Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2015 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2015





Monitorul Oficial 733 din 30 Septembrie 2015 (M. Of. 733/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015

Având în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016,ţinând cont că abordarea bugetară pe bază de credite de angajament şi pe buget pe programe reprezintă un proces extrem de complex, care necesită timp şi asistenţă tehnică din partea instituţiilor financiare internaţionale;având în vedere că la data de 20 octombrie 2015 expiră termenul prevăzut la art. iii din legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, pentru obţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi de către conducătorii compartimentului financiar-contabil ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 23 septembrie 2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să permită consolidarea poziţiei statului la operatorii economici la care ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri are calitatea de instituţie publică implicată impusă de importanţa acestor operatori strategici pentru siguranţa sistemului energetic şi a economiei în ansamblul ei,luând în considerare că este necesară derularea de urgenţă a demersurilor necesare pentru înfiinţarea unei societăţi cu capital de stat care să participe la constituirea unui fond de investiţii, sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din românia, întrucât prin tranzacţia convenită prin "memorandumul ...

Monitorul Oficial 732 din 30 Septembrie 2015 (M. Of. 732/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 793 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi este de 163, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. la anexa nr. 1, sintagmele "numărul maxim de posturi - 139" şi, respectiv, "Începând cu anul 2015 numărul maxim de posturi - 143" se înlocuiesc cu sintagma "numărul maxim de posturi ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", domnul senator coste marius - grupul parlamentar al partidului social ...

Monitorul Oficial 731 din 30 Septembrie 2015 (M. Of. 731/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 789 din 23 septembrie 2015 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 30 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea administraţiei naţionale de meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, în administrarea administraţiei naţionale "apele române", instituţie publică aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face ...

Monitorul Oficial 733 din 30 Septembrie 2015 (M. Of. 733/2015)

 REZOLUŢIA nr. MSC.371(93) din 22 mai 2014 referitoare la amendamentele la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia a.1049(27), prin care adunarea a adoptat codul internaţional privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (denumit în continuare codul esp 2011), care a intrat în vigoare la data intrării în vigoare a amendamentelor corespondente la regula xi-1/2 a convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas), (denumită în continuare convenţia), adoptate prin rezoluţia msc.325(90),luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la codul esp 2011 propuse ...

Monitorul Oficial 731 din 30 Septembrie 2015 (M. Of. 731/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 786 din 23 septembrie 2015 privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 30 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea monumentului de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului culturii în domeniul public al municipiului călăraşi.art. 2predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ...

 HOTĂRÂRE nr. 776 din 23 septembrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 30 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, denumit în continuare comitetul, organism fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea ministerului sănătăţii.art. 2(1) scopul comitetului este acela de a coordona politicile şi acţiunile aferente produselor din tutun şi produselor conexe, prin elaborarea unui plan de acţiuni coordonate şi eficiente, în vederea implementării acestuia de ...

Monitorul Oficial 732 din 30 Septembrie 2015 (M. Of. 732/2015)

 HOTĂRÂRE din 28 iunie 2011 în Cauza Ştefan Angelescu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015

   (cererile nr. 30.198/04, 30.200/04, 3.484/05 şi 36.298/07)   strasbourg   definitivĂ   această versiune a fost rectificată la 10   ianuarie 2012 în temeiul art. 81 din regulamentul curţii.   10/01/2012prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza Ştefan angelescu şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-un comitet compus din jan sikuta, preşedinte, ineta ziemele, kristina pardalos, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 31 mai 2011,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.   procedura1. la originea cauzei se află patru cereri (nr. 30.198/04, 30.200/04, 3.484/05 şi 36.298/07) îndreptate împotriva româniei, prin care patru ...

Monitorul Oficial 728 din 29 Septembrie 2015 (M. Of. 728/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 783 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 29 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.────────── prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovici ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale şi persoanelor vârstnice,  rovana plumbbucureşti, 23 septembrie 2015.nr. 783.-------

 HOTĂRÂRE nr. 772 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 29 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarilor generali adjuncţi."2. la capitolul iii, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:"secŢiunea a 2-a   secretarii de stat, secretarul general, secretarii   generali adjuncţi şi colegiul ...

Monitorul Oficial 729 din 29 Septembrie 2015 (M. Of. 729/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 895 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 124, ...

Monitorul Oficial 730 din 29 Septembrie 2015 (M. Of. 730/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015

Luând în considerare necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, precum şi în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 şi 2014-2020, anul 2015 reprezintă un an esenţial pentru românia.În vederea evitării riscului de dezangajare, în contextul crizei economice şi al obiectivelor majore de relansare a economiei şi reluare a dezvoltării sustenabile, au fost identificate o serie de măsuri prioritare menite să asigure utilizarea în întregime a ...

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 23 septembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2015 cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului ...

 HOTĂRÂRE nr. 790 din 23 septembrie 2015 privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenele prevăzute în art. 19 alin. (2) şi (3) şi în art. 20 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------  p. ministrul justiţiei,  liviu stanciu, secretar de statbucureşti, 23 septembrie 2015.nr. 790.  -----

Monitorul Oficial 728 din 29 Septembrie 2015 (M. Of. 728/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 782 din 23 septembrie 2015 privind aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 29 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14-16 şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului cu nr. mfp 159.382, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) se aprobă închirierea unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea institutului de drept public şi Ştiinţe administrative al româniei, prevăzut la art. 1.(2) institutul de drept public şi Ştiinţe administrative al româniei organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea unor părţi ...

Monitorul Oficial 727 din 28 Septembrie 2015 (M. Of. 727/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 23 septembrie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Naţional de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Naţional "Peleş" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a bunului cultural mobil clasat, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea ministerului culturii, prin muzeul naţional de istorie a româniei.art. 2se aprobă transmiterea bunului cultural mobil clasat, înscris potrivit art. 1, din administrarea muzeului ...

Monitorul Oficial 725 din 28 Septembrie 2015 (M. Of. 725/2015)

 NORME TEHNICE din 4 septembrie 2015 privind administrarea contingentelor tarifare în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale uniunii europene, gestionate de comisia europeană în ordinea cronologică a datelor la care au fost acceptate declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie, în conformitate cu prevederile art. 308a-308c din regulamentul (cee) nr. 2.454/93 al comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a regulamentului (cee) nr. 2.913/92 al consiliului de instituire a codului vamal comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2 În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) contingent tarifar - volum de ...

 HOTĂRÂRE nr. 771 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 244/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 din 27 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care vreuna dintre prevederile prezentelor norme metodologice intră în conflict cu codul mondial antidoping sau standardele internaţionale, codul mondial anti-doping şi standardele internaţionale vor prevala."2. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi ...

Monitorul Oficial 727 din 28 Septembrie 2015 (M. Of. 727/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 787 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv de Nataţie" - Otopeni, judeţul Ilfov, aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicindicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "complex sportiv de nataţie" - otopeni, judeţul ilfov, prevăzuţi în anexa la hotărârea guvernului nr. 1.422/2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: --------------- p. ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice, sirma caraman,secretar de stat  ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 23 septembrie 2015.nr. ...

 PROCEDURĂ din 22 septembrie 2015 de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015

I. dispoziţii generaleart. 1prezenta procedură reglementează modul de avizare a necesarului de formulare tipizate pentru actele de studii care urmează a se elibera absolvenţilor, cu examen de finalizare a studiilor din sistemul de învăţământ superior.art. 2direcţia generală Învăţământ universitar (dgiu) solicită printr-o circulară tuturor instituţiilor de învăţământ superior acreditate numărul de absolvenţi.ii. avizarea formularelor pentru absolvenţii care s-au înmatriculat conform reglementărilor legale în vigoare în anul i de studiiart. 3instituţiile de învăţământ superior acreditate comunică dgiu situaţiile absolvenţilor înmatriculaţi conform reglementărilor legale în vigoare în anul i de studii.art. 4(1) dgiu şi direcţia generală juridic (dgj) verifică necesarul de formulare ...

Monitorul Oficial 724 din 28 Septembrie 2015 (M. Of. 724/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 781 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 28 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 şi 554 bis din 27 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 2, punctul 4 "universitatea de ŞtiinŢe agronomice Şi medicinĂ veterinarĂ din bucureŞti", numărul curent 1 "facultatea de agricultură", numărul curent 2 "facultatea de horticultură", numărul curent 3 "facultatea de zootehnie" şi numărul curent 7 "facultatea ...

Monitorul Oficial 726 din 28 Septembrie 2015 (M. Of. 726/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 739 din 9 septembrie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 28 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale ...

Monitorul Oficial 727 din 28 Septembrie 2015 (M. Of. 727/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 791 din 23 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/casei naţionale de asigurări de sănătate cu care ...

Monitorul Oficial 723 din 25 Septembrie 2015 (M. Of. 723/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 777 din 23 septembrie 2015 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional "deschiderea şi punerea în exploatare a carierei jilţ nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de către societatea "complexul energetic oltenia - s.a. din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate de ...

Monitorul Oficial 721 din 25 Septembrie 2015 (M. Of. 721/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 753 din 9 septembrie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - administraţia bazinală de apă olt, instituţie publică aflată în coordonarea ministerului ...

Monitorul Oficial 722 din 25 Septembrie 2015 (M. Of. 722/2015)

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 1 septembrie 2015 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice (Anexa nr. 1) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice.art. 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autorizaţie sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului bucureşti, în baza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice;b) unitate - orice structură, orice clădire, orice grup de clădiri sau orice alt spaţiu, care poate include un loc ce nu este complet închis ...

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 1 septembrie 2015 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri (Anexa nr. 2) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1domeniul de aplicare(1) prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri.(2) proiectele ce implică utilizarea animalelor în proceduri se desfăşoară numai cu o autorizare prealabilă din partea autorităţii competente.(3) autorizarea proiectelor se realizează numai după primirea cererii de autorizare sanitară veterinară a proiectului completată integral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de avizul favorabil din partea comisiei de etică înfiinţate la nivelul centrelor universitare de specialitate sau al unor unităţi utilizatoare, după caz.(4) proiectele ce implică utilizarea animalelor în proceduri se pot desfăşura ...

Monitorul Oficial 721 din 25 Septembrie 2015 (M. Of. 721/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 754 din 16 septembrie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniului public al statului şi în administrarea administraţiei naţionale de meteorologie prevăzute în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor ...

Monitorul Oficial 723 bis din 25 Septembrie 2015 (M. Of. 723 bis/2015)

 ANEXE din 23 septembrie 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 778/2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 bis din 25 septembrie 2015

Anexa 1(anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 595/2015) domeniile şi programele de studii universitare de master,  locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare,   precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţiîn anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor  de învăţământ superior de stat*font 8*1. universitatea politehnica din bucureŞti ┌────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┐ │nr. │ domeniul de │denumirea programului de studii│locaţia │ limba │forma │numărul de│nr. max.│ │crt.│ studii │ universitare de master ...

Monitorul Oficial 723 din 25 Septembrie 2015 (M. Of. 723/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexele nr. 1-3 la hotărârea guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 595 şi 595 bis din 6 august 2015, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre.──────────*) anexele nr. 1-3 se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 719 din 24 Septembrie 2015 (M. Of. 719/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 768 din 16 septembrie 2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un teren din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al judeţului Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unei părţi dintr-un teren, nr. m.f.p. 115.295 parţial, din domeniul public al statului şi administrarea instituţiei prefectului - judeţul vâlcea, din subordinea ministerului afacerilor interne, în domeniul public al judeţului vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea punerii în ...

 HOTĂRÂRE nr. 769 din 16 septembrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne îşi va actualiza în ...

Monitorul Oficial 714 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 714/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 764 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere ...

 HOTĂRÂRE nr. 765 din 16 septembrie 2015 privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" - Tecuci EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă schimbarea denumirii muzeului mixt tecuci în muzeul de istorie "teodor cincu" - tecuci. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------  ministrul culturii, ioan vulpescu   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 16 septembrie 2015.nr. 765.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 766 din 16 septembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii pe anul 2015 cu suma de 106 mii lei, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii pe anul 2015 cu suma de 1.911 mii lei, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 51 "transferuri ...

 HOTĂRÂRE nr. 759 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 septembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea germisara - s.a., prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 760 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 septembrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea sanevit 2003 - s.a., aflată sub ...

Monitorul Oficial 713 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 713/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 16 septembrie 2015 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 23 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul îi numeşte pe domnul ilie gavril bolojan în calitate de membru titular al consiliului naţional de integritate şi pe domnul remus alexandru moldoveanu în calitate de membru supleant al consiliului naţional de integritate.art. 2senatul îl numeşte pe domnul mihai diaconu în calitate de membru titular al consiliului naţional de integritate, ca ...

Monitorul Oficial 715 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 715/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 757 din 16 septembrie 2015 pentru abrogarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la articolul 1 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul afacerilor interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 15 iulie 2003, cu modificările ulterioare, litera a) se abrogă.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2015.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,  ministrul afacerilor interne,  gabriel oprea  ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 16 septembrie 2015.nr. 757. -----

Monitorul Oficial 714 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 714/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 745 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru fizică tehnică - ift iaşi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru fizică tehnică - ift iaşi, denumit în continuare institut naţional, funcţionează ca persoană juridică de drept public, în coordonarea autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare (ancsi)."2. articolul 5 se ...

Monitorul Oficial 715 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 715/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 758 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 septembrie 2015

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------p. ministrul mediului, apelor şi pădurilor,   mihail fâcă, secretar de stat   ministrul finanţelor publice, eugen orlando ...

Monitorul Oficial 717 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 717/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 761 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. poziţiile nr. 21 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"21. bulgaria euro ...

 HOTĂRÂRE nr. 767 din 16 septembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla punctul 12 din anexa la hotărârea guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea strategiei guvernului româniei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 21 ianuarie 2015, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. mecanismul de monitorizare şi evaluare a strategiei1. structuraÎn vederea asigurării monitorizării şi evaluării strategiei se constituie comitetul interministerial de monitorizare şi evaluare a strategiei. comitetul va fi constituit din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea strategiei, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 septembrie 2015 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) şi (7) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se resping raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale societăţii române de televiziune pe anul 2014.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliul de administraţie al societăţii române de televiziune este demis de drept.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 23 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 septembrie 2015 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 30 alin. (2) şi având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (7) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) doamna irina radu se numeşte în funcţia de director general interimar al societăţii române de televiziune, începând cu data de 23 septembrie 2015, până la numirea de către parlament a noului consiliu de administraţie al societăţii române de televiziune şi a preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii române de televiziune.(2) durata interimatului nu ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă raportul de activitate al consiliului de administraţie al societăţii române de televiziune pe anul 2013 şi contul de execuţie bugetară pe anul 2013 al societăţii române de televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 23 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor ...

Monitorul Oficial 714 din 23 Septembrie 2015 (M. Of. 714/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 23 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 77 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea senatului nr. 48/2015 privind constituirea comisiei speciale a senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 452 din 24 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la componenţa nominală a comisiei speciale a senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în românia, care devine punctul i, ...

Monitorul Oficial 712 din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 712/2015)

 NORMĂ din 9 septembrie 2015 privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 22 septembrie 2015

──────────aprobată prin ordin nr. 177 din 9 septembrie 2015, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 712 din 22 septembrie 2015.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare pentru instalaţiile nucleare.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de ...

Monitorul Oficial 708 din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 708/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 748 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 572/2008 privind constituirea grupului de coordonare a implementării strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1) litera a, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) departamentul de informaţii şi protecţie internă."2. la articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) pentru asigurarea suportului necesar ...

Monitorul Oficial 709 din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 709/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 22 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 gărzile forestiere, denumite în continuare gărzi, sunt instituţii publice teritoriale, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.art. 2 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, gărzile cooperează cu ...

Monitorul Oficial 708 din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 708/2015)

 INSTRUCŢIUNI din 3 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.articol unicinstrucţiunile privind regulile de acces la dosarul consiliului concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 421/2011, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după punctul 4 ...

 HOTĂRÂRE nr. 710 din 26 august 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 domeniu de aplicare(1) prezenta hotărâre stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată, în scopul punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii lor în funcţiune în românia.(2) În sensul prezentei hotărâri se face distincţie între ...

Monitorul Oficial 712 din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 712/2015)

 PROCEDURĂ din 8 septembrie 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 22 septembrie 2015

Po-ip.03revizia 11. obiectivul schemei de ajutor de minimis1.1. programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, denumit în continuare minister, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile hotărârii guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism*), cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 711 bis din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 711 bis/2015)

 NORME METODOLOGICE din 3 august 2015 privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor - Anexa nr. 1*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 bis din 22 septembrie 2015

──────────*) aprobate de ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897 din 3 august 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 711 din 22 septembrie 2015.──────────1. operaţiunile de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, sunt reglementate de legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea societăţilor.operaţiunile care se efectuează de societăţile care intră în stare de insolvenţă sunt reglementate de legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.2. normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor ...

 ANEXE din 3 august 2015 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 bis din 22 septembrie 2015

Anexa 11. operaţiunile de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, sunt reglementate de legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea societăţilor.operaţiunile care se efectuează de societăţile care intră în stare de insolvenţă sunt reglementate de legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.2. normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor au la bază prevederile ...

Monitorul Oficial 706 bis din 21 Septembrie 2015 (M. Of. 706 bis/2015)

 ANEXE din 5 august 2015 la Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 bis din 21 septembrie 2015

Anexa 1a la normăfonduri de pensii privateplanul de conturi aplicabil fondurilor de pensiiadministrate privat şi fondurilor de pensii facultative*font 9*clasa 1 conturi de capitaluri10. capital Şi rezerve101. capitalul fondului de pensii private 1017. capital privind unităţile de fond (p)106. rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (p)11. rezultatul reportat 1171. rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (a/p) 1174. rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (a/p)12. rezultatul exerciŢiului financiar121. profit sau pierdere (a/p)129. repartizarea profitului (a)  clasa a 2-a conturi de imobilizări26. imobilizĂri financiare265. alte titluri imobilizate (a)267. creanţe imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, în funcţie de entităţile la care sunt ...

Monitorul Oficial 706 din 21 Septembrie 2015 (M. Of. 706/2015)

 NORMĂ nr. 14 din 5 august 2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 21 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) şi (7) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. k) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 703 din 18 Septembrie 2015 (M. Of. 703/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 7 septembrie 2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

În temeiul:- art. 6 alin. (3) şi art. 5 alin. (5) lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3) şi art. 17 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în data de 7 septembrie 2015, adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) consiliul camerei auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera, adoptă hotărâri prin votul deschis exprimat de membrii săi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 744 din 9 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea consiliului superior al magistraturii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 consiliul superior ...

 REZOLUŢIE MEPC.248(66) din 4 aprilie 2014 privind amendamentele la anexa Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind art. 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de art. 16 al convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare convenţia din 1973) şi de art. vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al organizaţiei funcţia de ...

 HOTĂRÂRE nr. 752 din 9 septembrie 2015 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului cu nr. mfp 155224, prevăzut în anexa la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 750 din 9 septembrie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la havana la 26 mai 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 9 septembrie 2015.nr. 750. acord  între guvernul româniei şi guvernul republicii cuba   cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru  titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficialeguvernul româniei şi guvernul republicii cuba, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a promova în ...

 HOTĂRÂRE nr. 751 din 9 septembrie 2015 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia referitor exclusiv la Suprafaţa Contractuală de Apă Adâncă Midia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă actul adiţional nr. 13 la acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele xiii pelican şi xv midia referitor exclusiv la suprafaţa contractuală de apă adâncă midia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.────────── prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale, gheorghe duţu  ministrul energiei, întreprinderilor mici şimijlocii şi mediului de afaceri,  andrei dominic gereaministrul mediului, apelor şi pădurilor,  graţiela leocadia ...

Monitorul Oficial 702 din 18 Septembrie 2015 (M. Of. 702/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 9 septembrie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "secţiunea 1c, subsecţiunea ogra-târgu mureş pe teritoriul localităţilor cristeşti, gheorghe doja, ogra, sânpaul, ungheni şi târgu mureş din judeţul mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "autostrada ...

Monitorul Oficial 704 din 18 Septembrie 2015 (M. Of. 704/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 756 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "conductă de interconectare a sistemului naţional de transport gaze din romania cu sistemul de transport gaze din republica moldova pe direcţia iaşi-ungheni", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 5 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al ...

Monitorul Oficial 703 din 18 Septembrie 2015 (M. Of. 703/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 738 din 9 septembrie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - administraţia bazinală de apă siret, instituţie publică aflată în coordonarea ...

Monitorul Oficial 700 din 17 Septembrie 2015 (M. Of. 700/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ix - componenţa comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, domnul senator mihai cristian-dănuţ - grupul parlamentar al partidului naţional ...

 PROCEDURĂ din 14 septembrie 2015 privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 septembrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, numit în continuare reprezentantul elevilor.art. 2(1) reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ.(2) reprezentantul elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar are mandat de un an şcolar.art. 3(1) procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară la începutul anului şcolar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.(2) directorul unităţii de învăţământ transmite consiliului elevilor solicitarea de ...

Monitorul Oficial 701 din 17 Septembrie 2015 (M. Of. 701/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 755 din 16 septembrie 2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul ...

Monitorul Oficial 700 din 17 Septembrie 2015 (M. Of. 700/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 septembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 17 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 2, domnul deputat florin iordache, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului deputat cosmin necula."această hotărâre ...

Monitorul Oficial 699 din 16 Septembrie 2015 (M. Of. 699/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 7 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 7 septembrie 2015, hotărăşte:art. i anexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de colaborare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi ministerul fondurilor europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 septembrie 2015 privind numirea unui consilier de conturi, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 140 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 8, 9, 46 şi 47 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se numeşte domnul sârbu ilie în funcţia de consilier de conturi pentru durata rămasă a mandatului de 9 ani început la data de 15 octombrie 2011, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai autorităţii de audit.art. 2domnul sârbu ilie, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al autorităţii de audit.această hotărâre a fost adoptată ...

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 septembrie 2015 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numeşte doamna boca gabriela în funcţia de membru neexecutiv al consiliului autorităţii de supraveghere financiară, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 60/2013 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară.această hotărâre a ...

Monitorul Oficial 698 din 16 Septembrie 2015 (M. Of. 698/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 746 din 9 septembrie 2015 privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile şi a unei adrese poştale, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1anexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la poziţiile m.f.p. ...

 HOTĂRÂRE nr. 747 din 9 septembrie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila anexa nr. 1 punctul i litera c din hotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 24 se introduce o nouă poziţie, poziţia 25, cu următorul cuprins:"25. sediul autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare din municipiul bucureşti, str. d. i. mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, bucureşti."art. iiposturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de ...

Monitorul Oficial 694 din 15 Septembrie 2015 (M. Of. 694/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 COM (2015) 81 final EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/385, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 iunie 2015:camera deputaţilor:1. salută scăderea emisiilor uniunii europene cu 19% în perioada 1990-2013, în timp ce produsul intern brut al ue a crescut cu 45% în aceeaşi perioadă, precum şi tendinţa de scădere la nivelul uniunii de ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal COM (2015) 135 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/383, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 iunie 2015:1. camera deputaţilor salută iniţiativa comisiei şi susţine implementarea unui pachet de măsuri menit să combată evaziunea fiscală şi planificarea fiscală agresivă, prin îmbunătăţirea cooperării dintre statele membre în ceea ce priveşte deciziile fiscale ...

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind transparenţa fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite COM (2015) 136 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/384, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 iunie 2015:1. camera deputaţilor salută iniţiativa comisiei de a acţiona împotriva evaziunii fiscale a societăţilor şi susţine scopul acesteia de a garanta faptul că statele membre deţin informaţiile necesare pentru protejarea bazelor de impozitare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/398, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 26 mai 2015:1. camera deputaţilor salută propunerea comisiei europene privind constituirea uniunii pieţelor de capital (upc), ca sursă de finanţare complementară pieţei bancare, întrucât va contribui la:- susţinerea economiei şi a dezvoltării locurilor de muncă, prin maximizarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 9 septembrie 2015 privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activităţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 77 şi 78 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, şi al hotărârii camerei deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea companiei naţionale administraţia porturilor maritime - s.a., constanţa, cu modificările ulterioare,având în vedere dezbaterile din şedinţa camerei deputaţilor din data de 9 septembrie 2015,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă raportul comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activităţii companiei naţionale administraţia porturilor maritime - s.a. constanţa.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2015, ...

Monitorul Oficial 695 din 15 Septembrie 2015 (M. Of. 695/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 741 din 9 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul ...

Monitorul Oficial 694 din 15 Septembrie 2015 (M. Of. 694/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 COM (2015) 272 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/429, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 29 iunie 2015, camera deputaţilor:1. ia act că recomandările specifice de ţară adresate româniei pentru 2015-2016 reflectă agenda economică şi socială a comisiei europene în cadrul semestrului european şi au fost emise ca urmare a examinărilor aprofundate realizate ...

Monitorul Oficial 697 din 15 Septembrie 2015 (M. Of. 697/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 742 din 9 septembrie 2015 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1) lit. c) şi art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor phare, aprobată prin legea nr. 132/2009,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă alocarea sumei de 2.810 mii lei necesară pentru finanţarea de către ministerul fondurilor europene, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor nefinalizate din proiectele phare, declarate neeligibile din fondurile nerambursabile phare.(2) suma prevăzută la alin. (1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 749 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 132 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (2) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea academiei de poliţie "alexandru ioan cuza" din cadrul ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 231 din 3 aprilie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) principalele elemente de structură ale academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:a) facultatea de poliţie;b) facultatea de poliţie de ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM (2015) 80 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene, şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/387, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 iunie 2015,camera deputaţilor:1. salută raportul pe tema pachetului pentru energie realizat de comisia pentru industrie, cercetare şi energie a parlamentului european, în ce priveşte abordarea cuprinzătoare, bazată pe inventarul consolidat al documentelor relevante la nivelul uniunii, enumerat ...

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creştere, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2015) 85, împreună cu Raportul de ţară al României pentru 2015, inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD (2015) 42 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/381, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 17 iunie 2015, camera deputaţilor:1. salută apariţia comunicării comisiei europene, com (2015) 85 şi - în urma analizei raportului de ţară anexat la aceasta - swd (2015) 42, ia notă de progresele şi de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015

Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil în materie de cetăţenie, în aşa fel încât comisia pentru cetăţenie din cadrul autorităţii naţionale pentru cetăţenie să asigure îndeplinirea în mod eficient a normelor legale,luând în considerare necesitatea unei reglementări clare a sferei persoanelor care pot solicita redobândirea cetăţeniei române în condiţiile art. 11 din lege, precum şi a unor aspecte din procedura de acordare a cetăţeniei române,având în vedere necesitatea modificării cadrului legislativ pentru a introduce anumite facilităţi în ceea ce priveşte acordarea cetăţeniei române cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au contribuit în mod semnificativ ...

 HOTĂRÂRE din 19 mai 2015 în Cauza Căpitan şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015

(cererile nr. 16.497/06, 43.943/06, 5.579/07, 35.907/07, 30.448/08, 32.241/08, 43.154/08, 1.411/09, 3.044/09, 16.199/09, 29.686/09, 23.802/10, 43.022/10, 1.799/11 şi 65.420/11) strasbourgprezenta hotărâre este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza căpitan şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-un comitet compus din jan sikuta, preşedinte, iulia antoanella motoc, branko lubarda, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 21 aprilie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.   procedura1. la originea cauzei se află cincisprezece cereri (nr. 16.497/06, 43.943/06, 5.579/07, 35.907/07, 30.448/08, 32.241/08, 43.154/08, 1.411/09, 3.044/09, 16.199/09, 29.686/09, 23.802/10, 43.022/10, ...

Monitorul Oficial 692 bis din 14 Septembrie 2015 (M. Of. 692 bis/2015)

 REZOLUŢIA MSC. nr. 370(93) din 22 mai 2014 privind amendamentele la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 bis din 14 septembrie 2015

──────────conţinută de ordinul nr. 937 din 13 august 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, nr. 692 din 14 septembrie 2015──────────comitetul de siguranŢĂ maritimĂ,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,notÂnd rezoluţia msc.5(48) prin care a adoptat codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (denumit în continuare"codul igc"), care a devenit obligatoriu conform capitolului vii din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare "convenţia"),notÂnd de asemenea articolul viii(b) şi regula vii/11.1 din convenţie cu privire la procedura de amendare a codului igc,luÂnd În considerare, ...

Monitorul Oficial 693 din 14 Septembrie 2015 (M. Of. 693/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 737 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. o) şi al art. 23 alin. (4) teza i din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015, denumit în continuare planul de ocupare a funcţiilor publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) structura planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 septembrie 2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 septembrie 2015

Având în vedere implicaţiile socioeconomice şi strategice în cazul opririi instalaţiilor singurului operator economic specializat în extracţia uraniului, prelucrarea/prepararea minereului de octoxid de uraniu şi rafinarea acestuia în concentrate necesare fabricării combustibilului nuclear,în vederea asigurării siguranţei aprovizionării cu combustibil nuclear se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative pentru asigurarea cheltuielilor destinate acumulării de octoxid de uraniu de către administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale,având în vedere cauza c-104/15, comisia europeană în contradictoriu cu românia ce are ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 4 şi art. 13 alin. (2) din ...

 HOTĂRÂRE nr. 734 din 9 septembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de octoxid de uraniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xxiii^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2015 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 62.000 mii lei, la capitolul 80.01 "acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "active nefinanciare", destinată achiziţiei de octoxid de uraniu de către administraţia ...

Monitorul Oficial 692 din 14 Septembrie 2015 (M. Of. 692/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 695 din 26 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - administraţia bazinală de apă jiu, instituţie publică aflată în coordonarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 740 din 9 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea tribunalului tulcea, înregistrat cu numărul m.f. 38603, potrivit anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea tribunalului tulcea în domeniul public al municipiului tulcea, judeţul tulcea, potrivit anexei nr. 2, în vederea utilizării ...

Monitorul Oficial 689 din 11 Septembrie 2015 (M. Of. 689/2015)

 REZOLUŢIA MSC.368(93) din 22 mai 2014 privind adoptarea Amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 septembrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind art. 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului,notând rezoluţia msc.48(66) prin care s-a adoptat codul internaţional al mijloacelor de salvare (lsa) (denumit în continuare codul lsa), care a devenit obligatoriu conform cap. iii din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare convenţie),notând, de asemenea, art. viii(b) şi regula iii/3.10 din convenţie cu privire la procedura de amendare aplicabilă codului lsa,luând în considerare amendamentele la codul lsa, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni, propuse şi difuzate în conformitate cu art. viii(b)(i) din convenţie,1. ...

 CIRCULARĂ nr. 28 din 6 august 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la constituirea Corpului de Aviaţie Român EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 septembrie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 31 august 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 100 de ani de la constituirea corpului de aviaţie român.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă rotundădiametru ...

 HOTĂRÂRE nr. 718 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul poliţiei române, poliţiei de frontieră române, inspectoratului general pentru imigrări, departamentului de informaţii şi protecţie internă, direcţiei ...

Monitorul Oficial 690 din 11 Septembrie 2015 (M. Of. 690/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 8 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. ix "componenţa comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport", domnul senator dumitrescu cristian-sorin - grupul parlamentar al partidului social democrat ...

 HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 62^8 din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 domeniu de reglementareprezenta hotărâre stabileşte normele de aplicare a prevederilor cap. iv din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare statut, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.art. 2 definiţii(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) actele cercetării - orice act încheiat în cadrul procedurii disciplinare;b) persoana în drept - persoana competentă ...

Monitorul Oficial 691 din 11 Septembrie 2015 (M. Of. 691/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 9 septembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM (2015) 82 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 11 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/386, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 iunie 2015,camera deputaţilor:1. evidenţiază creşterea nivelului de interconectare a româniei de la nivelul actual de 7% la peste 9%, fiind aşadar mai aproape de obiectiv, prin implementarea interconexiunii cu serbia până în anul 2017, şi subliniază relevanţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 712 din 26 august 2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 21 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 11 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din românia şi republica moldova, semnat la chişinău la 21 mai 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul economiei,   comerţului şi turismului,  mihai tudose  ministrul energiei,   întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,  andrei dominic gerea ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 26 august 2015.nr. 712.memorandum de ÎnŢelegere între guvernul româniei şi guvernul republicii moldovaprivind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie   electrică din românia şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 9 septembrie 2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Autorităţii de Supraveghere Financiară în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 11 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (2) şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea autorităţii de supraveghere financiară în administrarea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice, instituţie publică aflată în subordinea ministerului finanţelor publice.art. 2predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, ...

Monitorul Oficial 689 bis din 11 Septembrie 2015 (M. Of. 689 bis/2015)

 PROCEDURĂ din 28 iulie 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri - PO-IP.05 Revizia 1 *) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 bis din 11 septembrie 2015

──────────*) notă ctce:aprobată de ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 11 septembrie 2015.──────────1. obiectivele schemei de minimis1.1. schema de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, denumit în continuare program, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (imm) din românia, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri în proximitatea unei întreprinderi mari, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.1.2. liniile directoare de dezvoltare a prezentului program sunt ...

Monitorul Oficial 687 din 10 Septembrie 2015 (M. Of. 687/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 10 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 23, domnul deputat borbely laszlo, grupul parlamentar al u.d.m.r., este desemnat în calitatea de membru şi vicepreşedinte al comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare în locul domnului deputat kelemen ...

Monitorul Oficial 686 din 10 Septembrie 2015 (M. Of. 686/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 730 din 9 septembrie 2015 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 10 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 98 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului ciobotea ionel, subprefect al judeţului dolj, ca urmare a decesului. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 9 septembrie 2015.nr. 730. ------

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 9 septembrie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 10 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna moise simona exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului dolj. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 9 septembrie 2015.nr. 731.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 732 din 9 septembrie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 10 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului braşov de către domnul romer ambrus sandor mihaly. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 9 septembrie 2015.nr. 732. -----

Monitorul Oficial 687 din 10 Septembrie 2015 (M. Of. 687/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 septembrie 2015 privind revocarea domnului Anton Ioan din funcţia de consilier de conturi şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (5) şi art. 50 alin. (3) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, şi ale art. 140 alin. (6) din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 514/2014,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul anton ioan se revocă din funcţia de consilier de conturi şi, implicit, din funcţia de vicepreşedinte al autorităţii de audit.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea  p. preŞedintele ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 9 septembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat cătălin tiuch, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru.această hotărâre a fost adoptată de ...

 HOTĂRÂRE nr. 733 din 9 septembrie 2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile art. 69 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat, în clasele a xi-a, a xii-a şi a xiii-a.art. 2(1) decontarea cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare, pentru elevii menţionaţi la art. 1, se face în limita maximă a 55 de lei pentru fiecare elev.(2) se decontează sumele cheltuite pentru achiziţionarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 septembrie 2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 10 septembrie 2015

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unictermenul prevăzut la art. 4 din hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea legii partidelor politice şi a legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor ...

Monitorul Oficial 688 din 10 Septembrie 2015 (M. Of. 688/2015)

 CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul idispoziţii generalecap. iscopul şi sfera de cuprindere a codului fiscalart. 1scopul şi sfera de cuprindere a codului fiscal(1) prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a ...

Monitorul Oficial 684 din 09 Septembrie 2015 (M. Of. 684/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 720 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 23 din regulamentul de organizare şi funcţionare a administraţiei fondului pentru mediu, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 23. - (1) normativele proprii de cheltuieli ...

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 1.art. 2se ...

Monitorul Oficial 685 din 09 Septembrie 2015 (M. Of. 685/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 7 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 9 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. iii "componenţa comisiei economice, industrii şi servicii", domnul senator Ţapu nazare eugen - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - ...

Monitorul Oficial 681 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 681/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 713 din 2 septembrie 2015 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 40/2007 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentele convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la bucureşti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015, la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, destinat ...

 HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 septembrie 2015 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 19 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 224/2007 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 2 februarie 2007 la bucureşti şi la 9 februarie 2007 la paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului "sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori", cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin ...

Monitorul Oficial 680 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 680/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 665 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 4 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului fălticeni", secţiunea i "bunuri imobile" se ...

Monitorul Oficial 682 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 682/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 727 din 2 septembrie 2015 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 8 septembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul identificat cu numărul m.f. 39975, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ...

 HOTĂRÂRE nr. 728 din 2 septembrie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea institutului naţional pentru cercetare şi formare culturală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 680 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 680/2015)

 PROCEDURĂ din 19 august 2015 de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 8 septembrie 2015

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.733 din 19 august 2015, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 680 din 8 septembrie 2015.──────────secŢiunea 1stabilirea plasamentului sau a tuteleiart. 1plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, după caz, în condiţiile art. 62 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o persoană sau familie, la un asistent maternal ori la un serviciu de tip rezidenţial licenţiat, în condiţiile legii.art. 2(1) persoana sau familia la care se dispune plasamentul poate fi:a) persoana sau familia care face ...

Monitorul Oficial 683 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 683/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 719 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat."2. la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 8. - (1) numărul maxim de posturi este 380, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. anexa nr. 1 se modifică şi se ...

 HOTĂRÂRE nr. 721 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 14. - (1) finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale autorităţii se asigură integral de la bugetul de stat, cu excepţia celor aferente posturilor de inspecţie la ...

Monitorul Oficial 682 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 682/2015)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 august 2015 pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 8 septembrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic), denumită "schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului tic pentru competitivitatea economică" finanţată prin programul operaţional competitivitate (poc).art. 2 (1) ajutoarele în cadrul prezentei scheme se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.(2) acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 683 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 683/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 724 din 2 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate ...

Monitorul Oficial 682 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 682/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 726 din 2 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 8 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru compania naţională "poşta română" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului pentru societatea informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel ...

Monitorul Oficial 683 din 08 Septembrie 2015 (M. Of. 683/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 722 din 2 septembrie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea nr. 106 din 30 aprilie 2015 a ...

Monitorul Oficial 677 din 07 Septembrie 2015 (M. Of. 677/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 3 septembrie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 septembrie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat ochi ion, începând cu data de 1 septembrie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 236 alin. (1) şi art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului ochi ion, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 8 braşov, colegiul uninominal nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 3 septembrie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 septembrie 2015

Având în vedere decesul domnului deputat octavian bot la data de 18 iulie 2015, dată consemnată în certificatul de deces,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 235 şi 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a mandatului domnului octavian bot, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, colegiul uninominal nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 3 septembrie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 septembrie 2015

Având în vedere decesul domnului deputat gheorghe ciobanu la data de 28 iulie 2015, dată consemnată în certificatul de deces,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 235 şi art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a mandatului domnului gheorghe ciobanu, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 37 timiş, colegiul uninominal ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 septembrie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 septembrie 2015

Având în vedere decesul domnului deputat aurel vlădoiu la data de 27 iulie 2015, dată consemnată în certificatul de deces,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 235 şi art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a mandatului domnului aurel vlădoiu, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 40 vâlcea, colegiul uninominal ...

Monitorul Oficial 678 din 07 Septembrie 2015 (M. Of. 678/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 693 din 26 august 2015 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Rugby asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al federaţiei române de rugby asupra unui bun imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea ministerului tineretului şi sportului, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 4 din anexa la hotărârea guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, ...

Monitorul Oficial 677 din 07 Septembrie 2015 (M. Of. 677/2015)

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 20 august 2015 pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 septembrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic), denumită în continuare schemă de ajutor de stat, finanţată prin programul operaţional competitivitate (poc).art. 2 (1) ajutoarele în cadrul prezentei scheme se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.(2) acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat exceptat de la obligaţia de notificare stipulate în regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 31 martie 2015 în Cauza S.C. Uzinexport - S.A. împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 septembrie 2015

(cererea nr. 43.807/06)(fond)  strasbourg  definitivă 30 iunie 2015hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza s.c. uzinexport - s.a. împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din: josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, jan sikuta, dragoljub popovic, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi stephen phillips, grefier de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu, la data de 10 martie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 43.807/06) îndreptată împotriva româniei, prin ...

Monitorul Oficial 678 din 07 Septembrie 2015 (M. Of. 678/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 704 din 26 august 2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (14) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, unor federaţii sportive naţionale, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului tineretului şi sportului, reprezentând spaţii cu destinaţie de sediu al acestora, potrivit anexei care face ...

Monitorul Oficial 678 bis din 07 Septembrie 2015 (M. Of. 678 bis/2015)

 ANEXE din 11 august 2015 la Ordinul nr. 4.711/2015 privind aprobarea unor programe şcolare pentru ciclul superior al liceului, filiala vocaţională, profil pedagogic - Anexele 1, 2 şi 3 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 bis din 7 septembrie 2015

Anexa 1   lista programelor Şcolare de curriculum diferenţiat pentru ciclul superior al liceului,  filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea educator - puericultor1. educaţie diferenţiată, clasa a xii-a2. joc şi învăţare, clasa a xii-a3. educaţia copiilor cu nevoi speciale, clasa a xi-a4. psihologia educaţiei. activităţi de dezvoltare cognitivă, senzorio-motrică, socio-afectivă şi de dezvoltare a capacităţii de învăţare a copilului de la 0 la 3 ani, clasa a xi-a5. managementul grupului de elevi şi al relaţiilor cu familia, clasa a xii-a6. drepturile copilului. servicii de protecţie a copilului, clasa a xii-a7. pregătire practică de specialitate, clasele a xi-a - a xii-a8. literatura pentru copii. elemente de ...

Monitorul Oficial 675 din 04 Septembrie 2015 (M. Of. 675/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 709 din 26 august 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al agenţiei domeniilor statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 964 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, numerele curente 2 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ │"2.│ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale │simona-allice man│ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ │.. │..................................................... │................ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 5.│autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru │floria cazan" ...

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 25 august 2015 emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Având în vedere:- prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 11^1 şi art. 95 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a ...

Monitorul Oficial 676 din 04 Septembrie 2015 (M. Of. 676/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9^5 alin. (6) şi art. 9^7 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea ministerului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, aprobată cu modificări prin legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 717 din 2 septembrie 2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 675 din 04 Septembrie 2015 (M. Of. 675/2015)

 NORME TEHNICE din 29 aprilie 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Titlul idispoziţii generaleart. 1 (1) registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare ...

 NORME TEHNICE din 11 august 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Titlul idispoziţii generaleart. 1 (1) registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare ...

 NORME TEHNICE din 27 august 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Titlul idispoziţii generaleart. 1 (1) registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare ...

 NORME TEHNICE din 25 iunie 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Titlul idispoziţii generaleart. 1 (1) registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare ...

Monitorul Oficial 672 din 03 Septembrie 2015 (M. Of. 672/2015)

 NORMĂ nr. 13 din 5 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 3 septembrie 2015

În urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 29 iulie 2015,având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) şi ale art. 54 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i), art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) ...

Monitorul Oficial 670 din 03 Septembrie 2015 (M. Of. 670/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 708 din 26 august 2015 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1), al art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 În anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ...

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii alin. (2) din legea nr. 130/2015 pentru completarea legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize ...

 NORME METODOLOGICE din 26 august 2015 de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 septembrie 2015

Art. 1pensia de serviciu se acordă, la cerere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2(1) beneficiază de pensie de serviciu următoarele persoane:a)care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din lege, de personal de specialitate criminalistică şi de ...

Monitorul Oficial 673 din 03 Septembrie 2015 (M. Of. 673/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 715 din 2 septembrie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 3 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional ...

Monitorul Oficial 672 din 03 Septembrie 2015 (M. Of. 672/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 659 din 19 august 2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 3 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 lit. q) şi al art. 23 alin. (1^1) din legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat ministerului afacerilor interne, la titlul ...

 HOTĂRÂRE nr. 386 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 3 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru societatea informaţională, cu modificări ulterioare,ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al institutului naţional de cercetare-dezvoltare în informatică - ici bucureşti din coordonarea ministerului pentru societatea informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2(1) cheltuielile totale aferente ...

Monitorul Oficial 670 din 03 Septembrie 2015 (M. Of. 670/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 707 din 26 august 2015 privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile înscrise în anexa nr. 33 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, ...

Monitorul Oficial 672 din 03 Septembrie 2015 (M. Of. 672/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 684 din 19 august 2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 3 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 lit. p) şi al art. 23 alin. (1^1) din legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) programul prevăzut la alin. (1) se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat ministerului afacerilor interne, la titlul "alte transferuri", în limita fondurilor bugetare aprobate agenţiei naţionale antidrog ...

Monitorul Oficial 666 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 666/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei mărăcineni, judeţul argeş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 672.anexa 1 stema   comunei mărăcineni, judeţul argeş*)──────────*) notă ctce:stema comunei mărăcineni, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 2 septembrie 2015, la pagina 9 ...

 HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei scânteia, judeţul ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 673.anexa 1 stema   comunei scânteia, judeţul ialomiţa*)──────────*) notă ctce:stema comunei scânteia, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 2 septembrie, la pagina 10, ...

 HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei subcetate, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 674.anexa 1 stema  comunei subcetate, judeţul harghita*)──────────*) notă ctce:stema comunei subcetate, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 2 septembrie, la pagina 11, ...

 HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei unţeni, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 689.anexa 1 stemacomunei unţeni, judeţul botoşani*)──────────*) notă ctce:stema comunei unţeni, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 2 septembrie, la pagina 12, ...

 HOTĂRÂRE nr. 635 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei copălău, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------  ministrul dezvoltării regionale şi   administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 635.anexa 1 stema   comunei copălău, judeţul botoşani*)──────────*) notă ctce:stema comunei copălău, judeţul botoşani, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 653 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei ormeniş, judeţul braşov, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 653.anexa 1 stemacomunei ormeniş, judeţul braşov*)──────────*) notă ctce:stema comunei ormeniş, judeţul braşov, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 667 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei vâlcele, judeţul covasna, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 667.anexa 1 stemacomunei vâlcele, judeţul covasna*)──────────*) notă ctce:stema comunei vâlcele, judeţul covasna, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei vâlcelele, judeţul buzău, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 668.anexa 1 stemacomunei vâlcelele, judeţul buzău*)──────────*) notă ctce:stema comunei vâlcelele, judeţul buzău, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 669 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei ciorogârla, judeţul ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 669.anexa 1 stema   comunei ciorogârla, judeţul ilfov*)──────────*) notă ctce:stema comunei ciorogârla, judeţul ilfov, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei vinga, judeţul arad, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 670.anexa 1 stema  comunei vinga, judeţul arad*)──────────*) notă ctce:stema comunei vinga, judeţul arad, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 la ...

 HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului pucioasa, judeţul dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 671.anexa 1 stema  oraşului pucioasa, judeţul dâmboviţa*)──────────*) notă ctce:stema oraşului pucioasa, judeţul dâmboviţa, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 02 septembrie 2015 ...

Monitorul Oficial 667 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 667/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 699 din 26 august 2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 şi 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a ...

Monitorul Oficial 665 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 665/2015)

 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 24 august 2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 2 septembrie 2015

Potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 15 iulie 2015,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta instrucţiune.art. i alineatul (1) al articolului 2 din instrucţiunea autorităţii de ...

Monitorul Oficial 666 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 666/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor crişcior şi orăştioara de sus, judeţul hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 19 august 2015.nr. 690.anexa 1.1 stema  comunei crişcior, judeţul hunedoara*)──────────*) notă ctce:stema comunei crişcior se găseşte în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 668 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 668/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 1 septembrie 2015 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului mihai-răzvan ungureanu, ales în circumscripţia electorală nr. 2 arad, colegiul uninominal nr. 1,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi art. 194 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului mihai-răzvan ungureanu, începând cu data de 1 iulie 2015, şi declară ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 1 septembrie 2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 27 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. chelaru ioan - grupul parlamentar al psd2. mitu augustin-constantin - grupul parlamentar al psd3. atanasiu teodor - grupul parlamentar al pnl4. nistor vasile ...

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 septembrie 2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi:florin iordache - grupul parlamentar al psdpetru gabriel vlase - grupul parlamentar al psdrodica nassar - grupul parlamentar al psddan-Ştefan motreanu - grupul parlamentar al pnlart. 2se aleg în funcţia de secretar al camerei deputaţilor următorii deputaţi:ion-marcel ciolacu - grupul parlamentar al psdlaurenţiu chirvăsuţă - ...

Monitorul Oficial 669 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 669/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015

Având în vedere că în prezent salarizarea personalului bugetar se realizează în baza prevederilor legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin legile speciale anuale de aplicare,ţinând cont de faptul că prin hotărâre a guvernului salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat, de regulă, în două etape în fiecare an, fapt ce a determinat o egalizare a salariilor indiferent de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate, ceea ce generează mari nemulţumiri în rândul angajaţilor din sistemul public sanitar,deoarece migraţia personalului de specialitate medico-sanitar ...

Monitorul Oficial 667 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 667/2015)

 NORMĂ nr. 16 din 31 august 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 2 septembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 31 august 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. iconstituirea, destinaţia şi utilizarea fondului de garantare a asiguraţilorart. 1prezenta normă reglementează procedurile de ...

Monitorul Oficial 669 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 669/2015)

 PROCEDURĂ din 1 septembrie 2015 de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie norme juridice referitoare la promovarea personalului contractual care ocupă funcţii în unităţile aparatului central al ministerului afacerilor interne, denumit în continuare mai, precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea mai.(2) prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile în situaţia în care prin statute sau alte acte normative specifice anumitor categorii de personal contractual promovarea acestora nu este reglementată altfel.art. 2promovarea personalului contractual se realizează, după caz, în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în funcţii pentru care este prevăzut un nivel de studii superior ori în funcţii de conducere.cap. iipromovarea personalului contractual în ...

Monitorul Oficial 668 din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 668/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 662 din 19 august 2015 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (4) din legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În anul 2015 stocurile minime pentru ţiţei şi/sau produse petroliere se constituie exclusiv ca stocuri de urgenţă.art. 2nivelul stocurilor de urgenţă care trebuie constituit până la data de 31 decembrie 2015 şi menţinut în condiţiile art. 6 alin. (5) din legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de ţiţei şi produse petroliere este de 1.205.293 tone echivalent petrol.art. 3nominalizarea operatorilor ...

 INSTRUCŢIUNI din 24 august 2015 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) reglementările din cuprinsul prezentelor instrucţiuni au ca scop:a) corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie;b) fluidizarea circuitului documentelor şi datelor prevăzute la lit. a), ţinând cont de specificul atribuţiilor în domeniu ale unităţilor/structurilor ministerului apărării naţionale, denumit în continuare m.ap.n.;c) asigurarea transparenţei în cadrul activităţilor de stabilire a drepturilor de pensii.(2) prin documente şi date necesare stabilirii drepturilor de pensie, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege dosarul de pensie.art. 2 (1) prelucrarea datelor cu caracter personal ...

Monitorul Oficial 666 bis din 02 Septembrie 2015 (M. Of. 666 bis/2015)

 PROCEDURĂ din 6 august 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 bis din 2 septembrie 2015

──────────*) aprobată de ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1009/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 din 2 septembrie 2015.──────────1. obiectivul programuluiprogramul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri (meimmma), prin direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru imm (dpaipimm) şi oficiile teritoriale pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (otimmc), în ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 702 din 26 august 2015 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 28 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) prezenta hotărâre stabileşte cuantumul valorilor minime ale taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3410-3600 mhz, respectiv 3600-3800 mhz, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii taxei de licenţă.(2) drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de ...

 HOTĂRÂRE nr. 701 din 26 august 2015 pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru seminarul cu tema "Codificarea dreptului electoral", organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere anexa nr. 3/48 la legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă normativele ...

 HOTĂRÂRE nr. 697 din 26 august 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin UM 0836 Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - um 0836 bacău, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 705 din 26 august 2015 pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea în românia, în luna octombrie 2015, de către ministerul transporturilor a reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea organizaţiei cooperării economice a mării negre (ocemn), precedată de reuniunea grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 698 din 26 august 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - arhivele naţionale, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 666 din 19 august 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 2 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului braşov" la hotărârea guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul braşov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la secţiunea i "bunuri imobile" ...

Monitorul Oficial 662 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 662/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor ...

Monitorul Oficial 661 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 661/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - administraţia bazinală de apă someş-tisa, instituţie publică aflată în coordonarea ministerului ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 107 şi al art. 118 alin. (3) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea ...

 PROCEDURĂ din 19 august 2015 de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

Art. 1prezenta procedură vizează monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.art. 2(1) serviciul public de asistenţă socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii:a) copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate;b) copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate;c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate;d) copii reveniţi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016