Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME din 26 iunie 2018 privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 26 iunie 2018  privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME din 26 iunie 2018 privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 144 din 26 iunie 2018, prublicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 din 2 iulie 2018.
──────────
    CAP. I
    Scopul, domeniul de aplicare, definiţii
    SECŢIUNEA 1
    Scopul
    ART. 1
    Scopul prezentelor norme este de a asigura protecţia sănătăţii persoanelor împotriva pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante de la sursele orfane şi de la sursele radioactive, supuse controlului reglementat al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    (1) Prezentele norme se aplică activităţilor cu surse deschise şi surse închise, inclusiv surse închise de mare activitate, precum şi detectării, recuperării, gestionării şi depozitării definitive a surselor orfane.
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei norme sursele închise a căror activitate este mai mică decât nivelurile de exceptare prevăzute în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.
    (3) Prezentele norme detaliază cerinţele privind controlul reglementat stabilite în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii
    ART. 3
    În scopul prezentelor norme, pe lângă definiţiile şi abrevierile specificate în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea in siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 111/1996, şi în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, se folosesc următoarele definiţii:
    a) containerul sursei - un ansamblu de componente destinat să garanteze izolarea unei surse închise şi care nu este parte integrantă a sursei, ci este destinat să protejeze sursa în timpul transportării şi manipulării acesteia;
    b) sistem de protecţie fizică - ansamblu de măsuri tehnice şi administrative pentru prevenirea accesului neautorizat, deteriorării, pierderii, furtului şi transferului neautorizat al surselor radioactive;
    c) sursă închisă de mare activitate - sursă închisă pentru care activitatea radionuclidului prezent este mai mare sau egală cu valoarea activităţii relevantă prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme.


    CAP. II
    Controlul reglementat al surselor radioactive
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe generale pentru sursele radioactive
    ART. 4
    (1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care intenţionează să desfăşoare activităţi de producere, fabricare, furnizare, închiriere, transfer, manipulare, deţinere, utilizare, reciclare, depozitare intermediară sau definitivă, transport, tranzit, import şi export, după caz, de surse radioactive se autorizează de către CNCAN, în baza Legii nr. 111/1996.
    (2) Titularul de autorizaţie este pe deplin răspunzător pentru:
    a) asigurarea securităţii radiologice a surselor radioactive şi a instalaţiilor care conţin surse radioactive;
    b) daunele rezultate ca urmare a unui incident sau accident cu privire la desfăşurarea activităţilor autorizate sau a altor activităţi care au ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau sănătatea unei persoane, distrugerea sau degradarea sau imposibilitatea utilizării temporare a unui bun.

    (3) Expirarea valabilităţii autorizaţiilor pentru activităţile menţionate la alin. (1) nu exonerează titularul de autorizaţie de responsabilităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi de plata daunelor ca urmare a producerii unui incident sau accident cu privire la sursele radioactive care poate avea consecinţele menţionate la alin. (2) lit. b).

    ART. 5
    Titularul de autorizaţie care deţine o sursă radioactivă informează imediat CNCAN, precum şi orice alte autorităţi publice, după caz, despre orice pierdere, furt, scurgeri semnificative datorate neetanşeităţii, deversare semnificativă sau utilizare ori eliberare neautorizată.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sursele radioactive deschise
    ART. 6
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să ţină evidenţa, în format digital, a surselor radioactive deschise aflate în responsabilitatea sa, inclusiv a datelor referitoare la locaţie, transfer, depozitare definitivă, deversare sau eliberare de sub regimul de control al CNCAN, după caz.
    (2) CNCAN menţine controlul asupra surselor radioactive deschise în ceea ce priveşte amplasarea şi utilizarea acestora, precum şi în ceea ce priveşte reciclarea şi depozitarea definitivă, după scoaterea din utilizare.

    ART. 7
    (1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat trebuie să notifice la CNCAN intenţia de a desfăşura activităţi cu surse radioactive deschise cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea activităţii.
    (2) Activităţile cu surse radioactive deschise se autorizează de către CNCAN, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.
    (3) În vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să demonstreze că:
    a) există amenajările, dotările şi măsurile pentru desfăşurarea în siguranţă a practicilor cu surse radioactive deschise;
    b) a instruit şi autorizat corespunzător personalul care urmează să manipuleze sursele radioactive deschise;
    c) are proceduri de lucru cu surse radioactive deschise;
    d) are echipament corespunzător de protecţie radiologică pentru a lucra cu surse radioactive deschise;
    e) are un plan sau o procedură, după caz, de răspuns în caz de urgenţă radiologică;
    f) are prevăzute măsuri corespunzătoare pentru păstrarea controlului asupra locaţiei surselor, utilizării şi reciclării sau depozitării lor definitive ca deşeu radioactiv sau evacuării de efluenţi, atât pe perioada utilizării, cât şi după scoaterea acestora din utilizare;
    g) face dovada ca deţine un instrument financiar adecvat prin care asigură securitatea radiologică a surselor radioactive deschise în situaţia în care intervine insolvenţa, falimentul, reorganizarea sau în cazul încetării acestuia.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Sursele radioactive închise
    ART. 8
    CNCAN stabileşte şi menţine sistemul naţional de evidenţă şi control al surselor închise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.

    ART. 9
    (1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat trebuie să notifice la CNCAN intenţia de a desfăşura activităţi cu surse închise cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea activităţii.
    (2) Activităţile cu surse închise se autorizează de către CNCAN, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.
    (3) În vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) solicitantul trebuie să demonstreze că:
    a) există măsuri pentru desfăşurarea în siguranţă a practicilor cu surse radioactive închise;
    b) a instruit şi autorizat corespunzător personalul care urmează să manipuleze sursele radioactive;
    c) are proceduri de lucru cu surse radioactive închise;
    d) are un plan sau o procedură, după caz, de răspuns în caz de urgenţă radiologică;
    e) are prevăzute măsuri corespunzătoare pentru păstrarea controlului asupra locaţiei lor, utilizării şi reciclării sau depozitării lor definitive ca deşeu radioactiv, atât pe perioada utilizării, cât şi după scoaterea acestora din utilizare;
    f) are prevăzute măsuri corespunzătoare pentru ca sursele radioactive închise, atunci când sunt scoase din utilizare, să fie returnate furnizorului sau producătorului şi că dispune de resurse financiare adecvate în acest sens;
    g) face dovada ca deţine un instrument financiar adecvat prin care asigură securitatea radiologică a surselor închise în situaţia în care intervine insolvenţa, falimentul, reorganizarea sau în cazul încetării titularului de autorizaţie.


    ART. 10
    (1) CNCAN stabileşte şi menţine Registrul naţional de surse pentru înregistrarea mişcării surselor închise, inclusiv a surselor închise de mare activitate, precum şi a transferului acestora.
    (2) Titularul de autorizaţie ţine evidenţa surselor radioactive închise aflate în responsabilitatea sa, inclusiv a datelor referitoare la locaţie, transfer şi depozitare definitivă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Sursele radioactive închise de mare activitate
    ART. 11
    (1) Sursele radioactive închise de mare activitate se clasifică în 5 categorii, conform anexei nr. 2 la prezentele norme, în funcţie de raportul dintre activitatea radionuclidului A al sursei închise şi valoarea D a activităţii radionuclidului care este considerată periculoasă.
    (2) Riscul radiologic major este în categoria 1 şi scade succesiv, cu fiecare categorie, până la valoarea nivelului de exceptare prevăzut în anexa nr. 2 la Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

    ART. 12
    (1) Desfăşurarea oricărei activităţi care implică o sursă închisă de mare activitate, inclusiv luarea acesteia în posesie, necesită autorizarea prealabilă de către CNCAN, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.
    (2) În scopul eliberării autorizaţiei, pentru activităţile care implică surse închise de mare activitate, solicitantul de autorizaţie trebuie să demonstreze că respectă următoarele cerinţe generale:
    a) instituie măsuri adecvate pentru gestionarea în siguranţă şi controlul surselor, inclusiv pe perioada când acestea sunt scoase din utilizare;
    b) face dovada că deţine un instrument financiar adecvat prin care asigură securitatea radiologică a surselor închise în situaţia în care intervine insolvenţa, falimentul, reorganizarea sau în cazul încetării titularului de autorizaţie.


    ART. 13
    În scopul eliberării autorizaţiei, pe lângă prevederile generale din reglementările privind procedurile de autorizare emise de CNCAN, documentaţia de autorizare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) responsabilităţile titularului de autorizaţie şi ale personalului implicat, clar definite şi alocate;
    b) competenţele, formarea, informarea şi autorizarea personalului care desfăşoară activităţile respective;
    c) criteriile minime de performanţă pentru sursă, containerul sursei şi alte echipamente;
    d) cerinţe privind procedurile de urgenţă şi legăturile de comunicare;
    e) procedurile de lucru cu instalaţiile care conţin surse închise de mare activitate;
    f) informaţii privind întreţinerea şi verificarea echipamentelor, a surselor închise de mare activitate şi a containerelor, prin unităţi autorizate, conform Legii nr. 111/1996;
    g) măsuri pentru gestionarea în siguranţă a surselor scoase din utilizare şi acorduri privind transferul surselor scoase din utilizare către producătorul sau furnizorul acestora, către un alt titular de autorizaţie sau către o instalaţie de depozitare intermediară sau de depozitare definitivă a deşeurilor, după caz.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Ţinerea evidenţei surselor închise de mare activitate de către titularul de autorizaţie
    ART. 14
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să menţină înregistrări, în format electronic, privind toate sursele închise de mare activitate pe care le deţine, locul deţinerii şi transferul acestora conform formularului din anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să raporteze la CNCAN înregistrările prevăzute la alin. (1), în format electronic şi/sau în scris, cel puţin în următoarele situaţii:
    a) în termen de 48 de ore după achiziţionarea sursei;
    b) în luna ianuarie a fiecărui an, pentru anul precedent;
    c) ori de câte ori s-au produs modificări faţă de situaţia deja raportată;
    d) în termen de 48 de ore după ce o sursă închisă de mare activitate a fost scoasă din evidenţa sa; în acest caz vor fi transmise datele de identificare ale unităţii autorizate pentru depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a deşeurilor sau ale noului deţinător căruia îi este transferată sursa;
    e) în termen de 48 de ore de la încetarea activităţii, atunci când titularul nu mai deţine nicio sursă;
    f) ori de câte ori sunt solicitate informaţii de către CNCAN.

    (3) Înregistrările precizate la alin. (1) şi (2) trebuie puse la dispoziţia reprezentanţilor CNCAN în timpul controlului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Ţinerea evidenţei surselor închise de mare activitate de către CNCAN
    ART. 15
    (1) CNCAN menţine evidenţa titularilor de autorizaţie care desfăşoară activităţi cu sursele închise de mare activitate, precum şi a surselor închise de mare activitate deţinute de aceştia.
    (2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la:
    a) numele titularului de autorizaţie şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
    b) numărul de surse şi radionuclizii;
    c) activitatea sursei închise de mare activitate în momentul producerii sau, dacă activitatea nu este cunoscută, activitatea de la momentul primei introduceri pe piaţă sau la momentul în care titularul de autorizaţie a achiziţionat sursa;
    d) tipul sursei, radionuclidul, forma fizică şi chimică, clasificarea sursei şi identificarea capsulei sursei de mare activitate, astfel cum sunt prevăzute în fişa din anexa nr. 1 la prezentele norme;
    e) categoria sursei, astfel cum este definită în anexa nr. 2 la prezentele norme;
    f) producătorul, furnizorul şi orice alt titular de autorizaţie implicat în transferul surselor.

    (3) Evidenţa de la alin. (1) se centralizează în Registrul naţional de surse prevăzut la art. 10 şi se actualizează luând în considerare transferul surselor, precum şi orice altă modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 7-a
    Obligaţiile titularului de autorizaţie cu privire la sursele radioactive închise de mare activitate
    ART. 16
    Titularul de autorizaţie care desfăşoară activităţi cu surse închise de mare activitate trebuie:
    a) să asigure condiţiile pentru efectuarea periodică a testelor necesare la intervale de 6-12 luni pentru verificarea şi menţinerea integrităţii fiecărei surse;
    b) să asigure verificarea zilnică a existenţei surselor închise de mare activitate şi, după caz, a instalaţiilor radiologice care conţin astfel de surse la locul de utilizare sau de păstrare, precum şi a condiţiilor adecvate de păstrare;
    c) să instituie, după caz, un sistem de protecţie fizică, precum şi măsuri documentate adecvate, constând în protocoale şi proceduri scrise, pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea şi furtul surselor închise de mare activitate şi, după caz, al instalaţiilor radiologice cu surse închise de mare activitate;
    d) să instituie protocoale şi proceduri scrise în vederea prevenirii deteriorării surselor închise de mare activitate şi, după caz, a instalaţiilor radiologice cu surse închise de mare activitate în urma unui incendiu;
    e) să asigure marcarea corespunzătoare a zonelor controlate şi supravegheate unde se desfăşoară activităţi cu surse închise de mare activitate;
    f) să asigure verificarea surselor după fiecare eveniment de natură a afecta integritatea acestora, inclusiv după incendiu, şi să comunice la CNCAN măsurile luate;
    g) să asigure returnarea la furnizor a fiecărei surse închise de mare activitate scoase din utilizare sau, după caz, transferul acesteia la unităţi autorizate pentru depozitare intermediară sau depozitare definitivă, de îndată ce a solicitat şi a obţinut autorizaţia de transfer din partea CNCAN;
    h) să se asigure, prealabil efectuării transferului, că beneficiarul sursei este autorizat conform Legii nr. 111/1996;
    i) să notifice de îndată la CNCAN orice incident sau accident care ar implica expunerea neintenţionată a lucrătorilor, a populaţiei sau a mediului înconjurător.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Cerinţe privind identificarea şi marcarea surselor închise de mare activitate
    ART. 17
    Sursele închise de mare activitate şi containerele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de identificare şi marcare:
    a) producătorul sau furnizorul, în cazul surselor de mare activitate importate, trebuie să se asigure că fiecare sursă închisă de mare activitate este identificată după un număr unic, inscripţionat sau poansonat pe sursă; acolo unde este posibil, numărul unic trebuie să fie inscripţionat sau poansonat şi pe containerul sursei închise de mare activitate; dacă acest lucru nu este posibil sau în cazul containerelor pentru transport reutilizabile, containerul sursei de mare activitate trebuie să poarte, cel puţin, informaţii despre natura sursei;
    b) producătorul şi, după caz, furnizorul trebuie să asigure marcarea şi etichetarea containerului sursei şi, acolo unde este posibil, a sursei închise de mare activitate cu simbolul „pericol de radiaţii“.


    ART. 18
    În procesul de autorizare a fabricării şi/sau a comercializării, producătorul sau, după caz, furnizorul trebuie să transmită la CNCAN fotografia pentru fiecare tip de sursă închisă de mare activitate, precum şi pentru containerul de transport al sursei.

    ART. 19
    Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că fiecare sursă închisă de mare activitate de care răspunde este însoţită de informaţii scrise, în limba română, referitoare la identificarea şi marcarea acesteia în conformitate cu art. 17 şi că marcajele şi etichetele rămân lizibile. Aceste informaţii trebuie puse la dispoziţia titularului de autorizaţie de către producătorul sau, după caz, furnizorul surselor închise de mare activitate.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Informarea şi instruirea cu privire la sursele radioactive închise de mare activitate
    ART. 20
    (1) Pe lângă cerinţele privind informarea şi instruirea lucrătorilor prevăzute în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, titularul de autorizaţie care răspunde de surse închise de mare activitate trebuie să asigure programe de informare şi instruire în domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante în vederea pregătirii corespunzătoare a lucrătorilor pentru orice evenimente de natură a afecta protecţia acestora împotriva radiaţiilor ionizante.
    (2) Informarea şi instruirea prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă descrierea cerinţelor de securitate radiologică, să conţină noţiuni specifice despre posibilele consecinţe ale pierderii de sub control a surselor închise de mare activitate şi aspecte privind situaţia de expunere de urgenţă.
    (3) Informarea şi instruirea prevăzute la alin. (2) trebuie să se repete la intervale de cel puţin 5 ani.
    (4) Titularul de autorizaţie are obligaţia să asigure participarea periodică a tuturor lucrătorilor cu responsabilităţi şi a celor implicaţi în utilizarea sau manipularea instalaţiilor radiologice cu surse închise de mare activitate la programe de pregătire în domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi al securităţii radiologice.

    ART. 21
    Titularul de autorizaţie care deţine surse închise de mare activitate trebuie să se asigure că cerinţele privind informarea şi instruirea prevăzute la art. 20 sunt aplicate şi că sunt prevăzute cerinţe specifice pentru domeniul „surse închise“ conform reglementărilor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor din domeniul nuclear şi desemnarea experţilor în protecţie radiologică, emise de CNCAN.

    CAP. III
    Surse orfane
    SECŢIUNEA 1
    Detectarea surselor orfane
    ART. 22
    (1) CNCAN emite ghiduri de informare a populaţiei privind ocurenţa posibilă a surselor orfane, riscurile asociate şi modalităţile de identificare a unor astfel de surse.
    (2) CNCAN dispune recuperarea, depozitarea şi tratarea surselor orfane de către unităţi specializate autorizate de CNCAN.

    ART. 23
    (1) Persoanele care, în mod normal, nu sunt implicate în operaţiuni supuse cerinţelor de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi care suspectează sau au informaţii privind prezenţa unei surse orfane trebuie să informeze imediat CNCAN.
    (2) CNCAN oferă asistenţă tehnică şi de specialitate, precum şi instrucţiuni privind acţiunile care trebuie întreprinse persoanelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Principalul obiectiv al asistenţei tehnice şi de specialitate trebuie să fie protecţia lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţii ionizante şi securitatea surselor închise de mare activitate.

    ART. 24
    (1) Unităţile în care există probabilitatea să se găsească sau să se prelucreze surse orfane, inclusiv unităţi de colectare sau unităţi de reciclare a deşeurilor metalice şi puncte de tranzit vamal, care depistează sau suspectează prezenţa unei surse orfane trebuie să informeze imediat CNCAN.
    (2) CNCAN verifică dacă unităţile şi punctele vamale de tranzit vamal prevăzute la alin. (1) au stabilit planuri de măsuri în scopul de a detecta sursele orfane, în conformitate cu prevederile din reglementările specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Informarea şi instruirea lucrătorilor care pot fi expuşi la surse orfane
    ART. 25
    CNCAN elaborează ghiduri de informare în situaţia confruntării cu surse orfane pentru unităţile şi punctele de tranzit vamal prevăzute la art. 24.

    ART. 26
    (1) Conducerea unităţilor şi punctelor vamale de tranzit prevăzute la art. 24 trebuie să asigure informarea şi instruirea corespunzătoare a lucrătorilor proprii cu privire la:
    a) posibilitatea de a se confrunta cu o sursă orfană;
    b) necesitatea controlului vizual pentru depistarea surselor şi containerelor acestora;
    c) noţiunile de bază despre radiaţiile ionizante şi efectele acestora;
    d) acţiunile care trebuie luate la faţa locului în cazul detectării sau suspectării prezenţei unei surse orfane.

    (2) Cerinţele specifice privind informarea şi instruirea din marile unităţi de colectare şi reciclare a materialelor metalice reciclabile, precum şi din punctele nodale de tranzit semnificative sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Contaminarea metalelor
    ART. 27
    Unităţile care desfăşoară activităţi de colectare, reciclare a materialelor metalice reciclabile, precum şi punctele nodale de tranzit trebuie să instaleze portaluri de detecţie a prezenţei contaminării radioactive.

    ART. 28
    Cerinţele privind portalurile de detectare a prezenţei contaminării radioactive se stabilesc prin reglementări specifice emise de CNCAN.

    ART. 29
    Conducerea unităţilor care desfăşoară activităţi de reciclare a materialelor metalice reciclabile trebuie să informeze de îndată CNCAN dacă suspectează sau dacă are informaţii în legătură cu orice topire a unei surse orfane sau altă operaţiune metalurgică cu privire la o sursă orfană.

    ART. 30
    (1) Activităţile de deţinere şi depozitare temporară a materialelor contaminate, depistate ca surse orfane sau provenite din practici menţionate în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la prezentele norme, se supun autorizării de către CNCAN în conformitate cu Legea nr. 111/1996.
    (2) Se interzic utilizarea, punerea pe piaţă şi depozitarea definitivă a materialelor contaminate, fără autorizaţia CNCAN.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Recuperarea, gestionarea, controlul şi depozitarea definitivă a surselor orfane
    ART. 31
    CNCAN coordonează activităţile de recuperare a surselor orfane, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.

    ART. 32
    (1) CNCAN stabileşte responsabilităţile pentru recuperarea surselor orfane şi pregăteşte planul de răspuns în cazul unei urgenţe radiologice, planul de măsuri adecvate şi identifică resursele necesare pentru recuperare.
    (2) CNCAN dispune, după caz, plasarea surselor orfane recuperate sub control de garanţii nucleare, cu respectarea prevederilor normelor specifice privind controlul de garanţii nucleare.
    (3) CNCAN solicită, după caz, măsuri de protecţie fizică pentru sursele orfane care au fost recuperate.

    ART. 33
    (1) CNCAN dispune, după caz, acţiuni de recuperare a surselor orfane provenite în urma activităţilor desfăşurate în trecut.
    (2) Acţiunile menţionate la alin. (1) cuprind, după caz, măsuri privind participarea, conform legii, la finanţarea costurilor necesare pentru recuperarea, gestionarea depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a surselor recuperate şi pot include verificarea înregistrărilor din arhivele autorităţilor publice, inclusiv ale autorităţilor vamale şi ale deţinătorilor, ale institutelor de cercetare, spitalelor, institutelor pentru încercarea materialelor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Garanţia financiară pentru sursele orfane
    ART. 34
    Resursele financiare şi alte mijloace necesare pentru a acoperi costul acţiunilor legate de recuperarea surselor orfane şi al activităţilor necesare pentru implementarea prevederilor art. 27-32 se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Sistemul de inspecţii
    ART. 35
    CNCAN stabileşte şi menţine un sistem de inspecţii pentru a verifica aplicarea prezentelor norme.

    CAP. IV
    Schimbul de informaţii
    ART. 36
    (1) CNCAN face, cu promptitudine, schimb de informaţii şi cooperează cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ori din ţări terţe, cu Comisia Europeană şi cu organizaţii internaţionale, după caz, cu privire la pierderea, abandonarea, furtul sau descoperirea surselor închise de mare activitate, precum şi cu privire la monitorizarea, investigaţiile şi acţiunile ulterioare, fără a aduce prejudicii cerinţelor legate de confidenţialitate şi legislaţiei naţionale aplicabile.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul altor surse radioactive şi materialelor radioactive, după caz, care generează motive de îngrijorare din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante a persoanelor care fac obiectul expunerii profesionale, medicale şi publice.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 37
    (1) Autorizaţiile şi certificatele de înregistrare pentru activităţi care implică surse radioactive, emise de CNCAN înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme, îşi menţin valabilitatea până la termenul prevăzut de acestea.
    (2) Prevederile prezentelor norme se aplică şi solicitărilor de autorizare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

    ART. 38
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    Informaţiile care trebuie furnizate în evidenţele surselor
    închise de mare activitate (HASS)

┌────────────────────────────────────────────┐
│FIŞĂ DE EVIDENŢĂ STANDARD PENTRU SURSELE │
│ÎNCHISE DE MARE ACTIVITATE - HASS │
├────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │3. │
│ │ │Amplasamentul│
│ │2. │HASS - │
│ │Identificarea│utilizare/ │
│1. Număr de │titularului │stocare, dacă│
│identificare │de │este diferit │
│HASS │autorizaţie │de cel de la │
│Nr. dat de │Denumire │pct. 2 │
│producător │Adresă │Denumire │
│Domeniu de │Ţară │Adresă │
│utilizare │Producător []│Ţară │
│ │Furnizor [] │Utilizare │
│ │Utilizator []│fixă [] │
│ │ │Stocare [] │
│ │ │Utilizare │
│ │ │mobilă [] │
├────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4. Evidenţă │ │6. Controale │
│Data conceperii │5. │operaţionale │
│evidenţei │Autorizaţie │ale HASS │
│Data │Numărul │Data │
│transferului │Data │Data │
│evidenţelor în │eliberării │Data │
│istoricul │Data │Data │
│fişierului │expirării │Data │
│ │ │Data │
├────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │8. Recepţia │ │
│ │HASS │ │
│ │Data │Data │
│7. │recepţiei │Data │
│Caracteristicile│Din partea │Data │
│HASS │Denumire │Data │
│Anul fabricaţiei│Adresă │Data │
│Radionuclid │Ţară │Data │
│Activitatea la │Producător []│Data │
│data fabricaţiei│Furnizor [] │Data │
│Data de │Alt │ │
│referinţă a │Utilizator []│ │
│activităţii ├─────────────┼─────────────┤
│Producător/ │9. Transferul│ │
│Furnizor* │HASS │ │
│Denumire │Data │10. │
│Adresă │transferului │Informaţii │
│Ţară │Destinatar │suplimentare │
│Caracteristici │Denumire │Pierdere [] │
│fizice şi │Ţară │Data │
│chimice │Nr. │pierderii │
│Tipul sursei │autorizaţiei │Furt [] Data │
│Tipul capsulei │Data │furtului │
│Clasificarea ISO│eliberării │Găsire Da [] │
│Clasificarea │Data │Nu [] │
│ANSI │expirării │Data │
│Categoria sursei│Producător []│Amplasament │
│AIEA │Furnizor [] │ │
│Sursa de │Altă │ │
│neutroni Da [] │întreprindere│ │
│Nu [] │[] ├─────────────┤
│Ţinta sursei de │Instalaţie │ │
│neutron │pentru │ │
│Flux de neutroni│stocare pe │Alte │
│ │termen lung/ │informaţii │
│ │depozitare │ │
│ │definitivă │ │
│ │ │ │
├────────────────┴─────────────┴─────────────┤
│* În cazul în care producătorul îşi are │
│sediul în afara Comunităţii Europene, se pot│
│furniza, ca alternativă, denumirea şi adresa│
│importatorului care a furnizat sursa. │
└────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la norme
    Categoriile surselor radioactive închise
    A“ reprezintă activitatea unui radionuclid dintr-o sursă închisă.
    D“ reprezintă valoarea activităţii radionuclidului menţionat mai sus care este considerată periculoasă. Valoarea D pentru anumite tipuri de radionuclizi este specificată în tabelul nr. 2.
    Sursa radioactivă este considerată periculoasă dacă, scăpată de sub control, produce efecte deterministice severe.
    Tabelul nr. 1 - Categoriile de surse radioactive închise

┌─────────┬────────┬───────────────────┐
│Categoria│Raportul│Exemple de surse şi│
│sursei │A/D │practici │
├─────────┼────────┼───────────────────┤
│ │ │Generatoare │
│ │ │termoelectrice cu │
│ │ │radioizotopi │
│Categoria│A/D ≥ │Surse de │
│1 │1.000 │teleterapie │
│ │ │Surse pentru │
│ │ │iradiatori │
│ │ │Surse pentru gamma │
│ │ │knife │
├─────────┼────────┼───────────────────┤
│ │ │Surse gama pentru │
│ │ │radiografii în │
│ │ │aplicaţii │
│Categoria│1.000 > │industrial │
│2 │A/D ≥ 10│Surse pentru │
│ │ │brahiterapie HDR/ │
│ │ │MDR (high/medium │
│ │ │dose rate) │
├─────────┼────────┼───────────────────┤
│ │ │Carotaj radioactiv │
│Categoria│10 > A/D│Sisteme de măsurare│
│3 │≥ 1 │fixe cu surse │
│ │ │radioactive de mare│
│ │ │activitate │
└─────────┴────────┴───────────────────┘┌─────────┬──────────────┬─────────────┐
│Categoria│ │Exemple de │
│sursei │Raportul A/D │surse şi │
│ │ │practici │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Sisteme de │
│ │ │măsurare fixe│
│ │ │care nu │
│ │ │conţin surse │
│ │ │radioactive │
│ │ │de mare │
│Categoria│ │activitate │
│4 │1 > A/D ≥ 0,01│Brahiterapie │
│ │ │LDR (low dose│
│ │ │rate) - cu │
│ │ │excepţia │
│ │ │surselor │
│ │ │pentru │
│ │ │implant │
│ │ │permanent │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │0,01 > A/D şi │ │
│ │A > nivelul de│ │
│ │exceptare │ │
│ │prevăzut în │ │
│ │Normele │Brahiterapie │
│ │privind │LDR (low dose│
│ │cerinţele de │rate) cu │
│ │bază de │surse pentru │
│ │securitate │implant │
│ │radiologică, │permanent │
│ │aprobate prin │Echipamente │
│ │Ordinul │cu captură de│
│Categoria│ministrului │electroni │
│5 │sănătăţii, al │Surse pentru │
│ │ministrului │spectrometrie│
│ │educaţiei │Mossbauer │
│ │naţionale şi │Surse de │
│ │al │calibrare │
│ │preşedintelui │pentru PET │
│ │Comisiei │(positron │
│ │Naţionale │emission │
│ │pentru │tomography) │
│ │Controlul │ │
│ │Activităţilor │ │
│ │Nucleare │ │
│ │nr. 752/3.978/│ │
│ │136/2018 │ │
└─────────┴──────────────┴─────────────┘    Tabelul nr. 2 - Valoarea activităţii (valoarea lui D) surselor periculoase pe tipuri de radionuclizi

┌───────────┬───────┬───────────┬───────┐
│Radionuclid│D (TBq)│Radionuclid│D (TBq)│
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Am-241 │6 \'d7 10^│Mo-99 │3 x 10^│
│ │-2 │ │-1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Am-241/Be │6 \'d7 10^│Ni-63 │6 x 10^│
│ │-2 │ │1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Au-198 │2 x 10^│P-32 │1 x 10^│
│ │-1 │ │1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Cd-109 │2 x 10^│Pd-103 │9 x 10^│
│ │1 │ │1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Cf-252 │2 x 10^│Pm-147 │4 x 10^│
│ │-2 │ │1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Cm-244 │5 x 10^│Po-210 │6 x 10^│
│ │-2 │ │-2 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Co-57 │7 x 10^│Pu-238 │6 x 10^│
│ │-1 │ │-2 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Co-60 │3 x 10^│Pu-239/Be │6 x 10^│
│ │-2 │ │-2 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Cs-137 │1 x 10^│Ra-226 │4 x 10^│
│ │-1 │ │-2 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Fe-55 │8 x 10^│Ru-106 │3 x 10^│
│ │2 │(Rh-106) │-1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Gd-153 │1 x 10^│Se-75 │2 x 10^│
│ │0 │ │-1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Ge-68 │7 x 10^│Sr-90 │1 x 10^│
│ │-2 │(Y-90) │0 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│H-3 │2 x 10^│Tc-99m │7 x 10^│
│ │3 │ │-1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│I-125 │2 x 10^│Tl-204 │2 x 10^│
│ │-1 │ │1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│I-131 │2 x 10^│Tm-170 │2 x 10^│
│ │-1 │ │1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Ir-192 │8 x 10^│Yb-169 │3 x 10^│
│ │-2 │ │-1 │
├───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Kr-85 │3 x 10^│ │ │
│ │1 │ │ │
└───────────┴───────┴───────────┴───────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016