Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2015 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2015

Monitorul Oficial 84 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 84/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vi.10 şi pct. x din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i ordonanţa guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul ...

 ORDONANŢĂ nr. 11 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.1 şi pct. x din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 175, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 175. - (1) autorizaţia sanitară de funcţionare se emite în condiţiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi ...

Monitorul Oficial 83 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 83/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015

Având în vedere art. 16 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 1.082/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (gect), cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.1 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de cooperare teritorială, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 769 din 13 noiembrie 2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 52/2008, se modifică şi se ...

Monitorul Oficial 84 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 84/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 12 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iv.1 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (3), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) cereri de plată - ...

Monitorul Oficial 83 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 83/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 28 ianuarie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea universităţii tehnice din cluj-napoca, aflată în coordonarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice, a imobilului având ...

 PROCEDURĂ din 18 decembrie 2014 de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile legii nr. 126/2014 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, denumită în continuare lege, sunt aplicabile persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, acordate în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul ...

 PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2015 de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile legii nr. 126/2014 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, denumită în continuare lege, sunt aplicabile persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, acordate în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul ...

Monitorul Oficial 81 din 30 Ianuarie 2015 (M. Of. 81/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.5 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicdupă alineatul (1) al articolului 35^1 din legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 339 din 8 mai 2010, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a guvernului, la propunerea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."prim-ministru  victor-viorel ponta contrasemnează:------------------  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,   nicolae-liviu dragnea  ministrul finanţelor ...

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) se aprobă organizarea loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.(2) loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în românia, definite potrivit legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri ...

 NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2015 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. 96 din 28 ianuarie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015.──────────cap. iprevederi generale1.1. autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. situaţiile financiare ale anului 2014 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.1.3. situaţiile financiare anuale se ...

Monitorul Oficial 76 din 29 Ianuarie 2015 (M. Of. 76/2015)

 NORME din 7 ianuarie 2015 de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015

Art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.(2) bursa de rezidenţiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, ...

Monitorul Oficial 77 din 29 Ianuarie 2015 (M. Of. 77/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 ianuarie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului brăila de către doamna vîlcu vasilica. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 28 ianuarie 2015.nr. 45. -----

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 28 ianuarie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Olteanu Nicu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul olteanu nicu lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului brăila. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 28 ianuarie 2015.nr. 46.  ------

Monitorul Oficial 78 din 29 Ianuarie 2015 (M. Of. 78/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 14. - (1) executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în ...

 ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.2 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 205 din 24 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) departamentul pentru egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului muncii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă realizarea de către ministerul finanţelor publice, în colaborare cu serviciul de telecomunicaţii speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea ministerului finanţelor publice, care desfăşoară activităţi de interes ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 ianuarie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, înscrise în anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 71 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 71/2015)

 PROCEDURILE SPECIFICE din 26 ianuarie 2015 de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015

Art. 1 se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare, pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul iv al anului 2014, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.art. 2 (1) ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime de motorină, defalcate pe structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/ păsări/albine/viermi de mătase şi/sau pe lucrările de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa la hotărârea guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul iv al anului 2014.(2) În cazul în care cantităţile de ...

Monitorul Oficial 74 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 74/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 4 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 şi pct. x din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 11 alineatul (1^3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^3) contribuabilii, persoane impozabile stabilite în românia, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de tva conform prevederilor art. 153 alin. ...

Monitorul Oficial 74 bis din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 74 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI din 30 decembrie 2014 Aeronautice Civile Române RACR-ATS - "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 bis din 28 ianuarie 2015

──────────*) aprobate de ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 74 din 28 ianuarie 2015.──────────preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin codul aerian civil aprobat prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, legislaţia comunitară relevantă, precum şi în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate, emise sau adoptate în ...

Monitorul Oficial 75 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 75/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 21 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afacerisecŢiunea 1dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi ...

Monitorul Oficial 73 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 73/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) ministerul economiei, comerţului ...

Monitorul Oficial 74 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 74/2015)

 NORME din 22 ianuarie 2015 privind procedurile simplificate de vămuire EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea mărfurilor în procedură normală, prin utilizarea procedurilor simplificate prevăzute la art. 253 din regulamentul (cee) nr. 2.454/93 al comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a regulamentului (cee) nr. 2.913/92 al consiliului de instituire a codului vamal comunitar.art. 2 (1) autorizaţia pentru procedura declaraţiei simplificate sau pentru procedura de vămuire la domiciliu se acordă, în condiţiile prezentelor norme, persoanelor care:a) solicită utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu; şi/saub) solicită ...

Monitorul Oficial 67 din 27 Ianuarie 2015 (M. Of. 67/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 7 ianuarie 2015 privind aprobarea stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei cernăteşti, judeţul buzău, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,shhaideh sevil,secretar de statbucureşti, 7 ianuarie 2015.nr. 8.anexa 1 stema   comunei cernăteşti, judeţul buzău──────────*) notă ctce:stema comunei cernăteşti, judeţul buzău se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 ianuarie 2015 privind aprobarea stemei oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului băbeni, judeţul vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 14 ianuarie 2015.nr. 25.anexa 1 stemaoraşului băbeni, judeţul vâlcea──────────*) notă ctce:stema oraşului băbeni, judeţul vâlcea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 27 ianuarie ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, literele a)-e), j), n) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) atribuţiile prevăzute la art. 8 şi ...

Monitorul Oficial 68 din 27 Ianuarie 2015 (M. Of. 68/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului reghin", secţiunea i "bunuri imobile", la hotărârea guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul mureş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la poziţia nr. 33 ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. anexa nr. 65 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei podu turcului" se modifică şi se completează ...

Monitorul Oficial 70 din 27 Ianuarie 2015 (M. Of. 70/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 3 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.10 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol uniclegea nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la forumul internaţional al echipelor de răspuns la incidente de securitate cibernetică (forum of incident response and security teams-first) şi la forumul tf/csirt trusted introducer (ti) din cadrul asociaţiei transeuropene a reţelelor din domeniul cercetării şi al educaţiei (transeuropean research and education network association-terena) în scopul menţinerii participării centrului naţional de răspuns la incidente de securitate cibernetică cert-ro la aceste două organisme neguvernamentale, publicată ...

Monitorul Oficial 68 din 27 Ianuarie 2015 (M. Of. 68/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, precum şi planurile de acţiune aferente acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru victor-viorel pontacontrasemnează:   ------------------  ministrul tineretului şi sportului,   gabriela szabo   ministrul finanţelor publice,darius-bogdan vâlcov  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneap. ministrul agriculturii   şi dezvoltării rurale, dumitru daniel botănoiu, secretar de stat   ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,  sorin mihai cîmpeanu  ministrul sănătăţii,   nicolae bănicioiu   ministrul apărării naţionale,  mircea duşaministrul muncii,   familiei, protecţiei sociale şi persoanelor ...

Monitorul Oficial 65 din 26 Ianuarie 2015 (M. Of. 65/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă normele metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul sănătăţii,nicolae bănicioiup. ministrul pentrusocietatea informaţională,bebe-viorel ionică,secretar de statministrul transporturilor,ioan rusministrul apărării naţionale,mircea duşadirectorul serviciuluide protecţie şi pază,lucian-silvan pahonţup. directorul serviciuluide informaţii externe,general silviu predoiudirectorul serviciuluide telecomunicaţii speciale,marcel oprişdirectorul serviciuluiromân de informaţii,george cristian maiorpreşedintele casei naţionalede asigurări de sănătate,vasile ciurcheaministrul afacerilor externe,bogdan ...

 NORME METODOLOGICE din 21 ianuarie 2015 privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 34 din 21 ianuarie 2015, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 65 din 26 ianuarie 2015.──────────art. 1(1) dosarul electronic de sănătate, denumit în continuare des, este o componentă a sistemului informaţional sanitar şi reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel naţional, cuprinzând date şi informaţii medicale relevante pentru medici şi pacienţi.(2) dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor, aceştia fiind şi proprietarii de drept ale acestor informaţii/date.art. 2utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop principal creşterea calităţii şi eficienţei actului medical ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, partea introductivă a literei d) va avea următorul cuprins:"d) registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din regulamentul (ue) nr. 702/2014 al comisiei, precum şi legislaţiei naţionale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor:".2. la articolul 19, alineatul (2) va avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la bucureşti la 28 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 5 convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii, prin scrisoarea*) semnată la luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la bucureşti la 2 decembrie 2014, la contractul de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat ...

Monitorul Oficial 56 din 23 Ianuarie 2015 (M. Of. 56/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) autoritatea naţională pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare, denumită în continuare ancsi, cu sediul în municipiul bucureşti, str. d. i. mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice ...

Monitorul Oficial 58 din 23 Ianuarie 2015 (M. Of. 58/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, ale regulamentului de punere în aplicare (ue) nr. 543/2011 al comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, precum şi ale regulamentului delegat (ue) nr. 932/2014 al comisiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 21 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 21 ianuarie 2015 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a imobilelor proprietatea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea ...

Monitorul Oficial 55 din 22 Ianuarie 2015 (M. Of. 55/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea modificării Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2004 EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 22 ianuarie 2015

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a modificării normei "finanţarea cu dobândă subvenţionată (ni-fin-06-ix/0)",ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;– nota de aprobare nr. 116 din 12 decembrie 2014 şi avizul de transmitere nr. 117 din 12 ...

Monitorul Oficial 52 din 22 Ianuarie 2015 (M. Of. 52/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 43 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei păuca" la hotărârea guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul sibiu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la poziţia nr. 105, coloana "denumirea bunului" va ...

Monitorul Oficial 53 din 22 Ianuarie 2015 (M. Of. 53/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 ianuarie 2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iarticolul 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10. - (1) trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de ...

 CIRCULARĂ nr. 2 din 15 ianuarie 2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,27% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,31% pe an.preşedintele ...

 CIRCULARĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2015 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 7,25% pe an. preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 15 ianuarie 2015.nr. 3. ----

 CIRCULARĂ nr. 4 din 15 ianuarie 2015 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:- 5,30% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;- 5,30% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua.   preşedintele consiliului ...

Monitorul Oficial 55 din 22 Ianuarie 2015 (M. Of. 55/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a normei "garanţii eximbank în numele şi în contul statului (ni-gar-10-iv/0)",ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de exportimport a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 120 din 15 decembrie 2014 şi avizul de transmitere nr. ...

 NORMĂ din 14 ianuarie 2015 privind "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, ...

Monitorul Oficial 54 din 22 Ianuarie 2015 (M. Of. 54/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din legea nr. 291/2013 pentru modificarea legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele de aplicare a legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2criteriile privind autorizarea funcţionării unităţilor emitente care pot desfăşura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanţelor ...

 NORME din 14 ianuarie 2015 de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015

Cap. iangajatoriart. 1(1) angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevăzuţi la art. 1 din legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare angajatori, stabilesc împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, contractarea achiziţionării tichetelor de masă cu una sau mai multe unităţi emitente astfel cum sunt prevăzute în art. 2 alin. (1) din legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare.(2) contractarea achiziţionării tichetelor de masă se face ţinând seama de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum şi de dispersia ...

Monitorul Oficial 53 din 22 Ianuarie 2015 (M. Of. 53/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul educaţiei şi cercetării Ştiinţifice, înfiinţat prin reorganizarea ministerului educaţiei naţionale, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului.(2) ministerul ...

Monitorul Oficial 50 din 21 Ianuarie 2015 (M. Of. 50/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru proiecte de infrastructură, investiţii străine, parteneriat public-privat şi promovarea exporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 510 din 9 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind organizarea şi funcţionarea departamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 21 ianuarie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ion constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului constanţa. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 21 ianuarie 2015.nr. 29. -----

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 decembrie 2014 privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2014, emite următoarea hotărâre:art. i metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, şi al art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) ministerul transporturilor este organ de specialitate ...

Monitorul Oficial 49 din 21 Ianuarie 2015 (M. Of. 49/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia guvernului româniei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea strategiei guvernului româniei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 ianuarie 2015 pentru modificarea art. 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 26/2009 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015

În conformitate cu prevederile art. 29 lit. h) din statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 22 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia nr. 3/2009, cu modificările ulterioare,biroul executiv al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia ...

Monitorul Oficial 46 din 20 Ianuarie 2015 (M. Of. 46/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 14 ianuarie 2015 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 12 din hotărârea guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţii temeinic motivate, sumele prevăzute la alin. (1) se pot acorda şi în lei, caz în care personalul are obligaţia de a achiziţiona, anterior plecării ...

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (6) al punctului 23 din titlul vi "taxa pe valoarea adăugată" din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 ianuarie 2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 14 ianuarie 2015, hotărăşte:art. 1În anul 2015, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie 2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015

În temeiulart. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă acordul dintre ministerul afacerilor interne din românia şi departamentul de transport şi servicii tehnice din jersey, channel islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la bucureşti la 7 august 2014 şi la saint helier la 9 septembrie 2014.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:p. viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,ilie botoş,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,george ciamba,secretar de statbucureşti, 14 ianuarie 2015.nr. 12.acord

Monitorul Oficial 43 din 19 Ianuarie 2015 (M. Of. 43/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 512 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) informaţiilor referitoare la operatorii economici din românia care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) ...

Monitorul Oficial 44 din 19 Ianuarie 2015 (M. Of. 44/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 şi pct. x din legea nr. 184/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i legea recunoştinţei pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) persoanele care au obţinut titlurile prevăzute ...

 NORMĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 53 din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în românia, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 14 ianuarie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inorma autorităţii de supraveghere financiară ...

Monitorul Oficial 42 din 19 Ianuarie 2015 (M. Of. 42/2015)

 ÎNCHEIERE din 28 iunie 2011 referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015

Curtea, în aceeaşi constituire şi pentru aceleaşi motive,dispune:amână pronunţarea la data de 5.07.2011.pronunţată în şedinţă publică azi, 28.06.2011.  preŞedinte,   alina ŞuŢugrefier,   miron-cornel olaru -----

 ÎNCHEIERE din 21 iunie 2011 referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015

Curtea, în aceeaşi constituire şi pentru aceleaşi motive,dispune:amână pronunţarea la data de 28.06.2011.pronunţată în şedinţă publică azi, 21.06.2011.  preŞedinte,   alina ŞuŢugrefier,   miron-cornel olaru -----

 ÎNCHEIERE din 14 iunie 2011 referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015

Dosar nr. 11.879/2/2010curtea constituită din:preşedinte - alina Şuţugrefier - miron-cornel olarupe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamanţii acasandrei nicoleta, avanu steluţa, banu georgeta, baranga victoria, barbu elsa, barbu valeria, bădescu viorica, balanescu tamaita, barladeanu emilian, benfenati sanda, bercaru gabriela, bica doina, bidirel dumitra, bilciu marcela, boita angela, brandusoiu maria, breza cristina, burducea laurenţia, butulan ioana, cantacuz radan maria, cernat ioana, chiriac niculina, ciobotaru lucia roxana, cişmigiu maria, ciubotariu eugenia, cojocaru oprea mihaela, constantin ioana, costea aurica, david despina draga, david doina alice, dima gabriela ivana, dima floarea, dragnea tudoriţa, dudu mariana, ...

 SENTINŢĂ nr. 4.660 din 5 iulie 2011 referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015

Dosar nr. 11.879/2/2010curtea constituită din:preşedinte - alina Şuţugrefier - miron-cornel olarupe rol se află pronunţarea asupra cererii de chemare în judecată formulate de reclamanţii acasandrei nicoleta, avanu steluţa, banu georgeta, baranga victoria, barbu elsa, barbu valeria, bădescu viorica, balanescu tamaita, barladeanu emilian, benfenati sanda, bercaru gabriela, bica doina, bidirel dumitra, bilciu marcela, boita angela, brandusoiu maria, breza cristina, burducea laurenţia, butulan ioana, cantacuz radan maria, cernat ioana, chiriac niculina, ciobotaru lucia-roxana, cişmigiu maria, ciubotariu eugenia, cojocaru oprea mihaela, constantin ioana, costea aurica, david despina draga, david doina alice, dima gabriela ivana, dima floarea, dragnea tudoriţa, ...

Monitorul Oficial 41 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 41/2015)

 PROCEDURI din 20 decembrie 2014 de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015

Cap. idispoziţii introductiveart. 1(1) consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.(2) consiliul de mediere este înfiinţat în baza art. 17 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul bucureşti.(3) consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit ...

Monitorul Oficial 37 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 37/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15 din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generale şi definiţiiart. 1 prezenta hotărâre aprobă obligaţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii.art. 2 În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) unitate sanitară - unitate sanitară care are în structură ...

Monitorul Oficial 37 bis din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 37 bis/2015)

 ANEXE din 15 decembrie 2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 bis din 16 ianuarie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 5.121 din 15 decembrie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei partea i, nr. 37 din 16 ianuarie 2015.──────────anexa 1  plan-cadru de ÎnvĂŢĂmÂnt pentru ciclul inferior al liceuluifiliera vocaŢionalĂ - profilul teologic cultul romano-catolic  specializarea: ghid turism religios┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ aria curricularĂ/ │ clasa a ix-a │ clasa a x-a ││ disciplina ...

Monitorul Oficial 40 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 40/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 14 ianuarie 2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional dezvoltarea resurselor umane (posdru) şi programul operaţional regional (por), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor ianuarie şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 14 ianuarie 2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (24) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (25) şi (26), cu următorul cuprins:"(25) pentru anul 2015, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2015 pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015

1. potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă, sumele recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la medicii de familie care au asigurat în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011 continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând cheltuieli de administrare şi funcţionare ale cabinetelor şi accesoriile aferente, rezultate ca o consecinţă a constatărilor efectuate ...

Monitorul Oficial 39 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 39/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din t.v.a. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) pentru anul 2015, ...

Monitorul Oficial 40 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 40/2015)

 NORME METODOLOGICE din 14 ianuarie 2015 pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015

1. potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă, sumele recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la medicii de familie care au asigurat în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011 continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând cheltuieli de administrare şi funcţionare ale cabinetelor şi accesoriile aferente, rezultate ca o consecinţă a constatărilor efectuate ...

 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2015 pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015

1. potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă, sumele recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la medicii de familie care au asigurat în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011 continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând cheltuieli de administrare şi funcţionare ale cabinetelor şi accesoriile aferente, rezultate ca o consecinţă a constatărilor efectuate ...

Monitorul Oficial 41 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 41/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 14 ianuarie 2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1), (3), (5) şi (6) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasate în anul 2013 la nivelul judeţului şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea asigurării limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, potrivit legii, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ...

Monitorul Oficial 39 bis din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 39 bis/2015)

 ANEXE din 19 decembrie 2014 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 bis din 16 ianuarie 2015

Anexa 1 punctele relevante ale sistemului naţional de transport al gazelor naturale ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │cod punct relevant │ denumire punct relevant │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │pm0250 │mureŞ p12 depo extras │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │pm0266 │csanadpalota import │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │pm0278 ...

Monitorul Oficial 41 din 16 Ianuarie 2015 (M. Of. 41/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 20 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 5. - (1) consiliul este format din 9 membri ...

Monitorul Oficial 34 din 15 Ianuarie 2015 (M. Of. 34/2015)

 NORMĂ din 29 decembrie 2014 de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de amplasare, construcţie, punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.(4) prevederile prezentelor norme se aplică atât solicitanţilor, cât şi ...

Monitorul Oficial 35 din 15 Ianuarie 2015 (M. Of. 35/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i regulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.391/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 38, alineatele (2)-(4) se abrogă.2. la articolul 97, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 97. - (1) copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu ...

Monitorul Oficial 33 din 15 Ianuarie 2015 (M. Of. 33/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*) privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015

──────────*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 privind aprobarea statutului de organizare şi funcţionare şi a codului de etică profesională şi disciplină ale uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 804 din 4 noiembrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. ...

 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicată*) profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015

Cap. iintroducereart. 1codul de etică profesională şi disciplină al uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă împreună cu ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare o.u.g., şi statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă constituie principalele reguli conform cărora uniunea naţională a practicienilor în insolvenţă (unpir), denumită în continuare uniunea, şi membrii ei îşi desfăşoară activitatea.art. 2codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor ...

Monitorul Oficial 34 din 15 Ianuarie 2015 (M. Of. 34/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. vi din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii, al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu completări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 şi 11 din legea nr. 139/2014 privind unele ...

Monitorul Oficial 32 din 15 Ianuarie 2015 (M. Of. 32/2015)

 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2015 de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015

SecŢiunea 1dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de tva potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de tva, întrucât:a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 78^1 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul de procedură fiscală), sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a ...

Monitorul Oficial 29 din 14 Ianuarie 2015 (M. Of. 29/2015)

 ÎNŢELEGERE din 19 noiembrie 2013 în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015

Guvernul româniei şi guvernul quebecului, denumite în continuare părţi,dorind să asigure coordonarea legislaţiilor lor din domeniul securităţii sociale,au convenit dispoziţiile următoare:titlul idispoziţii generaleart. 1definiţiiÎn prezenta înţelegere, cu excepţia cazului în care contextul indică un sens diferit, următoarele expresii înseamnă:a) autoritate competentă: ministrul din românia sau ministrul din quebec responsabil pentru punerea în aplicare a legislaţiei vizate la articolul 2;b) instituţie competentă:  (i) instituţia din partea căreia persoana interesată poate avea dreptul la prestaţii; sau  (ii) instituţia desemnată de către autoritatea competentă a părţii în cauză sau cea responsabilă cu aplicarea legislaţiei vizate la articolul 2;c) legislaţie: legile, reglementările, dispoziţiile statutare şi toate ...

Monitorul Oficial 31 din 14 Ianuarie 2015 (M. Of. 31/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 ianuarie 2015 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015

Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a comunităţii europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin tratatul dintre regatul belgiei, republica cehă, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, irlanda, republica italiană, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungară, republica malta, regatul Ţărilor de jos, republica austria, republica polonă, republica portugheză, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a ...

 NORMĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d) şi e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 6 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. ii şi iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, aprobată prin legea nr. 108/2012,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. ...

Monitorul Oficial 27 din 14 Ianuarie 2015 (M. Of. 27/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 73 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 73 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei vorona" la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a) la poziţia nr. 452, coloana ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 30 mai 2014 şi la Lima la 3 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor din românia şi autoritatea de informaţii financiare - unitatea de informaţii financiare din sfântul scaun/statul cetăţii vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la bucureşti la 30 mai 2014 şi la lima la 3 iunie 2014.prim-ministru  victor-viorel ponta  contrasemnează: ------------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea  Şeful cancelariei primului-ministru,  vlad Ştefan stoicapreşedintele oficiului naţional de prevenire   şi combatere a spălării banilor,  neculae ...

Monitorul Oficial 30 din 14 Ianuarie 2015 (M. Of. 30/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 decembrie 2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015

În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) şi art. 20 lit. f) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, adoptat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de consiliul de mediere, actualizat, care cuprinde două secţiuni.art. 2În anul 2014 tabloul mediatorilor autorizaţi cuprinde două secţiuni, astfel:- secţiunea 1, care ...

Monitorul Oficial 25 din 13 Ianuarie 2015 (M. Of. 25/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) autoritatea pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, denumită în continuare autoritate, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 9 din legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, ...

Monitorul Oficial 26 din 13 Ianuarie 2015 (M. Of. 26/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 29 decembrie 2014 privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i oficiul tehnic de dispozitive medicale certificare, denumit în continuare otdm certificare, se desfiinţează.art. ii personalul încadrat la otdm certificare se preia cu respectarea drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi avute la data preluării pentru fiecare categorie de personal de către agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare anmdm.art. iii (1) agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale preia patrimoniul otdm certificare, stabilit pe baza ...

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din 11 decembrie 2014, hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea consiliului camerei ...

Monitorul Oficial 25 din 13 Ianuarie 2015 (M. Of. 25/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (4) din legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1agenţia zonei montane înfiinţată, potrivit legii nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumită în continuare agenţia, se organizează şi ...

Monitorul Oficial 26 din 13 Ianuarie 2015 (M. Of. 26/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3), art.41 alin. (1) şi art. 51 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din 11 decembrie 2014, hotărăşte:art. 1se aprobă normele privind programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face ...

 NORME din 11 decembrie 2014 privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:- cameră = camera auditorilor financiari din românia;- program de pregătire profesională = ansamblul activităţilor şi acţiunilor realizate de cameră pentru auditori financiari şi stagiari în activitatea de audit financiar, în scopul dezvoltării continue a competenţei profesionale prin cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice. programul cuprinde pregătirea profesională continuă structurată pentru auditori financiari, membri ai camerei, şi cursurile de pregătire profesională pentru stagiari;- sistem de pregătire clasic = procesul de instruire profesională, realizat de cameră, potrivit căruia cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, ...

Monitorul Oficial 21 din 12 Ianuarie 2015 (M. Of. 21/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (1) şi al art. 8 din legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu", denumită în continuare agenţie, înfiinţată potrivit art. 8 din legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, este organ de specialitate al administraţiei publice ...

Monitorul Oficial 20 din 12 Ianuarie 2015 (M. Of. 20/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 17 decembrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Văleni, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei văleni, judeţul olt, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   ---------------ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,nicolae-liviu dragneabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.126.anexa 1stema  comunei văleni, judeţul olt──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, la pagina 2 (a ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.127 din 17 decembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Nucet, Perşinari şi Vârfuri, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor nucet, perşinari şi vârfuri, judeţul dâmboviţa, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.(3) anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   ---------------   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,   nicolae-liviu dragneabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.127.anexa 1.1stema   comunei nucet, judeţul dâmboviţa──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 17 decembrie 2014 pentru aprobarea stemelor comunelor Gugeşti, Jariştea, Negrileşti şi Tulnici, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor gugeşti, jariştea, negrileşti şi tulnici, judeţul vrancea, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.(3) anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta contrasemnează: ---------------  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.128.anexa 1.1 stema comunei gugeşti, judeţul vrancea──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrava şi Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor dumbrava şi victor vlad delamarina, judeţul timiş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.2.(3) anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2. fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.156.anexa 1.1 stema comunei dumbrava, judeţul timiş──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei Şieuţ, judeţul bistriţa-năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.157.anexa 1  stema  comunei Şieuţ, judeţul bistriţa-năsăud──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, la pagina 9 (a ...

Monitorul Oficial 19 din 12 Ianuarie 2015 (M. Of. 19/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2planul de acţiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 se aprobă prin hotărâre a guvernului, până la data de 30 aprilie 2015.   prim-ministruvictor-viorel ponta   contrasemnează:  ----------------ministrul justiţiei,  robert marius cazanciucministrul finanţelor publice,darius-bogdan vâlcovbucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.155.anexĂ   strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020   cuprinsintroducerecapitolul iprincipalele acte normative referitoare la sistemul judiciarcapitolul iiprezentarea contextului actual. definirea problemelorcapitolul iiistrategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-20201. viziune (concept), misiune, valori2. principii generale3. direcţii de acţiune, ...

Monitorul Oficial 18 din 09 Ianuarie 2015 (M. Of. 18/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.187 din 28 decembrie 2014 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 din legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 5 din hotărârea guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 5. - (1) direcţiile pentru agricultură judeţene ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 ianuarie 2015 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul cosmin victor lotreanu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la vârşeţ, republica serbia.art. 2domnul cosmin victor lotreanu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 7 ianuarie 2015.nr. 1. -----

Monitorul Oficial 17 din 09 Ianuarie 2015 (M. Of. 17/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea formularelor de raport anual EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2015

Având în vedere procesul-verbal nr. 10.975 din 18 decembrie 2014 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat (8 voturi pentru, 2 abţineri, 1 vot neexprimat),în temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, hotărăşte:art. 1 se aprobă formularele de raport anual privind activitatea desfăşurată de membrii camerei auditorilor ...

Monitorul Oficial 18 din 09 Ianuarie 2015 (M. Of. 18/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 ianuarie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea institutului de investigare a crimelor comunismului şi memoria exilului românesc, prevăzute în anexa nr. ...

Monitorul Oficial 14 din 08 Ianuarie 2015 (M. Of. 14/2015)

 CIRCULARĂ nr. 1 din 7 ianuarie 2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 7 ianuarie 2015,banca naţională a româniei hotărăşte:Începând cu data de 8 ianuarie 2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 2,5% pe an. preşedintele consiliului de administraţieal băncii naţionale a româniei,   mugur constantin isărescubucureşti, 7 ianuarie 2015.nr. 1. ----

Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2015 (M. Of. 15/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 ianuarie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului brăila de către domnul grosu cătălin ionuţ. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------  viceprim-ministru, ministrul  afacerilor interne, gabriel oprea.bucureşti, 7 ianuarie 2015.nr. 3.------

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, a cantităţii de 40 de tone motorină, în limita sumei de 104 mii lei, necesară desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţul vaslui.(2) cantitatea de combustibil prevăzută la alin. (1) poate fi diminuată în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la ...

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 181 alin. (5) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1până la data de 30 iunie 2015, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, este de 53,30 lei/mwh.art. 2până la data de 30 iunie 2015, pentru gazele naturale din producţia internă înmagazinate, destinate clienţilor ...

Monitorul Oficial 11 din 07 Ianuarie 2015 (M. Of. 11/2015)

 ÎNCHEIERE din 11 februarie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Dosar nr. 4.233/2/2013curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 pronunţate de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.la apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) reprezentată de avocaţi gabriela şi george dimofte cu împuternicire ...

 ÎNCHEIERE din 18 februarie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013, pronunţată de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.curtea,având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.dispune:amână pronunţarea cauzei la data de 25 februarie 2014.pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 februarie 2014.   preŞedintemelania stanciu   judecător, alina petruţa ...

 ÎNCHEIERE din 25 februarie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013, pronunţată de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.curtea,având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.dispune:amână pronunţarea cauzei la data de 4 martie 2014.pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 februarie 2014.   preŞedintemelania stanciu   judecător, alina petruţa ...

 ÎNCHEIERE din 4 martie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013, pronunţată de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.curtea,având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.dispune:amână pronunţarea cauzei la data de 11 martie 2014.pronunţată în şedinţă publică, azi, 4 martie 2014.   preŞedintemelania stanciu   judecător, alina petruţa ...

 ÎNCHEIERE din 11 martie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013, pronunţată de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.curtea,având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.dispune:amână pronunţarea cauzei la data de 18 martie 2014.pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 martie 2014.   preŞedintemelania stanciu   judecător, alina petruţa ...

 ÎNCHEIERE din 18 martie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013, pronunţată de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.curtea,având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.dispune:amână pronunţarea cauzei la data de 25 martie 2014.pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 martie 2014.   preŞedintemelania stanciu   judecător, alina petruţa ...

 ÎNCHEIERE din 25 martie 2014 privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015

Curtea constituită din:preşedinte - melania stanciujudecător - alina petruţa buculeigrefier - mihaela lăcătuşupe rol se află judecarea cererilor de apel formulate de apelanta asociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (a.d.p.f.r.) şi de către apelanta uniunea producătorilor de fonograme din românia (u.p.f.r.) împotriva hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013, pronunţată de completul de arbitri din cadrul oficiului român pentru drepturile de autor, în dosarul nr. 3/2013.curtea,având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.dispune:amână pronunţarea cauzei la data de 26 martie 2014.pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 martie 2014.   preŞedintemelania stanciu   judecător, alina petruţa ...

Monitorul Oficial 8 din 07 Ianuarie 2015 (M. Of. 8/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.183 din 29 decembrie 2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015

Având în vedere:- regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 347 din 20 ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 22 decembrie 2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 22 decembrie ...

Monitorul Oficial 5 bis din 06 Ianuarie 2015 (M. Of. 5 bis/2015)

 ANEXE din 28 octombrie 2014 Planul-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar, a listelor şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 bis din 6 ianuarie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 4.825 din 28 octombrie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 6 ianuarie 2015.──────────anexa 1    planul-cadru de învăţământ al alternativeieducaţionale waldorf pentru învăţământul primarplanul-cadru pentru învăţământul primar alternativ waldorf reprezintă un document reglator esenţial - componentă a curriculumului waldorf.În elaborarea acestui document s-a ţinut seama de prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la structura învăţământului obligatoriu, de asumarea de către românia a pluralismului educaţional, de atingere a finalităţilor curriculumului naţional la încheierea ciclului primar, de adecvarea curriculumului waldorf la contextul socio-cultural naţional, de raportarea la tendinţele actuale şi la ...

Monitorul Oficial 7 din 06 Ianuarie 2015 (M. Of. 7/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.260 din 20 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 87 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 46 alin. (3) şi art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.255 din 20 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta curte de casaţie şi justiţie, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 293/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 2 ...

Monitorul Oficial 6 din 06 Ianuarie 2015 (M. Of. 6/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informaţii, şi Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015

Având în vedere participarea româniei, ca naţiune-lider, prin serviciul român de informaţii, la implementarea şi operaţionalizarea proiectului fondul de sprijin al organizaţiei tratatului atlanticului de nord pentru ucraina în domeniul apărării cibernetice,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordul*) de management financiar între românia, prin serviciul român de informaţii, şi oficiul pentru control financiar (ofc) al nato, privind fondul de sprijin al nato pentru ucraina în domeniul apărării cibernetice, semnat la data de 2 decembrie 2014, ataşat prezentei hotărâri.──────────*) acordul are caracter militar şi se comunică doar serviciului român de informaţii.──────────art. 2(1) se ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea programului de realizare a planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 972 din 2 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta contrasemnează: ---------------  ministrul mediului, apelor şi pădurilor,  graţiela leocadia gavrilescu  ministrul fondurilor europene,eugen orlando teodorovici  ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcovbucureşti, 29 decembrie 2014.nr. 1.182.anexĂ(anexa la hotărârea guvernului nr. 1.309/2005)   programul   de realizare a planului naţional pentru prevenirea, protecţiaşi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţarea acestuia*font ...

Monitorul Oficial 6 bis din 06 Ianuarie 2015 (M. Of. 6 bis/2015)

 REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 2 decembrie 2014 "Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente", indicativ NP 137-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 bis din 6 ianuarie 2015

──────────*) aprobată de ordinul nr. 2.395/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 6 din 6 ianuarie 2015.──────────cuprins 1. obiect Şi domeniu de aplicare 2. documente de referinŢĂ 3. termeni Şi definiŢii 4. simboluri 5. planificarea investigaŢiilor privind evaluarea rezistenŢei la compresiunea betonului5.1. consideraţii generale5.2. clasificarea metodelor de încercare5.3. selectarea programelor de încercare 5.3.1. alegerea metodelor de investigare 5.3.2. consideraţii privind precizia evaluării rezistenţei in-situ 5.3.3. condiţii locale 5.3.4. alte condiţii de selectare 6. rezistenŢa caracteristicĂ la compresiune in-situ În raport cu clasa derezistenŢĂ la compresiune 7. metode de Încercare pentru evaluarea rezistenŢei la compresiune a betonului7.1. metoda carotelor 7.1.1. consideraţii generale 7.1.2. selectarea zonelor de extragere a carotelor 7.1.3. precizia încercării ...

Monitorul Oficial 6 din 06 Ianuarie 2015 (M. Of. 6/2015)

 CONVENŢIA din 10 octombrie 2013 de la Minamata privind mercurul EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 6 ianuarie 2015

──────────*) traducere.──────────părţile la prezenta convenţie,recunoscând că mercurul este o substanţă chimică cu efecte îngrijorătoare la nivel mondial datorită capacităţii sale de transport la nivel atmosferic pe o rază lungă de acţiune, persistenţa acestuia în mediu odată ce este introdus antropic, capacitatea sa de a se bioacumula în ecosisteme şi efectele sale negative semnificative asupra sănătăţii umane şi a mediului,reamintind decizia 25/5 din 20 februarie 2009 a consiliului de guvernare al programului naţiunilor unite pentru mediu de a iniţia o acţiune internaţională pentru a gestiona mercurul în mod eficient, eficace şi coerent,reamintind paragraful 221 din rezultatele conferinţei naţiunilor unite cu privire ...

Monitorul Oficial 4 din 05 Ianuarie 2015 (M. Of. 4/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 10 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) prezenta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de reduceri ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea desfiinţării Stadionului "Ion Oblemenco", situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 79 alin. (11) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfiinţarea stadionului "ion oblemenco", situat în municipiul craiova, bd. Ştirbei vodă nr. 34, judeţul dolj, în vederea realizării obiectivului de investiţii "complex sportiv craiova - stadion de fotbal", potrivit prevederilor hotărârii guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "complex sportiv craiova - stadion de fotbal", bd. Ştirbei vodă nr. 34, municipiul craiova, judeţul dolj, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a.art. ...

Monitorul Oficial 2 bis din 05 Ianuarie 2015 (M. Of. 2 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 26 noiembrie 2014 "Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 bis din 5 ianuarie 2015

──────────*) aprobat de ordinul nr. 2.359 din 26 noiembrie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 2 din 5 ianuarie 2015.──────────cuprins1. obiectivul ghidului2. domeniul de aplicare3. definirea termenilor curent utilizaţi în ghidul de reabilitare a conductelor4. conţinutul ghidului4.1 tipuri de tuburi şi materiale utilizate pentru realizarea conductelor şi canalelor4.1.1 tipuri de tuburi utilizate pentru realizarea conductelor4.1.2 tuburi folosite în realizarea colectoarelor de canalizare4.1.3 alte tipuri de materiale4.2 cauzele care produc deteriorarea calităţii conductelor şi canalelor4.2.1 efectul coroziunii asupra materialelor4.2.2 Îmbătrânirea materialului tubului4.2.3 Îmbătrânirea sistemului de îmbinare a tuburilor4.2.4 influenţa presiunii apei din interior4.2.5 influenţa împingerii sarcinilor din ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016