Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 478 din 5 iulie 2018  privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 478 din 5 iulie 2018 privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 616 din 18 iulie 2018
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare, după caz, pentru bunurile din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării efectuate potrivit cerinţelor legale, precum şi a finalizării unor lucrări de investiţii, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Transporturilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Lucian Şova
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 5 iulie 2018.
    Nr. 478.
    ANEXA 1

    DATE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
    şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa,
    actualizate în urma reevaluării efectuate potrivit cerinţelor legale,
    precum şi a modificărilor de suprafeţe sau lungimi intervenite în urma finalizării unor lucrări de investiţii
    Ministerul Transporturilor: CUI 13633330
    Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa: CUI 11062831

┌────┬───────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar │
│ │ │ │ │ │actualizată │
│Nr. │Codul de │Nr. │Denumire │Descrierea │la data de │
│crt.│clasificare│MFP │construcţie │tehnică │31.12.2016, │
│ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │raportului de│
│ │ │ │ │ │evaluare │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa│ │
│ │ │ │ │S = 696.051 │ │
│ │ │ │ │mp. Teren │ │
│ │ │ │ │rezultat prin │ │
│ │ │ │ │execuţia │ │
│ │ │ │Teritorii │digurilor, │ │
│ │ │ │aferente │suprafaţa │ │
│1 │8.18.01 │33961│digurilor de │măsurată la │4.130.774 │
│ │ │ │adăpostire │partea de │ │
│ │ │ │ │uscat situată │ │
│ │ │ │ │deasupra cotei│ │
│ │ │ │ │+ 0,00 Marea │ │
│ │ │ │ │Neagră 1975 │ │
│ │ │ │ │(nr. CF │ │
│ │ │ │ │222953) │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa│ │
│ │ │ │ │S = 115.996 │ │
│ │ │ │Teritorii │mp. Teren │ │
│2 │8.18.01 │33962│aferente │rezultat prin │338.952 │
│ │ │ │construcţiilor│execuţia │ │
│ │ │ │de acostare │coronamentului│ │
│ │ │ │ │(nr. CF │ │
│ │ │ │ │222953) │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa│ │
│ │ │ │ │S = 115.996 │ │
│ │ │ │ │mp. Cheuri de │ │
│ │ │ │ │greutate din │ │
│ │ │ │ │blocuri de │ │
│ │ │ │ │beton, din │ │
│ │ │ │ │virole şi din │ │
│ │ │ │ │chesoane │ │
│ │ │ │ │gigant. │ │
│ │ │ │ │Adâncimi de │ │
│ │ │ │ │fundare între │ │
│ │ │ │ │2,00 şi 19,00 │ │
│3 │8.18.02 │33963│Construcţii de│m; │2.334.043.087│
│ │ │ │acostare │construcţiile │ │
│ │ │ │ │de acostare nu│ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe│ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au│ │
│ │ │ │ │încheierea de │ │
│ │ │ │ │CF nr. 28535/ │ │
│ │ │ │ │12.06.2009 │ │
│ │ │ │ │(nr. CF │ │
│ │ │ │ │222953). │ │
└────┴───────────┴─────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘┌────┬───────────┬─────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar │
│ │ │ │ │ │actualizată │
│Nr. │Codul de │Nr. │Denumire │Descrierea │la data de │
│crt.│clasificare│MFP │construcţie │tehnică │31.12.2016, │
│ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │raportului de│
│ │ │ │ │ │evaluare │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa;│ │
│ │ │ │ │suprafaţa = │ │
│ │ │ │ │696.051 mp. │ │
│ │ │ │ │Soluţie │ │
│ │ │ │ │constructivă: │ │
│ │ │ │ │pat fundare, │ │
│ │ │ │ │corp din │ │
│ │ │ │ │anrocamente, │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │blocuri de │ │
│ │ │ │ │piatră şi │ │
│4 │8.18.02 │33964│Diguri de │stabilopozi, │2.742.111.782│
│ │ │ │adăpostire │ziduri de │ │
│ │ │ │ │gardă, dale │ │
│ │ │ │ │coronament; │ │
│ │ │ │ │digurile de │ │
│ │ │ │ │adăpostire nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 222953. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa │ │
│ │ │ │ │- consolidări │ │
│ │ │ │ │faleze, │ │
│ │ │ │ │amenajări cu │ │
│ │ │ │ │pereu gura │ │
│ │ │ │ │CDMN, spaţii │ │
│ │ │ │Alte │verzi. „Alte │ │
│5 │8.18.08 │33965│construcţii │construcţii“ nu│69.994.496 │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 222953. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis S = │ │
│ │ │ │ │14.002 mp. │ │
│ │ │ │Teritoriu │Teren rezultat │ │
│6 │8.18.06 │33966│câştigat │în urma │20.495 │
│ │ │ │asupra mării │umpluturilor │ │
│ │ │ │ │din spatele │ │
│ │ │ │ │cheurilor; nr. │ │
│ │ │ │ │CF 221352 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis S = │ │
│ │ │ │ │23.822 mp. │ │
│ │ │ │ │Teren rezultat │ │
│ │ │ │ │prin execuţia │ │
│ │ │ │Teritorii │digurilor, │ │
│ │ │ │aferente │suprafaţa │ │
│7 │8.18.01 │33967│digurilor de │măsurată la │13.690 │
│ │ │ │adăpostire │partea de uscat│ │
│ │ │ │ │situată │ │
│ │ │ │ │deasupra cotei │ │
│ │ │ │ │+ 0.00 Marea │ │
│ │ │ │ │Neagră 1975; │ │
│ │ │ │ │nr. CF 221352 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis S = │ │
│ │ │ │Teritorii │1.322 mp. Teren│ │
│8 │8.18.01 │33968│aferente │rezultat prin │950 │
│ │ │ │construcţiilor│execuţia │ │
│ │ │ │de acostare │coronamentului;│ │
│ │ │ │ │nr. CF 221352 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis S = │ │
│ │ │ │ │1.322 mp. │ │
│ │ │ │ │Cheuri din │ │
│ │ │ │ │blocuri de │ │
│ │ │ │ │beton cu │ │
│ │ │ │ │adâncime de │ │
│ │ │ │ │fundare la │ │
│ │ │ │ │cotele: – 1.00 │ │
│ │ │ │ │m (L = 190 m), │ │
│ │ │ │ │– 2.50 m (L = │ │
│9 │8.18.02 │33969│Construcţii de│485.6 m) şi – │2.022.302 │
│ │ │ │acostare │4.00 m (L = │ │
│ │ │ │ │350.6 m); │ │
│ │ │ │ │construcţiile │ │
│ │ │ │ │de acostare nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 221352. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis, S =│ │
│ │ │ │ │23.822 mp. │ │
│ │ │ │ │Diguri de │ │
│ │ │ │ │adăpostire cu │ │
│ │ │ │ │zid de gardă şi│ │
│ │ │ │ │profil întoarce│ │
│ │ │ │ │val şi muzoare │ │
│ │ │ │ │cu parament │ │
│10 │8.18.02 │33970│Diguri de │vertical; L = 1│18.416.346 │
│ │ │ │adăpostire │km. Digurile de│ │
│ │ │ │ │adăpostire nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 221352. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis - │ │
│ │ │ │ │Farul verde şi │ │
│ │ │ │ │Farul roşu. │ │
│ │ │ │ │„Alte │ │
│ │ │ │ │construcţii“ nu│ │
│11 │8.18.08 │33971│Alte │au CF │269.260 │
│ │ │ │construcţii │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 221352. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia S = │ │
│ │ │ │ │37.056 mp. │ │
│ │ │ │ │Teren existent │ │
│ │ │ │ │la data │ │
│12 │8.18.01 │33972│Teren natural │începerii │22.128 │
│ │ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │ │execuţie a │ │
│ │ │ │ │portului; nr. │ │
│ │ │ │ │CF 101115 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia S = │ │
│ │ │ │ │1.999.899 mp. │ │
│ │ │ │Teritorii │Teren rezultat │ │
│13 │8.18.06 │33973│câştigate │prin umpluturi │105.303.987 │
│ │ │ │asupra mării │în mare │ │
│ │ │ │ │(lucrări de │ │
│ │ │ │ │C+M); nr. CF │ │
│ │ │ │ │101115 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia S = │ │
│ │ │ │ │192.954 mp. │ │
│ │ │ │ │Teren rezultat │ │
│ │ │ │ │prin execuţia │ │
│ │ │ │Teritorii │digurilor, │ │
│ │ │ │aferente │suprafaţa │ │
│14 │8.18.01 │33974│digurilor de │măsurată la │330.930 │
│ │ │ │adăpostire │partea de uscat│ │
│ │ │ │ │situată │ │
│ │ │ │ │deasupra cotei │ │
│ │ │ │ │+ 0.00 Marea │ │
│ │ │ │ │Neagră 1975; │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101115. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia S = │ │
│ │ │ │Teritorii │7.991 mp. Teren│ │
│15 │8.18.01 │33975│aferente │rezultat prin │7.259 │
│ │ │ │construcţiilor│execuţia │ │
│ │ │ │de acostare │coronamentului;│ │
│ │ │ │ │nr. CF 101115 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia, S =│ │
│ │ │ │ │7.991 mp. │ │
│ │ │ │ │Cheuri de │ │
│ │ │ │ │greutate din │ │
│ │ │ │ │blocuri de │ │
│ │ │ │ │beton cu cota │ │
│ │ │ │ │de fundare de │ │
│ │ │ │ │–8.00 m şi │ │
│ │ │ │Construcţii de│–9.00 m; L = 2 │ │
│16 │8.18.02 │33976│acostare │km; │136.811.837 │
│ │ │ │ │construcţiile │ │
│ │ │ │ │de acostare nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101115. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia, S =│ │
│ │ │ │ │192.954 mp. │ │
│ │ │ │ │Diguri de │ │
│ │ │ │ │adăpostire cu L│ │
│ │ │ │ │= 6.790 ml; │ │
│ │ │ │ │soluţie │ │
│ │ │ │ │constructivă: │ │
│ │ │ │ │pat fundare, │ │
│ │ │ │ │corp din │ │
│ │ │ │ │anrocamente, │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │blocuri de │ │
│17 │8.18.02 │33977│Diguri de │piatră şi │647.397.407 │
│ │ │ │adăpostire │stabilopozi, │ │
│ │ │ │ │ziduri de │ │
│ │ │ │ │gardă, dale │ │
│ │ │ │ │coronament; │ │
│ │ │ │ │digurile de │ │
│ │ │ │ │adăpostire nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101115. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia │ │
│ │ │ │ │pereu armare şi│ │
│ │ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │ │accesorii pereu│ │
│ │ │ │ │„Alte │ │
│ │ │ │Alte │construcţii“ nu│ │
│18 │8.18.06 │33978│construcţii │au CF │1.298.764 │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101115. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia S│ │
│ │ │ │ │= 190.790 mp. │ │
│ │ │ │Teritoriu │Teren rezultat │ │
│19 │8.18.06 │33979│câştigat │în urma │29.300.601 │
│ │ │ │asupra mării │umpluturilor │ │
│ │ │ │ │din spatele │ │
│ │ │ │ │cheurilor; nr. │ │
│ │ │ │ │CF 101788 │ │
└────┴───────────┴─────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┘┌────┬───────────┬─────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar │
│ │ │ │ │ │actualizată │
│Nr. │Codul de │Nr. │Denumire │Descrierea │la data de │
│crt.│clasificare│MFP │construcţie │tehnică │31.12.2016, │
│ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │raportului de│
│ │ │ │ │ │evaluare │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia S│ │
│ │ │ │ │= 88.000 mp. │ │
│ │ │ │ │Teren rezultat │ │
│ │ │ │ │prin execuţia │ │
│ │ │ │Teritorii │digurilor, │ │
│ │ │ │aferente │suprafaţa │ │
│20 │8.18.01 │33980│digurilor de │măsurată la │152.869 │
│ │ │ │adăpostire │partea de uscat│ │
│ │ │ │ │situată │ │
│ │ │ │ │deasupra cotei │ │
│ │ │ │ │+ 0.00 Marea │ │
│ │ │ │ │Neagră 1975; │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101788 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia S│ │
│ │ │ │Teritorii │=1.614 mp. │ │
│21 │8.18.01 │33981│aferente │Teren rezultat │1.837 │
│ │ │ │construcţiilor│prin execuţia │ │
│ │ │ │de acostare │coronamentului;│ │
│ │ │ │ │nr. CF 101788 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia, │ │
│ │ │ │ │S = 1.614 mp. │ │
│ │ │ │ │Cheu ravier │ │
│ │ │ │ │fundat la –9,00│ │
│ │ │ │ │m şi cheu din │ │
│ │ │ │ │blocuri de │ │
│ │ │ │ │beton fundate │ │
│ │ │ │ │la -5,50 m, L =│ │
│22 │8.18.02 │33982│Construcţii de│533,5 m; │16.454.160 │
│ │ │ │acostare │construcţiile │ │
│ │ │ │ │de acostare nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101788 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia, │ │
│ │ │ │ │S = 88.000 mp. │ │
│ │ │ │ │Dig de sud şi │ │
│ │ │ │ │dig de larg; │ │
│ │ │ │ │digurile de │ │
│ │ │ │Diguri de │adăpostire nu │ │
│23 │8.18.02 │33983│adăpostire │au CF │206.274.070 │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101788. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa │ │
│ │ │ │ │S = 17.970.974 │ │
│ │ │ │ │mp. Bazine │ │
│ │ │ │ │amenajate │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │navigaţie cu │ │
│24 │8.18.03 │34013│Bazine │adâncimi │2.124.265.384│
│ │ │ │ │cuprinse între │ │
│ │ │ │ │2,00 şi 19,00 │ │
│ │ │ │ │m; încheiere de│ │
│ │ │ │ │CF nr. 28535/ │ │
│ │ │ │ │12.06.2009 (nr.│ │
│ │ │ │ │CF 222953) │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa,│ │
│ │ │ │ │S = 7.905.805 │ │
│ │ │ │ │mp. Bazine cu │ │
│ │ │ │ │adâncimi │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │adiacente │ │
│ │ │ │ │digurilor, │ │
│ │ │ │ │pereurilor şi │ │
│ │ │ │Bazine │umpluturilor cu│ │
│25 │8.18.03 │34014│naturale şi de│destinaţia de │835.971.092 │
│ │ │ │protecţie │zonă de │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │pentru partea │ │
│ │ │ │ │imersă a │ │
│ │ │ │ │acestora. │ │
│ │ │ │ │Încheiere de CF│ │
│ │ │ │ │nr. 28535/ │ │
│ │ │ │ │12.06.2009 (nr.│ │
│ │ │ │ │CF 222953) │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa,│ │
│ │ │ │ │L = 41,3 km. │ │
│ │ │ │ │Drumuri │ │
│ │ │ │ │asfaltate sau │ │
│ │ │ │ │betonate │ │
│ │ │ │ │amenajate │ │
│ │ │ │ │pentru trafic │ │
│ │ │ │ │auto în port. │ │
│ │ │ │ │S-au executat │ │
│ │ │ │ │lucrări la │ │
│ │ │ │ │drumurile │ │
│ │ │ │ │existente prin │ │
│ │ │ │ │investiţia: │ │
│ │ │ │ │dezvoltarea │ │
│26 │8.18.05 │34015│Drumuri │capacităţii │141.897.027 │
│ │ │ │ │feroviare şi │ │
│ │ │ │ │s-au amenajat │ │
│ │ │ │ │accese la │ │
│ │ │ │ │proprietăţi │ │
│ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │ │investiţia: pod│ │
│ │ │ │ │peste canal. │ │
│ │ │ │ │Drumurile nu au│ │
│ │ │ │ │CF distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 222953. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa │ │
│ │ │ │ │- Pasaje │ │
│ │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │peste căile │ │
│ │ │ │ │ferate şi │ │
│ │ │ │ │pasarele │ │
│ │ │ │ │pietonale la │ │
│ │ │ │ │porţile de │ │
│27 │8.18.05 │34016│Pasaje şi │acces L = 3,3 │155.290.441 │
│ │ │ │pasarele │km. Pasajele şi│ │
│ │ │ │ │pasarelele nu │ │
│ │ │ │ │au CF │ │
│ │ │ │ │distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 222953. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis S = │ │
│ │ │ │ │104.814 mp. │ │
│ │ │ │ │Bazine │ │
│28 │8.18.03 │34017│Bazin portuar │amenajate │2.550.604 │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │navigaţie; nr. │ │
│ │ │ │ │CF 221352 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Tomis S = │ │
│ │ │ │ │76.305 mp. │ │
│ │ │ │ │Bazine cu │ │
│ │ │ │ │adâncimi │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │adiacente │ │
│ │ │ │Bazine │digurilor, │ │
│29 │8.18.03 │34018│naturale şi de│pereurilor şi │195.217 │
│ │ │ │protecţie │umpluturilor cu│ │
│ │ │ │ │destinaţia de │ │
│ │ │ │ │zonă de │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │pentru partea │ │
│ │ │ │ │imersă a │ │
│ │ │ │ │acestora nr. CF│ │
│ │ │ │ │221352 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia S = │ │
│ │ │ │ │1.491.073 mp. │ │
│ │ │ │ │Bazine │ │
│ │ │ │ │amenajate │ │
│ │ │ │Bazine │pentru │ │
│30 │8.18.03 │34019│portuare │navigaţie cu │207.705.514 │
│ │ │ │ │adâncimi │ │
│ │ │ │ │cuprinse între │ │
│ │ │ │ │-5,50 şi -10,00│ │
│ │ │ │ │m; nr. CF │ │
│ │ │ │ │101115 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia S = │ │
│ │ │ │ │4.510.385 mp. │ │
│ │ │ │ │Bazine cu │ │
│ │ │ │ │adâncimi │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │adiacente │ │
│ │ │ │Bazine │digurilor, │ │
│31 │8.18.03 │34020│naturale şi de│pereurilor şi │78.146.636 │
│ │ │ │protecţie │umpluturilor cu│ │
│ │ │ │ │destinaţia de │ │
│ │ │ │ │zona de │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │pentru partea │ │
│ │ │ │ │imersă a │ │
│ │ │ │ │acestora; nr. │ │
│ │ │ │ │CF 101115 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Midia - │ │
│ │ │ │ │Drumuri de │ │
│ │ │ │ │acces din │ │
│ │ │ │ │asfalt şi beton│ │
│ │ │ │ │L = 8.274 m. │ │
│32 │8.18.05 │34021│Drumuri │Drumurile nu au│10.310.054 │
│ │ │ │ │CF distincte, │ │
│ │ │ │ │teritoriile pe │ │
│ │ │ │ │care se află │ │
│ │ │ │ │aceste │ │
│ │ │ │ │construcţii au │ │
│ │ │ │ │nr. CF 101115. │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia -│ │
│ │ │ │ │S = 1.004.461 │ │
│ │ │ │ │mp. Bazine │ │
│ │ │ │ │amenajate │ │
│33 │8.18.03 │34022│Bazine │pentru │60.738.622 │
│ │ │ │portuare │navigaţie, cu │ │
│ │ │ │ │adâncimi între │ │
│ │ │ │ │-9,00 şi -10,00│ │
│ │ │ │ │m; nr. CF │ │
│ │ │ │ │101788 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Mangalia -│ │
│ │ │ │ │S = 561.984 mp.│ │
│ │ │ │ │Bazine cu │ │
│ │ │ │ │adâncimi │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │adiacente │ │
│ │ │ │Bazine │digurilor, │ │
│34 │8.18.03 │34023│naturale şi de│pereurilor şi │979.554 │
│ │ │ │protecţie │umpluturilor cu│ │
│ │ │ │ │destinaţia de │ │
│ │ │ │ │zona de │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │pentru partea │ │
│ │ │ │ │imersă a │ │
│ │ │ │ │acestora; nr. │ │
│ │ │ │ │CF 101788 │ │
├────┼───────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port Constanţa │ │
│ │ │ │ │- Platforma I S│ │
│ │ │ │ │= 134.185,94 mp│ │
│35 │8.18.01 │39906│Teritoriu │câştigat asupra│17.334.332 │
│ │ │ │ │mării prin │ │
│ │ │ │ │umpluturi de │ │
│ │ │ │ │pământ; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
└────┴───────────┴─────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┘┌────┬───────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │ │ │inventar │
│ │ │ │ │ │actualizată│
│Nr. │Codul de │Nr. │Denumire │Descrierea │la data de │
│crt.│clasificare│MFP │construcţie│tehnică │31.12.2016,│
│ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │raportului │
│ │ │ │ │ │de evaluare│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa -│ │
│ │ │ │ │Platforma │ │
│ │ │ │ │II S = │ │
│ │ │ │ │18.453,65 │ │
│36 │8.18.01 │39907 │Teritoriu │mp câştigat│2.060.472 │
│ │ │ │ │asupra │ │
│ │ │ │ │mării prin │ │
│ │ │ │ │umpluturi │ │
│ │ │ │ │de pământ; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │209749 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa -│ │
│ │ │ │ │Platforma │ │
│ │ │ │ │III S = │ │
│ │ │ │ │898.174,80 │ │
│ │ │ │ │mp │ │
│37 │8.18.01 │39908 │Teritoriu │teritoriu │359.361.753│
│ │ │ │ │ce se va │ │
│ │ │ │ │realiza la │ │
│ │ │ │ │est de │ │
│ │ │ │ │molul 2 S; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Basarabi │ │
│ │ │ │ │Zona liberă│ │
│38 │8.18.01 │39909 │Teritoriu │Basarabi S │2.626.452 │
│ │ │ │ │= 59.619,22│ │
│ │ │ │ │mp teren; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Basarabi - │ │
│ │ │ │ │Acvatoriu S│ │
│ │ │ │ │= 7.411,79 │ │
│39 │8.18.03 │39910 │Acvatoriu │mp Zona │1.432.397 │
│ │ │ │ │Liberă │ │
│ │ │ │ │Basarabi; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela C, │ │
│40 │8.18.01 │100110│Teritoriu │lot C1 S = │453.148 │
│ │ │ │ │3.507,84 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │229258 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela E, │ │
│41 │8.18.01 │100113│Teritoriu │S = │1.202.790 │
│ │ │ │ │9.310,86 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela I, │ │
│42 │8.18.01 │100116│Teritoriu │lot I5, S =│437.614 │
│ │ │ │ │3.387,59 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela J, │ │
│43 │8.18.01 │100120│Teritoriu │lot J5 S = │519.604 │
│ │ │ │ │4.022,28 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela J, │ │
│44 │8.18.01 │100121│Teritoriu │lot J6 = │429.039 │
│ │ │ │ │3940,95 mp;│ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela K, │ │
│45 │8.18.01 │100123│Teritoriu │lot K2 = │560.224 │
│ │ │ │ │5145,95 mp;│ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela M, │ │
│46 │8.18.01 │100126│Teritoriu │lot M1 S = │465.304 │
│ │ │ │ │3.601,94 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela N, │ │
│47 │8.18.01 │100128│Teritoriu │lot N1 S = │544.850 │
│ │ │ │ │4.217,71 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│ │ │ │ │Parcela N, │ │
│48 │8.18.01 │100129│Teritoriu │lot N2 S = │551.684 │
│ │ │ │ │4.270,62 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│49 │8.18.01 │100131│Teritoriu │Parcela R S│939.086 │
│ │ │ │ │= 8626 mp; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│50 │8.18.01 │100139│Teritoriu │Lot A0 S = │163.465 │
│ │ │ │ │1.464 mp; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │209745 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│51 │8.18.01 │100141│Teritoriu │Lot A1 S = │116.462 │
│ │ │ │ │1.043,04 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │209746 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│52 │8.18.01 │100142│Teritoriu │Lot A2 S = │114.225 │
│ │ │ │ │1.023 mp; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │209747 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│53 │8.18.01 │100143│Teritoriu │Lot A3 S = │216.582 │
│ │ │ │ │1.939,71 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │209748 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│54 │8.18.01 │100144│Teritoriu │Lot B1 S = │1.782.795 │
│ │ │ │ │15.966.77 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │226937 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │ │
│55 │8.18.01 │100146│Teritoriu │Parcela A S│2.275.271 │
│ │ │ │ │= 26.772 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Basarabi │ │
│ │ │ │ │Platforma │ │
│56 │8.18.01 │100148│Teren │SCUG │3.835.195 │
│ │ │ │ │Basarabi. S│ │
│ │ │ │ │= 42411,36 │ │
│ │ │ │ │mp: nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Basarabi, │ │
│57 │8.18.01 │100149│Teritoriu │Parcela A1 │371.146 │
│ │ │ │ │4.560,34 │ │
│ │ │ │ │mp; nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Mangalia - │ │
│ │ │ │ │S = 24.934 │ │
│ │ │ │ │mp - Teren │ │
│ │ │ │ │existent la│ │
│ │ │ │Terenuri │data │ │
│58 │8.18.01 │121198│naturale │începerii │2.460.647 │
│ │ │ │ │lucrărilor │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │construcţie│ │
│ │ │ │ │a portului;│ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │104855 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Cheu fund │ │
│ │ │ │ │bazin │ │
│ │ │ │ │Ferry-Boat.│ │
│ │ │ │ │S = 1.179 │ │
│ │ │ │ │mp. Cheu │ │
│ │ │ │ │din blocuri│ │
│ │ │ │ │de beton, │ │
│ │ │ │ │fundat la –│ │
│ │ │ │ │14.50 m, L │ │
│59 │8.18.02 │148987│Cheu │= 234,25 │30.409.575 │
│ │ │ │ │ml; cheul │ │
│ │ │ │ │nu are CF │ │
│ │ │ │ │distinctă, │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află │ │
│ │ │ │ │această │ │
│ │ │ │ │construcţie│ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Platformă │ │
│ │ │ │ │fund bazin │ │
│ │ │ │ │1 S şi zone│ │
│ │ │ │ │de dale BA │ │
│ │ │ │ │S = 9.758 │ │
│ │ │ │ │mp. │ │
│ │ │ │ │Platforma │ │
│60 │8.18.02 │148989│Platforma │nu are CF │2.805.430 │
│ │ │ │ │distinctă, │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află │ │
│ │ │ │ │această │ │
│ │ │ │ │construcţie│ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │246757. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Cheu fund │ │
│ │ │ │ │bazin │ │
│ │ │ │ │Ferry-Boat.│ │
│ │ │ │ │S = 1.179 │ │
│ │ │ │ │mp. Cheu │ │
│ │ │ │ │din blocuri│ │
│ │ │ │ │de beton, │ │
│ │ │ │ │fundat la –│ │
│ │ │ │ │14,50 m. L │ │
│61 │8.18.02 │148990│Dig │= 234,25 │7.412.632 │
│ │ │ │ │ml; cheul │ │
│ │ │ │ │nu are CF │ │
│ │ │ │ │distinctă, │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află │ │
│ │ │ │ │această │ │
│ │ │ │ │construcţie│ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
└────┴───────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘┌────┬───────────┬──────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar │
│ │ │ │ │ │actualizată │
│Nr. │Codul de │Nr. │Denumire │Descrierea │la data de │
│crt.│clasificare│MFP │construcţie│tehnică │31.12.2016, │
│ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │raportului de│
│ │ │ │ │ │evaluare │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Dig │ │
│ │ │ │ │transversal,│ │
│ │ │ │ │S = 84.738 │ │
│ │ │ │ │mp. Digul nu│ │
│ │ │ │ │are CF │ │
│ │ │ │ │distinctă, │ │
│62 │8.18.02 │148991│Dig │va fi │21.570.631 │
│ │ │ │ │înglobat în │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │aferent │ │
│ │ │ │ │platformei │ │
│ │ │ │ │III, care │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu latura │ │
│ │ │ │ │Est mol II │ │
│ │ │ │ │S, S = 1.815│ │
│ │ │ │ │mp. Cheul nu│ │
│ │ │ │ │are CF │ │
│63 │8.18.02 │148992│Cheu │distinctă, │98.885.895 │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află această│ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu latura │ │
│ │ │ │ │de Vest mol │ │
│ │ │ │ │III S; S = │ │
│ │ │ │ │1.754 mp. │ │
│64 │8.18.02 │148993│Cheu │Teritoriul │1.491.625 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu fund │ │
│ │ │ │ │bazin mol II│ │
│ │ │ │ │S, S = 789 │ │
│ │ │ │ │mp, dana │ │
│ │ │ │ │131. Cheul │ │
│ │ │ │ │nu are CF │ │
│65 │8.18.02 │148994│Cheu │distinctă, │1.516.452 │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află această│ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu cap mol│ │
│ │ │ │ │III S; S = │ │
│ │ │ │ │915 mp. │ │
│ │ │ │ │Teritoriul │ │
│66 │8.18.02 │148995│Cheu │pe care se │5.815.446 │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu latura │ │
│ │ │ │ │Est mol III │ │
│ │ │ │ │S; S = 2.880│ │
│ │ │ │ │mp. │ │
│67 │8.18.02 │148996│Cheu │Teritoriul │11.093.209 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu fund │ │
│ │ │ │ │bazin mol │ │
│ │ │ │ │III S; S = │ │
│ │ │ │ │835 mp. │ │
│68 │8.18.02 │148997│Cheu │Teritoriul │1.211.779 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu latura │ │
│ │ │ │ │Vest mol IV │ │
│ │ │ │ │S; S = 2.841│ │
│ │ │ │ │mp. │ │
│69 │8.18.02 │148998│Cheu │Teritoriul │1.563.251 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Dig submers │ │
│ │ │ │ │mol IV S-V │ │
│ │ │ │ │S; S = 7.633│ │
│ │ │ │ │mp. │ │
│70 │8.18.02 │148999│Dig │Teritoriul │5.503.641 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Dig │ │
│ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │mol IV S; S │ │
│ │ │ │ │= 19.942 mp.│ │
│71 │8.18.02 │149000│Dig │Teritoriul │6.174.017 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Dig Nord-Sud│ │
│ │ │ │ │mol III S; S│ │
│ │ │ │ │= 2.993 mp. │ │
│ │ │ │ │Teritoriul │ │
│72 │8.18.02 │149001│Dig │pe care se │1.543.324 │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │240944. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu │ │
│ │ │ │ │vertical │ │
│ │ │ │ │dane armare │ │
│ │ │ │ │Basarabi S =│ │
│ │ │ │ │1.050 mp. │ │
│ │ │ │ │Cheul nu are│ │
│73 │8.18.02 │149002│Cheu │CF │17.775.016 │
│ │ │ │ │distinctă, │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află această│ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Platformă │ │
│ │ │ │ │dane armare │ │
│ │ │ │ │Basarabi S =│ │
│ │ │ │ │16.000 mp. │ │
│ │ │ │ │Platforma nu│ │
│ │ │ │ │are CF │ │
│74 │8.18.02 │149003│Platformă │distinctă, │4.607.638 │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află această│ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Platformă │ │
│ │ │ │ │cală lansare│ │
│ │ │ │ │Basarabi S =│ │
│ │ │ │ │44.000 mp. │ │
│ │ │ │ │Platforma nu│ │
│ │ │ │ │are CF │ │
│75 │8.18.02 │149004│Platformă │distinctă, │6.557.106 │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află această│ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cheu pereat │ │
│ │ │ │ │cală lansare│ │
│ │ │ │ │- Basarabi S│ │
│ │ │ │ │= 420 mp. │ │
│ │ │ │ │Cheul nu are│ │
│ │ │ │ │CF │ │
│76 │8.18.02 │149005│Cheu │distinctă, │8.352.066 │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află această│ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │are nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cală lansare│ │
│ │ │ │ │Basarabi; S │ │
│ │ │ │ │= 7.411.79 │ │
│ │ │ │ │mp. │ │
│77 │8.18.02 │149006│Cala │Teritoriul │73.625 │
│ │ │ │ │pe care se │ │
│ │ │ │ │află bunul │ │
│ │ │ │ │public are │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │103115. │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa S │ │
│ │ │ │ │= 921.270 │ │
│ │ │ │ │mp. Teren │ │
│ │ │ │ │existent la │ │
│ │ │ │ │data │ │
│78 │8.18.01 │150266│Terenuri │începerii │6.574.829 │
│ │ │ │naturale │lucrărilor │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │a portului │ │
│ │ │ │ │Constanţa; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │222953 │ │
├────┼───────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Port │ │
│ │ │ │ │Constanţa S │ │
│ │ │ │ │= 9.566.045 │ │
│ │ │ │Teritorii │mp. Teren │ │
│ │ │ │câştigate │rezultat în │ │
│79 │8.18.06 │150370│asupra │urma │1.702.313.584│
│ │ │ │mării │umpluturilor│ │
│ │ │ │ │din spatele │ │
│ │ │ │ │cheurilor; │ │
│ │ │ │ │nr. CF │ │
│ │ │ │ │222953 │ │
└────┴───────────┴──────┴───────────┴────────────┴─────────────┘Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice