Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2015 Twitter Facebook

Acte altele august 2015

Monitorul Oficial 657 bis din 31 August 2015 (M. Of. 657 bis/2015)

 ANEXE din 28 august 2015 la Ordinul nr. 890/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie (Anexe 1-4) *) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 31 august 2015

──────────*) notă ctce:aprobate de ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 890/2015 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 657 din 31 septembrie 2015.──────────anexa 1    regulament  de organizare şi funcţionare al oficiilor de   cadastru şi publicitate imobiliarăcap. i dispoziŢii generaleart. 1 oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare oficiul teritorial, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, denumită în continuare agenţia naţională.art. 2 oficiul teritorial se finanţează din sumele repartizate de agenţia naţională, conform prevederilor art. 9 alin. (2^1) din legea cadastrului şi ...

Monitorul Oficial 655 din 31 August 2015 (M. Of. 655/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.5 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1definiţia cazierului fiscalcazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).art. 2scopul cazierului fiscalcazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, ...

 ORDONANŢĂ nr. 40 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 37/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia ...

 ORDONANŢĂ nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix.4 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 8^1 se introduce un nou articol, articolul 8^2, cu următorul cuprins:"art. 8^2. - (1) În vederea înscrierii în registrul potenţialilor contractori, gestionat de ...

Monitorul Oficial 659 din 31 August 2015 (M. Of. 659/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix.6 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1 (1) au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:a) la programe de studii organizate ...

Monitorul Oficial 656 din 31 August 2015 (M. Of. 656/2015)

 NORME din 20 iulie 2015 privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015

1. dispoziţii generale1.1. serviciile de dializă pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică în stadiu uremic se decontează în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului bucureşti şi casa de asigurări de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori, după cum urmează:a) furnizori publici;b) furnizori privaţi.1.2. serviciile de dializă sunt:a) servicii de hemodializă: hemodializa convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line;b) servicii de dializă peritoneală: continuă şi automată.1.3. serviciile de dializă ...

Monitorul Oficial 659 din 31 August 2015 (M. Of. 659/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 700 din 26 august 2015 privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de ministerul afacerilor interne,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1sumele necesare finanţării activităţilor de organizare şi desfăşurare a cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de aplicaţie pentru ofiţeri "mihai viteazul" a jandarmeriei române sunt asigurate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului afacerilor interne, potrivit ordonanţei guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de ministerul afacerilor interne, în măsura în care, prin tratatele ...

Monitorul Oficial 657 din 31 August 2015 (M. Of. 657/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

Având în vedere prevederile:regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,regulamentului (ce) nr. 1.828/2006 al comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi a regulamentului (ce) nr. 1.080/2006 al parlamentului european şi al consiliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 692 din 19 august 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul emiratelor arabe unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la dubai la 4 mai 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 19 august 2015.nr. 692. acord   între guvernul româniei şi guvernul emiratelor arabe unite  cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii   de paşapoarte diplomaticeguvernul româniei şi guvernul emiratelor arabe unite, denumite în continuare părţi,în dorinţa de a promova în continuare relaţiile bilaterale şi de cooperare dintre cele ...

 HOTĂRÂRE nr. 694 din 26 august 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi gârle pescăreşti din Delta Dunării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) şi al art. 43 alin. (3)-(5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului, apelor şi pădurilor din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 2.405 mii lei la capitolul 74.01 "protecţia mediului", titlul 71 "active nefinanciare", articolul 71.01 "active fixe".(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 703 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 334/2013 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la ...

 NORME METODOLOGICE din 26 august 2015 de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

Art. 1 direcţia generală programe infrastructură mare, denumită în continuare dg pim, şi agenţia naţională de administrare fiscală, denumită în continuare anaf, au obligaţia recuperării de la beneficiarii pos mediu a sumelor aferente corecţiilor financiare suportate de la bugetul de stat, în situaţia prevăzută de art. 2 alin. (4) lit. d) din ordonanţa guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin legea nr. 334/2013.art. 2 recuperarea ...

Monitorul Oficial 660 din 31 August 2015 (M. Of. 660/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenţa ordonanţă.art. i legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:"(6) regimul general de recunoaştere prevăzut de dispoziţiile prezentei legi se aplică în cazul ...

Monitorul Oficial 656 din 31 August 2015 (M. Of. 656/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 august 2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă strategia naţională şi planul naţional pentru gestionarea siturilor contaminate din românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel oprea ministrul mediului, apelor şi pădurilor,   graţiela leocadia gavrilescu   ministrul finanţelor publice, eugen orlando teodorovici  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  sevil shhaideh  ministrul agriculturii  şi dezvoltării rurale,daniel constantin   ministrul economiei,comerţului şi turismului,  mihai tudose ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,  andrei dominic gerea   ministrul sănătăţii,nicolae bănicioiu   ministrul muncii, familiei,   protecţiei sociale   şi persoanelor vârstnice,  rovana plumb  ministrul fondurilor europene,   marius nicabucureşti, 19 august 2015.nr. 683anexĂstrategia naŢionalĂ Şi planul naŢional pentru gestionarea siturilor contaminate din româniacapitolul i introducerecapitolul ii ...

Monitorul Oficial 654 din 28 August 2015 (M. Of. 654/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.9 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 524/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 2.006/2004 şi a directivei 2009/22/ce (regulamentul privind sol în materie de consum),guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. i dispoziţii generaleart. 1 obiectprezenta ordonanţă creează cadrul legal, astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri ...

 ORDONANŢĂ nr. 37 din 26 august 2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.10 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. declaraţie de conformitate - declaraţia făcută de către un producător, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs respectă cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu;".2. la ...

Monitorul Oficial 653 din 28 August 2015 (M. Of. 653/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 36 din 26 august 2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.7 şi pct. iv.2 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1se aprobă participarea ministerului afacerilor interne, prin jandarmeria română, la centrul de excelenţă nato pentru operaţii de stabilitate, cu sediul în vicenza, republica italiană, denumit în continuare centrul de excelenţă.art. 2(1) se aprobă plata contribuţiei financiare anuale la centrul de excelenţă, începând cu anul 2016.(2) nivelul contribuţiei financiare anuale este exprimat în euro şi se determină potrivit regulilor şi procedurilor interne ale centrului de excelenţă referitoare la modalitatea ...

Monitorul Oficial 654 din 28 August 2015 (M. Of. 654/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 679 din 19 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 96/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 10 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2. - ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, oficiul ...

Monitorul Oficial 653 din 28 August 2015 (M. Of. 653/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 august 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 563/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "autostrada lugoj-deva",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada lugoj- deva", potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, ...

 HOTĂRÂRE nr. 639 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 28 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 18 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se desemnează ca infrastructuri critice naţionale obiectivele prevăzute în anexele nr. 1a-1p*).──────────*) anexele nr. 1a-1p se comunică instituţiilor interesate, deoarece sunt clasificate potrivit legii."──────────"2. articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3anexele nr. 1a-1p şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. anexele nr. 1a şi 1j se modifică ...

Monitorul Oficial 649 din 27 August 2015 (M. Of. 649/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 7 iunie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 25 lit. u) din regulamentul de organizare şi funcţionare a uniunii naţionale a barourilor din românia şi de desfăşurare a şedinţelor consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia, adoptat prin hotărârea consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia nr. 5 din 8 iulie 2011*),având în vedere prevederile hotărârii congresului avocaţilor nr. 11/2015,**) prin care s-au validat modificările şi completările aduse statutului profesiei de avocat, adoptat prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi din legea nr. 126/2014 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 52/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 649 bis din 27 August 2015 (M. Of. 649 bis/2015)

 ANEXĂ din 16 iunie 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 bis din 27 august 2015

Codul de bune practici agricole pentru protecŢiaapelor Împotriva poluĂrii cu nitraŢi din surse agricole*)──────────*) notă ctce:imaginea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 649 din 27 august 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── colectiv de elaborare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şiprotecţia mediului - icpa bucureşti● prof. dr. mihail dumitru - membru titular al academiei de Ştiinţe agricole  şi silvice - «gheorghe ionescu-Şişeşti»● dr. cătălin simota - membru titular al academiei de Ştiinţe agricole şi  silvice - «gheorghe ionescu-Şişeşti»● dr. traian cioroianu - Şef departament● prof. dr. radu lĂcĂtuŞu - membru titular al academiei de Ştiinţe agricole  şi ...

 ANEXĂ din 31 iulie 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi padurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 990/1.809/2015 privind modificare Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 bis din 27 august 2015

Codul de bune practici agricole pentru protecŢiaapelor Împotriva poluĂrii cu nitraŢi din surse agricole*)──────────*) notă ctce:imaginea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 649 din 27 august 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── colectiv de elaborare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şiprotecţia mediului - icpa bucureşti● prof. dr. mihail dumitru - membru titular al academiei de Ştiinţe agricole  şi silvice - «gheorghe ionescu-Şişeşti»● dr. cătălin simota - membru titular al academiei de Ştiinţe agricole şi  silvice - «gheorghe ionescu-Şişeşti»● dr. traian cioroianu - Şef departament● prof. dr. radu lĂcĂtuŞu - membru titular al academiei de Ştiinţe agricole  şi ...

Monitorul Oficial 651 din 27 August 2015 (M. Of. 651/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 33 din 26 august 2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vi.3 şi pct. xi din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ialineatul (1) al articolului 1 din legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"art. 1. - (1) personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate ...

 ORDONANŢĂ nr. 34 din 26 august 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.7 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i(1) se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a româniei la comitetul pentru investiţii sesiune lărgită din cadrul organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică.(2) plata cotizaţiei anuale a părţii române se asigură de la bugetul de stat prin bugetul secretariatului general al guvernului, pentru departamentul pentru investiţii străine şi parteneriat public-privat, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite anual prin rezoluţie a consiliului organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică.art. iiÎn ...

Monitorul Oficial 650 din 27 August 2015 (M. Of. 650/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 663 din 19 august 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la kuwait city la 4 mai 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 19 august 2015.nr. 663. acord între guvernul româniei şi guvernul statului kuwait cu   privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperareguvernul româniei şi guvernul statului kuwait (numite în continuare părţile contractante),conştiente de relaţiile tradiţionale puternice şi de percepţiile comune asupra diferitelor probleme de interes comun care au apărut ca ...

 HOTĂRÂRE nr. 686 din 19 august 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la kuwait city la 4 mai 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 19 august 2015.nr. 686. acord  între guvernul româniei şi guvernul   statului kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei  pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciuguvernul româniei şi guvernul statului kuwait, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a ...

 HOTĂRÂRE nr. 688 din 19 august 2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2015 pentru institutul naţional de statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016, cu suma de 810 mii lei din bugetul ministerului finanţelor publice - acţiuni generale.art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 651 din 27 August 2015 (M. Of. 651/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 şi pct. vi.3 şi 4 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iarticolul 34 din legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei partea i, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. alineatul (4) se abrogă.2. alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), ...

 ORDONANŢĂ nr. 31 din 26 august 2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii.2 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ila alineatul (3) al articolului 37 din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 20 decembrie 2011, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a ...

 ORDONANŢĂ nr. 35 din 26 august 2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.6 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) activitatea de inspecţie pentru clasificarea carcaselor se reorganizează prin preluarea acesteia de către direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale de la agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu", cu personalul şi posturile aferente.(2) salarizarea personalului aferent activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, care se preia de la agenţia naţională pentru zootehnie "prof. dr. g. k. constantinescu" de către direcţia monitorizare, inspecţii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 682 din 19 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - exploatarea complexă stânca-costeşti şi institutul naţional de hidrologie şi gospodărire ...

 HOTĂRÂRE nr. 687 din 19 august 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la doha, la 3 mai 2015.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel oprea   ministrul afacerilor externe,  bogdan lucian aurescubucureşti, 19 august 2015.nr. 687.acord  între guvernul româniei şi guvernul statului qatar cu privirela eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi specialeguvernul româniei şi guvernul statului qatar, denumite în continuare "cele două părţi",în dorinţa de a consolida relaţiile de prietenie dintre ...

 ORDONANŢĂ nr. 32 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.1 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i ordonanţa guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1^3 se abrogă.2. articolul 1^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1^4. - ...

Monitorul Oficial 648 din 26 August 2015 (M. Of. 648/2015)

 NORME din 25 august 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 26 august 2015

Art. 1pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 7/2006, şi ale prezentelor norme.art. 2În înţelesul dispoziţiilor art. 73^1 alin. (3), (4) şi (11) din legea nr. 7/2006, precum şi ale prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) salariu de bază brut lunar - salariul de bază în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare şi sumele aferente sporurilor cu caracter permanent de care a beneficiat persoana înainte de această ...

Monitorul Oficial 646 din 26 August 2015 (M. Of. 646/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 658 din 19 august 2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. m.f. 156151, din anexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 660 din 19 august 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne, înregistrat la poziţia cu nr. m.f.p. 101245 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată ...

 HOTĂRÂRE nr. 657 din 19 august 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 şi 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa ...

Monitorul Oficial 647 din 26 August 2015 (M. Of. 647/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 664 din 19 august 2015 privind scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. ii alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", aprobată cu completări prin legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din ...

 PROCEDURĂ din 20 august 2015 privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015

1. În vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului ix^2 "contribuţii sociale obligatorii" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinţei bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului.2. contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.3. recalcularea venitului ...

 HOTĂRÂRE nr. 675 din 19 august 2015 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.627/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) sediul principal al cncan se află în municipiul bucureşti, bd. libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar se află în municipiul bucureşti, str. locotenent zalic nr. 4, sectorul 6."2. articolul 5^2 va avea următorul cuprins:"art. 5^2. ...

Monitorul Oficial 648 din 26 August 2015 (M. Of. 648/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 661 din 19 august 2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterea din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 641 din 19 august 2015 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 645 din 19 august 2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 439/2003 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din românia, semnat la bucureşti la 11 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei prin scrisorile*) semnate la bucureşti la 12 mai 2015 şi la paris la 22 mai 2015 la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de ...

 HOTĂRÂRE nr. 647 din 19 august 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice - inspectoratul Şcolar judeţean vaslui - clubul sportiv Şcolar bârlad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 648 din 19 august 2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2015 pentru agenţia domeniilor statului cu suma de 82 mii lei, la capitolul 51.01 ...

 HOTĂRÂRE nr. 651 din 19 august 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2015 cu suma de 5.260 mii lei la titlul 10 "cheltuieli de personal", din care 1.992 mii lei la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", 3.233 mii lei la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională" şi 35 mii lei la capitolul 65.01 "Învăţământ", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - ...

 HOTĂRÂRE nr. 649 din 19 august 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se actualizează valoarea de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea institutului pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 secretariatul ...

Monitorul Oficial 646 din 26 August 2015 (M. Of. 646/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 29 din 19 august 2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vi.1 şi vi.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. i obiectul reglementării. definiţiiart. 1 prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate româniei de către uniunea europeană pentru obiectivul "cooperare teritorială europeană", precum şi a plăţilor în avans şi contribuţiei publice naţionale aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului "cooperare teritorială europeană" pentru perioada de programare 2014-2020.art. 2 (1) termenii "neregulă", "creanţe bugetare rezultate din nereguli" ...

Monitorul Oficial 645 din 25 August 2015 (M. Of. 645/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se ...

Monitorul Oficial 644 din 25 August 2015 (M. Of. 644/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 654 din 19 august 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetului tehnic de securitate aeronautică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), literele a), b) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) secretarul de stat coordonator al activităţii în domeniul aviaţiei civile din ministerul transporturilor, autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile - preşedinte;b) directorul general al autorităţii aeronautice civile române - vicepreşedinte;.......................................................................f) un reprezentant al structurii de aviaţie civilă din ministerul transporturilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 655 din 19 august 2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul statului kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la kuwait city la 4 mai 2015.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------   ministrul sănătăţii,nicolae bănicioiu   ministrul finanţelor publice, eugen orlando teodorovici   ministrul afacerilor externe,   bogdan lucian aurescubucureşti, 19 august 2015.nr. 655.   memorandum de ÎnŢelegere între guvernul româniei şi guvernul statului kuwait  privind cooperarea în domeniul sănătăţiiguvernul româniei şi guvernul statului kuwait, denumite în continuare părţi,dorind să dezvolte şi să întărească cooperarea în domeniul sănătăţii între cele două ţări,au convenit următoarele:art. 1părţile vor ...

 HOTĂRÂRE nr. 640 din 19 august 2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (8) din legea nr. 122/2006 privind azilul în românia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) experţii care participă la activităţile organizate de biroul european de sprijin pentru azil, denumit în continuare besa, beneficiază de diurnă şi cazare la nivelul, respectiv plafonul stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) cheltuielile de transport aferente deplasării din românia către statul membru gazdă şi din statul membru gazdă către românia a experţilor care participă în echipele de sprijin pentru azil se decontează în limita ...

Monitorul Oficial 643 din 25 August 2015 (M. Of. 643/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 642 din 19 august 2015 privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi pct. 7 din acordul dintre românia şi statele unite ale americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al statelor unite în românia, semnat la washington la 13 septembrie 2011, ratificat prin legea nr. 290/2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al ministerului apărării naţionale la comandamentul forţelor statelor unite ale americii în europa - useucom, cu sediul la stuttgart, germania.(2) postul prevăzut la alin. (1) se încadrează cu personal militar sau civil şi se asigură cu încadrarea în ...

 HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 august 2015 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi al art. 35 alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului curţii de conturi pe anul 2015, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "cheltuieli de personal", cu suma de ...

 HOTĂRÂRE nr. 643 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de uniunea europeană, pentru care românia are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 723/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 571 din 12 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, atribuţiile punctului naţional de contact, ...

Monitorul Oficial 645 din 25 August 2015 (M. Of. 645/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) agenţia naţională pentru achiziţii publice, denumită în continuare anap, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului finanţelor publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului finanţelor publice.(2) activitatea anap este exercitată la nivel central şi prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial.(3) anap ...

Monitorul Oficial 642 din 24 August 2015 (M. Of. 642/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 27 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii.1 din legea nr. 182/ 2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 19. - În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi instituţiile aflate ...

Monitorul Oficial 641 din 24 August 2015 (M. Of. 641/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 28 din 19 august 2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.7 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i(1) se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea româniei de membru al agenţiei internaţionale pentru energie regenerabilă, irena, cu sediul la abu dhabi.(2) plata cotizaţiei anuale a părţii române se face din bugetul ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite anual de adunarea generală a organizaţiei.art. iiÎn anexa nr. 1 "lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care românia este ...

 NORMĂ nr. 15 din 14 august 2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 lit. a) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 12 august 2015,autoritatea de ...

Monitorul Oficial 642 din 24 August 2015 (M. Of. 642/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 644 din 19 august 2015 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic la menţiunea privind transpunerea normelor europene din hotărârea guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) prevederile directivei 2014/77/ue a comisiei din 10 iunie 2014 de modificare a anexelor i şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 646 din 19 august 2015 privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 43 alin. (7) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se autorizează ministerul justiţiei, pentru administraţia naţională a penitenciarelor, să efectueze cheltuieli pentru achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare în comuna berceni, judeţul prahova şi în municipiul caracal, judeţul olt.art. 2ministerul justiţiei şi administraţia naţională a penitenciarelor răspund pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul justiţiei,robert marius cazanciuc ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 19 august 2015.nr. 646. ------

 HOTĂRÂRE nr. 656 din 19 august 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Unifarm" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "unifarm" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea ministerului sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul sănătăţii,   nicolae bănicioiu ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 677 din 19 august 2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin legea nr. 85/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă suma de 3.697 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 pentru ...

Monitorul Oficial 639 din 21 August 2015 (M. Of. 639/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 23 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015

Având în vedere necesitatea desemnării punctului naţional de contact în scopul schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, astfel cum acestea sunt prevăzute de directiva (ue) 2015/413 a parlamentului european şi a consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 68 din 13 martie 2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iv.1 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă ...

 ORDONANŢĂ nr. 24 din 19 august 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului afacerilor interne, a activităţilor de organizare şi desfăşurare a cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de aplicaţie pentru ofiţeri "mihai viteazul" a jandarmeriei române se stabilesc prin hotărâre a guvernului, în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite în bugetul de stat.(2) condiţiile de funcţionare a cursului superior ...

 ORDONANŢĂ nr. 25 din 19 august 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.7 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i(1) se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a ministerului justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la conferinţa de la haga de drept internaţional privat, în limita echivalentului în lei al sumei de 19.370,25 euro/an.(2) echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(3) echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se plăteşte din ...

 ORDONANŢĂ nr. 26 din 19 august 2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.4 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unic alineatul (2) al articolului xv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin legea nr. 197/2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform prevederilor ordonanţei guvernului nr. 92/2003 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 19 august 2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015

Având în vedere:- scrisoarea comisiei europene ares (2015) 805086-25/02/2015 privind întreruperea termenului de plată;- scrisoarea comisiei europene ares (2015) 2669646-25/06/2015 privind procedura de suspendare a plăţilor intermediare ale fse;- raportul nr. 654.039/05.05.2015 al autorităţii de certificare şi plată privind verificările suplimentare aferente cheltuielilor incluse în aplicaţia de plată nr. 39 pentru programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013;- raportul nr. 61.348/ap/21.07.2015 al autorităţii de audit de reperformare pe bază de eşantion a verificărilor suplimentare realizate de autoritatea de certificare şi plată pentru aplicaţia de plată nr. 39/2014;- scrisoarea de management a autorităţii de audit nr. 61.079/ap/23.07.2015;- raportul nr. 61.435/ap/31.07.2015 al ...

Monitorul Oficial 636 din 21 August 2015 (M. Of. 636/2015)

 NORME din 11 august 2015 pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme reglementează procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică de prestări servicii privind organizarea în românia de către autoritatea naţională pentru turism, denumită în continuare autoritate, de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în românia sau cu impact în creşterea notorietăţii româniei ca destinaţie turistică şi/sau participarea la aceste evenimente şi misiuni în calitate de coorganizator, împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului, cu finanţare de la bugetul ...

 NORMĂ nr. 11 din 5 august 2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 21 august 2015

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1), art. 60, 61, art. 62 alin. (4), art. 63, 68, art. 70 lit. d), art. 72 alin. (2) lit. d) şi ale art. 82 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, ...

Monitorul Oficial 636 bis din 21 August 2015 (M. Of. 636 bis/2015)

 CONVENŢIE din 23 februarie 2006 privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)*) EMITENT: Organizaţia Internaţională a Muncii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 bis din 21 august 2015

──────────*) ratificată prin legea nr. 214/2015 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 636 din 21 august 2015──────────cuprinsconvenţia privind munca în sectorul maritim, 2006preambul ......................................................obligaţii generale ............................................articolul i ..................................................definiţii şi domeniul de aplicare .............................articolul ii .................................................drepturi şi principii fundamentale ............................articolul iii ................................................angajarea şi drepturile sociale ale navigatorilor .............articolul iv .................................................responsabilitatea aplicării şi respectării dispoziţiilor ......articolul v ..................................................reguli şi părţile a şi b ale codului ..........................articolul vi .................................................consultările cu organizaţiile armatorilor şi navigatorilor ....articolul vii ................................................intrarea în vigoare ...........................................articolul viii ...............................................denunţare .....................................................articolul ix .................................................efectele intrării în vigoare ..................................articolul x ..................................................funcţiile depozitarului .......................................articolul xi .................................................articolul xii ................................................cimosia tripartită specială ...................................articolul xiii ...

Monitorul Oficial 634 din 20 August 2015 (M. Of. 634/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 28 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 633 din 20 August 2015 (M. Of. 633/2015)

 LISTĂ din 20 august 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015

*font 9*┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────┐│nr. │ asociaţie/fundaţie │ unitatea de asistenţă socială │ cuantumul ││crt.│ │ │ subvenţiei ││ │ ...

 NORMĂ nr. 12 din 5 august 2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1), art. 19 şi ale art. 20 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale ...

Monitorul Oficial 635 din 20 August 2015 (M. Of. 635/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 637 din 19 august 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2015 cu suma de 9.112 mii lei, la capitolul 83.01 "agricultură, silvicultură, piscicultură ...

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 19 august 2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 82 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă repartizarea pe judeţe a sumei de 300.000 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2cu sumele repartizate potrivit art. 1 se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.art. 3repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, ...

Monitorul Oficial 634 din 20 August 2015 (M. Of. 634/2015)

 REZOLUŢIA MSC.365(93) din 22 mai 2014 privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare convenţie), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la convenţie, cu excepţia prevederilor stipulate în capitolul i,luând în considerare amendamentele la convenţie, în cadrul celei de a nouăzeci şi treia sesiuni, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul viii(b)(i) din aceasta,1. adoptă, în conformitate cu articolul viii(b)(iv) din convenţie, amendamentele la convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;2. stabileşte, în ...

Monitorul Oficial 635 din 20 August 2015 (M. Of. 635/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 636 din 19 august 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 915.300 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 327 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare gravă ...

Monitorul Oficial 629 din 19 August 2015 (M. Of. 629/2015)

 HOTĂRÂRE din 3 martie 2015 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015

   strasbourg(cererea nr. 36.900/03)hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza toşcuţă şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din: josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, jan sikuta, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 10 februarie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 36.900/03 îndreptată împotriva româniei, prin care şapte cetăţeni români, domnii adrian ...

Monitorul Oficial 630 din 19 August 2015 (M. Of. 630/2015)

 PROCEDURĂ din 29 iulie 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015

1. casa naţională de asigurări de sănătate transmite agenţiei naţionale de administrare fiscală informaţiile privind lista persoanelor fizice înregistrate în registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asiguraţi, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.2. informaţiile prevăzute la pct. 1 se transmit agenţiei naţionale de administrare fiscală în vederea încadrării persoanelor fizice prevăzute la pct. 1 în categoria de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, ...

 PROCEDURĂ din 22 iulie 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015

1. casa naţională de asigurări de sănătate transmite agenţiei naţionale de administrare fiscală informaţiile privind lista persoanelor fizice înregistrate în registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asiguraţi, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.2. informaţiile prevăzute la pct. 1 se transmit agenţiei naţionale de administrare fiscală în vederea încadrării persoanelor fizice prevăzute la pct. 1 în categoria de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, ...

Monitorul Oficial 627 din 18 August 2015 (M. Of. 627/2015)

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 august 2015 pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015

I. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea "parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin programul operaţional "competitivitate" (poc), axa prioritară 1 "cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (cdi) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor", acţiunea 1.2.3 "parteneriate pentru transfer de cunoştinţe".(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul oficial al ...

Monitorul Oficial 625 din 18 August 2015 (M. Of. 625/2015)

 CIRCULARĂ nr. 27 din 4 august 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 7 august 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a castelului peleş din sinaia.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:valoare nominală 100 lei ...

 CIRCULARĂ nr. 29 din 6 august 2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:- 0,18% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;- 0,13% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;- 0,07% pe an ...

 CIRCULARĂ nr. 30 din 6 august 2015 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:- 3,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;- 3,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua.p. preşedintele ...

Monitorul Oficial 628 din 18 August 2015 (M. Of. 628/2015)

 PROCEDURĂ din 12 august 2015 privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1 procedura privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, denumită în continuare procedură, reglementează relaţiile contractuale stabilite în cazul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum respective şi instituie responsabilităţile celor care îşi asigură alimentarea cu energie electrică a propriilor locuri de consum.art. 2 prevederile procedurii se aplică în cazul alimentării cu energie electrică a:a) locurilor de consum aparţinând furnizorilor;b) locurilor de consum aparţinând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic;c) locurilor de consum ...

 PROCEDURĂ din 12 august 2015 privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015

Cap. i scop, domeniu de aplicare, definiţii şi abrevieriart. 1 prezenta procedură are drept scop reglementarea modului de constituire, actualizare, executare, reconstituire şi restituire a garanţiilor financiare prevăzute în contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în vederea întăririi disciplinei financiare şi evitării riscului de neplată pe piaţa de energie electrică.art. 2 procedura se aplică în relaţiile comerciale privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în baza contractelor încheiate între operatorul de distribuţie şi titularul de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, doar în situaţiile prevăzute în contractele-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate ...

Monitorul Oficial 622 din 17 August 2015 (M. Of. 622/2015)

 PROCEDURĂ din 6 august 2015 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015

1. obiectivul programuluiprogramul unctad/empretec românia pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, denumit în continuare meimmma, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, cu modificările ulterioare.empretec este un program integrat de pregătire ...

Monitorul Oficial 620 din 14 August 2015 (M. Of. 620/2015)

 ÎNCHEIERE din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Dosar nr. 1/2015completul de arbitraj compus din:- ciobanu mihail - preşedinte- uliescu marilena - arbitru- ciubotă cătălin ion - arbitru- amzar geta-gabriela - arbitru- romaşcanu nicoleta cristina - arbitruarbitraj având drept obiect remuneraţia compensatorie pentru copia privată, remuneraţia cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ), având în vedere faptul că organismele de gestiune colectivă beneficiare (araiex, credidam şi unart) nu au putut conveni prin negociere la încheierea unui protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.la apelul nominal, la sediul orda, ...

Monitorul Oficial 619 din 14 August 2015 (M. Of. 619/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 629 din 28 iulie 2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 175 alin. (4) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. ii alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 126/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. iÎnfiinţarea autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătateart. 1(1) autoritatea naţională de management al calităţii în sănătate, denumită în continuare a.n.m.c.s., este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului ...

 HOTĂRÂRE din 10 februarie 2015 în Cauza Colac împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015

   (cererea nr. 26.504/06)strasbourghotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza colac împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, jan sikuta, dragoljub popovic, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi stephen phillips, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 20 ianuarie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 26.504/06 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant român, domnul doru colac (reclamantul), a ...

Monitorul Oficial 621 din 14 August 2015 (M. Of. 621/2015)

 CADRU GENERAL din 8 iulie 2015 de organizare şi funcţionare a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, denumit în continuare cldps, este structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, care funcţionează în sprijinul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului bucureşti.art. 2rolul consultativ al cldps se exercită prin acţiuni şi măsuri specifice de elaborare/monitorizare a documentelor de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare profesională prin sistemul de învăţământ profesional şi tehnic (Îpt) la nivel judeţean/local, precum şi prin formulare de recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în plan judeţean vizând domeniul educaţiei, formării profesionale şi dezvoltării resurselor umane, în ...

 CADRUL GENERAL din 8 iulie 2015 de organizare şi funcţionare a consorţiilor regionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1consorţiul regional este o structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, în sprijinul centrului naţional de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic şi al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului bucureşti pentru creşterea contribuţiei educaţiei şi formării profesionale la dezvoltarea regională.art. 2rolul consultativ al consorţiului regional se exercită prin acţiuni şi măsuri specifice de elaborare şi monitorizare a documentelor de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic la nivel regional, precum şi prin formulare de recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în plan regional şi judeţean vizând domeniul educaţiei, formării profesionale ...

Monitorul Oficial 619 din 14 August 2015 (M. Of. 619/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 106 lit. a) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa nr. 1*).art. 2 se aprobă planul strategic de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale menţionate la art. 1, pentru perioada 2015-2020, prevăzut în anexa nr. 2*).──────────*) anexele nr. 1 şi 2 se publică în ...

Monitorul Oficial 614 din 13 August 2015 (M. Of. 614/2015)

 REZOLUTIE nr. MEPC.249(66) din 4 aprilie 2014 privind amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015

(stocarea mărfii şi modelul de certificat de conformitate)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul), conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,amintind, de asemenea, rezoluţia mepc.20(22), prin care comitetul a adoptat codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (codul bch),luând notă de articolul 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare convenţia din 1973) şi articolul vi din protocolul din 1978 referitor la convenţia ...

Monitorul Oficial 617 din 13 August 2015 (M. Of. 617/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 628 din 28 iulie 2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a imobilelor proprietatea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 3 "lista imobilelor din domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 627 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 799/2014 privind implementarea programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 19 septembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) poad: programul operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;".2. la articolul 2, litera f) se abrogă.3. articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) categoriile de persoane ...

 HOTĂRÂRE nr. 612 din 28 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului înscris în inventarul centralizat al ...

Monitorul Oficial 615 bis din 13 August 2015 (M. Of. 615 bis/2015)

 ANEXE din 29 iulie 2015 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 bis din 13 august 2015

Anexa 1 (anexa nr. viii.1 la regulamentul nr. 4/2014)denumire entitate raportoare:cod de identificare entitate raportoare*1):──────────*1) se completează:● codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către autoritatea de supraveghere financiară - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare;● codul de înscriere al fondurilor de pensii administrate privat şi al fondurilor de pensii facultative de către societăţile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către autoritatea de supraveghere financiară - sectorul pensii private;● codul unic de identificare (cui) de către instituţiile de credit, societăţile de asigurare, ...

Monitorul Oficial 612 din 12 August 2015 (M. Of. 612/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 555 din 15 iulie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 12 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 611 din 12 August 2015 (M. Of. 611/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 28 iulie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 12 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "imprimeria băncii naţionale a româniei" din subordinea băncii naţionale a româniei, aprobat prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 605 din 11 August 2015 (M. Of. 605/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 626 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4^1 şi al art. 13 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 lit. a), al art. 5^1 alin. (1) şi al art. 51 lit. b) teza i din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 607 din 11 August 2015 (M. Of. 607/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 632 din 28 iulie 2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Franciză ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015

Văzând actul ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri prin care se constată îndeplinirea de către asociaţia de română de franciză a condiţiilor legale pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia română de franciză, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, înscrisă în registrul naţional al ong ţinut de către ministerul ...

Monitorul Oficial 608 din 11 August 2015 (M. Of. 608/2015)

 NORME PROPRII din 21 mai 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 24 iulie 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 6 mai 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 13 mai 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 20 mai 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 13 iulie 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 18 mai 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

 NORME PROPRII din 15 mai 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ...

Monitorul Oficial 606 din 11 August 2015 (M. Of. 606/2015)

 NORMĂ nr. 10 din 5 august 2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 4 august 2015,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1se pune în aplicare sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.──────────*) ...

Monitorul Oficial 606 bis din 11 August 2015 (M. Of. 606 bis/2015)

 SISTEM din 5 august 2015 de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 bis din 11 august 2015

──────────*) notă ctce:aprobat de norma nr. 10 din 5 august 2015 a autorităţii de supraveghere financiară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 606 din 11 august 2015.──────────cap. isecŢiunea anorme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015i. prevederi generale.1) prezentele norme se aplică asigurătorilor persoane juridice române, sucursalelor ori filialelor unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursalelor unei societăţi de asigurare sau ale unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine, reasigurătorilor, persoane juridice autorizate în condiţiile legii, ori de autoritatea ...

Monitorul Oficial 602 din 10 August 2015 (M. Of. 602/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 28 iulie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 10 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic niraj, judeţul mureş", potrivit ...

Monitorul Oficial 600 din 10 August 2015 (M. Of. 600/2015)

 PROCEDURĂ din 29 iulie 2015 de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor EMITENT: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015

Cap. i scop, referinţe normative, definiţiiart. 1 procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, denumită în continuare procedură, reglementează modul de planificare, pregătire şi desfăşurare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.art. 2 prezenta procedură se aplică de către reprezentanţii centrului naţional pentru securitate la incendiu şi protecţie civilă şi de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "dealul spirii" bucureşti - ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situaţii de urgenţă, prin auditorii desemnaţi pentru ...

Monitorul Oficial 604 din 10 August 2015 (M. Of. 604/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 624 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii din ordonanţa guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă şi al art. 34 alin. (2) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă criteriile de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/2013, aprobată prin legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 625 din 28 iulie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 111 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional ...

Monitorul Oficial 596 din 07 August 2015 (M. Of. 596/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 19 iunie 2015 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 164/2010 pentru adoptarea normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând spaţiului economic european ori confederaţiei elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările ...

 NORME din 28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme reglementează selecţia cadrelor militare pentru evoluţia în carieră, în vederea:a) promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare pe baza performanţelor profesionale obţinute de-a lungul carierei, a experienţei profesionale acumulate, a nivelului de studii dobândite, precum şi a competenţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale;b) creării cadrului procedural care să permită intrarea în competiţie a tuturor candidaţilor eligibili, în condiţiile prevăzute de actele normative, şi ierarhizarea acestora în vederea promovării în funcţii, în condiţii de transparenţă şi egalitate de şanse;c) trecerii maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.art. 2 (1) În sensul prezentelor ...

Monitorul Oficial 595 din 06 August 2015 (M. Of. 595/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 22 iulie 2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi în baza prevederilor art. 138 alin. (5), ale art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154, art. 155 alin. (1) şi ale art. 158 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, în cadrul instituţiilor ...

Monitorul Oficial 593 din 06 August 2015 (M. Of. 593/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 28 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 6 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - administraţia bazinală de apă banat, instituţie publică aflată în coordonarea ...

Monitorul Oficial 591 din 06 August 2015 (M. Of. 591/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 614 din 28 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din legea nr. 173/2015 privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 145 din 9 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la normele metodologice, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) angajatorii prevăzuţi la ...

Monitorul Oficial 594 din 06 August 2015 (M. Of. 594/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 45 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 dispoziţii generalese aprobă planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020, denumit în continuare pncdi iii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 principiile pncdi iii(1) principiile de bază ale constituirii şi implementării pncdi iii, ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare şi realocare a fondurilor sunt următoarele:a) asigurarea anuală a resurselor publice, conform ...

 PROCEDURĂ din 29 iulie 2015 privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1 prezenta procedură stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum şi producere, precum şi modalitatea de regularizare a decontărilor aferente acestuia între operatorul de reţea, furnizor şi clientul final:a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului;b) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 2 (1) prevederile ...

Monitorul Oficial 589 bis din 05 August 2015 (M. Of. 589 bis/2015)

 PROCEDURA DE IMPLEMENTARE din 22 iulie 2015 a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 bis din 5 august 2015

──────────*) aprobată de ordinul 962 din 22 iulie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 589 din 5 august 2015.──────────po.ip-04revizia 11. obiectivul programuluiobiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului ...

Monitorul Oficial 588 din 05 August 2015 (M. Of. 588/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 619 din 28 iulie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2015 cu suma de 3.265 mii lei, la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 28 iulie 2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015

Având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

 HOTĂRÂRE nr. 598 din 22 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015

Având în vedere prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile hotărârii consiliului judeţean tulcea nr. 118 din 30 septembrie 2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de ...

Monitorul Oficial 587 din 05 August 2015 (M. Of. 587/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 608 din 28 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "ICEM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea "icem" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, ...

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 28 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale "hidroelectrica" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 606 din 22 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015

Având în vedere dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii feroviare române - afer, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) autoritatea feroviară română, denumită în continuare afer, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, este ...

 HOTĂRÂRE nr. 607 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 1, semnat la bucureşti la 5 iunie 2015 şi la luxemburg la 2 iunie 2015, la acordul de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 916/2013 pentru aprobarea acordului de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea acordului de finanţare ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 5 iunie 2015 la Acordul de finanţare ("Acordul de finanţare") încheiat la data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul European de Investiţii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015

Actul adiţional nr. 1 este încheiat de către şi între:guvernul româniei, reprezentat prin ministerul fondurilor europene, tower center, bd. ion mihalache nr. 15-17, sectorul 1, bucureşti şi ministerul finanţelor publice, str. apolodor nr. 17, sectorul 5, bucureşti; şifondul european de investiţii, 37b avenue j-f kennedy, l-2968 luxemburg, marele ducat de luxemburg (fei),(guvernul româniei şi fei fiind denumite în continuare, împreună, părţile şi fiecare dintre acestea partea),după cum urmează:preambul(a) În conformitate cu acordul de finanţare, fei va realiza acţiunea jeremie, care va include administrarea de trezorerie a soldului conturilor bancare jeremie, şi prin externalizarea şi/sau subcontractarea, în întregime sau parţială, către ...

Monitorul Oficial 586 din 05 August 2015 (M. Of. 586/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 5 august 2015

Având în vedere procesul-verbal nr. 5.002 din 28 iulie 2015 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 23 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea ...

Monitorul Oficial 589 din 05 August 2015 (M. Of. 589/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 605 din 22 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitare dn 2d focşani-ojdula între km 0+000-km 118+873", cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "reabilitare ...

Monitorul Oficial 583 din 04 August 2015 (M. Of. 583/2015)

Monitorul Oficial 584 din 04 August 2015 (M. Of. 584/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 28 iulie 2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (1) lit. m) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă finanţarea din bugetul fondului pentru mediu a sumei de 71.953,00 mii lei, pentru acţiunile multianuale necesare programului "colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către comisia europeană, agenţia europeană de mediu şi secretariatele convenţiilor internaţionale din domeniul ...

Monitorul Oficial 585 din 04 August 2015 (M. Of. 585/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 579 din 15 iulie 2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 4 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, republicată, şi al art. iv din ordonanţa guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, aprobată prin legea nr. 15/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre are drept scop stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 la ordonanţa guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, republicată, precum şi ...

Monitorul Oficial 578 din 03 August 2015 (M. Of. 578/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 620 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2014 şi la Bruxelles la 5 decembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă aranjamentul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministrul apărării din regatul belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la bucureşti la 22 octombrie 2014 şi la bruxelles la 5 decembrie 2014. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul apărării naţionale,  mircea duşa ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 28 iulie 2015.nr. 620.   aranjamentîntre ministerul apărării naţionale din românia   şi ministrul apărării din regatul belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor   de navigaţie şi geodeziei militareministerul apărării naţionale din românia ...

 ARANJAMENT din 22 octombrie 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015

Ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din regatul belgiei, denumiţi în continuare participanţi,luând în considerare prevederile "memorandumului de înţelegere dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministrul apărării din regatul belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare", semnat la bruxelles la 18 aprilie 2012,având în vedere prevederile "acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor", încheiat la londra la 19 iunie 1951, denumit în continuare nato sofa,dorind să eficientizeze activităţile şi să îmbunătăţească metodele în domeniul geodeziei, hărţilor de navigaţie şi cartografie,au convenit următoarele:art. 1definiţiiÎn scopul prezentului aranjament ...

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 621 din 28 iulie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 617 din 28 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale ...

Monitorul Oficial 578 din 03 August 2015 (M. Of. 578/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 524 din 8 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016