Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 549 din 2 iulie 2018
    Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine, încadrate cu poliţişti, înregistrează un deficit major de personal acumulat ca urmare a reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobaţi prin legile bugetare anuale, a aprobării unor cifre de şcolarizare inferioare nevoilor instituţionale, precum şi a părăsirii benevole a sistemului,
    ţinând seama de faptul că acest deficit a fost accentuat şi prin accesarea masivă a dreptului la pensie în condiţiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, iar posibilitatea diminuării sale - prin mecanismele de şcolarizare a poliţiştilor în instituţiile de învăţământ, utilizate la nivel maximal, respectiv prin demersurile de încadrare directă în perioada imediat următoare - este relativ dificilă,
    devine evident faptul că este necesară şi optimizarea cadrului legal în vigoare, astfel încât:
    - să se elimine posibilitatea accesării excesive a unor mecanisme create pentru a proteja poliţiştii aflaţi în situaţii juridice particulare, care nu mai permit reîncadrarea acestora pe o funcţie după punerea la dispoziţia unităţii;
    – să fie eliminat riscul de a transforma aceste mecanisme în oportunităţi de încetare a raporturilor de serviciu şi accesare a dreptului la pensie anticipată/anticipată parţială, în cazul poliţiştilor care nu îndeplinesc vârsta standard de pensionare pentru a beneficia de pensia de serviciu;
    – să fie eliminat un risc real la adresa măsurilor de acoperire a deficitului de personal adoptate de Ministerul Afacerilor Interne.

    Ţinând seama de faptul că evoluţia societăţii şi dinamica unor activităţi reclamă flexibilizarea şi descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale pentru ofiţerii de poliţie, mai ales că acesta constituie o referinţă pentru stabilirea unor competenţe administrative în diferite domenii de activitate,
    luând în considerare faptul că vacantarea unor funcţii de conducere reprezintă un risc la adresa funcţionării instituţiei sau chiar a realizării scopului acesteia şi faptul că diminuarea unor astfel de efecte se poate realiza şi prin lărgirea bazei de recrutare pentru unele funcţii de conducere, în sensul valorificării experienţei dobândite de poliţiştii care deţin calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare,
    văzând aspectele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 653/2017 în ceea ce priveşte dreptul la apărare într-o procedură disciplinară, care reclamă eliminarea unei deficienţe a legii, prin recunoaşterea dreptului poliţistului de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi faptul că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 306/2018 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,
    întrucât intervenţiile realizate asupra legislaţiei conexe Statutului poliţistului fac imprevizibile anumite prevederi ale acestuia din urmă iar pe de altă parte, o serie de texte ale statutului necesită corecţii sub aspectul predictibilităţii, respectiv pentru completarea soluţiilor legislative, astfel încât acestea să asigure atât respectarea drepturilor poliţiştilor, cât şi prevenirea apariţiei unor excese de aplicare a legii,
    ţinând seama de faptul că, în prezent:
    - exercitarea prerogativei privind managementul resurselor umane este afectată de acordul poliţistului de a fi numit întro funcţie identificată şi oferită de instituţie;
    – capacitatea de îndeplinire a misiunilor este afectată, deşi instituţia îşi respectă obligaţiile;
    – exercitarea prerogativelor de organizare structurală este afectată de riscul privind accesarea excesivă a mecanismelor de ieşire timpurie din sistem cu drept la pensie, prin utilizarea opţiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unităţii;
    – gradul de asigurare a ordinii publice este afectat de accentuarea deficitului de personal existent ca urmare a deciziei luate de poliţiştii aflaţi într-o anumită situaţie de a nu fi numiţi în funcţie şi de a solicita încetarea raporturilor de serviciu;
    – competenţele de coordonare şi control al structurilor de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior sunt diminuate în prezent ca urmare a îndeplinirii unor atribuţii stabilite excesiv şi birocratic şi nu pot fi exercitate la capacitate maximă;
    – structurile organizatoare ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, în ceea ce priveşte modul de organizare, nu sunt responsabilizate suficient, având în vedere filtrul exercitat de structurile de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior;
    – obligaţiile juridice ale persoanelor aflate în situaţia în care angajamentele asumate faţă de instituţie au suferit modificări nu sunt reglementate suficient,

    luând în considerare că eliminarea acestor deficienţe este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente,
    având în vedere că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată fără consecinţe negative,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
(1^2) La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplineşte, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele criterii specifice:
    a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
    b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.
(1^3) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (1^2) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale."

    2. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne."

    3. La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) ministrul afacerilor interne, pentru:
    (i) conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi adjuncţii acestora;
    (ii) conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi adjuncţii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi poliţiştii;
    (iii) poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului unităţii;
c) inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile din subordinea inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii unităţilor subordonate inspectoratului general şi adjuncţii acestora;"

    4. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
    "d) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, pentru poliţiştii din subordine, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c);
e) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii."

    5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.
    (2) Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului pregătit pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului Medico-Militar i se echivalează gradul militar cu gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului profesional deţinut.
    (5) Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
    a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
    b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
    c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
    (6) Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (2^1) i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
    (7) Încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în condiţiile art. 22 alin. (4).
    (8) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul profesional acordat.
    (9) Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).
    (10) În cazul poliţistului - personal de specialitate medical, perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale se ia în calcul la acordarea gradului profesional.
    (11) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^1) sau (2^2), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.
    (12) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.
    (13) Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie vechime în poliţie.
    (14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu şi a perioadei de probă, precum şi cea privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne."

    6. La articolul 22, alineatul (4^1) se abrogă.
    7. La articolul 22, alineatele (4^2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4^2) După definitivarea în profesie, poliţistul este încadrat în funcţie în condiţiile alin. (4).
    …………………………………................................................
(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le au, cu excepţia situaţiilor care decurg din aplicarea art. 27^31 alin. (3) sau art. 27^49."

    8. La articolul 27^21, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^21
    (1) Poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în vederea numirii într-o funcţie prin aplicarea prevederilor art. 27^31, în următoarele situaţii:"

    9. La articolul 27^21 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) la solicitarea motivată, în scris, a poliţistului;"

    10. La articolul 27^25, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) Perioada în care raportul de serviciu al poliţistului este suspendat potrivit prevederilor alin. (1) lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.
(3) Echivalarea funcţiilor, potrivit alin. (2), se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea organizaţiei sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(4) Drepturile reglementate de prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j) şi l)-n) şi art. 31, se acordă, potrivit condiţiilor legale în vigoare, poliţistului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c)."

    11. La articolul 27^31, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) În vederea numirii în funcţie, poliţistului i se prezintă funcţiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1). Dacă poliţistul nu îşi exprimă acordul pentru una dintre funcţiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată.
(3) În situaţia în care nu se realizează numirea în funcţie după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), poliţistul este numit, fără acordul său, într-o funcţie potrivit ordinii de priorităţi prevăzute la alin. (1), în aceeaşi unitate sau într-o unitate din aceeaşi localitate.
(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcţie, la cerere, poliţistul poate fi numit direct în oricare dintre funcţiile vacante prevăzute la alin. (1)."

    12. La articolul 27^35 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) numire directă a poliţistului pe o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcţie de conducere la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competenţelor stabilite prin lege."

    13. La articolul 27^35 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) ca urmare a punerii la dispoziţie în condiţiile art. 27^21 alin. (1) lit. f)."

    14. La articolul 27^35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În perioada ocupării funcţiei prevăzute la alin. (1) lit. c^1), poliţistul exercită atribuţiile stabilite în fişa postului, potrivit legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar."

    15. La articolul 27^46 alineatul (2), după punctul IV se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:
    "V. pentru funcţiile de şef birou care presupun atribuţii de poliţie judiciară - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare."

    16. După articolul 27^48 se introduce un nou articol, articolul 27^49, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^49
    Pentru poliţistul care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat, în condiţiile art. 27^35 alin. (1) lit. a)-c) în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuţie, de către poliţist anterior numirii. La eliberarea din funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcţia la cabinetul demnitarului, poliţistul este numit în postul rezervat."

    17. La articolul 28 alineatul (1), literele a) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) salariu lunar, potrivit legii;
    ………………………….......................................……………..
o) decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;"

    18. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti se exercită prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare."

    19. La articolul 45 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare."

    20. La articolul 48, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    21. La articolul 57, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului;"

    22. La articolul 58^3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Poliţistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de un poliţist ales de către acesta, de un reprezentant desemnat de Corp ori de organizaţia sindicală sau de un avocat, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori neprezentarea poliţistului ales, a reprezentantului ori a avocatului nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare."

    23. La articolul 62^6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62^6
    (1) În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale."

    24. La articolul 69 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie în condiţiile art. 27^21 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;"

    25. La articolul 69 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    26. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    (1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.
    (2) La încetarea calităţii de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporţional cu perioada de şcolarizare.
    (3) La admiterea agentului de poliţie la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat.
    (4) Poliţistul care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de iniţiere în carieră este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, proporţional cu durata cursului sau programului urmat.
    (5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare."

    27. La articolului 73, alineatul (8) se abrogă.
    28. La articolului 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Anticorupţie, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Agenţiei Naţionale Antidrog, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», Institutului de Studii pentru Ordine Publică, Centrului Naţional SIS, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor subordonate acestora, încadrat pe posturi prevăzute în statele de organizare a fi încadrate cu poliţişti."

    29. În cuprinsul legii, sintagma „coeficient de ierarhizare“ se înlocuieşte cu termenul „coeficient“.


    ART. II
    (1) Poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 27^31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin raportare la postul ocupat în condiţiile art. 27^ 35 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la postul ocupat în condiţiile art. 27^34, în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.
    (2) Prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 27^46, art. 28 şi art. 58^3, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).
    (4) De prevederile art. 70 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia şi persoanele care, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au restituit cheltuielile efectuate pe timpul şcolarizării şi se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) le-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
    b) aveau calitatea de agent de poliţie şi au fost admişi la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.


    ART. III
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul afacerilor interne modifică şi/sau completează în mod corespunzător actele normative subsecvente emise în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Până la intrarea în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile actelor normative subsecvente emise anterior, în măsura în care nu contravin Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 septembrie 2015, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 28 iunie 2018.
    Nr. 53.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Daniel Staicu
08 Octombrie 2018
MERSI
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016