Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2015 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2015

Monitorul Oficial 986 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 986/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015

Având în vedere obligaţia angajatorilor care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, de a elabora planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale,ţinând seama de controalele efectuate la nivelul inspecţiei muncii, în urma cărora s-a constatat că, în prezent, angajatorii sunt în curs de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare, a urmărit, prin impunerea unor termene fixe, să asigure finalizarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari, care se desfăşoară încă din anul 1991.prin art. 5 din lege au fost constituite comisii locale pentru inventarierea terenurilor, având scopul de a identifica suprafeţele care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.prin art. 11 alin. (1), legea a stabilit în sarcina comisiilor locale şi judeţene ...

Monitorul Oficial 987 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 987/2015)

 TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

România şi republica kazahstan, denumite în continuare părţi,motivate de dorinţa de a dezvolta şi facilita cooperarea în materie penală dintre autorităţile celor două părţi,având în vedere interesul părţilor de a-şi asigura asistenţa judiciară în materie penală,dorind să completeze cadrul bilateral şi să faciliteze aplicarea prevederilor din tratatele multilaterale la care românia şi republica kazahstan sunt parte, în domeniul asistenţei judiciare în materie penală,au convenit următoarele:art. 1obiectul asistenţei1. părţile îşi acordă reciproc, în conformitate cu prevederile prezentului tratat, asistenţa juridică cea mai largă posibilă, în orice procedură privitoare la infracţiuni a căror reprimare se află, în momentul solicitării asistenţei, în jurisdicţia ...

Monitorul Oficial 986 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 986/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015

Având în vedere faptul că prin legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii măsurile aprobate pentru persoanele juridice, respectiv posibilitatea acordată acestora să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente îşi încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016,luând în considerare că aplicarea în acest moment a prevederilor art. 800 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, poate împiedica desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de încheiere a contractelor dintre aproximativ 400 de furnizori cu amănuntul de medicamente şi casele de asigurări de sănătate, ceea ce poate duce ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 30 decembrie 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1^1) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite prin prezenta hotărâre.(2) prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2015 avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, reînnoite, şi care nu au ...

Monitorul Oficial 985 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 985/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială active conexe - s.a. bucureşti, aflată în portofoliul autorităţii pentru administrarea activelor statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 31 decembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. b), d) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 498/2015 privind aprobarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 31 decembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea litoral - s.a., aflată sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 987 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 987/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului,în considerarea faptului că ministerul transporturilor, în calitate de minister de specialitate, trebuie ...

Monitorul Oficial 985 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 985/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea NEPTUN-OLIMP - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 31 decembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea neptun-olimp - s.a., aflată sub ...

Monitorul Oficial 987 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 987/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor art. 4 alin. (4^2) din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2016 cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 12,15% din consumul final brut de energie electrică. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul energiei, victor vlad grigorescu ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 30 decembrie 2015.nr. 1.015.-------

 HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (32) se introduc patru noi alineate, alineatele (33)-(36), cu următorul cuprins:"(33) În anul 2016 se pot emite garanţii cu încadrarea în limita sumelor eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.art. 2(1) stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei ...

Monitorul Oficial 985 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 985/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 31 decembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri ...

Monitorul Oficial 986 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 986/2015)

 NORMĂ nr. 23 din 17 decembrie 2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49 şi ale art. 50, 53 şi 54 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. ...

Monitorul Oficial 988 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 988/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului dintre românia şi agenţia spaţială europeană (esa) privind aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene, semnată la paris la 30 mai 1975, pentru aderarea româniei la acordul dintre statele părţi la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi agenţia spaţială europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la paris la 19 august 2002,guvernul ...

Monitorul Oficial 987 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 987/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare ...

Monitorul Oficial 986 din 31 Decembrie 2015 (M. Of. 986/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 31 decembrie 2015

Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. ii alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 93/2011, s-a prorogat până la data de 1 ianuarie 2016, prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. ii alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind ...

Monitorul Oficial 977 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 977/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 17 decembrie 2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 30 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 36 din legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului din data de 9 decembrie 2015,consiliul autorităţii ...

Monitorul Oficial 981 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 981/2015)

 METODELE INDIRECTE din 22 decembrie 2015 de stabilire a veniturilor şi procedura de aplicare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015

Cap. idispoziţii comuneart. 1verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.cap. iiactivităţi preliminare verificării situaţiei fiscale personaleart. 2pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice, organele fiscale efectuează următoarele activităţi preliminare:a) analiza de ...

 INSTRUCŢIUNI din 28 decembrie 2015 pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015

Cap. iaplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din codul fiscal, pentru bunurile vândute în regim de consignaţie sau din stocuri la dispoziţia clientuluiart. 1În scopul aplicării prezentelor instrucţiuni:1. pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. În sensul titlului vii din codul fiscal, contractul de consignaţie reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să livreze bunuri ...

Monitorul Oficial 982 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 982/2015)

 NORME METODOLOGICE din 23 decembrie 2015 privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015

Art. 1În sensul prezentelor norme metodologice, noţiunea de personal militar este cea definită la art. 3 lit. a) din legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul personalului militar din ministerul apărării naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu ...

Monitorul Oficial 984 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 984/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015

Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării, prevăzute de art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciului regulat de transport de persoane între municipiul bucureşti şi localităţile judeţului ilfov, pe baza licenţelor de traseu şi a programului de transport cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2015, a evitării unor practici ilicite în activităţile de transport de persoane, a evitării unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ...

Monitorul Oficial 981 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 981/2015)

 NORMĂ nr. 38 din 23 decembrie 2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. i), j) şi t) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,autoritatea de supraveghere ...

Monitorul Oficial 983 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 983/2015)

 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2015 de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 30 decembrie 2015

SecŢiunea ifurnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală1. - instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi. instituţiile de credit sunt instituţiile organizate şi constituite în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.2. - prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate ...

Monitorul Oficial 978 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 978/2015)

 TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015

România şi republica kazahstan, denumite în continuare părţile,dorind să contribuie la o cooperare judiciară eficientă între cele două state în scopul prevenirii fenomenului infracţionalităţii, în baza respectului reciproc pentru principiile suveranităţii şi egalităţii,ţinând seama de faptul că obiectivul poate fi realizat printr-un acord bilateral care să stabilească acţiuni comune în materia extrădării,au convenit după cum urmează:art. 1obligaţia de extrădarefiecare parte va extrăda, în temeiul prezentului tratat, orice persoană de pe teritoriul său care este solicitată de către partea solicitantă în vederea urmăririi penale, judecăţii sau a executării unei hotărâri pronunţate în legătură cu fapte penale care implică extrădarea.art. 2infracţiuni extrădabile1. ...

 TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015

România şi republica kazahstan, denumite în continuare părţi,dorind să promoveze o cooperare eficientă între cele două părţi cu privire la transferul persoanelor condamnate în scopul de a le facilita reabilitarea şi reintegrarea socială,considerând că acest obiectiv poate fi atins prin încheierea unui tratat bilateral care să stabilească posibilitatea persoanelor condamnate de a-şi executa pedeapsa în mediul social de origine,având în vedere şi prevederile altor tratate internaţionale aplicabile lor,au convenit următoarele:art. 1principii generale1. părţile se angajează să îşi acorde reciproc, în condiţiile prevăzute prin prezentul tratat, cooperarea cea mai largă posibil în materia transferării persoanelor condamnate.2. o persoană condamnată pe teritoriul ...

Monitorul Oficial 984 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 984/2015)

 PROCEDURĂ din 29 decembrie 2015 privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 984 din 30 decembrie 2015

Cap. iprocedura privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare1. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligaţiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.2. pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalităţi de întârziere. stabilirea penalităţii de nedeclarare, potrivit prezentei proceduri, nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de lege.3. penalitatea de nedeclarare se stabileşte de către organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare organ ...

Monitorul Oficial 978 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 978/2015)

Monitorul Oficial 984 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 984/2015)

 CIRCULARĂ nr. 38 din 11 decembrie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 21 decembrie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema istoria aurului - coroana reginei maria.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal aurtitlu ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;"2. la articolul 3, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:"9^1. ...

Monitorul Oficial 977 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 977/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 23 decembrie 2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 30 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea ordonanţei guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 980 bis din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 980 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 28 decembrie 2015 privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 bis din 30 decembrie 2015

──────────*) aprobate de norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 40/2015 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 980 din 30 decembrie 2015.──────────cap. 1 domeniul de aplicare, definiŢii Şi categorii de entitĂŢisecŢiunea 1.1domeniul de aplicareart. 1 prezentele reglementări prevăd:a) formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale, potrivit legii, planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor.b) forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi regulile de întocmire, aprobare, ...

Monitorul Oficial 979 bis din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 979 bis/2015)

 ANEXE din 17 decembrie 2015 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 bis din 30 decembrie 2015

Anexa 1┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ │ declaraŢie de Înregistrare │ ││ sigla*) │ fiscalĂ/declaraŢie de menŢiuni/ │ 010 ││ anaf │ ...

Monitorul Oficial 980 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 980/2015)

 NORMĂ nr. 40 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1 se aprobă reglementările contabile privind ...

Monitorul Oficial 982 bis din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 982 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 28 decembrie 2015 conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare - Anexa 1*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015

──────────*) aprobate de norma nr. 39 din 28 decembrie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 982 din 30 decembrie 2015.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele reglementări includ reguli de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor menţionate la art. 2 din prezenta normă, denumite în continuare entităţi, precum şi reguli de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate şi planul de conturi aplicabil acestora.art. 2(1) În conformitate cu prevederile legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului sau ...

 ANEXĂ din 28 decembrie 2015 la Norma nr. 39/2015 (Anexa nr. 2) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015

Situaţia privind rezultatele retratării  informaţiilor din contabilitatea organizată  în conformitate cu regulamentul nr. 4/2011 privind reglementările contabile conforme cu directiva a iv-a a  comunităţilor economice europene aplicabileentităţilor autorizate, reglementate şi   supravegheate de comisia naţională a valorilor mobiliare, aprobat   prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/2011 ┌────┬────────────────┬────────────────┬────────┬─────────────┬───────────┐ │nr. │ regulamentul │ reglementări │ajustări│reclasificări│observaţii/│ │crt.│ nr. 4/2011 │conforme cu ifrs│valoare │ │explicaţii │ │ ├────────┬───────┼────────┬───────┤ │ │ ...

Monitorul Oficial 982 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 982/2015)

 NORMĂ nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din regulamentul (ce) nr. 1.606/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 978 bis din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 978 bis/2015)

 ANEXE din 23 decembrie 2015 la NORMA nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 bis din 30 decembrie 2015

Anexa 1  cerere de aprobare*1)*1) se va completa şi se va transmite de către părţile implicate în transfersubsemnatul/subsemnaţii ............................... în calitate de membru/membrii ai conducerii asigurătorului/asigurătorilor .........., solicit/solicităm aprobarea, conform proiectului prezentat, a fuziunii/divizării acestora, precum şi autorizarea asigurătorilor/reasigurătorilor*2) preconizaţi să rezulte în urma fuziunii/divizării.*2) reasigurătorii rezultaţi în urma divizării, se supun prevederilor legii nr. 237/2015, partea i, şi completează în consecinţă documentaţia în vederea autorizăriiÎn susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm documentaţia*3) prevăzută la art. 11 lit. b) -1) din norma nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional.*3) documentaţia ataşată prezentei declaraţii se îndosariază şi este însoţită de un ...

Monitorul Oficial 978 din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 978/2015)

 NORMĂ nr. 28 din 23 decembrie 2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 30 decembrie 2015

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e)-j), l)-n), r) şi t) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.cap. idispoziţii generaleart. 1prevederi generale ...

Monitorul Oficial 971 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 971/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 21 decembrie 2015 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 581 din 7 decembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se notează că cetăţenii, în calitate de consumatori de energie, trebuie plasaţi în centrul strategiei privind uniunea energetică cu posibilitatea exercitării unui rol sensibil consolidat, pe baza unei strategii articulate în jurul a trei piloni:a) ajutorul consumatorilor în ...

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 21 decembrie 2015 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 582 din 8 decembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1ca poziţionare generală, din perspectiva româniei, pentru a atinge obiectivele de decarbonizare, sectorul energetic va trebui să sufere o transformare profundă, care va necesita investiţii uriaşe. În acest sens, este necesară identificarea, în perioada următoare, inclusiv la nivelul ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 21 decembrie 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun nr. xlii din 17 decembrie 2015 al comisiei pentru afaceri europene, comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi comisiei economice, economie şi industrii,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene, comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.264 din 24 noiembrie 2015 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. (1) raportat la art. 91 alin. (2) din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.323 din 8 decembrie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. c) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 581/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ...

 NORMĂ nr. 32 din 23 decembrie 2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii ...

Monitorul Oficial 974 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 974/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 8 decembrie 2015 pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la ...

 NORMĂ nr. 29 din 23 decembrie 2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. q) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (13) şi ale art. 173 alin. (1) lit. t) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare ...

 NORMĂ nr. 30 din 23 decembrie 2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. ...

 NORMĂ nr. 31 din 23 decembrie 2015 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta ...

 NORMĂ nr. 33 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,având în vedere prevederile art. 21 alin. (6) din legea nr. 237/2015,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei ...

 NORMĂ nr. 37 din 23 decembrie 2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1societăţile definite la art. 1 alin. (2) pct. ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 21 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

În temeiul:- prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederilor art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- prevederilor hotărârii consiliului camerei nr. 51/2015, privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,având în vedere prevederile legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,consiliul camerei auditorilor financiari din ...

 NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

Cap. iconsideraţii generaleart. 1În conformitate cu prevederile art. 10 lit. e) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (denumită în continuare legea nr. 656/2002), şi cu dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea regulamentului de aplicare a prevederilor legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările ulterioare (denumită în continuare hotărârea guvernului nr. 594/2008), auditorii financiari, persoane fizice şi firme de audit, sunt entităţi ...

 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2015 de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

Art. 1dispoziţii generale(1) persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a organului fiscal central;b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, sa încheiat ...

 PROCEDURĂ din 22 decembrie 2015 de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

Art. 1dispoziţii generale(1) persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a organului fiscal central;b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, sa încheiat ...

Monitorul Oficial 971 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 971/2015)

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2015 privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1 (1) prezenta procedură stabileşte modul de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate.(2) prevederile prezentei proceduri se aplică de către furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii casnici pentru acordarea despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică din culpa operatorului de reţea.secŢiunea a 2-adefiniţii şi abrevieriart. 2 (1) În înţelesul prezentei proceduri, ...

Monitorul Oficial 976 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 976/2015)

 NORMĂ nr. 27 din 21 decembrie 2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35, ...

Monitorul Oficial 971 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 971/2015)

 NORMĂ nr. 35 din 23 decembrie 2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1 prezenta normă stabileşte pentru entităţile prevăzute ...

Monitorul Oficial 973 bis din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 973 bis/2015)

 ANEXĂ din 23 decembrie 2015 Anexele nr. 1-17 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 bis din 29 decembrie 2015

Anexa 1 eiopa_bos_14/165 ro  ghid privind limitele contractualeintroducere1.1. În conformitate cu articolul 16 din regulamentul (ue) 1094/2010 din 24 noiembrie 2010 (denumit în continuare regulamentul eiopa), eiopa emite ghiduri care se bazează pe directiva 2009/138/ce a parlamentului european şi a consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (solvabilitate ii), în special articolul 76 alineatul (1) şi articolul 78, precum şi articolele 17 şi 18 din regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/35 din 10 octombrie 2014 de completare a directivei 2009/138/ce (denumit în continuare regulamentul delegat al comisiei 2015/35).1.2. ghidul se adresează ...

Monitorul Oficial 973 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 973/2015)

 NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1 prezenta normă stabileşte pentru entităţile prevăzute ...

Monitorul Oficial 976 bis din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 976 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 23 decembrie 2015 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 bis din 29 decembrie 2015

──────────*) aprobate de norma nr. 36 din 23 decembrie 2015 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 976 din 29 aprilie 2015.──────────cap. 1aria de aplicabilitate, definiŢii Şi categorii de entitĂŢi raportoare Şi de grupuri1. (1) prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale,regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, planul de conturi, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile aplicabile societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare.(2) acestea stabilesc, de ...

Monitorul Oficial 976 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 976/2015)

 NORMĂ nr. 36 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ...

Monitorul Oficial 975 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 975/2015)

 INSTRUCŢIUNI din 23 decembrie 2015 pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 3.741 din 23 decembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015.──────────1. instrucţiuni pentru aplicarea art. 268 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare codul de procedură fiscală) - posibilitatea de contestare1.1. poate formula contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.1.2. În cazul deciziilor emise potrivit art. 99 alin. (1) din codul de procedură fiscală, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere.2. instrucţiuni pentru aplicarea art. ...

Monitorul Oficial 976 din 29 Decembrie 2015 (M. Of. 976/2015)

 NORME din 28 decembrie 2015 privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 4.121 din 28 decembrie 2012, publicat în monitorul oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015.──────────art. 1(1) potrivit art. 326 alin. (4) din codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de tva conform art. 316 din codul fiscal, care au obţinut certificat de amânare de la plată.(2) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (1) se eliberează în condiţiile prevăzute de prezentele norme.art. 2(1) certificatul de amânare ...

Monitorul Oficial 966 din 28 Decembrie 2015 (M. Of. 966/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 923 din 3 noiembrie 2015 privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei mihai eminescu, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru  victor-viorel ponta contrasemnează:-----------------ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,   sevil shhaidehbucureşti, 3 noiembrie 2015.nr. 923.anexa 1   stema  comunei mihai eminescu, judeţul botoşani──────────*) notă ctce:stema comunei mihai eminescu, judeţul botoşani se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 966 din ...

 HOTĂRÂRE nr. 944 din 11 noiembrie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Băgaciu şi Sânger, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor băgaciu şi sânger, judeţul mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru interimar sorin mihai cÎmpeanu   contrasemnează:  ---------------- ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice, interimar,  sevil shhaidehbucureşti, 11 noiembrie 2015.nr. 944.anexa 1.1stemacomunei băgaciu, judeţul mureş──────────*) notă ctce:stema comunei băgaciu, judeţul mureş se găseşte în monitorul ...

 HOTĂRÂRE nr. 956 din 9 decembrie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi Ghidici, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor drăgoteşti şi ghidici, judeţul dolj, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:  -----------------  viceprim-ministru,   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 9 decembrie 2015.nr. 956.anexa 1.1  stema comunei drăgoteşti, judeţul dolj──────────*) notă ctce:stema comunei drăgoteşti, judeţul dolj se găseşte în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 969 din 28 Decembrie 2015 (M. Of. 969/2015)

 PROCEDURĂ DE SOLUŢIONARE din 17 decembrie 2015 a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 3.699 din 17 decembrie 2015, publicat in monitorul oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015.──────────cap. idepunerea, înregistrarea şi prelucrarea deconturilor de tvaa. depunerea şi înregistrarea deconturilor de tva1. deconturile de tva se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul fiscal, la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, la termenele ...

Monitorul Oficial 970 din 28 Decembrie 2015 (M. Of. 970/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 139 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea regulamentului ...

Monitorul Oficial 969 din 28 Decembrie 2015 (M. Of. 969/2015)

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2015 privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte etapele procesului de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienţilor finali.art. 2(1) prezenta procedură se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de medie, redusă sau joasă presiune.(2) prezenta procedură nu se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de înaltă presiune.art. 3(1) verificările şi reviziile tehnice fac parte din operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale şi se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.(2) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor ...

Monitorul Oficial 964 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 964/2015)

 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2015 privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015

1. prezenta procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal central a unui act administrativ pentru reglementarea unei situaţii fiscale de fapt viitoare, definit la art. 52 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca "soluţie fiscală individuală anticipată" şi denumit în continuare soluţie fiscală.2. contribuabilii/plătitorii înregistraţi la organele fiscale din românia pot solicita agenţiei naţionale de administrare fiscală emiterea unei soluţii fiscale, prin depunerea unei cereri.3. situaţia fiscală de fapt viitoare a cărei reglementare se solicită trebuie să fie ulterioară depunerii cererii. tratamentul fiscal stabilit prin soluţia fiscală va fi aplicabil ...

Monitorul Oficial 963 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 963/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 985 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 964 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 964/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015

Având în vedere că prin legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, au fost promovate o serie de măsuri pentru pregătirea punerii în aplicare a noului cod de procedură civilă, fiind amânată, până la data de 1 ianuarie 2016, aplicarea unor dispoziţii ale acestui cod,dat fiind faptul că se impune continuarea implementării tuturor măsurilor de ordin administrativ de care depinde, în mod necesar, aplicarea în condiţii optime a dispoziţiilor noului cod de procedură civilă mai sus amintite şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 994 din 23 decembrie 2015 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1termenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2016.art. 2decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul i al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în ...

Monitorul Oficial 962 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 962/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015

Având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, termenele foarte scurte şi insuficiente pentru elaborarea normelor de aplicare a legii şi pentru înfiinţarea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial,luând în considerare, pe de o parte, impactul financiar asupra bugetului de stat şi, pe de altă parte, imposibilitatea de a asigura funcţionarea comisiilor de insolvenţă cu resursele financiare şi umane existente,având în vedere imposibilitatea materială a înfiinţării imediate a unor structuri prevăzute în legea nr. 151/2015, dată fiind necesitatea operării unor modificări funcţionale şi organizatorice la nivelul autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor ...

Monitorul Oficial 964 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 964/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 23 decembrie 2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015

Având în vedere scrisoarea comisiei europene (ce) ares (2015)3925256 din 23 septembrie 2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (5) şi (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă utilizarea de către autoritatea de certificare şi plată a procentului de 5,14% pentru stabilirea sumelor care se deduc procentual definitiv, aferente cheltuielilor din aplicaţia ...

Monitorul Oficial 962 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 962/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 988 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre:art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru societatea naţională Închideri de mine valea jiului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, ...

Monitorul Oficial 963 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 963/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 986 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 983 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 962 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 962/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 990 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi ...

Monitorul Oficial 963 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 963/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 984 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 959 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 959/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 din legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, al art. 134 alin. (3) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 alin. (5) lit. b^1) din legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă standardele minime de cost pentru serviciile sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale, precum şi nivelul venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată ...

Monitorul Oficial 964 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 964/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 993 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din t.v.a. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) pentru anul 2016, valoarea costului standard ...

Monitorul Oficial 963 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 963/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 989 din 23 decembrie 2015 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din ...

Monitorul Oficial 964 din 24 Decembrie 2015 (M. Of. 964/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 987 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 953 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 953/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 979 din 16 decembrie 2015 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (5) şi art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anul şcolar 2015-2016 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru maximum 88 de zile de şcolarizare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 ...

 NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015

Art. 1(1) dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la comisia europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al politicii de coeziune 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.a.31.09.00 "venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru pos transport.(2) dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite ...

Monitorul Oficial 957 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 957/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 998 din 23 decembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 54 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Anexei semnate de partea română la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă anexa semnată de partea română la 21 mai 2013 la brdo pri kranju privind modificarea memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind secretariatul convenţiei de cooperare poliţienească pentru europa de sud-est, semnat la sofia la 21 mai 2010, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.060/2010.art. 2(1) În scopul acoperirii cheltuielilor secretariatului convenţiei de cooperare poliţienească pentru europa de sudest, se aprobă plata unei sume în valoare de 30.000 euro, prin bugetul aprobat ministerului afacerilor interne ...

 ANEXĂ din 21 mai 2013 privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est din data de 21 mai 2010 (CoM 02/13) *) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015

──────────*) traducere.──────────miniştrii afacerilor interne din muntenegru şi românia, în calitate de părţi contractante ale convenţiei de cooperare poliţienească pentru europa de sud-est, şi centrul de la geneva pentru controlul democratic al forţelor armate,au convenit următoarele:se elimină sintagma "pentru o perioadă iniţială de doi ani" din al doilea alineat al punctului 8 al memorandumului de înţelegere.prezenta anexă va constitui parte integrată a memorandumului de înţelegere.drept care subsemnaţii au semnat prezenta anexă a memorandumului de înţelegere.pentru ministerul de interne din muntenegrupentru ministerul afacerilor interne din româniapentru directorul centrului de la geneva pentru controlul democratic al forţelor armatesemnată la brdo pri kranju la ...

Monitorul Oficial 956 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 956/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 14 decembrie 2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/897, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 24 noiembrie 2015, camera deputaţilor:1. salută propunerea comisiei europene, întrucât:- tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor se află la baza tuturor sistemelor economice moderne, creând imense oportunităţi pentru inovare, creştere economică şi locuri de muncă, reprezentând una din priorităţile ...

Monitorul Oficial 953 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 953/2015)

 NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015

Art. 1(1) dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la comisia europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al politicii de coeziune 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.a.31.09.00 "venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru pos transport.(2) dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite ...

Monitorul Oficial 957 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 957/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 995 din 23 decembrie 2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, cu suma de 296.080,62 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale ...

Monitorul Oficial 958 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 958/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 992 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei, în lei, la organizaţia internaţională a francofoniei (oif), pe anul 2015, în sumă totală de 130 mii lei, pentru punerea în aplicare a "memorandumului de parteneriat cu privire la iniţiativa francofonă naţională 2015-2018, în cadrul programului oif pentru limba franceză în relaţiile internaţionale".art. 2plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul ministerului afacerilor externe pe anul 2015, capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "alte transferuri". prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 23 decembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 999 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenţă, precum şi cheltuielile privind asigurarea medicală, ...

Monitorul Oficial 957 din 23 Decembrie 2015 (M. Of. 957/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 996 din 23 decembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor şi a colectivului tehnic, care au obţinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se autorizează ministerului tineretului şi sportului să efectueze premierea pentru locul iii la campionatul mondial de handbal feminin, senioare, desfăşurat în danemarca în anul 2015, obţinut de către echipa naţională de handbal a româniei, în sumă de 1.467 mii lei.(2) prin derogare de la prevederile hotărârii guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 948 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 948/2015)

 CIRCULARĂ nr. 37 din 2 decembrie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din Bucureşti EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 7 decembrie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a catedralei romano-catolice sfântul iosif din bucureşti.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 200 leimetal aurtitlu 999 la mieformă ...

 CIRCULARĂ nr. 39 din 18 decembrie 2015 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,16% pe an.preşedintele  consiliului de administraţie  al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 18 decembrie 2015.nr. 39.   ----

 HOTĂRÂRE nr. 5 bis din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea funcţiei onorifice de "Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România" EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015

În temeiul art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. g) şi n) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează funcţia onorifică de "preşedinte de onoare al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia".art. 2funcţia onorifică înfiinţată potrivit art. 1 nu conferă celui care o deţine drepturi sau obligaţii suplimentare în relaţia cu asociaţia naţională a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumită în continuare anevar.art. 3se aprobă acordarea calităţii de ...

Monitorul Oficial 950 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 950/2015)

 NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015

Art. 1dobânda acumulată aferentă programului de cooperare transfrontalieră românia-serbia 2007-20013 şi programului de cooperare transfrontalieră românia-bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la comisia europeană, aferente programului de cooperare transfrontalieră românia-bulgaria 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.a.31.09.00 "venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, denumit în continuare mdrap.art. 2mdrap solicită ministerului finanţelor publice introducerea modificărilor în volumul şi structura ...

Monitorul Oficial 947 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 947/2015)

 REZOLUŢIA nr. 2.196 din 22 ianuarie 2015 Adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7.366-a reuniune EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015

Consiliul de securitate,reamintind rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile cu privire la republica centrafricană (rca), în special rezoluţiile 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014) şi 2181 (2014), precum şi declaraţia preşedintelui s/prst/2014/28 din 18 decembrie 2014,reafirmându-şi puternicul angajament faţă de suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a republicii centrafricane şi amintind importanţa principiilor neamestecului, bunei vecinătăţi şi cooperării regionale,reamintind că republica centrafricană poartă răspunderea primară de a proteja toate populaţiile de pe teritoriul său împotriva genocidului, crimelor de război, epurării etnice şi crimelor împotriva umanităţii,subliniind că orice soluţie durabilă la criza centrafricană, inclusiv procesul politic, trebuie să aparţină republicii ...

Monitorul Oficial 951 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 951/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 16 decembrie 2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015

Având în vedere faptul că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice mişcarea animalelor în perioada 6 decembrie - 24 aprilie şi se impune stabulaţia permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale,ţinând cont că în cadrul raselor de ovine din românia, rasa Ţurcană este majoritară, fiind o rasă creată de-a lungul secolelor în libertate, iar limitarea mişcării în ferestrele iernii conduce, ...

 HOTĂRÂRE nr. 981 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii naţionale de Închideri mine valea jiului - s.a. petroşani, pentru anul 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 163 din 9 martie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.   prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------   ministrul energiei,  victor vlad grigorescu ministrul muncii,familiei, protecţiei sociale  şi persoanelor vârstnice, claudia-ana costeaministrul finanţelor publice,  anca dana dragubucureşti, 16 decembrie 2015.nr. 981.anexĂ(anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 134/2015)calculul ajutorului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 982 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei "Comorile României" în Republica Populară Chineză EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către muzeul naţional de istorie a româniei a expoziţiei "comorile româniei" în republica populară chineză, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 239 din 3 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă organizarea de către muzeul naţional de istorie a româniei a expoziţiei temporare «comorile româniei» în republica populară chineză, la muzeul naţional al chinei din beijing şi la muzeul provinciei sichuan din chengdu în ...

Monitorul Oficial 952 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 952/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 980 din 16 decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i organizarea şi funcţionarea ministerului energieisecŢiunea 1dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţiiart. 1 (1) ministerul energiei se organizează şi funcţionează ca ...

Monitorul Oficial 950 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 950/2015)

 NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015

Art. 1dobânda acumulată aferentă programului de cooperare transfrontalieră românia-serbia 2007-20013 şi programului de cooperare transfrontalieră românia-bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la comisia europeană, aferente programului de cooperare transfrontalieră românia-bulgaria 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.a.31.09.00 "venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, denumit în continuare mdrap.art. 2mdrap solicită ministerului finanţelor publice introducerea modificărilor în volumul şi structura ...

 NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2015 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015

Cap. i Încasarea veniturilor bugetare1.1. (1) sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2015, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile trezoreriei statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului, până la data de 31 decembrie 2015.(2) instituţiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru trezoreria statului (opt) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte ...

Monitorul Oficial 951 din 22 Decembrie 2015 (M. Of. 951/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015

În temeiul art. 53 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. 1certificatul de membru al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia este însoţit de avizul anual numai pentru persoanele care exercită profesia de asistent ...

Monitorul Oficial 946 din 21 Decembrie 2015 (M. Of. 946/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă ghidul de evaluare - gev 500 - determinarea valorii impozabile*) a clădirilor, care face parte din "standardele de evaluare - anevar", obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.──────────*) ghidul de evaluare - gev 500 - determinarea valorii impozabile a clădirilor se pune la dispoziţia celor interesaţi de către asociaţia naţională a evaluatorilor autorizaţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. i), al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 353/2012,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. i regulamentul comisiei de etică şi disciplină a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a asociaţiei naţionale a evaluatorilor ...

Monitorul Oficial 945 din 21 Decembrie 2015 (M. Of. 945/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 din 21 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i - "membri titulari", punctul 8, doamna deputat anastase roberta alma, grupul parlamentar p.n.l., îl înlocuieşte în calitatea de membru titular pe domnul deputat tararache mihai, grupul parlamentar p.n.l.această hotărâre a ...

Monitorul Oficial 938 din 18 Decembrie 2015 (M. Of. 938/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naţionale de competitivitate în cadrul zonei euro COM (2015) 601 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/930, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. ia act de ultimul pachet de recomandări ale consiliului uniunii europene, adoptat la 21 octombrie 2015, privind instituirea consiliilor naţionale de competitivitate în statele din zona euro, în scopul ameliorării instrumentelor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 14 decembrie 2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Comerţ pentru toţi - Către o politică comercială şi de investiţii mai responsabilă COM (2015) 497 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/931, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. salută atenţia acordată de comisia europeană întreprinderilor mici, pentru a le facilita accesul pe noile pieţe, având în vedere că acestea suportă mai greu decât întreprinderile mari costul intrării pe o piaţă ...

Monitorul Oficial 937 din 18 Decembrie 2015 (M. Of. 937/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 975 din 16 decembrie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului timiş de către domnul marossy zoltan gheorghe.  prim-ministru  dacian julien cioloŞ  contrasemnează: ------------------   ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 16 decembrie 2015.nr. 975. ----

 HOTĂRÂRE nr. 976 din 16 decembrie 2015 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dogariu Eugen din funcţia publică de prefect al judeţului Timiş în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului dogariu eugen i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului timiş în funcţia publică de subprefect al judeţului timiş. prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:  -----------------   ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 977 din 16 decembrie 2015 privind numirea domnului Băcală Mircea în funcţia publică de prefect al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile deciziei civile nr. 10.363 din 31 octombrie 2013, pronunţată de curtea de apel timişoara în dosarul nr. 1.087/59/2012, precum şi prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul băcală mircea se numeşte în funcţia publică de prefect al judeţului timiş.prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:  -----------------ministrul afacerilor interne,petre tobăbucureşti, 16 decembrie 2015.nr. 977.  ----

 HOTĂRÂRE nr. 973 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă ...

Monitorul Oficial 938 din 18 Decembrie 2015 (M. Of. 938/2015)

 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2015 privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015

Art. 1principiile schimbului de informaţii(1) scopul prezentei proceduri îl reprezintă cooperarea dintre agenţia naţională de administrare fiscală şi camera consultanţilor fiscali, în vederea asigurării schimbului de informaţii cu privire la membrii activi ai camerei consultanţilor fiscali care pot certifica declaraţii fiscale şi modul de realizare a acestei activităţi.(2) În îndeplinirea obiectivelor prezentei proceduri agenţia naţională de administrare fiscală şi camera consultanţilor fiscali au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, după caz, a normelor interne în vigoare.(3) camera consultanţilor fiscali va lua măsurile necesare de implementare a tuturor actelor normative ...

Monitorul Oficial 937 din 18 Decembrie 2015 (M. Of. 937/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 974 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2016 se stabileşte la venituri în sumă de 112.449 mii lei, la cheltuieli în sumă de 47.133 mii lei, cu un excedent în sumă de 65.316 mii lei.art. 2structura bugetului trezoreriei statului pe ...

Monitorul Oficial 45 din 18 Decembrie 2015 (M. Of. 45/2015)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.673 din 26 noiembrie 2015 la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE - DIRECŢIA DIALOG SOCIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 4 din 18 decembrie 2015

Înregistrat la ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - direcţia dialog social sub nr. 1673 din data de 26.11.2015În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al prevederilor art. 128 şi art. 133 din legea nr. 62/2011 - legea dialogului social, republicată şi al legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, între următoarele părţi contractante:- angajatori, constituiţi în grupul de unităţi din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, membri ai patronatului apei din ...

Monitorul Oficial 938 din 18 Decembrie 2015 (M. Of. 938/2015)

 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2015 de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015

Art. 1 depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal(1) prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.(2) documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.(3) nota de ...

Monitorul Oficial 933 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 933/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 964 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al regiei autonome "monitorul oficial", aflată sub autoritatea guvernului româniei, exercitată prin secretariatul general al guvernului, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă şi creştere economică: Rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiţii pentru Europa COM (2015) 361 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/925, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. salută propunerea comisiei europene, întrucât:- nevoia urgentă de a stimula investiţiile şi spaţiul fiscal limitat disponibil în medie în europa reclamă mai mult ca oricând utilizarea optimă a resurselor publice;- a fost ...

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 468 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/926, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. salută propunerea comisiei europene, întrucât:- europa are nevoie de un volum semnificativ de noi investiţii pe termen lung pentru a menţine şi creşte competitivitatea;- proiectul uniunii pieţelor de capital (în continuare: ...

 HOTĂRÂRE nr. 111 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/927, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. apreciază planul comisiei europene de a efectua o nouă calibrare pentru a răspunde cerinţei venite din partea industriei, potrivit căreia şi tranşele fără rang superior ale securitizărilor de tip sts ...

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii COM (2015) 473 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/928, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. ia act că această propunere de regulament face parte din acelaşi pachet legislativ cu propunerea de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui ...

 HOTĂRÂRE nr. 965 din 16 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al companiei naţionale "loteria română" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea oficiului naţional pentru jocuri de noroc, prevăzut în anexa care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 966 din 16 decembrie 2015 privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, a unor sume pentru finanţarea cheltuielilor curente necesare funcţionării Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor curente ale ministerului pentru consultare publică şi dialog civic, a sumei de 35 mii lei, la capitolul 51.01 ...

Monitorul Oficial 934 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 934/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 14 decembrie 2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă COM (2015) 462 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/932 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. reaminteşte că, în domeniul ocupării forţei de muncă, uniunea europeană are doar competenţe de sprijin al acţiunilor statelor membre. uniunea europeană poate contribui cu elaborarea unei strategii de ocupare a forţei ...

Monitorul Oficial 936 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 936/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare COM (2015) 600 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/929 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, camera deputaţilor:1. salută eforturile succesive şi susţinute de consolidare a uniunii economice şi monetare (uem).2. ia act de accentul pus, în raportul celor cinci preşedinţi (din 22 iunie 2015), pe utilizarea evaluării comparative şi ...

Monitorul Oficial 934 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 934/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 11 decembrie 2015 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. d), al art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg următorii membri ai consiliului director al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia:1. doamna dana ababei în funcţia de prim-vicepreşedinte;2. domnul laurenţiu adrian stan în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al comisiei de calificare şi atestare profesională;3. doamna elena apostolescu în funcţia de vicepreşedinte ...

Monitorul Oficial 935 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 935/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 972 din 16 decembrie 2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015

Având în vedere:- scrisoarea comisiei europene (ce) ares (2015) 1448499 din 1 aprilie 2015;- scrisoarea comisiei europene (ce) ares (2015) 4236993 din 12 octombrie 2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă utilizarea procentului de 2% pentru stabilirea sumelor care se decertifică definitiv şi, respectiv, care ...

 HOTĂRÂRE nr. 968 din 16 decembrie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 79 din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii consiliului local al municipiului târgu jiu nr. 382 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată prin hotărârea consiliului local al municipiului târgu jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 934 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 934/2015)

 REZOLUTIE nr. 2.244 din 23 octombrie 2015 adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7541-a întâlnire din 23 octombrie 2015 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015

OrganizaŢia naŢiunilor unite s/res/2244 (2015)consiliul de securitate distribuţie: generală, 23 octombrie 2015consiliul de securitate,reamintind toate rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile preşedintelui său cu privire la situaţia din somalia şi eritreea, îndeosebi rezoluţiile 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013), 2142 (2014) ...

Monitorul Oficial 936 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 936/2015)

 REZOLUŢIA MSC 382(94) din 21 noiembrie 2014 Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat rezoluţia a.414(xi) cu privire la codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu), a autorizat comitetul să modifice codul atunci când este cazul, în urma consultărilor cu organizaţiile competente, pe care comitetul le consideră necesare,recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de recomandările făcute de către ...

 REZOLUŢIA MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014 Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat rezoluţia a.649(16) cu privire la codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu 1989), a autorizat comitetul să modifice codul atunci când este cazul, ţinând cont de evoluţia caracteristicilor de proiectare şi de siguranţă şi în urma consultărilor cu organizaţiile competente,recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra ...

Monitorul Oficial 935 din 17 Decembrie 2015 (M. Of. 935/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 969 din 16 decembrie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu, precum şi pentru transmiterea parţială din aceste imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile hotărârii consiliului local al municipiului târgu jiu nr. 383 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată prin hotărârea ...

 HOTĂRÂRE nr. 967 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (2) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de 377.472,250 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2015." prim-ministru  dacian ...

 HOTĂRÂRE nr. 970 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 930 din 16 Decembrie 2015 (M. Of. 930/2015)

 NORME din 2 decembrie 2015 privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015

Art. 1(1) ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia se face prin concurs sau examen, cu aplicarea prevederilor titlului i din regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament-cadru, şi a prevederilor prezentelor norme.(2) ...

 REZOLUTIE nr. MEPC.256(67) din 17 octombrie 2014 privind Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015

Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind art. 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de art. 16 al convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare convenţia din 1973) şi de art. vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al organizaţiei funcţia de ...

 REZOLUTIE nr. MEPC.257(67) din 17 octombrie 2014 privind Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015

   amendament la anexa iii la marpol  (amendament la apendicele privind criteriile pentru   identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind art. 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de art. 16 al convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (convenţia din 1973) şi de art. vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a protocolului din ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 noiembrie 2015 pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015

Având în vedere proiectul codului deontologic al notarilor publici din românia, elaborat şi prezentat congresului notarilor publici din românia de către comisia pentru modificarea şi completarea codului deontologic,luând în considerare faptul că proiectul codului deontologic a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici de către comisia de elaborare, atât prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecărui notar public, cât şi prin postare pe site-ul uniunii naţionale a notarilor publici din românia,luând în considerare amendamentele privind redactarea, făcute în cadrul lucrărilor congresului notarilor publici din românia,ţinând seama de dezbaterile din cadrul congresului notarilor publici din românia, precum şi de votul celor 290 ...

 CODUL DEONTOLOGIC din 14 noiembrie 2015 al notarilor publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1reguli generale(1) codul deontologic al notarilor publici din românia, denumit în continuare cod, stabileşte principiile de bază ale eticii profesionale a notarilor, standardele de conduită morală şi etică după care notarii se vor ghida în relaţiile cu autorităţile de stat, cu persoanele fizice şi juridice, cu ceilalţi colegi, cu uniunea naţională a notarilor publici din românia, denumită în continuare uniune, camerele notarilor publici, denumite în continuare camere, precum şi cu entităţile acestora.(2) codul este menit să garanteze buna îndeplinire de către notarul public a misiunii sale.(3) scopul acestui cod este acela de a stabili standarde de conduită ...

Monitorul Oficial 931 din 16 Decembrie 2015 (M. Of. 931/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 7 decembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/559 din 26 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:a) prezentarea măsurilor pe care comisia, cu sprijinul agenţiilor relevante ale uniunii europe, le va lua pentru a consolida sistemul uniunii europe ...

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 7 decembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere procesul-verbal al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/560 din 26 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 11. În contextul pachetului privind migraţia se notează:a) importanţa comunicării ca imagine de ansamblu a posibilităţilor de care dispun achizitorii publici, autorităţile contractante, pentru furnizarea rapidă de infrastructură (locuinţe), ...

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 decembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri operaţionale, bugetare şi juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 490 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere procesul-verbal al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/562 din 26 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 11. În contextul pachetului privind migraţia se notează:a) identificarea unei serii de acţiuni prioritare care să fie întreprinse în cursul următoarelor 6 luni;b) acţiunile întreprinse de comisie şi agenţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 decembrie 2015 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 485 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere procesul-verbal al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/561 din 26 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 11. În contextul pachetului privind migraţia se notează:a) detalierea domeniilor de alocare, în principal fami, frontex, europol, easo;b) efectuarea modificărilor necesare pentru adoptarea de măsuri imediate în lunile care ...

 NORMĂ nr. 21 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

Potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în şedinţa din data de 9 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 53 din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în românia, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inorma autorităţii de ...

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 15 decembrie 2015 privind modificarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 461 din 25 iulie 2013, se modifică după cum urmează:1. articolul 56 va avea următorul cuprins:"art. 56. - (1) preşedintele româniei are dreptul, înainte de a promulga legea, să solicite ambelor camere, printr-o cerere motivată, o nouă deliberare asupra legii sau a unor articole din lege adoptate în şedinţa comună a celor două camere. cererile de reexaminare a legilor adoptate în şedinţe comune se trimit spre dezbatere comisiilor sesizate iniţial în ...

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 7 decembrie 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii - COM(2015) 473 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 550 din 24 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a procedat la examinarea propunerii de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 7 decembrie 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 557 din 25 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a procedat la examinarea propunerii de regulament al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 7 decembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei - O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/549 din 24 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 11. strategia privind piaţa unică digitală stabileşte viitoarele modificări legislative care vor avea loc în următoarele trei direcţii:a) facilitarea accesului transfrontalier la bunuri şi servicii online;b) îmbunătăţirea reţelelor şi serviciilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 7 decembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM (2015) 510 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere procesul-verbal al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/563 din 26 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 11. În contextul pachetului privind migraţia se notează:a) referiri clare la participarea fiecărei ţări în situaţia actuală de criză;b) stadiul actual al realizării acţiunilor prioritare prezentat în comunicare; aceasta ...

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 7 decembrie 2015 privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere procesul-verbal al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/558 din 26 noiembrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În contextul pachetului privind migraţia se notează:a) importanţa comunicării ca sinteză a instrumentelor de acţiune externă aplicabile în prezent sau avute în vedere în susţinerea eforturilor de gestionare a ...

 REZOLUŢIE MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014 privind amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat rezoluţia a.1023(26) cu privire la codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu 2009), a autorizat comitetul să modifice codul dacă este necesar, ţinând cont de evoluţia în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente,recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,Ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de ...

Monitorul Oficial 932 din 16 Decembrie 2015 (M. Of. 932/2015)

 INSTRUCŢIUNI din 11 noiembrie 2015 privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - "Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) În conţinutul acestor instrucţiuni se vor folosi următoarele abrevieri:● ue - uniunea europeană;● see - spaţiul economic european;● cnpp - casa naţională de pensii publice;● dgambp - direcţia generală accidente de muncă şi boli profesionale;● fiam - formular pentru înregistrarea accidentului de muncă;● bp2 - fişă de declarare a cazului de boală profesională;● documentul portabil da1 - document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale;● documentul portabil a1 - certificat privind legislaţia în materie de securitate socială care se aplică titularului;● ctp - ...

Monitorul Oficial 930 din 16 Decembrie 2015 (M. Of. 930/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea completării Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 din 16 decembrie 2015

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 64 din 21 august 2015, prin care s-au aprobat propunerile de modificare şi completare a statutului uniunii naţionale a notarilor publici din românia, ca urmare a situaţiei create la camera notarilor publici suceava, prin demisia întregului colegiu director,luând în considerare faptul că proiectul statutului a fost transmis, spre consultare, adunărilor generale ale camerelor notarilor publici, iar, dintre acestea, un număr de 10 camere ale notarilor publici au aprobat propunerile de modificare, la celelalte camere ale notarilor publici adunările generale fiind programate ulterior congresului,ţinând seama de dezbaterile din ...

Monitorul Oficial 928 din 15 Decembrie 2015 (M. Of. 928/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 14 decembrie 2015 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 19 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îl numeşte, pentru un mandat de 4 ani, pe domnul stan bogdan în funcţia de preşedinte al agenţiei naţionale de integritate.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 14 decembrie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 14 ...

 HOTĂRÂRE nr. 963 din 9 decembrie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional (por), denumite ...

 ÎNCHEIERE din 23 septembrie 2015 referitoare la judecarea recursului declarat de reclamantul Georgescu Corneliu Cătălin, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria Fieni prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, Consiliul Local Fieni, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, şi Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Fieni reprezentată prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015

Dosar nr. 7.475/120/2012*preşedinte - firiceanu maria-geaninajudecător - androne liliana feliciajudecător - cioponea irina nicoleta elisabetagrefier - gal curelea nicoletape rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul georgescu corneliu cătălin, domiciliat în bucureşti, bd. drumul taberei nr. 90, bl. c8, sc. 5, ap. 183, sectorul 6, împotriva sentinţei nr. 293 din 24 martie 2015, pronunţată de tribunalul dâmboviţa - secţia a ii-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi primăria fieni prin primar, cu sediul în fieni, judeţul dâmboviţa, consiliul local fieni, cu sediul în fieni, judeţul dâmboviţa, şi ...

 ÎNCHEIERE din 30 septembrie 2015 referitoare la judecarea recursului declarat de reclamantul Georgescu Corneliu Cătălin, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria Fieni prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, Consiliul Local Fieni, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, şi Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Fieni reprezentată prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015

Dosarul nr. 7.475/120/2012*preşedinte - firiceanu maria-geaninajudecător - androne liliana feliciajudecător - cioponea irina nicoleta elisabetagrefier - gal curelea nicoletape rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul georgescu corneliu cătălin, domiciliat în bucureşti, bd. drumul taberei nr. 90, bl. c8, sc. 5, ap. 183, sectorul 6, împotriva sentinţei nr. 293 din 24 martie 2015, pronunţată de tribunalul dâmboviţa - secţia a ii-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi primăria fieni prin primar, cu sediul în fieni, judeţul dâmboviţa, consiliul local fieni, cu sediul în fieni, judeţul dâmboviţa, şi unitatea administrativ-teritorială oraşul fieni ...

Monitorul Oficial 926 din 15 Decembrie 2015 (M. Of. 926/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 decembrie 2015 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2016 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 252 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul camerei deputaţilor pe anul 2016, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 340.772 mii lei, din care 340.272 mii lei la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 500 mii lei la capitolul 68.01 "asigurări şi asistenţă socială".(2) la capitolul 51.01, suma de 340.272 mii lei a fost repartizată astfel:a) cheltuieli pentru activitatea proprie ...

Monitorul Oficial 925 din 14 Decembrie 2015 (M. Of. 925/2015)

 NORME METODOLOGICE din 9 decembrie 2015 de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015

Art. 1pensia de serviciu se acordă, la cerere, în condiţiile prevăzute de legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor corpului diplomatic şi consular al româniei, denumită în continuare lege.art. 2categoriile de persoane prevăzute de lege care beneficiază de pensie de serviciu sunt următoarele:a. membrii corpului diplomatic şi consular al româniei cu o vechime de cel puţin 15 ani în ministerul afacerilor externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani, şi anume:a)ministrul afacerilor externe;b) secretarii de stat şi subsecretarii de stat din ministerul afacerilor externe;c) secretarul general şi secretarul general adjunct din ministerul afacerilor externe;d) ambasador;e) ministru plenipotenţiar;f) ...

 HOTĂRÂRE nr. 962 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (30) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32) , cu următorul cuprins:"(31) pentru anul 2015 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015

Situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată constă în asigurarea în cel mai scurt timp a resurselor financiare în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, ceea ce va avea un impact major asupra sumelor care vor putea fi declarate la comisia europeană şi va conduce la evitarea dezangajării automate de către comisie a unor fonduri importante pe anumite programe operaţionale.În aceste condiţii, ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 se impune a fi modificată, în sensul majorării plafonului sumelor alocate temporar din venituri din privatizare, de la 5 ...

 HOTĂRÂRE nr. 954 din 9 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor corpului diplomatic şi consular al româniei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor corpului diplomatic şi consular al româniei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează:   -----------------  viceprim-ministru, ministrul economiei,  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, costin grigore borcministrul muncii, familiei,   protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,  claudia-ana costea ministrul afacerilor externe, lazăr comănescubucureşti, 9 decembrie 2015.nr. 954.anexĂ   norme metodologice  de aplicare a legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor ...

Monitorul Oficial 921 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 921/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015

Având în vedere faptul că în cadrul summitului nato din marea britanie, la care au participat miniştrii apărării din statele membre nato, a fost elaborat un plan de acţiune al alianţei pentru creşterea capacităţii operaţionale şi a fost aprobată constituirea şi operaţionalizarea pe teritoriul româniei a două structuri nato de comandă-control: comandamentul unităţii de integrare a forţelor nato/nfiu şi comandamentul diviziei multinaţionale de sud-est/mnd se hq, care trebuie să fie puse la dispoziţia alianţei în prima jumătate a anului 2016,reţinând faptul că românia s-a angajat să realizeze aceste capabilităţi până la summitul nato din polonia din iulie 2016, precum şi ...

Monitorul Oficial 922 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 922/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 958 din 9 decembrie 2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate "s.n.g.n. romgaz - s.a. - conducta de aducţiune a sondei 15 bilciureşti", judeţul dâmboviţa, în suprafaţă de 29.020 mp, potrivit planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică ...

 HOTĂRÂRE nr. 959 din 9 decembrie 2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate "s.n.g.n. romgaz - s.a. - instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 bătrâneşti, judeţul bacău", în suprafaţă de 1.202 mp, potrivit planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se ...

Monitorul Oficial 923 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 923/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015

Având în vedere faptul că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 a personalului din sectorul bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015,ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului, până la care cota maximă de contribuţie de ...

Monitorul Oficial 922 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 922/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 961 din 9 decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţiiart. 1(1) ministerul pentru consultare publică şi dialog civic, denumit în continuare ministerul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în ...

Monitorul Oficial 914 bis din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 914 bis/2015)

 ANEXĂ din 26 noiembrie 2015 la Ordinul nr. 1.340/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 bis din 10 decembrie 2015

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 700/2014, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 571 şi 571 bis din 531 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 6accesul la informaţiile conţinute în bazele de date ale agenţiei naţionale numai de către persoanele autorizate de agenţia naţională. accesul la aceste informaţii se face pe bază de user şi parolă. utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea ...

Monitorul Oficial 915 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 915/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 9 decembrie 2015 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 10 decembrie 2015

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 437 din 18 iunie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:""a) să intervină la dezbaterile generale, respectiv la dezbaterea moţiunilor, printr-o singură intervenţie realizată de un reprezentant comun;"."2. la articolul 60, punctul 17 va avea următorul cuprins:"17. comisia pentru regulament- elaborarea rapoartelor privind proiectele de hotărâri pentru modificarea şi completarea regulamentului camerei deputaţilor; interpretarea regulamentului; analiza intervenţiilor referitoare la procedura legislativă formulate în plenul camerei ...

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 9 decembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat steluţa-gustica cătăniciu, aparţinând grupului parlamentar alde, trece de la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în calitate de membru.această hotărâre a fost adoptată de ...

 HOTĂRÂRE nr. 951 din 9 decembrie 2015 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2015 de un ajutor anual în cuantum de 335 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi ...

Monitorul Oficial 914 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 914/2015)

 NORMĂ din 30 octombrie 2015 privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015

În îndeplinirea atribuţiilor rezultate din prevederile art. 61 lit. i) şi k) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare oug nr. 90/2008, consiliul pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile, denumit în continuare csippc, poate emite norme şi reglementări proprii cu privire la supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar şi are dreptul de a conduce investigaţii proprii referitoare la ...

Monitorul Oficial 915 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 915/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 950 din 9 decembrie 2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al poziţiei 42 din anexa nr. 5 şi al poziţiei 43 din anexa nr. 6 la legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 5 la legea ...

Monitorul Oficial 916 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 916/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 952 din 9 decembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xxiii^2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului autorităţii pentru administrarea activelor statului pe anul 2015 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 48.704 mii lei la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "bunuri şi servicii", articolul 20.25 "cheltuieli judiciare şi extrajudiciare ...

 HOTĂRÂRE nr. 955 din 9 decembrie 2015 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, cu suma de 1.150 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale ...

Monitorul Oficial 917 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 917/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 953 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile:- regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit;- deciziei comisiei c (2015) 2.771 din 30 aprilie 2015 de modificare a deciziei c (2013) 1.573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea ...

Monitorul Oficial 916 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 916/2015)

 PROCEDURĂ din 30 octombrie 2015 privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015

Art. 1 obiectul proceduriiobiectul procedurii îl constituie efectuarea de investigaţii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar.art. 2 sfera de cuprindere a investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit(1) se supun investigaţiilor toţi auditorii statutari şi toate firmele de audit, membri ai camerei auditorilor financiari din românia, denumită în continuare cafr, care desfăşoară activităţi de audit statutar.(2) investigaţia se desfăşoară în principal asupra auditorilor statutari care semnează rapoartele de audit statutar în nume propriu sau în numele unei firme de audit.art. 3 atribuţiile departamentului monitorizare şi investigaţiidepartamentul monitorizare şi investigaţii (dmi) desfăşoară:a) investigaţii ...

Monitorul Oficial 917 din 10 Decembrie 2015 (M. Of. 917/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 957 din 9 decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afacerisecŢiunea 1dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţiiart. 1 (1) ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, care aplică strategia şi programul de guvernare în domeniile economie, industrie, resurse minerale neenergetice, ...

Monitorul Oficial 909 din 09 Decembrie 2015 (M. Of. 909/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 decembrie 2015 privind modificarea Regulamentului Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 36 alineatul (1) litera e), a doua liniuţă va avea următorul cuprins:"- transmiterea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative camerei deputaţilor, în cazul în care aceasta este competentă să le dezbată şi să le adopte ca primă cameră sesizată, ca urmare a hotărârii plenului senatului şi cu ...

Monitorul Oficial 910 din 09 Decembrie 2015 (M. Of. 910/2015)

 NORME GENERALE din 5 noiembrie 2015 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015

A. aspecte generale1. persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare entităţi), consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate (în jurnale, fişe şi alte documente contabile, după caz).2. documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:- denumirea documentului;- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 23 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 23 noiembrie 2015, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de colaborare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi ministerul fondurilor europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru ...

Monitorul Oficial 910 bis din 09 Decembrie 2015 (M. Of. 910 bis/2015)

 NORME SPECIFICE din 5 noiembrie 2015 de utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 2)*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 bis din 9 decembrie 2015

──────────*) aprobate de ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 910 din 9 decembrie 2015.────────── nomenclatoruldocumentelor financiar-contabile┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│nr. │ denumire │ cod ││crt.│ ...

Monitorul Oficial 913 din 09 Decembrie 2015 (M. Of. 913/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 107 din 9 decembrie 2015 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 9 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat ioan oltean, în dosarul nr. 660/p/2014 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan ...

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 9 decembrie 2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 9 decembrie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat cătălin-florin teodorescu, în dosarul nr. 660/p/2014 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor cu adresa nr. 97.760 din 27 noiembrie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei ...

Monitorul Oficial 912 din 09 Decembrie 2015 (M. Of. 912/2015)

 PROCEDURĂ din 2 decembrie 2015 privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015

Cap. iprocedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale accesorii sub o anumită limită1. În situaţia în care debitorul nu îşi achită obligaţiile fiscale principale la termenul de scadenţă, organul fiscal central calculează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă prevăzut la art. 154 şi 155 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare cod de procedură fiscală, şi până la data ...

Monitorul Oficial 910 bis din 09 Decembrie 2015 (M. Of. 910 bis/2015)

 ANEXA din 5 noiembrie 2015 privind modelele documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 bis din 9 decembrie 2015

──────────conţinută de ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 910 din 9 decembrie 2015. ────────── modelele documentelor financiar-contabileentitatea ......................  registrul-jurnal  nr. pagină ......┌─────┬────────┬────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ data │ documentul │ │ simbol conturi │ sume ││crt. │ înreg. │(felul, nr.,│explicaţii├─────────┬──────────┼─────────┬──────────┤│ │ │ data) │ ...

Monitorul Oficial 908 din 08 Decembrie 2015 (M. Of. 908/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 3 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 76/2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea senatului nr. 76/2015 privind bugetul senatului pe anul 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 25 noiembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (1), partea introductivă, litera a) şi prima liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) bugetul senatului ...

Monitorul Oficial 907 din 08 Decembrie 2015 (M. Of. 907/2015)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 17 noiembrie 2015 privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015

Cap. 1generalităţi1.1. scop(1) scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cadrului reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la evaluarea, autorizarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de handling la sol.(2) autoritatea aeronautică civilă română evaluează, autorizează şi supraveghează organizaţiile care desfăşoară activităţi de handling în baza atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile.(3) pentru a putea desfăşura activităţi de handling pe un aerodrom ...

Monitorul Oficial 903 bis din 04 Decembrie 2015 (M. Of. 903 bis/2015)

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport (Anexa nr. 1)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme creează cadrul necesar pregătirii şi atestării profesionale a managerilor de transport prevăzuţi în cuprinsul regulamentului (ce) nr. 1071/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a directivei 96/26/ce a consiliului, denumit în continuare regulament, şi în cuprinsul ordonanţei guvernului nr. 27/2011 privind transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.(2) managerii de transport se definesc ...

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto (Anexa nr. 2)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) pentru a-şi putea exercita ocupaţia, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puţin una dintre categoriile c1, c1e, c şi ce, respectiv d1, d1e, d şi de, trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.(2) prezentele norme nu se aplică conducătorilor auto care conduc:a) vehicule cu o viteză maximă autorizată care nu depăşeşte 45 km/h;b) vehicule utilizate de sau aflate sub controlul forţelor armate, apărării civile, inspectoratului general ...

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase (Anexa nr. 3)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme reglementează modul de pregătire şi atestare profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.(2) dispoziţiile prezentelor norme se completează corespunzător cu cele ale secţiunii 1.8.3 din anexa a la acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (adr), încheiat la geneva la 30 septembrie 1957, la care românia a aderat prin legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) Întreprinderile care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase ori care desfăşoară operaţiuni ...

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase (Anexa nr. 4)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în anexele la acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (adr), încheiat la geneva la 30 septembrie 1957, la care românia a aderat prin legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare a.d.r., trebuie să deţină un certificat a.d.r. eliberat de ministerul transporturilor prin autoritatea rutieră română - a.r.r., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale ...

Monitorul Oficial 901 din 04 Decembrie 2015 (M. Of. 901/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 947 din 3 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 948 din 3 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 949 din 3 decembrie 2015 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul gheorghe predescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la chicago, statele unite ale americii.art. 2domnul gheorghe predescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------p. ministrul afacerilor externe,george ciamba,   secretar de statbucureşti, 3 decembrie 2015.nr. 949.-----

Monitorul Oficial 903 bis din 04 Decembrie 2015 (M. Of. 903 bis/2015)

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul (Anexa nr. 6)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.(2) certificatul pentru transport cu troleibuzul reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.(3) certificatele cpi sau cpc valabile pentru vehiculele din categoriile d1, d1e, d sau de, eliberate conform prevederilor anexei nr. 2, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil ...

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate (Anexa nr. 7)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate.(2) certificatul pentru transport de vehicule avariate reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.(3) certificatele cpi sau cpc valabile pentru vehiculele din categoriile c1, c1e, c sau ce, eliberate conform prevederilor anexei nr. 2, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.pregătirea profesională ...

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite (Anexa nr. 5)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────dispoziţii generaleart. 1(1) conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în românia şi care au mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport agabaritic.(2) certificatul pentru transport agabaritic reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.(3) obţinerea certificatul pentru transport agabaritic este condiţionată de deţinerea cpc sau cpi pentru transportul de mărfuri.pregătirea profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport agabariticart. 2(1) pregătirea profesională a conducătorilor auto se ...

 NORME din 11 noiembrie 2015 privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere (Anexa nr. 8)*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 bis din 4 decembrie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 903 din 4 decembrie 2015.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme stabilesc condiţiile de organizare şi desfăşurare a examinării în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.art. 2În sensul prezentelor norme, expresiile şi termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:a) candidaţi - cetăţeni români, cetăţeni străini cu domiciliul sau reşedinţa în românia, precum şi cetăţeni ai statelor membre ale uniunii europene sau ale spaţiului economic european cu reşedinţa obişnuită în românia ori aflaţi la studii în românia pentru o perioadă de cel puţin 6 ...

Monitorul Oficial 898 din 03 Decembrie 2015 (M. Of. 898/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 23 noiembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015

Proiect de raport comun 2015 al consiliului şi al comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018)com (2015) 429 finalÎn temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxx/532 din 18 noiembrie 2015,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În ceea ce priveşte priorităţile ...

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 3 decembrie 2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova dan-coman, în dosarul nr. 611/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă senatului cu adresa nr. 95.337 din 20 noiembrie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 172 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ...

Monitorul Oficial 900 din 03 Decembrie 2015 (M. Of. 900/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 noiembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015

În temeiul:- prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederilor art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în data de 23 noiembrie 2015, hotărăşte:art. ihotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 835 din 10 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:- ...

Monitorul Oficial 897 bis din 02 Decembrie 2015 (M. Of. 897 bis/2015)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 12 octombrie 2015 "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ I 13-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 bis din 2 decembrie 2015

──────────*) aprobat de ordinul nr. 845 din 12 octombrie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 897 din 2 decembrie 2015.──────────cuprinscapitol1. obiect. domeniu de aplicare2. condiŢii generale de proiectare Şi executare3. proiectarea instalaŢiilor de ÎncĂlzire4. necesarul de cĂldurĂ pentru ÎncĂlzire5. sisteme de ÎncĂlziretipuri de sisteme de încălzire şi alcătuirea principială a acestora.alegerea agentului termic în instalaţiile interioareÎncălzirea de gardăsisteme de încălzire centrală cu apă caldăsisteme de încălzire centrală cu abur de joasă presiune.sisteme de încălzire centrală cu aer cald sisteme de încălzire prin radiaţie6. echipamente de ÎncĂlzire a ÎncĂperilor7. surse de energie utilizate pentru ÎncĂlzirea clĂdirilorcentrale termice ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016