veniturile din pensii - col. 10 de la secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ din formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“;
    e) impozitul anual datorat - rd. 10 de la secţiunea III din formularul 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România“, depus pentru luna decembrie a anului de raportare sau pentru luna în care contribuabilul şi-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.

    CAP. III
    Stabilirea cheltuielilor admise cu bursa privată
    9. Compartimentul de specialitate verifică datele înscrise de contribuabili în cerere, precum şi documentele prezentate (de exemplu: contractul încheiat între părţi, documentele de plată) şi, în cazul în care constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, notifică contribuabilii în vederea clarificării situaţiei.
    10. Compartimentul de specialitate verifică dacă suma plătită de contribuabil pentru bursa privată se încadrează în plafonul admis de lege şi stabileşte cheltuielile admise cu bursa privată după cum urmează:
    a) în situaţia în care suma plătită este mai mare decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursa privată se stabilesc la nivelul acestui plafon;
    b) în situaţia în care suma plătită este mai mică decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursa privată se stabilesc la nivelul sumei plătite.

    11. În situaţia contribuabililor care dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, atât pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, cât şi pentru acordarea de burse private, în vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursa privată, compartimentul de specialitate verifică dacă suma înscrisă în cerere pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul admis de lege. În situaţia în care plafonul admis de lege este depăşit, suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată în anul 2017.
    12.1. Compartimentul de specialitate stabileşte cheltuielile admise cu bursa privată pe baza documentelor prezentate de contribuabili, precum şi a datelor existente în evidenţa fiscală şi emite deciziile privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formularul 255) şi/sau deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250), după caz.
    12.2. Compartimentul de specialitate comunică deciziile contribuabililor potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    12.3. În termen de 24 de ore de la primirea informaţiei privind data comunicării deciziilor de la pct. 12.1, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa fiscală data comunicării acestora.
    12.4. După înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării deciziilor, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori persoane fizice, automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite şi data comunicării deciziilor.
    CAP. IV
    Stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    13.1. În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise în cerere şi, în cazul în care constată erori, notifică contribuabilul în vederea clarificării situaţiei.
    13.2. În cazul în care constată erori sau modificări privind datele de identificare ale entităţii nonprofit/unităţii de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar - IBAN) şi poate identifica elementele necesare stabilirii sumei de virat, direct de la entitatea nonprofit/unitatea de cult sau din alte surse, compartimentul de specialitate efectuează corecţia datelor, fără notificarea contribuabilului.
    14. În vederea stabilirii sumelor de virat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, compartimentul de specialitate are în vedere următoarele:
    1. În situaţia contribuabililor care nu au completat în cerere rubrica „Suma“, referitoare la susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult, suma de virat se stabileşte la nivelul plafonului admis de lege.
    2. În situaţia contribuabililor care au completat în cerere rubrica „Suma“, pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult, compartimentul de specialitate verifică încadrarea acesteia în plafonul admis de lege şi stabileşte suma de virat entităţii beneficiare astfel:
    a) în situaţia în care suma completată în cerere este mai mare decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabileşte la nivelul acestui plafon;
    b) în situaţia în care suma completată în cerere este mai mică decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabileşte la nivelul sumei înscrise în cerere.

    3. În situaţia în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, şi nu a completat în cerere rubrica „Suma“, suma de virat se stabileşte la nivelul plafonului admis de lege şi se distribuie, în mod egal, entităţilor nonprofit/unităţilor de cult beneficiare.
    4. În situaţia în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, şi a completat în cerere rubrica „Suma“, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere şi stabileşte sumele de virat astfel:
    a) în situaţia în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entităţi nonprofit/unităţi de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume înscrise în cerere;
    b) în situaţia în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabileşte la nivelul plafonului admis de lege şi se distribuie, proporţional, fiecărei entităţi nonprofit/unităţi de cult beneficiare.

    5. În situaţia în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, şi a completat în cerere rubrica „Suma“ numai pentru o parte din entităţile beneficiare, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere şi stabileşte sumele de virat astfel:
    a) în situaţia în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entităţi nonprofit/unităţi de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume înscrise în cerere, iar diferenţa se distribuie în mod egal celorlalte entităţi nonprofit/unităţi de cult beneficiare;
    b) în situaţia în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabileşte la nivelul plafonului admis de lege şi se distribuie, proporţional, fiecărei entităţi nonprofit/unităţi de cult beneficiare, cu menţiunea că, pentru entităţile nonprofit/unităţile de cult pentru care nu este completată rubrica „Suma“, suma solicitată se consideră, în mod convenţional, ca fiind rezultatul împărţirii plafonului admis de lege la numărul de entităţi nonprofit/unităţi de cult beneficiare.


    15. Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.
    16.1. În vederea virării sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operaţiuni:
    - sortează formularele 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“, formularele „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ şi formularele 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“ după codurile conturilor bancare (IBAN) ale entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
    – editează, cu ajutorul aplicaţiei informatice, un borderou în format hârtie, care conţine următoarele informaţii:
    • numărul/data borderoului;
    • denumirea entităţii nonprofit/unităţii de cult;
    • codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult;
    • simbol cont bancar (IBAN).


    16.2. Borderoul se aprobă de către conducătorul unităţii fiscale, cu menţiunea „Bun de plată“, şi se transmite unităţii de trezorerie, cel târziu în termen de 80 de zile de la data depunerii formularelor.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016