Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 524 din 12 iulie 2018  privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 524 din 12 iulie 2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, a unor părţi de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    2. La poziţiile M.F.P. nr. 117472, 152756, 153181 şi 153182 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    3. La poziţiile M.F.P. nr. 115411, 115420 şi 115426 se modifică caracteristicile tehnice, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. II
    Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Valentin Popa
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 12 iulie 2018.
    Nr. 524.
    ANEXA 1

    DATE DE IDENTIFICARE
    ale părţilor de imobil care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

┌──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Ministerul │ │
│Ordonator principal de credite │ │ │ │Educaţiei │13729380│
│ │ │ │ │Naţionale │ │
├──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────┤
│Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente de identificare │
├────┬───────┬───────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea│
│ │ │ │Persoana │ │Caracteristici│ │ │părţii │
│ │ │ │juridică de │ │tehnice ale │ │Documentul în │din │
│Nr. │Nr. │Codul de │la care se │Denumirea│părţii din │ │baza căruia │imobil │
│crt.│M.F.P. │clasificare│scoate partea│bunului │imobil care se│Adresa │partea din │care se │
│ │ │ │din imobil/ │ │scoate din │ │imobil a fost │scoate │
│ │ │ │CUI │ │inventar │ │retrocedată │din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inventar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Titlu de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 49079/147/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.06.2007 [CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20429 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │42,2447 ha │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(din totalul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de 113,2421 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ha), CF nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │20855 - 0,0796│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ha, CF nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │20440 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │120,5137 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 20430 -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,2400 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20993 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5928 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20994 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │43,2845 ha, CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20992 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │42,0703 ha, CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20856 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,1968 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 21410 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,5 ha]; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlu de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 104927/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │19.02.2009 (CF│ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │nr. 22301 - │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │Judeţul │0,5055 ha, CF │ │
│ │153182 │ │Agronomice şi│ │Steren = │Buzău, │nr. 22300 - │ │
│1 │- │8.05.04 │Medicină │Teren │292,6479 ha │satul │0,22 ha); │ │
│ │parţial│ │Veterinară │ │ │Cândeşti │Hotărârea │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │Comisiei │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │Judeţene │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Stabilirea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dreptului de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Privată asupra│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Terenurilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Buzău nr. 348/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2006 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │40,20 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │teren │ │
│ │ │ │ │ │ │ │retrocedat, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │conform │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Adresei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Primăriei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Comunei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Verneşti nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5.712/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │24.08.2016, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietarilor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de drept │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Tatuşescu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Maria şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Tatuşescu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dumitru, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cărora li s-a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │emis Titlul de│ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101.460/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │03.12.2007 │ │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Titlu de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 54703/139/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │07.12.2005 (CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20956 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,6479 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20955 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4,9759 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 21149 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3,1874 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 21150 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │18,1710 ha, CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 21148 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │19,0576 ha, CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 21244 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16,8039 ha, CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20953 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │9,3052 ha, CF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20954 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,1316 ha); │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlu de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 49079/147/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.06.2007 [CF│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 20429 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │70,9974 ha │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(din totalul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de 113,2421 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ha), CF nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │20442 - 1,2726│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ha]; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Comisiei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Judeţene │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Stabilirea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dreptului de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Privată asupra│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Terenurilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Buzău nr. 364/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.06.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │338,24 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │teren │ │
│ │ │ │ │ │ │ │retrocedat │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietarilor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de drept │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cărora li s-au│ │
│ │ │ │ │ │ │ │emis titluri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │astfel: Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102801/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │19,965 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101227/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101225/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,335 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101233/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,3 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101226/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,175 ha, │ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │ │proprietate │ │
│ │117472 │ │Agronomice şi│ │ │Judeţul │nr. 101216/ │ │
│2 │- │8.05.04 │Medicină │Total │Steren = │Buzău, │15.11.2007 - │0 │
│ │parţial│ │Veterinară │suprafaţă│486,7905 ha │comuna │1,75 ha, │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │Pietroasele│Titlul de │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101228/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,925 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101229/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,285 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101231/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,62 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101230/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,63 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101232/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101235/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,38 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101234/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,19 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101237/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101236/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │16.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102803/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,97 ha │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102804/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,48 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102805/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,4 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102801/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │19,965 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102802/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28,6313 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102933/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,16 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102935/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,44 ha │ │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102846/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,505 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102802/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28,6313 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102806/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,71 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102807/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,2 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102808/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102809/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,69 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102810/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101224/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101220/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101222/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101223/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,53 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101215/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,2 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101218/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,16 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101217/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,67 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101221/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101219/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102863/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102865/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,02 ha, │ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │ │proprietate │ │
│ │117472 │ │Agronomice şi│ │ │Judeţul │nr. 102866/ │ │
│ │- │8.05.04 │Medicină │Total │Steren = │Buzău, │28.05.2008 - │ │
│ │parţial│ │Veterinară │suprafaţă│486,7905 ha │comuna │2,63 ha, │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │Pietroasele│Titlul de │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102867/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102868/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,33 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102870/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102869/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,3 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102871/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,06 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102872/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,02 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102873/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102874/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,072 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102846/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,505 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102875/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,27 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102876/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,398 ha │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102877/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102878/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,032 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102811/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,475 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102864/ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │0 │
│ │ │ │ │ │ │ │1,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102841/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,05 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102842/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,1 ha │ │
│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102843/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102844/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,38 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102819/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,86 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102845/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,56 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102847/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,505 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102848/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,19 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102849/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,58 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102850/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,57 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102851/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,75 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102852/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,1 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102853/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,106 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102854/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,244 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102855/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,145 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102856/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102857/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,142 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102858/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,08 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102859/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,34 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │ │nr. 102860/ │ │
│ │117472 │ │Agronomice şi│ │ │Judeţul │28.05.2008 - │ │
│ │- │8.05.04 │Medicină │Total │Steren = │Buzău, │0,225 ha, │ │
│ │parţial│ │Veterinară │suprafaţă│486,7905 ha │comuna │Titlul de │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │Pietroasele│proprietate │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │nr. 102861/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,405 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102862/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,55 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101424/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,44 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102936/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,59 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 105251/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │10.04.2009 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,41 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102812/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,38 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102813/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,34 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102814/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,065 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102815/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,11 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102816/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102817/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102818/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,58 ha │ │
├────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102820/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102821/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,915 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102822/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102823/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,06 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102824/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102825/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,43 ha │ │
│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102826/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │-0,4 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102827/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,13 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102828/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102829/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,35 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102830/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,32 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102831/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,1 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102832/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,1 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102833/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │10,0725 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102834/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,505 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102835/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,36 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102836/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102837/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,35 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102838/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,965 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102839/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,41 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102110/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.02.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,75 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102109/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.02.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,88 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102108/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.02.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │11,26 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102107/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.02.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │ │nr. 104252/ │ │
│ │117472 │ │Agronomice şi│ │ │Judeţul │20.11.2008 - │ │
│ │- │8.05.04 │Medicină │Total │Steren = │Buzău, │0,5 ha, Titlul│ │
│ │parţial│ │Veterinară │suprafaţă│486,7905 ha │comuna │de proprietate│ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │Pietroasele│nr. 102111/ │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │28.02.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,18 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 104570/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │09.01.2009 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,32 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102793/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,06 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102795/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,53 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102794/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,44 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │nr. 102797/ │0 │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,79 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102798/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102799/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,274 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102800/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102796/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102934/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,75 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 101216/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.11.2007 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,75 ha │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102879/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102880/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,92 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102881/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,83 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102883/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5,13 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102885/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,67 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102884/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102802/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28,6313 ha │ │
│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102882/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │23,0569 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102920/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,14 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102922/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,472 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102923/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,02 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102914/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,2 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102915/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,84 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102917/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,75 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102916/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102911/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102918/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5,56 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102913/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,152 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102912/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,62 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102907/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102910/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102909/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102908/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102902/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,6 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de │ │
├────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102903/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │0,77 ha, │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │ │Titlul de │ │
│ │117472 │ │Agronomice şi│ │ │Judeţul │proprietate │ │
│ │- │8.05.04 │Medicină │Total │Steren = │Buzău, │nr. 102905/ │ │
│ │parţial│ │Veterinară │suprafaţă│486,7905 ha │comuna │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │Pietroasele│0,61 ha, │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102904/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,346 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102895/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,15 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102906/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2,0 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102897/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3,13 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102896/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,56 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102899/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102898/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,55 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102900/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102901/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,08 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102890/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,4 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102891/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102892/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │-0,16 ha │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102893/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,06 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │nr. 102894/ │0 │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,17 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102887/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,12 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102886/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102888/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,33 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 104520/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │24.12.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3,2 ha │ │
│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 104521/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │24.12.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,96 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 104522/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │24.12.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102889/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,36 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 107531/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22.06.2010 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │7,5378 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102927/ │ │
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │ │21,78 ha, │ │
│ │117472 │ │Agronomice şi│ │ │Judeţul │Titlul de │ │
│ │- │8.05.04 │Medicină │Total │Steren = │Buzău, │proprietate │ │
│ │parţial│ │Veterinară │suprafaţă│486,7905 ha │comuna │nr. 102919/ │ │
│ │ │ │Bucureşti CUI│ │ │Pietroasele│29.05.2008 - │ │
│ │ │ │4602041 │ │ │ │0,16 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102926/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,2 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102924/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4,005 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102925/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,24 ha, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102932/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0,5 ha, Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de proprietate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 102921/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │8,5 ha │ │
└────┴───────┴───────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────┘    ANEXA 2

    DATE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────┐
│Ordonator principal de credite │Ministerul Educaţiei Naţionale │13729380│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────┤
│Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente de identificare │
├────┬──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬────────┤
│ │ │ │Persoana │ │ │ │Noua │
│Nr. │Nr. │Codul de │juridică ce │ │Descriere │ │valoare │
│crt.│M.F.P.│clasificare│administrează│Denumirea│tehnică │Adresa │de │
│ │ │ │imobilul │ │ │ │inventar│
│ │ │ │ │ │ │ │- lei - │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Agronomice şi│Total │ │Buzău, │ │
│1 │117472│8.05.04 │Medicină │suprafaţă│25,2095 ha │comuna │5.770 │
│ │ │ │Veterinară │ │ │Pietroasele│ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Universitatea│ │ │ │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Agronomice şi│ │S = 0,35 ha │Buzău, │ │
│2 │152756│8.05.04 │Medicină │Teren │(curţi, │comuna │32.000 │
│ │ │ │Veterinară │ │construcţii)│Pietroasele│ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Universitatea│ │S = 460,14 │Judeţul │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ha │Călăraşi, │ │
│ │ │ │Agronomice şi│ │(provine din│oraşul │ │
│3 │153181│8.05.04 │Medicină │Teren │nr. M. F.P. │Fundulea, │407.001 │
│ │ │ │Veterinară │ │112624 │str. │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │prin │Nicolae │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │divizare) │Titulescu │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Universitatea│ │S = 0,2721 │ │ │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ha │Judeţul │ │
│ │ │ │Agronomice şi│ │(provine din│Buzău, │ │
│4 │153182│8.05.04 │Medicină │Teren │divizarea │satul │1.540 │
│ │ │ │Veterinară │ │nr. M.F.P. │Cândeşti │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │115510) │ │ │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────┘    ANEXA 3

    DATE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐
│Ordonator principal de credite │Ministerul Educaţiei │13729380 │
│ │Naţionale │ │
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┤
│Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente de identificare │
├────┬──────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Descrierea│ │
│ │ │ │Persoana │ │tehnică │Noua │
│Nr. │Nr. │Codul de │juridică ce │Denumirea │din │descriere │
│crt.│M.F.P.│clasificare│administrează│ │domeniul │tehnică │
│ │ │ │imobilul │ │public al │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Universitatea│ │ │Corp │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │ │clădire, 3│
│ │ │ │Agronomice şi│ │Corp │încăperi, │
│1 │115411│8.26.10 │Medicină │Magazin │clădire, 3│Sc = 82 │
│ │ │ │Veterinară │prezentare│încăperi, │mp, │
│ │ │ │Bucureşti │ │Sc = 82 mp│CF nr. │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │22301-C1, │
│ │ │ │ │ │ │Verneşti │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Universitatea│ │ │3 │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │3 │rezervoare│
│ │ │ │Agronomice şi│ │rezervoare│metalice, │
│2 │115420│8.26.10 │Medicină │Depozit │metalice, │rampă, Sc │
│ │ │ │Veterinară │carburanţi│rampă, │= 260 mp, │
│ │ │ │Bucureşti │ │Sc = 260 │CF nr. │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │mp │22301-C2, │
│ │ │ │ │ │ │Verneşti │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corp │
│ │ │ │Universitatea│ │Corp │clădire, │
│ │ │ │de Ştiinţe │ │clădire, │utilaje │
│ │ │ │Agronomice şi│Atelier │utilaje │specifice,│
│3 │115426│8.26.10 │Medicină │mecanic │specifice,│Sc = 570 │
│ │ │ │Veterinară │ │Sc = 570 │mp, │
│ │ │ │Bucureşti │ │mp │CF nr. │
│ │ │ │CUI 4602041 │ │ │22301-C3, │
│ │ │ │ │ │ │Verneşti │
└────┴──────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice