Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 august 2015  de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 august 2015 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015

    1. Obiectivul Programului
    Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEIMMMA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare.
    EMPRETEC este un program integrat de pregătire care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
    EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.
    România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program. MEIMMMA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al Programului, conform documentului de Proiect nr. 641 din 21 decembrie 2001. Derularea Programului în anul 2015 se efectuează în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD - Geneva.
    Grupul-ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali, precum şi top-manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice ori private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.
    Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
    Programul îşi propune:
    a) identificarea întreprinzătorilor de succes;
    b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
    c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;
    d) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
    e) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional;
    f) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
    g) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
    h) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.
    Pentru anul 2015, MEIMMMA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.
    2. Bugetul Programului
    2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.000.000 lei.
    Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 160 de beneficiari, persoane fizice.
    2.2. MEIMMMA administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din data de 20 mai 2003.
    2.3. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2015 suma de 1.000.000 lei, împărţită în mod egal celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshopurilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 8 workshopuri.
    3. Derularea Programului
    Prin Program se finanţează workshopurile UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.
    Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru naţional - EMPRETEC România şi 4 centre regionale - EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 8 locaţii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara). Perioadele de desfăşurare a workshopurilor şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 de participanţi/workshop.
    În cadrul acestui program OTIMMC sunt arondate centrelor EMPRETEC astfel:
    - Centrul Naţional EMPRETEC România: MEIMMMA; OTIMMC Ploieşti şi OTIMMC Braşov;
    - Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj şi OTIMMC Târgu Mureş;
    - Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC Constanţa;
    - Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: OTIMMC Craiova şi OTIMMC Timişoara;
    - Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iaşi.
    OTIMMC vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshopurilor astfel:
    - propun locaţiile de desfăşurare a workshopurilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;
    - pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;
    - menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări a workshopurilor.
    OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop-ului din bugetul alocat prin program fiecăruia dintre cele 8 OTIMMC (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale-suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshopurilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshopurilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor, precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshopurilor).
    Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale, dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co, care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.
    În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva. Serviciile de instruire vor fi contractate de către OTIMMC, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 8 workshopuri vor comunica MEIMMMA locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro
    Înregistrarea formularelor de participare la workshopurile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face online pe site-ul www.aippimm.ro. Se consideră că, prin înscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea în favoarea MEIMMMA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu etc.), date care vor fi securizate în cadrul Registrului unic electronic al Programului.
    MEIMMMA, OTIMMC, precum şi participanţii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training. În acest scop, participanţii la Program vor completa angajamentul prevăzut în anexa nr. 3.
    4. Beneficiarii Programului
    Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt cetăţeni români;
    b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de bacalaureat/licenţă ori adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
    c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere.
    5. Selecţia participanţilor în cadrul Programului
    Pentru workshopurile organizate în cadrul Programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează:
    Etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4, de către OTIMMC;
    Etapa a II-a - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.
    În cazul respingerii în urma interviului organizat de către traineri certificaţi UNCTAD, aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere va fi transmisă către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshopului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro
    6. Confidenţialitate
    Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, personalul MEIMMMA şi OTIMMC implicat în implementare având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    MEIMMMA şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.
    Documentele depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul fiecărui OTIMMC.
    7. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se vor face de către Unitatea de monitorizare, control şi raportare (UMCR) din cadrul OTIMMC.
    7.2. Participanţii la activităţile din cadrul Programului vor completa şi vor transmite către OTIMMC - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toţi beneficiarii din cadrul prezentului program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016.
    7.3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului şi a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăţi şi diversifica programa workshopurilor.
    7.4. Reprezentanţii MEIMMMA şi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, documentelor şi activităţilor făcute în cadrul Programului.
    7.5. Rapoartele de evaluare a cursanţilor, întocmite de traineri, vor fi transmise de OTIMMC către MEIMMMA.
    8. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    la procedură


                             FORMULAR DE ÎNSCRIERE
                          la Programul UNCTAD/EMPRETEC

    1. Numele şi prenumele: ...............................
    2. Sexul: [] Masculin [] Feminin
    3. Adresa de acasă: Adresa de la serviciu:
    .............................. ............................
    .............................. ............................
    Telefon: ..................... E-mail: ....................
                                              Telefon: ...................
    4. Vârsta: .........................
    5. Stare civilă: [] Necăsătorit [] Căsătorit [] Divorţat [] Văduv/ă
    6. Aveţi copii? [] Da [] Nu
    7. Nivelul educaţiei (marcaţi răspunsul/răspunsurile corect/e):
    [] Aţi absolvit şcoala gimnazială? [] Da [] Nu
    Numele (nr.) şcolii: ........................................
    [] Aţi absolvit liceul? [] Da [] Nu
    Aţi obţinut diploma de bacalaureat? [] Da [] Nu
    Numele liceului: ......................................
    [] Aţi absolvit şcoală tehnică/postliceală/colegiu? [] Da [] Nu
    Câţi ani? .........................................
    Aţi obţinut diplomă de absolvire? [] Da [] Nu
    Ce specializare aţi avut? ............................
    Denumirea unităţii de învăţământ: ......................
    [] Studii superioare (de orice fel) ...... Câţi ani? ......
    Aţi obţinut o diplomă universitară? [] Da [] Nu
    Ce specializare aţi avut? ...........................
    Denumirea unităţii de învăţământ: .....................
    8. Aţi fost vreodată ucenic? [] Da [] Nu
    În ce meserie? ......................................
    Organizaţia/Persoana: .................................
    9. A avut mama sau tatăl dumneavoastră propria afacere? [] Da [] Nu
    Dacă da, aţi lucrat în cadrul acelei afaceri? [] Da [] Nu
    10. A avut una din rudele dumneavoastră, în afara de
    părinţi, propria afacere? [] Da [] Nu
    Dacă da, i-aţi ajutat vreodată în afacerea respectivă? [] Da [] Nu
    11. Gândiţi-vă la trei dintre prietenii dumneavoastră
cei mai apropiaţi.
    Completaţi numele şi ocupaţia lor:
    Numele prietenului #1 ...... Are acest prieten(ă) propria afacere Da [] Nu []
    Numele prietenului #2 ...... Are acest prieten(ă) propria afacere Da [] Nu []
    Numele prietenului #3 ...... Are acest prieten(ă) propria afacere Da [] Nu []
    12. Au părinţii vreunuia dintre prietenii dumneavoastră propria afacere? [] Da [] Nu
    13. Câţi dintre oamenii pe care îi cunoaşteţi personal au propria afacere? ..........
    14. Aţi fost primul copil la părinţi? [] Da [] Nu
    15. Aţi călătorit în străinătate? [] Da [] Nu
    Dacă da, menţionaţi ţările în care aţi călătorit cel mai des şi de câte ori aţi
călătorit în fiecare dintre aceste ţări.

               Ţara Numărul de vizite
        ................. ........................
        ................. ........................
        ................. ........................

    De câte ori pe an călătoriţi în interiorul ţării, în afara regiunii unde v-aţi născut
sau în afara regiunii în care locuiţi?
    ..................................................................
    16. Vă rugăm completaţi în tabelul următor datele referitoare la experienţa
dumneavoastră profesională începând cu actualul/ultimul loc de muncă:

┌───────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ Angajatorul │ Adresa │ Telefon │ Funcţia │ Perioada │
├───────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘

    17. Aţi încercat vreodată să începeţi o afacere proprie? [] Da [] Nu
    Ce tip de afacere? .......................................
    Ce s-a întâmplat cu această afacere? ............................
    18. Aveţi în prezent o afacere proprie? [] Da [] Nu
    Ce tip de afacere? ..................................................................
    19. Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere sau să o extindeţi pe cea existentă, ce
tip de afacere aţi începe/extinde? (Vă rugăm să detaliaţi.) ..........................
    20. Dacă nu intenţionaţi să începeţi o afacere chiar acum, cum intenţionaţi să
folosiţi experienţa acumulată la acest seminar de instruire? .........................
    21. De cât capital credeţi că aveţi nevoie să începeţi sau să extindeţi o afacere?
    ..................................................................
    22. Estimaţi suma de bani din fiecare din sursele menţionate mai jos pe care o puteţi
folosi în începerea/extinderea afacerii dumneavoastră:
    Bani personali .....................................................
    Împrumuturi sau bani oferiţi de familie ............................
    Împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni ...........................
    Alte surse: ................. Specificaţi: .........................
    23. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră în proprietate
personală? [] Da [] Nu
    24. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă ingredientul
cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcaţi o singură opţiune.)
    [] Banii [] Educaţia [] Prietenii [] Motivaţia [] Altele
    25. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare? [] De acord [] Nu sunt de acord
    "Este mai important pentru un loc de muncă să ofere oportunităţi decât siguranţa."
    26. Folosiţi-vă imaginaţia şi încercaţi să vă gândiţi la cât mai multe utilizări ale
rumeguşului sau ale produselor care se pot face din rumeguş.
    1. .............................. 4. .................................
    2. .............................. 5. .................................
    3. .............................. 6. .................................
    27. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare? [] De acord [] Nu sunt de acord
    "Sunt oportunităţi suficiente pentru ca oameni ca mine să înceapă o afacere în ţara
aceasta."
    28. Imaginaţi-vă că fratele sau sora dumneavoastră vă oferă un cadou de 30.000 dolari
SUA pentru a-i cheltui cum doriţi dumneavoastră
    Ce aţi face cu ei?
    Prima utilizare: ...................................................................
    A doua utilizare: ..................................................................
    A treia utilizare: .................................................................
    29. Dacă aţi putea avea locul de muncă şi salariul şefului dumneavoastră pentru
următorii 5 ani, aţi accepta? [] Da [] Nu
    30. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a
extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcaţi doar un singur răspuns.)
    [] Nu ştiu [] Medie [] Destul de puternică [] Foarte puternică
    31. În această etapă, care sunt şansele de succes ale afacerii dumneavoastră?
(Marcaţi doar un singur răspuns.)
    [] 10% [] 20% [] 30% [] 40% [] 50%
    [] 60% [] 70% [] 80% [] 90% [] 100%
    Vă rugăm explicaţi răspunsul. ....................................................
    ..................................................................................
    ..................................................................................
    32. Sunteţi dispus să investiţi 9 zile neîntrerupt din timpul dumneavoastră pentru a
participa la un atelier intensiv de lucru?
    [] Da [] Nu
    33. Cum aţi auzit de acest program? ...........................
    34. La ce alte cursuri sau seminare de dezvoltare antreprenorială ori a afacerilor
aţi mai participat? Vă rugăm să oferiţi detalii.

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Cursul │ Perioada │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    35. Descrieţi afacerea dumneavoastră sau ideea de afaceri:
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................
    ...................................................................................


             Semnătura aplicantului:    ANEXA 2
    la procedură


                                     LISTA
                   oficiilor teritoriale ale întreprinderilor
                         mici şi mijlocii şi cooperaţie
┌────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ OTIMMC │ ADRESA │ TELEFON/FAX │
│crt.│(judeţe arondate)│ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1.│BRAŞOV │Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 1, │0268-548.018 tel. │
│ │Braşov │Braşov, C.P. 500209 │0268-548.017 fax │
│ │Covasna │ │www.aippimm.ro │
│ │Sibiu │ │oficiubrasov@imm.gov.ro │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2.│CLUJ-NAPOCA │Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, │0264-487.224 tel. │
│ │Bihor │C.P. 400174 │0264-487.244 fax │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │www.aippimm.ro │
│ │Cluj │ │oficiucluj@imm.gov.ro │
│ │Maramureş │ │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3.│CONSTANŢA │Bd. Tomis nr. 79-81, et. 1, │0241-661.253 tel. │
│ │Brăila │Constanţa, C.P. 900669 │0241-661.254 fax │
│ │Buzău │ │www.aippimm.ro │
│ │Constanţa │ │oficiuconstanta@imm.gov.ro │
│ │Galaţi │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4.│CRAIOVA │Str. Ştefan cel Mare nr. 12, et. 3, │0251-510.785 tel./fax │
│ │Dolj │Craiova, C.P. 200130 │www.aippimm.ro │
│ │Gorj │ │oficiucraiova@imm.gov.ro │
│ │Mehedinţi │ │ │
│ │Olt │ │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5.│IAŞI │Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, │0232-261.101 tel./fax │
│ │Bacău │Iaşi, C.P. 700398 │0232-240.213 tel. │
│ │Botoşani │ │www.aippimm.ro │
│ │Iaşi │ │oficiuiasi@imm.gov.ro │
│ │Neamţ │ │ │
│ │Suceava │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6.│PLOIEŞTI │Ploieşti, str. Trei Ierarhi │0244-522.085 tel. │
│ │Argeş │nr. 9-11, judeţul Prahova │0244-544.054 fax │
│ │Bucureşti │ │www.aippimm.ro │
│ │Călăraşi │ │oficiuploiesti@imm.gov.ro │
│ │Dâmboviţa │ │ │
│ │Giurgiu │ │ │
│ │Ialomiţa │ │ │
│ │Ilfov │ │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7.│TÂRGU MUREŞ │str. Cuza Vodă nr. 22, Târgu Mureş, │0265-311.660 tel. │
│ │Harghita │C.P. 540027 │0265-260.818 fax │
│ │Mureş │ │www.aippimm.ro │
│ │Alba │ │oficiutargumures@imm.gov.ro│
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8.│TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │Timişoara, C.P. 300575 │0256-292.767 fax │
│ │Caraş-Severin │ │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │ │otimmctimisoara@imm.gov.ro │
│ │Timiş │ │ │
└────┴─────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘    ANEXA 3
    la procedură

                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul/Subsemnata, ......, domiciliat(ă) în ......, identificat(ă) cu
B.I./C.I. seria ....... nr. ......, eliberat(ă) de ....... la data de ........,
administrator/asociat unic al S.C. ......, cu sediul în ......, mă oblig prin
prezentul angajament să nu permit şi să nu facilitez folosirea de către terţi a
datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training
folosite în cadrul workshopurilor UNCTAD/EMPRETEC.

    Semnătura ........................
               (numele şi prenumele)

    Data ...............    ANEXA 4
    la procedură

                         FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ
                (Se completează toate rubricile în limba română,
                             prin tehnoredactare.)

    Perioada pentru raportare: anul ...........
    Numele şi prenumele: ............................
    Am participat la Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada ...................
    Anterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC România:
    [] Am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat,
administrator în cadrul unei întreprinderi.
    [] Nu am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat,
administrator în cadrul unei întreprinderi.
    Dacă răspunsul este DA, precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul
UNCTAD/EMPRETEC România în dezvoltarea afacerii în care sunteţi implicat.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Ulterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC România:
    [] Am înfiinţat o societate comercială sau am dobândit calitatea de
acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.
    [] Nu am înfiinţat o societate comercială sau nu am dobândit calitatea de
acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.
    Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să precizaţi cum v-a ajutat participarea
la Programul UNCTAD/EMPRETEC România
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos:
    Datele de identificare ale societăţii:
    Denumirea societăţii comerciale ...........................................
    Adresa ....................................................................
    Telefon ........................, fax ....................................,
    e-mail ....................................................................
    Data înregistrării societăţii comerciale ..................................
    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................
    Codul unic de înregistrare ................................................
    Calitatea deţinută în cadrul societăţii comerciale ........................
    Date de raportare tehnică:
    - cifra de afaceri .............. lei;
    - profitul brut ................. lei;
    - numărul mediu scriptic anual de personal .............................. .
    Subsemnatul/Subsemnata, ......, identificat/identificată cu actul de
identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ...... la data de ........, cu
domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. .....,
ap. ......, sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al
societăţii (după caz) ......, declar pe propria răspundere că toate
informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi
complete.

    Numele .....................
    Semnătura ..................
    Funcţia ....................
    Data semnării ..............
    Ştampila


                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


doamna Nora
09 Septembrie 2015
Ai nevoie de un împrumut de urgen??? e?ti în datorii? ave?i nevoie de împrumut de urgen?? pentru a finan?a afacerea dvs. ?, ai fost refuzat de banca dvs., v? face?i griji nici mai mult, serviciile noastre sunt rapid, u?or ?i împrumuturi Secure acum în orice circumstan?e. Împrumuta pân? la 2.000 de euro - 1,000.000 euro de azi! Contactati-ne cu informatii de împrumut la acest e-mail: noramildred.loan@hotmail.com Not?: Ve?i a?tepta un r?spuns preliminar ?i finan?are în 24 de ore Salutari. doamna Nora
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016